Ing. Jan Tesař moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Jan Tesař moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame."

Transkript

1

2 Slovo předsedy ODS Vážení spoluobčané, volby do Senátu, i když se týkají pouze jedné třetiny senátních obvodů, jsou pro naši zemi a její budoucnost velmi důležité. Doufám, že to všichni víte. Náš Senát má za sebou první čtyři roky své existence. Pro nikoho už není novou či neznámou institucí. V našem ústavním systému si také postupem času své specifické místo vybojoval. Není pochyb o tom, že práce senátorů významně ovlivňuje nejen podobu zákonů naší země, ale konec konců i jejich uvedení či neuvedení v život. Proto ODS usiluje o co nejlepší volební výsledek, proto kandiduje spolehlivé, výrazné, s daným volebním obvodem těsně spjaté osobnosti. Do letošních voleb přichází ODS s heslem Hlavou i srdcem, které je možná pro někoho nečekané nebo dokonce překvapivé. I tímto heslem chceme přispět k lepšímu pochopení našich lidských a politických postojů a úmyslů. Až příliš často jsme bývali spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svět. Proto dnes takto symbolicky přidáváme srdce, i když jsem přesvědčen, že jsme ho měli vždycky, a což zdůrazňuji vždycky na pravém místě. I hlava i srdce jsou důležité. Používejme hlavu proti populistickým slibům těch, kteří nás líbivými slovy svádějí k hledání snadných řešení, která však obvykle skutečnými řešeními nejsou. Používejme srdce jak k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární změny, tak k respektování lidského rozměru politiky (a politiků). Používejme hlavu i srdce společně, nedopusťme, aby jedno převážilo nad druhým. Používejme obojí i při největší výzvě, kterou pro nás je v současnosti co nejlepší zvládnutí našeho vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu. Naše země vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli Východ, patří. Přesto bude náš vstup do Unie nesnadným krokem, jehož přípravě se musíme plně věnovat. Nesmíme ho podcenit. Letošní senátní volby se uskutečňují v neklidné politické době, v době, kdy některé konkurenční politické strany usilují o narušení a zpochybnění současného politického uspořádání naší země, aniž by přitom byly samy schopny navrhnout lepší a přitom uskutečnitelnou variantu. Taková varianta díky jejich postojům zatím k dispozici není. Jsem smutný z toho, že jsme za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost v posledních čtyřech letech zaplatili až příliš draze. Bylo to více, než jiné země s podobným osudem. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vůči názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval legitimní polemickou diskusi o věcných problémech současnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepřítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veřejnost zbytečné bariéry. Příslušnost k politické straně nesmí být považována za handicap. Vyjadřuje společné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají v demokratické společnosti prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Naši senátní kandidáti prošli v Občanské demokratické straně náročným procesem primárních voleb. Jsem přesvědčen, že budou po svém zvolení schopni odvádět kvalitní a odpovědnou práci ve prospěch občanů a to nejen těch, kteří je budou volit. Vědí, že nesmějí pustit ze zřetele zájmy společnosti jako celku. Jedná se o lidi zkušené, kteří už mnohé dokázali jak ve své profesi, tak často i v komunální či okresní politice. Václav Klaus Ing. Jan Tesař moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame. 2

