Zažili jsme. Mezinárodní integrovaný šachový turnaj. Dopoledne s Atari. Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zažili jsme. Mezinárodní integrovaný šachový turnaj. Dopoledne s Atari. Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského, Olomouc"

Transkript

1 Školní rok 204/2015 XXI. ročník Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského, Olomouc V tomto čísle: Zažili jsme, Seznamte se... s ADHD, Šach bez hranic, Školní družina aktivně, Z pera našich žákyň, Pro chytré hlavy naší školy, Neviditelná Olomouc, Poznačte si v kalendáři. Zažili jsme Mezinárodní integrovaný šachový turnaj Jak již se stalo milou tradicí, i letos se vydali vybraní čtyři zástupci, přesněji řečeno zástupkyně, do Prahy obhajovat vysokou úroveň dovedností členů šachového kroužku naší školy. Děvčata zápolila od soboty 25. října až do pondělního podvečera 27. října. Jakých výsledků se jim podařilo dosáhnout a jak trávily chvíle volna se dočtete ve článku Šach bez hranic. Šach bez hranic 1 Dopoledne s Atari Žáci prvního i druhého stupně dostali začátkem listopadu možnost seznámit se s historickými počítači a zahrát si jedny z prvních počítačových her. Dopoledne s Atari 1 1

2 Školní rok 204/2015 XXI. ročník Z přiložených fotek je jasně patrné, jak byly děti zaujaté. Krom nevšedních zážitků z používání dnes již staré počítačové techniky či poznání her, o kterých jistě slyšeli mnohokrát vyprávět rodiče, si žáci odnesli také spoustu cenných informací. Celým dopolednem byli žáci provázeni členy olomouckého Atari klubu, kteří i trpělivě odpovídali na všechny zvídavé otázky. Poděkovat bychom chtěli zejména Janu Křupkovi za milou prezentaci a ochotnou spolupráci. Dopoledne s Atari 2 Dopoledne s Atari 3 Pes pro Tebe V listopadu naši školu navštívila zakladatelka občanského sdružení Pes Pro Tebe, Jitka Lebedová, spolu s dalšími dvěma spolupracovnicemi. Společně děti seznámily s principy výchovy a výcviku asistenčních a vodících psů. Žákům zajímavou formou přednesly základy správného přístupu k pracujícímu psovi, osvětlily řeč psího těla a jejich komunikaci. Nejednalo se ovšem o žádnou nudnou přednášku! Cvičitelky založily celou akci na interakci s dětmi. Žáci se průběžně ptali na vše, co je zajímalo. Samozřejmě, že celou dobu se aktivně zapojovali i hlavní aktéři, tři čtyřnozí pomocníci. Pes pro Tebe 1 Pokud byste se chtěli blíže seznámit s funkcí sdružení, navštivte internetové stránky kde najdete i možnosti jeho podpory. 2

3 Školní rok 204/2015 Soustředění v goalballu a showdownu XXI. ročník Koncem listopadu poskytla naše škola zázemí pro soustředění zrakově postižené mládeže z celé České republiky. Společně s Olomoučany zde trénovali goalball i showdown žáci z Liberce, Opavy, Brna, Prahy a Plzně. Třídní schůzky V pondělí 24. listopadu také proběhly první letošní třídní schůzky. Děkujeme všem rodičům, kteří se dokázali uvolnit ze zaměstnání a přišli zkonzultovat prospěch a chování svých potomků. Pokud pro Vás byl termín nevyhovující, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím u. Kontakt na všechny pracovníky školy naleznete na našich internetových stránkách. Listování Ve středu 26. listopadu se všichni žáci 1. stupně se zúčastnili Ministerstvem školství podporovaného výchovně vzdělávacího programu v kině Metropol, který nesl zajímavý název LiStOVáNí. Sám herec, režisér a manažer celého projektu Lukáš Hejlík jej představuje jako divadelní představení s knihou v ruce. Žáci jsou zábavnou formou motivováni k sebevzdělávání a čtení všeobecně. Inovativní forma scénického čtení dětem poskytuje neobvyklý zážitek z četby. Naši žáci představení hodnotili velice kladně. Prevence kriminality mladistvých Ve čtvrtek 27. listopadu se uskutečnila přednáška pro žáky 7., 8. a 9. třídy týkající se prevence sociálně patologických jevů u mladých lidí vedená npor. Mgr. Markétou Doleželovou z VS ČR VV Olomouc. Děkujeme zejména za trpělivé odpovědi na všechny všetečné otázky našich žáků. Prevence kriminality 1 3

