číslo 6 červen liskovec.cz e -mail: zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 6 červen liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana 5 Politické okénko Byt či nebyt strana 6 Městská policie upozorňuje na povinnosti majitelů psů Vysvědčení strana 7 V Novém Lískovci se schyluje k dalšímu prodeji obecních bytů Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti. L. N. Andrejev Ratolest Rtl tbrno již17lt let s úspěvat v úzké spolupráci s nejrůznějšími subjekty od chem realizuje celou řadu aktivit města Brna, přes jednotlivé městské části až k státním zástupcům, probačním pracovníkům, výchov- pro děti, mládež i jejich rodiny. Společným jmenovatelem jsou nejrůznější tíživé situace, ve kterých se nevládním organizacím. V komplexnosti, spolupráci ným poradcům, školám, městské policii nebo dalším naši klienti nacházejí. Ať už jde o děti, které vyrůstají a profesionalitě je klíč k našim výsledkům. ve více či méně nefunkčních rodinách, nebo mladé Klubem Likusák, který zaštiťuje rozjezd nové lidi, kteří řeší spoustu problémů od potíží ve škole, služby v Novém Lískovci, prošlo za léta existence s vrstevníky, rodiči, jsou vystaveni svodům drog či se téměř dva tisíce mladých lidí, nejsme tedy žádní ocitají na hraně zákona. Myslíme si totiž, že pomoci nezkušení zelenáči. Jsem velmi rád, že vedení radnice v Novém Lískovci, v čele se starostkou Janou nalézt nový směr, poskytnout podporu ve správnou chvíli nebo dát najevo opravdový zájem, může mnohdy fatálně ovlivnit jejich další život. zofií je, že nedáváme hladovějícím rybu, ale učíme Drápalovou, nás přizvalo ke spolupráci. Naší filo- Známe řadu příběhů našich klientů, kteří se je ryby chytat. Věřím, že ve vzájemné spolupráci se vymanili ze začarovaných kruhů, dnes mají rodiny to bude dařit i v Novém Lískovci. My jsme připraveni. Koho z vás by zajímalo více o Ratolesti Brno, a jsou úspěšní ve své práci. Stavíme na fundované odborné práci našich pracovníků a desítek spolupracujících odborníků, sledujeme nové trendy v sociál- podívejte se na webové stránky ní práci a co je nesmírně důležité, snažíme se praco- Petr Machálek, ředitel Ratolesti Brno Proč v Novém Lískovci vzniká nová sociální služba pro děti a mládež? Jak konkrétně funguje a komu může pomoci? Zeptali jsme se koordinátorky služby v Novém Lískovci Lenky Čuprové z Ratolesti Brno. Pro jaké děti a mládež je nová služba určena? Jsme tady pro děti a mládež od 12 do 20 let, které se pohybují po ulicích Nového Lískovce a řeší ve svém životě nějaké trable, s nimiž si neví rady. Zpravidla se jedná o dospívající mládež, která nemá zájem o organizované aktivity ani placené kroužky. Často se také předpokládá, že tyto služby pracují pouze s mladými lidmi, kteří zneužívají různé návykové látky, ale my jsme tu i pro děti a mládež, které nemají jak trávit svůj volný čas, řeší problémy ve škole, doma, s kamarády či svými láskami. Proč vznikla tato služba právě v Novém Lískovci? Služba zahájila svou činnost na základě terénního průzkumu, který probíhal na zakázku městské části. Mapována byla místa, kde se riziková mládež schází nejčastěji, hřiště, parky, zastávky, ale i herny nebo restaurace. Podle odhadů průzkumu se po ulicích sídliště bezprizorně pohybují až dvě stovky mladých lidí ve věku 12 až 20 let, samozřejmě ne všichni jsou problémoví, přesto je potřeba Kalendář je možné od 1. června zakoupit za 100 Kč každé pondělí a středu na pokladně ÚMČ, Oblá 75a. Doufáme, že se vám bude líbit a oceníte nejen jeho estetickou, ale i praktickou funkci. situaci i řešit. Jsme rádi, že městská část navázala spolupráci právě s organizací Ratolest Brno, protože v práci s rizikovou mládeží máme v klubu Likusák již dlouholeté zkušenosti. Můžete přiblížit, jak terénní sociální služba funguje? Terénní sociální práce se vyznačuje tím, že pracuje s lidmi v jejich přirozeném prostředí. V praxi to znamená, že dvě sociální pracovnice procházejí třikrát týdně celým územím Nového Lískovce, kde vyhledávají a oslovují děti a mládež přímo na ulici. Nabízíme jim především poradenství s problémy, zároveň se snažíme organizovat zajímavé volnočasové aktivity, které jsou pro nás prostředkem, jak mladé lidi zaujmout a lépe se k nim přiblížit. S jakými problémy se na vás mladí lidé nejčastěji obrací? Nedávno jsme například pomáhali jednomu dítěti s poruchami učení a zjišťovali pro něj možnosti přestupu na jinou školu. Velmi často pak řešíme konkrétní situace typu co mi hrozí, když mě chytnou a budu pod vlivem nebo spáchám nějaký trestný čin, co mám čekat, když půjdu na sociálku, kde mám sehnat zápisový lístek na školu nebo třeba jak napsat životopis. Důležité je, že veškeré služby poskytujeme bezplatně a anonymně! Důvěra je pro nás na prvním místě. Jaké jsou plány se službou do budoucna? V této chvíli je pro nás důležité se v lokalitě pořádně zabydlet a poznat se jak s klienty, tak s celou komunitou. Do budoucna bychom zde rádi otevřeli i kamennou budovu, která by fungovala jako nízkoprahový klub pro děti a mládež. Tím by doplnila či určitým způsobem nahradila momentální terénní formu služby. Jak je možné vás kontaktovat? K zastižení jsme na telefonním čísle nebo na u Veškeré další informace jsou k nalezení na webových stránkách Ratolesti Brno

2 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Všichni žáci se rádi pochlubí výsledky své práce, a obzvláště rádi se pochlubí před svými blízkými rodiči a známými. Tak jako v minulých letech jsme i letos v květnu uspořádali přehlídku žákovské dovednosti pod názvem Školní akademie, kde žáci I. i II. stupně dobrovolně prezentují výsledky svých činností v rámci mimoškolních aktivit. Tanečky, scénky, dramatizace, taneční vystoupení. Podtitul této akce je aby každý dostal možnost se ukázat, co umí! Ne všichni žáci vynikají ve výuce. Ne všichni žáci jsou výbornými sportovci. Někteří ale mají jiné přednosti (herecký talent, pohybový talent ) a zde se jim právě nabízí možnost zazářit. A letos to bylo již podesáté. Z akademie jsme měli velice dobrý pocit a věříme, že i rodičům, kteří se v hojném počtu dostavili, se vystoupení dětí líbilo a odcházeli spokojení, tak jako všichni vystupující žáci. Mgr. Pavel Petr Na letošní AKADEMII se připravovali nejen ti nejmenší, ale i ti větší ti si zahráli na KLAUNY. A ti ještě trochu větší zase předvedli zajímavé sportovní cvičení. Rodičů přišlo tolik, že zaplnili celou tělocvičnu do posledního místa. Čtvrťáci pobavili scénkou DANĚ a páťáci pohovořili o svých koníčcích v angličtině. Sedmáci nacvičili scénku BŘETISLAV A JITKA. Osmáci předvedli velice zdařilou kopii klipu LAZY SONG. Velký úspěch měly se svým tanečnímpředstavením žákyně 9. třídy Aneta Sedláčková a Sabina Václavíčková. Celou akademii moderovaly Katka Minaříková a Lucka Šmídová, která program uzavřela rapovou písničkou s vlastním textem. DĚTI PŘEDVEDLY TÉMĚŘ 30 VYSTOUPENÍ A MŮŽEME S HRDOSTÍ PROHLÁSIT, ŽE SE AKADEMIE 2012 POVEDLA A MĚLA VELIKÝ ÚSPĚCH JAK U DĚTÍ, TAK I U RODIČŮ!

3 3 LÍSKÁČEK 6/2012 informace z radnice Rada městské části 9/ schválila: smlouvy s Volksbank CZ, a.s., na vedení depozitního běžného účtu pro veřejný sektor účet VHČ, ZBÚ a FRRB a pověřila starostku podpisem těchto smluv bezúplatný převod DDHM a DDNM z majetku MČ na: ZŠ Brno, Kamínky 5 v pořizovací hodnotě ,80 Kč. Lužánky středisko volného času, Brno, Lidická 50 v pořizovací hodnotě ,90 pronájem bytu č. 13, 4+1, Kamínky 19, Brno, na dobu určitou ode dne předání a převzetí bytu na dva roky, od do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 8, 2kk, Svážná 3, Brno, na dva roky, od do za aktuální nájemné pronájem bytu č. 22, 4+1, Svážná 19, Brno, na dva roky, od do za aktuální nájemné výpovědi z pronájmu zahrad z důvodu prodlení s úhradou nájemného TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Ověřování listin Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Jana Říhová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do prázdninového 21. června 2012, do zářijového 24. srpna Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. KMS MČ Nový Lískovec zve všechny děti ve věku let na JARNÍ CYKLOVÝLET KOLEM BRNĚNSKÉ PŘEHRADY, který se koná ve středu 27. června Sraz účastníků je v 9 hodin před pavilonem Anthropos, kde bude výlet rovněž v podvečerních hodinách zakončen. Celková délka trasy cca 50 km, ochranná přilba a povinné vybavení kola nutné! Občerstvení zajištěno. Informace a rezervace míst na u: příp. na telefonu smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby č. 81/2012, mezi Českou republikou, Úřadem práce České republiky a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Nový Lískovec vzala na vědomí: u ZŠ Svážná, Brno, Svážná 9 záměr na výměnu tabulí v hodnotě Kč s použitím finančních prostředků investičního fondu základní školy přechod nájmu bytu č. 8, Svážná 28, Brno a schválila změnu NS na pronájem bytu č. 8, Svážná 28, Brno na dobu určitou 2 roky, tj. od do zrušení práva společného nájmu bytu č. 8, Svážná 12, Brno projektový záměr Občanského sdružení Fitko Kameňák ze dne a schválila záměr pronájmu nebytového prostoru v 1. NP objektu Oblá 51c žádost stávajícího nájemce Luren spol. s r. o., o ukončení nájmu kadeřnictví, kosmetiky v objektu Oblá 75a formou dohody a žádost paní T. N. o pronájem předmětných nebytových prostor ze dne A schválila záměr pronájmu nebytového prostoru ve 2. NP objektu Oblá 75a zápis z jednání komise RMČ školství a prevence kriminality č. 3/2012 a redakční rady Lískáčku z a upozorňuje předsedy komisí, že při pořizování zápisu z komisí je třeba dodržovat jednací řád komisí jmenovala: členy školských rad na funkční období v letech pro Základní školu Brno, Kamínky 5: Ludmila Adlerová, Mgr. Tomáš Havetta, Ing. Jan Privarčák pro Základní školu, Brno, Svážná 9: Ing. Jana Drápalová, JUDr. Petr Všetečka, Ing. Kamila Tokošová souhlasila: s nabytím majetku darem pro Základní školu Svážná, Brno, Svážná 9, a to poskytnutí finanční hotovosti ve výši Kč pro kulturní činnost školy s vyřazením DHM u ZŠ Svážná v celkové pořizovací ceně ,60 Kč s výměnou bytu mezi nájemci bytů: 3+1, Oblá 2, Brno, 2+1, Vlnitá 8A, Brno a 4+1, Kšírova 164/319, Brno s výměnou bytu 4+1, Svážná 16 a 2kk, Koniklecová 4 s uzavřením dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 7/01/ovš, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o pronájem části pozemku p.č. 2159/1 v k.ú. Nový Lískovec o rozloze 1050 m 2, na kterém je umístěno parkoviště u prodejny nábytku Nová pohoda v souladu s NS č. 22/2012, uzavřenou mezi MČ Brno-Nový Lískovec a S-A-S develop Nový Lískovec, s.r.o., s přenecháním části pozemku p.č o rozloze 32 m 2 do podnájmu třetí osobě za účelem zřízení restaurační zahrádky u provozovny Bistro Ontario vybrala: pro veřejnou zakázku na stavební práce Zpracování projektové dokumentace elektroinstalací bytových domů B70 R/K v Brně-Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti LDH spol. s r.o., Klíny 25, Brno a schválila smlouvu o dílo s cenou díla Kč bez DPH pro veřejnou zakázku na stavební práce Zasklení lodžií bytového domu Koniklecová 5 v Brně- -Novém Lískovci jako nejvhodnější nabídku společnosti ALUMISTR, s.r.o., U Výzkumu 603, Hrušovany u Brna a schválila smlouvu o dílo s cenou díla Kč bez DPH 10/ souhlasila: se zřízením věcného břemene za účelem uložení sdělovacích kabelů Telefonica O2 na pozemku statutárního města Brna p.č. 2381/1 k.ú. Nový Lískovec Zastupitelstvo městské části 6/ schválilo: rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2012 zapojují prostředky na položce 4111 neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy s ÚZ ve výši 102 tis. Kč oproti výdajům tř. 5xxx na 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s ÚZ ve výši 102 tis. Kč rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu 2012 zapojují prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení na položce 4113 ve výši Kč s ÚZ oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství ve výši Kč s ÚZ Současně se snižují výdaje s ÚZ 400 na 3612 bytové hospodářství o Kč oproti financování na položce 8115 s ÚZ 400, které se tím o Kč sníží změnu použití části účelového neinvestičního příspěvku ve výši Kč poskytnutého příspěvkové organizaci MŠ Rybnická v roce 2011 na opravu plotu, a to na nákup zahradního domečku záměr rozšíření kapacity MŠ Vážka, Brno, Rybnická 45 o jednu třídu v detašovaném pracovišti v budově ZŠ Brno, Svážná 9 a ukládá RMČ zajistit potřebné kroky k realizaci záměru od vzalo na vědomí: Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k Roční finanční plány nákladů a výnosů příspěvkových organizací na rok 2012 zápisy z jednání výborů ZMČ - Finanční výbor 2/2012, 3/2012, 4/2012 nesouhlasilo: se změnou Územního plánu města Brna, pozemek p.č. 1219/3 k.ú. Nový Lískovec, spočívající ve změně funkčního využití z ploch zemědělského půdního fondu s objekty pro individuální rekreaci (ZPF-IR) na plochy zemědělského půdního fondu (ZPF). Taj. SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Fukanová, tel

