ARGUMENTÁŘ. Občanská demokratická strana k reformě důchodového systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGUMENTÁŘ. Občanská demokratická strana 2011. k reformě důchodového systému"

Transkript

1 ARGUMENTÁŘ Občanská demokratická strana 2011 k reformě důchodového systému

2 Vážení členové a členky ODS, v první polovině září schválila Poslanecká sněmovna balík legislativy, který od příštího roku odstartuje klíčové změny ve zdravotním, sociálním a důchodovém systému. Proto vám nyní předkládáme souhrn faktů a argumentů k penzijní reformě, která otvírá občanům další cestu, jak se zajistit na stáří. Prosazením dobrovolného zhodnocování části důchodového pojištění a vlastních příjmů v penzijních fondech plní ODS jeden z hlavních bodů svého dlouhodobého programu. Byli to právě občanští demokraté, kteří již v minulém volebním období prosadili první fázi reformy penzí a vymezili podrobný půdorys pro další, nyní již schválené kroky. Výrazný rukopis ODS nesou i další reformní změny, které již brzy vstoupí v účinnost. Faktům a argumentům k reformě zdravotnictví a reformám sociálního a daňového systému se proto budeme věnovat v dalších publikacích, jako je tato. 1

3 Důchodová reforma Shrnutí 1. Současný státní průběžný systém je z hlediska demografického vývoje dlouhodobě finančně neudržitelný. 2. Bez důchodové reformy hrozí prudké zhoršení životní úrovně seniorů. 3. Současný koncept důchodové reformy byl představen již v roce 2007 a odpovídá programu ODS. 4. Postupné zvyšování důchodového věku bude po roce 2030 pokračovat v souladu s demografickým vývojem. 5. Odstraňujeme možnost vlády valorizovat penze více, než stanoví zákon. 6. Umožníme dobrovolné spoření v penzijních fondech, zvýšíme tím důchody. 7. Neopakujeme chyby v okolních zemích, nepodceňujeme financování reformy. 8. Celkové zdanění (daňová kvóta) se nezvýší. 9. Rodinám s dětmi a seniorům budou vyšší náklady sjednocení DPH kompenzovány. 10. Umožníme dobrovolný převod 1 % mzdy na zvýšení důchodu rodičům. Jak funguje současný penzijní systém? 1. Jak funguje státem organizovaný průběžný penzijní systém? Stejně jako v jiných zemích byl v České republice zaveden státní průběžný důchodový systém. Z peněz, které současní plátci sociálního pojištění do systému odvádějí, se okamžitě vyplácejí důchody současným penzistům. Vývoj důchodového účtu (mld. Kč) 2

4 Do státního průběžného systému přispívá ročně na sociálním pojištění zhruba 5 miliónů ekonomicky aktivních lidí přibližně 310 miliardami Kč, ze kterých se okamžitě vyplácejí důchody zhruba 2,3 miliónu penzistů. Loni ale bylo zapotřebí vyplatit 340 miliard korun a letos to bude ještě více. Schodek systému tak postupně roste. Výše vyplácené penze dnes příliš nezohledňuje, jak vysoké částky do systému občan ve svém produktivním věku posílal. Proto v praxi není významný rozdíl mezi výší penze občana, který do systému přispěl hodně, a toho, který přispěl méně. Náš systém patří v tomto smyslu mezi nejvíce rovnostářské v rámci Evropy. Tento rozdíl se nyní zvýší v důsledku tzv. malé důchodové reformy, systém tak bude spravedlivější. Vláda tak reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého má výše penze více zohledňovat výši příjmu v produktivním věku. 2. Průběžný penzijní systém se podobá pyramidové hře Placením sociálního pojištění si nepředplácíme svůj důchod, jak se někteří lidé domnívají. Peníze z našich odvodů jsou přerozdělovány současným penzistům, nikde se neukládají a nezhodnocují. Svým způsobem se tak průběžný systém podobá známé hazardní pyramidové hře, jejíž výnosy jsou závislé na tom, zda se do ní zapojují stále noví hráči. Podobně i průběžný penzijní systém může stabilně vyplácet důchody, pokud počet plátců sociálního pojištění přibývá nebo alespoň stagnuje a nezvyšuje se počet příjemců penzí. Čím vyšší je počet pracujících, kteří odvádějí sociální pojištění, než počet penzistů, tím systém funguje lépe a stabilněji. Podíl věkových skupin (%) 3

