EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR"

Transkript

1 Příloha 5 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2001 Fyzika Horský, J., Novotný, J., Štefaník, M.: Mechanika ve fyzice (vychází s finanční podpo-rou AV ČR ve výši 231 tis. Kč) Geografie Král, V.: Fyzická geografie Evropy (dotisk 1. vydání) Geologie Kovanda, J. a kol.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí (vychází ve spolupráci s Českým geologickým ústavem, s finanční podporou MŽP ČR a firem: INSET, s.r.o., Praha; K+K průzkum, s.r.o., Praha; RADON, v.o.s., Praha; CHEMCOMEX, a.s., Pra-ha) Matematika Balcar, B., Štěpánek, P.: Teorie množin (2. upravené a rozšířené vydání; vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 165 tis. Kč) Bican, L.: Algebra (pro učitelské studium) Půlpán, Z.: K problematice hledání podstatného v humanitních vědách (vychází s finanční podporou grantu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové) Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika (vychází s finanční podporou ČMT a AV ČR) Technika Koudelka, P., Procházka, P.: Apriory Integration Method (vychází s finanční podpo-rou Grantové agentury ČR ve výši 100 tis. Kč a dalších subjektů) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (3) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (1) (2. dotisk, 1. vydání) Procházka, P.: Základy mechaniky složených materiálů (vychází s finanční podporou Grantové agentury ČR ve výši 40 tis. Kč) Škvor, Z.: Akustika a elektroakustika (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 191 tis. Kč, ČMT a firem) Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství (2) (vychází s finanční podporou Grantové agen-tury ČR ve výši 150 tis. Kč, ČMT a 13 firem) Biologie, lékařské vědy Dungel, J., Hudec, K.: Atlas ptáků České a Slovenské republiky (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 456 tis. Kč a firmy Českomoravská energetická, a.s., Praha) Kolbek, J. a kol.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivo-klátsko, 2. díl (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 161 tis. Kč) Kolektiv autorů: Teplice Program - sborník (účelový náklad) Le Fanu, J.: Vzestup a pád moderní medicíny (překlad z angličtiny A. Čechová, vy-chází s finanční podporou AV ČR ve výši 226 tis. Kč) Lorenz, L.: Osm smrtelných hříchů (překlad z němčiny P. Příhoda, 2. vydání, v Academia 1. vydání, dotisk) Moravec, F.: Trichinelloid Nematodes Parasitic in Cold-blooded Vertebrates (vychází s

2 finanční podporou AV ČR ve výši 286 tis. Kč) Neuhäuslová, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (dotisk 1. vydání) Pazourek, J.: Vyprávění o rostlinách Schreiber, V.: Medicína na přelomu tisíciletí Veselovský, Z.: Obecná ornitologie (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 345 tis. Kč) Vidal-Martínez, V.M., Aguirre-Macedo, M.L., Scholz, T., González-Solís, D., Mendo-za- Franco, E.F.: Atlas of the Helminth Parasites of Cichlid Fish of Mexico (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 134 tis. Kč) Chemie Kaštánek, F.: Bioinženýrství (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 251 tis. Kč) Architektura, umění Just, V.: Vlasta Burian - Mystérium smíchu (2. vydání) Krier, L.: Architektura volba nebo osud (překlad z angličtiny J. Huťa) Petrasová, T. a kol.: Dějiny českého výtvarného umění III/1, 2 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši tis. Kč) Ševčík, J., Morganová, P., Dušková, D.: České umění Ekonomie Ježek, T. (ed.): Zásady liberálního řádu (překlad editor) Nemeškal, L.: Snahy o mincovní unifikaci v 16. století (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 75 tis. Kč a HSBC Bank) Ptáčková, V.: Průvodce podnikatele Filozofie Anzenbacher, A.: Úvod do etiky (překlad z němčiny K. Šprunk, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (překlad z polštiny J. Mlejnek, 3. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (dotisk) Bocheński, J.M.: Cesta k filozofickému myšlení (3. vydání, v Academia 1. vydání) Historie, archeologie Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Mitrochinův archiv KGB (překlad z angličtiny O. Novák, vydání a dotisk) Eršil, J. (ed.): Monumenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia Tomus VII, Acta Martini V. ( ), Pars 3 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 237 tis. Kč) Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...vii Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...v (dotisk 1. vydání) Kárný, M., Milotová, J., Lorencová, E.: Terezínské studie a dokumenty 2001 (koedice Institut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kárný, M., Kemper, R.: Theresinestädter Studien und Dokumente 2001 (koedice In-stitut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kollmann, J.: Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu ( ) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Kraus, I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Od Homéra k Einsteinovi (vychází s finanční podporou MŠMT ČR) Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 (2. vydání, v tomto souboru 1. vydání)

