Výroční zpráva MČ Praha 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva MČ Praha 21"

Transkript

1 2014 Výroční zpráva MČ Praha 21 ÚMČ Praha 21 Praha, červenec 2015

2 2

3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracovaná na základě rozhodnutí Rady městské části ze dne Praha, červenec

4 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 6 HISTORIE ÚJEZDA NAD LESY... 7 PŘEDSTAVITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Starosta MČ Praha Tajemník Úřadu MČ Praha Rada MČ Praha Termíny zasedání Komise RadyMČ Praha Zastupitelstvo MČ Praha Termíny zasedání Výbory Zastupitelstva Vedoucí odborů ÚMČ Praha Masarykova základní škola Mateřské školy MČ Praha První mateřská škola Mateřská škola Rohožník Mateřská škola Sedmikráska MŠ Sluníčko ZŠ, MŠ a hlídací centra ve správním obvodu Praha Policie ČR Městská policie OSOBNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI Čestný občan městské části Praha Občan roku Sponzoři PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ Činnost odborů Kancelář starosty a tajemníka Finanční odbor Odbor majetku a investic Odbor VHČ, správy bytů a údržby Odbor stavební úřad Odbor životního prostředí a dopravy Odbor občansko správní Odbor sociálních věcí Živnostenský odbor Odbor školství, kultury, místní Agendy Organizační složky Úřadu Místní knihovna Hudební kurzy Činnost komisí a výborů Komise územního rozvoje - KÚR Dopravní komise - DK Komise vzdělávání a výchovy - KVV Komise volnočasových aktivit - KVA Komise sociální politiky a zdravotnictví - KSPZ

5 Komise životního prostředí - KŽP Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 KZMČ/MA Otevřený úřad - OÚ Grantová komise Komise likvidační Škodní komise Přestupková komise Finanční výbor Muzejní rada.96 VZTAHY A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ Spolky Grantový systém Újezdský Zpravodaj Webové stránky úřadu Stížnosti a petice KULTURA, SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Oblast kultury Oblast sportu Taekwondo.112 FK Újezd nad Lesy Školní sportovní klub TJ SOKOL Spolková činnost Rarášek Neposeda Skautské středisko Douglaska Kynologidcká organizace Újezd nad Lesy Český zahrádkářský svaz Maminy z Újezdské roviny Svaz postižených civilizačními chorobami..125 Prampouch 126 Český rybářský svaz Tři pro zdraví o.s Klub aktivních seniorů Újezdský STROM o. s Újezdské muzeum MA PODĚKOVÁNÍ

6 ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, uplynulý rok 2014 byl rokem volebním, ve kterém jsme absolvovali čtvero voleb. Pro nás nejdůležitější volby a to volby do zastupitelstva Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy, přinesly částečnou změnu v obsazení zastupitelstva, ale podstatnou změnu ve vedení radnice. Od listopadu 2014 vede naši MČ koalice ve složení ANO 2011, TOP 09, ČSSD a Pro Prahu. Novým starostou byl zvolen pan Zdeněk Růžička za hnutí ANO Tato publikace je tedy především dokumentem o završení čtyřletého období minulého vedení pod taktovkou starosty pana RNDr. Pavla Roušara. Řada projektů byla zdárně ukončena, ale většina pokračuje dál a to jak v oblasti infrastruktury, tak i v oblasti týkající se otevřenosti a přístupnosti úřadu občanům. Nezbývá tedy, než odstupujícímu starostovi panu RNDr. Pavlu Roušarovi poděkovat za jeho čtyřletou práci pro naši MČ a novému starostovi panu Zdeňku Růžičkovi popřát mnoho úspěchů v období následujícím. Vladimír Saitz tajemník ÚMČ Praha 21 6

7 HISTORIE ÚJEZDA NAD LESY Újezd a okolí na historických mapách Čechy a Morava za zřízení župního ve XII. století. "Děje království českého, V.V.Tomek." Na této mapce je zobrazena župa neznámého jména pod č. 3, kde později vznikl Újezd n. Lesy. Její území spadalo pod děkanát brandýský. Župní (hradské) zřízení se nacházelo na vrcholu uprostřed dvanáctého století. (hranice župy odpovídaly územnímu rozdělení na děkanáty, děkanát = několik farností) Na této mapě Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 je zobrazen "Aujest" již jako místo s kostelem. Mapa patří k nejkrásnějším kartografickým dílům a zobrazuje údaje o české krajině na počátku 18. století. V té době byl Aujest pustý a území spravovala Marie Terezie Savojská. 7

8 Detail území s "Aujestem". Území mezi silnicí z Běchovic do Úval a Kolodějemi je ještě zarostlé lesem, cesta byla v té době považována za nebezpečnou, vzhledem k existenci loupežníků ve Fiderholtzi. I. vojenské mapování josefské 8

9 V letech probíhalo I. vojenské mapování tzv. josefské, které se v letech upřesnilo. Důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a zakreslovali skutečnost v terénu. Byly zobrazeny komunikace, císařské silnice, řeky, potoky, orná půda, louky, pastviny budovy. Na okraji některých listů je seznam obcí s počtem obyvatel, koní apod. Mapa ukazuje krajinu před nástupem průmyslové revoluce. Severně od Aujestu rybník Slavětín Porovnáním počtu obyvatel, domů a koní v osadách si můžeme udělat obrázek o tehdejším životě v krajině. Uvedeny jsou údaje o nejbližších místech Újezdu. Domy jsou značeny červeným bodem, kolem silnice v Aujestu je 8 bodů, tedy 8 stavení a 1 kostel. V tabulce je zapsáno 7 domů, 23 osob a 6 koní. Musí to být tedy údaj z roku 1783, kdy se končilo mapování, po novém osídlení, kde kronika újezdská uvádí osídlení 10-ti němec. rodinami za Aloise I. Josefa z Lichtensteinu. V letech probíhalo II. Vojenské mapování, tzv. františkovo. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje zemědělství. Výměra orné půdy se zvýšila za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu. 9

10 PŘEDSTAVITELÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 STAROSTA MČ PRAHA 21 Pavel Roušar do Zdeněk Růžička od TAJEMNÍK ÚŘADU MČ PRAHA 21 Vladimír Saitz RADA MČ PRAHA 21 Starosta: Pavel Roušar (Otevřený Újezd) do Zdeněk Růžička (ANO 2011) od Místostarostové: Jan Slezák (ČSSD) Karla Jakob Čechová (TOP 09) Radní: Tomáš Vlach (Otevřený Újezd) do Miloš Mergl (TOP 09) do Jaroslava Punová (ANO 2011) od Šárka Zátková (ANO 2011) od

11 Termíny zasedání Leden: , Únor: , Březen: , Duben: , , Květen: , , Červen: , Červenec: , Srpen: , Září: , Říjen: , , Listopad: , Prosinec: , , Komise Rady MČ Praha 21 - platné do Komise udržitelného rozvoje (KÚR) Dopravní komise (DK) Komise vzdělávání a výchovy (KVV) Komise volnočasových aktivit (KVA) Komise sociální politiky a zdravotnictví (KSPZ) Komise životního prostředí (KŽP) Komise zdravé městské části a místní agendy 21 (KZMČ/MA21) Otevřený úřad (OÚ) Grantová komise (GK) Komise likvidační Komise škodní Komise přestupková tvoří výjimku, je stále platná. Komise Rady MČ Praha 21 stanovené RMČ2 dne Komise dopravní Komise likvidační Komise škodní Komise výchovy a vzdělávání Komise volnočasových aktivit Komise územního rozvoje Komise životního prostředí Komise grantová Komise pro otevřenost, transparentnost a komunikaci s občany Komise sociální politiky a zdravotnictví Redakční rada Újezdského zpravodaje Komise přestupková 11

12 ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 21 Zastupitelstvo Městské části Praha 21 volební období tvoří 17 členů ze sedmi volebních stran: Otevřený Újezd Pavel Roušar Tomáš Vlach Michael Hartman TOP 09 Stanislav Kyzlink do Miloš Mergl od Karla Jakob Čechová Aleš Taitl ČSSD Jan Slezák Jiří Šponer Věci veřejné ODS Volba pro Újezd KSČM 12 Petr Duchek Barbora Diepoltová Andrea Vlásenková Vladimíra Juřenová Zuzana Dastychová Ondřej Štrouf Miloslav Hod Jiří Sikač Pavel Janda Zastupitelstvo Městské části Praha 21 volební období od tvoří 17 členů z osmi volebních stran: ANO 2011 Zdeněk Růžička Tomáš Koutský Jaroslava Punová Marek Čížek Šárka Zátková ODS Zuzana Dastychová Barbora Diepoltová Vladimíra Juřenová Otevřený Újezd Pavel Roušar Michael Hartman Jan Záhora TOP 09 Karla Jakob Čechová Miloš Mergl ČSSD Jan Slezák Strana svobodných občanů Jaroslav Jeníček Pro Prahu Roman Březina do Jitka Jenšovská od SÚL a PATRIOTI - Volba pro Prahu 21 Petr Duchek

13 Termíny zasedání Březen: Červen: Září: Listopad: Prosinec: VÝBORY ZASTUPITELSTVA Finanční výbor: Michael Hartman do Kontrolní výbor: Pavel Janda do Finanční výbor: Tomáš Koutský od Kontrolní výbor: Zuzana Dastychová od ODBORY ÚMČ PRAHA 21 Kancelář starosty a tajemníka Odbor finanční Odbor majetku a investic Odbor VHČ, správy bytů a údržby Odbor stavební úřad Odbor sociálních věcí Odbor životního prostředí a dopravy Odbor občansko správní Odbor živnostenský VEDOUCÍ ODBORŮ Iva Šimková Vlasta Berková Josef Roušal Pavel Zeman Jan Kupr Radka Lipanovičová Roman Březina Zdena Vodová Zuzana Voříšková 13

14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úplná základní škola s I. a II. stupněm umístěná ve dvou vzájemně odloučených objektech - Staroklánovická 230 a Polesná První stupeň ZŠ - Staroklánovická 230, budova pro žáky tříd včetně školní družiny. Nachází se zde školní jídelna, tělocvična, divadelní sál a zahrada s herními prvky. Druhý stupeň - Polesná 1690, budova pro třídy, oddělení školní družiny, školní jídelna, tělocvična a venkovní sportovní areál. Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kurka Kontakty školy: tel/fax: Charakteristika školy Samostatný právní subjekt příspěvková organizace od Součásti: základní škola, školní jídelna, školní družina, školní klub Základní škola: Poslední zařazení do školského rejstříku od Kapacita 900 žáků Školní jídelna: Poslední zařazení do školského rejstříku od Kapacita 1200 strávníků Školní družina: Poslední zařazení do školského rejstříku od Kapacita 420 žáků Školní klub: Poslední zařazení do školského rejstříku od Kapacita 90 žáků 14

15 Předmět činnosti - Zajištění výchovy a vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Zajištění činnosti zájmového vzdělávání - školní družiny a školního klubu dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. Zajištění školního stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. Zajištění závodního stravování a závodního stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele v souladu s vyhlášky č.84/2005 Sb. Obor vzdělávání, vzdělávací program a učební plán školy Obor vzdělávání: C/01 Základní škola Délka studia: 9 r. 0 měs. Vzdělávací program: Škola-dílna lidskosti č. j od všechny třídy školy Komentář k ŠVP a učebnímu plánu: Od září 2013 vstoupily v platnost výrazné úpravy RVP vyhlášené MŠMT ČR. Úpravy se týkaly především vzdělávacího oboru Cizí jazyk, kdy musel být začleněn 2. jazyk jako povinný předmět. To ovlivnilo hodinové dotace dalších předmětů, především povinně volitelných. Dále byly stanoveny povinné standardy hlavních předmětů a došlo k přesunu učiva matematiky na I. stupni v oboru desetinných čísel a zlomků. Do jednotlivých předmětů byla včleněna problematika zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a obrany státu a sexuální výchovy. Vzhledem k povinnému zařazení dalšího cizího jazyka byl učební plán každého ročníku druhého stupně jiný. Jedna hodina Výchovy ke zdraví byla už odučena v 6. ročníku jako součást předmětu Občanská výchova, proto nový samostatný předmět Výchova ke zdraví /VZ/ má v 7. ročníku jen jednohodinovou dotaci. Druhá hodina Výchovy ke zdraví byla zařazena jako součást předmětu Přírodopis v 8. ročníku. Do učebního plánu byly volitelné předměty zařazeny pouze v 9. ročníku, který dokončoval svůj učební plán podle 1. verze ŠVP od škol. roku 2010/11. Žáci volili buď dvě hodiny německého jazyka nebo si vybírali dvě hodiny z následující nabídky: Ekologický seminář, Sportovní hry, Domácnost, Hudebně-dramatická výchova V učebním plánu 1. stupně bylo čtrnáct disponibilních hodin využito takto: Český jazyk +7 Anglický jazyk +2 Matematika +4 Osobnostní a sociální výchova +1 CELKEM +14 V učebním plánu 2. stupně bylo dvacet čtyři disponibilních hodin využito následovně: 15

16 Český jazyk +3 /z toho jednu pro průřezové téma Mediální výchova/ Matematika +3 Anglický jazyk +3 Další cizí jazyk +5 oblast Člověk a společnost +2 /D má po dvou hodinách v 6.,7. a 9.ročníku a tři hodiny v 8. ročníku, Ov má jednu hodinu v každém ročníku/oblast Člověk a příroda +7 / předměty F, Z, Př mají po dvou hodinách týdně v každém ročníku, CH dvě hodiny týdně v 8. a 9. ročníku/ Globální výchova +1 /předmět zahrnuje různé okruhy průřezových témat OSV, MV, EV, MKV, VDO/ CELKEM +24 Hodnocení Školního vzdělávacího programu (ŠVP) ŠVP č. j Škola dílna lidskosti byl od platný pro všechny ročníky naší školy. V srpnu 2010 byly na doporučení ČŠI dopracovány části dvou kapitol - byl konkretizován přístup školy k žákům sociálně znevýhodněným a do osnov předmětů byly uvedeny výchovné vzdělávací strategie jako společné postupy na úrovni daného předmětu. Tematické okruhy průřezových témat byly propojeny s výstupy a byly konkretizovány činnosti a náměty zařazených tematických okruhů. Průběžně docházelo k drobným úpravám, především v rámci jednotlivých předmětů a v nabídce povinně volitelných předmětů. V únoru 2012 bylo doplněno hodnocení žáků v 1. a 3. čtvrtletí a byla přidána kapitola k organizaci tříd v ročnících. ŠVP se stal živým dokumentem a reaguje na úpravy vyhlášené MŠMT. Na začátku r byly vyhlášeny výrazné úpravy, které vstoupily v platnost od září Úpravy se týkaly především vzdělávacího oboru Cizí jazyk, kdy musel být začleněn 2. cizí jazyk jako povinný předmět. To ovlivnilo hodinové dotace dalších předmětů, především povinně volitelných. Dále byly stanoveny povinné standardy hlavních předmětů a došlo k přesunu učiva matematiky na I. stupni v oboru desetinných čísel a zlomků. Do jednotlivých předmětů byla včleněna problematiku zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a obrany státu a sexuální výchovy. Od je žákům, rodičům a pedagogům na Masarykově základní škole k dispozici Školní poradenské pracoviště (2 speciální pedagogové, 2 psychologové, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga). Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů a Magistrátu hlavního města Prahy. 16

17 První stupeň základní školy je situován převážně do zrekonstruované budovy v parku, Staroklánovická 230. Zde probíhá výuka pro žáky tříd a je zde umístěna i většina oddělení školní družiny. Do areálu patří také školní jídelna, tělocvična, divadelní sál a zahrada s herními prvky. Druhý stupeň je umístěn nedaleko v ulici Polesné a budově č. p Nachází se zde třídy, některá oddělení školní družiny, dále školní jídelna, tělocvična a venkovní sportovní areál. Přípravné třídy, integrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Stejně jako v minulých letech nebyli diagnostikováni žáci, kteří by přicházeli ze sociálně znevýhodněného prostředí, přípravné třídy tak nebyly zřizovány Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovným poradcem a u jednotlivců se zvláště těžkým postižením i asistentem pedagoga. Díky získanému grantu EU bylo zřízeno Školní poradenské pracoviště ŠPP. Tím se velmi zintenzivnila péče o tyto žáky, kterým se tak mohly začít věnovat školní psycholožky jak na I. tak na II. st. školy. Druhý speciální pedagog výrazně pomáhá žákům na II. stupni. Vedle specializované péče se výrazně rozšířilo i doučování žáků a zvýraznila se komunikace a spolupráce s rodiči těchto žáků. ŠPP za sledované období pracovalo celkem s 81 žákem, 11 v kategorii integrace, 46 v kategorii zdravotního znevýhodnění a 24 v kategorii zohlednění. Pět asistentů pedagoga se věnovalo žákům s výraznými potížemi. Péče o nadané žáky Model používaný v posledních letech se osvědčil. Vytipovaní žáci z jednotlivých tříd jsou po dohodě s rodiči zařazeni do skupiny tzv. Hlaviček. Žákům se věnuje uvolněný pedagog, Mgr. Božena Křemenová, která úzce spolupracuje s třídními učiteli i rodiči. Ti tak mají záruku kvalitní, odborné péče o své dítě a to je i důvod proč ubývá žádostí o diagnostiku dítěte ve speciálním pedagogickém centru (SPC). Žáci, kteří však prošli diagnostikou SPC (1 x), mají zpracován individuální vzdělávací plán, který je pravidelně vyhodnocován ve spolupráci třídního učitele, uvolněného pedagoga a rodiče. V rámci běžné výuky jsou žáci integrováni ve své kmenové třídě a s uvolněným učitelem pracují v malých skupinkách cca 3x týdně. Při běžné výuce jsou tito žáci zapojováni do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, jsou jim zadávány specifické úkoly z doplňujícího učiva, mají možnost otevřené volby řešení úkolů. Zaměření obsahu činností ve skupinách je především na matematiku a český jazyk. Někteří žáci jsou nadaní jazykově, jiní matematicky, na obě zaměření bylo zařazeno 19 žáků. Metody a formy práce v českém jazyce - čtení s porozuměním, práce s naučnými texty, doplňování a oprava textů, rýmování, volné psaní, tvořivé psaní, křížovky, šifry, přesmyčky. V matematice byla především rozvíjena tvořivost a samostatnost - umění maximálně využít vlastní schopnosti. Pokračuje spolupráce s organizací 17

18 Mensa jak ve sdílení metodických materiálů, tak účastí na akcích. Žáci byli zapojováni do soutěží a olympiád (motivace pro všechny žáky), řešili problémové úlohy, pracovali s daty jejich třídění a propojování, řešili obtížnější úlohy než např. úlohy svého ročníku. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a jejich integrace Pro potřeby těchto žáků, učitelů a rodičů je na škole určen koordinátor (Mgr. Chmelíková), která se orientuje v problematice, spolupracuje s dalšími institucemi a zajišťuje po odborné stránce pomoc. Žáci jsou integrování do běžných tříd a ani jazykové problémy nemají zásadní vliv na průběh jejich vzdělávání. V rámci možností je jim zajištěno doučování, především Čj, při hodnocení jsou žáci zohledněni. Jejich výuka ovšem klade výrazně vyšší nároky na vyučující. Jedná se především o státní příslušníky Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Číny, jejichž rodiče se stávají trvalými nebo dočasnými rezidenty naší MČ. V rámci zapojení do činnosti tříd a vzájemného soužití mezi dětmi nebyly zjištěny žádné problémy vyplývající z rozdílného socio-kulturního prostředí žáků a ani projevy netolerance. Příslušníci národnostních menšin nejsou na škole dlouhodobě evidováni. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Výuka anglického jazyka je v rámci podpory výuky cizích jazyků zařazena již do první a druhé třídy jako seznamování se s jazykem, v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Od třetího ročníku pak navazuje plná výuka tři hodiny týdně. V 6., 7., a 9. ročníku je posílena výuka na 4 hodiny týdně. Vyučuje se v jazykových učebnách, jazykovém klubu IDEA, učebně PC i v klasických třídách, ve skupinách o maximálním počtu 24 žáků. Při výuce je důraz kladen na komunikační schopnosti žáků. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se v běžných situacích a hovořit o jednoduchých tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který odpovídá jazykové úrovni daného ročníku. K tomu se využívá i četba časopisu a knih v anglickém jazyce Rainbow, Easy Readers a především vzdělávací portály např. od British Council learn english kids, teens aj. Do výuky jsou zařazována průřezová témata, žáci se seznamují s reáliemi a kulturou anglicky mluvících zemí, prohlubuje se tak tolerance k ostatním národům. Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni také s americkou angličtinou. Pravidelně je nabízen pobytový jazykový kurz v Anglii. Ve spolupráci s agenturou Wattsenglish je zajišťována jednak mimoškolní nabídka výuky Aj, ale i rodilý mluvčí do vlastní výuky. Se zavedením povinné 3 hodinové dotace pro další cizí jazyk byla výrazně omezena možnost nabídky volitelných předmětů, tím i cizího jazyka. Další cizí jazyk je vyučován od 8. ročníku také v časové dotaci tři hodiny týdně jako angličtina. Na základě zájmu rodičů žáků a v rámci možností školy jsou zavedeny ještě jazyky ruština a němčina. O další nebyl dostatečný zájem. Již jen pro žáky 9. ročníku pokračovala nabídka 2 hod němčiny v rámci volitelného předmětu. Personálně se sice stále nedaří zajistit výuku Aj plně odborně kvalifikovanými pedagogy, ale všichni, vyučující cizímu jazyku se průběžně vzdělávají v akreditovaných kurzech pro další vzdělávání 18

19 pedagogických pracovníků. Podařilo se zajistit opět nástup 2 nových kolegyň s odbornou kvalifikací Aj (pro I. i II. st. školy). Prevence sociálně-patologických jevů, rizikového chování Výchova a vzdělávání v oblasti předcházení negativním jevům chování, to je další důležitý bod našeho školního vzdělávacího programu. Jedním z cílů je vytvářet ve škole bezpečné prostředí, a to nejen z hlediska osobního, fyzického bezpečí, ale i zdravého a nenarušeného prostředí pro rozvoj duševních činností. Ať už se jedná o prevenci šikany, kyberšikany, závislosti na užívání návykových látek (tabák, alkohol, měkké drogy či tvrdé drogy), gamblerství, vandalismus, rasismus či xenofobie, netoleranci k potřebám a právu druhého, mezilidských vztahů, aj. Každá z těchto oblastí je velmi složitá a prochází bouřlivým vývojem názorových střetů jak správně postupovat a volit přiměřené prostředky, aby bylo působení dostatečně edukativní, nebylo návodné a přitom bylo účinné a podáno přitažlivou formou pro mládež zvl. (ale nejen) pubertálního věku. Proto na tomto poli spolupracujeme s odborníky a koordinátory, využíváme nabízené akreditované programy a všech možností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Za účelem sjednocení výchovného působení v rámci školního vzdělávacího programu je na škole ustaven tzv. koordinátor prevence, který doporučuje a zajišťuje akce jak pro žáky, tak pro pedagogické pracovníky. V posledních letech je touto funkcí opakovaně pověřena Marie Hlaváčková, PaedDr. Pro I. st. je pak určena asistentka pro přenos informací z jednoho stupně školy na druhý. Díky grantům a projektům zajišťuje škola každoročně řadu seminářů a praktických cvičení pro celé třídní kolektivy - dodavatelsky, se zařazením přímo do výuky, ale i do výjezdních aktivit. Výchozím materiálem pro působení na žáky je tzv. Minimální preventivní program. Jeho částí je i Program proti šikanování. Přes všechna opatření se ale nedaří zcela zamezit nevhodnému chování žáků. Nárazově se projevy šikanování a vandalismu objevují, výjimečně i krádeže. Se všemi podněty je pracováno, tak aby se tyto projevy co nejvíce eliminovaly. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Další vzdělávání tvoří součást plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy. Vzhledem k možnosti čerpání studijních dnů v době vedlejších prázdnin je relativně dostatek časového prostoru pro samostudium, zvl. formou on-line vzdělávání a webinářů. Státní příspěvek v rámci tzv. ONIV je sice zcela nedostačující, dochází k jeho každoročnímu snižování při zvyšování jiných mandatorních výdajů hrazených z této položky. Přesto se již druhým rokem daří zajišťovat relativně dostatečný počet proškolení pedagogů. Je to díky účelovému příspěvku zřizovatele, který se zavázal posilovat každoročně rozpočet školy na DVPP pravidelnou roční částkou a slib plní. V letošním roce přibyla ještě možnost čerpat prostředky z grantu školního poradenského pracoviště, na školení se zaměřením na práci se žáky s SVP. Nadále se využívají i semináře nabízené buď zdarma, v rámci dotace grantu EU organizátora, nebo si volí pedagog plně dle zájmu a hradí si náklady sám, škola hradí náklady spojené se zástupem pracovníka. Je 19

20 zpracován plán vzdělávacích akcí, které škola doporučuje a těch, které plně hradí, případně se o úhradu dělí s pracovníkem. Zaměření je především na posílení jazykového vzdělávání a na předcházení krizovým situacím u žáků - ve vztahu k prevenci sociálně-patologických jevů, semináře k didaktice výuky a semináře a kurzy ke zlepšení zdravotnických dovedností všech pedagogů především poskytnutí 1. pomoci. Koordinátorem DVPP je opakovaně Mgr. Jana Holasová, která shromažďuje nabídky, projednává s vedoucími metodických orgánů potřeby kurzů a seminářů, na tomto základě zpracovává plán DVPP pro školu a přenáší potřebné informace na ostatní pedagogické pracovníky. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se již poosmé zapojila do projektu Škola pro Unicef -Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Tím se podařilo: - zapojit děti do celosvětového programu očkování a zároveň rozvinout jejich kreativitu a jejich etické a sociální vnímaní - podílet se na projektu školy - zapojit do projektu veřejnost - motivovat žáky. Od roku 2007 škola adoptovala 595 panenek (letos 88) a tím se dle slov paní Lana Dukic, ředitelky českého výboru pro Unicef, stala nejúspěšnější v celé síti škol ČR. Naše škola byla navržena na nominaci na cenu VIA Bona pro školní dobročinnost. Odkaz na video: https://www.facebook.com/photo.php?v= &set=vb &type= 2&theater (natočeno a zveřejněno Unicef) Již tradičně se škola zapojila do projektů sdružení Tereza v rámci ekologické výchovy. Nepodařilo se však splnit všechna kritéria pro získání mezinárodního titulu Ekologická škola, což je výzva pro příští školní rok. E-twinning, partnerské školy, mezinárodní program zapojila se jedna 3. třída. Přes zabezpečený portál si žáci vyměňují informace o sobě a o životě ve své zemi pracují v angličtině. Projekt E-twinning je velmi podporován EU a zapojení co nejvyššího počtu tříd a pedagogů je naším dalším cílem. Podařilo se zaškolit dalších 5 kolegyň a přihlásit je do programů tohoto projektu pro další šk. rok. Dále se kolegyně Hanousková se zapojila do projektu Erasmus, kdy na krátkodobé stáži v Maďarsku získala mezinárodní zkušenosti se vzděláváním nadaných dětí. Environmentální výchova (EVVO) Na škole je ustavena funkce koordinátora EVVO pro každou budovu školy. Nad rámec výuky, kde EVVO prolíná jednotlivými předměty, je využíváno přímé okolí školy pro terénní činnosti spojené s EVVO. Ekologické hlídky zajišťují informace a poučení ostatních žáků, organizují třídění odpadu v jednotlivých třídách a dohlížejí na šetření energiemi. Žáci jsou zapojeni do monitorování stavu naučné stezky v okolí školy. Na škole jsou organizovány 2x ročně sběry starého papíru a textilu, i s účastí veřejnosti. Škola je zapojena do akce Ekologická škola, ale ani letos se nepodařilo plnit všechna kritéria tak, aby bylo možné zažádat o oficiální uznání tohoto označení. Splnit kritéria a získání titulu Ekologická škola se tak stává jedním z hlavních úkolů příštího šk. roku. Bohužel již není možná intenzivnější činnost žáků v rámci přímé výuky volitelného předmětu Ekologický seminář z důvodu zrušení volitelných předmětů. 20