4 Školní rok 204/2015 XXI. ročník Scholaris Žáci deváté třídy navštívili ve středu 26. listopadu Scholaris, veletrh středních škol, který se tradičně konal v prostorách SŠ polytechnické na Rooseveltově ulici v Olomouci. Děti měly možnost beze spěchu poznat všechny SŠ v regionu. Vítali je učitelé a studenti, kteří je u svých stánků seznamovali s většími či menšími požadavky a výhodami své střední. Sami deváťáci hodnotí čas zde strávený jako velmi přínosný. TRIVIS se představil V pátek 28. listopadu byly žákům 2. stupně představeny ukázky bojového umění, které předvedli žáci TRIVIS - Střední školy veřejnosprávní Prostějov, a. s.. Starší žáci mohli obdivovat našeho bývalého absolventa, svého kamaráda. Děti nejvíce ocenily možnost vyzkoušení trenažeru pro výcvik střelby z pistole. Zejména chlapci z osmé a deváté třídy tak byli seznámeni s tak trochu netradiční nabídkou studia na střední škole. Mikulášská nadílka Ve čtvrtek 4. prosince byla naše škola poctěna vzácnou návštěvou! Díky žákům druhého stupně a občanského sdružení LITKA se školou prošli Mikuláš s anděly a čerty. Všechny děti z prvního stupně a mateřské školy dostaly balíčky plné dobrot. Někteří se trochu báli, ale když čertům slíbili, že budou už jenom hodní, nechali je pekelníci ještě mezi námi. Snad se příští rok dostane už jen na pochvaly! Mikuláš 2 Mikuláš 3 Mikuláš 1 4

5 Školní rok 204/2015 Vánoční koncert XXI. ročník V pátek 12. prosince přijelo za všemi dětmi ze ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského hudební těleso Pohoda Dřez. Kromě zábavně podávaných informací o hudbě a hudebnících žáci dostali možnost zazpívat si s mladými hudebníky známé písně, ale dostalo se i na originální vlastní tvorbu kapely. Seznamte se... s ADHD V minulém čísle jste se dozvěděli, že od založení školy uplynulo 60 let. Jsou tomu dva roky, co je nová škola v Olomouci. Otevřela mnoho možností vzdělávání, a to nejen zrakově postiženým, ale i dětem se specifickými poruchami učení i chování. Ráda bych Vám představila ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Vrozená vývojová a genetická vada, nikoli tedy získaná například špatnou výchovou. Jde o poruchy koncentrace pozornosti, hyperaktivitu spojenou s opozičním vzdorem až přesahující k agresivitě a impulzivnosti. Vlivů a důvodu pro vznik je mnoho. Může jít o nesprávné chování v době těhotenství (alkohol, drogy), stres, ale i vážná onemocnění. Také kvůli tomu je zapotřebí ve školských zařízení asistenta pedagoga, který dohlíží a snaží se, aby jedince s tímto handicapem umravňoval. Důležité je uvědomit si, že i dítě takto znevýhodněné je bytostí, které je třeba věnovat svůj čas, učit ji správným návykům a dále rozvíjet. Ve většině případů se jedná o velmi inteligentní lidi. Jen je opravdu třeba dbát na to, aby je co nejméně věcí vyrušovalo, frustrovalo apod. V jejich případě pro vznik neadekvátních reakcí stačí pocit strachu, že jim se něco může stát, či stačí pouhé hádky, provokace, vysoká přísnost, zákazy. Vyžadují lásku a porozumění, péči, a to nejen od pedagogů či asistentů, ale především od Vás spolužáků. Chovejte se k druhým tak, jak chcete, aby se chovali oni k Vám! Hana Koterová 5

