Drozdovický rybník revitalizován

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Drozdovický rybník revitalizován"

Transkript

1 Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv

2 VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková Autorizovaný inžnýr pro pozmní stavby Enrgtický spcialista pro crtifikaci budov Naš projkční kanclář vám nabízí: Projkční činnost Pasivní a nízkonrgtické domy Uvažujt o stavbě RD? Stavt fktivně a chytř možnost získání státní dotac až 550 tis. Kč ptjt s na pasivní dům Novostavby RD Rkonstrukc Průkazy nrgtické náročnosti budov PENB Možnost zpracování xprss do 24 hodin Pro novostavby i stávající objkty Pro vřjné budovy - možnost individuální domluvy Dotační programy Zlná úsporám II Zpracování projktu pro dotační řízní Vyřízní dotac na klíč Víc na Pišt: Voljt: ,

3 ov.u ZPRÁVY Z MĚSTA 4-11 Kramářská ulička bud uzavřna Poszní u Aidy nbudou přkážt auta Drozdovický rybník uvdn do provozu Milíčova ulic projd rkonstrukcí Na Jzdcké ulici vznikn minirondl INFORMACE strany Rgnrac Sídliště Svobody Intgrovaný systém dopravy Olomouckého kraj KULTURA strany Program kina METRO 70 Program hvězdárny Prostějovské léto Létající Rabíni mají nové singly SPOLEČNOST, KALEIDOSKOP strany Matřské cntrum Cipísk informuj Děti přivítané do života Blahopřjm jubilantům SPORT strany Šachisté pořádali turnaj Chystá s Aktovkový běh Radnièní listy distribuci zajišťuj Čská pošta, a.s. V případě problémů s doručováním tiskoviny do domácností voljt na tlfon Primátor města Miroslav Pišťák a snátorka Božna Skaninová přivítali na prostějovské radnici zasloužilé dobrovolné hasič. Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává spolčnost Haná Prss, s.r.o., Olomoucká 10, Prostějov, tl: , -mail: Distribuováno zdarma do každé domácnosti. Rdaktor: Jana Gáborová, -mail: tl: Bzplatná informační linka magistrátu Inzrc: Sazba: Haná Prss, s.r.o., Tisk: MAFRA a.s., Pavlkova 7, Olomouc. Rgistrační číslo: MK ČR E ISSN Dědictví otců zachovj nám, Pan! Tnto rfrén cyrilomtodějské poutní písně Bož, cos ráčil s hlásí k odkazu našich věrozvěstů. Přd 1150 lty v roc 863 přišli na Vlkou Moravu z byzantské Soluně dva bratři filozof a tolog Konstantin a právník Mtoděj. Kníž Rastislav totiž požádal byzantského císař Michala III. o vyslání kněží-učitlů. Měli njn šířit křsťanskou víru v slovanském jazyc, al také připravit domácí duchovnstvo. Přinsli s sbou staroslověnštinu a písmo hlaholici. Do staroslověnštiny přložili Bibli a další bohoslužbné knihy. Svoj působní obhájili i přd římským papžm. Konstantin nakonc zůstal v Římě (zd přijal jméno Cyril) a Mtoděj s vrátil do své vlasti, kd zmřl jako moravský arcibiskup milován vším lidm. Byl pohřbn na nznámém místě. Význam slovanské misi spočíval njn v šířní křsťanství, al také v založní prvního arcibiskupství a v položní základů vzdělanosti, kultury a právního státu. Nahé jsou zajisté všchny národy bz knih, napsal v Proglasu (přdmluvě k přkladu vanglií) Konstantin. Stali s uznávanými osobnostmi napříč vropskými státy. Papž Jan Pavl II. j prohlásil za spolupatrony Evropy. Myšlnka Vlké Moravy s stala základm koncpc našho státu. Najdm ji v Kristiánové lgndě, Dalimilově kronic, u Karla IV., Františka Palackého i Josfa Pkař. Odkaz cyrilomtodějství s důrazm na státní suvrnitu, slovanství a národní jazyk našlo bzpochyby odzvu v národním hnutí v druhé polovině 19. stoltí. Ztělsněním těchto tradic s stal Vlhrad považovaný za cntrum Vlkomoravské říš i místo působní Cyrila a Mtoděj. Obnovitlm Vlhradu a cyrilomtodějství byl vlastncký kněz, profsor biblistiky v brněnském smináři, přdsda vydavatlského spolku Dědictví sv. Cyrilla a Mthoda a sběratl moravských lidových písní Františk Sušil. Sušil také stál u příprav clonárodní poutě konané u přílžitosti výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Mtoděj na Moravu na Vlhradě a v Brně. Brněnské slavnosti měly podobu národní pěvcké slavnosti a zúčastnily s jich významné osobnosti, např. Františk Palacký v typické čamař a slovanském klobouku, F. L. Rigr. J. E. Purkyně, A. V. Šmbra a Ignác Wurm. Právě v roc 1863 s slavil svátk věrozvěstů poprvé 5. črvnc místo původního 9. břzna. Do Prostějova zásluhou vlastnckého učitl Vincnc Rozhona zasahovala svými aktivitami Národní jdnota sv. Cyrila a Mtoděj. Různé aktivity rozvíjl i čtnářský spolk, ktrý v roc 1850 vydal pro své člny Životopis sv. Cyrila a Mtoděj. Novinář, litrát a smržický rodák Františk Jaroslav Kubíčk rdigoval slavnostní Album sv. Cyrila a Mtoděj, ktré vyšlo v roc 1864 v Brně a do něhož přispěli spisovatlé K. J. Erbn, Vítězslav Hálk, Karolina Světlá, Karl Sabina a další. Na význam Vlké Moravy pro všchny Slovany poukázal F. J. Kubíčk v své kniz Vlhradka stručný nástin života svatých věrozvěstů slovanských Cyrilla a Mthoda co upomínka na slavnost vlhradskou z roku 1863 (F.Slavík, Olomouc 1863). V roc 1880 vydal papž Lv XIII. ncykliku Grand munus, v ktré zdůraznil zásluhy obou věrozvěstů a jjich svátk rozšířil na clý katolický svět. V roc 1881 s konala děkovná slovanská pouť do Říma. Jdním z jjích organizátorů byl polšovický kaplan a pozdější profsor nábožnství ( ) na prostějovské rálc a historiograf církvních i politických dějin Prostějova P. Františk Kožluha. Kožluha podal o pouti svědctví v pamětním spisku Pouť Slovanů do Říma k dni našich apoštolů sv. Cyrila a Mtoděj r (Dědictví cyrilomtodějské, Brno 1881). K významným odporovatlům cyrilomtodějských tradic patřil přdvším kroměřížský probošt a pozdější olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Byl zakladatlm misijního bratrstva Apoštolát sv. Cyrila a Mtoděj, oblíbným kazatlm, organizátorm poutí, obnovitlm Vlhradu a také iniciátorm tamních unionistických sjzdů v ltch 1907, 1909 a Unionismus přdstavoval jakýsi návrat k duchovní jdinčnosti všch Slovanů. Kladl důraz na vzdělávání a stkávání organizací katolických Slovanů v otázkách křsťanského Východu. Šlo o vytvořní mostu mzi církvmi římskokatolickou, řckokatolickou a pravoslavnou, mzi západní a východní liturgií. Člnm Stojanovy družiny s stal také stichovický rodák a profsor dogmatiky na Cyrilomtodějské tologické fakultě v Olomouci prlát Mons. Františk Cink. Unionistických sjzdů s účastnil už jako bohoslovc a vlmi si oblíbil východní liturgii. Jho zásluhou ns také olomoucká TF názv Cyrilomtodějská. F. Cink s k myšlnkám cyrilomtodějství přihlásil přdvším dvěma svými rozsáhlými díly: Vlhrad víry: duchovní dějiny Vlhradu a Arcibiskup Dr. Antonín C. Stojan: život a dílo. Cyrilomtodějství podporovaly i další osobnosti našho rgionu. Např. litrární historik, jazykovědc, tolog a profsor staroslověnského jazyka na tologických fakultách v Olomouci a v Praz Josf Vašica, autor dvou významných publikací Slovníku staroslověnského jazyka a Litrárních památk pochy vlkomoravské, dál prostějovský hřbitovní a nmocniční kněz, duchovní správc kostla sv. Cyrila a Mtoděj, znalc církvních památk a staroslověnštiny P. Františk Starý a litrární historik, filolog a slavista Ota Ritz-Radlinský. Připomnout bzsporu musím i významného byzantologa a pořadatl unionistických kongrsů v amrickém Lisl Františka Dvorníka. K sv. Cyrilu a Mtoději byl v roc 1906 zasvěcn kostl na Brněnské ulici, vybudovaný v ltch přstavbou zrušného kapucínského kostla. Na jho výzdobě s podíll malíř Jano Köhlr, jnž j i autorm hlavního oltářního obrazu. Již přs dvě dstiltí patří k Prostějovu také Cyrilomtodějské gymnázium. Ltopočty 1863, 1869, 1885, 1985, 2013 přdstavují cyrilomtodějská výročí. Zatímco ltošní výročí probíhá v duchu svobody, dmokraci a j doprovázno řadou akcí, výstav a konfrncí, přdchozí datum (1100. výročí Mtodějovy smrti v roc 1985) znamnalo jdno z prvních masových vystoupní proti komunistické totalitě. Ltošní cyrilomtodějské slavnosti navázaly na odkaz Sušilův i Stojanův a v smyslu poslství papž Františka tak rozvinou duchovní a kulturní dědictví svatých Cyrila a Mtoděj. Křsťanství podl jho slov totiž uskutčnilo pochální proměnu naší spolčnosti. Hana Bartková

4 ov.u Zprávy z města Město stanovuj jasná pravidla zavdním kaucí Radní Prostějova rozhod- staví vlmi vstřícně, j potř- kulací, a z tří stanovných tého majtku nad tři miliony vř kupní smlouvu v trmínu nutím z své schůz vydali ba stanovit pravidla, ktrá od podmínk nbud úniku. korun. Kaucí chcm získat do 30 dnů, zaplacná kauc s směrnici o stanovní kaucí při svých partnrů bud striktně Dstiprocntní kauci z požadované jistotu dklarac vážného nvrací a připadn statutární- prodji majtku statutárního vyžadovat. Tyto podmínky kupní cny bud zájmu a zajištění nabídky mu městu Prostějovu, doplnil města. Záloha v výši dsti jsou v směrnici jasně dfinovány, povinn zaplatit uchazč uchazč o nabízný prodj, náměstk Pospíšil. Uchazči, procnt z kupní cny bud vyžadována přdslal Jiří Pospíšil, u přdpokládaného většího uvdl Jiří Pospíšil. jhož nabídka nbyla Zastupi- v jasně stanovných první náměstk primátora, počtu uchazčů o nabíznou Složná kauc na dpozitní tlstvm města Prostějova vybrána, případch. Směrnic nabyla ktrý má na starosti majtk nmovitost (tzv. obálková účt města s použij jako záloha vrátí město kauci nj- platnosti 1. črvnc K tomuto kroku nás vdou města. Systém kaucí bud aplikován mtoda), v případě vyhlášní záměru prodj pozmků na kupní cnu. V případě, ž vybraný uchazč nzaplatí později do 15 dnů. Mgr. Jana Gáborová, zkušnosti z posldních měsíců. z důvodu zamzní v průmyslové zóně, či vyhlá- zbylou část kupní cny za pro- mluvčí Magistrátu Ačkoliv s město k všm byť i jn hypottických spšní záměru prodj nmovidávanou nmovitost a nuza- města Prostějova Poszní už nbudou přkážt auta Město obdržlo Osvědční o úspoř misí Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a rcyklac získalo město Prostějov Osvědční o úspoř misí. Přispělo tak k zlpšní životního prostřdí a snížní takzvané uhlíkové stopy. V loňském roc vytřídili Prostějované přs pět tisíc tun odpadu, za což jim patří dík. Pomohli tak njn uspořit financ, ktré mohly být invstovány například do tak nutných oprav chodníků v našm městě, al zjména přispěli k ochraně životního prostřdí, uvdl 1.náměstk primátora Jiří Pospíšil. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Nová dopravní značka zakazující stání byla instalována přd pár dny ndalko cukrárny Aida. Tnto prostor vnímá většina lidí jako pěší zónu, navíc, zjména v tplém počasí si zd chtějí nrušně posdět a vychutnat dobrou kávu nbo zmrzlinu. Nchápu proto bzohldnost něktrých motoristů, ktří zd odstavovali svá vozidla. To j již naštěstí minulostí. Začal zd platit zákaz stání, informovala radní Milada Sokolová (na snímku vlvo), jdna z iniciátork zákazu stání v této lokalitě. Změnu uvítala i náměstkyně primátora Alna Rašková, ktrá má dopravu v svém rfrátu. Bylo značně nvhodné, když s mzi slunčníky u přdzahrádky cukrárny pohybovala auta. Možná by stačila trocha studu a značk by nbylo potřba, uzavřla Rašková (na snímku vpravo). -kaa- - gab- Osvědční o úspoř misí uděluj spolčnost EKO-KOM: V roc 2010 byla spolčností EKO-KOM,a.s. zpracována studi Posouzní vlivu sběru a rcyklac využitlných komunálních odpadů včtně obalové složky na životní prostřdí. Výsldky tohoto výzkumu prokázaly nvironmntální přínos clého systému třídění a rcyklac odpadů v ČR. Studi j každoročně aktualizována. V roc 2012 bylo díky rcyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořno GJ nrgi, tdy zhruba tolik, kolik v průměru spotřbuj za rok domácností. V případě tolik diskutovaného globálního otplování přispěl systém EKO- -KOM k snížní misí o tun CO2 kvivalntu, což přdstavuj víc nž 1% clkových misí sklníkových plynů ČR. Období Tuny Částka (Kč) Rok 2012 clkm 5 148, ,00 1. kvartál , ,00 2. kvartál , ,00 3. kvartál , ,50 4. kvartál , ,50 E-aukc pro domácnosti Spolčnost E-cntr zamýšlí zorganizovat lktronické aukc na nrgi pro domácnosti. V této souvislosti pořádá dn od hodin v přdnáškovém sál Národního domu stkání s občany, na němž budou podány základní informac k -aukcím. Uzavřní Kramářské uličky Od 1.srpna do 30.srpna 2013 bud probíhat rkonstrukc zádlažby Kramářské uličky. V této souvislosti dojd od na dobu zhruba 14 dní k jjí úplné uzavírc, poté bud Kramářská ulička pro pěší opět průchozí. Děkujm za pochopní Násldovat budou konzultační dny, a to v dnch , , , , a vždy od hodin. 4

