EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR"

Transkript

1 Příloha 5 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2001 Fyzika Horský, J., Novotný, J., Štefaník, M.: Mechanika ve fyzice (vychází s finanční podpo-rou AV ČR ve výši 231 tis. Kč) Geografie Král, V.: Fyzická geografie Evropy (dotisk 1. vydání) Geologie Kovanda, J. a kol.: Neživá příroda Prahy a jejího okolí (vychází ve spolupráci s Českým geologickým ústavem, s finanční podporou MŽP ČR a firem: INSET, s.r.o., Praha; K+K průzkum, s.r.o., Praha; RADON, v.o.s., Praha; CHEMCOMEX, a.s., Pra-ha) Matematika Balcar, B., Štěpánek, P.: Teorie množin (2. upravené a rozšířené vydání; vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 165 tis. Kč) Bican, L.: Algebra (pro učitelské studium) Půlpán, Z.: K problematice hledání podstatného v humanitních vědách (vychází s finanční podporou grantu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové) Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika (vychází s finanční podporou ČMT a AV ČR) Technika Koudelka, P., Procházka, P.: Apriory Integration Method (vychází s finanční podpo-rou Grantové agentury ČR ve výši 100 tis. Kč a dalších subjektů) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (3) Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (1) (2. dotisk, 1. vydání) Procházka, P.: Základy mechaniky složených materiálů (vychází s finanční podporou Grantové agentury ČR ve výši 40 tis. Kč) Škvor, Z.: Akustika a elektroakustika (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 191 tis. Kč, ČMT a firem) Šrytr, P. a kol.: Městské inženýrství (2) (vychází s finanční podporou Grantové agen-tury ČR ve výši 150 tis. Kč, ČMT a 13 firem) Biologie, lékařské vědy Dungel, J., Hudec, K.: Atlas ptáků České a Slovenské republiky (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 456 tis. Kč a firmy Českomoravská energetická, a.s., Praha) Kolbek, J. a kol.: Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivo-klátsko, 2. díl (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 161 tis. Kč) Kolektiv autorů: Teplice Program - sborník (účelový náklad) Le Fanu, J.: Vzestup a pád moderní medicíny (překlad z angličtiny A. Čechová, vy-chází s finanční podporou AV ČR ve výši 226 tis. Kč) Lorenz, L.: Osm smrtelných hříchů (překlad z němčiny P. Příhoda, 2. vydání, v Academia 1. vydání, dotisk) Moravec, F.: Trichinelloid Nematodes Parasitic in Cold-blooded Vertebrates (vychází s

2 finanční podporou AV ČR ve výši 286 tis. Kč) Neuhäuslová, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (dotisk 1. vydání) Pazourek, J.: Vyprávění o rostlinách Schreiber, V.: Medicína na přelomu tisíciletí Veselovský, Z.: Obecná ornitologie (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 345 tis. Kč) Vidal-Martínez, V.M., Aguirre-Macedo, M.L., Scholz, T., González-Solís, D., Mendo-za- Franco, E.F.: Atlas of the Helminth Parasites of Cichlid Fish of Mexico (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 134 tis. Kč) Chemie Kaštánek, F.: Bioinženýrství (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 251 tis. Kč) Architektura, umění Just, V.: Vlasta Burian - Mystérium smíchu (2. vydání) Krier, L.: Architektura volba nebo osud (překlad z angličtiny J. Huťa) Petrasová, T. a kol.: Dějiny českého výtvarného umění III/1, 2 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši tis. Kč) Ševčík, J., Morganová, P., Dušková, D.: České umění Ekonomie Ježek, T. (ed.): Zásady liberálního řádu (překlad editor) Nemeškal, L.: Snahy o mincovní unifikaci v 16. století (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 75 tis. Kč a HSBC Bank) Ptáčková, V.: Průvodce podnikatele Filozofie Anzenbacher, A.: Úvod do etiky (překlad z němčiny K. Šprunk, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (překlad z polštiny J. Mlejnek, 3. vydání, v Academia 1. vydání) Bocheński, J.M.: Slovník filozofických pověr (dotisk) Bocheński, J.M.: Cesta k filozofickému myšlení (3. vydání, v Academia 1. vydání) Historie, archeologie Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Mitrochinův archiv KGB (překlad z angličtiny O. Novák, vydání a dotisk) Eršil, J. (ed.): Monumenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia Tomus VII, Acta Martini V. ( ), Pars 3 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 237 tis. Kč) Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...vii Hrubeš, J., Hrubešová, E.: Pražské domy vyprávějí...v (dotisk 1. vydání) Kárný, M., Milotová, J., Lorencová, E.: Terezínské studie a dokumenty 2001 (koedice Institut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kárný, M., Kemper, R.: Theresinestädter Studien und Dokumente 2001 (koedice In-stitut Terezínské Iniciativy, vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí SRN) Kollmann, J.: Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu ( ) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Kraus, I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Od Homéra k Einsteinovi (vychází s finanční podporou MŠMT ČR) Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 (2. vydání, v tomto souboru 1. vydání)

