Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Dolní Bojanovice září 2012

2 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Prevence sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 9. Výsledky inspekcí provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Zapojení školy do rozvojových programů 12. Zapojení školy do celoživotního učení 13. Projekty financované z cizích zdrojů 14. Spolupráce školy s ostatními subjekty 15. Zhodnocení a závěr 16. Schválení výroční zprávy 17. Seznámení s výroční zprávou

3 1. Základní údaje o škole Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Název školy: Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Školní 195, Dolní Bojanovice Charakteristika školy: úplná základní škola, jež poskytuje v souladu se zřizovací listinou ze dne vzdělávání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ. Součástí školy je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Krédo školy: Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič. Kapacita ZŠ: Kapacita MŠ: Kapacita ŠD: Kapacita ŠJ: 540 žáků 110 dětí 60 žáků 570 jídel Právní forma: příspěvková organizace, v právní subjektivitě od Školská rada: SRPDŠ: zřízena , předseda Miloslav Komosný předsedkyně Lucie Lekavá IČ školy: IZO subjektu: RED IZO: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Martin Maňas ředitel školy zástupkyně ředitele ZŠ kancelář školy výchovný poradce školní družina mateřská škola školní jídelna Zřizovatel: Obec Dolní Bojanovice Adresa zřizovatele: OÚ Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice Kontakt zřizovatele: ,

4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1. Základní škola Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Škola v uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví, č.j. 375/ Počet tříd, žáků a průměr žáků na třídu v ZŠ (k ) Třída: Počet žáků na začátku Počet žáků na konci Průměrný počet žáků školního roku školního roku na třídu 1.A A B A B A A Celkem 1. stupeň A A B A A Celkem ,8 Celkem škola , Vyučované volitelné předměty Z nabídky volitelných předmětů si žáci či jejich zákonní zástupci vybrali následující: 6. ročník: Konverzace v anglickém jazyce (2 hodiny týdně) Mediální výchova, 1. skupina (1 hodina týdně) Sportovní hry, 2. skupina (1 hodina týdně) 7. ročník: Konverzace v anglickém jazyce (1 hodina týdně) Počítačové praktikum (1 hodina týdně) 8. ročník: Počítačové praktikum (1 hodina týdně) Psaní na PC (1 hodina týdně) 9. ročník: Psaní na PC (1 hodina týdně) Mediální výchova, 1. skupina (1 hodina týdně) Etická výchova, 2. skupina (1 hodina týdně) Vyučované nepovinné předměty V 1. až 9. ročníku probíhala výuka nepovinného předmětu Náboženství.

5 2.2. Mateřská škola Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu Aby nám spolu bylo dobře Počet tříd, dětí a průměr počtu dětí na třídu v MŠ (k ) Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet dětí Průměrný počet dětí na třídu MŠ , Školní družina Školní družina je součástí školy a poskytuje zájmové vzdělávání Počet oddělení, žáků a průměr počtu žáků na oddělení ve školní družině (k ) Školní rok 2011/2012 Počet oddělení Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu ŠD

6 3. Personální zabezpečení školy (k ) 3.1. Přehled pedagogických pracovníků a jejich funkcí: Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Bc. Olga Esterková Školní funkce: Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Libor Vychodil Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ: 1.A Mgr. Marta Čížková 5.A Mgr. Alena Zemanová 2.A Mgr. Aneta Ištvánková 6.A Mgr. Libor Vychodil 2.B Mgr. Marie Janošková 7.A Mgr. Ivana Kramářová 3.A Mgr. Eva Králíková 7.B Mgr. Marie Dvořáková 3.B Mgr. Magda Svobodová 8.A Mgr. Pavla Šmachová 4.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 9.A Mgr. Tibor Zmrzlík Netřídní učitelé ZŠ: Ivana Dokoupilová, Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Dagmar Lovecká, Mgr. Vítězslav Navrátil, Mgr. Alena Tlachová, Mgr. Božena Bolfíková Vychovatelky školní družiny: Marta Jašková, Vladimíra Pavková Učitelky MŠ: třída Berušky Blanka Andrýsková, Hana Holečková třída Motýlci Ivana Kolibová třída Světlušky Bc. Olga Esterková, Zlatuše Šefčíková třída Včeličky Růžena Komlošová, Mgr. Hana Scholtzová (do )