5 ov.u Zprávy z města Drozdovický rybník rvitalizován Přd několika týdny byly dokončny stavbní prác na rvitalizaci rybníka v Drozdovicích. Rybník s dočkal zjména potřbné rkonstrukc břhů, vybudování nátokového a výtokového objktu a nového poloostrůvku, vysvětlil náměstk primátora Zdněk Fišr. Rkonstrukc přišla město na částku zhruba 4 miliony korun. V polovině listopadu 2012 bylo zahájno vypouštění rybníka s tím, ž akc bud dokončna do 30. črvna ltošního roku. Tď už sm rybáři začali vract ryby, ktré byly přd zahájním rvitalizac vylovny a dočasně umístěny do náhradních rybníků v Otaslavicích a Hamrch, doplnila náměstkyně primátora Ivana Hmrková s tím, ž v plánu j také rvitalizac mlýnského náhonu, což však závisí na dotaci. Zandlouho dojd jště k úpravě okolí rybníka. Nlz očkávat, ž ihnd po ukonční stavbní akc budou hotovy také trénní úpravy a dokonc vzrostlá tráva. Chc to trošku trpělivosti. Nyní s budou opravovat chodníky, ktré dostanou zámkovou dlažbu a asfaltový kobrc a úpravy s dočká přilhlá zlň, budou upravny břhy a vysazny vodní rostliny. Clkové přdpokládané náklady na tyto prác jsou Kč bz DPH, uzavřl náměstk Zdněk Fišr. Drozdovický rybník byl založn již v roc 1460, má rozlohu 1,4 hktaru a obsah vody 14 tisíc mtrů kubických. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Rkonstrukci prostějovského rybníka ralizovala spolčnost Skanska a.s., závod Morava. Přdání s zúčastnil pan primátor a něktří jho náměstci, zástupci zhotovitl, novináři a místní občané města Prostějova. Vlnu nvol vyvolal jdn občan, ktrý běhm slavnostního aktu poukazoval na nutěšný stav trávníků a zlně kolm rybníka. Skanska prohlašuj, ž úprava okolních trávníků nbyla přdmětm dodávky stavbních prací. Dotčné plochy stavbou byly uvdny do původního stavu a po první sči budou přdány zpět objdnatli rspktiv správci zlně. Jdná s o obvyklou praxi a postup na stavbách, k čmuž s i Skanska smluvně zavázala při plnění přdmětu smlouvy. Na nádraží budou instalovány sloupové hodiny J mrzuté, ž způsob přdání zlně opakovaně vysvětloval všm přítomným novinářům a občanům pan primátor, pracovníci magistrátu i zástupc zhotovitl. I přs nustálé vysvětlování násldně vyšl v jdnom z rgionálních priodik článk, ktrý naprosto znhodnotil práci stavbařů i zaměstnanců magistrátu města Prostějov, ktří s na přípravě projktu podílli. Skanska považuj výš uvdné vysvětlní za adkvátní, děkuj objdnatli městu Prostějov za dosavadní spolupráci, zaznělo v oficiálním vyjádřní spolčnosti Skanska a.s. Ing. Ptr Maurr, Diviz Silničního stavitlství, řditl závodu Morava Nová tabul s mapou u nádraží INZERCE Rada města doporučila rozpočtovým opatřním provést instalaci xtriérových hodin u hlavního a autobusového nádraží. Záměr vzšl z požadavku občanů o doplnění mobiliář pro zvýšní informovanosti a komfortu při cstování. Z hldiska co njfktivnějšího řšní byla zvolna varianta instalac na stávající sloupy vřjného osvětlní na pozmcích města, přičmž maximální cna invstic počítá s částkou korun. Hodiny budou umístěny na dvou místch v Janáčkově ulici, a to přd budovou hlavního vlakového nádraží a na autobusovém nádraží. Z hldiska tchnického provdní navrhujm pro co njlpší přhldnost oboustranné analogové hodiny s cifrníkm, uvdl Zdněk Fišr, náměstk primátora pro invstic. Odbor rozvoj a invstic magistrátu města zaslal potnciálním dodavatlům poptávku a jdnotlivé nabídky včtně konkrétního tchnického řšní nyní vyhodnocuj. Rozpočtové opatřní podléhá schvální zastupitlstvm města. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Návštěvníkům Prostějova pomůž v lpší orintaci po městě nová tabul s mapou umístěná u hlavního vlakového nádraží. 5

6 ov.u První miniokružní křižovatka v Prostějově vznikn dřív, nž s čkalo. Město již v polovině května ústy náměstkyně primátora pro dopravu Alny Raškové avizovalo, ž chc co njdřív zvýšit plynulost dopravy od Brněnské ulic do průmyslové zóny a odklonit v posldní době stál frkvntovanější průjzd ulicmi Lidická a Šárka. Na křižovatc ulic Jzdcká a Šárka vznikn miniokružní Rada města Prostějova svým usnsním č z dn vyhlašuj záměr: prodj jiné stavby č.p. 40 na pozmku st. p.č. 120, pozmku st. p.č. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměř 696 m 2 a části pozmku p.č. 584 zahrada o výměř cca 700 m 2 (přsná výměra bud známá po zpracování gomtrického plánu), vš v k.ú. Sč u Lipové, formou obálkové mtody za nabídnutou kupní cnu, minimálně však za cnu v výši dl znalckého posudku (cna obvyklá), ktrá bud zaplacna přd podpism kupní smlouvy, křižovatka. Počítali jsm s tím, ž nž dojd k stavbní úpravě, zavd s tady změna přdnosti v jízdě. Po konzultaci s Dopravním inspktorátm Polici ČR jsm s rozhodli pro okamžité řšní. Abychom nkomplikovali řidičům situaci, okružní křižovatka tady vznikn hnd, do doby vybudování rgulérního minirondlu změnou dopravního znační a instalací přnosných zpomalovacích rtardérů, vysvětlila Alna Rašková, náměstkyně primátora. Zprávy z města Dočasný minirondl v Jzdcké ulici vznikn v njbližších dnch přičmž náklady na zpracování gomtrického plánu, znalckého posudku a správní poplatk spojný s podáním návrhu na povolní vkladu vlastnického práva do katastru nmovitostí uhradí kupující. Informac o výši cny dl znalckého posudku (cna obvyklá) přdmětných nmovitostí a průkaz nrgtické náročnosti výš uvdné stavby dl příslušných ustanovní zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařní nrgií, v platném znění, jsou k dispozici na Odboru správy a údržby majtku města Magistrátu města Prostějova. K tomuto záměru mohou občané přdložit své nabídky, vyjádřit s, vnt. přdložit své připomínky dl 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obcní zřízní), v znění pozdějších přdpisů. Ndílnou přílohou tohoto oznámní j situační mapa s vyznačním části pozmku, ktrá j přdmětm shora uvdného záměru. Nabídky j možné podat v písmné formě osobně nbo poštou v uzavřné obálc zřtlně označné nápisy OSÚMM_výběrové řízní_sč č.p. 40 a NEOTVÍRAT do hod. dn na Odbor správy a údržby majtku města Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, nbo na Oválný rondl na Poděbradově náměstí nbud Rada města na své schůzi projdnala dopravní řšní křižovatky na Poděbradově náměstí. Varianta oválné okružní křižovatky nní průchodná vzhldm k nsouhlasným stanoviskům majitlů stavbou přímo dotčných nmovitostí a něktrých orgánů státní správy. Rada města proto schválila řšní křížní ulic Wolkrova, Palackého, Žranovská a Brněnská v podobě úpravy řazní pruhů a signálního plánu v navazujících křižovatkách. Způsob řšní ntypickým rondlm navrhla Dopravní komis, poradní orgán rady města. Již v průběhu přípravy projktové dokumntac s však ukázal jako zcla nprůchozí. S okružní křižovatkou nsouhlasí dvanáct majitlů dotčných nmovitostí na Poděbradově náměstí. Upozorňují njn na zhoršnou dostupnost k svým domům a zrušní parkoviště přd budovou E.ONu, al i na zvýšní hluku a hrozbu narušní statiky nmovitostí posunutím komunikac k obytné zástavbě. Dopravní inspktorát Polici Trmín vybudování minirondlu j otázkou několika příštích dnů. Čká s pouz na dodávku gumových příčných pruhů. Instalac těchto prvků proběhn vlmi podatlnu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov. Obsah výš uvdného oznámní j zvřjněn po dobu jho vyvěšní na úřdní dsc Magistrátu města Prostějova i způsobm umožňujícím dálkový přístup (). Kontaktní adrsa: Magistrát města Prostějova, Odbor správy a údržby majtku města nám. T. G. Masaryka 130/14 Prostějov, PSČ: Tlfon: rychl, v řádu hodin, vyžádá si však úplné uzavřní křižovatky včtně vylouční linky městské hromadné dopravy. Autobusy pojdou objízdnou trasou. O přsném trmínu budm vřjnost informovat všmi dostupnými prostřdky. Prosím všchny spoluobčany o shovívavost a pochopní, dodala Alna Rašková. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova OZNÁMENÍ MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA ČR v stanovisku zdůrazňuj, ž vzhldm k očkávanému nárůstu dopravy by oválný rondl kapacitně vyhověl pouz do roku 2023, kdy by v njfrkvntovanějších časch mohlo dojít až k nprůjzdnosti směrm z Žranovské a Palackého ulic. Okružní křižovatka by pak podl vyjádřní Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraj mohla způsobovat v dopravní špičc vážné komplikac při pohotovostním výjzdu z základny v Wolkrově ulici směrm na Brněnskou. Rada města po projdnání rozhodla o rkonstrukci stávající křižovatky. Dojd k nzbytné stavbní úpravě vjzdových poloměrů do křižovatky. Změna s dotkn také šířkového i délkového uspořádání jízdních pruhů a světlného signalizačního zařízní. Clý dopravní uzl bud sladěn zlnou vlnou na křižovatky návazné. Toto řšní minimalizuj stavbní zásahy do prostoru náměstí, z hldiska příštích lt bud kapacitně dostatčné. Nohrozí výjzd vozidl intgrovaného záchranného systému a bud znamnat výraznou úsporu finančních prostřdků, uvdla Alna Rašková, náměstkyně primátora odpovědná za oblast dopravy. Zatímco oválný rondl počítal s invstici až v výši 30 milionů Kč, úprava stávající křižovatky vyjd kolm dvou milionů korun. Trmín rkonstrukc bud určn po jdnání s Olomouckým krajm, do jhož vlastnictví patří komunikac II. třídy. Budm usilovat o to, aby do rozpočtu kraj byla tato invstic zařazna co njdřív, doplnila Alna Rašková s tím, ž nní vyloučna možnost prfrnc řšní křižovatky U Rodnů v Dolní ulici, ktrá s již dns jví vzhldm k výjzdu vozidl z průmyslové zóny jako kapacitně ndostatčná. V této souvislosti připomňm, ž na podzim začn v součinnosti města s Olomouckým krajm a Správou žlzniční a dopravní csty rozsáhlá oprava křižovatky ulic Olomoucká, Sladkovského a Barákova. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova 6 Rada města Prostějova vyhlašuj záměr: prodj násldujících nmovitostí: bytového domu č.p (Rozhonova 2 v Prostějově) umístěného na pozmku p.č a pozmku p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměř 456 m 2, vš v k.ú. Prostějov, bytového domu č.p (Rozhonova 12 v Prostějově) umístěného na pozmku p.č a pozmku p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměř 496 m 2, vš v k.ú. Prostějov, bytového domu č.p. 430 (Jiráskovo nám. 4 v Prostějově) umístěného na pozmku p.č. 708/1 a pozmku p.č. 708/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměř 349 m 2, vš v k.ú. Prostějov, bytového domu č.p. 988 (Vodní 11 v Prostějově) umístěného na pozmku p.č a pozmku p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměř 636 m 2, vš v k.ú. Prostějov, rodinného domu č.p (Husovo nám. 49 v Prostějově) umístěného na pozmku p.č a pozmku p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměř 385 m 2, vš v k.ú. Prostějov, formou obálkové mtody za nabídnutou kupní cnu za jdnotlivé nmovitosti, minimálně však za cnu v výši dl znalckého posudku (cna obvyklá), ktrá bud zaplacna přd podpism kupní smlouvy, přičmž prodj přdmětných nmovitostí bud ralizován s břmny nájmních vztahů na nich váznoucích a náklady na zpracování znalckých posudků a správní poplatky spojné s podáním návrhů na povolní vkladů vlastnických práv do katastru nmovitostí uhradí jdnotliví kupující. Informac o výši cny dl znalckého posudku (cna obvyklá) jdnotlivých nmovitostí uvdných pod písm. a) až ) tohoto záměru a průkazy nrgtické náročnosti výš uvdných domů dl příslušných ustanovní zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařní nrgií, v platném znění, jsou k dispozici na Odboru správy a údržby majtku města Magistrátu města Prostějova. K tomuto záměru mohou občané přdložit své nabídky, vyjádřit s, vnt. přdložit své připomínky dl 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obcní zřízní), v znění pozdějších přdpisů. Nabídky j možné podat v písmné formě osobně nbo doporučně poštou v uzavřné obálc zřtlně označné nápism OSÚMM_výběrové řízní_prodj nmovitostí do hod. dn na Odbor správy a údržby majtku města Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, nbo na podatlnu Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov. Obsah výš uvdného oznámní j zvřjněn po dobu jho vyvěšní na úřdní dsc Magistrátu města Prostějova i způsobm umožňujícím dálkový přístup (). Kontaktní adrsa: Magistrát města Prostějova, Odbor správy a údržby majtku města nám. T. G. Masaryka 130/14 Prostějov, PSČ: Tlfon:

7 ov.u Zprávy z města Město nákupm plynu na komoditní burz uštřilo přs třict procnt BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ SRPEN 2013: Čská, Šlikova, Krátká, Rostislavova, Mánsova, Máchova, Rigrova, Brandlova, Jungmannova (Čská Šmralova), Mlýnská, Mlýnská parkoviště, Plumlovská parkoviště (Sídl. Svobody) Krasická (Drozdovic Moravská), V Polích, Dr. Uhra, V. Škracha, Javoříčská, J. Kučry, Vícovská, J. Kaštila Moravská vnitroblok a parkoviště (Krasická MŠ), Moravská vnitroblok parkoviště (Moravská 83-85), Krasická (nová zástavba, Moravská Západní), Krasická (Moravská 1-12), Krasická (Moravská Západní) Moravská (Krasická Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská plocha u Galy, Západní parkoviště, Západní odbočka k garážím za ul. J.V.Myslbka Vdní města po jarním nákupu silové lktřiny na komoditní burz avizovalo, ž hodlá využít burzovního obchodu k zajištění lpších cn také u plynu. Po pravidlném monitorování cn došlo k ralizaci nákupu v střdu 19. črvna. Úspora j u maloodběru oproti současným cnám víc nž třtinová J.V.Myslbka, Norská, Švýcarská, Finská, Francouzská, Blgická, Italská, Holandská, Anglická, sídl.západ parkoviště, sídl. Západ cyklostzka, sídl. Západ vnitroblok Sídl. Svobody vnitroblok (Blok 2 16.), Sídl. Svobody parkoviště (Blok 2-15.), Sídl. Svobody, Annská, U sv. Anny, Cyklostzka Sídl. Svobody vnitroblok (Blok ), Sídl. Svobody parkoviště (Blok 18-21), Plumlovská ul.(jungmannova autobazar), Jungmannova parkoviště, Jungmannova (Plumlovská Čská), Cyklostzka Zahradní, Luční, K Rybníku, Ovocná, Průchodní, Slunčná, Jabloňová, Vřsová, Třšňová nám. J. V. Sládka, Forstrova, Espranská, Duhová, R. Těsnohlídka, G. Prisové, Na Brachlavě, E. Krásnohorské, Stroupžnického Jdnání mzi Odborm správy a údržby majtku města magistrátu a spolčností Galva jsou uzavřna S potěšním mohu konstatovat, ž jsm našli vzájmnou shodu, rada města matriál projdnala a přdloží návrh k schvální na zářijovou schůzi zastupitlstva. Dohodli jsm s na podmínkách, ktré jsou přijatlné pro obě strany, uvdl Jiří Pospíšil, první náměstk primátora, ktrý má na starosti majtk města. Spolčnost Galva v jdnáních dklarovala, ž j Spolčnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitlům studní zvýhodněné rozbory základních chmických a mikrobiologických paramtrů pitné vody za smluvní cnu 750 Kč (s DPH). Nabídka zvýhodněných rozborů platí do konc září Zvláště nyní po vydatných dštích můž dojít k zhoršní kvality vody. Voda v soukromých studních npodléhá žádné pravidlné povinné kontrol. V ltch 2011 a 2012 provdla MOVO 700 rozborů soukromých studní. Výsldky ukázaly, ž až 80 % analyzovaných vzorků vod z soukromých studní nodpovídala alspoň v jdnom paramtru vyhlášc č.252/2004 Sb. v platném znění, ktrou s stanoví hyginické požadavky na pitnou vodu a čtnost a rozsah kontroly pitné vody. Njčastěji nvyhovovaly mikrobiologické ukazatl. V něktrých případch byly přkročny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a také limity pro hodnotu manganu nbo žlza. V Čské rpublic j nclých 10 % obyvatl trval zásobováno vodou z domovních připravna zavázat s k ralizaci výstavby kancláří spolčnosti, dílny a zázmí zaměstnanců na přdmětném pozmku v průmyslové zóně. Nová koncpc budov byla dl vyjádřní vdní spolčnosti projdnána s architktm, a pokud bud možné navázat na již vydané úzmní rozhodnutí, mělo by vydání stavbního povolní zabrat minimum času. Zárovň podnikatlský subjkt požádal město o prominutí smluvní pokuty za prodlní smluvního závazku výstavby arálu. Tnto požadavk jsm ochotni řšit v okamžiku, kdy firma splní trmín výstavby, ktrý j stanovn na 30 měsíců od dn nabytí právní moci stavbního povolní, njpozději však do 30. črvna 2016, dodal Jiří Pospíšil. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova 7 Zmní plyn za výhodnější cny zajistilo město i pro své příspěvkové organizac a Domovní správu. Smlouva s novým dodavatlm na maloodběr bud uzavřna k 31. srpnu a bud platit do konc příštího roku, v případě malo a vlkooběru pak od 1. ldna do 31. prosinc Clková dosažná úspora na zmním plynu na rok 2013 a 2014 pro maloodběry j 3,43 milionu korun, což činí bzmála 31 procnt. Snížní cn na rok 2014 pro střdoodběry a vlkoodběry j korun a znamná úsporu takřka 11 procnt, vypočítal Jiří Pospíšil, první náměstk primátora. Město již v břznu tohoto roku na burz výhodně nakoupilo sdružné dodávky silové lktřiny, když v již nbo vřjných studní, vdl toho mnoho lidí používá vodu z studní na chatách a chalupách o víkndch a dovolných. Pouz laboratorním rozborm fyzikálně chmických a mikrobiologických ukazatlů, ktré musí splňovat limity dané vyhláškou, s dá zjistit, zda j voda v studni pitná. Na pohld křišťálově čirá voda můž v sobě skrývat nbzpčí v podobě mikrobiálního znčištění. Rada města na své schůzi dn 25. črvna 2013 schválila zahájní zadávacího řízní na rkonstrukci Milíčovy ulic. Invstiční akc bud vzhldm k přdpokládané hodnotě vřjné zakázky v výši 5, ,- Kč bz DPH soutěžna formou zjdnodušného podlimitního řízní. Hodnotícími kritérii konomické výhodnosti nabídky bud clková nabídková cna v Kč bz DPH (váha 80%) a délka záruky za jakost díla (váha 20%) s tím, ž minimální doba záruky činí 60 měsíců, maximálně pak 120 měsíců. Trmín zahájní prací j snížných cnách s podařilo stlačit cnu o bzmála 980 tisíc korun. Njvětší úsporou byl vysokonapěťový tarif pro Domovní správu, ktrý s snížil o čtvrtinu. Zatímco ltos činil Kč/MWh, v příštím roc s díky burz cna stlačila na Kč/MWh. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Zvýhodněné rozbory vody z studní Všchny rozbory provádí zkušbní laboratoř akrditovaná ČIA č spolčnosti MORAVSKÁ VODÁREN- SKÁ, a.s., Oddělní kontroly kvality vody, -mail Kontakt na pracoviště: La- boratoř Olomouc, Dolní no- vosadská, Olomouc, tl / Labora- toř Prostějov, ČOV Prostějov Kralický Háj, Kralic na Hané, tl / Laboratoř Zlín, ÚV Klčůvka, Žlchovic nad Dřvnicí, tl: Zd s domluvít, kdy si můžt vyzvdnout připravné lahv (strilní vzorkovnic), do ktrých provdt odběr vody z Vaší studny. Dozvít s jak správně odběr uskutčnit a kdy j možné vzorky donést. Součástí protokolu o zkouškách j také intrprtac výsldků a v případě vzorků, ktré přkročí hyginický limit, j zákazníkům doporučn i vhodný postup řšní pro zlpšní kvality vody. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s Milíčova ulic projd kompltní rkonstrukcí dl zadávací dokumntac stanovn na 1. srpna 2013, dokonční clého díla pak njpozději do 31. října Přdmětm zakázky j kompltní rkonstrukc ulic. Zahrnuj opravu kanalizačního potrubí, dmolici a kompltní opravu chodníků, silnic a dalších zpvněných ploch. Dál pak krajinné úpravy, včtně kácní a vysazování stromů, zatravňovacích a zahradnických služb, vysvětlil Zdněk Fišr, náměstk primátora pro invstic. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

8 ov.u Kolktivní systém ELEKTROWIN s přdstavuj Novla zákona o odpadch již od srpna 2005 stanovuj výrobcům lktrických a lktronických zařízní povinnost zajistit zpětný odběr, oddělný sběr, zpracování a rcyklaci vyřazných lktrozařízní. Proto výrobci vlkých a malých domácích spotřbičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatl kolktivního systému, jhož prostřdnictvím s rozhodli plnit své zákonné povinnosti. O výsldcích hovoří čísla Od roku 2005, kdy v Čské rpublic začal fungovat systém zpětného odběru vysloužilých spotřbičů z domácností, do konc roku 2012, Čši odvzdali prostřdnictvím kolktivního systému ELEKTROWIN k rcyklaci víc nž tun vysloužilců. Jn počt ldnic přkročil v loňském roc hranici dvou milionů. Hmotnost chladničk má njvýznamnější podíl na clkovém množství lktroodpadu. Za clý rok 2012 putovalo prostřdnictvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWINm k rcyklaci přs tun vyřazných spotřbičů. Chladicích zařízní z toho bylo tun, ostatních vlkých spotřbičů typu pračk tun, zbytk tun připadá na malé domácí spotřbič, jako jsou třba žhličky nbo varné konvic. Njvíc spotřbičů s loni vysbíralo v Střdočském kraji, bylo jich tun. Njméně tun - v Karlovarském. V době, kdy spolčnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouz 1,24 kg lktroodpadů na jdnoho obyvatl. V třtím roc činnosti kolktivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatl a v současné době přsáhlo množství zpětně odbraných lktrozařízní na jdnoho obyvatl hranici 5 kg. Díky tomu Čská rpublika splnila již v roc 2008, jako jdiná z nově přistoupivších zmí, požadavk Evropské uni. O takovém úspěchu si můž třba Maďarsko nbo Polsko nchat jn zdát. Njdůlžitější jsou informac Stál s zlpšující výsldky zpětného odběru, oddělného sběru, zpracování a rcyklac vyřazných lktrozařízní ovšm njsou jn zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatlských kapacit. Stjně důlžité j nustál zlpšovat informovanost vřjnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam j možné vysloužilý spotřbič odvzdat, za jakých podmínk nbo to, co s z takto vytěžných matriálů vyrábí. Těší nás váš zájm o tuto problmatiku, ktrý zárovň svědčí o vašm kladném vztahu k ochraně životního prostřdí. Mát-li zájm o bližší informac kdykoli j najdt na intrntových stránkách -PR- Zprávy z města Odkládjt vysloužilé lktrospotřbič na místa zpětného odběru! Můžt j odvzdat prodjci při koupi nového spotřbič Odvzdjt j na sběrný dvůr Využijt mobilních sběrných míst informujt s na obcních úřadch Další možnosti pro odvzdání nalznt na Vít, ž díky rcyklaci lktroodpadu s do přírody ndostává vlké množství nbzpčných látk, zjména fronů? Vít, ž spotřbič njčastěji obsahují kovy, plasty a jiné mat riály (sklo či bton), ktré s díky rcyklaci dají znovu využít? PODĚKOVÁNÍ STATUTÁRNÍMU MĚSTU PROSTĚJOVU Svaz postižných civilizačními chorobami v ČR, okrsní organizac Prostějov, děkuj touto cstou statutárnímu městu Prostějovu za vřjnou finanční podporu na činnost v roc Získané finanční prostřdky budou použity na nájm kanclář, tlfony, kanclářské potřby, na údržbu a opravu kanclářské tchniky, cstovné na akc clostátního charaktru pro SPCCH, na dukační činnost a na rozšířní stávajícího invntář cvičbních pomůck. V žádném případě nbudou finanční prostřdky použity na mzdy, občrstvní a schůzovou činnost. Mgr. Vladimír Pařízk, přdsda OO SPCCH Prostějov V pátk jsm s my čtyři bývalí vojáci ČSLA z lt (jzdcká kasárna) dostali díky vlídnému a ochotnému přístupu pracovníků města na věž radnic. Njnom, ž jsm mohli obdivovat nádhrný výhld na město a okolí, al dostalo s nám i fundovaného výkladu od vlmi sympatické stážistky. 8 Poděkování Hlavně nám al bylo umožněno projít si arál našich bývalých kasárn. Vůbc nám nvadilo, v jakém stavu s objkty arálu momntálně nachází, protož jsm j viděli zcla jinýma očima nž běžní smrtlníci. Procházka prostorm jště umocnila zážitk z naší návštěvy v Vašm městě, kd jsm přd čtyřicti lty strávili dva roky života. Náš dík patří hlavně Ing. Zajíčkovi, ktrý s k nám choval jako k vládní návštěvě. Tnto naprosto nobvyklý přístup úřdníka nám v dobrém slova smyslu téměř vyrazil dch. Takž jště jdnou děkujm za to, ž jst čtyři staříky aspoň na chvíli vrátili do doby přd čtyřicti léty. Pavl Štěpán, Josf Trbuňa, Štfan Grígl, Zdněk Špulák

