Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ.04.1.03/2.2.15."

Transkript

1 Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ / /0110 ETIKETA Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem státním rozpočtem ČR.

2 OBSAH 1 Počátky etikety 2 Ve společnosti si nejsme rovni 3 Návštěva 4 Různé typy rodinných událostí 5 Svatba 6 Pohřeb 7 Pracovní společenské události 8 Slavnostní společenské události 9 Návštěva kulturních zařízení 10 Šaty dělají člověka 11 Společenské nehody 2

3 Úvod Etiketa je soubor historicky vytvářených a tradicí ustálených pravidel chování. Jakmile se člověk stal členem tlupy musel začít respektovat její normy, které se vytvářely praxí co tlupu ohrožovalo, to bylo zapovězeno, co přispívalo k bezpečí a prosperitě bylo vítáno. Již před dvěma stovkami let platila tato definice: Etiketa je soubor jistých zvyků a obyčejů ve společenském styku. Dobré mravy vytvářejí kultivované vztahy mezi lidmi. Slušnost lidi sbližuje. Člověk, který je společenský a k druhým ohleduplný, je oblíbený. Slušnost může být člověku dána, zdvořilosti je nutné se učit. Základem slušnosti je úcta a ohleduplnost k bližnímu. Zdvořilost je úmyslné omezení vlastního egoismu a je dobrovolným podřízením se platným normám a pravidlům společenského chování. Nejdůležitější vlastností člověka jsou takt a empatie schopnost vcítit se do situace, potřeb a pocitů druhého člověka. Některá pravidla společenského styku zastarávají, mění se nebo časem úplně mizí. Nezastaraly však zásady slušnosti, zdvořilosti a taktu. Arthur Schopenhauer řekl, že zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem. Na toto memento bychom neměli nikdy zapomínat. 3

4 1. Počátky etikety První pravidlo etikety pro chování dvorské šlechty prý stanovil zahradník Ludvíka XIV., který zakázal rozverným párům dovádět na krásných trávnících ve Versailles tím, že do trávníku zapichoval cedulky se zákazem. Druhým možným výkladem je, že za významnými hodnostáři u dvora chodil ceremoniář s cedulkou se jménem dotyčného šlechtice. Třetím vysvětlením je, že slovo etiketa vzniklo ze starofrancouzského estiquer a znamená vyvěsit nebo připevnit. Šlo o pravidla, která se dodržovala u královského dvora a byla vyvěšována na zeď. U nás se zasadil o pravidla novodobé etikety Dr. Jiří Guth-Jarkovský, první ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka. PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský je tradičně spojován se slušným chováním a pravidly etikety u nás. Narodil se 23. ledna 1861 v Heřmanově Městci, jako syn panského úředníka. Po otcově odchodu do důchodu v roce 1868 žila rodina u matčiných rodičů v Kostelci nad Orlicí. Gymnázium navštěvoval v letech v Rychnově nad Kněžnou. Pak studoval na české části Karlo-Ferdinandovy university v Praze ( ), kde vystudoval filosofii, matematiku a fyziku. Zároveň navštěvoval Skuherského varhanickou školu, neboť byl velmi nadaným hudebníkem. Do roku 1887 byl vychovatelem princů ze Schaumburg-Lippe v Náchodě. V období učil na Akademickém gymnáziu v Praze, na gymnáziu v Klatovech a od roku 1896 do roku 1918 opět v Praze. Věnoval se překladatelství, do češtiny například přeložil knihy Karla Maye. Ještě jako student v Praze se podílel na vzniku Filozofické jednoty. V roce 1892 se stal spolupracovníkem a členem redakce Ottova slovníku naučného. Byl členem spisovatelského spolku Máj a byl také ve vedení Svatoboru. Na svou dobu byl mimořádně zcestovalý a o svých cestách po Evropě, Africe a Americe napsal řadu knih. Nakladatelství Kunc a Hamerský v Kostelci nad Orlicí vydalo v roce 1902 jeho cestopisy Na zeleném Erinu a Na moři a za mořem. V roce 1891 odjel do Paříže, kde se seznámil a spřátelil s baronem Pierrem de Coubertinem, jenž stál u zrodu novodobé tradice olympijských her. V roce 1894 se dr. Guth-Jarkovský podílel na vzniku Mezinárodního olympijského výboru a stal se jeho členem. Stál i u zrodu Českého olympijského výboru a stal se jeho 4

5 členem(1896), kde byl jeho prvním předsedou. Byl dlouholetým předsedou Klubu českých turistů. Těsně před první světovou válkou vydal své první knihy o společenském chování. To byl zřejmě jeden z důvodů, že po vzniku Československé republiky byl povolán do kanceláře prezidenta Masaryka jako ceremoniář s titulem ministerského rady (1919). Funkce odpovídala dnešnímu vedoucímu diplomatického protokolu. Při své práci měl značné problémy. Po složitém císařském ceremoniálu, založeném na nepřísnější etiketě španělského dvora, byl nucen se stavět proti názorům některých osob, že formální stránka společenského styku hlavy státu demokratické republiky je zbytečnou záležitostí. Také mu připadla mu připadla nevděčná, ale ve své době neobyčejně záslužná úloha. Společně s několika dalšími musel bojovat proti tehdy zřejmě dosti rozšířeným názorům, že slušnost je záležitostí aristokracie a k nové republice se nehodí. Musel se často postavit proti názoru, že společenské chování platí jen pro horních deset tisíc a pro obyčejný lid je hloupostí. V roce 1920 byl jmenován lektorem společenské výchovy na Univerzitě Karlově. Do podvědomí i dnešní populace se nejvíce zapsal uveřejněním velmi dobře promyšleného systému pravidel slušného chování. Vydal několik knih, které podávají přehled o etiketě. Mezi nejznámější patří Společenský katechismus I-III, dále Stolničení, Základy společenské výchovy, Pravidla slušnosti pro mládež, Slušnost a demokracie. Syn prezidenta Masaryka Jan, neměl Dr. Gutha-Jarkovského příliš v lásce, nikoli jako člověka, ale jako představitele formálnosti ve společnosti. V knize Úsměvy Jana Masaryka k tomu píše Vladimír Thiele: Knížka, kterou Jan Masaryk nikdy nedočetl, byl Společenský průvodce pro mladého muže od pana doktora Gutha-Jarkovského. Všichni příbuzní a přátelé Jana Masaryka věděli, jak se Jan na přemrštěnou společenskou etiketu dívá. Byla mu k smíchu. Pro svou bezduchost a přepjatost. Jednou se stalo, že byl Jan Masaryk pozván do soukromí na slavnostní večeři. Hostitel i jeho rodina si kvůli panu ministrovi oblékli své nejlepší šaty, pan domu dokonce frak. Zkrátka salónní aranžmá, jak se patří. Jan Masaryk než zasedl ke stolu beze slova obrátil svůj kabát naruby a večeřel pak s podšívkou navrch. Zda měl z toho hostitel infarkt, není již známo. Dr. Guth-Jarkovský zemřel 8. ledna 1943 v Náchodě, pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze. Jméno PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského je dnes synonymem pro slušné chování. On sám se stal symbolem umění chovat se kultivovaně. 5

