VÝROČNÍ ZPRÁVA. SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje"

Transkript

1 J I H O M O R A V S K É H O K R A J E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

2 Slovo předsedkyně SOS Jihomoravského kraje Gerta Mazalová předsedkyně Krajské organizace JmK SOS Sdružení obrany spotřebitelů o.s. místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK členka Rady Asociace nestátních neziskových organizací ČR členka Rady seniorů JmK členka Úřadu vlády Výboru pro regiony a neziskový sektor ČR stálý host Komise pro financování a legislativu JmK členka řídící komise, odbor cestovního ruchu MMR ČR Uplynulo již bezmála deset let od založení naší organizace v roce Základní náplní naší činnosti je poskytování poradenství spotřebitelům, a to v osobní, elektronické, telefonické i korespondenční formě. Zájem spotřebitelů o bezplatné osobní poradenství v naší poradně v Mečové ul. 5 v Brně se stále zvětšuje. Od září roku 2010 jsme převzali na základě smlouvy o spolupráci veškeré činnosti SOS, o. s., takže provozujeme webové stránky (www.spotrebitele.info), telefonní linku (8.- Kč./min.) a také v rámci kultivace podnikatelského prostředí kontrolujeme obchodní podmínky podnikatelům, kterým propůjčujeme značku kvality SAOP. Právní oddělení, kde pracují naši studenti práv z Brna a které zastřešují renomované advokátní kanceláře, je výsledkem naší úzké spolupráce s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Jsem velice ráda, že tato spolupráce je tak úspěšná, naši mladí právní poradci jsou již známí velmi kladně i na veřejnosti. Důvodem je hlavně skutečnost, že Brno, které je sídlem soudnictví, má právnickou fakultu na skutečně vysoké úrovni. Naši právníci připravují pozměňovací návrhy zákonů ve prospěch spotřebitelů, účastnili se také prací na novelách některých zákonů v pracovní komisi Ministerstva spravedlnosti ČR a seminářů v českém Parlamentu, kde vystupovali s návrhy a připomínkami k zákonům. Stále jsme také v kontaktu s těmi poslanci, které zajímají problémy našich spotřebitelů. Příkladem je např. přijetí pozměňovacího návrhu občanského zákoníku, a to ustanovení 57 odst. 1, věty druhé, který zpracovali a připravili naši spolupracovníci Mgr. Tomáš Palla a Mgr. Karel Carbol pro kancelář poslance JUDr. Jeronýma Tejce. Návrh v Parlamentu prošel, připojili se k němu koaliční i opoziční poslanci a s účinností od se již senioři nemusí tolik bát podvodů prodejců na předváděcích akcích, kteří jim podstrčili k podpisu papír s objednávkou zboží, a tím je připravili o možnost odstoupení od kupní smlouvy. Z každého takového malého, ale důležitého vítězství máme radost, protože naše práce není zbytečná. Pravidelně pořádáme besedy a odborné semináře se spotřebiteli, již šestým rokem spolupracujeme na projektu Městské policie Brno Senior akademie, kde seznamujeme převážně seniory s jejich právy. Každý rok končí tyto oblíbené akce vyznamenáním absolventů, kteří po obdržení diplomů a průkazů asistentů Městské policie pomáhají chránit bezpečí ostatních seniorů. Jsme členy Asociace nestátních neziskových organizací a spolupracujeme s řadou významných neziskových organizací, např. se Sdružením nájemníků JmK, YMCA Brno, dále se Senior Point, Senior Pas a mnoha dalšími. Navázali jsme kontakty a spolupráci i se středními i vysokými školami v Brně. Studenti k nám chodí na praxi, stáže, vzdělávají se a po absolvování zkoušek pracují jako odborní poradci ve svých oborech v naší poradně. Tato spolupráce je pro nás velice prospěšná, prohlubuje naše znalosti a pomáhá nám i v práci na projektech, díky kterým můžeme fungovat a platit nájmy a služby. Z dotací na projekty financujeme tvorbu letáků, brožurek, kancelářské vybavení a techniku, v podstatě veškeré potřebné zázemí pro naši činnost. Pravidelně vypracováváme návrhy projektů pro Magistrát města Brna a Radu Jihomoravského kraje, MPO ČR, MZ ČR, MV ČR a MMR ČR s různým zaměřením. Jde hlavně o prevenci, informovanost a vzdělávání, speciálně zvyšování finanční gramotnosti našich spotřebitelů. Důvodem je zejména stále více stoupající zadluženost českých domácností, a to i seniorů.