21 Velmi dobrá spolupráce je s odborem životního prostředí MČ, především při zapojení do akcí při Dni Země, naopak nedaří se více zpopularizovat a rozjet lesní kroužek. Přesto jsou žáci zapojováni do řady činností, spolupracují a využívají metodické nabídky sdružení Tereza. V rámci tohoto projektu pak plnili řadu dílčích aktivit. I. stupeň ZŠ Sběr papírů, sběr textilu, úklid zeleň a areál školy, monitorování naučné stezky v okolí školy Klánovický les, Den bez aut, EKOKOM přednáška třídění odpadu a jeho využití, poznávání Krkonošského národního parku - rostliny horských oblastní, Klánovický les - projekt na poznávání místních ekosystémů, rybník, řeka- ekosystém voda - celodenní projekt v Pečkách a v Dobřichově/vodní řasy, škeble rybniční Ekoškola - Snažíme se spočítat, kolik je na naší budově záchodů, umyvadel, pisoárů, ale marně, pokaždé nám vyjde jiný výsledek. Ostatní věci jako spotřeba energií zjišťujeme ve spolupráci s paní hospodářkou a panem školníkem. Ke Dni Země: eko program - třídění odpadů třídíme dnes a denně, pomáháme 1. třídám, 4. ročníky se zúčastnily Dne Země a zpracovaly projekty, které se týkaly přírodních společenstev. Zelený život - příští rok tento projekt proběhne v rámci celé školy. 14 dní před Dnem Země žáci plnili zelený život - třídím odpad, zhasínám, šetřím s vodou, pečuji o zeleň, pomáhám s udržováním čistoty v okolí své školy, atd. Pokud splnili, vybarvili si políčko zeleně. Na den Země bylo vyhodnocení. 5. třídy zapojení do projektů: Ekosystém Klánovický Les, Ekokom přednáška o třídění odpadu, v říjnu 2014 Ke Dni Země: akce MČ všechny třídy - úklid okolí školy. II. stupeň ZŠ Sběr papírů a textilu, třídění odpadů plastů, projektové práce z ekologie - ekologický seminář pro 9. ročník kontrola tříd; kontrola šetření vodou, světla, doprava v okolí naší školy, ekosystém lesa, invazní rostliny, biopotraviny, monitorování naučné stezky v Klánovicích, Den bez aut, EKOKOM přednáška pro třídy třídění odpadu a jeho využití říjen 2014, Exkurze do včelnice 6. ročník Ekoškola: v rámci tříd vytvoření ekokodexu, proveden průzkum, co ve škole vylepšit. Další programy: 1) Program Mláďata záchranná stanice duben pro 6.ročník 2) Klánovická naučná stezka Klánovice Úvaly 6.ročník duben 3) Projekt pro MŠ ekosystémy + třídění odpadů 7.C duben 4) Úklid zeleň a areál školy - 5. a 7. ročník - průběžně v dubnu 5) 7. ročník přednáška Mexiko duben 6) 8. ročník exkurze přednáška Den Země duben 21

22 7) 9. ročník zpracování ekokodexu, návštěva naučné stezky v Klánovicích květen, červen - připravujeme) analýza budovy šetření energií Co se nám nepovedlo: exkurze do čističky vody v Újezdě nad Lesy, pro 9. třídy - časová tíseň. Činnost školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) Činnost ŠD i ŠK, nedoznala zásadních změn ani co do rozsahu, ani do obsahu. Probíhala v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Vedením chodu ŠD a organizačním zajištěním byla opět pověřena vedoucí vychovatelka, Bc. Helena Vonešová, ŠK zajišťovala PaedDr. Marie Hlaváčková. Do ŠD i do ŠK byli zařazeni všichni žáci, kteří o to žádali. Ke dni bylo do školní družiny přijato 366 dětí - na konci šk. roku k školní družinu navštěvovalo 340 dětí. Ty byly rozděleny do 12 oddělení a věnovalo se jim celkem dvanáct vychovatelek. Většina oddělení byla umístěna v budově v parku, ale tři oddělení opět musela z prostorových důvodů přecházet do budovy v Polesné Jako největší nevýhody omezující činnost ŠD lze považovat sdílení kmenových prostor tříd a vynucené přecházení do budovy v Polesné ul. Organizačně velmi náročné zůstává zajišťování účasti žáků zařazených do činnosti ŠD na návazných mimoškolních aktivitách. Zvláště se jedná o začátek šk. roku, kdy vychovatelky ještě neznají žáky, a není zaběhlý systém předávání dětí. Programově byla zájmová činnost školní družiny vedena dle ročního plánu členěného po měsících. Témata měsíčních plánů byla sestavena tak, aby vyhovovala zájmům dětí v oblasti všech volnočasových aktivit. Rodiče a děti byli s plánem činnosti seznámeni na seznamovacích třídních schůzkách a je k dispozici na webových stránkách školy, v sekci školní družiny. Hlavní cíl činnosti ŠD - vytvoření pohodového prostředí, které je přiměřené věkové kategorii dětí, byl splněn. Školní klub poskytoval ve třech odděleních bezpečné prostředí až 90 žákům druhého stupně, především v době polední pauzy před odpolední výukou, výjimečně ráno před výukou nebo po jejím skončení. Využíván byl především žáky nižších ročníků. Školní stravování Organizační součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje: a) Stravování ve smyslu vyhlášky č.107/2005 Sb. v platném znění pro žáky školy b) Závodní stravování pro své zaměstnance v souladu s vyhl. č.84/2005 Sb., v platném znění c) Závodní stravování klientů soc. služeb a zaměstnanců zřizovatele dle shodné vyhlášky d) Stravování je rovněž zajišťováno pro děti a zaměstnance MŠ Sluníčko a MŠ Čentická Po skončení výuky, došlo během prázdnin šk. roku k zásadní změně, která by měla mít vliv na celý provoz ŠJ proběhla generální rekonstrukce kuchyně v Polesné ul. Školní jídelna vařila ve 2 provozech - ve školních budovách ve Staroklánovické a v Polesné ul. Oba stravovací provozy jsou pod jedním organizačním vedením, které funkčně zajišťuje pověřená vedoucí školní jídelny. Stravovací provoz v Polesné 1690 je z roku 1991, provoz ve 22

23 Staroklánovické 230 je z roku Jídelna v Polesné zajišťuje kromě stravování žáků ZŠ i obědy pro mateřské školy Sluníčko (stravovala se již samostatně v prostorách MŠ (1690) a 1. MŠ Čentická a pro odbor soc. služeb MÚ (obědy se odvážely). Zastaralé technologické vybavení a dispozice kuchyně v Polesné neumožňovalo zkvalitnění výběru jídel a zrychlení jeho výdeje, což zůstávalo stále terčem kritiky. V kulminované době výdeje stravy byly oba provozy plně vytíženy. Stížnosti a připomínky k provozu ŠJ a kvalitě stravy se sice nárazově objevovaly, většinou ale byly spojené s vyššími nároky na přípravu stravy pro děti MŠ. Kolektiv ŠJ se podařilo posílit o mladého kuchaře, který však odešel ke konci šk. roku. Zásadní problémy se stravováním nebyly. Školní jídelna prošla následně i kontrolou zřizovatele se stejným závěrem. Poradenské služby školy Do letošního školního roku zavedený systém péče o žáky, konzultace pro rodiče i vyučující a činnosti spojené sice fungoval, ale byl při daném počtu žáků značně nedostatečný, neboť chyběl především školní psycholog a další specialisté. Díky přiznání grantu EU - OPPA Školní poradenské pracoviště tak poskytování poradenských služeb na škole mohlo plnit svůj účel plně v souladu se záměrem vyhlášky č.72/2005sb. Poskytnuté služby, včetně doučování, škola poskytovala žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně, na základě jejich žádosti. Poradenské služby zahrnovaly tyto základní oblasti: 1) kariérové poradenství, přestupy žáků na jiné typy škol a integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - zajišťovala výchovná poradkyně 2) integrace žáků a vlastní náprava se žáky se SVP vývojové poruchy učení zajišťovala speciální pedagožka 3) nadaní žáci diagnostika, konzultace a vlastní intenzivní péče - zajišťovala koordinátorka péče o nadané žáky 4) prevence sociálně patologických jevů - zajišťovala metodička prevence Konzultace a poradenství pro žáky volba další formy studia, poradenství k volbě povolání, orientace v nabídkách, podání přihlášek. Poradenství probíhalo formou individuálních i skupinových konzultací a formou besed. Rodiče byli informováni na třídních schůzkách a zájemcům byla poskytována individuální konzultace. Žákům byly nabídnuty PROFI testy, které probíhaly v budově OPPP Prahy 9. Těchto testů se zúčastnilo 26 žáků. Žáci byli průběžně informováni o aktuálních nabídkách středních škol a středních odborných učilišť - formou vývěsek v prostorách školy a také besedami se zástupci středních škol. Informační materiály byly průběžně distribuovány žákům. Žáci, kteří uvažovali o studiu na středním odborném učilišti, byli seznámeni s brožurou Řemeslo žije. Tato brožura jim byla předána, aby jim pomohla s výběrem vhodného oboru. Přihlášky na SŠ byly v letošním roce odeslány na příslušné školy zákonnými zástupci žáků. První kolo přijímacích zkoušek proběhlo od 22. dubna do 30. dubna V tomto školním roce mohli žáci odevzdávat dvě přihlášky na střední školy. Z pátých ročníků se hlásila téměř polovina žáků na osmiletá gymnázia, nakonec bylo přijato 52 žáků na gymnázia. Ze sedmých ročníků se na šestiletá gymnázia přihlásili dva žáci. 23

24 Ze sedmého a osmého ročníku se hlásilo po jednom žákovi na OU z důvodu ukončení povinné školní docházky a byli přijati. Z devátých ročníků byli na gymnázia přijati 2 žáci, na střední odborné školy 21 žáků a čtyři žáci byli přijati na SOU. Převážná část žáků devátých tříd byla přijata v 1. kole, na základě průměru známek na vysvědčení. Poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2013/2014 bylo na naší škole 11 integrovaných žáků z toho osm na I. stupni a tři žáci na II. stupni, dále bylo diagnostikováno 17 žáků se zdravotním znevýhodněním v pátém až devátém ročníku. Péči o integrované žáky zajišťovalo pět asistentů pedagoga. Integrace proběhla na základě vyšetření v PPP a SPC. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou byly diagnostikovány i děti nadané, kterým byla věnována péče pro jejich další rozvoj. Výchovná poradkyně vedla dokumentaci těchto žáků, vyřizovala žádosti rodičů o povolení individuálních vzdělávacích plánů (IVP), seznamovala TU s materiály o žácích s SPU, pomáhala při vytváření IVP. Řešení výchovných problémů Výchovně - vzdělávací problémy žáků byly projednávány ve spolupráci s třídními učiteli, kteří zajišťovali akce v rámci školy k dané problematice. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo 17 výchovných komisí. Jednali jsme s rodiči 11 žáků (9 chlapců a 2 dívky). S rodiči 4 žáků jsme museli jednat opakovaně. Jednání se týkala výchovných problémů, hrubých projevů chování ke spolužákům a k vyučujícím, záškoláctví, svévolného opuštění výuky, neomluvených hodin, pozdního omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole, problému šikany, ničení majetku - školního i soukromého, kouření, neplnění školních povinností a problémů se zvládnutím učiva. Spolupráce se školním speciálním pedagogem, asistenty pedagoga a psycholožkou OPPP Se speciálním pedagogem školy byla úzká spolupráce především při zařazování žáků do skupin nápravy specifických poruch učení. Schůzky se speciálním pedagogem a asistenty pedagoga probíhaly pravidelně jedenkrát za čtvrtletí. Psycholožka OPPP docházela do školy podle potřeby. Spolupráce se SPC spočívala v konzultacích k tvorbě IVP pro integrované žáky a dalších vhodných postupů vzdělávání. Spolupráce s oddělením sociální péče o dítě odboru sociálních věcí Úřadu MČ Praha 21 Kontakt byl udržován s kurátorkou mládeže a s dalšími pracovnicemi tohoto oddělení, stejně jako s kurátorkou OSPOD pro Prahu východ. Důvodem časté spolupráce bylo chování žáka pátého ročníku, který vulgárně napadal spolužáky i vyučující, jeho chování bylo nezvladatelné a docházelo i k sebepoškozování. Spolupráce se zákonným zástupcem žáka se školou byla velmi problémová. Jednání probíhala jak telefonicky, tak osobně, bohužel téměř bez účinku. Rodiči ostatních žáků byl dán podnět na Policii ČR, která se problémem také zabývala. Společným 24

25 úsilím všech se nakonec podařilo přesvědčit matku žáka a umístit žáka na jinou školu se specializovaným zaměřením. Polytechnická výchova, volitelné předměty, kroužky Pracovní výchova je zařazena do učebního plánu jako povinný předmět a v jejím rámci pracují žáci II. stupně v dílně, kde se seznamují se základy práce se dřevem a kovem a elektrotechnickými pracemi. Žáci I. stupně mohli pracovat ve 3 zájmových kroužcích zaměřených na polytechnickou výchovu Malý vědec I a II a v elektrotechnickém kroužku, které vedli tatínkové s učitelkou I. st. Multikulturní výchova Multikulturní výchova prolínala jednotlivými předměty jak na I. stupni, tak na II. stupni školy. Pro efektivnější působení pak byly do vzdělávacího programu opět zařazeny i osvědčené projekty - humanitární akce Panenky pro Unicef - žáci prostřednictvím panenek projevují empatii ke svým vrstevníkům a navazují i kontakt s výrobcem panenky z nejrůznější části světa (panenky jsou kupovány jednotlivými třídami výměnou za své výrobky koupené rodiči při veřejné celodenní akci Škola pro Unicef - výtěžek za jednu panenku kryje náklady na základní očkování jednoho dítěte z rozvojové země velký ohlas - Afrika celodenní akce pro žáky 5. ročníku, kdy byli žáci prostřednictvím lektorů (včetně rodilých) a jejich pracovních dílen seznámeni s odlišnými zvyky a tradicemi v zeměpise na II. st. - miniprojekty tříd seznamování se s odlišnými kulturními oblastmi. 25

26 MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHA Mateřská škola Motto: Všichni jsme kamarádi, táhneme za jeden provaz Pověřená zastupováním ředitelky školy: Helena Kuprová Kontakty školy: web: tel: Charakteristika mateřské školy: Být všichni kamarádi a táhnout za jeden provaz (možnost oslovovat pedagoga jménem). Obsah dlouhodobého záměru předškolního vzdělávání zdravé sebevědomí mýlit se je lidské, pravda přebývá v každém lidském srdci a člověk ji tam musí hledat a nechat se jí vést. Vzdělávací program je zaměřen na všestranný rozvoj osobnosti dítěte s individuálním přístupem ke každému dítěti, v úzké spolupráci s rodinou. Kladen je důraz na vztah učitelka rodič = budovat vzájemnou důvěru tak, aby rodič měl v pedagogovi důvěrníka, kterému se nebojí svěřit vše, co se týká jeho dítěte a naslouchá jeho radám. Velká pozornost se věnuje vztahům mezi dětmi, kdy je kladen důraz na pozitivní, kamarádský vztah bez rozlišení národnosti, sociálního původu a věku dítěte. Učitelky informují rodiče o průběhu vzdělávání jejich dětí, společná domluva při vyskytnutí se problému a jeho řešení, dalších postupech a spolupráci. S rodiči nadále zkrášlují zahradu a opravují zahradní prvky. Na školních výletech cestují po naší vlasti. Preventivní činnosti a akce k ochraně dětí před nebezpečím návštěva Policie ČR, spolupráce s místními hasiči, pozorování práce rodičů. Akce: Poznej svého psa, Sokolníci děti se blíže seznamují s živou přírodou a zároveň jsou seznámeni jak se k ní chovat. Důraz je kladen na prevenci úrazů, vhodné chování dětí. Vytváří podmínky k seznamování s cizím jazykem, s pískáním pro radost flétničky, procvičení motoriky keramika. Zve si rodiče na besedu - zajímavé zaměstnání, četba pohádek, zájmové odpolední dílničky. Školní vzdělávací program školy a specifika školy: Cílem je rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí u dětí, smysl pro kamarádství, vzbudit lásku k přírodě. Vést děti k tomu, aby byly aktivní v pomoci druhým a slabším. ŠVP vychází z cílů a všech pěti oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pí učitelky zpracovaly ŠVP PV pro rok 2013/2017 Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám príma. Celoroční motivační projekty: S úsměvem jde všechno lépe, Mámo, táto, babičko, dědo, nauč mě to, Vidím, slyším, ochutnávám, rukama pak tvary hádám. 26

27 Vzdělávací činnost je zpracována do třídních programů, které jsou dále rozpracovány na jednotlivé úseky podtémata. Činnosti odpovídají základním požadavkům pro předškolní výchovu a vzdělávání. Třídy v mateřské škole jsou heterogenní. Podtémata jsou tvořena s ohledem na věkové složení jednotlivých tříd a individuální zvláštnosti. Jsou stanoveny dílčí cíle a očekávané výstupy. V náplni jsou obsaženy všechny stránky dětského rozvoje pohybové, hudební, výtvarné, pracovní a rozumové. Spontánní a řízené činnosti jsou během dne vyvážené. Děti samy mají možnost spolupráce, utvářejí a realizují své vlastní nápady, pravidla. Vzhledem k tomu, že jsou děti věkově smíšené, mladší děti se pozorováním starších dětí při jejich činnostech učí rychleji. Vztahy mezi dětmi jsou ohleduplnější, starší děti mají pocit, že mohou i pomoci. Tím se rozvíjí sociální vztahy mezi dětmi. Nejstarší děti předškoláci se připravují na školu grafické listy, písanky. Některé navštěvují Dobrý start. Pravidelným hodnocením a evaluací své práce mají pí učitelky přehled o celkovém rozvoji osobnosti dítěte. Za plnění pedagogického záměru mateřské školy odpovídají všechny pedagogické pracovnice. Vymezení hlavního účelu činnosti Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a další vzdělávání je součástí plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy, ale finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou nedostačující. Z tohoto důvodu poskytl zřizovatel mateřským školám finanční částku ,- Kč. Zkušenosti s výukou cizích jazyků V MŠ se děti seznamují s anglickým jazykem 2x týdně ve skupinách po 10 dětech. Výuku vede lektorka, která má aprobaci pro výuku jazyků pro předškolní děti. Zájem z řad rodičů je velký. Děti se seznamují formou písniček, tanečků, slovních hříček, výtvarného projevu. Využití poradenských služeb Věnují zvýšenou pozornost k dětem s odkladem povinné školní docházky a dětem s výukovým nebo výchovným problémem. Mají vypracovány individuální plány. Podávají informace rodičům o logopedii, speciálním psychologovi. Doporučují návštěvu v pedagogické poradně. Environmentální výchova: Zapojení do projektu Recyklohraní Sběr nepotřebných elektro spotřebičů a použitých baterií. 27

28 V rámci environmentální výchovy využíváme krásné prostředí kolem školy, blízkost lesa, polí a luk i rybníků. Zahrada projekt pěstitelského x pracovního koutku na školní zahradě, kde se seznamujeme s rostlinkami a pečujeme o ně. Pozorování ptáčků v zimě do krmítka děti nosí semínka slunečnice, zrní a lojové kuličky. Účastníme se her s pražskými službami ( třídění odpadu barevné popelnice ). Chodíme k místním rybníků- pozorujeme život u vody. Navštívili jsme farmu s domácími zvířaty. Děti měly možnost poznat práci chovatelů hospodářských zvířat a zapojit se do péče o ně. Byli u nás sokolníci, kteří nám povídali o dravých ptácích a ukázali nám, jak loví. Multikulturní výchova: Místo v MŠ má i multikulturní výchova, s jejíž realizací pomáhají i rodiče cizinci: z Ukrajiny a Holandska. Záměrem uvést dítě do společenství ostatních, do života společnosti a světa kultury a umění. Osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. Multikulturní výchova MŠ představuje výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které navštěvují naší školu, ale i v našem blízkém okolí. Vhodnou motivací a kladnými příklady. Pořádají posezení s rodiči i dětmi z jiných zemí, kde nám vypráví i ukazují své zvyky, pouští písničky ukazují obrázky z jejich domova. Prevence rizikového chování: Každá třída má vytvořená svá pravidla slušného chování, která se důsledně dodržují. Děti mají vzor v zaměstnancích MŠ. Čtou si různé příběhy, které se rozebírají, co je vhodné a co není. Vedou s dětmi rozhovory co je špatné a co dobré. Policie ČR provedla ukázku své práce a policisté vyprávěli, jak jsou někteří lidé zlí, jak se máme bránit a co se nesmí. S čím se můžeme pochlubit: 1. místo ve výtvarné soutěži Rytíř z Nosu Ocenění ve výtvarné soutěži Podoby lásky Reprezentace 1. MŠ na pražském Předškoláčkovi v Praze 9 Gong Kladné hodnocení ČŠI 28

29 Mateřská škola Rohožník Motto: Vše s úsměvem Pověřený statutární zástupce: Bc. Iveta Průšová Kontakty školy: web: tel.: Chtěli by dosáhnout toho, aby mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro generaci, která vyrůstala v jiném duchu, není snadné. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich. Charakteristika mateřské školy Škola byla otevřena v lednu roku 1982, jako podniková mateřská škola Českých drah. Od roku 1996 je v právní subjektivitě. Mateřská škola má tři třídy se samostatnými vchody. Jednotlivé třídy jsou propojeny spojovacími chodbami, v případě potřeby je možné přecházet s dětmi po celé budově. Školní zahrada, která patří k budově, je využívána po celý rok. Vymezení hlavního účelu činnosti Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání Podle RVP PV ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) s názvem S kosmáčem za dobrodružstvím připravili vzdělávací nabídku v podobě integrovaných bloků. Učitelky se při plánování inspirují metodickými a didaktickými materiály, materiály z internetu, odbornou literaturou. Integrované bloky poskytují dětem dostatek zajímavých a různorodých vzdělávacích příležitostí a podnětů. Motivačním prvkem byl pořad Kostičky a maňásek Kostkáček. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a další vzdělávání je součástí plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy, ale finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou nedostačující. Z tohoto důvodu poskytl zřizovatel mateřským školám finanční částku ,- Kč. 29

30 Zkušenosti s výukou cizích jazyků V MŠ probíhá výuka anglického jazyka pro všechny předškolní děti. Výuku zajišťuje učitelka z MŠ Rohožník. Rodiče jsou s touto výukou seznámeni na informativních schůzkách a mají možnost zúčastnit se výuky. Ke konci každého pololetí je připravena ukázková hodina pro rodiče. Výuka neprobíhá formou klasického kurzu nebo kroužku, ale je zařazena do ŠVP. Náplň je vždy v návaznosti na integrované bloky z ŠVP. Využití poradenských služeb Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 a 14- Praha 9, U Nové školy Poradenské služby logopeda působícího v Masarykově ZŠ v Újezdě nad Lesy. Enviromentální výchova Environmentální výchova je zařazena do programu školy v rámci projektu Zelená zahrada a Minimálním preventivním projektu- prevence sociálně patologických jevů. Do programu školy jsou pravidelně zařazovány navazující setkání s LESY PRAHA, s Červeným křížem - prevence proti úrazům, první pomoc a protidrogová prevence. Environmentální výchova je začleněna jako pravidelná a přirozená součást ŠVP. Vychovává děti k odpovědnému vztahu k přírodě, poznávání přírody a vliv člověka na ni. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je zařazena jako normální a přirozená součást ŠVP. V současné době MŠ navštěvuje dívka vietnamské národnosti, pro kterou je vypracován individuální plán. Ostatní děti z mateřské školy jsou seznámené s vietnamskou kulturou, jsou podporovány v pomoci dívce s přizpůsobením se jiné kultuře. MŠ dále spolupracuje s humanitární organizací ADRA - výukové programy o životu v rozvojových zemích. Prevence rizikového chování Dle Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních byl vytvořen Minimální preventivní program, na kterém se podílejí všichni pracovníci Mateřské školy Rohožník. Dále je do Školního vzdělávacího programu zařazován program Humanitární organizace ADRA. Moduly se zaměřují na děti v předškolním věku. Cílem je vytvořit u těchto dětí povědomí o základních rozvojových problémech, podporovat sociální cítění a vnímání významu mezilidské solidarity. Použité metody odpovídají věku dětí. Například jsou používány speciální rozvojové omalovánky, pomocí kterých si děti mohou na příbězích svých vrstevníků z tzv. třetího světa uvědomit rozdíly, ale i podobnosti života v České republice a v rozvojové zemi. 30

31 S čím se můžeme pochlubit? Program: V MŠ je do programu zařazen projekt Celé Česko čte dětem jehož cílem je vytvoření programu na podporu rozvoje komunikačních dovedností a uvědomění si významu čtení pro emocionální vývoj dítěte. Pravidelné čtení vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítěte, podílí se na emočním rozvoji dítěte, učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově, rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení, formuluje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život. MŠ Rohožník se připojila k charitativní akci "Sběr víček od pet lahví". Jednalo se o pomoc hendikepované holčičce. 31

