VÝROČNÍ ZPRÁVA. SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje"

Transkript

1 J I H O M O R A V S K É H O K R A J E VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SOS Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje

2 Slovo předsedkyně SOS Jihomoravského kraje Gerta Mazalová předsedkyně Krajské organizace JmK SOS Sdružení obrany spotřebitelů o.s. místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK členka Rady Asociace nestátních neziskových organizací ČR členka Rady seniorů JmK členka Úřadu vlády Výboru pro regiony a neziskový sektor ČR stálý host Komise pro financování a legislativu JmK členka řídící komise, odbor cestovního ruchu MMR ČR Uplynulo již bezmála deset let od založení naší organizace v roce Základní náplní naší činnosti je poskytování poradenství spotřebitelům, a to v osobní, elektronické, telefonické i korespondenční formě. Zájem spotřebitelů o bezplatné osobní poradenství v naší poradně v Mečové ul. 5 v Brně se stále zvětšuje. Od září roku 2010 jsme převzali na základě smlouvy o spolupráci veškeré činnosti SOS, o. s., takže provozujeme webové stránky (www.spotrebitele.info), telefonní linku (8.- Kč./min.) a také v rámci kultivace podnikatelského prostředí kontrolujeme obchodní podmínky podnikatelům, kterým propůjčujeme značku kvality SAOP. Právní oddělení, kde pracují naši studenti práv z Brna a které zastřešují renomované advokátní kanceláře, je výsledkem naší úzké spolupráce s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Jsem velice ráda, že tato spolupráce je tak úspěšná, naši mladí právní poradci jsou již známí velmi kladně i na veřejnosti. Důvodem je hlavně skutečnost, že Brno, které je sídlem soudnictví, má právnickou fakultu na skutečně vysoké úrovni. Naši právníci připravují pozměňovací návrhy zákonů ve prospěch spotřebitelů, účastnili se také prací na novelách některých zákonů v pracovní komisi Ministerstva spravedlnosti ČR a seminářů v českém Parlamentu, kde vystupovali s návrhy a připomínkami k zákonům. Stále jsme také v kontaktu s těmi poslanci, které zajímají problémy našich spotřebitelů. Příkladem je např. přijetí pozměňovacího návrhu občanského zákoníku, a to ustanovení 57 odst. 1, věty druhé, který zpracovali a připravili naši spolupracovníci Mgr. Tomáš Palla a Mgr. Karel Carbol pro kancelář poslance JUDr. Jeronýma Tejce. Návrh v Parlamentu prošel, připojili se k němu koaliční i opoziční poslanci a s účinností od se již senioři nemusí tolik bát podvodů prodejců na předváděcích akcích, kteří jim podstrčili k podpisu papír s objednávkou zboží, a tím je připravili o možnost odstoupení od kupní smlouvy. Z každého takového malého, ale důležitého vítězství máme radost, protože naše práce není zbytečná. Pravidelně pořádáme besedy a odborné semináře se spotřebiteli, již šestým rokem spolupracujeme na projektu Městské policie Brno Senior akademie, kde seznamujeme převážně seniory s jejich právy. Každý rok končí tyto oblíbené akce vyznamenáním absolventů, kteří po obdržení diplomů a průkazů asistentů Městské policie pomáhají chránit bezpečí ostatních seniorů. Jsme členy Asociace nestátních neziskových organizací a spolupracujeme s řadou významných neziskových organizací, např. se Sdružením nájemníků JmK, YMCA Brno, dále se Senior Point, Senior Pas a mnoha dalšími. Navázali jsme kontakty a spolupráci i se středními i vysokými školami v Brně. Studenti k nám chodí na praxi, stáže, vzdělávají se a po absolvování zkoušek pracují jako odborní poradci ve svých oborech v naší poradně. Tato spolupráce je pro nás velice prospěšná, prohlubuje naše znalosti a pomáhá nám i v práci na projektech, díky kterým můžeme fungovat a platit nájmy a služby. Z dotací na projekty financujeme tvorbu letáků, brožurek, kancelářské vybavení a techniku, v podstatě veškeré potřebné zázemí pro naši činnost. Pravidelně vypracováváme návrhy projektů pro Magistrát města Brna a Radu Jihomoravského kraje, MPO ČR, MZ ČR, MV ČR a MMR ČR s různým zaměřením. Jde hlavně o prevenci, informovanost a vzdělávání, speciálně zvyšování finanční gramotnosti našich spotřebitelů. Důvodem je zejména stále více stoupající zadluženost českých domácností, a to i seniorů.

