Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil"

Transkript

1 Mensch im Mittelpunkt [MiM] Člověk v popředí zájmu [ČPZ] Entwicklungskonzept - Fachkräftesicherung Rozvojový koncept - Zajištění kvalifikovaných pracovních sil Pilsen - Oberpfalz / Plzeňský kraj - Horní Falcko (V 1.0) ÖAR [www.oear.at]

2 Inhalt Präsentation Obsah prezentace Projektdesign/-ablauf Potenzialanalyse - Fakten Workshop-Diskussionen Maßnahmen Erstbewertung Leitgedanken Überblick Themenfelder Maßnahmen Beschreibung Maßnahmen MiM- Querschnitt průběh projektu analýza potenciálů - fakta diskuze z workshopů prvotní ohodnocení opatření stěžejní myšlenky konceptu přehled tematických oblasti opatření popis opatření průřez ČPZ 2

3 Mensch im Mittelpunkt MiM "Člověk v popředí zájmu ČPZ" Potenzialanalyse analýza potenciálů Workshops workshopy Entwicklungskonzept rozvojový koncept Marketing Kommunikation Marketing Komunikace Kick-Off Vernetzung Kontaktní sítě Summary End Bildung Qualifizierung Vzdělávání Kvalifikace 3

4 Bezüge Potenzialanalyse Fakten 1/3 Souvislost s analýzou potenciálů fakta Positive Gesamtentwicklung des Wirtschaftraumes - nach wie vor Unterschiede zwischen Bezirk Pilsen und Oberpfalz Gemeinsame wirtschaftliche Stärkefelder Großes Engagement deutscher / oberpfälzischer Unternehmen im Bezirk Pilsen Kein ausgeprägter Zug tschechischer Personen auf den bayerischen, oberpfälzischen Arbeitsmarkt - keine Deutschen am regulären Arbeitsmarkt in der Region Pilsen Pozitivní celkový vývoj hospodářského prostoru stále ještě rozdíly mezi Plzeňským krajem a Horním Falckem Společná silná průmyslová odvětví Velká angažovanost německých / hornofalckých podniků v Plzeňském kraji Žádný výrazný přesun Čechů na bavorský, hornofalcký trh práce žádní Němci na běžném trhu práce v Plzeňském regionu 4

5 Bezüge Potenzialanalyse Fakten 2/3 Souvislost s analýzou potenciálů Fakta Nach wie vor gesamtregional vergleichsweise hohe Beschäftigung in Gewerbe & Industrie Na území celého regionu i nadále poměrně vysoký podíl zaměstnanců v oblasti průmyslu Vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit in beiden Regionen Im überregionalen Vergleich keine besonders hervorzuhebenden ungenützten Potenziale bei einzelnen Arbeitsmarktgruppen auf Gesamtregionsebene Aktuell in regional bedeutsamen Bereichen kaum Arbeitskräfteangebot - entsprechende Nachfrage nach Fachkräften wird weiter anhalten Poměrně nízká nezaměstnanost v obou regionech Při nadregionálním srovnání žádné zvláštní nevyužité potenciály u jednotlivých skupin osob na trhu práce na území celého regionu V současné době v oblastech, které jsou pro region významné, neexistuje téměř žádná nabídka pracovních sil poptávka po kvalifikovaných pracovnících bude přetrvávat 5

6 Bezüge Potenzialanalyse Fakten 3/3 Souvislost s analýzou potenciálů Fakta Fachkräfteengpässe in der Oberpfalz auch in Teilbereichen gewisse Entspannung, teilweise neue Engpassbereiche, zum Teil Zuspitzung Ähnliche Bevölkerungsentwicklung auf Ebene der Regionen: Gleichbleibende Gesamtzahl; weniger Junge, mehr Ältere; innerregionale Entwicklungsunterschiede in der Oberpfalz Spezifische räumliche Struktur der Gesamtregion - Ähnlichkeiten und Unterschiede in den beiden Teilregionen Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Horním Falcku i v roce 2030 v některých oblastech mírné zlepšení situace, zároveň nové nedostatkové profese, částečně zhoršení situace Podobný vývoj obyvatelstva v obou regionech: konstantní celkový počet; méně mladších osob, více starších; rozdílný vývoj v jednotlivých dílčích regionech v Horním Falcku Specifická územní struktura celého regionu podobnosti a rozdíly v obou dílčích regionech (1 + 1 = 3) + (-1 x -1 = -1) = 2 > (1-1) + (1-1) = 0 6