32 Mateřská škola Sedmikráska Motto: V Sedmikrásce, milé děti, čas nám všem tak rychle letí. Budeme se učit, smát a přitom si hlavně hrát. Ředitelka školy: Bc. Naděžda Kosanová Kontakty školy: web: tel Charakteristika mateřské školy Od je MŠ pětitřídní. Rozložení tříd: 4 třídy ve dvou pavilonech hlavní budovy; 1třída na odloučeném pracovišti Školní vzdělávací program školy a specifika školy Téma ŠVP Byl jednou jeden svět Podle tříd I. Cvrček jde do světa II. Co se hýbe v trávě III. Čmelda a Brunda poznávají svět IV. Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima D třída Se šnečkem za poznáním pomalu ale jistě S sebevědomí E empatie D důvěra M myšlení I individuální přístup K komunikace R radost A asertivita S samostatnost K kamarádství A aktivita Hlavním záměrem mateřské školy je podporovat u dětí zdravé sebevědomí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístupu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé 32

33 dítě jako jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními rozdílnými schopnostmi, dovednostmi a potřebami. Pětitřídní mateřská škola se zaměřením na přírodu a životní prostředí, 4 třídy jsou v hlavní budově, která je umístěna dál od hlavní silnice, má 2 rozlehlé a dobře vybavené zahrady, jedna třída je na odloučeném pracovišti v rodinném domku s menší zahradou. Dvě třídy dětí jsou heterogenní, tři třídy jsou homogenní. Profilace: Dvě heterogenní třídy - jsou v nich obsaženy všechny věkové skupiny dětí, nejpočetnější skupinou jsou děti 4 5leté. Každý rok přichází do těchto tříd největší počet nových dětí, proto je v prvních měsících školního roku nejdůležitější především adaptace dětí na nové prostředí. Starší děti jsou vedeny k pomoci mladším dětem a k posilování pozitivních vztahů ve skupině. Další prioritou v této třídě je rozvíjení jemné i hrubé motoriky, rozvoj řečových schopností, jazykových a komunikačních dovedností, rozšiřování slovní zásoby. Hodně činností je motivováno hudbou. Všechny činnosti probíhají formou hry a prolínají všemi výchovnými oblastmi, které ukládá RVP PV. Dvě homogenní třídy děti v posledním roce před vstupem do ZŠ a děti s OŠD. Na děti mohou být kladeny vyšší nároky především na jemnou motoriku, koordinaci pohybů a pohybové dovednosti, na jazykové a komunikační dovednosti. Další prioritou je prohlubování pozornosti, soustředěnosti, paměti a fantazie, zařazování kognitivních činností. Důraz je dán na řešení problémů, na spolupráci, na vzájemnou toleranci a pomoc druhým, na rozvoj sebeovládání. Děti se více seznamují s kulturními hodnotami, s pravidly soužití s ostatními, získávají povědomí o přírodě a okolním světě. Každá činnost je dostatečně motivovaná a podporuje u dětí chuť zapojit se do činností. Vždy je přihlíženo na potřeby dětí, na jejich individuální schopnosti a dovednosti. Homogenní třída odloučené pracoviště nejmladší nově přijaté děti - prvořadým úkolem této třídy je adaptace dětí na kolektiv a prostředí MŠ, socializace dětí a nácvik samostatnosti v sebeobsluze. Prioritou třídy je trávit co nejvíce času venku, nejraději v lese a uspokojovat tak individuální potřebu pohybu všech dětí. Pobyt venku je také využíván k poznávání přírody, sportovním aktivitám a vycházkám za kulturou. Vymezení hlavního účelu činnosti Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Pedagogický sbor není plně kvalifikovaný a další vzdělávání je součástí plánu osobního rozvoje každého pedagogického pracovníka školy, ale finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou nedostačující. Z tohoto důvodu poskytl zřizovatel mateřským školám finanční částku ,- Kč. 33

34 Doplňování odborné kvalifikace - 5 pedagogické pracovnice (VŠ UK Praha1x, MILLS s r.o. Čelákovice, VOŠ Svatý Kopeček u Berouna) a další průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků. Zkušenosti s výukou cizích jazyků Výuka angličtiny probíhá formou kroužků, v rámci vzdělávacího programu není angličtina zařazena. Využití poradenských služeb PPP 1x-2x za rok dle dohody s PPP Enviromentální výchova: Seznamování s přírodou, péče o životní prostředí a změny v přírodě jsou součástí celého školního vzdělávacího programu. Jednotlivé výchozí kompetence vyplývají z třídních programů, které jsou zaměřeny na jednotlivá roční období a které se volně prolínají během celého školního roku. Děti se prostřednictvím změn v přírodě seznamují s měnící se florou a faunou, zaměřujeme se na zahradu, pole, les, na rostliny, živočichy, děti pracují s přírodními materiály, mají výstavy ovoce, zeleniny, podílejí se každoročně v rámci akce Den Země na výsadbě dalšího keře na naší zahradě. Dále celoročně třídíme odpad, účastníme se soutěže ve sběru papíru, chodíme na vycházky do lesy, 1x za rok si s dětmi vezmeme igelitové tašky a rukavice a jdeme se souhlasem rodičů čistit les. Velkým přínosem pro děti bývají každoroční školy v přírodě, jejichž téma bývá zaměřeno na přírodu, les a jeho obyvatele. Multikulturní výchova: Do třídních vzdělávacích programů je každoročně zařazováno téma, které souvisí s cestováním a seznamováním se s jinými zeměmi. Děti se seznamují s globem, cestují po světě a seznamují se s cizími zeměmi, jejich obyvateli, zvyky, ale i s rostlinami a živočichy té dané oblasti. Děti mají volně k dispozici magnetickou hru, která nenásilnou formou seznamuje děti se světem. Do multikulturní výchovy patří také naše lidové zvyky a tradice, se kterými se snažíme děti seznamovat, ať se jedná o Čerta a Mikuláše, o Vánoce, o Masopustní veselice nebo o Velikonoční tradice. Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování je obsažena v minimálním preventivním programu mateřské školy, který je součástí ŠVP. Do tohoto programu patří: pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na zdravý způsob života a prevenci závislostí, školení pedagogických pracovníků v oblasti zdravotních kurzů a první pomoci, programy pro děti se zaměřením na protidrogovou prevenci, na bezpečné chování v silničním provozu, na správné zásady komunikace s cizími lidmi atd., úzká spolupráce s rodiči individuální rozhovory, řešení problémů ihned jak se vyskytnou, prohlubování 34

35 sebedůvěry dětí, sebekontroly a sebeovládání, vedení děti ke zdravému životnímu stylu, k uvědomění si důležitosti zdraví, hygieny, výživy, pohybu, upevňování citových vztahů mezi dětmi, vytváření pozitivního sociálního klima, upevňování důvěry dětí nebát se cokoli říci rodičům či učitelce, nebát se požádat o pomoc. Další údaje o MŠ, které považujeme za důležité Velmi dobře vybavená mateřská škola s prostornými zahradami, s letitou tradicí profesionálního a vstřícného přístupu, dobrý kolektiv, velmi dobrá spolupráce s rodiči dětí, velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem. 35

36 MŠ Sluníčko Motto: Děti jsou jako barevné květy našeho života Ředitelka školy: Mgr. Ivana Huttová Kontakty: web: tel.: Charakteristika mateřské školy Mateřská škola s názvem Sluníčko se nachází v klidném, pěkném prostředí městské části Újezd nad Lesy a je součástí Základní školy v Polesné ulici. Jedná se o třípatrovou budovu a celé třetí podlaží patří mateřské škole se čtyřmi třídami v barvě červené, modré, zelené a žluté. Jedna třída je vždy využívána na svačiny dětí a dětskou ložnici. Na patře mají děti k dispozici sociální zařízení. Jednotlivé třídy jsou prostorné a světlé. V přízemí jsou dvě šatny, které využívají děti první, druhé, třetí a čtvrté třídy. Na využití tělovýchovných aktivit máme k dispozici od základní školy tělocvičnu. Stravování je zajišťováno dovozem jídel, obědů z Masarykovy základní školy pracovnicí ze školní jídelny výdejny. Svačiny se připravují v MŠ v přípravné kuchyňce. Děti se scházejí ve 4. třídě zelené u dráčků a třetí, druhá a první třída provozem navazuje. Této skutečnosti je přizpůsoben režim dne. Zdravý rozvoj dětí se snažíme podporovat zdravým jídlem, po celý den je důsledně dodržován pitný režim, pravidelným cvičením, pohybovými aktivitami, plaveckou výukou a čištěním zoubků. Celý den probíhají ve třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné, a rozumové. Mateřská škola je obklopena rozlehlou zahradou, pokud přeje počasí, je zde možno trávit čas na pískovišti. Hraní a učení probíhá v homogenní i heterogenní skupině. Zásadní změny v MŠ Zásadní změny v mateřské škole v průběhu školního roku od září do června neproběhly, nicméně poprvé byl uskutečněn provoz v měsících červenci a srpnu, od do Provozu se zúčastnily děti z MŠ Sluníčka, 1.MŠ a MŠ Rohožník. Kapacita MŠ byla stanovena na 108 dětí. Vymezení hlavního účelu činnosti Poskytuje předškolní vzdělávání dle vzdělávacích programů v souladu s ustanovením 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 36

37 Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání a specifika školy Ve školním roce pracovali s novým školním vzdělávacím plánem -,,Sluníčko putuje k dětem, vytvořený pro období 2013/2016. Vzdělávací program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tematický blok je sestaven ze čtyř témat ročního období a rovněž obsahuje podtémata a na každý týden jsou k němu přiřazeny cíle a výstupy z Třídního vzdělávacího programu (TVP), které jsou v souladu s požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. Třídní vzdělávací plán je pro všechny čtyři třídy společný, ale je možnost pracovat s jednotlivými tématy, jak dlouho nám to společně s dětmi vyhovuje. Vychází z přirozených dětských potřeb a ze zájmu dětí. Jednotlivé činnosti jsou vybírány s ohledem na věkové složení třídy, tedy tak, aby měly možnost se zúčastnit i mladší děti, ale zároveň tak, aby nabídla co nejvíce nového dětem starším. Výsledky vzdělávání vycházejí z RVP PV a ze ŠVP PV, samozřejmě i z TVP. Jsou naplňovány všechny výstupy a kompetence. U této skupiny předškolních dětí se soustřeďují především na to, aby byly děti připravené pro vstup do ZŠ a to hlavně v sociální oblasti. Samozřejmě je důležitá i oblast kognitivní. Pracovali se stimulačním programem, který má název Metoda dobrého startu a Hypo program. V MŠ vždy ve II. pololetí probíhá stimulační program Maxík, který vede speciální pedagog ze základní školy. Některým dětem byl doporučen odklad školní docházky z důvodu nezralosti. Děti byly vyšetřeny v PPP a odklad byl potvrzen psychologem. Ve všech případech se jedná o chlapce. Pravidelně se provádí měsíční hodnocení dětí, taktéž pololetní evaluace. Dvakrát ročně jsou vyplňovány Osobnostní listy a probíhají konzultace s rodiči. Děti se naučily spolu vycházet, spolupracují, dokáží se společně dohodnout a pomáhají si, taktéž jsou připraveny zahájit školní docházku a ostatní děti pokračovat v příštím roce v MŠ. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Učitelky pravidelně sledovaly odborný časopis Informatorium, kde byla zveřejňována řada novinek z oblasti předškolního vzdělávání a odkud čerpaly zajímavé náměty pro vlastní výchovnou činnost. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se učitelky zúčastnily seminářů. Jedna ukončila Bc. studium, druhá pokračuje v Mgr. studiu, obor Pedagogika - MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta v Brně. Mateřská škola je zapojena, prozatím pouze zaregistrována do programu hospitací Učit se navzájem u centra TANDEM (koordinační centrum česko-německých výměn mládeže a učitelů). Centrum Tandem hledá ve spolupráci s bavorským partnerským zařízením pro mateřskou školu jejich vhodné předškolní zařízení. Účast na výměně přinese pedagogům profesní, jazykové i kulturní obohacení. Výměny jsou přínosem nejen pro vyslaného pedagoga, ale díky oboustrannému pojetí programu také pro celou mateřskou školu. Jedna učitelka navštěvuje jazykovou školu POLYGLOT, která zajišťuje kompletní služby v oblasti jazykového vzdělávání. Nicméně ještě jsme se v letošním školním roce zaregistrovali do nového programu Evropské unie ERASMUS, e-twinning, který propojí školy prostřednictvím internetu. 37

38 Zkušenosti s výukou cizích jazyků Angličtina Helen Doron je předávána speciálně školenými lektory s jejich souhrnnou znalostí principu Polly the Collie metodologií, stylem výuky a praktickými zkušenostmi. Hodiny probíhají jednou týdně, celkem 35 hodin za školní rok. Děti se při výuce učí, zpívají, opakují, vypravují příběhy a hrají hry. Přibližně se naučí 500 anglických slovíček, základní stavbu anglické věty, okolo 30 originálních písniček a taneční prvky. Využití poradenských služeb Poradenské služby v mateřské škole jsou zajišťovány školním psychologem z Masarykovy základní školy a speciálním pedagogem PPP. Ve šk. r. 2013/2014 byly vyšetřeny tři děti (chlapci). Dvěma chlapcům byl doporučen odklad školní docházky a jeden chlapec nastoupil do základní školy do 1. třídy, již byl po odkladu školní docházky. Jednalo se o zjištění školní zralosti v souvislosti s doporučením odkladu školní docházky, o příčinách školní neúspěšnosti a rizik specifických poruch učení a chování. Environmentální výchova Pro vzdělávací činnost je vypracován Projekt ekologické výchovy. Smyslem projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností vztah k sobě, k okolí a k prostředí, ve kterém děti žijí. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může lidské prostředí chránit, ale také poškozovat. Pro ekologickou výchovu dětí je využíváno hlavně místního lesa, který patří k chráněnému území Klánovický les a obklopuje okolí školky. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za svoje vlastní chování. V rámci ekologického projektu je zařazována do tematického plánu aktivita, nebo několik aktivit, které vedou děti k poznávání přírody, rostlin, zvířat, snaží se jim přiblížit koloběh dějů v přírodě. V dnešní době, plné počítačových her a virtuálních světů, je potřeba dětem ukazovat krásy přírody, pozorovat zázraky v přírodě, které mnohé děti již nevidí. Snažíme se vyrábět a tvořit z přírodních materiálů, zužitkovat kartony, staré papíry, všechny možné přírodniny, které se dají venku, v lese, na louce i na poli nasbírat. Multikulturní výchova Multikulturní výchova v mateřské škole představuje "mnohokulturní" výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které jsou ve třídě. Je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již v předškolním věku, protože děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své rozdíly. Teprve postupně si osvojují postoje, které získávají nápodobou starších dětí a dospělých. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských a kamarádských vztahů mezi dětmi dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život. Dítě a jeho tělo: Tato oblast zahrnuje poznatky a dovednosti především z oblasti zdraví a pohybu Dítě a jeho psychika: Obsahem této vzdělávací oblasti je rozvíjet u dětí především řečové dovednosti, myšlenkové schopnosti a vlastnosti. Hlavním cílem integrace dítěte z cizí kultury je, aby se bezprostředně seznamovalo s naším jazykem. 38

39 Dítě a ten druhý: Tato oblast se věnuje ve svých cílech a očekávaných výstupech především dovednostem sociálním (komunikativním). Podporuje u dětí prosociální vztahy s vrstevníky. Dítě a společnost: V této oblasti se děti seznamují navzájem se základními kulturními a společenskými postoji, návyky a dovednostmi, učí se vzájemné toleranci, rozvoji schopnosti žít v multikulturní společnosti. Dítě a svět: Základem této oblasti je vytvoření povědomí o sounáležitosti s ostatními zeměmi a s okolním světem, s dětmi jiných národností. Spolupráce s ADROU (Cílem programu rozvojového vzdělávání PRVák je informovat děti a mladé lidi v České republice o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce.) - pořad Africký den ve škole. Prevence rizikového chování Preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity dětí, pestrosti forem preventivní práce s dětmi, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých. Preventivní program vychází z preventivní strategie školy. Okruhy nabízených témat ve šk. r 2013/ Kamarádství, naše třída, výchova k toleranci, zdravá výživa, rodina a já, aktivity pro volný čas, šikana, doprava, kouření, alkohol, drogy a plány do budoucna. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků, byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a života. Čím se mohou pochlubit? Italská výprava navštívila naší státní školku MŠ Sluníčko, sídlící ve třetím patře zdejší základní školy. Celkem se jí zúčastnilo 14 italských zástupců univerzity, ředitelů škol, jeslí, učitelek státních i soukromých škol a dvě řádové sestry, působící v církevním zařízení. Mezi všemi ženami byl i jeden muž ředitel. Společně s paní učitelkami si všichni prohlédli veškeré prostory a za pomoci slovenského překladu se dozvěděli veškeré informace o provozu školky ve školním roce. A protože je italská povaha velmi bezprostřední a temperamentní, měli jsme si všichni co vyprávět. Zajímalo je financování, provoz, děti, spolupráce s rodiči a zdejší státní systém zřizování škol. Toto setkání bylo opravdu upřímné, srdečné a velmi milé a zanechalo příjemné dojmy. Nikdo nelitoval takto prožitého půl dne poslední dovolené a při loučení jsme si všichni přáli, aby toto setkání nebylo posledním. 39

40 ZŠ, MŠ A HLÍDACÍ CENTRA VE SPRÁVNÍM OBVODU PRAHA 21 Základní školy: Masarykova základní škola Adresa: Polesná 1690, Praha 9 - Újezd nad Lesy Tel.: Základní škola Koloděje Adresa: Lupenická 20, Praha 9 Koloděje Tel.: Masarykova ZŠ Praha-Klánovice Adresa: Slavětínská 200, Praha 9 Klánovice Tel.: Základní škola Praha-Běchovice Adresa: Mýtní 73, Praha 9 Běchovice Tel.: Mateřské školy: 1. MŠ Adresa: Čentická 2222, Praha 9 Újezd nad Lesy Tel: MŠ Sedmikráska Adresa: Lišická 1502, Praha 9 Újezd nad Lesy Tel:

41 MŠ Rohožník Adresa: Žárovická 1653, Praha 9 Újezd nad Lesy Tel.: MŠ Sluníčko Adresa: Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy Tel.: MŠ Koloděje Adresa: Lupenická 20, Praha 9 Koloděje Tel.: MŠ Klánovice Adresa: V Žáčku 219, Praha 9 Klánovice Tel.: , : Mateřská škola Čtyřlístek Adresa: Za Poštovskou zahradou 588, Praha 9 Běchovice Tel.: Soukromá zařízení: Anglická školka Kindergarten Adresa: Luníkovská 2454, Praha 9 - Újezd nad Lesy Mobil:

42 Baby centrum v Zahradě Adresa: Čenovická 1085, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: Mobil: Baby centrum Podmořský svět Adresa: Staroújezdská 24, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: www: Centrum Květinka o. s. Adresa: Chotouchovská 1064, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: Hlídací centrum Sluníčko Adresa: Lstibořská 2396, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: Levandulka školka Adresa: Vlkanovská 964, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: www: Soukromá školička Šťastné děti Adresa: Ratbořská 1505, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: Soukromá základní škola Purkrabka Adresa: Smiřických 2, Škvorec Mobil:

43 Montessori školka Limetka Adresa: Borovská 1697, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: Mobil: Dětský lesní klub V mechu a kapradí Adresa: Šlechtitelská 193 (roh ulic Šlechtitelská a V Březině) Praha 9 Klánovice Miletická 1624, Praha 9 Újezd nad Lesy Mobil: Klánovice: Minisvět U krtečka soukromá školka Adresa: Lovčická 322, Praha 9 Klánovice Ing. Milada Stárková, ředitelka školy, Mobil: Běchovice: Piccolino školička - specialista v péči o děti Adresa: Pplk. Nováčka 426, Praha Běchovice Mobil: Soukromá mateřská škola Beruška s.r.o. Adresa: K železnici 307, 308, Praha 9 Běchovice Mgr. Hana Sojková, ředitelka MŠ Mobil: ,

44 POLICIE ČR Vedoucí oddělení Vladimír Fober Policie ČR, místní oddělení policie jako součást Obvodního ředitelství Praha III (obvody 3, 8, 9) sídlí v nové budově v Hulické 2620, Praha 9 Újezd nad Lesy. Obecný popis jejich činnosti je uveden na odkazu státní policie. MĚSTSKÁ POLICIE Ředitelka obvodního ředitelství Praha 14 Dana Hetzlová Městská policie Praha 21 sídlí se svým okrskem na adrese Lomecká 656, Praha 9 Újezd nad Lesy. Bezpečnost v Újezdě nad Lesy zajišťují čtyři okrskáři. Obecný popis jejich činnosti je uveden na odkazu městské policie. 44

45 OSOBNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI Komise pro udělování titulu Čestný občan MČ Praha 21 a Občan roku zpracovala z podaných nominačních návrhů podklad pro rozhodnutí Rady MČ Praha 21 a následně Zastupitelstva MČ Praha 21. Složení komise: RNDr. Pavel Roušar, RNDr. Jiří Sikač, CSc., Darja Kocábová, Ing. Alfréd Kocáb, PhDr. Miloš Schmidt, Karla Jakob Čechová, Jan Slezák, Vladimíra Juřenová, Petr Duchek, Petr Mach, Zdeněk Voříšek (tajemník komise). Na základě rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 21 ze dne , usnesením ZMČ18/0229/14, byly uděleny tyto čestné tituly: ČESTNÝ OBČAN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 plk. Ing. Oldřich Pelčák 45

46 OBČAN ROKU Petr Mach doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc. SPONZOŘI Každoročně se zdobí v parku u ZŠ Masarykova vánoční strom. Instalaci vánočního osvětlení zajistila firma Lacina Koubský. Děkujeme! 46

47 PŘEHLED HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ ČINNOST ODBORŮ Kancelář starosty a tajemníka Pracovník Funkce Telefon Iva Šimková Vedoucí kanceláře Dana Kartousová Asistentka Vladimíra Juřenová Referentka podatelna Jitka Králová Referentka podatelna + krizové řízení Blanka Zídková Administrativní a spisový pracovník Základní popis činnosti v bodech: Počet jednání RMČ Praha 21: 26 Počet jednání ZMČ Praha 21: 5 Počet přijatých/vyřízených Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.: 14 Počet přijatých/vyřízených stížností: 5 V roce 2014 Kancelář starosty a tajemníka zorganizovala 26 jednání Rady MČ Praha 21 a 5 jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, včetně veškerých výstupů s tím souvisejících. Zajišťovala postup materiálů od komisí Rady MČ Praha 21 na jednání rady, a od výborů zastupitelstva na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21. Připravila a zajistila besedy s občany tzv. Čaj o páté neformální setkávání starosty s občany. Organizačně zajistila přípravu věcných podkladů pro účast a vystoupení starosty na jednáních s veřejností a s institucemi. Organizovala a zajišťovala přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty, dle pokynů zajišťovala materiály pro tato jednání. Průběžně zajišťovala jednotný postup spisové agendy Rady MČ Praha 21 a Zastupitelstva MČ Praha 21. Vykonávala další úkoly vyplývající z písemného a osobního styku starosty s hosty, organizacemi, institucemi, členy Zastupitelstva MČ Praha 21 a s občany. Vykonávala sekretářské práce pro starostu, vedla spisovou službu kanceláře starosty. Průběžně sledovala termínové 47

48 plnění dokumentace spisů, včetně návrhů dopisů a odpovědí, které zajišťovali příslušní vedoucí odboru pro starostu a zajistila zpracování připomínek k vyhláškám HMP. Dále Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 14 Žádostí o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. a na 5 stížností doručených do kanceláře tajemníka. Po celý rok zajišťovala správu úřední desky, včetně výstupů s tím souvisejících. Podatelna za rok 2014 přijala a zpracovala dokumentů a vypravila dokumentů. Průběžně po celý rok zadávala akce do kalendária na webových stránkách úřadu. Rok 2014 byl rokem tzv. volebním, což kladlo na vedení úřadu a úředníky řadu zvláštních úkolů, které bylo třeba zajistit. Sestavení volebních komisí, určení zapisovatelů, proškolení komisařů k jednotlivým volbám, rozdělení volebních okrsků, zajištění volebních místností a zejména distribuci volebních lístků voličům. Novinkou byl nově zavedený systém získávání volebních seznamů a to na základě elektronicky podané žádosti přímo z databáze Ministerstva vnitra ČR. Naše pochyby o dokonalosti tohoto systému byly po obdržení volebních seznamů rychle rozptýleny a možnosti práce se seznamem byly pro nás příjemným překvapením. Vzhledem k tomu, že naše městská část má přibližně 7620 oprávněných voličů, byl volební obvod rozdělen do osmi volebních okrsků. První ze čtyř voleb tohoto roku byly volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23 a 24. května, kterých se zúčastnilo celkem 2074 voličů a bylo odevzdáno 2059 platných hlasů. Volební maraton nás čekal 10. a 11. října, kdy proběhly volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy, Zastupitelstva MČ Praha 21 a první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. V těchto sloučených volbách se účastnilo celkem 3499 voličů a bylo odevzdáno 3493 hlasů. Ve dnech 17. a 18. října proběhlo 2. kolo voleb do Senátu, kterého se zúčastnilo přibližně 17,4 % voličů /statistika je vedená za obvod Praha 9/. Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha 21 byly následovné: 48

49 Obec: Praha 21 Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních obvodů Okrsky celkem zpr. v % Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy , , Kandidátní listina Hlasy číslo název abs. v % Počet kandidátů Přepočtený základ dle počtu kandidátů Přepočtené % platných hlasů Počet mandátů Podíly hlasů 1 Strana svobodných občanů , ,00 5,47 1 X 2 Strana soukromníků ČR 871 1, ,00 1, Komunistická str. Čech a Moravy , ,00 4, Česká str. sociálně demokrat , ,00 7,32 1 X 5 SÚL a PATRIOTI-VPP , ,00 8,38 1 X 6 Otevřený Újezd , ,00 16,64 3 X 7 Pro Prahu , ,00 8,60 1 X 8 ANO , ,00 21,50 5 X 9 TOP , ,00 11,86 2 X 10 ODS , ,00 14,21 3 X 49