5 Důchodová reforma Problém nastává ve chvíli, kdy se poměr mezi plátci a příjemci snižuje, protože se snižuje objem prostředků na vyplácení penzí a zároveň se zvyšuje počet těch, kterým je penze vyplácena. V takové situaci se nyní nachází ČR stejně jako většina evropských států. 3. Jaká jsou rizika průběžného penzijního systému? Aby mohl průběžný systém fungovat stabilně, potřebuje udržovat rovnováhu v poměru mezi počtem plátců důchodového pojištění a počtem důchodců. Tento poměr se však v posledních desetiletích v České republice mění. Vliv na to má zvyšování střední délky života a pokles porodnosti. Roste tak počet seniorů s nárokem na penzi a klesá počet občanů, kteří na jejich penze přispívají. Podle demografického vývoje se v následujících dekádách budou tyto nůžky mezi počtem plátců sociálního pojištění a počtem důchodců nadále rozevírat. Pokud nedojde ke změně penzijního systému, hrozí státnímu penzijnímu účtu astronomické dluhy, které ho ve výsledku mohou poslat ke dnu. Pokud nedojde ke změně, nemohou si být současní třicátníci a čtyřicátníci jisti tím, že jim stát bude vyplácet ve stáří odpovídající důchod. Proč se neobejdeme bez rozšíření současného důchodového systému? 4. Kvalita života stoupá, Češi se dožívají vyššího věku Je pozitivní, že ze všech evropských zemí se v České republice díky kvalitnější zdravotní péči nejrychleji prodlužuje střední délka života. Za posledních 20 let se zvýšila u mužů o 7 let na 74 let, ženy se dožijí v průměru více než 80 let, tedy o 5 let více než v roce Je to jasný signál, že se kvalita života v Česku výrazně zlepšila. Naděje dožití (v letech) 4

6 5. S rostoucím počtem seniorů se však zvyšují výdaje na penze S evropskými státy však máme společnou ještě jednu věc, která pozitivní není. Dlouhodobě klesá počet ekonomicky aktivních lidí na celkové populaci a je jisté, že tento trend bude pokračovat. Senioři starší 60 let dnes tvoří 22 % české populace. V roce 2030 to má být již třetina. Rostoucí počet penzistů se promítá do vyšších nákladů na vyplácení jejich penzí. Ještě v roce 2008 byly příjmy a výdaje průběžného penzijního systému v rovnováze. Od té doby však přibylo 80 tisíc penzistů. V kombinaci s růstem nezaměstnanosti a zpomalením růstu platů tato situace způsobila 30miliardový schodek penzijního účtu v roce Méně ekonomicky aktivních lidí průběžný systém neutáhne Abychom mohli udržet současný průběžný systém financování důchodů i v budoucnu, musel by rostoucí počet seniorů vyvažovat také nárůst počtu ekonomicky aktivních lidí. Vývoj jde však opačným směrem. Zatímco dnes přispívají do důchodového systému zhruba dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho seniora, v roce 2050 to bude zhruba jeden na jednoho. Za této situace nebude mít stát peníze na financování průběžného penzijního systému. 7. V ČR je jedna z nejvyšších závislostí seniorů na státních penzích Je alarmující, že čisté příjmy českých seniorů závisí na státem organizovaném průběžném důchodovém systému z 95 %, což je jeden z nejvyšších poměrů vůbec. To je velmi nebezpečné, protože pokud roste počet seniorů žijících téměř výlučně ze státní penze a klesá počet lidí, kteří na jejich penze přispívají, nezbývá státu nic jiného, než si na penze půjčovat. Tím roste schodek státního rozpočtu, a tím i riziko předlužení a bankrotu. Proto stát musí nabídnout více cest, jak se na stáří zajistit. 8. Spoléhat se jen na stát se nemusí vyplatit Pokud si chtějí dnešní třicátníci a čtyřicátníci udržet v důchodu slušnou životní úroveň, musí si na stáří odkládat více peněz. Pokud očekávají, že jim tuto úroveň sám o sobě zajistí státní průběžný systém, mohou se v budoucnu spálit. Proto musí každý hledat další cesty, jak dosáhnout vyšší penze na bázi individuálního rozhodování. Možností je více, ať už jsou to různé formy spoření či připojištění. Za své zabezpečení na stáří přitom nese každý svůj díl odpovědnosti. 9. Žádná změna? Do důchodu půjdeme později, zaplatíme víc, nebo dostaneme méně Pokud penzijnímu systému nevybudujeme pevnější základy, můžeme jeho kolapsu zabránit jen razantním zvýšením věku odchodu do důchodu, výrazným zvýšením sociálních odvodů (které u nás stále patří k největším v Evropě), nebo dramatickým snížením důchodů na hranici chudoby. 5