7 Schlüsselbegriffe Diskussion Kick-Off Workshop Klíčové pojmy diskuze Kick-Off Workshop Bildung Qualifizierung Vzdělávání Kvalifikace Marketing - Kommunikation Marketing Komunikace Vernetzung / Kontaktní sítě 7

8 Schwierigkeitsgrad Umsetzung: 4 schwierig <> 1 einfach Náročnost realizace: 4 náročná <> 1 jednoduchá Maßnahmenvorschläge MiM - Návrhy opatření ČPZ Bewertung durch Workshop-TeilnehmerInnen / Hodnocení účastníků workshopu ,0 2,0 3, ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Bedeutung: 1 niedrig <> 4 hoch Význam: 1 malý <> 4 velký Gesamt-Meta-Portal/Plattform 1.2 Zweisprachigkeit Portale/Plattformen 1.3 Gesamtregionale(s) Starter- Paket(e) 1.4 Welcome-Center(s) 1.5 Ombudsleute in Kommunen 1.6 Ombudsleute in Unternehmen 2.1 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich 2.2 Deutsch als 2. Fremdsprache an Schulen 2.3 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf 3.1 Schulische Praktika 3.2 Berufliche Praktika 3.3 Vernetzungen / Kooperationen Wirtschaft & Schulen 3.4 Nutzung Förderungen ERASMUS Gesamtregionale Kontakt-/ Servicestelle Fachkräftesicherung 8

9 Leitgedanken Entwicklungskonzept Stěžejní myšlenky rozvojového konceptu Gemeinsam & Grenzübergreifend Mitarbeiter - Menschen im Mittelpunkt Gesamtregional Regionsattraktivität Arbeitsmarkt & Fachkräftesicherung Unternehmen - KMUs - gewerblichindustrielle Arbeitsplätze Möglichkeiten regionaler Akteure společně & přeshraničně zaměstnanci lidé v popředí zájmu celoregionálně atraktivita regionu trh práce & zajištění kvalifikovaných pracovních sil podniky malé a střední podniky pracovní místa v průmyslu možnosti regionálních aktérů Möglichkeiten MiM-Projektpartner Partnerschaftlich Schwerpunktsetzungen Gesamtrahmen - modularer Ansatz Bestehende Ansätze - keine Parallelentwicklungen Mittel-/langfristig - Pilotprojekte Ergänzungsfunktion možnosti projektových partnerů ČPZ partnersky stanovení priorit celkový rámec modulární přístup stávající inciativy zamezení vzniku paralelních struktur středně-/dlouhodobě pilotní projekty doplňková funce 9

10 Themenfelder - Tematické oblasti Welcome Sprachen Lernen Učit se jazyky Praktika Stáže MiM- Querschnitt Průřez ČPZ 10

11 Themenfelder - Tematické oblasti Maßnahmen - Opatření Welcome Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion virtuální Welcome Center pro celý region Sprachen Lernen Učit se jazyky Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji Praktika Stáže Praktika im Kontext Bildung & Unternehmen stáže v kontextu vzdělávání & podniků Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání Tschechisch in der Oberpfalz čeština v Horním Falcku Gesamtregionale Vernetzungen / Kooperationen Bildungseinrichtungen & Wirtschaft - Fokus Praktika celoregionální prosíťování/ spolupráce vzdělávacích institucí & hospodářství zaměření na stáže Nutzung Förderungen ERASMUS+ využívání finanční podpory z programu ERASMUS+ Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits- und Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života MiM- Querschnitt Průřez ČPZ 11

12 Maßnahmen - Beschreibungsraster Opatření - Struktura popisu Maßnahmenbezeichnung Grundintention Název opatření Záměr Ausgangssituation - Anknüpfungspunkte Zielsetzungen Aktivitäten Einzubeziehendes Akteurssystem Bezug andere Themenfelder - Maßnahmen Bewertung Bedeutung / Umsetzungsschwierigkeit Výchozí situace Styčné body Cíl Aktivity Systém relevantních aktérů Souvislost s jinými tematickými oblastmi / opatřeními Hodnocení Význam / Náročnost realizace 12

13 Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion Virtuální Welcome Center pro celý region 1/3 Zusammenführung / Bündelung und Strukturierung / Aufbereitung von Informationen Das Info-Portal für Welcome Ausgangssituation - Anknüpfungspunkte bereits entsprechender Stellenwert von Willkommens- und Ankommenskultur Existenz unterschiedlichster Informationsangebote Erfahrungen mit Plattformen Trend Richtung Welcome-Center : Arbeitsagenturen, Unis, etc. soustřeďování / strukturování / zpracování relevantních informací Informační uvítací portál Výchozí situace Styčné body důležitá role kultury vlídného přijetí a začlenění v regionu existence různých informačních nabídek zkušenosti s platformami trend směrem k Welcome-Center : úřady práce, univerzity, atd. 13

