Hesla Jednoty bratrské 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hesla Jednoty bratrské 2016"

Transkript

1 Hesla Jednoty bratrské 2016 Heslo roku: Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66,13 K Copyright 2015 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2015 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2015 Miroslav Matouš, předmluva: Viktor Kalista Cover 2015 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce jsou použity části faksimile z Bible hlaholské, sign. XVII.A.1, a na předsádce (u pevné vazby) ilustrace ze sign. V.E.28 s laskavým svolením Národní knihovny ČR. Na druhé předsádce je ilustrace ze sign. R-178 Bayerische StaatsBibliothek Ulrich Richental, Chronik des Konstanzer Konzils, převzato z Wikimedia Commons, Soubor:Konstanzer Richental Chronik Hieronymus von Prag wird zum Scheiterhaufen geführt 59v.jpg ISBN (brožovaná) ISBN (pevná vazba) ISSN Úvodní slovo k 286. ročníku Hesel Milé čtenářky a čtenáři, mezi mnohými slovy, která denně slyšíme nebo čteme, vnímáme zejména ta, která jsou výrazem skutečného setkání. Nepřeberné bohatství zkušeností ze setkávání s Bohem a mezi lidmi obsahují texty Starého a Nového zákona. Hesla, tato útlá knížka, obsahují na každý den roku t.zv. heslo verš ze Starého zákona a k tomu přiřazený text z Nového zákona. O nedělích jsou tato slova doplněna některým citátem význačné osobnosti a jedním veršem z evangelických zpěvníků. Heslo roku 2016 z proroctví Izajášova zdůrazňuje jistotu, že Bůh nás nikdy neopouští. V beznadějné době zde hovoří s izraelským lidem a zjevuje svou spasitelskou tvář. Z jeho slov můžeme vnímat jistotu, která vzbuzuje důvěru. Ve společenství s izraelským lidem slyšíme jeho hlas a nacházíme v něm útěchu. A tak jako lidé v době proroka Izajáše, má Boží útěcha širokou platnost dodnes. Jako záruka míru a obnovy zasahuje do spolužití mezi lidmi či národy, které dnes stejně jako v oněch dobách jsou zmítány násilím a válkami, neklidem a vyhnanstvím. I v této době je Bůh přítomen, laskavý a utěšující ten, který má sílu tento stav změnit. Hesla jsou příležitostí k vnímání každodenní Boží přítomnosti. Samozřejmě jsou dny, kdy nás biblický verš neosloví, a cítíme potřebu slyšet něco jiného. Stane se, že nás osloví až v souvislosti s celým biblickým textem, který jej obsahuje. Někdy to vyžaduje určitý čas. Jako křesťané ale víme: Boží ochrana a útěcha, to nejsou pouhá laciná a pohodlná slova. On utěšuje jako ten, který sám trpěl. Jeho slovo nás povzbuzuje, nutí nás zastavit se a naslouchat. Dodává nám odvahu, protože vidíme, že na naší cestě nejsme sami. Každý den je stejné biblické slovo Hesel čteno třeba i v našem sousedství, lidmi z různých církví, nadto v padesáti pěti jazycích. Všude se mohou stát klidná srdce místem naděje pro jiné. Přejeme Vám při čtení Hesel mnoho setkávání s uklidňující a povzbuzující Boží přítomností. 366 krát jsme v tomto roce zváni být zcela v klidu a bezpečí. 4

2 5 6 Výročí 2016 Bude doplněno Bude doplněno 7 8 Bude doplněno Použité překlady bible a písně Váš vydavatel Biblické verše jsou přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS. V necelé pětině případů kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona označeno písmenem K za číslem verše. V ojedinělých případech, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů označeno příslušným písmenem za číslem verše: B Arnošt Bass: Žalmy; vyd. Dr. Josef Flesch, Praha 1938 Bg Václav Bogner: Knihy prorocké. I, Izaiáš; ČKCh, Praha 1986 Col Dr. Rudolf Col: Nový zákon; Velehrad 1947 ČSP Český studijní překlad; Praha 2009 F Viktor Fischl: Kniha žalmů; Melantrich 1998 H Dr. Jan Hejčl: Bible česká; Praha 1930 J Jeruzalémská bible (překlad František X. a Dagmar Halasovi); Karmelitánské nakladatelství, 2010

3 9 Ku P. Josef Kunický: Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře; Křesťanská akademie, Řím 1970 P Nový zákon z původního řeckého znění přel. Dr. Ondřej M. Petrů O.P.; Vídeň 1970 Z Jan Zeman: Žalmy; Brno Ž Nový zákon, z řečtiny přeložil František Žilka; Kalich v ÚCN, Praha 1970 Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky. Pokud byly vybrány i písně z jiných zpěvníků, platí následující označení: EZ Evangelický zpěvník, Synodní rada Českobratrské církve evangelické, Praha 1979 EZD Evangelický zpěvník: dodatek, Kalich, Praha 2004 ZCČSH Zpěvník Církve československé husitské (uspořádali Z. Trtík, O. Ungermann, L. Šimšík), Blahoslav, Praha 2001 Vysvětlení k soustavě Hesel Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva nebo tři obsahově související texty: Slova ze Starého zákona (tj. hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce. Slova z Nového zákona jsou k tomu vyhledávána přednostně z oddílů průběžného biblického čtení (viz níže). Dvojverší a sloky písně a básně, volené přiléhavě k nedělním a svátečním heslům. Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible: první čtení je vybíráno z lekcionáře vydaného lutherskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium); na druhém místě stojí průběžné čtení ÖAB (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen), které během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku. O nedělích máme odkaz na čtení z evangelia, epištoly (či jiné novozákonní knihy) a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jakožto Predigt) uvádíme zvlášť jakožto Perikopy na str Nedělím předchází ještě zvláštní heslo, které lze chápat jako téma celého následujícího týdne Denní modlitby Neděle: Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví. Pondělí: Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce. Úterý: Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé, vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže. Středa: Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo. Čtvrtek: Společnost. Národy a jejich vlády. Mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány. Pátek: Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky pečovat o sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě. Sobota: Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid první smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy. 12