6 Školní rok 204/2015 XXI. ročník Šach bez hranic Čtveřice našich šachistek startovala během podzimních prázdnin na silně obsazeném mezinárodním turnaji, který pořádalo humanitární sdružení Protebe a Jedličkův ústav Praha. Byl to již XX. ročník, který nesl název ŠACH BEZ HRANIC. Hrálo se na sedm kol švýcarským systémem. Výsledky jednotlivců se započítávaly i do soutěže družstev. Turnaje se zúčastnilo téměř 50 hráčů Šach bez hranic 2 z Belgie, Holandska, Polska, Slovenska a České republiky ve dvou věkových kategoriích. Naše děvčata startovala ve skupině A do 16 roků, kde se sešlo celkem 25 hráčů. V kvalitní konkurenci jsme si vedli velmi dobře. Nejlépe se umístila Věra Faksová, která vybojovala 5 bodů a obsadila celkové 5.místo. Hodně ji mrzela trochu zbytečná porážka, která ji připravila o bronz. 4 body získala Nikola Klárová a umístila se na 11.místě. Dvakrát porazila bratislavské soupeře a hodně tím pomohla v soutěži družstev. Karolína Mánková doplatila na špatný los, kdy se dvakrát utkala se svými oddílovými spoluhráčkami. Se třemi body obsadila 16. místo. Veronika Frýbová vybojovala 2 body a obsadila 22. místo. Sehrála nejdelší a nejnapínavější partii turnaje. V posledním kole se utkala s těžce tělesně postiženým chlapcem z Nizozemí a v naprosto vyrovnané partii ji od zisku bodů dělilo 13 vteřin. V soutěži družstev jsme získali celkem 12 bodů, kdy se počítaly nejlepší tři výsledky a z devíti družstev obou věkových kategorií jsme obsadili 5.místo. Šach bez hranic 3 Pořadatelé připravili pro účastníky i zajímavý doprovodný program. Kromě závěrečného slavnostního večera jsme navštívili program Křižíkovy fontány, kterým nás provázely melodie legendární skupiny Queen. Mgr. Miloš Dobeš 6

7 Školní rok 204/2015 Školní družina aktivně XXI. ročník Chtěli bychom Vám přiblížit fungování školní družiny. Jedná se o jakýsi klub určený našim žákům prvního stupně. Zajišťuje dětem smysluplné trávení volného času každý všední den, a to vždy od 6:45 do 7:45 (tedy před začátkem výuky) a od 11:30 do 16 hodin (před odchodem domů). Družinu v současné době navštěvuje v prvním oddělení 20 dětí, na které dohlíží odborná pracovnice, paní vychovatelka Mgr. Martina Frýbová, a v druhém oddělení 15 dětí, které jsou pod ochrannými křídly zkušených vychovatelek na internátě, paní Aleny Soukeníkové a Jaroslavy Valouchové. Obě oddělení vytváří dětem příjemné prostředí, kde si mohou hrát, tvořit jednoduché výrobky, ale i sledovat pohádky či jen odpočívat. Nedílnou součástí školní družiny jsou různé soutěže, akce, sportovní odpoledne i procházky za účelem poznávání věcí kolem nás. Ze zákulisí utekla informace, že nyní probíhá secvičování pohádky na velkou událost, školní besídku. Jaká to pohádka bude? Přijďte se na ni podívat! Hana Koterová Z pera našich žáků Podzim Když se řekne podzim, představím si barvy listí šeptajícího v korunách stromů, srnky splývající s keřím a slunce, které teple září. Podzim je období nejkrásnějších barev a vůní. Vzduch je jimi prosycen. Vyjdu ven a line se ke mně hned měkké teplo oranžového slunce, posílá poslední zbytečky svých paprsků hrajících si mezi listy co šumí ve větvích. Veverky občas vykouknou ze stromů, usmějí se a hned zase běží hledat zásoby na přicházející zimu. Ale na tu teď nemyslím. Myslím na zpěv ptáčků, štěkot psů vyhřívajících se na stále ještě zelené trávě. Podzim je jako harfa, ze které se linou nejkrásnější tóny, je jako lesní potůček, co si klidně plyne a vychutnává krajinu. Toto vše mám na podzimu ráda. (Spěváková Zuzana) Podzim je nejpochmurnější roční období, všude prší a je zataženo, ale já mám podzim ráda. Je to jakoby se zpomalil čas a my se mohli podívat na to jak všechno usíná. 7

