VÝROČNÍ ZPRÁVA. SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje"

Transkript

1 J I H O M O R A V S K É H O K R A J E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

2 Slovo předsedkyně SOS Jihomoravského kraje Gerta Mazalová předsedkyně Krajské organizace JmK SOS Sdružení obrany spotřebitelů o.s. místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK členka Rady Asociace nestátních neziskových organizací ČR členka Rady seniorů JmK členka Úřadu vlády Výboru pro regiony a neziskový sektor ČR stálý host Komise pro financování a legislativu JmK členka řídící komise, odbor cestovního ruchu MMR ČR Uplynulo již bezmála deset let od založení naší organizace v roce Základní náplní naší činnosti je poskytování poradenství spotřebitelům, a to v osobní, elektronické, telefonické i korespondenční formě. Zájem spotřebitelů o bezplatné osobní poradenství v naší poradně v Mečové ul. 5 v Brně se stále zvětšuje. Od září roku 2010 jsme převzali na základě smlouvy o spolupráci veškeré činnosti SOS, o. s., takže provozujeme webové stránky (www.spotrebitele.info), telefonní linku (8.- Kč./min.) a také v rámci kultivace podnikatelského prostředí kontrolujeme obchodní podmínky podnikatelům, kterým propůjčujeme značku kvality SAOP. Právní oddělení, kde pracují naši studenti práv z Brna a které zastřešují renomované advokátní kanceláře, je výsledkem naší úzké spolupráce s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Jsem velice ráda, že tato spolupráce je tak úspěšná, naši mladí právní poradci jsou již známí velmi kladně i na veřejnosti. Důvodem je hlavně skutečnost, že Brno, které je sídlem soudnictví, má právnickou fakultu na skutečně vysoké úrovni. Naši právníci připravují pozměňovací návrhy zákonů ve prospěch spotřebitelů, účastnili se také prací na novelách některých zákonů v pracovní komisi Ministerstva spravedlnosti ČR a seminářů v českém Parlamentu, kde vystupovali s návrhy a připomínkami k zákonům. Stále jsme také v kontaktu s těmi poslanci, které zajímají problémy našich spotřebitelů. Příkladem je např. přijetí pozměňovacího návrhu občanského zákoníku, a to ustanovení 57 odst. 1, věty druhé, který zpracovali a připravili naši spolupracovníci Mgr. Tomáš Palla a Mgr. Karel Carbol pro kancelář poslance JUDr. Jeronýma Tejce. Návrh v Parlamentu prošel, připojili se k němu koaliční i opoziční poslanci a s účinností od se již senioři nemusí tolik bát podvodů prodejců na předváděcích akcích, kteří jim podstrčili k podpisu papír s objednávkou zboží, a tím je připravili o možnost odstoupení od kupní smlouvy. Z každého takového malého, ale důležitého vítězství máme radost, protože naše práce není zbytečná. Pravidelně pořádáme besedy a odborné semináře se spotřebiteli, již šestým rokem spolupracujeme na projektu Městské policie Brno Senior akademie, kde seznamujeme převážně seniory s jejich právy. Každý rok končí tyto oblíbené akce vyznamenáním absolventů, kteří po obdržení diplomů a průkazů asistentů Městské policie pomáhají chránit bezpečí ostatních seniorů. Jsme členy Asociace nestátních neziskových organizací a spolupracujeme s řadou významných neziskových organizací, např. se Sdružením nájemníků JmK, YMCA Brno, dále se Senior Point, Senior Pas a mnoha dalšími. Navázali jsme kontakty a spolupráci i se středními i vysokými školami v Brně. Studenti k nám chodí na praxi, stáže, vzdělávají se a po absolvování zkoušek pracují jako odborní poradci ve svých oborech v naší poradně. Tato spolupráce je pro nás velice prospěšná, prohlubuje naše znalosti a pomáhá nám i v práci na projektech, díky kterým můžeme fungovat a platit nájmy a služby. Z dotací na projekty financujeme tvorbu letáků, brožurek, kancelářské vybavení a techniku, v podstatě veškeré potřebné zázemí pro naši činnost. Pravidelně vypracováváme návrhy projektů pro Magistrát města Brna a Radu Jihomoravského kraje, MPO ČR, MZ ČR, MV ČR a MMR ČR s různým zaměřením. Jde hlavně o prevenci, informovanost a vzdělávání, speciálně zvyšování finanční gramotnosti našich spotřebitelů. Důvodem je zejména stále více stoupající zadluženost českých domácností, a to i seniorů.