9 ov.u Zprávy z města Jak j to s ovzduším v Prostějově? V souvislosti s čistotou či znčištěním ovzduší lz rozlišovat různé problmatiky a pojmy. Těmi zásadními j dlouhodobé (imisní) znčištění ovzduší a dál krátkodobé (např. smogové) znčištění ovzduší. Bohužl s obojími s potýkám na úzmí města Prostějova. V případě dlouhodobého znčištění (imisního) j město Prostějov cca od roku 1999 zařazno do oblastí s zhoršnou kvalitou ovzduší. Co j příčinou této sku- Vdní města vyslovilo podporu projktu aktivizac a intgrac rodin imigrantů. Radní schválili vřjnou finanční podporu občanskému sdružní Žbřík v výši Kč na spolufinancování cntra pro rodič s dětmi. Projkt získal významnou grantovou podporu z Programu švýcarsko-čské spoluprác. V souladu s ostatními žadatli o vřjnou finanční podporu města navrhujm podpořit tyto aktivity dotací na pronájm kanclář. Sdružní provozuj také matřské cntrum s možností hlídání dětí cizinců, jž má mimo jiné aktivizovat imigranty a pomoci jjich začlnění do naší spolčnosti, sdělila Alna Rašková, náměstkyně primátora pro sociální věci. tčnosti? Přkroční stanovných počtů dní, kdy j zvýšná prašnost, nboli odborně zvýšná koncntrac prachových částic PM10 nad limit stanovný právními přdpisy. Přsněji j koncntrac prachových částic větší nž 50 mikrog/m3. Jakmil nastan skutčnost, ž tato hodnota j zaznamnána na automatické měřící stanici ČHMÚ umístěné na Tylově ulici, započítává s tnto dn do součtu dní s přkročným imisním limitm. Pokud roční součt těchto přkročných dní dosáhn většího počtu nž 35, j oblast vyhodnocna jako oblast s zhoršnou kvalitou ovzduší. Tnto stav nní však nijak výjimčný, obdobně jsou na tom i okolní města Přrov, Uničov, Litovl, Olomouc. Prachové částic mají různý původ, mohou být mitovány do ovzduší dopravou z výfukových plynů, dál spalování tuhých paliv (přdvším v lokálních topidlch na tuhá paliva), dál vznosm prachu z prašných ploch (polí či nzpvněných nbo nzatravněných ploch), a dál přichází do úvahy i tzv. dálkové znčištění, tdy prachové částic přnášné vzduchm z jiných oblastí. Vznos těchto částic přímo z zdrojů do ovzduší jd omzit jn vlmi obtížně. Okamžitá opatřní v praxi by znamnala například zákaz topní pvnými palivy, vjzd vozidl do cntra města nbo trvalé zatravnění orných ploch v okolí Prostějova jlikož tnto scénář nní možný, musí s hldat další možnosti, jak zlpšit stávající stav ovzduší. Jdnou z možností j omzní skundární prašnosti, tdy prachových částic již spadných na zm a zabránění jjich dalšímu vířní do ovzduší. Město Prostějov přistoupilo i za cnu zvýšných konomických výdajů k častějšímu úklidu komunikací, dál Odbor životního prostřdí iniciuj návrhy na výsadby a doplňování záchytné zlně, Město podpořilo intgraci cizinců na Prostějovsku Další aktivitou j multikulturní cntrum pro rodič s dětmi, v němž mají možnost s stkávat, vyměňovat si zkušnosti a sdílt radosti i starosti. Pdagogické pracovnic pro děti vždy připraví program s čskými říkadly a písničkami. Občanské sdružní Žbřík, jhož hlavní aktivitou j provoz informačního a poradnského střdiska pro podporu intgrac cizinců na Prostějovsku, j člnm Diakoni Apoštolské církv. Již v ldnu tohoto roku podpořila rada města činnost prostějovského sboru Apoštolské církv výpůjčkou pozmku v sousdství klubovny v Raisově ulici, ktrá j v jjich majtku. Po rkonstrukci zd plánují rozvíjt vřjně prospěšnou činnost, zjména práci s dětmi a mládží. Občanské sdružní Žbřík, ktré od jako například zlně v okrajové části Prostějova v ulici Okružní, ktrá má tvořit záchytný koridor pro prachové částic z polí. Dál upřdnostnění travnatých ploch přd zpvněnými plochami tak, aby s dál nvnášl prach do ovzduší. Jako dlouhodobá opatřní, ktrá s jví účinná, j naplánována výstavba obchvatů okolo města Prostějova, čímž by mělo dojít k odklonění a snížní čtnosti provozu a množství mitovaných škodlivin do ovzduší. Druhým případm j krátkodobé znčištění (smogové), ktré nní tak časté, avšak můž mít zásadnější a škodlivější dopad na zdraví obyvatl, ktří trpí např. chronickými poruchami. Kdy nastává smogová situac? J to stav ovzduší, kdy j znčištění prachovými částicmi dlouhodobě (v průměru 24 hodin) zaznamnáno na hodnotě 100mikrog/m3. roku 2008 provozuj Cntrum podpory cizinců v Domě služb v Vrahovicích, plánuj využívat získané prostory a přilhlou zahradu na prorodinné aktivity, například na bázi komunitního rodinného cntra. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova 9 Tj. dvojnásobná hodnota imisního znčištění. V loňském roc bylo zaznamnáno 12 dní, při ktrých byly přkročny tyto limity pro částic PM10. K těmto situacím dochází přdvším při zhoršných rozptylových podmínkách a přvážně v zimním období. J to kumulac zvýšné produkc prachu (např. topní z lokálních topidl) a nhýbajícího s vzduchu, kdy s vytvoří téměř nhybný prostor, do nějž s mitují další prachové částic. Ty vlivm stojatých (nproudících) vrchních vrstv v ovzduší zabrání rozptylu prachu a zhoršují koncntraci prachu i v nižších vrstvách vzduchu. K zlpšní stavu ovzduší dochází až v případě zlpšní rozptylových podmínk, tdy zvýšní rychlosti větru a jjich propuštění do vyšších vrstv atmosféry. K zlpšní nbo omzní tohoto stavu by přispělo např. odklonění automobilové dopravy z cntra města, avšak pro město Prostějov nní tnto scénář rálný, nboť njsou vybudovány adkvátní obchvaty kolm města, po ktrých by mohla být přvdna doprava vozidl. Orgán ochrany ovzduší, ktrý slduj kvalitu ovzduší, poskytuj občanům města informac o vyhlášní tohoto stavu na wbových stránkách, dál v zařízních jako jsou školy, matřské školky, zařízní pro nmocné či starší lidi včtně doporuční, jak s při zhoršném (smogovém) stavu chovat, aby chránili zdraví lidí a současně nzhoršovaly nastalou situaci. J doporučováno omzní pobytu vnku, zvláště v době ranních a včrních hodin omzní Poradna při finanční tísni - pomoc města potřbným občanům Od dubna tohoto roku funguj na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova v Školní ulici 4 Poradna při finanční tísni pod hlavičkou stjnojmnné obcně prospěšné spolčnosti. K dispozici j v druhém patř budovy, v kancláři č. 328, a to každou čtvrtou střdu v měsíci od do hodin. větší fyzické aktivity vnku (sport, těžká fyzická prác), omzní větrání (větrat krátc a intnzivně), posílní imunity organismu přísun vitamínů, omzní vlastní produkci misí dát přdnost hromadné vřjné dopravě přd použitím osobních automobilů, nspalovat odpady ani nkvalitní paliva. Město Prostějov činí již dlouhodobě opatřní, ktrá s pozitivně projvují na kvalitě ovzduší, a to z hldiska krátkodobého i dlouhodobého znčištění. Vškrá opatřní, ktrá mají vliv na čistotu města - kropní vozovk, čištění chodníků, zamzní znčišťování vozovk sypkým matriálm, vyplavování zmin z nzpvněných částí chodníků na vozovky, rozšiřování zlných ploch, svádění prachových částic do zlně, výsadba stromů s maximální možnou záchytnou plochou prachu na listovou část, výsadba biokoridorů, ktré njn odhluční obyvatlnou oblast al i zachytí mis prachu z polí a okolí města, úprava povrchů vozovk, kologický park vozidl hromadné dopravy, likvidac odpadů v zařízních k tomu určných a nikoli v lokálních topidlch atd., přispívají k zlpšní clkové situac v městě Prostějově. K těmto drobným al důlžitým činnostm, jž vdou k čistotě okolí a tím i k lpšímu stavu ovzduší, mohou přispívat i občané města svým vztahm k zlni či okolí bydlní. Mgr. Ivana Hmrková, náměstkyně primátora Záměr vdní města o službu zdarma pro klinty, ktří nmohou platit své dluhy a hrozí jim xkuc, s od prvního trmínu stkal s stoprocntním zájmm. K informovanosti přispělo také opakované zvřjnění bzplatné nabídky poradnství v Radničních listch. Naš pomoc těm, ktří s n vždy svojí vinou dostali do platbní nschopnosti a zárovň mají snahu tuto svízlnou situaci řšit, s ukázala jako vlmi potřbná. Kapacita poradny j naplněna, uvádí Alna Rašková, náměstkyně primátora pro sociální oblast a připomíná tlfonní kontakt pro sjdnání trmínu, tlfonní číslo Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova

10 ov.u Zprávy z města Jak na zářivky njn v školách Ekologická výchova v školách j invsticí do našich dětí, ktrá by s měla projvit v lpší péči o naš životní prostřdí z strany budoucích gnrací. Dozví s školáci v rámci této výchovy i to, jak naložit s nfunkční zářivkou? Současné základní školy věnují vlkou pozornost otázkám ochrany životního prostřdí a učí naš děti, jak štřit přírodní zdroj, či jak pčovat o krajinu. K dětm s tak dostan npřbrné množství nových informací a zajímavých poznatků. J al vůbc možné s v tom všm dns jdnoduš vyznat? Vzměm si například odpady - sbírá s vš od papíru, plastů, zátk až po ldnic a bioodpad. Ktré z dětí a jjich rodičů například ví, jak správně naložit s nfunkční zářivkou? Zpětným odběrm a rcyklací osvětlovacích zařízní s od roku 2005 zabývá nziskový kolktivní systém EKO- LAMP. Tn také zřídil na svých wbových stránkách spciální skci pro děti a mládž, ktrá V črvnu s v Prostějově bojovalo V útrý 11. črvna s přímo přd radnicí bojovalo proti drogám. Zastavila s zd totiž karavana Cyklo-běhu Za Čskou rpubliku bz drog Každoročně, clkm již 11 lt, projíždí rpublikou člnové sdružní Řkni n drogám řkni ano životu, jhož cílm j přdávat mladým i dospělým pravdu o drogách a to pomocí vzdělávacích matriálů, výstav, informačních kampaní, přdnášk v školách a spoluprací s rprsívními složkami (městská nbo obcní polici a PČR) v oblasti drogové prvnc. Dn proběhl již tradiční Dn otvřných dvří 102. průzkumného praporu gnrála Karla Palčka. Akc s s zúčastnili přdvším žáci MŠ, ZŠ, SŠ z Prostějova a okolí. V době od 09,00 do 12,00 hodin s na ltišti v Prostějově vystřídalo bzmála 650 žáků, pdagogů, vtránů i příznivců AČR. V arálu ltiště proběhly statické i dynamické ukázky 102. Prostějov byl clkm dvátým městm na tras ltošního cyklo-běhu, ktrý měl start v Orlové a cíl v Praz. Jak uvdl řditl sdružní Vlastimil Špalk, vlkým soupřm na ltošní tras bylo zatím počasí, například cstou do našho města účastníci řádně promokli, al boj s počasím j oproti boji s drogami o hodně snadnější. Na prostějovském náměstí s k cyklo-běhu přidali studnti zdravotnické školy a rálného gymnázia a VIP účastnicí byla snátorka Božna Skaninová, ktrá také spolčně s koordinátorkou projktu Prostějov - Zdravé město Alnou Dvořákovou a zástupcm řditlky Střdní zdravotnické školy Prostějov Martinm Mokrošm podpsali protidrogovou chartu, jjíž jdnotlivé body byly přdtím přčtny. Násldně s karavana cyklo-běhu vydala směrm k dalšímu městu na ltošní tras, ktrým byla Kroměříž. Dl názoru všch zúčastněných j růst počtu drogově závislých alarmující a boj proti drogám musí být dalko tvrdší a měl by být podpořn pvnou lgislativou, ktrá tu ovšm, konckonců jako i v jiných průzkumného praporu, Vojnské polici a ASO Dukla Prostějov. Na ltišti Prostějov byla připravna ukázka vybrané vojnské tchniky, matriálu a zbraní jdnotk jdiného průzkumného praporu AČR. Návštěvníci si mohli také vyzkoušt maskovací přvlk a prohlédnout zbraně a ostatní matriál příslušníků roty hloubkového průzkumu. Nméně zajímavá byla ukázka bzpilotního průzkumného prostřdk RAVEN, bojového vozidla LOV IVECO a vozidla KAJMAN, ktré používají k plnění bojového úkolu příslušníci ostatních průzkumných rot. Děvčata měla přdvším zájm o sanitní vozidlo a tchniku zdravotníků praporu. Chlapc naopak nadchla dynamická ukázka přpadu objktu. Všobcný zájm návštěvníků vzbudily ukázka bojového umění MUSADO a sskoky parašutistů ASO Dukla Prostějov, ktří patří s i prostřdnictvím jdnoduchých txtů a hr snaží tuto nzáživnou, al spolčnsky potřbnou problmatiku srozumitlně vyložit. Cílm kolktivního systému EKOLAMP j začlnit přiroznou formou spciální problmatiku zářivk do komplxní mozaiky kologické výchovy. Zářivky na jdné straně štří oblastch chybí a j nahrazna vágními zákony s dsítkou možných výkladů, ktré v této k světové špičc. K příjmnému prožití dopoldn napomáhala polní kuchyně roty zabzpční s drobným občrstvním. Plánovaná ukázka hromadného sskoku z vrtulníku nmohla být ralizována, nboť 60 příslušníků 102. průzkumného praporu bylo nasazno na zajišťování pomoci po povodních v svrních Čchách. Závěrm lz konstatovat, ž dn otvřných dvří s zdařil, lktrickou nrgii, al jlikož obsahují rtuť, j jjich zpětný odběr organizován oddělně skrz sběrné dvory, obchody, mobilní svozy apod. Při rcyklaci j navíc kolm 85 % matriálu z nfunkčních zářivk opět použito v výrobě. Víc s o problmatic nakládání s nfunkčními zářivkami dočtt na konkrétní oblasti nahrávají dalrům a drogovým mafiánům. -mm- Dn otvřných dvří 102. průzkumného praporu v Prostějově napomohl k vytvořní příjmné atmosféry všch, ktří s 21. črvna sšli na prostějovském ltišti a rozšířil povědomí široké vřjnosti o činnosti příslušníků 102. průzkumného praporu gnrála Karla Palčka. Děkujm. Přízň našich občanů j pro nás zavazující. rtm. Bc. Karl KLVÁČEK Foto: rtm. Bc. Miroslav KAŠTYL 10

