Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil"

Transkript

1 Mensch im Mittelpunkt [MiM] Člověk v popředí zájmu [ČPZ] Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Pilsen - Oberpfalz / Plzeňský kraj - Horní Falcko (V 1.0) ÖAR [www.oear.at]

2 Inhalt Präsentation Obsah prezentace Projektdesign/-ablauf Potenzialanalyse - Fakten Workshop-Diskussionen Maßnahmen Erstbewertung Leitgedanken Überblick Themenfelder Maßnahmen Beschreibung Maßnahmen MiM- Querschnitt průběh projektu analýza potenciálů - fakta diskuze z workshopů prvotní ohodnocení opatření stěžejní myšlenky konceptu přehled tematických oblasti opatření popis opatření průřez ČPZ 2

3 Mensch im Mittelpunkt MiM "Člověk v popředí zájmu ČPZ" Potenzialanalyse analýza potenciálů Workshops workshopy Entwicklungskonzept rozvojový koncept Marketing Kommunikation Marketing Komunikace Kick-Off Vernetzung Kontaktní sítě Summary End Bildung Qualifizierung Vzdělávání Kvalifikace 3

4 Bezüge Potenzialanalyse Fakten 1/3 Souvislost s analýzou potenciálů fakta Positive Gesamtentwicklung des Wirtschaftraumes - nach wie vor Unterschiede zwischen Bezirk Pilsen und Oberpfalz Gemeinsame wirtschaftliche Stärkefelder Großes Engagement deutscher / oberpfälzischer Unternehmen im Bezirk Pilsen Kein ausgeprägter Zug tschechischer Personen auf den bayerischen, oberpfälzischen Arbeitsmarkt - keine Deutschen am regulären Arbeitsmarkt in der Region Pilsen Pozitivní celkový vývoj hospodářského prostoru stále ještě rozdíly mezi Plzeňským krajem a Horním Falckem Společná silná průmyslová odvětví Velká angažovanost německých / hornofalckých podniků v Plzeňském kraji Žádný výrazný přesun Čechů na bavorský, hornofalcký trh práce žádní Němci na běžném trhu práce v Plzeňském regionu 4

5 Bezüge Potenzialanalyse Fakten 2/3 Souvislost s analýzou potenciálů Fakta Nach wie vor gesamtregional vergleichsweise hohe Beschäftigung in Gewerbe & Industrie Na území celého regionu i nadále poměrně vysoký podíl zaměstnanců v oblasti průmyslu Vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit in beiden Regionen Im überregionalen Vergleich keine besonders hervorzuhebenden ungenützten Potenziale bei einzelnen Arbeitsmarktgruppen auf Gesamtregionsebene Aktuell in regional bedeutsamen Bereichen kaum Arbeitskräfteangebot - entsprechende Nachfrage nach Fachkräften wird weiter anhalten Poměrně nízká nezaměstnanost v obou regionech Při nadregionálním srovnání žádné zvláštní nevyužité potenciály u jednotlivých skupin osob na trhu práce na území celého regionu V současné době v oblastech, které jsou pro region významné, neexistuje téměř žádná nabídka pracovních sil poptávka po kvalifikovaných pracovnících bude přetrvávat 5

6 Bezüge Potenzialanalyse Fakten 3/3 Souvislost s analýzou potenciálů Fakta Fachkräfteengpässe in der Oberpfalz auch in Teilbereichen gewisse Entspannung, teilweise neue Engpassbereiche, zum Teil Zuspitzung Ähnliche Bevölkerungsentwicklung auf Ebene der Regionen: Gleichbleibende Gesamtzahl; weniger Junge, mehr Ältere; innerregionale Entwicklungsunterschiede in der Oberpfalz Spezifische räumliche Struktur der Gesamtregion - Ähnlichkeiten und Unterschiede in den beiden Teilregionen Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Horním Falcku i v roce 2030 v některých oblastech mírné zlepšení situace, zároveň nové nedostatkové profese, částečně zhoršení situace Podobný vývoj obyvatelstva v obou regionech: konstantní celkový počet; méně mladších osob, více starších; rozdílný vývoj v jednotlivých dílčích regionech v Horním Falcku Specifická územní struktura celého regionu podobnosti a rozdíly v obou dílčích regionech (1 + 1 = 3) + (-1 x -1 = -1) = 2 > (1-1) + (1-1) = 0 6

7 Schlüsselbegriffe Diskussion Kick-Off Workshop Klíčové pojmy diskuze Kick-Off Workshop Bildung Qualifizierung Vzdělávání Kvalifikace Marketing - Kommunikation Marketing Komunikace Vernetzung / Kontaktní sítě 7

8 Schwierigkeitsgrad Umsetzung: 4 schwierig <> 1 einfach Náročnost realizace: 4 náročná <> 1 jednoduchá Maßnahmenvorschläge MiM - Návrhy opatření ČPZ Bewertung durch Workshop-TeilnehmerInnen / Hodnocení účastníků workshopu ,0 2,0 3, ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Bedeutung: 1 niedrig <> 4 hoch Význam: 1 malý <> 4 velký Gesamt-Meta-Portal/Plattform 1.2 Zweisprachigkeit Portale/Plattformen 1.3 Gesamtregionale(s) Starter- Paket(e) 1.4 Welcome-Center(s) 1.5 Ombudsleute in Kommunen 1.6 Ombudsleute in Unternehmen 2.1 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich 2.2 Deutsch als 2. Fremdsprache an Schulen 2.3 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf 3.1 Schulische Praktika 3.2 Berufliche Praktika 3.3 Vernetzungen / Kooperationen Wirtschaft & Schulen 3.4 Nutzung Förderungen ERASMUS Gesamtregionale Kontakt-/ Servicestelle Fachkräftesicherung 8