3 Zřídili jsme odborné sekce, ve kterých naši poradci studují spotřebitelskou problematiku do hloubky, aby mohli poskytovat poradenství našeho sdružení na co nejvyšší odborné úrovni, např. sekce potraviny a zdraví, telekomunikace, insolvence a exekuce, finance, nájemní vztahy, cestovní ruch, hračky a další. Jak už bylo zmíněno, pro některé poslance Parlamentu ČR připomínkujeme novely zákonů, máme zkušenosti s členstvím v pracovních komisích, spolupracovali jsme na paragrafovaném znění malé i střednědobé novely exekutorského řádu, připomínkovali jsme také zákon o spotřebitelském úvěru a další. Věnujeme se hlavně prevenci, protože přibývá stále více spotřebitelů, kteří se dostali neuváženými podpisy spotřebitelských smluv do úvěrové smyčky, a tím roste i počet zadlužených domácností. Narůstá i počet spotřebitelů oklamaných různými triky nepoctivých podnikatelů, kteří svým jednáním, často na hranici zákona, kazí dobrou pověst ostatním poctivým podnikatelům. Jen na spotřebiteli zůstává rozhodnutí, kde, co a za kolik nakupuje, u koho a za jakých podmínek si objedná služby. Bez zákazníka není prodejce, jedině spotřebitel může svým rozhodnutím a výběrem prodejce pomoci kultivovat podnikatelské prostředí. Jen on sám se muže vyhnout nástrahám nepoctivých prodejců. Žádný zákon neochrání spotřebitele, pokud on sám nemá svou individuální zodpovědnost, pokud nezná svá práva a nemá alespoň základní znalosti při jednání se silnější stranou prodejcem. Naše poradna existuje díky pomoci našich sponzorů, poskytovatelů dotací a také díky nadšení našich mladých, pracovitých a vzdělaných studentů, kteří jako poradci věnují významnou část svého volného času mimo studium těm, kteří je potřebují, tedy našim spotřebitelům. Jsme tu pro Vás a vždy Vám rádi pomůžeme. Gerta Mazalová předsedkyně SOS JmK Dotace v roce 2011 Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje je nezisková organizace, která je kromě příjmů od svých členů závislá na sponzorských darech a dotacích. V roce 2010 jsme žádali o dotace na následující projekty pro rok 2011: Subjekt Projekt Dotace Magistrát města Brna Spotřebitelské minimum pro děti a mládež ,- Magistrát města Brna Pacient spotřebitel 8 000,- Magistrát města Brna Environmentální povědomí ,- Magistrát města Brna Brno lepším místem pro život ,- Ministerstvo pro místní rozvoj Spotřebitelem informovaným nájemcem ,-

