Krátce září. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátce... 5. září. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 26 9. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Změny v úvazcích nejen vedoucích pracovníků škol... 3 Proč se děti neučí ve škole, ale musejí je rodiče doučovat?... 5 Volby očima Petra Kukala... 7 Rodiče petici Vzděláváním proti krizi spontánně podporují Tak nejisté 1. září jsme už dlouho nezažili. S velkými obavami očekávané škrty v rozpočtu a s nimi spojené snížení platů pedagogů, nejistý počet studentů prvních ročníků ve středních školách v důsledku nového systému přijímacího řízení, nejasná státní maturita a navíc rozhodnutí Ústavního soudu ohledně voleb do sněmovny. Naproti tomu dychtivé oči prvňáčků, dojetí jejich rodičů či prarodičů a slavnostní atmosféra před školami. To všechno přineslo minulé úterý. Před mnoha školními budovami se také objevily stánky s podpisovými archy petice Vzděláváním proti krizi. První září bylo příležitostí pro zástupce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství vyzvat rodičovskou veřejnost k podpoře petice, uvedl předseda svazu František Dobšík. V této petici se upozorňuje na dopady připravovaných miliardových škrtů v rozpočtu FOTO: Karla TONDLOVÁ ministerstva školství, které jednoznačně směřují ke zhoršení podmínek pro vzdělávání žáků a studentů. První školní den jsem prožila v Základní škole Sever v České Lípě. A mohu potvrdit, že zájem rodičů byl veliký. Žádného dlouhého vysvětlování nebylo třeba. Všichni chtěli, aby se jejich děti učily v pěkném prostředí, s moderními vyučovacími pomůckami, s kvalitními a motivovanými učiteli. Pochopení a sympatie ze strany rodičovské veřejnosti byly očividné. Jen za tento den se podařilo získat na tisíc podpisů. Nechybí mezi nimi ani podpisy komunálních politiků (včetně například hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška), kteří první září využili k návštěvě škol. Chtěla bych věřit tomu, že by do škol přišli a petici podepsali, i kdyby věděli o rozhodnutí Ústavního soudu a zmatcích kolem posunutí říjnových voleb. V těchto dnech petiční akce pokračuje i v dalších školách a školních zařízeních. K oslovení rodičů chtějí učitelé využít třídních schůzek a plánovaných konzultací. Další kontaktní místa, kde mohou lidé svým podpisem podpořit tuto iniciativu, budou průběžně zveřejňována na webových stránkách odborového svazu Karla TONDLOVÁ Krátce září Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová zrušila pozici náměstka pro evropské záležitosti. Tato funkce byla zřízena kvůli přípravě českého předsednictví v Radě Evropské unie. Místo toho zřídila novou funkci náměstkyně pro strategii reformy vzdělávací soustavy. Byla jí jmenována Jana Matesová, která se zaměří především na přípravu reformy financování školství, včetně koordinace strategických evropských projektů. 8. září Ministerstvo školství seznámilo veřejnost s českým školstvím v mezinárodním srovnání. Podrobnosti přineseme v příštím čísle. 8. září V Jihlavě v Muzeu Vyso- činy začala výstava dětských kreseb z Mateřské ř školy Mozaika Stará Jihlava očima skřítků. Výstava potrvá do 27. září. 9. září V Praze v Galerii Černá Labuť představila autorka unikátní učebnici finančněvzdělávacího projektu Rozumíme penězům. Učebnice by měla pomoci připravit děti základních škol na hospodaření s rodinným rozpočtem. Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. K. Čapek

2 2 Zápisník Proti maturitám Studenti připravují další protesty proti státním maturitám, demonstrace se zřejmě uskuteční v době vrcholící kampaně pro říjnové předčasné volby. Protestních akcí by se měli zúčastnit jen studenti, učitelé a ředitelé škol, naopak na nich na rozdíl od předchozích akcí nebudou politici ani sponzoři. V případě, že bude státní maturita spuštěna a nevydaří se, nevylučují ani právní kroky. čtk Prodloužení lhůty Učitelé, kteří nemají vysokou školu, by měli mít delší čas na doplnění kvalifikace. Návrh W. Bartoše, podle kterého by si mohli kantoři začít dodělávat titul až do roku 2014, projednala vláda. Pokud by se sněmovně normu nepodařilo schválit, musela by ke konci roku opustit školy až pětina učitelů. čtk Sepište svůj prožitek Soubor nezaměnitelných vzpomínek lidí, kteří prožili druhou světovou válku, chce připravit Plzeňský kraj. Materiál by se měl stát dodatkem učebních textů ve školách. Sborník přinese příběhy války viděné očima obyčejných lidí, zachytí jejich osobní výpovědi, popisy toho, co ve válečném období prožívali. Hejtmanka kraje proto vyzvala všechny pamětníky, aby svůj významnější zážitek z tohoto období sepsali. čtk Přibývá čichačů Mezi brněnskými školáky přibývá čichačů toluenu. Zatímco dřív se látka mezi dětmi v základní škole objevovala vzácně, loni řešila městská policie okolo 40 případů, kdy se děti čicháním chemikálie přiotrávily a skončily v nemocnici. Alarmující je zejména věk dětí. Výjimkou není, když toluen čichají sedmileté a osmileté děti. čtk Koruna pro bio Podpořit zavádění biopotravin do škol a zvýšit informovanost dětí o ekologickém zemědělství má projekt Koruna pro bio do škol. Během září bude devět potravinářských a obchodních firem odevzdávat korunu z každého zvláštním logem označeného výrobku do speciálního fondu. Na jaře příštího roku se budou moci o vybrané peníze se svými projekty ucházet základní a mateřské školy. čtk No sláva konečně se jednou té naší vládě dá beze zbytku věřit! Záběry ze sci-fi filmu připomíná nový výukový systém, který začal fungovat v pilotní škole v Plzni. Postupně by se měl objevit ve všech 26 místních základních školách. Ve 14. základní škole, kde je zaveden, už klasické tabule nahradily interaktivní. Projekce nové látky zajišťují počítače, žáci na otázky odpovídají stiskem dálkového ovladače. Informace o známce z testu mají za pár minut po odevzdání. Stejně tak rodiče, kteří se vše dozvědí přes internet odkudkoliv ve světě. Projekt Digitální škola se daří uskutečňovat i díky tomu, že město pomocí optické sítě propojilo své základní školy a vybudovalo jednotný školský informační systém. Ten umožní školám komunikovat, vstupovat do něj rodičům a získávat informace o dítěti, známkách, docházce a podobně. Projekt Digitální školy počítá KRESBA: Milan KOCMÁNEK Výukový program, nebo sci-fi? se společnou sítí základních škol, v nichž fungují multimediální učebny s nejnovějšími didaktickými pomůckami. Učitelé budou moci využívat multimediální licence na nejrůznější programy, ale i programy sami vytvářet, sdílet postupy. K zapojení všech základních škol do projektu potřebuje Plzeň 28 milionů korun, o peníze požádala v programu Evropské unie. Pokud uspějeme, staneme se prvním městem v České republice, kterému se něco takového podařilo. V této oblasti vzdělávání budeme mít před ostatními přibližně pět let náskok, řekl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií. Projekt umožní i zapojení do mezinárodních výukových a vzdělávacích projektů a programů. Pokud město peníze získá, ostatní školy do projektu zapojí do roka. čtk Vysoké školy mají málo peněz, ale zároveň plýtvají Tři pětiny akademiků mají za to, že české vysoké školy dostávají od státu málo peněz, zároveň s nimi ale neumějí hospodařit. Ukázal to výzkum, který představilo ministerstvo školství. Úřad chce zohlednit názory akademiků při přípravě reformy vysokých škol. Výzkum ukázal, že 72 procent dotázaných pokládá hlubokou reformu českého vysokého školství za potřebnou, řekla ministryně školství M. Kopicová. Většina pracovníků univerzit také souhlasí s tím, že by školy měly dostat větší samostatnost jak v otázce vlastního řízení, tak třeba v nabídce studijních oborů. Uvítali by například, kdyby škola dostala v budoucnu akreditaci jen na celé studijní programy, třeba historické vědy. Náplň studia v jednotlivých oborech, například archeologii, muzeologii nebo archivnictví, by si pak řešila už samotná fakulta. Rozpory však panují ve způsobu, jak by měla samospráva vlastně fungovat. Dvě třetiny si myslí, že by školy měly být řízeny manažerským, tržním způsobem. Zároveň však 59 procent dotázaných uvedlo, že na řízení škol by se měly víc podílet akademické senáty. Většina respondentů také souhlasí s tím, aby si každá vysoká škola rozhodovala o výši školného. Pro přímé nebo odložené školné by přitom bylo 70 procent respondentů. Podle příznivců reformy by si tak studenti školy víc vážili a i školy by to více zavazovalo k poskytování kvalitního vzdělání. Ministerstvo do budoucna počítá, že by školy získávaly finance také od komerčních firem, jimž by třeba pomáhaly s výzkumem a vývojem. čtk