6 2. Ve společnosti si nejsme rovni Obecná pravidla společenského chování se opírají o zásadu společenské přednosti. Důvody jsou: - praktické, protože se tak při vstupu, výstupu nebo odchodu vyloučí srážka dvou osob - poskytnutí přednosti jako projev úcty k věku, postavení, či pohlaví. Zásadním pravidlem je, že osoby starší, nadřízené nebo ženy mají přednosti před osobami mladšími, podřízenými nebo muži. V pracovním i osobním styku hraje důležitou úlohu takt. Taktní jednání se projeví například v přednosti ve dveřích ženě, i když je podřízenou. Chceme-li ve společnosti uspět, znamená to rychle se rozhodnout, kdo je společensky významnější a kdo méně. Ale musíme si uvědomit, že funkce i věk jsou relativní, jediným pevným bodem je žena. Takzvaný nadřízený se nadřazuje obyčejně ženě až od úrovně ministra, teprve zde ženský princip ustupuje. Už tisíce let má žena ve společnosti výjimečné postavení. V dobách Gutha-Jarkovského však měla paradoxní postavení sice jí byla prokazována ve společnosti úcta, ale bez gardedámy nebo manžela se nemohla samostatně ve společnosti pohybovat. Dnes má žena rovnocenné postavení s mužem, ale to neznamená, že by jí muž neměl svou galantností projevovat úctu. Ženě, nadřízenému, staršímu či hostovi se prokazuje úcta tím, že je máme stále po pravé straně (na ulici, v divadle). Jestliže je uvádíme do míst jim neznámých jdeme jako první, představujeme jim jako prvním ostatní osoby, usazujeme je na nejlepší místa u stolu. V obchodě nebo restauraci je samozřejmě zákazník bez ohledu na věk či pohlaví vždy nadřazen personálu. Bohužel někteří prodavači a číšníci na to zatím nepřišli. 2.1 Představování Představování (se) patří mezi obtížné disciplíny v oblasti společenského vystupování, protože vyžaduje pohotovost a jistý šarm. Muž se představuje jako první ženě a nato se představí žena muži nebo nejdříve představí hostitel muže ženě a potom ženu muži. Stejně tak se představuje mladší staršímu, méně významný významnějšímu. Představujeme-li někoho všeobecně známé osobě, ji představovat nemusíme. 6

7 Pokud k nám přisedne známý například v restauraci, jsme povinni jej představit ostatním. Představujeme se celým jménem nejprve křestní jméno a potom příjmení. Jméno musíme vyslovit zřetelně a nahlas. Měli bychom připojit si zdvořilostní formuli těší mě nebo rád vás poznávám, popř. dobrý den, dobrý večer apod. Představovat sám sebe titulem je trapné. Jsem doktor Novák navozuje dojem, že křestní jméno dotyčného je Doktor. Jsem doktor Josef Novák signalizuje, že dotyčný na svém titulu lpí víc než na vlastním jméně. Za nepřípustné je představování ženy jsem doktor Nováková. Chceme-li, aby osoba, které jsme představováni věděli, že máme nějaký akademický titul, předáme při představování partnerovi vizitku. Titul by však měla připojit třetí osoba, jestliže dotyčného někomu představuje. Pro ty co zapomínají jména představených se doporučuje, oslovovat daného člověka co nejčastěji jménem. Ale pozor je třeba dodržet určitou míru, aby nás pak dotyčný nepovažoval spíš za psychopata. Není ostudou se představovaného ještě jednou zeptat na jméno. Člověk, který má komplikované nebo cizí jméno, událé nejlépe nezdržuje-li se hláskováním, ale rovnou při představení předloží partnerovi svou vizitku. Představujeme se vždy vestoje, muži si zapnou sako. Žena sice může zůstat sedět, ale měla by raději vstát, zvlášť je-li jí představován starší muž a vždy vstane, když se seznamuje se ženou. Zapeklitou situací je, máme-li představit více osob najednou. Zde není možno postupovat podle pravidel, zde dáváme přednost spontánnosti, aby představování nevyznělo spíš bezradně. Určitě je však třeba upřednostnit toho nejvýznamnější. Jestliže se setkají dva páry, které se neznají, musí jeden z páru vyvinout iniciativu a začít. Obvykle by to měl udělat muž méně významný nebo mladší, který se představí svému protějšku, pak jeho partnerce a představí svou partnerku. Druhý pár pak to učiní stejně. Ruku však podává významnější pár. Vždy je lepší, ujme-li se představování hostitel. Ruku podává vždy společensky významnější osoba nebo žena. Společensky významnější osoba musí mít prostor pro odmítnutí kontaktu. Toto se však nestává, naopak Zkušený hostitel mimo jmen představených uvede i jejich stručnou charakteristiku. Například: Paní ředitelko dovolte, abych vám představil svého přítele Jana Nováka, který je redaktorem týdeníku Lidé a země. Je to vznikající lyžař a horolezec nedávno se vrátil z K 2. Honzo, toto je naše paní ředitelka firmy Markéta Novotná, které velmi krásně maluje a má doma sedm koček. Pak může s klidem pokračovat v představování dalších párů, protože je předpoklad, že představení se budou již mít o čem bavit. Představování je vlastně první společenský kontakt dvou osob, a proto je dobře si pamatovat, že už nikdy nebudeme mít druhou šanci udělat dobrý první dojem. 7

