Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami"

Transkript

1 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, za účetní období Zpráva o vztazích OSC 2013

2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období PROPOJENÉ OSOBY A VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Rozhodným obdobím pro tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen zpráva o vztazích mezi propojenými osobami) je účetní období od do Osoby propojené se společností OSC, a.s., jako s osobou ovládanou ve smyslu 74 a 75 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jsou : a) Právnická osoba ČEZ, a. s. jako osoba ovládající společnost OSC, a.s. na základě vlastnictví podílu 66,67 % akcií společnosti OSC, a.s. b) Právnické osoby tvořící Skupinu ČEZ (koncern ČEZ ve smyslu 79 výše uvedeného zákona), které jsou jako dceřiné společnosti přímo ovládány nebo jako vnučky nebo pravnučky nepřímo ovládány mateřskou společností ČEZ, a. s. Skupinu ČEZ (koncern ČEZ) tvořilo v roce 2013 celkem 147 právnických osob, z nichž jednou je společnost OSC, a.s. Seznam členů Skupiny ČEZ (koncernu ČEZ) je uveden v abecedním pořadí v příloze č. 1. V tomto seznamu jsou mateřská společnost ČEZ, a. s. a jí přímo ovládané dceřiné firmy vyznačeny tučným písmem v názvu společnosti. Společnost OSC, a.s. není ovládající osobou ve smyslu 74 výše uvedeného zákona, ale je pouze osobou ovládanou. V rozhodném období roku 2013 uzavřela společnost OSC, a.s. smlouvy nebo dodatky smluv s ovládající (mateřskou) společností ČEZ, a. s., a dále uzavřela smlouvy se sedmi dalšími subjekty ze Skupiny ČEZ (koncernu ČEZ), jejichž seznam je uveden jmenovitě dále. S ostatními subjekty patřícími do takto vymezené skupiny propojených osob nevstoupila společnost OSC, a.s. v rozhodném období roku 2013 do žádných jednání či smluvních vztahů ve smyslu 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. v rozhodném období roku 2013 účinným zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.. I. Ovládaná osoba : Obchodní firma OSC, a.s. Sídlo firmy: Brno, Staňkova 18a, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1376 IČ: II. Ovládající osoba : Obchodní firma: ČEZ, a. s. Sídlo firmy: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 IČ: Zpráva o vztazích OSC /6

3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období III. Ostatní osoby přímo nebo nepřímo ovládané společností ČEZ, a. s. Společnost OSC, a.s. uzavřela v rozhodujícím období roku 2013 vztahy vesměs obchodního charakteru s následujícími subjekty ze Skupiny ČEZ (koncern ČEZ), mimo vlastní mateřskou společnost ČEZ, a. s.: 1) Obchodní společnost: ČEZ ICT Services, a. s. Sídlo firmy: Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 IČ: ) Obchodní společnost: ČEZ Logistika, s.r.o. Sídlo společnosti: Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3123/152, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka IČ: ) Obchodní společnost: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.. Sídlo společnosti: Třebíč, Bráfova 16, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka IČ: ) Obchodní společnost: Teplárna Trmice, a.s. Sídlo společnosti: Trmice, Edisonova 453, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí n/l oddíl B, vložka 2056 IČ: ) Obchodní společnost: ÚJV Řež, a.s. Sídlo společnosti: Husinec-Řež čp. 130, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 IČ: ) Obchodní společnost: Elektrárna Chvaletice, a.s. Sídlo společnosti: Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 IČ: ) Obchodní společnost: TMK Hydroenergy Power, S.R.L. Sídlo společnosti: 48 Primaverii St., 1.st Floor, Resita, Caras- Severin County, , Romania Zapsaná v OR : Registration No. J11/309/ IČ: Zpráva o vztazích OSC /6