7 Důchodová reforma Sociální pojištění (% HDP, 2010) Takový postup by byl nejen nespravedlivý, ale také by přinesl řadu rizik. Zvýšení odvodů na sociální pojištění zdraží náklady práce a zaměstnavatelé budou reagovat propouštěním. Tím se sníží příjmy penzijního systému a zvýší výdaje státu, který za nezaměstnané platí sociální pojištění. Na výplatu penzí bude méně peněz a prohloubí se zadlužení státu. 10. Řešením je rozšířit současný penzijní systém o dobrovolné kapitálové spoření Astronomickým deficitům důchodového účtu, které povedou ke snižování penzí budoucím důchodcům, zabrání jen rozšíření současného penzijního systému. Klíčem přitom není a nemůže být jen změna parametrů současného průběžného systému, jak tvrdí opozice. Na financování penzí budoucích seniorů je nutné hledat nové zdroje a příjmy, jinak je dnešním třicátníkům a čtyřicátníkům nebude z čeho vyplácet. Cílem důchodové reformy je rozšířit vějíř dobrovolných možností, umožňujících zvýšit příjmy ve stáří proti současnému stavu. To znamená šanci udržet a zvýšit příjmy budoucích seniorů. Hlavní fakta o reformě penzí 1. Tři pilíře znamenají větší stabilitu Hlavní myšlenkou penzijní reformy, kterou prosazuje ODS a vláda Petra Nečase, je rozšířit dosavadní penzijní systém o dobrovolné kapitálové spoření. Mezi dosavadní dva důchodové pilíře státem organizovaný průběžný pilíř a státem podporované penzijní připojištění zasadíme tzv. druhý pilíř, který umožní občanům dobrovolně zhodnocovat své prostředky v penzijních fondech. 6

8 Jde o krok, který pomůže dlouhodobě stabilizovat penzijní systém tím, že sníží jeho závislost na demografickém vývoji. Spoření v soukromých penzijních fondech zároveň pomůže snížit závislost českých penzistů na státním průběžném systému. Každý rozumný hospodář nesází pouze na jednu kartu a snaží se prostředky, které chce v budoucnu využít, rozprostřít do většího počtu vkladů. Roste tak jeho jistota, že se hodnota jeho majetku dlouhodobě nesníží. To je také logika penzijního systému postaveného na třech pilířích. 2. Diskuse o důchodové reformě probíhá už nejméně šest let a doporučují ji klíčové světové instituce Rozhodnutí rozšířit penzijní systém o druhý fondový pilíř nespadlo z čistého nebe. Zavedení dobrovolného penzijního spoření v druhém pilíři bylo obsaženo už v programovém prohlášení vlády v roce 2007 v době, kdy byl současný předseda vlády Petr Nečas ministrem práce a sociálních věcí. Vážná diskuse o důchodové reformě byla vedena už od roku 2004 zřízením první tzv. Bezděkovy komise. ČSSD a KSČM však jakékoli reformní snahy blokovaly. Na potřebu přizpůsobit penzijní systém proměně demografického vývoje upozorňují ČR v posledních letech významné mezinárodní instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Evropská komise. Nutnost reforem dnes také zdůrazňují klíčové ratingové agentury, které dosavadní pozitivní hodnocení České republiky podmiňují provedení reforem, mezi jinými reformy penzijního systému. V opačném případě hrozí snížení důvěry investorů v českou ekonomiku a vážné hospodářské problémy. Celá Evropa je nucena reformovat a provádět úspornou rozpočtovou politiku, a to i v těch několika málo zemích EU, kde dosud vládnou levicové vlády. Možnost investovat část prostředků odváděných na státní sociální pojištění do penzijních fondů otevřely svým občanům prakticky všechny vyspělé státy světa. Část z nich zavedla povinné spoření, část nepovinné neexistuje tedy univerzální model. Podobný systém jako plánuje Česká republika, mají například skandinávské země, ke kterým se dříve ČSSD hlásila, Švédsko, Dánsko, Finsko. 3. Průběžný systém penzijního pojištění bude nadále dominantní Platby do státního průběžného důchodového systému zůstanou nadále nejvyšší složkou příjmů v penzi. Nedochází tedy k privatizaci důchodů, jak lživě poukazuje opozice. Pouze menší část z nich bude využita na to, aby průběžný systém získal pevnější oporu ve druhém pilíři. Přesměrováním části peněz do druhého pilíře dojde v průběžném systému k dočasnému výpadku příjmů. Ten bude kompenzován sjednocením sazby DPH, které je nejvhodnějším a nejstabilnějším zdrojem. Neopakujeme tedy chyby v některých jiných zemích (Maďarsko, Polsko), které financování důchodové reformy podcenily. 7