8 2.2 Podávání ruky Podání ruky patří k nejrozšířenějšímu pozdravu téměř na celém světě. Naši předkové tímto úkonem naznačovali, že v ruce nedrží zbraň. Ruka se nepodáváme přes překážku, přes stůl ani křížem s dalším párem. Podává se pravá ruka celá, nikoli jen prsty a ne typu leklá ryba ani chlapský stisk ruky, po kterém musí host vyhledat ošetřujícího lékaře. Výjimku si vymysleli skauti, kteří většinou podávají levou ruku, s odůvodněním, že je blíž srdci. Ruka se podává krátce a vždy se přitom díváme druhému do očí. Mírný úklon hlavy není přitom na škodu, ale není nutný. Nikdy se neklaníme celým tělem. Ruku podáváme s úsměvem. Je-li druhá osoba společensky méně významná, může žena při podávání ruky zůstat sedět, ale není to úplně vhodné. Muž musí povstat vždy. Pokud se nám potí ruce, ještě před vstupem do místnosti si je osušíme kapesníkem. Pokud je máme studené, partnerovi se omluvíme. Nepodáváme ruku v sádře ani v lyžařské rukavici. Žena si při podávání rukou nechává rukavice pokud jsou součástí společenského úboru, venku i v kožené nebo pletené rukavici. Svlékne-li si však starší žena rukavici, mladší to musí udělat také. Rukou nikdy nepotřásáme! Za nevhodné se pokládá tisknout partnerovi ruku oběma rukama nebo jej při stisku zároveň brát levou rukou přátelsky za rameno nebo paži. Také jsou nevhodné další familiérní projevy jako například poplácávání po zádech. Vůči ženě je pak takové chování naprosto nemístné. Některé příručky uvádějí dobu stisku šest vteřin. Zkuste si to, je to velmi nekonečná doba! Ve skutečnosti by měl trvat vteřinu. Nepodáváme ruku obsluhujícímu personálu číšníkům, pokojským, vrátným. Ruku nepodáváme ani tehdy, když náš protějšek něco nese, co by se s obtížemi přemisťovalo, aby mohl podanou ruku přijmout. Ruku nenabízíme ani na recepcích a rautech člověku, který si právě nese plný talířek a skleničku s pitím. Stane-li se to nám, máme v tomto případě právo ruku odmítnout. Učiníme to s omluvným úsměvem a případně i formulací, že se ještě uvidíme. 2.3 Líbání ruky 8

9 Ve společnosti se dnes líbání ruky pokládá spíše za teatrální gesto, ale v některých zemích, třeba v Polsku nebo ve Francii, kde jsou silné aristokratické tradice, se toto ještě udržuje a žena musí být i na tuto variantu připravena. Jde o chvíli, kdy žena cítí, že muž nabídnutou ruku uchopil za konečky prstů a otáčí ji hřbetem ruky nahoru. Muž ruku jen mírně nadzvedne, skloní hlavu a svými rty se přiblíží k ruce ženy. Rty se musí zastavit asi centimetr nad hřbetem ruky. Polibek se pouze naznačuje. Jestliže muž políbí ruku jedné z žen ve společnosti, musí pak políbit ruku všem. Podle tradice se líbá ruka jen vdaným ženám, ale v praxi se to těžko rozliší. Žena by se políbení ruky neměla vzpírat a měla by se políbení podvolit. Nikdy se nelíbá ruka v rukavici. Stejně tak nelíbá ženě ruku muž, který má pokrytou hlavu. Podle klasické etikety se ruka nelíbá na veřejném prostranství, ale jen v uzavřené místnosti. 2.4 Pozdravení Pozdrav chápeme jako projev úcty, přátelství či přízně. Osoba mladší, podřízená, muž nebo člověk vstupující do místnosti zdraví jako první. Ale i zde platí, že hodně mladá žena zdraví jako první o hodně staršího muže, podřízená zdraví nadřízeného, ale je-li muž taktní, pozdraví jako první. Nejsme-li si jisti, kdo by měl pozdravit jako první, držme se zásady, že zdraví vždy ten zdvořilejší. Zdravíme každého, komu jsme byli představeni nebo s kým se stýkáme častěji. Není tedy chyba nepozdravit na ulici prodavačku, u které jsme si den předtím něco kupovali, ale jestliže nás v restauraci obsluhuje několik let ten samý číšník, měli bychom se s ním na ulici pozdravit. Ve společnosti pán při pozdravu vstává, pokud je jasné, že se u něj zdravený zastaví. Žena nevstává. Potkáme-li přítele, který doprovází osobu nám neznámou nebo osobu výše postavenou (např. rodiče), je náš pozdrav určen oběma. 2.5 Cizinci a pozdravy Francouzi, kteří jsou si blízcí se někdy symbolicky líbají na obě tváře nejčastěji muž se ženou nebo obě ženy. Jde o lehký dotyk tvářemi, ne rty nebo polibek jen naznačí. Starší dámy v Rakousku a Polsku, případně umělkyně ocení políbení ruky. Že o políbení ruky stojí je poznat z toho, jak ruku podávají. 9