3 Zřídili jsme odborné sekce, ve kterých naši poradci studují spotřebitelskou problematiku do hloubky, aby mohli poskytovat poradenství našeho sdružení na co nejvyšší odborné úrovni, např. sekce potraviny a zdraví, telekomunikace, insolvence a exekuce, finance, nájemní vztahy, cestovní ruch, hračky a další. Jak už bylo zmíněno, pro některé poslance Parlamentu ČR připomínkujeme novely zákonů, máme zkušenosti s členstvím v pracovních komisích, spolupracovali jsme na paragrafovaném znění malé i střednědobé novely exekutorského řádu, připomínkovali jsme také zákon o spotřebitelském úvěru a další. Věnujeme se hlavně prevenci, protože přibývá stále více spotřebitelů, kteří se dostali neuváženými podpisy spotřebitelských smluv do úvěrové smyčky, a tím roste i počet zadlužených domácností. Narůstá i počet spotřebitelů oklamaných různými triky nepoctivých podnikatelů, kteří svým jednáním, často na hranici zákona, kazí dobrou pověst ostatním poctivým podnikatelům. Jen na spotřebiteli zůstává rozhodnutí, kde, co a za kolik nakupuje, u koho a za jakých podmínek si objedná služby. Bez zákazníka není prodejce, jedině spotřebitel může svým rozhodnutím a výběrem prodejce pomoci kultivovat podnikatelské prostředí. Jen on sám se muže vyhnout nástrahám nepoctivých prodejců. Žádný zákon neochrání spotřebitele, pokud on sám nemá svou individuální zodpovědnost, pokud nezná svá práva a nemá alespoň základní znalosti při jednání se silnější stranou prodejcem. Naše poradna existuje díky pomoci našich sponzorů, poskytovatelů dotací a také díky nadšení našich mladých, pracovitých a vzdělaných studentů, kteří jako poradci věnují významnou část svého volného času mimo studium těm, kteří je potřebují, tedy našim spotřebitelům. Jsme tu pro Vás a vždy Vám rádi pomůžeme. Gerta Mazalová předsedkyně SOS JmK Dotace v roce 2011 Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje je nezisková organizace, která je kromě příjmů od svých členů závislá na sponzorských darech a dotacích. V roce 2010 jsme žádali o dotace na následující projekty pro rok 2011: Subjekt Projekt Dotace Magistrát města Brna Spotřebitelské minimum pro děti a mládež ,- Magistrát města Brna Pacient spotřebitel 8 000,- Magistrát města Brna Environmentální povědomí ,- Magistrát města Brna Brno lepším místem pro život ,- Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřebitelem informovaným nájemcem ,-