4 13 Modlitební stráž Jednoty bratrské * USA jih Kostarika Guyana Česká misijní provincie Česká provincie Surinam * Tanzanie západ Aljaška * Evropská kontinentální provincie a dílo jednoty na Hvězdném návrší Západoindická provincie Labrador * Kongo Tanzanie, provincie u jezera Tanganika Jamajka a Kuba Honduras * Jižní Afrika Velká Británie a Jižní Asie Tanzanie Rukwa Tanzanie jih a Malawi Nikaragua * Zambie Tanzanie jihozápad USA sever * Datum začíná den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům Modlitební stráž České misijní provincie (Ochranovského seniorátu při ČCE) hodina pondělí úterý středa od do 1. února 2. února 3. února 0 2 Železný Brod Praha Turnov 2 4 Koberovy Rovensko Ujkovice 4 6 Potštejn Tanvald Jablonec 6 8 Praha Turnov Jablonec 8 10 Rovensko Ujkovice Koberovy Tanvald Železný Brod Potštejn Turnov Jablonec Praha Ujkovice Koberovy Rovensko Železný Brod Potštejn Tanvald Jablonec Praha Turnov Koberovy Rovensko Ujkovice Potštejn Tanvald Železný Brod Vydání Hesel v rozličných jazycích Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána asi ve více než 50 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe: afrikaans, albánština, amharština, arabština, angličtina (britská a americká), balinézština (indonézština), basaa, batak, bečuánština (setswana), bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kisuaheli, korejština, litevština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, odiya, ovambo, papiamento, pedi, polština, portugalština, rongmei, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, surinamština (sranan tongo), srbština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, tibetština, tswana, turečtina, venda, xhosa, zulština. Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu. Oficiální Internetová stránka Hesel v němčině: Stránka s českými Hesly: LEDEN 16 LEDEN Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7 Když Pán udávám tón a taktovku má ve svých rukou, zazní to i v písni tvého života. K. Spieck Nový Rok Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 1. pátek Chválu vzdejte Pánu pánů, jeho milosrdenství je věčné. Jedině on koná velké divy, jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,3. 4 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20 21 Jen jednu prosbu k tobě mám a že ji splníš, Otče, znám. Pro tento rok, ó Pane můj, svou pomocí mne posiluj. Za sílu konat dílo tvé tě prosí srdce pokorné.

5 17 LEDEN Na každý den mi sílu dej a v slabosti mne podpírej. 468,1 Lukáš 4,16 21 Jakubova 4,13 15 Žalm sobota Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 10,27 Jozue 24, Marek 1, Neděle po vánocích Viděli jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 P To je ta blahoslavená dokonalost křesťanského člověka: zejména milování Boha, pokorné oddávání se jemu ve všem a radostné obírání se jím v srdci. Jan Amos Komenský 3. neděle Pojďte, klaňme se, padněme tváří k zemi před Bohem, jenž nás stvořil. Žalm 95,6 F On vás povolal ze tmy v předivné světlo své. 1. Petrova 2,9 K Sláva Bohu na Výsosti, který jest vždy od věčnosti, jenž všecko slovem učinil, v nebi, v zemi moudře zřídil. EZ 445,1 Lukáš 2, Janova 5,11 13 Žalm 138 LEDEN pondělí Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé; zkus mne, a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm 139,23 24 K Ať Kristus vírou přebývá ve vašich srdcích. Efezským 3,17 Ž 1. Mojžíšova 21,1 7 Marek 1, úterý Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. Žalm 90,14 Všecken lid na úsvitě přicházel k němu do chrámu, aby ho poslouchal. Lukáš 21,38 K 1. Mojžíšova 9,12 17 Marek 1,14 20 Zjevení Páně Epifanias Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2,8b K 6. středa Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm 89,12 13 V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1,16 Matouš 2,1 12 Efezským 3,2 6 Marek 1, LEDEN 7. čtvrtek Všechny národy, které jsi stvořil, přicházeti a klaněti se budou před tebou, i uctívati budou jméno tvé. Žalm 86,9 F Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11 1. Janova 3,1 6 Marek 1, pátek Zorejte svůj úhor, dokud je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. Ozeáš 10,12 Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2 4. Mojžíšova 24,15 19 Marek 1, sobota Hospodin jest útočiště chudého, útočiště v čas soužení. Žalm 9,10 K Rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. 2. Korintským 12,10 Efezským 4,17 24 Marek 2,1 12 Alianční modlitební týden 1. neděle po Zjevení Páně Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14 LEDEN 20 Sloužit lidskosti, sloužit záměrům a cílům Božím nelze bez velkého, vytrvalého nadšení. Přemysl Pitter 10. neděle Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11, Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17 Stvoř srdce čisté, Bože, mi a ducha přímého, ať v míru žiji se všemi; zbav sám mne od zlého. 263,1 Matouš 3,13 17 Římanům 12,1 8 Žalm pondělí Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm 37,4 K Všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24 Skutky 10,37 48 Marek 2, úterý Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce. 2. Samuelova 23,3 4

6 21 LEDEN Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři. Skutky 20,28 1. Korintským 2,11 16 Marek 2, středa Já s ním budu v tísni, vysvobodím ho a oslavím ho. Žalm 91,15 Z Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15 Římanům 8,26 30 Marek 2, čtvrtek Žádný obyvatel už neřekne Jsem nemocný ; lidu, jenž tam sídlí, bude odpuštěno provinění. Izaiáš 33,24 J Ježíš řekl ochrnutému: Synu, odpouštějí se ti hříchy. Marek 2,5 Efezským 1,3 10 Marek 3, pátek Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je-li s tebou. Jeremiáš 12,3 Nevyslovujte soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha. 1. Korintským 4,5 Koloským 2, Timoteovi 1, sobota Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. 2. Mojžíšova 20,3 K LEDEN 22 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Matouš 6,24 Matouš 6, Timoteovi 1,12 20 Poslední neděle po Zjevení Páně Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2 Vnitřní radost, kterou pociťujeme, když jsme něco dobrého vykonali, a když cítíme, že jsme někde byli nutni a poskytli pomoc, je pokrm, který potřebuje duše. Albert Schweitzer 17. neděle Lid můj dobroty mé nasytí se, dí Hospodin. Jeremiáš 31,14 K Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2. Korintským 9,8 Ve všem jsi Ty, vše v Tobě jest, života zdroj dnům našim s dal. Za stín i slunce našich cest zpíváme Tobě píseň chval. ZCČSH 99,1 Matouš 17, Korintským 4,6 10 Žalm 89, pondělí Hospodin způsobuje na moři cestu, a na prudkých vodách stezku. Izaiáš 43,16 K Neboj se, jen věř! Marek 5,36 2. Korintským 3, Timoteovi 2, LEDEN 19. úterý Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5. Mojžíšova 6,16 K Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14,15 Jan 1, Timoteovi 2, středa My také sloužiti budeme Hospodinu, neboť on jest Bůh náš. Jozue 24,18 K Ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1. Korintským 4,1 Jan 3, Timoteovi 3, čtvrtek My, tvůj lid a stádo tvé pastvy,budeme na věky tebe vyznávat, tvou chválu od pokolení k pokolení vypravovat. Žalm 79,13 Z Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12 Zjevení 1, Timoteovi 3, pátek Oslavujte Pána, vzývejte jeho jméno, uvádějte mezi národy známost jeho díla! Žalm 105,1 Ku Chceme zvěstovat evangelium i v krajích ležících za vámi. 2. Korintským 10,16 1. Korintským 2, Timoteovi 4, sobota Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. Přísloví 12,25 LEDEN 24 Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,5 4. Mojžíšova 6, Timoteovi 4,12 5,2 Septuagesimae (70 dní před velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké milosrdenství. Daniel 9,18 Člověk v krizi, to je člověk, který již svou věc nesvěřuje rozhovoru, poněvadž jeho předpoklad, důvěra, je ztracena. Martin Buber 24. neděle V pohodě jsem řekl: Nic nikdy nezviklá mne. Když jsi však skryl svou tvář, byl jsem pln úkosti. Žalm 30,7. 8 F Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj. 1. Petrova 5,5 7 Má síla umdlévá, než k službě dospěje, v mé síle oheň neplane, dech jarní nevěje. Má síla pronikne jen tebou protčena, má korouhev jen silou tvou