10 V jižní Americe se blízcí přátelé a ženy často líbají, objímají a při loučení si posílají polibek na dálku. Většina Japonců již vyměnila ve styku s Evropanem tradiční úklonu za běžné podání ruky. Při setkání s úklonou je třeba jí oplatit. Indové zdraví spojením dlaní a úklonou. Polibek na tvář se pokládá za urážku. Tradiční čínský pozdrav je mírná úklona: muži při ní připaží, ženy spojí ruce v klíně. Dalším pozdravem je zatleskání je třeba odpovědět stejně. Thajský pozdrav wai - je malá úklona s dlaněmi sepjatými před hrudníkem. Odpovídá se stejně. Používá se i jako poděkování nebo výraz lítosti. V řadě afrických států Somálsko, Etiopie se lidé objímají, ale nedotknou se tvářemi. Polibek je určen jen členům rodiny. Podávání ruky je typické spíš pro křesťanskou a euroatlantickou civilizaci. V islámských zemích ruku podává první muž, ne žena a společensky méně významný společensky významnějšímu (podřízený nadřízenému, student profesorovi). Ortodoxní židovka ruku nepodává. 2.6 Vizitky Vizitkám se dříve říkalo navštívenky, protože návštěva vždy po příchodu předala vizitku služebné nebo komorníkovi, kteří je pak uvedli do salonu. Předávají se při prvním seznámení. Obdarování vizitkou je třeba opětovat. Po obdržení vizitky je třeba jí věnovat pozornost, případnou nejasnost si ihned objasnit. Vizitky přikládáme ke všem darům, ale i kyticím při hromadných příležitostech, aby obdarovávaný věděl, komu a za co poděkovat. Předávání a přebírání vizitek je třeba v Japonsku velký obřad: vizitka se podává i přebírá oběma rukama, oba se navzájem ukloní a text na vizitce nahlas přečtou a poté uloží vizitku do náprsní tašky. Naše kultura není tak obřadná. Vizitky bychom měli mít stále po ruce nejlépe ve speciálním pouzdře na vizitky. Existují tři základní druhy vizitek: osobní, firemní a diplomatické. Osobní většinou uvádějí pouze číslo telefonu a adresu (zaměstnání nebo bytu). Titul je v tomto případě pokládán za nevkus. Firemní (služební) uvádějí titul, jméno, příjmení, funkci, adresu zaměstnání, telefon, fax a do zaměstnání. Zásadně neuvádíme soukromou adresu. 10

11 U diplomatických vizitek platí zásada, že čím vyšší funkce, tím méně vedlejších údajů, jako je telefon, fax atd. Proto diplomatická vizitka obsahuje jen jméno diplomata, jeho funkci a označení úřadu. Nejsou na ni uvedeny akademické tituly ani jiné informace. Dříve se používaly i vizitky manželské s údaji společnými pro oba manžele. Dnes se považují za přežitek. Na vizitky se první uvádí křestní jméno a potom příjmení. To platí i pro vizitky v jiných zemích, kromě maďarštiny, kde je pořadí obrácené. V cizojazyčných verzích se křestní jméno nikdy nepřekládá a nelze převzít naše tituly. Grafické ztvárnění vizitky hodně prozradí o majiteli okázalé, zlaté, velmi barevné či netypické velikosti prozrazují touhu majitele zaujmout alespoň vizitkou. Jednoduché prozrazují dobrý vkus a sebevědomí. Kritické poznámky si necháme pro sebe, pochvaly vizitky vyslovíme nahlas. V naší republice se nejčastěji používá formát 9 x 5 cm. Vizitka s textem na výšku naznačuje, že chcete zaujmout, text na šířku působí seriozněji. Papír je nejlépe použít bílý. Nedoporučuje se ani používat oboustranné vizitky, např. česko-anglické. Působí to dojmem, že nemáme na to, abychom si nechali vytisknout dvoje. Stejným prohřeškem je, dá-li Čech Čechovi cizojazyčnou vizitku. Pokud nám náhodou české došly, je vhodné se partnerovi omluvit. 2.7 Oslovování a tituly Donedávna platilo, že neprovdanou ženu oslovujeme slečno, vdanou paní. V současné době se začíná prosazovat oslovení paní u všech žen s výjimkou velmi mladých dívek. Pokud si oslovená přeje být oslovována slečno, upozorní na to. Pokud používáme titul, oslovujeme vdanou i svobodnou ženu paní doktorko, oslovení paní doktor nebo paní doktore je hrubým prohřeškem. Oslovit lze jménem, titulem nebo funkcí pane Nováku, paní Nováková, pane řediteli, paní starostko, pane ministře nebo paní ministryně. Jestliže se nám někdo představil bez titulu a vizitku nám nedal nebo na ní titul nemá neriskujeme a oslovujeme bez titulu. Dědictvím rakousko-uherské monarchie je hojné rozšíření a užívání titulů. Sami sebe můžeme představit titulem, ale zní to škrobeně. Své společníky ale titulem představujeme. Jiného člověka oslavujeme jen jeho nejvýznamnějším titulem. Pan a paní se při představování druhé osobě vynechává Dovol, abych ti představil profesora Nováka. 11

12 Nikdo by se neměl pohoršovat, je-li osloven bez titulu. Za velmi nevychované se považuje upozornit oslovujícího na to, že máme titul. Oslovení prezident je u nás běžné pro představitele různých spolků a firem, například v Americe je však spojeno jen s hlavou státu. Oslovujeme vždy 5. pádem pane Krbče, pane Langře. Nikdy neoslovujeme v prvním pádě pane Novák. Přehled titulů a hodností Vědecko-akademické tituly absolventů vysokých škol Bc. (bacalarius) bakalář (absolvent nižšího stupně VŠ) BcA. bakalář v oblasti umění Ing. (ingeniarius) inženýr v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství Ing.arch. (ingeniarius architectus) inženýr architekt MUDr. (medicinae universae doctor) doktor všeobecného lékařství MVDr. (medicinae veterinae doctor) doktor veterinární medicíny Mgr. (magister) magistr absolvent pětiletého VŠ studia bez doktorátu MgA. magistr umění JUDr. (juris utriusque doctor) doktor obojího práva doktor práv PhDr. (philosophiae doctor) doktor filozofie doktor v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd RNDr. (rerum naturalium doctor) doktor přírodních věd PharmDr. (pharmaciae doctor) doktor farmacie ThLic. licenciář teologie v oblasti katolické teologie ThDr. (theologiae doctor) doktor teologie PhMr. (pharmaciae magister) magistr farmacie PaedDr. (paedagogicae doctor) doktor pedagogiky RTDr. (rerum technicarum doctor) doktor technických věd Vědecko-akademické tituly řídících pracovníků VŠ Rektor vedoucí pracovník vysoké školy Prorektor zástupce vedoucího pracovníka vysoké školy Kvestor vedoucí pracovník správy na vysoké škole Děkan vedoucí pracovník fakulty Tituly uváděné za jménem dosažené dalším studiem po absolvování vysoké školy CSc. (candidatus scientiarum) kandidát věd DrSc. (doctor scientiarum) doktor věd Ph.D. doktor absolvent doktorského studia na kterékoli necírkevní škole, tedy i technické Th.D. doktor teologie, absolvent doktorského studia na teologické fakultě Dr.h.c. (doctor honoris causa) doktor y důvodu cti - čestný titul doktora, uděluje se ve výjimečných případech 12

