Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ.04.1.03/2.2.15."

Transkript

1 Komplexní vzdělávání žen a začínajících podnikatelek k úspěšnému rozvoji vlastního podnikání. Registrační číslo CZ / /0110 ETIKETA Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem státním rozpočtem ČR.

2 OBSAH 1 Počátky etikety 2 Ve společnosti si nejsme rovni 3 Návštěva 4 Různé typy rodinných událostí 5 Svatba 6 Pohřeb 7 Pracovní společenské události 8 Slavnostní společenské události 9 Návštěva kulturních zařízení 10 Šaty dělají člověka 11 Společenské nehody 2

3 Úvod Etiketa je soubor historicky vytvářených a tradicí ustálených pravidel chování. Jakmile se člověk stal členem tlupy musel začít respektovat její normy, které se vytvářely praxí co tlupu ohrožovalo, to bylo zapovězeno, co přispívalo k bezpečí a prosperitě bylo vítáno. Již před dvěma stovkami let platila tato definice: Etiketa je soubor jistých zvyků a obyčejů ve společenském styku. Dobré mravy vytvářejí kultivované vztahy mezi lidmi. Slušnost lidi sbližuje. Člověk, který je společenský a k druhým ohleduplný, je oblíbený. Slušnost může být člověku dána, zdvořilosti je nutné se učit. Základem slušnosti je úcta a ohleduplnost k bližnímu. Zdvořilost je úmyslné omezení vlastního egoismu a je dobrovolným podřízením se platným normám a pravidlům společenského chování. Nejdůležitější vlastností člověka jsou takt a empatie schopnost vcítit se do situace, potřeb a pocitů druhého člověka. Některá pravidla společenského styku zastarávají, mění se nebo časem úplně mizí. Nezastaraly však zásady slušnosti, zdvořilosti a taktu. Arthur Schopenhauer řekl, že zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem. Na toto memento bychom neměli nikdy zapomínat. 3

4 1. Počátky etikety První pravidlo etikety pro chování dvorské šlechty prý stanovil zahradník Ludvíka XIV., který zakázal rozverným párům dovádět na krásných trávnících ve Versailles tím, že do trávníku zapichoval cedulky se zákazem. Druhým možným výkladem je, že za významnými hodnostáři u dvora chodil ceremoniář s cedulkou se jménem dotyčného šlechtice. Třetím vysvětlením je, že slovo etiketa vzniklo ze starofrancouzského estiquer a znamená vyvěsit nebo připevnit. Šlo o pravidla, která se dodržovala u královského dvora a byla vyvěšována na zeď. U nás se zasadil o pravidla novodobé etikety Dr. Jiří Guth-Jarkovský, první ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka. PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský je tradičně spojován se slušným chováním a pravidly etikety u nás. Narodil se 23. ledna 1861 v Heřmanově Městci, jako syn panského úředníka. Po otcově odchodu do důchodu v roce 1868 žila rodina u matčiných rodičů v Kostelci nad Orlicí. Gymnázium navštěvoval v letech v Rychnově nad Kněžnou. Pak studoval na české části Karlo-Ferdinandovy university v Praze ( ), kde vystudoval filosofii, matematiku a fyziku. Zároveň navštěvoval Skuherského varhanickou školu, neboť byl velmi nadaným hudebníkem. Do roku 1887 byl vychovatelem princů ze Schaumburg-Lippe v Náchodě. V období učil na Akademickém gymnáziu v Praze, na gymnáziu v Klatovech a od roku 1896 do roku 1918 opět v Praze. Věnoval se překladatelství, do češtiny například přeložil knihy Karla Maye. Ještě jako student v Praze se podílel na vzniku Filozofické jednoty. V roce 1892 se stal spolupracovníkem a členem redakce Ottova slovníku naučného. Byl členem spisovatelského spolku Máj a byl také ve vedení Svatoboru. Na svou dobu byl mimořádně zcestovalý a o svých cestách po Evropě, Africe a Americe napsal řadu knih. Nakladatelství Kunc a Hamerský v Kostelci nad Orlicí vydalo v roce 1902 jeho cestopisy Na zeleném Erinu a Na moři a za mořem. V roce 1891 odjel do Paříže, kde se seznámil a spřátelil s baronem Pierrem de Coubertinem, jenž stál u zrodu novodobé tradice olympijských her. V roce 1894 se dr. Guth-Jarkovský podílel na vzniku Mezinárodního olympijského výboru a stal se jeho členem. Stál i u zrodu Českého olympijského výboru a stal se jeho 4