4 Cestovní ruch V loňském roce, ostatně jako každý rok, radili odborní právní poradci SOS JmK spotřebitelům ve velkém míře i ve věcech týkajících se jejich nezdařených cestovních zážitků. Cestovní kanceláře bohužel velmi často neplní dohodnuté smluvní podmínky, čímž značně kazí zážitky spotřebitelů z jejich dovolené. Spotřebitel by v takovém případě měl jednoznačně znát svá práva a vědět, jak postupovat, když poskytnuté služby neodpovídají smlouvě. V poslední době se rozmáhá nešťastná praxe uzavírání cestovních smluv na předváděcích akcích, kde spotřebitele o výhodách uzavření smlouvy přesvědčí velmi výmluvný agent. V takovém případě hrozí riziko, že spotřebitel důkladně neprostuduje smluvní podmínky, které ho můžou zavazovat např. ještě navíc k placení poplatků za zprostředkování. Odstoupení od takovéto smlouvy může být dosti problematické, naši specializovaní poradci však dělají vše, co je možné, aby spotřebitele ze svízelné situace dostali. Internetové stránky SOS JmK se zaplňují zajímavými články o tom, jak postupovat při odcizení zavazadel nebo proč si dát pozor na podezřele nízké ceny letenek. Veřejnost má díky skupině Cestovní ruch k dispozici také řadu letáčků, které obsahují základní informace o právech a povinnostech každého spotřebitele. Letáček cestovní smlouva poučí, jaké náležitosti musí obsahovat každá cestovní smlouva, kdy může cestovní kancelář zvýšit cenu nebo jak postupovat při reklamaci zájezdu. Další letáčky se týkají letecké dopravy nebo podmínek zdravotního ošetření v zahraničí. Pokračovala intenzivní práce na tvorbě brožury Spotřebitel na cestách, která vyjde v roce 2012 a obsahuje cenné rady týkající se všech základních situací, které mohou při cestování spotřebitele potkat (cestovní pojištění, klasifikace ubytovacích zařízení, timesharing ). Pokud spotřebitel tuto brožurku přibalí do kufříku na svou dovolenou, dokáže si poradit v každé situaci na své dovolené! Členové skupiny: Anna Krásenská (vedoucí), Vladimír Balcar, Jan Pernica, Martina Piskorová, Petr Sádlík, Ĺuboš Šimončič, Martin Tomek, Nela Zelenková Odborné právní poradkyně: Anna Krásenská, Martina Piskorová. Telekomunikace V rámci četných dotazů směřovaných v r na telekomunikační skupinu SOS JmK je jednoznačně nejvíce dotazů týkajících se reklamací jak při koupi mobilních telefonů, tak i vyúčtování telekomunikačních služeb a dotazů ohledně podvodných internetových služeb. Spotřebitele informujeme o dvouměsíční lhůtě, ve které mohou chybně naúčtované platby a poplatky reklamovat a o možnosti obrátit se na ČTÚ. Bohužel pro spotřebitele jsou tyto platby často zakotveny ve všeobecných obchodních podmínkách daného operátora a spotřebitel je nucen je ve výsledku zaplatit, ačkoliv souhlas s těmito podmínkami bývá zejména u smluv uzavřených s prodejci na ulici nebo pomocí telefonu velkou otázkou. V roce 2011 jsme zaznamenali velký nárůst počtu spotřebitelů poškozených podvodnými službami nabízenými na internetu. SOS po větší část roku např. umožňovalo zastupování nespočtu spotřebitelů v trestním řízení vedenému proti osobám ze společnosti OIG, které rozesílaly upomínky na zaplacení částek, o kterých se spotřebitel prakticky nemohl dozvědět před uzavřením smlouvy. Častým problémem jsou též internetové nabídky různých testů, kdy je zaslání výsledků podmíněno odesláním několika SMS za 99 Kč s cenou je spotřebitel opět seznámen až po uzavření smlouvy. SOS JmK se v roce 2011 snažilo zlepšit informovanost spotřebitelské veřejnosti v oblasti telekomunikací též poskytováním letáčků zdarma, konkrétně letáčků Telefony a jejich vyúčtování, Internet a brouzdání po něm a Nebezpečí na internetu.

