Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením"

Transkript

1 Výroční zpráva Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Přílohy I. Sídlo organizace Pístina- domov pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace, se sídlem:pístina 59, Stráž nad Nežárkou, IČO: , TEL: , FAX: , MOB: , web: II. Vznik a postavení organizace Původně Ústav sociální péče Stráž nad Nežárkou byl založen v roce Sídlil v budově zámku ve Stráži nad Nežárkou. V roce 1995 byl zámek vrácen původnímu majiteli a ústav se přestěhoval do nedaleké obce Pístina a změnil název na ÚSP Pístina. V roce 2007 byl Ústav sociální péče Pístina přejmenován na: Pístina - domov pro osoby se zdravotním postižením. Organizace je zřízena na základě Zřizovací listiny zřizovatelem -Jihočeským krajem, ze dne , schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 17. prosince 2002, ve znění pozdějších předpisů a doplňků. 1

2 III. Zaměření a činnost organizace 1. Registrace organizace Organizace má rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze dne zaregistrováno poskytování těchto sociálních služeb: Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: Kapacita: 75 lůžek Okruh osob: Cílová skupina: osoby s mentálním postižením Věková struktura cílové skupiny: mladí dospělí, (19 26 let, dospělí (27-64 let) Místo poskytování: Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Název zařízení: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Poskytováno od: Forma poskytované sociální péče : Celoroční provoz 2. Základní oblasti poskytovaných služeb v Domově Pístina: Poskytnutí ubytování, stravování a ostatních služeb zajištění celoroční zdravotní péče pomoc při zvládání běžných úkonů a péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí poskytování vyžádaných (fakultativních) služeb 3. Pro klienty zabezpečujeme tyto aktivity: Péče o svůj byt (úklid, péče o květiny, živé zvíře, výzdoba, péče o osobní věci, vlastní vybavení pokoje, péče o společné prostory oddělení) vaření, stravování, praní (využití společného stravování, samostatný nákup doplňků stravy, možnost využití cvičné kuchyně k vlastnímu vaření, možnost vlastního praní v aut. pračkách), pracovní uplatnění - smluvní pracovní činnost (chráněná dílna montáž kování pro nábytkovou firmu, práce v prádelně, úklidy, práce v kuchyni, brigády, třídění odpadu) pracovně výchovná činnost (farma péče o domácí zvířata, pěstování ovoce a zeleniny, pěstování rostlin pro suchou vazbu, chov ryb), 2

3 zájmová činnost (košíkářství, grafika, šití, vyšívání, potisk tkanin, výroba suché vazby, výroba dušičkových a adventních věnců a svícnů, vaření a stolničení) sportovní činnost (olympijský klub Speciálních olympiád, účast na sportovních a turistických akcích) rekreace a rehabilitace (pobyt u moře,pobyt na horách, letní 14denní tábor Klepákův mlýn, týdenní vodácký tábor, hipoterapie, týdenní cyklistický tábor, pobyty pod stany, návštěvy bazénu) společenské aktivity (divadlo, návštěvy kostela, místní kaple a účast na církevních akcích. pod patronací katolické obce, diskotéky a plesy, kino, akademie, vítání léta, rybobraní, účast na akcích regionálních - festivaly, pivní slavnosti, apod.) 4. Další aktivity organizace umožňuje exkurze a odborné praxe studentům zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců a důchodců partnerská spolupráce s o.s. Proutek spolupráce s FTVS v Praze v oblasti rozvoje pohybových aktivit klientů IV. Stavebně technické uspořádání 1. Domov Pístina má ve správě tyto budovy: 1. Pavilon A v hlavním areálu, kde se nachází v prvním patře pokoje klientů, sociální zařízení, klubovna 3. oddělení a kancelář personálu se sociálním zázemím V přízemí je technické zázemí kotelny, údržbářské dílny, sklady, pracoviště chráněné dílny a úsek zdravotní péče se sociálním zázemím, šatnou pro personál a tři pokoje pro klienty se společenskou místností 2. Pavilon B je stavebně napojen na pavilon A. V prvním patře jsou pokoje klientů se sociálním zázemím, společenské prostory pro II., IV. a V. oddělení a kancelář vedoucí sociálního úseku. V přízemí se nachází kuchyňský provoz se společnou jídelnou pro klienty a zaměstnance. 3. Hospodářská budova : Prádelenský provoz, šicí dílna, hlavní vchod, kanceláře a provizorní dílna pracoviště pro zájmovou činnost. 4. Pracoviště chráněné dílny se skladovými prostory 5. Garáže 6. ČOV 7. Hospodářské stavení, skleník, skladová buňka na farmě 8. Přístřešek na popelnice 9. Obytný dům / zbytný majetek určený k prodeji 10. Budova č.p. 219 ve Stráži nad Nežárkou, která v současné době slouží jako sklad materiálu, ale je zpracován projekt na její přestavbu na chráněné bydlení v procesu transformace v období do r Budova rodinného statku v Bojenicích č.p. 44 s pozemky (cca 10 ha)- zbytný majetek 3