3 Progr ogramové prohlášení Občan na prvním místě Považuji za nutné, aby byl senátor po celé volební období nablízku občanovi a neztratil s ním kontakt. Jako první věc po svém případném zvolení zajistím, aby informace od občana k senátorovi přicházely přímo a nezprostředkovaně, stejně tak jako informace od senátora k občanovi. Za tímto účelem zřídím kromě stálé senátorské kanceláře v Prostějově další kontaktní místa ve měste ch Konice, Němčice nad Hanou a Tovačov. Prostějovský senátor nebude pro občana politickou atrakcí, ale stálým partnerem. Hospodářské oživení náš zásadní úkol Dnes je nutné, abychom všichni od jednotlivce přes podnikatelské subjekty až k samosprávám jednotlivých obcí společně pracovali na hospodářském oživení našeho regionu. Považuji za důležité podporovat projekty schopných lidí z regionu a vytvářet prostředí přitažlivé pro podnikatelské aktivity. Pro region je stejně tak důležitý silný investor jako drobní a střední podnikatelé. Pouze tak vzniknou pracovní příležitosti pro občany ve vzdálenějších obcích a místech jako jsou Protivanov, Rozstání, Nezamyslice, Troubky a další. Občané v okrajových částech regionu nesmějí být zajatci sociální sítě a špatně fungující dopravní obslužnosti. Vzdělání základ budoucí prosperity Rekvalifikační programy musíme nabídnout všude tam, kde je možnost nového uplatnění pro lidi bez zaměstnání. Budu také podporovat stabilitu stávajícího středního školství, výraznou autonomii těchto škol a vysokou školu v Prostějově fakultu textilní TU Liberec. Reforma státní správy a samosprávy Reformu státní správy a samosprávy respektuji a nasadím všechny síly, aby se na krajských úřadech zbytečně nevytrácely peníze daňových poplatníků a aby se výkon státní správy a samosprávy přiblížil k občanovi. Pravicová politika Je třeba rehabilitovat hodnoty, na které se často zapomíná. Je to především vláda svobodné vůle občana v rámci práva a rodina jako základní místo výchovy a pěstování občanských hodnot společnosti. Kritériem těchto hodnot budu posuzovat všechny zákony, které do senátu přijdou. Podpořím legislativní kroky posilující postavení rodiny a chránící občana před kriminalitou. Společně s ostatními poslanci a senátory ODS budu usilovat o zjednodušení daňové soustavy a důslednou obhajobu českých zájmů při vstupu do Evropské unie. 3

4 Kandidát na senátora se představuje Angažoval jste se už v Občanském hnutí? Ne. Porevoluční čas spontánního výbuchu potlačované snahy se angažovat, ale nikoli organizovat, jsem využil k tomu, abych se orientoval v tehdejší politické situaci.tenkrát stáli často v čele společenského pohybu lidé, o kterých jsem zcela bezpečně věděl, že jsou ze zásady vždycky proti všemu a že mají obě ruce levé. Čím se jako politik řídíte? Souhrnem jistých zásad. Jsem například stále přesvědčen, že každý jedinec se především pohybuje v rámci rodiny. Je to možná trochu staromódní, ale opravdová rodina je základ celé společnosti. Při jejím založení by měl být člověk maximálně zodpovědný. Přece si ženu vybírám na celá život. Dále to je národní hrdost a zdravé sebevědomí. V tomto směru mi plně vyhovuje politika ODS, politika osvědčených konzervativních zásad. Co vás přivedlo ke kandidatuře do senátních voleb? Je to v první řadě snaha, aby z občanů našeho regionu nebyly zapomenutí lidé v zapomenutém kraji. Víte, já jsem se tu narodil, na prostějovské dlažbě se učil chodit, oženil se, narodili se nám dva synové. Teď tu jsem starostou. Jsem hluboce svázán s tímto krajem, s Hanou. A protože startuje reforma státní správy a protože se chystáme do Evropské unie chci, aby Haná nebyla zapomenuta. Jak toho chcete docílit? Nejlepší cestou je plné respektování zásady občan na prvním místě. Za svou jsem tuto zásadu přijal po svém vstupu do ODS v roce Co považujete jako komunální politik za důležité? Osobní příklad. Osobní příklad v chování k manželce, k rodině, ke spolupracovníkům. Podívejte se, v takovém městě jako je Prostějov se všichni znají, těžko můžete kázat vodu a pít víno. Snad nejdůležitější osobní vlastností je věrnost. Věrnost člověku, idejím nebo třeba politické straně. Já jsem po takzvaném Sarajevu zůstal v městském zastupitelstvu jediným členem ODS, původně nás Já a moje žena Alice. Táhneme to spolu už skoro třicet let. 4