7 25 LEDEN v boj bude nesena. 284,2 Matouš 20,1 16a 1. Korintským 9,24 27 Žalm 89, pondělí Požehná bohabojným, malým i velkým. Žalm 115,13 F Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,17 Lukáš 19, Timoteovi 5, úterý Tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Žalm 65,9 Žalářník se s celou rodinou radoval, že uvěřili v Boha. Skutky 16,34 5. Mojžíšova 7, Timoteovi 5, středa Dával jsi našim otcům svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20 My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha. 1. Korintským 2,12 Římanům 4, Timoteovi 6, čtvrtek Hospodin řekl Mojíšovi: Povíš všechno, co ti přikážu. 2. Mojžíšova 7,1.2 Pane,dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky 4,29 1. Korintským 3, Timoteovi 6,11 21 LEDEN pátek Budeš usilovat o spravedlnost, abys zůstal naživu. 5. Mojžíšova 16,20 Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1. Timoteovi 6,11 Malachiáš 3, Timoteovi 1, sobota Půjdeme s vámi neboť slyšíme, že jest Bůh s vámi. Zachariáš 8,23 K Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klanět Bohu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: Pane, rádi bychom viděli Ježíše. Jan 12, Korintským 1, Timoteovi 1,13 18 Neděle Bible Sexagesimae (60 dní před velikonocemi) Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce! ŽIdům 3,15 Všude, kde si lidé prokazují lásku, je nablízku Bůh. Johann Heinrich Pestalozz 31. neděle Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými 27 LEDEN slovy: Pokoj, pokoj! Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13 14 Nehledám svůj vlastní prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli spaseni. 1. Korintským 10,33 Není lepší na tom světě, nežli druhým dávat, bohatství však s jeho strastí ani nepoznávat. EZD 611,2 Lukáš 8,4 15 Židům 4,12 13 Žalm 128 ÚNOR 28 ÚNOR Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek 11,25 Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic. Publilius Syrus 1. pondělí Pane, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5. Mojžíšova 9,26 Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6 5. Mojžíšova 32, Timoteovi 2, úterý Země se bojí a tichne, když povstává k soudu Bůh, aby zachoval všecky pokorné na zemi. Žalm 76,9 10 K Oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo. 1. Petrova 3,12 Ezechiel 33, Timoteovi 2, Začátek bratrské misie mezi černochy v Surinamu 3. středa Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš 14,27

8 29 ÚNOR Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31 Lukáš 6, Timoteovi 3, čtvrtek Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích. Žalm 145,17 Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4 1. Tesalonickým 1, Timoteovi 3, pátek Konejte všechno bedlivě, neboť u Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2. Paralipomenon 19,7 Když Ježíš seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš 9,10 2. Timoteovi 3, Timoteovi 4, sobota Hospodin Bůh bude s tebou. Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš. 1. Paralipomenon 28,20 Pán ti dá, abys všechno pochopil. 2. Timoteovi 2,7 Matouš 13, Timoteovi 4,9 22 ÚNOR 30 Estomihi (Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3) Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno,co je psáno u proroků. Lukáš 18,31 Největší dokonalostí člověka je to,že potřebuje Boha. Soren Kierkegaard 7. neděle Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3,5 6 Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Jan 15,4 Moc živá víra v srdci jest, jež slibům Božím dá se vést, jest pevné v Krista doufání, v němž povždy má své zastání. 312,1 Marek 8, Korintským 13,1 13 Žalm pondělí Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu. 1. Královská 8,66 Všecko se děje pro vás, aby se milost rozhojnila a tím rozmnožila vděčnost stále většího počtu lidí k slávě Boží. 2. Korintským 4,15 P Lukáš 13,31 35 Titovi 1, ÚNOR 9. úterý Oči všech vyhlížejí k tobě a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. Otvíráš svou ruku a sytíš všechno živé podle přání. Žalm 145,15 16 Z Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26 Lukáš 5,33 39 Titovi 1,10 16 Začátek postní doby 10. středa Už zrána uslyšíš můj hlas, neboť zrána se k tobě obracet a k tobě vzhlížeti budu. Žalm 5,4 F Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35 Matouš 6,16 21 Titovi 2, čtvrtek Zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil. Žalm 13,6 K Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli. Lukáš 1,46 47 Koloským 3,5 11 Titovi 2, pátek Na místě, kde se jim říká: Nejste lid můj, bude se jim říkat: Synové živého Boha. Ozeáš 2,1 Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12 Římanům 7,14 25 Titovi 3,1 15 ÚNOR sobota Na soudu opět zavládne spravedlnost, půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Žalm 94,15 Blahoslavení, kteří lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K Daniel 5,1 30 Filemonovi 1 25 Invocavit (Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15) Proto se zjevil Syn Boží,aby zmařil činy ďáblovy. 1. Janova 3,8 Bůh tě možná nevyslyší podle tvé vůle, ale vyslyší tě k tvé spáse. Svatý Augustin 14. neděle Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm 27,1 K Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje. Filipským 4,13 K Pán Bůh má síla jest a světlo všech mých cest, duše má buď smělá, jak by sklíčit měla zlá tě zvěst? ZCČSH 11,1 Matouš 4,1 11 Židům 4,14 16 Žalm 91