50 Zvolení zastupitelé dle výsledku Kandidátní listina číslo název poř. číslo Kandidát příjmení, jméno, tituly Hlasy věk Navrhující strana Politická příslušnost abs. v % Pořadí zvolení 1 Strana svobodných občanů 2 Jeníček Jaroslav MUDr. CSc. 49 Svobodní Svobodní 228 7, Česká str. sociálně demokrat. 5 SÚL a PATRIOTI- VPP 6 Otevřený Újezd 6 Otevřený Újezd 6 Otevřený Újezd 1 Slezák Jan 53 ČSSD ČSSD 283 7, Duchek Petr 50 Patrioti ČR Patrioti ČR 374 8, Roušar Pavel RNDr. 50 NK BEZPP 624 6, Hartman Michael Ing. 49 NK BEZPP 546 5, Záhora Jan Ing. arch. 35 NK BEZPP 576 6, Pro Prahu 1 Březina Roman Ing. 46 HPP HPP 370 7, ANO Růžička Zdeněk 50 ANO 2011 ANO , ANO Koutský Tomáš Ing. 38 ANO 2011 BEZPP 756 6, ANO Punová Jaroslava 59 ANO 2011 ANO , ANO Čížek Marek Ing. 38 ANO 2011 BEZPP 714 6, ANO Zátková Šárka Ing. 35 ANO 2011 BEZPP 724 6, TOP 09 1 Jakob Čechová Karla 46 TOP 09 TOP , TOP 09 2 Mergl Miloš Ing. 57 TOP 09 TOP , ODS 7 Dastychová Zuzana MUDr. 10 ODS 6 Diepoltová Barbora MUDr. 66 ODS ODS 581 7, ODS ODS 519 6, ODS 2 Juřenová Vladimíra 47 ODS ODS 514 6,

51 Finanční odbor Pracovník Funkce Telefon Vlasta Berková Vedoucí finančního odboru Petra Horčičková Referent - mzdová účetní Hana Jakubcová Referent hlavní pokladní Vítězslava Lauberová Referent - hlavní účetní Ditta Literová Referent finančního odboru - poplatky a inventury Finanční odbor realizuje souhrnné finanční činnosti a podporu všech odborů a oblastí Městské části Praha 21 v hlavní i přenesené působnosti úřadu na straně příjmové i výdajové, v oblasti provozní i investiční. Ve finančním odboru vlastně veškerá činnost začíná, prolíná se i končí, veškerá činnost je podmíněna finančně. Je to činnost velmi různorodá a namáhavá, i když ne tak viditelná s hmotnými výstupy. Je zde nutná velká informovanost a součinnost se všemi odbory MČ Praha 21. Je zde zajišťováno zpracování: - rozpočtu (návrh rozpočtu, schválený rozpočet, úpravy rozpočtu, rozpisy rozpočtů všem správcům i zřízeným příspěvkovým organizacím, sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtu, návrhy na opatření, předkládání návrhů na usnesení RMČ a ZMČ, finanční vypořádání dotací s Magistrátem hl. m. Prahy, vypracování závěrečného účtu, práce na schvalování účetní závěrky, rozbory pohledávek a závazků v programu výkaznictví, souhrnné zpracování inventarizačních závěrů a závěrečné inventarizační zprávy, metodické řízení příspěvkových organizací v oblasti rozpočtu i účetnictví, rozpočtové řízení v oblasti platových inventur pro příspěvkové organizace ve spolupráci s odborem OŠKMA pro celý správní obvod). - účetnictví (zajišťování předkontačních a účetních dokladů, jejich následná evidence, všechny účetní operace v hlavní činnosti, účetní závěrka). V souvislosti s reformou účetnictví státu od došlo ke změně účetní metodiky též územních samosprávných celků. Od došlo k novelizaci právních norem (zákony, vyhlášky, české účetní standardy, metodické pokyny z MHMP apod.), které se neustále mění a vyvíjí. Přechodem na tzv. podnikatelské účetnictví dochází k vykazování nákladů a výnosů, výsledku hospodaření a nově od roku 2012 i odpisů hmotného a nehmotného majetku. Vlivem požadavků z Evropské unie, přes Ministerstvo financí a Magistrát je nucena MČ zpracovávat tzv. pomocné analytické přehledy (PAP). To znamená, že účetnictví je zpracováváno a vykazováno dvojím způsobem. V roce 2014 došlo k přijetí účelových dotací nejen z MHMP a ze státního rozpočtu, ale též i z Evropské unie a Státních fondů životního prostředí. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy na Operační program Praha Adaptabilita ve výši 1 952,86 tis. Kč pro MZŠ Polesná na podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou poradenských stanovišť. V rámci Operačního fondu Životního prostředí obdržela MČ Praha 21 na financování investiční akce EU Zateplení MŠ Sedmikráska (ORG 10130) účelovou investiční dotaci 51

52 z MHMP ve výši 1 513,60 tis. Kč a též investiční dotaci v rámci OPŽP, Prioritní osa 3 Udržitelné využití zdrojů energie jako spolufinancování akce z EU a SFŽP, ve výši 1 334,5 tis. Kč z EU a 78,8 tis. Kč z SFŽP (spoluúčast MČ Praha 21 ve výši 157,o tis. Kč). MČ Praha 21 též obdržela účelovou neinvestiční a investiční dotaci spolupodílů z EU a MHMP ve výši 3 807,80 tis. Kč na projekt v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (13. výzva) Vybudování digitálního archivu se spoluúčastí MČ Praha 21 ve výši 308,7 tis. Kč. Z Magistrátu hl. m. Prahy obdržela MČ Praha 21 účelovou investiční dotaci na investiční akci Revitalizace parku před I. ZŠ v Újezdě nad Lesy ve výši 4 250,0 tis. Kč a na investiční akci Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Polesná ve výši ,0 tis. Kč. - mzdová agenda komplexní zpracování a výplata mezd zaměstnanců úřadu, sestavy související se mzdovou agendou, náhrady a dávky včetně vedení agendy nemocenského pojištění, evidence práce neschopných, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, ověření a potvrzení výše příjmů, agenda související s evidenčními listy důchodového zabezpečení. - evidence majetku měsíční aktualizace majetku, podléhající inventarizaci v počítačovém programu podle podkladů od jednotlivých pracovníků odpovědných za majetek, roční inventarizace majetku a zpracování všech počítačových sestav potřebných k jejímu provádění. - místní poplatky rozhodnutí k povolení záboru a vyměření poplatků ze záboru veřejného prostranství, povolení k provozování reklamního zařízení na místních komunikacích, kontrola placení a vybírání poplatků za zábory veřejného prostranství, stanovení a kontrola placení místních poplatků ze psů (místní šetření), za rekreační pobyt, z ubytovacích kapacit a ze vstupného, agenda vztahující se k loterijnímu zákonu. - pokladna pro hlavní i vedlejší činnost evidence faktur došlých na MČ pro hlavní činnost a vystavování odeslaných faktur, správa pokutových bloků a ostatních přísně zúčtovatelných tiskopisů, platební a zúčtovací styk za MČ, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, příjem a výdej peněz z pokladny, vedení pokladní knihy. Finanční odbor se též podílí na zabezpečování strategického plánování a Akčního plánu MČ Praha

53 Odbor majetku a investic Pracovník Hlavní náplň práce Josef Roušal Tomáš Gross Jakub Slánský Markéta Slavíková Zdeňka Péterová vedoucí odboru technik příprava a zajišťování realizace investiční výstavby, technický dozor investora na stavbách, údržba a opravy nemovitého majetku včetně reklamací, povinné revize majetku technik údržba a opravy komunikací a kanalizací ve správě městské části, údržba a opravy nemovitého majetku, vydává souhlasy potřebné k povolení vjezdu na místní komunikace, údržba dopravního značení výkon funkce od referent - připravuje smlouvy o umístění inženýrských sítí do pozemků ve správě městské části, zajišťuje příprava a realizace zadávání veřejných zakázek v rámci činnosti odboru, evidence a kontrola dětských hřišť referent - eviduje nemovitý majetek svěřený Městské části Praha 21 vč. jeho inventarizace (budovy, pozemky, stavby), připravuje prodeje, směny, darování a bezúplatné převody nemovitých věcí včetně příslušných smluv, řeší duplicitní zápisy vlastnictví pozemků a připravuje dohody o narovnání 1. Přehled činností Převažující činností odboru je zajišťování investiční výstavby realizované Městskou částí Praha 21, rozsáhlé opravy a rekonstrukce svěřeného majetku, údržba a opravy komunikací, evidence majetku a další správní úkony týkající se majetku. Při výkonu činností OMI spolupracuje zejména s odbory stavebním, životního prostředí a dopravy, školství, kultury a MA21, VHČ, správy bytů a údržby, dále rovněž s Komisí územního rozvoje a Dopravní komisí. 2.1 Investiční výstavba Zateplení MŠ Sedmikráska Zateplení mateřské školy navázalo na provedenou rekonstrukci budovy bývalé policie ČR (pavilon č. 1) pro potřeby mateřské školy (provedené v roce 2013). Samotné stavební práce probíhaly v červnu až srpnu 2014 a byly provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ondřejem Hrachem, ASAPROJEKT. Předmětem investiční akce bylo zateplení celého obvodového pláště budov MŠ Sedmikráska, Lišická 1502, Praha 9 (objekty č. 1, 2, 3, 4) mimo suterénních stěn vč. všech souvisejících stavebních prací, sestávajících se z: 53 přípravných a sanačních prací před zateplením objektu jako jsou např. dozdívky stávajícího zdiva, lokální opravy a reprofilace omítek apod. bouracích prací výměny původních výplní otvorů (dveří) zateplení obvodového zdiva (fasády), střešních plášťů, špalet, ostění, nadpraží, říms, atik apod.

54 drobných úprav elektroinstalace (zejména výměna hromosvodu), ZTI, VZT apod. tesařských a klempířských prací zámečnických prací (např. realizace nových zábradlí lodžií, ocelové schodišťové rampy apod.) stavebních úprav podlah lodžií terénních úprav (např. vybudování nových okapových chodníků) Stavební práce prováděla firma DKS, s.r.o., finanční prostředky byly celkem (vč. projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů): tis. Kč vč. DPH s tím, že tis. Kč bylo hrazeno z dotace EU v rámci Operačního programu životní prostředí. Fotografie z průběhu Zateplení MŠ Sedmikráska : Původní stav Po zateplení Původní stav Po zateplení 54

55 Rekonstrukce kuchyně MZŠ Polesná Tato investiční akce byla provedena s ohledem na nutnost zkapacitnění kuchyně ze 700 na 1200 jídel, a to zejména z důvodu nutného navýšení celkové kapacity školy (současně bylo v roce 2014 započato s přípravou studie a projektové dokumentace na přístavbu nové budovy). Předmětem akce byly dvě veřejné zakázky na rekonstrukci stavební připravenost kuchyně a dodávku nové gastrotechnologie. Rekonstrukce stavební připravenost obsahovala mimo jiné bourací práce v interiéru, nové podlahy, velká část příček, povrchy stěn, dveře, podhledy, výmalba, rozvody vody, včetně požárního rozvodu k hydrantům, kanalizace, elektro silnoproud i slaboproud, vzduchotechnika včetně nové strojovny. Projektovou dokumentaci pro stavební práce zpracovávala společnost SPECTA s.r.o. a část gastrotechnologie zpracovávala společnost VIEWEGH GASTROTEAM s.r.o.. Stavební práce prováděla firma Tost.cz, s.r.o. a dodávku gastrotechnologie zajišťovala společnost HOSPIMED, spol. s r.o. Celkové finanční prostředky byly celkem (vč. projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů): tis. Kč vč. DPH, z čehož dodávka gastrotechnologie představovala částku tis. Kč vč. DPH, termín provádění stavebních prací červenec srpen Dokončená stavba byla předána do užívání ZŠ začátkem září 2014 a řádně uvedena do provozu. Fotografie z průběhu Rekonstrukce kuchyně MZŠ Polesná : Původní stav Původní stav 55

56 Průběh prací Průběh prací Průběh prací Po dokončení Po dokončení Po dokončení 56

57 Revitalizace parku před ZŠ Masarykova Předmětem akce byla revitalizace parku, jejímž hlavním úkolem bylo ozdravění veřejné zeleně, odstranění podmáčených míst parku, rekonstrukce a doplnění stávajících zpevněných ploch. Zásadním bylo provedení nových násypů v místech prohlubní, ve kterých se hromadila dešťová voda. Současně byl navržen systém zasakování, který umožňuje likvidovat dešťovou vodu v místě, bez nepříjemných vlivů na svrchní vrstvu terénu (rozbahnění, poškození travního porostu apod.). Co se týče zpevněných ploch, revitalizace parku zahrnovala rekonstrukci stávajících zpevněných ploch a doplnění části pro shromažďování (chodníků před školou a v místě dětského hřiště). Nové zpevněné povrchy byly provedeny z betonové dlažby a mlatových cest, v místě dětského hřiště z pryžových dlaždic. Součástí stavby byly také nové sadové úpravy zahrnující výsadbu nových stromů a keřů. Nově bylo do parku situováno několik laviček, košů na odpad, nové herní prvky a polepová plocha. V rámci revitalizace byly některé pozice stávajícího veřejného osvětlení zrušeny a oproti tomu bylo nově umístěno 5 světel. Současně byla z okruhu pro VO napojena příprava pro osvětlení budoucího vánočního stromu. Projektovou dokumentaci pro stavební práce zpracovávala společnost CONTRACTIS s.r.o. Stavební práce prováděla firma DePa, s.r.o. Celkové finanční prostředky byly celkem (vč. projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů): tis. Kč vč. DPH, termín provádění stavebních prací červenec srpen 2014 s tím, že koncem října 2014 proběhla výsadba nové zeleně. 57

58 Fotografie z průběhu investiční akce Revitalizace parku před ZS Masarykova : 58

59 Cyklostezka v ulici Čentická Záměrem městské části bylo vybudování cyklostezky (cyklopruhu) v ulici Čentická, která je jedinou místní komunikací spojující SZ část se SV částí Újezdu nad Lesy, tak, aby zde mohl být umožněn provoz cyklistů v obou směrech. Předmětem investiční akce tedy byla výstavba cyklopruhu navrženého jako liniová stavba kopírující stávající komunikaci Čentickou, která je ve stávajícím stavu dvoupruhová s jednosměrným provozem. Nově budovaný pruh přidružený ke stávajícímu tělesu komunikace byl vybudován v šířce cca 2,0m s asfaltovým krytem. Komunikace Čentická je jednosměrná ve směru od křižovatky s Polesnou ke křižovatce se Staroklánovickou. Cyklopruh bude provozován protisměrně. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost PK Flora, projekční kancelář, Ing. Ivana Zobačová, Vinohradská 2133/138, Praha 3, datum zpracování: 05/

60 Stavební práce prováděla firma BEVI STAV CZ a.s. a celkové finanční prostředky byly celkem (vč. projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů): tis. Kč vč. DPH. Termín provádění stavebních prací byl srpen září Fotografie z průběhu Cyklostezka v ulici Čentická : Předprojektová příprava nových investičních akcí Současně s realizací investičních akcí v roce 2014 probíhala projektová příprava nových investičních záměrů, jejichž realizace je plánována v roce Jedná se o: Přístavba Masarykovy základní školy v návaznosti na předpoklady vycházející z demografické studie, rozhodnutí vedení MČ Praha 21 a zpracování studie na rozšíření školy byl vybrán zhotovitel projekčních prací (společnost BKN s.r.o.) a započaty projekční práce na přípravě projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Samotná realizace se plánuje v závislosti na získání finančních prostředků v roce Revitalizace rybníka v ul. Dubinská na podzim roku 2014 byl při výlovu zjištěn špatný (havarijní) stav břehů rybníka. V návaznosti na rozhodnutí vedení MČ Praha 21 bylo zadáno zpracování PD na opravu břehů. Předpokládá se, že PD bude podkladem pro podání žádosti o dotaci z EU v rámci Operačního programu Praha konkurenceschopnost. Samotná realizace se plánuje v závislosti na získání finančních prostředků v 2. polovině roku

61 Zateplení MŠ Rohožník vzhledem k nutnosti budoucí komplexní rekonstrukce (vč. zateplení) střechy objektů byl na konci roku 2013 zpracován energetický audit vč. položkového rozpočtu a následně byla podána žádost o dotaci z fondu EU. Dotace byla v roce 2014 akceptována, byl zpracován projekt pro výběr zhotovitele a vybrán zhotovitel stavby. Realizace stavebních prací proběhne o letních prázdninách Skautská klubovna - byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a podána žádost o stavební povolení a demolici stávající nevyhovující budovy. Začátkem roku 2015 se předpokládá vydání stavebního povolení a v průběhu roku 2015 v závislosti na zajištění finančních prostředků taktéž realizace stavby. Zastávky bus MHD v ul. Starokolínská 2.2. Opravy a údržba majetku Odbor majetku a investic zajišťuje údržbu a opravy v určených objektech a zařízeních městské. V ostatních objektech zajišťuje správu obor VHČ, správy bytů a údržby. V objektech Masarykovy základní školy a mateřských škol OMI provádí opravy a údržbu nad rámec běžných provozních oprav. Dále OMI provádí opravy a údržbu komunikací svěřených do správy MČ Praha 21. V roce 2014 byly prováděny zejména následující opravy a údržba: Opravy komunikací V rámci zajišťovaných oprav majetku MČ Praha 21 je nutno zdůraznit zajištění oprav komunikací, které vykazovaly vzhledem ke klimatickým podmínkám předcházející zimy a následných vydatných dešťů v první polovině roku, významné vady. Opravy byly prováděny na základě rámcových smluv dvěma technologiemi. Odtěžením stávajícího krytu vozovky v místě velkých výtluků nebo shluku menších poruch krytu vozovky a následně po zhutnění podkladní vrstvy pokládka nové asfaltové vrstvy ACO 16. V některých případech bylo nutné odtěžit podkladní vrstvy a nahradit vrstvou ze štěrkodrti frakce 16/32. Za zmínku stojí celoplošné opravy v celé šíři komunikace v ulici Novolhotská (v úseku Nižší Starokolínská Budčická), Čekanovská (v úseku Polepská slepá část k fotbalovému hřišti v ul. Pilovská) a Chmelická (v úseku Tuchotická Týnecká). Dále byly prováděny opravy nástřikem turbomechanizmem drobných výtluků a prasklin v krytu vozovky. V rámci údržby proběhl jarní úklid vozovek s trvalým povrchem. V rámci údržby kanalizačních řadů ve správě městské části proběhlo čištění uličních vpustí a příkopů. Několikrát v roce bylo nutno řešit současný nešvar a to odcizení mříží na kanalizačních vpustích. Tuto situaci je vždy nutno řešit velmi urychleně, protože ohrožuje bezpečnost silničního provozu i chodců. V současné době se snažíme nahrazovat kovové mříže mřížemi z náhradních materiálů. 61

62 Atypické kryty na sídlišti bylo nutno nahradit mřížemi zadanými ke zpracování na zakázku. Průběžně jsou prováděny kontroly provedení oprav povrchů komunikací po výkopech pro uložení inženýrských sítí. Opravy chodníků Vzhledem k finančním prostředkům v letošním roce při provádění údržby komunikací proběhly i nejnutnější opravy pěších komunikací. Opravy zahrnovaly vyrovnání nivelety chodníku, výměnu a doplnění chybějících betonových dílců. Další opravy a údržba V návaznosti na provedení oplocení pozemku o celkové rozloze 2540 m² včetně vjezdové brány a vstupní branky (provedeno v roce 2013) pro plánovanou realizaci nového dětského hřiště v ulici Druhanické, byla plocha, z důvodu komplikací v rámci územního řízení na umístění hřiště, osazena prvky městské architektury (lavičky, koše, stojan na kola). Plocha tak prozatím může sloužit jako odpočinková plocha nebo plocha pro setkávání občanů. V roce 2014 byla provedena oprava oken v budově hasičské zbrojnice v ul. Druhanická a to výměnou stávajících shnilých dřevěných oken za okna plastová. Oprava přišla na cca 50 tisíc Kč vč. DPH. 2.3 Ostatní správa majetku Odbor majetku a investic dále ve svěřených objektech a zařízeních městské části zajišťuje zákony a vyhláškami požadované periodické revize. V rámci správy pozemků jsou uzavírány smlouvy o uložení inženýrských sítí nebo zřízení věcných břemen za účelem umístění řadů, které odbor majetku administruje. V roce 2014 jich bylo více než dvacet. V oblasti správy majetku i nadále evidujeme pozemky, u kterých je zapsán tzv. duplicitní zápis vlastnictví, které přešlo na městkou část na základě zákona z listu vlastnictví České republiky. V roce 2014 se již nepodařilo tyto zápisy vyřešit dohodou, kdy městská část bez vynaložení finančních prostředků byla uznána jako vlastník pozemku. Ostatní duplicitně zapsaní vlastníci požadují po městské části určité satisfakce, na které městská část nemá prostředky. Dořešení těchto nesrovnalostí bude dlouhodobé a v některých případech bude o skutečném vlastníkovi rozhodovat soud. V roce 2014 městská část uvítala vstřícné gesto některých vlastníků pozemků pod komunikací nebo nově vybudované stavby komunikace a dešťové kanalizace a přijala tyto nemovité dary do svého majetku bezúplatně. 62

63 Odbor VHČ, správy bytů a údržby Pracovník Funkce Telefon Pavel Zeman Vedoucí odboru VHČ Blanka Birková Hlavní účetní Helena Otopalová Libuše Stoklásková Jiří Hruška Vladimír Saitz ml. Oldřich Schmidt Stanislav Herink Vojtěch Svoboda Ondřej Novák Referent do na poloviční úvazek Referent od na poloviční úvazek a dobu určitou Údržbář Údržbář Údržbář Referent správce na ¾ úvazek Uklízeč veřejných prostranství Údržbář od na DPP, od poloviční úvazek Jen v pondělí a ve středu: Jen v pondělí a ve středu: Základní popis činnosti odboru v bodech: Odbor zajišťuje údržbu a správu svěřeného nemovitého majetku. Počet bytů ve správě odboru VHČ a jejich umístění: adresa Podlahová plocha bytu v m² Náklady oprav, hrazené z VHČ v tis. Kč P9, Novosibřinská bytů, celkem 309,4 m 2 Bytové domy v sídlišti Rohožník 89 bytů, celkem 6323,6 m Byt v MŠ Lišická byt, 64,5 m 2 Byt v MŠ Žárovická byt, 49,1 m 2 Městské části Praha 21 se podařilo vystěhovat nájemníky několika bytů, kteří měli dluh, přesahující 3 měsíční nájmy. Pokud se jednalo o byty staré 33 let v původní panelové zástavbě, bude nutné provést, před jejich pronájmem, kompletní opravu bytu: výměnu pozinkových rozvodů vody za plastové, novodurové kanalizace za HT a hliníkových dvoužilových rozvodů elektřiny za měděné trojžilové vedení s proudovou ochranou dle závazných norem. Vysekání drážek pro jednotlivá vedení přinese výměnu obkladů a zařizovacích předmětů sanity. Počet budov ve správě odboru VHČ a jejich umístění: 63

64 adresa Podlahová plocha v m² Investice do oprav z VHČ v tis. Kč Živonínská 1630, P 9 Polyfunkční dům Staroújezdská 2300, P9 Masarykova ZŠ, Čentická Prodejní stánek u otočky autobusů Rohožník Prodejní stánek a WC na rohu Toušické a Chabeřické ulice Zdravotnické středisko, z toho pronajato jednotlivým organizacím 839 m 2 41 Celkem 1384,9 m2, z toho pronajato 2 subjektům 147, ,1 m Tělocvična a sál 2 nájemci, celkem 34,0 m 2 Prodejna 7,1 m 2 + veřejné WC Žíšovská 1627, P9 Kadeřnictví 63,9 m 2 Hulická 1620, P 9 ČR-policie, 483,9 m 2 Lomecká 656, P9 Junák, Neposeda, Městská policie, 78,8+42,6+30,0 m 2 Další činnosti: Odbor vypracovává návrhy nájemních smluv a jejich změn na pronájmy: výše uvedených bytových a nebytových prostor 23 pozemků 140 hrobových míst, 280 urnových hrobů a 260 kolumbárních schránek (tento počet neustále roste) střech pro antény telekomunikačních sítí vývěsek Zajišťuje povinnosti pronajímatele, například úklid a údržbu společných částí budov, pravidelné revize vyhrazených technických zařízení a odstraňování závad, zjištěných revizemi. Průměrně se jedná o 85 revizí, kontrol a zkoušek ročně. Pro uvolněné prostory hledá odbor VHČ vhodné nájemce. Pracovníci údržby provádějí pravidelný úklid autobusových zastávek včetně svozu odpadků, úklid některých chodníků a multifunkčního hřiště. V létě sekají trávu a v zimě odklízejí sníh před veřejnými budovami a z chodníků, vedoucích k těmto budovám. Nemalá část pracovní kapacity odboru je ubírána odstraňováním škod způsobených vandaly. V rámci samostatného účetnictví vedlejší hospodářské činnosti se v odboru rozúčtovávají společné náklady na jednotlivé nájemce, sledují platby za nájmy a služby, provádí účetní uzávěrky a vyhotovují účetní a daňové výkazy. 64

65 Z důvodu zhoršující se platební kázně některých nájemců i z důvodu menší solventnosti některých z nich, vynakládají všichni administrativně techničtí pracovníci odboru velké úsilí k vymožení splatných pohledávek. Pohledávky po splatnosti, související s nájmem bytů byly evidovány k ve výši cca 1,65 mil. Kč. Z toho dluhy ve výši 457 tis. Kč 22 dlužníků nepravidelně splácí dle svých finančních možností, na dva dluhy ve výši 55 tis. Kč se připravují podklady k soudnímu vymáhání, dva dluhy ve výši 85 tis. Kč jsou v soudním řízení, proti soudnímu uznání dluhu ve výši 211 tis. Kč se dlužník odvolal, rozhodnutí soudu o dluhu ve výši 280 tis. nabylo právní moci, na 4 dluhy v celkové výši 540 tis. Kč bylo zahájeno exekuční řízení, a 4 dluhy v celkové výši 22 tis. Kč za období před rokem 2009 jsou promlčeny. Z pronájmu nebytových prostor a pozemků bylo evidováno k devět dlužníků v celkové výši jistiny 324 tis. Kč. Čtyři dluhy v celkové výši 12 tis. Kč se pravděpodobně podaří vymoci upomínkou. Zbývajících 5 dlužníků předáno k vymáhání soudní cestou. Během roku 2014 zpracoval vedoucí odboru 64 materiálů, které předložil k projednání Radě MČ Praha