5 Finance Finanční skupina v roce 2011 zodpověděla osobní, telefonickou či elektronickou formou mnoho dotazů souvisejících s rostoucím zadlužením českých domácností. Obrací se na nás mnoho spotřebitelů, kteří si na sebe vzali závazek, který např. po úrazu nejsou schopni plnit. V této problematice tato skupina spolupracuje se skupinou SOS JmK - Exekuce a insolvence. Mnoho dotazů též směřuje k reklamacím bankovních služeb. Smlouvy o finančních službách často obsahují ustanovení o smluvních pokutách nebo skrytých poplatcích, kterých si spotřebitel při podpisu smlouvy často ani nevšimne a ve výsledku je povinen je zaplatit. V praxi je možné tyto smlouvy uzavírat pouze pomocí předtištěných formulářů a spotřebitel má omezenou možnost ovlivnit výslednou podobu smlouvy. Finanční skupina SOS JmK se snaží předejít těmto situacím tím, že zlepšuje finanční povědomí spotřebitelů např. též pomocí nedávno aktualizovaných brožur Spotřebitelské úvěry a lichva. Tyto brožury jsou zdarma dostupné v poradně SOS JmK, též jsou rozdávány na veletrzích, besedách a podobných příležitostech. Jedním z dalších velkých problémů je také chování alternativních dodavatelů energií- podomních obchodníků nebo pouličních dealerů, kteří spotřebitele informují velmi nepřesně nebo vůbec (o cenách a podmínkách svých dodávek, různých deaktivačních a aktivačních poplatcích ve smlouvách a také sankcí) a používají klamavých obchodních praktik. Jako SOS souhlasíme s možností výběru dodavatelů, nikoliv se zneužíváním důvěry zákazníka spotřebitele. Zde informujeme spotřebitele o možnosti obracet se na státní dozorové orgány, event.. Energetický regulační úřad, který je orgánem nadřízeným a vykonává dohled. Ladislav Robotka odborný právní poradce SOS JmK Potraviny & Zdraví Sdružení obrany spotřebitelů jako každý rok informovalo spotřebitele o problémech a novinkách z potravinářství a zdravotnictví. Během roku 2011 proběhlo médii několik velkých kauz týkajících se potravin. E.coli V první polovině roku ohrožoval populaci mimořádně odolný kmen bakterie E.coli, která se šířila napříč Evropou, a to zejména prostřednictvím špatně ošetřené zeleniny. Touto bakterií se nakazilo množství lidí, kteří byli následně postiženi silnými průjmy vedoucími k těžké dehydrataci, a velké procento z nich nákaze podlehlo. Bakterie E.coli vyvolala mimořádnou hysterii, silně podporovanou médii, která přinášela neustálé spekulace o původu nákazy. Jako nejpravděpodobnější se jevily naklíčená semena obilovin, ale podezření padlo také na okurky, rajčata, brokolici, česnek, papriky; bakterie se však objevila také v mase a dokonce i v nepotravinářských výrobcích. Dopady řádění E.coli se projevily také v hospodářství. Hysterie vyvolala ekonomickou spirálu, která ovlivnila poptávku po zelenině před prázdninami tak poklesly ceny zeleniny na mimořádně nízkou úroveň. Velká kontrola SZPI Velké pozdvižení způsobila hloubková kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce, jež odhalila velké nedostatky při označování výrobků, a zejména odhalila nesoulad údajů uvedených na etiketách v komparaci s reálným složením výrobku. Takto byly odhaleny zejména klamavě označené džemy, které deklarují vyšší podíl ovocné složky, než byl zjištěn ve skutečnosti. Nedostatky vykazovaly také masné výrobky, medy, kečupy, mléčné výrobky, vína, a další. Pozitivní alespoň bylo, že převážná většina výrobků nebyla zdraví škodlivá, šlo tedy spíše o klamání a uvádění nepravdivých údajů.

