BULLETIN č. 29 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní školy a Mateřské školy Dušejov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN č. 29 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní školy a Mateřské školy Dušejov"

Transkript

1 ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Dušejov 86, Dušejov BULLETIN č. 29 Základní školy a Mateřské školy Dušejov IČO Telefon: Ředitelna školy Kancelář účetní Školní družina Školní jídelna Šk.porad. pracoviště Kancelář MŠ Mobil: ové adresy : jednotl. pedagogové: INFORMACE PRO RODIČE ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 prázdniny utekly tradičně jako voda, nezbývá než se soustředit na novou práci, která nás čeká v novém školním roce: práce v třídních kolektivech, někde s novými spolužáky, s novými členy učitelského sboru, Na nových úkolech, které před nás staví školní vzdělávací program SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME. Všichni pracovníci pedagogičtí i nepedagogičtí jsou připraveni pomáhat dětem v mateřské i základní škole získat co nejvíc vědomostí, dovedností, zkušeností i kompetencí, aby se mohly co nejlépe zařadit do běžného života. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY: bankovní spojení: KB Jihlava číslo účtu: / 0100 Ředitelka školy: Výchovný poradce: Speciální pedagog: Ekonomka: Pedagogičtí pracovníci: I.třída ( r.) II.třída (3.r.) III.třída ( r.) Mgr. Marcela Norková Ing. Jana Culková Mgr. et Ing. Marta Kozdas Ing. Iva Kourková Ivana Pulsová Mgr. Petra Strnadová Mgr. Marcela Krejčová

2 VI.třída VII.třída VIII.třída IX.tř. Vychovatelka ŠD: Asistentky pedagoga: Vedoucí předšk. a mimoškolní výchovy: Učitelky MŠ: Provozní zaměstnanci: Školník ZŠ: Školnice MŠ: Uklízečky: Kuchařky: Jana Hurdová Mgr. Lenka Kočková Ing. Jana Culková Bc. Erik Landecki Mgr. Jana Jiráková Jaroslav Dušek Bc. Ludmila Zábojová Bc. Ludmila Zábojová Ivana Pulsová Nikola Křivková Miroslava Nováková Irena Veroňková Ilona Válková Anna Vašíčková Růžena Jandová Dana Arpášová Hana Marková, DiS Ladislav Šlechta Hana Dušáková Marie Götthansová Michaela Gottliebová Marcela Vondrušková ( + ved. ŠJ) Marie Nováková Hana Tomanová ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny budou probíhat od pondělí 11. února 2013 do pátku 15. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Pedagogické rady: Zahajovací pedagogická rada : 27. a Pedagogická rada v I. čtvrtletí: Pedagogická rada v II. čtvrtletí: Pedagogická rada ve III. čtvrtletí: Pedagogická rada ve IV. čtvrtletí: Třídní schůzky: , Informační odpoledne pro rodiče: , , , Zápis do první třídy : v pátek od 13,00 do 16,00 hod.