9 33 ÚNOR 15. pondělí To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10 Bůh je věrný,on vás nenechá pokoušeti nad vaši možnost, ale s pokušením dá i východisko, abyste je mohli snésti. 1. Korintským 10,13 Ž 2. Tesalonickým 3,1 5 Marek 11, úterý Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3 Ježíš i kalich po večeři vzal a řekl: Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. 1. Korintským 11,25 Ž Jób 1,1 22 Marek 11, středa Hospodin dobrý smiluj se nade všemi, kteří celým srdcem hledají Hospodina. 2. Paralipomenon 30,18.19 H Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš 19, Mojžíšova 8,11 18 Marek 11, čtvrtek Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Žalm 96,3 K Pavel a Barnabáš vypravovali, co všechno skrze ně Bůh učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Skutky 14,27 Jakubova 4,1 10 Marek 12, Zemřel Martin Luther. ÚNOR pátek Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém, Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu. Žalm 68,6 7 Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K Židům 2,11 18 Marek 12, sobota Neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9 Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7 Římanům 6,12 18 Marek 12, Koncil stíhá všech 425 českých a moravských pánů, kteří 2. září 1415 protestovali proti odsouzení Husa a Jeronýma. Den modliteb za utlačované a pronásledované křesťany Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6) Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli hříšní. Římanům 5,8 V každém člověku je hluboká propast, která může být vyplněna jen Bohem. Blaise Pascal 35 ÚNOR 21. neděle Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu. Žalm 46,5 6 v Kristu jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Efezským 2,22 Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému. EZ 397,1 Marek 12,1 12 Římanům 5,1 11 Žalm pondělí My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. Naše dny na zemi jsou jako stín a naděje není. 1. Paralipomenon 29,15 Tady nemáme místo k trvalému pobytu, to hledáme teprve pro budoucnost. Židům 13,14 P 1. Mojžíšova 37,3 36 Marek 12, úterý Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi národy. Izaiáš 61,11 Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 2. Korintským 9,10 Jób 2,1 10 Marek 12,35 40 ÚNOR středa Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm 51,13 K Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1. Tesalonickým 5,9 Jan 16,29 33 Marek 12, Proti Jeronýmovi Pražskému vedena nová pře, byl obviněn ve 107 článcích; Zastává s Husa, je odhodlán jít na smrt. 25. čtvrtek Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm 139,4 Při modlitbě nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6, Janova 1,8 2,2 6 Marek 13, pátek Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou. Izaiáš 5,21 Kdybych rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 1. Korintským 13,2 2. Korintským 13,3 9 Marek 13, sobota Ty jsi, Hospodine, požehnal, i bude požehnaný na věky. 1. Paralipomenon 17,27 K

10 37 ÚNOR Žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1. Petrova 3,9 Galatským 2,16 21 Marek 13,24 37 Oculi (Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15) Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62 Ve zmateném hluku světa slyšíme věčnou píseň o životě jako čistou, jasnou melodii vznášet se nad celkem a dáváme se tak vést, což buď také naším osudem. Albert Schweitzer ÚNOR 38 Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Židům 12,11 Lukáš 14,25 35 Marek 14, neděle Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Izaiáš 41,13 Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned o ní pověděli Ježíšovi. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila. Marek 1,30 31 Ó ujmi ruku moji a veď mne sám, na cestě zde a v boji ať neklesám. Já nevím sobě rady, ó Pane můj; ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj! 329,1 Lukáš 9,57 62 Efezským 5,1 8 Žalm pondělí Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24 39 BŘEZEN BŘEZEN Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jan 15,9 Otcovská moc má spočívat v laskavosti, nikoliv v příkrosti. Marcianus Aelius 1. úterý Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! Žalm 31,25 Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13 Jób 7,11 21 Marek 14, Začátek Jednoty bratrské v Čechách 1756 Založen exulantský sbor v Berlíně-Rixdorfu (nyní Neukölln) 2. středa Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7 Stůjte tedy obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Efezským 6,15 Matouš 13,44 46 Marek 14, čtvrtek Já právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izaiáš 63,1 BŘEZEN 40 Jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Římanům 5,18 Matouš 19,16 26 Jan 14, Erasmus Rotterdamský vydává v Basileji svůj překlad Nového zákona. Ženy zvou ke světovému dni modliteb 4. pátek Ty sám znáš srdce všech lidí. 1. Královská 8,39 K Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2. Tesalonickým 2,16 17 Matouš 10,34 39 Jan 14, sobota Já jsem řekl: Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Izaiáš 49,4 S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. Marek 4,26 28 Galatským 6,11 18 Jan 14,27 31

11 41 BŘEZEN Laetare (Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10) Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24 Všichni potřebujeme Krista, aby nás uzdravil. Přemysl Pitter 6. neděle Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. 2. Paralipomenon 25,8 Kristus Ježíš je naší nadějí. 1. Timoteovi 1,1 Jsme ti poddáni v plném doufání. Víme, že jen ve tvé síle pracujeme v dobrém díle, že jen Kristův kříž vede lidstvo výš. 292,5 Jan 12, Korintským 1,3 7 Žalm pondělí Cti otce svého i matku svou. 2. Mojžíšova 20,12 K Odplácet svým rodičům, to je milé Bohu. 1. Timoteovi 5,4 Jan 6,26 35 Jan 15, úterý Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2. Mojžíšova 33,19 BŘEZEN 42 Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě, ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování. 1. Timoteovi 1,12 13 Jób 9,14 35 Jan 15, středa Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22 Na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Matouš 16,18 Jan 15,9 17 Jan 15,18 16,4 10. čtvrtek Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! 1. Mojžíšova 39,9 Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. Židům 3,6 2. Korintským 4,11 18 Jan 16, pátek Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,6 7 Neboť Bůh, jenž řekl ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2. Korintským 4,6 Jan 16,16 23 Jan 16, BŘEZEN 12. sobota Vyzvedneš mne z hlubin země. Zmnožíš slávu mou a útěchu mi dáš. Žalm 71,20 21 F Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne! Matouš 14,30 Jan 14,15 21 Jan 16,25 33 Judica (Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1) Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28 Jsou dva druhy křesťanské existence: následování Krista, a její lacinější vydání, obdivování Krista. Soren Kierkegaard 13. neděle Hospodine, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11,20 Kristus vám zanechal příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 1. Petrova 2,21.23 Kriste, jenž jsi světlo denní, zažeň od nás zlé mámení; víme, že jsi Světlo světel, věčného Světla zjevitel. ZCČSH 273,1 Marek 10,35 45 Židům 5,7 9 Žalm Umírá český král Vladislav Jagellonský, za jehož vlády byla Jednota pronásledována. BŘEZEN pondělí Je lépe doufat v Boha než důvěřovat lidem. Žalm 118,8 F Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16 Efezským 2,11 16 Jan 17, úterý Nejvyšší tak jako orel, jenž bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty, rozprostírá svá křídla a bere svůj lid, nosí ho na své peruti. 5. Mojžíšova 32,11 J Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nechť střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7 Jób 19,21 27 Jan 17, středa Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29 Dokud je čas, čiňme dobře všem. Galatským 6,10 Židům 9,11 15 Jan 17, čtvrtek Nebuď daleko ode mne, neboť tíseň je blízko a není spomocníka! Žalm 22,12 Z Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1 Jeremiáš 15,15 21 Marek 14,26 31