6 Potraviny & Zdraví Přelepování data spotřeby a minimální trvanlivosti I v loňském roce se objevil oblíbený nešvar českých obchodníků, kterým je přebalování již prošlých potravin a přelepování dat spotřeby. SOS takové případy sleduje a snaží se varovat spotřebitele před takovými praktikami prodávajících. Jsme informováni i přímo od zdrojů, a také spotřebitelů-zákazníků, od kterých získáváme cenné informace z praxe. Zdravotnictví Velké změny postihly také české zdravotnictví, neboť ministerstvo zdravotnictví připravilo velkou reformu, která má probíhat po etapách. První z etap proběhla již v roce 2011, a změnila zejména financování a úpravu fungování zdravotních pojišťoven, ve vztahu ke spotřebitelům se pak projevila výrazněji změnou poplatků ve zdravotnických zařízeních. Následující část reformy pokračuje v prvních měsících roku 2012, SOS novely zákonů pečlivě sleduje a nadále bude přinášet informace o chystaných změnách či již přijatých novinkách. Sdružení obrany spotřebitelů v oblasti Potravin a Zdraví spolupracuje s dalšími subjekty a organizacemi, například Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, a dalšími regionálními i celostátními organizacemi. Nespoléháme se však pouze na informace poskytnuté oficiálními subjekty, snažíme se též sami vyrážet do terénu a získávat informace také od našich spotřebitelů z praxe. Informační servis poskytujeme na našich webových stránkách prostřednictvím článků, a také prostřednictvím telefonické linky, osobní poradny, ové poradny, a na sociálních sítích. Kromě výše uvedených kauz se SOS JMK v oblasti potravin a zdraví soustředí i na další témata. Z nich namátkou jmenujeme: - Polsko technická sůl (2012) - Německo maso (2012) - vajíčka (2012) - malá zdravotnická novela (konec 2011, začátek 2012) - poplatky ve zdravotnictví (aktuální právní stav) Sandra Martinková vedoucí sekce Potraviny & Zdraví Bydlení Sdružení obrany spotřebitelů jako každý rok informovalo spotřebitele o problémech a novinkách týkajících se bydlení a nemovitostí. Během roku 2011 proběhlo médii několik velkých kauz, pro výroční zprávu jsem vybrala dvě, které mě nejvíce zaujaly: 1) Rozhodnutí ÚS: nabytí nemovitosti od nevlastníka: Poměrně ustálené vody právní úpravy převodů nemovitostí rozvířil v loňském roce nález Ústavního soudu ČR, podle nějž lze nemovitost nabýt i od nevlastníka, je-li nabyvatel v dobré víře. Tento nález si vyžádal nejen urychlenou reakci Nejvyššího soudu ČR, ale i pozdější korekci samotným Ústavním soudem ČR. Což znamená, že nejdíve ÚS judikoval, že je možné, aby za určitých podmínek byla nemovitost nabyta od nevlastníka (za předpokladu dobré víry), ale později tento nález kritizoval nejen Nejvyšší soud, ale i soudci ve svých vyjádřeních v odborných časopisech. Proto ÚS nakonec své rozhodnutí změnil a vydal další nález, ve kterém řekl, že nemovitost od nevlastníka nabýt nelze.

7 Bydlení 2) Výpověď z nájmu bytu Výpověď z nájmu bytu je jedním ze způsobů, jak může dojít k ukončení nájemního vztahu. Výpověď z nájmu bytu může být dána jak ze strany nájemce, tak ze strany pronajímatele, u kterého je však celkový proces ukončení nájemního vztahu daleko složitější, nežli v případě nájemce. Nájem bytu je zvlášť chráněným právním vztahem právními normami nejvyšší právní síly, čemuž musí odpovídat i výklad hmotněprávních náležitostí výpovědí pronajímatelů z nájmu bytu. Součástí výpovědi z nájmu bytu musí být vždy poučení o výpovědní lhůtě, v níž má nájem skončit. Tato lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce. Lhůtu pro ukončení nájemního vztahu není možné zkrátit, je však možné ji prodloužit o lhůtu delší. Délku výpovědní lhůty je nutné opět uvést v zasílané výpovědi z nájmu bytu. Její neuvedení má za následek absolutní neplatnost právního úkonu. Hana Šošolíková vedoucí sekce Bydlení Exekuce, insolvence Již od roku 2007 funguje v rámci SOS JmK specializovaná skupina, jež poskytuje spotřebitelům poradenství a právní pomoc ohledně veškerých otázek souvisejících s exekucí, od roku 2008 rovněž s insolvencí. Je nutno s politováním konstatovat, že agenda skupiny v porovnání s minulými léty výrazně narostla. Na SOS JmK se obrací stále více osob, jež se ocitli ve svízelné finanční situaci, přitom velmi často pouze v důsledku nedostatku informací o vlastních právech. Pracovní skupina v minulém roce výrazně přispěla ke zvýšení právního povědomí veřejnosti v oblasti exekučního řízení, a to zejména prostřednictvím veřejných besed a přednášek, jako i článků publikovaných na webových stránkách SOS JmK. Spotřebitelé byli poučováni nejen o řádném průběhu exekučního řízení a prostředcích obrany proti neoprávněnému postupu exekutorů, nýbrž zejména o prevenci, neboť pouze prostřednictvím ní je možno exekuci účinně odvrátit. Skupina se rovněž výrazně angažovala na poli monitorování podezřelých kauz s exekucí souvisejících a průběžně o nich informovala veřejnost prostřednictvím webových stránek SOS JmK, stejně jako na pořádaných besedách a přednáškách. V oblasti insolvence je stále patrné, že veřejnost s poměrně novým insolvenčním zákonem ještě není zcela sžitá. Proto SOS JmK spolupracovalo s organizacemi, jež se zaměřují výlučně na problematiku insolvence, a takto získané informace šířilo mezi spotřebitele. V současnosti skupina vypracovává podklady pro vydání tištěných materiálů zaměřených na obranu před exekutory, jež zneužívají své pravomoci a porušují práva spotřebitelů. Nela Zelenková odborná právní poradkyně SOS JmK