5 členem(1896), kde byl jeho prvním předsedou. Byl dlouholetým předsedou Klubu českých turistů. Těsně před první světovou válkou vydal své první knihy o společenském chování. To byl zřejmě jeden z důvodů, že po vzniku Československé republiky byl povolán do kanceláře prezidenta Masaryka jako ceremoniář s titulem ministerského rady (1919). Funkce odpovídala dnešnímu vedoucímu diplomatického protokolu. Při své práci měl značné problémy. Po složitém císařském ceremoniálu, založeném na nepřísnější etiketě španělského dvora, byl nucen se stavět proti názorům některých osob, že formální stránka společenského styku hlavy státu demokratické republiky je zbytečnou záležitostí. Také mu připadla mu připadla nevděčná, ale ve své době neobyčejně záslužná úloha. Společně s několika dalšími musel bojovat proti tehdy zřejmě dosti rozšířeným názorům, že slušnost je záležitostí aristokracie a k nové republice se nehodí. Musel se často postavit proti názoru, že společenské chování platí jen pro horních deset tisíc a pro obyčejný lid je hloupostí. V roce 1920 byl jmenován lektorem společenské výchovy na Univerzitě Karlově. Do podvědomí i dnešní populace se nejvíce zapsal uveřejněním velmi dobře promyšleného systému pravidel slušného chování. Vydal několik knih, které podávají přehled o etiketě. Mezi nejznámější patří Společenský katechismus I-III, dále Stolničení, Základy společenské výchovy, Pravidla slušnosti pro mládež, Slušnost a demokracie. Syn prezidenta Masaryka Jan, neměl Dr. Gutha-Jarkovského příliš v lásce, nikoli jako člověka, ale jako představitele formálnosti ve společnosti. V knize Úsměvy Jana Masaryka k tomu píše Vladimír Thiele: Knížka, kterou Jan Masaryk nikdy nedočetl, byl Společenský průvodce pro mladého muže od pana doktora Gutha-Jarkovského. Všichni příbuzní a přátelé Jana Masaryka věděli, jak se Jan na přemrštěnou společenskou etiketu dívá. Byla mu k smíchu. Pro svou bezduchost a přepjatost. Jednou se stalo, že byl Jan Masaryk pozván do soukromí na slavnostní večeři. Hostitel i jeho rodina si kvůli panu ministrovi oblékli své nejlepší šaty, pan domu dokonce frak. Zkrátka salónní aranžmá, jak se patří. Jan Masaryk než zasedl ke stolu beze slova obrátil svůj kabát naruby a večeřel pak s podšívkou navrch. Zda měl z toho hostitel infarkt, není již známo. Dr. Guth-Jarkovský zemřel 8. ledna 1943 v Náchodě, pohřben je na Olšanských hřbitovech v Praze. Jméno PhDr. Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského je dnes synonymem pro slušné chování. On sám se stal symbolem umění chovat se kultivovaně. 5

6 2. Ve společnosti si nejsme rovni Obecná pravidla společenského chování se opírají o zásadu společenské přednosti. Důvody jsou: - praktické, protože se tak při vstupu, výstupu nebo odchodu vyloučí srážka dvou osob - poskytnutí přednosti jako projev úcty k věku, postavení, či pohlaví. Zásadním pravidlem je, že osoby starší, nadřízené nebo ženy mají přednosti před osobami mladšími, podřízenými nebo muži. V pracovním i osobním styku hraje důležitou úlohu takt. Taktní jednání se projeví například v přednosti ve dveřích ženě, i když je podřízenou. Chceme-li ve společnosti uspět, znamená to rychle se rozhodnout, kdo je společensky významnější a kdo méně. Ale musíme si uvědomit, že funkce i věk jsou relativní, jediným pevným bodem je žena. Takzvaný nadřízený se nadřazuje obyčejně ženě až od úrovně ministra, teprve zde ženský princip ustupuje. Už tisíce let má žena ve společnosti výjimečné postavení. V dobách Gutha-Jarkovského však měla paradoxní postavení sice jí byla prokazována ve společnosti úcta, ale bez gardedámy nebo manžela se nemohla samostatně ve společnosti pohybovat. Dnes má žena rovnocenné postavení s mužem, ale to neznamená, že by jí muž neměl svou galantností projevovat úctu. Ženě, nadřízenému, staršímu či hostovi se prokazuje úcta tím, že je máme stále po pravé straně (na ulici, v divadle). Jestliže je uvádíme do míst jim neznámých jdeme jako první, představujeme jim jako prvním ostatní osoby, usazujeme je na nejlepší místa u stolu. V obchodě nebo restauraci je samozřejmě zákazník bez ohledu na věk či pohlaví vždy nadřazen personálu. Bohužel někteří prodavači a číšníci na to zatím nepřišli. 2.1 Představování Představování (se) patří mezi obtížné disciplíny v oblasti společenského vystupování, protože vyžaduje pohotovost a jistý šarm. Muž se představuje jako první ženě a nato se představí žena muži nebo nejdříve představí hostitel muže ženě a potom ženu muži. Stejně tak se představuje mladší staršímu, méně významný významnějšímu. Představujeme-li někoho všeobecně známé osobě, ji představovat nemusíme. 6

7 Pokud k nám přisedne známý například v restauraci, jsme povinni jej představit ostatním. Představujeme se celým jménem nejprve křestní jméno a potom příjmení. Jméno musíme vyslovit zřetelně a nahlas. Měli bychom připojit si zdvořilostní formuli těší mě nebo rád vás poznávám, popř. dobrý den, dobrý večer apod. Představovat sám sebe titulem je trapné. Jsem doktor Novák navozuje dojem, že křestní jméno dotyčného je Doktor. Jsem doktor Josef Novák signalizuje, že dotyčný na svém titulu lpí víc než na vlastním jméně. Za nepřípustné je představování ženy jsem doktor Nováková. Chceme-li, aby osoba, které jsme představováni věděli, že máme nějaký akademický titul, předáme při představování partnerovi vizitku. Titul by však měla připojit třetí osoba, jestliže dotyčného někomu představuje. Pro ty co zapomínají jména představených se doporučuje, oslovovat daného člověka co nejčastěji jménem. Ale pozor je třeba dodržet určitou míru, aby nás pak dotyčný nepovažoval spíš za psychopata. Není ostudou se představovaného ještě jednou zeptat na jméno. Člověk, který má komplikované nebo cizí jméno, událé nejlépe nezdržuje-li se hláskováním, ale rovnou při představení předloží partnerovi svou vizitku. Představujeme se vždy vestoje, muži si zapnou sako. Žena sice může zůstat sedět, ale měla by raději vstát, zvlášť je-li jí představován starší muž a vždy vstane, když se seznamuje se ženou. Zapeklitou situací je, máme-li představit více osob najednou. Zde není možno postupovat podle pravidel, zde dáváme přednost spontánnosti, aby představování nevyznělo spíš bezradně. Určitě je však třeba upřednostnit toho nejvýznamnější. Jestliže se setkají dva páry, které se neznají, musí jeden z páru vyvinout iniciativu a začít. Obvykle by to měl udělat muž méně významný nebo mladší, který se představí svému protějšku, pak jeho partnerce a představí svou partnerku. Druhý pár pak to učiní stejně. Ruku však podává významnější pár. Vždy je lepší, ujme-li se představování hostitel. Ruku podává vždy společensky významnější osoba nebo žena. Společensky významnější osoba musí mít prostor pro odmítnutí kontaktu. Toto se však nestává, naopak Zkušený hostitel mimo jmen představených uvede i jejich stručnou charakteristiku. Například: Paní ředitelko dovolte, abych vám představil svého přítele Jana Nováka, který je redaktorem týdeníku Lidé a země. Je to vznikající lyžař a horolezec nedávno se vrátil z K 2. Honzo, toto je naše paní ředitelka firmy Markéta Novotná, které velmi krásně maluje a má doma sedm koček. Pak může s klidem pokračovat v představování dalších párů, protože je předpoklad, že představení se budou již mít o čem bavit. Představování je vlastně první společenský kontakt dvou osob, a proto je dobře si pamatovat, že už nikdy nebudeme mít druhou šanci udělat dobrý první dojem. 7