13 Nový školský zákon neuvádí tituly: PeadDr. doktor pedagogických věd PhMr. magistr farmacie CSc. kandidát věd DrSc. doktor věd. Jejich platnost nebyla zrušena (s výjimkou už dříve zaniklého titulu RSDr.), ale již se neudělují. Titul M.B.A. (Master of Business Administration) mistr podnikové ekonomiky není vysokoškolským titulem. Jde o označení absolventa určitého typu takzvaného distančního studia, tedy certifikovaného kursu celoživotního vzdělávání zaměřeného na obchod. Titul může absolventovi pomoci při konkurzu do mezinárodní firmy. Vědecko-pedagogické tituly řídících pracovníků na VŠ: Prof. profesor Doc. docent Pozor vyučujícího na střední škole sice studenti oslovují pane profesore, ale nejde o vysokoškolský titul a proto se nesmí uvádět před jménem. Profesor Josef Novák, FF UK Praha vysokoškolský vyučující Josef Novák, profesor na SPŠG Praha středoškolský vyučující Důstojnické hodnosti příslušníků armády a policie: por. poručík plk. plukovník npor. nadporučík genmjr. generálmajor kpt. kapitán genpor. generálporučík mjr. major genplk. generálplukovník pplk. podplukovník arm.gen. armádní generál Oslovování v různých situacích: Rektor na univerzitní půdě při slavnostních příležitostech - Vaše Magnificence Děkan -Spektabilis pane děkane Farář - důstojný pane, velebný pane, otče nebo důstojný otče, případně pane faráři Jeptiška - sestro, ctihodná sestro Biskup a arcibiskup - pane biskupe nebo pane arcibiskupe, Vaše Excelence (v dopise Vážený otče biskupe nebo arcibiskupe) Kardinál - pane kardinále nebo Vaše Eminence Papež nebo tibetský dalajláma - Vaše Svatosti Prezident republiky - pane prezidente, paní prezidentko Velvyslance, ministry zahraničí, premiéry, ale i cizí prezidenty oslovujeme Excelence, v písemném kontaktu Vaše Excelence. Nicméně moderní doba zjednodušila a počeštila i oslovování v této oblasti běžně proto již říkáme pane prezidente, pane premiére, pane velvyslanče. Krále, královna Vaše Veličenstvo Manžel královny nebo manželka krále, velkovévodu, prince či jiného člena královské rodiny Vaše královská Výsosti Vévoda Vaše Výsosti 13

14 Císař Vaše císařské Veličenstvo (jediným císařem na světě je japonský císař) V rozhovoru s korunovanými hlavami neužíváme opakovaně královského titulu, stačí jen jednou a dál již oslovujeme madam nebo sir. Šlechtické tituly byly u nás zrušeny již v roce 1918 zákonem (Sbírka zákonů a nařízení ). Z uvedeného důvodu se v úředních dokumentech (občanský průkaz, cestovní pas) nesmí uvádět šlechtický titul. 2.8 Tituly a jejich používání v zahraničí Naše tituly nelze jednoduše přenést do cizích jazyků. Užívání titulů v zahraničí je odlišné od našich zvyklostí. Také mezi zeměmi jsou značné rozdíly: Německo Německy mluvící země nám daly tituly doktor a inženýr. Šlechtice s označením von oslovujeme Herr von +příjmení ( např. Herr von Hohenstein). Hraběte oslovujeme Herr Graf bez příjmení. Někteří šlechtici mají titul von und zu zde se zůstává u oslovení von. Velká Británie V anglosaských zemích jsou běžné tituly: B.A. - Bachelor of Arts bakalář svobodných umění M.A. - Master of Arts mistr svobodných umění B.L. - Bachelor od Laws bakalář práv L.M. - Master of Laws - mistr práv B.Sc. - Bachelor of Science bakalář přírodních věd M.Sc.- Master of Science mistr přírodních věd Tyto tituly řadíme za jméno. Oslovení Doktor je určeno pouze pro lékaře s výjimkou chirurgů, nikoliv pro právníka. Důstojnické hodnosti jsou užívány hojně a to i u osob, které odešly y vojska. Osoby předsedající jakémukoliv zasedání oslovujeme pane předsedo Mister Chairman. Existuje zde také široká škála šlechtických titulů, které jsou často užívány. Mezi nejnižší patří Sir. Jeho nositel, věnuje-li se politice, může být zvolen do Dolní sněmovny britského parlamentu (není tedy ve Sněmovně Lordů). Oslovuje ho Sir +křestní jméno (např. Sir John), nikoliv ve spojení s příjmením (Sir Smith). Manželka takového šlechtice je Lady+příjmení (Lady Smith). Ekvivalentem mužského Sir je šlechtický titul ženě Dame. Oslovujeme podobně Dame+ křestní jméno (Dame Mary nikoliv Dame Smith. Vyšší šlechtický titul je Lord. Nositele oslovuje ve spojení s příjmením Lord Smith. Ženy s titulem oslovujeme podle druhu titulu např. Baroness Thatcher. 14

