5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA"

Transkript

1 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté období. Hledáme tedy budoucí hodnotu anuty, kdy anuta je pravdelná úložka. Fondovatel je párovým vzorcem ke střadatel a říká nám, kolk máme pravdelně ukládat na konc období, abychom za určtou dobu získal částku, kterou požadujeme. Hledáme tedy výš anuty, kterou je třeba ukládat. Zásobtel nebol také věčná renta řeší, kolk dnes uložt peněžních prostředků, aby nám mohla být vyplácena pravdelná částka po určté období. Známe tedy anutu (částku, kterou chceme dostávat), ale hledáme současnou hodnotu anuty, kolk tedy celkem uložt. 5.1 Vzorce Střadatel (1 + )n 1 = A A n... budoucí hodnota anuty,... anuta,... úrokový koefcent,... počet let. Fondovatel A= (1 + )n 1 56

2 Zásobtel ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY (1 + )n 1 (1 + )n =A nebo = A (1 + )n... současná hodnota anuty. Reálná úroková míra 1 + n (1 d) r = k r n d k... reálná úroková míra,... nomnální úroková míra,... koefcent daňové sazby, tj. daňová sazba/100,... koefcent nflace. 5.2 Vzorové pfíklady Střadatel Na konc každého roku pravdelně ukládáte Kč na vkladní knížku, kde je úroková sazba 4 % p. a. Jaký budete mít na vkladní knížce konečný stav za 6 let, jestlže peněžní ústav počítá úrok z úroku? (1 + 0,04)6 1 = , na vkladní knížce bude ,75 Kč. 0,04 Fondovatel Za 5 let s chcete koupt auto Škoda Octava. Jeho předpokládaná cena bude Kč. Jak velkou částku musíte na konc každého roku uložt, abyste po 5 letech dsponoval příslušnou částkou, pokud vám banka nabízí 5 % p. a. a počítá úrok z úroku? 0,05 A= , musíte ukládat každý rok ,9 Kč. (1 + 0,05)5 1 57

3 FINANâNÍ ÍZENÍ PODNIKU V P ÍKLADECH Zásobtel Jakou částku musí sponzor dnes uložt, aby z ní bylo možno po dobu 8 let koncem každého roku čerpat částku Kč př p. a. 9,75 %? Kolk bude vyplaceno celkem? (1 + 0,0975)8 1 = , sponzor musí uložt ,45 Kč, 0,0975 (1 + 0,0975)8 celkem bude vyplaceno Kč ( Kč). Reálná úroková míra Jaká je čstá reálná míra zsku, je-l hrubá nomnální míra zsku 13 %, daň z příjmů 25 % a míra nflace 10,5 %? 1 + 0,13 (1 0,25) r = 1, reálná úroková míra je tedy mnus 0, , 1 + 0,105 což je mnus 0,678 %. 5.3 Pfíklady 1) Podnk opakovaně ročně (vždy na kon roku) nvestuje Kč do nákupu akcí. Jedná se o zahranční akce s předpokládaným průměrným ročním zhodnocením 15 % p. a. Jaká bude cena těchto akcí: a) za 3 roky? b) za 5 let? c) za 7 let? [a) = Kč, b) = Kč, c) = ,9 Kč] 2) Frma zavedla laserové označení výrobků místo mechanckého, a uspořla tak dva pracovníky s průměrnou hrubou měsíční mzdou Kč na pracovníka. Kolk budou čnt celkové úspory v osobních nákladech za 5 let, pokud budou dosažené úspory každoročně vždy koncem roku průběžně nvestovány s výnosností 14 % p. a.? ( = Kč) 3) Na důchodové přpojštění vkládá podnkatel ročně (koncem roku) Kč po dobu 20 let. a) Jaká bude jednorázová částka na výplatu důchodu př průměrném ročním zhodnocení 9 % p. a.? b) Jaká bude jednorázová částka na výplatu důchodu př průměrném ročním zhodnocení 11 % p. a.? 58

4 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY... c) Kolk peněz uloží podnkatel celkem? d) Kolk podnkatel získá na úrocích př 9 %? e) Kolk podnkatel získá na úrocích př 11 %? [a) = ,7 Kč, b) = Kč, c) Kč, d) Kč, e) Kč] 4) Fnanční společnost vytváří nadac pro nejlepší studenty. Jakou částku musí společnost dnes do nadace vložt, aby bylo možno každoročně vyplácet po dobu 15 let částku Kč, př roční úrokové míře 8 %? = ,87 Kč) 5) Jakou výš konta musí mít účastník penzjního fondu, aby mohl pobírat po dobu 15 let vždy koncem měsíce penz Kč př úrokové míře 4,5 % p. a.? = ,12 Kč) 6) Podnk prodává nevyužtý pozemek a má tř zájemce. První nabízí 5 ml. Kč okamžtě, druhý nabízí 6 ml. Kč ve třech ročních stejně vysokých splátkách vždy na konc prvého, druhého a třetího roku. Třetí nabízí 10 ml. Kč v deset stejně vysokých ročních splátkách vždy na konc roku. Peníze máte možnost uložt: a) na úrok 7 % p. a., b) na úrok 17 % p. a. Kterému zájemc dáte přednost? [a) SH kupec A = 5 ml. Kč, SH kupec B = Kč, SH kupec C = Kč, BH kupec A = Kč, BH kupec B = Kč, BH kupec C = , př 7 % prodáme třetímu kupc] [b) SH kupec A = 5 ml. Kč, SH kupec B = Kč, SH kupec C = Kč, BH kupec A = Kč, BH kupec B = Kč, BH kupec C = Kč, př 17 % prodáme prvnímu kupc] 7) Jakou sumu s musíte dnes uložt, aby z ní bylo možno po dobu 6 let př úrokové sazbě 10,5 % p. a. čerpat koncem každého roku částku Kč? = ,38 Kč) 8) a) Klent s uloží částku Kč na 15 let př 5 % p. a. Jakou částku získá po 15 letech? b) Klent bude po dobu patnáct let ukládat vždy na konc roku Kč (celkem uloží Kč, ale postupně). Jakou částku bude mít po 15 letech př 5 % p. a. k dspozc? [a) BH = ,23 Kč, b) = ,64 Kč] 59