4 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI V rozhodném období roku 2013 uzavřela společnost OSC, a.s. celkem 33 smluv, dodatků smluv nebo jiných dohod s osobami tvořícími Skupinu ČEZ (koncern ČEZ). Z uvedeného celkového počtu se jedná o 30 případů smluv o dílo včetně jejich dodatků nebo objednávek na dodávku a zboží nebo servisních. Seznam těchto smluv je uveden v příloze č. 2. Zbývající 3 případy pak představují jiný typ smlouvy nebo jejího dodatku a jejich přehled je uveden v příloze č. 3. Dále pak společnost OSC, a.s. udělila v rozhodném období roku 2013 pro vybrané subjekty Skupiny ČEZ celkem 5 užívacích práv (licencí) na dodaný software, přičemž 1 oprávnění (licence) bylo převedeno na nového nabyvatele v souvislosti se změnou vlastnické struktury. Seznam těchto licencí je uveden v příloze č. 4. Bližší charakteristika uzavřených smluv a dohod, které uzavřela ovládaná společnost OSC, a.s. v rozhodném období roku 2013 s propojenými osobami ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je obsažena v dále uvedeném přehledu. Zde jsou uvedeny relevantní společnosti Skupiny ČEZ v pořadí počínaje mateřskou společností ČEZ, a. s., a to dále obecně, bez ohledu na počet uzavřených smluv nebo na výši uskutečněného plnění nebo jiné kvantitativní ukazatele ze smluv vyplývající: 1) ČEZ, a. s. S ovládající osobou bylo v roce 2013 uzavřeno celkem 27 dohod, představujících v převážné většině (celkem 21 případů) smlouvy o dílo nebo na výkon servisní činnosti, dodatky ke smlouvám tohoto typu nebo objednávky na výše uvedené činnosti, na základě kterých vznikl smluvní vztah, ve kterých vystupuje společnost OSC, a.s. jako dodavatel (zhotovitel) předmětu díla nebo služby. Zbývající 3 případy se týkají jednak dodatku k nájemní smlouvě, jednak smlouvy na dodávku, ve kterých figuruje společnost ČEZ, a.s. jako pronajímatel, resp. dodavatel energií nebo. V rozhodném období roku 2013 dále udělila společnost OSC, a.s ovládající osobě ČEZ, a. s. celkem 3 licence (užívací práva ) na dodaný software. 2) ČEZ ICT Services, a. s. Se společností ČEZ ICT Services, a. s. byla v rozhodném období roku 2013 uzavřena smlouva na servisní činnost a dodatek této smlouvy, ve kterých vystupuje ovládaná osoba jako dodavatel. 3) ČEZ Logistika, s.r.o. Se společností ČEZ Logistika, s.r.o. uzavřela ovládaná osoba v rozhodném období roku 2013 smlouvu o dílo, kde společnost OSC, a.s. vystupuje jako zhotovitel díla. Zpráva o vztazích OSC /6

5 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období ) ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.. V rozhodném období roku 2013 byla uzavřena s výše uvedenou společností smlouva o dílo, kde společnost OSC, a.s. je zhotovitelem díla. 5) Teplárna Trmice, a.s. Se společností Teplárna Trmice, a.s. byly v rozhodném období roku 2013 uzavřena smlouva o dílo, ve které vystupovala společnost OSC, a.s jako zhotovitel díla. 6) ÚJV Řež, a.s. V rozhodném období roku 2013 byla podepsána smlouva o dílo, ve které vystupuje společnost OSC, a.s. jako zhotovitel díla. 7) Elektrárna Chvaletice, a.s. Se společností Elektrárna Chvaletice, a.s. byly v rozhodném období roku 2013 uzavřeny celkem 3 smlouvy o dílo (objednávky), ve kterých figuruje OSC a.s. jako zhotovitel díla. 8) TMK Hydroenergy Power, S.R.L. Společnost TMK Hydroenergy Power S.R.L. jako dceřiná společnost firmy CEZ Romania S.A. uzavřela v roce 2013 se společností OSC, a.s. jednu smlouvu o dílo, ve které je zhotovitelem díla společnost OSC, a.s. Všechny výše uvedené smluvní vztahy a dohody byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. V případě, že zhotovitelem díla nebo dodavatelem byla ovládaná osoba OSC, a.s., předmět plnění zahrnuje dohodnutý předmět díla nebo dodávky v souladu s uzavřenou smlouvou, resp. objednávkou. Příslušné protiplnění pak vesměs zahrnuje dohodnuté smluvní, včetně vytvoření podmínek na straně objednatele, nezbytných pro řádnou realizaci předmětu plnění v místě plnění. V těch případech, kde ovládaná osoba vystupuje v pozici objednatele, je plnění a protiplnění ze smluvního vztahu vyplývající obdobné výše uvedenému, ale v obráceném gardu. Z uzavřených smluv a dohod nevznikla ovládané osobě žádná majetková újma, výhoda nebo nevýhoda ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.. Jiné smlouvy a dohody s propojenými osobami ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nebyly v rozhodném období roku 2013 uzavřeny. 3. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami nevznikly v rozhodném období roku 2013 žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo ve prospěch propojených osob. Zpráva o vztazích OSC /6

