ARGUMENTÁŘ. Občanská demokratická strana k reformě důchodového systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARGUMENTÁŘ. Občanská demokratická strana 2011. k reformě důchodového systému"

Transkript

1 ARGUMENTÁŘ Občanská demokratická strana 2011 k reformě důchodového systému

2 Vážení členové a členky ODS, v první polovině září schválila Poslanecká sněmovna balík legislativy, který od příštího roku odstartuje klíčové změny ve zdravotním, sociálním a důchodovém systému. Proto vám nyní předkládáme souhrn faktů a argumentů k penzijní reformě, která otvírá občanům další cestu, jak se zajistit na stáří. Prosazením dobrovolného zhodnocování části důchodového pojištění a vlastních příjmů v penzijních fondech plní ODS jeden z hlavních bodů svého dlouhodobého programu. Byli to právě občanští demokraté, kteří již v minulém volebním období prosadili první fázi reformy penzí a vymezili podrobný půdorys pro další, nyní již schválené kroky. Výrazný rukopis ODS nesou i další reformní změny, které již brzy vstoupí v účinnost. Faktům a argumentům k reformě zdravotnictví a reformám sociálního a daňového systému se proto budeme věnovat v dalších publikacích, jako je tato. 1

3 Důchodová reforma Shrnutí 1. Současný státní průběžný systém je z hlediska demografického vývoje dlouhodobě finančně neudržitelný. 2. Bez důchodové reformy hrozí prudké zhoršení životní úrovně seniorů. 3. Současný koncept důchodové reformy byl představen již v roce 2007 a odpovídá programu ODS. 4. Postupné zvyšování důchodového věku bude po roce 2030 pokračovat v souladu s demografickým vývojem. 5. Odstraňujeme možnost vlády valorizovat penze více, než stanoví zákon. 6. Umožníme dobrovolné spoření v penzijních fondech, zvýšíme tím důchody. 7. Neopakujeme chyby v okolních zemích, nepodceňujeme financování reformy. 8. Celkové zdanění (daňová kvóta) se nezvýší. 9. Rodinám s dětmi a seniorům budou vyšší náklady sjednocení DPH kompenzovány. 10. Umožníme dobrovolný převod 1 % mzdy na zvýšení důchodu rodičům. Jak funguje současný penzijní systém? 1. Jak funguje státem organizovaný průběžný penzijní systém? Stejně jako v jiných zemích byl v České republice zaveden státní průběžný důchodový systém. Z peněz, které současní plátci sociálního pojištění do systému odvádějí, se okamžitě vyplácejí důchody současným penzistům. Vývoj důchodového účtu (mld. Kč) 2

4 Do státního průběžného systému přispívá ročně na sociálním pojištění zhruba 5 miliónů ekonomicky aktivních lidí přibližně 310 miliardami Kč, ze kterých se okamžitě vyplácejí důchody zhruba 2,3 miliónu penzistů. Loni ale bylo zapotřebí vyplatit 340 miliard korun a letos to bude ještě více. Schodek systému tak postupně roste. Výše vyplácené penze dnes příliš nezohledňuje, jak vysoké částky do systému občan ve svém produktivním věku posílal. Proto v praxi není významný rozdíl mezi výší penze občana, který do systému přispěl hodně, a toho, který přispěl méně. Náš systém patří v tomto smyslu mezi nejvíce rovnostářské v rámci Evropy. Tento rozdíl se nyní zvýší v důsledku tzv. malé důchodové reformy, systém tak bude spravedlivější. Vláda tak reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého má výše penze více zohledňovat výši příjmu v produktivním věku. 2. Průběžný penzijní systém se podobá pyramidové hře Placením sociálního pojištění si nepředplácíme svůj důchod, jak se někteří lidé domnívají. Peníze z našich odvodů jsou přerozdělovány současným penzistům, nikde se neukládají a nezhodnocují. Svým způsobem se tak průběžný systém podobá známé hazardní pyramidové hře, jejíž výnosy jsou závislé na tom, zda se do ní zapojují stále noví hráči. Podobně i průběžný penzijní systém může stabilně vyplácet důchody, pokud počet plátců sociálního pojištění přibývá nebo alespoň stagnuje a nezvyšuje se počet příjemců penzí. Čím vyšší je počet pracujících, kteří odvádějí sociální pojištění, než počet penzistů, tím systém funguje lépe a stabilněji. Podíl věkových skupin (%) 3