3 Oppenheim, A.L.: Starověká Mezopotámie (překlad z angličtiny J. Pečírková a J. Prosecký) Polišenský, J.: Valdštejn, ani císař ani král (dotisk) Sklenář, K.: Archeologie a pohanský věk (vychází s finanční podporou autora ve výši 60 tis. Kč, 2. rozšířené a upravené vydání) Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl II. Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl III. Jazykověda a literární věda Dušková, L.: Stručná mluvnice angličtiny (dotisk) Erhart, A. a kol.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 10 (vychází s finanční podporou AV ČR 59 tis. Kč) Fialová, Z. (ed.): Jaroslav Durych - publicista Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny (dotisk) Hoffmannová, J., Műllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 113 tis. Kč) Homolková, B., Amelung, I.: Němčina pro samouky I (dotisk 1. vydání) Knappová, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? (dotisk) Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu (dotisk) Kolektiv autorů: Slovník spisovné češtiny (dotisk) Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov (dotisk) Kurimský, A., Šišková, R., Savický, N.: Ukrajinsko-český slovník I., II. Macpherson, R.: Základy anglické stylistiky (dotisk) Pečírková, J. a kol.: Staročeský slovník, sešit č. 24 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 23 tis. Kč) Sochová, Z.: Lašská slovní zásoba (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 200 tis. Kč) Muzikologie Jurková, E.: Nejstarší nahrávky romského folklóru - CD ROM (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 25 tis. Kč) Zouhar, Z.: Sborové dílo Bohuslava Martinů (vychází s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů) Právo, politologie Balík, S., Brož, V., Slavíček, J., Tůma, P. (ed.): Lexikon českých právníků 2000 (vy-chází s finanční podporou Nadace Hugo Grotius a Bank Austria Creditanstalt) Šimko, D., Haumann, H.: Peace Perspectives for Southeast Europe Tocqueville, A.: Demokracie v Americe (překlad z francouzštiny V. Jochman, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Publicistika Kristofori, J., Fousek, J.: Kristofóry-Fouskofóry B) Přehled knih vydaných pracovišti AV ČR v roce 2001 Archeologický ústav Brno Galuška, L., Kouřil, P., Měřínský, Z. (ed.): Velká Morava mezi východem a západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