9 Leitgedanken Entwicklungskonzept Stěžejní myšlenky rozvojového konceptu Gemeinsam & Grenzübergreifend Mitarbeiter - Menschen im Mittelpunkt Gesamtregional Regionsattraktivität Arbeitsmarkt & Fachkräftesicherung Unternehmen - KMUs - gewerblichindustrielle Arbeitsplätze Möglichkeiten regionaler Akteure společně & přeshraničně zaměstnanci lidé v popředí zájmu celoregionálně atraktivita regionu trh práce & zajištění kvalifikovaných pracovních sil podniky malé a střední podniky pracovní místa v průmyslu možnosti regionálních aktérů Möglichkeiten MiM-Projektpartner Partnerschaftlich Schwerpunktsetzungen Gesamtrahmen - modularer Ansatz Bestehende Ansätze - keine Parallelentwicklungen Mittel-/langfristig - Pilotprojekte Ergänzungsfunktion možnosti projektových partnerů ČPZ partnersky stanovení priorit celkový rámec modulární přístup stávající inciativy zamezení vzniku paralelních struktur středně-/dlouhodobě pilotní projekty doplňková funce 9

10 Themenfelder - Tematické oblasti Welcome Sprachen Lernen Učit se jazyky Praktika Stáže MiM- Querschnitt Průřez ČPZ 10

11 Themenfelder - Tematické oblasti Maßnahmen - Opatření Welcome Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion virtuální Welcome Center pro celý region Sprachen Lernen Učit se jazyky Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji Praktika Stáže Praktika im Kontext Bildung & Unternehmen stáže v kontextu vzdělávání & podniků Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání Tschechisch in der Oberpfalz čeština v Horním Falcku Gesamtregionale Vernetzungen / Kooperationen Bildungseinrichtungen & Wirtschaft - Fokus Praktika celoregionální prosíťování/ spolupráce vzdělávacích institucí & hospodářství zaměření na stáže Nutzung Förderungen ERASMUS+ využívání finanční podpory z programu ERASMUS+ Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits- und Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života MiM- Querschnitt Průřez ČPZ 11

12 Maßnahmen - Beschreibungsraster Opatření - Struktura popisu Maßnahmenbezeichnung Grundintention Název opatření Záměr Ausgangssituation - Anknüpfungspunkte Zielsetzungen Aktivitäten Einzubeziehendes Akteurssystem Bezug andere Themenfelder - Maßnahmen Bewertung Bedeutung / Umsetzungsschwierigkeit Výchozí situace Styčné body Cíl Aktivity Systém relevantních aktérů Souvislost s jinými tematickými oblastmi / opatřeními Hodnocení Význam / Náročnost realizace 12

13 Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion Virtuální Welcome Center pro celý region 1/3 Zusammenführung / Bündelung und Strukturierung / Aufbereitung von Informationen Das Info-Portal für Welcome Ausgangssituation - Anknüpfungspunkte bereits entsprechender Stellenwert von Willkommens- und Ankommenskultur Existenz unterschiedlichster Informationsangebote Erfahrungen mit Plattformen Trend Richtung Welcome-Center : Arbeitsagenturen, Unis, etc. soustřeďování / strukturování / zpracování relevantních informací Informační uvítací portál Výchozí situace Styčné body důležitá role kultury vlídného přijetí a začlenění v regionu existence různých informačních nabídek zkušenosti s platformami trend směrem k Welcome-Center : úřady práce, univerzity, atd. 13

14 Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion Virtuální Welcome Center pro celý region 2/3 Zielsetzungen Betonung Stellenwert Welcome Erleichterung Einstieg Nachbarregion Ein Zugang ( single entry ) Zweisprachigkeit relativ breite thematische Abdeckung Modular, flexibel, stufenweise Basis: bestehende Infos Lotsenfunktion Lückenfeststellung > Mitwirkung Lückenschließung Harmonisierung / Abstimmung Info- Angebot Informationsqualität Cíl zdůraznění významu Welcome ulehčení vstupu do sousedního regionu jeden přístup ( single entry ) dvojjazyčnost relativně široké tematické pokrytí modulární, flexibilní, možné postupně rozšiřovat základ: dosavadní informace ulehčení orientace odhalení nedostatků > spolupráce při hledání řešení odstranění mezer harmonizace a koordinace informačních nabídek kvalita informací 14