5 Pod Kralickým Sněžníkem loni v létě. Jaromír Jágr hrál na letošním ročníku turnaje Benzina Cup jen tenis, ale i tak bylo setkání s nejlepším hokejistou světa příjemné. bylo devět. V komunálních volbách jsem potom v roce 1998 získal vůbec nejvíc preferenčních hladů. Takže lidé vidí, vědí a pamatují si. Co váš volný čas? Jako správný přetížený místní politik bych měl použít bonmot Co to je? Na bonmoty jsou tu ale jiní. Já rád konstatuji, že volný čas mám. Někdy chodím plavat, kdysi dávno jsem plaval závodně. S manželkou jsme si pořídili horská kola, rádi chodíme také na pěší tury. V zimě si vždycky uděláme alespoň týden čas na lyže. Nejezdíme moc do zahraničí, tady v Česku je stále ještě tolik míst, které neznáme. K nejoblíbenějším patří Prostějovsko, Drahanská vrchovina, Kosíř a také Hostýnské vrchy. Rád čtu, hlavně historická pojednání a romány a také trochu detektivky. Televizi nesleduji vůbec, informace, které potřebuji, hledám na internetu. Do kina a divadla se dostanu bohužel jen zřídka. Děkujeme za rozhovor toh Co podle vás spojuje komunální a velkou politiku? Pro každou politiku, která má být úspěšná, je potřeba pokora. Mnohdy je třeba vysvětlovat a co hlavně, hledat kompromisy. Bez pokory se potom neobejdete. Které zkušenosti ovlivnily váš volební program? Naprosto čerstvou zkušeností je připravenost, vlastně nepřipravenost reformy stání správy. Jako starosta padesátitisícového města, na jehož úřad bude přenesena nemalá část pravomocí okresního úřadu, vidím všechna úskalí, která jsou před námi. Vidím je o to ostřeji, že jsem členem monitorovacího výboru NUTS II i regionální koordinační skupiny Olomouckého kraje. Jako červená nit se vine potřeba sladění úloh a vztahů jednotlivých složek společnosti. Kromě reformy státní správy nás totiž čeká ještě jeden zásadní krok a tím je vstup do Evropské unie. Nezačali jsme právě nejlépe, ale věřme, že to máme šanci napravit. Komisař Evropské unie navštívil Prostějov a právě se zapisuje do Čestné knihy města. Životopis Jan Tesař se narodil v říjnu roku 1946 v Prostějově. Po ukončení základní školy nebyl z politických důvodů přijat na střední školu, začal se tedy učit soustružníkem v Agrostroji Prostějov. Střední průmyslovou školu strojnickou začal studovat až v roce 1964 a po maturitě nastoupil na Strojní fakultu VUT v Brně. Po závěrečných státních zkouškách nastoupil do Agrostroje Prostějov do obchodního oddělení, kde mohl využít svých jazykových schopností. V komunálních volbách v roce 1994 byl zvolen do zastupitelstva a městské rady. Od roku 1998 zastává funkci starosty města Prostějova. Je členem Řídícího a monitorovacího výboru NUTS II, dále je členem Regionální koordinační skupiny Olomouckého kraje a členem Řídícího a monitorovacího výboru pilotního programu Haná. Od roku 1991 je členem ODS. V roce 1971 se oženil a jeho manželka Alice je zubní lékařkou. Mají spolu dva dospělé syny Jana a Jaroslava. 5