4 12. Zahradní altán (druhý altán je ve výstavbě) u bazénu a brouzdaliště Součástí tohoto majetku jsou pozemky v rozloze cca 13 ha, zčásti zastavěné nebo sloužící jako sportovní a rehabilitační plocha, na 1 ha plochy se nachází farma s rybníkem, pěstební plochou, sadem a hospodářskou budovou se skleníkem a skladovou buňkou. (10 ha pozemků náleží k bojenické usedlosti a jsou v nájmu ZD Bernartice) 2. Opravy a rekonstrukce v roce zateplení fasády a výměna oken č.p. 8 -výměna 50 ks oken v obytné části pavilon A a B -nátěr střechy pavilonů A a B -nátěr fasády pavilonů A a B -přestavba skladového pavilonu pro pracoviště zaměstnanců chráněné dílny V. Základní údaje o klientech Cílová skupina: osoby s mentální retardací od 18 let věku osoby se sníženou schopností v základních životních dovednostech osoby s nutnou podporou pro zabezpečení životních a osobních potřeb osoby s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou osoby bez psychiatrické diagnózy osoby s částečnou možností integrace včetně chráněného bydlení Negativní vymezení cílové skupiny: zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci chování osoby by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití obyvatel zařízení uživatelé se smyslovým postižením od narození s výjimkou sluchového postižení osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí (Alzheimerova choroba) 4

5 VI. Organizační struktura a zaměstnanci Organizaci řídí ředitel, jemu jsou přímo podřízeni vedoucí úseků a pracovníci úseku ředitele (hlavní účetní, mzdová účetní, finanční účetní, sociální pracovník). Vedoucí úseku sociální péče je nadřízena pracovníkům v sociální péči. Úsek je členěn na 5 oddělení Sociální pracovník zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti (rozsah pravomocí stanovuje jeho pověřovací listina). Klienti (celkem 75) jsou začleněni na oddělení po osobách, oddělení mají 4 5 pracovníků ve třísměnném pracovním režimu, jeden klíčový pracovník je pro 3 5 klientů. Vedoucím úseku zdravotní péče je vrchní sestra, je jí přímo podřízeno 5 všeobecných sester. Jedna všeobecná sestra ve službě zajišťuje zdravotní péči pro všechna oddělení, zdravotní sestry pracují v nepřetržitém pracovním režimu. Vedoucí úseku kuchyně je hospodářka, jsou jí přímo podřízeny: 1 vrchní kuchařku, 2 kuchařky a 2 pomocné kuchařky, pracují v režimu nepravidelně rozvržené pracovní doby. Vedoucímu provozního úseku jsou podřízeni 1 údržbář, 1 elektrikář, pradlena, zahradnice a šička-uklízečka. Organizační schéma Ředitel Vedoucí provozního úseku Vedoucí úseku kuchyně Vedoucí úseku zdravotní péče Vedoucí úseku sociální péče ÚSEK ŘEDITELE Hlavní účetní Mzdová účetní + personalista Pradlena Elektrikář, řidič Šička, uklízečka Zahradnice Vrchní kuchařka Kuchařka (2) Pomocná kuchařka (2) Všeobecné sestry (4) Ošetřovatelka Pracovníci v sociální péči B (6) Pracovníci v sociální péči A (14) Finanční účetní Sociální pracovník Provozář 5

6 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Profesní struktura a počet zaměstnanců Název profese Počet zaměstnanců Ředitel 1 Účetní 1 Mzdová účetní personalistka 1 Finanční účetní 1 Sociální pracovník 1 Hospodářka (vedoucí kuchyně) 1 - vrchní kuchařka 1 - kuchařka 2 - pomocná kuchařka 2 Vedoucí provozního úseku 1 - provozář (údržbář) 1 -elektrikář 1 - pradlena 1 - šička uklízečka 1 Vedoucí úseku zdravotní péče 1 - všeobecná sestra 4 Vedoucí úseku sociální péče 1 - pracovník v sociální péči 22 Celkem 44 6