5 Důchodová reforma Problém nastává ve chvíli, kdy se poměr mezi plátci a příjemci snižuje, protože se snižuje objem prostředků na vyplácení penzí a zároveň se zvyšuje počet těch, kterým je penze vyplácena. V takové situaci se nyní nachází ČR stejně jako většina evropských států. 3. Jaká jsou rizika průběžného penzijního systému? Aby mohl průběžný systém fungovat stabilně, potřebuje udržovat rovnováhu v poměru mezi počtem plátců důchodového pojištění a počtem důchodců. Tento poměr se však v posledních desetiletích v České republice mění. Vliv na to má zvyšování střední délky života a pokles porodnosti. Roste tak počet seniorů s nárokem na penzi a klesá počet občanů, kteří na jejich penze přispívají. Podle demografického vývoje se v následujících dekádách budou tyto nůžky mezi počtem plátců sociálního pojištění a počtem důchodců nadále rozevírat. Pokud nedojde ke změně penzijního systému, hrozí státnímu penzijnímu účtu astronomické dluhy, které ho ve výsledku mohou poslat ke dnu. Pokud nedojde ke změně, nemohou si být současní třicátníci a čtyřicátníci jisti tím, že jim stát bude vyplácet ve stáří odpovídající důchod. Proč se neobejdeme bez rozšíření současného důchodového systému? 4. Kvalita života stoupá, Češi se dožívají vyššího věku Je pozitivní, že ze všech evropských zemí se v České republice díky kvalitnější zdravotní péči nejrychleji prodlužuje střední délka života. Za posledních 20 let se zvýšila u mužů o 7 let na 74 let, ženy se dožijí v průměru více než 80 let, tedy o 5 let více než v roce Je to jasný signál, že se kvalita života v Česku výrazně zlepšila. Naděje dožití (v letech) 4

6 5. S rostoucím počtem seniorů se však zvyšují výdaje na penze S evropskými státy však máme společnou ještě jednu věc, která pozitivní není. Dlouhodobě klesá počet ekonomicky aktivních lidí na celkové populaci a je jisté, že tento trend bude pokračovat. Senioři starší 60 let dnes tvoří 22 % české populace. V roce 2030 to má být již třetina. Rostoucí počet penzistů se promítá do vyšších nákladů na vyplácení jejich penzí. Ještě v roce 2008 byly příjmy a výdaje průběžného penzijního systému v rovnováze. Od té doby však přibylo 80 tisíc penzistů. V kombinaci s růstem nezaměstnanosti a zpomalením růstu platů tato situace způsobila 30miliardový schodek penzijního účtu v roce Méně ekonomicky aktivních lidí průběžný systém neutáhne Abychom mohli udržet současný průběžný systém financování důchodů i v budoucnu, musel by rostoucí počet seniorů vyvažovat také nárůst počtu ekonomicky aktivních lidí. Vývoj jde však opačným směrem. Zatímco dnes přispívají do důchodového systému zhruba dva ekonomicky aktivní lidé na jednoho seniora, v roce 2050 to bude zhruba jeden na jednoho. Za této situace nebude mít stát peníze na financování průběžného penzijního systému. 7. V ČR je jedna z nejvyšších závislostí seniorů na státních penzích Je alarmující, že čisté příjmy českých seniorů závisí na státem organizovaném průběžném důchodovém systému z 95 %, což je jeden z nejvyšších poměrů vůbec. To je velmi nebezpečné, protože pokud roste počet seniorů žijících téměř výlučně ze státní penze a klesá počet lidí, kteří na jejich penze přispívají, nezbývá státu nic jiného, než si na penze půjčovat. Tím roste schodek státního rozpočtu, a tím i riziko předlužení a bankrotu. Proto stát musí nabídnout více cest, jak se na stáří zajistit. 8. Spoléhat se jen na stát se nemusí vyplatit Pokud si chtějí dnešní třicátníci a čtyřicátníci udržet v důchodu slušnou životní úroveň, musí si na stáří odkládat více peněz. Pokud očekávají, že jim tuto úroveň sám o sobě zajistí státní průběžný systém, mohou se v budoucnu spálit. Proto musí každý hledat další cesty, jak dosáhnout vyšší penze na bázi individuálního rozhodování. Možností je více, ať už jsou to různé formy spoření či připojištění. Za své zabezpečení na stáří přitom nese každý svůj díl odpovědnosti. 9. Žádná změna? Do důchodu půjdeme později, zaplatíme víc, nebo dostaneme méně Pokud penzijnímu systému nevybudujeme pevnější základy, můžeme jeho kolapsu zabránit jen razantním zvýšením věku odchodu do důchodu, výrazným zvýšením sociálních odvodů (které u nás stále patří k největším v Evropě), nebo dramatickým snížením důchodů na hranici chudoby. 5