3 Zřídili jsme odborné sekce, ve kterých naši poradci studují spotřebitelskou problematiku do hloubky, aby mohli poskytovat poradenství našeho sdružení na co nejvyšší odborné úrovni, např. sekce potraviny a zdraví, telekomunikace, insolvence a exekuce, finance, nájemní vztahy, cestovní ruch, hračky a další. Jak už bylo zmíněno, pro některé poslance Parlamentu ČR připomínkujeme novely zákonů, máme zkušenosti s členstvím v pracovních komisích, spolupracovali jsme na paragrafovaném znění malé i střednědobé novely exekutorského řádu, připomínkovali jsme také zákon o spotřebitelském úvěru a další. Věnujeme se hlavně prevenci, protože přibývá stále více spotřebitelů, kteří se dostali neuváženými podpisy spotřebitelských smluv do úvěrové smyčky, a tím roste i počet zadlužených domácností. Narůstá i počet spotřebitelů oklamaných různými triky nepoctivých podnikatelů, kteří svým jednáním, často na hranici zákona, kazí dobrou pověst ostatním poctivým podnikatelům. Jen na spotřebiteli zůstává rozhodnutí, kde, co a za kolik nakupuje, u koho a za jakých podmínek si objedná služby. Bez zákazníka není prodejce, jedině spotřebitel může svým rozhodnutím a výběrem prodejce pomoci kultivovat podnikatelské prostředí. Jen on sám se muže vyhnout nástrahám nepoctivých prodejců. Žádný zákon neochrání spotřebitele, pokud on sám nemá svou individuální zodpovědnost, pokud nezná svá práva a nemá alespoň základní znalosti při jednání se silnější stranou prodejcem. Naše poradna existuje díky pomoci našich sponzorů, poskytovatelů dotací a také díky nadšení našich mladých, pracovitých a vzdělaných studentů, kteří jako poradci věnují významnou část svého volného času mimo studium těm, kteří je potřebují, tedy našim spotřebitelům. Jsme tu pro Vás a vždy Vám rádi pomůžeme. Gerta Mazalová předsedkyně SOS JmK Dotace v roce 2011 Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje je nezisková organizace, která je kromě příjmů od svých členů závislá na sponzorských darech a dotacích. V roce 2010 jsme žádali o dotace na následující projekty pro rok 2011: Subjekt Projekt Dotace Magistrát města Brna Spotřebitelské minimum pro děti a mládež ,- Magistrát města Brna Pacient spotřebitel 8 000,- Magistrát města Brna Environmentální povědomí ,- Magistrát města Brna Brno lepším místem pro život ,- Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřebitelem informovaným nájemcem ,-