15 Aktivitäten Generell Aktivity obecně Detail-/Ergänzungsanalysen Angebot und Nachfrage; Spezifizierungen und Aktualisierungen Anknüpfung regionale Erfahrungen Dialog Anbieter und Nachfrager Grenzübergreifender Austausch Detail-Konzeption folgend Zielsetzungen und Schwerpunkten Be-/Ausarbeitung von spezifischen Umsetzungsaspekten Projekt-/Umsetzungs-/ Business -Plan Umsetzung celková detailní analýza nabídky a poptávky; specifikace a aktualizace naváznost na regionální zkušenosti dialog poskytovatel a poptávající přeshraniční výměna detailní koncepce následně vytyčení cílů a stěžejních bodů přepracování a vypracování specifických aspektů realizace projektový realizační podnikatelský plán realizace 15

16 Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion Virtuální Welcome Center pro celý region 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Dialog / Einbeziehung Info-Anbieter Phasenorientierung: Vorüberlegung, Einstieg, Bleiben Umsetzungsaspekten (u.a. organisatorisch, technisch, gestalterisch, rechtlich) Akteure in ihrer Funktion als Info- Anbieter Aktivity - Systém relevantních aktérů dialog / zapojení poskytovatelů informací orientace dle fází: rozmyslet se, přijít, zůstat aspekty realizace (m.j. organizační, technické, tvůrčí, právní) aktéři ve funkci poskytovatelů informací 16

17 Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou 1/3 ein Set von nützlichen Dingen für berufliche (Neu-)Einsteiger in die Region, insbesondere aus der jeweiligen Nachbarregion Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Start-/Willkommens-/Geschenkspaket Paket im umfassenden Sinne Beispiel Oberpfalz / Regionalmarketing Oberpfalz (u.a. Produkte, Broschüren, Karten, Gutscheine) Mitarbeiter von Mitgliedsunternehmen sada užitečných předmětů pro přivítání nových zaměstnanců v regionu, zejména ze sousedního regionu Výchozí situace Styčné body Startovní / uvítací / dárkový balíček balíček v komplexním smyslu např. Horní Falcko/ Regionální marketing Horní Falcko (mj. produkty, brožury, mapy, slevové kupóny) zaměstnanci podniků, které jsou členy 17

18 Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou 2/3 Zielsetzungen Stärkung der Willkommens- und Ankommenskultur in der Gesamtregion Symbolkraft Paket des gemeinsamen Raumes Wahrnehmung als gemeinsamer Raum Gezielte Information Mehrwert für Nutzer und regionale Informations- und Produktanbieter Cíl posílení kultury vlídného přijetí a začlenění ve společném regionu symbolická síla balíček společného regionu vnímání regionu jako společného prostoru cílené informace přidaná hodnota pro uživatele a regionální poskytovatele informací a produktů 18

19 Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Adaptierung des oberpfälzischen Konzeptes auf Situation / Anforderungen Gesamtraum; insbesondere Gesamtregionalität; Inhalte - Paketbestandteile; Zweisprachigkeit; Distribution Detailkonzeption der Paketbestandteile und Umsetzung / Produktion Bestandteile Zusammenstellung / Verteilung Pakete Aktivity - Systém relevantních aktérů přizpůsobení hornofalckého konceptu situaci / požadavkům celého regionu; zejména celoregionalita; obsah jednotlivé komponenty balíčku; dvojjazyčnost; distribuce detailní koncepce a realizace / výroba jednotlivých komponentů kompletace a distribuce balíčků Informationsgeber / Informationszurverfügungsteller bei Paket-Elementen; u.a. intermediäre Tourismusorganisationen, Gutscheinpartner zapojení poskytovatelů informací u jednotlivých částí balíčku; mj. intermediární organizace cestovního ruchu, partneři pro slevové kupóny 19

20 Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích 1/3 Attraktivitätssteigerung für neue Mitarbeiter - insb. aus der jeweiligen Nachbarregion - durch verschiedene Ansätze auf kommunaler Ebene Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Willkommens- und Ankommenskultur erfordert Aktivitäten auf allen regionalen Ebenen, auch teil- /kleinregional und kommunal Notwendigkeit umfassender, kooperativer Ansätze Aspekte des Arbeitsmarktes und anderer Lebensbereiche (Wohnen, Freizeit, Soziales, etc.) Bereits verschiedene Ansätze Überregionale Initiativen Einrichtungen / Personen als Botschafter zvýšení atraktivity pro nové zaměstnance - především ze sousedního regionu - prostřednictvím různých welcome strategií na komunální úrovni Výchozí situace Styčné body kultura vlídného přijetí a začlenění vyžaduje aktivity na všech regiónálních úrovních, dílčí regiony / komunální úroveň nutnost rozsáhlých kooperativních přístupů aspekty pracovního trhu a jiných oblastní života (bydlení, volný čas, sociální, atd.) již nyní různé přístupy nadregionální iniciativy instituce/osoby jako velvyslanci 20

21 Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích 2/3 Zielsetzungen Thematik breit und nachhaltig verankern Steigerung Attraktivität der Gesamtregion durch Summe kommunaler Aktivitäten Abstimmung und Verschränkung der unterschiedlichen regionalen Ebenen bedarfsgerechte Service- und Unterstützungsangebote interkommunale, grenzübergreifende Kooperationen Unterstützung / Ergänzung unternehmerischer Aktivitäten Anknüpfung / Nutzung überregionaler Initiativen Cíl zakotvit tematiku široce a udržitelně zvýšení atraktivity celého regionu prostřednictvím sumy aktivit obcí koordinace a transpozice různých regionálních úrovní service a nabídky podpory dle potřeby přeshraniční spolupráce a spolupráce mezi obcemi podpora / doplnění aktivit podniku návaznost / využití nadregioálních aktivit 21