3 Některé změny v úvazcích nejen vedoucích pracovníků škol Nový školní rok začal a s ním přišla i řada změn. Mezi jiným se novelizovalo i nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. K jakým změnám v něm došlo, na to jsme se zeptali Ing. Mgr. Víta BERKY, právníka ČMOS pracovníků školství. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. bylo novelizováno nařízením vlády č. 273/2009 Sb. s účinností od 1. září První změna v tomto nařízení se týká nerovnoměrného rozvržení přímé pedagogické činnosti na jednotlivé týdny. Oproti předcházející úpravě se vyrovnávací období prodlužuje ze tří měsíců na pět. V praxi to znamená, že učitel střední školy, jehož úvazek je 21 hodin týdně, ale tento úvazek nemá v každém týdnu pravidelně, naopak mu kolísá, musí v průměru za pět měsíců dosáhnout stanovených 21 hodin. Zdůvodnění? Podle ministerstva školství jsou tři měsíce krátká doba zejména tam, kde se realizuje praktické vyučování a odborný výcvik. Druhou změnou je možnost započítat do přímé pedagogické činnosti trenéra týdně až čtyři hodiny trenérské činnosti na soutěžích žáků. V podstatě se tak dělo i doposud, takže nyní se právní předpis dává do souladu s uplatňovanou praxí. Upozorňuji však na to, že záleží na rozhodnutí ředitele školy, Máme zaměřeno na... zda hodiny trenérské činnosti na soutěži trenérovi započítá do přímé pedagogické činnosti či nikoliv. Další změna se týká spíše zpřesnění textu. Jedná se o to, že nárok na snížení pedagogického úvazku učitele a metodika ICT má nyní tento zaměstnanec nejen podle počtu žáků, ale i podle počtu studentů. Doposud zde studenti nebyli uváděni. Opět se tak legalizuje současná praxe na VOŠ. Došlo k nějakým změnám také v úvazcích vedoucích pracovníků škol? Ano, i tady došlo ke změnám a ty jsou obsaženy v příloze k vládnímu nařízení, která jasnou a přehlednou formou uvádí funkce pracovníků škol a školských zařízení a jejich rozsah přímé pedagogické činnosti. Konkrétně u mateřských škol se stanoví, že zástupce ředitele má snížený úvazek již při počtu 1 3 tříd, doposud to bylo FOTO: Alena TUČÍMOVÁ až od 5 6 tříd. Při řízení jedné až tří tříd se jeho úvazek snižuje na 25 hodin týdně, při 4 6 třídách na 20 hodin týdně a při sedmi a více třídách dochází k dalšímu krácení úvazku tak, jak tomu bylo dosud. Rád bych upozornil i na to, že tato změna se nepřímo dotýká i vedoucích učitelek mateřských škol, neboť i jejich úvazek může být podle počtu tříd snížen až na úroveň zástupce ředitele školy. Odpadnou tak potíže při aplikaci ustanovení 3 odst. 1 vládního nařízení u MŠ s méně než 5 třídami. Nově se také stanovuje týdenní úvazek zástupcům ředitele MŠ s internátním provozem s počtem tříd 1 až 2, a to na 22 hodin. Ke změně došlo i u základních škol. Nejjednodušeji lze o této změně informovat tak, že uvedu nové znění části přílohy nově označené číslem 2.2. Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti 20 až 22 (tento rozsah se nemění) náleží učiteli: a) 1. ročníku ZŠ a prvního stupně ZŠ samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, b) přípravné třídy ZŠ, c) přípravného stupně ZŠ speciální. V podstatě jde o doplnění a sjednocení úpravy obsaže- 3 né ve školském zákoně v 47, 48a a 16. K terminologickým úpravám došlo u středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení. I zde se jedná o sjednocení pojmů podle školského zákona. K věcné změně však došlo u učitelů odborného výcviku ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Jejich úvazek se rozšiřuje z 21 hodin týdně na hodin v závislosti na učebním plánu. Uplatnil ČMOS pracovníků školství nějaké připomínky k návrhu tohoto nařízení? Samozřejmě, třebaže musím podotknout, že jsme tentokrát nebyli, zřejmě nějakým nedopatřením, na jejich vypořádání přizváni. První naše připomínka se týkala možnosti započítat až 4 hodiny týdně za účast na soutěžích do přímé pedagogické činnosti trenéra. Požadovali jsme, aby tyto hodiny byly náro- kové a aby bylo jasně vymezeno, za co jsou. Podle našeho názoru by tak byl vyloučen i problém s nad úvazkovými hodinami. Dále jsme na popud našich členů nesouhlasili s rozšířením úvazků učitelů odborného výcviku žáků se zdravotním postižením. Doporučili jsme rovněž stanovit vyrovnávací období při nerovnoměrném rozvržení úvazků v týdnech, tak jak to je pro podobné případy stanoveno v zákoníku práce. Nad rámec návrhu jsme uplatnili i požadavek, aby bylo lépe řešeno postavení vedoucích učitelek mateřských škol, dále aby byl jednoznačně určen zápočet třídy pro stanovení úvazku ředitele škol (jedná se hlavně o ty školy, kde je sloučena mateřská a základní škola), aby byl v důsledku zvýšené náročnosti práce učitelek mateřských škol snížen jejich úvazek na 28 hodin týdně. Navrhovali jsme rovněž řešit problém výše úvazků ředitelů škol. Platná úprava byla přijata před mnoha lety a přes výrazné změny v činnosti škol, jejich právním postavení, zvýšení náročnosti na řídící práci atd. k adekvátním úpravám (to je snížení) úvazků nedošlo. Přezkoumat by se měly i relace výše úvazků ředitelů mezi druhy škol. Nevidíme ani dostatečný důvod stanovovat úvazek v rozpětí u vychovatelek školních družin a školních klubů. Olga ŠEDIVÁ

4 4 BOZP Může žák odcházet ze školní družiny podle svého vlastního uvážení? Rozhodnutí, kdy žák bude ze školní družiny odcházet, musí učinit zákonný zástupce. Žák sám si nemůže určit, kdy v daný den ze školy odejde. Jaká základní pravidla by měla platit při přejímání a předávání dětí v mateřské škole? Při předávání dětí by mělo docházet k vizuálnímu kontaktu mezi osobami, které si dítě předávají. Mateřská škola může předat dítě pouze zákonným zástupcům, nebo osobě, kterou zákonný zástupce předem písemně určil. Osoba, která dítě přebírá, musí být vždy fyzicky i mentálně schopná v daný okamžik dítě převzít. Naše základní škola pořádá lyžařský zájezd společně s další školou v našem městě. Dohodli jsme se na společném zdravotníkovi a společném nočním dozoru. Je toto řešení možné? Toto řešení by bylo možné, kdyby se jednalo o výjezd jednoho právního subjektu. V případě, že každá škola je samostatným právním subjektem, je třeba, aby oba pracovníci (zdravotník i noční dozor) měli uzavřen pracovní poměr, případně dohodu s každou školou zvlášť. Zároveň musí být formálně i prakticky možné souběžně vykonávat tuto práci pro obě školy. Ve škole nadměrně stoupla spotřeba toaletního papíru i mýdla. Je možné vyžadovat, aby si žáci nosili vlastní toaletní papír a mýdlo? To v žádném případě možné není. Škola musí tyto prostředky zajišťovat sama a nemůže je požadovat od žáků. Nemůže ani požadovat od rodičů finanční obnos na zakoupení těchto prostředků. Omezení plýtvání může škola zajistit třeba vhodnými držáky na velkokapacitní kotouče toaletního papíru a vhodnými nádobami na tekuté mýdlo, dále častějšími dozory přímo na příslušných toaletách a podobně. Jan PRŮŠA První den nového školního roku podepisovali rodiče na mnoha místech republiky petici Vzděláváním proti krizi. Podpořte petici Vzděláváním proti krizi Blíží se podzim a vypadá to, že ve školství bude opět horký. Zase se budeme muset poprat o rozpočet