6 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období OSTATNÍ OPATŘENÍ UČINĚNÁ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami nebyla učiněna v rozhodném období roku 2013 žádná ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 5. DŮVĚRNOST INFORMACÍ Předložená zpráva neobsahuje informace o cenách, platbách, splátkách, úrocích ani o jiných finančních částkách ve vztazích mezi propojenými osobami, stejně jako jiné kvantitativní údaje spojené s těmito vztahy. Takové informace a skutečnosti jsou důvěrného charakteru a jsou součástí obchodního tajemství příslušných osob tvořících Skupinu ČEZ. 6. ZÁVĚR Z výše uvedených vztahů mezi propojenými osobami, uzavřených v rozhodném období roku 2013, nevznikla ovládané osobě žádná újma, stejně jako žádné výhody nebo nevýhody ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována statutárním orgánem společnosti OSC, a.s. ve smyslu ustanovení 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti OSC, a.s. a k přezkoumání auditorem roční závěrky společnosti OSC, a.s. za účetní období roku Stanovisko dozorčí rady a výrok auditora k předložené zprávě budou pak prezentovány na řádné valné hromadě společnosti v roce Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013 a jako taková bude projednána řádnou valnou hromadou společnosti OSC, a.s. a bude uložena do sbírky listin společnosti u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Nedílnou součástí předložené zprávy jsou její přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4: - Příloha č. 2 - Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Příloha č. 3 - Ostatní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Příloha č. 4 - Udělená užívací práva (licence) osobám v rámci Skupiny ČEZ v roce 2013 V Brně dne 28. února Za statutární orgán společnosti OSC, a.s. Ing. Vlastimír Krček, předseda představenstva Ing. Luděk Schrumpf, místopředseda představenstva Zpráva o vztazích OSC /6

7 1 A.E. Wind sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 2 Akcez Enerji A.S AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 4 AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul 5 Aken B.V Bergweg 133-A, 3037 EE Rotterdam, Nizozemské království 6 Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 7 Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokak No. 15, Kat:3, Oda 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, Istanbul, Turecko 8 Akenerji Elektrik Üretim A.S / Akka Elektrik Üretim A.S Akkur Enerji Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No.15-17, K3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 11 Areál Třeboradice, a.s Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ Baltic Green I sp. z.o.o ul. Mlynarska 11, , Warszawa, Polsko 13 Baltic Green II sp. z.o.o ul. Mlynarska 11, , Warszawa, Polsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 1/12

8 14 Baltic Green III sp. z.o.o ul. Mlynarska 11, , Warszawa, Polsko 15 Bara Group OOD Georgi Sava Rakovski Street, 4th floor, Region Sredetz,1000 Sofia, Bulgaria 16 Centrum výzkumu Řež s.r.o Husinec-Řež č. p. 130, PSČ CEZ Albania Sh.A. (od Shared Services Albánka Sh.A.) K R Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie 18 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o Fra Andela Zvizdovica br. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina 19 CEZ Bulgaria EAD BULSTAT No Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 20 CEZ Bulgarian Investments B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 21 CEZ Deutschland GmbH HRB München, Karl-Theodor Str. 69, PC 80803, Spolková republika Německo 22 CEZ Distributie S.A Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko 23 CEZ Elektro Bulgaria AD BULSTAT No Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 24 CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko 25 CEZ Finance Ireland Ltd Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko 26 CEZ Hungary Ltd Rétköz u. 5, Budapest, 1118 Budapest, Maďarsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 2/12