22 Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Erfahrungsaustausch, Best practice- Darstellung / Anerkennung Bewusstseinsbildung für Thematik auf den Ebenen Politik, Verwaltung und intermediäre Organisationen Regional/kommunal-angepasste Leistungs-Portfolios (Infos, Kontakte, Dienste, Übersetzungen etc.) Initiierung / Unterstützung von entsprechenden grenzübergreifenden Initiativen / Projekten mit Welcome im weiteren Sinne befasste Akteure auf teil- /kleinregionaler bzw. kommunaler Ebene aus den unterschiedlichen Bereichen Aktivity - Systém relevantních aktérů výměna zkušeností, prezentace best practice / ocenění vytvoření všeobecného povědomí o této tematice na úrovni politické, správní a mezi intermediárními organizacemi portfolia služeb přizpůsobené potřebám regionů / obcí (informace, kontakty, služby, překlady, atd.) iniciování / podpora příslušných přeshraničních iniciativ / projektů aktéři v dílčích regionech / na komunální úrovni, kterých se oblast Welcome v širším slova smyslu týká, se tímto tématem zabývali 22

23 Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích 1/3 Themenverankerung - Unterstützung Unternehmen heißen Mitarbeiter - aus der Nachbarregion - herzlich willkommen. Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Bereits jetzt aktive Auseinandersetzung mit Willkommens- und Ankommenskultur durch zahlreiche Unternehmen, doch Unterschiede OPF / PZ Überregionale Initiativen Klientenorientierte Services der Kammern Ukotvení tématu - podpora Podniky srdečně vítají zaměstnance ze sousedního regionu. Výchozí situace Styčné body již dnes se podniky aktivně zabývají tematikou vlídného přijetí a začlenění v regionu, však rozdíly HF a PK nadregionální iniciativy service, který nabízejí komory, orientován na klienty 23

24 Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích 2/3 Zielsetzungen Noch breitere Verankerung der Thematik in Gesamtregion Unterstützung, Begleitung, Ergänzung unternehmerischer Initiativen Ankommen und Einleben von Mitarbeitern aus der jeweiligen Nachbarregion zwischen- und überbetriebliche Ansätze Schnittstellen Unternehmen und Region grenzübergreifender Austausch und Know-how-Transfer Anknüpfung an überregionale Initiativen Cíl ještě širší zakotvení tematiky v regionu podpora, doprovodné aktivity, doplnění iniciativ v podniku příchod a sžití se pracovníků přicházejících ze sousedního regionu mezikodnikové přístupy rozhraní mezi podnikem a regionem přeshraniční výměna a transfer knowhow návaznost na nadregionální iniciativy 24

25 Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Best practice-darstellung / Anerkennung Bewusstseinsbildung für Thematik auf Unternehmensebene Entwicklung bzw. Unterstützung von zwischen- und überbetrieblichen Kooperationsmodellen Abstimmung und Kooperation mit überregionalen Initiativen Unterstützungsangebote an Schnittstelle Unternehmen und Region Aktivity - Systém relevantních aktérů prezentace Best Practice / ocenění vytvoření všeobecného povědomí o této tematice na úrovni podniku vytvoření, resp. podpora mezipodnikových kooperačních modelů koordinace a kooperace s nadregionálními iniciativami nabídky podpory na rozhraní podniku a regionu 25

26 Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits-/Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života 1/3 Das relevante Info-Angebot ist zweisprachig: Tschechisch <> Deutsch. Informační nabídka je dvojjazyčná: česko <> německá. Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Sprachen sind Elemente der regionalen Identität Informationen in der jeweiligen Muttersprache (Bezug zu Sprachen Lernen) Infos geschrieben & gesprochen Ansätze zu verstärkter Zweisprachigkeit vorhanden Technologische Entwicklungen Výchozí situace Styčné body jazyky jsou prvky regionální identity informace v jazyce sousední země (souvislost s učením jazyků) informace v tištěné & ústní podobě přístupy k dvojjazyčnosti existují nové technologie 26

27 Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits-/Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života 2/3 Zielsetzungen Verstärktes zweisprachiges Info- Angebot für Arbeitsmarkt / relevante Lebensbereiche mehr und auch weiterführende Informationen zweisprachig Aktivierung unterschiedlichster Akteure / Informationsanbieter Verankerung Thema Zweisprachigkeit auch auf strategischer Ebene bei den regionalen Informationsanbietern Unterstützungsangebote für Informationsanbieter kooperative und bereichs- und grenzübergreifende Ansätze offen für neue technologische Entwicklung und entsprechende Pilotprojekte Cíl důležité informace o trhu práce a oblastech života, se mají nabízet dvojjazyčně více informací (i podrobnějších) dvojjazyčně aktivace ke strategickému ukotvení dvojjazyčnosti u regionálních poskytovatelů informací nabídky podpory pro poskytovatele informací kooperativní, průřezové a přeshraniční přístupy otevřený novým technologiím a příslušným pilotním projektům 27