8 Školní rok 204/2015 XXI. ročník S lidmi je to jako s růží, nejprve všichni obdivují její krásu, vůni a rozmanitost, ale na podzim stejně odkvete a upadne v zapomění, jako každý z nás. Na podzimu je nejlepší to, že aspoň na jeden den každý zesnulý ze zapomění vyjde a my si uvědomíme jak moc nám schází. (Petra Faxová) Vánoce Pzn. Všechny žákovské práce byly ponechány bez úprav v původním znění. Asociace na téma Vánoce tvořili žáci deváté třídy anonymně. 8

9 Školní rok 204/2015 Pro chytré hlavy naší školy XXI. ročník Let s try our Christmas quizz. 5. When do American kids get their presents? 1. Who brings presents in the UK? a) 24 December (Christams Eve) a) Father Christmas b) 25 December (Christmas Day) b) Santa Claus c) 26 December (Boxing Day) c) Ded Moroz 6. Which fish in the Czech Republic 2. How does Santa get into the house? most probably hates Christmas? a) through the window a) carp b) through the door b) shark c) through the chimney c) whale 3. How many reindeer does Santa s 7. What s the tame of a very famous sledge pull? carol? a) 8 a) Long Night b) 9 b) Happy Night c) 10 c) Silent Night 4. What s the red nosed reindeer s 8. What do children prepare for Santa? name? a) milk and toast and honey a) Rudolph b) milk and biscuits b) Blixem c) punch and sweets c) Dasher 9

10 Školní rok 204/2015 XXI. ročník Neviditelná Olomouc Jak již název výstavy napovídá, snaží se Neviditelná Olomouc přiblížit vnímání našeho města (ale i světa celkově) nevidomými těm, kteří mají zrak v pořádku. Jelikož se blíží konec této unikátní výstavy, rozhodla jsem se zde o ní krátce zmínit, třeba ji nakonec přece jen ještě zařadíte do svých plánů. Výstava je přístupná široké veřejnosti už od 1. srpna 2013, poslední možnost zhlednutí bude 31. ledna Olomoucké TyfloCentrum, jakožto hlavní pořadatel, na svých internetových stránkách vybízí případné návštěvníky slovy Přijďte si prohlédnout Olomouc hmatem, sluchem, čichem a s chutí. Poznejte naplno své smysly při exkurzi do světa absolutní tmy. Nicméně to zdaleka není vše, co Vás v Olomouci na adrese Křížkovského 5 čeká. Můžeme říci, že výstava je rozdělena do dvou částí. První, tzv. světlá část, seznamuje návštěvníky s různými kompenzačními pomůckami, které pomáhají nevidomým. Budete překvapeni, kolik jich je, co všechno jsou nuceni tito lidé zvládnout. Jako velice zajímavé hodnotím speciální brýle, které po nasazení simulují různé oční vady. Můžete tak například vyzkoušet na vlastní kůži pohled přes šedý zákal! Ale najdete tu něco i pro děti, které si mohou vyzkoušet některou z hmatových her. Druhá, tzv. tmavá část, probíhá v již výše zmíněné absolutní tmě. Zde se Vašimi průvodci stávají nevidomí. Osaháte si například některé z olomouckých pamětihodností, poznáte model historické i současné Olomouce, zkusíte poznat nejznámější bylinky po čichu či rozeznat přírodopisné pomůcky. To vše samozřejmě poslepu. Máte-li strach z vysokých výdajů po Vánocích, můžete být klidní. Čtyřčlennou rodinu neopakovatelná zkušenost bude stát dvě stě korun. Pokud Vás výstava zaujala, doporučuji navštívit internetové stránky Pořadatelé doporučují rezervování místa předem, aby zajistili všem návštěvníkům klid na prohlídku. 10