regionálního školství, o to, v jaké výši bude pro rok 2010 schválen. A budeme muset tvrdě čelit návrhům na připravované škrty. Rozhodli jsme se, že naše požadavky podpoříme peticí Vzděláváním proti krizi. Petice je určena vládě, senátu a parlamentu. Chceme upozornit na to, že ačkoliv probíhá ekonomická krize a ve státním rozpočtu se musí šetřit, v napjatém rozpočtu regionálního školství se šetřit nedá. Peticí vyzýváme vládu a zákonodárce, aby škrty v rozpočtu regionálního školství pečlivě uvážili. Nechceme, aby se zhoršovaly podmínky pro práci učitelů, aby se snižovaly jejich platy, peníze na učební pomůcky a vybavení škol. Upozorňujeme však i na zhoršování podmínek ke vzdělávání obecně. V současné době musíme naopak klást důraz na to, aby se absolventi škol dobře uplatnili na trhu práce, a tím v budoucnu pomáhali dopady ekonomické krize snižovat. Petice je určena jak pro školskou veřejnost, pro zaměstnance škol a školských zařízení, tak pro širokou veřejnost, zejména pro rodiče. I ti by se měli zajímat o to, kdo jejich děti učí, v jakých podmínkách se vzdělávají a v neposlední řadě, i o to, kolik tento proces stojí. Také by je mělo zajímat, kolik peněz musí sami do systému školství přidat na pomůcky a na zabezpečení výuky. Již nyní se totiž setkáváme s tím, že rodiče musí přispívat na obnovu učebnic, protože školy na ně nemají. A to ve státním školství rozhodně není v pořádku. Peticí se obracíme nejen na členy oblastních odborových rad, ale také na mnohé školy a školská zařízení, a to i na ty, které nemají odborové organizace. Petice počítá s podporou všech, protože rozpočet regionálního školství se týká také všech. Doufám, že si to všichni uvědomili už během předchozích akcí. Například v minulém roce naše petice významně pomohla při přehodnocení tarifních platů nepedagogů. Petici Vzděláváním proti krizi jsme rozeslali také asociacím ve vzdělávání a oslovili jsme i známé osobnosti naší republiky. O podporu jsme požádali také ostatní odborové svazy sdružené v ČMKOS. Podepsalo ji již 33 předsedů odborových svazů. S předsedkyní odborového svazu knihoven jsme se domluvili, že petiční archy budou k dispozici i v knihovnách. Petice se podepisuje do konce září. Poté bychom chtěli 5. října na Světový den učitelů předat petiční archy ministryni školství, vládě, poslancům a senátorům. Uvítali bychom, aby se sešlo alespoň sto tisíc podpisů. Naše požadavky musí být slyšet. Jsme přesvědčeni, že petici podepíší všichni, jimž není osud školství lhostejný. Markéta VONDRÁČKOVÁ, místopředsedkyně ČMOS pracovníků školství Představitelé krajských samospráv proti škrtům na vzdělávání FOTO: Karla TONDLOVÁ Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport je nespokojena s návrhem rozpočtu České republiky pro rok V kapitole MŠMT má totiž dojít ke snížení podpory regionálního školství zhruba o 3,2 miliardy korun. Komise upozorňuje na dalekosáhlé následky, které mohou škrty vyvolat, a dopisem se obrátila přímo na premiéra Jana Fischera. Jsme si vědomi, že v čase snižování daňových příjmů státu je zapotřebí hledat rezervy všemi možnými způsoby. Domníváme se ale, že právě v době nedostatku zdrojů je třeba zachovat funkční zejména základní atributy školství, které reprezentuje právě školství regionální. Bez něj totiž nebude optimálně fungovat ani školství vysoké, varuje před snížením prostředků pro školství předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport Radek Cikl. Při původním sestavování návrhu rozpočtu přitom MŠMT počítalo s navýšením prostředků pro regiony. Požadované peníze měly sloužit zejména k udržení letošní platové a mzdové úrovně. Plánované škrty by mohly platy učitelů a pracovníků ve školství ohrozit. Komise v tomto dopise připomíná, že právě kvůli zabezpečení plynulosti financování regionálního školství bylo před několika lety rozhodnuto o zachování financování jeho přímých nákladů státem prostřednictvím MŠMT. A právě fungování tohoto systému by teď v důsledku velkých finančních škrtů bylo ohroženo. red

5 Proč se děti neučí ve škole, ale musejí je rodiče doučovat? Tak už nám ta řehole zase začíná, povzdechla si kamarádka, kterou jsem na konci prázdnin potkala. Zas budu celé dny sedět s dětmi nad úkoly a doučovat je, co se ve škole nestihlo, přemýšlí nahlas. Evidentně se na začátek nového školního roku netěší. Pravda, s dvěma dětmi na prvním stupni to asi jinak být nemůže. Anebo ano? už teď dopředu vystresovaná z toho, Jsem jak pěkně v tempu přiběhnu z práce, s Janičkou strávím hodinku psaním do písanky a nácvikem čtení, s Jirkou pak procvičím sčítání i násobilku a zakončím diktátem na vyjmenovaná slova, pokračuje v lamentaci matka dvou školáků. Pak si chvíli zarelaxuji při vaření večeře a po ní se většinou ještě dohadujeme, jaké pomůcky máme na příští den do školy přinést, případně co musím další den koupit. Nemá to konce a už po měsíci školy mám všeho toho domácího učení plné zuby, dodává odevzdaně. Napadá mě, jestli to trochu nepřehání. A také, co na to říkají učitelky? Po dlouholeté zkušenosti musím trvat na tom, že domácí příprava a úkoly jsou nutné. Obzvlášť dnes, kdy jsou děti ve škole čím dál roztěkanější a nepozornější, naprosto nesoustředěné. Je třeba, aby si probranou látku doma procvičily, ve škole na to není pokaždé dostatek času. Jsem přesvědčená o tom, že je nezbytné některé domácí úkoly vypracovávat i písemně. Řada rodičů si svých dětí nevšímá, tak alespoň zkontrolují nebo podepíšou domácí úkol, tvrdí Věra Pavlásková, učitelka prvního stupně základní školy, a dodává, že rodiče mnohdy chtějí po svých dětech zázraky, aniž by se o ně také sami přičinili. Jsou to přece jejich děti. Nedalo mi to a udělala jsem malou sondu mezi svými známými. Myslím, že když existují školy, kde domácí úkoly nemají, určitě by to při dobré vůli šlo zavést všude. Pro chytré děti nemají úkoly žádný smysl, jen je to zbytečně prudí, a na pomalejší děti, které by se mohly doma něco doučit, většinou rodiče kašlou, takže úkoly stejně nedělají. Výsledek je ten, že děti pak za nevypracovaný úkol ještě dostanou Naše téma... pětku, což je další nesmyslná věc. Známky by se měly dávat za znalosti, a ne za nepřinesený domácí úkol. A rozhodně by se neměly úkoly dávat na víkend, protože děti i rodiče by měli mít šanci si odpoč inout, jednoznačně domácí přípravu odmítá paní Iveta, matka syna, který právě nastupuje do druhé třídy. Mně ani tak nejde o domácí úkoly, ty zřejmě byly a budou a nezaberou tolik času. Jsem ale otrávená z toho, že se doma musíme doučovat. Syn sice rychle chápe, ale pokud se ve škole něco naučí, další týden už probírají něco jiného a on vše rychle zapomene. Což ovšem u sčítání nebo násobilky nejde. Stejné je to s vyjmenovanými slovy. Ta se hezky zčerstva naučili, každý týden nová, jenže diktáty jsou katastrofa. Jedna věc je naučit se zpaměti vyjmenovaná slova a druhá věc je správně je používat včetně všech odvozených ve větách. To chce spoustu procvičování a to ve škole nedělají. Zřejmě to nestíhají, učí se zas něco nového. Proč to ale proboha tak ženou? Nebylo by lepší zvolnit tempo? Spoustu věcí, co se budou děti učit v dalších ročnících, mohou klidně zapomenout, ale na základy matematiky a pravopisu by měly mít dost času, slyším druhý názor, tentokrát od matky třeťáka. Myslím si totéž. Na děti se zbytečně spěchá a nic se neprocvičí. Celý den se honím v práci a večer místo odpočinku dělám s dětmi úkoly a píšeme diktáty. Nemohu se zbavit dojmu, že dělám práci za učitele. Kdy budu mít osobní volno já? Navíc si učitelé zřejmě myslí, že rodiče mají možnost se celé odpoledne dětem věnovat. Ale tak tomu přece dávno není, většina rodičů pracuje až do večera, reaguje paní Petra, jejíž dcera začíná čtvrtý ročník. A to nejsou jen písemné úkoly, co se mají vypracovat, jde tu i o spoustu dalších úkolů pro rodiče, například FOTO: Alena TUČÍMOVÁ 5 jaké pomůcky