4 Cestovní ruch V loňském roce, ostatně jako každý rok, radili odborní právní poradci SOS JmK spotřebitelům ve velkém míře i ve věcech týkajících se jejich nezdařených cestovních zážitků. Cestovní kanceláře bohužel velmi často neplní dohodnuté smluvní podmínky, čímž značně kazí zážitky spotřebitelů z jejich dovolené. Spotřebitel by v takovém případě měl jednoznačně znát svá práva a vědět, jak postupovat, když poskytnuté služby neodpovídají smlouvě. V poslední době se rozmáhá nešťastná praxe uzavírání cestovních smluv na předváděcích akcích, kde spotřebitele o výhodách uzavření smlouvy přesvědčí velmi výmluvný agent. V takovém případě hrozí riziko, že spotřebitel důkladně neprostuduje smluvní podmínky, které ho můžou zavazovat např. ještě navíc k placení poplatků za zprostředkování. Odstoupení od takovéto smlouvy může být dosti problematické, naši specializovaní poradci však dělají vše, co je možné, aby spotřebitele ze svízelné situace dostali. Internetové stránky SOS JmK se zaplňují zajímavými články o tom, jak postupovat při odcizení zavazadel nebo proč si dát pozor na podezřele nízké ceny letenek. Veřejnost má díky skupině Cestovní ruch k dispozici také řadu letáčků, které obsahují základní informace o právech a povinnostech každého spotřebitele. Letáček cestovní smlouva poučí, jaké náležitosti musí obsahovat každá cestovní smlouva, kdy může cestovní kancelář zvýšit cenu nebo jak postupovat při reklamaci zájezdu. Další letáčky se týkají letecké dopravy nebo podmínek zdravotního ošetření v zahraničí. Pokračovala intenzivní práce na tvorbě brožury Spotřebitel na cestách, která vyjde v roce 2012 a obsahuje cenné rady týkající se všech základních situací, které mohou při cestování spotřebitele potkat (cestovní pojištění, klasifikace ubytovacích zařízení, timesharing ). Pokud spotřebitel tuto brožurku přibalí do kufříku na svou dovolenou, dokáže si poradit v každé situaci na své dovolené! Členové skupiny: Anna Krásenská (vedoucí), Vladimír Balcar, Jan Pernica, Martina Piskorová, Petr Sádlík, Ĺuboš Šimončič, Martin Tomek, Nela Zelenková Odborné právní poradkyně: Anna Krásenská, Martina Piskorová. Telekomunikace V rámci četných dotazů směřovaných v r na telekomunikační skupinu SOS JmK je jednoznačně nejvíce dotazů týkajících se reklamací jak při koupi mobilních telefonů, tak i vyúčtování telekomunikačních služeb a dotazů ohledně podvodných internetových služeb. Spotřebitele informujeme o dvouměsíční lhůtě, ve které mohou chybně naúčtované platby a poplatky reklamovat a o možnosti obrátit se na ČTÚ. Bohužel pro spotřebitele jsou tyto platby často zakotveny ve všeobecných obchodních podmínkách daného operátora a spotřebitel je nucen je ve výsledku zaplatit, ačkoliv souhlas s těmito podmínkami bývá zejména u smluv uzavřených s prodejci na ulici nebo pomocí telefonu velkou otázkou. V roce 2011 jsme zaznamenali velký nárůst počtu spotřebitelů poškozených podvodnými službami nabízenými na internetu. SOS po větší část roku např. umožňovalo zastupování nespočtu spotřebitelů v trestním řízení vedenému proti osobám ze společnosti OIG, které rozesílaly upomínky na zaplacení částek, o kterých se spotřebitel prakticky nemohl dozvědět před uzavřením smlouvy. Častým problémem jsou též internetové nabídky různých testů, kdy je zaslání výsledků podmíněno odesláním několika SMS za 99 Kč s cenou je spotřebitel opět seznámen až po uzavření smlouvy. SOS JmK se v roce 2011 snažilo zlepšit informovanost spotřebitelské veřejnosti v oblasti telekomunikací též poskytováním letáčků zdarma, konkrétně letáčků Telefony a jejich vyúčtování, Internet a brouzdání po něm a Nebezpečí na internetu.