66 Odbor stavební úřad Pracovník Funkce Telefon Jan Kupr Vedoucí odboru Jitka Šťastná Referentka Daniela Zámečníková Referentka Helena Kopecká Vedoucí územního rozhodování Ondřej Brouzda Referent Zuzana Engelmaierová Referentka Základní popis činnosti odboru v bodech: Stavební úřad MČ Praha 21 má jako orgán státní správy působnost ve správním obvodu Praha 21 (k.ú. Běchovice, Klánovice, Koloděje a Újezd nad Lesy) a to jako obecný stavební úřad a speciální stavební úřad pro dopravní stavby. Předmětem činnosti je výkon státní správy ve věcech územního rozhodování a stavebního řádu, tj. zejména povolování staveb a jejich uvádění do provozu. Dále řeší v rámci své kompetence další záležitosti, týkající se výstavby a užívání již dokončených staveb, jejich změny, změny užívání a další žádosti a podněty. V roce 2014 se stavební úřad kromě standardní činnosti odboru v souladu s výše uvedenými pravomocemi, věnoval ve zvýšené míře zejména řešení různých podnětů vlastníků nemovitostí a staveb. Jednalo se například o řešení stávajících staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, dále možností využití pozemků a v neposlední řadě též řešení sporů mezi majiteli nemovitostí. Stavební úřad dále evidoval zvýšenou snahu investorů o maximální výtěžnost pozemků navrhovanými stavbami. Dalším podstatným vlivem na práci stavebního úřadu byla skutečnost, týkající se změny vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Výsledkem bylo rušení stávajícího předpisu, následně pozastavení účinnosti předpisu nového (PSP) a návazně platnost vyhlášky s celostátní působností i pro hl. m. Prahu. Tyto skutečnosti měly velký vliv na žadatele, protože požadavky na zpracování projektové dokumentace se průběžně měnily. Přes uvedené skutečnosti se stavební úřad snažil o maximálně možný vstřícný přístup k žadatelům v rámci platných předpisů a jeho cílem byla co největší spokojenost klientů. Vzhledem k charakteru činnosti odboru, která je především závislá na množství podaných žádostí a složitosti jednotlivých případů, nelze jakkoliv tuto činnost plánovat. 66

67 Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru: Účinnost novely občanského zákoníku Zrušení vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy Vydání nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (PSP), pozastavení jejich platnosti Platnost obecných předpisů (vyhl. č. 501/2006 Sb. a 268/2009 Sb.) pro hl. m. Prahu Celkový počet podání na odbor: 1248 Počet samostatných rozhodnutí o umístění stavby: 21 Počet územních souhlasů: 69 Počet vydaných stavebních povolení a ohlášení: 132 Počet vydaných kolaudačních souhlasů a souhlasů s užíváním stavby: 91 67

68 Odbor životního prostředí a dopravy Pracovník Funkce Telefon Roman Březina Vedoucí odboru Dana Slabochová Referentka životní prostředí Martina Kopecká Referentka životní prostředí Martina Nejtková Referentka životní prostředí Vladimíra Kozáková Referentka - silniční správní úřad Jana Gurovičová Referentka vodoprávní úřad Martin Švejnoha Referent životní prostředí Zástup MD Hlavní činností životního prostředí je výkon státní správy. Vykonává činnost na úseku přenesené působnosti na těchto úsecích: ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, rybářství, myslivosti, rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady, ochrany lesů, rostlinstva a živočišstva, projednávání přestupků a správních deliktů v rámci působnosti odboru. Vydává závazná stanoviska i vyjádření za jednotlivé oblasti ke všem územním i stavebním záměrům a provádí velmi rozsáhlou kontrolní činnost. Oblast životního prostředí: Životní prostředí na úseku státní správy Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru: V roce 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která umožňovala kácet většinu dřevin bez potřebného povolení. Na základě obrovského úbytku kvalitní zeleně, vyšla na podzim roku 2014 vyhláška č. 222/2014 Sb. opět zpřísňující podmínky pro povolování kácení dřevin. Menších změn se dočkaly i právní předpisy na úseku ochrany zvířat či rostlinolékařské péče, jejich vliv na činnost odboru však nebude významný. Odbor se vyjadřuje ke všem stavebním záměrům, za rok 2014 bylo vydáno 189 koordinovaných stanovisek a v tomto počtu byla na tomto úseku prováděna i kontrolní činnost. V průběhu roku bylo také vydáno 46 rybářských a loveckých lístků a posuzováno 9 žádostí o povolení kácení stromů a zapojených porostů o ploše nad 40 m². Z toho bylo povoleno ke kácení 28 stromů a 1110m² zapojeného porostu a byla uložena náhradní výsadba v počtu 32 kusů stromů a 120 m² zapojených porostů na pozemek žadatele, nebo na veřejné prostranství. 68

69 Dále bylo zpracováno 234 ročních hlášení o odpadech, které jsou povinni podnikatelé zasílat každoročně do 15. února následujícího roku a přes tisíc evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů, které nám zasílají původci a oprávněné osoby při přepravě nebezpečného odpadu. Hlášení i evidenční listy se zpracovávají do programu EVI evidence odpadů. Roční hlášení odpadů zasílá za celou Prahu Magistrát hlavního města Prahy do 30. dubna na Ministerstvo životního prostředí, které je po té dále zpracovává. Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů slouží mimo jiné jako kontrola původců a oprávněných osob pro splnění ohlašovací povinnosti. Životní prostředí také šetřilo desítky písemných, telefonních a ových podnětů občanů. Životní prostředí na úseku samosprávy Výběr v oblasti veřejné zeleně V uplynulém roce se nám především podařilo zrekonstruovat park před Masarykovou ZŠ. Upraveny byly nejen zpevněné plochy s herními prvky, ale prokoukla i zeleň před školou a kromě 15 nových alejových stromů, byl vysazen i nový vánoční strom tedy jehličnan, který v příštích letech okrášlí a rozsvítí naši MČ v době vánočních i novoročních svátků. A ještě perlička na závěr v nově vybudovaném parku se objevila exotická houba tzv. Květnatec Archeův. 69

70 V rámci přípravy plochy pro realizaci získaného grantu došlo v parku u ZŠ Masarykova k vykácení 18 ks dřevin a několika keřů. Dále byla provedena výsadba 33ks dřevin a objednána celoroční zálivka pro 53 ks dřevin. U 78 ks stromů došlo k úpravě korun, vyřezání výmladků a vyřezání suchých větví. V rámci úpravy a výchovy mladého stromořadí u hřbitova bylo odstraněno 9 mladých stromů. Byla provedena revize dřevin v MŠ Rohožník, Sedmikráska a Sluníčko z hlediska růstu, bezpečnosti a statiky dřevin. Dřeviny byly zároveň patřičně ošetřeny. Došlo k údržbě živých plotů v celkové ošetřené ploše 3 720m² a zmlazení keřových porostů v ploše 300m². Během roku 2014 byly dále prováděny dílčí údržby dřevin, truhlíků, rabat, atria MŠ, předzahrádky úřadu, byly prováděny přípravné práce pro zřízení cyklostezky v Čentické ulici, byl rekonstruován záhon ve Starokolínské ulici a také byly upravovány plochy po odklizených skládkách v celkové hodnotě cca ,00Kč. Větve z těchto prací byly seštěpkovány a štěpka používána k úpravě ploch záhonů živých plotů. Během roku bylo provedeno sekání trávy na udržovaných i neudržovaných plochách o celkové rozloze m², z toho 49% ploch bylo posečeno během vegetačního období 4 krát, 17% bylo posečeno 3 krát, 5% dvakrát a 29% ploch bylo posečeno jedenkrát. Plochy, posečené jedenkrát, byly porostlé ruderálním a plevelným porostem. Z těchto ploch bylo 73% vysekáno křovinořezem a na vysekání 27% ploch byl použit traktor se sekacím a mulčovacím zařízením. V podzimních měsících byl na 20% z celkové výměry ploch proveden úklid listí, ručním vyhrabáním. Výběr z oblasti odpadů Na rok 2014 přidělil Magistrát hl. m. Prahy obyvatelům Újezda nad Lesy celkem 30 kontejnerů na velkoobjemový odpad. Kontejnery byly přistavovány dle určeného harmonogramu OŽPD ÚMČ Praha 21 a bylo odvezeno kolem 26 tun velkoobjemového odpadu. Magistrát hl. města Prahy (dále jen MHMP) nám zajistil 3 mobilní sběrné dvory, které jsme naplánovali na měsíce červenec, srpen a září. V roce 2014 jsme také organizovali sběr bioodpadu. Od MHMP jsme dostali kontejnery na pět stanovišť a na jedno stanoviště jsme kontejnery doobjednali. Celkem se na jaře přistavilo 12 kontejnerů na bioodpad a vysbíralo se 13,96 tun bioodpadu. Na podzim byly objednány kontejnery hrazené ÚMČ Praha 21 na všech šest stanovišť, celkem bylo přistaveno 13 kontejnerů a vyvezeno 15,75 tun bioodpadu. Kontejnery hrazené MHMP byly přistavené v listopadu opět na 5 stanovišť a na jedno stanoviště jsme kontejner doobjednali, celkem bylo přistaveno 15 kontejnerů a vyvezeno 15,79 tun bioodpadu. 70

71 K bylo v Újezdě nad Lesy uzavřeno celkem 687 smluv se svozovou společností Pražské služby a.s. na vývoz biopopelnic. Za rok 2014 v sezoně od dubna do listopadu bylo odvezeno z těchto popelnic 259,508 tun bioodpadu. Magistrát hl. m. Prahy jako každý rok financoval mobilní sběr nebezpečného odpadu v termínech stanovených OŽPD. Celkem se vysbíralo 0,624 tun nebezpečného odpadu. MČ Praha 21 v rámci úklidu Újezda nad Lesy a vývozu košů na odpadky a psí exkrementy celkem odvezla kolem 22,87 tun uličních smetků. OŽPD ÚMČ Praha 21 ve spolupráci s Odborem majetku a investic vybudoval oplocení u stanovišť na tříděný odpad v ulici Holšická a v ulici Druhanická. OŽPD ÚMČ Praha 21 již druhým rokem organizovala akci Den Země. Dopolední program byl věnován především všem mateřským školám ve správním obvodu Prahy 21, které se této akce zúčastnily a to v počtu kolem 500 dětí. Pro děti jsme zajistili v divadelním sále MZŠ divadelní představení s cirkusem Jung a pak se děti přemístily na Multifunkční sportoviště, kde na ně čekala také zajímavá zábava - bylo k vidění mnoho stánků s ekologickou tématikou, jednalo se o stánek Pražské energetiky a.s., stánek obalové společnosti Eko-kom s programem Tonda obal na cestách, stánek Magistrátu hl. m. Prahy a svozové firmy Pražské služby, stánek Lesů hl. m. Prahy, Zahradnické poradenství a kompostování. Dále jste si mohli na akci nechat očipovat kolo a zaregistrovat se do databáze kol, nechat si změřit tuk v těle a poradit se v oblasti dotace zelená úsporám. 71

72 Děti si mohly vyzkoušet dopravní hřiště Městské policie, sklouznout se na maxi klouzačce, nebo si zaskákat na skákacím hradu či trampolíně, nechat se namalovat na obličej, prohlédnout si hasičské vozy a zastříkat hadicí, nebo si prohlédnout popelářský vůz či Hummer limuzínu. Celé odpoledne nás provázel moderátor Vlasta Korec. Mohli jste shlédnout taneční vystoupení pejsků, začarovat si s kouzelníkem, podívat se na ukázku výcviku služebních psů Městské policie, seznámit se s dravci a vyfotit se s nimi, pohladit si ještěrku nebo hada, podívat se na artistické a klaunské vystoupení cirkusu Jung, poslechnout si skupinu RockSet s ABBA show nebo skupinu Flastr. Z důvodu nepřízně počasí jsme nemohli upoutat balon a odletět s ním, ale alespoň se nám ho podařilo nafouknout a návštěvníci se mohli s balonem vyfotit a popovídat si o balonovém létání s Honzou Smrčkou. V průběhu dne také probíhala soutěž pro děti o nejhezčí masku, kdy první cena pro děti byl tablet, druhá cena poukázka ve výši 1000,-Kč do A3 sportu a třetí cena poukázka ve výši 500,-Kč do A3 sportu a další sladké odměny a dárky od sponzorů. Vodoprávní úřad vydal v roce 2014: - 8 stavebních povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami na studny - 10 souhlasů k činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry 189 koordinovaných závazných stanovisek a 4 samostatná závazná stanoviska - 7 stavební povolení vodních děl - 9 kolaudačních souhlasů - 1 uložení povinnosti zpracovat povodňový plán - 1 změna povolení nakládání s vodami - 2 povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky Na území městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy bylo zkolaudováno 147 m kanalizačního řadu na hlavní silnici Starokolínská. 72

73 Oblast dopravy: Územní rozsah: k.ú. Újezd nad Lesy, Běchovice, Koloděje, Klánovice; Silniční správní úřad OŽPD vyřídil následující nápad věcí; vyřídil ve správních řízeních: 1/ 44x rozhodl o souhlasu s připojením pozemku/nové komunikace na komunikaci 2/ 1x vydal rozhodnutí o umístění reklamy 3/ řešil 21 podnětů/podání občanů 4/ vydal 10 samostatných závazných stanovisek záv. stanovistek SSÚ v rámci koordinovaných stanovisek OŽPD 5/ 2 x rozhodl o zřízení vyhrazeného parkoviště o osobu ZTP; ZTP/P 6/ vydal 192 rozhodnutí o zvl. užívání komunikací 7/ rozhodl o 51 žádostech o udělení výjimek ze zák. č. 360/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8/ 2x rozhodl o odstranění překážek na komunikacích 9/ 51 x stanovil příjezdovou trasu 10/ 49 x rozhodl o stanovení trvalého/dočasného dopravního značení, dopravního zařízení či o deinstalaci DZ, resp. vydal opatření obecné povahy 11/ 2 x se vyjádřil k dohodě dle ust. zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů před kácením dřevin. Dále např. jedná a koordinuje svou činnost a to zejména ve věci zvl. užívání komunikací, dopravního značení s odborem dopravních agend MHMP a s okolními MČ. Rozhoduje na základě předchozích vyjádření vlastníků, správců a pověřených správců komunikací. Na základě pověření jedná se spol. ROPID a se spol. TSK HMP. Spolupracuje s Policií ČR a s MP HMP. Zajišťuje organizačně činnost DK a plní jí uložené úkoly. Účastní se kontrolních dnů stavby Modernizace žel. trati Praha Běchovice Úvaly. Informuje o důležitých událostech občany na webu MČ P21 a v ÚZ. 73

74 Odbor občansko správní Pracovník Funkce Telefon Zdena Vodová Vedoucí odboru Lenka Drdlová Matrikářka Ilona Hlaváčková Referentka Iveta Maczanová Referentka Zdeňka Novotná Referentka Základní popis činnosti odboru v bodech: Odbor občansko-správní pořizuje žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, vydává OP a CD, přihlašuje občany k trvalému pobytu, vydává potvrzení o bydlišti, vydává správní rozhodnutí týkající se rušení trvalého pobytu, vede evidenci narození, manželství a úmrtí osob na území této městské části, spravuje matriční knihy vedené od r. 1950, ze kterých lze žádat duplikáty matričních dokladů, vydává osvědčení o státním občanství ČR, vydává správní rozhodnutí na úseku změny jména a příjmení, provádí ověřování podpisů a kopií. Zákonné změny, které měly vliv na činnost odboru: na našem odboru nedošlo k žádným podstatným změnám Počet narozených dětí: 135 Počet zemřelých osob: 64 Počet přihlášených osob k TP: 493 Počet odhlášených osob z TP: 325 Počet vydaných OP: Počet vydaných CD: Počet obyvatel: Další činnosti: společenské akce pro seniory, písemné gratulace a dárkové balíčky pro seniory, vítání občánků. Vítání občánků proběhlo v měsíci dubnu a listopadu a bylo celkem přivítáno 72 dětí. Dále jsme pořádali akci pro seniory v měsíci květnu k oslavě ke Dni matek a v prosinci jsme se spoluúčastnili na Mikulášské zábavě pro seniory. Obě akce byly seniory přijaty s potěšením. 74

75 75

76 Odbor sociálních věcí Pracovník Funkce Telefon Radka Lipanovičová Vedoucí odboru Veřejný opatrovník Lucie Nováková Koordinátorka sociálních služeb Jitka Heřmánková Sociální kurátorka Jana Pokorná Referentka péče o děti Dagmar Kollmanová Referentka péče o děti Anna Hlaváčová Referentka péče o děti Jana Krejčíková Kurátorka pro mládež Činnost odboru je zaměřena na poradenství a sociální práci s klienty. V praxi se jedná například o situace, kdy na základě stabilizování situace v rodině pomáhá sociální pracovník vyhledávat ubytování, zaměstnání, řešit dluhovou problematiku, léčbu ze závislosti na návykových látkách, pomoc při vyřizování osobních dokladů, dávek hmotné nouze, vyšetření u lékaře apod. Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství v oblasti: Dávek (hmotné nouze, státní sociální podpory, pro zdravotně postižené) 60 Bydlení 12 Dluhové problematiky 11 Zaměstnání 25 Sociálních služeb 24 Jiné 8 Specifikem v sociální práci je činnost sociální kurátorky, která eviduje a pracuje např. s osobami propuštěnými výkonu trestu odnětí svobody, s osobami po ukončené ústavní léčby a také s osobami bez přístřeší. Počet evidovaných osob ve výkonu trestu odnětí svobody 46 Počet propuštěných osob 5 Počet osob bez přístřeší 5 Jako úspěch na tomto úseku považujeme zprostředkování ubytování pro osoby bez přístřeší. Negativně hodnotíme neschopnost zprostředkovat zaměstnání z důvodu velmi nízké nabídky pracovních míst. 76

77 Další agendou odboru je výměna speciálního označení pro parkování na vyznačených místech pro zdravotně tělesně postižené občany. Bylo vystaveno 121 ks nového označení. Dále odbor zajišťuje výkon funkce veřejného opatrovníka osobám, které byly rozhodnutím soudu zbaveny či omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, osobám kterým byla MČ Praha 21 rozhodnutím soudu určena opatrovníkem. MČ Praha 21 vykonává 5 osobám veřejného opatrovníka. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) poskytuje poradenství a pomoc rodičům a poskytuje sociálně právní ochranu dětí. S rodinami pracuje způsobem směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny, zprostředkovává náhradní rodinnou péči, pomáhá řešit některé rodinné situace, domácí násilí, může podávat návrh na nařízení a zrušení ústavní výchovy dítěte. OSPOD vykonává i funkci kolizního opatrovníka -v opatrovnických věcech hájí zájmy dětí, zastupuje nezletilé v soudním řízení. Za rok 2014 byla oddělením poskytnuta pomoc 152 rodinám. V oddělení sociálně právní ochrany dětí působí kurátorka pro mládež, která se zaměřuje na sledování vývoje dětí a mladistvých s poruchami chování a dětí a mladistvých, které se dopustily trestného činu nebo přestupku. Dohled 5 Trestné činy dětí a mladistvých pachatelů 7 Přestupky 10 Výchovné problémy spojené s požitím alkoholu, záškoláctvím, šikanou, agresivitou 21 Jako pozitivní hodnotíme narůstající zájem o pěstounskou péči. Evidujeme 10 pěstounských rodin. Přínosné je možnost využití psychologů, kteří působí na ZŠ. 77

78 Oddělení Pečovatelské služby ÚMČ Praha 21 Pracovník Funkce Telefon Jana Tesařová Pečovatelka Yvona Herinková Pečovatelka, řidička Helena Hrušková Obědářka, řidička Ladislava Stehlíková Obědářka, řidička Pečovatelská služba je registrovanou službou dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů, ambulantní pečovatelská služba ve Středisku osobní hygieny na Rohožníku. Pečovatelská služba, stejně jako v loňském roce, zajišťuje převoz obědů pro MŠ (detašované pracoviště) v Hulické ulici. Nejžádanějším druhem služby je základní péče o nehty ve Středisku osobní hygieny a dovážka obědů do domácností seniorů. Provozní (materiálové) náklady pečovatelské služby za rok ,- Kč Úhrady od uživatelů za rok ,- Kč V rámci dotačního řízení MPSV bylo na provoz pečovatelské služby přiděleno v roce ,- Kč a v rámci grantového řízení MHMP ,- Kč, což je více oproti roku Na realizaci aktivit v oblasti sociálních služeb poskytl MHMP neinvestiční dotaci Kč. Dotace byla využita na vydání brožury Rozcestník MČ Praha 21. Sociální odbor se podílel na plnění úkolů Akčního plánu MČ Praha 21. Spolupracoval s Komisí sociální politiky a zdravotnictví, Muzejní radou, MČ Praha 21, odborem školství, kultury a místní agendy 21 a spolky při pořádání kulturních akcí pro občany. Těchto akcí se aktivně účastnili nejen senioři, ale občané všech věkových kategorií. 78

79 Živnostenský odbor Pracovník Funkce Telefon Zuzana Voříšková Vedoucí odboru Ivana Bulířová Referentka Věnceslava Mičánová Referentka Alena Blábolilová Referentka Jaroslav Musil Referent Charakteristika činnosti odboru v přenesené působnosti Živnostenský úřad MČ Prahy 21 vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo Přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštního právního předpisu od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění Přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy ( 10a zákona č. 582/1991 Sb.) Přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení ( 35 zákona č. 435/2004 Sb.) Přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem ( 10a zákona č. 214/2006 Sb.) Živnostenský úřad MČ Prahy 21 předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem ( 45a odst. 6 živnostenského zákona) podání, která obdrží, příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání. Živnostenský úřad je provozovatelem ( 2 zák. č. 570/1991 Sb.) živnostenského rejstříku. Vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 79

80 Vydává ověřené výstupy z Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) - výpisy; dále prostřednictvím agendy informačního systému datových schránek, lze požádat o zřízení nebo o jakoukoliv změnu týkající se datových schránek; dále prostřednictvím agendy konverze dokumentů lze požádat o zkonvertování dokumentů a prostřednictvím agendy ostatní podání lze např. ohlásit živnost. Kontrolní činnost v roce 2014 Kontrolní činnost byla cíleně zaměřena na kontroly označení provozoven a např. dodržování povinností podnikatelů stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy, dále na řešení odborné způsobilosti u živností koncesovaných Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu. Probíhala kontrola spisů a plnění informační povinnosti vůči Krajskému ředitelství policie ČR. Paralelně byly prováděny kontroly zaměřené na neoprávněné podnikání, prošetření podnětů a stížností a dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem. Součástí plánovaných kontrolních činností byla společná kontrolní činnost s ČOI zaměřená např. na kontroly provozoven, kde dochází k nakládání s autovraky, na letní turistickou sezonu, hostinskou činnost, na maloobchod se zaměřením na prodej dětských jízdních kol, dětských hraček a dětských kočárků, na prodej drogistického zboží, vše pro sport apod.. V roce 2014 bylo provedeno celkem 166 kontrol dle zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v rozsahu stanoveném zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, z toho 145 kontrol u fyzických osob a 21 kontrol u právnických osob a 43 místních zjištění. Ve správním řízení bylo v roce 2014 zrušeno 11 živnostenských oprávnění a bylo provedeno 189 zániků živnostenských oprávnění. 80

81 Přehled údajů o počtu kontrol a uložených sankcí Předmět kontroly počet kontrol za r počet/výše BP za r Celkem kontrol 166 Fyzické osoby 145 4/ odst.3 Právnické osoby 21 3/ odst.3 Z toho zahraniční FO 49 2/ odst.3 Z toho zahraniční PO 0 0 Podněty 6 Taxislužba 3 Cestovní kanceláře 1 cestovní agentury 2 Zastavárny, bazary 1 Starožitnosti 1 Trní řád 1 Autobazary 1 Autovrakoviště 0 Společné kontroly s ČOI 6 Kontrola alkohol 23 Ochrana spotřebitele 28 81

82 Odbor školství, kultury, místní Agendy 21 Odbor byl zřízen změnou organizačního řádu ÚMČ Praha 21. Pracovník Funkce Telefon Iva Hájková vedoucí odboru, koordinátorka MA Hana Kořínková referentka školství Zdeněk Voříšek referentka školství Jitka Kašparová, Pavla Jakubcová Jaroslava Rázesbergerová pracovnice knihovny zabezpečuje hudební kurzy Lucie Černá redaktorka Újezdského zpravodaje Odbor má na starosti oblast školství, kultury, místní Agendy 21, provoz knihovny, hudebních kurzů a muzea, koordinuje činnost žákovského zastupitelstva. Školství Seznam mateřských škol a základní školy zřizovaných MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy Název MŠ, ředitel/ka adresa telefon web počet dětí/ počet tříd Mateřská škola, Jana Čentická /3 Cenkrová, od zastupuje Helena Kuprová Mateřská škola Rohožník, Mgr. Miluše Benátská, od zastupuje Bc. Iveta Průšová Žárovická /3 Mateřská škola Sedmikráska, Bc. Naděžda Kosanová Lišická 1502, detašované pracoviště ul. Hulická /4, 20/1 Mateřská škola Sluníčko, Mgr. Ivana Huttová Polesná 1690, Praha /4 82

83 1. Po dobu onemocnění ředitelky 1. MŠ, Čentická 2222, byla pověřena zastupováním paní Helena Kuprová. 2. Prázdninový provoz v měsíci červenec zabezpečila Mateřská škola Sluníčko, Polesná 1690 a v Mateřská škola Sedmikráska, Lišická Na začátku šk. roku 2014/2015 vyhlásil starosta MČ Praha 21 v základní škole soutěž Chceš-li kolo míti, musíš chytrý býti. Vyhodnocení bude na konci šk. roku v červnu OŠKMA21 podalo na Magistrát hl. m. Prahy a na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o povolení navýšení kapacity v Masarykově základní škole. 5. OŠKMA21 podalo Žádost o poskytnutí investiční dotace na přípravu a realizaci projektu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (žádost o dotaci ve výši 30 mil. Kč, výsledky nejsou zatím známy). 6. OŠKMA21 podpořilo 3 projekty Masarykovy základní školy v primární protidrogové prevenci z dotačního programu Magistrátu hl. m. Prahy. 7. OŠKMA21 ve spolupráci s vnitřním auditem ÚMČ Praha 21 provedlo metodickou kontrolu v rámci přijímacího řízení v mateřských školách bez nápravných opatření. Kultura Odbor plně zajišťuje organizaci květnových a říjnových oslav a Újezdského posvícení. V tomto roce uspořádal ve spolupráci s Odborem vedlejší hospodářské činnosti 1. Jarní ples. Na Dnu zdraví spolupracuje s Odborem sociálních věcí. Partnerem je u akce Čarodějnice pořádané sdruženími Veselý Újezd o.s. a Maminy z újezdské roviny o.s.. V roce 2014 odbor spolupracoval s Komisí volnočasových aktivit na pořádání Filmového klubu, Újezdské akademii volného času. Úzce spolupracuje na vernisážích v Újezdském muzeu. Kulturní referent zajišťuje ozvučení některých venkovních akcí pořádaných MČ a místními spolky. Přehled kulturních pořadů naleznete ve výroční zprávě na str Místní Agenda 21 (MA21) Odbor koordinuje komunitní a strategické plánování, veřejná projednání a kulaté stoly, připravuje podklady pro jednání Strategického týmu. Spolupracuje a realizuje osvětové kampaně Den Země a Dny zdraví. Více o procesu MA21 je uvedeno ve výroční zprávě na str Hudební kurzy Výuka HK se uskutečňuje v budově v majetku MČ, Lomecká 696, Újezd nad Lesy, ve dvou odděleních (dechové a klavírní) s využitím třech učeben. Dvě učebny využívá klavírní oddělení, jednu dechové oddělení. 83