máme obstarat do školy. Nejvíc mě rozčilují úkoly, kdy máme něco sehnat do druhého dne. Když ale večer dorazíme domů na vesnici a vybalíme tašku s úkoly, nikde už žádné pomůcky neseženu. Pokud to nemám doma, je zle. A když v sedm ráno zjistím, že máme mít do školy jeřabiny, uháníme ještě před školou někam je rychle natrhat. To, že dítě samo včas řekne, co se má kdy do školy přinést, je utopie, v prvních letech školní docházky to nehrozí. I psychologové připouštějí, že to v tomto věku není v silách dítěte, až tak od čtvrté třídy. Takže rodičům nezbývá než pátrat ve školní aktovce a úkoly si hezky sami najít. Někdy si dítě úkol poznamená, někdy ne. Samozřejmě chápu, že jedna učitelka nemůže všem dětem zaškrtávat úkoly, ale v praxi to pak znamená pro rodiče neustálý stres, aby vše bylo zajištěno, stěžuje si paní Hana ze satelitu poblíž Prahy. Paní Iveta přidává nápad: Pokud se pamatuji, dělávaly se úkoly v družině, ale dnes už to není možné. Nevím, proč je problém, aby družinářka využila čas, který tam většina dětí tráví, k tomu, aby si udělaly alespoň písemné úkoly. Je to obrovské množství času. U nás je možné si v družině úkoly napsat, ale musí to být až po třetí hodině. Do té doby musejí děti povinně odpočívat. A to je určitě dobré. Dcera si do čtyř napíše úkoly, potom má ještě sportovní kroužek. Domů přijdeme v šest, najíme se a kolem sedmé zjistím, že má mít na druhý den lepidlo a hrách. Jsem v koncích, protože to doma nemám, dodává paní Hana, kterou nejvíc obtěžuje nárazové shánění pomůcek. Stesky rodičů na příliš velké zatížení trefně komentuje Martina Čiklová, učitelka prvního stupně z Ostravy: Do- kud i ten nejslabší žák nemá z probíraného učiva pěknou trojku, nepokračujeme dál. Zatím to tak fungovalo, stihli jsme všechno. V kolektivu a hrou se jistě daří pochopit a zapamatovat si učivo daleko lépe než doma, nicméně bez práce nejsou koláče. Když nás srovnáte například se systémem v britském školství, kde se ve škole učí pouze základ a osmdesát procent učiva je na rodičích, tak si naši rodiče mohou jen gratulovat k našemu způsobu dělby práce s jejich dětmi. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Vedoucí zaměstnanec FOTO: Petr MERTA Kdo má být považován u zaměstnavatele za vedoucího zaměstnance? Pojem vedoucí zaměstnanec definuje zákoník práce městnanec. Přitom pro vymeřízen alespoň jeden další za- v 11 odst. 4, kde se stanoví: (4) Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je rovněž vedoucí organizační složky státu. Vedoucím zaměstnancem může být tedy pouze takový zení vedoucího zaměstnance není nezbytné, aby byl oprávněn činit jménem zaměstnavatele právní úkony v pracovněprávních vztazích, ale postačuje, když má výše uvedená oprávnění. Ustanovení 11 odst. 4 vymezující pojem vedoucího zaměstnance je ve smyslu 2 odst. 1 zákoníku práce ustanovením kogentní povahy, neboť z jeho povahy vyplývá, že se od něj není možno odchýlit. Zaměstnavatel si proto nemůže vymezit pojem vedoucího zaměstnance zaměstnanec, kterému je pod- odchylně. Vít BERKA Peněžitá pomoc v mateřství Můj dotaz se týká mateřské dovolené. Měla jsem určené datum porodu 3. června Počátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadl na 22. duben V zaměstnání jsem zůstala o dva týdny déle na žádost ředitele. Zkrátí se mi doba pobírání mateřské? Podle právní úpravy platné nů (37 týdnů při porodu dvou od 1. ledna 2009 nastává a více dětí), začíná již 22. dubna K tomuto dni se také nástup na peněžitou pomoc v mateřství dnem, který pojištěnka určí v období od počát- ale od skutečného nástupu na dávka stanoví, poskytována je ku osmého týdne do počátku mateřskou dovolenou, tj. od šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud počerpání podpůrčí doby, a to 6. května 2009, a náleží do vyjištěnka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí Podle právní úpravy plat- do 3. listopadu doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem počerpala-li zaměstnankyně na né do 31. prosince 2008 vyrodu. Jestliže počátek šestého mateřské dovolené před porodem méně než šest týd- týdne před očekávaným dnem porodu připadl na 22. duben nů z jiného důvodu, než že 2009 a vy jste si určila nástup předčasně porodila, poskytuje se jí peněžitá pomoc na peněžitou pomoc v mateřství na dobu pozdější, například na 6. května 2009, podtí 22 týdnů ode dne porodu. v mateřství jen do uplynupůrčí doba, která činí 28 týd- Vít BERKA Pouze přímá pedagogická činnost? Učitel střední školy má v rozvrhu stanovenu hodinu práce přesčas, tedy nad rámec svého pracovního úvazku. Pokud v této době jde se studenty například na filmové představení nebo zkouší u maturitní zkoušky, nedostane přesčasovou hodinu zaplacenu? Neodučí sice přímo hodinu ve třídě, ale vykonává přece jinou práci. Kvašemu dotazu týkajícímu příklad filmové představení), se proplácení hodin přímé která není přímou pedagogickou činností, ale pracemi sou- pedagogické činnosti nad stanovený rozsah (dále jen přespočetné hodiny), nikoliv přesru nejde ani u zkoušení u mavisejícími. Podle našeho názo- časových hodin, jak nesprávně turitní zkoušky o přímou pe- uvádíte, sdělujeme: dagogickou činnost, ale práce Přespočetnými hodinami související s přímou pedagogickou činností. se rozumí hodiny přímé pedagogické činnosti nařízené Pro úplnost uvádíme, že nebo dohodnuté nad stanovený týdenní rozsah přímé peda- činnosti nad stanovený roz- hodiny přímé pedagogické gogické činnosti. sah nejsou hodinami přesčasovými. Prací přesčas je podle Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah 78 odst. 1 písm. i) zákoníku (přespočetné hodiny) je odměňována příplatkem podle nancem na příkaz zaměst- práce práce konaná zaměst- 132 zákoníku práce, ze kterého vyplývá, že pedagogicsem nad stanovenou týdennavatele nebo s jeho souhlakému pracovníkovi přísluší ní pracovní dobu vyplývající za hodinu přímé pedagogické z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná činnosti vykonané nad rozsah hodin stanovený ředitelem mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Za práci přesčas školy podle zvláštního předpisu (nařízení vlády č. 75/2005 přísluší plat za práci přesčas Sb.) příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinové- zákoníku práce). nebo náhradní volno ( 127 ho výdělku. Přespočetné hodiny se Z výše uvedeného vyplývá, že aby měl pedagogický ké činnosti, jsou vykonává- týkají jen přímé pedagogic- pracovník právo na příplatek ny v rámci stanovené týdenní podle 132 zákoníku práce za pracovní doby a náleží za ně přespočetné hodiny, musí tyto příplatek podle 132 zákoníku práce. hodiny skutečně odučit. Nelze je nahradit jinou činností (na- Právní oddělení ČMOS pracovníků školství Změny u předškoláků V poslední novele školského zákona, která byla schválena zákonem č. 49/2009 Sb., došlo údajně ke změně v podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. V čem tato změna spočívá? Dotaz se týká změny provedené v 34 odst. 2 zákobem v místě obvyklým. ního roku a zveřejní je způsona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšnovení 34 odst. 2 tedy zů- Základní význam ustaším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Změna ke zpřesnění formulace z důstal zachován, pouze došlo spočívá v nahrazení slov pro vodu nejednoznačnosti dosavadního znění, které moh- následující školní rok slovy od následujícího školního lo být vykládáno tak, že jde roku. Nově text 34 odst. 2 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pouze na ná- zní: Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu rok, na další rok by tedy rodisledující (tj. jeden) školní pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdě- žádat znovu. če dětí museli o přijetí dítěte lávání od následujícího škol- Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Neználci si zahráli na indiány a sázeli stromky v opravdovém pralese Když