4 LÍSKÁČEK 6/ ze života naší čtvrti Informace o stavbě parku Pod Plachtami V území pod ulicí Plachty a Slunečná dokončuje v současné době stavbu parku společnost Cooptel. Protože stavba je placená z rozpočtu statutárního města Brna a spolufinancovaná z Operačního programu životní prostředí EU, je celá akce, včetně výběru realizační firmy, zajišťovaná z úrovně města Brna. Stavba má dvě části, stavební část, která měla být původně dokončena do , a část vegetačních úprav (výsadby zeleně a zakládání trávníků s termínem ukončení Během zimy byly stavební práce přerušeny, jedním z důvodů byla také stabilizace navážek zeminy. Další problém nastal, když dodavatel stavby požadoval navýšení ceny o některé práce, které údajně nebyly v projektové dokumentaci. Tímto problémem se zabývala Rada města Brna a teprve v květnu schválila dodatek ke smlouvě, kterým se celková cena díla zvýšila cca o 500 tisíc korun a termín realizace byl u stavebních prodloužen o jeden měsíc, tedy do 3. července. Do té doby budou dokončeny všechny terénní a zemní práce i stavby (cesty schodiště, altán, jezírko, lávka přes jezírko). Pak už bude v parku probíhat jenom zakládání trávníků a výsadby keřů. Stromy byly vysazeny již na jaře. V parku se už nebude pohybovat žádná těžká technika a bude zcela k dispozici návštěvníkům. Aby jezírko fungovalo ke spokojenosti všech obyvatel i návštěvníků parku, připravila městská část práce na vybudování vrtu vodního zdroje pro doplňování jezírka v suchém období. Podle předběžných hydrogeologických průzkumů by vody mělo být dost a v dobré kvalitě, takže by ji v létě bylo možné využívat nejen pro zavlažování nových výsadeb, ale také pro osvěžení návštěvníků parku. Do konce června bude také dokončena stavba sportovně rekreačního areálu podél ulice Chironova. Podle informace od paní majitelky by se měl pro návštěvníky otevřít ještě o prázdninách. Po dokončení obou akcí se již v celém areálu budou odehrávat jenom drobné udržovací práce, doplňování dětských hřišť a hlavně údržba stávající a nově vysazené zeleně. Sledovat budeme také kvalitu vody v jezírku a včas dělat potřebná opatření, abychom předešli vyplnění obav, které přípravu projektu provázely. Děkuji všem za trpělivost a věřím, že až se v září sejdeme na tradiční akci Kameňák se baví, bude park Pod Plachtami již příjemným místem k rekreaci všech obyvatel nového Lískovce. Jana Drápalová I O PRÁZDNINÁCH MŮŽETE NA SÍDLI- ŠTI SPORTOVAT NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUP- NÝCH HŘIŠTÍCH U ZÁKLADNÍCH ŠKOL! Po modernizaci školních sportovišť v roce 2011 je zajištěna přístupnost obou hřišť u základních škol pro veřejnost. Na hřišti je přítomen správce, který dohlíží na dodržování provozního řádu. Možné je zapůjčení sportovního náčiní, například sítí pro hraní volejbalu nebo nohejbalu. Se správcem je také možné předem dohodnout rezervaci hřiště pro větší skupiny. Provoz veřejnosti přístupného hřiště při ZŠ Svážná: v červnu pracovní dny hod., víkendy 9 22 hod., v červenci a srpnu: denně 9 22 hod. Osobní domluva na hřišti. Provoz veřejnosti přístupného hřiště při ZŠ Kamínky: v červnu, červenci a srpnu pracovní dny hod., víkendy hod. Telefon na správce: Vítání občánků V sobotu dne od 9 hod. měla komise pro kulturu Rady města Brna-Nový Lískovec tu velkou čest přivítat naše nové občánky: Kláru Micohlavovou, Adama Janíčka, Theu a Tadeáše Kročilovi, Natálii Blatnou, Štěpána Tlustoše, Lukáše Rolence, Sebastiana Sýkoru, Filipa Tomana, Nikol Balog, Matěje Pešla. Našim nejmenším a jejich rodičům zahrály a zazpívaly děti z Mateřské školy Pomněnky. Od paní starostky Ing. Jany Drápalové a pana místostarosty Ing. Jana Privarčáka občánci obdrželi malý dáreček a maminky kytičku. Přejeme všem, ať Vás v životě provází samý úsměv na tváři. Blahopřejeme! P.S.: Následující Vítání občánků proběhne dne: Kdo by se rád se svým drobečkem zúčastnil následujícího setkání, nechť kontaktuje tajemnici komise paní Zdenu Buchtovou ÚMČ Brno-Nový Lískovec Více fotografií naleznete na webu MČ v sekci fotogalerie. Za komisi pro kulturu Ing. Lenka Brabcová

5 5 LÍSKÁČEK 6/2012 politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Na jaře loňského roku jsem v této rubrice uvedl mimo jiné i informace o náplni a činnosti kontrolního výboru. Tento výbor je jedním z nejdůležitějších pomocných orgánů, které pracují v obecních zastupitelstvech. Jeho náplní činnosti je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva městské části a úřadu městské části na úseku samostatné působnosti a dále kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž bylo pověřeno. Je skutečností, že právě tato práce není jednoduchá, protože její členové při kontrolní činnosti by měli být objektivní, nestranní a nezaujatí a jejich zjištění by měla odpovídat realitě. Právě možná proto se doposud nepodařilo tento výbor obsadit do plného počtu, protože kontrolní výbor pracuje v době psaní tohoto mého příspěvku v osmi lidech a je žádoucí tento počet doplnit a to tak, aby jeho počet byl lichý, přičemž maximální počet členů výboru může být jedenáctičlenný. Z tohoto důvodu se i touto cestou obracím na všechny obyvatele naší městské části, kteří máte zájem pracovat v kontrolním výboru, projevte svůj zájem a zapojte se do činnosti tohoto výboru ve prospěch naší městské části. Rádi vás ve svém středu přivítáme. Stačí poslat písemnou žádost na adresu naší městské části a ostatní již bude zařízeno tak, aby v nejbližším termínu naše zastupitelstvo vás zvolilo za členy kontrolního výboru a následně mohlo dojít k zapojení se do vlastní činnosti tohoto výboru. Všem zájemcům děkuji za jejich rozhodnutí. JUDr. Petr Všetečka Na konci loňských letních prázdnin, byly slavnostně otevřeny dvě nové třídy mateřské školky, přebudované z nevyužitých tříd základní školy Svážná. Všechny děti z Nového Lískovce, které potřebovaly, tu našly místo a také několik mimolískoveckých, z okolních městských částí. Teď už je potřeba jen dobudovat lepší přístup, rampu, aby se nechodilo po prudkých schodech, které mohou být v zimě i nebezpečné. Spolu s tímto návrhem byl v ZMČ i projekt na přestavbu třetí třídy, s dokončením Rodiče dětí, které se do žádné MŠ nedostaly, protože budou tříleté až v průběhu roku, to velmi vítají. Co ale bude s touto třídou do budoucna, bude se otvírat každý rok až prvního ledna a budou do ní najímány jen sezónní učitelky? Nebo se prvního září naplní, stejně jako ostatní třídy MŠ, a rodiče dětí které dovrší tří let až v průběhu dalšího roku, budou zase marně hledat místo? Špatně je celá státní politika. Do školy nastupují děti v září a uvolní tak místa v MŠ, tam ale přijímají další děti až od tří let. Rodičovská, kterou mají většinou maminky, končí v průběhu celého roku. Hned po ní musí nastoupit do práce, pokud nechtějí přijít o místo a nemohou čekat až do září dalšího roku. Učitelky v MŠ jsou placené za počet dětí ve třídě a mají stanovené limity počtů. Tento státní nesmysl jim neumožňuje, aby měly ve třídě méně dětí a připravené volné místa pro doplnění v průběhu roku, jako to bývalo dřív. To kvůli politikům, budeme všichni plánovat narození svých dětí na prvního září? Proto část zastupitelů požadovala, aby se na toto záplatování špatných zákonů použily jiné peníze, než z rozpočtu naší MČ. Vždyť takto by jsme mohli přistavovat třídy pořád. Každý rok se v září naplní všechny MŠ, a pro děti, které dovrší tří let v lednu nebo únoru a v dalších měsících, budou rodiče zase marně hledat místo. Dětí je v Brně hodně a místa ve školkách se zaplní vždy. Co řekneme rodičům z Nového Lískovce, kterým skončí rodičovská za dva roky, třeba v lednu, nebo v únoru? Zajímá mě, co na to odpoví zodpovědní a tu otázku jim pošlu. Informovat Vás budu i na: Josef Schmied byt či nebyt Redakční radou Lískáčku jsem byl požádán o vyjádření k článku Má vedení naší městské části na prodej domů dvojí metr? Autor tohoto článku se v jeho úvodu podivuje nad skutečností, že nájemníky zakládaná bytová družstva uživatelů bytů patřících městu Brnu, které se privatizují, si musí odkoupit pozemek pod domem, ale i bytový dům. Je to přesně naopak, při privatizaci bytových domů si nájemníci kupují právě bytový dům, ve kterém bydlí, a současně s ním pozemek pod tímto domem. Pisatel zřejmě nezaregistroval, že podle nového obč. zákoníku platného od r bude stavba součásti pozemku tak, jak je to běžné v právních řádech jiných zemích. Vladimír Dzurja dále uvádí, že společnost SaS Develop, s.r.o., budovu starého ALBERTA a pozemek pod ní zakoupila pouze za cenu pozemku. Nevím, co autora článku vede k tomuto tvrzení. Vysvětlení je snad v jeho dalších větách, kde uvádí aktuální účetní hodnotu budovy Kamínky č. 3 ve výši Kč. Nebudu nyní polemizovat o velikosti této cifry, protože stejně i kdyby byla ještě větší, nemá na obvyklou cenu nemovitosti (cenu tržní), tj. v tomto případě budovy a pozemku, žádný vliv. Město navíc vůbec neprodává budovu, ale pouze pozemek pod ní, a to za cenu vysoutěženou v otevřeném výběrovém řízení, tedy cenu tržní. Žádného kupce nezajímá účetní hodnota budovy, ale její další způsob využití, velikost, technický stav a s tím související nutnost vložení peněz do rekonstrukce či menší opravy. Obdobné je to i v případě starého ALBERTA. Pro společnost SaS Develop, s.r.o., jako pro developera stará budova a náklady na její demolici s případnou úpravou terénu neznamenají výhodu, ale navíc vynaložené náklady oproti stavbě na zelené louce. Existence zchátralé budovy tedy tržní cenu pozemku snižuje. Autor dále uvádí, že nám starý ALBERT již vydělal více než Kč. Neuvádí však za jakou dobu. Je známo, že dřívější nájemce prostor bývalé samoobsluhy ukončil nájemní vztah právě pro špatný technický stav budovy, zatékání střechou, ale i velmi vysoké náklady na vytápění. Pokud by měl být objekt dále pronajímán, bylo by třeba investovat minimálně do rekonstrukce střechy, zateplení obvodového pláště včetně výměny výkladů, oken, dveří aj. S ohledem na stáří objektu a velice špatný technický stav by bylo třeba zrekonstruovat soc. zařízení, vyměnit rozvody vody a kanalizace, elektroinstalaci, ústřední vytápění, podlahy a mnoho dalšího. Že by tyto vynaložené náklady mnohonásobně převýšily výnosy z nájemného, není třeba vysvětlovat. Potom již tvrzení, že by starý ALBERT vylepšoval rozpočet městské části, vypadá naprosto jinak. Ing. Petr Čech Autor je koncesovaným odhadcem nemovitého majetku a soudním znalcem v oborech ekonomika ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví se specializací stavby obytné a stavby průmyslové. Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.:

6 Městská policie upozorňuje na povinnosti majitelů psů Přestože městská vyhláška o pravidlech venčení psů platí již delší čas a mohlo by se zdát, že ji majitelé psů znají, zkušenosti strážníků jsou jiné. Pomineme-li skupinu těch, kteří povinnosti odmítají akceptovat takříkajíc z principu, existuje i řada majitelů psů, jimž uvedené zásady sice nejsou úplně cizí, ale jejich povědomí o nich je spíše okrajové. Přitom jejich znalost a dodržování je předpokladem bezproblémového soužití majitelů psů s jejich okolím. Vzhledem k opakujícím se případům napadání člověka psem je dobré ony zásady v kostce zopakovat. Existují jen tři možné způsoby, jak v souladu s vyhláškou venčit psa: 1) pes je na vodítku bez náhubku, 2) pes má náhubek a není na vodítku nebo 3) současné použití vodítka i náhubku. Tento kombinovaný způsob zajištění psa vyhláška předepisuje nejen všem osobám mladším 15 let, ale i všem, kteří psa doprovází a nejsou schopni vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa pomocí vodítka. Samotný náhubek musí být funkčně nasazený, nad vodítkem zase musí mít majitel kontrolu. Znalosti svého psa by měl každý majitel čtyřnohého miláčka přizpůsobit formu venčení. Náhubkem by tak měl být vybaven například pes, z jehož chování (vrčení, štěkání, chňapání) by lidé mohli mít oprávněnou obavu o své bezpečí. Psy, kteří s oblibou utíkají či skáčou na kolemjdoucí, je vhodné mít na vodítku. Volný pohyb psů je možný výhradně na místech, která jsou označena jako výběh pro psy. I tam však platí zásada zvládání svého psa. Volně pobíhající pes ani tam nesmí nejen LÍSKÁČEK 6/ aktuálně napadnout člověka ani zvíře. Před vstupem na konkrétní místo (např. do parku) by si měl pejskař zjistit návštěvní řád dané lokality, aby měl povědomí o tom, zda a jak je při pohyb psů omezen a co konkrétně je zakázáno. Na dětských hřištích a dětských pískovištích je pohyb psů zcela zakázán. Typově jinou, ale neméně důležitou povinností majitelů psů, je dodržování čistoty. V případě znečištění veřejného prostranství psem je totiž jeho majitel povinen exkrement neprodleně odstranit. Pokud pejskaři uvedené povinnosti zanedbají, vystavují se riziku pokutování za spáchání přestupku. Ten může strážník vyřešit hned na místě a její rozsah je od domluvy po uložení blokové pokuty až do výše 1000 korun. Pokud přestupce s blokovým projednáním nesouhlasí, předá se věc do správního řízení. Tam uložená pokuta však už bývá zpravidla mnohem vyšší než ta původně vyměřená. Rozšířeným nešvarem je uvazování psů. Vyhláška však v tomto směru jasně stanoví, že osoba, doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem, což např. při přivazování zvířat u prodejen z podstaty věci nejde dodržet. Tato problematika má však i související aspekt. Mnohým majitelům psů, kteří ponechají svého zvířecího miláčka bez dohledu ani nedochází, že v době jejich nepřítomnosti se bezbranné zvíře může snadno stát středem zájmu kohokoli. Znám je případ, kdy chovatel nechal svého labradora jen na pár minut bez dohledu před prodejnou a když se vrátil, jeho fena se chovala jako vyměněná. Někdo ji musel v nestřeženém okamžiku hodně vyprovokovat nebo jí ublížit. Svědectví tohoto majitele je nanejvýš alarmující: od té doby se zvíře chovalo podrážděně, bálo se a bylo nervózní. Jak je z uvedeného patrné, nenechávat zvíře bez dozoru je tedy důležité nejen kvůli vyhlášce, ale i kvůli bezpečnosti zvířete samotného. Závěrem je dobré připomenout i několik rad ostatním obyvatelům: cizí psy nehlaďte, nekrmte ani je nedrážděte. Městská policie rovněž nedoporučuje brát si volně se potulující psy domů. Takový pes se může nečekaně projevit svou agresivitou, vyloučit nelze ani riziko přenosu nějaké nemoci. V případě, že někdo narazí na toulavého psa (nebo jiné zvíře), měl by kontaktovat městskou policii. Ta má speciálně vyškolenou skupinu pracovníků, kteří jsou na odchyt zvířat určeni. Odchycené zvíře dopraví do útulku pro opuštěná zvířata městské policie, kde je zvířeti zajištěno kvalitní veterinární ošetření, vyšetření a následné ubytování. Nalezená zvířata se svěřují do opatrovnictví na půl roku od data nálezu zvířete (tj. od data umístění do útulku) a před vydáním jsou vyšetřena veterinárním lékařem, vakcinována a zbavena vnějších i vnitřních parazitů. Všechna zvířata vydávaná do opatrovnictví jsou vybavena očkovacím průkazem a jsou čipovaná (u koček může být provedeno tetování), což je velmi důležité pro eventuální identifikaci v případě, že se zvíře novému opatrovníkovi (vlastníkovi) ztratí. Kupní cena stanovená Radou města Brna je splatná v hotovosti při převzetí zvířete z útulku a činí 500 Kč u psů a 200 Kč u koček. Zájemci, kteří v Brně přihlašují psa z útulku městské policie, jsou na rok osvobozeni od placení poplatku ze psa. Více informací naleznete na Mgr. Pavel Šoba, MP Brno Vysvědčení Pomalu se dětem blíží prázdniny, se kterými je spojen konec školního roku a předávání vysvědčení. Někteří se na tento den těší, ale jsou i žáci, kteří se tohoto dne obávají. Očekávají ne příliš kladné hodnocení za celoroční práci v lavici, které se nemusí shodovat s očekáváním rodičů. Děti s nevyvedenými známkami mají strach z reakce rodičů a bojí se jít mnohdy domů. Každým rokem je možné zaznamenat nějaký nešťastný příběh, který se odehraje právě v souvislosti s vysvědčením. DĚTI: o vysvědčení s rodiči mluvte ještě dříve, než ho dostanete pokud dostanete horší známku, než rodiče očekávali, je lepší jim raději dopředu zavolat vezměte si na pomoc někoho z jiných blízkých osob okolo vás ne moc dobrou zprávu sdělte nejdříve rodiči, se kterým si lépe rozumíte požádejte rodiče o pomoc, např. věta: Mami, tati, vím, že jsem to pokazil(a) a chci se zlepšit., může pomoci velmi zdvořile zdůrazněte, že máte i pěkné známky při návratu ze školy nepomýšlejte na útěk ani na jiné hlouposti, rodiče by měli velké starosti a domů se budete chtít stejně dřív nebo později vrátit lze se i obrátit na linky důvěry, například: , , RODIČE: pokud se o školní prospěch zajímáte, známky s předstihem už možná víte školní výsledky jsou především odrazem vrozených schopností vysvědčení je jenom vysvědčení, není to otázka života a smrti nereagujte hned, dopřejte sobě i jemu časový odstup, než začnete vysvědčení komentovat oceňte to, co se na vysvědčení vašeho dítěte dá, i kdyby to byla jednička z chování, každý ji nemá nesrovnávejte svoje dítě s jinými, může to vzbudit dojem, že byste raději měli doma někoho jiného než je samotné. Krásné a slunečné prázdniny bez úrazů přejí policisté Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje nprap. Petra Hrazdírová, Krajské ředitelství policie JmK, Preventivně informační oddělení