7 VIII. Hospodaření organizace Domov Pístina p.o. provádí hospodářskou činnost v souladu se svou Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem tj. Jihočeským krajem. Hospodaření má naše organizace rozlišeno na hlavní a hospodářskou činnost. Hospodaření hlavní činnosti se týká nákladů a výnosů spojených se základním posláním naší organizace, a to na zajištění základních potřeb (především platby energií, potravin, oprav, mzdových prostředků a zákonných odvodů, materiálních a nemateriálních služeb atd.). Výnosy organizace v hlavní činnosti se skládají z příspěvků a dotací na provoz, příspěvků od klientů za pobyt a služby s tím spojené a z vlastních příjmů organizace (tržby za zdravotnické výkony, strava zaměstnanců a cizích strávníků, vlastní produkce, úroky apod.). Hospodářská činnost obsahuje pouze tržby z pronájmů pozemků a rodinných domků či nebytových prostor, neboť přímo nesouvisí s hlavní činností naší organizace. Zisk z této činnosti je využíván výhradně ve prospěch hlavní činnosti organizace. Naše organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v rozvaze a výsledovce k se ztrátou 815 tis. Kč. Upravený rozpočet pro rok 2007 činil tis. Kč. Náklady byly čerpány na 100,71 % tj tis. Kč. Výnosy byly naplněny pouze na 96,28 % tj tis. Kč. Překročení nákladů oproti rozpočtované výši je způsobeno použitím fondů (cca 140 tis. Kč), které nebylo na rok 2007 rozpočtováno. Ztráta byla způsobena zkrácením dotace MPSV (o 2,6 mil. Kč, příspěvek KÚ 1,5 mil. Kč, rozdíl podfinancování je tedy 1,1 mil. Kč) a snížením kapacity DP z 90 na 75 klientek (příjem od klientů). Odpisy investičního majetku jsme vytvářeli během celého roku a tvořili jsme investiční fond (cca 900 tis.kč). Investiční fond: PS z roku 2006 Dotace od KÚ Příjem z odpisů ,- Kč ,- Kč ,- Kč Použití investičního fondu: ,- Kč (stavební práce v objektu, fasáda, energetický audit, projektová dokumentace ústředního vytápění, malířské a natěračské práce aj.) Zůstatek investičního fondu do roku 2008 : ,- Kč V rezervním fondu jsme měli k ,- Kč, ve fondu kulturních a sociálních potřeb ,- Kč a ve fondu depozit klientek se nacházel ,- Kč. 7

8 Stav zaměstnanců k byl 47 osob a průměrná hrubá mzda činila ,- Kč. V roce 2007 byly naší organizaci poskytnuty sponzorské dary v celkové výši ,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme!!! VOBUKO p. Pařízek 2 x televizor Daewo ,- Kč KONÍČEK o.s. ADAMOV finanční dar ,- Kč MěÚ ČESKÉ VELENICE finanční dar ,- Kč LUBRYCO s.r.o. Prachatice lednice ,- Kč ZELENINA PELHŘIMOV ovoce, zelenina 1 820,- Kč pí. EVA KUTIŠOVÁ finanční dar 1 000,- Kč p. TOMÁNEK finanční dar 5 000,- Kč p. ZEDNÍK finanční dar 5 000,- Kč p. VAŇÁSEK finanční dar 400,- Kč Janů, s.r.o. PELHŘIMOV 7 ks prac. stolů 5 000,- Kč pí. TREPKOVÁ finanční dar 2 000,- Kč p. DOUBRAVA finanční dar 1 000,- Kč p. KALKUS finanční dar 200,- Kč p. PÍŠA finanční dar 180,- Kč Obec PÍSTINA finanční dar na mulčovač ,- Kč Manželé STANČEKOVI finanční dar ,- Kč P. DIVOKÝ finanční dar 700,- Kč Dotace na kulturní akci Vítání léta od APSS ,- Kč Dotace na hipoterapii a rehabilitační činnost od ARPZPD v ČR ,- Kč Majetek organizace a zdroje jeho krytí Hodnota dlouhodobého majetku (stálých aktiv) se během roku 2007 zvýšila o 983 tis. Kč i při účetním odpisování, bylo tedy zařazeno větší množství movitého majetku. Stálá aktiva k činil tis. Kč. Hodnota oběžného majetku (oběžných aktiv) se naopak snížila o 53 tis. Kč, což bylo způsobeno snížením prostředků na účtech. Stav k činil tis. Kč. Vlastní zdroje krytí majetku se ve sledovaném roce zvýšily o 622 tis. Kč a činily tis. Kč. Nárůst byl způsoben hlavně zvýšením zůstatku fondu reprodukce majetku a depozitního fondu. Celková aktiva organizace (stálá + oběžná) i celková pasiva (vlastní zdroje + cizí zdroje) se v roce 2007 zvýšila o 930 tis. Kč tzn., že k činila Kč. Stav pohledávek k činil Kč. Organizace k tomuto datu zároveň evidovala závazky ve výši Kč, všechny ve lhůtě splatnosti. Příjmy od klientů k : Ostatní příjmy DP: ,- Kč ,- Kč Vratky rodičům a na dep. účet: ,- Kč 8

