OmegaT Uživatelská příručka. Vito Smolej

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OmegaT 3.0 - Uživatelská příručka. Vito Smolej"

Transkript

1 OmegaT Uživatelská příručka Vito Smolej

2 OmegaT Uživatelská příručka Vito Smolej Publication date Abstract Tento dokument představuje oficiální uživatelskou příručku pro OmegaT nástroj využívající technologie překladových pamětí. Zároveň jsou zde obsaženy pokyny k instalaci.

3 Table of Contents 1. O aplikaci OmegaT úvodi Nejdůležitější charakteristiky OmegaT Shrnutí kapitol Naučte se používat aplikaci OmegaT za 5 minut! Nastavení nového projektu Překlad souboru Ověřujte tagy Generování přeloženého souboru Ještě pár věcí, na které je dobré dbát Instalace a provoz programu OmegaT Uživatelé Windows Uživatelé Linuxu (Intel) Uživatelé Mac OS X Ostatní systémy Použití Java Web Start Spouštění z příkazového řádku Sestavení OmegaT ze zdrojového kódu Uživatelské rozhraní Hlavní okno OmegaT, ostatní okna a dialogová okna Hlavní okno OmegaT Další okna Hlavní nabídka a Klávesové zkratky Hlavní nabídka Klávesové zkratky Vlastnosti projektu Dialogové okno Vlastnosti projektu Filtry souborů Dialogové okno Filtry souborů Možnosti filtrů Dialogové okno Editovat Filtr OmegaT Files and Folders Soubory překladového projektu Soubory s uživatelským nastavením Soubory aplikace Soubory, které lze překládat za pomoci OmegaT Formáty souborů Jiné formáty souborů Jazyky se zápisem zprava doleva Nastavení editace Práce s prostým textem Výchozí kódování Řešení pomocí OmegaT Práce s formátovaným textem Formátovací tagy Operace s tagy Vnořování skupiny tagů Překrývání skupiny tagů Možnosti Ověření tagů Ověření skupiny tagů Tipy pro správu tagů Překladové paměti Překladové paměti v OmegaT Opětovné používání překladových pamětí Zdroje s existujícími překlady Paměť pseudopřekladu Aktualizace překladových pamětí Segmentace zdroje iii

4 OmegaT Uživatelská příručka 1. Pravidla segmentace Pravidla přednosti Vytváření nového pravidla Pár jednoduchých příkladů Vyhledávání Okno Hledat v textu Použití zástupných znaků Metody a možnosti vyhledávání Zobrazení výsledků hledání Regulární výrazy Nástroje regex a příklady použití Slovníky Jak stáhnout a nainstalovat slovníky Problémy se slovníky Glosáře Používání Formát souboru Jak glosáře vytvořit Použití Trados Multiterm Obecné problémy glosáře Strojový překlad Úvod Google Překladač Uživatelé OmegaT a Google Překladač Belazar Apertium Strojový překlad Odstraňování problémů Kontrola pravopisu Instalace slovníků kontroly pravopisu Použití slovníků kontroly pravopisu Tipy Různá témata OmegaT Režim příkazového řádku Automatický aligner pro vlastnosti Java Nastavení písma Prevence ztráty dat A. Jazyky seznam kódů ISO B. Klávesové zkratky v editoru C. OmegaT Týmové projekty Správa verzí - úvod Sdílení projektu za použití SVN Použití týmového projektu v OmegaT D. Plugin Tokenizer Úvod Instalace a použití E. Plugin LanguageTool Úvod Instalace a použití F. Plugin Scripting Úvod Instalace a použití G. OmegaT na webu Stránky aplikaceomegat a Projekt SourceForge OmegaT Hlášení o chybách Podpora projektu OmegaT H. Přizpůsobení klávesových zkratek Přizpůsobení klávesových zkratek Nabídka Projekt Nabídka Upravit Nabídka Přejít iv

5 OmegaT Uživatelská příručka 5. Nabídka Zobrazit Nabídka Nástroje Nabídka Možnosti Nabídka Nápověda I. Právní poznámky Pro dokumentaci Pro aplikaci J. Poděkování Děkuji vám všem! Index v

6 List of Figures 4.1. Hlavní okno OmegaT Okno Přibližné překlady Nastavení Podokna Přibližné překlady víceslovné záznamy v glosáři Podokno Komentáře Okno Ověření tagů Statistika projektu Statistika shody Okno Vlastnosti projektu Projekt OmegaT Projekty a podadresáře aplikace OmegaT Možnosti Nastavení editace Záznam ověření tagů Okno hledání v textu Nástroj pro testování regulárních výrazů Regex Tester Slovník Merriam Webster použití Okno Glosář záznamy o více slovech v glosáři příklad Google Překladač příklad Nastavení kontroly pravopisu Použití kontroly pravopisu E.1. LanguageTool v OmegaT vi

7 List of Tables 4.1. Hlavní okno OmegaT Další okna Dialogy nastavení Tlačítka podoken Hlavní okno počitadla Nastavení podokna Přibližné překlady Hlavní nabídka Nabídka Projekt Klávesové zkratky pro kopírovat/vyjmout/vložit Nabídka Upravit Nabídka Přejít Nabídka Zobrazit Nabídka Nástroje Nabídka Možnosti Nabídka Nápověda Klávesové zkratky pro Správu projektu Klávesové zkratky nabídky Upravit Klávesové zkratky pro Pohyb mezi segmenty Různé klávesové zkratky Regulární výrazy Označení Regulární výrazy Znak Regulární výrazy Uvozování Regulární výrazy Třídy pro bloky a kategorie Unicode Regulární výrazy Třídy znaků Regulární výrazy Předdefinované třídy znaků Regulární výrazy - Označení hranic Regulární výrazy Hladové kvantifikátory Regulární výrazy Líné kvantifikátory Regulární výrazy Logické operátory Regulární výrazy Příklady regulárních výrazů v překladech A.1. Seznam jazykových kódů ISO 639-1/ B.1. Akce v okně editoru vyvolané klávesami H.1. Nabídka Projekt H.2. Nabídka Upravit H.3. Nabídka Přejít H.4. Nabídka Zobrazit H.5. Nabídka Nástroje H.6. Nabídka Možnosti H.7. Nabídka Nápověda vii