dostaly děti ze 4. B, které si říkají Neználci, od své paní učitelky Dáši Svobodové pod stromeček kus nově budovaného pralesa, nikdo z nich netušil, jaké nádherné chvíle v samotném pralese budou společně prožívat. Slovo dalo slovo a v polovině května se celá třída i se svou paní učitelkou rozjela na týden do pralesa. Společně s Neználky jela ještě 4. třída ze Základní školy při Biskupském gymnáziu v Krupce s paní učitelkou Jitkou Eisnerovou. Celý týden žáci prožili jako opravdoví indiáni, postavili si teepee, vyrobili totemy, zasedali k večernímu ohni, namalovali si trička, vyráběli šperky a plnili poselství indiánů. Učili se také řezat a sekat dřevo i připravovat oheň. Všichni si dali podle indiánského horoskopu jména. Pobyt v pralese byl zaměřen na poznávání přírody, rostlin a živočichů. Pracovalo se s mapou a buzolou a procvičovala se orientace v krajině. Obrovskou inspirací pro všechny aktivity byla kniha E. T. Setona Dva divoši. Sokol a medvědice Děti do poslední chvíle nevěděly o programu nic, kromě sázení stromečků. Poprvé to zjistily, když první večer k velkému táborovému ohni překvapivě nedorazily jejich paní učitelky, ale Bystrý sokol a Zdatná medvědice. To bylo divení a otázek. Ale také prvních bezprostředních komentářů: Co ty brýle, Bystrý sokole?, Co ty kecky, Zdatná medvědice?! Radosti a smíchu byla spousta. Druhý den se děti naučily také tajnou indiánskou řeč, tajtenštinu, kterou pak často používaly. Každé dítě si vyrobilo svůj vlastní indiánský deníček, do kterého zaznamenávalo všechno, co na jednotlivých výpravách poznalo. Vždyť správný indián má přírodu v malíčku a my v našem deníčku (stromy, rostliny, zvěř). Stromky s přáním Samozřejmou součástí života v přírodě bylo vysazování stromků. Každý si zasadil svůj. Už dlouho dopředu si děti vymýšlely svá přání, která stromečkům dají do dalšího života. Bylo dojemné sledovat, jak to celé děti prožívaly. Některé z nich, když dávaly své jedličce přání do života, utíraly slzičky. Už při sázení bylo jasné, že se příští školní rok do pralesa pojede znovu zkontrolovat, jak stromečky rostou. Šifrované zprávy V druhé polovině pobytu se objevil déšť, ale nikomu to nevadilo. Všichni se přesunuli do klubovny a pracovali s textem o mravencích (hledali tuláčky, orientovali se v textu, vymýšleli příběhy). Sokolíci a Medvíďata si navzájem vymýšleli také zašifrované zprávy, které pak s nadšením luštili. Průtrž mračen děti podpořily hrou na déšť a k tomu si ještě i zazpívaly. Ale ani odpolední procházka v pláštěnkách a gumácích neměla chybu. Týden rychle utekl. I když se každý těšil na maminku a tatínka, přesto se malým indiánům moc domů nechtělo, každý by v pralese vydržel klidně ještě měsíc. Poslední den se i přes vrtkavé počasí vyrábělo velké teepee. Nebylo to vůbec jednoduché, ale vše se zvládlo na výbornou. Večer čekal děti velký slavnostní oheň, na který se celý den připravovaly. Vznikly tak malé dílničky, ve kterých si mohly vyrobit šperky a různé ozdoby, aby jako správní indiáni mohli k ohni zasednout. Poslední úkol, který je čekal, byla cesta za pokladem v podobě matematického poselství indiána. Všechny děti prošly úspěšně i touto náročnou zkouškou, a už nic tedy nebránilo v tom, aby se truhlice pokladu otevřela a u slavnostního ohně se vztyčilo naše teepee. Odměna byla sladká, kromě diplomů za zdatnost a čest děti dostaly i další překvapení. Posledním byl dortík indiánek, který všichni zapili dětským šampusem. Plni nádherných dojmů ulehli do pelíšků. 7 Nová přátelství Na cestu do našeho pralesa se třídy připravovaly ve škole přes půl roku téměř v každé hodině. Děti ale teprve v pralese poznaly, proč vlastně některé specialitky probíraly ve škole. Nezlobily se za utajení programu, spíše naopak, mají rády taková překvapení. Bylo velice dobré, že se k nám přidali čtvrťáci z Krupky. Paní učitelka Jitka Eisnerová vykonávala právě ve třídě Neználků v Ústí nad Labem pedagogickou praxi pod vedením Dáši Svobodové, a když ji později oslovila, jestli se nechce připojit, neváhala ani chviličku. Děti byly perfektní, obě skupiny spolu velice dobře vycházely, navázala se nová přátelství. Společné akce se plánují i do budoucna, a to nejen návštěvy pralesa. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Dáša Svobodová Fakultní základní škola České mládeže 2 Ústí nad Labem Připravila Zlata Šťástková

8 8 Lze stonat mimo domov? V jakých případech je možno změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti? Kdo má tuto změnu povolovat? Tuto otázku řeší ustanovení 56 (označený jako režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Podle ustanovení 56 odst. 3 tohoto zákona změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smí pojištěnec pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Byla-li pojištěnci povolena změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náležíli pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, je pojištěnec povinen tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. O povolení změny místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař, a to jen na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud ošetřující lékař změnu nepovolí, vydá rozhodnutí o tomto nepovolení, jen pokud pojištěnec vydání tohoto rozhodnutí požaduje. O změnu místa pobytu pojištěnec nežádá a ošetřující lékař o ní nerozhoduje v případě, jde-li o změnu místa pobytu v souvislosti s poskytováním ústavní péče nebo lázeňské péče. Tuto změnu hlásí pojištěnec ošetřujícímu lékaři při propouštění z ústavní péče nebo lázeňské péče ( 56 odst. 5 zákona). Postih rodičů Který předpis umožňuje postih rodičů žáka při zanedbávání péče o jeho řádnou školní docházku? Školský zákon k tomu žádné ustanovení nemá. Důležitým ochranným institutem plnění úkolů státní správy a samosprávy, jakož i ochrany veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, je odpovědnost za přestupky. Základním pramenem přestupkového práva je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon však není úplnou kodifikací přestupkového práva. Ustanovení o přestupcích jsou totiž dále obsažena v řadě zvláštních zákonů. Zákon o přestupcích definuje přestupek jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo v jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin ( 2 odst. 1). O přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže obsahuje zákon o přestupcích v 31 toto ustanovení: (1) Přestupku se dopustí ten, kdo ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého zejména tím, že nepřihlásí dítě k povinné školní docházce nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka. (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kč. Začátek, délka a plnění školní docházky jsou v současné době upraveny platným zněním školského zákona č. 561/2004 Sb. Zde je v 36 stanoveno, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit školou povinné dítě k zápisu a dbát, aby dítě do školy docházelo pravidelně a včas. Přestupku se však dopustí také ten, kdo jinak ohrožuje výchovu a vzdělávání nezletilého (zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku a před jeho dovršením uzavřením manželství 8 občanského zákoníku). Základní směrnici, jak má být výchova vedena, obsahuje 31 a 32 zákona o rodině. Přestupku se mohou dopustit nejen zákonní zástupci dítěte, ale i jiné osoby, do jejichž péče bylo dítě svěřeno. Ti za vývoj dítěte odpovídají a jsou povinni o jeho výchovu pečovat; přestupek zde bude záležet v zanedbání této povinnosti (například umožňování návštěv podniků a zábav pro nezletilého nevhodných, ohrožení výchovy nemravným životem). Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA PENCE V Volby Volby jsou tajemné období, třeba jako Valpuržina noc nebo Velký pátek, kdy se otvírají skály. V období voleb se otvírají oči politikům, kteří v náhlém prozření zjistí, že stát spravuje kromě hospodářství a armády také školství. Toto zjištění je většinou vyděsí. Školství je totiž pravidelně v katastrofálním stavu, jak většina z nich objevně konstatuje. Je zastaralé, feminizované, podfinancované a je prioritou. Proto potřebuje změnu, muže, peníze a ministra z politikovy mateřské strany. Politik (nejčastěji zootechnik, zubař, prodavač hudebních nosičů nebo akademický malíř ruského původu hovořící výhradně skrze svou mluvčí) to všechno otevřeně sděluje pedagogické veřejnosti, aby už jí konečně spadly šupiny z očí a uvědomila si, v jakém marasmu to žije. Učitelé jsou těmito zjištěními sice šokováni, ale v žádném případě politikovi jeho otevřenost nezazlívají. Jsou naopak rádi, že se o sobě konečně dozvěděli pravdu a byli vyvedeni z bludiště falešných představ o svém povolání a své profesi. Ještě raději jsou pak za návrhy řešení, které mají všichni politici před volbami pohotově k dispozici. Nejčastější představy kandidátů na poslaneckou lavici o pomoci školství jsou tyto: Počítače (protože na internetu je všechno), muži (protože na kvalitu vzdělávání má testosteron rozhodující vliv), podpora nadaných a integrace postižených (protože těžce mentálně retardovanému dítěti nic neprospěje tak jako pobyt ve výběrové třídě s rozšířenou výukou sanskrtu). Důležité je také jít napříč všemi stupni vzdělávání, takže politik musí na jeden nádech slíbit bezplatný poslední ročník mateřinkám, RVP (nebo jeho zrušení) základkám, spuštění nebo odložení státních maturit maturantům a z posledního plicního sklípku už trochu sípavě vydechnout, že školné na vysokých školách je téma k diskuzi, rozhodně však není na pořadu dne. Kdo má plíce jako měchy a vydrží pod vodou i dvě minuty, stačí na ten jeden nádech pojednat ještě celoživotní vzdělávání, byť jím pohříchu myslí kurz drhání pro seniory. V magickém čase voleb také dochází k samovolnému vzniku peněz, podobně jako jindy dochází k samovznícení fosforu a dalším zcela spontánním jevům. Jedině tak si lze totiž vysvětlit základní atribut voleb, kterým je zvyšování platu učitelů a nárůst prostředků, které budou hned po volbách školám poskytnuty. Až do voleb totiž nikde žádné volné peníze nebyly, takže navyšování platů nebylo možné. Nyní ale peníze jsou a je jich dost; jinak by je politici přece neslibovali. Petr KUKAL

9 Pokusmánie 2009 v Klášterci Znáte je? Pleteme veselé hračky ZOË MELLOR 9 Jak dětem přiblížit něco tak složitého, jako je Evropská unie? Ve Zlonicích jsme to vyzkoušeli starou Komenského metodou škola hrou. Pod vedením pedagogů žáci starších ročníků přichystali během hodin tělocviku, hudební, výtvarné a rodinné výchovy svým mladším spolužákům zábavnou dopolední cestu po Evropě. Při ní se všichni zúčastnění mohli naučit spoustu věcí o kultuře a tradicích našich partnerských zemí EU. Kvalita gymnázií Pokusmánie je soutěž pro všechny zájemce o fyziku a techniku ze základních škol a odpovídajících tříd osmiletých gymnázií. Základní kolo má čtyři části, v každé části dostávají děti pět úkolů, které mají splnit a odeslat. Jedná se o různé pokusy, pozorování, výrobu jednoduchých pomůcek a fyzikálních hraček, hledání na internetu. Toto základní kolo probíhá v druhé polovině školního roku. Do soutěže se v uplynulém školním roce přihlásilo i družstvo ze Základní školy v Krátké ulici z Klášterce nad Ohří. Celé čtyři měsíce děti ze třetích až devátých tříd pracovaly na zadaných úkolech, zažily spoustu legrace, ale hodně se při pozorování také naučily. Jejich práce byla odměněna v základním kole družstvo získalo druhé místo v republice celkem z dvaceti sedmi přihlášených škol. Není to však konečné pořadí, protože v říjnu pojedou čtyři zástupci na velké finále do Plzně, které se koná října v Techmánii, a budou bojovat za celou školu o konečné umístění. Za tento úspěch byly děti pozvány i na Městský úřad v Klášterci nad Ohří na setkání se starostou Janem Houškou, který ocenil jejich úsilí a podíval se i na některé ukázky z Pokusmánie. Radek ukázal, jak se vyrábí a jak létá tryskáč z papíru, Naďa zase předvedla, jak je možné prolézt pohlednicí. Dostalo se i na elektřinu, hudební nástroje, ale i na další témata, která se týkala samotného života v Klášterci. Setkání nakonec shrnul David: Jsem moc rád, že jsem mohl na radnici být, vůbec jsem netušil, že je možné si tak dobře s panem starostou popovídat, bylo mi tam moc fajn. Návštěva u starosty skončila, základní kolo také, ale už se začínáme připravovat do Plzně, která nás čeká začátkem října. Moc se těšíme. Alena Tučímová České předsednictví EU jako škola hrou Startovalo se symbolicky v České republice, kde se malí cestovatelé dozvěděli, jak by mělo vypadat jejich každodenní zdravé stravování. Každý žák nižších tříd dostal pas a vyrazil na cestu s varováním, že jedna z předváděných zemí není členem Evropské unie. Na túře po Evropské unii, představované budovou školy, ho v jednotlivých třídách čekalo Slovensko, Švýcarsko, Německo, Itálie, Španělsko a Rakousko. V každém státu si školáci pochutnali na typickém občerstvení, na jehož přípravě se podílely i naše kuchařky. V Rakousku tak mohli vyzkoušet Sachrův dort a třeba v Itálii pizzu. Nechybělo ani představení národních tanců i setkání s habsburským císařským párem. Žáci se také účastnili soutěží, které jim nenásilnou formou dostaly do hlav více informací, než kdyby se je dovídali při vyučování. Věra NÍDROVÁ Roztomilá barevná zvířátka nebo panenky a loutky potěší snad každé hravé dítě. Radost bude o to větší, když mu hračku vytvoří sami rodiče nebo starší sourozenci. K jejich zhotovení stačí pár jehlic a klubíčka vlny. Kniha z nakladatelství Portál může velmi dobře posloužit jako pracovní pomůcka při výuce rodinné či pracovní výchovy. Uvítají ji jistě i učitelky zájmových kroužků. Dvacet pět originálních návrhů na pletené hračky bude pro ně dobrým zdrojem inspirace a vyrobené hračky mohou posloužit i k dalším činnnostem. Můžete si s nimi zahrát například divadlo. Zakládání víceletých gymnázií po listopadu 1989 bylo významně ovlivněno představou, že v předválečných letech byla gymnázia tehdy pouze osmiletá velmi kvalitní. Jejich kvalitu ale mnohem více než délka studia vytvářely jiné skutečnosti. Především kvalita pedagogů. Skutečnost, že všechna místa se obsazovala konkurzy, zcela eliminovala nekvalifikovanou nebo neaprobovanou výuku. Závaznými předpisy bylo upraveno také uvádění mladých učitelů. Ti měli snížený výukový úvazek, aby mohli (povinně) hospitovat u svého zavádějícího profesora. Museli také plně respektovat jeho pokyny. Gymnázia se také mohla chovat jako skutečně výběrové školy. Pro školu nebylo žádným problémem, aby žáka, který z jakéhokoliv důvodu neprospíval a neprojevoval dostatečný zájem, ze studia vyloučila. Odchodem žáků nepřicházela škola o žádné peníze. Pro gymnázia, jako pro jediný typ školy, nevytvořila předmnichovská republika žádný nový zákon. Veškeré změny byly realizovány podzákonnými normami, o nichž rozhodovalo ministerstvo. To bylo samo o sobě výrazně kvalitním orgánem, který si navíc vytvářel odborné komise. Ty nebyly sestavovány podle politického klíče, ale z dělných odborníků. Gymnázia tak byla chráněna před nekvalifikovanými zásahy politiků do odborných otázek. Politické směřování státu, odvozené od masarykovské demokracie, přitom zabezpečovalo jistou stabilitu. Tedy i to, že kvalitní podzákonné normy bude respektovat i případný ministr z jiné politické strany. František MORKES