7 Důchodová reforma Sociální pojištění (% HDP, 2010) Takový postup by byl nejen nespravedlivý, ale také by přinesl řadu rizik. Zvýšení odvodů na sociální pojištění zdraží náklady práce a zaměstnavatelé budou reagovat propouštěním. Tím se sníží příjmy penzijního systému a zvýší výdaje státu, který za nezaměstnané platí sociální pojištění. Na výplatu penzí bude méně peněz a prohloubí se zadlužení státu. 10. Řešením je rozšířit současný penzijní systém o dobrovolné kapitálové spoření Astronomickým deficitům důchodového účtu, které povedou ke snižování penzí budoucím důchodcům, zabrání jen rozšíření současného penzijního systému. Klíčem přitom není a nemůže být jen změna parametrů současného průběžného systému, jak tvrdí opozice. Na financování penzí budoucích seniorů je nutné hledat nové zdroje a příjmy, jinak je dnešním třicátníkům a čtyřicátníkům nebude z čeho vyplácet. Cílem důchodové reformy je rozšířit vějíř dobrovolných možností, umožňujících zvýšit příjmy ve stáří proti současnému stavu. To znamená šanci udržet a zvýšit příjmy budoucích seniorů. Hlavní fakta o reformě penzí 1. Tři pilíře znamenají větší stabilitu Hlavní myšlenkou penzijní reformy, kterou prosazuje ODS a vláda Petra Nečase, je rozšířit dosavadní penzijní systém o dobrovolné kapitálové spoření. Mezi dosavadní dva důchodové pilíře státem organizovaný průběžný pilíř a státem podporované penzijní připojištění zasadíme tzv. druhý pilíř, který umožní občanům dobrovolně zhodnocovat své prostředky v penzijních fondech. 6

8 Jde o krok, který pomůže dlouhodobě stabilizovat penzijní systém tím, že sníží jeho závislost na demografickém vývoji. Spoření v soukromých penzijních fondech zároveň pomůže snížit závislost českých penzistů na státním průběžném systému. Každý rozumný hospodář nesází pouze na jednu kartu a snaží se prostředky, které chce v budoucnu využít, rozprostřít do většího počtu vkladů. Roste tak jeho jistota, že se hodnota jeho majetku dlouhodobě nesníží. To je také logika penzijního systému postaveného na třech pilířích. 2. Diskuse o důchodové reformě probíhá už nejméně šest let a doporučují ji klíčové světové instituce Rozhodnutí rozšířit penzijní systém o druhý fondový pilíř nespadlo z čistého nebe. Zavedení dobrovolného penzijního spoření v druhém pilíři bylo obsaženo už v programovém prohlášení vlády v roce 2007 v době, kdy byl současný předseda vlády Petr Nečas ministrem práce a sociálních věcí. Vážná diskuse o důchodové reformě byla vedena už od roku 2004 zřízením první tzv. Bezděkovy komise. ČSSD a KSČM však jakékoli reformní snahy blokovaly. Na potřebu přizpůsobit penzijní systém proměně demografického vývoje upozorňují ČR v posledních letech významné mezinárodní instituce, jako je Mezinárodní měnový fond, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Evropská komise. Nutnost reforem dnes také zdůrazňují klíčové ratingové agentury, které dosavadní pozitivní hodnocení České republiky podmiňují provedení reforem, mezi jinými reformy penzijního systému. V opačném případě hrozí snížení důvěry investorů v českou ekonomiku a vážné hospodářské problémy. Celá Evropa je nucena reformovat a provádět úspornou rozpočtovou politiku, a to i v těch několika málo zemích EU, kde dosud vládnou levicové vlády. Možnost investovat část prostředků odváděných na státní sociální pojištění do penzijních fondů otevřely svým občanům prakticky všechny vyspělé státy světa. Část z nich zavedla povinné spoření, část nepovinné neexistuje tedy univerzální model. Podobný systém jako plánuje Česká republika, mají například skandinávské země, ke kterým se dříve ČSSD hlásila, Švédsko, Dánsko, Finsko. 3. Průběžný systém penzijního pojištění bude nadále dominantní Platby do státního průběžného důchodového systému zůstanou nadále nejvyšší složkou příjmů v penzi. Nedochází tedy k privatizaci důchodů, jak lživě poukazuje opozice. Pouze menší část z nich bude využita na to, aby průběžný systém získal pevnější oporu ve druhém pilíři. Přesměrováním části peněz do druhého pilíře dojde v průběžném systému k dočasnému výpadku příjmů. Ten bude kompenzován sjednocením sazby DPH, které je nejvhodnějším a nejstabilnějším zdrojem. Neopakujeme tedy chyby v některých jiných zemích (Maďarsko, Polsko), které financování důchodové reformy podcenily. 7

9 Důchodová reforma Průměrný starobní důchod (konec roku, Kč) 4. Změny průběžného důchodového systému reagují na stárnutí populace Důležité změny pro první pilíř zavádí tzv. malá důchodová reforma, kterou vláda prosadila v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého dosavadní legislativa znevýhodňovala lidi s vyšším příjmem. Proto se upravuje způsob výpočtu penzí. Nově budou penze více zohledňovat, kolik peněz lidé ze svých příjmů odvedli do systému důchodového pojištění v produktivním věku. Změna se však nedotkne lidí s nejnižšími příjmy, jejichž penze zůstane zachována na současné úrovni. Zároveň se upravuje způsob výpočtu věku pro odchod do důchodu. Pravidla malé penzijní reformy budou platit pro všechny, kteří odejdou do penze od 1. října Penze budou nadále automaticky valorizovány v závislosti na průměrném růstu cen a reálných mezd, bez možnosti ovlivňování vládou. Věk odchodu do důchodu (ženy, 2010) 8