7 7 LÍSKÁČEK 6/2012 ze života naší čtvrti V Novém Lískovci se schyluje k dalšímu prodeji obecních bytů V rámci města Brna se již dvě desetiletí odprodávají obecní byty jejím nájemcům. Na počátku roku 2007 inicioval jeden z nájemců několik dalších sousedů v rámci paneláku, ve kterém bydlel, a společnou iniciativou některých z nich sesbírali dostatek podpisů pod žádostí o odkup svých bytů od Magistrátu města Brna v domovním celku na ulici Svážná 10, 12, 14, 16. Místní zastupitelé neměli k žádosti námitek, a proto byla postoupena výš a v dalším řízení byl tento domovní celek zařazen mezi ty, které Magistrát města Brna měl záměr odprodat. Postupně se vyjadřovaly příslušné komise, pak vyjádřila kladné stanovisko Rada města Brna a nakonec i Zastupitelstvo města Brna. To se začal psát letopočet Dne 25. dubna 2012 bylo založeno 93 současnými vlastníky bytových prostor v domovním celku Svážná 10, 12, 14, 16 právnická osoba s názvem Bytové družstvo Svážná , družstvo a to na ustavující členské schůzi. Tímto vlastně vzniklo další družstvo v naší městské části, jehož členové si budou moci odkoupit byt, kde jsou nyní v nájmu. Na vysvětlenou uvádím, že tím stěžejním iniciátorem byl Ing. Vladimír Dzurja, Ph.D. a těmi dalšími aktivisty byli Ing. Hošek, Ing. Mrnuštík, Ing. Korvas, dále i paní Ing. Janevová, ale i Ing. Hoffman, Ing. Hrabica, Ing. Koudela, Jiří Géci a Luděk Křeček. Všem uvedeným patří veřejné poděkování, že se na úkor svého osobního času podíleli na řešení záležitostí ve prospěch všech současných nájemců tohoto domovního celku, na cestě k bydlení ve svém bytě. Úspěšným založením družstva byla završena jedna z počátečních etap na této cestě. V dalších etapách bude družstvo odkupovat celou nemovitost, kterou pak musí rozdělit na jednotlivé byty, kterým bude založen samostatný list vlastnictví. Až po provedení těchto poměrně složitých administrativních úkonů se současní nájemníci stanou vlastníky příslušné poměrné části uvedeného domovního celku a tím i členy Společenství vlastníků jednotek. Na závěr ještě jedno poděkování. Toto patří osobám z tehdejšího i současného vedení na naší radnici a také i těm úředníkům, kteří mají na starost naše, zatím obecní byty, zejména z Odboru správy domů a bytů. Věřím, že nikoho snad neurazím, když nebudu uvádět jejich konkrétní zařazení a příjmení, a to z obavy, abych někoho nedopatřením neopomenul. Předpokládám, že po přečtení tohoto článku i bez svých příjmení, budou již sami vědět, koho jsem měl na mysli, neboť i na základě jejich spolupráce na této věci se nyní schyluje k odprodeji obecních bytů v Brně-Novém Lískovci. Ing. Jiří Nekvapil, foto: Radomír Vodáček Nově otevřené sportovně-relaxační centrum fit4all místo, kde může trávit volný čas celá rodina Jestlizatímnemátenalétožádnéplányachys- na léto a táte se prázdniny trávit spíše doma, v městské části Nový Lískovec se nudit určitě nebudete, a to i díky nově budovanému sportovně-relaxačnímu centru fit4all, jehož bohatá nabídka by měla oslovit skutečně všechny generace. Centrum fit4all najdete v městské části Nový Lískovec (mezi sídlišti Kamenný Vrch a Bohunice na ul. Chironova), je snadno dostupné MHD (zastávka Kamenný vrch linky 26, 29, 50, 90, 95) i osobním automobilem, který zde můžete bez problémů zdarma zaparkovat. Už začátkem července bude otevřena první část provozu, a to venkovní dětské hřiště Lanáček, vnitřní dětská herna s možností hlídání dětí, badmintonová hala a kavárna s velkým výběrem kvalitní kávy, denním menu (i v dětské variantě) vařeným z čerstvých a sezonních surovin, pizzou, domácími dezerty ad. Pokud bude začátku prázdnin přát slunečné počasí, mohou si děti hrát na bezpečném lanovém hřišti ( lanáček je určený pro děti od 3 do 12 let) a rodiče posedět na zahrádce kavárny, případně si zahrát badminton nebo tenis (venkovní kurty budou zprovozněny v průběhu července). V případě horšího počasí je pro děti otevřená vnitřní herna s oddělenou částí pro nejmenší děti a batolata do 3 let věku a akčnější částí určenou pro děti od 3 do 11 let. Přesný termín otevření najdete na našich internetových stránkách Po oficiálním otevření se nabídka fit4all rozšíří o další sportovní aktivity i relaxační a regenerační služby. V prostorné klimatizované posilovně najdou příznivci individuálního cvičení velkou cardio zónu, špičkové, moderní posilovací stroje (Techno Gym), zónu pro funkční a individuální tréninky pod vedením profesionálních osobních trenérů a fit bar s doplňky výživy. Skupinové lekce budou probíhat ve 2 příjemných, klimatizovaných, zrcadlových sálech vyba- vených nejkvalitnějšími cvičebními pomůckami. V rozvrhu najdete lekce dynamické, posilovací, spalovací, taneční, ale i kompenzační a body&- mind pro všechny věkové kategorie od nejmenších dětí až po seniory, začátečníky i pokročilé. Mimo jiné zde budete moci vyzkoušet lekce Indoor Walking (jediné v Brně) chůzi na speciálních trenažerech, díky níž se dostanete rychle do formy a kondice. Relaxovat budete moci ve finských a bio saunách, na soláriu nebo na masážích (lávové kameny, sportovní, aroma, breussova masáž ad.). Komplexnost služeb doplní výživové poradenství a konzultace (případně terapie) s fyzioterapeuty. I když nabídka fit4all kvalitou a rozsahem rozhodně překračuje běžný standard, ceny v žádném případě brněnský průměr nepřevyšují, pro pravidelné návštěvníky, studenty a seniory jsou k dispozici velmi výhodné slevové karty, po celé léto bude většina aktivit za speciální uváděcí ceny, takže neváhejte a přijďte fit4all vyzkoušet. Mgr. Lenka Velínská

8 LÍSKÁČEK 6/ ze sportu Boxerská sezona skončila Oblastní soutěž Posledními dvěma koly skončila oblastní soutěž boxerů Desátého kola, které se konalo dne 5. května ve Znojmě, se zúčastnilo 10 oddílů a statovalo 16 dvojic. Z pravidelných účastníků soutěže tentokrát chyběli boxeři ze Svitav, Těmic, Želetavy a Prostějova. BC Nový Lískovec obsadil soutěž pěti borci z původně osmi nominovaných, tři nestartovali pro nemoc. Přesto byl výsledek pro Novolískováky příznivý, když skončili celkově druzí s jedenácti body za vítězným dvanáctibodovým KO Brno. Nebýt nešťastných porážek Jiřího Žižky nebo Bc. Jana Hlavsy bylo vítězství jasné. Bodovali: ve váze do 69 kg Dominik Jiříkovský vítězstvím n.b. nad Dantym z Komety Brno, do 91 kg porazil Jan Brzobohatý v nejtechničtějším utkání dne na body Preisslera z Jihlavy a Michal Šoba uklidil Preisslera z Komety Brno RSC v 1. kole. Závěrečné kolo se konalo dne 26. května v Bruntále, pořádajícím byl BC Gambare Olomouc. Znamenalo uzavření ročníku Zúčastnilo se 20 oddílů a startovalo 36 dvojic. Nejlepším účastníkem byla Poruba se ziskem 19 bodů před Gambare Olomouc s 15 body a Freedo Brno s 12 body. Novolískovecký oddíl paběrkoval s jediným zástupcem Jiřím Žižkou ve váze do 81 kg, který zvítězil nad Dubským z Freedo Brno jeho vzdáním, a získal tak 3 body do 2. ligy mužů, což znamenalo v jejím hodnocení celkově druhé místo za vítězným BC Řešeto Znojmo. V hodnocení oblastní soutěže zůstali novolískovečtí boxeři na stejné pozici jako v minulé sezoně, když se v jednotlivých kategoriích kromě žáků umístili do pátého místa (v kategorii žáků boxoval pouze Minář). V soutěži se novolískováci opírali hlavně o Martina Mináře, Dominika Jiříkovského, Petra Cmára a Martina Dirdu. Soutěž Sportovních center mládeže ČR Úspěšní boxeři oblastní soutěže Martin Minář, Dominik Jiříkovský, Petr Cmár a Martin Dirda bodují i v soutěži SCM v ČR, kde po třetím kole je novolískovecké SCM na druhém místě s 85 body za vedoucí Ostravou s 90 body. Poslední, čtvrté kolo soutěže se uskuteční ve dnech v Těmicích. 1. liga Důvody poklesu v dosavadních umístěních Novolískováků v 1. lize (konečné třetí místo) byly publikovány v minulých vydáních Lískáčku. Prohry v úvodu soutěže nebylo možné i přes vítězství v posledních čtyřech utkáních dohnat. V družstvu chyběli borci typu Borek, Reiterman, Sedlák, Možný nebo Aperjan, kteří v předcházejících ročnících stoprocentně bodovali. I z těchto důvodů, pokud nebudou získány odpovídající náhrady, nebude usilováno v příští sezoně o účast v extralize, ale bude zabezpečena účast v 1. lize, oblastní soutěži mládežnických družstev (a s ní spojené druhé lize mužů), kde se předpokládá výsledkový posun. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Turnaj ve stolním tenisu Ve dnech se v herně stolního tenisu na ulici Oblá 52 konal turnaj ve stolním tenisu, který pořádala komise pro mládež a sport ve spolupráci s oddílem stolního tenisu SKST Nový Lískovec. Turnaj se konal za finanční podpory městské části Nový Lískovec. Turnaj v sobotu ráno zahájila starostka naší městské části Ing. Jana Drápalová. Poté se rozeběhla zápasová klání v kategoriích mladších a starších žáků, následovala kategorie žákyň a sobotní program uzavřela kategorie dorostu. V neděli turnaj pokračoval v kategoriích muži registrovaní, muži neregistrovaní, kategorie žen + kategorie smíšená čtyřhra. Po oba dva dny bylo podáváno všem účastníkům občerstvení. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi ceny. Příští turnaj ve stolním tenisu se bude konat začátkem prosince, tímto všechny srdečně zveme. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh turnaje. Vítězové jednotlivých kategorií: Ml. žáci: 1. O. Rygl, 2. S. Křivánek, 3. V. Mureso St. žáci: 1. P. Florián, 2. D. Klimeš, 3. P. Dočekal Žákyně: 1. K. Vítkovičová, 2. K. Šenková, 3. M. Vítkovičová Dorost: 1. P. Florián, 2. D. Klimeš, 3. P. Dočekal Muži registrovaní: 1. P. Florián, 2. P. Horáček, 3. D. Ráček Muži neregistrovaní: 1. P. Všetečka, 2. P. Šenk, 3. M. Babička Ženy: 1. J. Hrdinová, 2. K. Vítkovičová, 3. K. Šenková smíšená čtyřhra: 1. J. Hrdinová-P. Všetečka, 2. M. Odehnalová-M. Babička, 3. L. Floriánová-P. Florián. Za komisi pro mládež a sport Odehnal Jaromír. Turnaj v pétanque Blíží se červnové mistrovství města Brna v pétanque a jako každý rok se ho zúčastní i tým hráčů z Nového Lískovce. V sobotu 18. května proběhl kvalifikační turnaj ve všech třech kategoriích: muži, ženy a junioři. Slunečné počasí přivítalo všechny účastníky, kteří se přišli utkat o kvalifikaci i o ceny pro vítěze. Ty zajistila sportovní komise naší městské části, která turnaj uspořádala a její předseda Petr Všetečka. Utkání vedl tradičně Vladimír Dzurja, který zajišťuje konání turnajů i každoroční účast na mistrovství v pétanque. Jako hlavní rozhodčí se věnoval především juniorům, ale i hráčům, kteří nechtěli soutěžit a přišli si pétanque jen vyzkoušet. Na prvním místě v kategorii muži se umístil Petr Florián, který s přehledem porazil ostatní tak rychle, že jsme někteří nestihli získat ani jediný bod. V kategorii junioři bojovali všichni statečně a vítězství získala Gábinka Pavloušková. Nejdéle hrály ženy. Po úvodní přípravě a dlouhém rozehrávání předvedly opravdu napínavé utkání. Pořadí se v průběhu hry několikrát změnilo a nakonec jen o jediný bod vyhrála paní Ludmila Rolincová. Vítězové a další v pořadí si odnesli dobré ceny a my všichni účastníci radost z hraní. Pořadí hráčů podle umístění je v tabulce. Josef Schmied Pořadí: MUŽI ŽENY JUNIOŘI 1. Petr Florián Ludmila Rolincová Gábinka Pavloušková 2. Dalibor Hladík Jana Pelánová Danielka Pavloušková 3. Petr Všetečka Božena Jonášová Maruška Cupáková 4. František Pavloušek Ludmila Floriánová Maruška Neumannová 5. Michal Babička Jarmila Cupáková 6. Josef Schmied Centrum volného času Brno-Jundrov KOLIBŘÍK PRÁZDNINOVÁ ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ a intenzivní dopolední kurz vhodný i pro studenty Kč včetně materiálů a občerstvení z, MALÍŘ POKOJŮ TEL AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