9 Důchodová reforma Průměrný starobní důchod (konec roku, Kč) 4. Změny průběžného důchodového systému reagují na stárnutí populace Důležité změny pro první pilíř zavádí tzv. malá důchodová reforma, kterou vláda prosadila v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého dosavadní legislativa znevýhodňovala lidi s vyšším příjmem. Proto se upravuje způsob výpočtu penzí. Nově budou penze více zohledňovat, kolik peněz lidé ze svých příjmů odvedli do systému důchodového pojištění v produktivním věku. Změna se však nedotkne lidí s nejnižšími příjmy, jejichž penze zůstane zachována na současné úrovni. Zároveň se upravuje způsob výpočtu věku pro odchod do důchodu. Pravidla malé penzijní reformy budou platit pro všechny, kteří odejdou do penze od 1. října Penze budou nadále automaticky valorizovány v závislosti na průměrném růstu cen a reálných mezd, bez možnosti ovlivňování vládou. Věk odchodu do důchodu (ženy, 2010) 8

10 Další úpravou parametrů současného průběžného systému je postupné zvyšování věku pro odchod do důchodu. To bude probíhat pozvolně a bude respektovat postupně se prodlužující průměrný věk dožití. Odchod do důchodu v 65 letech tak na muže čeká až v roce 2031, u žen to bude ještě později. Mužům se bude i nadále věk pro odchod do důchodu zvyšovat o dva měsíce ročně a pouze u žen s datem narození po roce 1956 se zvyšování zrychlí na čtyři měsíce za rok. Věk odchodu do důchodu se pro muže i ženy sjednotí v roce 2041 a tato změna se bude tedy týkat dnešních třicátníků a mladších. V budoucnu lze uvažovat o navázání věku odchodu do důchodu na průměrnou délku dožití. K podobným změnám v penzijních systémech dnes kvůli postupnému stárnutí populace přistupují i další evropské země, přitom v řadě členských států EU se do důchodu odchází v 65 letech již dnes. Věk odchodu do důchodu (ženy, 2040) 5. Druhý pilíř je příležitostí pro zabezpečené stáří Podmínky pro spoření ve fondovém pilíři jsou navrženy tak, aby bylo pro občany výhodné a také maximálně bezpečné. Od roku 2013 bude možné vyvést z průběžného důchodového systému 3 % sociálního pojištění a dodat další 2 % na penzijní spoření. Tyto prostředky se budou zhodnocovat v penzijních fondech spravovaných licencovanými penzijními společnostmi. Ty budou mít ze zákona povinnost nabídnout klientům čtyři investiční strategie odstupňované podle zákonem stanovených limitů, které přesně stanoví podíl jejich investic do dluhopisů, měn nebo akcií a dalších cenných papírů. 9

11 Důchodová reforma Spoření v penzijních fondech bude dobrovolné a do konce roku 2012 se pro něj nudou moci rozhodnout všichni lidé v produktivním věku. Od roku 2013 už tuto možnost budou mít pouze lidé mladší 35 let. Jakmile se jednou plátce sociálního pojištění rozhodne a vstoupí do systému, nebude moci své rozhodnutí odvolat. 6. Druhý pilíř nabídne různé možnosti, jak zhodnocovat vložené prostředky Občané budou moci využít spoření ve čtyřech penzijních fondech, které bude povinně nabízet každá penzijní společnost. Každý fond bude nabízet různou míru zhodnocení a investiční jistoty. Bude se jednat o následující fondy: Fond státních dluhopisů zaměřený na vysoce bezpečné investice do státních dluhopisů ČR a přesně určených dluhopisů zemí EU a OECD. Konzervativní důchodový fond, který bude investovat výhradně do českých a zahraničních dluhopisů a finančních nástrojů. Vyvážený důchodový fond, který bude mít možnost zhodnocovat prostředky klientů také na regulovaných akciových trzích. Dynamický důchodový fond zaměřený na investice do dluhopisů s nižším ratingem a do akcií a cenných papírů, nicméně zákon mu výslovně zakazuje vynakládat prostředky klientů na spekulativní obchody. Bude záležet jen na účastníkovi druhého pilíře, zda se rozhodne zhodnocovat své prostředky pouze v jednom fondu anebo je rozloží do více penzijních fondů. Bude mít také možnost v průběhu života přesouvat své peníze z jednoho fondu do druhého nebo měnit poměr svých vkladů rozložených ve více fondech. 7. Klient bude mít tři možnosti, jak si nechat vyplatit naspořené prostředky První možností bude výplata doživotní penze, která skončí po jeho smrti. Dále se bude moci rozhodnout pro výplatu doživotní penze s pozůstalostní penzí na tři roky, kdy bude vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši. Třetí možností je vyplácení renty po dobu minimálně 20 let. Pokud by klient v průběhu čerpání zemřel, bude jeho pozůstalým vyplácena po zbytek doby pozůstalostní penze ve stejné výši, jako byla jeho renta. Důležité je, že pokud účastník dobrovolného systému zemře dříve, než dosáhne důchodového věku a dokončí spoření, stanou se jeho naspořené prostředky předmětem dědictví. 8. Solidaritu mezi generacemi podpoří dobrovolný převod 1 % mzdy na zvýšení důchodu rodičů Reforma penzijního systému zavede také jeden důležitý prvek, který bude motivovat k tomu, aby rodiče více dětí měli o něco vyšší penzi než bezdětní. Lidé v produktivním věku totiž dostanou možnost svým rodičům v důchodu připsat 1 % ze své mzdy. 10