84 ORGANIZAČNÍ SLOŽKY ÚŘADU Místní knihovna Místní knihovna sídlí od roku 2010 v přízemí Polyfunkčního domu. Je zřízena jako organizační složka Zastupitelstvem MČ Praha 21 č. 233 ze dne K dispozici je oddělení pro dětské i dospělé čtenáře, pro veřejnost 5 počítačů s přístupem na internet. Za poplatek je zde možné vytisknout nebo okopírovat studijní materiály či jiné dokumenty. Knihovna má bezbariérový přístup, a od roku 2014 je pro čtenáře rozšířena půjčovní doba. Knihovna za rok 2014 evidovala čtenářů, z toho 817 čtenářů do 15ti let. Za rok 2014 si čtenářů vypůjčilo knih a uskutečnilo návštěv. Bylo vyřízeno rezervací knih. K dispozici je čtenářům 7 titulů časopisů. V knihovním fondu bylo k svazků, zakoupilo se 810 nových knih. Jedná se o beletrii a naučnou literaturu pro dospělé i dětské čtenáře a literaturu potřebnou ke školní četbě. Z rozpočtu MČ Praha 21 (70.000,-) a z dotací z Magistrátu hl.města Prahy (92.000,-) může být knihovní fond pravidelně obnovován a doplňován. Knihovní fond je také obohacen díky spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. V rámci tzv. Výměnných souborů bylo ze skladu MK zapůjčeno 50 svazků. Jedná se převážně o naučnou literaturu (cestopisy, lékařství, sociologie). Knihy byly zapůjčeny na 6 měsíců, po půl roce jsou výměnné soubory obnovovány. Podle požadavků mateřských škol a základní školy pořádá knihovna celoročně besedy na téma seznámení s knihovnou, s knihovním řádem a prací v knihovně. V únoru proběhla 1x beseda pro školní družinu a 2x pro MŠ, v březnu 4x pro MŠ a 1x pro ZŠ, v dubnu 1x pro ZŠ, v červnu 1x pro MŠ a 1x pro ZŠ v listopadu. V březnu se v knihovně uskutečnilo několik akcí. V rámci března - měsíce knih a čtenářů, se mohli noví zájemci o služby knihovny zapsat na rok zdarma. Ve spolupráci se základní školou proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře. Král Knihoslav I. opět postupně pasoval všech šest prvních tříd do stavu čtenářského. Děti dostaly od svých třídních učitelek pamětní list a byl jim předán čtenářský průkaz. V březnu se také konaly dvě besedy s mladou spisovatelkou Michaelou Burdovou. Slečna Burdová seznámila dvě skupiny žáků z pátých tříd (celkem 4 třídy) s prací spisovatelky a ilustrátorky, vyprávěla o postavách ze svých knih, přečetla ukázku z knihy a připravila soutěž pro žáky. Výherci získali záložky a obrázky, které sama namalovala. Besedy se zúčastnilo 113 posluchačů. Od proběhla v knihovně pravidelná revize knihovního fondu. V říjnu bylo z rozpočtu MČ Praha 21 do knihovny zakoupeno 5 nových regálů. 3 regály na knihy, 1 na časopisy a 1 na propagační materiály městské části a místních spolků. 84

85 85

86 Hudební kurzy Výuka HK se uskutečňuje v budově v majetku MČ, Lomecká 696, Újezd nad Lesy, ve dvou odděleních (dechové a klavírní) s využitím třech učeben. Dvě učebny využívá klavírní oddělení, jednu dechové oddělení. Klavírní třídy jsou vybaveny dobrými hudebními nástroji (pianino Foerster, pianino Petrof), které jsou průběžně odborně udržovány a laděny, k dispozici je i klávesový nástroj Kayboard. Lektoři: Dechové oddělení: Razesbergerová Jaroslava Klavírní oddělení: Prof. Suchý Vladimír, Svatoňová Helena, Bc. Moravcová Jolana V trvalém pracovním poměru vyučuje v dechovém oddělení: Počty žáků: Klavírní třída V. Suchého 15 žáků H. Svatoňové 19 žáků J. Moravcové 16 žáků Dechová třída J. Razesbergerové 43 žáků Hudební kurzy celkem 93 žáků. Tak jako každým rokem se i v roce 2014 lektoři se svými žáky zapojili nejméně do pěti kulturních akcí pořádaných MČ Praha 21 nebo Újezdským muzeem (např. vernisáže výstavy, slavnostní shromáždění k významným celostátním výročím apod.). Dne se konal v divadelním sále Masarykovy základní školy vánoční koncert žáků třídy H. Svatoňové a J. Razesbergerové pro rodiče a přátelé účinkujících. Do této akce jsou již tradičně zapojeni všichni žáci obou těchto tříd. 86

87 ČINNOST KOMISÍ A VÝBORŮ Komise územního rozvoje KÚR Složení komise: do Předseda: Ing. Miloš Mergl Tajemník: Ing. Josef Roušal Členové: Ing. Ladislav Polák, Ing. arch. Jan Záhora, Ing. Alois Stránský, Ing. Dalibor Eliáš, Milan Samec, Jan Slezák. Členem komise byla Ing. Miroslava Fialová, která zemřela, za její práci jí patří poděkování. Složení komise: od (zasedání RMČ P21) Předseda: Ing. Miloš Mergl Tajemník: Zdena Péterová Členové: Ing. Josef Roušal, Zdeněk Růžička, Ing. arch. Jan Záhora, Ing. Šárka Zátková, Ing. Jan Kupr, MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., Milan Samec, Blanka Exnerová. Náplň komise: Komise územního rozvoje projednává koncepce a záměry RMČ, mající vliv na rozvoj, vzhled a funkčnost MČ, se zvláštním zřetelem na využití, zástavbu a charakter území, zachování veřejných prostranství a ploch zeleně, jakož i zkvalitňování dopravní infrastruktury. Zabývá se podněty, dotazy a stížnostmi občanů, směřovanými RMČ a ZMČ, týkajícími se oblasti působnosti komise. Sleduje plnění programového prohlášení RMČ Praha 21 a v případě potřeby iniciuje opatření vedoucí k jejich realizaci. V průběhu roku 2014 zasedala KÚR šestkrát. Na svých jednáních komise se komise zabývala 32 body příslušejícími do její kompetence, z nich některé body byly s ohledem na složitost případu a nutnost doplnění podkladů pro přijetí stanoviska projednávány opakovaně. Komise projednala a přijala doporučení pro RMČ zejména v následujících případech: Rekonstrukce skautské klubovny Rekonstrukce kuchyně Masarykovy ZŠ, Polesná 1690 Oplocení + parkování u TJ Sokol Újezd nad Lesy Revitalizace Parku před Masarykovou ZŠ, Staroklánovická 230; Žádost o stanovisko k odkupu parcely č. 4306/44 k.ú. Újezd nad Lesy Návrh nařízení RHMP na stanovení obecných požadavků na využívání územní a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze (Pražské stavební předpisy) Změna územního plánu Úvaly Rozšíření Masarykovy ZŠ studie proveditelnosti Žádost Ing. Borovičky o změnu územního plánu HMP Zastavovací studie Bělušická 87

88 Rezidence Blatov novostavby depandance Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 územního plánu HMP Nabídky Státního pozemkového fondu na vypořádání spoluvlastnického podílu Nabídka bezúplatného převodu nemovitostí od Ministerstva vnitra Směna pozemků s Českými drahami žádost o stanovisko od MHMP Dopravní komise DK Složení komise: do Předseda: Ing. Milan Hájek Tajemnice: JUDr. Vladimíra Kozáková Členové: Ing. Jiří Šponer, Ivan Birke, Jan Slezák, MVDr. Tomáš Vlach, Ing. Aleš Taitl, Petr Mach, Jakub Slánský, Ing. Jan Brouček. Složení komise: od Předseda: Ing. Milan Hájek Tajemnice: JUDr. Vladimíra Kozáková Členové: Ing. Jiří Šponer, Ivan Birke, Jan Slezák, Petr Mach, Ing. Marek Čížek, RNDr. Jiří Sikač CSc., Jakub Slánský, Ing. Jan Brouček, Milan Samec, Zdeněk Růžička. Úkoly vyřešené v roce schválen dopravní generel Městské části Praha 21 - schválen cyklogenerel Městské části Praha 21 - stavební povolení na nové zastávky na Starokolínské v úseku mezi zast. Újezd nad Lesy a Blatov. Zastávka Polesná (u školy) - vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. V současné době se připravuje její realizace společně s TSK hlavního města Prahy - realizace přechodů pro chodce Novosibřinská Rohožnická - realizace přechodů pro chodce Rohožnická - Zlivská - oprava vodorovného dopravního značení u PENNY na Starokolínské - oprava povrchu komunikace v ulici Zlivské - realizace světelné křižovatky Novosibřinská Zaříčanská realizace, kolaudace umístění automatu na jízdenky u Levelu Úkoly rozpracované v roce stavební povolení na nové zastávky na Starokolínské v úseku mezi zast. Újezd nad Lesy a Blatov zastávka Polesná (u školy) - vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. V současné době se připravuje její realizace společně s TSK hlavního města Prahy. - oprava povrchu komunikace Chmelické předpoklad dokončení o opravě kanalizace a plynu v roce dokončení podchodu pod železniční tratí na zastávce v Klánovicích dle požadavků DK - stavební úprava zastávky Blatov z centra (nebezpečné povrchy a nízká nástupní výška). Vodorovné dopravní značení zakresleno. 88

89 - Čentická projekt pro obousměrnou ulici pro cyklisty realizován - 09/ zastávka u PENNY je v řízení k NPM SP odvolání - realizace světelné křižovatky Novosibřinská Zaříčanská realizace, kolaudace pokračování výstavby kanalizace na hlavní Starokolínské - zóny 30 postupné zavádění dle DG - průběžné řešení objízdných tras při stavbě kanalizace - prodloužení linky 260 do jihozápadní části Újezda nad Lesy - oprava komunikace Hodkovská - umístění automatů na jízdenky na třech místech v Új. n. L odeslán dopis řediteli ROPID ; zrealizován zatím jeden automat u Levelu - veřejné osvětlení Oplanská - pokračování výstavby kanalizace na hlavní Starokolínské - etapa u PENNY dokončena Úkoly nevyřešené v roce úprava komunikace Staroklánovická k žel. zastávce (společně s TSK) spol. DIPRO a projednáním na HMP změna Územního plánu - přeložka R I/12 s MHMP a ŘSD - ze strany ZHMP nejsou schváleny ZUR (zásady územního rozvoje, které jsou podkladem pro schválení ÚPn - územního plánu hlavního města Prahy - Metropolitního plánu). Poté je možné vydat územní rozhodnutí, začít s výkupy pozemků a zahájit přípravu stavebního povolení) - křižovatka SOKP 511, k.ú. Běchovice - její realizace současně se stavbou přeložky RI/12. - přístřešky pro cyklisty u žel. zastávky Praha - Klánovice býv. hotel Smolík, škola apod. - projekt rozšíření hlavní křižovatky o odbočovací pruh ve směru z a do centra vč. snížení nivelety - parkoviště u zastávky Klánovice požádáno o změnu ÚPn, podklady řeší spol. SATRA, s.r.o. - posunutí přechodu pro chodce do hlavní křižovatky Běchovice - měření vjezdové rychlosti na vjezdu do Újezda nad Lesy z Úval Úkoly rozpracované pro období od listopadu pro rok 2015 nové volební období - zastávky u PENNY je v řízení k SP a NPM - úprava zastávky Blatov z centra (nebezpečné povrchy a nízká nástupní výška) chybí finanční prostředky - DK sleduje plnění úkolu TSK HMP - průběžně řeší objízdné trasy při stavbě kanalizace na hlavní ulici - umístění informačních tabulí v Újezdě nad Lesy - úprava komunikace Staroklánovická k žel. zastávce (společně s TSK) připravuje se projekt k SP - přeložka R I/12 s MHMP a ŘSD předpoklad vydání ÚR bez NPM v roce jednání starostů dotčených obcí - křižovatka SOKP 511, k.ú. Běchovice - stavební povolení na nové zastávky na Starokolínské v úseku mezi zast. Újezd nad Lesy a Blatov zastávka Polesná (u školy) - vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. V současné době se připravuje její realizace společně s TSK hlavního města Prahy. - oprava povrchu komunikace Chmelické po dokončení kanalizace a plynu Předpoklad dokončení 10/ dokončení podchodu pod železniční tratí na zastávce v Klánovicích dle požadavků DK pokračování výstavby kanalizace na hlavní Starokolínské - etapa u PENNY dokončena 89

90 - zóny 30 postupné zavádění dle DG - oprava komunikace Hodkovská předpoklad začátku realizace - podzim po schválení RHMP - umístění automatu na jízdenky u kulturního domu - křižovatka SOKP 511, k.ú. Běchovice její realizace současně se stavbou přeložky RI/12 - parkoviště u zastávky Klánovice požádáno o změnu ÚPn - měření vjezdové rychlosti na vjezdu do Újezda nad Lesy z Úval - zamezení průjezdu kamionů Újezdem nad Lesy - průběžné řešení objízdných tras v souvislosti s kanalizací Staroklánovická - probíhá jednání o navrácení linky autobusu č. 109 do zast. sídliště Rohožník Komise vzdělávání a výchovy - KVV Komise se v roce 2014 sešla celkem 5x (šesté jednání bylo plánováno na období říjen/listopad 2014, vzhledem k povolební situaci se nekonalo) a pracovala ve složení: Karla Jakob Čechová, Mgr. Monika Hartmanová, Iva Hájková, Mgr. Miroslav Kurka, Hana Kořínková, Mgr. Martina Kubová, Ing. Eva Stejskalová, Mgr. Kateřina Šmatláková, Ing. Šárka Zátková. V závěru roku 2013 se vzdala členství v KVV Mgr. Miluše Benátská z rodinných důvodů a od ledna 2014 začala v KVV pracovat Mgr. Martina Kubová z MŠ Sedmikráska. KVV stejně jako ostatní komise RMČ je orgánem poradním a nápomocným, v tom smyslu, že zpracovává témata, dohledává informace a formuluje stanovisko, které je nápomocné Radě městské části při jejím rozhodování. Jednotlivé cíle KVV proto respektují toto uspořádání a jsou podle toho formulované. Pro rok 2014 si KVV stanovila rámcové cíle činnosti takto: 1. Dohled nad plněním opatření v Koncepci školství - Cíl pro rok 2014 spolupráce při vytváření harmonogramu plnění Koncepce školství pro roky , průběžný dohled nad plněním jednotlivých opatření, v případě potřeby podávat podněty/doporučení/upozornění na jednání RMČ - Cíl byl splněn, KVV byla průběžně informována o stavu plnění jednotlivých opatření v Koncepci školství členkou KVV p. Hájkovou, vedoucí odboru OŠKMA21 2. Řešení kapacity MZŠ dle výsledku lednového zápisu (snaha o udržení průměrného počtu dětí ve třídách dle současného stavu, tj. do 26) - Cíl pro rok 2014 sledovat kapacitní možnosti MZŠ v návaznosti na demografický vývoj v Újezdu nad Lesy, sledovat průběh opatření vedoucích k přípravě na budoucí navýšení kapacity MZŠ investice do MZŠ umožňující zažádat o navýšení kapacity a udržet stávající počty žáků ve třídách, v případě potřeby podávat podněty/doporučení/upozornění na jednání RMČ - Cíl byl splněn, proběhla rekonstrukce školní jídelny v budově II. st. MZŠ, která umožní navýšení kapacity MZŠ, proběhlo odvodnění a rekonstrukce parku před školou, je zpracována dispoziční studie pro přístavbu MZŠ - Cíl pokračuje do dalšího období 90

91 3. Zaměřit se na oblast prevence sociálně nežádoucího a rizikového chování v ZŠ - Cíl pro rok 2014 cíl nebyl podrobněji specifikován - Cíl nelze jednoznačně vyhodnotit v únoru 2014 byla KVV ředitelem MZŠ M. Kurkou seznámena s aktuálně platným Primárně preventivním plánem, s jednotlivými aktivitami, které škola v rámci primární prevence provádí, v dubnu 2014 byl školskou radou schválen dodatek školního řádu MZŠ, který upravuje oblast prevence v souvislosti se vzniklým školním poradenským pracovištěm a působením školního psychologa ve smyslu práce s třídními skupinami formou sociometrických šetření, práce s dynamikou třídní skupiny a aktivními intervenčními vstupy do třídních skupin. Vzhledem k průběžnému řešení otázek souvisejících zejména s kapacitou MZŠ a kroků nutných k možnosti žádat o navýšení, dále pak otázek souvisejících s Koncepcí školství a průběžně vznikajících témat nebyl prostor věnovat se problematice primární prevence a zejména její účinnosti více dopodrobna. Při prvním jednání KVV v novém složení v roce 2015 budou projednány nové cíle a řešena otázka potřebnosti cíle zaměřeného na primární prevenci v MZŠ. 4. Průběžné řešení konkrétních témat neplánovaných vzešlých z praxe, z aktuální potřeby, z řad občanů MČ - Cíl pro rok 2014 podpora RMČ při řešení průběžně vzniklých témat (stížnosti občanů, případně zaměstnanců škol, témata aktuálně vzešlá z jednání RMČ apod.) - Cíl byl splněn viz jednotlivé zápisy KVV za rok 2014 Komise volnočasových aktivit - KVA Složení komise: Předseda: Petr Mach Tajemnice: Iva Hájková Členové: RNDr. Pavel Roušar, MUDr. Zita Kazdová, PhDr. Miloš Schmidt, Dr. Zdeňka Ladová, Ing. Lucie Černá, Ing. Radoslava Kohoutová, Blanka Exnerová, Zdeněk Voříšek, Helena Vojtová Poté v novém složení (od komunálních voleb): Předseda: Petr Mach Tajemník: Zdeněk Voříšek Členové: Jaroslava Punová, Blanka Exnerová, MUDr. Zuzana Dastychová, Ing. Eva Danielová Za účasti KVA a jejím podílu na realizaci proběhly v Újezdě nad Lesy tyto akce: Újezdské posvícení Divadelní předvánoční představení ročník soutěže Rozkvetlý Újezd ročník Dne zdraví Pokračovala Újezdská akademie - 4. a 5. cyklus vždy po osmi přednáškách 91

92 Filmový klub 6 filmových produkcí s besedami tvůrců Na MZŠ pokračuje fotografický kroužek a na 3. pořadech a besedách promítl své sběrné dokumenty s újezdskou tématikou Společně s Muzejní radou byla úspěšně otevřena výstava k 100. výročí vyhlášení I. světové války a vydána publikace Osudy vojáků a legionářů z Újezda nad Lesy a okolí. (V ocenění významu a kvality výstavy i publikace ocenila Rada MČ, na návrh KVA, plk. v. Ing. Jana Vondráčka čestným titulem Občan roku 2014) Byla dokončena realizace projektu Lesní galerie II podpořeného z Revolvingového fondu MŽP rozšíření naučné stezky v Klánovickém lese Zástupci KVA se zúčastnili jednání s Muzejní radou za účelem příprav při realizaci akcí souvisejících s oslavami výročí ukončení II. světové války Pokračující organizace cyklistických vyjížděk (6. výjezdů) pro zájemce Komise sociální politiky a zdravotnictví - KSPZ Složení komise: Předseda: Bc. Radka Lipanovičová Tajemník: Jitka Heřmánková Členové: Mgr. Jana Eibichová, Mgr. Zuzana Semerádová, Božena Smolíková, Mgr. Jana Škodová, Členem této komise byla Ing. Miroslava Fialová, která zemřela, za její práci jí patří poděkování. Komise sociální politiky a zdravotnictví se během roku 2014 sešla celkem třikrát. Na jednáních se probíraly připravované akce a hodnotily akce minulé. Komise zhodnotila Vernisáž k výstavě soutěže Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy za rok 2013 a poděkovala všem aktérům, kteří se podíleli na přípravách. V dubnu 2014 se uskutečnila Velikonoční dílna v zasedací místnosti ÚMČ Praha 21, která opět byla velice úspěšná a přilákala na úřad řadu malých, ale i velkých výtvarníků. V červnu se pořádal Aktivní den pro všechny na Multifunkčním sportovišti v ulici Čentická. Zároveň byl vyhlášen 3. ročník soutěže Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy. V prosinci uspořádala KSPZ již tradiční Vánoční dílnu. KSPZ se spolupodílela na vydání brožury Rádce občana. Spoluúčastnila se také akcí Veřejné fórum a Den zdraví Komise splnila vše, co si dala do svého plánu. 92

93 Komise životního prostředí KŽP Složení komise: Předseda: pověřený vedením komise Ing. Roman Březina do února 2014, od února 2014 předsedkyní MUDr. Zita Kazdová Tajemnice: Dana Slabochová Současní členové: Ing. Michael Hartman, Pavel Švejnoha, Kateřina Burešová, Miroslav Váša, MVDr. Tomáš Vlach (od února 2014) Členové, kteří ukončili svoji činnost v komisi během roku 2014: Ing. Roman Březina, RNDr. Jitka Jenšovská, Ing. Jiří Bureš. V roce 2014, stejně jako v minulých letech projednávala Komise životního prostředí (KŽP) úkoly, jejichž projednání uložila na svém zasedání Rada městské části, úkoly vzniklé z podnětů občanů, úkoly vzniklé z podnětu členů komise. Dále projednávala podklady, o jejichž projednání požádal některý z odborů ÚMČ Praha 21, vyjadřovala se k návrhům některých právních předpisů a grantovým projektům. Z každého jednání byl vytvořen zápis, který byl předložen Radě městské části a následně byl zveřejněn na webových stránkách úřadu městské části Komise se během roku 2014 sešla celkem devětkrát, jedno zasedání bylo v terénu. Některé jednodušší podněty byly opět řešeny v rámci ové komunikace a v programu Alfresco, do kterého mají přístup všichni členové komise. Stejného programu využívají členové komise i k seznamování se s podklady připravenými k projednání na zasedáních komise. V roce 2014 se celkem projednalo více než 30 témat. Přes 60% agendy tvořily jednoduché podněty, které byly projednány během jednoho až dvou zasedání. Ke složitějším věcem se komise vracela opakovaně. Mezi složitější oblasti patřila městská zeleň, konkrétně téma obnovy aleje na hlavní, a kácení u železniční trati, dále problematika kanalizace vedoucí od sídliště Rohožník a její bezpečnostní přelivy, prameniště Běchovického potoka, ježdění zemědělské techniky ulicí Ježovickou a následně rozjíždění rekonstruovaných cest ke kopci Skalka a další. Další drobné podněty se řešily operativně ve spolupráci s Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 21, s Odborem majetku a investic ÚMČ Praha 21 a Odborem vedlejších hospodářských činností ÚMČ Praha 21. Jednalo se o úklidy drobných skládek, opravy odpadkových košů a laviček, vysekání malých ploch, výsadba zeleně apod. Nejrozsáhlejší spolupráci napříč řešenými podněty má komise s Odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21. Během roku 2014 se pozměnilo složení komise. Svoji činnost ukončili paní RNDr. Jitka Jenšovská, pan Ing. Jiří Bureš a pan Ing. Roman Březina. Naopak řady komise rozšířil pan MVDr. Tomáš Vlach. Také na postu předsedy komise došlo ke změně. Pana Ing. Romana Březinu, který byl pověřen vedením komise, nahradila paní MUDr. Zita Kazdová, která byla do komise jmenována RMČ. Všem za práci v komisi děkujeme. Komise životního prostředí v tomto složení ukončila svoji činnost volbami do obecního zastupitelstva v říjnu

94 Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 KZMČ/MA21 Složení komise: Předseda: RNDr. Pavel Roušar Tajemnice: Iva Hájková Členové: Ing. Březina Roman, Ing. Černá Lucie, Ing. Danielová Eva, Ing. Hartman Michael, Mgr. Hůlková Gabriela, Koštialová Hana, Mgr. Kurková Jana, Bc. Lipanovičová Radka, Ing. Roušal Josef, Ing. Ponicová Lucie, Mgr. Štefková Ivana, Taške Iva. Komise byla zřízena Radou MČ Praha 21 v září Má svůj Statut a řeší převážně oblast komunitního plánování v procesu MA21. Komise se v roce 2014 sešla čtyřikrát a řešila tyto záležitosti: Příprava Plánu zlepšování procesu MA21 na rok 2014 s vyhodnocení roku 2013 Průběh a vyhodnocení dotazníkového šetření indikátorů sady ECI, indikátor A1, A3 Pomoc při přípravě a organizaci Veřejného fóra 10P Zajištění sběru vyplněných anketních lístků k 10P Návrhy pro řešení 10P výstupů z Veřejného fóra Příprava a vyhodnocení kampaní Den Země, Dny zdraví a Den mobility Veřejná projednání téma, výstupy Otevřený úřad - OÚ V roce 2014 se komise nesešla. Grantová komise Členové: Předseda: Ing. Michael Hartman Tajemnice: Mgr. Blanka Horká Členové: Anna Brettschneiderová, Jan Brouček, Jiří Čemus, Markéta Feniková, Jitka Heřmánková, Mgr. Gabriela Hůlková, Dana Kovanicová, RNDr. Jiří Sikač. Komise provádí hodnocení jednotlivých grantových žádostí dle hodnotících kritérií stanovených v Grantovém systému MČ Praha 21 schváleného ZMČ Praha dne usnesením ZMČ17/0215/13. Návrhy předkládá k rozhodnutí Radě MČ Praha 21. Pro rok 2014 byly vyhlášeny tyto Grantové programy: KULTURA, OSVĚTA, VZDĚLÁVÁNÍ PREVENCE KRIMINALITY A UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, PRORODINNÉ AKTIVITY SPORTOVNÍ AKTIVITY Výsledky naleznete ve výroční zprávě na str