7 3.2. Přehled nepedagogických pracovníků a jejich funkcí Ekonomický úsek Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Blažena Najvárková, Štěpánka Šebestová Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Jiřina Vaculíková Kuchařky: Marie Jarošková, Anna Kašníková, Věra Kosíková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Lenka Selucká 3.3. Počet zaměstnanců školy Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 21 Počet pedagogických pracovníků ŠD: 2 Počet pedagogických pracovníků MŠ: 7 Počet nepedagogických pracovníků školy: 18, z toho školní jídelna 8, provozní úsek 10 Počet pracovníků školy na mateřské či rodičovské dovolené: 2 Počet pracovníků uvolněných pro výkon veřejné funkce: 1 Celkem: 51 (30 pedagogických, 18 nepedagogických, 3 ostatní).

8 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání 4.1. Zápis do základní školy Datum zápisu: Počet žáků u zápisu: 49 Počet přijatých žáků: 35 Z toho nastoupilo: 34 Počet odkladů: Zápis do mateřské školy Datum zápisu: Počet dětí u zápisu: 64 Počet přijatých dětí: 34 Počet nepřijatých dětí: 30

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav k ) 5.1. Hodnocení prospěchu Třída počet žáků Průměrná známka na prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opakují vysvědčení 1.A 26 1, A. 17 1, B 17 1, A 16 1, B 15 1, A 21 1, A 27 1, stupeň 139 1, celkem 6.A 30 1, A 21 1, B 18 1, A 23 1, A 27 1, celkem 119 1, Škola celkem 258 1, Hodnocení absence Třída Celkem zameškaných Průměr na žáka Počet omluvených Průměr na žáka Počet neomluvených Průměr na žáka hodin hodin hodin 1.A A B A B A A stupeň celkem 6.A A B A ,87 9.A , ,5 0 0 celkem , ,8 43 0,36 Škola celkem ,8 43 0,17

10 5.3. Hodnocení chování Stupeň chování počet 1.pololetí/2. pololetí 2 0/0 3 0/ Kázeňská a výchovná opatření Druh opatření počet 1. pololetí / 2. pololetí Napomenutí TU 14/8 Důtka TU 3/3 Důtka ŘŠ 0/2 Pochvala TU 16/45 Pochvala ŘŠ 10/ Testování žáků Ve školním roce 2011/2012 škola testovala žáky v těchto ročnících a předmětech či oblastech: 3. ročník: Čj, M, Aj, Člověk a jeho svět, klíčové kompetence 5. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj) 7. ročník: Čj, M, Aj, obecné studijní předpoklady 9. ročník: Čj, M, Aj/Nj, obecné studijní předpoklady, klíčové kompetence, informační gramotnost, celoplošné testování MŠMT (Čj, M, Aj/Nj).

11 5.6. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Obory Počty žáků maturitní/ z toho gymnázium/z toho umělecký obor 21/3/1 Učební/z toho žáků vycházejících z 8. ročníku 7/1 Žák Název školy Obor M/U (maturitní/učební) 1 Střední škola polytechnická Brno Podlahář učební obor 2 Gymnázium Břeclav Všeobecné maturitní obor 3 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 4 Střední odborná škola a Střední odborné Automechanik učební obor učiliště automobilní Kyjov 5 Střední škola průmyslová a umělecká Technické lyceum maturitní obor Hodonín 6 Cyrilometodějské gymnázium a střední Předškolní a mimoškolní maturitní obor pedagogická škola Brno činnost 7 Gymnázium a střední pedagogická škola Předškolní a mimoškolní maturitní obor Přerov pedagogika 8 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 9 Odborné učiliště a praktická škola Brno Knihařské práce Brno učební obor 10 Střední škola průmyslová a umělecká Technické Lyceum maturitní obor Hodonín 11 Stojanovo gymnázium Velehrad Všeobecné maturitní obor 12 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná Laboratorní asistent maturitní obor škola zdravotnická Brno 13 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Elektrotechnika maturitní obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 14 Gymnázium Hodonín Všeobecné maturitní obor 15 Střední škola průmyslová Stavebnictví maturitní obor a umělecká Hodonín 16 Integrovaná střední škola Hodonín Mechanik - seřizovač maturitní obor 17 Střední odborná škola průmyslová Edvarda Strojní mechanik učební obor Beneše a střední odborné učiliště Břeclav 18 Konzervatoř Brno Hudba maturitní obor 19 Integrovaná střední škola Hodonín Kadeřník učební obor 20 Střední odborná škola oděvní a střední Grafický design maturitní obor odborné učiliště Strážnice 21 Střední odborná škola Strážnice Technické lyceum maturitní obor 22 Integrovaná střední škola Hodonín Tesař učební obor 23 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 24 Střední odborná škola zdravotnická Sociální péče maturitní obor a sociální Kyjov 25 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 26 Střední průmyslová škola Břeclav Strojírenství maturitní obor 27 Obchodní akademie Hodonín Ekonomické lyceum maturitní obor 28 Střední škola průmyslová Hodonín Technické lyceum maturitní obor