11 ov.u Střdní zdravotnická škola Prostějov otvírá v školním roc 2013/2014 již šstý běh kurzu pro sniory, ktrý má názv Odpovědným přístupm k svému zdraví, k vitalitě a spokojnosti v stáří, ktrý j pořádán dík finanční podpoř statutárního města Prostějova. J určn všm sniorům, ktří nchtějí sdět doma, al chtějí s něco dozvědět například o těchto tématch: Náročné životní situac, Tchniky pomáhající zvládat náročné životní situac, Psychosomatika a somatopsychika, Jak zůstat fit v stáří, Asrtivita v běžném životě, Prvnc inkontinnc, Arttrapi atd. Vškrou problmatiku přdnášjí zkušné lktorky, ktrými jsou odborné vyučující na škol. Kurz bud zahájn v posldním zářijovém týdnu 2013, trmín bud upřsněn všm přihlášným, j v rozsahu třicti hodin, vždy v odpoldních hodinách a zájmci s mohou přihlásit buď na mail: kd uvdou hslo KURZ SENIOR 6, tlfonicky na čísl a nbo osobně na skrtariátu školy na Vápnici 3. Přdchozích pět běhů kurzu s stkalo Zprávy z města s mimořádným ohlasm a jak uvdli sami účastníci, byl pro ně podnětm k většímu zájmu o sb sama. Účastníci na závěr Lidská krv j vzácná tkutina, ktrou nlz vyrobit uměl a nvít, kdy ji sami budt potřbovat. Zaměstnanci klintského cntra Čské spořitlny v Prostějově s proto rozhodli zorganizovat akci, ktrá by i ty váhavé přsvědčila njlép k opakovanému dárcovství krv. Již dlší dobu jsm uvažovali o tom, ž j nás v Klintském cntru mnoho těch, ktří již v minulosti krv darovali nbo mají o darování krv zájm. Květn byl pak v spolupráci s transfúzními stanicmi a koordinátorm směn bankéřů zvoln pro dárcovství jako njvhodnější měsíc, říká Luci Drobilová, jdna z organizátork této akc za ČS. Shromáždili jsm tdy informační matriály a lobovali na všch stranách. Akc spolčného darování krv s nakonc zúčastnilo clkm 25 zaměstnanců a dárcovství proběhlo v třch městch: Poslankyně Evropského parlamntu Olga Shnalová navštívila Prostějov a Kostlc na Hané Na pozvání Klubu sociálnědmokratických žn přijla v pátk 12. črvnc do Prostějova poslankyně Evropského parlamntu Olga Shnalová. V Prostějově ji přivítal poslanc Poslancké sněmovny Parlamntu ČR a čln zastupitlstva města Pavl Holík a provdl ji prostějovskou radnicí. Násldoval přjzd do Kostlc na Hané, kd už na hosty čkali sociálně dmokratické žny i ostatní příznivci: žny z Onkoklubu Diana, prostějovští vozíčkáři, zástupci Klubu sniorů a Vlastnckého sdružní antifašistů. Clá akc nsla názv Ltní stkání a záštitu nad ní přijal starosta Kostlc na Hané Ladislav Hynk. Stkání s konalo na zahrádc Pnzionu Sport, kd s u grilování probírala témata týkající s například zdravotnictví, nzaměstnanosti a života sniorů. Diskutovat s uroposlankyní přijli kromě poslanc Pavla Holíka také radní města Prostějova Milada Galářová, Pavl Smtana i snátorka Božna Skaninová. Po skonční několikahodinové dbaty si Olga Shnalová za doprovodu starosty města Ladislava Hynka prohlédla Kostlc na Hané. Podívat s tak mohla na starou i novou školu, na náměstí i na novou čističku odpadních vod. Závěrm uroposlankyně Olga Shnalová slíbila Klubu sociálně dmokratických žn pomoc i účast na dalších projktch, ktré s uskutční jště v ltošním roc. Jana Halvadživová Foto: Eva Kltnská Zdravotnická škola zv opět sniory k studiu obdrží i crtifikát o absolvování a to vždy z rukou vdní školy a přdstavitlů statutárního města Prostějova. -mm- V Klintském cntru Čské spořitlny v Prostějově s květn stal měsícm dárcovství krv Prostějov, Olomouc a Ostrava. Odbralo s cca mililitrů krv a bzsporu njvětším přínosm bylo přdvším přilákání 15 prvodárců, jimž j njlpší odměnou dl jjich slov dobrý pocit, dodává. Podl primář prostějovské transfúzní stanic Mudr. Jiřího Šlézara j právě oslovní prvodárců jdnou z priorit světového Dn dárcovství, ktrý připadá každým rokm na 14. črvna. Tato akc navíc významně přispěla k sznámní všch zaměstnanců s tématikou dárcovství a všichni zúčastnění také obdržli jako malé poděkování lktronický odznak kapky krv. Akci spolčného darování krv vzhldm k vlkému zájmu plánujm opakovat i v dalších ročnících, což vítá i primář transfúzní stanic nmocnic Prostějov MUDr. Jiří Šlézar, zhodnotila s úsměvm vydařnou akci Drobilová. -rd- 11 Akc ČČK Dn 24. srpna, 31. srpna, 7. září a 14. září (soboty) pořádá Oblastní spolk ČČK Prostějov akci pro děti, rodič, prarodič Prvnc dětských úrazů a nmocí. Akc bud vždy od 9 do 12 hodin na Dopravním hřišti (za místním nádražím). Bud zd spousta stanovišť s praktickým vyzkoušním první pomoci (ralistické maskování zranění, transport zraněného, obvazové tchniky, polohování zraněného, rsuscitac na figuríně dospělého a miminka). Dál zd bud stánk s ochutnávkou zdravé stravy a prodjní stánk s výrobky ČČK originální oděvy 30 Kč/ 1 ks, originální bižutri 10 a 20 Kč a další. Akc s zúčastní také Městská polici Prostějov s stanovišti dopravní prvnc a střlby z makty lasrové zbraně a SONS (vyzkoušní chůz naslpo s holí, podpis naslpo, zjišťování hodnoty mincí,...). Tato akc j zárovň školící akcí pro zdravotní sstry akrditovaná u Čské asociac sstr (6 aktivních krditů, přihlášky sstr na -mail: jméno a datum narozní, poplatk pro zdravotní sstry 250 Kč). Srdčně vás zvm a těším s na stkání s vámi. Ing. Lnka Črnochová řditlka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov -mail:

12 ov.u Cn Informac Intgrovaný dopravní systém Olomouckého kraj IDSOK Intgrovaný dopravní systém Vám umožňuj využít pro vaš cstování několik dopravních prostřdků na jdnu jízdnku. Zónové uspořádání IDSOK Úzmí Olomouckého kraj j rozčlněno do tarifních zón. Do každé zóny j zařazno úzmí jdné větší obc (města) nbo víc obcí a jjich místních částí. Barvné zobrazní zón j pouz názorné. Cna jízdnky nní s barvou zóny nijak spojna. Schématické mapy zónového uspořádání IDSOK jsou k dispozici na v odkaz MAPY IDSOK. Cn poč př jízd zón Jízd Kd hldat odjzd, v kolik mi to jd? IDSOK na úzmí Olomouckého kraj spojuj do jdnoho dopravního systému dopravc provozující žlzniční, autobusovou a tramvajovou dopravu. Cstující tak můž zaintgrovanými vlaky a autobusy na vybraných tratích cstovat na jízdnky IDSOK, ktré si dopravci vzájmně uznávají. Vřjná doprava s tak stává konkurncschopnou individuální automobilové dopravě. IDSOK j charaktrizován: jdnotnými tarifními a smluvními přpravními podmínkami na clém úzmí IDSOK jdnotným jízdním dokladm vzájmným uznáváním jízdních dokladů mzi dopravci Na wbových stránkách v odkaz JÍZDNÍ ŘÁDY j uclný zdroj informací o rgionální autobusové i žlzniční dopravě. Jsou zd také jízdní řády všch MHD. Informac o začlnění linky v IDSOK j uvdna v záhlaví jízdního řádu a v poznámkách jízdního řádu. Jak poznám dopravní prostřdk IDSOK? Dopravní prostřdky jsou označny logm IDSOK umístěným v blízkosti přdních dvří. Jízd Cn pro Poč projtý zón Cn IDS Poč projtý zón * Jízd ** Jízd *** Jízd 12 Kd si koupím jízdnku IDSOK? Pro cstu autobusm V zónách, v nichž nní provoz MHD, s všchny jízdnky kupují v autobus při nástupu u řidič. V zónách s provozm MHD kromě Olomouc (1-Zábřh, 11-Šumprk, 41-Prostějov, 51-Přrov, 61-Hranic) s jízdnky pro jdnotlivou jízdu kupují u řidič. V zóně 71 Olomouc s jdnotlivé jízdnky zakupují v automatch na zastávkách, u smluvních prodjců a v prodjnách DPMO. Pokud si zd nastoupít do vozu bz jízdnky, můžt si jízdnku s přirážkou zakoupit přímo u řidič. Všchny přdplatní jízdnky na zónu 71 s zakupují v prodjnách DPMO. Pro cstu vlakm V stanici s prodjm jízdnk j cstující odbavn na svou vlastní žádost jízdnkou IDSOK v výdjně (označna logm IDSOK). V stanici, kd nní zajištěn prodj jízdnk, odbaví cstujícího po nástupu do vlaku průvodčí. Pokud cstující pro cstu u Čských drah nřkn, ž požaduj jízdnku IDSOK, j automaticky odbavn dl tarifu ČD. Zón čísl * SMS V 1 Pok v da plat Při Cs do z Cs 60 m v Zá