3 Plavecký výcvik: pro děti z MŠ a žáky ročníku ZŠ Plavecký bazén a Plavecká škola Delfín v Pelhřimově Výuka římsko-katolického náboženství: Jako v předcházejících letech, i v tomto školním roce nabízí základní škola zájemcům výuku náboženství (jako nepovinný předmět) od 27. září V červnu se přihlásilo 6 žáků z 2. 6.třídy. Případní další zájemci si mohou přihlášku vyzvednout v ředitelně školy. LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ Rádi bychom v letošním roce opět uspořádali lyžařský výcvikový kurz pro všechny žáky naší školy. V loňském roce kurz neproběhl z důvodu malého počtu zájemců. Domníváme se, že pro děti je týdenní pobyt na horách přínosem nejen po stránce fyzické, ale dojde i k utužení třídního kolektivu. Plánujeme LVK v Krkonoších opět v lednu pro zájemce ze tříd. Pro zájemce z I. stupně a 6. třídy zajistíme týdenní LVK na některé ze sjezdovek na Vysočině. Byli bychom rádi, kdyby i děti, které ještě nelyžovaly, měly možnost vyzkoušet si další druh zimního sportu. Děti, které již lyžují, se mohou dále zdokonalovat. Ivana Pulsová, učitelka Tv ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ V uplynulém školním roce žáci, rodiče i pedagogičtí pracovníci využívali služeb školního poradenského pracoviště (ŠPP). V péči ŠPP nebylo pouze 14 integrovaných žáků, ale i další děti, které potřebují specifický přístup. ŠPP poskytovalo speciálně pedagogickou diagnostiku a screening (vývojové poruchy učení, neprospívání, grafomotorické obtíže, problematika kolektivů apod.), poradenskou činnost v oblasti výukových a výchovných obtíží, řešení nepříznivé životní situace dítěte, nastavování vhodných výchovně-vzdělávacích postupů, intervenci v případě neprospěchu žáka či výchovných problémech, kompenzaci postižení, reedukaci poruch učení a mnohé další činnosti vyplývající z aktuálních potřeb školy. ŠPP je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání (Projekt VIP III), díky čemuž je možno využívat služeb plně kvalifikované speciální pedagožky. V průběhu roku speciální pedagožka absolvovala řadu školení zaměřených především na nápravy poruch učení, práci se školními kolektivy, patologii ve školních kolektivech, práci s žáky s neprospěchem a problémovým chováním. ŠPP bude ve škole ve školním roce 2012/2013 stále působit, aby byla zajištěna péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Bude ale nadále i pro všechny děti, které si chtějí třeba "jen" popovídat o tom, co je trápí. Mgr. Ing. Marta Kozdas, spec. pedagožka ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina bude otevřena pro žáky I. stupně prozatím od 6,30 do 7,15 a od 11,10 do 15,30. Žáci II. stupně mohou navštěvovat družinu v době, kdy čekají na odpolední vyučování. Rodiče najdou všechny potřebné informace (Vnitřní řád školní družiny, Podmínky úhrady poplatku) na nástěnce ve vestibulu školy. Úplný Vnitřní řád školní družiny, Plán práce pro rok 2012/2013 je připraven k nahlédnutí u vychovatelek ve školní družině. ŠKOLNÍ MLÉKO I letos bude pokračovat program školního mléka. Změny, přihlášení a odhlášení budou možné vždy po 10 týdnech. Zálohy budou vybírány také na 10 týdnů. Děti budou dostávat svá školní mléka a jogurty vždy v úterý o velké přestávce. Bc. Ludmila Zábojová, vychovatelka ŠD ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE Nový školní rok začínáme v naší mateřské škole ve voňavých, vymalovaných a částečně zrekonstruovaných prostorách. Během prázdnin došlo k vybourání příček a tak k rozšíření heren v obou odděleních. Pro menší děti bylo vybudováno nové sociální zařízení. Celá tato přestavba zlepší