9 9 LÍSKÁČEK 6/2012 ze života naší čtvrti Barevné pentličky ze života MŠ Kamarád Konec školního roku se krok k za krokem k blíží a všichni s dětmi vzpomínáme na vše, co jsme společně prožili. Bylo toho jako spousta barevných pentliček. První pentlička měla barvu zlatou, to když k nám přijela z Prahy Dáda, do kinosálu ZŠ Svážná. Dáda se žížalou Julií rozzářila očka všech dětí. Společně si zazpívaly, některé z nich získaly zajímavé ceny. Především si všichni odnesli krásné zážitky z nevšedního vystoupení. Druhá byla pentlička modrá, a to karnevalová. Karneval se konal v sále sokolovny. Pro všechny děti byly připraveny soutěže a zábavný program. Rodiče s dětmi si mohli zakoupit za symbolickou cenu lístky do tomboly, kde na děti čekalo spoustu zajímavých věcí. Po skončení reje masek se děti s rodiči mohly naobědvat ve zdejší restauraci, kde bylo pro děti připraveno speciální karnevalové menu. Další pentličku, a to zelenou, mělo vítání jara a loučení se zimou. Děti jako každý rok za zpěvu písní a lidových říkadel hodily Morenu do řeky Svratky. A začalo Jaro Oslava Dne Země dostala pentličku hnědou. Děti pomohly vyčistit okolí budovy MŠ, blízký les a louku, kam si chodí hrát. Hrou se učily poznávat, co do lesa nepatří. Protože MŠ se účastní ekologického projektu Mrkvička, předškolní děti navštívily pracoviště Lipky Rozmarýnek, kde se prožitkem seznámily s vodní hmyzí říší a ochranou přírody. Divadlo s pohádkou Liška Bystrouška za námi do MŠ přijelo , také toto divadlo bylo zaměřené na ekologii. Odpoledne dostalo pentličku černou, protože se na naší školní zahradě konalo Pálení čarodějnic a slétlo se tam hodně malých čarodějnic a čarodějů. Děti plnily různé úkoly, zatancovaly se strašidelné tance a nakonec si opekly s rodiči špekáčky nad ohněm. Den zářil pentličkou červenou, kdy děti ze všech tříd potěšily svoje maminky pěkným vystoupením, dárečkem a přáníčkem. Bílou pentličku dostaly Atletické přebory, dnem konání byl čtvrtek , kde si děti zasportovaly na hřišti ZŠ Svážná. Žlutou pentličku měla oslava MDD a rozloučení s předškoláky, které se konalo na školní zahradě. Program zajistila paní Rakovčíková s divadlem Paravánek. Poté čekalo děti pohoštění, které v letošním roce připravily maminky. Všem předškolákům jsme popřáli hodně úspěchů ve škole. Začátkem června zažily předškolní děti nezapomenutelný zážitek, kdy zůstaly přes noc v MŠ a seznámily se se školními skřítky. Tato noc získala pentličku fialovou. Poslední oranžovou pentličku jsme dali Škole v přírodě, která se konala v hotelu Horník na Třech Studních. Prožili jsme tam pěkný týden v přírodě a odvezli si plno krásných zážitků. Poslední týden jsme se rozloučili s dětmi ve svých třídách a popřáli si slunečné a veselé prázdniny. Příjemnou dovolenou a prázdniny přeje všem kolektiv MŠ Kamarád DEN DĚTÍ S ABSOLUTNÍM DIVADLEM Měsíc červen je okouzlující í čas, kdy děti oslavují svůj svátek. My jsme byli u toho 10. června, v kinosále na Svážné tentokrát i s klaunem Čiko. Celou akci uvedl a zahájil místostarosta městské části Ing. Jan Privarčák. Následoval jemný a laskavý humor herce Václava Dvořáka se kterým nahlíží na okolní svět. Schopnost zapojit do hry děti i rodiče byla zárukou dobré zábavy. Nabídl nám soutěže, písničky a animační tanečky, které vytvořily originální atmosféru. A protože děti při poznávání světa a vztahů mezi věcmi a lidmi kopírují svět dospělých, s radostí se učily šít oblečení, zašívat nebo prát a věšet prádlo. Nepříjemnou tečku za pohádkovým radováním udělal déšť. Překazil nám dobrodružnou cestu za klaunem Čiko do nedalekého lesa. Ale sladkou odměnu dostalo 90 dětí. Zasloužily si ji za soutěžení a zápal pro hru v kinosále a měly přece svátek! Předškoláci prožívají díky svému vývojovému věku tzv. magické období. Fantazie se mísí s realitou, převládá bohatá představivost, imaginace, chuť experimentovat a tvořit. Kdo těchto schopností využije a nakreslí svoje zážitky, může ve výtvarné soutěži získat ještě cenu od pojišťovny METAL-ALIANCE, které tímto děkujeme za spolupráci. Stejně tak děkujeme MC Sedmikráska za pomoc při přípravě balíčků pro děti a ověřené divadelní kvalitě Václavu Dvořákovi z dnes už neexistujícího Absolutního divadla. Na závěr snad jen přání, aby slunce o prázdninách vynahradilo současné deštivé dny, aby letošní léto bylo bohaté na ty nejhezčí rodinné zážitky a také, abyste chvíle se svými blízkými prožívali jako ta největší bohatství. Za kulturní komisi Alena Vyhnánková

10 LÍSKÁČEK 6/ ze školství Symboly jara na ZŠ Kamínky V měsíci dubnu proběhla ve školní družině na ZŠ Kamínky soutěž Symboly jara, které se zúčastnilo všech pět oddělení. Děti měly nakreslit nebo vyrobit něco, co patří k období jara. Hned při vyhlášení soutěže bylo na dětech vidět, jak začínají se zájmem přemýšlet, co si připraví. Těšily se, že nejlepší budou právě ony. Na konci měsíce nastalo slavnostní vyhodnocení soutěže, které děti moc baví. Byly také předány drobné ceny. Výkresy a výrobky se skutečně velmi povedly. Výherci se stali: z 1. oddělení Matěj Navrátil, z 2. oddělení Filip Nippert, ze 3. oddělení Nikola Rutarová, ze 4. oddělení Linda Ráhelová, z 5. oddělení Petra Sedlecká. I ostatní děti byly za snahu odměněny sladkostmi. Vychovatelky ŠD DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ RYCHLÉ ŠÍPY ANEB KAM SE PODĚLI GENTLEMANI Městská policie preventivní akce na ZŠ Kamínky V měsíci dubnu proběhla ve školní družině ZŠ Kamínky akce pořádaná Městskou policií Brno, v rámci prevence kriminality a rizikového chování. Jednalo se o výukové programy určené I. stupni základních škol. Strážníci v několika vyučovacích hodinách předávali dětem zábavnou formou informace z řady praktických oblastí každodenního života. V základech kriminalistiky zaměřených na rozvoj pozornosti a paměti ( Malý kriminalista ), se děti učily popisovat cizí osoby, a tak např. napomáhat polici při pátrání po pachateli. Ve výukovém programu bezpečné chování na ulici, se děti seznamovaly s návyky bezpečného chování v parku, na hřišti, na ulici a v prostředí, která nabízí různá úskalí a nebezpečí. Neméně praktickým tématem ( Sama doma ) bylo probírání zásad při oslovení cizími lidmi nebo telefonování s nimi a při otevírání bytu neznámým lidem. Děti všechna výše probíraná témata moc bavi- laapokládalyřaduotázeka otázek. Vzhledemkvýborné výbornému ohlasu a velkému úspěchu uvedené osvětové akce, se děti těší na další pokračování, které městská policie přislíbila. Vychovatelky ŠD Wellcome! Již tradičně proběhla na Svážné na 1. stupni soutěž v anglické konverzaci. Malí žáci vyzkoušeli, jak zvládnou anglicky mluvit o sobě, o obrázcích i na náhodně vybrané téma. Své dovednosti si porovnali ve třech kategoriích. Mezi páťáky nejlépe uspěl Richard Recman. O druhé místo se podělili Max Tran a Adam Zedníček. Třetí příčku obsadila Markéta Kabátová. V kategorii 4. tříd byla nejlepší Terezka Adamcová. Vynikající byly také Barbora Prochová a Anička Sovová, které společně obsadily druhé místo. Bronzovou medaili vybojovali Barborka Adamcová a Honzík Šmerda. Zvláštní ocenění si zaslouží naši třeťáci. Byť nejmladší, dokázali, že už nyní se anglicky domluví. Na jaře se čtvrťáci a páťáci ze Svážné společně vypravili na představení Rychlé šípy do divadla Radost. Známé dílo Jaroslava Foglara znali z čítanek. Tady se s postavami pětice chlapců setkali v jiném kabátě. Na jevišti ožili chlapci stateční, veselí a nadmíru podnikaví. Zachránili se před Černými jezdci, prožili dobrodružství s Bratrstvem kočičí pracky, zachránili děti z rozjetého žebřiňáku. Bezkonkurenční byla ovšem slavná závěrečná bitva o vlajku se třemi šípy. Do ní se zapojili všichni diváci a s chutí metali papírové koule zpět po hercích. Ačkoli divadlo nese titul loutkové, postavy až na výjimky hráli živí herci. O nádheru loutek však děti nepřišly. Po představení navštívily nově otevřené Muzeum loutek Kouzelný svět fantazie. Ochotná paní průvodkyně se podělila o zajímavosti ze zákulisí a přiblížila výrobu loutek. Živé a poutavé představení se líbilo jak dětem, tak dospělým. Všichni se dobře bavili a jistě by návštěvu zopakovali znovu. Mgr. Lenka Slámová, ZŠ Svážná Jejich výkony byly vyrovnané. Soutěžili: David Jaitner, Simona Kroutilová, Monika Malíková, Daniel Necid a Ellen Novotná. Vybrat vítěze nebylo vůbec jednoduché. Nakonec si všichni zúčastnění odnesli diplom a drobné dárky. Well done! Mgr. Lenka Slámová, učitelka angličtiny