13 ov.u Informac Cna jízdnky Cstujt lvněji ón. bo uz zici Cna jízdnky j stanovna pro cstující platným cníkm dl počtu projtých zón bz ohldu na délku csty nbo počt přstupů. Podmínkou j však dodržní časové platnosti jízdnky. Cna jízdnky s zvyšuj s každým přjtím hranic zóny, nbo pokud již skončila časová platnost jízdnky. Jízdnky obsahují zkrácnou podobu loga IDSOK. IDSOK nabízí všm cstujícím využití přdplatných jízdních dokladů, ktré v porovnání s jdnotlivými jízdnkami mohou znamnat značnou finanční úsporu při pravidlném dojíždění do zaměstnání, škol apod. Nákupm měsíčních jízdnk lz uštřit přibližně 30 % cny odpovídajícího počtu jdnotlivých jízdnk za dané období. Úspora při pořízní čtvrtltní jízdnky pro zóny s MHD j cca 45 %. Jak správně využívat výhody systému DY iční ího ým pují řh, nky Jízdnka PLATÍ pro cstování v těchto zónách Počt projtých zón občanské jízdné zlvněné jízdné Občanské a zlvněné jízdné v Kč Můžu cstovat od zakoupní do 9:33 hodin a to včtně přstupu v Olomouci na MHD. Cník občanského a zlvněného jízdného IDSOK, nplatí pro jízdy v kombinaci s zónou 71 Olomouc Jdnotlivá 7 dnní Měsíční časová platnost (min) jízdní občanské zlvněné občanské zlvněné zavazadlo ostatní kolo prac. dny jízdné jízdné jízdné jízdné dny Cník žákovského jízdného a jízdného pro sniory 65+ IDSOK, nplatí pro jízdy v kombinaci s zónou 71 Počt projtých zón žákovské do 15 lt *** žákovské lt *** Žákovské jízdné a jízdné pro sniory 65+ v Kč Jdnotlivá Týdnní Měsíční 7 dnní Měsíční časová platnost (min) prac. dny ostatní dny žákovské do 15 lt *** žákovské lt *** žákovské do 15 lt *** žákovské snior 65+ snior lt *** 1 3* 6* * 52* 86* 172* 52** 172** * Jízdnku nní možné zakoupit pro samostatnou zónu 1, 11, 41, 51, 61 a 71 ** Jízdnku nní možné zakoupit pro samostatnou zónu 41 a 71 *** Jízdnka nní přstupná na MHD Cník jízdného v MHD Zóna číslo občanské jízdné Jdnotlivá Časová platnost Dovozné Měsíční zlvněné jízdné prac. dny minuty ostatní dny zavazadlo občanské jízdné zlvněné jízdné snior 65+ Příklady maximálního využití časové platnosti organizac x x x x x x * x 50* 70* x x 870 * SMS jízdnka Při dodržní časové a zónové platnosti jízdnky přináší začlnění link do IDSOK cstujícím násldující výhody: 1. možnost přstupu mzi dopravci a jjich dopravními prostřdky v rámci jdné zóny 2. možnost přstupů mzi dopravci včtně přstupu na MHD 3. například měsíční jízdnku na zóny j možné zakoupit i u ČD, a.s. a v těchto zónách pak cstovat v rámci časové platnosti také s dopravci AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s. r. o., FTL First Transport Lins, a. s. nbo Volia Transport Morava a. s. 4. nabídku cnově výhodných přdplatných dokladů Můžt s těšit, jdm dál Od byly zaintgrovány další 3 rgionální tratě ČD. K bud dokončna intgrac autobusových link začlněním dopravc AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. Olomouc Vlká Bystřic Hlubočky Olomouc Doloplazy Tršic Nově cstující z obou link získají možnost využít clou širokou nabídku jízdních výhod zóny 71 Olomouc. Koordinátor Intgrovaného dopravního systému Olomouckého kraj (KIDSOK) zodpovídá za organizaci vřjné dopravy v našm kraji. Obsluha vřjné dopravy j pro kraj vlmi významná. Olomoucký kraj vydává na dopravní obslužnost téměř 790 miliónů Kč ročně. ch O. nku nky stní. ího stu, j V 1 zóně Pokud si cstující koupí jízdnku pro zónu 51 Přrov, můž v dané zóně libovolně přstupovat po clou dobu jjí 40minutové platnosti v pracovní dny, v ostatní dny dokonc 60 minut. Při víczónové cstě Cstující jd mzi zónou 1 Šumprk přs zónu 12 Postřlmov do zóny 11 Zábřh. Běžná doba jízdy trvá průměrně 30 minut. Cstující si zakoupí 3 zónovou jízdnku s časovou platností 60 minut, ktrá mu umožňuj další přstup, např. na linku MHD v Zábřhu. 13 Vškré informac o IDSOK nalznt na intrntových stránkách KIDSOK.

14 ov.u Informac Rgnrac Sídliště Svobody bloky 7, 8, 9, 10 a 11 V souladu s Projktm rgnrac panlového sídliště Svobody v Prostějově zpracovaným v roc 2005 firmou CAD Projkt Plus j k ralizaci připravována další tapa. Hlavním cílm tohoto projktu j vybudování 108 nových parkovacích míst, jjichž provdní bud v souladu s platnými stavbními a hyginickými normami. Potřba nových parkovacích míst j také v souladu s Gnrlm statické dopravy zpracovaným v roc Ralizací stavby v clém rozsahu, jjíž zahájní s přdpokládá v závěru roku 2013 a dokonční v roc 2014, bud vybudováno 350 m živičných komunikací a 120 m cyklistických stzk, plocha parkovišť dosáhn cca 1000 m 2 a rkonstruováno bud víc jak 850 m chodníků. Dojd také k obnovní trávníků, vysazní 20 vzrostlých stromů a víc nž 500 křů. Násldně bud dotčný prostor vybavn novým mobiliářm a budou provdny nzbytné úpravy na vřjném osvětlní. Komunikačně j řšno napojní na projkčně připravnou zbývající část vnějšího městského okruhu, jho jihozápadní část, tzv. druhý kvadrant. Napojní na ulici Šmralovu bud řšno již navržnou okružní křižovatkou. Dojd i k vybudování dalšího úsku cyklistické stzky tak aby došlo propojní dílčích úsků CS od rondlu Plumlovská, rondlu Anglická k násldně budovaným rondlům Šmralova a Krasická až k rondlu Určická. Ing. Antonín Zajíčk LEGENDA: LEGENDA-INVENTARIZACE DŘEVIN, KÁCENÍ: CHODNÍK NOVÝ - BETONOVÁ DLAŽBA CHODNÍK NOVÝ - RELIÉFNÍ DLAŽBA CHODNÍK STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKA NOVÁ CYKLOSTEZKA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ VOZOVKA MÍSTO PRO KONTEJNERY BETONOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE ZELEŇ LEGENDA-VEGETAČNÍ ÚPRAVY Výškový systém: B.p.v. Souřadnicový systém: JTSK Stavts spol. s.r.o. Tylova Prostějov tl Atlir DPK, s.r.o. Žižkova Brno tl.: GENERÁLNÍ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Jaromír Vláčil ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Jaromír Vláčil VEDOUCÍ PROJEKTANT Jaromír Vláčil PROJEKTANT ČÁSTI PD ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Katřina Polsná VEDOUCÍ PROJEKTANT Ing. Ptr Soldán VYPRACOVAL Ing. Jaromír Hájk INVESTOR Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov NÁZEV ZAKÁZKY Rgnrac sídliště Svobody PD bloky 7, 8, 9, 10, 11 DATUM 05/2013 ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE 13_05_144_PROS ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE... STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumntac pro úzmní rozhodnutí OBJEKT Komunikac a zpvněné plochy ČÁST C - Situační výkrsy MĚŘÍTKO FORMÁT PARÉ 1:500 6xA4 14 DOKUMENT ( VÝKRES ) Clkový situační výkrs ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE C.2

15 ov.u Kultura Létající rabíni mají nové singly Klzmrová kapla Létající rabín vydala dva nové singly. Prvním z nich j písň s názvm Črnobýl. Původní jidiš txt napsal na motivy ukrajinské lidové písně amrický folklorista Michal Alprt, a zpívá s v něm o výbuchu jadrné lktrárny v Črnobylu. V naší čské vrzi jsm téma nuklární katastrofy zpracovali po svém. S osobitým smyslm pro humor jsm jj pojali jako gnrační událost, protož člnové kaply s narodili v 80. ltch. Na běhu okolních událostí pak rozvíjím naš dospívání až do současnosti, vš lmované nnápadným jadrným zářním. Druhým singlm j jidiš vrz písně Jarka Nohavicy Dans macabr, ktrá poprvé vyšla na jho albu Divné stoltí. Přklad obstaral Jochanan Pragr a naš kapla pak hudbu přpracovala na čistokrvný klzmr. Esnc zůstala zachována, al i s ohldm na txt a originální způsob jidiš zpěvu hudbní úpravu jsm ji rozvinuli do zcla nových podob. Obě dvě skladby jsou k poslchu a stažní dostupné zd: watch?v=48ndp_mgeh4 watch?v=cvhhxkxn81q https://soundcloud.com/ltajici-rabin/rnob-l https://soundcloud.com/ltajici-rabin/dans-macabr Nahrávání proběhlo první črvnový víknd v pražském studiu Faust Rcords. Zvukovou ržii obstaral Karl Štulo a nahrávání probíhalo současně v spciálně ozvučném studiu, bz použití sluchátk a násldných dotáčk. Výsldný zvuk obsahuj minimální úpravy a j tak čistou sncí studiové atmosféry. Současně s těmito dvěma singly jsm natočili další matriál, ktrý by měl být přs ltošní léto zpracován do podoby krátké dsky s pracovním názvm Módy. Ta by koncm léta měla přinést staré klzmrové mlodi i současné kompozic a další originální přklady a transpozic jidiš lidových písní do čštiny. Vojtěch Pštuka Létající rabín - klzmr nsmbl IZRAELSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA HAVA NAGILLA OPĚT V PROSTĚJOVĚ V pondělí 10. črvna s přd prostějovskou radnicí a částčně také v jjím vstibulu rozzněly tóny písní izralské skupiny Hava Nagillah. Tančně clé vystoupní oživili člnové tanční skupiny RUT, ktří postupně zapojili téměř clé publikum. Přstož clý dn pršlo a už jsm měli o osud akc strach, nakonc s alspoň na tnto koncrt vyčasilo, přišli diváci a vš s opět podařilo, uvdl pořadatl Jindřich Miklas. Akc byla pořádána za finanční podpory města Prostějova. Proměny - novinka na prostějovské hudbní scéně Na prostějovské scéně ndávno vzniklo nové hudbní tělso - Proměny. Skupinka kamarádk, ktré mají rády hudbu různých žánrů, s poprvé sšla loni na podzim, aby v přdvánočním čas potěšila obyvatl prostějovského domu s pčovatlskou službou Sanco. Thdy jště bzjmnný spolk holk nacvičil rprtoár složný z kold, spirituálů i ntradičních vánočních písničk. A právě různorodost skladb, nomzné možnosti, jak pojmout sborový zpěv a nkončná proměnlivost hudby j to, co si toto sskupní dalo do svého názvu. V črvnu sbor Proměny uchystal své první vystoupní. Přdstavil s tntokrát v širším počtu, v domě s pčovatlskou službou Sanco. Poprvé jsm s tu přdstavily pouz jako spolk děvčat bz názvu, nyní s započíná nová éra našho sboru pod názvm Proměny. Rprtoár písní j vlmi pstrý, jsm schopny vystoupit na jakýchkoli různorodých akcích a uspokojit co njširší hudbní publikum, říká jdna z zakládajících člnk, Lnka Copková. Naš první vystoupní s nám vlic vydařilo. Myslím si, ž naši radost z zpívání jsm přdali i našim posluchačům. Atmosféra byla vlmi příjmná. Těším s na další vystoupní, navnadila možné budoucí posluchač Anička Králová, sbormistryně spolku. Mám s jistě na co těšit! 15 Filmový kmp s mzinárodní účastí podruhé anb Mládž v akci Ltos podruhé s sjli mladí filmoví nadšnci v věku lt z Estonska, Finska, Slovinska, Slovnska a Čské rpubliky do malé obc Sobotín na Šumprsku na MOVIE FACTORY 2013 Film Camp. Mnozí z účastníků jsou zkušní filmaři, al jiní s tprv učili zacházt s filmovou tchnikou. Učili s klasickým filmovým trikům, filmové historii a torii, práci s střihovými programy a kamrou. Vdl toho byla připravna také řada workshopů, ktré v správné movi factory (továrně na filmy) nmohou chybět. Filmové masky, kostýmy a výtvarné řšní zajistil Art Workshop. V filmu nsmí chybět ani tanc a pohyb, ktrému s věnoval Danc Workshop. A nsmím zapomínat ani na náměty z litrární oblasti to byla starost Městské knihovny Prostějov. Záštitu přvzal náměstk hjtmana Olomouckého kraj Mgr. Alois Mačák, MBA. Projkt Film Camp z programu Mládž v akci, ktrý proběhl od 15. do 22. črvnc, pořádalo Gymnázium Jiřího Wolkra v spolupráci s Městskou knihovnou Prostějov a Divadlm Point. Tnto projkt byl ralizován za finanční podpory Evropské uni. Dál nás podpořili statutární město Prostějov, Gaudamus o.p.s a Tomi Rmont s.r.o. -js-