6 Ivan an Langer místopředseda ODS a místopředseda poslanecké sněmovny PČR Jako člen ODS jsem rád, že kandidátem na senátora byl oblastním sněmem v Prostějově zvolen právě Ing. Jan Tesař. Je třeba, aby se do velké politiky dostávali takoví lidé, kterým je blízký jejich region a kteří rozumějí jeho potřebám. Znám Ing.Tesaře jako schopného a pracovitého komunálního politika a věřím, že právě on bude umět jako senátor udělat maximum pro své spoluobčany. Martin Richter hráč NHL, New York Rangers Prostějov je mým rodným městem a místem, kde jsem hokejově vyrůstal. Tak jako věřím, že prostějovští fanoušci drží palce mně, tak já fandím tomu nejlepšímu z kandidátů. Pane Tesaři, do toho! Podporujeme svého kandidáta MUDr.. Bohumil Hruban, CSc. primář chirurgického oddělení Pokud Vás zajímá můj názor na senátní volby, zúčastním se, abych si mohl opět vychutnat možnost zcela svobodně volit. A moje volba? Ing. Jan Tesař. Proč? Je to prostějovský rodák a náš spoluobčan, který má pověst slušného a schopného člověka. Pozorně sleduji jeho působení ve funkci starosty města. Líbí se mi jeho citlivý a nekonfrontační styl, oproštěný od velkohubých proklamací a velikášských gest. Mám dojem, že je starostou, který se o město opravdu stará. Jan Přidal důchodce z obce Vřesovice Z kandidátů na post senátora budu volit takového člověka, který umí jednat s lidmi a jehož charakterové vlastnosti se přibližují mým představám. Nepovažuji za podstatné do které politické strany patří či ke které se hlásí. Spíše vybírám a volím podle životních postojů, pokory a skromnosti člověka. Člověka, který srdcem a zdravým rozumem bude řešit problémy, týkající se nejen našeho regionu, nýbrž celé naší společnosti. Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád. Snažit se prospívat je vlastnost povah vznešených, napsal kdysi J. A Komenský. Tož ten, který takto bude sloužit a který neohroženě bude obhajovat pravdu a který nepřevléká kabát jen proto, aby dosáhl lepšího postavení a moci, nevtírá se násilím do duše člověka, to bude můj tip na nového senátora za náš obvod. Je jím starosta města Prostějova Ing. Jan Tesař. 6

7 Vycházka volebním obvodem Interiér zámku Výšovice Procházím se zámkem ve Výšovicích. Zámek je to jenom podle označení, ne zařízením, ne přepychem. Starosta obce však činí téměř zázraky, aby sehnal z předstrukturálních fondů EU, nebo od dánských partnerů příspěvek na otevření chráněných dílen. Pomáhám jako člen řídícího výboru projektu Haná, pomohu i jako senátor. Plumlovský zámek Sen architekta amatéra Adama z Lichtenštejna. Ze zamýšleného renesančního čtyřstěnu s arkádami zbylo torzo jedné strany. Zámek patří obci Plumlov, která v roce 1999 obdržela z pilotního projektu Haná dotaci, která poslouží alespoň k nejnutnější opravě střechy. To je i úkol pro mne najít další potřebné finance. Prostějovská radnice před ní se odehrál téměř celý můj život. Náměstí T.G.M. je už jako vymalované, včetně parkové úpravy. Jenom přilehlé "židovské uličky" ještě čekají na štědré i pracovité ruce lidí, které jako starosta musím najít. Těším se, že na radnici po zástupcích japonské textilky TORAY přivítám dalšího silného investora pro naše město. Pohled na obec Protivanov Často zapomínáme na základní starosti občanů v obcích. Je třeba, aby investice do regionu nešly pouze do centra, ale musíme je nasměrovat také na řešení problémů obcí v okrajových částech. Dopravní obslužnost, zaměstnanost lidí a dosažitelnost správních úřadů to jsou úkoly pro senátora našeho obvodu. Při pohledu na Protivanov je jasné, že zajištění dostupnosti správního centra, po reformě státní správy, musí být moje priorita. Vydala Občanská demokratická strana, grafické zpracování PRAAM Písek, tisk Graspo Zlín Sídliště E. Beneše Tady jsem v panelovém 3+1 prožil dvacetpět nejkrásnějších let života. U říčky Hloučely vyrostli moji dva kluci. Nejsem obdivovatel panelové architektury, ale dnes už máme v Prostějově na Tylově ulici příklad, že i panelové šedivé krabice se mohou šikovností svých obyvatel změnit na krásné městské bydlení. 7 Zámek Čechy pod Kosířem Čechy pod Kosířem jsou obcí s jednou z významných památek mého volebního obvodu. Škola, která je umístěna v místním zámku, není zřejmě dobrým řešením ani pro děti, ani pro obec. Myslím, že pro školu najdeme lepší umístění např. v areálu staré nemocnice v Prostějově. V obci pak vznikne prostor pro projekt využívající turistickou atraktivitu zámku, parku a mánesovské tradice.

