EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR"

Transkript

1 Příloha 5 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2001 Fyzika Horský, J., Novotný, J., Štefaník, M.: Mechanika ve fyzice (vychází s finanční podpo-rou AV ČR ve výši 231 tis. Kč) Geografie Král, V.: Fyzická geografie Evropy (dotisk 1. vydání) Geologie Kovanda, J. a kol.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí (vychází ve spolupráci s Českým geologickým ústavem, s finanční podporou MŽP ČR a firem: INSET, s.r.o., Praha; K+K průzkum, s.r.o., Praha; RADON, v.o.s., Praha; CHEMCOMEX, a.s., Pra-ha) Matematika Balcar, B., Štěpánek, P.: Teorie množin (2. upravené a rozšířené vydání; vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 165 tis. Kč) Bican, L.: Algebra (pro učitelské studium) Půlpán, Z.: K problematice hledání podstatného v humanitních vědách (vychází s finanční podporou grantu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové) Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika (vychází s finanční podporou ČMT a AV ČR) Technika Koudelka, P., Procházka, P.: Apriory Integration Method (vychází s finanční podpo-rou Grantové agentury ČR ve výši 100 tis. Kč a dalších subjektů) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (3) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (1) (2. dotisk, 1. vydání) Procházka, P.: Základy mechaniky složených materiálů (vychází s finanční podporou Grantové agentury ČR ve výši 40 tis. Kč) Škvor, Z.: Akustika a elektroakustika (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 191 tis. Kč, ČMT a firem) Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství (2) (vychází s finanční podporou Grantové agen-tury ČR ve výši 150 tis. Kč, ČMT a 13 firem) Biologie, lékařské vědy Dungel, J., Hudec, K.: Atlas ptáků České a Slovenské republiky (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 456 tis. Kč a firmy Českomoravská energetická, a.s., Praha) Kolbek, J. a kol.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivo-klátsko, 2. díl (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 161 tis. Kč) Kolektiv autorů: Teplice Program - sborník (účelový náklad) Le Fanu, J.: Vzestup a pád moderní medicíny (překlad z angličtiny A. Čechová, vy-chází s finanční podporou AV ČR ve výši 226 tis. Kč) Lorenz, L.: Osm smrtelných hříchů (překlad z němčiny P. Příhoda, 2. vydání, v Academia 1. vydání, dotisk) Moravec, F.: Trichinelloid Nematodes Parasitic in Cold-blooded Vertebrates (vychází s

2 finanční podporou AV ČR ve výši 286 tis. Kč) Neuhäuslová, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (dotisk 1. vydání) Pazourek, J.: Vyprávění o rostlinách Schreiber, V.: Medicína na přelomu tisíciletí Veselovský, Z.: Obecná ornitologie (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 345 tis. Kč) Vidal-Martínez, V.M., Aguirre-Macedo, M.L., Scholz, T., González-Solís, D., Mendo-za- Franco, E.F.: Atlas of the Helminth Parasites of Cichlid Fish of Mexico (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 134 tis. Kč) Chemie Kaštánek, F.: Bioinženýrství (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 251 tis. Kč) Architektura, umění Just, V.: Vlasta Burian - Mystérium smíchu (2. vydání) Krier, L.: Architektura volba nebo osud (překlad z angličtiny J. Huťa) Petrasová, T. a kol.: Dějiny českého výtvarného umění III/1, 2 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši tis. Kč) Ševčík, J., Morganová, P., Dušková, D.: České umění Ekonomie Ježek, T. (ed.): Zásady liberálního řádu (překlad editor) Nemeškal, L.: Snahy o mincovní unifikaci v 16. století (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 75 tis. Kč a HSBC Bank) Ptáčková, V.: Průvodce podnikatele Filozofie Anzenbacher, A.: Úvod do etiky (překlad z němčiny K. Šprunk, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (překlad z polštiny J. Mlejnek, 3. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (dotisk) Bocheński, J.M.: Cesta k filozofickému myšlení (3. vydání, v Academia 1. vydání) Historie, archeologie Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Mitrochinův archiv KGB (překlad z angličtiny O. Novák, vydání a dotisk) Eršil, J. (ed.): Monumenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia Tomus VII, Acta Martini V. ( ), Pars 3 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 237 tis. Kč) Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...vii Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...v (dotisk 1. vydání) Kárný, M., Milotová, J., Lorencová, E.: Terezínské studie a dokumenty 2001 (koedice Institut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kárný, M., Kemper, R.: Theresinestädter Studien und Dokumente 2001 (koedice In-stitut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kollmann, J.: Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu ( ) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Kraus, I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Od Homéra k Einsteinovi (vychází s finanční podporou MŠMT ČR) Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 (2. vydání, v tomto souboru 1. vydání)