95 Komise likvidační Likvidační komise je komise zřizovaná úřadem MČ, která na základě inventur provádí likvidaci poškozeného, zastaralého, zničeného a jinak nepotřebného movitého majetku úřadu. Sumarizuje odepisovanou hodnotu majetku, zdůvodní jeho odpis, určí způsob likvidace a předloží vše ke schválení radě MČ včetně seznamů. Majetek ještě použitelný, jako jsou počítače a monitory, nebo motorová vozidla jsou většinou na základě posudku prodány v aukci, nebo prostřednictvím bazaru. Ostatní nepotřebný majetek musí být likvidován v souladu se zákonem, to znamená ekologicky a odborně. Pro zkvalitnění práce likvidační komise byli jmenováni dva noví členové z řad zvolených stran a pracovník údržby ÚMČ Prahy 21, který zajištuje odbornou likvidaci vyřazeného majetku. Škodní komise Škodní komise zasedá pouze tehdy, jestliže vznikne škoda na majetku ÚMČ Praha 21. Jedná se například o zaviněné dopravní nehody, ztráty blokovaných klíčů, ztrátu služebního mobilního telefonu, krádež majetku ÚMČ Praha 21 a podobně. Při náhradě škody se postupuje v souladu se zákoníkem práce. Komise je složena výhradně ze zaměstnanců úřadu MČ. Přestupková komise Přestupková komise je komisí, která je zřízena starostou podle ust. 80 zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., v platném znění a nahrazuje odbor, či oddělení určené k projednávání přestupků. Je tříčlenná a skládá se z těchto jmenovaných členů: předsedkyně JUDr. Hana Pelčáková, tajemnice Martina Nejtková a člen Dana Slabochová. Nejčastěji přestupková komise projednává přestupky proti občanskému soužití a proti majetku. V loňském roce bylo projednáno přestupkovou komisí celkem 95 přestupků. Dále přestupková komise poskytuje soudům, Policii ČR a Národnímu bezpečnostnímu úřadu výpisy z rejstříku přestupků, těch se v roce 2014 vydalo

96 Finanční výbor V roce 2014 Finanční výbor projednal a doporučit k odsouhlasení nebo ke schválení Radě či Zastupitelstvu MČ Praha 21: - Návrh rozpočtu MČ Praha 21 na rok Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 21 do roku Inventarizační zprávu za rok Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za rok Čtvrtletní plnění rozpočtu MČ Praha 21 v roce Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok Přerozdělení zlepšeného výsledku hospodaření zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 za rok Nominaci člena finančního výboru do výboru pro hodnocení podkladů pro schvalování účetní závěrky za rok Rozpočtová opatření MČ Praha 21 v průběhu roku Rozpočtová opatření zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 - Žádosti zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21, či jiných organizací o poskytnutí finančních příspěvků - Odpis pohledávek ve VHČ - Návrh rozpočtového provizoria MČ Praha 21 na rok 2015 Muzejní rada Muzejní rada zabezpečuje provoz Újezdského muzea a pořádá výstavy, otevřeno je v sobotu od 13 do 17 hodin. Újezdské muzeum je zařízením MČ Praha 21, má své stanovy, kterými se řídí. Sídlí na adrese Staroklánovická 2300, Praha 9 Újezd nad Lesy. Schůze muzejní rady v roce 2014: 13.2., 6.3., 3.4., 15.5., 19.6.,17.7., 12.9., 9.10., společné schůze MR a Komise volnočasových aktivit (KVA) - plánování výstavy ke 100. výročí začátku I. světové války Akce pořádané Muzejní radou viz Újezdské Muzeum str

97 VZTAHY A KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ SPOLKY Název občanského sdružení Maminy z Újezdské roviny Statutární zástupce Martina Podolková, Martina Chlopková Školní sportovní klub Mgr. Miroslav Kurka Klub aktivních seniorů Újezd nad lesy Ludmila Vojtová 23. Skautské středisko Douglaska Veronika Bulířová Tři pro zdraví Mgr. Ondřej Brouček Český svaz chovatelů Újezd nad Lesy, Marcela Lamešová Rarášek Iva Taške SK Kangsim Dojang (bojové umění taekwondo) Marek Doxanský FK Újezd nad lesy Ing. Martin Mora Základní kynologická organizace Újezd nad Lesy Hana Brettschneiderová Baletní škola Arabeska Daniela Poková Danceport taneční, pohybové a jazykové Ing. Karolína Venkrbcová, Helena Wojdylová studio Šachový sportovní klub Újezd nad lesy Karel Kuncman TJ Sokol Újezd nad lesy Ing. Jiří Čemus Svaz postižených civilizačními chorobami Eva Štrasmajrová Neposeda - Centrum pro rodinu Mgr. Ivana Štefková, vedoucí centra Markéta Feniková Místní organizace Českého rybářského svazu Újezd nad Lesy Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd nad lesy Újezdský STROM Základní organizace Českého včelařského svazu Veselý Újezd Sbor dobrovolných hasičů Jiří Přepechal Blanka Exnerová Ing. Michael Hartman Pavel Fischer Miroslav Bareš Josef Doškář Oddíl odbíjené od října 2013 Prampouch, spolek pro osvětu v oblasti architektury a urbanismu Petr Plzenský Marie Kučerová 97

98 GRANTOVÝ SYSTÉM O grant MČ Praha 21 se v roce 2014 přihlásilo 25 spolků a sdružení, kteří předložili 51 projektů. Bylo vyhlášeno celkem 5 grantových programů podle jednotlivých priorit MČ Praha 21. Celkový objem rozpočtovaných prostředků grantového systému na rok 2014 byl ,- Kč. Komise stanovila kritéria pro rozdělení částek tak, že prvním deseti nejlépe hodnoceným projektům bylo přiděleno 100% požadované částky. Dalším 22 projektům v pořadí bylo přiděleno 70% požadované částky a 13 projektům s ještě nižším hodnocením 30% požadované částky. 6 projektů s nejnižším hodnocením neobdrželo žádnou finanční podporu. Přehled podaných projektů: evidenční číslo seznam organizací název projektu název programu schválená výše grantu 1 23.středisko "Douglaska" Kurz 1. pomoci pro Újezdskou veřejnost Kultura, osvěta, vzdělávání středisko "Douglaska" Zajištění celoroční činnosti skautských odd. v Újezdě n/l Kultura, osvěta, vzdělávání středisko "Douglaska" Skauting pro všechny - podpora dětí ze sociálně slabých rodin Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity středisko "Douglaska" Využívání volného času dětí s důrazem na prevenci Prevence kriminality a užívání návykových látek 0,00 6 Kangsim Dojang Tréninky a sportovní aktivity újezdského taekwondo Sportovní aktivity Kangsim Dojang Sportovní soustředění oddílu Kangsim Dojang Sportovní aktivity Kangsim Dojang Semináře bojových umění v Újezdě n/l Kultura, osvěta, vzdělávání Nadosah Divadelní věšák 2014 Kultura, osvěta, vzdělávání 0 98

99 10 Nadosah Muzikohraní 2014 Kultura, osvěta, vzdělávání SK Joky "Den dětí" - náborová a propagační akce Sportovní aktivity SK Joky "Újezdské sovy" - založení volejbalového odd. Sportovní aktivity Masarykova ZŠ 80. výročí založení Kultura, osvěta, vzdělávání Masarykova ZŠ Zdravá škola - podpora zdravého životního stylu Sportovní aktivity Školní sportovní klub Běh o pohár starosty Sportovní aktivity Školní sportovní klub Činnost ŠSK Sportovní aktivity Maminy z Újezdské roviny Lampionáda 2014 sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity Maminy z Újezdské roviny Mikulášská besídka 2014 Kultura, osvěta, vzdělávání Maminy z Újezdské roviny Posvícení 2014 Kultura, osvěta, vzdělávání LATA - Programy pro ohroženou mládež Ve dvou se to lépe táhne sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity 0,00 21 SPCCH Cvičení a plavání Sportovní aktivity SPCCH Kultura, osvěta, vzdělávání Kultura, osvěta, vzdělávání SOSák Masopust 2014 Kultura, osvěta, vzdělávání FK Újezd n/l 90. let újezdské kopané Sportovní aktivity

100 25 FK Újezd n/l Dětský fotbalový tábor Sportovní aktivity Český svaz včelaři Oplocení a vchod včelařského pozemku Ekologie a životní prostředí TJ Sokol Podpora sportovních aktivit Sportovní aktivity TJ Sokol Zkulturnění sportovního areálu Ekologie a životní prostředí 0 29 TJ Sokol Podpora tenisových aktivit Sportovní aktivity INTO THE WILD Vytápění zázemí pro dětský lesní klub Ekologie a životní prostředí Český svaz chovatelů Příspěvek na činnost Kultura, osvěta, vzdělávání Balet Koncert Arabeska Podpora umělecké činnosti Sportovní aktivity Český svaz zahrádkářů Provoz a údržba areálu Kultura, osvěta, vzdělávání Český svaz zahrádkářů 64. ročník poznávacích zájezdů Kultura, osvěta, vzdělávání 0,00 35 Rarášek z Újezda 4. újezdský karneval Kultura, osvěta, vzdělávání Rarášek z Újezda Cesta za pokladem skřítků Ekologie a životní prostředí Rarášek z Újezda 6. újezdské kolodění Sportovní aktivity Český rybářský svaz Práce s mládeží Kultura, osvěta, vzdělávání Český rybářský svaz Zlepšení a údržba prostředí Ekologie a životní prostředí

101 40 Český rybářský svaz Rybolovná technika Sportovní aktivity OS Tři pro zdraví Újezdský duatlon 2014 Sportovní aktivity OS Tři pro zdraví Seriál tří závodů Sportovní aktivity Neposeda Nízkoprahové zařízení Autobus Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity Neposeda Centrum pro rodinu Sociální a zdravotní služby, prorodinné aktivity Základní kynologická organizace Medardův závod Sportovní aktivity Základní kynologická organizace Újezdský pohár Sportovní aktivity Základní kynologická organizace Vzdělávací přednášky pro majitele psů a občany Kultura, osvěta, vzdělávání 0,00 48 Klub aktivních seniorů Za aktivní život Kultura, osvěta, vzdělávání Klub aktivních seniorů Mezinárodní den seniorů Kultura, osvěta, vzdělávání Mgr. Martina Vrátná Komplexní výcvik prevence pro práci s rizikovými skupinami Prevence kriminality a užívání návykových látek 0,00 51 Tomáš Prager Újezd mýma očima v odrazu historie Kultura, osvěta, vzdělávání

102 EXTERNÍ GRANTY A SPOLUÚČAST MČ Městská část Praha 21 žádá o externí granty a dle možností se podílí na financování grantů, které organizace získají z jiných externích zdrojů. Přehled úspěšných grantů a finanční spoluúčasti MČ Praha 21 v externích grantech je uvedena v následující tabulce. Tabulka podaných nebo zpracovaných žádostí o granty MČ Žádosti o dotace v roce 2014 Datum podání žádosti Obdržen o - neobdrž eno Koho žádáno kdo zpracoval projekt Název projektu Žádaná částka výše spoluúča sti MČ Obdržená částka Spoluúča st MČ realizuje Termín ukončení projektu ANO Ministers MČ Praha tvo vnitra ANO OPPK NE OPŽP není známo MŠMT Prevence krádeží a ochrana majetku občanů Instrateg y Institu Digitaliza pro ce evropské stavební a národní ho úřadu strategie Ratifico s.r.o. Zametací SML/0091 stroj /2014 OMI + OŠKMA ANO MHMP FO ANO MHMP Contracti s, s.r.o ANO MHMP OMI ANO MHMP OSV Přístavba MZŠ spoluúča st na zateplení MŠ Sedmikrá ska revitaliza ce parku před ZŠ rekonstr ukce školní kuchyně Adresář služeb (7,5 %) IA KT VHČ OŠKMA OMI OŽPD OMI + OŠKMA2 1 OSV + OŠKMA

103 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ Újezdský zpravodaj je měsíčník, vydávaný MČ Praha 21 pro potřeby informovanosti občanů. Složení redakční rady: Ing. Lucie Černá redaktorka Ing. Eva Danielová jazykové korektury Bc. Iva Hájková Ing. Jiří Procházka Redakční rada pravidelně projednávala obsah vydání ÚZ. Také řešila případné sporné momenty, které v průběhu roku nastaly. Největší díl těchto sporných se týkal zařazení některých příspěvků do rubriky Listárna. Dále RR řešila využití ÚZ během komunálních voleb a senátních voleb resp. zpoplatnění senátní inzerce. V roce 2014 vyšlo 10 měsíčních výtisků a jedno dvouměsíční prázdninové číslo. Po celý rok přinášel Újezdský zpravodaj informace, jak z Úřadu MČ Praha 21, tak i ze života spolků a jednotlivých občanů v obci. Informoval o termínech chystaných aktivit v rubrice Kalendárium, vracel se k zajímavým událostem. Újezdský zpravodaj si zachoval svou apolitickou koncepci. Zároveň byla zachována rubrika Sloupek zastupitelů. ÚZ byl pravidelně vyvěšován na web MČ Praha 21. Spolu s kopií tištěné verze byl na web umísťován občasník Elektronický Zpravodaj, ve kterém byly obsaženy články, které se do tištěné verze nevešly anebo nezkrácené příspěvky. I v roce 2014 se opakovala situace se špatnou distribucí ze strany České pošty. Přesto, že roznos Újezdského zpravodaje byl nově ošetřen smlouvou o roznosu s Českou poštou, vyskytovaly se opakované stížnosti a reklamace roznosu. Náprava dosud nenastala. Výjimkou byly poslední tři měsíce roku, kdy byla České poště nahlášena následná kontrola roznosu a tehdy došlo ke zlepšení. Do byl zachován náklad 3770 ks výtisků 8 či 12 stránkových. Po jednáních s Českou poštou bylo shledáno, že tento počet není dostačující a přistoupeno k rozhodnutí náklad navýšit na ks (v září a říjnu 2014). Webová verze měla průměrnou měsíční návštěvnost 560 přístupů. Újezdský zpravodaj Rok Náklady na tisk Náklady na distribuci Mzdové náklady Náklady celkem Roční příjem z inzerce

104 WEBOVÉ STRÁNKY ÚŘADU Data jsou za období : Zobrazení stránek Unikátní zobrazení stránek Průměrná doba na stránce 59s Míra okamžitého opuštění 46,47% Procento odchodů 27,60% Nejnavštěvovanější stránky: Stránka Zobrazení stránek Zobrazení stránek v % 1. / ,55 % 2. /kontakty/vsechny-kontakty.html ,47 % 3. /sluzby-a-informace/spravni-obvodpraha-21/ujezd-nad-lesy.html ,33 % 4. /kontakty/struktura-uradu.html ,89 % 5. /kontakty/urad-mc-praha-21.html ,85 % 6. /kontakty.html ,84 % 7. /sluzby-a-informace/ujezdskyzpravodaj.html ,75 % 8. /kontakty/kudy-na-urad.html ,65 % 9. /urad.html ,65 % 10. /urad/nabidky-prace.html ,62 % STÍŽNOSTI A PETICE V roce 2014 Kancelář starosty a tajemníka zpracovala a odpověděla na 14 žádostí o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb., na 5 stížností doručených do kanceláře tajemníka a na 2 petice doručené do kanceláře starosty. 104

105 KULTURA, SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT OBLAST KULTURY Kulturní a společenské akce pořádané MČ Praha 21 OŠKMA Filmový klub, promítání filmu.a bude hůř Filmový klub, promítání filmů 2x Šumná města 105

106 Slavnostní vernisáž výstavy Lesní galerie II První jarní společenský ples MČ Praha Filmový klub, promítání filmu Hotelier 106

107 Veřejné fórum Květnové oslavy Filmový klub promítání filmu Ptáčkové, siroty a blázni 107

108 Den zdraví a Kolodění Vernisáž výstavy k 100. výročí 1. světové války Újezdské posvícení 108

109 říjnové oslavy Filmový klub promítání filmu Play Mackbeth 109

110 Filmový klub promítání filmu Halo, haló a Jistě pane premiére 110

111 OBLAST SPORTU Od roku 2002 využívají v odpoledních a nočních hodinách tělocvičnu v ZŠ Masarykova občané, ať individuálně, tak sdružení v různých spolcích či organizacích. Probíhají zde mimo jiné kurzy aerobiku, jógy, baletu, chodí sem hrát fotbalisté, florbalisté, volejbalisté a zázemí si zde vytvořili bojovníci taekwondo, včetně české reprezentace. Provoz tělocvičny pro veřejnost je od 15:00 22:00, od pondělí až do pátku, po domluvě i o víkendu. V předsálí společenského sálu trénují a hrají své mistrovské zápasy místní šachisté. 111

112 Taekwondo Název: Kangsim Dojang Sídlo: Donínská 2495, Praha 21 Statutární zástupce: Marek Doxanský Kangsim Dojang je sportovní oddíl sdružující cvičence korejského bojového umění taekwondo. Vznikl v roce 2001 za přispění několika reprezentantů v tomto sportovním odvětví. Působí v Praze Újezdě nad Lesy, má okolo 300 členů (přibližně 50 závodníků) a jeho hlavní činnost je zaměřena na výuku sportovního zápasu kyorugi a cvičení sestav poomse. Oddíl se snaží o výchovu úspěšných sportovců na nejvyšší úrovni. Zároveň je jeho snahou zvyšování morálních kvalit členů a dodržování etických pravidel bojových umění. Hlavním cílem je rozvíjení osobnosti žáků tak, aby dokázali být pravdivými a prospěšnými lidmi. Souhrnné výsledky a vítězové jednotlivých kategorií: Národní taekwondo liga mládeže: Umístění týmu: 1. místo Vítězové jednotlivci: Jan Machů Pavel Švejda David Fíla Národní taekwondo liga: Vítězové jednotlivci: Michal Ešše Taekwondo extraliga: Umístění týmu: 3. místo Vítězové jednotlivci: Lukáš Sládek Mikuláš Novotný Národní liga poomse: Umístění týmu: 1. místo Vítězové jednotlivci: Erik Maleček Extraliga poomse: Umístění týmu: 1. místo Vítězové jednotlivci: 112

113 Ornela Procházková Martin Horák Martin Skolil Úspěchy v získávání externích zdrojů (kromě MČ Praha 21) -- název projektu, krátký popis, získaná částka v Kč, doba realizace N/A V roce 2014 jsme s externích zdrojů (MHMP) získali Kč. Název projektu: Příspěvek na pronájem tělocvičny ZŠ Masarykova v Praze 9 - Újezd nad Lesy Doba realizace: Rok

114 FK Újezd nad lesy Název: Fotbalový klub Újezd nad Lesy Sídlo: Sulovická 998, Praha 21, Statutární zástupce: Ing. Martin Mora Fotbalový klub Újezd nad Lesy (dále FK Újezd nad Lesy) má dlouhodobě pronajaté sportovní areály, travnaté fotbalové hřiště a kabiny se sociálním zázemí v ulici Čentická a tréninkové hřiště v ulici Pilovská, od MČ Praha 21 Újezd nad Lesy. FK Újezd nad Lesy celosezónně provozuje tyto areály a to ve fotbalové sezóně k zápasům a tréninkům a mimo fotbalovou sezónu k trénování. FK Újezd nad Lesy má v současné době tři fotbalová družstva dospělých a dále také 8 mládežnických mužstev. Za celou fotbalovou sezónu se na našich hřištích odehraje více než 110 fotbalových zápasů a proběhne více než fotbalových tréninkových jednotek. Po sportovní stránce se našim mužstvům dařilo se střídavými úspěchy. Mnoho mládežnických mužstev hraje nejvyšší soutěže ve svých věkových kategoriích a náš fotbalový klub patří do první dvacítky nejlepších fotbalových klubů v Praze. A mužstvu dospělých hraje stabilně 1. A třídu, dlouhodobým cílem je postoupit zpět do pražského přeboru. Několik našich odchovanců hraje fotbal na nejvyšší úrovni ve špičkových pražských týmech, dva současní odchovanci hrají momentálně 1 Gambrinus ligu. Úspěchy v získávání externích zdrojů (kromě MČ Praha 21) -- název projektu, krátký popis, získaná částka v Kč, doba realizace N/A Grant MHMP: Kč Název projektu: Výstavba multifunkčního hřiště v areálu Pilovská Doba realizace: Rok 2014/2015 Grant PFS: 603 tis. Kč Název projektu: Grant je přísně účelový a je možno z něj platit mzdy a vzdělávání trenérů, speciální zdravotní prohlídky mládeže a materiálové vybavení pro mládež Doba realizace: Rok

115 Školní sportovní klub Polesná 1690 Praha 21 Újezd nad Lesy IČO: Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Kurka, Ředitel ZŠ Polesná Újezd nad Lesy Oddíl atletiky v rámci ŠSK zabezpečuje výchovu a rozvoj mládeže v oblasti lehké atletiky. Oddíl patří mezí nejúspěšnější pražské oddíly v atletice. Podporuje nejenom sportovní a společenský rozvoj velkého počtu dětí, ale také vychoval i špičkové atlety, kteří se tomuto sportu věnují na nejvyšší úrovni. TJ SOKOL Předseda: Ing. Jiří Čemus Naše tělovýchovná jednota zajišťuje pro občany městské části Praha 21 sportovní vyžití celkem v rámci tří aktivních oddílů - oddílu Rekreačních sportů, oddílu Sport pro všechny, oddílu Tenisu. Oddíl tenisu organizoval rekreační hraní tenisu, během roku uspořádání turnajů ve dvouhrách a čtyřhrách pro členy a nájem kurtů pro širokou veřejnost. Díle pronájem kurtů trenérům mládeže. Kurty jsou po celou dobu provozu přístupné školákům a studentům z ÚJEZDA ZCELA ZDARMA. Oddíl rekreačních sportů zajišťoval rekreační hraní kopané, lyžařské zájezdy a cykloturistiku. Oddíl rekreačních sportů hraje 1. třídu soutěží pořádaných pod záštitou SVAZU REKREAČNÍCH SPORTŮ. Veteráni hráli 1. ligu soutěží pořádaných Pražským svazem malého fotbalu, tak zvanou Hanspaulskou ligu. Vše organizováno pod Pražskou tělovýchovnou unií. Oddíl SPV tradičně zajišťuje jak cvičení pro širokou veřejnost zejména ženy a mládež, což je nejširší základna cvičících v naší městské části, tak i hraní volejbalu. 115

116 SPOLKOVÁ ČINNOST Rarášek Název: Rarášek z Újezda, odbor o.s. Pohyb je život Sídlo: Ohradské nám. 1628/7, Praha 5 Statutární zástupce: Mgr. Jitka Rosenbaumová Zaměřujeme se na akce pro děti a jejich rodiče a prarodiče, tetičky i strýčky prostě jsme rádi, když je rodina pohromadě a společně se dokážou jak bavit, tak i soutěžit a navzájem se podporovat. Pravidelně pořádáme 3 akce do roka začínáme Újezdským karnevalem (únor/březen). Na každý rok volíme téma, např. v roce 2014 to byly Olympijské hry a v roce 2015 zase Z pohádky do pohádky. Do programu zařazujeme zábavné, ale i dovednostní prvky. Další naší akcí je Cesta za pokladem skřítků ta se odehrává první červnovou neděli a celé rodiny přichází do újezdského lesa pomáhat 7 skřítkům hledat jejich poklad a plnit úkoly zaměřené na ekologii, motoriku a logické myšlení. Pro podporu sportování máme v září akci a to Újezdské kolodění, závody na všem co má kolečka. Tak se malí, větší a největší mohou zapojit do závodů na kolech, koloběžkách, odrážedlech a dospělí mají speciální disciplínu a to běh s kočárkem s dítětem velmi oblíbená zejména u diváků A jak hodnotíme uplynulý rok 2014? Velmi pozitivně účast na všech akcích byla veliká, poděkování od účastníků nás nejen těší, ale i motivuje do další práce však jsme také vymysleli novou akci a to na konec října - Újezdský strašiles. Dobrodružnou večerní výpravu újezdským lesem, kde se budeme nejen seznamovat s místními strašidly, ale i plnit strašidelné úkoly. Úspěchy v roce 2014 (názvy soutěží, výstav atd. s možností uvedení jmen vítězů) Návštěvnost: Újezdský karneval (2 karnevaly v jeden den) celkem 160 dětí s doprovodem Cesta za pokladem skřítků 446 dětí s doprovodem Újezdské kolodění 150 dětských závodníků 116

117 117

118 Neposeda, o.s. Název: Neposeda, o.s. Sídlo: Českobrodská 1, Praha 9 Běchovice Statutární zástupce: PhDr. Melanie Zajacová Do okrajových částí Prahy se často jezdí jen bydlet. Aby se tam dalo také dobře žít, vzniklo občanské sdružení Neposeda, které je hybnou silou komunitního života na východním okraji Prahy. Před čtrnácti lety tento počin vzbuzoval rozpaky, dnes vzbuzuje zájem. Na periférii metropole převažuje výstavba v podobě rodinných a bytových domů, najdete tu zeleň i volný prostor. Zároveň však schází řada služeb a většina obyvatel dojíždí za prací do centra. Neposeda nabízí místním lidem služby, které by pro ně byly jinak těžko dostupné, a také možnost aktivně se podílet na dění v místě, kde žijí. Pro každého něco V roce 2014 jsme poskytovali tři registrované sociální služby, jednu preventivní, jednu prorodinnou a jednu odbornou aktivitu. Pracovali jsme se všemi cílovými skupinami od rodičů s nejmenšími dětmi přes dospívající a mladé dospělé po osamělé seniory. Rozvoj organizace by nebyl možný bez podpory dlouhodobých partnerů ministerstva, kraje, městských částí, odborných partnerů, sponzorů a příznivců. Velká část výsledků naší práce se podařila právě díky nim a velmi jim za to děkujeme. Bezpečné útočiště Do klubu chodím už dva roky. Doma to mám celkem na nic. Táta dost pije a s mámou nevíme co s tím. Pomohlo mi, když jsem se s tím svěřila pracovníkovi. Doporučil mi, kam se můžeme s mámou obrátit a vypadá to, že táta půjde na léčení. Ulevilo se mi, že jsem to ze sebe dostala, před kamarády jsem se o tom styděla mluvit Dospívající z Prahy 21 mohou navštěvovat náš nízkoprahový klub a potkávat naše terénní pracovníky. Rozšiřujeme jejich životních příležitosti, zprostředkováváme jim řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí. Cesta k dospělosti Nedávno jsem udělal celkem velký průšvih. Řešilo se to ve škole i doma. Musel jsem jít ke kurátorce. Ta mě poslala do Neposedy. Je to tu celkem fajn. Hodně se bavíme o tom, jak to v životě mám a kam bych to chtěl dotáhnout Preventivní program Cesta hrdiny usiluje o snížení výskytu rizikového chování u dospívajících klientů kurátorů pro děti a mládež. Zvyšujeme jejich životní spokojenost, psychickou odolnost a sebehodnocení. Snažíme se, aby bezpečně zvládli projít svou cestou do dospělosti. Podpora rodinám Na rodičovské dovolené se mnohdy dostávám na hranice svých sil. Pochybuji o svých předpokladech být dobrým rodičem a trápí mě pocit izolace od okolního světa. Jaká úleva přišla v 118