12 9. Druhý pilíř bude obsahovat pojistky pro bezpečí spořených peněz Výnosnost investic do jednotlivých fondů se bude logicky lišit. Například státní dluhopisy představují velmi bezpečnou investici, která však nenabízí vysoké zhodnocení. Naproti tomu dynamický fond může přinášet mnohem větší zisky, ale také přináší větší riziko, že hodnota investovaných peněz poklesne. Důležité je, že si každý, kdo se rozhodne spořit ve druhém pilíři, může vybrat takovou strategii, která mu nejvíce vyhovuje. Těm, kteří si nebudou jisti, jakou strategii zvolit, budou penzijní společnosti povinně nabízet tzv. investiční strategii životního cyklu. Prostředky klienta pak vloží do různých fondů samotná penzijní společnost a jejich rozložení se bude měnit automaticky podle jeho věku. Aby nemohlo dojít ke snížení hodnoty celoživotních úspor nepromyšlenou investicí do rizikovějšího kapitálu v době, kdy se klient blíží důchodovému věku, bude také zaveden tzv. autopilot. Ten automaticky umístí jeho prostředky do konzervativnějších investic. Umožní mu ale také zvolit si jiný způsob uložení prostředků. 10. O úspory budou pečovat penzijní společnosti, které bude možné měnit i v průběhu spoření Prostředky na individuálních penzijních účtech budou spravovat penzijní společnosti. Těmi se mohou po získání speciální licence stát buď stávající penzijní fondy, anebo společnosti nové. Pokud budou současné penzijní fondy nabízet služby penzijních společností ve druhém pilíři, budou muset povinně oddělit svůj majetek od majetku klientů a také splnit náročnější požadavky na kapitál a systém řízení investic. Novou penzijní společnost bude moci založit každý zájemce, který splní náročné zákonné požadavky. 11. Penzijní společnosti budou přísně regulovány a dohled nad nimi bude vykonávat ČNB Jedním z klíčových opatření pro bezpečnost vkladů účastníků druhého pilíře bude důsledné oddělení spořených peněz od majetku jejich správce penzijních společností. Penzijní společnost také nebude moci s majetkem klientů sama disponovat. Veškeré operace s majetkem účastníků bude provádět na pokyn penzijní společnosti tzv. depozitář, tedy banka, která bude mít tento majetek v úschově. Depozitář bude prověřovat soulad každé transakce se zákonem a v případě pochybností bude informovat dozorující Českou národní banku. Důležité je, že banka depozitář nesmí být majetkově spojena s penzijní společností a za majetek klientů bude ručit. To je silná motivace, aby transakce penzijních společností důsledně kontrolovala. Maximální výše poplatků za správu majetku klientů bude určena zákonem a bude nižší než u současných penzijních fondů. 11

13 Důchodová reforma Penzijní společnosti budou mít zákonem určenou povinnost informovat potenciální klienty o své nabídce tak, aby bylo možné srovnávat nabídky různých společností. Trh s penzijním spořením ve druhém pilíři bude tedy maximálně průhledný. Legislativa také zavede důležité pojistky proti nechvalně známému tunelování. Majetek důchodového fondu totiž nebudou penzijní společnosti smět využít k nákupu svých akcií. 12. Třetí pilíř jistota dosavadních úspor a větší motivace k individuálnímu spoření Důchodová reforma počítá i se změnami současného systému penzijního připojištění (tzv. třetí pilíř). Tyto změny se budou týkat především těch spořitelů, kteří uzavřou novou smlouvu o penzijním připojištění. Stávající penzijní připojištění zůstane zachováno a stát bude i nadále poskytovat příspěvek lidem, kteří si platí penzijní připojištění. A tento příspěvek stát dokonce zvýší, aby motivoval k individuálnímu spoření na stáří ve třetím pilíři. Státní příspěvek bude vyplácen od měsíční úložky 300 Kč. Pokud si spořitel měsíčně uloží více než 1000 Kč, dostane od státu 230 Kč, tedy více než dnes. Kromě vyššího státního příspěvku bude také zajištěno větší bezpečí úspor, a to díky oddělení naspořených peněz od majetku akcionářů penzijní společnosti. Stejný princip, který ochrání úspory v případě jejího bankrotu, bude fungovat i ve druhém pilíři. Ti, kteří již dnes penzijní připojištění mají, se budou moci svobodně rozhodnout, jestli zůstanou u svého současného fondu, nebo přejdou do fondu nového, pro který budou platit nové podmínky. Výše státního příspěvku k penzijnímu připojištění Úložka Příspěvek dnes Po reformě