9 27 CEZ Chorzow B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 28 CEZ International Finance B.V Hogehilweg 5D 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 29 CEZ International Finance Ireland Ltd Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko 30 CEZ Laboratories Bulgaria EOOD (in liquidation) BULSTAT No Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Sofia, Bulharsko 31 CEZ MH B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 32 CEZ Nowa Skawina S.A ul. Pilsudskiego 10, Skawina, Polsko 33 CEZ Poland Distribution B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 34 CEZ Polska sp. z o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Polsko 35 CEZ Producty Energetyczne Polska sp.z o.o ul. M. Sklodowskej-Curie 30, Chorzow, Polsko 36 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD BULSTAT No Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PC 1309, Bulharsko 37 CEZ Romania S.A Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko 38 CEZ RUS OOO Presnenskij val 19, Moscow, , Ruská Federace 39 CEZ Servicii S.A Piteşti, 148 Republicii Boulevard, PC Rumunsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 3/12

10 40 CEZ Shpërndarje Sh.A. K H Abdyl Fransheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie 41 CEZ Silesia B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 42 CEZ Slovensko, s.r.o Gorkého 3, Bratislava, PSČ , Slovensko 43 CEZ Srbija d.o.o Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, Republika Srbsko 44 CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Poland 45 CEZ Trade Albania SH.P.K. K D Abdyl Fransheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie 46 CEZ Trade Bulgaria EAD BULSTAT No Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 47 CEZ Trade Polska sp. z o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Polsko 48 CEZ Trade Romania S.R.L Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko 49 CEZ Ukraine LLC Velika Vasilkivska street 5, Kyjev, Ukrajina 50 CEZ Vanzare S.A Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko 51 CEZTel, a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ CM European Power International B.V Weena 327, 3013 AL, Rotterdam, Nizozemské království Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 4/12

11 53 CM European Power International s.r.o Lakeside Park, Tomášikova 64, Bratislava, Slovensko 54 CM European Power Slovakia s.r.o Vlčie hrdlo 1/A, Bratislava , Slovensko 55 ČEZ Bohunice a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ Distribuce, a. s Děčín IV- Podmokly,Teplická 874/8, PSČ ČEZ Distribuční služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Energetické služby, s.r.o Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ ČEZ Energetické produkty, s.r.o Hostivice, Komenského 534, PSČ ČEZ Energo, s.r.o Praha 8, Karlín Karolínská 661/4, PSČ ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o Třebíč, Bráfova 16, PSČ ČEZ Korporátní služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Logistika, s.r.o. (zánik ) Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Měření, s.r.o. (zánik ) Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 5/12

12 66 ČEZ Nová energetika Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ Prodej, s.r.o Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ Správa majetku, s.r.o Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ ČEZ Teplárenská, a.s Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ ČEZ, a. s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ ICT Services, a. s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ Eco Etropol AD Georgi Sava Rakovski Street, 4th floor, Region Sredetz,1000 Sofia, Bulgaria 75 Eco-Wind Construction S.A ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 76 Egemer Elektrik Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 77 EGI, a.s. v likvidaci Praha 6, M. Horákové 109, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 6/12

13 78 EGP INVEST, spol. s r.o Uherský Brod, A.Dvořáka 1707, PSČ Elektrárna Dětmarovice, a.s Dětmarovice 1222, PSČ Elektrárna Chvaletice a.s. (do ) Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ Elektrárna Mělník III, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ Elektrárna Počerady, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ Elektrárna Tisová, a.s Březová-Tisová2, PSČ Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, Chorzów, Polsko 85 Elektrownia Skawina S.A ul. Piłsudskiego 10, Skawina, Polsko 86 Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o ul. Chobolańska 29/4, , Szczecin, Polsko 87 Energotrans, a.s Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ Energetické centrum s.r.o Jindřichův Hradec, Otín č.p. 3, PSČ ENERGIE KRUPKA, s.r.o. (do ) Krupka 1, Mariánské náměstí 22, PSČ Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 7/12

14 91 Farma Wiatrowa Wilkolaz-Bychawa sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 92 Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau HRB Ernst-Thälmann-Str. 6, Hohenmölsen, Spolková republika Německo 93 FM service s.r.o Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ FVE Buštěhrad a.s Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ Free Energy Project Oreshets EAD Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 96 F.W. Tolkowiec sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 97 GALA-MIBRAG-Service GmbH HRB Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, 06729, Elsteraue, Spolková republika Německo 98 Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH HRB 2322 Nonnenstrasse 9, Leipzig, Spolková republika Německo 99 In PROJEKT LOUNY engineering, s.r.o Louny, Na valích 899, PSČ Jadrová energetická společnosť Slovenska, a.s Bratislava, Tomášíkova 22, PSČ , Slovensko 101 JESS Invest, s.r.o Bratislava, Tomášíkova 22, PSČ , Slovensko 102 JTSD - Braunkohlebergbau GmbH HRB 9374 Glück Auf Strasse 1, Zeitz, Spolková republika Německo 103 LACOMED, spol. s r.o Husinec-Řež čp. 130, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 8/12