5 FINANâNÍ ÍZENÍ PODNIKU V P ÍKLADECH 9) Jakou částku je zapotřebí ročně ukládat, jestlže chceme mít k dspozc za 5 let Kč a banka nabízí 10 % p. a.? (A = ,24 Kč) 10) V příštích letech dostanete vždy na konc roku tyto peněžní příjmy: Rok PenûÏní pfíjem v Kã Vypočtěte, jakou mají pro vás tyto příjmy celkovou současnou hodnotu, pokud můžete peníze ukládat v bance na 10 % p. a.? (celkem mají hodnotu ,44 Kč) 11) Podnk chce za 4 roky dosáhnout vytvoření rezervního fondu ve výš Kč. Výchozí velkost RF je Kč. Přepokládáme úrokovou míru 8 % p. a. Kolk musí podnk každoročně ze zsku vložt do RF? (A = ,35 Kč) 12) Akcová společnost chce mít na svém účtu 40 ml. Kč, aby mohla v pátém roce splatt emtované podnkové dluhopsy. Jakou částku musí na konc každého roku na tento účet vložt př přepokládané úrokové míře 12,5 % p. a.? (A = ,2 Kč) 13) Podnkatel požaduje 9 % výnosnost své nvestce. Má následující varanty očekávaných příjmů z nvestce: a) Kč hned, b) Kč po prvním roce, c) 1,5 ml. Kč za 5 let, d) Kč ročně po dobu 15 let. Které varantě dá nvestor přednost, bude-l vycházet pouze z výnosnost nvestce? [SHa = Kč, SHb = , Kč, SHc = , 04 Kč, SHd = ,84 Kč, BHa = Kč, BHb = ,50 Kč, BHc = Kč, BHd = Kč, přednost dáme varantě c)] 14) Jakou částku musí podnkatel každoročně uložt, aby z ní měl za 5 let př úrokové míře 11% p. a. k dspozc celkovou sumu Kč? (A = ,28 Kč) Peníze špní ruce, když je jch málo. Když je jch hodně, myjí je. 60 Serge Dno

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice:

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice: 1 Úvod Fnanční ateatkou rozuíe soubor obecných ateatckých etod uplatněných v oblast fnancí. Základní pojy ve fnanční ateatce: 1. Úrok je cena půjčky. Věřtel, který půjčku poskytne, s účtuje úrok jako cenu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM Edice Osobní a rodinné fi nance doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. a kolektiv (doc. Mgr. Jiří Málek, PhD., Ing. Nadir Baigarin, Ing. Jiří Nakládal, Ing. Pavel Žilák) Finanční matematika pro každého příklady

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky ÚROKOVÝ A RENTNÍ POČET 1. pracovní verze OBSAH 1. PŘÍKLADY ÚROKOVÉHO POČTU... 2 1.1 Jednoduché úročení... 2 1.2 Složené úročení... 3 2. PŘÍKLADY RENTNÍHO POČTU...

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET

Excel COUNTIF COUNTBLANK POČET Excel Výpočty a vazby v tabulkách COUNTIF Sečte počet buněk v oblasti, které odpovídají zadaným kritériím. Funkce je zapisována ve tvaru: COUNTIF(Oblast;Kritérium) Oblast je oblast buněk, ve které mají

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Partner přílohy. osobní. finance

Partner přílohy. osobní. finance Partner přílohy osobní finance II/III I malé částky mohou dobře vydělávat Peníze ležící na vašem běžném či spořicím účtu mají jednu velkou výhodu můžete si je kdykoli vyzvednout. Avšak tím to zhruba končí.

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Sbírka pøíkladù DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ PØEMYSL PÁLKA ZLÍN 2008 Recenzoval: Jiří Polách Drahomíra Pavelková,

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel)

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd,

Více

Jak investovat. J a r o s l av H l av i c a 2014

Jak investovat. J a r o s l av H l av i c a 2014 Jak investovat J a r o s l av H l av i c a 2014 Spoření vs. Investování vs. Spekulace 2.1/ Co je spoření Spoření je pravidelné ukládání peněz na bankovní (spořící) účet. Prostředky vložené na takové účty

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

V této kapitole jsou následující témata:

V této kapitole jsou následující témata: KAPITOLA 11 Vzorce pro půjčky a investice V této kapitole jsou následující témata: Představení základního principu časové hodnoty peněz Vysvětlení finančních pojmů Použití základních finančních funkcí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Stavební spoření. Building savings. Fremrová Petra

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Stavební spoření. Building savings. Fremrová Petra ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Stavební spoření Building savings Fremrová Petra Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,stavební spoření

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více