5 Finance Finanční skupina v roce 2011 zodpověděla osobní, telefonickou či elektronickou formou mnoho dotazů souvisejících s rostoucím zadlužením českých domácností. Obrací se na nás mnoho spotřebitelů, kteří si na sebe vzali závazek, který např. po úrazu nejsou schopni plnit. V této problematice tato skupina spolupracuje se skupinou SOS JmK - Exekuce a insolvence. Mnoho dotazů též směřuje k reklamacím bankovních služeb. Smlouvy o finančních službách často obsahují ustanovení o smluvních pokutách nebo skrytých poplatcích, kterých si spotřebitel při podpisu smlouvy často ani nevšimne a ve výsledku je povinen je zaplatit. V praxi je možné tyto smlouvy uzavírat pouze pomocí předtištěných formulářů a spotřebitel má omezenou možnost ovlivnit výslednou podobu smlouvy. Finanční skupina SOS JmK se snaží předejít těmto situacím tím, že zlepšuje finanční povědomí spotřebitelů např. též pomocí nedávno aktualizovaných brožur Spotřebitelské úvěry a lichva. Tyto brožury jsou zdarma dostupné v poradně SOS JmK, též jsou rozdávány na veletrzích, besedách a podobných příležitostech. Jedním z dalších velkých problémů je také chování alternativních dodavatelů energií- podomních obchodníků nebo pouličních dealerů, kteří spotřebitele informují velmi nepřesně nebo vůbec (o cenách a podmínkách svých dodávek, různých deaktivačních a aktivačních poplatcích ve smlouvách a také sankcí) a používají klamavých obchodních praktik. Jako SOS souhlasíme s možností výběru dodavatelů, nikoliv se zneužíváním důvěry zákazníka spotřebitele. Zde informujeme spotřebitele o možnosti obracet se na státní dozorové orgány, event.. Energetický regulační úřad, který je orgánem nadřízeným a vykonává dohled. Ladislav Robotka odborný právní poradce SOS JmK Potraviny & Zdraví Sdružení obrany spotřebitelů jako každý rok informovalo spotřebitele o problémech a novinkách z potravinářství a zdravotnictví. Během roku 2011 proběhlo médii několik velkých kauz týkajících se potravin. E.coli V první polovině roku ohrožoval populaci mimořádně odolný kmen bakterie E.coli, která se šířila napříč Evropou, a to zejména prostřednictvím špatně ošetřené zeleniny. Touto bakterií se nakazilo množství lidí, kteří byli následně postiženi silnými průjmy vedoucími k těžké dehydrataci, a velké procento z nich nákaze podlehlo. Bakterie E.coli vyvolala mimořádnou hysterii, silně podporovanou médii, která přinášela neustálé spekulace o původu nákazy. Jako nejpravděpodobnější se jevily naklíčená semena obilovin, ale podezření padlo také na okurky, rajčata, brokolici, česnek, papriky; bakterie se však objevila také v mase a dokonce i v nepotravinářských výrobcích. Dopady řádění E.coli se projevily také v hospodářství. Hysterie vyvolala ekonomickou spirálu, která ovlivnila poptávku po zelenině před prázdninami tak poklesly ceny zeleniny na mimořádně nízkou úroveň. Velká kontrola SZPI Velké pozdvižení způsobila hloubková kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jež odhalila velké nedostatky při označování výrobků, a zejména odhalila nesoulad údajů uvedených na etiketách v komparaci s reálným složením výrobku. Takto byly odhaleny zejména klamavě označené džemy, které deklarují vyšší podíl ovocné složky, než byl zjištěn ve skutečnosti. Nedostatky vykazovaly také masné výrobky, medy, kečupy, mléčné výrobky, vína, a další. Pozitivní alespoň bylo, že převážná většina výrobků nebyla zdraví škodlivá, šlo tedy spíše o klamání a uvádění nepravdivých údajů.

6 Potraviny & Zdraví Přelepování data spotřeby a minimální trvanlivosti I v loňském roce se objevil oblíbený nešvar českých obchodníků, kterým je přebalování již prošlých potravin a přelepování dat spotřeby. SOS takové případy sleduje a snaží se varovat spotřebitele před takovými praktikami prodávajících. Jsme informováni i přímo od zdrojů, a také spotřebitelů-zákazníků, od kterých získáváme cenné informace z praxe. Zdravotnictví Velké změny postihly také české zdravotnictví, neboť ministerstvo zdravotnictví připravilo velkou reformu, která má probíhat po etapách. První z etap proběhla již v roce 2011, a změnila zejména financování a úpravu fungování zdravotních pojišťoven, ve vztahu ke spotřebitelům se pak projevila výrazněji změnou poplatků ve zdravotnických zařízeních. Následující část reformy pokračuje v prvních měsících roku 2012, SOS novely zákonů pečlivě sleduje a nadále bude přinášet informace o chystaných změnách či již přijatých novinkách. Sdružení obrany spotřebitelů v oblasti Potravin a Zdraví spolupracuje s dalšími subjekty a organizacemi, například Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a dalšími regionálními i celostátními organizacemi. Nespoléháme se však pouze na informace poskytnuté oficiálními subjekty, snažíme se též sami vyrážet do terénu a získávat informace také od našich spotřebitelů z praxe. Informační servis poskytujeme na našich webových stránkách prostřednictvím článků, a také prostřednictvím telefonické linky, osobní poradny, ové poradny, a na sociálních sítích. Kromě výše uvedených kauz se SOS JMK v oblasti potravin a zdraví soustředí i na další témata. Z nich namátkou jmenujeme: - Polsko technická sůl (2012) - Německo maso (2012) - vajíčka (2012) - malá zdravotnická novela (konec 2011, začátek 2012) - poplatky ve zdravotnictví (aktuální právní stav) Sandra Martinková vedoucí sekce Potraviny & Zdraví Bydlení Sdružení obrany spotřebitelů jako každý rok informovalo spotřebitele o problémech a novinkách týkajících se bydlení a nemovitostí. Během roku 2011 proběhlo médii několik velkých kauz, pro výroční zprávu jsem vybrala dvě, které mě nejvíce zaujaly: 1) Rozhodnutí ÚS: nabytí nemovitosti od nevlastníka: Poměrně ustálené vody právní úpravy převodů nemovitostí rozvířil v loňském roce nález Ústavního soudu ČR, podle nějž lze nemovitost nabýt i od nevlastníka, je-li nabyvatel v dobré víře. Tento nález si vyžádal nejen urychlenou reakci Nejvyššího soudu ČR, ale i pozdější korekci samotným Ústavním soudem ČR. Což znamená, že nejdíve ÚS judikoval, že je možné, aby za určitých podmínek byla nemovitost nabyta od nevlastníka (za předpokladu dobré víry), ale později tento nález kritizoval nejen Nejvyšší soud, ale i soudci ve svých vyjádřeních v odborných časopisech. Proto ÚS nakonec své rozhodnutí změnil a vydal další nález, ve kterém řekl, že nemovitost od nevlastníka nabýt nelze.