12 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1. Zabezpečení prevence sociálně patologických jevů Na škole působí výchovná poradkyně, která je zároveň školní metodičkou prevence. Škola má každoročně vypracován Minimální preventivní program, který je na konci roku vyhodnocován Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně-pedagogickým centrem Škola evidovala 39 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP nebo v SPC. Dva žáci byli integrovaní a byl pro ně zpracován IVP, 3 žáci měli vypracován IVP bez integrace, 1 žák byl hodnocen slovně (z matematiky). Na vyšetření do PPP nebo do SPC bylo ve školním roce 2011/2012 posláno 15 žáků Protidrogová prevence Cílem je především zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům, snížení rizik a vlivů, které narušují společenský vývoj dětí a jejich zdraví. Na škole probíhá protidrogová prevence podle Minimálního preventivního programu (MPP). Během měsíce září byli zákonní zástupci žáků šestých tříd seznámeni s prevencí školy v oblasti zneužívání návykových látek. Svým podpisem potvrdili souhlas či nesouhlas nezletilého žáka školy s orientačním testováním žáka na přítomnost omamných a psychotropních látek (OPL). Ke zlepšení klimatu třídy jsou prováděny v každé třídě sociogramy, které mapují vztahy žáků ve třídě, zájem o výuku, jasnost pravidel, podpora učitele žákům. To vše vede k efektivnímu školnímu prostředí Problémoví žáci, kázeňské a výchovné prohřešky Jeden žák v 8. ročníku měl větší počet neomluvených hodin. Se zákonným zástupcem tohoto žáka bylo jednáno, neomluvené hodiny byly hlášeny na orgán sociálně právní ochrany dítěte. Rodič se školou spolupracoval, na jednání se vždy dostavil a projevoval snahu na vyřešení problému. Vážnější kázeňské prohřešky byly řešeny se zákonnými zástupci žáků na výchovné komisi a po projednání v pedagogické radě byla přijímána výchovná opatření Uskutečněné akce k prevenci sociálně patologických jevů Veletrh vzdělávání vycházející žáci IPS ÚP Hodonín vycházející žáci Schůzka s rodiči vycházejících žáků rodiče Pracovní setkání školních metodiků prevence ŠMP Gastroden Bzenec vycházející žáci Technické lyceum Strážnice vycházející žáci prosinec 2011 Sbírka na dvě adoptované děti z Indie ročník březen Beseda Výživa dětí ročník duben Adopce na dálku, Pomozte dětem ročník OS Hodonín - účast na soudním procesu vycházející žáci K centrum Hodonín vycházející žáci průběžně Kapka prevence 3. AB průběžně Dny otevřených dveří jednotlivých škol vycházející žáci průběžně zástupci středních škol náboráři průběžně netradiční rodičovské schůzky 7. AB průběžně schůzky Školního parlamentu zástupci žáků, ředitel školy průběžně schránka důvěry pro všechny žáky školy průběžně sociogramy ročník