8 Chapter 1. O aplikaci OmegaT úvodi 1. Nejdůležitější charakteristiky OmegaT OmegaT je svobodný nástroj využívající technologie překladové paměti, nejdůležitějšími charakteristikami jsou: Překladová paměť: OmegaT ukládá vaše překlady do souboru s překladovou pamětí. Současně může pro srovnání využívat paměti z předchozích překladů. Překladové paměti mohou být velmi užitečné u takového překladu, ve kterém se části textu často opakují nebo je zde množství přiměřeně podobných segmentů textu. OmegaT ukládá vaše předchozí překlady do překladové paměti a pak navrhuje vhodné překlady pro text, se kterým právě pracujete. Jakmile potřebujete aktualizovat dokument, který jste již jednou přeložiti, pak jsou takové překladové paměti velmi užitečné. Nezměněné věty budou automaticky přeloženy, a aktualizované věty budou zobrazeny s překladem nejpodobnější starší věty. Tím pádem se zjednoduší práce na úpravách původního dokumentu. Pokud vám byly dodány již dříve vytvořené překladové paměti, například poskytnuté překladatelskou agenturou nebo vaším klientem, OmegaT je bude moci používat jako referenční paměti. Pro ukládání a přístup k překladovým pamětem používá OmegaT standardní formát souborů TMX, což nabízí možnost sdílení vašich překladových materiálů s jinými aplikacemi CAT, které tento formát podporují. Správa terminologie: Správa terminologie je důležitá pro konzistentnost překladu. OmegaT používá glosáře, které obsahují překlady jednotlivých slov nebo malých frází: čili druh zjednodušeného dvoujazyčného slovníku pro specifické pole působnosti. Pro srovnání, OmegaT zobrazuje překlad jakéhokoliv slova, které je přítomné jak v segmentu, tak registrováno v glosáři. Proces překladu: Představte si, že máte něco přeložit: v rozsahu od jediného souboru až po adresář s podadresáři, ve kterých jsou spousty souborů v různých formátech. Když programu OmegaT zadáte, že potřebujete přeložit tyto soubory, tak OmegaT vyhledá podle pravidel pro filtrování souborů podporované formáty souborů, rozpozná v nich textové části, rozdělí skupiny textu v souladu s pravidly segmentace a zobrazí segmenty jeden za druhým, a vy je můžete jednotlivě překládat. OmegaT ukládá vaše překlady a nabízí možné překlady podobných segmentů, které jsou již uložené v souborech překladové paměti. Jakmile budete chtít zobrazit hotový přeložený text, můžete exportovat přeložené soubory, otevřít je v odpovídající aplikaci a zobrazit překlad ve výsledném formátu Shrnutí kapitol Tato dokumentace má posloužit jako výukový materiál a zároveň referenční příručka. Níže je krátké shrnutí kapitol a jejich obsahů. Kapitola Naučte se používat aplikaci OmegaT za 5 minut: tato kapitola má plnit funkci rychlého návodu pro začátečníky, ale i pro uživatele, kteří již znají nástroje CAT, ukazuje kompletní proceduru od otevření nového překladového projektu až k dokončení překladu. Instalace a provoz programu OmegaT: tato kapitola se hodí když se poprvé pouštíte do užívání OmegaT. Obsahuje specifické pokyny k instalaci aplikace OmegaT a jejím provozu pod Windows, Mac OS X a Linuxem. Pokročilí uživatelé zde naleznou popis a možnosti režimu příkazového řádku. 1

