Kameny a voda Kameny kolem nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kameny a voda Kameny kolem nás"

Transkript

1 Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013

2 OROGENEZE = soubor složitých dějů v zemské kůře které vedou ke vzniku pohoří TYPY POHOŘÍ PODLE VZNIKU: PÁSEMNÁ KERNÁ SOPEČNÁ

3 VZNIK POHOŘÍ : vrásněním - vodorovně uložené vrstvy hornin se tlakem litosférických desek prohýbají - vznikají pásemná pohoří (Himálaj, Kordillery) zlomy - křehké horniny se tlakem lámou - zemské kry se podél zlomů zvedají, či klesají - vznikají kerná pohoří, hrástě a příkopové propadliny (Krušné hory, Východoafrická příkopová propadlina) sopečnou činností (magmatismem) - je doprovázená zemětřesením, gejzíry - vznikají sopečná pohoří (Doupovské hory, České středohoří, tzv. Ohnivý kruh)

4 VRÁSNĚNÍ Původně vodorovně uložené vrstvy hornin se tlakem zahřejí a zprohýbají Vznikají tak pásemná pohoří, často doprovázená sopečnou činností a zemětřesením licence CC, autor Clivaggio.svg.

5 Gasteretal Švýcarské Alpy licence CC, autor Woudloper

6 Obří vrása, Kalifornie USA licence CC, autor Wilson44691

7 koryto sedlo licence CC, autor User Tsie

8 Pokud tlak neustává, dojde k tvorbě přesmyku - Austrálie licence CC, autor DVernon

9 Barrandova skála v Praze licence CC, autor Lovecz

10 HLAVNÍ OROGENETICKÉ JEDNOTKY GRENVILLSKÉ (PŘEDKADOMSKÉ) VRÁSNĚNÍ střední starohory ( mil) KADOMSKÉ (ASSYNTSKÉ) VRÁSNĚNÍ konec starohor až začátek prvohor ( mil) KALEDONSKÉ VRÁSNĚNÍ prvohory kambrium až devon ( mil) HERCYNSKÉ (VARISKÉ) VRÁSNĚNÍ prvohory - devon až karbon ( mil) ALPINSKÉ VRÁSNĚNÍ třetihory neogén do současnosti (od 35 mil)

11 eonotem (eon) eratem (éra) útvar (perioda) oddělení (epocha) stáří v milionech let: GEOLOGICKÁ OBDOBÍ VÝVOJE ZEMĚ HADAIKUM (předgeologické období) ARCHAIKUM (prahory) PROTEROZOIKUM (starohory) FANEROZOIKUM PALEOZOIKUM (prvohory) Kambrium Ordovik Silur Devon Karbon Perm MEZOZOIKUM (druhohory) Trias Jura Křída Paleogén Paleocén Eocén Oligocén KENOZOIKUM (třetihory a čtvrtohory) Neogén Miocén Pliocén 23 5,3 5,3 2,5 Kvartér Pleistocén Holocén 2,5 0,1 0,01 - dosud

12 MEZOZOIKUM KENOZOIKUM Alpinské vrásnění Hercynské vrásnění Kaledonské vrásnění Kadomské vrásnění PALEOZOIKUM HADAIKUM ARCHAIKUM PROTEROZOIKUM Grenvillské vrásnění

13 Vysoké Tatry Alpinské vrásnění licence PD

14 KERNÁ POHOŘÍ Původní vrstvy hornin jsou křehké a tlakem se lámou Zemská kůra je podél zlomů zdvihána, nebo klesá Tvoří se méně rozsáhlá kerná pohoří, hrástě a příkopové propadliny Appalačské pohoří, Krušné hory, Orlické hory, Krkonoše (vrásozlomové)

15 POKLES ZDVIH PŘÍKOP (PROLOM) HRÁSŤ (HŘBET)

16 horizontální posun pokles přesmyk (zdvih) licence CC, autor USGS

17 Příkopová propadlina - prolom licence CC, autor USGS

18 Vznik příkopové propadliny (prolomu) a hrástě hrásť příkop (prolom) linie zlomu licence CC, autor USGS

19 Přesmyk, Francie licence PD, autor Xhienne

20 Magmatismus je soubor všech jevů, které souvisejí s pronikáním magmatu ze zemských hlubin do zemské kůry a se vznikem vyvřelých (magmatických) hornin Hlubinný = intruzivní (plutonismus, magmatismus v užším pojetí) Povrchový = extruzivní (vulkanismus, sopečná činnost)