4 Cestovní ruch V loňském roce, ostatně jako každý rok, radili odborní právní poradci SOS JmK spotřebitelům ve velkém míře i ve věcech týkajících se jejich nezdařených cestovních zážitků. Cestovní kanceláře bohužel velmi často neplní dohodnuté smluvní podmínky, čímž značně kazí zážitky spotřebitelů z jejich dovolené. Spotřebitel by v takovém případě měl jednoznačně znát svá práva a vědět, jak postupovat, když poskytnuté služby neodpovídají smlouvě. V poslední době se rozmáhá nešťastná praxe uzavírání cestovních smluv na předváděcích akcích, kde spotřebitele o výhodách uzavření smlouvy přesvědčí velmi výmluvný agent. V takovém případě hrozí riziko, že spotřebitel důkladně neprostuduje smluvní podmínky, které ho můžou zavazovat např. ještě navíc k placení poplatků za zprostředkování. Odstoupení od takovéto smlouvy může být dosti problematické, naši specializovaní poradci však dělají vše, co je možné, aby spotřebitele ze svízelné situace dostali. Internetové stránky SOS JmK se zaplňují zajímavými články o tom, jak postupovat při odcizení zavazadel nebo proč si dát pozor na podezřele nízké ceny letenek. Veřejnost má díky skupině Cestovní ruch k dispozici také řadu letáčků, které obsahují základní informace o právech a povinnostech každého spotřebitele. Letáček cestovní smlouva poučí, jaké náležitosti musí obsahovat každá cestovní smlouva, kdy může cestovní kancelář zvýšit cenu nebo jak postupovat při reklamaci zájezdu. Další letáčky se týkají letecké dopravy nebo podmínek zdravotního ošetření v zahraničí. Pokračovala intenzivní práce na tvorbě brožury Spotřebitel na cestách, která vyjde v roce 2012 a obsahuje cenné rady týkající se všech základních situací, které mohou při cestování spotřebitele potkat (cestovní pojištění, klasifikace ubytovacích zařízení, timesharing ). Pokud spotřebitel tuto brožurku přibalí do kufříku na svou dovolenou, dokáže si poradit v každé situaci na své dovolené! Členové skupiny: Anna Krásenská (vedoucí), Vladimír Balcar, Jan Pernica, Martina Piskorová, Petr Sádlík, Ĺuboš Šimončič, Martin Tomek, Nela Zelenková Odborné právní poradkyně: Anna Krásenská, Martina Piskorová. Telekomunikace V rámci četných dotazů směřovaných v r na telekomunikační skupinu SOS JmK je jednoznačně nejvíce dotazů týkajících se reklamací jak při koupi mobilních telefonů, tak i vyúčtování telekomunikačních služeb a dotazů ohledně podvodných internetových služeb. Spotřebitele informujeme o dvouměsíční lhůtě, ve které mohou chybně naúčtované platby a poplatky reklamovat a o možnosti obrátit se na ČTÚ. Bohužel pro spotřebitele jsou tyto platby často zakotveny ve všeobecných obchodních podmínkách daného operátora a spotřebitel je nucen je ve výsledku zaplatit, ačkoliv souhlas s těmito podmínkami bývá zejména u smluv uzavřených s prodejci na ulici nebo pomocí telefonu velkou otázkou. V roce 2011 jsme zaznamenali velký nárůst počtu spotřebitelů poškozených podvodnými službami nabízenými na internetu. SOS po větší část roku např. umožňovalo zastupování nespočtu spotřebitelů v trestním řízení vedenému proti osobám ze společnosti OIG, které rozesílaly upomínky na zaplacení částek, o kterých se spotřebitel prakticky nemohl dozvědět před uzavřením smlouvy. Častým problémem jsou též internetové nabídky různých testů, kdy je zaslání výsledků podmíněno odesláním několika SMS za 99 Kč s cenou je spotřebitel opět seznámen až po uzavření smlouvy. SOS JmK se v roce 2011 snažilo zlepšit informovanost spotřebitelské veřejnosti v oblasti telekomunikací též poskytováním letáčků zdarma, konkrétně letáčků Telefony a jejich vyúčtování, Internet a brouzdání po něm a Nebezpečí na internetu.

