EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR"

Transkript

1 Příloha 5 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2001 Fyzika Horský, J., Novotný, J., Štefaník, M.: Mechanika ve fyzice (vychází s finanční podpo-rou AV ČR ve výši 231 tis. Kč) Geografie Král, V.: Fyzická geografie Evropy (dotisk 1. vydání) Geologie Kovanda, J. a kol.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí (vychází ve spolupráci s Českým geologickým ústavem, s finanční podporou MŽP ČR a firem: INSET, s.r.o., Praha; K+K průzkum, s.r.o., Praha; RADON, v.o.s., Praha; CHEMCOMEX, a.s., Pra-ha) Matematika Balcar, B., Štěpánek, P.: Teorie množin (2. upravené a rozšířené vydání; vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 165 tis. Kč) Bican, L.: Algebra (pro učitelské studium) Půlpán, Z.: K problematice hledání podstatného v humanitních vědách (vychází s finanční podporou grantu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové) Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika (vychází s finanční podporou ČMT a AV ČR) Technika Koudelka, P., Procházka, P.: Apriory Integration Method (vychází s finanční podpo-rou Grantové agentury ČR ve výši 100 tis. Kč a dalších subjektů) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (3) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (1) (2. dotisk, 1. vydání) Procházka, P.: Základy mechaniky složených materiálů (vychází s finanční podporou Grantové agentury ČR ve výši 40 tis. Kč) Škvor, Z.: Akustika a elektroakustika (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 191 tis. Kč, ČMT a firem) Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství (2) (vychází s finanční podporou Grantové agen-tury ČR ve výši 150 tis. Kč, ČMT a 13 firem) Biologie, lékařské vědy Dungel, J., Hudec, K.: Atlas ptáků České a Slovenské republiky (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 456 tis. Kč a firmy Českomoravská energetická, a.s., Praha) Kolbek, J. a kol.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivo-klátsko, 2. díl (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 161 tis. Kč) Kolektiv autorů: Teplice Program - sborník (účelový náklad) Le Fanu, J.: Vzestup a pád moderní medicíny (překlad z angličtiny A. Čechová, vy-chází s finanční podporou AV ČR ve výši 226 tis. Kč) Lorenz, L.: Osm smrtelných hříchů (překlad z němčiny P. Příhoda, 2. vydání, v Academia 1. vydání, dotisk) Moravec, F.: Trichinelloid Nematodes Parasitic in Cold-blooded Vertebrates (vychází s

2 finanční podporou AV ČR ve výši 286 tis. Kč) Neuhäuslová, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (dotisk 1. vydání) Pazourek, J.: Vyprávění o rostlinách Schreiber, V.: Medicína na přelomu tisíciletí Veselovský, Z.: Obecná ornitologie (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 345 tis. Kč) Vidal-Martínez, V.M., Aguirre-Macedo, M.L., Scholz, T., González-Solís, D., Mendo-za- Franco, E.F.: Atlas of the Helminth Parasites of Cichlid Fish of Mexico (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 134 tis. Kč) Chemie Kaštánek, F.: Bioinženýrství (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 251 tis. Kč) Architektura, umění Just, V.: Vlasta Burian - Mystérium smíchu (2. vydání) Krier, L.: Architektura volba nebo osud (překlad z angličtiny J. Huťa) Petrasová, T. a kol.: Dějiny českého výtvarného umění III/1, 2 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši tis. Kč) Ševčík, J., Morganová, P., Dušková, D.: České umění Ekonomie Ježek, T. (ed.): Zásady liberálního řádu (překlad editor) Nemeškal, L.: Snahy o mincovní unifikaci v 16. století (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 75 tis. Kč a HSBC Bank) Ptáčková, V.: Průvodce podnikatele Filozofie Anzenbacher, A.: Úvod do etiky (překlad z němčiny K. Šprunk, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (překlad z polštiny J. Mlejnek, 3. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (dotisk) Bocheński, J.M.: Cesta k filozofickému myšlení (3. vydání, v Academia 1. vydání) Historie, archeologie Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Mitrochinův archiv KGB (překlad z angličtiny O. Novák, vydání a dotisk) Eršil, J. (ed.): Monumenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia Tomus VII, Acta Martini V. ( ), Pars 3 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 237 tis. Kč) Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...vii Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...v (dotisk 1. vydání) Kárný, M., Milotová, J., Lorencová, E.: Terezínské studie a dokumenty 2001 (koedice Institut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kárný, M., Kemper, R.: Theresinestädter Studien und Dokumente 2001 (koedice In-stitut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kollmann, J.: Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu ( ) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Kraus, I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Od Homéra k Einsteinovi (vychází s finanční podporou MŠMT ČR) Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 (2. vydání, v tomto souboru 1. vydání)