4 Komoróczy, B., Škrdla, P. a kol. (ed.): Přehled výzkumů 42 (2000) Poláček, L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice V. Archeologický ústav Praha Gojda, M.: Krajina a památky Archív leteckých snímků Ježek, M., Klápště, J. (ed.): Pražský Hrad a Malá Strana. Mediaevalia archaeologi-ca 3 Tomková, K.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Díl I. Castrum Pra-gense 4 Venclová, N. a kol.: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice Archiv Petr, S., Brodský, P., Tošnerová, M., Hradilová, M.: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Astronomický ústav Hadrava, P., Hadravová, A.: Kristian z Prachatic: Stavba a užití astrolabu. Kritická edice středověkých astronomických traktátů Kolektiv autorů: Sborník Interacting Astronomers: A Symposium on Mirek Plavec s Favorite Stars z mezinárodního symposia uspořádaného v roce 2000 v Los Angeles Botanický ústav Kolbek, J., Kučera, M., Jarolímek, I., Valachovič, M.: Distribution and Phytocoenology of Selected Woody Species of North Korea Etnologický ústav Brouček, S., Hrubý, K., Měšťan, A. (ed.): Emigrace a exil jako způsob života. II. sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu Brouček, S.: Africký deník Heleny Šťastné-Büdelové Brouček, S.: Cestami demokracie. Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ženevě Hrdá, J.: Česká národní bibliografie 1993 Toncrová, M., Uhlíková, L.: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů Traxler, J.: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic Tyllner, L.: Dudy a dudácká muzika. CD ROM s publikací Filozofický ústav Bečková, M., Urbánek, V. (ed.): Acta Comeniana 14 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 150 tis. Kč) Hoffmann, F. (ed.): Popravčí a psanecké zápisy jihlavské (Archiv český XXXVII) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 307 tis. Kč) Nosek, J. (ed.): Funkcionalismus ve vědě a filosofii Nosek, J. (ed.): Úvahy o pravdivosti Majer, O. (ed.): The Logica Yearbook 2000 Mráz, M.: Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii Šnebergová, I., Tomek, V., Zumr, J. : Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference

5 Fyzikální ústav Adam, J., Bydžovský, P., Mareš, J. (ed.): Proceedings of the 13th Indian-Summer School on the "Understanding the Structure of Hadrons", Prague, August 28-September 1, 2000 Finger, M., Selyugin, O.V. (ed.): Proceedings of the International Workshop "Symme-tries and Spin", Prague, July 17-22, 2000 Geologický ústav Panoš, V.: Krasologická a speleologická terminololgie. Výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie Historický ústav Harna, J., Prokš, P. (ed.): Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám V. Laciny Horčáková, V., Rexová, K.: Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1996 Malý, K., Pánek, J. (ed.): Vladislavské zřízení zemské a počátky českého ústavního zřízení Semotanová, E., Žemlička, J. a kol.: Historický atlas měst České republiky Šesták, M., Voráček, E. (ed.): Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty Třeštík, D. a kol. (ed.): Přemyslovský stát okolo roku 1000 Masarykův ústav Broklová, E.: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost TGM Doubek, V., Kučera, M. (ed.): Korespondence T. G. Masaryka s Bedřichem Hlaváčem. 1. sv. korespondence Doubek, V. (ed.): Společnost v přerodu (Texty přednesené v rámci projektu Demokracie 2000) Hájková, D., Soukup, J. (ed.): Milá mama/dear Elis. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových Masaryk, T.G.: Otázka sociální I, II. Spisy TGM sv. 9, 10 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Základové konkrétné logiky, Spisy TGM sv. 2 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Pokus o konkrétní logiku, Spisy TGM sv. 3 (ed. J. Srovnal) Neudorflová, L.M. (ed.): Charlotta G. Masaryková, sborník referátů z konference ke 150. výročí narození Ch. G. Masarykové Polák, S.: T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. 2. sv. životopisu TGM Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, sv. I, II Národohospodářský ústav Hanousek, J., Lízal, L. (ed.): Czech Republic Mixed Blessings Orientální ústav Hereit, P., Hulec, O. (ed.): Africana Bohemica II, Bibliographia Addenda et Corrigenda Africana Bohemica, Bibliographia Hulec, O.: Otakar Hulec, Bibliography List of Published Works of Svetozár Pantůček, Bibliography Vladimír Klíma, Bibliography Nymburská, D.: J.V. Neustupný, Bibliography Psychologický ústav Blatný, M., Svoboda, M., Ruisel, I., Výrost, J. (ed.): Sociální procesy a osobnost Sborník příspěvků Blatný, M.: Sebepojetí v osobnostním kontextu