3 Oppenheim, A.L.: Starověká Mezopotámie (překlad z angličtiny J. Pečírková a J. Prosecký) Polišenský, J.: Valdštejn, ani císař ani král (dotisk) Sklenář, K.: Archeologie a pohanský věk (vychází s finanční podporou autora ve výši 60 tis. Kč, 2. rozšířené a upravené vydání) Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl II. Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl III. Jazykověda a literární věda Dušková, L.: Stručná mluvnice angličtiny (dotisk) Erhart, A. a kol.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 10 (vychází s finanční podporou AV ČR 59 tis. Kč) Fialová, Z. (ed.): Jaroslav Durych - publicista Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny (dotisk) Hoffmannová, J., Műllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 113 tis. Kč) Homolková, B., Amelung, I.: Němčina pro samouky I (dotisk 1. vydání) Knappová, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? (dotisk) Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu (dotisk) Kolektiv autorů: Slovník spisovné češtiny (dotisk) Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov (dotisk) Kurimský, A., Šišková, R., Savický, N.: Ukrajinsko-český slovník I., II. Macpherson, R.: Základy anglické stylistiky (dotisk) Pečírková, J. a kol.: Staročeský slovník, sešit č. 24 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 23 tis. Kč) Sochová, Z.: Lašská slovní zásoba (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 200 tis. Kč) Muzikologie Jurková, E.: Nejstarší nahrávky romského folklóru - CD ROM (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 25 tis. Kč) Zouhar, Z.: Sborové dílo Bohuslava Martinů (vychází s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů) Právo, politologie Balík, S., Brož, V., Slavíček, J., Tůma, P. (ed.): Lexikon českých právníků 2000 (vy-chází s finanční podporou Nadace Hugo Grotius a Bank Austria Creditanstalt) Šimko, D., Haumann, H.: Peace Perspectives for Southeast Europe Tocqueville, A.: Demokracie v Americe (překlad z francouzštiny V. Jochman, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Publicistika Kristofori, J., Fousek, J.: Kristofóry-Fouskofóry B) Přehled knih vydaných pracovišti AV ČR v roce 2001 Archeologický ústav Brno Galuška, L., Kouřil, P., Měřínský, Z. (ed.): Velká Morava mezi východem a západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

4 Komoróczy, B., Škrdla, P. a kol. (ed.): Přehled výzkumů 42 (2000) Poláček, L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice V. Archeologický ústav Praha Gojda, M.: Krajina a památky Archív leteckých snímků Ježek, M., Klápště, J. (ed.): Pražský Hrad a Malá Strana. Mediaevalia archaeologi-ca 3 Tomková, K.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Díl I. Castrum Pra-gense 4 Venclová, N. a kol.: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice Archiv Petr, S., Brodský, P., Tošnerová, M., Hradilová, M.: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Astronomický ústav Hadrava, P., Hadravová, A.: Kristian z Prachatic: Stavba a užití astrolabu. Kritická edice středověkých astronomických traktátů Kolektiv autorů: Sborník Interacting Astronomers: A Symposium on Mirek Plavec s Favorite Stars z mezinárodního symposia uspořádaného v roce 2000 v Los Angeles Botanický ústav Kolbek, J., Kučera, M., Jarolímek, I., Valachovič, M.: Distribution and Phytocoenology of Selected Woody Species of North Korea Etnologický ústav Brouček, S., Hrubý, K., Měšťan, A. (ed.): Emigrace a exil jako způsob života. II. sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu Brouček, S.: Africký deník Heleny Šťastné-Büdelové Brouček, S.: Cestami demokracie. Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ženevě Hrdá, J.: Česká národní bibliografie 1993 Toncrová, M., Uhlíková, L.: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů Traxler, J.: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic Tyllner, L.: Dudy a dudácká muzika. CD ROM s publikací Filozofický ústav Bečková, M., Urbánek, V. (ed.): Acta Comeniana 14 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 150 tis. Kč) Hoffmann, F. (ed.): Popravčí a psanecké zápisy jihlavské (Archiv český XXXVII) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 307 tis. Kč) Nosek, J. (ed.): Funkcionalismus ve vědě a filosofii Nosek, J. (ed.): Úvahy o pravdivosti Majer, O. (ed.): The Logica Yearbook 2000 Mráz, M.: Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii Šnebergová, I., Tomek, V., Zumr, J. : Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference

5 Fyzikální ústav Adam, J., Bydžovský, P., Mareš, J. (ed.): Proceedings of the 13th Indian-Summer School on the "Understanding the Structure of Hadrons", Prague, August 28-September 1, 2000 Finger, M., Selyugin, O.V. (ed.): Proceedings of the International Workshop "Symme-tries and Spin", Prague, July 17-22, 2000 Geologický ústav Panoš, V.: Krasologická a speleologická terminololgie. Výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie Historický ústav Harna, J., Prokš, P. (ed.): Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám V. Laciny Horčáková, V., Rexová, K.: Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1996 Malý, K., Pánek, J. (ed.): Vladislavské zřízení zemské a počátky českého ústavního zřízení Semotanová, E., Žemlička, J. a kol.: Historický atlas měst České republiky Šesták, M., Voráček, E. (ed.): Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty Třeštík, D. a kol. (ed.): Přemyslovský stát okolo roku 1000 Masarykův ústav Broklová, E.: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost TGM Doubek, V., Kučera, M. (ed.): Korespondence T. G. Masaryka s Bedřichem Hlaváčem. 1. sv. korespondence Doubek, V. (ed.): Společnost v přerodu (Texty přednesené v rámci projektu Demokracie 2000) Hájková, D., Soukup, J. (ed.): Milá mama/dear Elis. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových Masaryk, T.G.: Otázka sociální I, II. Spisy TGM sv. 9, 10 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Základové konkrétné logiky, Spisy TGM sv. 2 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Pokus o konkrétní logiku, Spisy TGM sv. 3 (ed. J. Srovnal) Neudorflová, L.M. (ed.): Charlotta G. Masaryková, sborník referátů z konference ke 150. výročí narození Ch. G. Masarykové Polák, S.: T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. 2. sv. životopisu TGM Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, sv. I, II Národohospodářský ústav Hanousek, J., Lízal, L. (ed.): Czech Republic Mixed Blessings Orientální ústav Hereit, P., Hulec, O. (ed.): Africana Bohemica II, Bibliographia Addenda et Corrigenda Africana Bohemica, Bibliographia Hulec, O.: Otakar Hulec, Bibliography List of Published Works of Svetozár Pantůček, Bibliography Vladimír Klíma, Bibliography Nymburská, D.: J.V. Neustupný, Bibliography Psychologický ústav Blatný, M., Svoboda, M., Ruisel, I., Výrost, J. (ed.): Sociální procesy a osobnost Sborník příspěvků Blatný, M.: Sebepojetí v osobnostním kontextu