14 Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion Virtuální Welcome Center pro celý region 2/3 Zielsetzungen Betonung Stellenwert Welcome Erleichterung Einstieg Nachbarregion Ein Zugang ( single entry ) Zweisprachigkeit relativ breite thematische Abdeckung Modular, flexibel, stufenweise Basis: bestehende Infos Lotsenfunktion Lückenfeststellung > Mitwirkung Lückenschließung Harmonisierung / Abstimmung Info- Angebot Informationsqualität Cíl zdůraznění významu Welcome ulehčení vstupu do sousedního regionu jeden přístup ( single entry ) dvojjazyčnost relativně široké tematické pokrytí modulární, flexibilní, možné postupně rozšiřovat základ: dosavadní informace ulehčení orientace odhalení nedostatků > spolupráce při hledání řešení odstranění mezer harmonizace a koordinace informačních nabídek kvalita informací 14

15 Aktivitäten Generell Aktivity obecně Detail-/Ergänzungsanalysen Angebot und Nachfrage; Spezifizierungen und Aktualisierungen Anknüpfung regionale Erfahrungen Dialog Anbieter und Nachfrager Grenzübergreifender Austausch Detail-Konzeption folgend Zielsetzungen und Schwerpunkten Be-/Ausarbeitung von spezifischen Umsetzungsaspekten Projekt-/Umsetzungs-/ Business -Plan Umsetzung celková detailní analýza nabídky a poptávky; specifikace a aktualizace naváznost na regionální zkušenosti dialog poskytovatel a poptávající přeshraniční výměna detailní koncepce následně vytyčení cílů a stěžejních bodů přepracování a vypracování specifických aspektů realizace projektový realizační podnikatelský plán realizace 15

16 Virtuelles Welcome-Center Gesamtregion Virtuální Welcome Center pro celý region 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Dialog / Einbeziehung Info-Anbieter Phasenorientierung: Vorüberlegung, Einstieg, Bleiben Umsetzungsaspekten (u.a. organisatorisch, technisch, gestalterisch, rechtlich) Akteure in ihrer Funktion als Info- Anbieter Aktivity - Systém relevantních aktérů dialog / zapojení poskytovatelů informací orientace dle fází: rozmyslet se, přijít, zůstat aspekty realizace (m.j. organizační, technické, tvůrčí, právní) aktéři ve funkci poskytovatelů informací 16

17 Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou 1/3 ein Set von nützlichen Dingen für berufliche (Neu-)Einsteiger in die Region, insbesondere aus der jeweiligen Nachbarregion Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Start-/Willkommens-/Geschenkspaket Paket im umfassenden Sinne Beispiel Oberpfalz / Regionalmarketing Oberpfalz (u.a. Produkte, Broschüren, Karten, Gutscheine) Mitarbeiter von Mitgliedsunternehmen sada užitečných předmětů pro přivítání nových zaměstnanců v regionu, zejména ze sousedního regionu Výchozí situace Styčné body Startovní / uvítací / dárkový balíček balíček v komplexním smyslu např. Horní Falcko/ Regionální marketing Horní Falcko (mj. produkty, brožury, mapy, slevové kupóny) zaměstnanci podniků, které jsou členy 17

18 Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou 2/3 Zielsetzungen Stärkung der Willkommens- und Ankommenskultur in der Gesamtregion Symbolkraft Paket des gemeinsamen Raumes Wahrnehmung als gemeinsamer Raum Gezielte Information Mehrwert für Nutzer und regionale Informations- und Produktanbieter Cíl posílení kultury vlídného přijetí a začlenění ve společném regionu symbolická síla balíček společného regionu vnímání regionu jako společného prostoru cílené informace přidaná hodnota pro uživatele a regionální poskytovatele informací a produktů 18