8 J I H O M O R A V S K É H O K R A J E Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje Mečová 5, Brno Poradenství tel.: (8,- Kč/min.) každý všední den od 9 do 18 hod. osobní poradna: PO ČT od 15 do 18 hod. Kontaktní údaje tel.: č. ú /2010

Naše činnost v roce 2012

Naše činnost v roce 2012 Výroční zpráva 2012 Slovo předsedkyně Gerta Mazalová předsedkyně SOS JmK členka Řídící komise pro cestovní ruch MMR ČR členka Úřadu vlády pro regiony a neziskový sektor místopředsedkyně ANNO JmK členka

Více

Trvejte na svých právech!

Trvejte na svých právech! Trvejte na svých právech! Trvejte na svých právech! Kampaň organizovala Evropská unie ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů ČR (SOS) Trvejte na svých právech! Obdobná práva máte v celé EU! Trvejte

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU

OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU OCHRANA SPOTŘEBITELE V EU ČÁST 2 Prezentace 2015 OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZÁJMŮ SPOTŘEBITELŮ podomní obchody (směrnice 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory) spotřebitelský

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Slovo předsedkyně. Gerta Mazalová předsedkyně SOS - Asociace místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK

Slovo předsedkyně. Gerta Mazalová předsedkyně SOS - Asociace místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK Výroční zpráva 2013 Slovo předsedkyně Gerta Mazalová předsedkyně SOS - Asociace místopředsedkyně Asociace nestátních neziskových organizací JmK Rok 2013 hodnotím jako mimořádně úspěšný. Přes všechny překážky

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Příspěvek na konferenci: Ochrana spotřebitele. Struktura příspěvku

Příspěvek na konferenci: Ochrana spotřebitele. Struktura příspěvku Struktura příspěvku 1. Úvodem vymezím vlastní hypotézu. 2. Poukáži na hodnotovou nevyváženost právního řádu. 3. Upozorním z praxe na co si dát pozor v praxi v oblasti spotřebitelského práva při uzavírání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Úvod o sdružení. Marcela Reichelová předsedkyně sdružení

Úvod o sdružení. Marcela Reichelová předsedkyně sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 Úvod o sdružení SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ Moravskoslezského kraje (dále jen SOS MS kraje) založili členové SOS v našem kraji v roce 2009 v návaznosti na činnost SOS - Sdružení

Více

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016

OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU. VŠFS Praha 2016 OCHRANA SPOTŘEBITELE V PRÁVU EU VŠFS Praha 2016 JEDNOTNÝ VNITŘNÍ TRH EU Od 1. ledna 1993 umožňuje EU v rámci vnitřního trhu volný pohyb zboží, volný pohyb osob volný pohyb služeb volný pohyb kapitálu a

Více

ASOCIACE. Výroční zpráva. Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace. www.asociace-sos.cz. Znáte svá práva?...poradíme Vám!