8 2.2 Podávání ruky Podání ruky patří k nejrozšířenějšímu pozdravu téměř na celém světě. Naši předkové tímto úkonem naznačovali, že v ruce nedrží zbraň. Ruka se nepodáváme přes překážku, přes stůl ani křížem s dalším párem. Podává se pravá ruka celá, nikoli jen prsty a ne typu leklá ryba ani chlapský stisk ruky, po kterém musí host vyhledat ošetřujícího lékaře. Výjimku si vymysleli skauti, kteří většinou podávají levou ruku, s odůvodněním, že je blíž srdci. Ruka se podává krátce a vždy se přitom díváme druhému do očí. Mírný úklon hlavy není přitom na škodu, ale není nutný. Nikdy se neklaníme celým tělem. Ruku podáváme s úsměvem. Je-li druhá osoba společensky méně významná, může žena při podávání ruky zůstat sedět, ale není to úplně vhodné. Muž musí povstat vždy. Pokud se nám potí ruce, ještě před vstupem do místnosti si je osušíme kapesníkem. Pokud je máme studené, partnerovi se omluvíme. Nepodáváme ruku v sádře ani v lyžařské rukavici. Žena si při podávání rukou nechává rukavice pokud jsou součástí společenského úboru, venku i v kožené nebo pletené rukavici. Svlékne-li si však starší žena rukavici, mladší to musí udělat také. Rukou nikdy nepotřásáme! Za nevhodné se pokládá tisknout partnerovi ruku oběma rukama nebo jej při stisku zároveň brát levou rukou přátelsky za rameno nebo paži. Také jsou nevhodné další familiérní projevy jako například poplácávání po zádech. Vůči ženě je pak takové chování naprosto nemístné. Některé příručky uvádějí dobu stisku šest vteřin. Zkuste si to, je to velmi nekonečná doba! Ve skutečnosti by měl trvat vteřinu. Nepodáváme ruku obsluhujícímu personálu číšníkům, pokojským, vrátným. Ruku nepodáváme ani tehdy, když náš protějšek něco nese, co by se s obtížemi přemisťovalo, aby mohl podanou ruku přijmout. Ruku nenabízíme ani na recepcích a rautech člověku, který si právě nese plný talířek a skleničku s pitím. Stane-li se to nám, máme v tomto případě právo ruku odmítnout. Učiníme to s omluvným úsměvem a případně i formulací, že se ještě uvidíme. 2.3 Líbání ruky 8

9 Ve společnosti se dnes líbání ruky pokládá spíše za teatrální gesto, ale v některých zemích, třeba v Polsku nebo ve Francii, kde jsou silné aristokratické tradice, se toto ještě udržuje a žena musí být i na tuto variantu připravena. Jde o chvíli, kdy žena cítí, že muž nabídnutou ruku uchopil za konečky prstů a otáčí ji hřbetem ruky nahoru. Muž ruku jen mírně nadzvedne, skloní hlavu a svými rty se přiblíží k ruce ženy. Rty se musí zastavit asi centimetr nad hřbetem ruky. Polibek se pouze naznačuje. Jestliže muž políbí ruku jedné z žen ve společnosti, musí pak políbit ruku všem. Podle tradice se líbá ruka jen vdaným ženám, ale v praxi se to těžko rozliší. Žena by se políbení ruky neměla vzpírat a měla by se políbení podvolit. Nikdy se nelíbá ruka v rukavici. Stejně tak nelíbá ženě ruku muž, který má pokrytou hlavu. Podle klasické etikety se ruka nelíbá na veřejném prostranství, ale jen v uzavřené místnosti. 2.4 Pozdravení Pozdrav chápeme jako projev úcty, přátelství či přízně. Osoba mladší, podřízená, muž nebo člověk vstupující do místnosti zdraví jako první. Ale i zde platí, že hodně mladá žena zdraví jako první o hodně staršího muže, podřízená zdraví nadřízeného, ale je-li muž taktní, pozdraví jako první. Nejsme-li si jisti, kdo by měl pozdravit jako první, držme se zásady, že zdraví vždy ten zdvořilejší. Zdravíme každého, komu jsme byli představeni nebo s kým se stýkáme častěji. Není tedy chyba nepozdravit na ulici prodavačku, u které jsme si den předtím něco kupovali, ale jestliže nás v restauraci obsluhuje několik let ten samý číšník, měli bychom se s ním na ulici pozdravit. Ve společnosti pán při pozdravu vstává, pokud je jasné, že se u něj zdravený zastaví. Žena nevstává. Potkáme-li přítele, který doprovází osobu nám neznámou nebo osobu výše postavenou (např. rodiče), je náš pozdrav určen oběma. 2.5 Cizinci a pozdravy Francouzi, kteří jsou si blízcí se někdy symbolicky líbají na obě tváře nejčastěji muž se ženou nebo obě ženy. Jde o lehký dotyk tvářemi, ne rty nebo polibek jen naznačí. Starší dámy v Rakousku a Polsku, případně umělkyně ocení políbení ruky. Že o políbení ruky stojí je poznat z toho, jak ruku podávají. 9