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 7.1. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Název školení Počet zúčastněných Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 2 Aktuální stav školské legislativy 1 Software Activ Inspire 5 Multikulturní výchova pro učitele ZŠ 2 Chemická legislativa ve školní praxi 1 Tvorba a využití didaktických textů v chemii 1 Pedagogická intervence v hodinách chemie 1 Práce s pohádkou na 1. stupni ZŠ 1 Vítejte u nás 1 Čtenářská gramotnost klíč k úspěchu 1 Výuka AJ na 1. stupni ZŠ 1 Rozvoj čtenářské gramotnosti 1 Poselství Vánoc 1 Poselství Velikonoc 1 Školení BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 3 Periodické školení BOZP a PO Pedagogičtí pracovníci MŠ Název školení Počet zúčastněných Individualizace předškolního vzdělávání 1 Evaluace v MŠ 1 Co nám říká písmo (1. část) 1 BOZP a PO 1 Současné dítě v MŠ a kořeny vzniku sociálněpatologických 1 jevů Co nám říká písmo (2. část) 1 Rozvíjení smyslového vnímání u dětí jako 2 prevence SPU 7a 7x o alergii a astmatu 1 Devět životních stylů mládeže 1 Kooperativní činnosti v MŠ 1 Právní poradna pro ředitelky MŠ 1 Mluvíme, mluvíme a nějak to nefunguje 2 Komunikace s dítětem 9 Periodické školení BOZP a PO Nepedagogičtí pracovníci Název školení Počet zúčastněných Program VEMA (mzdy) 1 DPH 1 Spotřební koš ve školním stravování 1 FKSP 1 Roční zúčtování daně 1 Zákoník práce 1 Účetnictví příspěvkových organizací 1 Periodické školení BOZP a PO 18

14 8. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 8.1. Akce ZŠ Název akce: Slavnostní přivítání prvňáčků Patronát nad prvňáčky Výstava dýní Sběr papíru Podzimní výstava v KD Drakiáda Kapka prevence Divadlo Radost v Brně Veletrh vzdělávání Hodonín Gastroden Bzenec K-centrum Hodonín Exkurze do knihovny v Hodoníně Návštěva místní knihovny Netradiční rodičák Čertovské harašení Vánoční skanzen ve Strážnici Víkendovka Výstava trofejí v Kyjově Ježíškovy dílny Úřad práce Hodonín Koncert skupiny Mbunda Afrika Ples školy Polonéza žáků Školní volby Masopust Beseda se spisovatelkou I. Březinovou Přednáška o výživě Návštěva velikonoční výstavy Návštěva OÚ Dolní Bojanovice Návštěva Slovácké chalupy Dopravní hřiště Škola v přírodě Ozdravný pobyt v Itálii Ukázka dravých ptáků Focení tříd Přírodovědná exkurze Exkurze na statek Den dětí Bláznivý týden Návštěva Okresního soudu Školní akademie Prázdninový příměstský tábor Slavnostní rozloučení s 9. A na OÚ účast: 1. AB, rodiče 1. A, 9. A 1. stupeň všichni všichni 1. stupeň 3. ročník všichni 9. A 9. A 9. A 6. A, 7. AB 9. A 7. AB, 1. A 1. stupeň 1. stupeň 5. A veřejnost 9. A všichni veřejnost 9. A ŠD všichni 6. A, 3. AB 2. AB ročník ročník ročník všichni všichni 7. AB 2. AB 1. stupeň 9. A všichni ročník 9. A

15 8.2. Projekty ZŠ Název akce: Recyklohraní Herbář Malujeme barvami země Slavnost slabikáře Jablíčkový den Absolventské práce Den čtenáře Den Země Noc s Andersenem 8.3. Zájmové kroužky Vybíjená Sportovní hry dívky Sportovní hry hoši Německý jazyk Anglický jazyk Časopis Školáček Psaní na PC účast: všichni 6. A všichni 1. A 1. stupeň 9. A 1. A všichni 1. stupeň ročník 1. stupeň, 8.4. Vědomostní soutěže a olympiády Pěvecká soutěž Scio testy z německého jazyka Malujeme barvami země Bible a my Zeměpis Biologie Český jazyk Anglický jazyk Pythagoriáda Recitační soutěž 8.5. Sportovní soutěže Celkové umístění v okresní AŠSK Velký florbal III D, III H Malý florbal III + IV, H+D Pohár rozhlasu III H+D Přespolní běh 1.+ Vybíjená 1. stupeň Triatlon Basketbal III H Sportovní setkání tří škol Nohejbal III H Mc Donalds Cup 1. stupeň Plavání 1. místo v republikovém kole 1. místo v kraji 2. místo v regionálním kolo 3. místo v okresním kole okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo okresní kolo 2. místo z 38-mi škol 3. místo v kraji, 3. místo v okrese 1. místo v okrese + 2. místo v okrese 1. místo ve štafetě 4 x 60 m a hodu míčkem 2. místo ve skoku dalekém 1. místo v okrese v jednotlivcích 2. místo v okrese družstev 3. místo v okrese 2x 1. místo v jednotlivcích 2. místo v okrese 2. místo účast v okresním kole účast v okresním kole účast v okresním kole