3 Oppenheim, A.L.: Starověká Mezopotámie (překlad z angličtiny J. Pečírková a J. Prosecký) Polišenský, J.: Valdštejn, ani císař ani král (dotisk) Sklenář, K.: Archeologie a pohanský věk (vychází s finanční podporou autora ve výši 60 tis. Kč, 2. rozšířené a upravené vydání) Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl II. Škoda, E.: Pražský chodec vypráví, díl III. Jazykověda a literární věda Dušková, L.: Stručná mluvnice angličtiny (dotisk) Erhart, A. a kol.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského 10 (vychází s finanční podporou AV ČR 59 tis. Kč) Fialová, Z. (ed.): Jaroslav Durych - publicista Hamplová, S.: Stručná mluvnice španělštiny (dotisk) Hoffmannová, J., Műllerová, O.: Jak vedeme dialog s institucemi (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 113 tis. Kč) Homolková, B., Amelung, I.: Němčina pro samouky I (dotisk 1. vydání) Knappová, M.: Jak se bude Vaše dítě jmenovat? (dotisk) Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu (dotisk) Kolektiv autorů: Slovník spisovné češtiny (dotisk) Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov (dotisk) Kurimský, A., Šišková, R., Savický, N.: Ukrajinsko-český slovník I., II. Macpherson, R.: Základy anglické stylistiky (dotisk) Pečírková, J. a kol.: Staročeský slovník, sešit č. 24 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 23 tis. Kč) Sochová, Z.: Lašská slovní zásoba (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 200 tis. Kč) Muzikologie Jurková, E.: Nejstarší nahrávky romského folklóru - CD ROM (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 25 tis. Kč) Zouhar, Z.: Sborové dílo Bohuslava Martinů (vychází s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů) Právo, politologie Balík, S., Brož, V., Slavíček, J., Tůma, P. (ed.): Lexikon českých právníků 2000 (vy-chází s finanční podporou Nadace Hugo Grotius a Bank Austria Creditanstalt) Šimko, D., Haumann, H.: Peace Perspectives for Southeast Europe Tocqueville, A.: Demokracie v Americe (překlad z francouzštiny V. Jochman, 2. vydání, v Academia 1. vydání) Publicistika Kristofori, J., Fousek, J.: Kristofóry-Fouskofóry B) Přehled knih vydaných pracovišti AV ČR v roce 2001 Archeologický ústav Brno Galuška, L., Kouřil, P., Měřínský, Z. (ed.): Velká Morava mezi východem a západem. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