10 V jižní Americe se blízcí přátelé a ženy často líbají, objímají a při loučení si posílají polibek na dálku. Většina Japonců již vyměnila ve styku s Evropanem tradiční úklonu za běžné podání ruky. Při setkání s úklonou je třeba jí oplatit. Indové zdraví spojením dlaní a úklonou. Polibek na tvář se pokládá za urážku. Tradiční čínský pozdrav je mírná úklona: muži při ní připaží, ženy spojí ruce v klíně. Dalším pozdravem je zatleskání je třeba odpovědět stejně. Thajský pozdrav wai - je malá úklona s dlaněmi sepjatými před hrudníkem. Odpovídá se stejně. Používá se i jako poděkování nebo výraz lítosti. V řadě afrických států Somálsko, Etiopie se lidé objímají, ale nedotknou se tvářemi. Polibek je určen jen členům rodiny. Podávání ruky je typické spíš pro křesťanskou a euroatlantickou civilizaci. V islámských zemích ruku podává první muž, ne žena a společensky méně významný společensky významnějšímu (podřízený nadřízenému, student profesorovi). Ortodoxní židovka ruku nepodává. 2.6 Vizitky Vizitkám se dříve říkalo navštívenky, protože návštěva vždy po příchodu předala vizitku služebné nebo komorníkovi, kteří je pak uvedli do salonu. Předávají se při prvním seznámení. Obdarování vizitkou je třeba opětovat. Po obdržení vizitky je třeba jí věnovat pozornost, případnou nejasnost si ihned objasnit. Vizitky přikládáme ke všem darům, ale i kyticím při hromadných příležitostech, aby obdarovávaný věděl, komu a za co poděkovat. Předávání a přebírání vizitek je třeba v Japonsku velký obřad: vizitka se podává i přebírá oběma rukama, oba se navzájem ukloní a text na vizitce nahlas přečtou a poté uloží vizitku do náprsní tašky. Naše kultura není tak obřadná. Vizitky bychom měli mít stále po ruce nejlépe ve speciálním pouzdře na vizitky. Existují tři základní druhy vizitek: osobní, firemní a diplomatické. Osobní většinou uvádějí pouze číslo telefonu a adresu (zaměstnání nebo bytu). Titul je v tomto případě pokládán za nevkus. Firemní (služební) uvádějí titul, jméno, příjmení, funkci, adresu zaměstnání, telefon, fax a do zaměstnání. Zásadně neuvádíme soukromou adresu. 10

11 U diplomatických vizitek platí zásada, že čím vyšší funkce, tím méně vedlejších údajů, jako je telefon, fax atd. Proto diplomatická vizitka obsahuje jen jméno diplomata, jeho funkci a označení úřadu. Nejsou na ni uvedeny akademické tituly ani jiné informace. Dříve se používaly i vizitky manželské s údaji společnými pro oba manžele. Dnes se považují za přežitek. Na vizitky se první uvádí křestní jméno a potom příjmení. To platí i pro vizitky v jiných zemích, kromě maďarštiny, kde je pořadí obrácené. V cizojazyčných verzích se křestní jméno nikdy nepřekládá a nelze převzít naše tituly. Grafické ztvárnění vizitky hodně prozradí o majiteli okázalé, zlaté, velmi barevné či netypické velikosti prozrazují touhu majitele zaujmout alespoň vizitkou. Jednoduché prozrazují dobrý vkus a sebevědomí. Kritické poznámky si necháme pro sebe, pochvaly vizitky vyslovíme nahlas. V naší republice se nejčastěji používá formát 9 x 5 cm. Vizitka s textem na výšku naznačuje, že chcete zaujmout, text na šířku působí seriozněji. Papír je nejlépe použít bílý. Nedoporučuje se ani používat oboustranné vizitky, např. česko-anglické. Působí to dojmem, že nemáme na to, abychom si nechali vytisknout dvoje. Stejným prohřeškem je, dá-li Čech Čechovi cizojazyčnou vizitku. Pokud nám náhodou české došly, je vhodné se partnerovi omluvit. 2.7 Oslovování a tituly Donedávna platilo, že neprovdanou ženu oslovujeme slečno, vdanou paní. V současné době se začíná prosazovat oslovení paní u všech žen s výjimkou velmi mladých dívek. Pokud si oslovená přeje být oslovována slečno, upozorní na to. Pokud používáme titul, oslovujeme vdanou i svobodnou ženu paní doktorko, oslovení paní doktor nebo paní doktore je hrubým prohřeškem. Oslovit lze jménem, titulem nebo funkcí pane Nováku, paní Nováková, pane řediteli, paní starostko, pane ministře nebo paní ministryně. Jestliže se nám někdo představil bez titulu a vizitku nám nedal nebo na ní titul nemá neriskujeme a oslovujeme bez titulu. Dědictvím rakousko-uherské monarchie je hojné rozšíření a užívání titulů. Sami sebe můžeme představit titulem, ale zní to škrobeně. Své společníky ale titulem představujeme. Jiného člověka oslavujeme jen jeho nejvýznamnějším titulem. Pan a paní se při představování druhé osobě vynechává Dovol, abych ti představil profesora Nováka. 11