ASOCIACE. Výroční zpráva. Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace. www.asociace-sos.cz. Znáte svá práva?...poradíme Vám! ASOCIACE Výroční zpráva Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace www.asociace-sos.cz Znáte svá práva?...poradíme Vám! Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedkyně...3 5 Poradenská činnost...5 11 Poskytování

Více

ČNB a ochrana spotřebitele

ČNB a ochrana spotřebitele ČNB a ochrana spotřebitele Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB Seminář ČBA v PSP ČR Cesty k omezení lichvy Praha,. listopadu 29 Aktivity ČNB Únor 28: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

SPOTŘEBITELÉ jak se bránit nekalým a agresivním obchodním praktikám, jak reklamovat, atd.

SPOTŘEBITELÉ jak se bránit nekalým a agresivním obchodním praktikám, jak reklamovat, atd. SPOTŘEBITELÉ jak se bránit nekalým a agresivním obchodním praktikám, jak reklamovat, atd. JUDr. Petr Scholz, Ph.D. odbor právní ochrany spotřebitele Energetický regulační úřad březen 2016 Energetický regulační

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Podrobné informace o projektu a jeho aktivitách naleznete na webových stránkách projektu www.znamsvujsvet.cz

Podrobné informace o projektu a jeho aktivitách naleznete na webových stránkách projektu www.znamsvujsvet.cz Vážení, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku pro projekt Znám svůj svět, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0187. Prostřednictvím dotazníkového šetření bychom rádi zjistili Vaše potřeby a zkušenosti v

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných fyzickou osobou Martin Štěpáník od 1.12. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni Dnes není žádnou výstředností či neobvyklostí nakupovat přes internet v tzv. e-shopech nebo si nějaké zboží objednat přes telefon, popřípadě skrz katalog. Jistě si každý něco takovým způsobem objednal.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat kvalitní a účinnou právní a psychologickou pomoc občanům, kteří byli napadeni ze strany podvodných firem. Naše občanské

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Rok existence Evropského spotřebitelského centra. 2006 ESC Praha při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Rok existence Evropského spotřebitelského centra Vznik ESC a předpoklady existence Iniciativa Evropské komise - Realizace Koncepce na ochranu spotřebitele na léta 2002 2006, žádost MPO ČR o grant. ESC

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Ochrana spotřebitele Pojmy Spotřebitel - fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

MPO PROTI NEKALÝM PRAKTIKÁM PŘI PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1

MPO PROTI NEKALÝM PRAKTIKÁM PŘI PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH. Martin Kuba ministr průmyslu a obchodu 1 MPO PROTI NEKALÝM PRAKTIKÁM PŘI PŘEDVÁDĚCÍCH AKCÍCH ministr průmyslu a obchodu 1 Aktivity MPO ve vztahu k předváděcím akcím 1. ZÁKAZ ŘETĚZENÍ ŽIVNOSTÍ 2. OHLAŠOVACÍ POVINNOST 3. VYTVOŘENÍ SYSTÉMU SPOTŘEBITELSKÉHO

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2005 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství ČR Program přednášky Vznik ICBP aktivity ICBP pro veřejnost Vznik Informačního centra bezpečnosti potravin vzniklo v roce 2003 na základě rozhodnutí Koordinační skupiny pro bezpečnost

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM Preambule Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst.

Více

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz

Dáváme druhou šanci. www.oddluzse.cz Dáváme druhou šanci KDO JSME A JAK FUNGUJEME Zaměřujeme se na oddlužení jednotlivců a rodin podle insolvenčního zákona. Společnost, jejíž jediným společníkem je JUDr. Ing. Lucie Gregor, Ph.D. vznikla ve

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Struktura řízení ICM.. ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování,

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ROZHODČÍ DOLOŽKY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ Zpracoval: Mgr. Matěj Dobeš (322823) V dnešním světě jsou lidé de facto nuceni uzavírat poměrně velké množství smluv, ať už se jedná o nájemní smlouvy, smlouvy o dodávce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnost: ATLAS consulting spol. s r.o.. se sídlem: Výstavní 292/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava identifikační číslo: 46578706 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu Po neustále opakujících se dotazech, co vše by měl splňovat prodejce prodávající na internetu Vám přínášíme důležité základní informace.

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více