28 Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits-/Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Aktivierung zur strategischen Verankerung Vermittlung von Sprach- und Übersetzungsdienstleistern Initiierung bzw. Entwicklung von kooperativen Ansätze: gemeinsame Nachfrage und gemeinsame Angebote (Übersetzer Pools, Wissensbörsen, etc.) Akteure als Informationsanbieter bzw. Anbieter von Übersetzungsdiensten Aktivity - Systém relevantních aktérů aktivace ke strategickému ukotvení zprostředkování poskytovatelů služeb překladatelů iniciování, respektive vznik kooperativních přístupů: společná poptávka a společné nabídky (databáze překladatelů, burzy znalostí) aktéři jako poskytovatele informací, popř. poskytovatelé překladatelských služeb 28

29 1/3 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji Frühzeitig Interesse an der deutschen Sprache wecken und verstärkt ein entsprechendes Angebot schaffen Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Insgesamt gewisser Verlust der Popularität der deutschen Sprache Im Kindergarten Regelbetrieb Einschränkungen bei Fremdsprachen- Lernen Einzelne klar zweisprachig-konzipierte Kindergärten / Pilotprojekte EU-geförderte grenzüberschreitende Projekte Vzbudit u dětí již odmala zájem o němčinu a poskytnout odpovídající nabídku Výchozí situace Styčné body celkově jistá ztráta popularity němčiny ve školkách existují omezení při výuce cizího jazyka jasně dvojjazyčně koncipované školky / pilotní projekty projekty financované z prostředků EU 29

30 2/3 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji Zielsetzungen mehr Angebot zum Erlernen in unterschiedlichen Bereichen (Regel-Kindergarten, Schwerpunkt-Kindergarten, Vorschulbereich außerhalb Kindergarten) in Teilregionen Initiierung / Unterstützung Pilotprojekte Stärkung grenzübergreifender Vernetzung / Kooperation Einbeziehung / Nutzung überregionaler Initiativen ( Projektregion / Testbed ) Cíl roršíření nabídky pro výuku v různých oblastech (běžné mateřské školy, specializované MŠ, předškolní oblast mimo MŠ) i v dílčích regionech iniciovat a podporovat pilotní projekty posílení přeshraniční spolupráce / prosíťování zapojení/ využití nadregionálních iniciativ ( projektový region / testovací prostředí testbed ) 30

31 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Zielgruppenorientierte Kommunikation: Eltern / familiäres Umfeld (Großeltern etc.), Verantwortliche für das Leistungsangebot in Kindergärten Aktivierung / Identifizierung / umfassende Unterstützung potenzieller Projektträger Initiativen bei Lernmaterialien Anknüpfungsebenen bei Lehrpersonal: Aktivierung, Weiterbildung, Schaffung von Pools, Einbindung von Freiwilligen deutsche / oberpfälzische Unternehmen (Patenschaften, etc.) Aktivity - Systém relevantních aktérů komunikace zaměřená na různé cílové skupiny: rodiče / rodina (prarodiče apod.), osoby zodpovídající za nabídku služeb v mateřských školách aktivace/identifikace potenciálních nositelů projektu iniciativy v oblasti učebních materiálů návaznost u vyučujících: aktivace, další vzdělávání, vytvoření databází, zapojení dobrovolníků zapojení německých / hornofalckých podniků (převzetí patronátu, apod.) 31

32 Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji 1/3 Deutsch als 2. Fremdsprache an Schulen im Bezirk Pilsen positiv positionieren zlepšit postavení němčiny jako 2. cizího jazyka na školách v Plzeňském kraji Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Deutsch in letzten Jahren Bedeutung eingebüßt, insg. und insb. gegenüber Englisch, anhaltende Entwicklung Situation in Pilsen aber insg. besser als in CZ gesamt (überregionale) Projekte und Initiativen Výchozí situace Styčné body němčina v posledních letech ztratila na významu, celkově a především oproti angličtině, trvalý vývoj situace v Plzni ale celkově lepší, než ve zbytku ČR nadregionální projekty a iniciativy 32

33 Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji 2/3 Zielsetzungen Aktive Begegnung / Reaktion auf Grundtrend Deutsch als 2. Sprache stärken und absichern; keine direkte Konkurrenz zu Englisch Pilsen weiterhin deutlich über CZ- Schnitt Herausarbeitung / Darstellung Bedeutung Wirtschaft / Arbeitsbereich Angebote an möglichst vielen Schulen; an allen im direkten Einflussbereich des Bezirks Pilsen Kontinuität beim Angebot und bei der Nachfrage (gesamter Bildungsweg) Beitrag zu ausreichend Ressourcen (Lehrkräfte, Unterrichtsmaterialien) Anknüpfung überregionale Initiativen Cíl aktivní setkávání / reakce na současný trend němčinu jako 2. cizí jazyk posílit a zajistit; žádná přímá konkurence angličtině Plzeň dále nadprůměr v ČR rozpracování / představení význam hodpodářství / oblast práce nabídka na co možná nejvíce školách; na všech které zřizuje PK kontinuita nabídky a při poptávce (všechny úrovně vzdělávání) podniknout potřebné kroky k tomu, aby byl k dispozici dostatek zdrojů (vyučující, učební materiály apod.) návaznost nadregionální iniciativy 33