16 8.6. Sportovní akce Lyžařský kurz Výuka plavání ročníku Návštěva Aquaparku Školní olympiáda 1. stupně Turnaj O pohár ministra školství ve florbalu Turnaj O pohár starostů regionu Podluží ve florbalu Volba sportovce a sportovkyně školy 8.7. Školní družina Ve školním roce 2011/2012 pracovala na ZŠ dvě oddělení školní družiny. První oddělení bylo určeno pro děti 1. třídy, druhé oddělení bylo určeno pro děti třídy. Školní družinu navštěvovalo celkem 60 dětí. V provozu byla i ranní družina (7:00 7:45) První oddělení ŠD Hřiště - celoroční hra zaměřená na různé pohybové aktivity (hry s míčem, cvičení na nářadí, různé druhy běhu, štafetové hry, cvičení s pomůckami, tanec atd.) Šlapanda Běhárna Skákanda Tančírna Míčovna Míčkovna Relax Herna Domino Dále se děti věnovaly činnostem, které vycházejí z ročních období Druhé oddělení ŠD Celoroční hra Indiánský rok ve školní družině Vyrábíme si papírový totem Volíme náčelníka kmene, název kmene, jména Vyrábíme a plníme úkoly pro celoroční hru Společné akce ŠD Masopust Výstava dýní Drakiáda Mikuláš a čerti

17 8.8. Mateřská škola Mateřská škola pracuje dle ŠVP Aby nám spolu bylo dobře a dle programu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Podtémata tohoto programu a následně třídní vzdělávací programy korespondují s ročním obdobím, lidovými tradicemi naší obce a aktuálními událostmi světa kolem nás Uskutečněné akce MŠ: Informativní schůzka pro rodiče Loutkové divadelní představení Výuka angličtiny pro předškolní děti Výuka plavání pro předškolní děti Návštěva skákacího hradu Hodové veselení Týden knihoven (návštěva obecní knihovny) Hudební radovánky (pěvecké vystoupení p. Vojkůvky) Uspávání broučků (netradiční třídní schůzka se světýlkovým průvodem) Miskohraní (muzikoterapeutické seznámení s Tibetskými miskami) Návštěva ZOO Hodonín Papírové Vánoce (vánoční dílny pro rodiče a děti) Divadelní představení v DK Hodonín Vánoční besídka dětí na DPS (vystoupení pro seniory) Vánoční nadílka Logopedická depistáž Divadlo v MŠ Dětský karneval Komunikace s dítětem (prožitkový seminář pro rodiče) Divadelní představení Polepšená vrána Screening zraku dětí Návštěva předškoláků v Bongu Brno Den otevřených dveří Probouzení broučků (jarní příprava zahrady MŠ) Poznej svého psa (canisterapie) Kouzelnické představení Duo Waldini Divadelní představení S tetinami na zelenou Den matek (zahradní slavnost) Koncert v ZUŠ MŠ v přírodě Výlet do Dinoparku Vyškov Návštěva u hasičů Kouzelný kolotoč pohádek (divadelní představení, rozloučení s předškoláky) Focení tříd Školní akademie (vystoupení všech dětí) 9. Údaje o výsledcích inspekcí provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 neproběhla inspekční činnost ČŠI.