14 Hlavní mýty o důchodové reformě 1. Penzijní reforma je neověřený experiment Není to pravda. Druhý pilíř důchodového systému v minulých letech zavedla řada zemí, obdobný je například ve Skandinávii. V parametrech se jednotlivé systémy mohou lišit, ale hlavní princip je všude stejný kromě průběžného systému mají lidé možnost (anebo povinnost) spořit v důchodových fondech. To jim ve stáří zabezpečí větší příjem, než pokud by spoléhali pouze na penzi z průběžného systému. Zatímco v Polsku čekal v roce 2006 na čerstvého penzistu důchod 100 % financovaný z průběžného systému, v roce 2046 bude dostávat z průběžného systému 56 % a zbytek penze mu pokryjí zhodnocené prostředky naspořené v penzijních fondech. To jasně ukazuje, že spoření ve fondech výrazně zvyšuje jistotu zajištěného stáří. 2. Měnit penzijní systém není zapotřebí, stačí upravit současný průběžný systém To je zbožné přání levice, která sama promrhala období silného ekonomického růstu naší země, ideální pro nastartování reformy penzí. Úpravou současného průběžného systému má ČSSD na mysli především zvýšení odvodů na sociální pojištění, které platí zaměstnavatelé a zaměstnanci, ale i zodpovědní živnostníci. Již dnes jsou odvody na sociální pojištění v ČR jedny z nejvyšších v Evropě. Zvyšování odvodů by způsobilo zdražení nákladů práce, na které by zaměstnavatelé reagovali propouštěním, zejména nízkopříjmových zaměstnanců. Zvýšení nezaměstnanosti by znamenalo méně peněz pro výplatu penzí z průběžného systému. Socialistický recept je tedy nejlepší cestou, jak ohrozit vyplácení penzí již současným penzistům. 3. Státem organizovaný průběžný systém je bezpečnější než penzijní fondy I ve státem organizovaných průběžných systémech se dnes krátí důchody, znehodnocuje se hodnota a omezuje se valorizace penzí. Například Švédsko omezilo objem vyplacených penzí podle toho, kolik se vybere na pojistném a důchody tam tak vloni dokonce klesly. Je zřejmé, že státem organizované penzijní systémy nejsou o nic víc bezpečné než fondové systémy založené na soukromé bázi. 4. Namísto reformy by stačilo upravit penzijní připojištění Za posledních 16 let si občané v rámci penzijního připojištění do penzijních fondů uložili celkem zhruba 230 miliard Kč. Přitom jen v roce 2011 se z průběžného penzijního systému vyplatí na důchodech ročně 350 miliard Kč. Je tedy jasné, že třetí pilíř se nemůže stát hlavním nástrojem pro řešení problémů průběžného systému, který ročně potřebuje o třetinu více zdrojů, než si lidé naspořili ve fondech penzijního připojištění od roku