34 Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Zielgruppenorientierte Kommunikation relevante Entscheidungsträger: Politik und Verwaltung; Anbieterseite: Hauptverantwortliche an Schulen, Lehrpersonal; Nachfrageseite: Schüler; familiäres Umfeld Argumentarium u.a. Basis für Lobbying Ebene Lehrpersonal: Aktivierung, Weiterbildung, Schaffung Pools, Einbindung Muttersprachler, Freiwillige Aufbau Community grenzübergreifende Begleit-Initiativen Aktivity - Systém relevantních aktérů komunikace zaměření na různé cílové skupiny relevantní rozhodující činitelé: politika a správa; školy celkově / hlavní zodpovědné osoby na školách, vyučující; poptávající: žáci; rodina sbírka argumentů, vypracování základny pro lobbying návaznost u vyučujících: aktivace, další vzdělávání, vytvoření databází vytvoření community přeshraniční doprovodné iniciativy 34

35 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání 1/3 Stärkung der Position von Deutsch im Wirtschafts- und Arbeitsraum Pilsen-Oberpfalz Bedarfsgerechte Weiterentwicklung Angebote Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Hohe Bedeutung durch hohes Engagement deutscher / oberpfälzischer Unternehmen in Pilsen Weiterhin Bedarf an deutschsprechendem Personal Relativ hohe Anforderungen an Sprachkompetenz Generell Rückgang bei Anzahl Deutschlernenden; Zunahme Anteil Personen ohne Deutsch-Basis- /Schulkenntnisse (überregionale) Initiativen und Projekte posílení pozice němčiny v hospodářském a životním prostoru Plzeňský kraj-horní Falcko další rozvoj nabídek dle potřeby Výchozí situace Styčné body velký význam díky velké angažovanosti něm. / hornofalckých podniků v Plzni nadále potřeba německy mluvícího personálu relativně vysoké požadavky na jazykovou kompetenci všeobecně snížení počtu osob učících se němčinu; navýšení počtu osob bez základních / školních znalostí němčiny (nadregionální) iniciativy a projekty 35

36 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání 2/3 Zielsetzungen Herausstreichen / Herausarbeiten besondere Bedeutung von Deutsch für Gesamtregion Aufzeigen Chancen am Arbeitsmarkt Mehr Deutschlernende und Steigerung Sprachkompetenz insb. Anwendbarkeit im Berufsleben Nutzung bestehender Angebote Bedarfsgerechte neue Angebote Nutzung überregionaler Initiativen Cíl zdůraznění zvláštního významu němčiny pro celý region poukázání na šance na pracovním trhu více osob učící se německy a posílení jazykové kompetence především využití v pracovním životě využití dosavadních nabídek nové nabídky dle potřeby využívání nadregionálních iniciativ 36

37 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Zielgruppen-Kommunikation: Unternehmen, Mitarbeiter, Anbieter (Organisationen,Lehrpersonal) Initiierung bedarfsgerechter Weiterentwicklungen auf Angebotsseite; u.a. professionelle, intermediäre, private Dienstleister; u.a. sparten-/branchen-orientierte Ansätze, unterschiedlichen Sprachniveaus Entwicklung Kooperationsmodelle Nachfrager-/Unternehmensseite (gemeinsame Kurse etc.) und Anbieter (Pools/Börsen etc.) Initiierung / Unterstützung von entsprechenden grenzübergreifenden Begleit-Initiativen/Projekten Aktivity - Systém relevantních aktérů komunikace orientovaná na cílové skupiny: firmy, zaměstnanci, poskytovatelé (organizace, vyučující) iniciování dalšího rozvoje nabídek v souladu s potřebami; mj. i prostřednictvím profesionálních, intermediárních, soukromých poskytovatelů služeb, pro různé jazykové úrovně vznik podnikových a mezipodnikových kooperačních modelů na straně poptávajících / podniků (společné kurzy apod) a poskytovatelů (databáze/burzy) iniciování / podpora příslušných doprovodných přeshraničních iniciativ/projektů 37

38 Tschechisch in der Oberpfalz čeština v Horním Falcku 1/3 Interesse an tschechischer Sprache wecken - Angebote für Interessenten - Tschechisch als berufliche / interregionale/-kulturelle Kompetenz Ausgangssituation Anknüpfungspunkte unterschiedliche Teilbereiche - (Vor- )Schule, Beruf - zusammengefasst eher überschaubare Personenanzahl mit entsprechenden Kenntnissen in der Oberpfalz Schulprojekte Volkshochschulen als Basis-Anbieter z.t. EU-geförderte grenzübergreifende (Pilot-)Projekte Förderung Basiskursteilnehmer Tschechisch für tschechische Kinder vzbudit zájem o češtinu příslušné nabídky pro zájemce čeština jako profesní a interregionální/interkulturní kompetence Výchozí situace Styčné body různé dílčí oblasti - (před) školní oblast, povolání - shrnuty velmi málo osob s odpovídajícími znalostmi v Horním Falcku školní projekty lidové univerzity (Volkshochschule) jako základní poskytovatel částečně přeshraniční (pilotní) projekty financované z EU podpora účastníků začátečnických kurzů čeština pro české děti 38