18 10. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice byla zřízena jako příspěvková organizace obce Dolní Bojanovice. Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a s příspěvkem od zřizovatele. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Rozpočty přidělené škole zabezpečily realizaci vzdělávacího programu školy. Přidělení a čerpání normativů na žáky bylo v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na učebnice a pomůcky byl školou vyčerpán podle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem pokryl provoz školy. Ke dni byla provedena inventarizace majetku. Inventarizační a likvidační komise neshledaly během inventarizace žádné závažné nedostatky. Škola vede řádné doklady o zařazování prostředků do užívání i doklady o jejich vyřazování. Škola má zřízen FKSP a rezervní fond. Dne provedl finanční výbor obce Dolní Bojanovice veřejnosprávní kontrolu a interní audit organizace. Nebyly shledány žádné nedostatky či porušení zákonů, předpisů Stav materiálně technické oblasti Ve školním roce 2011/2012 bylo pořízeno 36 nových šatních skříněk pro žáky tak, aby již každý žák školy měl vlastní uzamykatelnou šatní skříňku. Z rozpočtu obce byly pořízeny do všech kmenových tříd nové pylonové tabule. Z rozpočtu projektu EU peníze školám bylo vybudováno 7 interaktivních stanovišť v odborných učebnách. Proběhlo zasíťování učitelských počítačů s počítači v odborných učebnách a centrální tiskárnou. Do budoucí 1. AB byl pořízen nový nábytek, nový nábytek byl instalován i do dvou tříd mateřské školy. V mateřské škole proběhly po vytopení třídy stavební práce a úpravy hrazené pojišťovnou, byly vymalovány nejpotřebnější úseky školy. Obec Dolní Bojanovice pořídila škole nový zahradní traktor na údržbu školního venkovního areálu.

19 Tabulka výnosů a nákladů k Hlavní činnost Doplň. čin. Celkem VÝNOSY Tržby z prodeje služeb , , ,57 z toho : LVVZ, ŠvP, příměstský tábor , ,00 úplata za vzdělávání ŠD, MŠ , ,00 stravné , , ,57 nájem bytů a prostor , ,00 půjčování lyží 6 500, ,00 Úroky peněžních ústavů , ,94 Ostatní výnosy , ,54 Dotace , ,00 z toho : příspěvek OÚ , ,00 příspěvek KÚ , ,00 Výnosy celkem HČ + DČ , , ,05 NÁKLADY Spotřeba materiálu , , ,44 z toho : všeobecný materiál , , ,23 čistící prostředky , , ,20 DDHM do , , ,00 učební pomůcky , ,10 potraviny , , ,91 Spotřeba energie : , , ,16 z toho : elektřina , , ,30 voda , , ,09 plyn , , ,77 Opravy a údržba , , ,00 Cestovné ,72 24, ,00 Služby , , ,31 Mzdové náklady , , ,00 z toho : platy , , ,00 zákonné odvody z mezd , , ,00 FKSP , , ,00 Mzdové náhrady , , ,00 Ostatní náklady , , ,14 Náklady celkem HČ + DČ , , ,05 Výsledek hospodaření (zisk) , ,99 0 Pozn.: Jelikož je škola příspěvkovou organizací a směrodatný je pro školu, jejího zřizovatele i krajský úřad rozpočet za kalendářní rok, tabulka výnosů, nákladů a výsledku hospodaření je zpracována za kalendářní rok 2011, nikoliv za školní rok 2011/2012.

20 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2011/2012 čerpala škola účelové dotace z těchto rozvojových programů: Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ZŠ Podpora řešení specifických problémů RgŠ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním. 12. Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2011/2012 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Projekty financované z cizích zdrojů Od začala škola realizovat projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám ). 14. Spolupráce s ostatními subjekty Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Školská rada má 9 členů a zasedá dvakrát ročně. Složení Školské rady 2011/2002: za rodiče: Marcela Blažková, Mgr. Vlastimil Jansa, Miloslav Komosný (předseda ŠR) za pedagogický sbor Mgr. Aneta Ištvánková, Mgr. Marie Dvořáková, Hana Holečková za zřizovatele: Ing. Eva Rajchmanová, MUDr. Petr Jordan, Tomáš Bílík Sdružení rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ) SRPDŠ pořádá plenární schůzky s rodiči, prostřednictvím předsedkyně a zástupců z jednotlivých tříd komunikuje s vedením školy. SRPDŠ přispívá žákům na akce pořádané školou, přispívá na materiální vybavení školy, zajišťuje školní ples. Předsedkyní sdružení je paní Lucie Lekavá Komise OÚ pro občanské záležitosti Tato komise má pod patronací každoroční vítání nových prvňáčků ve škole a slavnostní rozloučení s absolventy školy v obřadní síni obecního úřadu Média Škola má vlastní, pravidelně aktualizované webové stránky. O dění ve škole informuje ve čtvrtletním obecním zpravodaji a na veřejné nástěnce v centru obce. Největší projekty či akce jsou prezentovány v regionálním tisku. O dění ve škole informuje i žákovský časopis Školáček Školská poradenská zařízení Škola spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami v Hodoníně, Kyjově, Břeclavi a se speciálně pedagogickými centry v Hodoníně, Kyjově a Brně. Další vzdělávání pedagogů se nejčastěji realizuje ve Středisku služeb školám Hodonín Odborová organizace Na škole odborová organizace nepůsobí.