16 ov.u Připomínám změny časů projkcí v prázdninových měsících!!! ČTVRTEK 1. SRPNA Drsňačky amrická komdi Jdna by druhou njraději zabila. Al šéf jim to zakázal.. V hl. rolích: S.Bullocková, M. MdcCarthyová aj. rži: Paul Fig, 117 min, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 120 Kč V zajtí démonů amrický horor Na základě skutčného případu Warrnových vyštřovatlů paranormálních jvů min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný přístupný, vstupné 100 Kč PÁTEK 2. SRPNA Drsňačky V zajtí démonů SOBOTA 3. SRPNA Drsňačky V zajtí démonů NEDĚLE 4. SRPNA Drsňačky V zajtí démonů PONDĚLÍ 5. SRPNA Italský klíč koprodukční film Romantická pohádka o hldání vlastní idntity, minulosti, al i lásky a smyslu života. V hl. rolích: G. Aslowová, J. Cartocciová, aj. Rži: Rosa Karo, 95 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 95 Kč, Jasmíniny slzy am. roman. drama Komdiální drama njnovější film Woodyho Allna! V hl. rolích: C. Blanchttová, A. Baldwin, S. Hawkkins, M. Stuhlbarg, aj. Rži: Woody Alln, 98 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč ÚTERÝ 6. SRPNA Italský klíč Jasmíniny slzy STŘEDA 7. SRPNA Hašišbába francouzská komdi Pařížská babka nví jak dál a pak si najd nové povolání stan s dalrm!!! Rži: Jérom Enrico, 87 min, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 90 Kč Tango libr koprodukční drama Tango nní jn tanc. Tango j moc, ktrá vás pohltí. V hl. rolích: F. Damins, S. Lópz, J. Hamnckr, A. Paulicvichová aj. Rži: Frdéric Fontyn, 98 min, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 95 Kč ČTVRTEK 8. SRPNA Hašišbába Tango libr PÁTEK 9. SRPNA Šmoulové 2 3D am. anim. rodinná kom. Vlký návrat Šmoulů i Gargamla! Rži. Raja Gosnll, 105 min, čský dabing, prmiéra, mládži přástupný, vstupné 175 Kč, pro děti do 15 lt 145 Kč Rd 2 amrická akční krimikomdi Ti njlpší nikdy nspí! Stál v pnzi a jště nbzpčnější a jště zábavnější! V hl. rolích: B. Willis, C. Zta Jonsová aj. Rži: Dan Parisot, 116 min., čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Kultura - program kina Kino Mtro 70 Školní 1, Prostějov, tl.: SOBOTA 10. SRPNA Šmoulové 2 3D Rd 2 NEDĚLE 11. SRPNA Šmoulové 2 3D Rd 2 PONDĚLÍ 12. SRPNA Šmoulové 2 2D vstupné: 140 Kč; pro děti do 15 lt 110 Kč Pot a krv am. akční krimikomdi Když to nmůžš mít, můžš si to vzít V hl. rolích: M. Wahlbrg, D. Johnson, E. Harris, aj. Rži: Michal Bay, 129 min, čké titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 110 Kč ÚTERÝ 13. SRPNA Šmoulové 2 2D vstupné: 140 Kč; pro děti do 15 lt 110 Kč Pot a krv STŘEDA 14. SRPNA Pot a krv Lovlac: Pravdivá zpověď královny porna amrické filmové drama V hl. rolích: A. Syfrindová, P. Sarsgaard, rži: R. Epstin aj. Fridman, 92 min, čké titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 100 Kč ČTVRTEK 15. SRPNA Prcy Jackson: Moř nstvůr 3D amrický fantasy film Prcy Jackson znovu v boji proti všm.! V hl. rolích: L. Lrman, S. Ban, S. Tucci, N. Fillion. Rži: Thor Frudnthal, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 120 Kč Lovlac: Pravdivá zpověď královny porna PÁTEK 16. SRPNA Prcy Jackson: Moř nstvůr 3D Lovlac: Pravdivá zpověď královny porna SOBOTA 17. SRPNA Machři 2 amrická komdi J úplně jdno, kd bydlít, šílnství si vás vždycky najd V hl. rolích: A. Sandlr, K.Jams, S. Buscmi, S. Hayková. Rži: Dnnis Dugan, 101 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 140 Kč Prcy Jackson: Moř nstvůr 2 D NEDĚLE 18. SRPNA Machři Prcy Jackson: Moř nstvůr 2 D PONDĚLÍ 19. SRPNA Machři Prcy Jackson: Moř nstvůr 2D ÚTERÝ 20. SRPNA jobs amrický životopisný film Životopisný film o Stvovi Jobsovi- zakladatli firmy Appl. V hl. roli: A. Kutchr Rži: J. M. Strn, 122 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Tnkrát na západě italsko-amrický wstrn Obnovná prmiéra kultovního wstrnu s nádhrnou hudbou a hvězdným obsazním V hl. rolích: H. Fonda, Ch. Bronson, C. Cardinalová, J. Robrts. Rži: Srgio Lon, 166 min, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 85 Kč STŘEDA 21. SRPNA jobs Tnkrát na západě ČTVRTEK 22. SRPNA jobs Líbánky čské intimní drama Njnovější film Jana Hřbjka a Ptra Jarchovského!!!! V hl. rolích: A. Gislrová, S. Majr, J.Črný, K. Fuitová aj. Rži: Jan Hřbjk, 98 min, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 140 Kč PÁTEK 23. SRPNA Ltadla 3D am. anim. rodinná kom. Po oblíbných Autch jsou tu.ltadla! Rži: Klay Hall, 85 min, čský dabing,prmiéra, mládži přístupný, vstupné: 165 Kč, pro děti do 15 lt: 140 Kč Líbánky SOBOTA 24. SRPNA Ltadla3D Líbánky NEDĚLE 25. SRPNA Ltadla3D Líbánky PONDĚLÍ 26. SRPNA Ltadla 2D vstupné: 130 Kč, pro děti do 15 lt: 105 Kč Líbánky ÚTERÝ 27. SRPNA Ltadla 2D vstupné: 130 Kč, pro děti do 15 lt, 105 Kč Líbánky STŘEDA 28. SRPNA Líbánky Kick Ass 2: Na plný koul am. akční kom. Vlastní osud nporazíš. V hl. rolích: Ch. Grac Mortzová, A. Taylor- -Johnson, J. Carry, J. Lguizamo aj. rži: Jff Wadlow, 113 min, čské titulky ČTVRTEK 29. SRPNA Elysium am. akční sci-fi Vítjt v roc 2159! V hl. rolích: M. Damon, J. Fostrová, D. Luna. Rži: Nill Blomkamp, 109 mimn, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 140- Kč Kick Ass 2 : Na plný koul Pozor návrat k původním časům projkcí!!! PÁTEK 30. SRPNA Elysium Kick Ass 2: Na plný koul SOBOTA 31. SRPNA Kick Ass 2: Na plný koul Elysium Změna programu a výš vstupného vyhrazna! Ltní kino Mostkovic PÁTEK 2.8. Okrsní přbor Posldní zápas Ppíka Hnátka Čská komdi s M. Krobotm,O.Vtchým,L.Sobotou a dalšími. 105 min., vstupné: Kč 80 Pro mládž do 12 lt nvhodné SOBOTA 3.8. Královský víknd Každý občas potřbuj rozptýlníprzidnt,první dáma, král, královna i milnka. Komdi s čskými titulky. 94 min., vstupné: 80 Kč Pro mládž do 12 lt nvhodné NEDĚLE 4.8. Méďa Plyšový mdvěd můž být skvělý spolčník když j Vám pět. Když j vám pětatřict j to spíš diagnoza. Parádní komdi" s čskými titulky. 106 min., vstupné: 80 Kč od 15 lt STŘEDA 7.8. Nspoutaný Django "Oscarový" wstrn Quntina Tarantina, příběh z amrického Jihu s Lonardm di Caprim a Jamim Foxxm v hl.rolích. Čské titulky, vstupné: 80 Kč. PÁTEK 9.8. Tnkrát na západě Obnovná prmiéra kultovního wstrnu s slavnou mlodiií smrti a s H. Fondou, Ch. Bronsonm a C. Cardinalovou v hlavních rolích. Čské titulky 166 min., vstupné: 60 Kč, pro mládž do 12 lt nvhodné SOBOTA Nadějné vyhlídky Filmová adaptac slavného románu Charls Dickns, s řadou přdních hrců Hollywoodu. Čské titulky, 128 min., vstupné: 80 Kč Pro mládž do 12 lt nvhodné NEDĚLE Hostitl Věřit.Bojovat.Milovat.J to na tobě. Nový příběh od autorky ságy Twilight,odhrávající s v ndalké budoucnosti.sci-fi thrillr s čskými titulky. 125 min., vstupné: 80 Kč Pro mládž do 12 lt nvhodné. STŘEDA Croodsovi Dobrudružná animovaná komdi,tntokrát až z dalkého pravěku. Čský dabing. 90 min., vstupné: 80 Kč POZOR změna začátku přdstavní PÁTEK Láska j Láska Čská komdi v hlavních rolích s Simonou Stašovou, Ptrm Nárožným, Eliškou Balzrovou a Ondřjm vtchým. Pravá láska nikdy nodkvt, vstupné: 80 Kč SOBOTA Nspoutaný Django Čské titulky, vstupné: 80 Kč. NEDĚLE Končná "Já s vrátím!", řkl Arnold Schwarznggr a činí tak v dlouho očkávaném akčním thrillru, v roli nsmlouvavého šrifa Čské titulky, 105 min., vstupné: 80 Kč od 15 lt STŘEDA Croodsovi Čský dabing. 90 min., vstupné: 80 Kč PÁTEK Sdm psychopatů Tntokrát unsli špatného psa Colin Farrll,Sam Rockwll,Olga Kurylnko a další v kriminální komdii s čskými tituky.109 min., vstupné: 80 Kč, pro mládž do 12 lt nvhodné SOBOTA Království lsních strážců Tvůrci Doby ldové odhalí nobyčjný skrytý svět v nové, dobrodružné,animované komdii, s čským dabingm. 90min., vstupné: 80 Kč. NEDĚLE Čtyřlístk v službách král Rodinný,animovaný film. Vlké dobrodružství Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka. Čský dabing. 90 min., vstupné: 80 Kč. STŘEDA Dávám tomu roku Nní to jště ani rok, co měli svatbu jako z pohádky - a už s objvili první problémy. Čské titulky, délka 100 min., vstupné: 80 Kč PÁTEK Tnkrát na západě Čské titulky 166 min. Vstupné: 60 Kč Pro mládž do 12 lt nvhodné SOBOTA Holky na tahu Rozlučka s svobodou s třm kamarádkám poněkud vymkn z rukou. Amrická komdi s čskými titulky, vstupné: 80 Kč Změna programu vyhrazna

17 ov.u Drsňačky Kultura - rcnz filmů Rži: Paul Fig V zajtí démonů Rži: Jams Wan Zvláštní agntka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock) a bostonská policajtka Shannon Mullins (Mlissa McCarthy) už nmůžou být odlišnější. Upjatá Sarah pracuj v Nw Yorku a doufá v další povýšní. J ambiciózní, talntovaná, intligntní a má dtktivní schopnosti jako Shrlock Holms. J vždy a za všch okolností tou njchytřjší z všch a nbojí s to dát najvo. Kvůli tomu taky nmá ani rodinu ani přátl. Jn kolgy, ktří ji nsnáší. Oproti tomu svérázná Shannon vyrostla na ulicích Bostonu a umí střílt rovnou od boku. Pistolí i svou nvymáchanou pusou. A protož přd ndávnm mimo jiné zatkla i svého bratra, tak ji pro změnu nsnáší jjí rodina. Tyto dvě přdstavitlky zákona s prostě musí nvyhnutlně potkat Sarah j totiž přvlna do Bostonu, aby pomohla tamní policii vyřšit sérii brutálních vražd. A tak nastan nvyhnutlný střt njn s bostonským podsvětím, al i mzi přdstavitlkami zákona, protož dostaly rozkaz, ž spolu musí na případu spolupracovat. Potíž j v tom, ž ani jdna z nich o takovou spolupráci nstojí. Sarah chc všm dokázat, ž sama vyřší vlký případ, a Shannon zas nchc, aby pracoval někdo cizí a jště takto nsnsitlný na jjím úzmí". Al protož rozkaz j rozkaz, nakonc musí vytvořit dtktivní dvojici a stát s parťačkami. Zatímco Sarah zjišťuj, ž s jí hodí Shanonina pouliční chytrost, Shanon s naopak učí sbovládání, aby s, dřív nž někoho sřv nbo praští, aspoň nadchla. Když nakoncspojí své síly a postaví s brutálnímudrogovému magnátovi, postihn j přkvapivá věc: přátlství. Hrůzostrašný případ z domu v Amityvill nbyl první jště dřív došlo k záhadným děsivým událostm v Harrisvill. Film V zajtí démonů", natočný podl skutčných událostí, vypráví hrůzný příběh světově proslulých vyštřovatlů paranormálních jvů Eda a Lorrain Warrnových, ktří byli pozváni na odlhlou farmu, aby pomohli rodině trorizované tmnými silami. V njhrůzostrašnějším případu svého života jsou Warrnovi nucni utkat s s mocnou démonickou bytostí. Šmoulové 2 Rži: Raja Gosnll Rd 2 Rži: Dan Parisot Nabitá akční komdi RED 2 j pokračováním closvětově úspěšného filmu o bývalém agntovi CIA, ktrý stál lží někomu v žaludku. Frank Moss dává znovu dohromady svůj svérázný tým litních tajných agntů. Jjich prvním úkolm j přžít a hnd tím druhým j vypátrat ztracnou smrtící zbraň příští gnrac, ktrá můž změnit rozložní sil v světě. Budou must odolat hordám nmilosrdných zabijáků, troristů a mocichtivých vládních úřdníků, toužících vyzkoušt si tchnologicky vyspělou suprzbraň. Mis zavd Franka a ostatní RED do Londýna, Paříž a Moskvy. Jjich npřátlé mají palbní i počtní přvahu, navíc mají Frank a ostatní problémy i tak trochu sami s sbou. Chtějí-li agnti zachránit svět a zůstat přitom na živu, nzbývá jim nic jiného, nž s spolhnout na svou vynalézavost a důvtip, na dovdnosti z staré školy. A na trochu toho dynamitu. V pokračování rodinné komdi Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargaml pár nzbdných stvořní podobných Šmoulům tzv. Nplchy a doufá, ž s jjich pomocí získá všmocnou kouzlnou šmoulí snci. Jnž brzy zjistí, ž jn skutčný Šmoula mu můž dát, co potřbuj, a ž jn Šmoulinka zná tajné kouzlo, ktrým s Nplchové promění v skutčné Šmouly. A tak s Gargaml rozhodn unést Šmoulinku do Paříž, kd si získal obdiv široké vřjnosti jako njmocnější čaroděj světa. Njvyšší čas, aby s do našho světa vrátili Taťka Šmoula, Nšika, Mrzout a Fšák, aby s sšli s svými člověčími přátli Patrikm a Grac Winslowými, a hlavně aby zachránili Šmoulinku! Ona si vždy v světě Šmoulů uvědomovala svou odlišnost - najd v Nplchách Vxy a Hakusovi nové přátl? Nbo zjistí, kam doopravdy patří a ž modrá j přci jn ta njlpší barva na světě? Kick Ass 2: Na plný koul Rži: Jff Wadlow Elysium Rži: Nill Blomkamp Na konci prvního dílu filmu Dav alias Kick-Ass (Aaron Johnson) a Mindy alias Hit- -Girl (Chloë Mortz) pověsili svou suprhrdinskou idntitu na hřbík a snaží s žít normální životy jako typičtí tnagři. Dav ovšm npočítal s tím, ž svým bizarním nápadm inspiroval další řadu lidí, ktří na sb rovněž navlékli suprhrdinský ohoz a vydali s do ulic prosazovat dobro. Proti boji s nspravdlností a zlm založí plukovník Stars and Strips (Jim Carry) amatérský tým hrdinů Justic Forvr, do něhož bud Kick-Ass později okolnostmi přinucn také vstoupit. Na druhé straně barikády stojí Rd Mist - Th Mothr Fuckr (Christophr Mintz-Plass) a skupinka jho poskoků. Tn s touží pomstít Kick-Assovi za smrt svého otc, a v městských ulicích tak započn opravdový zmatk. Jho plán má však jdn háčk. Pokud si někdo začn s jdním z člnů Justic Forvr, začn si automaticky i s všmi ostatními. V roc 2159 xistují dva druhy lidí: vlmi bohatí, ktří žijí na ndotčné umělé kosmické stanici s názvm Elysium, a zbytk živoří na přlidněné zničné Zmi. Tajmnic Dlacourt (Jodi Fostr) j ochotna udělat cokoli, aby pro obyvatl Elysia zůstal zachován jjich luxusní životní styl. A naopak lidé na Zmi jsou ochotni udělat cokoli, aby s jim povdlo získat své místo na Elysiu. Max (Matt Damon) s zapojí do nbzpčné oprac, ktrá by mohla přinést rovnost dvou polarizovaných světů. 17