5 Finance Finanční skupina v roce 2011 zodpověděla osobní, telefonickou či elektronickou formou mnoho dotazů souvisejících s rostoucím zadlužením českých domácností. Obrací se na nás mnoho spotřebitelů, kteří si na sebe vzali závazek, který např. po úrazu nejsou schopni plnit. V této problematice tato skupina spolupracuje se skupinou SOS JmK - Exekuce a insolvence. Mnoho dotazů též směřuje k reklamacím bankovních služeb. Smlouvy o finančních službách často obsahují ustanovení o smluvních pokutách nebo skrytých poplatcích, kterých si spotřebitel při podpisu smlouvy často ani nevšimne a ve výsledku je povinen je zaplatit. V praxi je možné tyto smlouvy uzavírat pouze pomocí předtištěných formulářů a spotřebitel má omezenou možnost ovlivnit výslednou podobu smlouvy. Finanční skupina SOS JmK se snaží předejít těmto situacím tím, že zlepšuje finanční povědomí spotřebitelů např. též pomocí nedávno aktualizovaných brožur Spotřebitelské úvěry a lichva. Tyto brožury jsou zdarma dostupné v poradně SOS JmK, též jsou rozdávány na veletrzích, besedách a podobných příležitostech. Jedním z dalších velkých problémů je také chování alternativních dodavatelů energií- podomních obchodníků nebo pouličních dealerů, kteří spotřebitele informují velmi nepřesně nebo vůbec (o cenách a podmínkách svých dodávek, různých deaktivačních a aktivačních poplatcích ve smlouvách a také sankcí) a používají klamavých obchodních praktik. Jako SOS souhlasíme s možností výběru dodavatelů, nikoliv se zneužíváním důvěry zákazníka spotřebitele. Zde informujeme spotřebitele o možnosti obracet se na státní dozorové orgány, event.. Energetický regulační úřad, který je orgánem nadřízeným a vykonává dohled. Ladislav Robotka odborný právní poradce SOS JmK Potraviny & Zdraví Sdružení obrany spotřebitelů jako každý rok informovalo spotřebitele o problémech a novinkách z potravinářství a zdravotnictví. Během roku 2011 proběhlo médii několik velkých kauz týkajících se potravin. E.coli V první polovině roku ohrožoval populaci mimořádně odolný kmen bakterie E.coli, která se šířila napříč Evropou, a to zejména prostřednictvím špatně ošetřené zeleniny. Touto bakterií se nakazilo množství lidí, kteří byli následně postiženi silnými průjmy vedoucími k těžké dehydrataci, a velké procento z nich nákaze podlehlo. Bakterie E.coli vyvolala mimořádnou hysterii, silně podporovanou médii, která přinášela neustálé spekulace o původu nákazy. Jako nejpravděpodobnější se jevily naklíčená semena obilovin, ale podezření padlo také na okurky, rajčata, brokolici, česnek, papriky; bakterie se však objevila také v mase a dokonce i v nepotravinářských výrobcích. Dopady řádění E.coli se projevily také v hospodářství. Hysterie vyvolala ekonomickou spirálu, která ovlivnila poptávku po zelenině před prázdninami tak poklesly ceny zeleniny na mimořádně nízkou úroveň. Velká kontrola SZPI Velké pozdvižení způsobila hloubková kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jež odhalila velké nedostatky při označování výrobků, a zejména odhalila nesoulad údajů uvedených na etiketách v komparaci s reálným složením výrobku. Takto byly odhaleny zejména klamavě označené džemy, které deklarují vyšší podíl ovocné složky, než byl zjištěn ve skutečnosti. Nedostatky vykazovaly také masné výrobky, medy, kečupy, mléčné výrobky, vína, a další. Pozitivní alespoň bylo, že převážná většina výrobků nebyla zdraví škodlivá, šlo tedy spíše o klamání a uvádění nepravdivých údajů.

6 Potraviny & Zdraví Přelepování data spotřeby a minimální trvanlivosti I v loňském roce se objevil oblíbený nešvar českých obchodníků, kterým je přebalování již prošlých potravin a přelepování dat spotřeby. SOS takové případy sleduje a snaží se varovat spotřebitele před takovými praktikami prodávajících. Jsme informováni i přímo od zdrojů, a také spotřebitelů-zákazníků, od kterých získáváme cenné informace z praxe. Zdravotnictví Velké změny postihly také české zdravotnictví, neboť ministerstvo zdravotnictví připravilo velkou reformu, která má probíhat po etapách. První z etap proběhla již v roce 2011, a změnila zejména financování a úpravu fungování zdravotních pojišťoven, ve vztahu ke spotřebitelům se pak projevila výrazněji změnou poplatků ve zdravotnických zařízeních. Následující část reformy pokračuje v prvních měsících roku 2012, SOS novely zákonů pečlivě sleduje a nadále bude přinášet informace o chystaných změnách či již přijatých novinkách. Sdružení obrany spotřebitelů v oblasti Potravin a Zdraví spolupracuje s dalšími subjekty a organizacemi, například Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a dalšími regionálními i celostátními organizacemi. Nespoléháme se však pouze na informace poskytnuté oficiálními subjekty, snažíme se též sami vyrážet do terénu a získávat informace také od našich spotřebitelů z praxe. Informační servis poskytujeme na našich webových stránkách prostřednictvím článků, a také prostřednictvím telefonické linky, osobní poradny, ové poradny, a na sociálních sítích. Kromě výše uvedených kauz se SOS JMK v oblasti potravin a zdraví soustředí i na další témata. Z nich namátkou jmenujeme: - Polsko technická sůl (2012) - Německo maso (2012) - vajíčka (2012) - malá zdravotnická novela (konec 2011, začátek 2012) - poplatky ve zdravotnictví (aktuální právní stav) Sandra Martinková vedoucí sekce Potraviny & Zdraví Bydlení Sdružení obrany spotřebitelů jako každý rok informovalo spotřebitele o problémech a novinkách týkajících se bydlení a nemovitostí. Během roku 2011 proběhlo médii několik velkých kauz, pro výroční zprávu jsem vybrala dvě, které mě nejvíce zaujaly: 1) Rozhodnutí ÚS: nabytí nemovitosti od nevlastníka: Poměrně ustálené vody právní úpravy převodů nemovitostí rozvířil v loňském roce nález Ústavního soudu ČR, podle nějž lze nemovitost nabýt i od nevlastníka, je-li nabyvatel v dobré víře. Tento nález si vyžádal nejen urychlenou reakci Nejvyššího soudu ČR, ale i pozdější korekci samotným Ústavním soudem ČR. Což znamená, že nejdíve ÚS judikoval, že je možné, aby za určitých podmínek byla nemovitost nabyta od nevlastníka (za předpokladu dobré víry), ale později tento nález kritizoval nejen Nejvyšší soud, ale i soudci ve svých vyjádřeních v odborných časopisech. Proto ÚS nakonec své rozhodnutí změnil a vydal další nález, ve kterém řekl, že nemovitost od nevlastníka nabýt nelze.