15 Důchodová reforma Navíc 72 % všech výplat ze systému penzijního připojištění si lidé vybírají ve formě jednorázového vyrovnání a dalších 24 % penzijní připojištění předčasně ukončuje. Pouze jedno procento všech výplat je ve formě dlouhodobé renty. Penzijní připojištění tedy není nástrojem pro zabezpečení ve stáří, ale výhodným nástrojem dlouhodobého spoření. Penzijní reforma počítá i s úpravou penzijního připojištění, která bude lidi více motivovat k vyšším úložkám. I tak ale penzijní připojištění zůstane doplňkovou možností, jak si ve stáří přilepšit. 5. Reforma je výhodná jen pro bohaté To je tradiční demagogický argument ČSSD, který socialisté záměrně používají i u jiných opatření, například u reformy daní nebo zdravotnictví. Penzijní reforma se týká všech občanů, kteří splní stanovené předpoklady a dobrovolně se rozhodnou začít spořit ve druhém pilíři. Nikdo nebude z účasti na druhém pilíři vyloučen ani nezíská oproti ostatním nějakou speciální výhodu. Ani o zhodnocení úspor nebude rozhodovat, zda se jedná o člověka s vysokým, nebo nízkým příjmem. Rozhodovat bude to, zda si vybere konzervativní investiční strategii s nižší mírou rizika, nebo výnosnější dynamickou strategii, u které bude riziko vyšší. Předpokládá se, že výhodnější bude pro občany s příjmem korun, podle délky spoření. Příklady Muž, ročník 1975, mzda Kč, vyvážený fond Důchod dnes: Kč, důchod po reformě: Kč Žena, 2 děti, ročník 1965, mzda Kč, konzervativní fond Důchod dnes: Kč, důchod po reformě: Kč 6. Reforma je výhodná jen pro penzijní fondy To je jeden z falešných argumentů, které opozice používá nejčastěji. Penzijní fondy budou nástrojem ke zhodnocení úspor, které se do nich občané dobrovolně rozhodnou ukládat. Penzijní společnosti, které je budou spravovat, nebudou mít volnou ruku v tom, jak a kam je investují. Naopak je to vláda, kdo penzijním společnostem jasně nalinkuje, jakou investiční strategii mají spořitelům nabízet, kam smějí a nesmějí investovat a jak mají zajistit maximální bezpečí úspor, které u nich budou občané ukládat desítky let. 7. Lidé nebudou mít o dobrovolné spoření ve druhém pilíři zájem Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že lidé o spoření v penzijních fondech zájem mají. 14

16 V zemích, ve kterých je spoření ve druhém pilíři do značné míry dobrovolné, si během dvou let od jeho zavedení fondový pilíř zvolila více než polovina účastníků průběžného systému. V Litvě, která v roce 2004 zavedla 100% dobrovolnost (stejnou cestou půjde i ČR), ukládalo o 4 roky později úspory do fondového pilíře 69 % lidí. Není tedy důvod k obavám, že o dobrovolné spoření nebude v ČR zájem. 8. Vládní návrh neřeší nízkou porodnost v ČR a budoucí rodiče od rozhodnutí mít děti demotivuje Je naivní tvrdit, že by reformou penzijního systému mohl stát zvýšit porodnost, tedy i zvýšit počet lidí, kteří přispívají do průběžného systému, a tím zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost. Závislost průběžného systému na vývoji porodnosti a počtu penzistů je jeho největší slabinou, která se brzy projeví, pokud penzijní systém nezměníme. Proto je zapotřebí do penzijního systému zavést takové prvky, které budou motivovat občany, aby se v zajištění spokojeného stáří nespoléhali pouze na stát. Pokud v budoucnu porodnost v ČR stoupne, bude to znamenat posílení zdrojů penzijního systému. Spoléhat se na to by ale bylo krátkozraké. 9. Financování reformy sblížením sazeb DPH způsobí zdražení Celkový dopad sjednocení DPH ve výši 17,5 % ve dvou krocích na cenovou hladinu bude jen kolem 1 %. Navrhovaly jej v této souvislosti i nezávislé expertní komise (ve výši 19 % bez výjimek), takže ani to dnes není blesk z čistého nebe. Jednotná sazba DPH je dlouhodobě v programu ODS. Spoléhat jen na privatizační příjmy a dividendy ČEZ při udržení dlouhodobé stability systému v průběhu desítek let je nemyslitelné a navíc nemožné z hlediska pravidel EU. S využitím dividend ČEZ a dalších státních firem vláda počítá jen na omezenou dobu. 10. Reformu odnesou dnešní důchodci a rodiny s dětmi Růst cen bude rodinám s dětmi kompenzován zvýšením daňových slev a seniorům valorizací penzí. Celkový dopad sjednocení DPH ve výši 17,5 % ve výdajích rodin s dětmi je zvýšení výdajů o pouhých 0,6 %. Současných seniorů se reforma netýká. Do druhého pilíře se budou moci přihlásit pouze osoby, které platí sociální pojištění. 11. Reforma penzí odstartuje lov na klienty, který se nakonec zaplatí z jejich peněz Zakázat reklamu a propagaci penzijním společnostem by bylo nerozumné, protože i jejich klienti potřebují informace o tom, co tyto společnosti nabízejí. Stát ovšem nepřipustí, aby na propagační a marketingové akce společnosti využívaly více peněz, než je nezbytné. Proto budou mít penzijní společnosti zákonem jasně stanoveno, jaký objem peněz mohou investovat do reklamy a informování veřejnosti. 15

