Účtový rozvrh - opis použitých účtů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtový rozvrh - opis použitých účtů"

Transkript

1 Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 20 Období: Do 2. měsíce J 08 : Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 09 : Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 02 : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 02 : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 02 : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 03 : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Stavby, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech z 27

2 J : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Pozemky, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Ostatní dlouhodobý finanční majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 078 : Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 079 : Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 08 : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 08 : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 08 : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : Oprávky ke stavbám, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 082 : Oprávky k samost.mov. věcem a souborům movitých vě, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 088 : Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech, J: 20 - základ daně ř.40 - základní sazba : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : edokončený dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech, J: 20 - základ daně ř.40 - základní sazba 640 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 2 z 27

3 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob 22 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob za obce 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z přidané hodnoty 34 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze psů 344 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze vstupného 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Správní poplatky : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z nemovitostí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 8 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : měna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 823 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav., : Příjmy z pronájmu pozemků 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : boží na skladě, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : boží na skladě, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech, J: 20 - základ daně ř.40 - základní sazba 640 : OP k odběratelům, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9800 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů 2020 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů 3 z 27

4 J 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Ostatní neinvestiční výdaje j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ákup zboží (za účelem dalšího prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ájemné : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : einvestiční transfery občanským sdružením 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup materiálu j.n. 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup ostatních služeb 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Opravy a udržování 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Budovy, haly a stavby 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Elektrická energie 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : ákup ostatních služeb 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Opravy a udržování 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Budovy, haly a stavby 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : ákup ostatních služeb 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Opravy a udržování 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: áležitosti telekomunikací, : Příjmy z pronájmu pozemků 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 4 z 27

5 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Služby peněžních ústavů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Služby školení a vzdělávání 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : ákup ostatních služeb 3 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : einvestiční transfery obcím 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : Budovy, haly a stavby 3 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční transfery obcím : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 34 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Speciální základní školy, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 4 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnosti knihovnické, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 26 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : ákup ostatních služeb 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Knihy, učební pomůcky a tisk : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup materiálu j.n. 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : Budovy, haly a stavby dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : Opravy a udržování z 27

6 J 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Služby telekomunikací a radiokomunikací : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Opravy a udržování 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Pohoštění 94 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Věcné dary 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : einvestiční transfery občanským sdružením 223 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 229 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 492 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Dary obyvatelstvu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Budovy, haly a stavby 622 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní tělovýchovná činnost, : einvestiční transfery občanským sdružením 6 z 27

7 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup materiálu j.n. 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup ostatních služeb 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Opravy a udržování 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Budovy, haly a stavby 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : einvestiční transfery občanským sdružením 3 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Plyn 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Elektrická energie 3 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Studená voda 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z pronájmu movitých věcí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup ostatních služeb dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 7 z 27

8 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Opravy a udržování 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Elektrická energie 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Opravy a udržování 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Budovy, haly a stavby 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Studená voda 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Budovy, haly a stavby 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Výstavba a údržba místních inženýrských sítí, : Budovy, haly a stavby 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Územní plánování, : ákup ostatních služeb 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje pozemků 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : ákup ostatních služeb 329 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 630 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Pozemky 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : ákup ostatních služeb 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Opravy a udržování 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Budovy, haly a stavby 372 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využívání a zneškodňování komun.odpadů, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 374 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : ákup materiálu j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : Pohonné hmoty a maziva 374 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : ákup ostatních služeb 374 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, : Opravy a udržování dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 8 z 27

9 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní správa v ochraně životního prostředí, : Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3769 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní správa v ochraně životního prostředí, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení, : einvestiční transfery občanským sdružením : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Elektrická energie 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Služby telekomunikací a radiokomunikací : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče, : Opravy a udržování 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : ákup materiálu j.n. 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Elektrická energie 2 6 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Pohonné hmoty a maziva 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : ákup ostatních služeb 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Požární ochrana - dobrovolná část, : Opravy a udržování 023 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 03 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Služby telekomunikací a radiokomunikací dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 9 z 27

10 J 63 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Služby peněžních ústavů 67 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Služby školení a vzdělávání 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: astupitelstva obcí, : Pohoštění 649 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Platy zaměstnanců v pracovním poměru : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Platy zaměstnanců v pracovním poměru, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L 02 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Ostatní osobní výdaje 03 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 34 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Prádlo, oděv a obuv 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Knihy, učební pomůcky a tisk : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Elektrická energie 6 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Pohonné hmoty a maziva 6 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby pošt 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby telekomunikací a radiokomunikací 63 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby peněžních ústavů 67 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Služby školení a vzdělávání 9800 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n., : ákup materiálu j.n. 0 z 27

11 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Opravy a udržování 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : Pohoštění 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : einvestiční transfery obcím 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : ákup kolků 424 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost místní správy, : áhrady mezd v době nemoci : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, : Příjmy z úroků (část) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, : Úroky vlastní : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, : Služby peněžních ústavů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pojištění funkčně nespecifikované, : Služby peněžních ústavů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní finanční operace, : Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní finanční operace, : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Finanční vypořádání minulých let, : Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Finanční vypořádání minulých let, : Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd., : Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Finanční vypořádání minulých let, : Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd., : volby do obecních zastupitelstev : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob 22 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z příjmů právnických osob za obce 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z přidané hodnoty 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 34 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze psů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní činnosti j.n., : einvestiční transfery občanským sdružením : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová z 27