39 Tschechisch in der Oberpfalz čeština v Horním Falcku 2/3 Zielsetzungen Mehr Lernende und Steigerung Kenntnislevel (Richtung tatsächliche Anwendbarkeit als Berufs- /Arbeitssprache) durchgängiges Angebot Unterstützung von Projekten; u.a. im Kontext von interregionaler/-kultureller Kompetenz, Sprachanimation, Praktika etc. grenzübergreifende Vernetzung / Kooperationen Angebote für Familienangehörige / Kinder von tschechischen Arbeitnehmern in der Oberpfalz Cíl více učících se a zvýšení úrovně znalostí (směrem ke skutečné použitelnosti češtiny jakožto pracovního jazyka) soustavná nabídka podpora projektů; m.j. v souvislosti s interregionální / interkulturní kompetencí, jazykovou animací, stážemi apod. přeshraniční prosíťování / kooperace nabídky pro rodinné příslušníky / děti českých zaměstnanců v Horním Falcku 39

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko

Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko Rozvojový koncept Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Plzeňský kraj-horní Falcko V rámci projektu "Člověk v popředí zájmu ČPZ" Zpráva [verze 1.0] 30. března 2015 ÖAR Regionalberatung GmbH Z pověření:

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava. Turistický destinační management Bavorský les Šumava Herzlich Willkommen zur Projekt Präsentation Srdečnĕ Vás vítáme na prezentaci projektu Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer Wald Sumava Turistický destinační management Bavorský les Šumava

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet

Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanagement im Elbeeinzugsgebiet Přeshraniční management povodňových rizik v Povodí Labe Kristina Rieth Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Více

Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock. Místnost Arber č. 213, 2. poschodí

Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock. Místnost Arber č. 213, 2. poschodí Raum Arber Zimmer 213, 2. Stock Místnost Arber č. 213, 2. poschodí Herzlich Willkommen zur Projekt Präsentation Srdecne Vás vítáme na prezentaci projektu Touristisches Destinationsmanagement Bayerischer

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy

Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy Pilotprojekt /Pilotní projekt: Pioneers of Change Mühlviertel-Südböhmen /Horní Rakousko-Jižní Čechy 19. únor 2013, České Budějovice RegioTalent Regionalisierung ohne Grenzen 1 Zájmové území projektu RegioTalent

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Drittes Treffen der Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) Third Meeting of the Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) 07. Mai 2015, Česke Velenice

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa

Projekt Projekt Gefahrenabwehrsystem und Systém odvracení ohrožení a die Hilfeleistung poskytování pomoci in der Euroregion Neiße v Euroregionu Nisa Projekt Gefahrenabwehrsystem und die Hilfeleistung in der Euroregion Neiße Projekt Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa Anlage zum Zuwendungsvertrag Nr. 100012302 Příloha ke

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

Tandem. Česko-německé fórum ke zdravému životnímu stylu/ Deutsch-tschechisches Fachforum "Gesundes Aufwachsen", 23-25.4.

Tandem. Česko-německé fórum ke zdravému životnímu stylu/ Deutsch-tschechisches Fachforum Gesundes Aufwachsen, 23-25.4. Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Umweltüberwachung / Monitoring

Umweltüberwachung / Monitoring Strategische Umweltprüfung für die Regionalplanung Entwicklung eines transnationalen Prüf- und Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien Umweltüberwachung / Monitoring Lars Stratmann Abschlusskonferenz

Více

W3 rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3 W3 Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Hollabrunn Retz Znojmo

W3 rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3 W3 Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Hollabrunn Retz Znojmo W3 rozvoj živnostenských lokalit a lokalit k bydlení podél S3 W3 Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes Hollabrunn Retz Znojmo Prezentace projektu Projektpräsentation Podnět / Anlass Proměny / Veränderungen

Více

POTENZIALANALYSE ANALÝZA POTENCIÁLŮ

POTENZIALANALYSE ANALÝZA POTENCIÁLŮ Mensch im Mittelpunkt [MiM] Člověk v popředí zájmu [ČPZ] POTENZIALANALYSE ANALÝZA POTENCIÁLŮ Präsentation Prezentace (V 1.0) ÖAR [www.oear.at] Inhalt Obsah Projektansätze Arbeitsmarkt Demografie Fachkräftemonitoring

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014

TRIBAHN DRESDEN 1. 12. 2014 DRESDEN 1. 12. 2014 TRANSPORT advisory, s. r. o. 10 let zkušeností v oblasti veřejné dopravy / 10 Jahre Erfahrung im Bereich des öffentlichen Verkehrs: výběrová řízení na dopravce / Ausschreibungen von

Více

Geografie Dolního Rakouska

Geografie Dolního Rakouska Obsah Geografie Dolního Rakouska Země zahrad v Dolním Rakousku Akce Přírodní zahrada Platforma Zahrady Dolního Rakouska DIE GARTEN TULLN Analýza zahradního turismu Geografie Dolního Rakouska největší spolková

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant

Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director Ing. Věra Sedakovová, Economics Consultant EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE WIRTSCHAFTLICHE MACHBARKEITSSTUDIE DER GRENZÜBERSCHREITENDEN GESUNDHEITSVERSORGUNG Ing. Vlastimil Černý,MBA, Managing Director

Více

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie 2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie Krátké vyhodnocení dotazníků Příklady z jiných regionů Plánované představy Odhad nákladů Dipl. Geograph Gert Wichitill Plauen

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 1 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba

Liberec, 25.4.2014. Ansprechpartner kontaktní osoba Ort, Datum místo, datum Liberec, 5.4.014 Auszahlungsantrag Žádost o platbu 1. Angaben zum Projektträger bzw. Lead-Partner und Projektpartner Údaje k nositeli projektu resp. lead-partnerovi a projektovému

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen

Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen Dr. Ing. Peter Heiland (INFRASTRUKTUR + UMWELT Professor Böhm und Partner) Ihr Partner für Beratung, Nachhaltige

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz.