119 Zastávce, že v tom nejsem sama a že je možné si rodičovství opravdu užít. Děti se pravidelně potkávají při tvořivé činnosti nebo v herně a já jsem opět mezi lidmi. Centrum pro rodinu v Újezdě nad Lesy reagovalo na potřeby rodin v různých životních etapách. Nabízeli jsme možnost využívat hernu pro rodiče s dětmi, pořádali jsme zajímavé kurzy, semináře, příměstské tábory a akce pro celé rodiny. V srpnu 2014 byl projekt vzhledem k nevyhovujícím prostorám ukončen. V současné době je nabízen v prostorách KD Kyje. Jsme v terénu Střední jsem nedodělal, nebavila mě. Zkoušel jsem tři různý a všude to bylo stejný. Teď je mi pětadvacet a pořád se mi nedaří najít práci. Doma se věčně hádáme, že mě naši musí živit. Vyhrožují, že mi sbalí věci a že se o sebe budu muset začít starat sám. Jenže to se lehko řekne. A co teprve, kdyby věděli o tom dluhu, co mám u dopravních podniků Komunitní terénní program usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu jedinců, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Naše terénní práce má charakter komunitní práce, zaměřujeme se na to, abychom znali svou lokalitu se všemi skupinami, které potřebují sociální službu. Jsme tu pro odborníky Občas už nevím, jak s klienty dál pracovat. Bývám bezradná. Hodně by mi pomohlo zajít si na nějaký seminář nebo se jít podívat na stáž, jak pracují jinde. Potřebuji novou inspiraci! Posláním Odborné podpory KOMPAS (Kurzy Odborné Metodické Podpory a Služeb) je zvyšovat odborné kompetence pomáhajících profesionálů. Nabízíme stáže, odborné semináře a pořádáme konference. V roce 2014 jsme realizovali dvě konference pro pomáhající profesionály. 119

120 Skautské středisko Douglaska Název: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Douglaska Praha Sídlo: Žárovická 2235, Praha 9, Statutární zástupce: Bc. Veronika Bulířová, DiS. Již 25 let působí v Újezdě nad Lesy středisko Douglaska. Je jednou ze základních stavebních jednotek organizace Junák Český skaut, z.s. Staví na tradičních hodnotách a ideálech formovaných v době jeho založení (r. 1912), stejně tak jako na moderním přístupu výchovy. Skauting se pro velkou část jeho členů stává celoživotní poutí a to máme nyní možnost pozorovat i v Újezdě nad Lesy. Členové, kteří byli na počátku 90. let dětmi, stali se před časem vedoucími oddílů, založili vlastní rodiny a nyní jejich děti chodí do skautských benjamínků. V roce 2014 mělo středisko 74 řádně zapsaných členů, z toho 90% dětí do 15 let. Aktivity v roce 2014 Pravidelné schůzky oddílů Děti a vedoucí setkávali na 5 schůzkách (trvajících 1,5hodiny) týdně, tj. po odečtení prázdniny více jak 400 společně strávených hodin za rok. Hlavní náplň schůzek: výchova ekologie, posilování sociálních kompetencí dětí, výchova převážně formou her, pro starší také sportovní aktivity jako lezení, plavání a další. Jednodenní výpravy Pravidelně se konaly 1-2 výlety za měsíc (zimní přechod Brd, Kokořín, Český ráj, Srbsko, cyklovýlety Klánovický les, Cesta Výmola, Labe, Jizera) Vícedenní výpravy Již několik let jsou mezi dětmi nejvíce oblíbené vícedenní výlety. I na ně, byl rok 2014 mimořádně bohatý. Vyrazili jsme na dívčí výpravu do Srbska, stanovat do Měsíčního údolí u Vlašimi, na tradiční Podzimní výpravu během podzimních prázdnin do Liberce, (které se zúčastnilo 54 účastníků, což byla zatím rekordní účast) a na Vánoční výpravu do Hlinska. Letní tábor V podhůří Šumavy, na zelené louce vyrostly na 14 dní podsadové stany a týpí. Letního dětského tábora se loni zúčastnilo 34 dětí a 10 vedoucích. 120

121 Mimořádné akce V roce 2014 jsme pokračovali ve vzdělávacích kurzech, které pořádalo naše středisko. Pokračování Kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí, Doškolovací zdravotní kurz, Kurz první pomoci pro veřejnost. Snažíme se, také zapojit do aktivit jiných neziskových organizací v Újezdě nad Lesy. Již druhým rokem jsme pomáhali s pořádáním Cesty za pokladem skřítků s organizací Rarášek, Masopustního průvodu Újezd Květnice Sibřina. Předvánoční atmosféru se snažíme oživit podvečerem s koledami, čajem a rozdáváním dárečků dětem a Betlémského světla plamínku jako symbolu duchovních hodnot Vánoc. Pro nevyhovující stav kluboven na Rohožníku, jsme jej loni museli uspořádat na Multifunkčním hřišti. A nové plány do roku 2015? S počtem dětí je na řadě určitě rozšiřování počtu pravidelných schůzek, 2 letní tábory jeden tradiční a jeden kratší a hravější pro benjamínky, víkendové výtvarné dílničky jako doplněk celodenním výletům, více sportovních aktivit pro dospívající, návrat k přírodě v podobě putovních výletů a spaní pod širákem. 121

122 Kynologická organizace Újezd nad Lesy 394 Název: ZKO-kynologická organizace Újezd nad Lesy 394 Sídlo: Deštná 128, Praha 9 - Koloděje Statutární zástupce: Brettschneiderová Anna Náplní naší organizace jsou kynologické sporty, výcvik psů pro veřejnost, psí školka se zaměřením na socializaci psů a bezproblémové soužití. Tradicí našeho spolku je pořádání Krajské výstavy pro psy, Újezdský pohár, závod pro psovody, kteří se kynologii věnují jako sportu. Medardův závod pro začátečníky a psovody z kurzů pro veřejnost. Vánoční závod, ukončení výcvikové sezóny. Závod je určen hlavně pro děti. Spolupracujeme s letním denním táborem pro děti, zajišťujeme ukázku psovodů z Městské policie Praha. Spolupráce s ZŠ v Újezdě nad Lesy. Úspěchy v roce 2014 psovod Jitka Šerkopová se psem Brian Badria s Darling - 3.místo na MČR francouzských ovčáků v IPO 3. Krajská výstava Rychety zisk Kč 122

123 Český zahrádkářský svaz Název: ZO Český zahrádkářský svaz Sídlo: Staroújezdská 495, Praha 9 Újezd nad Lesy Statutární zástupce: Blanka Exnerová V roce 2014 bylo 104 členů - uspořádali jsme: společně s Úřadem MČ Praha 21 a ZŠ vzpomínkové setkání u pomníku TGM - společně s MČ Praha 21 jsme upravili a celoročně se staráme o prostor u pomníku TGM - společně s MČ Praha 21(financování) jsme upravili a celoročně se staráme o koryta u Levelu - upořádali jsme 4 zájezdy: 3 do zahraničí a jeden v tuzemsku bez příspěvku z grantů - pro zájemce jsme uspořádali jednu odbornou přednášku na téma vše o zahradě a jednu besedu v době konání podzimní výstavy - uspořádali jsme jednu odbornou výstavu říjen, a tři tematické Velikonoce, Dušičky, advent - zajistili jsme pro všechny zájemce sadbové brambory - pro všechny zájemce jsme moštovali od do během roku jsme dokončili stavební rekonstrukce ve výstavní místnosti. Údržbu zajistili členové p. Nohejl a p. Dvořák. V období letních dešťů jsme zjistili zatékání do výstavní místnosti, opravu střešní izolace jsme museli objednat u odborné firmy. Náklady na údržbu byly hrazeny finančními prostředky z grantu MČ Praha ZO se účastnila Dnů zdraví pořádaných MČ Praha

124 Maminy z Újezdské roviny Název: Maminy z újezdské roviny, o.s. Sídlo: Políkenská 2264, Praha 9 Újezd nad Lesy Statutární zástupce: Martina Podolková Naše organizace se zaměřuje na rodiny s dětmi a na oblast předškolní výchovy. Podporujeme zdravý vývoj dětí, jejich výchovu k vzájemné úctě a toleranci. Našim cílem je sdružování rodin s malými dětmi a minimalizace problémů při začlenění dětí i rodičů do společnosti, získávání odborných poznatků ve výchově, zdraví a psychologii dětí i dospělých a jejich využití k výchovné činnosti a podpora aktivit vedoucích ke zdravému a svobodnému životu. Pravidelná činnost v roce 2014 pokračovala podobně jako v předešlých letech v souladu se stanovenými cíli a posláním našeho občanského sdružení. Aktivity v roce Čarodějnice Újezdské posvícení Lampionáda Mikulášská besídka 124

125 SPCCH Název: ZO SPCCH v ČR, o.s. Praha 21 Újezd nad Lesy, Sídlo: Hrádková 1497, , Praha 21 - Újezd nad Lesy Statutární zástupce: Eva Štrasmajrová Činnost naší základní organizace vychází ze základního poslání SPCCH, tzn. z vyhledávání a péče o zdravotně postižené spoluobčany a jejich zapojování do běžného života. Aktivity v roce 2014 Pravidelná cvičení - speciální jóga pro kardiaky a další specifická onemocnění 2x týdně. Cvičení vedou kvalifikované cvičitelky za přítomnosti zdravotního dozoru. V letních měsících, kdy se necvičí, se pravidelně každou středu chodilo s holemi nordic walking na kondiční vycházky, cca 2-3 hodiny. Cvičení a plavání ve Welnessu Kossuth na Blatově na jaře a na podzim využilo celkem 56 členů. Další aktivity jsou: - vycházky v dosahu MHD spojené s historickým či přírodovědným výkladem - navštívených lokalit 8 125

126 - celodenní kondiční a poznávací výlety -2- Chebsko a okolí a Nymbursko a okolí, každého se účastnilo 49 členů - ozdravné pobyty- Lázně Luhačovice v dubnu 1 týden, účastnilo se 27 osob Lipno-Horní Planá 1 týden v září, účastnilo se 43 osob - rekondiční pobyt kardio - z pověření OV SPCCH Prahy 21, Staré Splavy (Máchovo jezero) - 1 týden v červnu, účastnilo se 30 členů. Kulturní aktivity: - zájezdy do pražských divadel a kina 9x - besedy a přednášky - 8x - trénování paměti každé 2. pondělí v měsíci 10x - mimo léta Spojení aktivit fyzických a psychických velmi dobře a nenápadně působí na každého z nás. Dokážeme se lépe vyrovnat s problémy, které přináší naše doba či nemoc nebo rodina. Vzájemně se poznáváme a dodáváme si společně sílu. I malá radost, kterou si navzájem dáváme, ovlivňuje náš život. Tematicky zaměřené aktivity působí kladně nejen na naše starší členy, ale oslovují zejména střední členskou základnu. Pestrostí programů si stabilně udržujeme vysokou členskou základnu. Bez podpory ÚMČ Praha 21 by některé aktivity nebylo možné uskutečnit. Děkujeme i za vánoční balíčky a nejenom za ně. Naše programy nacházíte jak ve Zpravodaji, tak na naší a městských vývěskách. Děkujeme všem z vás, kdo nám pomáháte, našim kontaktním členkám, bez nichž by výbor ZO nemohl pracovat. A velký dík vám všem, našim členům a příznivcům. Prampouch Název: Prampouch z.s., spolek pro osvětu v oblasti architektury a urbanismu Sídlo: Ctiněveská 1789, Praha 9, Statutární zástupce: Předseda Ing. arch. Petr Kučera, jednatelka Ing. Marie Kučerová Spolek byl založen 11. února 2004 jako občanské sdružení. Cílem spolku je probouzet zájem o veřejný městský prostor, jeho stavebně-historický vývoj, funkce a utváření. Za tímto účelem spolek pořádá populárně naučné vycházky, přednášky a výlety, samostatně i ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi, školami a dalšími spolky. Mezi aktivity patří archivní a publikační činnost, spolek shromažďuje, digitalizuje a na svých internetových stránkách zveřejňuje historické fotografie a rovněž spravuje knihovnu z oblasti architektury a urbanismu. Aktivity v roce 2014 V roce 2014 spolek uspořádal 35 vycházek po Praze, 2 přednáškové cykly Dějiny pražské architektury, spolupořádal výstavu Příběh Václavského náměstí včetně 4 komentovaných 126

127 prohlídek, 3 celodenní výlety za architekturou mimo Prahu, 2 exkurze pro studenty i občany, 3 přednášky pro seniory, skauty, občany Újezda nad Lesy, získal a postupně zveřejňuje další zajímavé dokumenty z oblasti architektury. Český rybářský svaz Název: MO ČRS Újezd nad LESY Sídlo: Staroújezdská 526, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Statutární zástupce: Melichar Václav Obec Újezd nad Lesy leží na rozhraní dvou významných povodí-vltavy a Labe. Potok Rokytka je 40 km dlouhý a teče ve vzdálenosti asi 1 km od obce a vlévá se do Vltavy. Potok Výmola je 33 km dlouhý a vlévá se do Labe. Jediným rybníčkem v okolí bylo původní koupaliště v Hájku u kolodějské silnice. Po 2. světové válce, kdy na levém břehu byly dřevěné kabinky, se zde utvořila skupinka příznivců Petrova cechu, kteří provozovali rybářský sport. Z těchto pánů již nikdo není mezi námi, ale zaslouží si připomenout jména jako Fána, Born, Voršický a Mráz. Začátkem 60. let byla založena pod hlavičkou dřívějšího Svazarmu nová skupina rybářů, která se v roce 1963 podílela na vybudování požární nádrže v části obce zvané Blatov. Tatáž skupina nadšenců společně s organizací hasičů zrekonstruovala a zvětšila rybníček v Hájku na dnešních 0,9 ha. Hlavním propagátorem této akce byli pánové Veselý, Novotný, Provazník, Šnajberk, Sochovič, Voves, Bultas a poslední řaději projektant a stavební dozor v jedné osobě Andršt. Ten dlouhou dobu vykonával funkci předsedy místní skupiny rybářů pod hlavičkou MO Žižkov II. V roce 1976 započala v obci výstavba sídliště Rohožník a počet členů rapidně vzrostl. Z těchto důvodů se organizace osamostatnila a nedostatečné zázemí v hasičské zbrojnici vyměnila na návrh MNV za soustavu nefunkčních krámků ve středu obce, které si svépomocí rybáři opravili a plně začali využívat v roce Novou kapitolu dějin začala naše organizace psát v roce 1998, kdy objekt ve středu obce prodala ke komerčním účelům a vybudovala základnu a společenské centrum přímo u rybníka na ul. Staroújezdská, které stále zvelebuje. Nyní naše organizace registruje 373 členů, z toho je 310 dospělých, 15 dorostu, 40 mládeže. Aktivity v roce 2014 V měsíci dubnu se připravovaly dětské závody, které se ovšem nemohly uskutečnit, neboť v době konání byl sportovní rybník uzavřen na základě nařízení veterinární správy z důvodu velkého úhynu ryb. Zároveň bylo vyvoláno jednání s ÚMČ Praha 21 o vtékání splašků 127

128 do přítoku. Po tomto jednání se situace zlepšila a v červnu 2014 přestal úhyn ryb a následně byl sportovní rybník zase otevřen. U chovného rybníka byla provedena oprava přítoku poškozeného přívalovým deštěm. V říjnu proběhl výlov chovného rybníka a jsme uspořádali dětské závody, které se vydařily. V prosinci jsme spolu se zástupci ÚMČ Praha 21 a paní projektantkou Ing. Mikšíkovou provedli kontrolu stavu rybníků. Blatovský rybník je v dobrém technickém stavu, ale je problém s vtékáním fekálií do přítoku. U chovného rybníka byla zjištěna závada a to dosti podemleté břehy. Byl vypracován posudek a odhad na cenu opravy. 128

129 Tři pro zdraví o.s. Název: Tři pro zdraví o.s. Sídlo: Žeretická 1664, Praha 9 Újezd nad Lesy Statutární zástupce: Ondřej Brouček Naše občanské sdružení Tři pro zdraví vzniklo na jaře 2008 a od počátku bylo jeho hlavní činností pořádání sportovních soutěží v přírodě pro širokou veřejnost. Z jednotlivých závodů jsme vytvořili Seriál tří závodů pro zdraví a v tomto směru bychom rádi pokračovali i v následujících letech. Každý rokem se snažíme naše akce zdokonalovat a naším hlavním cílem je, aby si závody užil každý, kdo za námi dorazí. Kromě závodů máme připravený doprovodný i dětský program, občerstvení, úschovnu a další zajímavé služby a atrakce pro diváky i závodníky. Úspěchy v roce 2014 Úspěšně uspořádán 6. ročník Újezd.net "Seriálu tří závodů pro zdraví", organizační tým 3+ (Tři pro zdraví) oslavil na Velké ceně města Úval již 20. uspořádanou akci pro širokou veřejnost. Aktivně se naší klíčové akce, Újezdského duatlonu, se zúčastnilo 324 závodníků. 129

130 Klub aktivních seniorů Název: Klub aktivních seniorů Praha 21, z.s. Sídlo: Na Božkovně 1940, Praha 9 Újezd nad Lesy, Statutární zástupce: předsedkyně Helena Vojtová Zajišťování aktivního vyplňování volného času seniorů, zejména organizováním společných návštěv divadel, koncertů, výletů, vycházek a účastí na veřejném životě Újezda nad Lesy. Aktivity v roce 2014 Leden představení ve Stavovském divadle Pán z Prasečkova Únor: Divadlo v Horních Počernicích Prolhaná Ketty Březen: Židovské město pražské (návštěva muzea a synagog) Duben: vycházka Poznej své okolí : Hradešín, Škvorec zámek, pomník Sv. Donáta a památného stromu Květen: Výlet Peruc, Žatec, Klášterec nad Ohří (návštěva muzea porcelánky), Nechranická přehrada Červen: Prachatice, Strakonice, Vimperk, Hoslavice Září: 1. vycházka Lesní galerie II. 2. Výlet městskou hromadnou dopravou do Staré Boleslavi, Brandýsa nad Labem Listopad: Oslava Mezinárodního dne seniorů a účast na Mikulášské zábavě organizováno ÚMČ Prosinec: 1. zájezd Březnice (zámek s vánoční atmosférou) a Příbram (Hornické muzeum, Hornický domek), chrámový komplex Svatá Hora 2. Opatření vstupenek do Hudebního divadla Karlín Mamzelle Nitouche a Polská krev 130

131 Újezdský STROM o. s. Název: Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s., Sídlo: Čenovická 2145, Praha 9 -Újezd nad Lesy Statutární zástupce: Ing. Michael Hartman Újezdský STROM je dobrovolná nezisková nevládní organizace (spolek), která vznikla z iniciativy občanů Újezda nad Lesy v roce 2005 jako občanské sdružení. Poslání Újezdského STROMu napovídá již samotný název, zkratka Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21. Těžištěm činnosti je občanské sdružování osob majících společný zájem v ochraně životního prostředí, jeho spoluvytváření a hledání cest vedoucích k trvale udržitelnému způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle nadregionální. Hlavní cíle spolku: 1. ochrana přírody a krajiny 2. zachování a podpora lesa jako základního prvku, který dal městské části Praha 21 Újezd nad Lesy název a je obsažen v jejím znaku i praporu 3. rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy k anonymnímu komerčnímu zneužívání krajiny 4. podpora zdravého způsobu života a znovuobjevení hodnoty života v zeleni 5. vytváření míst pro zdravý růst mládeže dětských hřišť, sportovišť pro starší děti a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro rodinné aktivity, nalezení prostoru pro vybudování stezek zdraví, cyklostezek a podobně 6. hledání cest směřujících k trvale udržitelnému rozvoji, vytváření a prosazování koncepcí trvale udržitelného způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle regionální, národní i mezinárodní 7. spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a dalšími organizacemi při prosazování a podpoře programových cílů spolku 8. spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Újezdě nad Lesy nebo v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti spolku 9. kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu 10. výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů sdružení 11. rozvoj občanské společnosti 12. obecné okrašlování Aktivity v roce Klánovický les Pro vnímání veřejnosti skončila osmiletá golfová aféra změnou územního plánu v únoru r Pro Újezdský STROM a spřátelené OSZKL stále pokračuje i v r. 2014: 131

132 1. velmi aktivní účastí ve stavebním řízení, které vede bývalý investor FGRP na SÚ MČ P21 od r za účelem legalizace černé stavby rekonstrukce klubovny 2. úsilím domoci se procesní správnosti v územním řízení - právní úkony spojené s body 1. a 2. koná JUDr. Petr Svoboda 3. v úkolu otevřít otázku Smlouvy o smlouvě budoucí s LČR na pronájem cca 130ha státního lesa společnosti FGRP. Tímto úkolem byla pověřena i radnice MČ P21, problém byl občany vyhodnocen jako jedno z 10 nejdůležitějších témat na Veřejném fóru a následné anketě v květnu Pravidelné brigády a úklid lesa duben 2014_XIV. Úklid lesa ve spolupráci s kampaní Clean Up the World Podpořili jsme pilotní projekt Ukliďme Česko ohlášeného na pomocí při zmapování černých skládek a společným úklidem s Lesní školkou Klánovice dne říjen 2014_výroční XV. Úklid lesa Průběžný úklid lesních cest a košů na stezkách Lesní galerie I a II provádíme celoročně. Odvoz a likvidace - MČ P21 ze sběrných míst nahlášených vedoucímu VHČ MČ P21. Granty a projekty 2013/2014_Revolvingový fond MŽP, 10. výzva Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem částka podpory ,-Kč + 10% spoluúčast MČ P21 úspěšně ukončeno k Projekt představuje vybudování netradiční formy naučné stezky na území Přírodního parku Klánovice Čihadla v k.ú. Újezd nad Lesy. Stezka lesem je tvořena 60ti stanovišti a pěti odpočinkovými místy. Na stanovištích jsou umístěny tabule nesoucí dětský obrázek zvířete, rostliny či jiného motivu vztahujícího se k lokalitě, básničku, mapu a QR kód, přes který je možné se připojit na webové stránky stezky Lesní část stezky je doplněna pěti velkými informačními tabulemi v intravilánu Újezda nad Lesy s místními kulturními a historickými informacemi. Do grafické podoby byly zapojeny Základní Masarykova škola v MČ Praha 21 a místní občané formou otevřené soutěže. Dalšími výstupy projektu jsou kalendář pro rok 2014, záložky a rozvrhy hodin, obrázková brožura Lesní galerie, plakáty a rozhlasové a televizní spoty, inzeráty a články v tisku, dvě slavnostní akce s přítomností pozvaných médií při otevření LG (v sále Level a outdoorová přímo v terénu) Cílem projektu je nenásilnou formou zpřístupnit informace o přírodním parku, o smyslu a způsobech ochrany přírody, také o místních historických souvislostech a zajímavostech. 132

133 2013/2014_Grant hl.m.p Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy III. etapa částka podpory ,-Kč MČ P21 do dokončení III. etapy od r investovalo celkem ,- Kč V jednostranné aleji bylo vysazeno 7 balových lip Tilia cordata obvodu kmínku cm a na Rozcestí pod Trojmezím byly vysazeny 4 lípy Tilia cordata obvodu kmínku 16 18cm. Rozcestí bylo vyčištěno a upraveno při respektování dostatečného prostoru pro vjezd na sousední pole. Rozcestí má být v budoucnu osazeno odpočinkovým setem a informační tabulí z prostředků jiných subjektů, dalších dotací či sponzoringu. MČ P21 alej dokončila výsadbou 14 lip Tilia cordata obvodu kmínku cm, z prostředků MČ P21 byly prořezány příliš hustě vysazené lípy na mezi před hřbitovem a do řady byly dosazeny dvě lípy nové. V r probíhala následná péče o vysazené stromy. Obnova pěších cest od Zaříčanské pod kopec Skalky a do Ježovické, výsadba stromů v alejích u hřbitova ve třech etapách, navazující na revitalizaci zeleně na hřbitově v r. 2007, je těmito aktivitami dokončena. 2014/2015_LČR Archeologická naučná stezka Po stopách středověké vesnice HOL v Klánovickém lese přislíbená dotace LČR v rámci Programu 2020 cca ,- Unikátní naučná stezka v Klánovickém lese v katastru Újezd nad Lesy, mapující středověkou obec Hol rozlohy cca 14,5ha + podpora vyhlášení archeologickou památkou. Odborná spolupráce s archeologem Mgr. Michalem Beránkem, který vedl pro výzkum lokality v rámci Ústavu pro archeologii Univerzity Karlovy v Praze. Zaniklá vesnice Hol v katastru obce Újezd nad Lesy, kterou po roce 2000 identifikovalo archeologické zkoumání v místě vypuštěných rybníků Hol a Žák, jež ves na několik století hospodářsky nahradily, je archeologickou památkou středoevropského významu. V r probíhaly přípravné práce, předpokládaná realizace v r Švestková alej v Polesné Účast v pokračujícím řízení a opakovaná komunikace s veřejností o pokračování řízení o změně termínu provedení, změny typu a umístění náhradní výsadby v řízení z r o povolení kácení 18ks švestek v Polesné ulici. říjen - listopad 2014 akce Farní ŠVESTKA s Farností u kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích Plánování a výsadba 24 švestek a 45 vzrostlých keřů na farním pozemku v Polesné ulici. Organizace, koordinace a dobrovolná práce Zita Kazdová (Újezdský STROM), dobrovolná práce farníci, starosta Pavel Roušar a dobrovolníci STROMu. 133

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více