10 10 Využívání ICT při výuce interaktivní tabule (dokončení) Druhá vlna rychlých šetření 2009, která zkoumala vybavenost a využívání ICT v základních, středních a vyšších odborných školách, přinesla mnoho poznatků. V minulém článku jsme ukázali, že s rostoucí velikostí škol roste i podíl ředitelů, kteří učitele ve své škole motivují k využívání ICT při výuce, dále že roste pestrost uvedené motivace a podíl finanční motivace. Zvýzkumu je rovněž patrné, že s rostoucí velikostí školy roste i vybavenost škol projekční technikou a interaktivními tabulemi. Malé školy mají také často k internetu připojené jen některé vybrané místnosti na úkor širšího pokrytí. Ředitelé z nejmenších škol však naopak odhadovali v průměru největší podíl učitelů, kteří mají doma připojení k internetu. Tento podíl má pak tendenci s rostoucí velikostí škol klesat. Využívání ICT Využívání ICT ve školách je na poměrně dobré úrovni. Ve 27,8 procenta škol je ICT součástí výuky alespoň jedenkrát do měsíce u všech nebo téměř všech učitelů, ve 23,2 procenta škol využívají ICT ve výuce alespoň jedenkrát měsíčně přibližně tři čtvrtiny učitelů a ve třetině škol využívá ICT ve výuce alespoň jednou za měsíc přibližně polovina učitelů. Využití ICT ve výuce přibližně čtvrtinou či menším podílem učitelů uvedlo 15,7 procenta škol. Zcela zanedbatelný je podíl škol, kde nevyužívá ICT ve výuce alespoň jedenkrát za měsíc žádný učitel (0,2 %). Z pohledu na rozdíly v dělení dle velikosti školy je přitom zřejmé, že s rostoucí velikostí škol ve sledovaných kategoriích klesá podíl učitelů, kteří využívají ICT při výuce alespoň jedenkrát za měsíc. Interaktivní tabule Šetření zvlášť sledovalo, jak jsou při výuce využívány interaktivní tabule. Na tuto otázku odpovídali jen ředitelé škol, které alespoň jednu interaktivní tabuli vlastní. Přitom šest z nich (0,4 %) uvedlo, že interaktivní tabule nevyužívají vůbec a dalších 10,7 procenta je dle šetření využívá jen zcela výjimečně. Nejčastěji ředitelé odpovídali, že jsou v jejich škole interaktivní tabule v průměru využívány v méně než polovině času výuky (41,3 %), dalších 23,3 procenta uvedlo přibližně polovinu času výuky a 15,5 procenta více než polovinu vyučovacího času. Zbylých 8,8 procenta škol používá interaktivní tabule dokonce po celý nebo téměř celý čas výuky. Z pohledu na členění dle velikosti škol lze identifikovat, že menší školy (do 300 žáků) je zapojují do výuky o něco méně často či po kratší časový úsek, přestože rozdíly již nejsou tak velké. Používání po celý nebo téměř celý čas výuky je nejčastější ve školách s více než 500 žáky (12,8 %), se snižujícím se počtem žáků ve škole má tento podíl tendenci klesat a v nejmenších školách do 100 žáků je již poloviční (6 %). Opačnou tendenci však vykazuje využívání interaktivních tabulí po přibližně polovinu času výuky v nejmenších školách tak odpovídalo 28,3 procenta ředitelů, v největších 20,1 procenta. Využívání tabulí Ředitelé škol, které vlastní alespoň jednu interaktivní tabuli, měli dále za úkol uvést, v jakých předmětech je ve škole využívají. Největší podíl z nich (71,2 %) přitom uvedl přírodovědné předměty (přírodopis, biologie, zeměpis) a také cizí jazyky (celkem 68,6 %). Ve více než třech pětinách škol se dále používají při výuce matematiky, shodně přibližně 57 procent ředitelů uvedlo český jazyk a informatiku a nadpoloviční většina též humanitní předměty (52 %). Následuje jejich využívání v hodinách fyziky (46,9 % škol) a chemie (37,4 % škol). V menší míře jsou interaktivní tabule využívány při výuce výchov (hudební, výtvarná, tělesná apod. 18,4 %) a jiných než uvedených předmětů (15,7 %). Mezi tyto jiné předměty, ve kterých se aspoň částečně interaktivní tabule využívají, patří zejména odborné technické předměty, deskriptivní geometrie a odborné netechnické předměty. Přitom v malých školách do 100 žáků jsou interaktivní tabule používány spíše v rámci obvyklých předmětů, které byly uvedeny v nabídce. Podíl jejich využití v jiných než v nabídce uvedených předmětech je nejmenší, s rostoucím počtem žáků ve škole v rámci sledovaných kategorií pak stoupá. Je tedy možné říci, že navzdory méně časté motivaci (a menšímu podílu finanční podpory z celkového výskytu různých druhů motivace), horšímu vybavení, delší časové lhůtě, která je třeba na opravy, častější absenci metodiků ICT i co do rozsahu menšímu pokrytí budovy školy internetem využívá v malých školách a v malých sídlech dle šetření větší podíl učitelů ICT při výuce alespoň jedenkrát do měsíce. Svou roli zde může sehrát skutečnost, že mezi malými školami jsou zařazeny malotřídky a školy jen s 1. stupněm. V nich učí menší počet učitelů, a to často vyšší počet předmětů prvního stupně, tedy zde může být snazší v určité míře ICT do výuky začlenit než ve velkých školách s 2. stupněm. V úvodu bylo dále zmíněno, že učitelé menších škol mívají dle odhadu ředitelů častěji doma k dispozici internet, tedy mohou být sami lépe vybaveni, popřípadě na práci s ICT více zvyklí. Zároveň je však možné, že v malých školách s menším počtem pedagogů má ředitel o svých podřízených lepší informace než ve velkých školách, kde může být tento odhad zkreslenější. Lze vznést také úvahu, zda zvýšená motivace ředitelů (zejména ve velkých školách) neznačí mimo jiné jejich pociťovanou potřebu učinit kroky k posílení využívání ICT ve výuce. Budeme-li považovat zřízení domácího připojení k internetu za známku zájmu učitelů aktivně doma využívat ICT, pak je možné vznést hypotézu, že využívání ICT ve výuce záleží spíše na tom, jaký vztah k nim učitelé sami mají a jak jsou zvyklí s nimi sami doma pracovat, tedy spíše na životním stylu vyučujících než na spolupráci s metodikem, motivaci od ředitelů, rozsahu místností připojených k internetu apod. Jistý vliv mohou mít též další specifika škol. Šetření dále představilo výsledky mimo jiné Míra využití interaktivních tabulí ve školách, které je vlastní (celkem a dle velikosti školy) velikost školy Celkem za všechny školy do 100 žáků žáků žáků nad 500 žáků 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% po celý nebo téměř celý čas výuky ve více než polovině času přibližně v polovině času v méně než polovině času jen zcela výjimečně vůbec ne v dělení dle druhu zřizovatele, a to v kategoriích zřizovatelů krajských, obecních a neveřejných. Obecní školy, které jsou často základními školami, vykázaly v souladu s výše shrnutými poznatky u svých učitelů častější využívání ICT alespoň jedenkrát do měsíce než školy krajské a s neveřejným zřizovatelem, přestože připojení k internetu je u nich často omezené na vybrané místnosti a ani motivace od ředitelů není nejvyšší. Co se však týče podílu učitelů, kteří doma vlastní připojení k internetu, uvedli celkově v průměru hojnější výskyt ředitelé ze škol zřízených neveřejným sektorem, kde lze očekávat jistá specifika oproti školám veřejným, tedy krajským a obecním. Jan HUČÍN Vendula KAŠPAROVÁ

11 Na Liberecku aktivně podporují odborné vzdělávání Pět diskuzních skupin, v nichž se sešli členové pracovní skupiny TECHyes, ředitelé středních a základních škol Libereckého kraje, zástupci obcí i zaměstnavatelů, mělo šanci vyjádřit se k jednotlivým pilířům podpory odborného vzdělávání, vznést své požadavky, připomínky a podněty. Gramotnost pro trh práce Diskuzní skupina projednávající první pilíř Gramotnost pro trh práce se vyslovila pro vhodnost pořádání výletů pro žáky základních škol za technikou například do výrobních provozů, pořádání dnů otevřených dveří ve středních školách pro žáky základních škol s možností vlastníma rukama vytvořit něco hmatatelného, co si budou moci odnést domů. Dále se skupina shodla na nezbytnosti zapojení zaměstnavatelů do tvorby školních vzdělávacích programů a také vytvoření takových podmínek, které žáku umožní získat jak výuční list (3 roky), tak i v rámci následného nástavbového studia (2 roky) maturitu v oboru. Hlas pro dívky Skupina Hlas pro dívky se jednoznačně dohodla na nutnosti vést dívky k pozitivnímu přístupu k odbornému vzdělávání, čemuž stále brání společenská klišé. Poukazuje například na období válek, kdy nebyl dostatek práceschopných mužů a ženy dokázaly mužskou práci uspokojivě zastat. Diskuzní skupina hodnotila vliv školního prostředí na dívky od mateřských po střední školy. Již