3 Oppenheim, A.L.: Starověká Mezopotámie (překlad z angličtiny J. Pečírková a J. Prosecký) Polišenský, J.: Valdštejn, ani císař ani král (dotisk) Sklenář, K.: Archeologie a pohanský věk (vychází s finanční podporou autora ve výši 60 tis. Kč, 2. rozšířené a upravené vydání) Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl II. Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl III. Jazykověda a literární věda Dušková, L.: Stručná mluvnice angličtiny (dotisk) Erhart, A. a kol.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 10 (vychází s finanční podporou AV ČR 59 tis. Kč) Fialová, Z. (ed.): Jaroslav Durych - publicista Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny (dotisk) Hoffmannová, J., Műllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 113 tis. Kč) Homolková, B., Amelung, I.: Němčina pro samouky I (dotisk 1. vydání) Knappová, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? (dotisk) Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu (dotisk) Kolektiv autorů: Slovník spisovné češtiny (dotisk) Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov (dotisk) Kurimský, A., Šišková, R., Savický, N.: Ukrajinsko-český slovník I., II. Macpherson, R.: Základy anglické stylistiky (dotisk) Pečírková, J. a kol.: Staročeský slovník, sešit č. 24 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 23 tis. Kč) Sochová, Z.: Lašská slovní zásoba (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 200 tis. Kč) Muzikologie Jurková, E.: Nejstarší nahrávky romského folklóru - CD ROM (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 25 tis. Kč) Zouhar, Z.: Sborové dílo Bohuslava Martinů (vychází s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů) Právo, politologie Balík, S., Brož, V., Slavíček, J., Tůma, P. (ed.): Lexikon českých právníků 2000 (vy-chází s finanční podporou Nadace Hugo Grotius a Bank Austria Creditanstalt) Šimko, D., Haumann, H.: Peace Perspectives for Southeast Europe Tocqueville, A.: Demokracie v Americe (překlad z francouzštiny V. Jochman, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Publicistika Kristofori, J., Fousek, J.: Kristofóry-Fouskofóry B) Přehled knih vydaných pracovišti AV ČR v roce 2001 Archeologický ústav Brno Galuška, L., Kouřil, P., Měřínský, Z. (ed.): Velká Morava mezi východem a západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

4 Komoróczy, B., Škrdla, P. a kol. (ed.): Přehled výzkumů 42 (2000) Poláček, L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice V. Archeologický ústav Praha Gojda, M.: Krajina a památky Archív leteckých snímků Ježek, M., Klápště, J. (ed.): Pražský Hrad a Malá Strana. Mediaevalia archaeologi-ca 3 Tomková, K.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Díl I. Castrum Pra-gense 4 Venclová, N. a kol.: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice Archiv Petr, S., Brodský, P., Tošnerová, M., Hradilová, M.: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Astronomický ústav Hadrava, P., Hadravová, A.: Kristian z Prachatic: Stavba a užití astrolabu. Kritická edice středověkých astronomických traktátů Kolektiv autorů: Sborník Interacting Astronomers: A Symposium on Mirek Plavec s Favorite Stars z mezinárodního symposia uspořádaného v roce 2000 v Los Angeles Botanický ústav Kolbek, J., Kučera, M., Jarolímek, I., Valachovič, M.: Distribution and Phytocoenology of Selected Woody Species of North Korea Etnologický ústav Brouček, S., Hrubý, K., Měšťan, A. (ed.): Emigrace a exil jako způsob života. II. sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu Brouček, S.: Africký deník Heleny Šťastné-Büdelové Brouček, S.: Cestami demokracie. Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ženevě Hrdá, J.: Česká národní bibliografie 1993 Toncrová, M., Uhlíková, L.: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů Traxler, J.: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic Tyllner, L.: Dudy a dudácká muzika. CD ROM s publikací Filozofický ústav Bečková, M., Urbánek, V. (ed.): Acta Comeniana 14 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 150 tis. Kč) Hoffmann, F. (ed.): Popravčí a psanecké zápisy jihlavské (Archiv český XXXVII) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 307 tis. Kč) Nosek, J. (ed.): Funkcionalismus ve vědě a filosofii Nosek, J. (ed.): Úvahy o pravdivosti Majer, O. (ed.): The Logica Yearbook 2000 Mráz, M.: Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii Šnebergová, I., Tomek, V., Zumr, J. : Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference

5 Fyzikální ústav Adam, J., Bydžovský, P., Mareš, J. (ed.): Proceedings of the 13th Indian-Summer School on the "Understanding the Structure of Hadrons", Prague, August 28-September 1, 2000 Finger, M., Selyugin, O.V. (ed.): Proceedings of the International Workshop "Symme-tries and Spin", Prague, July 17-22, 2000 Geologický ústav Panoš, V.: Krasologická a speleologická terminololgie. Výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie Historický ústav Harna, J., Prokš, P. (ed.): Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám V. Laciny Horčáková, V., Rexová, K.: Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1996 Malý, K., Pánek, J. (ed.): Vladislavské zřízení zemské a počátky českého ústavního zřízení Semotanová, E., Žemlička, J. a kol.: Historický atlas měst České republiky Šesták, M., Voráček, E. (ed.): Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty Třeštík, D. a kol. (ed.): Přemyslovský stát okolo roku 1000 Masarykův ústav Broklová, E.: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost TGM Doubek, V., Kučera, M. (ed.): Korespondence T. G. Masaryka s Bedřichem Hlaváčem. 1. sv. korespondence Doubek, V. (ed.): Společnost v přerodu (Texty přednesené v rámci projektu Demokracie 2000) Hájková, D., Soukup, J. (ed.): Milá mama/dear Elis. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových Masaryk, T.G.: Otázka sociální I, II. Spisy TGM sv. 9, 10 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Základové konkrétné logiky, Spisy TGM sv. 2 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Pokus o konkrétní logiku, Spisy TGM sv. 3 (ed. J. Srovnal) Neudorflová, L.M. (ed.): Charlotta G. Masaryková, sborník referátů z konference ke 150. výročí narození Ch. G. Masarykové Polák, S.: T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. 2. sv. životopisu TGM Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, sv. I, II Národohospodářský ústav Hanousek, J., Lízal, L. (ed.): Czech Republic Mixed Blessings Orientální ústav Hereit, P., Hulec, O. (ed.): Africana Bohemica II, Bibliographia Addenda et Corrigenda Africana Bohemica, Bibliographia Hulec, O.: Otakar Hulec, Bibliography List of Published Works of Svetozár Pantůček, Bibliography Vladimír Klíma, Bibliography Nymburská, D.: J.V. Neustupný, Bibliography Psychologický ústav Blatný, M., Svoboda, M., Ruisel, I., Výrost, J. (ed.): Sociální procesy a osobnost Sborník příspěvků Blatný, M.: Sebepojetí v osobnostním kontextu

6 Slovanský ústav Běloševská, L., Hašková, D. a kol.: Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. 2. díl, Hauptová, Z., Šlaufová, E.: Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal Leška, O., Savický, M., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny Sociologický ústav Brokl, L. (ed.): Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie Hašková, H.: Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví Jeřábek, M. (ed.): Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky Linek, L., Šalamounová, P. (ed.): The Parliament of the Czech Republic, Factbook Lux, M. (ed.): Social Housing in Europe 2000 Mansfeldová, Z.: Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky Ústav makromolekulární chemie Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 20th Discussion Conference Scattering Methods for the Investigation of Polymers, Prague, 9-12 July 2001 Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 41st Microsymposium Poly-mer Membranes, Prague, July 2001 Ústav pro českou literaturu Česká literatura na konci tisíciletí (I. a II. svazek). Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha července 2000 Deset let poté (Česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. a 14. září 2000) Neznámý člověk Milada Součková. Materiály z konference pořádané v Českých Bu-dějovicích 9. a 10. února 2000 Přibáň, M. (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře (I. díl) Ústav pro klasická studia Kroupa, J.K. (ed.): Listiny a pečeti přemyslovských Čech (CD ROM) Stehlíková, E. (ed.): Inscenace antických dramatiků na českých scénách (CD ROM) Bažant, J. (ed.): Sepulkrální umění v českých zemích (CD ROM) Ústav pro soudobé dějiny Hradečný, P.: Řecká komunita v Československu, její vznik a počáteční vývoj Kocian, J., Tůma, O. (ed.): Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků Kováč, D.: Vysídlenie Nemcov zo Slovenska ( ) Nosková, H. (ed.): Sborník studií k národnostní problematice Československa ( ) Siwek, T., Zahradnik, S., Szymeczek, J.: Polská národní menšina v Československu Tůma, O., Kocian, J. (ed.): Deset let soudobých dějin Vondrová, J., Navrátil, J.: Komunistická strana Československa: kapitulace (srpen-listopad 1968) Zilynskyj, B.: Ukrajinci v českých zemích v letech