15 104 LOMY MOŘINA spol. s r.o Mořina, PSČ MARTIA a.s Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ Mega Energy sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 107 Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 108 MIBRAG Neue Energie GmbH HRB Glück Auf Strasse 1, Zeitz, Spolková republika Německo 109 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh (MIBRAGmbH) HRB Wiesenstrasse 20, Theissen, Spolková republika Německo 110 MOL-CEZ European Power Hungary Ltd Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, 2440, Maďarsko 111 Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft mbh HRB Wiesenstrasse 20, Theissen, Spolková republika Německo 112 MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung GmbH HRB MW Team Invest S.R.L Geiseltalstrasse 1, Braunsbedra, Spolková republika Německo 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1, Bucuresti, , Romunsko 114 NERS d.o.o. RU Industrijska zona bb, Gacko PC 89240, Bosna a Hercegovina 115 New Kosovo Energy L.L.C Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC , Kosovo 116 Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o Husinec-Řež čp. 130, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 9/12

16 117 OSC, a.s Brno, Staňkova 18a, PSČ Ovidiu Development S.R.L B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, Bucuresti, , Romunsko 119 PPC Úžín, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ PRODECO, a.s Teplice, Masarykova 51, PSČ Sakarya Elektrik Dagitim A.S Sakaraya Elektrik Perakende Sakis A.S Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Orkangazi CaddesiTrafo Tesieri No.72, Oda:1, Maltepe Mahallesi, Adapazari, SAKARAYA, 54100, Turecko 123 SD - 1.strojírenská, a.s. (do ) Bílina, Důlní 437, PSČ SD - Autodoprava, a.s. (od Revitrans, a.s.) Bílina, Důlní 429, PSČ SD - Kolejová doprava, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD - KOMES, a.s Most, Moskevská 14/1, PSČ SD - Rekultivace, a.s. (do ) Kadaň, Tušimice 7, PSČ Severočeské doly a.s Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ SINIT,a.s Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 10/12

17 130 STE - obchodní služby spol. s r.o.v likvidaci (do ) Praha 2, Vinohradská 8, PSČ ŠKODA PRAHA a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ŠKO-ENERGO, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ Taidana Limited HE Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Kypr 136 TEC Varna EAD BULSTAT No Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko 137 Telco Pro Services, a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ Teplárna Trmice, a.s Trmice, Edisonova 453, PSČ TEPLO KRKONOŠE, a.s Vrchlabí, Labská 964, PSČ Teplo Klášterec, a.s Miřetice u Kladna n/ohří, Pod Stadionem 415, PSČ TI Energo, s.r.o Praha Karlín, Karolinská 661/4, PSČ TMK Hydroenergy Power S.R.L Primaverii St., 1st floor, Resita, Caras-Severin County, , Rumunsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 11/12

18 143 Tomis Team S.R.L B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, Bucuresti, , Romunsko 144 Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o Brno, Veveří 95, PSČ ÚJV Řež a.s Husinec-Řež čp. 130, PSČ VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o Vrchlabí, Labská 964, PSČ Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o Plzeň, Tylova 158/46, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 12/12