4 Komoróczy, B., Škrdla, P. a kol. (ed.): Přehled výzkumů 42 (2000) Poláček, L. (ed.): Studien zum Burgwall von Mikulčice V. Archeologický ústav Praha Gojda, M.: Krajina a památky Archív leteckých snímků Ježek, M., Klápště, J. (ed.): Pražský Hrad a Malá Strana. Mediaevalia archaeologi-ca 3 Tomková, K.: Levý Hradec v zrcadle archeologických výzkumů. Díl I. Castrum Pra-gense 4 Venclová, N. a kol.: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice Archiv Petr, S., Brodský, P., Tošnerová, M., Hradilová, M.: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl III. Astronomický ústav Hadrava, P., Hadravová, A.: Kristian z Prachatic: Stavba a užití astrolabu. Kritická edice středověkých astronomických traktátů Kolektiv autorů: Sborník Interacting Astronomers: A Symposium on Mirek Plavec s Favorite Stars z mezinárodního symposia uspořádaného v roce 2000 v Los Angeles Botanický ústav Kolbek, J., Kučera, M., Jarolímek, I., Valachovič, M.: Distribution and Phytocoenology of Selected Woody Species of North Korea Etnologický ústav Brouček, S., Hrubý, K., Měšťan, A. (ed.): Emigrace a exil jako způsob života. II. sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu Brouček, S.: Africký deník Heleny Šťastné-Büdelové Brouček, S.: Cestami demokracie. Ke stému výročí vzniku Besedy Slovan v Ženevě Hrdá, J.: Česká národní bibliografie 1993 Toncrová, M., Uhlíková, L.: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů Traxler, J.: Písně krátké Jana Jeníka rytíře z Bratřic Tyllner, L.: Dudy a dudácká muzika. CD ROM s publikací Filozofický ústav Bečková, M., Urbánek, V. (ed.): Acta Comeniana 14 (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 150 tis. Kč) Hoffmann, F. (ed.): Popravčí a psanecké zápisy jihlavské (Archiv český XXXVII) (vychází s finanční podporou AV ČR ve výši 307 tis. Kč) Nosek, J. (ed.): Funkcionalismus ve vědě a filosofii Nosek, J. (ed.): Úvahy o pravdivosti Majer, O. (ed.): The Logica Yearbook 2000 Mráz, M.: Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii Šnebergová, I., Tomek, V., Zumr, J. : Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference

5 Fyzikální ústav Adam, J., Bydžovský, P., Mareš, J. (ed.): Proceedings of the 13th Indian-Summer School on the "Understanding the Structure of Hadrons", Prague, August 28-September 1, 2000 Finger, M., Selyugin, O.V. (ed.): Proceedings of the International Workshop "Symme-tries and Spin", Prague, July 17-22, 2000 Geologický ústav Panoš, V.: Krasologická a speleologická terminololgie. Výkladový slovník s ekvivalenty ve slovenštině a jednacích jazycích Mezinárodní speleologické unie Historický ústav Harna, J., Prokš, P. (ed.): Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám V. Laciny Horčáková, V., Rexová, K.: Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1996 Malý, K., Pánek, J. (ed.): Vladislavské zřízení zemské a počátky českého ústavního zřízení Semotanová, E., Žemlička, J. a kol.: Historický atlas měst České republiky Šesták, M., Voráček, E. (ed.): Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty Třeštík, D. a kol. (ed.): Přemyslovský stát okolo roku 1000 Masarykův ústav Broklová, E.: Prezident Republiky československé. Instituce a osobnost TGM Doubek, V., Kučera, M. (ed.): Korespondence T. G. Masaryka s Bedřichem Hlaváčem. 1. sv. korespondence Doubek, V. (ed.): Společnost v přerodu (Texty přednesené v rámci projektu Demokracie 2000) Hájková, D., Soukup, J. (ed.): Milá mama/dear Elis. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových Masaryk, T.G.: Otázka sociální I, II. Spisy TGM sv. 9, 10 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Základové konkrétné logiky, Spisy TGM sv. 2 (ed. J. Srovnal) Masaryk, T.G.: Pokus o konkrétní logiku, Spisy TGM sv. 3 (ed. J. Srovnal) Neudorflová, L.M. (ed.): Charlotta G. Masaryková, sborník referátů z konference ke 150. výročí narození Ch. G. Masarykové Polák, S.: T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou. 2. sv. životopisu TGM Voráček, E. (ed.): T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, sv. I, II Národohospodářský ústav Hanousek, J., Lízal, L. (ed.): Czech Republic Mixed Blessings Orientální ústav Hereit, P., Hulec, O. (ed.): Africana Bohemica II, Bibliographia Addenda et Corrigenda Africana Bohemica, Bibliographia Hulec, O.: Otakar Hulec, Bibliography List of Published Works of Svetozár Pantůček, Bibliography Vladimír Klíma, Bibliography Nymburská, D.: J.V. Neustupný, Bibliography Psychologický ústav Blatný, M., Svoboda, M., Ruisel, I., Výrost, J. (ed.): Sociální procesy a osobnost Sborník příspěvků Blatný, M.: Sebepojetí v osobnostním kontextu