9 O aplikaci OmegaT úvodi Uživatelské prostředí, Hlavní nabídka a Klávesové zkratky: tyto dvě kapitoly je dobré si řádně nastudovat, protože vysvětlují uživatelské prostředí aplikace OmegaT a funkce, které jsou dostupné přes hlavní nabídku a prostřednictvím klávesových zkratek. Vlastnosti projektu, OmegaT soubory a adresáře: projekt v kontextu OmegaT lze nazvat jako ucelený obrobek, se kterým OmegaT jakožto CAT nástroj je schopný pracovat. Tato kapitola popisuje vlastnosti projektu, a stejně tak i zdrojový a cílový jazyk. Druhá z těchto dvou kapitol se zabývá nejen různými podadresáři a soubory uvnitř překladového projektu a jejich rolí, ale i jinými soubory uživatelů a aplikace, které jsou propojeny s OmegaT. Nastavení pro pole editace: krátká kapitola popisující jak nastavit automatické úpravy právě překládaného segmentu. Práce s prostým textem a Práce s formátovaným textem: v těchto dvou kapitolách jsou objasněny určité důležité body zaměřené na překládaný text, jako např. nastavení kódování (v případě souborů s prostým textem) a manipulace s tagy (v případě, že jde o formátovaný text). Překladové paměti: pojednává o úloze různých podadresářů obsahujících překladové paměti, a poskytuje informace o důležitých aspektech souvisejících s překladovými paměťmi. Segmentace: nástroje využívající překladových pamětí pracují s textovými jednotkami nazývanými segmenty. V OmegaT se segmenty určují buď podle odstavců nebo pravidel segmentace. Segmentace na úrovni odstavců se používá méně často, ale může být užitečná v případě překladu tzv. kreativních textů. Segmentace s využitím pravidel je obvykle používána jako synonymum pro segmentaci na úrovni vět. Celá řada pravidel je dodávána přímo s programem a uživatelé si mohou definovat dodatečně svá pravidla, jak je to popsáno v této kapitole. Vyhledávání a Regulární výrazy: Vyhledávání v OmegaT je vskutku jednoduché, stačí zadat příkaz jako vypiš segmenty obsahující slovo kangaroo. Dotazy mohou být také komplexní, je možno například hledat segmenty obsahující dvě nebo více po sobě jdoucích mezer. V takovém případě by se použil regulární výraz ^s^s+ pro nalezení odpovídajících segmentů. Regulární výrazy se také hojně používají u pravidel segmentace. Slovníky, Glosáře, Strojový překlad a Kontrola pravopisu, kontrola stylu a gramatiky LanguageTool : OmegaT podporuje široké užití slovníků a glosářů. Pokud je k dispozici internetové připojení, pak je možno využít různé služby strojového překladu jako Překladače od Google a Microsoftu přímo v prostředí OmegaT. Jestliže si aktivujete kontrolu pravopisu, program rozezná pravopisné chyby a překlepy a uživatel text opravuje již během překladu. Open source nástroj LanguageTool lze použít k opravám běžných gramatických a stylistických chyb. Různé: program se zabývá i jinými oblastmi, jako například jak předejít ztrátě dat Dodatky obsahují následující informace OmegaT na webu: informace ohledně on-line zdrojů OmegaT Jazyky: zde je obsažen seznam jazyků a jazykových kódů podle ISO Klávesové zkratky v editoru: seznam zkratek používaných v editoru Přizpůsobení zkratek: zkratky je možno přizpůsobit konkrétním potřebám daného uživatele Úvod k pluginům tokenizeru a skriptování Týmové projekty Právní poznámky a zásluhy 2

10 O aplikaci OmegaT úvodi Rejstřík klíčových slov: čtenář má k dispozici obsáhlý rejstřík klíčových slov, aby tak lépe nalezl důležité informace. 3

11 Chapter 2. Naučte se používat aplikaci OmegaT za 5 minut! 1. Nastavení nového projektu Poznámka: Na počítačích Apple Mac používejte klávesu Command místo Ctrl</k3>. Prvním krokem při používání OmegaT je vytvoření projektu, který bude obsahovat všechny vaše soubory, jako např. zdrojové soubory, překladové paměti, glosáře a nakonec také váš překlad. V nabídce Projekt vyberte položku Nový...<i3/> a zadejte název vašeho projektu. Při vytváření projektu nezapomeňte kam jste ho uložili, protože později se k němu budete potřebovat vracet. Po zadání jména projektu se otevře dialogové okno Vytvořit nový projekt. V horní části dialogového okna vyberte jazyk vašich zdrojových souborů a jazyk překladu a pro pokračování klikněte na OK. Pokud máte zájem poznat další nastavení tohoto dialogového okna, můžete se k němu vrátit kdykoliv stisknutím Ctrl+E. V dalším kroku se otevře dialogové okno Soubory projektu. Click on Copy Files to Source Folder... to select your source files. OmegaT will then copy the selected files to the /source/ subfolder of your newly created project. After the source files have loaded in the Editor pane, you can close the Project Files dialog. 2. Překlad souboru OmegaT při překládání aktivuje v daném časovém úseku vždy jen jeden segment pro zpracování. After you have translated each segment, press Ctrl+U to move to the next untranslated segment (or Ctrl+Shift+U to move to the next translated segment). Whenever you want to see what your translation will look like in its final format, press Ctrl+D to generate the translated documents, which will be created in the /target/ subfolder of your project folder. During translation, use the Edit and Go To menus to perform various useful functions. 3. Ověřujte tagy If your source files are formatted files, e.g. Microsoft Word, LibreOffice Writer nebo HTML, OmegaT zkonvertuje formátování do tagů, které obklopují překládaný text. Often documents will also have tags that have nothing to do with formatting, but which are also important in the source files (and in the translated files). A source sentence might look like: OmegaT, however, will present this sentence in the following fashion: Tagy jsou v OmegaT zašedlé, takže je jednoduché je odlišit od textu. They are protected, so that you cannot modify their contents, but you can delete them, enter them by hand or move them around in the target sentence. However, if you made mistakes when you typed the formatting tags, your translated files might fail to open. Therefore, press Ctrl+T before you generate your translated files, to validate that your tags are correct. 4

12 Naučte se používat aplikaci OmegaT za 5 minut! 4. Generování přeloženého souboru. Once you have made certain that there are no tag errors in your translation, press Ctrl+D to generate the target files, which will be created in the /target/ subfolder of your project folder. 5. Ještě pár věcí, na které je dobré dbát If a file does not load into the Editor pane, then it could be that it is in a format that doesn't work in OmegaT. See File Filters for a list of file formats that OmegaT can handle. You can create a new project for each new job, and you can add new source files to a project at anytime time. To remind yourself of the project's initial settings, open the project settings dialog by pressing Ctrl+E. To see a list of files in the project, open the Project Files dialog by pressing Ctrl+L. At the end of your translation, OmegaT exports three translation memories called level1, level2 and omegat to your project folder. The level1 and level2 memories can be shared with users of other translation programs. The memory named omegat can be used by OmegaT itself, in future projects that you create. If you place such translation memory files in the /tm/ subfolder of a project, OmegaT will automatically search them for similar segments, called "fuzzy matches". You can add a new term to the glossary by pressing Ctrl+Shift+G, or copy existing glossaries to the /glossary/ subfolder of your project folder, and OmegaT will automatically look up words in them. It is often useful to search for words and phrases in the source text and in your translation, so press Ctrl+F for the Text Search dialog at any time. Podrobnější úvodní poznámky najdete na webu OmegaT OmegaT pro začátečníky [http:// Pokud potřebujete pomoc s jakýmkoliv aspektem OmegaT, nebojte se přidat k Uživatelské skupině OmegaT [http:// tech.groups.yahoo.com/group/omegat/]. 5