11 11 LÍSKÁČEK 6/2012 ze sportu Korfbal: Mladší stříbrní Korfbalová liga mladších žáků vyvrcholila dne finálovým dnem ve Znojmě. Finálových utkání se zúčastnily týmy Znojma, Českých Budějovic, Náchoda, Kutné Hory, Prostějova a Brna. Brněnský žákovský korfbal celou sezonu reprezentovalo pod vedením trenéra Jakuba Pernici družstvo mladších žáků složené převážně z kluků a holek z Nového Lískovce, ze Základní školy Brno, Kamínky 5. Je třeba podotknout, že v kategorii mladších žáků je to jediné družstvo na území Brna. Hráči ve věku 9 13 let se v průběhu sezony umístili v tabulce na prvním místě. Přesto museli svoji pozici znovu obhajovat ve finále. Po úspěšném utkání s Českými Budějovicemi se střetli v boji o první místo se Znojmem. V napínavém utkání plném adrenalinu a velké touze po zlatě náš tým nakonec podlehl soupeři 3:6 a umístil se tak na druhém, stříbrném místě. Pro kategorii mladších žáků našeho klubu to znamená velký úspěch, v podstatě poprvé v historii brněnského korfbalu se mladší žáci probojovali do finále a navíc se umístili na přední pozici. Velký dík patří hráčům a hráčkám, kteří poctivě trénovali po celý rok, účastnili se dalekých cest za zápasy po celé republice, trenérovi Jakubu Pernicovi, rodičům hráčů za fandění a podporu v tomto zatím málo rozšířeném, ale atraktivním sportu, Základní škole Brno, Kamínky za umožnění bezplatného užívání tělocvičny, městské části Nový Lískovec za každoroční finanční podporu formou dotace. Hráče čeká ještě Český pohár žáků v Náchodě, kterého se každoročně účastní, a korfbalové soustředění během prázdnin. Držíme palce do další sezony. David Kubů, asistent trenéra Společné foto: zleva: Erik Butora, Vendula Jemelíková, Marek Pospíšil, Nela Kubů, Katka Coufalová, Jakub Pernica (trenér), Marie Pejřilová, Aneta Drábková, Markéta Cupáková, Martin Kostelka, Adam Leznar KVĚTEN PLNÝ ATLETIKY Výběr žáků II. stupně ZŠ Svážné reprezentoval naši školu v atletických soutěžích POHÁR ROZ- HLASU a ATLETICKÝ ČTYŘBOJ. OKRESNÍ KOLO ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE se konalo na ZŠ Laštůvkova pro mladší žactvo a pro starší žactvo. Je to soutěž pětičlenných družstev (body za výkony se započítávají čtyřem nejlepším v družstvu). Soutěží se v běhu na 60 m, vytrvalostním běhu, ve skoku vysokém nebo dalekém a hodu kriketovým míčkem nebo u staršího žactva vrhu koulí. Kromě družstev jsou také vyhodnoceni i jednotlivci. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků Dan Mareš, Robin Schneider, Michal Ščevík, Jan Sojka a Martin Žanda. Jako družstvo se umístili na 9. místě z 15 škol. V jednotlivcích se nejlépe umístil Michal Ščevík na 12. místě ze 70 žáků, v kategorii mladších žákyň Miriam Zedníčková, Pavlína Vymazalová, Veronika Bakičová, Silvie Škorňáková a Kamila Vítkovičová. Děvčata podala skvělé výkony, a tak se mohla radovat ze ZLATÝCH MEDAILÍ. V jednotlivcích se umístila M. Zedníčková na 5. místě, V. Bakičová na 7. místě, P. Vymazalová na 8. místě, S. Škorňáková na 14. místě z 65 závodnic ze 13 škol. V kategorii starších žáků Antonín Konečný, Kamann Robin, David Křivánek, Martin Vévoda a Lukáš Bíla. Hoši se jako družstvo umístili na 11. místě z 15 škol. POHÁR ROZHLASU je soutěž družstev v běhu na krátkou a dlouhou trať, ve skoku vysokém a dalekém, v hodu kriketovým míčkem u mladších žáků, vrhu koulí u starších žáků a štafetě 4 60 m. Jeden žák může soutěžit pouze ve dvou disciplínách a štafetě. Mimo družstev jsou také vyhodnoceni v každé disciplíně 3 nejlepší závodníci. Obvodní kolo pro starší žactvo proběhlo na ZŠ Arménské, naši chlapci se umístili na 6. místě. Mladší žactvo soutěžilo na ZŠ Labské. Družstvo našich mladších žáků se umístilo na 8. místě. Družstvo mladších žákyň ve složení: Pavlína Vymazalová, Silvie Škorňáková, Miriam Zedníčková, Sabina Křížová, Kamila Vítkovičová, Barbora Zárubová, Sabina Horáková, Natálie Helsnerová, Eliška Hrubá se umístilo na 1. MÍS- TĚ, a tím automaticky naše děvčata postoupila do okresního kola, které se konalo ve sportovním areálu na Palackého vrchu. Tady se umístila na 8. místě. Všem soutěžícím děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a současně blahopřeji k mnoha osobním rekordům. St. Zálešáková, uč. TV

12 Studentky a studenti z Hotelové školy Brno, Bosonožská 9 opět v Solnohradsku Vedení Hotelové školy Brno, Bosonožská každoročně umožňuje několika ze svých žáků pobyt a praxi v zahraničních školách podobného zaměření. První skupinka směřovala letos v lednu do významného rakouského lázeňského střediska Bad Hofgastein. V tomto městě je vyšší odborná škola zaměřená na turismus a hotelnictví (Tourismusschulen Salzburg Hotelfachschule Bad Hofgastein), zároveň zde však studovala i studuje řada mladých velmi nadějných rakouských lyžařů. Studium trvá tři, čtyři nebo pět let. Škola je významně finančně i společensky podporována hospodářskou komorou spolkové země Salzbursko. Kvalita školy je o to vyšší, že úzce spolupracuje s nejlepším místním hotelem pětihvězdičkovým Grand Park Hotel. Mažoretky LILI Hodně lidí si klade otázku, co je nebo kdo je to vůbec mažoretka? Základní definice by mohla znít: Tanečnice, jejichž choreografie je založená především na barvité práci s náčiním. Lidé si je však stále spojují pouze s dechovou hudbou, barevnými uniformami a strohým pochodováním. Mažoretkový sport však prošel velkou změnou. Kostýmy jsou čím dál spořejší a efektnější, dechovou hudbu nahradila hudba moderní a s hůlkou jdou udělat neuvěřitelné věci. Klade důraz na techniku pochodu a držení těla. Pronikají sem však taneční prvky. Mažoretky jsou dnes zcela plnohodnotným odvětvím sportu. Která se dělí na kategorii baton (hůlka), kde se dělají různé druhy twirlingu (obtáčení hůlky kolem těla), a kategorii pom pom (třásně), kde děvčata využívají své gymnastické dovednosti. Přímo v centru Brna trénuje skupina mažoretek LILI, která vznikla v r Má asi 50 členek ve věku 2,5 12 let. V prvním roce se děvčatům podařilo naučit se základní mažoretkové dovednosti, a tak na podzim roku 2009 mohla skupina začít aktivně vystupovat. Mimo vystoupeni pro potěšení okolí, třeba v domovech důchodců či školkách, se děvčata ukázala i široké veřejnosti. Mohli jste holky vidět na vystoupení na vánočních trzích pořádaných Brněnskými veletrhy nebo v obchodní galerii Vaňkovka v rámci pořádaných vánočních programů. Od roku 2012 začali intenzivně trénovat na první soutěžní sezonu ve vlastním multifunkčním volnočasovém centru Zámeček na Hybešove 17, kde májí přizpůsobený zrcadlový sál ke svému umění. Jezdí hlavně na profesionální mažoretkové soutěže, které jsou LÍSKÁČEK 6/ aktuálně Studenti a studentky z Bosonožské pracovali v servisu i v kuchyních. Vedli je špičkoví rakouští odborníci, kteří se jim pečlivě a trpělivě věnovali. Díky tomu si naši studenti rozšířili znalosti a dovednosti. Opravdové zaujetí pro obor je u rakouských studentů nevšední, což pozitivně ovlivnilo naše praktikanty. Ke vzdělání v oblasti hotelnictví a gastronomie patří také poznání prostředí i přírodních krás a rarit, o něž v rakouských Alpách není nouze. To všechno zcela vyplnilo třítýdenní pobyt, volného času bylo pramálo. Vynikající bylo ubytování ve školním internátě, jehož realizace byla před dvěma lety ohodnocena cenou rakouských architektů. Škola může své studentky a studenty vysílat na takovéto pobyty díky programu Leonardo, který je financován Evropskou unií. Vedení školy musí vyvinout značné úsilí, aby v zahraničí získalo skutečně dobré partnery a umožnilo studentům tyto kdysi běžné pracovní a vzdělávací pobyty, podobné tzv. na zkušenou nebo na wechsel. Mgr. Helena Marešová buď nepostupové (jedno kolo s okamžitým konečným výsledkem) nebo postupové, takže většinou i celorepublikové (více kol podle bodování s možností se dostat až na evropskou úroveň) Jen ze soutěží roku 2012 si dovezli krásná umístění a to soutěžní sezona teprve začala: Litovelský pohárek = 1. místo, MTF (Mezinárodní taneční festival) = 3. místo, MAC (Majorettes Association Czech) = 5. místo (postup do finále), IMA (International Majorettsport Association) = 4. místo (postup do semifinále). Právě díky soutěžím se mažoretky musí zabývat i gymnastikou a posilováním, aby se co nejrychleji vyrovnaly mistrům Evropy v mažoretkovém sportu. To znamená, že děvčátka mají obecný tělovýchovný rozvoj. K tomu všemu a hlavně k soutěžím patří krásné barevné a třpytivé kostýmy spojené s hladce učesanými a ozdobenými vlasy a výrazné líčení složené hlavně ze třpytivých dekorativních líčidel. To vše vede malá děvčátka ke společenské výchově mladých dam. Každý měsíc pořádají víkendová soustředění, každý týden sobotní tréninky na Zámečku na Hybešove 17 a o prázdninách mají vypsané turnusy sportovně zaměřených příměstských táborů, které jsou otevřeny nejen pro členky LILI, ale také pro veřejnost. Celoročně přijímají nové členky. Stačí mít jen zájem a chuť tančit. Mažoretky jako volnočasová aktivita nabízejí jen kolektivní zábavu a pohybovou kulturu na pravidelném tréninku 4 týdně. Takže jsou členky vtaženy do světa mladého tanečního aktivního sportu. Mažoretky LILI se rády ukážou na různých kulturních, sportovních i charitativních akcích. Za každé oslovení a kontakt v tomto smyslu budou velmi rádi. Podívejte se na jejich webové stránky nebo volejte Multifunkční volnočasové centrum Zámeček, Hybešova 17, Brno pořádá LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PŘÍMO V CENTRU BRNA!!! Příměstské tábory budou probíhat vždy od pondělí do pátku, hod. 1. turnus , 2. turnus , 3. turnus , 4. turnus JE URČEN POUZE MAŽORETKÁM LILI!!! 5. turnus , 6. turnus , 7. turnus , 8. turnus , 9. turnus Program příměstských táborů je určen všem holkám a klukům od 3 15 let, budeme se věnovat sportovním aktivitám v tělocvičně i venku, zkušení instruktoři nás naučí, jak se protáhnou a posílit svaly, a dají nám tak základy k jakýmkoli sportovním aktivitám. Pro zájemce možnost všeobecného tanečního tréninku. Zdaleka nejen mažoretky!!! Hromada dobrých nápadů k rukodělným aktivitám. Budeme si hrát, dovádět a výletovat... CENA JEDNOHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA JE Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy, odpolední svačiny, celodenní pitný režim, případné vstupy a program na celý týden. Pište na: nebo volejte