6 Slovanský ústav Běloševská, L., Hašková, D. a kol.: Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. 2. díl, Hauptová, Z., Šlaufová, E.: Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal Leška, O., Savický, M., Šišková, R.: Mluvnice současné ukrajinštiny Sociologický ústav Brokl, L. (ed.): Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie Hašková, H.: Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví Jeřábek, M. (ed.): Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky Linek, L., Šalamounová, P. (ed.): The Parliament of the Czech Republic, Factbook Lux, M. (ed.): Social Housing in Europe 2000 Mansfeldová, Z.: Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky Ústav makromolekulární chemie Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 20th Discussion Conference Scattering Methods for the Investigation of Polymers, Prague, 9-12 July 2001 Kolektiv autorů: Sborník přednášek a posterů (IUPAC), 41st Microsymposium Poly-mer Membranes, Prague, July 2001 Ústav pro českou literaturu Česká literatura na konci tisíciletí (I. a II. svazek). Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha července 2000 Deset let poté (Česká a slovenská literatura po roce 1989). Sborník referátů z literární konference 43. Bezručovy Opavy (13. a 14. září 2000) Neznámý člověk Milada Součková. Materiály z konference pořádané v Českých Bu-dějovicích 9. a 10. února 2000 Přibáň, M. (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře (I. díl) Ústav pro klasická studia Kroupa, J.K. (ed.): Listiny a pečeti přemyslovských Čech (CD ROM) Stehlíková, E. (ed.): Inscenace antických dramatiků na českých scénách (CD ROM) Bažant, J. (ed.): Sepulkrální umění v českých zemích (CD ROM) Ústav pro soudobé dějiny Hradečný, P.: Řecká komunita v Československu, její vznik a počáteční vývoj Kocian, J., Tůma, O. (ed.): Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků Kováč, D.: Vysídlenie Nemcov zo Slovenska ( ) Nosková, H. (ed.): Sborník studií k národnostní problematice Československa ( ) Siwek, T., Zahradnik, S., Szymeczek, J.: Polská národní menšina v Československu Tůma, O., Kocian, J. (ed.): Deset let soudobých dějin Vondrová, J., Navrátil, J.: Komunistická strana Československa: kapitulace (srpen-listopad 1968) Zilynskyj, B.: Ukrajinci v českých zemích v letech