12 Nikdo by se neměl pohoršovat, je-li osloven bez titulu. Za velmi nevychované se považuje upozornit oslovujícího na to, že máme titul. Oslovení prezident je u nás běžné pro představitele různých spolků a firem, například v Americe je však spojeno jen s hlavou státu. Oslovujeme vždy 5. pádem pane Krbče, pane Langře. Nikdy neoslovujeme v prvním pádě pane Novák. Přehled titulů a hodností Vědecko-akademické tituly absolventů vysokých škol Bc. (bacalarius) bakalář (absolvent nižšího stupně VŠ) BcA. bakalář v oblasti umění Ing. (ingeniarius) inženýr v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství Ing.arch. (ingeniarius architectus) inženýr architekt MUDr. (medicinae universae doctor) doktor všeobecného lékařství MVDr. (medicinae veterinae doctor) doktor veterinární medicíny Mgr. (magister) magistr absolvent pětiletého VŠ studia bez doktorátu MgA. magistr umění JUDr. (juris utriusque doctor) doktor obojího práva doktor práv PhDr. (philosophiae doctor) doktor filozofie doktor v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd RNDr. (rerum naturalium doctor) doktor přírodních věd PharmDr. (pharmaciae doctor) doktor farmacie ThLic. licenciář teologie v oblasti katolické teologie ThDr. (theologiae doctor) doktor teologie PhMr. (pharmaciae magister) magistr farmacie PaedDr. (paedagogicae doctor) doktor pedagogiky RTDr. (rerum technicarum doctor) doktor technických věd Vědecko-akademické tituly řídících pracovníků VŠ Rektor vedoucí pracovník vysoké školy Prorektor zástupce vedoucího pracovníka vysoké školy Kvestor vedoucí pracovník správy na vysoké škole Děkan vedoucí pracovník fakulty Tituly uváděné za jménem dosažené dalším studiem po absolvování vysoké školy CSc. (candidatus scientiarum) kandidát věd DrSc. (doctor scientiarum) doktor věd Ph.D. doktor absolvent doktorského studia na kterékoli necírkevní škole, tedy i technické Th.D. doktor teologie, absolvent doktorského studia na teologické fakultě Dr.h.c. (doctor honoris causa) doktor y důvodu cti - čestný titul doktora, uděluje se ve výjimečných případech 12

13 Nový školský zákon neuvádí tituly: PeadDr. doktor pedagogických věd PhMr. magistr farmacie CSc. kandidát věd DrSc. doktor věd. Jejich platnost nebyla zrušena (s výjimkou už dříve zaniklého titulu RSDr.), ale již se neudělují. Titul M.B.A. (Master of Business Administration) mistr podnikové ekonomiky není vysokoškolským titulem. Jde o označení absolventa určitého typu takzvaného distančního studia, tedy certifikovaného kursu celoživotního vzdělávání zaměřeného na obchod. Titul může absolventovi pomoci při konkurzu do mezinárodní firmy. Vědecko-pedagogické tituly řídících pracovníků na VŠ: Prof. profesor Doc. docent Pozor vyučujícího na střední škole sice studenti oslovují pane profesore, ale nejde o vysokoškolský titul a proto se nesmí uvádět před jménem. Profesor Josef Novák, FF UK Praha vysokoškolský vyučující Josef Novák, profesor na SPŠG Praha středoškolský vyučující Důstojnické hodnosti příslušníků armády a policie: por. poručík plk. plukovník npor. nadporučík genmjr. generálmajor kpt. kapitán genpor. generálporučík mjr. major genplk. generálplukovník pplk. podplukovník arm.gen. armádní generál Oslovování v různých situacích: Rektor na univerzitní půdě při slavnostních příležitostech - Vaše Magnificence Děkan -Spektabilis pane děkane Farář - důstojný pane, velebný pane, otče nebo důstojný otče, případně pane faráři Jeptiška - sestro, ctihodná sestro Biskup a arcibiskup - pane biskupe nebo pane arcibiskupe, Vaše Excelence (v dopise Vážený otče biskupe nebo arcibiskupe) Kardinál - pane kardinále nebo Vaše Eminence Papež nebo tibetský dalajláma - Vaše Svatosti Prezident republiky - pane prezidente, paní prezidentko Velvyslance, ministry zahraničí, premiéry, ale i cizí prezidenty oslovujeme Excelence, v písemném kontaktu Vaše Excelence. Nicméně moderní doba zjednodušila a počeštila i oslovování v této oblasti běžně proto již říkáme pane prezidente, pane premiére, pane velvyslanče. Krále, královna Vaše Veličenstvo Manžel královny nebo manželka krále, velkovévodu, prince či jiného člena královské rodiny Vaše královská Výsosti Vévoda Vaše Výsosti 13