10 Další úpravou parametrů současného průběžného systému je postupné zvyšování věku pro odchod do důchodu. To bude probíhat pozvolně a bude respektovat postupně se prodlužující průměrný věk dožití. Odchod do důchodu v 65 letech tak na muže čeká až v roce 2031, u žen to bude ještě později. Mužům se bude i nadále věk pro odchod do důchodu zvyšovat o dva měsíce ročně a pouze u žen s datem narození po roce 1956 se zvyšování zrychlí na čtyři měsíce za rok. Věk odchodu do důchodu se pro muže i ženy sjednotí v roce 2041 a tato změna se bude tedy týkat dnešních třicátníků a mladších. V budoucnu lze uvažovat o navázání věku odchodu do důchodu na průměrnou délku dožití. K podobným změnám v penzijních systémech dnes kvůli postupnému stárnutí populace přistupují i další evropské země, přitom v řadě členských států EU se do důchodu odchází v 65 letech již dnes. Věk odchodu do důchodu (ženy, 2040) 5. Druhý pilíř je příležitostí pro zabezpečené stáří Podmínky pro spoření ve fondovém pilíři jsou navrženy tak, aby bylo pro občany výhodné a také maximálně bezpečné. Od roku 2013 bude možné vyvést z průběžného důchodového systému 3 % sociálního pojištění a dodat další 2 % na penzijní spoření. Tyto prostředky se budou zhodnocovat v penzijních fondech spravovaných licencovanými penzijními společnostmi. Ty budou mít ze zákona povinnost nabídnout klientům čtyři investiční strategie odstupňované podle zákonem stanovených limitů, které přesně stanoví podíl jejich investic do dluhopisů, měn nebo akcií a dalších cenných papírů. 9

11 Důchodová reforma Spoření v penzijních fondech bude dobrovolné a do konce roku 2012 se pro něj nudou moci rozhodnout všichni lidé v produktivním věku. Od roku 2013 už tuto možnost budou mít pouze lidé mladší 35 let. Jakmile se jednou plátce sociálního pojištění rozhodne a vstoupí do systému, nebude moci své rozhodnutí odvolat. 6. Druhý pilíř nabídne různé možnosti, jak zhodnocovat vložené prostředky Občané budou moci využít spoření ve čtyřech penzijních fondech, které bude povinně nabízet každá penzijní společnost. Každý fond bude nabízet různou míru zhodnocení a investiční jistoty. Bude se jednat o následující fondy: Fond státních dluhopisů zaměřený na vysoce bezpečné investice do státních dluhopisů ČR a přesně určených dluhopisů zemí EU a OECD. Konzervativní důchodový fond, který bude investovat výhradně do českých a zahraničních dluhopisů a finančních nástrojů. Vyvážený důchodový fond, který bude mít možnost zhodnocovat prostředky klientů také na regulovaných akciových trzích. Dynamický důchodový fond zaměřený na investice do dluhopisů s nižším ratingem a do akcií a cenných papírů, nicméně zákon mu výslovně zakazuje vynakládat prostředky klientů na spekulativní obchody. Bude záležet jen na účastníkovi druhého pilíře, zda se rozhodne zhodnocovat své prostředky pouze v jednom fondu anebo je rozloží do více penzijních fondů. Bude mít také možnost v průběhu života přesouvat své peníze z jednoho fondu do druhého nebo měnit poměr svých vkladů rozložených ve více fondech. 7. Klient bude mít tři možnosti, jak si nechat vyplatit naspořené prostředky První možností bude výplata doživotní penze, která skončí po jeho smrti. Dále se bude moci rozhodnout pro výplatu doživotní penze s pozůstalostní penzí na tři roky, kdy bude vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši. Třetí možností je vyplácení renty po dobu minimálně 20 let. Pokud by klient v průběhu čerpání zemřel, bude jeho pozůstalým vyplácena po zbytek doby pozůstalostní penze ve stejné výši, jako byla jeho renta. Důležité je, že pokud účastník dobrovolného systému zemře dříve, než dosáhne důchodového věku a dokončí spoření, stanou se jeho naspořené prostředky předmětem dědictví. 8. Solidaritu mezi generacemi podpoří dobrovolný převod 1 % mzdy na zvýšení důchodu rodičů Reforma penzijního systému zavede také jeden důležitý prvek, který bude motivovat k tomu, aby rodiče více dětí měli o něco vyšší penzi než bezdětní. Lidé v produktivním věku totiž dostanou možnost svým rodičům v důchodu připsat 1 % ze své mzdy. 10