13 Chapter 3. Instalace a provoz programu OmegaT 1. Uživatelé Windows 1.1. Stažení balíčku Máte prostředí Java kompatibilní s Java 1.6 JRE od Oracle? Ano: stáhněte si OmegaT_3.n.n_Windows_without_JRE.exe. Ne / Nevím: stáhněte si OmegaT_3.n.n_Windows.exe. Tento balík obsahuje prostředí Oracle Java Runtime Environment. Toto JRE nebude kolidovat s jinými implementacemi Java, které již mohou být nainstalovány ve vašem systému Instalace programu OmegaT Instalaci OmegaT zahájíte dvojím kliknutím na soubor, který jste si stáhli. Na začátku instalace si můžete vybrat jazyk, který bude použit během instalace. V následujícím okně můžete určit, že vybraný jazyk se má použít i v samotné aplikaci OmegaT. Pokud zaznačíte odpovídající zaškrtávající políčko, bude upraven soubor OmegaT.l4J.ini, kde bude zadán vybraný jazyk (pro detaily viz další oddíl). Později, po té, co přijmete licenční ujednání, se vás instalační průvodce zeptá, zda chcete vytvořit složku v menu start, a jestli chcete vytvořit zástupce na ploše a v panelu rychlého spuštění - tyto možnosti můžete přidat i později přetažením souboru OmegaT.exe na plochu nebo do nabídky start. Poslední obrazovka vám nabídne zobrazení souboru čtime a souboru se změnami pro verzi instalace Spouštění OmegaT Když je OmegaT nainstalována, můžete kliknout na OmegaT.jar a spustit ji přímo, nebo program spustíte přímo z příkazové řádky. Nejjednodušším způsobem je ale spouštět program přes OmegaT.exe. Možnosti pro startování programu budou v tomto případě načteny ze souboru OmegaT.l4J.ini, který se nachází ve stejném adresáři, jako soubor exe, a který můžete upravit, aby tak odpovídal vašemu nastavení. Následující příklad souboru INI rezervuje 1GB paměti, zadá francouzštinu jako uživatelský jazyk a Kanadu jako zemi: # OmegaT.exe runtime configuration # To use a parameter, remove the '#' before the '-' (configur 1.4. Aktualizace OmegaT Tato informace platí jen pro tradiční verze OmegaT pod Windows. Neplatí to pro verzi Web Start, která je aktualizována automaticky, a taky to neplatí pro verze pro různé platformy, která je instalována pod Windows. Pokud již máte verzi OmegaT instalovanou na svém PC a chcete ji aktualizovat na novější verzi, máte dvě možnosti: Instalovat přes existující instalaci. To se dělá tak, že při instalování nové verze jednoduše vyberete stejný adresář pro instalaci jako je ten, kde je umístěna existující instalace. Stará verze OmegaT bude přepsána, ale její nastavení zůstanou zachována. Toto se týká také nastavení učiněná přímo v prostředí OmegaT, jakékoliv změny, které jste provedli v souboru OmegaT.l4J.ini, a také ve spouštěcím skriptu (soubor.bat), jestli jej vůbec používáte. 6

14 Instalace a provoz programu OmegaT Při použití této metody si můžete také stáhnout verzi Windows bez JRE, nová instalace bude používat vaše již existující JRE. Instalace do nového adresáře. Tímto způsobem je možno zachovat obě verze vedle sebe, což se může hodit tehdy, pokud si starou verzi chcete nechat, než se sžijete s tou novou. Tato metoda bude tedy používat předvolby a nastavení, která jste provedli v prostředí OmegaT. Nicméně v tomto případě: Pokud jste provedli změny ve svém souboru OmegaT.l4J.ini anebo používáte soubor.bat, musíte jej nakopírovat i do nového adresáře instalace. Jestliže je stávající instalace OmegaT verze Windows s JRE, nová verze musí být také verzí Windows s JRE. 2. Uživatelé Linuxu (Intel) 2.1. Stažení správného balíčku Máte prostředí Java kompatibilní s Java 1.6 JRE od Oracle? Ano: stáhněte si OmegaT_3.n.n_Without_JRE.zip. Ne / Nevím: stáhněte si OmegaT_3.x_Linux.tar.bz2. Tento balík obsahuje prostředí Oracle Java Runtime Environment. Toto JRE nebude kolidovat s jinými implementacemi Java, které již mohou být nainstalovány ve vašem systému Instalace programu OmegaT Rozbalte stažený soubor. Toto vytvoří adresář omegat/, je to pracovní adresář, ve kterém naleznete všechny soubory potřebné k provozu OmegaT. Postup rozbalení souboru.tar.gz: $ tar xf stazeny_soubor.tar.gz 2.3. Přidání OmegaT do vašeho menu (KDE) či panelu (Gnome) Uživatelé KDE 4 Do svého systémového menu můžete přidat aplikaci OmegaT následovně: Stiskem Alt+F2 zobrazíte KRunner. Napište příkaz kmenuedit+enter. Zobrazí se KMenuEditor. V KMenuEditor vyberte Soubor -> Nová položka. Jakmile označíte vhodné menu, přidejte submenu a položku prostřednictvím Soubor - Nové submenu a Soubor Nová položka. Jako název nové položky vložte OmegaT. V poli Command, použijte navigační tlačítko k nalezení svého spouštěcího skriptu OmegaT (soubor se v nerozbaleném adresáři jmenuje OmegaT) a označte jej. Klikněte na ikonu (vpravo od Name/Description/Comment fields) Other Icons Browse, a přejděte k podadresáři /images v adresáři aplikace OmegaT. Vyberte ikonu OmegaT.png. Nakonec uložte změny Soubor Uložit Uživatelé Gnome Do svého systémového menu můžete přidat aplikaci OmegaT následovně: 7