7 Ústav půdní biologie Šantrůčková, H.: Ekologie půdy Tajovský, K.: Myriapodologica Czecho-Slovaca Ústav radiotechniky a elektroniky Vích, R. (ed.): Speech Processing: 10th Czech-German Workshop 2000 Ústav státu a práva Kolektiv autorů: Základní vzdělávací modul o Evropské unii Ústav teoretické a aplikované mechaniky Jírová, J., Jiroušek, O., Kult, J. (ed.): Experimental Stress Analysis Procee-dings of the 39th International Conference Marek, P., Brozzetti, J., Guštar, M. (ed.): Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation. Basics, Exercises, Software (vychází s finanční pod-porou AV ČR ve výši 185 tis. Kč) Pirner, M., Urushadze, S.: Aplikace dynamické odezvy na identifikaci stavebních konstrukcí a jejich poškození Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Engineering Mechanics Proceedings of the Na-tional Conference with International Participation Ústav termomechaniky Dobiáš, I. (ed.): Proceedings of the Colloquium Dynamics of Machines 2001 Jonáš, P., Uruba, V. (ed.): Proceedings of the Colloquium Fluid Dynamics 2001 Kozel, K., Příhoda, J., Feistauer, M. (ed.): Proceedings of the Seminar Euler and Na-vier- Stokes Equations Mareš, R., Šifner, O. (ed.): Výpočty termodynamických, transportních a ostatních vlastností vody a vodní páry IAPWS Plešek, J. (ed.): Book of Abstracts of the EUROMECH 430 Colloquium Formulations and Constitutive Laws for Very Large Strains Poživilová, A., Masák, J. (ed.): Sborník abstraktů a CD ROM referátů konference In-ženýrská mechanika 2001 Příhoda, J., Kozel, K. (ed.): Proceeding of the Seminar Topical Problems of Fluid Mechanics 2001 Zolotarev, I. (ed.): Proceedings of the Seminar Interaction and Feedbacks 2001 (V seznamu jsou uvedeny pouze knihy vydané příslušným ústavem. Knihy autorů z pracoviště, vydané v jiných nakladatelstvích zde uvedeny nejsou a lze je najít v bibliografii příslušného ústavu.)

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR Příloha 6 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných ACADEMIA, nakladatelstvím AV ČR v roce 2000 Fyzika Hawking, S., Penrose, R.: Povaha prostoru a času Matematika Bican, L.: Lineární algebra a

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč

Seznam učebnic. - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prometheus), 97,- Kč Matematika Seznam učebnic Povinné ve všech ročnících - F. Janeček: Sbírka úloh pro SŠ výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (nakl. Prometheus), 123,- Kč - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014

Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Seznamy učebnic pro první ročníky Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec ve školním roce 2013/2014 Legenda: Červená barva: povinná, bude využívaná při hodinách. Černá barva: základní pro daný předmět,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016

Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Učebnice - Prima školní rok: 2015/2016 Český jazyk 8 Výpravy do světa literatury I Dějepis 8 Občanská výchova 8 Matematika 8/1, 2 Sbírka matematiky 8 Matematika 8 pro ZŠ a VG pracovní sešit Aritmetika

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR

EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR Příloha 6 EDIČNÍ ČINNOST V AV ČR A) Přehled titulů vydaných nakladatelstvím AV ČR ACADEMIA v roce 2005 x Fyzika, klimatologie Brdička, M., Samek, L., Sopko, B.: Mechanika Kontinua, 800 s. (vyšlo s finanční

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU

GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU GYMNÁZIUM BROUMOV DOPORUČENÉ ZÁKLADNÍ UČEBNICE PRO 1. - 4. ROČNÍK, KVINTU - OKTÁVU Učebnice - 1. ročník, kvinta Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (J. Kostečka, SPN, Praha) Kouzelné zrcadlo literatury

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/

Výuka na internetu. 1. stupeň. 1000 her http://www.1000her.cz. Český jazyk. http://ceskaliteratura.cz/ Výuka na internetu 1. stupeň 1000 her http://www.1000her.cz Alík dětský internet http://www.alik.cz Nový dětský server, spousta her a soutěží http://www.detskyweb.cz Populární časopis ABC on line http://www.abicko.cz

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK Čas. ozn. Obch. číslo A* 52041 Titul, autor Cena Kč UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová A 52061 METODICKÁ

Více

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy

Půjčovna / přízemí. Řazení dle M DT (oborů) v regálech. www.mzk.cz/tridy Půjčovna / přízemí 00 Řazení dle M DT (oborů) v regálech Věda.Všeobecnosti 002/003 Dokumentace. Písmo 005 Management. Řízení 005.21 Strategie řízení 005.51 Logistika (management) 005.91 /.92 Kancelář.