19 Gesamtregionales Starter-Paket celoregionální balíček na uvítanou 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Adaptierung des oberpfälzischen Konzeptes auf Situation / Anforderungen Gesamtraum; insbesondere Gesamtregionalität; Inhalte - Paketbestandteile; Zweisprachigkeit; Distribution Detailkonzeption der Paketbestandteile und Umsetzung / Produktion Bestandteile Zusammenstellung / Verteilung Pakete Aktivity - Systém relevantních aktérů přizpůsobení hornofalckého konceptu situaci / požadavkům celého regionu; zejména celoregionalita; obsah jednotlivé komponenty balíčku; dvojjazyčnost; distribuce detailní koncepce a realizace / výroba jednotlivých komponentů kompletace a distribuce balíčků Informationsgeber / Informationszurverfügungsteller bei Paket-Elementen; u.a. intermediäre Tourismusorganisationen, Gutscheinpartner zapojení poskytovatelů informací u jednotlivých částí balíčku; mj. intermediární organizace cestovního ruchu, partneři pro slevové kupóny 19

20 Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích 1/3 Attraktivitätssteigerung für neue Mitarbeiter - insb. aus der jeweiligen Nachbarregion - durch verschiedene Ansätze auf kommunaler Ebene Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Willkommens- und Ankommenskultur erfordert Aktivitäten auf allen regionalen Ebenen, auch teil- /kleinregional und kommunal Notwendigkeit umfassender, kooperativer Ansätze Aspekte des Arbeitsmarktes und anderer Lebensbereiche (Wohnen, Freizeit, Soziales, etc.) Bereits verschiedene Ansätze Überregionale Initiativen Einrichtungen / Personen als Botschafter zvýšení atraktivity pro nové zaměstnance - především ze sousedního regionu - prostřednictvím různých welcome strategií na komunální úrovni Výchozí situace Styčné body kultura vlídného přijetí a začlenění vyžaduje aktivity na všech regiónálních úrovních, dílčí regiony / komunální úroveň nutnost rozsáhlých kooperativních přístupů aspekty pracovního trhu a jiných oblastní života (bydlení, volný čas, sociální, atd.) již nyní různé přístupy nadregionální iniciativy instituce/osoby jako velvyslanci 20

21 Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích 2/3 Zielsetzungen Thematik breit und nachhaltig verankern Steigerung Attraktivität der Gesamtregion durch Summe kommunaler Aktivitäten Abstimmung und Verschränkung der unterschiedlichen regionalen Ebenen bedarfsgerechte Service- und Unterstützungsangebote interkommunale, grenzübergreifende Kooperationen Unterstützung / Ergänzung unternehmerischer Aktivitäten Anknüpfung / Nutzung überregionaler Initiativen Cíl zakotvit tematiku široce a udržitelně zvýšení atraktivity celého regionu prostřednictvím sumy aktivit obcí koordinace a transpozice různých regionálních úrovní service a nabídky podpory dle potřeby přeshraniční spolupráce a spolupráce mezi obcemi podpora / doplnění aktivit podniku návaznost / využití nadregioálních aktivit 21

22 Welcome in Teilregionen / Kommunen Welcome v dílčích regionech / obcích 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Erfahrungsaustausch, Best practice- Darstellung / Anerkennung Bewusstseinsbildung für Thematik auf den Ebenen Politik, Verwaltung und intermediäre Organisationen Regional/kommunal-angepasste Leistungs-Portfolios (Infos, Kontakte, Dienste, Übersetzungen etc.) Initiierung / Unterstützung von entsprechenden grenzübergreifenden Initiativen / Projekten mit Welcome im weiteren Sinne befasste Akteure auf teil- /kleinregionaler bzw. kommunaler Ebene aus den unterschiedlichen Bereichen Aktivity - Systém relevantních aktérů výměna zkušeností, prezentace best practice / ocenění vytvoření všeobecného povědomí o této tematice na úrovni politické, správní a mezi intermediárními organizacemi portfolia služeb přizpůsobené potřebám regionů / obcí (informace, kontakty, služby, překlady, atd.) iniciování / podpora příslušných přeshraničních iniciativ / projektů aktéři v dílčích regionech / na komunální úrovni, kterých se oblast Welcome v širším slova smyslu týká, se tímto tématem zabývali 22

23 Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích 1/3 Themenverankerung - Unterstützung Unternehmen heißen Mitarbeiter - aus der Nachbarregion - herzlich willkommen. Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Bereits jetzt aktive Auseinandersetzung mit Willkommens- und Ankommenskultur durch zahlreiche Unternehmen, doch Unterschiede OPF / PZ Überregionale Initiativen Klientenorientierte Services der Kammern Ukotvení tématu - podpora Podniky srdečně vítají zaměstnance ze sousedního regionu. Výchozí situace Styčné body již dnes se podniky aktivně zabývají tematikou vlídného přijetí a začlenění v regionu, však rozdíly HF a PK nadregionální iniciativy service, který nabízejí komory, orientován na klienty 23