7 Bydlení 2) Výpověď z nájmu bytu Výpověď z nájmu bytu je jedním ze způsobů, jak může dojít k ukončení nájemního vztahu. Výpověď z nájmu bytu může být dána jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele, u kterého je však celkový proces ukončení nájemního vztahu daleko složitější, nežli v případě nájemce. Nájem bytu je zvlášť chráněným právním vztahem právními normami nejvyšší právní síly, čemuž musí odpovídat i výklad hmotněprávních náležitostí výpovědí pronajímatelů z nájmu bytu. Součástí výpovědi z nájmu bytu musí být vždy poučení o výpovědní lhůtě, v níž má nájem skončit. Tato lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce. Lhůtu pro ukončení nájemního vztahu není možné zkrátit, je však možné ji prodloužit o lhůtu delší. Délku výpovědní lhůty je nutné opět uvést v zasílané výpovědi z nájmu bytu. Její neuvedení má za následek absolutní neplatnost právního úkonu. Hana Šošolíková vedoucí sekce Bydlení Exekuce, insolvence Již od roku 2007 funguje v rámci SOS JmK specializovaná skupina, jež poskytuje spotřebitelům poradenství a právní pomoc ohledně veškerých otázek souvisejících s exekucí, od roku 2008 rovněž s insolvencí. Je nutno s politováním konstatovat, že agenda skupiny v porovnání s minulými léty výrazně narostla. Na SOS JmK se obrací stále více osob, jež se ocitli ve svízelné finanční situaci, přitom velmi často pouze v důsledku nedostatku informací o vlastních právech. Pracovní skupina v minulém roce výrazně přispěla ke zvýšení právního povědomí veřejnosti v oblasti exekučního řízení, a to zejména prostřednictvím veřejných besed a přednášek, jako i článků publikovaných na webových stránkách SOS JmK. Spotřebitelé byli poučováni nejen o řádném průběhu exekučního řízení a prostředcích obrany proti neoprávněnému postupu exekutorů, nýbrž zejména o prevenci, neboť pouze prostřednictvím ní je možno exekuci účinně odvrátit. Skupina se rovněž výrazně angažovala na poli monitorování podezřelých kauz s exekucí souvisejících a průběžně o nich informovala veřejnost prostřednictvím webových stránek SOS JmK, stejně jako na pořádaných besedách a přednáškách. V oblasti insolvence je stále patrné, že veřejnost s poměrně novým insolvenčním zákonem ještě není zcela sžitá. Proto SOS JmK spolupracovalo s organizacemi, jež se zaměřují výlučně na problematiku insolvence, a takto získané informace šířilo mezi spotřebitele. V současnosti skupina vypracovává podklady pro vydání tištěných materiálů zaměřených na obranu před exekutory, jež zneužívají své pravomoci a porušují práva spotřebitelů. Nela Zelenková odborná právní poradkyně SOS JmK

8 J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje Mečová 5, Brno Poradenství tel.: (8,- Kč/min.) každý všední den od 9 do 18 hod. osobní poradna: PO ČT od 15 do 18 hod. Kontaktní údaje tel.: č. ú /2010

Výroční zpráva 2014. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. Střelniční 8 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2014. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. Střelniční 8 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2014 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. Střelniční 8 702 00 Ostrava Úvodní slovo předsedkyně Vážení spotřebitelé! Od doby, kdy Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ochrana spotřebitele v České republice. Consumer protection in the Czech Republic ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ochrana spotřebitele v České republice Consumer protection in the Czech Republic Týzl Josef Cheb 2014 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Čestné prohlášení