18 ov.u MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p. o. ČERVENEC hlavní budova muza, nám. T.G. Masaryka 2 VÝSTAVY (výstava o týdn prodloužna) KOUZLO VĚJÍŘŮ Výstava přdstaví návštěvníkům 80 xponátů z sbírk Západočského muza v Plzni od období baroka až po 50. léta 20. stoltí. Připomn historický vývoj tohoto umělckého artfaktu z různých matriálů a zajímavých konstrukcí, s rozličnými zdobnými tchnikami i náměty na listch. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vějíř francouzské, italské, anglické i holandské provninc JIŘÍ TRNKA VE SLUŽBÁCH IMAGINACE Panlová výstava doplněná ukázkami loutk připravná Čskými cntry k ndožitému 100. výročí umělc (2012), přdstavuj rprzntativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Diváci s sznámí pomocí sknovaných originálů a fotografií s klíčovými návrhy a ralizacmi knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby a samozřjmě loutkářské, divadlní a filmové tvorby. Výstavní projkt, ktrý putuj téměř po clém světě, j také doplněn o filmovou projkci dokumntu o umělci. Kultura Pro divadlní přdplatné znovu od 12. srpna V pondělí 12. srpna obnoví přdprodjní střdisko Městského divadla v Prostějově prodj abonntních vstupnk na szónu Drtivá většina stálých diváků prostějovské stagiony si však svá sdadla zajistila přd prázdninami, nboť v srpnu již budou všchna nvyzvdnutá místa poskytnuta novým zájmcům. Vzhldm k tomu, ž Prostějov nmá vlastní soubor, nabídka čtyř činohrních abonmá j tradičně sstavna z hostujících souborů. Z pražských scén s v příští szóně mohou diváci těšit například na Djvické divadlo, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo na Jzrc, Kalich, Unglt a další scény. Každoročně do přdplatného zařazujm také úspěšná moravská divadla. V násldující szóně diváci opět uvidí Slovácké divadlo Uhrské Hradiště, al také Městské divadlo Brno či Slzské divadlo Opava. V tomto výčtu samozřjmě nmůž chybět ani njbližší Moravské divadlo Olomouc, uvdla řditlka Městského divadla v Prostějově Alna Spurná, ktrou v srpnu nahradí nově jmnovaná Jana Maršálková. V výčtu hvězd, ktré s v průběhu szóny na prknch prostějovského divadla prostřídají, s objvují jména Iva Janžurová, Martin Huba, Radk Holub, Bára Hrzánová, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Ivan Trojan, Mark Taclík, Pavl Zdníčk, Jana Paulová, Jitka Čvančarová, Hana Maciuchová, Zuzana Bydžovská, Vronika Kubařová a další. Sdm titulů nabízí koncrtní abonmá. Koncrtm vlastně novou szónu zahájím. V útrý 17. září v Prostějově vystoupí francouzská houslistka Dbiak s klavíristkou Jitkou Čchovou, informovala Spurná s tím, ž nabídka dál zahrnuj Moravskou filharmonii Olomouc, Trio Martinů, Kvartto Apollon, violoncllistu Jiřího Bártu či skvělé vokální kvartto Afftto. Přdplatné Čtyřlístk j připravno pro njmnší diváky a jjich doprovod. Boj o místa očkávám v říjnu při vystoupní Michala Nsvadby, al také při vlkolpém hudbně pohybovém přdstavní Tarzan, s ktrým přijd olomoucké divadlo, prohlásila řditlka. Současně s přdplatným budou v srpnu v přdprodji také chystané koncrty: v čtvrtk 31. října bubnová show skupiny Jumping Drums, v pátk 8. listopadu s do Prostějova po vlkém úspěchu vrátí Ptra Janů. ktrá tntokrát vystoupím s královnou čského swingu Evou Pilarovou. -z- ŠPALÍČEK, Úprkova 18 do GRAND PRIX OBCE ARCHITEKTŮ 2012 Výstava přdstaví výsldky prstižní soutěžní přhlídky soudobé čské architktury, o ktrých rozhoduj mzinárodní odborná porota. Soutěžní přhlídka j otvřná, návštěvníci si budou moci prohlédnout návrhy čských i zahraničních architktů, projktantů a výtvarníků. Podmínkou j ralizac díla na úzmí Čské rpubliky VOJENSKÝ PROSTOR VSTUP ZAKÁZÁN! Výstava si klad za úkol přiblížit tajmnou historii dnšního Vojnského újzdu Břzina, uzavřného úzmí, ktré j již bzmála osm dsítk lt pod správou obranných složk státu. Dlouhodobá npřístupnost této oblasti zapříčinila všobcnou nznalost jjí histori a vdla k vzniku mnoha npodložných lgnd. Naopak něktré dějinné události spojné s prvním dstiltím xistnc výcvikového prostoru byly téměř zapomnuty. Snahou autorů, člnů Vojnského historického sdružní Stříbrná o.s., j tuto nznalost alspoň částčně napravit a sznámit vřjnost prostřdnictvím fotografií, rprodukcí archívních matriálů, mapk a samozřjmě autntických trojrozměrných xponátů s něktrými dosud málo známými a vzrušujícími skutčnostmi. Muzum Prostějovska v Prostějově si vás dovoluj pozvat na Rozlouční s prázdninami anb putování pravěkm pro děti od 7 do 11 lt Kdy: v útrý 27. srpna 2013 od hod. nbo od hod. Kd: výstavní sál na nám. T. G. Masaryka 2 xpozic pravěku Dozvít s spousty zajímavých informací o našich njstarších dějinách, o významných nalzištích na Prostějovsku, zkusít si drtit obilí na zrnotěrc, vyrobít si jdnoduchou ozdobu, kramickou misku nbo si vyzkoušít vyrobit ruční papír. Vstupné: 20 Kč Přihlášky na tl. číslo nbo mail 18

19 pr w. 19 ww Kultura - PROSTĚJOVSKÉ LÉTO 2013 os tj o v. u

20 ww w. pr os tj o v. u Kultura - akc 20

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013 Rvitalizované Smtanovy sady slavnostně otvřny Foto: Archiv MMPv Silvstrovský pobyt v Lázních Slatinic 3 dnní pobyt 30. 12. 2013-1. 1. 2014 v cně 3450 Kč / osoba

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

Ročník 14 Číslo 12 ZDARMA 18. prosince 2013. Město Prostějov přeje všechno nejlepší v roce 2014. Foto: Jiří Andrýsek

Ročník 14 Číslo 12 ZDARMA 18. prosince 2013. Město Prostějov přeje všechno nejlepší v roce 2014. Foto: Jiří Andrýsek Ročník 14 Číslo 12 ZDARMA 18. prosinc 2013 Město Prostějov přj všchno njlpší v roc 2014 Foto: Jiří Andrýsk Dr.Max otvírá v Prostějově svou další lékárnu Už brzy s v Prostějově otvř čtvrtá Dr.Max lékárna,

Více

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022

Výlukový jízdní řád. SŽDC, s. o. / ČD, a. s. NAD 9000 9030 9002 109004 9004 9006 9008 9010 9012 9014 9016 9032 9018 9020 9022 platný v W od 18.10.2015, 0:00 hod. do 16.11.2015, 23:59 hod. platný v E a X j uvdn na samostatném listu. 210 (Praha -) Vrané nad Vltavou - Črčany, platí v W SŽDC, s. o. / ČD, a. s. Vlak 2001 9001 9003

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Sp.zn.: DOP 379/2014 BEC Č.j.: KON 11812/2014 V Konici 15.9.2014. Rozhodnutí

Sp.zn.: DOP 379/2014 BEC Č.j.: KON 11812/2014 V Konici 15.9.2014. Rozhodnutí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Sp.zn.: DOP 379/2014 BEC Č.j.: KON 11812/2014 V Konici 15.9.2014 Rozhodnutí

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2000. prosinec 1999

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2000. prosinec 1999 Projkt organizac hromadné ravy osob v pražském rgionu na rok 2000 prosinc 1999 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU NA ROK 2000 I. ZÁSADY ORGANIZACE SYSTÉMU PID V ROCE 2000 1. Smluvní

Více

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková Portál Pomoc na dvanáctce Portál městské části, na kterém jsou přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti. 7. dubna 2014 PhDr. Daniela Rázková PORTÁL POMOC NA DVANÁCTCE Pomoc na dvanáctce

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Na radnici s diskutovalo o problému dětské kriminality Za účasti primátorky města Evy Richtrové, uvolněného radního

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011

Z á p i s ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 08. 2011 Z á p i s z 7. zasdání Zastupitlstva Librckého kraj konaného dn 30. 08. 2011 Přítomno: Omluvni: Ověřovatlé zápisu: Zapisovatlka: 40 člnů zastupitlstva kraj (dl přiložné listiny) Mgr. Václav Horáčk, Ing.

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

Do lavic prostějovských prvních tříd usedlo přes pět stovek školáků

Do lavic prostějovských prvních tříd usedlo přes pět stovek školáků Ročník 14 Číslo 9 ZDARMA 25. září 2013 Do lavic prostějovských prvních tříd usdlo přs pět stovk školáků Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax:

Více

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody

Stanovení koncentrace Ca 2+ a tvrdost vody Laboratorní úloha B/4 Stanovní koncntrac Ca 2+ a tvrdost vody Úkol: A. Stanovt koncntraci iontů Ca 2+ v mg/l v vzorku a určt tvrdost vody. Pomocí indikátoru a barvného přchodu stanovt bod kvivalnc (hodnota

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

Nástroje financování malých a středních podniků se zřetelem na komerčnízdroje financování

Nástroje financování malých a středních podniků se zřetelem na komerčnízdroje financování Nástroj financování malých a střdních podniků s zřtlm na komrčnízdroj financování Podnikatlskákonfrnc 22. února 2006!@# Vladislav Svra OBSAH 1. Úvodní přhld zdrojů kapitálu podnikatl 2. Podrobnější pohld:

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2007 č. 6 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zástupci města s sznámili s závody invstora Když s po przntaci spolčnosti Hanil E-Hwa na posldním zasdání

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 podl nařízní Evropského parlamntu a Rady (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízní Komis (EU) č. 453/00 4. srpna 05 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL : Idntifikac látky/směsi a spolčnosti/podniku.. Idntifikátor výrobku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vytvořní Datum rviz podl nařízní Evropského parlamntu a Rady (ES) č. 907/006 (REACH) a nařízní Komis (EU) č. 453/00 09. listopadu 04 BEZPEČNOSTNÍ LIST Přírodní tkutý škrob 3E Číslo rviz Číslo vrz

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks LET 11/12 26 16. 7. 158-0086/82, 158-0087/51 158-0086/10, 158-0087/06 rozkládací s úložným prostorm, š/v/h: 315 x 95 x 216 cm, plocha lůžka 118 x 260 cm, vlký výběr příplatkových potahů. Cna včtně podhlavníků.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Městský úřad Židlochovice

Městský úřad Židlochovice Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 Odbor dopravy Nádražní 750, 667 01 Židlochovice Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: OD/18927/2014-3 SO Počet příloh: Vyřizuje: Radek

Více

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí

E 3 11/09 WAY. project s.r.o. Rekonstrukce komunikací - Suchdol nad Lužnicí. II.etapa VP: HIP: Stavebník: Jihočeský kraj, Město Suchdol nad Lužnicí 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 32 505 Richard Šindelář Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email: wayproject@wayproject.cz

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU Hodnocní tlné bilanc a vaotransirac travního orostu mtodou Bownova oměru návod do raktika z rodukční kologi PřF JU Na základě starších i novějších matriálů uravil a řiravil Jakub Brom V Čských Budějovicích,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic oddělení stavebního úřadu úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad U Brány 2, 789 85 Mohelnice www.mohelnice.cz, tel.: 583

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 7 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Zastupitlstvo s těšilo mimořádné pozornosti Zjména lidé z oblasti Riviéry si našli cstu na pondělní

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 5 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Cny statutárního města přdány Nová scéna Vlast vytvořila důstojné kulisy slavnostnímu přdání Cn Statutárního

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více