6 Slovanský ústav Běloševská, L., Hašková, D. a kol.: Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. 2. díl, Hauptová, Z., Šlaufová, E.: Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal Leška, O., Savický, M., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny Sociologický ústav Brokl, L. (ed.): Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie Hašková, H.: Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví Jeřábek, M. (ed.): Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky Linek, L., Šalamounová, P. (ed.): The Parliament of the Czech Republic, Factbook Lux, M. (ed.): Social Housing in Europe 2000 Mansfeldová, Z.: Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky Ústav makromolekulární chemie Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 20th Discussion Conference Scattering Methods for the Investigation of Polymers, Prague, 9-12 July 2001 Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 41st Microsymposium Poly-mer Membranes, Prague, July 2001 Ústav pro českou literaturu Česká literatura na konci tisíciletí (I. a II. svazek). Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha července 2000 Deset let poté (Česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. a 14. září 2000) Neznámý člověk Milada Součková. Materiály z konference pořádané v Českých Bu-dějovicích 9. a 10. února 2000 Přibáň, M. (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře (I. díl) Ústav pro klasická studia Kroupa, J.K. (ed.): Listiny a pečeti přemyslovských Čech (CD ROM) Stehlíková, E. (ed.): Inscenace antických dramatiků na českých scénách (CD ROM) Bažant, J. (ed.): Sepulkrální umění v českých zemích (CD ROM) Ústav pro soudobé dějiny Hradečný, P.: Řecká komunita v Československu, její vznik a počáteční vývoj Kocian, J., Tůma, O. (ed.): Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků Kováč, D.: Vysídlenie Nemcov zo Slovenska ( ) Nosková, H. (ed.): Sborník studií k národnostní problematice Československa ( ) Siwek, T., Zahradnik, S., Szymeczek, J.: Polská národní menšina v Československu Tůma, O., Kocian, J. (ed.): Deset let soudobých dějin Vondrová, J., Navrátil, J.: Komunistická strana Československa: kapitulace (srpen-listopad 1968) Zilynskyj, B.: Ukrajinci v českých zemích v letech

7 Ústav půdní biologie Šantrůčková, H.: Ekologie půdy Tajovský, K.: Myriapodologica Czecho-Slovaca Ústav radiotechniky a elektroniky Vích, R. (ed.): Speech Processing: 10th Czech-German Workshop 2000 Ústav státu a práva Kolektiv autorů: Základní vzdělávací modul o Evropské unii Ústav teoretické a aplikované mechaniky Jírová, J., Jiroušek, O., Kult, J. (ed.): Experimental Stress Analysis Procee-dings of the 39th International Conference Marek, P., Brozzetti, J., Guštar, M. (ed.): Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Basics, Exercises, Software (vychází s finanční pod-porou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Pirner, M., Urushadze, S.: Aplikace dynamické odezvy na identifikaci stavebních konstrukcí a jejich poškození Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Engineering Mechanics Proceedings of the Na-tional Conference with International Participation Ústav termomechaniky Dobiáš, I. (ed.): Proceedings of the Colloquium Dynamics of Machines 2001 Jonáš, P., Uruba, V. (ed.): Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics 2001 Kozel, K., Příhoda, J., Feistauer, M. (ed.): Proceedings of the Seminar Euler and Na-vier- Stokes Equations Mareš, R., Šifner, O. (ed.): Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností vody a vodní páry IAPWS Plešek, J. (ed.): Book of Abstracts of the EUROMECH 430 Colloquium Formulations and Constitutive Laws for Very Large Strains Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Sborník abstraktů a CD ROM referátů konference In-ženýrská mechanika 2001 Příhoda, J., Kozel, K. (ed.): Proceeding of the Seminar Topical Problems of Fluid Mechanics 2001 Zolotarev, I. (ed.): Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2001 (V seznamu jsou uvedeny pouze knihy vydané příslušným ústavem. Knihy autorů z pracoviště, vydané v jiných nakladatelstvích zde uvedeny nejsou a lze je najít v bibliografii příslušného ústavu.)

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008

Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2008 Personální Počet pracovníků knihovny 2008 zabezpečení xxxxxxxxx VŠ SŠ Ostatní Celkem I. VĚDNÍ OBLAST 28,56 23,50 3,80 55,86 II. VĚDNÍ OBLAST 17,00 25,60 6,50 49,10 III. VĚDNÍ OBLAST 94,10 76,60 13,00 183,70

Více

Přírůstek produkce zahr.