6 Slovanský ústav Běloševská, L., Hašková, D. a kol.: Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. 2. díl, Hauptová, Z., Šlaufová, E.: Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal Leška, O., Savický, M., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny Sociologický ústav Brokl, L. (ed.): Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie Hašková, H.: Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví Jeřábek, M. (ed.): Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky Linek, L., Šalamounová, P. (ed.): The Parliament of the Czech Republic, Factbook Lux, M. (ed.): Social Housing in Europe 2000 Mansfeldová, Z.: Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky Ústav makromolekulární chemie Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 20th Discussion Conference Scattering Methods for the Investigation of Polymers, Prague, 9-12 July 2001 Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 41st Microsymposium Poly-mer Membranes, Prague, July 2001 Ústav pro českou literaturu Česká literatura na konci tisíciletí (I. a II. svazek). Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha července 2000 Deset let poté (Česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. a 14. září 2000) Neznámý člověk Milada Součková. Materiály z konference pořádané v Českých Bu-dějovicích 9. a 10. února 2000 Přibáň, M. (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře (I. díl) Ústav pro klasická studia Kroupa, J.K. (ed.): Listiny a pečeti přemyslovských Čech (CD ROM) Stehlíková, E. (ed.): Inscenace antických dramatiků na českých scénách (CD ROM) Bažant, J. (ed.): Sepulkrální umění v českých zemích (CD ROM) Ústav pro soudobé dějiny Hradečný, P.: Řecká komunita v Československu, její vznik a počáteční vývoj Kocian, J., Tůma, O. (ed.): Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků Kováč, D.: Vysídlenie Nemcov zo Slovenska ( ) Nosková, H. (ed.): Sborník studií k národnostní problematice Československa ( ) Siwek, T., Zahradnik, S., Szymeczek, J.: Polská národní menšina v Československu Tůma, O., Kocian, J. (ed.): Deset let soudobých dějin Vondrová, J., Navrátil, J.: Komunistická strana Československa: kapitulace (srpen-listopad 1968) Zilynskyj, B.: Ukrajinci v českých zemích v letech

7 Ústav půdní biologie Šantrůčková, H.: Ekologie půdy Tajovský, K.: Myriapodologica Czecho-Slovaca Ústav radiotechniky a elektroniky Vích, R. (ed.): Speech Processing: 10th Czech-German Workshop 2000 Ústav státu a práva Kolektiv autorů: Základní vzdělávací modul o Evropské unii Ústav teoretické a aplikované mechaniky Jírová, J., Jiroušek, O., Kult, J. (ed.): Experimental Stress Analysis Procee-dings of the 39th International Conference Marek, P., Brozzetti, J., Guštar, M. (ed.): Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Basics, Exercises, Software (vychází s finanční pod-porou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Pirner, M., Urushadze, S.: Aplikace dynamické odezvy na identifikaci stavebních konstrukcí a jejich poškození Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Engineering Mechanics Proceedings of the Na-tional Conference with International Participation Ústav termomechaniky Dobiáš, I. (ed.): Proceedings of the Colloquium Dynamics of Machines 2001 Jonáš, P., Uruba, V. (ed.): Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics 2001 Kozel, K., Příhoda, J., Feistauer, M. (ed.): Proceedings of the Seminar Euler and Na-vier- Stokes Equations Mareš, R., Šifner, O. (ed.): Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností vody a vodní páry IAPWS Plešek, J. (ed.): Book of Abstracts of the EUROMECH 430 Colloquium Formulations and Constitutive Laws for Very Large Strains Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Sborník abstraktů a CD ROM referátů konference In-ženýrská mechanika 2001 Příhoda, J., Kozel, K. (ed.): Proceeding of the Seminar Topical Problems of Fluid Mechanics 2001 Zolotarev, I. (ed.): Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2001 (V seznamu jsou uvedeny pouze knihy vydané příslušným ústavem. Knihy autorů z pracoviště, vydané v jiných nakladatelstvích zde uvedeny nejsou a lze je najít v bibliografii příslušného ústavu.)