12 9. Druhý pilíř bude obsahovat pojistky pro bezpečí spořených peněz Výnosnost investic do jednotlivých fondů se bude logicky lišit. Například státní dluhopisy představují velmi bezpečnou investici, která však nenabízí vysoké zhodnocení. Naproti tomu dynamický fond může přinášet mnohem větší zisky, ale také přináší větší riziko, že hodnota investovaných peněz poklesne. Důležité je, že si každý, kdo se rozhodne spořit ve druhém pilíři, může vybrat takovou strategii, která mu nejvíce vyhovuje. Těm, kteří si nebudou jisti, jakou strategii zvolit, budou penzijní společnosti povinně nabízet tzv. investiční strategii životního cyklu. Prostředky klienta pak vloží do různých fondů samotná penzijní společnost a jejich rozložení se bude měnit automaticky podle jeho věku. Aby nemohlo dojít ke snížení hodnoty celoživotních úspor nepromyšlenou investicí do rizikovějšího kapitálu v době, kdy se klient blíží důchodovému věku, bude také zaveden tzv. autopilot. Ten automaticky umístí jeho prostředky do konzervativnějších investic. Umožní mu ale také zvolit si jiný způsob uložení prostředků. 10. O úspory budou pečovat penzijní společnosti, které bude možné měnit i v průběhu spoření Prostředky na individuálních penzijních účtech budou spravovat penzijní společnosti. Těmi se mohou po získání speciální licence stát buď stávající penzijní fondy, anebo společnosti nové. Pokud budou současné penzijní fondy nabízet služby penzijních společností ve druhém pilíři, budou muset povinně oddělit svůj majetek od majetku klientů a také splnit náročnější požadavky na kapitál a systém řízení investic. Novou penzijní společnost bude moci založit každý zájemce, který splní náročné zákonné požadavky. 11. Penzijní společnosti budou přísně regulovány a dohled nad nimi bude vykonávat ČNB Jedním z klíčových opatření pro bezpečnost vkladů účastníků druhého pilíře bude důsledné oddělení spořených peněz od majetku jejich správce penzijních společností. Penzijní společnost také nebude moci s majetkem klientů sama disponovat. Veškeré operace s majetkem účastníků bude provádět na pokyn penzijní společnosti tzv. depozitář, tedy banka, která bude mít tento majetek v úschově. Depozitář bude prověřovat soulad každé transakce se zákonem a v případě pochybností bude informovat dozorující Českou národní banku. Důležité je, že banka depozitář nesmí být majetkově spojena s penzijní společností a za majetek klientů bude ručit. To je silná motivace, aby transakce penzijních společností důsledně kontrolovala. Maximální výše poplatků za správu majetku klientů bude určena zákonem a bude nižší než u současných penzijních fondů. 11

13 Důchodová reforma Penzijní společnosti budou mít zákonem určenou povinnost informovat potenciální klienty o své nabídce tak, aby bylo možné srovnávat nabídky různých společností. Trh s penzijním spořením ve druhém pilíři bude tedy maximálně průhledný. Legislativa také zavede důležité pojistky proti nechvalně známému tunelování. Majetek důchodového fondu totiž nebudou penzijní společnosti smět využít k nákupu svých akcií. 12. Třetí pilíř jistota dosavadních úspor a větší motivace k individuálnímu spoření Důchodová reforma počítá i se změnami současného systému penzijního připojištění (tzv. třetí pilíř). Tyto změny se budou týkat především těch spořitelů, kteří uzavřou novou smlouvu o penzijním připojištění. Stávající penzijní připojištění zůstane zachováno a stát bude i nadále poskytovat příspěvek lidem, kteří si platí penzijní připojištění. A tento příspěvek stát dokonce zvýší, aby motivoval k individuálnímu spoření na stáří ve třetím pilíři. Státní příspěvek bude vyplácen od měsíční úložky 300 Kč. Pokud si spořitel měsíčně uloží více než 1000 Kč, dostane od státu 230 Kč, tedy více než dnes. Kromě vyššího státního příspěvku bude také zajištěno větší bezpečí úspor, a to díky oddělení naspořených peněz od majetku akcionářů penzijní společnosti. Stejný princip, který ochrání úspory v případě jejího bankrotu, bude fungovat i ve druhém pilíři. Ti, kteří již dnes penzijní připojištění mají, se budou moci svobodně rozhodnout, jestli zůstanou u svého současného fondu, nebo přejdou do fondu nového, pro který budou platit nové podmínky. Výše státního příspěvku k penzijnímu připojištění Úložka Příspěvek dnes Po reformě