7 Bydlení 2) Výpověď z nájmu bytu Výpověď z nájmu bytu je jedním ze způsobů, jak může dojít k ukončení nájemního vztahu. Výpověď z nájmu bytu může být dána jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele, u kterého je však celkový proces ukončení nájemního vztahu daleko složitější, nežli v případě nájemce. Nájem bytu je zvlášť chráněným právním vztahem právními normami nejvyšší právní síly, čemuž musí odpovídat i výklad hmotněprávních náležitostí výpovědí pronajímatelů z nájmu bytu. Součástí výpovědi z nájmu bytu musí být vždy poučení o výpovědní lhůtě, v níž má nájem skončit. Tato lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce. Lhůtu pro ukončení nájemního vztahu není možné zkrátit, je však možné ji prodloužit o lhůtu delší. Délku výpovědní lhůty je nutné opět uvést v zasílané výpovědi z nájmu bytu. Její neuvedení má za následek absolutní neplatnost právního úkonu. Hana Šošolíková vedoucí sekce Bydlení Exekuce, insolvence Již od roku 2007 funguje v rámci SOS JmK specializovaná skupina, jež poskytuje spotřebitelům poradenství a právní pomoc ohledně veškerých otázek souvisejících s exekucí, od roku 2008 rovněž s insolvencí. Je nutno s politováním konstatovat, že agenda skupiny v porovnání s minulými léty výrazně narostla. Na SOS JmK se obrací stále více osob, jež se ocitli ve svízelné finanční situaci, přitom velmi často pouze v důsledku nedostatku informací o vlastních právech. Pracovní skupina v minulém roce výrazně přispěla ke zvýšení právního povědomí veřejnosti v oblasti exekučního řízení, a to zejména prostřednictvím veřejných besed a přednášek, jako i článků publikovaných na webových stránkách SOS JmK. Spotřebitelé byli poučováni nejen o řádném průběhu exekučního řízení a prostředcích obrany proti neoprávněnému postupu exekutorů, nýbrž zejména o prevenci, neboť pouze prostřednictvím ní je možno exekuci účinně odvrátit. Skupina se rovněž výrazně angažovala na poli monitorování podezřelých kauz s exekucí souvisejících a průběžně o nich informovala veřejnost prostřednictvím webových stránek SOS JmK, stejně jako na pořádaných besedách a přednáškách. V oblasti insolvence je stále patrné, že veřejnost s poměrně novým insolvenčním zákonem ještě není zcela sžitá. Proto SOS JmK spolupracovalo s organizacemi, jež se zaměřují výlučně na problematiku insolvence, a takto získané informace šířilo mezi spotřebitele. V současnosti skupina vypracovává podklady pro vydání tištěných materiálů zaměřených na obranu před exekutory, jež zneužívají své pravomoci a porušují práva spotřebitelů. Nela Zelenková odborná právní poradkyně SOS JmK