15 Francie Osoby s předložkou de nebo de la dosáhly nejvyšších vojenských nebo politických funkcí (např. de Gaule). Těchto predikátů je nutno ve spojení se jménem užívat. Funkční tituly se povyšují např. náměstek ministra je oslovován pane ministře (stejně tak se děje i v Polsku). Oslovení lékařů je stejné jako ve Velké Británii. Bohatě se oslovuje funkčními tituly, řídké je oslovování akademickými tituly. Rusko Kromě baltských republik se užívá oslovení křestním jménem + tzv. otčestvem, tj. křestním jménem otce s koncovkou ič (u muže) např. Sergej Michajlovič, u ženy pak s koncovkou ovna např. Anna Michajlovna Tykání I při tykání platí pravidla společenské pyramidy. Tykání nabízí starší mladšímu, významnější méně významnému, žena nabízí tykání muži. Společensky méně významný může pouze významnějšímu nabídnout, aby mu tykal (např. snacha tchýni). Nabídku tykání je možné odmítnout, ale obyčejně to dost dobře nejde je to stejné jako při podání ruky. Tykání sice navrhuje společensky významnější osoba, ale s jednou výjimkou, tykání na pracovišti je jen v rukou šéfa, byť je mladší a muž. Jen nadřízený určuje, v jakých vztazích bude se svými podřízenými. Nejvhodnější je, když si nadřízený s podřízeným vyká při tykání se někdy špatně vytýkají chyby. Pokud se rozhodne pro tykání, měl by dodržovat zásadu rovnosti a nabídnout tykání všem podřízeným určitého věku a postavení. Řada firem, zejména zahraničních, zavádí tykání jako normu. Pokud vám to vadí, máte dvě možnosti: buď se pokusíte manažerovi, který s tím přišel vysvětlit, že to odporuje našim tradicím, nebo si najít jiné místo. Kombinace oslovení křestním jménem a vykání je možné až poté, co s tím dotyčný souhlasí. Šéf, který podřízené vyká a zároveň ji oslovuje zdrobnělinou křestního jména vzbuzuje dojem, že je mezi nimi důvěrnější vztah. Trapné je to, je-li podřízená výrazně starší. Velmi nevhodné je nabídnout podřízenému tykání v soukromí a na pracovišti vykání. Dr. Guth-Jarkovský ve svém Společenském katechismu uvádí: Říká se, že není radno ukládat si své groše tam, kde ředitel peněžního ústavu s personálem si tyká ale statisticky to dokázáno není. 15

16 3. Návštěva Návštěvu bychom si měli dohodnout vždy předem, a to i mezi blízkými přáteli. Neohlášená návštěva se sice dobrým přátelům toleruje, ale určitě ne v době jídla nebo pozdě večer. Nemocného nenavštěvujeme nikdy bez toho, abychom si dopředu vyžádali jeho souhlas. Pozvání na návštěvu prakticky nejde odmítnout je možné ji pouze odkládat, chceme-li se jí vyhnout. Pozvání od společensky významné osoby musíme přijmout. Na návštěvu je vhodné přijít o deset minut později. Zcela vyloučeno je přijít dříve, než bylo dohodnuto. Zda je možné vzít na návštěvu děti je třeba vždy dopředu dohodnout s hostitelem. Nikdy nevodíme na návštěvu psa, pokud si to hostitel vysloveně nevyžádá. Na návštěvě se nepřezouváme. Muž v obleku a ponožkách, stejně jako dáma v šatech a punčochách či bosa, popřípadě v obnošených pantoflích budou vypadat směšně. Hostitelé by naopak měli mít také společenskou obuv. Výjimku je možné udělat za deštivého a blátového počasí. 3.1 Cizinci na návštěvě Je dobré si včas uvědomit, že různé národy mají své stravovací zvyklosti a že každý host může mít i své vlastní libůstky nebo zdravotní omezení. Minimálně bychom měli vědět, zda pije alkohol, případně zda jí maso a sladké. Nepovažuje se za porušení etikety se ho dopředu zeptat. Zeptá-li se Angličan nebo Američan, kde je koupelna (bathroom), jsou dvě možnosti: chce si umýt ruce nebo jít na záchod. Je nejlepší mu ukázat obojí. 3.2 Pozdravení a rozloučení První zdraví hostitelka příchozí ženu, poté hosta a pak se s příchozími pozdraví hostitel. Nejdříve se ženou, pak s mužem. Muž předává hostitelce kytici a žena hostiteli dárek. Hostitelé by s možností, že návštěva přinese kytici měla počítat a mít připravenou vázu, aby do ní květiny mohla dát a hned vystavit. Pobíhání po bytě a hledání přivádí návštěvníky většinou do rozpaků. Přijdeme-li do místnosti, kde je více hostí, jdeme nejdříve pozdravit hostitelku a hostitele. 16

17 Host není povinen obcházet všechny přítomné a představovat se jim. Seznamuje se s nimi během návštěvy podle potřeby. Z větší společnosti můžeme odejít bez toho, že se budeme loučit se všemi přítomnými. Stačí se rozloučit s hostitelkou a hostitelem. Větši společnost se většinou počítá nad deset osob. Zásadou je, že návštěvu zahajuje hostitel, ale ukončuje host. Hosté by měli sami odhadnout, kdy by měli odejít. Nestane-li se to, měl by hostitel občas stočit nenápadný pohled na hodinky či prohodit něco o zítřejším náročném dni. Víc udělat nemůže, mimo uvědomění si faktu, koho si příště pozvat na návštěvu. 3.3 Květiny a dary Je nezdvořilé přijmout pozvání na návštěvu a nic nepřinést. Vhodné jsou květiny nebo bonboniéra pro hostitelku, případně kvalitní alkohol pro hostitele. Pokud víme, že je hostitel zapřísáhlý abstinent, není alkohol nejlepší dárek. Pokud mají hostitelé děti, je dobré přinést nějakou maličkost také pro ně. Z kytice vždy odstraňujeme papír, necháváme jen průhledný celofán. Láhev vína může ve vhodném obalu zůstat. Květů by měl být vždy lichý počet. Ale darování jedné květiny vzbuzuje dojem důvěrnosti. Mladším dívkám se dávají květy světlejší, starším tmavší. Mužům se květiny nedávají výjimkou jsou nemocní, umělci a starší muži slavící významné jubileum. Květiny v květináči dáváme jen lidem, o nichž víme, že je mají rádi a že jim udělají radost. Jde-li mladý muž do rodiny své přítelkyně, měl by přinést květiny přítelkyni i její matce. Obdarovaný dá květiny hned do vázy pokud tak neučiní, dává najevo neúctu k dárci. Posílají-li se květiny, je vhodné k nim připojit obálku s vizitkou nebo přáním. Za zaslané květiny je vhodné ústně nebo písemně poděkovat. Telefonické poděkování není vhodné. Pozor na volbu květin zvlášť starší dámy můžeme urazit, dáme-li jim květiny pokládané za hřbitovní chryzantémy, bílé lilie apod. Tulipán údajně podle květomluvy znamená, že pochybujeme o inteligenci obdarované. Obal je stejně důležitý jako dar sám ukazuje, jak nám na obdarovávaném záleží. Výmluva na nedostatek času neobstojí. Že se z darů odstraňují cenovky, snad není třeba připomínat. Hostitel dar před hostem má rozbalit a poděkovat. Je nezdvořilé jej přijmout a bez rozbalení odložit. Jde-li o alkohol nebo bonboniéru, je vhodné je otevřít a nabídnout. 17