v mateřských školách se vytváří vztah k technickým profesím, vhodné je tudíž zapojení tohoto segmentu regionálního školství do programu. V základních školách je podceňována polytechnická výchova, vzdělávání není vedeno správnými metodami a stále přetrvává výuka formou předávání dat. Ve středních školách by se mohlo zdát, že je již pozdě. Vztah k odbornému technicky orientovanému vzdělávání se vytváří v ranějším věku, nicméně ještě zde je možné směřovat postoje dívek. Pokud se dívka rozhodne pro studium na technicky zaměřené střední škole, může i tato samotná škola pozitivně působit na její profesní směřování ve smyslu preferování techniky, a předejít tak situaci, že se dívka nakonec rozhodne opustit tento obor. Nelze opomíjet ani spolupráci středního a základního školství. Správná volba Problematikou Správné volby se zabývala třetí diskuzní skupina, jejíž závěry varují před upřednostňováním středních škol poskytujících všeobecné vzdělávání, zvláště víceletých gymnázií. Takto profilované školy způsobují odliv intelektuálně zdatnějších dětí na úkor nepopulárních technicky zaměřených škol. Skupina se rovněž vyslovila pro uspíšení doby rozhodování mladého člověka o další profesní dráze, a to již na konec 1. stupně základní školy. Pozornost by měla být upřena rovněž na zákonné zástupce dětí, kteří mají možnost ovlivnit rozhodnutí svého potomka, pokud za něj rovnou nerozhodují. Předpoklady dítěte pro jeho studijní a profesní zaměření by měly být posuzovány průběžně jak prostřednictvím hodnocení od pedagogů, tak i pomocí profitestů a konditestů. V neposlední řadě se vyslovila pro vhodnost užití TV spotů propagujících řemesla různými způsoby a při rozličných příležitostech. Škola pro budoucnost Diskuzní skupina Škola pro budoucnost hodnotila především míru připravenosti pedagogických pracovníků na výkon svého povolání a systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Diskuzní skupina poukázala na to, že ne všechny pedagogické fakulty poskytují studentům dostatek praktické přípravy, která by korespondovala s realitou ve škole. Učitelé odborného výcviku by měli disponovat dostatečnými praktickými zkušenostmi v oboru, který vyučují, nabytými přímo v provozu firmy. Tato odbornost by měla být u učitelů odborného výcviku významnější než samotná pedagogická příprava. Další vzdělávání pedagogických pracovníků by mělo být povinné pro všechny, nemělo by spočívat pouze na principu dobrovolnosti, který nemotivuje. Dále by měly být do tohoto procesu zapojeni zaměstnavatelé a DVPP by mělo být utvářeno tzv. na klíč, kdy je dán prostor samotným pedagogickým pracovníkům, aby formulovali své požadavky na své další vzdělávání. Bez zaměstnavatelů to nepůjde V diskuzi vedené poslední skupinou nad tématem Bez zaměstnavatelů to nepůjde převládl názor potvrzující nutnost zintenzivnění spolupráce sféry vzdělávání a sféry zaměstnavatelů. Diskuze de facto potvrdila závěry naznačené u skupiny Gramotnost pro trh práce. Jedná se Od počátku letošního roku působí při Krajském 11 úřadu Libereckého kraje pracovní skupina pro podporu odborného školství v čele s Radkem Ciklem, náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, spolu se zástupci místní hospodářské komory a Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Ve své činnosti navázala na předchozí kampaň TECHyes, s tím, že se nadále nebude zaměřovat pouze na úzce vymezené vzdělávání v technických oborech, ale zahrne pod sebe podporu veškerého odborného vzdělávání. K tomu byl zorganizován kulatý stůl se zástupci počátečního i odborného školství, kterým bylo představeno Sedm pilířů podpory odborného vzdělávání v Libereckém kraji jako stěžejní dokument kampaně TECHyes. o přizpůsobení školních vzdělávacích programů profilu absolventa, zajištění participace zaměstnavatelů na výchově budoucích zaměstnanců, otevření provozů žákům a pedagogům, otevření škol odborníkům ze zaměstnavatelské sféry. V návaznosti na činnost pracovní skupiny předložila jablonecká hospodářská komora projekt do OP VaK zaměřený na profesní osvětu v základních školách. K zajištění osvěty tak dochází využitím metod marketingového mixu interaktivního DVD s diagnostickými prostředky k určení osobnostních předpokladů a ukázkami jednotlivých řemesel, specializovaného portálu a bulletinu. Předmětem projektu je zabezpečit jejich šíření mezi rodiči žáků základních škol i samotnými žáky, seznámit je s konkrétními podmínkami ve vyspělých firmách, na pracovištích, s konkrétními představiteli jednotlivých řemesel a povolání, s možnostmi uplatnění, mzdovými i dalšími zaměstnaneckými podmínkami. A to vše formou reportáže z jednotlivých špičkových pracovišť daného oboru. Toto seznamování žáků v jednotlivých školách navazuje na osobnostní testy žáků 9. tříd, kteří mají předpoklady uplatnění v technických profesích, na organizaci dnů otevřených dveří na pracovištích jednotlivých vytipovaných zaměstnavatelů z vybraných oborů a na práci výchovných poradců ve všech základních školách. V tomto projektu se tak navazuje na aktivity ve školách již běžně prováděné, jen je dále rozvíjí. Nenabízí k vybraným profesím pouhé TV ukázky, ale i možnost exkurzí v místních firmách apod. Tento projekt se zaměřuje nejen na zvýšení úrovně informací žáků základních škol, ale i pedagogických pracovníků o jednotlivých profesích. Formou tříminutových TV spotů je seznamuje s profesemi v konkrétních podmínkách firem. Neméně důležitou částí bude osvěta významu dělnických profesí a možnosti životního stylu, který umožňuje rozvoj volnočasových aktivit a koníčků. Pavel VÍCH místopředseda Krajské hospodářské komory Liberec

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Ústav pro informace ve vzdělávání Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2009 česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Jak na to? PRACUJETE VE VAŠÍ ŠKOLE S ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTEM? CHCETE ZAČÍT? PŘEMÝŠLÍTE, JAK ZLEPŠIT JEHO ČINNOST? Cílem projektu je navázat kontakty mezi českými a slovenskými školami a podpořit čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou na Slovensku. Z přihlášených českých a slovenských škol budou utvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků. Následně bude oběma školám zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě. Základní a střední školy, které mají zájem se projektu zúčastnit, vyplní do přihlášku, která je spolu s podrobnými informace o projektu vyvěšena na nebo Projekt bude ukončen k Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) byl vyhlášen poprvé v roce 2008 (nahradil Mezinárodní den školních knihoven). K různým akcím na propagaci a podporu činnosti školních knihoven byl vybrán měsíc říjen. Kontakty: Radmila Indráková tel.: Alice Košková tel.: Nabízíme metodický, konzultační a vzdělávací servis: - zakládání žákovských parlamentů na základních a středních školách - metody, aktivity a základní dovednosti: Trénink koordinátora parlamentu - audit (ne)funkčnosti stávajícího žákovského parlamentu: Kde je zakopán pes? - seminář pro celý pedagogický sbor: Žákovská samospráva v životě školy - programy a zážitkové kurzy pro žáky: Vítr do plachet parlamentu a Intenzivní trénink dovedností členů žákovského parlamentu tel.: Činnost CEDU realizuje GEMINI, o.s. - sdružení dětí, mládeže a dospělých TÝDENÍK Číslo září 2009 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 980 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Vzor citace: THUMSOVÁ,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině

Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Stanovisko vedení školy k zamýšlenému sloučení se ZŠ Na Planině Vzhledem k pozitivnímu hodnocení školy rodiči a veřejností spolu se stoupajícími požadavky na kvalitu jazykové přípravy se stala naše škola

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více