4 podmínky při práci s našimi dětmi a děti jistě ocení větší prostory při hrách i pohybových činnostech. Touto cestou bych ráda poděkovala především paní starostce Janě Bulantové nejen za organizaci, ale hlavně za pracovní nasazení její i celé její rodiny. Náš dík patří také ochotným a šikovným řemeslníkům panu Rudolfu Friedlovi, Milanu Růžičkovi a Liboru Pechovi se synem, brigádníkům Filipu Neuwirthovi a Šimonu Habermannovi. Poděkovat chceme i maminkám a jednomu tatínkovi za velkou pomoc při úklidu prostor. V tomto školním roce máme opět naplněnou kapacitu, a to 45 dětí. Do 1. třídy mladších dětí bude docházet 25 dětí a do 2. třídy předškoláků a starších dětí 20. Vzděláváme děti nejen z Dušejova a Boršova, ale dojíždějí k nám i děti z okolních vesnic. Pro starší děti máme již od září připravený další cyklus plaveckého výcviku v bazénu v Pelhřimově, nabídku zájmových kroužků od měsíce října a další aktivity poznávací i vzdělávací (např. pohádky a naučné programy). Přejeme si, aby všechny děti byly ve školce spokojené a šťastné a aby ty nově příchozí zvládly přestup z rodiny bez slziček a velkého smutnění po mamince a tatínkovi. Zároveň si přejeme, aby byli spokojení i rodiče a panovala mezi námi vzájemná spolupráce, důvěra a pohoda. Těšíme se na Vás! Růžena Jandová, vedoucí předšk. a mimošk. výchovy stravného zvýšeny. Pokud tato situace nastane, budeme Vás včas informovat. Placení stravného zůstává stále stejné, rovněž odhlašování a přihlašování stravy. Konečné vyúčtování stravného proběhne opět na konci školního roku. Marcela Vondrušková, vedoucí ŠJ VÁŽENÍ RODIČE, právě jste dočetli ty nejzákladnější informace, které jsme Vám předložili ze všech našich středisek základní školy, mateřské školy, školní družiny i školní jídelny. Další poznatky o nás, naší práci, o provozu všech zařízení i akcích, které jsme uspořádali pro žáky, nebo s nimi, ale i o těch, které plánujeme, můžete získat na našich webových stránkách. Všem, kteří s námi spolupracují a jakýmkoliv způsobem nás podporují, děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i v tomto školním roce. Přeji nám všem klid a pohodu při práci a doufám v další dobrou spolupráci s Vámi rodiči našich žáků. Za všechny pracovníky: Mgr. Marcela Norková, ředitelka školy INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY Letošní školní rok zůstávají ceny stravného stejné jako v minulém školním roce: 6-10 let 19, let 21,- 15 a více let 22,- MŠ do 6 let 17,- oběd 8,- svačinky Zálohy stravného na září byly z vašich účtů strženy k V případě zdražení cen potravin nebo DPH není vyloučeno, že budou ceny V Dušejově dne P.S. Součástí tohoto bulletinu je i přihláška do zájmových kroužků, které začnou pracovat od příštího měsíce. Prosíme o vyplnění přihlášky a vrácení do školy do 21. září Děkujeme.

5 Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace je venkovskou školou, která se v rámci Kraje Vysočina profiluje vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je školou střediskové obce se širokou spádovostí žáků z okolních obcí, polytechnického charakteru, se zvláštní péčí o integrované žáky se specifickými poruchami učení, poruchami chování, autismem, zdravotním a tělesným znevýhodněním. Školství a škola má v obci více jak 200letou tradici. Nachází se 12 km od krajského města. Dopravní obslužnost je velmi dobrá, díky tomu také vzděláváme žáky z 10 okolních obcí a také z krajského města.v současné době navštěvuje základní školu 108 žáků a mateřskou školu 43 dětí.

6 V základní škole je vzděláváno 14 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tři žáci jsou zcela imobilní, dva navštěvují 6.třídu, jeden žák začal chodit do 1.třídy. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami navštěvují naši školu na základě doporučení odborníků z PPP Jihlava a Pelhřimov a SPC Jihlava. Naše škola je schopna poskytovat těmto žákům individuální péči, již sedmým rokem jim pomáhá speciální pedagožka ve školním poradenském pracovišti. Na škole pracuje 5 asistentek pedagoga. součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků několik seminářů s tématy: 1. Psychomotorika 2. Intervence pedagoga při řešení problémového chování žáků 3. Balinty 4. Specifické poruchy učení dyskalkulie 5. Kurz o autismu Celý pedagogický sbor se také účastnil výzkumu Ukazatel inkluze, na jejímž konci je vytvoření Školního podpůrného programu školy na pomoc žákům, kteří vyžadují zvláštní péči ve výchovně vzdělávacím procesu. Všechny asistentky pedagoga se účastnily kurzu s názvem Skupinová stimulace vývoje předškolních dětí. Jedna z asistentek pedagoga a speciální pedagožka absolvovaly kurz trampoliningu k nácviku reedukace poruch učení a rehabilitace zdravotně znevýhodněných žáků. Škola byla zařazena jako jedna ze čtyř základních škol Kraje Vysočina do projektu VIP KARIÉRA I. (Vzdělávání - informace - povolání kariéra). Po druhé etapě škola přešla do projektu RŠPP (Rekonstrukce školních poradenských pracovišť), který v těchto dnech končí. Na základě účasti v tomto projektu je naše speciální pedagožka pracující ve školním poradenském pracovišti financována z prostředků ESF prostřednictvím Institutu pedagogicko psychologického poradenství Praha. V loňském školním roce se škola zapojila do projektu CPIV (Centrum podpory inkluzivního vzdělávání). V rámci spolupráce se CPIV Brno absolvovali pedagogičtí pracovníci jako Svoje vzdělání si doplňovali i ostatní pedagogičtí pracovníci v rámci nabídek NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava, SPC Jihlava a IPPP Praha, někteří si doplňují nebo rozšiřují kvalifikaci studiem na vysokých školách (PF UK Praha, MU Brno, UJAK Praha, JU České Budějovice). Dne jsme podali žádost o finanční částku v projektu EU peníze školám. Tato žádost byla schválena a projekt byl zahájen k Celková částka, kterou budeme čerpat, činí Kč. V červnu 2011 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy grant Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru. Z tohoto grantu se nám podařilo získat Kč na pořízení speciálních