8 J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje Mečová 5, Brno Poradenství tel.: (8,- Kč/min.) každý všední den od 9 do 18 hod. osobní poradna: PO ČT od 15 do 18 hod. Kontaktní údaje tel.: č. ú /2010

Naše činnost v roce 2012

Naše činnost v roce 2012 Výroční zpráva 2012 Slovo předsedkyně Gerta Mazalová předsedkyně SOS JmK členka Řídící komise pro cestovní ruch MMR ČR členka Úřadu vlády pro regiony a neziskový sektor místopředsedkyně ANNO JmK členka

Více

Trvejte na svých právech!

Trvejte na svých právech! Trvejte na svých právech! Trvejte na svých právech! Kampaň organizovala Evropská unie ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů ČR (SOS) Trvejte na svých právech! Obdobná práva máte v celé EU! Trvejte

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Slovo předsedkyně. Gerta Mazalová předsedkyně SOS - Asociace místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK

Slovo předsedkyně. Gerta Mazalová předsedkyně SOS - Asociace místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK Výroční zpráva 2013 Slovo předsedkyně Gerta Mazalová předsedkyně SOS - Asociace místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK Rok 2013 hodnotím jako mimořádně úspěšný. Přes všechny překážky

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

ASOCIACE. Výroční zpráva. Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace. www.asociace-sos.cz. Znáte svá práva?...poradíme Vám!

ASOCIACE. Výroční zpráva. Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace. www.asociace-sos.cz. Znáte svá práva?...poradíme Vám! ASOCIACE Výroční zpráva Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace www.asociace-sos.cz Znáte svá práva?...poradíme Vám! Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedkyně...3 5 Poradenská činnost...5 11 Poskytování

Více

Úvod o sdružení. Marcela Reichelová předsedkyně sdružení

Úvod o sdružení. Marcela Reichelová předsedkyně sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 Úvod o sdružení SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ Moravskoslezského kraje (dále jen SOS MS kraje) založili členové SOS v našem kraji v roce 2009 v návaznosti na činnost SOS - Sdružení

Více

ČNB a ochrana spotřebitele

ČNB a ochrana spotřebitele ČNB a ochrana spotřebitele Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář ČBA v PSP ČR Cesty k omezení lichvy Praha,. listopadu 29 Aktivity ČNB Únor 28: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Podrobné informace o projektu a jeho aktivitách naleznete na webových stránkách projektu www.znamsvujsvet.cz

Podrobné informace o projektu a jeho aktivitách naleznete na webových stránkách projektu www.znamsvujsvet.cz Vážení, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku pro projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187. Prostřednictvím dotazníkového šetření bychom rádi zjistili Vaše potřeby a zkušenosti v

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat kvalitní a účinnou právní a psychologickou pomoc občanům, kteří byli napadeni ze strany podvodných firem. Naše občanské

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Struktura řízení ICM.. ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování,

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství ČR Program přednášky Vznik ICBP aktivity ICBP pro veřejnost Vznik Informačního centra bezpečnosti potravin vzniklo v roce 2003 na základě rozhodnutí Koordinační skupiny pro bezpečnost

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o.

ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Krátké představení společnosti Klíčové změny v legislativě pro oblast POZE Změny v oblasti

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2 140 00 Praha 4 V Praze dne 7. 1. 2012 Oznamovatel: LeeToo SE IČO: 24841404 se sídlem Praha 9, Cidlinská 788/8, PSČ 198 00 jednající Rastsislauem

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

MPO PROTI NEKALÝM PRAKTIKÁM PŘI PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1

MPO PROTI NEKALÝM PRAKTIKÁM PŘI PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 MPO PROTI NEKALÝM PRAKTIKÁM PŘI PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH ministr průmyslu a obchodu 1 Aktivity MPO ve vztahu k předváděcím akcím 1. ZÁKAZ ŘETĚZENÍ ŽIVNOSTÍ 2. OHLAŠOVACÍ POVINNOST 3. VYTVOŘENÍ SYSTÉMU SPOTŘEBITELSKÉHO

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více