24 Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích 2/3 Zielsetzungen Noch breitere Verankerung der Thematik in Gesamtregion Unterstützung, Begleitung, Ergänzung unternehmerischer Initiativen Ankommen und Einleben von Mitarbeitern aus der jeweiligen Nachbarregion zwischen- und überbetriebliche Ansätze Schnittstellen Unternehmen und Region grenzübergreifender Austausch und Know-how-Transfer Anknüpfung an überregionale Initiativen Cíl ještě širší zakotvení tematiky v regionu podpora, doprovodné aktivity, doplnění iniciativ v podniku příchod a sžití se pracovníků přicházejících ze sousedního regionu mezikodnikové přístupy rozhraní mezi podnikem a regionem přeshraniční výměna a transfer knowhow návaznost na nadregionální iniciativy 24

25 Welcome in Unternehmen Welcome v podnicích 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Best practice-darstellung / Anerkennung Bewusstseinsbildung für Thematik auf Unternehmensebene Entwicklung bzw. Unterstützung von zwischen- und überbetrieblichen Kooperationsmodellen Abstimmung und Kooperation mit überregionalen Initiativen Unterstützungsangebote an Schnittstelle Unternehmen und Region Aktivity - Systém relevantních aktérů prezentace Best Practice / ocenění vytvoření všeobecného povědomí o této tematice na úrovni podniku vytvoření, resp. podpora mezipodnikových kooperačních modelů koordinace a kooperace s nadregionálními iniciativami nabídky podpory na rozhraní podniku a regionu 25

26 Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits-/Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života 1/3 Das relevante Info-Angebot ist zweisprachig: Tschechisch <> Deutsch. Informační nabídka je dvojjazyčná: česko <> německá. Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Sprachen sind Elemente der regionalen Identität Informationen in der jeweiligen Muttersprache (Bezug zu Sprachen Lernen) Infos geschrieben & gesprochen Ansätze zu verstärkter Zweisprachigkeit vorhanden Technologische Entwicklungen Výchozí situace Styčné body jazyky jsou prvky regionální identity informace v jazyce sousední země (souvislost s učením jazyků) informace v tištěné & ústní podobě přístupy k dvojjazyčnosti existují nové technologie 26

27 Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits-/Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života 2/3 Zielsetzungen Verstärktes zweisprachiges Info- Angebot für Arbeitsmarkt / relevante Lebensbereiche mehr und auch weiterführende Informationen zweisprachig Aktivierung unterschiedlichster Akteure / Informationsanbieter Verankerung Thema Zweisprachigkeit auch auf strategischer Ebene bei den regionalen Informationsanbietern Unterstützungsangebote für Informationsanbieter kooperative und bereichs- und grenzübergreifende Ansätze offen für neue technologische Entwicklung und entsprechende Pilotprojekte Cíl důležité informace o trhu práce a oblastech života, se mají nabízet dvojjazyčně více informací (i podrobnějších) dvojjazyčně aktivace ke strategickému ukotvení dvojjazyčnosti u regionálních poskytovatelů informací nabídky podpory pro poskytovatele informací kooperativní, průřezové a přeshraniční přístupy otevřený novým technologiím a příslušným pilotním projektům 27

28 Initiative Zweisprachigkeit in relevanten Arbeits-/Lebensbereichen iniciativa Dvojjazyčnost v relevantních oblastech práce a života 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Aktivierung zur strategischen Verankerung Vermittlung von Sprach- und Übersetzungsdienstleistern Initiierung bzw. Entwicklung von kooperativen Ansätze: gemeinsame Nachfrage und gemeinsame Angebote (Übersetzer Pools, Wissensbörsen, etc.) Akteure als Informationsanbieter bzw. Anbieter von Übersetzungsdiensten Aktivity - Systém relevantních aktérů aktivace ke strategickému ukotvení zprostředkování poskytovatelů služeb překladatelů iniciování, respektive vznik kooperativních přístupů: společná poptávka a společné nabídky (databáze překladatelů, burzy znalostí) aktéři jako poskytovatele informací, popř. poskytovatelé překladatelských služeb 28

29 1/3 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji Frühzeitig Interesse an der deutschen Sprache wecken und verstärkt ein entsprechendes Angebot schaffen Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Insgesamt gewisser Verlust der Popularität der deutschen Sprache Im Kindergarten Regelbetrieb Einschränkungen bei Fremdsprachen- Lernen Einzelne klar zweisprachig-konzipierte Kindergärten / Pilotprojekte EU-geförderte grenzüberschreitende Projekte Vzbudit u dětí již odmala zájem o němčinu a poskytnout odpovídající nabídku Výchozí situace Styčné body celkově jistá ztráta popularity němčiny ve školkách existují omezení při výuce cizího jazyka jasně dvojjazyčně koncipované školky / pilotní projekty projekty financované z prostředků EU 29