9 Celkové vlastní příjmy organizace k : ,- Kč (tržby z prodeje služeb, tržby za vlastní výrobky, vlastní produkce, úroky, pojištění, prodej aj.) Zúčtování fondů do výnosů organizace: Dotace a přeúčtování grantu: Výnosy organizace celkem k : ,- Kč ,- Kč ,- Kč Náklady organizace: ,- Kč HV z hlavní činnosti: ,98 Kč HV z hospodářské činnosti: ,00 Kč Celkový HV za organizaci k : ,98 Kč Dotace MPSV byla plně vyčerpána v 11/07 na mzdy a odvody za 10/07. Hospodářský výsledek po zdanění k z hlavní činnosti -872 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění k z hospodářské činnosti 57 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek činil 815 tis. Kč. 9

10 IX. Přílohy: Příloha č. 1: Plnění rozpočtu nákladů a výnosů organizace k Název kapitoly účt.třída 5 Číslo účtu Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost čerpání v tis. Kč Spotřeba materiálu , Spotřeba energií , Neskl.dodávky Opravy, údržba Cestovné Služby Mzdy, OON Odvody FKSP Jiné ostatní náklady 541,549 61,5 97 Odpisy CELKEM Název kapitoly účt.třída 6 Číslo účtu Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost čerpání v tis. Kč Tržba za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Hlavní činnost 8037 Hosp. činnost 57 Aktivace vl. mat Úroky Provozní dotace Dotace MPSV Dotace ÚP Přeúčt. grantu Použití fondů 648,649, CELKEM

11 Příloha č. 2 Pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování sociální služby Domov Pístina má zpracován Organizační řád, Provozní řád a Domácí řád, v nichž jsou uvedeny pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování služby. S těmito řády jsou seznámeni všichni zaměstnanci Domova Pístina, kteří jsou povinni při výkonu práce podle něho postupovat. Služby Domova Pístina jsou poskytovány v souladu s dalšími metodickými materiály, které jsou za účelem poskytování sociálních služeb písemně vypracovány. Všichni zaměstnanci Domova Pístina jsou s materiály seznámeni a jsou jim běžně přístupné. Se všemi materiály se mohou seznámit i klienti DP a ostatní zájemci z řad veřejnosti. Metodickými materiály jsou: 1. Pravidla zavádění standardů kvality sociálních služeb v rámci Domova Pístina. 2. Organizační řád. 3. Provozní řád. 4. Pracovní řád. 5. Domácí řád. 6. Etický kodex zaměstnanců Domova Pístina, obsahující zásady poskytování služeb - standard č Pravidla pro ochranu klientů Domova Pístina před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby - standard č Pravidla pro předcházení a zamezování porušování práv klientů Domova Pístinastandard č Pravidla vymezující situace, v niž by mohlo dojít ke střetu zájmu klientů Domova Pístina s poskytovateli služby, včetně pravidel pro řešení těchto situací - standard č Pravidla pro užívání opatření omezující pohyb klientů Domova Pístina - standard č Metodika pro postup při agresívním chování klientů standard č Pravidla pro přijímání peněžních či věcných darů - standard č Pravidla pro informování o poskytovaných službách Domovem Pístina - standard č Pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o poskytnutí služby- standard č Pravidla pro uzavírání a vypovězení smlouvy o poskytnutí služby - standard č Pravidla pro plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby - standard č Poslání a činnost klíčových pracovníků v Domově Pístina - standard č Pravidla pro výměnu informací mezi zaměstnanci Domova Pístina o poskytování služby jednotlivým klientům -standard č. 5, Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o klientech Domova Pístina, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace - standard č

12 20. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na Domov Pístina- standard č Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů služeb v Domově Pístina. 22. Personální zajištění poskytované sociální služby Domova Pístina- standard č Pravidla pro působení osob v rámci Domova Pístina, jež nejsou v pracovně právním vztahu k organizaci - standard č Informační leták (soubor informací) - standard č Popis zázemí, materiálního a technického zabezpečení Domova Pístina- standard č. 13 viz Provozní řád DP. 26. Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací - standard č Pravidla pro zjišťování rozsahu a kvality poskytovaných služeb a spokojenosti klientů se způsobem poskytování služeb Domova Pístina- standard č Pravidla jednání se zájemcem o službu standard č Seznam pracovních příležitostí pro klienty DP. 30. Návaznost na další zdroje-standard č Pravidla zaškolování nových zaměstnanců-standard č Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců standard č. 9 V Pístině, dne: Vypracovali: Hana Tátovská hlavní účetní Hana Zvárová - finanční účetní Ivana Boukalová-PAM, personalistika Mgr. Vladimír Kovařík, ředitel p.o. 12

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Email: info@dcveska.cz Definice Dětské centrum Veská (dále jen DC Veská) je: příspěvková

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více