7 počítačových výukových programů a rehabilitačních vaků. Již čtyři roky je naše škola zařazena do národní sítě programu Škola podporující zdraví. V uplynulém školním roce jsme opět prováděli na zakázku Státního zdravotnického ústavu v Praze semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí. Na konci školního roku 2009/2010 jsme podávali v rámci tohoto projektu žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina s názvem Zdravé sezení jako součást zdravého životního stylu. Žádost byla koncipována na finanční částku 100 tisíc Kč (naše spoluúčast 40%, tj Kč od výboru SRDPŠ). Díky schválení této žádosti umožníme nákupem nastavitelného školního nábytku našim žákům z II.stupně v tomto školním roce usednout ve dvou učebnách do nových školních lavic. V rámci naší snahy rozšiřovat a prohlubovat péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se nám podařilo zajistit podepsání Dohody o spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno, s katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty. V rámci této dohody se zavazuje MU Brno poskytnout pedagogickým pracovníkům školy pomoc při dalším vzdělávání v oboru speciální pedagogiky, umožnit jim dle jejich zájmu účast na odborných seminářích a konferencích pořádaných katedrou speciální pedagogiky nebo PdF MU a umožnit zapojení studentů speciální pedagogiky do akcí naší školy podle potřeby. V červnu 2011 byla předána na Krajský úřad projektová žádost školy na získání finančních zdrojů na realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem projektu je odborný rozvoj asistentů pedagoga v Kraji Vysočina formou uceleného dvouletého cyklu. Obsahem vzdělávacích činností je jak výuka přímo v Dušejově, tak i e-learningové studium. V současné době je znám pozitivní výsledek věcného hodnocení žádosti. V případě, že bude kladně hodnocen projekt i po obsahové stránce, a na svém podzimním zasedání jej schválí Rada kraje, začne jeho realizace v únoru příštího roku.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj. 8 / Dne. 7. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok / Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj / 4 Dne 4 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok /4 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA - ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA - ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA - ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Praze dne 14. října 2013 Č. j. 102/13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Praze dne 14. října 2013 Č. j. 102/13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Praze dne 14. října 2013 Č. j. 102/13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Hospodaření školy za rok 2012 a 1. pol. roku 2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Název 1.2 Sídlo 1.3

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel Mgr. Helena Martincová ředitelka školy V Machově 8. 9. 2014 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 / 2012 Obsah Obsah... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 PODMÍNKY PRO VÝUKU... 3 SCHVÁLENÁ VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE... 4 POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLE... 4 POČTY DĚTÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko. ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko. ve školním roce 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko ve školním roce 2013/2014 ZPRACOVAL : Mgr. Jaroslav Brázda ředitel školy ČÁST I. Základní charakteristika školy a)

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/14 1. Základní údaje a charakteristika školy Základní škola Blovice, okres Plzeň jih příspěvková organizace právní subjekt od 1.7.2000 Družstevní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více