12 45 BŘEZEN 18. pátek Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš 55,10 11 Jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu. Marek 4,20 Židům 10, Marek 14, sobota Neboj se, už nezakusíš hanbu, nestyď se. Izaiáš 54,4 J Kdo trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. 1. Petrova 4,16 Lukáš 18,31 43 Marek 14,43 52 Květná neděle Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3, Velkým proviněním člověka je to, že se může obrátit v každém okamžiku, a neudělá to. Marrtin Buber 20. neděle Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti: nevěrnost a zapírání Hospodina. Izaiáš 59,12 13 Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování. Titovi 3,4 5 BŘEZEN 46 Pane mocný, Bože náš, ve svém skloň se slitování! Dle svých slibů, víme, dáš nám všem svoje požehnání. K tobě duše vzhlížejí, ty jsi naší nadějí! EZ 161,4 Jan 12,12 19 Filipským 2,5 11 Žalm pondělí Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně. Žalm 48,15 Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12 13 Matouš 26,6 13 Marek 14, úterý Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. 1. Paralipomenon 29,11 Vidíme Ježíše, pro utrpení smrti slávou a ctí korunovaného. Židům 2,9 K Jób 38,1 11; 42,1 6 Marek 14, středa Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Žalm 95,7 8 Podle slova také jednejte, nebuďte jen posluchači. Jakubova 1,22 Lukáš 22,1 6 Marek 15, BŘEZEN Zelený Čtvrtek On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4 Důvěřujte Bohu! Důvěřujte mu absolutně! Nikdy nezoufejte nad jeho milosrdenstvím. Fjodor Mich. Dostojevskij 24. čtvrtek Bůh dal mi růst v zemi trápení mého. 1. Mojžíšova 41,52 K Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte! Marek 14,34 Jan 13, Korintským 11,23 26 Marek 15,16 23 Velký Pátek Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 Kristus vstoupil na nebesa, aby mohl být všem přítomen. Dokud byl na zemi, byl od nás vzdálený, ale nyní nám je blízký. Marin Luther 25. pátek O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm 89,2 K V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2. Korintským 5,19 Jan 19, Korintským 5,14 21 Marek 15,24 41 BŘEZEN sobota Kéž je tvé ucho ochotné slyšet, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí. Nehemiáš 1,6 Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Jan 17,11 1. Petrova 3,18 22 Marek 15,42 47 Velikonoční neděle Byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18 Lépe jest dobře zemříti nežli zle živu býti. Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Jan Hus 27. neděle Sešli své světlo a pravdu svou, a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým. Žalm 43,3 F Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1. Korintským 15,20 V tmavém hrobě dal jsi sobě pro nás nízko ustlati, chtě pak zase v plné kráse slavně pro nás povstati. 123,3 Marek 16, Korintským 15,1 11 Marek 16,1 8

13 49 BŘEZEN Velikonoční pondělí 28. pondělí Zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. Žalm 80,19 Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2. Timoteovi 1,10 Lukáš 24, Korintským 15,12 20 Marek 16,9 20 BŘEZEN 50 Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17 1. Korintským 15, Petrova 1, úterý Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí. Žalm 57,2 Téhož dne večer prvního dne po sobotě když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Jan 20,19 1. Korintským 15, Petrova 1, středa Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7 Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: Synu, jdi dnes pracovat na vinici! On odpověděl: Nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Matouš 21, Korintským 15, Petrova 1, čtvrtek Nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm 141,4 51 DUBEN DUBEN Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1. Petrova 2,9 Je nám určeno, abychom nežili pro sebe, ale pro něco, co má přijít. Albert Schweitzer 1. pátek Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin. Žalm 30,2 Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2. Korintským 1,5 1. Korintským 5, Petrova 1,22 2, Zemřel biskup Leonhard Dober, první bratrský misionář v Západní Indii. 2. sobota Ztište se a vězte, že já jsem Bůh. Žalm 46,11 F Ježíš řekl apoštolům: Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte! Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst. Marek 6,31 2. Timoteovi 2, Petrova 2,4 10 DUBEN 52 Quasimodogeniti (Jako narozené děti. 1. Petrova 2,2) Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1. Petrova 1,3 Zvol si za střed svého bytí Boha a uvidíš, jak se tvůj chaos změní v kosmos. K. Spieckerová 3. neděle Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš 33,22 Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3,3 Kdo Bohu ve všem oddává se a v něm své skládá doufání, jej Bůh i v těžkých vichřic čase v svých křídel stínu uchrání: v něj, v Nejvyššího, víru mít, toť silný hrad a mocný štít. 375,1 Jan 20, Petrova 1,3 9 Žalm pondělí Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

14 53 DUBEN Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1. Korintským 3, Mojžíšova 32, Petrova 2, úterý Hospodin vysvobodil mne, a proto písně zpívati budeme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20 K Chvála buď Bohu,jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1. Korintským 15,57 Jób 42, Petrova 2, středa Hospodin mě poslal potěšit všechny truchlící. Izaiáš 61,1. 2 Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9 10 Izaiáš 66, Petrova 3, čtvrtek Chválíme tě Boha na každý den, a jméno tvé ustavičně oslavujeme. Žalm 44,9 K S vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch. Koloským 3,16 Jan 17, Petrova 3,8 12 DUBEN pátek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs. 5. Mojžíšova 31,8 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8, Petrova 2, Petrova 3, sobota V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu. Žalm 26,12 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem; chválili Boha. Skutky 2,46 47 Skutky 8, Petrova 3,18 22 Misericordias Domini (Milosrdenství Hospodinova plná je země Žalm 33,5) Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10, Život je to, co s námi Bůh zamýšlí. Dietrich Bonhoeffer 10. neděle Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil Hospodin skrze svého služebníka Mojžíše. 1. Královská 8,56 55 DUBEN Věrný je ten, jenž vás povolal; on to také učiní. 1. Tesalonickým 5,24 Pán Bůh je síla má, všecka obrana má! Bezpečně má státi, aniž se lekati duše má. EZ 182,1 Jan 10, Petrova 2,21 25 Žalm pondělí Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Malachiáš 3,10 Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2. Korintským 9,6 Jan 10, Petrova 4, úterý Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13 Vzhled oblohy umíte posoudit, a znamení časů nemůžete? Matouš 16,3 Matouš 9,35 10, Petrova 4, středa Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21 DUBEN 56 Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1. Petrova 1,13 Jan 17, Petrova 5, čtvrtek Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. Izaiáš 29,13 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek 3,35 Efezským 4, Petrova 5, pátek Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2. Paralipomenon 30,9 Napravte se a změňte své smýšlení, aby vaše hříchy byly zahlazeny a aby přišla od Pána doba oddechu. Skutky 3,19 20 P Matouš 26, Korintským 1, sobota Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20 Slepý žebrák Bartimaios se dal do křiku: Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Marek 10,47 48 Jan 14, Korintským 1,10 17