15 Instalace a provoz programu OmegaT Klikněte pravým tlačítkem myši na panel: Přidat na panel... pak volba Vlastní spouštěč aplikace Vložte OmegaT do pole Název ; v poli Příkaz použijte navigační tlačítko k nalezení svého OmegaT spouštěcího skriptu (soubor se v rozbaleném adresáři jmenuje OmegaT). Označte jej a operaci potvrďte OK. Klikněte na tlačítko ikony, pak Procházet... a přejděte k podadresáři /images v adresáři aplikace OmegaT. Vyberte ikonu OmegaT.png. V GNOME může selhat zobrazení souborů ikon v dostupném formátu, protože očekává soubor SVG, ale jakmile je vybrán adresář, soubory by se měly zobrazit a můžete vybrat OmegaT.png Spouštění OmegaT OmegaT můžete spouštět z příkazového řádku přes skript, který obsahuje startovací možnosti nebo pro přímý start klikněte na OmegaT.jar. Metody se liší v závislosti na distribuci. Ujistěte se, že vaše nastavení CESTY k souborům jsou správná a že soubory.jar jsou řádně asociovány se spouštěčem Javy. Pro více informací čtěte dále v části Spouštění z příkazové řádky. 3. Uživatelé Mac OS X 3.1. Stažení balíčku OmegaT vyžaduje ke spuštění Javu 1.6 Pro aktualizaci vaší verze Javy zadejte z Apple menu Software Update... Stáhněte si OmegaT_3.n.n_Mac.zip Instalace programu OmegaT Soubor rozbalíte dvojklikem na OmegaT_3.n.n_Mac.zip. Tak vytvoříte adresář nazvaný OmegaT. Adresář obsahuje 2 soubory: index.html a OmegaT.app. Zkopírujte tento adresář do lepšího umístění (např.. Applications) Jakmile je to provedeno, můžete soubor OmegaT_3.n.n_Mac.zip smazat, už jej dál nepotřebujete Přidání OmegaT na panel Dock Přetáhněte soubor OmegaT.app na Dock Spouštění OmegaT Klikněte dvakrát na OmegaT.app nebo klikněte na ikonu na Docku. Pro přístup k obsahu Info.plist, klikněte pravým tlačítkem myši na OmegaT.app a vyberte Ukázat obsah balíčku, pak otevřete soubor kliknutím pravým tlačítkem myši na tento soubor a vyberte textový editor dle vlastní volby. Také můžete přejít přes příkazový řádek do tohoto adresáře přes cd a otevřít Info.plist v editoru příkazového řádku, jako např. emacs nebo vi. Můžete upravit jak část Properties (Vlastnosti), tak i VMOptions (Možnosti VM). Pokud chcete přidat hodnoty do VMOptions, tak mezi ně vložte mezeru. Například -Xmx1024M -Duser.language=ja spustí aplikaci OmegaT s pamětí 1024MG a japonským uživatelským prostředím. Pokud potřebujete spustit více instancí OmegaT.app, klikněte dvakrát na soubor JavaApplicationStub, který je umístěn v OmegaT.app/ Contents/MacOS/. Použijte tedy soubor OmegaT.jar (je umístěný v OmegaT.app/Contents/Resources/Java/) ke spuštění <a4>omegat</a4> z příkazového řádku. Pro více informací čtěte dále v části Spouštění z příkazové řádky. 8