8 Vážení přátelé, senátní volby jsou pro naši demokratickou společnost významnou událostí. Tak jako jsem se nejdříve ucházel o přízeň a důvěru členů Občanské demokratické strany, tak se nyní ucházím o přízeň vás všech. Předstupuji před vás s programem, který považuji především za výzvu k naší společné práci, směřující k řešení problémů důležitých pro úspěšnou budoucnost našeho regionu, kde jsme se narodili, kde žijeme a kde pracujeme. Volby jsou dnes pro nás všechny svátkem demokracie a já věřím, že tohoto významného dne využijete k projevení své svobodné vůle. Věřím zároveň, že vás svým volebním programem dokáži oslovit. Myslím, že mé zkušenosti z obecní politiky a z práce s občany vytvářejí předpoklad pro to, abych byl dobrým senátorem. Váš Jan Tesař Kontakt nám. T. G. Masaryka 12 14, Prostějov Tel.: +420/508/329125, Fax: +420/508/

Slovo předsedy ODS. Letošní senátní volby se uskutečňují v neklidné politické době, v době, kdy

Slovo předsedy ODS. Letošní senátní volby se uskutečňují v neklidné politické době, v době, kdy Slovo předsedy ODS Vážení spoluobčané, volby do Senátu, i když se týkají pouze jedné třetiny senátních obvodů, jsou pro naši zemi a její budoucnost velmi důležité. Doufám, že to všichni víte. Náš Senát

Více

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006

ODS. Společně pro SStředočeský kraj. po modré společně. Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji. Volební magazín 2006 po modré společně ODS Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. volební lídr ODS ve Středočeském kraji Společně pro SStředočeský kraj Společně pro Středočeský kraj Společně pro budoucnost Vážení spoluobčané, jsem hrdý,

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín

Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO. Volební magazín Senátní volby 2012 Kandidát č. 2 za volební obvod č. 53 Třebíč MOJE SRDCE BIJE PRO TŘEBÍČSKO Volební magazín Senátní volby 2012 podpora Miroslavy Němcové Patriot svého regionu: senátor Vítězslav Jonáš

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice

VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 1 VOLEBNÍ MAGAZÍN ODS Komunální volby 2006, České Budějovice Magazin_tisk_A.qxd 29.9.2006 13:01 Page 2 Vážení voliči, v uplynulých čtyřech letech byla Občanská demokratická

Více

VOLBY DO SENÁTU 2006 ODS. senátní volební obvod. Benešov Praha-východ. Karel Šebek. kandidát do Senátu ODPOVĚDNĚ A SLUŠNĚ

VOLBY DO SENÁTU 2006 ODS. senátní volební obvod. Benešov Praha-východ. Karel Šebek. kandidát do Senátu ODPOVĚDNĚ A SLUŠNĚ VOLBY DO SENÁTU 2006 ODS senátní volební obvod 41 Benešov Praha-východ kandidát do Senátu Karel Šebek ODPOVĚDNĚ A SLUŠNĚ Volby do Senátu 2006 Proč volit do Senátu, proč volit ODS Každé volby jsou důležité,

Více

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI M A G A Z Í N 4-2007 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI str. 22 ZLATÝ KANÁR 2007 2 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ / JOIN THE CHAMPIONS WITH US WWW.TKPLUS.CZ

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

Čas na správnou volbu

Čas na správnou volbu Čas na správnou volbu Komunální volby 2014 SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 a Starostové a nezávislí SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SPOLEČNĚ PRO DOBŘICHOVICE sdružení