30 2/3 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji Zielsetzungen mehr Angebot zum Erlernen in unterschiedlichen Bereichen (Regel-Kindergarten, Schwerpunkt-Kindergarten, Vorschulbereich außerhalb Kindergarten) in Teilregionen Initiierung / Unterstützung Pilotprojekte Stärkung grenzübergreifender Vernetzung / Kooperation Einbeziehung / Nutzung überregionaler Initiativen ( Projektregion / Testbed ) Cíl roršíření nabídky pro výuku v různých oblastech (běžné mateřské školy, specializované MŠ, předškolní oblast mimo MŠ) i v dílčích regionech iniciovat a podporovat pilotní projekty posílení přeshraniční spolupráce / prosíťování zapojení/ využití nadregionálních iniciativ ( projektový region / testovací prostředí testbed ) 30

31 Deutsch im Kindergarten / Vorschulbereich in Pilsen němčina v mateřských školách / předškolní oblast v Plzeňském kraji 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Zielgruppenorientierte Kommunikation: Eltern / familiäres Umfeld (Großeltern etc.), Verantwortliche für das Leistungsangebot in Kindergärten Aktivierung / Identifizierung / umfassende Unterstützung potenzieller Projektträger Initiativen bei Lernmaterialien Anknüpfungsebenen bei Lehrpersonal: Aktivierung, Weiterbildung, Schaffung von Pools, Einbindung von Freiwilligen deutsche / oberpfälzische Unternehmen (Patenschaften, etc.) Aktivity - Systém relevantních aktérů komunikace zaměřená na různé cílové skupiny: rodiče / rodina (prarodiče apod.), osoby zodpovídající za nabídku služeb v mateřských školách aktivace/identifikace potenciálních nositelů projektu iniciativy v oblasti učebních materiálů návaznost u vyučujících: aktivace, další vzdělávání, vytvoření databází, zapojení dobrovolníků zapojení německých / hornofalckých podniků (převzetí patronátu, apod.) 31

32 Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji 1/3 Deutsch als 2. Fremdsprache an Schulen im Bezirk Pilsen positiv positionieren zlepšit postavení němčiny jako 2. cizího jazyka na školách v Plzeňském kraji Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Deutsch in letzten Jahren Bedeutung eingebüßt, insg. und insb. gegenüber Englisch, anhaltende Entwicklung Situation in Pilsen aber insg. besser als in CZ gesamt (überregionale) Projekte und Initiativen Výchozí situace Styčné body němčina v posledních letech ztratila na významu, celkově a především oproti angličtině, trvalý vývoj situace v Plzni ale celkově lepší, než ve zbytku ČR nadregionální projekty a iniciativy 32

33 Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji 2/3 Zielsetzungen Aktive Begegnung / Reaktion auf Grundtrend Deutsch als 2. Sprache stärken und absichern; keine direkte Konkurrenz zu Englisch Pilsen weiterhin deutlich über CZ- Schnitt Herausarbeitung / Darstellung Bedeutung Wirtschaft / Arbeitsbereich Angebote an möglichst vielen Schulen; an allen im direkten Einflussbereich des Bezirks Pilsen Kontinuität beim Angebot und bei der Nachfrage (gesamter Bildungsweg) Beitrag zu ausreichend Ressourcen (Lehrkräfte, Unterrichtsmaterialien) Anknüpfung überregionale Initiativen Cíl aktivní setkávání / reakce na současný trend němčinu jako 2. cizí jazyk posílit a zajistit; žádná přímá konkurence angličtině Plzeň dále nadprůměr v ČR rozpracování / představení význam hodpodářství / oblast práce nabídka na co možná nejvíce školách; na všech které zřizuje PK kontinuita nabídky a při poptávce (všechny úrovně vzdělávání) podniknout potřebné kroky k tomu, aby byl k dispozici dostatek zdrojů (vyučující, učební materiály apod.) návaznost nadregionální iniciativy 33