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah:

Výroční zpráva za rok 2011. Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: Výroční zpráva za rok 2011 Občanská poradna Plzeň, o.s. Obsah: 1. Někdy stačí změnit úhel pohledu...3 2. Slovo předsedy...4 3. Pár slov o Občanské poradně Plzeň, o.s....5 3.1. Co je to za organizaci a

Více

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová

Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku. Bc. Božena Mildová Zadlužování domácností a jeho legislativní, ekonomické a sociální důsledky na Šumpersku Bc. Božena Mildová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce mapuje současná legislativní a sociální opatření

Více

Zadluženost a předlužení úvod

Zadluženost a předlužení úvod Zadluženost a předlužení úvod Finanční gramotnost obyvatel České republiky je na velmi nízké úrovni a přispívá k nezdravé situaci na trhu především s finančními produkty, touha lidí po větší srozumitelnosti

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční gramotnost obyvatel České republiky Financial literacy of the population of the Czech Republic František Vavřička Plzeň 2014

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

Finanční vzdělávání v ČR

Finanční vzdělávání v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program : Studijní obor : Pracoviště: N 6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Z vůle práva, o.s. (březen 2009)

Z vůle práva, o.s. (březen 2009) Evaluace protidluhových programů Agentury pro sociální začleňování s přihlédnutím k programům realizovaným dalšími subjekty a návrh odpovídajících možných legislativních i nelegislativních řešení Z vůle

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn

Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Finanční gramotnost klientů pečovatelské služby města Horšovský Týn DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Kollerová Sociální politika a sociální

Více

Obsah: Spotfiebiteli, hledej!

Obsah: Spotfiebiteli, hledej! Obsah: Spotfiebiteli, hledej! Spotřebiteli, hledej!........................... 3 Spotřebitelé připomněli svůj světový den..... 4 Bankovní poplatky krátí spotřebitelům úspory.. 5 V ČR vzniklo Evropské spotřebitelské

Více

Úvodní slovo předsedkyně

Úvodní slovo předsedkyně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedkyně Vážení přátelé, Rok 2013 přinesl další poškozené spotřebitele v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů MS kraje, přibylo emailových i telefonických dotazů.

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Člen celosvětové sítě finančních ombudsmanů International Network of Financial Services Ombudsman Schemes

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Člen celosvětové sítě finančních ombudsmanů International Network of Financial Services Ombudsman Schemes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Člen řídícího výboru celoevropské sítě finančních arbitrů a ombudsmanů FIN-NET (Cross-border Out-of-Court Complaints Network for Financial Services) Člen celosvětové sítě finančních

Více

Řešení závazků a pohledávek

Řešení závazků a pohledávek Řešení závazků a pohledávek E-mail: 30. dubna 2013 Komerční příloha deníku Rub a líc vymahačské mince V médiích se často zveřejňují případy až nelidských zvůlí vymahačských a exekučních společností dostávající

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 2 ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ SBORNÍK Z KONFERENCE POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC 28. listopadu 2013 pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

Více

iure...není nám to jedno Iuridicum Remedium Výroční zpráva za rok 2012

iure...není nám to jedno Iuridicum Remedium Výroční zpráva za rok 2012 2012 Iuridicum Remedium Výroční zpráva za rok 2012 Úvodní slovo pro čtenáře OBSAH 1 / Úvodní slovo pro čtenáře 01 2 / IuRe Kdo jsme, co, proč a jak děláme 02 Co se nám v roce 2012 povedlo 03-04 Hospodaření

Více

D.A.S. magazín. Speciál. Dotazy klientů Judo sonduje Jak se rodí sportovně-umělecká fotografie. Vaše cesta k právu! 2/2010 Ročník 11.

D.A.S. magazín. Speciál. Dotazy klientů Judo sonduje Jak se rodí sportovně-umělecká fotografie. Vaše cesta k právu! 2/2010 Ročník 11. D.A.S. magazín 2/2010 Ročník 11. Speciál Dotazy klientů Judo sonduje Jak se rodí sportovně-umělecká fotografie Vaše cesta k právu! D.A.S. magazín 2/2010 1 D.A.S. - člen pojišťovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe

Více