19 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Poř.č. Číslo smlouvy nebo objednávky Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavření smlouvy Plnění OSC Protiplnění Újma / Přínos Číslo smlouvy OSC ČEZ, a.s. C802 - Modifikace modelu simulátoru ETE, vyvolané realizaci akce B718 a modifikace modelu AZ pro TVEL ČEZ, a.s. D258 - Zapracování změn z HBV do simulátoru ETE (IT ) ČEZ, a.s. B730 - Modernizace průtočných částí NT dílů turbíny 1000 MW - úprava modelu v simulátoru ETE ČEZ, a.s Modifikace plnorozsahového trenažéru EDU, etapa SMN452 ÚJV Řež, a.s. Sběr dat z trenažéru pro analýzu chování personálu BD JE při mimořádných stavech ČEZ, a.s. Profesní školení dispečerů ČEZ, a.s ČEZ, a.s. Certifikace podpůrných na bloku B3 v EDĚ ČEZ, a.s. Certifikace podpůrných na bloku B2 v EDĚ ČEZ, a.s. Certifikace podpůrných (SR) a (MZ) na bloku B4 v EPR ČEZ, a.s. Seřízení regulačních obvodů na bloku B14 v EPR ČEZ ICT Services, a.s. Poskytování servisních pro systém PTIS Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2 1/3

20 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Poř.č. Číslo smlouvy nebo objednávky Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavření smlouvy Plnění OSC Protiplnění Újma / Přínos Číslo smlouvy OSC ČEZ, a.s. Certifikace rozšířeného rozsahu podpůrné služby SR na FB Vltava ČEZ, a.s. Začlenění terminálu Teplárny Trmice do systému RTISZ ( IT ) ČEZ, a.s. Certifikace schopnosti startu ze tmy (BS) na TG1 až TG4 VE Orlík ČEZ, a.s. Řízení výkonu vybraných zdrojů v oblasti Výškov - Chotějovice při přetížení přenosové linky (IT K /2013 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Měření čerpadelo požární vody v elektrárně Dukovany ECH ( ) Elektrárna Chvaletice, a.s. Dodávka terminálu a systému ICV pro elektrárnu Chvaletice /2013/CH Elektrárna Chvaletice, a.s. SRV - Implementace skupinového rozdělovače výkonu do serveru ICV v elektrárně Chvaletice /2013/CH Elektrárna Chvaletice, a.s. Zdvojení serveru ICV (nformační centrum výroby) v elektrárně Chvaletice ČEZ, a.s. Napájení centrální části systému RTISZ na dispečnku ČEZ zařízení ČEZ, a.s. Regulátor ostrovního provozu (LFCOP) ve Skupině ČEZ (IT K0347) ČEZ, a.s. Optimalizace řízení provozu RTISZ 2013 (IT K0355) Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2 2/3

21 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Poř.č. Číslo smlouvy nebo objednávky Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavření smlouvy Plnění OSC Protiplnění Újma / Přínos Číslo smlouvy OSC 23 RO.00/1150/ TMK HYDROENERGY POWER S.R.L. Garanční měření vodních elektráren soustavy RESITA (Rumunsko) po rekonstrukci TI/ ČEZ, a.s. Servis a úpravy řídících jednotek terminálu elektrárny Tisová ČEZ, a.s. Vypovězení smlouvy na servis terminálu v elektrárně Počerady ČEZ, a.s. A740 - Doplnění automatického odstavení TG do systému PCS ETE pro HVB-1 a HVB ČEZ, a.s. D287- Reimplementace AT-RISK změn do systému PCS pro odstávky GO1a GO2 ETE ČEZ, a.s. C333 - Modernizace on-line diagnostických systémů v systému PCS ETE pro GO 2014 HVB-1 a HVB ČEZ, a.s. B730 - Modernizace průtočných částí NT dílů turbíny 1000 MW (úpravy v systému PCS pro HVB-1a HVB-2 ETE) ČEZ Logistika s.r.o. Migrace SW koncentrátorů měření středního výkonu pod OS Windows Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2 3/3

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: K 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný

Více

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem

výhra e-mail na cestě krajina pro život 20 minut dospívání malé radosti návrhářka osudové setkání za obzorem jediný kontakt cesta za úspěchem cesta za úspěchem malé radosti e-mail dospívání na cestě ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Výroční zpráva 2014 návrhářka krajina pro život jediný kontakt osudové setkání za obzorem výhra 20 minut SEZONA

Více

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s.

SKUPINA ČEZ Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Bohemian Development, a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2009 Bohemian Development, Albania Sh.A. Bosna i Hercegovina d.o.o. Bulgaria EAD Ciepło Polska sp. z o.o. Deutschland GmbH Distributie S.A. Elektro Bulgaria AD Elektroproizvodstvo

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 12,4 % Vlastní kapitál vzrostl o 17.129 tis. Kč Růst provozního zisku o 22,4 % Tržby meziročně vzrostly o 62.585

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. 9. 2015 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 30. 9. 2015 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2012 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v

Více

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ parafa ústředí parafa ERZ ČEZ Preambule... 2 Úvodní ustanovení... 2 Působnost ERZ ČEZ... 3 Způsob ustavení

Více

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s.