21 magma Intruzivní (hlubinný) magmatismus - vzniká tavením hornin za vysokých teplot a tlaků ve spodní kůře a svrchním plášti - postupně vystupuje k povrchu (tvoří plutony, batolity, pně) kontaktní metamorfóza - působením vysoké teploty a pronikáním plynů a par magma přeměňuje okolní horniny pláště

22 licence PD, autor Motilla

23 Vulkanismus Extruzivní (povrchový) magmatismus - všechny procesy ageologické jevy, které souvisí s výstupem magmatu v podobě lávy na zemský povrch Může probíhat - na kontinentech (vznik sopek) - v oceánech a mořích (submarinní vulkanismus)

24 Tichooceánský ohnivý prstenec je oblast nejsilnějších zemětřesení a výbuchů sopek licence PD

25 Vzájemný pohyb litosférických desek licence PD

26 Sopka neboli vulkán místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje či vystupovalo z hlubin Země Obvykle se vyskytují: - podél hranic litosférických desek ( ohnivý kruh ) - v takzvaných horkých skvrnách (např. Havajské ostrovy)

27 Roztavené horniny vystupují na povrch společně s plyny, parami a prachem a vytvářejí sopku sopečný kužel zemětřesení sopečný komín podsouvání oceánské desky licence PD, autor Fredrik

28 Kuželovitá sopka - stratovulkán (Mayon, Filipíny) vzniká ukládáním vrstev popela a lávy licence CC, autor Tam3rd

29 Sopečnou činností vznikají celá pohoří České středohoří, Milešovka licence PD

30 Doplňte vynechané výrazy: Vrásnění je proces, při němž vznikala nejvyšší pohoří světa. Příkladem takto vzniklých pohoří jsou Alpy nebo. Himaláje Sedlo je část vrásy vyklenutá nahoru. Opakem sedla je, koryto které je prohnuté. dolů zlomům Pohoří mohou vznikat i díky. Ty omezují části zemské kůry, které nazýváme. kry Poklesem kry mezi dvěma zlomy vznikají. propadliny Naopak hrástě jejím vyzdvižením.

31 Železné hory

32 Orogeneze Železných hor V geologickém složení, které patří k nejsložitějším mezi pohořími v celé České republice, jsou zastoupeny starohorní a pravděpodobně také prahorní metamorfity, dále prvohorní magmatity, vrstvy druhohorního, třetihorního a čtvrtohorního stáří K vyzdvižení došlo ve třetihorách během Alpinského vrásnění podél železnohorského zlomu

33 Prameny a literatura: Pauk, F. a kol.: Mineralogie, petrografie a geologie pro 1. ročník gymnasií, 3. vydání. SPN, Praha ISBN Blažková, M.: Základy geomorfologie, 1. vydání. Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem, ISBN

ruda vizmutu (vizmut) (Jáchymov) ruda olova (galenit) (Jáchymov) ruda wolframu (ferberit) (Krásno)

ruda vizmutu (vizmut) (Jáchymov) ruda olova (galenit) (Jáchymov) ruda wolframu (ferberit) (Krásno) Horníci nazývají kámen, ze kterého se dělá cín, cvitr (Zwitter), a mají za to, že má jméno od zwitzern a gleissen. Ale lze vidět, že cvitr je zkomolené nebo zkrácené řecké slovo cassiteron. Neboť Němci

Více

Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Život zakletý v kamenech Mgr. Eva Jirsová únor 2014 FYLOGENEZE ROSTLIN KVINTA,

Více

Přednáška VII. Historická geologie. klíčová slova: paleontologie (zoo- a fyto), časová škála, stratigrafická tabulka, vývoj života na Zemi

Přednáška VII. Historická geologie. klíčová slova: paleontologie (zoo- a fyto), časová škála, stratigrafická tabulka, vývoj života na Zemi Přednáška VII. Historická geologie klíčová slova: paleontologie (zoo- a fyto), časová škála, stratigrafická tabulka, vývoj života na Zemi 1 Historická geologie zkoumá dějiny a zákonitosti vývoje Země od

Více

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků

2. HORNINY JESENÍKŮ. Geologická minulost Jeseníků 2. HORNINY JESENÍKŮ Geologická minulost Jeseníků Hrubý Jeseník je stejně jako Rychlebské a Orlické hory budován přeměněnými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Nízký Jeseník je tvořen úlomkovitými sedimenty