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius )

Album pozdně středověkého písma I. Alexander Abusch Schiller ( Grösse und Tragik eines deutschen Genius ) " v jednom poschodí vnitřní babylonské věžě " ( Jazyky Franze Kafky ) Marek Nekula "Smrt Boha" v Nietzschově filosofii Mojmír Hrbek...na okraji chaosu ( Poetika literárního díla 20.století Daniela Hodrová

Více

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné

Více

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5 Obsahová náplň předmětů bakalářského studijního oboru Obecná matematika (zabezpečuje Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU) Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

m u a. c a s. c z D o s t a v b a v G a b č í k o v ě Z v ě d e c k é h o ž i v o t a V ý z k u m n á č i n n o s t A r c h i v n í č i n n o s t

m u a. c a s. c z D o s t a v b a v G a b č í k o v ě Z v ě d e c k é h o ž i v o t a V ý z k u m n á č i n n o s t A r c h i v n í č i n n o s t Z p r a v o d a j M a s a r y k o v a ú s t a v u a A r c h i v u A k a d e m i e v ě d Č R, v. v. i. 2 0 1 3 D o s t a v b a v G a b č í k o v ě Z v ě d e c k é h o ž i v o t a V ý z k u m n á č i n n

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ CZECH SOCIETY FOR THE STUDY OF RELIGIONS INFORMAČNÍ BULLETIN BRNO 10 PROSINEC 2002 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOŽENSTVÍ Arna Nováka 1, 660 88 Brno tel.: 541

Více

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY

OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY OBSAH DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, EXKURZE, PŘEDNÁŠKY, VÝSTAVY, FILMY Praha dny otevřených dveří Praha přednášky Praha výstavy Praha filmy Program generálního partnera festivalu ČEZ, a. s. Středočeský kraj Jihočeský

Více

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 ADLER, Max Wegweiser : Studien zur Geistegeschichte des Sozialismus / Max Adler. -- 2. Aufl. -- Stuttgart : Verlag von

Více

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

Cyrilometodějský Velehrad v literatuře Cyrilometodějský Velehrad v literatuře V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU

Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU 1 Požadavky k rigoróznímu řízení v oborech akreditovaných na PF JU V návaznosti na Rigorózní řád PF JU jsou stanoveny následující podmínky pro rigorózní řízení ve všech oborech Rigorózní zkouška se skládá

Více

mua.cas.cz Činnost Oddělení pro soupis a studium rukopisů Historické poznání nelze vnucovat. Rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem

mua.cas.cz Činnost Oddělení pro soupis a studium rukopisů Historické poznání nelze vnucovat. Rozhovor s profesorem Robertem Kvačkem mua.cas.cz Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v.v.i. 2011 Z vědeckého života Výzkumná činnost Archivní práce Činnost Oddělení pro soupis a studium rukopisů Historické poznání nelze

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE V ROCE 1988 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 1999 PŘEDMLUVA Předkládaná bibliografie byla zpracována jako informační

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Výstavní aktivity k oslavám letošního cyrilometodějského výročí završuje expozice CM 863 s podtitulem

Výstavní aktivity k oslavám letošního cyrilometodějského výročí završuje expozice CM 863 s podtitulem akademickýav ČR 20 let bulletin 11 AKADEMIE VĚD ČR a b 2013 FOTO: STANISLAVA KYSELOVÁ, AKADEMICKÝ BULLETN Výstavní aktivity k oslavám letošního cyrilometodějského výročí završuje expozice CM 863 s podtitulem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

ročník XI /2012 platné od roku 2012. Dozvíte se, jak si vypočítat starobní důchod, jaké jsou podmínky nároku na řádný i předčasný důchod

ročník XI /2012 platné od roku 2012. Dozvíte se, jak si vypočítat starobní důchod, jaké jsou podmínky nároku na řádný i předčasný důchod Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 23. 1. 5. 2. 2012 1 2 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy 96 stran brožovaná A5 139 Kč

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2014

Více

Nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia Nakladatelství Academia Ediční plán 2015/2016 Vážení čtenáři, dovolte nejdříve, abych poděkoval všem, bez nichž byste nemohli listovat nejen tímto edičním plánem, ale ani žádnou knihou, prostě těm, bez

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více