13 13 LÍSKÁČEK 6/2012 aktuálně Závod na lezeckém balvanu Lezecký balvan na volném prostranství v areálu Kamenný vrch Plachty (pod zastávkou MHD Kamenný vrch) byl ve středu dějištěm jarního závodu žactva ve volném lezení. Počasí závodu nepřálo. Bylo chladné a deštivé odpoledne. Nejúspěšnějšími v jednotlivých kategoriích byli tito závodníci: Kategorie nejmladší žactvo do roku narození 2002: 1. místo Alex Hrazdírová, ZŠ Bakalovo nábřeží 2. místo Filip Javorský, ZŠ Veslařská 3. místo Leona Kmoníčková, ZŠ Kamínky Kategorie mladší žactvo rok narození 2001, místo David Valihrach, ZŠ Kamínky 2. místo David Kolář, ZŠ Svážná 3. místo Michal Javorský, ZŠ Kamínky Kategorie Profi 1. místo Kateřina Smetanová 2. místo Vojtěch Hyánek 3. místo Michaela Smetanová Lezecké boty se zájemcům na místě zdarma zapůjčovaly od dětského lezeckého kroužku Rockey Monkeys. Závodem provázel odborným komentářem místostarosta ÚMČ Brno-Nový Lískovec Ing. Jan Privarčák. Na podzimní závody srdečně zvou pořadatelé Turistický oddíl mládeže Horolezčata ve spolupráci s kulturní komisí ÚMČ Brno- -Nový Lískovec. Pozvánka bude v Lískáčku a ve vývěskách ÚMČ. Miloš Stejskal Den Země na ZŠ Kamínky Stalo se každoroční tradicí připomenout si svátek Země, který se stal podnětem pro celoškolní aktivity ekologického charakteru. Žáci 2. stupně si při této příležitosti změřili v jednotlivých týmech své schopnosti a dovednosti v celkem jedenácti disciplínách, které připravoval a zorganizoval kolektiv letošních deváťáků. Soutěžící se při jejich absolvování nepochybně dozvěděli i mnoho nových zajímavostí. Společně jsme strávili pěkné dopoledne, které se odlišovalo od běžných každodenních školních povinností. Nevšední akce byla zakončena slavnostním vyhlášením výsledků a zaslouženým odměněním vítězů. Žáci 2. stupně ZŠ Kamínky ŠŤASTNÉ DÍTĚ SPOKOJENÝ RODIČ Vážení rodiče, pojďme společně nahlédnout do nově otevřené školky Žirafka zdravé školky bez limitu. Najdete ji v městské části Jundrov, ulice Nálepkova 30, v příjemném prostředí nového rodinného domu se zahradou, kde je pro děti připraveno bezpečné zázemí vybavené hračkami a vzdělávacími pomůckami tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své dovednosti. Školka je velmi dobře dostupná ze všech brněnských částí, výhodou je bezproblémové parkování a krásné okolí obory Holedná, která přímo vybízí k procházkám s dětmi. Školku tvoří dvě oddělení jesličky pro děti od 6 měsíců do 3 let a školka pro děti od 3 let. Každé oddělení má kapacitu 20 dětí, samostatné sociální zařízení a oddělenou ložnici. Zdravá školka bez limitu nabízí celodenní, dopolední, odpolední pobyt dětí, nadstandardní službou je noční a víkendová školka, hlídání dětí v době nemoci v domácím prostředí zajišťované profesionálními pečovatelkami, které jsou součástí našeho týmu. Nabízíme stravu v bio kvalitě, saunování, plavání, základy tenisu, pohybové kroužky, logopedii, fyzioterapii, canisterapii, klinikklauny, program zdravé zoubky, baby masáže, organizujeme školky v přírodě, víkendové a týdenní pobyty pro děti, rodiče a prarodiče. Součástí celotýdenního programu je taneční kroužek, prvky sebeobrany (postřeh, rychlost, obratnost), kroužek angličtiny, dramatická výchova, kroužek výtvarných technik a rukodělné dílny. U všech dětí plně respektujeme individuálnost jejich potřeb, především zohledňujeme potřebu spánku, zaručujeme rodinné prostředí a dostatečný počet kvalifikovaného personálu. V jesličkách o děti pečují tety zdravotní sestry, v oddělení starších dětí kvalifikované paní učitelky s pedagogickým vzděláním pro předškolní výchovu. Nízký počet dětí na jednoho zaměstnance garantuje individuální přístup. Srdečně Vás všechny zveme na oficiální zahájení provozu a současně den otevřených dveří od 10 do 18 hod. Provoz školky bude zahájen Provozní doba: 7 18 hod. (jsme schopni vyjít vstříc časovým požadavkům rodičů) Umožňujeme flexibilní docházku děti mohou ráno přijít podle svých zvyků nebo potřeb rodiče a stejně tak odejít domů. Přihlášky a podrobné informace naleznete na dotazy rádi zodpovíme na tel Na období letních prázdnin jsme připravili pro Vaše děti 3 turnusy příměstských táborů info na stránkách školky. Na setkání se těší kolektiv školky Žirafka

14 LÍSKÁČEK 6/ tipy pro volný čas PRAVIDELNÝ PROGRAM: Odpolední hlídání dětí, pondělí a středa hod., členové: permanentka 65 Kč/10 hod. (platnost 1 měsíc), nečlenové: 85 Kč/hodina. Pondělí Hudební hrátky s batolátky, hod., 8-18 měs., členové: 1125 Kč/15 lekcí, nečlenové: 95 Kč/vstup Hudební hrátky s batolátky, hod., 1,5-4 roky, členové: 1125 Kč/15 lekcí, nečlenové: 95 Kč/vstup O. S. LOGO, Logohrátky, hod., 3-5 let, členové: 1125 Kč/15 lekcí, nečlenové: 95 Kč/vstup O. S. LOGO, Než půjdu do školy, hod., 5-7 let, členové: 1125 Kč/15 lekcí, nečlenové: 95 Kč/vstup Rehabilitační cvičení aneb Aby záda nebolela, až hod., členové: 1125 Kč/15 lekcí, nečlenové: 95 Kč/vstup Cvičení pro maminky po porodu a maminky s malými dětmi, hod., členové: 1125 Kč/15 lekcí, nečlenové: 95 Kč/vstup. Úterý Kvítka, úterý hod., 1-2 roky, členové: 1040 Kč/16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/1 lekce Kvítka, úterý hod., 2-3 roky, členové: 1040 Kč/16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/1 lekce Kvítka, úterý , 3-4 roky, členové: 1040 Kč/16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/1 lekce *Zuzu angličtina, úterý hod., 2-8 let Sebeobrana pro děti, úterý hod., 5-7 let, členové: 1200 Kč/16 lekcí, nečlenové: 95 Kč/lekce *Shambhalla, úterý hod. Sahadža jóga, úterý hod., 40 Kč/vstup Středa Kvítka, středa hod., 1-2 roky, členové: 1040 Kč /16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/1 lekce Kvítka, středa hod., 2-3 roky, členové: 1040 Kč /16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/1 lekce Kvítka, středa hod., 3-4 roky, členové: 1040 Kč/16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/1 lekce Zoo Brno Medvědí sourozenci Kuba a Toby řádí ve výběhu Beringie Čtyřměsíční medvíďata kamčatská do výběhu 25. května vyvedla samice Kamčatka. Po bližším prozkoumání terénu mláďata objevují nejrůznější hry a tak je v těchto dnech nejčastěji spatříte, jak závodí ve šplhání na stromy. První chvíle ve výběhu strávila mláďata prozkoumáváním terénu a pořádnou koupelí. V dalších dnech si medvědí rodinka oblíbila místo v zadní části výběhu, a to k radosti návštěvníků, přímo u pozorovacích skel. Lidé tak měli možnost vidět medvíďata ve chvílích aktivity i odpočinku. Díky neukázněným návštěvníkům se však tato situace otočila, když medvědice svá mláďata kvůli hluku, pokřikování a tlučení na skla, odvedla do nejzazšího koutu výběhu. V tuto chvíli se jí tak chovatelé opět snaží ukázat, že výběh je pro O. S. LOGO, Logohrátky, středa hod., 3-5 let, členové: 1200 Kč/16 lekcí, nečlenové: 95 Kč/lekce O. S. LOGO, Než půjdu do školy, středa hod., 5-7 let, členové: 1200 Kč/16 lekcí, nečlenové: 95 Kč/lekce Sebeobrana pro děti, středa hod., 8-12 let, členové: 1200 Kč/16 lekcí, nečlenové: 95 Kč/lekce *Cvičení OSHO DIVINE HEALING, středa hod. (1x 14 dní) *Klub MAKAK (angličtina pro dospělé), středa hod. Čtvrtek Kvítka, čtvrtek hod., 1-2 roky, členové: 1040 Kč/16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/lekce Kvítka, čtvrtek , 2-3 roky, členové: 1040 Kč/16 lekcí, nečlenové: 85 Kč/lekce Tancování s miminky, čtvrtek hod., členové: 1200 Kč/16 lekcí, nečlenové: 95 Kč/lekce Dramatický kroužek Kašpárek, čtvrtek hod., od 3 let, členové: 1200 Kč/16 lekcí, nečlenové: 95 Kč/lekce Dětská taneční školička Victoria, čtvrtek až hod., 5-6 let, členové: 2250 Kč/28 lekcí (+2 vystoupení), nečlenové: 95 Kč/1 lekce Dětská taneční školička Victoria, čtvrtek až hod., 4-4,5 roku, členové: 2250 Kč/28 lekcí (+2 vystoupení), nečlenové: 95 Kč/1 lekce *Zumba, čtvrtek hod. Pátek Poupátka, pátek hod., 3-6 měsíců, členové: 910 Kč/14 lekcí, nečlenové: 85 Kč/lekce Poupátka, pátek hod., 6-12 měsíců, členové: 910 Kč/14 lekcí, nečlenové: 85 Kč/lekce Poupátka, pátek hod., 6 týdnů - 3 měsíce (orientačně), členové: 390 Kč/6 lekcí, nečlenové: 85 Kč/lekce *Balet, pátek hod., od 3 let Neděle *CB Betanie otevřené rodinné bohoslužby, neděle hod. * partneři MC Sedmikráska, kontakty a další informace o aktivitách najdete na webu POZOR! Permanentky možno zakoupit pouze do ni i medvíďata bezpečný. Prosíme proto návštěvníky zoo, aby věnovali pozornost upozorněním, jak se mají v blízkosti výběhů chovat. V případě, že budou hluční, sami se připraví o možnost vidět unikátní okamžiky ze života zvířat. Aktuálně nejoblíbenější činnost medvíďat: utíkat mámě a lozit na stromy, kde na ně nikdo nemůže! Setkání adoptivních rodičů a sponzorů Setkání adoptivních rodičů a sponzorů, které je každoročně připraveno na poslední srpnový víkend, se letos uskuteční v sobotu 25. srpna. Program na pódiu U velblouda začne ve 14 hodin a ten letošní bude stát opravdu za to! OTEVÍRACÍ DOBA ZOO Otevírací doba Zoo Brno v měsíci červenci a srpnu: denně od 9 18 hod., pokladny se uzavírají v 17 hod. Členem se může stát každý po seznámení s pravidly MC Sedmikráska a po zaplacení členského příspěvku 100 Kč/kalendářní rok. Průběžně budou doplňovány další aktivity podle zájmu a organizačních možností (např. jazyky pro dospělé, kurzy efektivního rodičovství, komunikační kurzy, přednášky atd.) PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SE SEDMIKRÁSKOU Putování s králíčkem Felixem (cesta kolem světa) vždy od 8 do 16 hod., pro děti od 4 7 let. Cena: Kč Program: děti budou hravou formou objevovat světadíly, navštívíme indiány, pobudeme mezi klokany, podíváme se za tučňáky a čekají nás i další dobrodružství. Pokud počasí dovolí, uděláme si výlet do obory v Kohoutovicích. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO MAMINKY S DĚTMI aneb Z pohádky do pohádky vždy od 9 do 12 hod., pro děti od 0 8 let Cena: Kč/rodina Program: cvičení, muzicírování, tvoření, společná návštěva koupaliště nebo bazénu, vše motivované nejznámějšími českými pohádkami. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO ŠKOLKÁČKY aneb Dobrodružství s Pipi Dlouhou punčochou vždy od 8 do 16 hod. Cena: Kč Program: Zabrousíme do vily Vilekuly, s Pipi, Tomíkem a Aničkou budeme stanovat, doprovodíme Pipi do školy, do cirkusu, na ostrov kurekuredutů, a mnoho dalšího. Přihlášky a ostatní informace v MC Sedmikráska Brno o.s., Oblá 51, Brno- -Nový Lískovec, mob.: KROUŽKY LIPKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Lipka nabízí v novém školním roce množství zájmových kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Kroužky probíhají v interiérech pracovišť, v okolních přírodních zahradách a mnohdy také v přírodě mimo Brno. Přestože náplň kroužků je rozmanitá, všechny spojuje jejich environmentální rozměr a vedení dětí k ochraně přírody. Lipka se tak snaží být útočištěm vnímavým dětem i dospělým, jimž nejsou další osudy životního prostředí lhostejné a mají vůli pro jeho zlepšování sami něco udělat. V naší nabídce najdete kroužky přírodovědné, tvořivé, taneční, sportovní, chovatelské i jazykové. Více informací o kroužcích a přihlášky hledejte na POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH TÁBORECH Lipka a její čtyři brněnská pracoviště nabízí poslední místa na příměstských i pobytových táborech. Děti se mohou těšit na poutavý táborový program, zábavné poznávání přírody, nové kamarády i tajemná dobrodružství. Aktuální nabídku táborů najdete na