16 3.5. Uživatelé Mac OS X Instalace a provoz programu OmegaT OmegaT.app může být dosažitelná z Mac OS X Services. Můžete tedy označit slovo kdekoliv v OmegaT a použít Services pro hledání tohoto slova, například ve Spotlight nebo Google. Můžete také použít AppleScript nebo Automator k vytvoření Služby ( Services ) nebo skriptu, které zautomatizují často používané činnosti. 4. Ostatní systémy Tyto informace se vztahují na systémy jako je Solaris SPARC/x86/x64, Linux x64/powerpc, Windows x Stažení správného balíčku OmegaT je dostupná ve spojení s Oracle Java JRE pro Linux (Intel x86) a platformy Windows. Aby bylo možno OmegaT používat u jiných platforem (Linux PowerPC, Linux x64, Solaris SPARC/x86/x64, Windows x64 atd.) musí uživatelé na svém systému mít a provozovat kompatibilní prostředí Java JRE. Máte prostředí Java kompatibilní s Java 1.6 JRE od Oracle? Ano: stáhněte si OmegaT_3.n.n_Windows_without_JRE.zip. Tento balík může být použit na platformě, kde je instalováno JRE kompatibilní s Java 1.6 JRE. Nevím: otevřete terminál a napište java -version. Pokud se vám zobrazí hlášení command not found ( příkaz nenalezen ) nebo podobně, pravděpodobně na vašem systému Java není instalována. Ne: doplňte si prostředí Java JRE pro svůj systém (vizte níže) a stáhněte OmegaT_3.x_Without_JRE.zip. Oracle poskytuje prostředí JRE pro Solaris SPARC/x86 (Java 1.6) a pro Linux x64, Solaris x64, Windows x64 (Java 1.6):http://www.oracle.com/technetwork/java/archive html. IBM poskytuje JRE pro Linux PowerPC na adrese: developerworks/java/jdk/linux/download.htm [http://www.ibm.com/developerworks/java/ jdk/linux/download.html] Použijte instalační instrukce balíku vhodného pro váš systém Instalace programu OmegaT Pro instalaci OmegaT stačí rozbalit soubor OmegaT_3.n.n_Without_JRE.zip. Toto vytvoří adresář./omegat_3.n.n_without_jre/ ve zvoleném pracovním adresáři se vším potřebným pro běh OmegaT Instalace zástupců pro spuštění Postupujte podle instrukcí svého systému pro instalaci zástupců OmegaT na příhodném místě vaší volby Spouštění OmegaT Jakmile je OmegaT nainstalována, můžete ji spouštět přímo z příkazového řádku, můžete vytvořit skript, který zahrnuje spouštěcí parametry pro příkazový řádek nebo můžete program spouštět přímo kliknutím na OmegaT.jar. Metody se liší v závislosti na distribuci. Ujistěte se, že vaše nastavení PATH (tedy nastavení cesty) jsou správná a že soubory.jar jsou řádně asociovány s Javou. Pro více informací čtěte dále v části Spouštění z příkazové řádky. 9

17 Instalace a provoz programu OmegaT 5. Použití Java Web Start Technologie Java Web Start (součást verze Java 1.6 a vyšší), může být použita pro začlenění samostatné softwarové aplikace Javy spustitelné prostým kliknutím přes síť. Přes Java Web Start je zajištěn jak přístup k aktuální verzi aplikace, tak i ke správné verzi prostředí Java Runtime Environment (JRE). Pro první spuštění aplikace OmegaT prostřednictvím Java Web Start si zadejte a načtěte ve vašem prohlížeči následující URL: Stáhněte si soubor OmegaT.jnlp a klikněte na něj. V závislosti na operačním systému se může během instalace objevit několik bezpečnostních výstrah. Práva, která udělíte této verzi (která lze nazývat jako neomezený přístup k počítači ) jsou identická s právy, která jste přidělili místní verzi, tato práva povolí přístup na pevný disk počítače. Při pozdějším kliknutí na soubor OmegaT.jnlp dojde (pokud jste online) ke kontrole verze a když je vydána novější verze, nainstaluje ji a posléze program OmegaT spusťte. Po první instalaci můžete samozřejmě soubor OmegaT.jnlp spouštět i v režimu offline. Poznámka: OmegaT Java Web Start neukládá žádné informace mimo počítač, na kterém je spuštěna. Aplikace běží pouze na vašem přístroji. Vaše dokumenty a překladové paměti zůstávají na vašem počítači a projekt OmegaT nemá žádný přístup k vaší práci nebo informacím. Mějte na paměti, že pokud potřebujete nějaké parametry ke spouštěcímu příkazu (vizte výše), musíte používat běžnou instalaci. 6. Spouštění z příkazového řádku Za normálních okolností není nutné spouštět OmegaT z příkazového řádku. Nicméně alternativa příkazového řádku umožňuje uživateli ovládat a upravovat chování programu. K dispozici máme dva způsoby spuštění OmegaT přes příkazovou řádku Otevření okna s příkazovým řádkem Okno s příkazovým řádkem se může též nazývat terminálové okno. Pod Windows se nazývá okno MS-DOS a je dostupné z nabídky Start, mezi Programy, přes položku MS-DOS (nebo Start > Spustit > napište cmd + Enter). Obdobu u Mac OS X představuje aplikace Terminál, která je umístěná v Aplikace Nástroje. Pro spuštění OmegaT se za normálních okolností zadají dva příkazy. První z nich je: cd {adresář} kde {adresář} představuje název adresáře s kompletní cestou, ve kterém je program OmegaT umístěn doslova tedy, kde je umístěn soubor OmegaT.jar. V praxi to vypadá tak, že příkaz bude vypadat asi takto: Pod Windows: cd C:\Program Files\OmegaT Na Mac OS X cd <umístění OmegaT.app>/OmegaT.app/Contents/Resources/Java/ V Linuxu cd /usr/local/omegat Příkaz změní adresář na adresář obsahující spouštěcí soubor OmegaT. Druhý příkaz je příkaz, který skutečně spustí aplikaci OmegaT. Ve své základní podobě příkaz vypadá takto: java -jar OmegaT.jar 10