Přírůstek produkce zahr. Personálie Statistické údaje knihoven a SVI ústavů AV ČR za rok 2009 Počet pracovníků 2009 VŠ SŠ Ostatní I. VĚDNÍ OBLAST 51,56 28,36 21,40 1,80 51,56 II. VĚDNÍ OBLAST 23,60 6,60 15,00 2,00 23,60 III. VĚDNÍ

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků.

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r JAZYK Etymologie a historicko-srovnávací výzkum slovanských jazyků. Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů v Bělehradě v r. 2018 přijatá na zasedání MKS v Praze 31. srpna 2015 a schválená na zasedání Prezidia MKS v Bělehradě 3. prosince 2015. Na XVI. mezinárodním

Více

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR. A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2002

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR. A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2002 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2002 Astronomie Kleczek, J.: Velká encyklopedie vesmíru (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 391 tis. Kč)

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2000 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2000 organizována ve třech místních pobočkách (Brno, Liberec.. Plzeň) s ústředím

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2015 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato TSP poslední

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie

Seznam učebnic. Matematika. Volitelná deskriptivní geometrie Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 104,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Filozofická fakulta UK v Praze

Filozofická fakulta UK v Praze Filozofická fakulta UK v Praze Seminář pro výchovné poradce 3.12.2013 O FAKULTĚ historie a tradice prestiž - nejširší nabídka humanitních oborů v ČR - výběrová fakulta - výborné uplatnění absolventů -

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR Příloha 6 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2000 Fyzika Hawking, S., Penrose, R.: Povaha prostoru a času Matematika Bican, L.: Lineární algebra a

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15

Základy geologie pro archeology. Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Základy geologie pro archeology Josef V. Datel, Radek Mikuláš Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 2014/15 Hlavní vyučující RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6,

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce

O B S A H LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce O B S A H 0 LINGVISTIKA OBECNÁ 0.0 Obecná problematika 0.00 Obecné otázky. Základní pojmy (1-32) 0.01 Teorie a metodologie lingvistické práce (33-62) 0.02 Filozofie jazyka. Logika a jazyk (63-75) 0.03

Více

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR. A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2003

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR. A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2003 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2003 Fyzika Horák, J. a kol.: Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace, 440 s., (vyšlo s finanční podporou

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001

Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Profesoři jmenovaní s účinností od 1. října 2001 Slavnostní akt se uskuteční dne 26. října 2001 ve Velké aule Karolina ve 13,00 hodin. doc. akademický malíř

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Muzea, památky, konzervace 2012

Muzea, památky, konzervace 2012 Fakulta chemické technologie Muzea, památky, konzervace 2012 Sborník rozšířených abstraktů Michal Novák (ed.) Praha 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012 ISBN 978-80-7080-817-7 Muzea,

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2016 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma studia Počet

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do

Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od do Příspěvky odvysílané na stanici Český rozhlas 3 Vltava od 11. 5. 2008 do 24. 8. 2009 Většinu z nich lze nalézt podle data a vyposlechnout na internetové adrese http://www.rozhlas.cz/mozaika/veda/. Pořady:

Více

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na Úspěchy přírodních a technických věd v období 1918 1938 Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na pět sekcí: matematicko-fyzikální, chemicko-mineralogicko-geologickou, biologickou, lékařskou a technickou.

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

KATALOG pro základní a střední školy

KATALOG pro základní a střední školy KATALOG pro základní a střední školy 2016 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebních materiálů z produkce nakladatelství Didaktis na rok 2016. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 2 Výroční zpráva Rady vědeckých společností ČR za rok 2010 Rada vědeckých společností České republiky (RVS ČR) je nezávislé neziskové dobrovolné

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Tezaurus na téma GRANTY

Tezaurus na téma GRANTY . Tezaurus na téma GRANTY Práce pro atestaci z předmětu Věcné pořádání informací a znalostí Tezaurus zpracovali: Karolína Kučerová, Pavel Bláha, Bedřich Vychodil Praha, září 2004 Obsah 1. Úvod...3 I. Použité

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2016/2017 verze květen 2016 (Změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních škol

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více