14 Císař Vaše císařské Veličenstvo (jediným císařem na světě je japonský císař) V rozhovoru s korunovanými hlavami neužíváme opakovaně královského titulu, stačí jen jednou a dál již oslovujeme madam nebo sir. Šlechtické tituly byly u nás zrušeny již v roce 1918 zákonem (Sbírka zákonů a nařízení ). Z uvedeného důvodu se v úředních dokumentech (občanský průkaz, cestovní pas) nesmí uvádět šlechtický titul. 2.8 Tituly a jejich používání v zahraničí Naše tituly nelze jednoduše přenést do cizích jazyků. Užívání titulů v zahraničí je odlišné od našich zvyklostí. Také mezi zeměmi jsou značné rozdíly: Německo Německy mluvící země nám daly tituly doktor a inženýr. Šlechtice s označením von oslovujeme Herr von +příjmení ( např. Herr von Hohenstein). Hraběte oslovujeme Herr Graf bez příjmení. Někteří šlechtici mají titul von und zu zde se zůstává u oslovení von. Velká Británie V anglosaských zemích jsou běžné tituly: B.A. - Bachelor of Arts bakalář svobodných umění M.A. - Master of Arts mistr svobodných umění B.L. - Bachelor od Laws bakalář práv L.M. - Master of Laws - mistr práv B.Sc. - Bachelor of Science bakalář přírodních věd M.Sc.- Master of Science mistr přírodních věd Tyto tituly řadíme za jméno. Oslovení Doktor je určeno pouze pro lékaře s výjimkou chirurgů, nikoliv pro právníka. Důstojnické hodnosti jsou užívány hojně a to i u osob, které odešly y vojska. Osoby předsedající jakémukoliv zasedání oslovujeme pane předsedo Mister Chairman. Existuje zde také široká škála šlechtických titulů, které jsou často užívány. Mezi nejnižší patří Sir. Jeho nositel, věnuje-li se politice, může být zvolen do Dolní sněmovny britského parlamentu (není tedy ve Sněmovně Lordů). Oslovuje ho Sir +křestní jméno (např. Sir John), nikoliv ve spojení s příjmením (Sir Smith). Manželka takového šlechtice je Lady+příjmení (Lady Smith). Ekvivalentem mužského Sir je šlechtický titul ženě Dame. Oslovujeme podobně Dame+ křestní jméno (Dame Mary nikoliv Dame Smith. Vyšší šlechtický titul je Lord. Nositele oslovuje ve spojení s příjmením Lord Smith. Ženy s titulem oslovujeme podle druhu titulu např. Baroness Thatcher. 14

15 Francie Osoby s předložkou de nebo de la dosáhly nejvyšších vojenských nebo politických funkcí (např. de Gaule). Těchto predikátů je nutno ve spojení se jménem užívat. Funkční tituly se povyšují např. náměstek ministra je oslovován pane ministře (stejně tak se děje i v Polsku). Oslovení lékařů je stejné jako ve Velké Británii. Bohatě se oslovuje funkčními tituly, řídké je oslovování akademickými tituly. Rusko Kromě baltských republik se užívá oslovení křestním jménem + tzv. otčestvem, tj. křestním jménem otce s koncovkou ič (u muže) např. Sergej Michajlovič, u ženy pak s koncovkou ovna např. Anna Michajlovna Tykání I při tykání platí pravidla společenské pyramidy. Tykání nabízí starší mladšímu, významnější méně významnému, žena nabízí tykání muži. Společensky méně významný může pouze významnějšímu nabídnout, aby mu tykal (např. snacha tchýni). Nabídku tykání je možné odmítnout, ale obyčejně to dost dobře nejde je to stejné jako při podání ruky. Tykání sice navrhuje společensky významnější osoba, ale s jednou výjimkou, tykání na pracovišti je jen v rukou šéfa, byť je mladší a muž. Jen nadřízený určuje, v jakých vztazích bude se svými podřízenými. Nejvhodnější je, když si nadřízený s podřízeným vyká při tykání se někdy špatně vytýkají chyby. Pokud se rozhodne pro tykání, měl by dodržovat zásadu rovnosti a nabídnout tykání všem podřízeným určitého věku a postavení. Řada firem, zejména zahraničních, zavádí tykání jako normu. Pokud vám to vadí, máte dvě možnosti: buď se pokusíte manažerovi, který s tím přišel vysvětlit, že to odporuje našim tradicím, nebo si najít jiné místo. Kombinace oslovení křestním jménem a vykání je možné až poté, co s tím dotyčný souhlasí. Šéf, který podřízené vyká a zároveň ji oslovuje zdrobnělinou křestního jména vzbuzuje dojem, že je mezi nimi důvěrnější vztah. Trapné je to, je-li podřízená výrazně starší. Velmi nevhodné je nabídnout podřízenému tykání v soukromí a na pracovišti vykání. Dr. Guth-Jarkovský ve svém Společenském katechismu uvádí: Říká se, že není radno ukládat si své groše tam, kde ředitel peněžního ústavu s personálem si tyká ale statisticky to dokázáno není. 15

16 3. Návštěva Návštěvu bychom si měli dohodnout vždy předem, a to i mezi blízkými přáteli. Neohlášená návštěva se sice dobrým přátelům toleruje, ale určitě ne v době jídla nebo pozdě večer. Nemocného nenavštěvujeme nikdy bez toho, abychom si dopředu vyžádali jeho souhlas. Pozvání na návštěvu prakticky nejde odmítnout je možné ji pouze odkládat, chceme-li se jí vyhnout. Pozvání od společensky významné osoby musíme přijmout. Na návštěvu je vhodné přijít o deset minut později. Zcela vyloučeno je přijít dříve, než bylo dohodnuto. Zda je možné vzít na návštěvu děti je třeba vždy dopředu dohodnout s hostitelem. Nikdy nevodíme na návštěvu psa, pokud si to hostitel vysloveně nevyžádá. Na návštěvě se nepřezouváme. Muž v obleku a ponožkách, stejně jako dáma v šatech a punčochách či bosa, popřípadě v obnošených pantoflích budou vypadat směšně. Hostitelé by naopak měli mít také společenskou obuv. Výjimku je možné udělat za deštivého a blátového počasí. 3.1 Cizinci na návštěvě Je dobré si včas uvědomit, že různé národy mají své stravovací zvyklosti a že každý host může mít i své vlastní libůstky nebo zdravotní omezení. Minimálně bychom měli vědět, zda pije alkohol, případně zda jí maso a sladké. Nepovažuje se za porušení etikety se ho dopředu zeptat. Zeptá-li se Angličan nebo Američan, kde je koupelna (bathroom), jsou dvě možnosti: chce si umýt ruce nebo jít na záchod. Je nejlepší mu ukázat obojí. 3.2 Pozdravení a rozloučení První zdraví hostitelka příchozí ženu, poté hosta a pak se s příchozími pozdraví hostitel. Nejdříve se ženou, pak s mužem. Muž předává hostitelce kytici a žena hostiteli dárek. Hostitelé by s možností, že návštěva přinese kytici měla počítat a mít připravenou vázu, aby do ní květiny mohla dát a hned vystavit. Pobíhání po bytě a hledání přivádí návštěvníky většinou do rozpaků. Přijdeme-li do místnosti, kde je více hostí, jdeme nejdříve pozdravit hostitelku a hostitele. 16