18 Instalace a provoz programu OmegaT Věnujte pozornost psaní velkých a malých písmen pod systémem Mac OS oproti Windows program nebude spuštěn, pokud zadáte omegat místo OmegaT! Tato metoda může konkrétně pomoci při nalezení příčiny problému: pokud se objeví chyba během práce s programem, bude v příkazovém řádku vypsáno chybové hlášení, které může obsahovat užitečné informace o příčině chyby. Uvedená metoda představuje poněkud nepraktický způsob běžného spouštění programu. Z toho důvodu jsou oba nahoře popsané příkazy obsaženy v jednom souboru ( skript, taky nazýváno soubor.bat u systému Windows). Když je tento soubor spuštěn, tak jsou automaticky provedeny obsažené příkazy. Z toho plyne, že pro změnu těchto příkazů stačí upravit tento soubor Parametry spouštěcího příkazu Základní příkaz byl již popsán výše. Změny v tomto příkazu zahrnují doplnění parametrů. Jednotlivé parametry se přidávají za počáteční java a před část -jar OmegaT.jar. Povšimněte si, že ve Windows budete měnit soubor OmegaT.l4J.ini a tak definovat své priority. Pod Mac OS X, budete za stejným účelem měnit soubor Info.plist, který je umístěn v OmegaT.app/Contents/. Seznam možných parametrů je uveden níže. Pokročilí uživatelé získají více informací o parametrech zadáním příkazu man java do okna terminálu. Jazyk uživatelského rozhraní -Duser.language=XX Běžně, tj. když se OmegaT spouští bez jakýchkoliv parametrů, program první detekuje jazyk uživatelova operačního systému. Pokud je uživatelské prostředí v tomto jazyce k dispozici, tak ho OmegaT použije. To znamená, že když je uživatelův operační systém v ruštině a OmegaT byla lokalizována do ruštiny, bude OmegaT zobrazena s ruským uživatelským prostředím, ruskými nabídkami, atd. Pokud jazyk uživatelova systému není k dispozici, OmegaT použije jako výchozí jazyk angličtinu. Toto je tedy standardní chování programu. Parametr -Duser.language=XX způsobí, že OmegaT použije definovaný jazyk, a ne jazyk uživatelova operačního systému. Zástupné označení XX v příkazu znamená dvouznakový kód požadovaného jazyka. Pro spuštění OmegaT s francouzským prostředím (např. v ruském operačním systému) bude příkaz vypadat takto: java -Duser.language=fr -jar OmegaT.jar Země uživatele -Duser.country=XX Vedle jazyka můžete specifikovat i zemi, např. CN nebo TW v případě čínštiny. Abyste zobrazili Stručného úvodního průvodce ve správném jazyce, je nutno specifikovat jak jazyk, tak i zemi. Toto je důležité dokonce i tehdy, když je k dispozici jen jedna varianta, např. pt_br v případě portugalštiny v Brazílii. Vyhlazování písma (pouze Java 1.6) -Dswing.aatext=true Tento parametr se stará o vyhlazování písma, čili zlepšení zobrazování textu. Přiřazení množství paměti -XmxZZM Tento příkaz přiřadí více paměti programu OmegaT. Výchozí nastavení je přiřazeno 512 MB, takže asi bude nevýhodné nastavovat menší hodnotu. Zástupné znaky ZZ reprezentují část paměti zadávanou v megabytech. Příkaz pro spouštění OmegaT s nastavením 1024 MB (1 gigabyte) paměti je tedy: java -Xmx1024M -jar OmegaT.jar 11

19 Adresa hostitelského IP Proxy Instalace a provoz programu OmegaT -Dhttp.proxyHost=nnn.nnn.nnn.nnn Adresa IP vašeho proxy serveru, pokud váš systém používá proxy. Číslo hostitelského portu Proxy -Dhttp.proxyPort=NNNN Číslo portu, který váš systém používá pro přístup k proxy serveru. Google Překladač V2 -Dgoogle.api.key=A B C D Pokud jste se zaregistrovali do služeb Google Překladač, pak sem zadejte svůj Google API klíč. Berte na vědomí, že tento klíč má 38 znaků. Překladač Microsoft Translator Ujistěte se, že máte bezplatný účet u Microsoftu. Budete jej totiž potřebovat pro přihlášení do obchodu Windows Azure Marketplace [http://datamarket.azure.com/dataset/ bing/microsofttranslator#schema] a k používání služeb překladače Translator. Za objem do 2 milionů znaků měsíčně nemusíte platit. Požadované dva záznamy získáte na stránce svého účtu [https://datamarket.azure.com/account] a jedná se o primární klíč účtu (Primary account key) a identifikaci klienta (Customer-ID): -Dmicrosoft.api.client_id=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX - Dmicrosoft.api.client_secret=XXXX9xXxX9xXXxxXXX9xxX99xXXXX9xx9XXxXxXXXXX= Volba Týmový projekt Volba zakázání práce v týmu - -no-team - ovlivní nastavení projektu v rámci týmové spolupráce. Použijete jej tehdy, když OmegaT nemá synchronizovat obsah projektu. Parametry lze kombinovat: pro spuštění aplikace OmegaT se všemi výše uvedenými příklady bude příkaz vypadat následovně: java -Dswing.aatext=true -Duser.language=pt -Duser.country=BR -Xmx1024M - DDhttp.proxyHost= Dhttp.proxyport=3128 -jar -OmegaT.jar 6.3. OmegaT v režimu příkazového řádku Důvod proč využívat příkazový řádek (konzoli) je použití aplikace OmegaT jako překladatelský nástroj ve skriptovacím prostředí. Když aplikaci spustíte v příkazovém řádku, nenahraje se žádné grafické prostředí (je možné pracovat v jakémkoliv typu příkazovém řádku) a daný projekt je přeložen automaticky dle zadaných parametrů Co budeme potřebovat Aby šlo spustit OmegaT v režimu příkazového řádku, je nutné, aby existoval platný OmegaT projekt. Umístění není důležité, protože se tento údaj stejně musí zadat v příkazovém řádku při startu. Pokud budete chtít změnit nastavení, musíte mít konfigurační soubory. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby: Spusťte aplikaci OmegaT běžným způsobem (přes grafické uživatelské prostředí / GUI) a zvolte vhodné nastavení. Když OmegaT běží v režimu příkazového řádku, tak bude použito stejné nastavení. Když nejde OmegaT spustit běžným způsobem (není dostupné žádné grafické prostředí): zkopírujte do patřičného adresáře soubory nastavení z jiné instalace aplikace OmegaT na 12