18 Finanční dary jsou nepatřičné s výjimkou nejbližší rodiny. Mnohem vhodnější jsou poukázky na různé zboží nebo služby. Podle klasické etikety nedává pán dámě před svatbou oblečení. 18

19 4. Různé typy rodinných událostí 4.1 Křest Odmítnout nabídku stát se kmotrem bez vážného důvodu je urážka. Na rozdíl od církevního sňatku, který nutně nevyžaduje křest obou manželů, kmotr nebo kmotra musí být pokřtěni. Na křest se doporučuje slavnostnější oblečení. Je zvykem, aby kmotr nebo kmotra věnovali dítěti hodnotný dar. Většinou se dává šperk nebo jiná cennost. Po křtu většinou následuje hostina, na níž je kmotr nebo kmotra čestným hostem. 4.2 Promoce Promoce se koná v honosných sálech většinou univerzitních. Každá vysoká škola dbá o své tradice, proto se může průběh promoce škola od školy mírně odlišovat. Diváci příbuzní a známí vstupují jako první a konverzují jen polohlasem. K honosnému prostředí patří i důstojné chování. Pánové nosí tmavé obleky, světlé košile a kravaty, dámy odpovídající šaty nebo kostým. Promoce je slavnostním aktem, především pro absolventy. Při jejich příchodu do auly se proto na ně příbuzní a známí nevrhají a negratulují! Akademičtí funkcionáři, rektor, prorektoři, děkani, profesoři a pedagogové jsou oblečení v talárech. Jako první promluví děkan, který pozdraví absolventy. Pak následuje dlouhý seznam jmen. Při čtení jmen se netleská. Děkan ve své řeči požádá rektora o svolení k promoci. Promoce je slavnostní předání diplomů svědčících o završení univerzitního studia, nebo předání dalších akademických či vědeckých titulů. Rektor nebo jeho zástupce vyslovuje souhlas s udělením titulu. Promotor přečte slib, který pak absolventi stvrdí latinskou formulí Spondeo ac polliceor (Slibuji a zavazuji se) a přísaháním na žezlo fakulty. Promotor pak předá diplomy. Poté jeden z absolventů pronese děkovný projev, který je určen akademickým funkcionářům, všem rodičům a absolventům. Při ukončení slavnostního aktu akademičtí funkcionáři odcházejí v opačném pořadí, než přicházeli. První tedy rektor, poslední absolventi. Teď teprve nastává chvíle ke gratulacím. Nejvhodnějším přáním jsou květiny, vše ostatní by mělo přijít až při slavnostním obědě. 19

20 4.3 Žádost o ruku O ruku své vyvolené muž obvykle žádá během slavnostního oběda, na kteří zvou dívčiny rodiče. Muž by měl přinést kytici přítelkyni (větší, ze světlých květin) a matce (menší, z tmavších květin). Během tohoto setkání by se mají dohodnout podrobnosti ohledně svatby. 4.4 Zásnuby Jde o oficiální oznámení vztahu, který by měl skončit svatbou. Patří k nim malá oslava, zpravidla v rodinné kruhu (nejčastěji v bytě snoubenky). Účastní se rodiče jich rodiče obou snoubenců. Je zvykem, aby si snoubenci při této příležitosti vyměnili dárky, zpravidla zásnubní prsteny. Dívčí prsten mívá malý briliant nebo jiný kámen. Rozeslat příbuzným a známým oznámení o zasnoubení v této době již téměř vymizelo. 20

Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu

Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu Obsah: 1. Zásady společenského chování pro průvodce cestovního ruchu...2 1.1 Význam správného společenského chování v práci průvodce cestov. ruchu...2

Více

etiquet e etiquette 01 2011

etiquet e etiquette 01 2011 01 2011 úvod Etiketa Z francouzského étiquette, lístek, štítek) může znamenat: - štítek s označením obsahu, nebo - pravidla zdvořilého chování. Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé

Více

PŘÍRUČKA SPOLEČENSKÉ ETIKY 1. POZDRAV... 3 2. PŘEDSTAVOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ... 5 3. SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT... 8 4. SEBEOVLÁDÁNÍ...

PŘÍRUČKA SPOLEČENSKÉ ETIKY 1. POZDRAV... 3 2. PŘEDSTAVOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ... 5 3. SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT... 8 4. SEBEOVLÁDÁNÍ... PŘÍRUČKA SPOLEČENSKÉ ETIKY 1. POZDRAV... 3 1.1. Princip přednosti... 3 1.3. Podávání, políbení ruky... 4 1.4. Polibek... 4 1.5. Zvláštní situace... 5 2. PŘEDSTAVOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ... 5 2.1. Kdy, jak představovat...

Více

Zásady slušného chování?

Zásady slušného chování? Zásady slušného chování? SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT Tyto pojmy spolu úzce souvisejí, nejsou však jedno a totéž. Není na škodu uvědomit si konkrétně jejich obsah i vzájemný vztah. Slušnost, je postoj člověka,

Více

HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů?

HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů? Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů? Etiketa pomůže a napoví Stručný manuál správného chování pro každodenní business a osobní prestiž HPCG Etiketa pomůže a napoví... Etiketa Soubor obecně

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Petra Svobodová Zajišťování společenských akcí - svatby Bakalářská práce 2014 Zajišťování společenských akcí - svatby Bakalářská práce Petra Svobodová Vysoká

Více

LADY N. Jak ženy měnily svět. Jedničkou na trhu. Země dvou kontinentů ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2012

LADY N. Jak ženy měnily svět. Jedničkou na trhu. Země dvou kontinentů ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2012 LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2012 Jedničkou na trhu Země dvou kontinentů Jak ženy měnily svět Elegantní náhrdelník z geometrických plátů navrhla pro poslední kolekci

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme Univerzita Palackého v Olomouci Katedra bohemistiky

Více

Specifické kulturní odlišnosti a zvyklosti při styku s indickými obchodními partnery

Specifické kulturní odlišnosti a zvyklosti při styku s indickými obchodními partnery Příloha č. 2 Specifické kulturní odlišnosti a zvyklosti při styku s indickými obchodními partnery Respektování místních kulturních zvyklostí, historického vývoje, stylů a pracovních návyků je v Indii nezbytné,

Více

Mezikulturní komunikace

Mezikulturní komunikace Mezikulturní komunikace kolektiv autorů OBSAH ÚVOD... 4 1 KOMUNIKACE... 5 1.1 Rozhovor... 6 1.1.1 Tibet... 8 1.1.2 Taiwan... 10 1.1.3 Tian en men incident neboli Masakr na náměstí Nebeského klidu... 12

Více

SVATEBNÍ MANUÁL. 1 Přípravy. 8 9 měsíců

SVATEBNÍ MANUÁL. 1 Přípravy. 8 9 měsíců Zdroje: Internet, vlastní zkušenosti Verze: 140109 SVATEBNÍ MANUÁL 1 Přípravy 8 9 měsíců určit termín a místo svatby sestavit seznam hostů nutný pro určení místa pro hostinu naplánovat rozpočet vyhledat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCE PROFESIONÁLNÍ IMAGE - JEHO VLIV, PRINCIPY A MOŽNOSTI

Více

JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ SPOLEČENSKÝ KATECHISMUS VE SPOLEČNOSTI 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře Předmluva ke 2. vydání

JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ SPOLEČENSKÝ KATECHISMUS VE SPOLEČNOSTI 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře Předmluva ke 2. vydání JIŘÍ STANISLAV GUTH-JARKOVSKÝ SPOLEČENSKÝ KATECHISMUS VE SPOLEČNOSTI 1 OBSAH Upozornění pro čtenáře Předmluva ke 2. vydání Úvod I. Pravidla obecná 1. Pozdrav 2. Podání ruky 3. Nabídnutí ramene a políbení

Více

LADY N. Všechny vůně Brazílie. Architektura s ženskou duší. Rating na finančních trzích ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2011

LADY N. Všechny vůně Brazílie. Architektura s ženskou duší. Rating na finančních trzích ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2011 LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY JARO 2011 Architektura s ženskou duší Rating na finančních trzích Všechny vůně Brazílie představuje poprvé v ČR dámskou kolekci SELECTION WWW.SOLIVER.COM

Více

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny LADY N Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny ZIMA 2014 Moře úsměvů Chantal Poullain Nový koncept osobního bankovnictví Ostrovy velkých divů Freerider Nové Audi A6 Avant s nejnovější quattro

Více

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah

Poznámka - začátky jednotlivých kapitol jsou označeny #, začátky podkapitol * Obsah Název: Nahlédnutí do života beze zraku, aneb Jak se vyhnout diskriminaci lidí se zrakovým postižením Autor: kolektiv autorů Nakladatelství: Okamžik, 2007 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny

Více

P ipomìnky k vzorov m proslov m

P ipomìnky k vzorov m proslov m VZOROV PROSLOVY 153 154 P ipomìnky k vzorov m proslov m P ipomìnky k vzorov m proslov m Pronést krátký a věcný proslov k určité příležitosti každý neumí. V následujících kapitolách vám chceme nabídnout

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá

Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 ETIKETA U STOLU Společenské chování nejlépe osvědčíme u stolu, říká v klasickém filmu Světáci emeritní profesor tance a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání KOMUNIKACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání KOMUNIKACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání KOMUNIKACE Mgr. Monika Měrotská, Ing. Miloš Repáň Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt

Více

ŠPP, MPP, sociálně patologické jevy, rizikové chování

ŠPP, MPP, sociálně patologické jevy, rizikové chování ŠPP, MPP, sociálně patologické jevy, rizikové chování ŠPP = školní poradenské pracoviště, které na naší základní škole pracuje od roku 2005. - Poskytuje speciálně pedagogické a psychologické poradenské

Více

LADY N. Klíč k poznání Indie. Život hledáčkem kamery. Naděje pro globální růst ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY LÉTO 2010

LADY N. Klíč k poznání Indie. Život hledáčkem kamery. Naděje pro globální růst ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY LÉTO 2010 LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY LÉTO 2010 Život hledáčkem kamery Naděje pro globální růst Klíč k poznání Indie Text Mária Mlčoušková Fotografi e archiv Boty typu balerín se

Více

zvyšování sebedůvěry

zvyšování sebedůvěry zvyšování sebedůvěry Přihlásit se můžete: 1. Písemně: PROMETHEA, Nad Obcí II/5, 140 00 Praha 4 2. Telefonicky: 246 030 091, 774 899 775 3. E-mailem: sebeduvera@promethea.cz 4. www.promethea.cz/prihlaska

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Vaříme zdravě? Jaro bez únavy Velikonoce v regionu. Svatba na jedničku. Tipy pro volný čas. Hrajte o grilovaná kolena. anketa. aktuálně.

Vaříme zdravě? Jaro bez únavy Velikonoce v regionu. Svatba na jedničku. Tipy pro volný čas. Hrajte o grilovaná kolena. anketa. aktuálně. Ročník 3./Číslo 1. březen duben 2011 anketa Vaříme zdravě? aktuálně Jaro bez únavy Velikonoce v regionu téma Svatba na jedničku kam na akci Tipy pro volný čas SMS soutěž Hrajte o grilovaná kolena PŘÍLOHA

Více

MOJE MÍSTO VE SPOLEČNOSTI PO OPUŠTĚNÍ DD

MOJE MÍSTO VE SPOLEČNOSTI PO OPUŠTĚNÍ DD Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA MOJE MÍSTO VE SPOLEČNOSTI PO OPUŠTĚNÍ DD KOLEKTIV AUTORŮ 2013 O projektu Tato aktivita je zaměřena na přípravu mládeže na samostatný život po opuštění

Více

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu duben - červen S vatba je to kouzelné zaříkávadlo, které v každém z nás zanechává hluboké emoce. Dívka či žena se vidí před svatebním oltářem v krásných zdobených šatech, s družičkami v patách. Chlapec

Více