14 Hlavní mýty o důchodové reformě 1. Penzijní reforma je neověřený experiment Není to pravda. Druhý pilíř důchodového systému v minulých letech zavedla řada zemí, obdobný je například ve Skandinávii. V parametrech se jednotlivé systémy mohou lišit, ale hlavní princip je všude stejný kromě průběžného systému mají lidé možnost (anebo povinnost) spořit v důchodových fondech. To jim ve stáří zabezpečí větší příjem, než pokud by spoléhali pouze na penzi z průběžného systému. Zatímco v Polsku čekal v roce 2006 na čerstvého penzistu důchod 100 % financovaný z průběžného systému, v roce 2046 bude dostávat z průběžného systému 56 % a zbytek penze mu pokryjí zhodnocené prostředky naspořené v penzijních fondech. To jasně ukazuje, že spoření ve fondech výrazně zvyšuje jistotu zajištěného stáří. 2. Měnit penzijní systém není zapotřebí, stačí upravit současný průběžný systém To je zbožné přání levice, která sama promrhala období silného ekonomického růstu naší země, ideální pro nastartování reformy penzí. Úpravou současného průběžného systému má ČSSD na mysli především zvýšení odvodů na sociální pojištění, které platí zaměstnavatelé a zaměstnanci, ale i zodpovědní živnostníci. Již dnes jsou odvody na sociální pojištění v ČR jedny z nejvyšších v Evropě. Zvyšování odvodů by způsobilo zdražení nákladů práce, na které by zaměstnavatelé reagovali propouštěním, zejména nízkopříjmových zaměstnanců. Zvýšení nezaměstnanosti by znamenalo méně peněz pro výplatu penzí z průběžného systému. Socialistický recept je tedy nejlepší cestou, jak ohrozit vyplácení penzí již současným penzistům. 3. Státem organizovaný průběžný systém je bezpečnější než penzijní fondy I ve státem organizovaných průběžných systémech se dnes krátí důchody, znehodnocuje se hodnota a omezuje se valorizace penzí. Například Švédsko omezilo objem vyplacených penzí podle toho, kolik se vybere na pojistném a důchody tam tak vloni dokonce klesly. Je zřejmé, že státem organizované penzijní systémy nejsou o nic víc bezpečné než fondové systémy založené na soukromé bázi. 4. Namísto reformy by stačilo upravit penzijní připojištění Za posledních 16 let si občané v rámci penzijního připojištění do penzijních fondů uložili celkem zhruba 230 miliard Kč. Přitom jen v roce 2011 se z průběžného penzijního systému vyplatí na důchodech ročně 350 miliard Kč. Je tedy jasné, že třetí pilíř se nemůže stát hlavním nástrojem pro řešení problémů průběžného systému, který ročně potřebuje o třetinu více zdrojů, než si lidé naspořili ve fondech penzijního připojištění od roku

15 Důchodová reforma Navíc 72 % všech výplat ze systému penzijního připojištění si lidé vybírají ve formě jednorázového vyrovnání a dalších 24 % penzijní připojištění předčasně ukončuje. Pouze jedno procento všech výplat je ve formě dlouhodobé renty. Penzijní připojištění tedy není nástrojem pro zabezpečení ve stáří, ale výhodným nástrojem dlouhodobého spoření. Penzijní reforma počítá i s úpravou penzijního připojištění, která bude lidi více motivovat k vyšším úložkám. I tak ale penzijní připojištění zůstane doplňkovou možností, jak si ve stáří přilepšit. 5. Reforma je výhodná jen pro bohaté To je tradiční demagogický argument ČSSD, který socialisté záměrně používají i u jiných opatření, například u reformy daní nebo zdravotnictví. Penzijní reforma se týká všech občanů, kteří splní stanovené předpoklady a dobrovolně se rozhodnou začít spořit ve druhém pilíři. Nikdo nebude z účasti na druhém pilíři vyloučen ani nezíská oproti ostatním nějakou speciální výhodu. Ani o zhodnocení úspor nebude rozhodovat, zda se jedná o člověka s vysokým, nebo nízkým příjmem. Rozhodovat bude to, zda si vybere konzervativní investiční strategii s nižší mírou rizika, nebo výnosnější dynamickou strategii, u které bude riziko vyšší. Předpokládá se, že výhodnější bude pro občany s příjmem korun, podle délky spoření. Příklady Muž, ročník 1975, mzda Kč, vyvážený fond Důchod dnes: Kč, důchod po reformě: Kč Žena, 2 děti, ročník 1965, mzda Kč, konzervativní fond Důchod dnes: Kč, důchod po reformě: Kč 6. Reforma je výhodná jen pro penzijní fondy To je jeden z falešných argumentů, které opozice používá nejčastěji. Penzijní fondy budou nástrojem ke zhodnocení úspor, které se do nich občané dobrovolně rozhodnou ukládat. Penzijní společnosti, které je budou spravovat, nebudou mít volnou ruku v tom, jak a kam je investují. Naopak je to vláda, kdo penzijním společnostem jasně nalinkuje, jakou investiční strategii mají spořitelům nabízet, kam smějí a nesmějí investovat a jak mají zajistit maximální bezpečí úspor, které u nich budou občané ukládat desítky let. 7. Lidé nebudou mít o dobrovolné spoření ve druhém pilíři zájem Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že lidé o spoření v penzijních fondech zájem mají. 14