20 Instalace a provoz programu OmegaT jiném počítači. Umístění není důležité, protože se tento údaj může zadat v příkazovém řádku při startu. Relevantní soubory jsou filters.conf a segmentation.conf a můžete se s nimi setkat v domovském adresáři uživatele (např. C:\Dokumenty a nastavení\%uživatel% \OmegaT ve Windows, %uživatel%/.omegat/ v Linuxu) Spouštění aplikace v režimu příkazového řádku Pro spuštění aplikace OmegaT v režimu příkazového řádku musíte při startu nastavit pár parametrů navíc. Nejdůležitější z nich je <project-dir>, a volitelně --config-dir=<config-dir>. Příklad: java -jar OmegaT.jar /cesta/k/projektu \ --config-dir=/cesta/ke/konfiguracnim-souborum/ \ --mode=console-translate console-createpseudotranslatetmx console-align --source-pattern={regulární výraz} Všimněte si, že všechny parametry začínají dvojitým znakem pomlčky. Vysvětlení: <project-dir> prozradí aplikaci OmegaT, kde najít projekt, který má být překládán. Pokud je to tedy zadáno, OmegaT startuje v režimu příkazového řádku a přeloží zadaný projekt. --config-dir=<config-dir> prozradí OmegaT, ve kterém adresáři jsou uloženy konfigurační soubory. Když není zadáno, OmegaT se vrátí k výchozím hodnotám (adresář OmegaT v domovské složce uživatele, nebo když není dostupné, pak adresář, ve kterém se právě pracuje). Všimněte si dvojitého znaku pomlčky. --mode=...- OmegaT startuje v režimu příkazového řádku a vykoná tak jednu z následujících služeb automaticky --mode=console-translate V tomto režimu se OmegaT pokusí přeložit soubory z adresáře /source/ za pomoci dostupných překladových pamětí. Toto je užitečné při spouštění OmegaT na serveru, kdy jsou soubory TMX automaticky přidány do projektu. --mode=console-createpseudotranslatetmx V tomto režimu vytvoří OmegaT soubory překladové paměti pro celý projekt, zakládající se pouze na zdrojových souborech. Sami si určíte soubor překladové paměti (TMX), který má být vytvořen --pseudotranslatetmx=allsegments.tmx --pseudotranslatetype=[equal empty] Parametr pseudotranslatetype určuje, zda se mají cílové segmenty rovnat zdroji, nebo jestli mají zůstat prázdné. --mode=console-align V tomto režimu, vezme OmegaT soubory Java properties, které nalezne v adresáři / source/ a alignuje je s obsahy nalezenými na zadaném umístění. Výsledná tmx je uložena v adresáři omegat s názvem align.tmx. V takovém případě je nutno zadat dodatečné parametry určující umístění cílových dat: --aligndir={umistění přeložených souborů} aligndir musí obsahovat překlad v cílovém jazyce projektu. Např. pokud se jedná o projekt EN->FR, adresář aligndir musí obsahovat balíček bundle končící na _fr. Výsledná paměť tmx je uložena v adresáři omegat s názvem align.tmx. 13

Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele

Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele Integrované překladatelské prostředí Příručka pro začínající uživatele 2004-2011 Kilgray Translation Technologies. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah Obsah... 2 1. Začínáme... 3 Překladatelské prostředí...

Více

Beyond Compare Pro 3.0 manuál

Beyond Compare Pro 3.0 manuál Beyond Compare Pro 3.0 manuál Obsah POZNÁMKA PŘEKLADATELE...7 VÍTEJTE V BEYOND COMPARE 3...8 Co je nového...8 Verze Standard vs Pro...9 POUŽITÍ BEYOND COMPARE...10 Domovský náhled...11 Správa relací...

Více

IUCLID 5 Pokyny a podpora

IUCLID 5 Pokyny a podpora IUCLID 5 Pokyny a podpora Pokyny k instalaci aplikace IUCLID 5 Samostatná aplikace Instalátor pro Microsoft Windows Prosinec 2011 Právní upozornění Ani Evropská agentura pro chemické látky ani jakákoli

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Uživatelská příručka Calibre

Uživatelská příručka Calibre Uživatelská příručka Calibre Vydání 2.35.0 Kovid Goyal August 14, 2015 Obsah 1 Oddíly 3 1.1 Grafické uživatelské rozhraní...................................... 3 1.2 Přidávání oblíbených webových stránek

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu... 1 1.1. Popis systému... 1 1.2. Systémové požadavky... 2 1.3. První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků...

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

SUSE LINUX UŽIVATELSKÁ PˇRÍRU ˇ CKA

SUSE LINUX UŽIVATELSKÁ PˇRÍRU ˇ CKA SUSE LINUX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. vydání 2005 Copyright Toto dílo je duševním vlastnictvím SuSE CR, s.r.o a Novell Inc. Je možné ho kopírovat jako celek nebo jeho části při dodržení povinnosti uvést na

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

AVG 8.5 Internet Security Network Edice

AVG 8.5 Internet Security Network Edice AVG 8.5 Internet Security Network Edice Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.2 (23. 4. 2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Sekce státní informační politiky ve vzdělávání

Sekce státní informační politiky ve vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Sekce státní informační politiky ve vzdělávání MANUÁL KE ŠKOLENÍ ÚROVNĚ Z Sekce SIPVZ MŠMT Praha, prosinec 2001 Copyright EIITE s.r.o, nám. Svatopluka Čecha

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9.1. Příručka uživatele Print2PDF verze 9.1 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více