SKUPINA ČEZ Předběžné výsledky dle IFRS k 31. 12. 2005 Dceřiné podniky (v mil. Kč) Severočeské doly a.s. 31. 12. 2005 Severočeské doly Západočeská Severočeská Východočeská Středočeská Severomoravská energetika, energetika, energetika, energetická energetika, a. s. celkem 9 902 1 201 645 873 1 225 10 003 6

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2016 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA DLE 119A,

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2014 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2014 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ Úvod Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podle ust. 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vypracovaná představenstvem

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66 a) ZÁKONA Č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zpráva o vztazích 2006. Zpráva o vztazích za rok 2006

Zpráva o vztazích 2006. Zpráva o vztazích za rok 2006 Zpráva o vztazích za rok 2006 Představenstvo společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Národní tř. 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924 (dále jen SSŽ, a.s. ), jako statutární orgán ovládané osoby,

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

Zpráva o vztazích. ALMET a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. ALMET a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti ALMET a.s. za účetní období 2014 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4.

Více

Východočeská plynárenská, a.s.

Východočeská plynárenská, a.s. Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Oznámení o konání řádné valné hromady Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Představenstvo akciové společnosti Východočeská

Více

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE 82 ZÁKONA Č. 90/2012 Sb. ZA ROK 2014 Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307,

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2008 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2

04 AL INVEST Břidličná, a.s. / Výroční zpráva 2009 / příloha 2 PŘÍLOHA 2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou společností a o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 2 A l u m i n i u

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 13,1 % Vlastní kapitál vzrostl o 14.595 tis. Kč Růst provozního zisku o 13,3 % Tržby meziročně vzrostly o 10.346

Více

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD Ú Á ČÁ ŘÁ ÁÚČ Í Á Ě Ý Á Á ÚČ ý Č Í Á Ě Í Á Ě Á Í Ý Á Ř Č Č Í Ú Á Ě Ý ý Č Í Á ž ó Í Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD I. ÚVOD Akciová spolenost Explosia byla založena v roce 1998

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a

Více

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Příloha: Zpráva představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT

ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT ČEZ, a. s. RELATED PARTIES REPORT 2007 CEZ GROUP Vztahy_2007_ENG.indd 1 25.3.2008 16:39:47 1. Chart showing relationships within the Group Black arrows = Group ownership Red arrows = relationships described

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2010 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti VOS a.s. za účetní období 2015 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2011 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-5 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu.

Lázně Poděbrady, a. s. řádnou valnou hromadu. Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1471 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Zpráva o vztazích. HIKOR Písek, a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. HIKOR Písek, a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti HIKOR Písek, a.s. za účetní období 2014 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby"

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2012 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Teplárenství a novela energetického zákona (připomínky ke sněmovnímu tisku 566)

Teplárenství a novela energetického zákona (připomínky ke sněmovnímu tisku 566) Teplárenství a novela energetického zákona (připomínky ke sněmovnímu tisku 566) 1 Je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství a bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání

Více

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a275803&typ=full&klic=vr6cq6

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a275803&typ=full&klic=vr6cq6 Stránka. 1 z 14 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1642 Datum zápisu: Spisová značka: B 1642 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2014 podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY Strana 1 1 Oprava regulace parní turbíny typ R1,5-3,5/0,35. Seliko Kojetín 2 Oprava parní turbíny typ R12-3,2/0,4. Tlaková plynárna 3 Seřízení regulace parní turbíny typ TONUS R1,5-3,5/0,45. 4 Technická

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a. s., IČ 45273448, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 542/16, PSČ 170 04, zapsaná v obchodním

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti Datum uzávěrky zprávy 23. 4. 2014 duben 2014 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643 109 612 00

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

mezi DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na zajištění zimní a běžné letní údržby silnic II. a III. třídy a služeb spojených se správou a údržbou nemovitého majetku ve vlastnictví zadavatele na území Královéhradeckého

Více