17 Host není povinen obcházet všechny přítomné a představovat se jim. Seznamuje se s nimi během návštěvy podle potřeby. Z větší společnosti můžeme odejít bez toho, že se budeme loučit se všemi přítomnými. Stačí se rozloučit s hostitelkou a hostitelem. Větši společnost se většinou počítá nad deset osob. Zásadou je, že návštěvu zahajuje hostitel, ale ukončuje host. Hosté by měli sami odhadnout, kdy by měli odejít. Nestane-li se to, měl by hostitel občas stočit nenápadný pohled na hodinky či prohodit něco o zítřejším náročném dni. Víc udělat nemůže, mimo uvědomění si faktu, koho si příště pozvat na návštěvu. 3.3 Květiny a dary Je nezdvořilé přijmout pozvání na návštěvu a nic nepřinést. Vhodné jsou květiny nebo bonboniéra pro hostitelku, případně kvalitní alkohol pro hostitele. Pokud víme, že je hostitel zapřísáhlý abstinent, není alkohol nejlepší dárek. Pokud mají hostitelé děti, je dobré přinést nějakou maličkost také pro ně. Z kytice vždy odstraňujeme papír, necháváme jen průhledný celofán. Láhev vína může ve vhodném obalu zůstat. Květů by měl být vždy lichý počet. Ale darování jedné květiny vzbuzuje dojem důvěrnosti. Mladším dívkám se dávají květy světlejší, starším tmavší. Mužům se květiny nedávají výjimkou jsou nemocní, umělci a starší muži slavící významné jubileum. Květiny v květináči dáváme jen lidem, o nichž víme, že je mají rádi a že jim udělají radost. Jde-li mladý muž do rodiny své přítelkyně, měl by přinést květiny přítelkyni i její matce. Obdarovaný dá květiny hned do vázy pokud tak neučiní, dává najevo neúctu k dárci. Posílají-li se květiny, je vhodné k nim připojit obálku s vizitkou nebo přáním. Za zaslané květiny je vhodné ústně nebo písemně poděkovat. Telefonické poděkování není vhodné. Pozor na volbu květin zvlášť starší dámy můžeme urazit, dáme-li jim květiny pokládané za hřbitovní chryzantémy, bílé lilie apod. Tulipán údajně podle květomluvy znamená, že pochybujeme o inteligenci obdarované. Obal je stejně důležitý jako dar sám ukazuje, jak nám na obdarovávaném záleží. Výmluva na nedostatek času neobstojí. Že se z darů odstraňují cenovky, snad není třeba připomínat. Hostitel dar před hostem má rozbalit a poděkovat. Je nezdvořilé jej přijmout a bez rozbalení odložit. Jde-li o alkohol nebo bonboniéru, je vhodné je otevřít a nabídnout. 17

18 Finanční dary jsou nepatřičné s výjimkou nejbližší rodiny. Mnohem vhodnější jsou poukázky na různé zboží nebo služby. Podle klasické etikety nedává pán dámě před svatbou oblečení. 18

19 4. Různé typy rodinných událostí 4.1 Křest Odmítnout nabídku stát se kmotrem bez vážného důvodu je urážka. Na rozdíl od církevního sňatku, který nutně nevyžaduje křest obou manželů, kmotr nebo kmotra musí být pokřtěni. Na křest se doporučuje slavnostnější oblečení. Je zvykem, aby kmotr nebo kmotra věnovali dítěti hodnotný dar. Většinou se dává šperk nebo jiná cennost. Po křtu většinou následuje hostina, na níž je kmotr nebo kmotra čestným hostem. 4.2 Promoce Promoce se koná v honosných sálech většinou univerzitních. Každá vysoká škola dbá o své tradice, proto se může průběh promoce škola od školy mírně odlišovat. Diváci příbuzní a známí vstupují jako první a konverzují jen polohlasem. K honosnému prostředí patří i důstojné chování. Pánové nosí tmavé obleky, světlé košile a kravaty, dámy odpovídající šaty nebo kostým. Promoce je slavnostním aktem, především pro absolventy. Při jejich příchodu do auly se proto na ně příbuzní a známí nevrhají a negratulují! Akademičtí funkcionáři, rektor, prorektoři, děkani, profesoři a pedagogové jsou oblečení v talárech. Jako první promluví děkan, který pozdraví absolventy. Pak následuje dlouhý seznam jmen. Při čtení jmen se netleská. Děkan ve své řeči požádá rektora o svolení k promoci. Promoce je slavnostní předání diplomů svědčících o završení univerzitního studia, nebo předání dalších akademických či vědeckých titulů. Rektor nebo jeho zástupce vyslovuje souhlas s udělením titulu. Promotor přečte slib, který pak absolventi stvrdí latinskou formulí Spondeo ac polliceor (Slibuji a zavazuji se) a přísaháním na žezlo fakulty. Promotor pak předá diplomy. Poté jeden z absolventů pronese děkovný projev, který je určen akademickým funkcionářům, všem rodičům a absolventům. Při ukončení slavnostního aktu akademičtí funkcionáři odcházejí v opačném pořadí, než přicházeli. První tedy rektor, poslední absolventi. Teď teprve nastává chvíle ke gratulacím. Nejvhodnějším přáním jsou květiny, vše ostatní by mělo přijít až při slavnostním obědě. 19