7 Ústav půdní biologie Šantrůčková, H.: Ekologie půdy Tajovský, K.: Myriapodologica Czecho-Slovaca Ústav radiotechniky a elektroniky Vích, R. (ed.): Speech Processing: 10th Czech-German Workshop 2000 Ústav státu a práva Kolektiv autorů: Základní vzdělávací modul o Evropské unii Ústav teoretické a aplikované mechaniky Jírová, J., Jiroušek, O., Kult, J. (ed.): Experimental Stress Analysis Procee-dings of the 39th International Conference Marek, P., Brozzetti, J., Guštar, M. (ed.): Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Basics, Exercises, Software (vychází s finanční pod-porou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Pirner, M., Urushadze, S.: Aplikace dynamické odezvy na identifikaci stavebních konstrukcí a jejich poškození Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Engineering Mechanics Proceedings of the Na-tional Conference with International Participation Ústav termomechaniky Dobiáš, I. (ed.): Proceedings of the Colloquium Dynamics of Machines 2001 Jonáš, P., Uruba, V. (ed.): Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics 2001 Kozel, K., Příhoda, J., Feistauer, M. (ed.): Proceedings of the Seminar Euler and Na-vier- Stokes Equations Mareš, R., Šifner, O. (ed.): Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností vody a vodní páry IAPWS Plešek, J. (ed.): Book of Abstracts of the EUROMECH 430 Colloquium Formulations and Constitutive Laws for Very Large Strains Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Sborník abstraktů a CD ROM referátů konference In-ženýrská mechanika 2001 Příhoda, J., Kozel, K. (ed.): Proceeding of the Seminar Topical Problems of Fluid Mechanics 2001 Zolotarev, I. (ed.): Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2001 (V seznamu jsou uvedeny pouze knihy vydané příslušným ústavem. Knihy autorů z pracoviště, vydané v jiných nakladatelstvích zde uvedeny nejsou a lze je najít v bibliografii příslušného ústavu.)

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR. A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2002

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR. A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2002 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2002 Astronomie Kleczek, J.: Velká encyklopedie vesmíru (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 391 tis. Kč)

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR Příloha 6 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2000 Fyzika Hawking, S., Penrose, R.: Povaha prostoru a času Matematika Bican, L.: Lineární algebra a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce O B S A H 0 LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy (1-32) 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce (33-62) 0.02 Filozofie jazyka. Logika a jazyk (63-75) 0.03

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

KATALOG pro základní a střední školy

KATALOG pro základní a střední školy KATALOG pro základní a střední školy 2016 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebních materiálů z produkce nakladatelství Didaktis na rok 2016. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 2 Výroční zpráva Rady vědeckých společností ČR za rok 2010 Rada vědeckých společností České republiky (RVS ČR) je nezávislé neziskové dobrovolné

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Tezaurus na téma GRANTY

Tezaurus na téma GRANTY . Tezaurus na téma GRANTY Práce pro atestaci z předmětu Věcné pořádání informací a znalostí Tezaurus zpracovali: Karolína Kučerová, Pavel Bláha, Bedřich Vychodil Praha, září 2004 Obsah 1. Úvod...3 I. Použité

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU Učebnice - 1. ročník, kvinta Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (J. Kostečka, SPN, Praha) Kouzelné zrcadlo literatury

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na Úspěchy přírodních a technických věd v období 1918 1938 Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na pět sekcí: matematicko-fyzikální, chemicko-mineralogicko-geologickou, biologickou, lékařskou a technickou.

Více

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/ Výuka na internetu 1. stupeň 1000 her http://www.1000her.cz Alík dětský internet http://www.alik.cz Nový dětský server, spousta her a soutěží http://www.detskyweb.cz Populární časopis ABC on line http://www.abicko.cz

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz IDEAS = Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Charakteristika : Celkový rozpočet (2007 2013) = 7,4 miliardy Financování projektů základního

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ

KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ KULTUROLOGIE KULT KULT / DVOUOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ I KOMBINOVANÉ I. cyklus KULT022001 / 204. Základy kulturologie 2/- Zk -/- KULT022002 / 206. Přehled kulturolog. koncepcí Borecký 2/- Zk

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice

Zasedání Akreditační komise 04-02; 18. aţ 19. června 2002, Stráţnice Zasedání Akreditační komise 04-02; 18 aţ 19 června 2002 Stráţnice řítomni: Miroslav Liška Milan Sojka etr ratochvíl Jiří Mareš ravoslav Stránský Oldřich ytela Jan Štěpán Jiří Sobota Antonín Stratil Boris

Více