15 15 LÍSKÁČEK 6/2012 tipy pro volný čas REZEKVÍTEK & STÁRCI & KK RMČ Nový Lískovec v rámci Kameňákové brigády pořádají KOSENÍ KONIKLECOVÉ LOUKY sraz nejen krojovaných účastníků v borovém hájku 5:00 hodin - scházení, kutí kos 5:30 hodin - odchod na louky, sečení 7:00-8 :00 hodin snídaně v trávě 8:00 9:30 dosékání, prozpěvování 9:30 14:00 hrabání posečené trávy SOBOTA Koniklecová rezervace Kamenný vrch LIGA VOZÍČKÁŘŮ NABÍDNE UNIKÁTNÍ SLUŽBU HENDIKEPOVANÝM Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním postižením jsou ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům pomohli. Liga vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas trávit ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září otevírá lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb. V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájemci nejen nové zážitky, ale i individuální přístup. Budeme se společně učit různým výtvarným technikám, pracím s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdělávací a tréninkové programy, můžeme uspořádat výlet za kulturou i za sportem, například se naučíme pétanque nebo minigolf, popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo se věnoval jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak. Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si každý může sám zvolit například tři dny v týdnu. A taky věk klienti by měli být ve věku od 19 do 64 let. V Brně a okolí se podobné služby vyskytují, většinou jsou však zaměřeny na seniory, na mentálně postižené nebo duševně nemocné lidi. My chceme oslovit především tělesně postižené, pro které zatím podobná možnost neexistuje, dodala Hana Svobodová. Centrum denních služeb ale uvítá i klienty s jiným postižením, je dobré se v tomto případě domluvit, zda se jedná pro konkrétního člověka o vhodnou službu. A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí moderní a krásné prostory v ulici Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho lidí nemá s kým trávit čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech a odpočinek. Navíc chceme klienty naučit něco nového. Centrum denních služeb bude fungovat od 8 do 15 hod. každý všední den, upřesnila vedoucí programu. Zájemci se mohou dozvědět víc na webových stránkách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz), nebo se rovnou mohou obrátit na Hanu Svobodovou ( , , VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle vašeho zadání. Nyní AKCE 30% SLEVA NA: OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE DLE VAŠEHO PŘÁNÍ VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB cena je bez montáže a vrtání (možno dodat). Domestav, Špitálka 23, Brno, M: Domestav, Špitálka 23, Brno, M: STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ Opět modeláž nehtů tel.: Snížené ceny dámských a dětských úkonů Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel renovace podlah

16 LÍSKÁČEK 6/ různé TEXTOVÁ INZERCE ROZCUCHANÁ NEVĚSTA Suroviny: 500 g vařených brambor ve slupce, 500 g jablek, 4 vejce, 250 ml mléka, cukr, mletá skořice, 50 g másla. Postup: studené vařené brambory a jablka oloupeme a každé zvlášť nastrouháme na hrubém struhadle na nudličky. Polovinou másla vymažeme pekáček a střídavě do něj klademe vrstvu brambor a jablek, posypeme skořicí a cukrem. Poslední vrstvu tvoří brambory. Pekáček zalijeme vejci rozšlehanými s mlékem, povrch poklademe plátky másla a dáme do trouby na 180 C, upečeme do růžova. NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: S. Brown: Tichý muž L. Jackson: Temný safír J. Nesbo: Spasitel B. Nesvadbová: Borůvky K. Tučková: Žítkovské bohyně Novinky pro děti: T. Brezina: Hafani 001, Špičkoví agenti J. Davis: Garfield chrochtá blahem T. Feldman: Hopsavé přátelství R. McPhillips: Mašinka Julinka Ch. Paolini: Odkaz dračích jezdců Žebříček pro dospělé: S. Meyer: Stmívání S. Monyová: Utrhnout se ze řetězu M. Kocábová: Ani tady, ani tam K. Furnivall: Perla Petrohradu T. French: Na věrnosti Žebříček pro děti: J. K. Rowling: Harry Potter a kámen mudrců R. Čechura: Maxipes Fík na cestách M. Groening: Simsonovi: Zuby jektající Z. Pospíšilová: Kouzelná třída J. Wilson: Vzdušné zámky Půjčovní doba o prázdninách v knihovně: úterý 9 12, hod., čtvrtek 9 12, hod. Od 16. do 27. července bude knihovna zavřená. Upozorňujeme čtenáře na možnost prodloužení výpůjček před vypršením výpůjční doby přes Vaše čtenářské konto, které najdete na cz, lze prodloužit i telefonicky. Pěkné léto přeje knihovnice Denisa Rothová Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v Lískovci. Platba ihned v hotovosti. Tel.: Vyměním velmi pěkný OB 3+1 po úpravách v Líšni, pokoje 22, 12, 12 předsíň 12 kuchyň 11 m 2 za OB 2+1 nebo 2kk bez doplatku. Tel Prodám RD 5+1 s garáží a zahradou ve St. Lískovci. Dům je podsklepený. Celk. plocha 384 m 2, zahrada 180 m 2. Cena Kč. Vhodná rekonstrukce. Možnost slevy. Tel.: Koupíme byt 2+kk 2+1 v novostavbách na ulici Plachty a Oblá. Financování hotovost z již prodané nemovitosti , SŠ, praxe: pokladní, vrátná, obch. refer., prac., spolehl. hledá zam. v centru, Bohun., Star.+Nov. Lísk. Předem díky za solidní nab. od solidní firmy Prodám pánskou černou koženou bundu, vel. L, do pasu za pánské černé kožené kalhoty, na bocích šněrované, vel. L za 800. Vhodné na motorku Prodám byt na Koniklecové o velikosti m 2, cena dohodou. Tel.: Nabízím pronájem garážového stání v podzemních garážích v domě na ulici Plachty. Objekt je střežen bezpečnostní službou. Telefon NOVINKY VE VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert Novinky na DVD: Kličko, Kurýr z podsvětí, Signál, Nepřítel pod ochranou, Kronika, Coriolanus, Hugo a jeho velký objev, John Carter: Mezi dvěma světy, Železná lady, Jack a Jill, Tohle je válka atd. Novinky na BLU-RAY: Kronika, Hugo a jeho velký objev, John Carter: Mezi dvěma světy, Signál, Terminátor 2, Den zúčtování a spousta dalších Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a případné opakování:

17 17 LÍSKÁČEK 6/2012 různé Vodděleníchnašichdružinekzačaliněkteřípra našich družinek někteří pracovat na projektu staveb diorama s tématy sportoviště, město, vesnice a příroda. Na projektech pracují skupinky dětí a k výrobě si vybírají všechny možné dostupné materiály. Jelikož má každá skupinka jinou techniku, je každý projekt osobitý a jedinečný. Zajímavým byl pro děti také výukový program Městské policie Brno Nevidím, kde si děti samy vyzkoušely pomocí slepecké hole a textilních klapek na oči pocity nevidomého člověka v dnešním rušném světě. V křesle pro hosta jsme hned poté přivítali Mgr. Martinu Handlovou, která dětem přiblížila dopravní situaci v bydlišti, jak reagovat při setkání se psem, bezpečnost při kontaktu s cizími lidmi a další preventivní situace. Projekt Poznej svého strážníka brněnské městské policie jsme tímto vzali doslova a odcházeli jsme z besedy s naší strážkyní v družném hovoru. V Tea-dílnách děti vyráběly šperky a zajímavé figurky z fimo hmoty. S paní knihovnicí Denisou Rothovou a jejími knížkami strávily příjemné chvíle při besedě Teta to zase plete. Vychovatelky ŠD HODINOVÝ MANŽEL aneb VÁŠ DOBRÝ SOUSED Pěkný den, chci Vás informovat, že provádím: elektroinstalatérské práce, drobné domácí řemeslnické práce (vodoinstalatérské, zednické ), zakázky většího rozsahu (pokládku podlahových krytin, malování ), základní údržbu zahrad, kácení stromů včetně rizikového za použití horolezecké techniky, montáž sítí proti holubům. Samozřejmostí je, že vše provedu kvalitně, rychle a čistě. Volejte na tel.: Velmi oblíbená hra dětí podobná mikádu VĚŽ Daniel Srnec, Oblá 403/35, Brno-Nový Lískovec, Championi skórují hned 4krát ŠKODA Fabia Champion Šampionát teď probíhá i v AUTONOVA BRNO. Fabia Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyrválcovým turbomotorem s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace u našich prodejců nebo na Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Fabia Champion: 5,2 5,9 l/100 km a g/km Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTONOVA BRNO s.r.o. Masná Brno Tel.:

18 LÍSKÁČEK 6/ inzerce RENOVACE DVEŘÍ NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ aktuální AKCE naleznete na našich stránkách Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV HEZKÝ DOMOV mít je skvělé, zařídí ho firma Welle :) Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy tel.: , KUCHYNĚ / SKŘÍNĚ / DVEŘE / NÁBYTEK elle inzerat 93x125 dvere novy liskovec2012.indd 1 5/29/2012 3:51:48 PM NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU - SLEVA 30% Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA kvalitní české výrobky nejnovější novější trendy sedacích souprav lůžka dřevěná i čalouněná sektorový nábytek ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Pásmu 5 GHz dal ČTÚ zelenou

Pásmu 5 GHz dal ČTÚ zelenou Vážení spoluobčané, Nevím, kdy se Vám tento úvodník dostane do rukou a kdy si ho přečtete. Píši ho poslední prázdninový den. Děti nastupují po studených propršených prázdninách do škol, počasí si z nás

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více