Více

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny

VY_32_INOVACE_04.11 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé, přeměněné horniny Vyvřelé magmatické horniny 1/9 3.2.04.11 Vyvřelé magmatické horniny cíl objasnit jejich vlastnosti, výskyt a vznik - vyjmenovat základní druhy - popsat jejich složení - znát základní zástupce magma utuhne pod povrchem hlubinné vyvřeliny

Více

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily

Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA GEOGRAFIE Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Semily DIPLOMOVÁ PRÁCE Liberec 2008 Adam Holý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.09 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 2. přednáška Geologické a geomorfologické poměry Geologický vývoj Laurasie od ní se oddělila severoamerická litosférická deska (jádro: kanadský štít) Gondwana od

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

Přednáška II. Planeta Země

Přednáška II. Planeta Země Přednáška II. Planeta Země klíčová slova: planeta Země, anatomie Země, litosféra, globální tektonika, složení litosféry, endogenní a exogenní síly, tektonický a sedimentační cyklus. 1 Vznik vesmíru - Velký

Více

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách VLADISLAV RAPPRICH ZA SOPKAMI po Čechách Vladislav Rapprich Za sopkami po Čechách Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil

Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti. Pavel Šamonil Vývoj vegetace (a prostředí) v geologické minulosti Pavel Šamonil Autorství fotografií a obrázků: Fotografie v hnědém rámu: Šamonil Ostatní fotografie a obrázky: dle příslušné citace Struktura prezentace:

Více

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi

Datum: Vědy o Zemi. Geologie geos (Země), logos (věda) věda o Zemi Vědy o Zemi - geologické vědy spolu s biologií, chemií, matematikou, fyzikou a astronomií tvoří skupinu vědních disciplín = přírodní vědy - geologické vědy se zabývají studiem neţivé přírody Geologie geos

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy

anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy Regionální geografie anglosaské Ameriky, Austrálie a Antarktidy David Šebesta, Miloš Fňukal, Milan Tláskal Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Regionální geografie anglosaské Ameriky,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l.

HISTORICKÁ GEOLOGIE zákon superpozice statigrafická/sedimentární geologie paleontologie stáří magmatických procesů - geologická historie 1, 8 mil.l. GEOLOGIE RNDr. Jana Tourková - falkulta stavební - K 135 katedra geotechniky B 507 prezentace na http://departments.fsv.cvut.cz/k135/cms/?page_id=156 - geologie =přírodní věda zabývající se Zemí a jejími

Více

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY

SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY SKRIPTA KE GEOLOGICKÉ EXPOZICI POD KLOKOTY GEOLOGICKÁ EXPOZICE POD KLOKOTY Záměrem geologické expozice Pod Klokoty v Táboře je předvést široké veřejnosti vybrané druhy hornin, které nás obklopují a jsou

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61 ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7 Studijní obor Geodezie Sopky Semestrální práce Autor: E-mail: Roman Boháč bohacro@gmail.com Skupina: G-61 Školní rok: 2011/2012 Klíčová slova: Sopky, erupce, magma

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Obsah: 1. O horninách obecně... 2 Magmatické horniny, magma a láva... 2 Hlubinné magmatity (plutonity)... 3 Žilné horniny...

Více

NATURA 2000, Mariánskolázeňsko

NATURA 2000, Mariánskolázeňsko NATURA 2000, Mariánskolázeňsko Studijní opora k akci č. 2.2 Exkurze NATURA 2000 v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ KRAJINY A KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY V SEVERNÍCH ČECHÁCH...28

Více

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

Sopečná kaldera v mouce

Sopečná kaldera v mouce Sopečná kaldera v mouce Experiment umožňuje pozorovat vznik sopečné kaldery (Obr. 1), což je rozsáhlá deprese dosahující hloubky až stovek metrů nacházející se na vrcholku sopečného kužele. Kaldera vzniká

Více

Václav Cílek Krajiny vnitřní a vnější. Václav Cílek, 2002, 2005, 2010

Václav Cílek Krajiny vnitřní a vnější. Václav Cílek, 2002, 2005, 2010 Václav Cílek Václav Cílek Krajiny vnitřní a vnější Václav Cílek, 2002, 2005, 2010 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah:

Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Geografie 1. lekce - Česká republika přírodní předpoklady cestovního ruchu Obsah: Obsah:... 1 ČESKÁ REPUBLIKA... 2 Přírodní předpoklady cestovního ruchu... 2 Geologická charakteristika... 2 Geomorfologické

Více