15 57 DUBEN Jubilate (Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5,17 Skutky, kterými má tvůj život rozkvést, zrají pouze na Božím slunci. P. Hindemith 17. neděle Budu zpívat o tvé síle a zjitra jásat nad nad tvou milostí, neboť jsi byl má tvrz i moje útočiště v den mých úzkostí. Žalm 59,17 F Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! 2. Korintským 1,3 Pane, jenž z jasu vládneš tmám, zákon jsi náš i Soudce sám. Původce lásky, žehnáš všem zrozeným v tomto světě tvém. ZCČSH 52,1 Jan 15, Janova 5,1 4 Žalm pondělí Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Daniel 2,44 Slyšel jsem mocný hlas v nebi: Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Zjevení 12,10 Římanům 1, Korintským 1,18 25 DUBEN úterý Dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho. Žalm 100,5 K Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista. 2. Korintským 5,18 2. Korintským 5, Korintským 1, středa Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3 K Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petrova 3,9 Jan 8, Korintským 2, čtvrtek Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4 Náš spasitel Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1. Timoteovi 2,3 4 Římanům 8, Korintským 2, pátek Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš 45,12 Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí. Zjevení 15,3 K Jan 19, Korintským 3, DUBEN 23. sobota Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 10,12 Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1. Korintským 13,4 6 Zjevení 22, Korintským 3,5 8 Cantate (Zpívejte Pánu píseň novou. Žalm 98,1) Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1 Existuje cesta, kterou musíme všichni projít: most vzdechů, klenoucí se k věčnosti. Sore Kierkegaard 24. neděle S pláčem jdoucí a s pokornými modlitbami zase přivedu, a povedu je podlé tekutých vod cestou přímou, na níž by se nepoklesli; neboť jsem otec Izraele. Jeremiáš 31,9 K Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22 Chval Pána svého písní a jásej s radostí, že z trápení a tísní DUBEN 60 své stádce vyprostí. Když voláš k němu v bídě a v protivenství čas, on na pomoc ti přijde a sílu dá ti zas. EZ 406,1 Matouš 11,25 30 Koloským 3,12 17 Žalm pondělí Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš 46,9 My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1. Korintským 8,6 Přísloví 8, Korintským 3, úterý Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky? Jób 31,4 Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. Židům 4,13 1. Samuelova 16, Korintským 3, Synoda v Žeravicích: Řád církevní Jednoty Bratří českých; ordinováni J. A Komenský a M. Drabík. 27. středa Z mnoha snů pochází marnost a množství slov. Měj tedy bázeň před Bohem. Kazatel 5,6 J

16 61 DUBEN Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Titovi 3,9 Římanům 15, Korintským 4,1 5 DUBEN 62 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. 1. Janova 4,16 Jan 6, Korintským 5, generální zasedání Kostnického koncilu; oznámeno, že všichni svědkové proti Jeronýmovi již byli vyslechnuti. 28. čtvrtek Chudý a nuzný jsem, Pán však pečuje o mne. Žalm 40,18 K Ježíš vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům, aby je lidu předkládali. Také ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek 6, Korintským 14, Korintským 4, pátek Nechci bez ustání obviňovat ani stále ukazovat hněvivost. Izaiáš 57,16 J Bůh nás zachránil a povolal svým svatým povoláním, a to ne snad proto, že jsme my něco vykonali, ale proto, že on tak svobodně rozhodl a pro jeho milost. Té se nám dostalo vzhledem na zásluhy Krista Ježíše. 2. Timoteovi 1,9 P Zjevení 5, Korintským 4, Požár Lešna; J. A. Komenský přišel o vše, odchází z Lešna. 30. sobota Chránil svůj lid jako zřítelnici svého oka. 5. Mojžíšova 32,10 63 KVĚTEN KVĚTEN Nevíte snad, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 1. Korintským 6,19 Když Bůh přebývá v duši člověka, pak jeho pohled může obdařit Bohem i ostatní lidi. M. Quoist Týden oběti za misii Rogate (Modlete se!) Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20 Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne. Jan Hus 1. neděle Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7 Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. 2. Timoteovi 2,8 Před trůnem, kam modlitba má pozvedá se a odkud, Bože, soudíš svět, jsou všichni lidé stejně blízko ku tvé spáse, velcí i nevýznamní na pohled. EZD 633,1 KVĚTEN 64 Jan 16, Timoteovi 2,1 6a Žalm pondělí On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Izaiáš 53,12 Toho, jenž nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korintským 5,21 Marek 1, Korintským 5, úterý Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm 51,15 K Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Polepšete se a věřte v radostné poselství. Marek 1,15 P Lukáš 18, Korintským 6, Začátek Hesel v Ochranově 4. středa Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118, Spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Matouš 13,43 Marek 9, Korintským 6,12 20 Nanebevstoupení Páně Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