21 15. Zhodnocení a závěr Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola s kapacitou 540 žáků. Poskytuje vzdělání a výchovu žákům od 1. do 9. ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou ze dne Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy jsou dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 60 dětí, školní jídelna s kapacitou 570 jídel a od roku 2004 i 4 třídy mateřské školy s celkovou kapacitou 110 dětí. V základní škole se ve školním roce 2011/2012 vzděláválo dle Školního vzdělávacího programu Vzdělávání, které baví. Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2011/ žáků ve 12-ti třídách. Mateřskou školu navštěvovalo 102 dětí ve 4 třídách, školní družinu navštěvovalo 60 žáků ve dvou odděleních Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1984, v letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí: bylo provedeno nové zastřešení školy, zateplení fasády a výměna všech oken, byla kompletně zrekonstruována školní jídelna a mateřská škola. Byl vybudován běžecký ovál s umělým povrchem, doskočiště a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. V půdní vestavbě byly vybudovány další prostory. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Škola disponuje osmi učebnami s interaktivní tabulí. Ve všech třídách a kabinetech je připojení k internetu. V kabinetech a ve sborovně mají učitelé k dispozici počítač s připojením k internetu, školní síti a síťové tiskárně. V šatnách jsou žákům k dispozici šatní skříňky. Školní jídelna nabízí žákům kromě oběda i svačiny, žáci mají možnost zakoupit si mléčné výrobky. Žáci si mohou ve středu, čtvrtek a pátek vybrat oběd ze dvou jídel Prostorové vybavení školy Škola je umístěna v klidné části obce. V jedné budově se nachází základní škola se školní družinou, mateřská škola, školní jídelna a tělocvična. Součástí školy je venkovní areál s běžeckým oválem (200m), doskočištěm pro skok daleký, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, dětským hřištěm pro MŠ a ovocným sadem. Škola disponuje 12-ti kmenovými třídami, kabinety, sborovnou, kancelářemi pro vedení školy a ekonomky, osmi učebnami s interaktivní tabulí, pěti jazykovými učebnami, učebnou ICT, učebnami Ch+F, Př, Z, ČJ, Hv, Vv, náboženství, učebnou vaření, učebnou pro dílny a keramickou dílnou. Žáci 1. stupně mají k dispozici hernu, pro žáky 2. stupně jsou na chodbách k dispozici 2 pinkponkové stoly. Ve škole jsou dvě prostorná oddělení školní družiny, škola má vlastní kuchyň s jídelnou. V půdní vestavbě má škola k dispozici další prostory, které komerčně využívá Hygienické vybavení školy Sociální zařízení ZŠ prošlo v červenci a srpnu 2009 kompletní rekonstrukcí. V přízemí, 1. a 2. patře i u tělocvičny jsou umístěna WC pro chlapce, děvčata a zaměstnance školy. Ve všech uvedených prostorách jsou k dispozici umyvadla, jejichž počet splňuje platnou hygienickou vyhlášku. Umyvadla s osoušeči se nacházejí rovněž před jídelnou. Všechna hygienická zařízení jsou vybavena zásobníky tekutého mýdla s náplní a elektrickými osoušeči rukou. V pavilonu tělocvičny jsou k dispozici oddělené šatny pro chlapce a dívky se sprchami a WC, kabinet TV má vlastní WC se sprchou. Škola disponuje v každém podlaží jedním WC pro vozíčkáře.

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Dolní Bojanovice září 2015 www.zsdolboj.cz skola@zsdolboj.cz 518 372 215 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013. Základní škola Bystřice nad Pernštejnem Tyršova 106

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012-2013. Základní škola Bystřice nad Pernštejnem Tyršova 106 1 Základní škola Bystřice nad Pernštejnem Tyršova 106 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Zpracovaly: Mgr. Iveta Ostrýžová, Ing. Ludmila Koukalová V Bystřici nad Pernštejnem dne 23.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více