ČESKÁ REPUBLIKA DEUTSCH- LAND. Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Program přeshraniční spolupráce KONTAKT. www.by-cz. KONTAKT Nähere Informationen, auch zu Antragstellung und Ansprechpartnern, finden Sie unter Další informace, kontakty a také informace k podávání žádostí naleznete na www.by-cz.eu Kronach Oberfranken Wunsiedel

Více

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Pracovní schůzka - Arbeitstreffen Poysdorf, 25.11. 2013 Regionální akce pro veřejnost Regionale Veranstaltungen für Öffentlichkeit Moderne

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D)

MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi správami národních parků Šumava (CZ) a Bavorský les (D) MEMORANDUM über die Zusammenarbeit der Nationalparkverwaltungen Sumava (CZ) und Bayerischer Wald (D) In einem der am wenigsten von Menschen beeinträchtigten Waldökosysteme Mitteleuropas wurden zum Schutz

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Jednotková cena (v Kč) Einheitspreis (Kč) Počet jednotek Zahl der Einheiten

Jednotková cena (v Kč) Einheitspreis (Kč) Počet jednotek Zahl der Einheiten Soupis veškerých nákladů / Auflistung aller Ausgaben Název žadatele/projekträger: Město Hrádek nad Nisou Název projektu/projektname: Spolupráce hasičů v Trojzemí 212 / Kooperation der Feuerwehr im Dreiländereck

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE

INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE INTERNATIONALE KOMMISSION ZUM SCHUTZ DER ELBE MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO OCHRANU LABE Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe Elbe Labe

Více

www.tandem.adam adam.cz

www.tandem.adam adam.cz Koordinační centrum česko esko-německých výměn mláde deže Sedláčkova 31, CZ-306 14 Plzeň, Tel.: +420 377 634 755 Fax: +420 377 634 752, tandem@tandem.adam.cz Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Silke Brauers, Institut ISAB Mezinárodní konference Integrace seniorů a podpora jejich

Více

Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy

Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy Obsah prezentace Strategický rámec odborného školství Školní vzdělávací

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem

Tandem. www.tandem-info.net. Mgr. Jana Cinková. 5 let Europassu v České republice 23. 11. 2010, Praha. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Mgr. Jana Cinková 5 let Europassu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Odborný francouzský jazyk PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA PhDr. Slavomíra Ježková, CSc. Mgr. Nina Bechyňová Upravit a rozvinout znalosti a dovednosti doktorandů v užívání francouzského jazyka se zvláštním

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Projektübersicht. Přehled o projektech. Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Österreich Tschechien 2007-2013

Projektübersicht. Přehled o projektech. Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Österreich Tschechien 2007-2013 Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Österreich Tschechien 2007-2013 übersicht Arbeitsmarkt, Bildung, Qualifizierung Program přeshraniční spolupráce Rakousko Českárepublika2007-2013 Přehled

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ Evropský region Dunaj - Vltava Evropský region Dunaj - Vltava je politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů založené v červnu 2012 na bázi regionální kooperace podle vzoru Mezinárodní konference

Více

Landratsamt Cham Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement

Landratsamt Cham Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement -1- Regionalmarketing einmal anders 10 Jahre Botschafterstrategie im Landkreis Cham Regionální marketing jednou jinak 10 let strategie velvyslanectví v okrese Cham Markus Lemberger, / Okresní úřad Cham

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Prosím vezměte na vědomí, že v současné době nelze z technických důvodů podávat žádost jak v elektronické tak i v papírové formě.

Prosím vezměte na vědomí, že v současné době nelze z technických důvodů podávat žádost jak v elektronické tak i v papírové formě. Ziel ETZ l Cíl EÚS Freistaat Bayern Tschechische Republik Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (INTERREG V) Europäische Union Evropská unie Europäischer Fonds für regionale Entwicklung Evropský

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou

Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou Memorandum über den Schienenverkehr zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Bayern Memorandum o železniční

Více

2. CIP (Continuous Improvement Process) Programm. 3. BeQIK Offensive Qualität, Inovation, Kundenorientierung

2. CIP (Continuous Improvement Process) Programm. 3. BeQIK Offensive Qualität, Inovation, Kundenorientierung Programm: 1. BOSCH im Wandel 2. CIP (Continuous Improvement Process) Programm 3. BeQIK Offensive Qualität, Inovation, Kundenorientierung 4. Zielentfaltung bei RBCZ 5. Balanced Scorecard Methode für Zielentfaltung

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více