17 65 KVĚTEN 5. čtvrtek Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2 3 Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Matouš 28,18 Lukáš 24,44 53 Skutky 1,3 11 Filipským 2, pátek Přívětivá odpověď uklidňuje zlost, ale urážlivé slovo rozpoutává hněv. Přísloví 15,1 J Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. 2. Timoteovi 2,24 25 Jan 18, Korintským 7, sobota Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Malachiáš 3,18 Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7,21 Zjevení 4, Korintským 7,17 24 Ekumenický modlitební týden Exaudi (Vyslyš mne, Hospodine! Žalm 27,7) KVĚTEN 66 Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32 Nejde o to, aby Bůh slyšel, za co se člověk modlí, ale o to, aby v modlitbě vytrval tak dlouho, dokud neuslyší, čeho si Bůh žádá. Soren Kierkegaard 8. neděle Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků. Jeremiáš 20,13 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12 Dej nám, kteří ctíme tebe, zde již okoušeti nebe, dárce všeho, sestup k nám! V tvém chcem světle jíti dále, stále voď nás, neustále, tam, až k nebes výšinám. Amen. 138,4 Jan 15,26 16,4 Efezským 3,14 21 Žalm pondělí Já ustavím svou smlouvu s tebou. I poznáš, že já jsem Hospodin. Ezechiel 16,62 67 KVĚTEN Víte o naději, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste. Koloským 1,5 6 Ezechiel 11, Korintským 7, Generální kongregace koncilu: Závěrečná zpráva o Jeronýmovi; tvrdý postup proti wyclifsko-husitské herezi. 10. úterý Zachráním vás, abyste se stali požehnáním. Zachariáš 8,13 J Pavel píše:: Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. 2. Korintským 3,5 1. Janova 4, Korintským 8, středa Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel. Izaiáš 60,16 Vzal ji za ruku a řekl: Talitha kum, což znamená: Děvče, pravím ti, vstaň! Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Marek 5,41 42 Izaiáš 32, Korintským 8, čtvrtek Neboj se a neděs! Jozue 8,1 Bojuj dobrý boj víry. 1. Timoteovi 6,12 Skutky 1, Korintským 9,1 18 KVĚTEN pátek Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4 Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1. Janova 1,7 Efezským 1, Korintským 9, sobota Nepožádáš manželky bližního svého. 5. Mojžíšova 5,21 K Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti. 1. Tesalonickým 4,3 Jan 16, Korintským 9,24 27 Neděle svatodušní Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 Proti křesťanu, který doufá v Boha, lze bojovat, ale nikoli ho přemoci. Cyprián z Karthaga 15. neděle Hledám tě celým srdcem svým; nedej mi vzdálit se od tvých příkazů. Žalm 119,10 F Je dobře, když má člověk srdce utvrzené milostí. Židům 13,9 P Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti, pročež k nebes výšinám

18 69 KVĚTEN hleďme s důvěrností, odkudž pomoc přichází nám vždy v pravé době tam, kde duše nachází nové síly v mdlobě. 315,1 Jan 14,23 27 Skutky 2,1 18 Efezským 1,3 14 Svatodušní pondělí 16. pondělí Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh. Zachariáš 13,9 Byli jste jako ovce bloudící, ale nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší vašich. 1. Petrova 2,25 K Matouš 16, Korintským 12,4 11 Žalm úterý Budete nazýváni Hospodinovi kněží, bude se vám říkat Sluhové našeho Boha. Izaiáš 61,6 Kladu ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo. 2. Timoteovi 1,6 Skutky 4, Korintským 10, středa Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 3. Mojžíšova 19,2 Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24 Skutky 8, Korintským 10,14 22 KVĚTEN čtvrtek Všeliké tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ polní. Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky. Izaiáš 40,6. 8 K Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Marek 13,31 K Skutky 11, Korintským 10,23 11,1 20. pátek Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. 2. Mojžíšova 23,1 Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Efezským 4,25 Skutky 11, Korintským 11, sobota Pán Bůh je slunce i štít. Žalm 84,12 F Nemějte tedy starost. Matouš 6,31 Skutky 18, Korintským 11,17 26 Neděle svaté Trojice Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3 Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci všech našich cest. Karl Barth 22. neděle Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21 71 KVĚTEN Skrze Krista smíme v jednotě Ducha stanout před Otcem. Efezským 2,18 Bože velký od věčnosti, jenž svět řídíš, spravuješ, mne též vedeš od mladosti, stále dobrým daruješ: tento den dnem svatým jest, v němž ti zvlášť chcem vzdávat čest. 149,1 Jan 3,1 15 Římanům 11,32 36 Žalm pondělí Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. 3. Mojžíšova 19,32 V úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12,10 2. Mojžíšova 3, Korintským 11, Mistr Jeroným Pražský je vězněn v Kostnici právě jeden rok jeho veřejnému výslechu je vyhrazen celý den. 24. úterý Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo nuzným odnímají možnost obhajoby! Izaiáš 10,1. 2 Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Jaké spolužití má světlo s temnotou? 2. Korintským 6,14 Izaiáš 43, Korintským 12,1 11 KVĚTEN středa Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Žalm 91,11 12 Pavel píše:: Pán při mně stál a dal mi sílu. 2. Timoteovi 4,17 Skutky 17, Korintským 12, čtvrtek Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Izaiáš 12,4 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15 Efezským 4, Korintským 12, Jeronýmův veřejný výslech na generální kongregaci koncilu; Jeroným se hlásí k Husovi a Wiclifovi. 27. pátek Bože, nechť bídní neodcházejí s hanbou! Žalm 74,21 K Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. 2. Korintským 12,9 2. Petrova 1, Korintským 13, sobota Bůh vykoupil duši mou, aby nešla k mrtvým, a život můj, aby světlo spatřoval. Jób 33,28 K

19 73 KVĚTEN Bůh vzkřísil Pána a vzkřísí svou mocí i nás. 1. Korintským 6,14 Jan 14, Korintským 13, neděle po sv. Trojici Ježíš řekl učedníkům: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 Čím hlubším se stal duchovní život křesťana, tím pohotověji se ve svém nitru stará o vůli Boží. Romano Guardini 29. neděle Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. Žalm 143,6 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28 Neodkládej, Pán tě volá, obrať se už dnes! Dnes mu srdce,duši svoji i své hříchy vznes! Pán tě volá, neotálej, teď je vhodný čas, nevíš, zda tě zítra bude Ježíš volat zas. ZCČSH 29,3 Lukáš 16, Janova 4,16 21 Žalm 133 KVĚTEN 74 Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš 28,20 K Skutky 4, Korintským 14, Mistr Jeroným Pražský byl na 21. zasedání kostnického koncilu odsouzen jako kacíř, předán světské moci a upálen na hranici. 31. úterý Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Žalm 106,3 To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan 15,12 2. Korintským 1,23 2,4 1. Korintským 14, pondělí Bůh řekl Mojžíšovi: Jsem, který jsem. 2. Mojžíšova 3,14 75 ČERVEN ČERVEN Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. 2. Mojžíšova 15,2 Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá. K. H. Waggerl 1. středa Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23 Ezechiel 3, Korintským 14, Jan Blahoslav píše výklad na 13. kapitolu Zjevení význam číslice čtvrtek Odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít? Ezechiel 33,11 V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7 Jan 21, Korintským 14, pátek Ano i ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při ČERVEN 76 oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. Žalm 84,4 K Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Efezským 2,19 Jeremiáš 20, Korintským 15, sobota Nad domem Judským se slituji, a nevysvobodím jich lučištěm a mečem, ani bojem, koňmi neb jezdci. Ozeáš 1,7 K Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16 Jonáš 1, Korintským 15, neděle po sv. Trojici Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11,28 Místo toho, abychom si stěžovali, že Bůh zůstává skrytý, měli bychom mu být spíše vděčni za to, že se nám do takové míry zjevil. Blaise Pascal 5. neděle Mojžíš řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! 2. Mojžíšova 33,15 Když přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Jan 16,13 K