34 Deutsch an Schulen in Pilsen němčina na školách v Plzeňském kraji 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Zielgruppenorientierte Kommunikation relevante Entscheidungsträger: Politik und Verwaltung; Anbieterseite: Hauptverantwortliche an Schulen, Lehrpersonal; Nachfrageseite: Schüler; familiäres Umfeld Argumentarium u.a. Basis für Lobbying Ebene Lehrpersonal: Aktivierung, Weiterbildung, Schaffung Pools, Einbindung Muttersprachler, Freiwillige Aufbau Community grenzübergreifende Begleit-Initiativen Aktivity - Systém relevantních aktérů komunikace zaměření na různé cílové skupiny relevantní rozhodující činitelé: politika a správa; školy celkově / hlavní zodpovědné osoby na školách, vyučující; poptávající: žáci; rodina sbírka argumentů, vypracování základny pro lobbying návaznost u vyučujících: aktivace, další vzdělávání, vytvoření databází vytvoření community přeshraniční doprovodné iniciativy 34

35 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání 1/3 Stärkung der Position von Deutsch im Wirtschafts- und Arbeitsraum Pilsen-Oberpfalz Bedarfsgerechte Weiterentwicklung Angebote Ausgangssituation Anknüpfungspunkte Hohe Bedeutung durch hohes Engagement deutscher / oberpfälzischer Unternehmen in Pilsen Weiterhin Bedarf an deutschsprechendem Personal Relativ hohe Anforderungen an Sprachkompetenz Generell Rückgang bei Anzahl Deutschlernenden; Zunahme Anteil Personen ohne Deutsch-Basis- /Schulkenntnisse (überregionale) Initiativen und Projekte posílení pozice němčiny v hospodářském a životním prostoru Plzeňský kraj-horní Falcko další rozvoj nabídek dle potřeby Výchozí situace Styčné body velký význam díky velké angažovanosti něm. / hornofalckých podniků v Plzni nadále potřeba německy mluvícího personálu relativně vysoké požadavky na jazykovou kompetenci všeobecně snížení počtu osob učících se němčinu; navýšení počtu osob bez základních / školních znalostí němčiny (nadregionální) iniciativy a projekty 35

36 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání 2/3 Zielsetzungen Herausstreichen / Herausarbeiten besondere Bedeutung von Deutsch für Gesamtregion Aufzeigen Chancen am Arbeitsmarkt Mehr Deutschlernende und Steigerung Sprachkompetenz insb. Anwendbarkeit im Berufsleben Nutzung bestehender Angebote Bedarfsgerechte neue Angebote Nutzung überregionaler Initiativen Cíl zdůraznění zvláštního významu němčiny pro celý region poukázání na šance na pracovním trhu více osob učící se německy a posílení jazykové kompetence především využití v pracovním životě využití dosavadních nabídek nové nabídky dle potřeby využívání nadregionálních iniciativ 36

37 Deutsch als Wirtschaftssprache / im Beruf hospodářská němčina / němčina pro povolání 3/3 Aktivitäten einzubeziehendes Akteurssystem Zielgruppen-Kommunikation: Unternehmen, Mitarbeiter, Anbieter (Organisationen,Lehrpersonal) Initiierung bedarfsgerechter Weiterentwicklungen auf Angebotsseite; u.a. professionelle, intermediäre, private Dienstleister; u.a. sparten-/branchen-orientierte Ansätze, unterschiedlichen Sprachniveaus Entwicklung Kooperationsmodelle Nachfrager-/Unternehmensseite (gemeinsame Kurse etc.) und Anbieter (Pools/Börsen etc.) Initiierung / Unterstützung von entsprechenden grenzübergreifenden Begleit-Initiativen/Projekten Aktivity - Systém relevantních aktérů komunikace orientovaná na cílové skupiny: firmy, zaměstnanci, poskytovatelé (organizace, vyučující) iniciování dalšího rozvoje nabídek v souladu s potřebami; mj. i prostřednictvím profesionálních, intermediárních, soukromých poskytovatelů služeb, pro různé jazykové úrovně vznik podnikových a mezipodnikových kooperačních modelů na straně poptávajících / podniků (společné kurzy apod) a poskytovatelů (databáze/burzy) iniciování / podpora příslušných doprovodných přeshraničních iniciativ/projektů 37