17 Důchodová reforma 12. Neproběhla debata s opozicí a odbory Intenzivní odborná diskuse o důchodové reformě probíhá od roku 2004, ať už se jedná o závěry Bezděkových komisí, NERVu, nebo četných konferencí a veřejných debat. Levice bohužel závěry těchto odborných fór do této doby blokovala a snažila se veřejnosti vsugerovat, že žádné zásadnější změny nejsou zapotřebí. O tom, že současný koncept důchodové reformy nespadl ze dne na den z nebe, svědčí i fakt, že ho vláda rámcově představila už v dubnu Během dalších dvou let byly dokončeny nebo rozpracovány všechny tři její etapy, ale kvůli svržení vlády nebylo možné ji dokončit. Následoval další čtrnáctiměsíční odklad kvůli zrušení předčasných voleb. 13. Důchodovou reformu levice po volbách zruší To jsou nezodpovědné proklamace, kterými chce dnes získat ČSSD politické body. Se stejnou rétorikou vystupoval v minulých letech šéf levicové slovenské strany SMER Robert Fico proti důchodové reformě tehdejšího premiéra Mikuláše Dzurindy. Poté, co se Fico ujal vlády, provedl několik drobných úprav, ale reformu jako takovou nezrušil, protože nedokázal přijít s lepším receptem, jak penzijní systém dlouhodobě stabilizovat. Naopak pro něj bylo výhodné, že předchozí středopravá vláda reformu spustila. 14. Jiné země provádějí změny v penzijním systému údajně mnohem citlivěji Není to pravda. Evropské státy čelí stejným problémům jako ČR a přicházejí s obdobným řešením zavedením fondového pilíře. Ani vyspělé evropské státy se v posledních letech nevyhnuly zvyšování věku odchodu do důchodu. Ke stejnému kroku nyní přistoupila i česká vláda, aby stabilizovala penzijní systém před provedením jeho reformy. Dánsko v roce 2004 snížilo důchodový věk z 67 na 65 let, ale již v roce 2006 se vrátilo k důchodovému věku 67 let. Také Německo prodlužuje od příštího roku důchodový věk z 65 let na 67 let. Stejnou cestou se vydalo Maďarsko (zvýšení z 62,5 na 65 let). Některá slabá místa penzijních reforem na Slovensku, v Polsku a Maďarsku byla naopak pro ČR poučením, kterých chyb se vyvarovat. Proto zavádíme přibližně o polovinu nižší procento pojištění vyvedeného z průběžného systému než v uvedených zemích a dobrovolné, nikoli povinné spoření ve druhém pilíři. Na rozdíl od těchto zemí je řešeno financování důchodové reformy, takže nemůže dojít k prohlubování schodku veřejných financí. Argumentář k reformě důchodového systému Vydal ODS Publishing, s.r.o., Jánský vršek 13, Praha 1 v roce 2011 Tel.: , Občanská demokratická strana 2011

Úvodní slovo předsedy ODS

Úvodní slovo předsedy ODS ODS ve vládě Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost

Více

DŮCHODOVOU PRŮVODCE 3 DŮVODY REFORMOU

DŮCHODOVOU PRŮVODCE 3 DŮVODY REFORMOU PRŮVODCE VYDÁVÁ ÚŘAD VLÁDY ČR, MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR A MINISTERSTVO FINANCÍ ČR DŮCHODOVOU REFORMOU 3 DŮVODY Proč jsou změny důchodového systému nevyhnutelné Před obyvateli Evropy stojí

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví NÁVRH KONCEPCE PENZIJNÍ REFORMY V ČR Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07 VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví Specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Email:

Více

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu?

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? ONDŘEJ PRACHAŘ * Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli současná penzijní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů Differentiation of pensions in the Czech Republic, in time, by regions Bc. Marie Kinštová

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

Rizika penzijního pojištění

Rizika penzijního pojištění Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Rizika penzijního pojištění Bc. Aneta Hrubá Diplomová práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Markéta Halíková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D 2006 1 UNIVERSITY

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty

Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Fondové pilíře důchodových systémů zemí V4 a jejich produkty Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. Bc. Klára Šteffková Brno

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010

UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010 UČEBNÍ TEXT Č. 11 DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR A ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ OD ROKU 2010 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdeněk Hájek AUTOR TEXTU: JUDr. Zdeněk Hájek Učební text č. 11 v rámci projektu Posilování

Více

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ

ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚLOHA KOMERČNÍHO POJIŠTĚNÍ V PENZIJNÍ REFORMĚ The role of commercial insurance in the pension reform Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Základní body reformy důchodového systému

Základní body reformy důchodového systému Základní body reformy důchodového systému Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný a nepřiměřeně solidární, což jej činí dlouhodobě finančně neudržitelným v konečném důsledku jak pro stát, tak

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI

ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ZNALOSTI PROBLEMATIKY STAROBNÍCH DŮCHODŮ U MLADÉ GENERACE V PLZNI Bc. Kateřina Böhmová Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více