Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.akropolis.cz/bulletin/036/bulletin_nova_akropolis.html"

Transkript

1 Page 1 of 5 Myšlenka na tento měsíc: "Nešťastný je člověk, který má strach z budoucnosti." Lucius Annaeus Seneca MINULÁ ČÍSLA BULLETINU UŽ JSTE ČETLI? Úvodník Milí čtenáři, každého z nás někdy přepadne strach z toho, jak něco dopadne, zda něco zvládne, jak to bude v životě dál a tyto obavy jsou obvykle větší, čím jsme starší, protože nám ubývá sil, už nevidíme budoucnost tak nadějně jako přes růžové brýle mládí, máme za sebou kromě dobrých i špatné zkušenosti a bojíme se, že by se mohly opakovat. Malý strach může být prospěšný, protože nás udržuje ve střehu či dokonce vyburcuje k akci. Ale velký nebo vleklý strach paralyzuje, je jako koule na noze, kterou za sebou vláčíme, nebo jako klec, která nám brání v aktivitě. Obáváme se každého dalšího kroku, aby nebylo ještě hůř, bráníme se změnám, i když nejsme spokojeni se současným stavem věcí, a tak nezadržitelně stárneme. V posledních dvou měsících moje dvě známé, dámy v letech, kdy už přece každý musí mít své jistoty, udělaly ve svém životě velká rozhodnutí. Jedna vyměnila teplé místečko, které si sama léta budovala a na němž jak všichni očekávali měla setrvat do důchodu, za nižší pozici v neziskové organizaci a za výzvu učit se nové věci a začít budovat znovu. Druhá se odmítla dále trápit ve vztahu a vyměnila manžela s velkým domem za zcela nejistou budoucnost bez obou. Mnozí by je označili za nerozvážné nešťastnice. Ale ony naopak úplně rozkvetly a jsou plné optimismu a nových nadějí. Navzdory fyzickým létům vnitřně omládly a vyzařují to i navenek. Změny nemusejí být tak razantní a za každou cenu. Někdy jen stačí přestat se zabývat tolik svými obavami o budoucnost a začít se dívat více kolem sebe, zajímat se o to, co se děje, o jiné lidi, najít inspiraci v moudrých knihách a nadčasových radách velkých filozofů. Přeji vám více optimismu a dobré nálady, což je tím nejlepším pramenem našeho štěstí a hlavně jak se říká nestahujme kalhoty, když je brod ještě daleko... Mgr. Ivana Hurytová KDE HLEDAT INSPIRACI? Podobenství: Jednoho dne jsem se procházel po pláži a v dálce jsem viděl člověka, který se pravidelně ohýbal, něco zvedal a házel do moře. Když už jsem ho pozoroval téměř hodinu, nedalo mi to a šel jsem za ním. Přiblížil jsem se k němu a viděl jsem, že to, co zvedá a hází do vody, jsou hvězdice, které po odlivu zanechalo za sebou moře na písečném pobřeží. Zeptal jsem se ho, proč to dělá. Vysvětlil mi, že by hvězdice do příštího přílivu zemřela. "Ale těch hvězdic jsou přece stovky a podél tohoto pobřeží jsou kilometry podobných pláží; nemůžete přece zachránit všechny", namítal jsem. "To je pravda", odpověděl tiše, ohnul se a hodil do vody další hvězdici, "ale téhle jsem pomohl." Aztécký kalendář Původ aztéckého kalendáře, zvaného Cuahuxicalli (Nádoba orla) nebo také Sluneční kámen, není znám. Byl objeven v r v Tenochtitlanu, starém aztéckém centru. PROGRAM AKTIVIT: PRAHA OD 15. SRPNA DO 14. ZÁŘÍ