12 J 344 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Poplatek ze vstupného 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Správní poplatky : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Daň z nemovitostí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky C, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, ASTROJ: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, DROJ: Prostředky EU, : Aktivní politika zaměstnanosti -OP L : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Investiční přijaté transfery ze státních fondů, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU 823 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 890 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav., : Příjmy z pronájmu pozemků 032 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Podpora ostatních produkčních činností, : Ostatní neinvestiční výdaje j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ákup zboží (za účelem dalšího prodeje) : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : ájemné : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Vnitřní obchod, : einvestiční transfery občanským sdružením 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup materiálu j.n : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Pohonné hmoty a maziva : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 9800 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů 2020 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bez ODPA, : einvestiční přijaté transfery od krajů : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Pohonné hmoty a maziva 2 z 27

13 J 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : ákup ostatních služeb 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Budovy, haly a stavby 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Elektrická energie 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : ákup ostatních služeb 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Opravy a udržování 0 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pitná voda, : Budovy, haly a stavby 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : ákup ostatních služeb 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: OP Životní postředí - CF, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly, : Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: áležitosti telekomunikací, : Příjmy z pronájmu pozemků 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : Služby školení a vzdělávání 2499 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti spojů, : ákup ostatních služeb 3 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : einvestiční transfery obcím 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Předškolní zařízení, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2020 dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Silnice, : Opravy a udržování 3 z 27

14 J 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční transfery obcím : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ákladní školy, : einvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 34 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Speciální základní školy, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 4 9 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnosti knihovnické, : einvestiční transfery cizím příspěvkovým organ : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Činnost registrovaných církví a nábožen. spol., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : ákup ostatních služeb 4 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Rozhlas a televize, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 36 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Knihy, učební pomůcky a tisk : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Elektrická energie 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Služby telekomunikací a radiokomunikací : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Opravy a udržování 7 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Pohoštění 94 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Věcné dary dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo, : Budovy, haly a stavby, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU 4 z 27

15 J 22 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : einvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 492 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř., : Dary obyvatelstvu : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Léky a zdravotnický materiál : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Elektrická energie : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Budovy, haly a stavby 622 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky C : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní tělovýchovná činnost, : einvestiční transfery občanským sdružením : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup materiálu j.n dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sportovní zařízení v majetku obce, : Stroje, přístroje a zařízení, ASTROJ: Program rozvoje venkova, DROJ: Prostředky EU : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : ákup ostatních služeb z 27

16 J 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Opravy a udržování 342 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Využití volného času dětí a mládeže, : Budovy, haly a stavby 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zájmová činnost a rekreace, : einvestiční transfery občanským sdružením 3 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Plyn 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Elektrická energie 3 62 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Všeobecná ambulantní péče, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot., : einv.transfery církvím a naboženským společnostem 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Studená voda 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Elektrická energie 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Opravy a udržování : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Bytové hospodářství, : Ostatní neinvestiční výdaje j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 232 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Příjmy z pronájmu movitých věcí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup materiálu j.n. : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Studená voda 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Plyn : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Elektrická energie dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 6 z 27

17 J : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: ebytové hospodářství, : Opravy a udržování 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Elektrická energie 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Veřejné osvětlení, : Opravy a udržování 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Studená voda 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : ákup ostatních služeb : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 3632 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Pohřebnictví, : Budovy, haly a stavby 363 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Územní plánování, : ákup ostatních služeb 29 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje pozemků 32 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Drobný hmotný dlouhodobý majetek : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : ákup ostatních služeb 222 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : einvestiční transfery občanským sdružením 229 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 329 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 362 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Komunální služby a územní rozvoj j.n., : Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3722 : ákladní běžný účet územních samosprávných celků, ODPA: Sběr a svoz komunálních odpadů, : ákup materiálu j.n. dat systému G3Win vytiskl Václava Wagnerová 7 z 27

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

ROZPOČET NA ROK 2013

ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČET NA ROK 2013 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 550 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8 000 0000 1113 Daň z

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Pitná voda

Plán rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Rozpčet po změnách. rozpočet Bez ODPA Pěstební činnost Pitná voda 27563 4 / 21 I. Rozpočtové příjmy J U 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1345 1361 1511 246 4112 - Bez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A ( / ) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2016

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Nasavrky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00270580 název Město Nasavrky ulice, č.p. Náměstí 77 obec Nasavrky PSČ, pošta 538 25

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Město Osečná ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 01.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00263061 název Město Osečná ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec Osečná PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ (celková se zápisy) (v Kč) Období: 13 / 2014 IČO: Název:

HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ (celková se zápisy) (v Kč) Období: 13 / 2014 IČO: Název: HLAVNÍ KNIHA ÚČETNICTVÍ (celková se zápisy) (v Kč) Období: 13 / 2014 IČO: 239259 Název: Obec Kolaje 1 01 / 01 000990001 014 0010 0111 600,00 0,00 5 31 / 13 000990002 014 0010 0111 0,00 600,00 ORG 014 0010

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves

Licence: DG61 XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Činěves Činěves Činěves Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Investiční přijaté transfery z ,00

Investiční přijaté transfery z ,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3 000 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Návrh rozpočtu 2016 IČ: Název: Město Třemošná

Návrh rozpočtu 2016 IČ: Název: Město Třemošná ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu 2016 IČ: 00258415 Název: Město Třemošná ODPA ORG POL Text 2016 000000 0000000000000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 11 100 000,00 000000 0000000000000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž pod Ralskem ulice, č.p. Revoluční 164 obec Stráž

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m21s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dily 21 24522-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572586 název Obec Dily 21 24522-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Všechovice 2015 IČO 302228 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Všechovice 17 Všechovice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Žirovnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249505 název Město Žirovnice ulice, č.p. Cholunská 665 obec Žirovnice PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: DNU0 XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012) Obec Horní Maršov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 03.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277878 název Obec Horní Maršov

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1080000.00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více