11 Školní rok 204/2015 Poznačte si v kalendáři XXI. ročník Vánoční besídka Všechny rodiče a přátele školy srdečně zveme na již tradiční vánoční besídku, která se bude konat v pátek 19. prosince od 10 hodin v budově školy. Žáci si s pomocí vyučujících pečlivě připravili několik krásných vystoupení, své zastoupení bude mít i školní družina. Zápis do první třídy Připomínáme všem rodičům, že zápis budoucích prvňáčků proběhne ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 9 do 14 hodin. Omluva Do minulého čísla novin se vloudil novinářský šotek. Ve článku vzpomínajícím na prof. Václava Vejdovského, očního specialistu, byla uvedena fotka zoologa prof. Františka Vejdovského. Za tento omyl se ze srdce omlouvám a vkládám fotografii našeho zakladatele. 11

12 Školní rok 204/2015 XXI. ročník Uzávěrka příštího čísla je 31. ledna Školní noviny: vydává ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc * Tel * * Toto číslo vyšlo * Red. L. Vychodilová- shromažďuje příspěvky a je autorkou článků bez podpisu * FOTO Šach bez hranic + Mikuláš z archivu M. Dobeše, Dopoledne s Atari z archivu J. Křupky, Prevence kriminality z archivu J. Čiscoňové, Pes pro Tebe z archivu L. Vychodilové * obrázek stažený z volně dostupných internetových stránek ( ) 12

Sloučení se SŠ Svatý Kopeček

Sloučení se SŠ Svatý Kopeček SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc http://www.zrakol.cz http://www.sskopecek.cz V tomto čísle: Sloučení se SŠ Svatý Kopeček, Zažili jsme, Neviditelná Olomouc očima žáků, Seznamte se... s autismem,

Více

Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE

Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE Motto: SVĚTLO, VÍRA, NADĚJE Obsah 1 Základní charakteristika školy... 4 2 Vzdělávací programy... 7 3 Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky... 9 4 Zaměstnanci školy... 9 5 Další vzdělávání

Více

Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc

Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben. SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc Školní březen rok 2014/2015 XXI. ročník březen- duben SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc http://www.zrakol.cz http://www.sskopecek.cz V tomto čísle: Zažili jsme, Pozor na klíšťata, Ohlédnutí za

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

Zpravodaj č. 1 2006/2007

Zpravodaj č. 1 2006/2007 Zpravodaj č. 1 2006/2007 1. Úvod Je za námi zase půl roku pilné práce, žáci si odnášejí svá hodnocení za první pololetí a my přemýšlíme, čím to je, že ty školní roky ubíhají čím dál tím rychleji. Doufáme,

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Priority tohoto školního roku:

Priority tohoto školního roku: Skolske_listy_11_2012.indd 1 26.11.2012 21:52:12 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole.

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NA DLOUHÝCH 49, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Název: 22 základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013 Školní rok 2012-2013 Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme

Více

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: Stupno

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 76727 tel. 573 504 604, fax 573 337 015 www.hskm.cz Hodnocení MPP za školní rok 2013/2014 Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2013 2014 Mgr. Petr Horčička ředitel školy Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 6 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

OBZOR. Milý host v Horažďovicích

OBZOR. Milý host v Horažďovicích HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2012 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU MINERÁLY HORNÍHO POOTAVÍ STR. 2 KVĚTNOVÉ OSLAVY STR. 4 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková

Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku. Lenka Velísková Projekt Junior univerzita jako jedna z forem podpory výuky anglického jazyka dětí předškolního věku Lenka Velísková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracovat program výuky

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Školní zpravodaj ČERVEN 2013

Školní zpravodaj ČERVEN 2013 blíkf Školní zpravodaj ČERVEN 2013 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme. Letošní absolventi 9.A Michaela BABICOVÁ,

Více