2 Page 2 of 5 Ze života filozofů: Lao-c Toto jméno, které je tradičně spojováno s autorem klasického textu čínské literatury Tao-te-ťing, se překládá "Starý mistr". Jde tedy o čestný titul, nikoli o osobní jméno. Při pokusech o rekonstrukci jeho života narážíme na naprostý nedostatek informací. Již nejstarší čínský historik S -ma Čchien se sice pokusil podat alespoň základní přehled, ale své čtenáře upozorňuje na nejasnost a nespolehlivost předkládaných údajů. S -ma Čchien uvádí, že jeho jméno bylo Li Er-tan a že se narodil ve vesnici Ču Jen, okrese Chu, státě Čchu. Dnes je zde město Lu-Ji, kde si návštěvníci mohou prohlédnout chrám vztyčený na místě, kde měl podle pověsti Lao-c přijít na svět. Dále uvádí, že byl archivářem ve státě Čou. Zajímavou kapitolou je téměř jistě legendární setkání Lao-c a s Konfuciem, o čemž historik zachoval dvě vyprávění. Poslední informací, kterou máme k dispozici, je příběh o odchodu Mistra, znechuceného poměry v Číně. Rozhodl se odejít na západ. Na hranicích strávil noc v domě strážce brány Kuan-jin. Ten poznal, jaký mudrc k němu přišel a uprosil ho, aby dříve než odejde, zapsal své učení. Mistr jeho prosbu vyslyšel, za noc sepsal text Taote-ťing. Ráno pak odešel a už ho nikdo nespatřil. Celá událost nese znaky legendy, neboť odejít na západ se v čínském myšlení této doby rovná pojmu dosáhnout ráje. Také Kuan-jin není jen tak obyčejný pohraničník, ale je božstvem, a není proto divu, že poznal velikost Mistra. CARL GUSTAV JUNG Přednáška Cesta za poznáním lidské duše Archetypy, mýty a sny v zrcadle jungovské psychologie Samotný text vykazuje znaky, jež naznačují, že jeho autorem není jeden člověk, ale že jde spíše o sbírku výroků sestavených do jednoho souboru. Text je ale připisován Laoc a původně byl také označován jeho jménem, což je tradice pro čínské písemnictví typická. Nejstarší nalezený exemplář se pak vyznačuje prohozením obou částí, tedy díl věnovaný Te předchází tomu, který pojednává o Tao. Název Tao-te-ťing pochází z období dynastie Chan z přelomu našeho letopočtu. První část, kapitoly 1-37, je věnována pojmu Tao a detailnímu zkoumání tohoto principu. Druhý oddíl, kapitoly 38-81, je věnován Te a jeho vztahu k Tao. Termín T ing pak označuje klasickou nebo kanonickou knihu. V porovnání s jinými podobnými pracemi je text Tao-te-ťing nejen sbírkou výroků, ale zároveň obsahuje i výklad veršů, jejich rozšíření. Nelze sice říci, že by na sebe jednotlivé kapitoly přímo navazovaly, ale každá z nich představuje směs krátkého ponaučení a výkladu. MAYOVÉ A KONEC SVĚTA Přednáška s videoprojekcí Mýty a legendy velkolepé civilizace Mayský pantheon Ceremoniální a magický smysl života Ústřední pojem Tao se obvykle překládá jako cesta, stezka, v hlubším filozofickém kontextu je pak myšlena cesta Nebes. Je to ovšem mnohoznačný pojem, který v jeho nejvyšším smyslu nelze definovat žádným lidským jazykem. "Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné Tao; jméno, které lze pojmenovat, není věčné a neměnné jméno." Je to základ, kořen, původ všeho, co bylo, je a bude. Obtížný je rovněž výklad pojmu Te. Nejčastěji se můžeme setkat s překladem "ctnost" a "síla". Snad nejsnáze přístupným způsobem pro pochopení Te je výklad jiného pojmu, a sice Wu-wej, ne-činění. Nejde zde o pasivní postoj, ale o aktivní jednání, které se ovšem neodchyluje od Tao. Takto bychom mohli říci, že je-li Tao cesta, Te je způsob, jak po ní kráčet, a přitom ne-jednat v rozporu s Tao. Pavel Jeřábek FILOZOFIE MĚ BAVÍ Filozofie pro život - cyklus čtrnácti přednášek Cyklus zahrnuje 14 přednášek, které budou probíhat jednou týdně.