20 4.3 Žádost o ruku O ruku své vyvolené muž obvykle žádá během slavnostního oběda, na kteří zvou dívčiny rodiče. Muž by měl přinést kytici přítelkyni (větší, ze světlých květin) a matce (menší, z tmavších květin). Během tohoto setkání by se mají dohodnout podrobnosti ohledně svatby. 4.4 Zásnuby Jde o oficiální oznámení vztahu, který by měl skončit svatbou. Patří k nim malá oslava, zpravidla v rodinné kruhu (nejčastěji v bytě snoubenky). Účastní se rodiče jich rodiče obou snoubenců. Je zvykem, aby si snoubenci při této příležitosti vyměnili dárky, zpravidla zásnubní prsteny. Dívčí prsten mívá malý briliant nebo jiný kámen. Rozeslat příbuzným a známým oznámení o zasnoubení v této době již téměř vymizelo. 20

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SPOLEČENSKÉ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Téma číslo 6 Vývoj české vzdělávací soustavy. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 6 Vývoj české vzdělávací soustavy. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 6 Vývoj české vzdělávací soustavy Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Základní směry v pedagogickém výzkumu. Kvantitativní nebo kvalitativní přístupy ke zkoumání pedagogické reality. Výzkumné

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.16 Společenské akce

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Akademické tituly (ČR, 2013)

Akademické tituly (ČR, 2013) Akademické tituly (ČR, 2013) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

Akademické tituly (ČR, 2011)

Akademické tituly (ČR, 2011) Akademické tituly (ČR, 2011) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ Hostiny jsou druhem společenských akcí, od ostatních se liší: vymezením kontaktu s hosty usazením hostů podle zasedacího pořádku dodržováním zásad společenského protokolu

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY Autor Anna Kachtíková Anotace Opakovací test je určen pro studenty, je zaměřen na procvičení základních vědomostí týkajících se celku SLAVNOSTNÍ HOSTINY. Cílem testu je ověření

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Nadace Tomáše Bati. Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb

Nadace Tomáše Bati. Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb Nadace Tomáše Bati Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb manažer v sandálech je ostuda. Mgr. Jaroslav Divoký, Ing. Pavel Velev Zlín, Baťova vila 1. lekce Etiketa - nauka o mravnosti - oficiální

Více

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2

OBSAH. Dopis 3. Formální úprava německých dopisů vnější stránka 8. Něco málo o stylu 19. Obsah iii. Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 OBSAH Obsah iii Předmluva 1 Pokyny pro čtenáře 2 Dopis 3 Proč psát dopisy? 3 Proč tedy ještě vůbec psát dopisy? 3 Co je vlastně dopis? 3 Různé druhy dopisů 4 Osobní dopis 5 Privátní korespondence 6 Obchodní

Více

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte.

7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. 7 barev v 1 Svatebním diáři Vyberte si tu svojí a ostatní jednoduše vytrhněte. Milá budoucí nevěsto! Je nám potěšením představit Vám zcela nový Svatební diář Smart. Na následujících stránkách se Vám pokusíme

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole.

2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 399 01 Milevsko tel. 382 521 393 E-mail : skola@zsmilevsko.cz Web : www.zsmilevsko.cz A. Řád školní družiny Problematika zájmového

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úřední e-maily Označení materiálu: Datum vytvoření: 14. 3. 2014 Vzdělávací

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství na tuto prezentaci navazují pracovní listy: manželství pracovní list č.1 svatební tradice a zvyky

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Obchodní korespondence on-line: Vizitky. 1 Druhy

Obchodní korespondence on-line: Vizitky. 1 Druhy Vizitky 1 Druhy 1.1 Osobní Výsostně soukromá záležitost pro rodinné a přátelské mimopracovní kontakty. Obsahuje proto kromě jména a příjmení údaje o domácí adrese, telefonních číslech apod. Je nepřípustné

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Poplatek za obřad - zahrady Další poplatky - zahrady

Poplatek za obřad - zahrady Další poplatky - zahrady 50 hostů Obřad: církevní, Ledeburská zahrada Hostina: Restaurace Praha 7 Troja Poplatek za obřad - zahrady Další poplatky - zahrady Oddávající Kameraman 5h Květina - družičky 4ks Dekorace na obřadní stůl

Více

Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.:

Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.: Pravidla vzájemného soužití ve FOKUSU-Písek, o.s.: 1. Klienti a pracovníci Fokusu-Písek, o.s. si vzájemně vykají a oslovují se křestním jménem, příjmením nebo titulem (výjimky: tykání - např. pracovník

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Slavnostní hostina BANKET

Slavnostní hostina BANKET Slavnostní hostina BANKET Obsah druhy banketů charakteristika banketu dokumentace příprava obsluha příprava jednoho chodu VFSO shrnutí 1. Vyučovací hodina Téma: Banket Charakteristika průběh hostiny se

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Svatba na zámku BON REPOS

Svatba na zámku BON REPOS Obřad v kapli Nejsvětější trojice Svatba na zámku BON REPOS Obřad v nádherné restaurované kapli, kde se mohou konat civilní i církevní obřady. Počet míst k sezení je 25 sedících hostů Cena pronájmu 10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2:

Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona III/2: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků

Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Stylizace a úprava dopisů vedoucích pracovníků Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T G Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osobní dopisy píší ředitelé a majitelé firem,

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku Směrnice Mezisborové rady č. 2/2008, Pravidla pro provádění církevních sňatků ve znění aktualizace ze dne 25.4.2009 Čl. 1. Obecná ustanovení (1) Křesťanské sbory, státem registrovaná církev, IČ: 00460541

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti.

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti. OBŘAD Téměř vždy si najdu chvilku, abych se pustil do řeči s oddávajícím či farářem Je fajn si vyslechnout jejich pravidla Neptám se ani tak z důvodů, že bych netušil, co se smí a co nikoliv (stačí to

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_17 Jméno

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více