16 V zemích, ve kterých je spoření ve druhém pilíři do značné míry dobrovolné, si během dvou let od jeho zavedení fondový pilíř zvolila více než polovina účastníků průběžného systému. V Litvě, která v roce 2004 zavedla 100% dobrovolnost (stejnou cestou půjde i ČR), ukládalo o 4 roky později úspory do fondového pilíře 69 % lidí. Není tedy důvod k obavám, že o dobrovolné spoření nebude v ČR zájem. 8. Vládní návrh neřeší nízkou porodnost v ČR a budoucí rodiče od rozhodnutí mít děti demotivuje Je naivní tvrdit, že by reformou penzijního systému mohl stát zvýšit porodnost, tedy i zvýšit počet lidí, kteří přispívají do průběžného systému, a tím zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost. Závislost průběžného systému na vývoji porodnosti a počtu penzistů je jeho největší slabinou, která se brzy projeví, pokud penzijní systém nezměníme. Proto je zapotřebí do penzijního systému zavést takové prvky, které budou motivovat občany, aby se v zajištění spokojeného stáří nespoléhali pouze na stát. Pokud v budoucnu porodnost v ČR stoupne, bude to znamenat posílení zdrojů penzijního systému. Spoléhat se na to by ale bylo krátkozraké. 9. Financování reformy sblížením sazeb DPH způsobí zdražení Celkový dopad sjednocení DPH ve výši 17,5 % ve dvou krocích na cenovou hladinu bude jen kolem 1 %. Navrhovaly jej v této souvislosti i nezávislé expertní komise (ve výši 19 % bez výjimek), takže ani to dnes není blesk z čistého nebe. Jednotná sazba DPH je dlouhodobě v programu ODS. Spoléhat jen na privatizační příjmy a dividendy ČEZ při udržení dlouhodobé stability systému v průběhu desítek let je nemyslitelné a navíc nemožné z hlediska pravidel EU. S využitím dividend ČEZ a dalších státních firem vláda počítá jen na omezenou dobu. 10. Reformu odnesou dnešní důchodci a rodiny s dětmi Růst cen bude rodinám s dětmi kompenzován zvýšením daňových slev a seniorům valorizací penzí. Celkový dopad sjednocení DPH ve výši 17,5 % ve výdajích rodin s dětmi je zvýšení výdajů o pouhých 0,6 %. Současných seniorů se reforma netýká. Do druhého pilíře se budou moci přihlásit pouze osoby, které platí sociální pojištění. 11. Reforma penzí odstartuje lov na klienty, který se nakonec zaplatí z jejich peněz Zakázat reklamu a propagaci penzijním společnostem by bylo nerozumné, protože i jejich klienti potřebují informace o tom, co tyto společnosti nabízejí. Stát ovšem nepřipustí, aby na propagační a marketingové akce společnosti využívaly více peněz, než je nezbytné. Proto budou mít penzijní společnosti zákonem jasně stanoveno, jaký objem peněz mohou investovat do reklamy a informování veřejnosti. 15