20 77 ČERVEN Tys zemi s nebem založil a jako Pán je chráníš. Dej ve svém světle vidět cíl, o kterém ty sám jen víš. Ať milujeme ze všech sil ty, které jsi k nám připojil, sám dokud nezvítězíš. EZ 188,6 Lukáš 14,15 24 Efezským 2,17 22 Žalm pondělí Běda těm, kteří připojují dům k domu a slučují pole s polem, takže nezbývá žádné místo, jako byste jen vy byli usedlíci v zemi. Izaiáš 5,8 Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Lukáš 12,15 Přísloví 9, Korintským 15, úterý Značíš mi cestu životem. Žalm 16,11 F Milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Římanům 6,23 K 2. Mojžíšova 2, Korintským 15, středa Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8 Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Jan 7,37 Jan 4, Korintským 15,35 49 ČERVEN čtvrtek Bůh nechce život odejmout a velmi se rozmýšlí, aby zapuzeného od sebe zapudil nadobro. 2. Samuelova 14,14 Zákoníci říkali: Jak to, že jí s celníky a hříšníky? Ježíš to uslyšel a řekl jim: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,16 17 Matouš 15, Korintským 15, pátek Kdo jest Bůh silný na nebi aneb na zemi, jenžto by činiti mohl skutky podobné tvým, a moci podobné tobě? 5. Mojžíšova 3,24 K Kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 Jan 6, Korintským 16, sobota Tvůj služebník bývá nařízeními Hospodinovými varován. Žalm 19,12 Z Dávejte pozor, jak poslouchat. Lukáš 8,18 P Jonáš 2, Korintským 16, neděle po sv. Trojici Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 Dělejme to, co udělat můžeme, a ostatní už Pán Bůh nějak doplní. Jan Bosko 79 ČERVEN 12. neděle Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! Žalm 143,10 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, pevně se držte víry. Koloským 2,6 7 Vezmi, Pane, život můj, své jej službě zasvěcuj; moje dny, můj každý dech slávu tvou vždy hlásat nech! 346,1 Lukáš 15, Timoteovi 1,12 17 Žalm 106, pondělí Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11 Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14 Lukáš 7, Mojžíšova 1, úterý Svěř Pánu svou cestu a spolehni se na něho, on sám zasáhne. Žalm 37,5 K Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2 Soudců 10, Mojžíšova 2,1 10 ČERVEN středa Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4. Mojžíšova 23,12 O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20 Micheáš 7, Mojžíšova 2, čtvrtek Hospodin zná smýšlení lidí; jsou pouhý vánek. Žalm 94,11 Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16 Matouš 18, Mojžíšova 3, pátek Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš 23,28 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. 1. Janova 4,1 Galatským 3, Mojžíšova 4, Započala výstavba Ochranova. 18. sobota Jeruzalém se pro mne stane jménem plným jásotu, ctí, zaskví se přede všemi národy světa. Jeremiáš 33,9 J Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy aby slavily Boha za jeho slitování. Římanům 15,8 9 Jonáš 3, Mojžíšova 4,18 31

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Modlitební stráž Jednoty bratrské Modlitební stráž Jednoty bratrské.... * USA jih.... Kostarika.... Guyana.... Česká misijní provincie.... Česká provincie.... Surinam.... * Tanzanie západ.... Aljaška.... * Evropská kontinentální provincie

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

Odpuštění našeho vlastního hříchu

Odpuštění našeho vlastního hříchu Bůh člověk Úvod K čemu jsme byli vytvořeni? Vztahy, láska, ne samota, opuštěnost, zloba, hořkost, hněv, život v závislosti na Něm, život z Něho. Úkolem zlého je rozdělení, rozdělit lidi od Pána Boha a

Více

Čtení z Písma svatého pro mše za zemřelé a pro pohřební obřady Následující texty jsou převzaty z Pohřebních obřadů ( Česká biskupská konference, KNA). Výběr konkrétních textů je vždy třeba domluvit s knězem.

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE

LITURGIE. pro bohoslužebná shromáždění. v Českém Distriktu Unitas fratrum. Ochranovském seniorátě při ČCE LITURGIE pro bohoslužebná shromáždění v Českém Distriktu Unitas fratrum Ochranovském seniorátě při ČCE Vydal pro potřeby svých sborů Český Distrikt Unitas Fratrum Ochranovský seniorát při ČCE Praha 2003

Více

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE

KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE KAZATELSKÝ CYKLUS 2008/2009 TÉMA: LITURGIE PRAHA 2008 ÚVODNÍ SLOVO KE KAZATELSKÉMU CYKLU - LITURGIE Vydala Ústřední rada Církve československé husitské Wuchterlova

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

píseň před kázáním kázání společná píseň I ("Schillerova" liturgie)

píseň před kázáním kázání společná píseň I (Schillerova liturgie) píseň před kázáním kázání Přímluvná L: Přijď, Duchu svatý, a rozjasni naši cestu světlem své přítomnosti. Naplňuj nás schopností přinášet dobrou zprávu chudým, zvěstovat osvobození, obnovení a pokoj těm,

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20

Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20 Satan a jeho vojsko strana 2 Kristova krev strana 10 strana 20 1 Satan a jeho vojsko Seminář o duchovním boji Maria Ellen Růžička Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 31. KVĚTNA 2015 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. Maria na cestě k Alžbětě, mozaika v Ain Karem, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 3.3.2013, Izrael

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství

3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH. ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu náboženské úkony a svátosti. PERFEKTNÍ SPOJENÍ aneb tajemství pro zpevnění manželství T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 3. DÍL NA VLNÁCH TRANSCENDENCE OBSAH ŠTĚSTÍ NA DOSAH aneb úvodem ke třetímu dílu POVOLÁNÍ K LÁSCE aneb nejkrásnější úkol ŽIVOT Z VÍRY aneb k čemu

Více

Bratři a sestry v Kristu,

Bratři a sestry v Kristu, Bratři a sestry v Kristu, kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den (srov. J 6,54), říká Kristus svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě Nového zákona, nám zanechává

Více

Praha 2006 (pro vnitřní potřebu)

Praha 2006 (pro vnitřní potřebu) POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. - 25. 1. 2007 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2006 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více