38 Tschechisch in der Oberpfalz čeština v Horním Falcku 1/3 Interesse an tschechischer Sprache wecken - Angebote für Interessenten - Tschechisch als berufliche / interregionale/-kulturelle Kompetenz Ausgangssituation Anknüpfungspunkte unterschiedliche Teilbereiche - (Vor- )Schule, Beruf - zusammengefasst eher überschaubare Personenanzahl mit entsprechenden Kenntnissen in der Oberpfalz Schulprojekte Volkshochschulen als Basis-Anbieter z.t. EU-geförderte grenzübergreifende (Pilot-)Projekte Förderung Basiskursteilnehmer Tschechisch für tschechische Kinder vzbudit zájem o češtinu příslušné nabídky pro zájemce čeština jako profesní a interregionální/interkulturní kompetence Výchozí situace Styčné body různé dílčí oblasti - (před) školní oblast, povolání - shrnuty velmi málo osob s odpovídajícími znalostmi v Horním Falcku školní projekty lidové univerzity (Volkshochschule) jako základní poskytovatel částečně přeshraniční (pilotní) projekty financované z EU podpora účastníků začátečnických kurzů čeština pro české děti 38

39 Tschechisch in der Oberpfalz čeština v Horním Falcku 2/3 Zielsetzungen Mehr Lernende und Steigerung Kenntnislevel (Richtung tatsächliche Anwendbarkeit als Berufs- /Arbeitssprache) durchgängiges Angebot Unterstützung von Projekten; u.a. im Kontext von interregionaler/-kultureller Kompetenz, Sprachanimation, Praktika etc. grenzübergreifende Vernetzung / Kooperationen Angebote für Familienangehörige / Kinder von tschechischen Arbeitnehmern in der Oberpfalz Cíl více učících se a zvýšení úrovně znalostí (směrem ke skutečné použitelnosti češtiny jakožto pracovního jazyka) soustavná nabídka podpora projektů; m.j. v souvislosti s interregionální / interkulturní kompetencí, jazykovou animací, stážemi apod. přeshraniční prosíťování / kooperace nabídky pro rodinné příslušníky / děti českých zaměstnanců v Horním Falcku 39

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Přeshraniční rozvoj klastrů

Přeshraniční rozvoj klastrů Doporučené opatření 1 CZ Přeshraniční rozvoj klastrů Potenciál Klastry jsou v Horním Rakousku dobře strukturovány a efektivně vybudovány již mnoho let v mnoha odvětvích. V Jihočeském kraji se klastrové

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

Říjen 2013/Oktober 2013

Říjen 2013/Oktober 2013 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo

Více

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda.

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. nvěda. 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie 2013 nvěda schaft issenvěda Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum

Více

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176

Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 Elektronicko biomedicínská kooperace Elektronisch biomedizinische Kooperation M00176 O projektu Projekt Elektronicko-Biomedicínská kooperace je přeshraničním projektem Vysoké školy polytechnické Jihlava

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

6/25/2014 Evaluační studie. Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel jižní Čechy. ZP Group a.s.

6/25/2014 Evaluační studie. Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel jižní Čechy. ZP Group a.s. 6/25/2014 Evaluační studie Dovednosti a vzdělávání jako podklad perspektivních Green Jobs v regionu Mühlviertel jižní Čechy ZP Group a.s. [Evaluace vzdělávacího programu] Ekologická udržitelnost, Budovy

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

Konference k založení. Klastru mechatronika. 25.1.2011 BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň. Sborník prezentací

Konference k založení. Klastru mechatronika. 25.1.2011 BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň. Sborník prezentací Konference k založení Klastru mechatronika 25.1.2011 BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň Sborník prezentací Cíl konference Cílem konference je příprava založení Klastru mechatronika v Plzeňském kraji, poskytnutí

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda.

Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus. Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie. věda. 1989 Forum Wissenschaft ohne Grenzen grenzüberschreitende Studien im Fokus Fórum Věda bez hranic zaostřeno na přeshraniční studie věda 24. 04. 2014 issenschaft Forum Wissenschaft ohne Grenzen im Centrum

Více

Koncept. strategie uplatnění na trhu pro inovační region Mühlviertel jižní Čechy

Koncept. strategie uplatnění na trhu pro inovační region Mühlviertel jižní Čechy Koncept strategie uplatnění na trhu pro inovační region Mühlviertel jižní Čechy M5, květen 2011 Obsah 1 Shrnutí... 4 2 Úvod... 5 2.1 Účel konceptu... 5 2.2 Cílové skupiny a účel dokumentu... 5 2.3 Status

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Kurort Oybin, 07.11.2012. Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien

Kurort Oybin, 07.11.2012. Liberecký Kraj. ZVON Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien Informations- und Planungssystem Mobilität und öffentlicher Verkehr in der Euroregion Neisse Inhalt und Werdegang Informační a plánovací systém mobilita a veřejná doprava v Euroregionu Nisa Obsah a vznik

Více