17 Důchodová reforma 12. Neproběhla debata s opozicí a odbory Intenzivní odborná diskuse o důchodové reformě probíhá od roku 2004, ať už se jedná o závěry Bezděkových komisí, NERVu, nebo četných konferencí a veřejných debat. Levice bohužel závěry těchto odborných fór do této doby blokovala a snažila se veřejnosti vsugerovat, že žádné zásadnější změny nejsou zapotřebí. O tom, že současný koncept důchodové reformy nespadl ze dne na den z nebe, svědčí i fakt, že ho vláda rámcově představila už v dubnu Během dalších dvou let byly dokončeny nebo rozpracovány všechny tři její etapy, ale kvůli svržení vlády nebylo možné ji dokončit. Následoval další čtrnáctiměsíční odklad kvůli zrušení předčasných voleb. 13. Důchodovou reformu levice po volbách zruší To jsou nezodpovědné proklamace, kterými chce dnes získat ČSSD politické body. Se stejnou rétorikou vystupoval v minulých letech šéf levicové slovenské strany SMER Robert Fico proti důchodové reformě tehdejšího premiéra Mikuláše Dzurindy. Poté, co se Fico ujal vlády, provedl několik drobných úprav, ale reformu jako takovou nezrušil, protože nedokázal přijít s lepším receptem, jak penzijní systém dlouhodobě stabilizovat. Naopak pro něj bylo výhodné, že předchozí středopravá vláda reformu spustila. 14. Jiné země provádějí změny v penzijním systému údajně mnohem citlivěji Není to pravda. Evropské státy čelí stejným problémům jako ČR a přicházejí s obdobným řešením zavedením fondového pilíře. Ani vyspělé evropské státy se v posledních letech nevyhnuly zvyšování věku odchodu do důchodu. Ke stejnému kroku nyní přistoupila i česká vláda, aby stabilizovala penzijní systém před provedením jeho reformy. Dánsko v roce 2004 snížilo důchodový věk z 67 na 65 let, ale již v roce 2006 se vrátilo k důchodovému věku 67 let. Také Německo prodlužuje od příštího roku důchodový věk z 65 let na 67 let. Stejnou cestou se vydalo Maďarsko (zvýšení z 62,5 na 65 let). Některá slabá místa penzijních reforem na Slovensku, v Polsku a Maďarsku byla naopak pro ČR poučením, kterých chyb se vyvarovat. Proto zavádíme přibližně o polovinu nižší procento pojištění vyvedeného z průběžného systému než v uvedených zemích a dobrovolné, nikoli povinné spoření ve druhém pilíři. Na rozdíl od těchto zemí je řešeno financování důchodové reformy, takže nemůže dojít k prohlubování schodku veřejných financí. Argumentář k reformě důchodového systému Vydal ODS Publishing, s.r.o., Jánský vršek 13, Praha 1 v roce 2011 Tel.: , Občanská demokratická strana 2011

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí

Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Důchodová reforma 75 dnů do rozhodnutí Petr Nečas, předseda vlády 16.4.2013 Dobrý den, dámy a pánové. Máme za sebou čtvrt rok od největší změny důchodového systému za posledních dvacet

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Pension Reform Risks in the Czech Republic

Pension Reform Risks in the Czech Republic Pension Reform Risks in the Czech Republic Rizika penzijní reformy v České republice Kateřina Kořená 1 Abstract The paper is focused on the pension reform in the Czech Republic. In the first part the author

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS Reformy y pro p lidi NE pproti lidem Otevřete oči Kampaň ČMKOS 6 lží Jaromíra DRÁBKA První lež Teorii, že privatizace povede ke zvýšení důchodů, prosazovala v polovině 90. let také Světová banka. Teorie

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Při tvorbě vládního návrhu zákona o penzijním spoření se vycházelo z úvahy, že cílem tohoto návrhu je reformovat stávající penzijní připojištění

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření

Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Jak zrušit důchodové spoření Návrh změn v doplňkovém penzijním spoření Subkomise pro důchodovou reformu Sociální komise ČSSD (únor 2014 II. verze) V Praze dne 20. února 2014 Zpracoval: Dr. Vít Samek I.

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

VIII. měsíčník nejen o finančních benefitech. Fincentrum Hypoindex červenec 2014. Obsah: Předdůchod co to je?

VIII. měsíčník nejen o finančních benefitech. Fincentrum Hypoindex červenec 2014. Obsah: Předdůchod co to je? VIII 2014 měsíčník nejen o finančních benefitech Fincentrum Hypoindex červenec 2014 V prvním prázdninovém měsíci úrokové sazby u hypotečních úvěrů znovu mírně klesly. Ve srovnání s červnem je i menší zájem

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Jak si spořit na důchod

Jak si spořit na důchod Jak si spořit na důchod Zorientujte se v důchodové reformě Petr Syrový Jaký můžete očekávat důchod od státu? Co můžete dělat pro to, aby situace byla lepší? Jak správně investovat na důchod? Jak nám k

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje?

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Změny v demografickém chování populace ČR po roce 1989 Změny v přístupu k manželství

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

FAKTA K LŽIKAMPANI ODBORŮ

FAKTA K LŽIKAMPANI ODBORŮ FAKTA K LŽIKAMPANI ODBORŮ 6 LŽÍ JAROMÍRA DRÁBKA (Reakce MPSV na prezentaci zveřejněnou na internetových stránkách Českomoravské konfederace odborových svazů ČMKOS) 02 OBSAH Reakce na prezentaci 6 lží Jaromíra

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Důchodová reforma a rodinná politika

Důchodová reforma a rodinná politika Důchodová reforma a rodinná politika Martin POTŮČEK Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Konference

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

IDEA: Dluh v penzijních systémech zaplatí mladí 25.5.2011 E15 str. 03 Události >bru

IDEA: Dluh v penzijních systémech zaplatí mladí 25.5.2011 E15 str. 03 Události >bru IDEA: Dluh v penzijních systémech zaplatí mladí 25.5.2011 E15 str. 03 Události >bru Praha l Čeští muži narození v roce 2008 vloží do penzijního systému průměrně 300 procent toho, co z něj v důchodu získají.

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více