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2012 Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2012 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v Praze a v 11 odborných

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.)

Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Seznam učebnic pro školní rok 2015/2016 verze červen 2015 (Důležité změny jsou vyznačeny červeně, všímejte si prosím roku vydání.) Český jazyk a literatura,,, 4. ročník 4L, Literatura pro 1. ročník středních

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno MU TÝM WIKIPEDIE Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno http://cs.wikipedia.org/wiki/masarykova_univerzita Vítejte na krátké wikiprocházce Masarykovou univerzitou cs.wikipedia.org/wiki/tomáš_garrigue_masaryk

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH

Odborná Skupina Termické Analýzy při ČSCH -historie, i současnost a perspektivy při ČSCH Pavel Holba, Jaroslav Šesták a Petra Šulcová Odborná skupina termické analýzy při ČSCh HISTORIE Historie Termické Analýzy v Čechách Termická analýza v Čechách

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období

10.30 10.45 IVO PEJČOCH (Vojenský historický ústav Praha) Vývoj československých pásových dělostřeleckých tahačů v meziválečném období Úterý, 1. října 2013 9.00 9.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9.30 10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE TECHNIKA A PRŮMYSL I HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA PŘEDSEDAJÍCÍ: MILOŠ HOŘEJŠ 10.00 10.15 IVAN JAKUBEC (Filozofická fakulta Univerzit

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

SEZNAM UČEBNIC Gymnázium G5-G8 školní rok 2014/2015

SEZNAM UČEBNIC Gymnázium G5-G8 školní rok 2014/2015 5. ročník (kvinta) Soukal J. a kol.: Čítanka pro 1. ročník středních odborných škol (5.) (SPN Praha 2000) Kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury 1. díl (5. 8.) Kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk

Anglický jazyk. Francouzský jazyk. Německý jazyk Anglický jazyk prima T. Hutchinson Oxford University Press Project English 1+2 (third edition) sekunda T. Hutchinson Oxford University Press Project English 2 tercie T. Hutchinson Oxford University Press

Více

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7

Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Česká republika pro cizince, Nosková H. a Polišenská M., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003, ISBN 80-7285-023-7 Člověk a stát, Maritain J., Triáda, Praha 2007, ISBN 978-80-86138-86-2 Dávné budoucnosti,

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

securitas imperii 23 (02/2013)

securitas imperii 23 (02/2013) securitas imperii 23 (02/2013) Miroslav Novák K aplikaci pojmu totalitarismus na komunistické systémy: obecné problémy a česká specifika Petr Placák Fašismus jako radikální lidová revoluce Poznámky k

Více

UČEBNICE PRO PRIMU. Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia)

UČEBNICE PRO PRIMU. Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia) Český jazyk Styblík Český jazyk 6 (SPN, a.s.) Martinková Literatura 6 (Tripolia) Anglický jazyk (Express Publishing) Evans, O Sullivan Click On 1 (část) Jankásková a kol. Macht mit! 1 UČEBNICE PRO PRIMU

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

PŘEHLED HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH KOLECH

PŘEHLED HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH KOLECH PŘEHLED HLASOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH KOLECH I.kolo - hlasujících Chomutov - J. Beck - 1. JÁGR, 2. HEMSKÝ, 3. VORÁČEK, 4. KOVÁŘ JAN., 5. STRAKA, 6. HERTL, 7. MICHÁLEK, 8. KADLEC, 9. TON, 10. FRANCOUZ Sparta

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

zve na 14. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR

zve na 14. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR zve na 14. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR Týden vědy a techniky je vědecký festival Akademie věd ČR, který se koná od 1. do 15. listopadu 2014 v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a na mnoha

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více