Více

kurýr podstatné je chovat se fér Pohádka o třech volbách pražský odstraníme Víc, než si myslíte

kurýr podstatné je chovat se fér Pohádka o třech volbách pražský odstraníme Víc, než si myslíte září 2010 noviny pro odpovědné pražany www.top09.cz Víc, než si myslíte www.top09.cz/kuryr pražský kurýr odstraníme Pomozte nám to dotáhnout volby 15. 16. října podstatné je chovat se fér Rozhovor Karla

Více

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě

Krajské a senátní volby budou referendem o současné vládě PŘIJĎTE VOLIT KRAJSKÉ ZASTUPITELE A SENÁTORY 12. -- 13. ŘÍJNA Jan Látka, kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 11 Domažlice, poslanec PS PČR Volební heslo: Vždy jsem byl a budu tady pro vás. www.janlatka.cz

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Zvolme Jiřího Pospíšila.

Zvolme Jiřího Pospíšila. Magazín pro občany Plzeňského kraje Nadávat na politiku nestačí. Slušnost potřebuje Váš hlas! Zvolme Jiřího Pospíšila. Nevzdávám boj za kraj bez korupce Přijďte 12. a 13. října k volbám a dejte hlas slušnosti

Více

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0

Vytiskla tiskárna Hugo, s.r.o. Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika Náklad: 2 000 ks ISBN 978-80-86-961-20-0 Transformace: Česká zkušenost. Místní samospráva Vydáno Svazem měst a obcí ČR a společností Člověk v tísni za finanční podpory MZV ČR v rámci projektu transformační spolupráce Podpora samosprávné demokracie

Více

Zbyňkoviny. Senátní. volte č. www.zbyneklinhart.cz. Ing. Zbyněk Linhart. Ještě říkám: Hlavně nezabouchni klíčky. Klap a bylo to. Uprostřed Ameriky.

Zbyňkoviny. Senátní. volte č. www.zbyneklinhart.cz. Ing. Zbyněk Linhart. Ještě říkám: Hlavně nezabouchni klíčky. Klap a bylo to. Uprostřed Ameriky. volte č. 5 Senátní Zbyňkoviny Zbyněk Linhart patří k lidem, kteří nevydrží sedět. Svědectví o tom podává nejen tempo, jakým se mu za posledních 20 let daří rozvíjet své město a zviditelňovat region Českého

Více

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie

Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Fórum nestátních neziskových organizací před vstupem České republiky do Evropské unie Praha, 2. 3. října 2003, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Preambule: Účastníci celostátního shromáždění nestátních

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

Úvodní slovo předsedy

Úvodní slovo předsedy Úvodní slovo předsedy Vážené členky a členové ODS, milí čtenáři, dostáváte dnes do ruky první řádné číslo našeho zpravodaje Modré Kolínsko. Není náhodou, že je toto číslo z větší části věnováno primárním

Více

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz

Klub. www.neziskovky.cz. Neziskovky.cz SVĚT 1/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Vaše dotazy str. 5 Neziskovky.cz upravují ceny pro rok 2010 Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) se dotklo také Neziskovek.cz.

Více

XVIII. KONGRES ODS. 18. Kongres ODS Praha, Žofín, 24. listopadu 2007

XVIII. KONGRES ODS. 18. Kongres ODS Praha, Žofín, 24. listopadu 2007 XVIII. KONGRES ODS 18. Kongres ODS Praha, Žofín, 24. listopadu 2007 18. Kongres ODS Praha, Žofín, 24. listopadu 2007 XVIII. KONGRES ODS 18. Kongres ODS Praha, Žofín, 24. listopadu 2007 http://www.ods.cz/akce/kongresy/18.kongres/

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů.

KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. KRONIKA 1994 Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. 1 OBSAH Úvod... 3 Samospráva a státní správa... 4-10 Komunální

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

Jana Vaňhová se těší na dobrou spolupráci

Jana Vaňhová se těší na dobrou spolupráci projekt METROPOL pomáhá Ústecký kraj www.tydeniky.cz číslo 19 ročník III 15. října 2010 Akce desetiletí Ústeckého kraje Car Service V polovině listopadu letošního roku si Ústecký kraj připomene 10. výročí

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více