3 Page 3 of 5 S úsměvem jde všechno lépe... a proto přinášíme několik úsměvných rad Marka Twaina "Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání." "Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne." "Máme tolik zákonů na ochranu svobody tisku, a ani jediný trochu spolehlivý zákon na ochranu lidí před tiskem." "Kdo chce změnit svět, musí změnit nejdříve sebe." "Člověk, který přichází s novou myšlenkou, je blázen do té doby, než jeho myšlenka zvítězí." "Klima je to, co očekáváme, počasí to, co dostaneme." "Statečnost není nepřítomnost strachu. Je to jednání navzdory němu." "Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života." "Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít." UMĚNÍ RÉTORIKY Přednáška Umění myslet a mluvit Poučování základní nástroj výchovy Tradiční rady řečníkům Eklekticismus "Eklekticismus" je název pro filozofický postoj, který aniž by a priori cokoli namítal, nejprve o věcech uvažuje a analyzuje je, porovnává je a spojuje s cílem nalézt ty nejlepší, aby nakonec vyzdvihl tu nejkvalitnější z nich jako hodnou uznání. Tato jasná a stručná definice je sice pravdivá, avšak vzhledem k běžnému používání tohoto slova a povrchnímu vysvětlování pojmu je často opomíjena. Takto je jako "eklektický postoj" obvykle chápán ten, který zaujímají lidé nesmělí a nerozhodní, jejichž duše vidí věci rozmazaně a nedokáže vnímat jejich hloubku a perspektivu. "Eklekticismus" pro ně představuje dialektickou rozvláčnost a dialog, který se točí neustále dokola, aniž by někam dospěl nebo se odvážil podat plodnou definici. Pokud některý z těchto zbožňovatelů falešného eklekticismu narazí na dvě osoby, z nichž jedna bude tvrdit, že dvě a dvě jsou čtyři, a druhá, že dvě a dvě je šest, vykroutí se z toho tak, že řekne, že dvě a dvě by mohlo být nejspíše pět. Bojácní a nerozhodní lidé, a především ti egoističtí nechtějí riskovat, aby bránili to, co je jisté, ale mají sklon k destruktivní kritice jakéhokoli tvrzení, i kdyby bylo logické. Dnes je více než kdykoli jindy v dějinách zapotřebí opravdový eklekticismus s jasnými sylogismy a pevným významovým základem. Když se jedná o podstatné věci, vyumělkovaný a pohodlný "střední postoj" je obvykle postojem zbabělým a poukazuje na nevědomost. Zdravý rozum nám říká, že by nikdo nesouhlasil s autem, které funguje jen občas, s napůl čerstvým vejcem, s hodinami, které se příležitostně zrychlují nebo zpomalují. U důležitých věcí je nutné, aby byly definovány: buď je člověk živý, nebo je mrtvý, buď miluje, nebo nemiluje, buď je den, nebo je noc. Eklekticismus nezahrnuje neurčitost a opomíjení skutečnosti. Eklekticismus, pokud je pravdivý, je přístupem k pravdě, a když je tato pravda jednou odhalena, musí být projevena, dodržována a hlásána stůj co stůj a za každou cenu. Eklekticismus není věčná karteziánská nejistota, nýbrž je to pracně dosažené platónské tvrzení. Není to Kafkova sklíčenost, nýbrž je to Schopenhauerova vůle bytí. Není to nerozhodné uvažování, nýbrž je to historičnost mládeže, která ví, proč žije a

4 Page 4 of 5 proč umírá. Když Nový zákon odmítá zbabělce, ví, proč to dělá. Horká voda slouží k uvaření potravin, studená k uhašení žízně, avšak vlažná je dobrá pouze na obklady a výplach žaludku. V tomto konfliktním světě, v němž materialismus se dvěma tvářemi (kapitalismem a komunismem) napadá všechno důstojné a dobré, jsou jeho nejhroznějšími spolupracovníky falešní eklektikové, neboť svými pseudopacifistickými a pseudofilozofickými postoji útočí na vertikální síly opravdové filozofie a opravdového eklekticismu. Musíme být eklektičtí, avšak doopravdy, aktivně hledat pravdu. A když ji nalezneme, odhalit ji a hlásat bez ústupků intelektuální trpaslikokracii, konvencím a módě. Prof. Jorge A. Livraga Věděli jste, že... mayská a aztécká civilizace byly dvěma nejdůležitějšími kulturami Mezoameriky. Mezoamerickou civilizací rozumíme civilizaci, která se objevila v dnešním Mexiku a dalších částech Střední Ameriky dlouho před tím, než do Nového světa vstoupili Evropané. Je pozoruhodné, jak velkých pokroků v rozvoji měst, umění, architektury dosáhli předkolumbovští Mayové v tak nehostinném prostředí, jaké představovaly tropické deštné pralesy. Patřili mezi nejnápaditější a nejčinorodější národy Nového světa a jsou někdy označováni jako géniové. Mayové byli vynikajícími matematiky, astronomy, přišli s koncepcí nuly jako počátku, jejich odhady a výpočty byly velmi přesné, používali hieroglyfické písmo, pozornost přitahuje i jejich kalendář. Civilizace Střední Ameriky (Olmékové, Mayové, Aztékové) často ovlivňovaly jedna druhou a také přebíraly své vědomosti. Výjimkou nebyl ani kalendář. Kalendáře kultur předkolumbovské Ameriky jsou si velmi podobné. Čas byl pro ně cyklický, ne lineární jako pro naši současnou civilizaci. Jejich kalendářní cyklus zahrnoval dva souběžné kalendáře-sluneční rok s 365 dny a rituální cyklus s 260 dny. Oba kalendáře se setkaly jedenkrát za 52 let. Tento dvaapadesátiletý cyklus měl mimořádný význam a rituály prováděné na jeho počátku měly zajistit kontinuitu života pro další období. Mayský kalendář rozděloval čas na měsíce po 20 dnech a roky po 18 měsících a připočítával 5 dní klidu, během kterých se neprovozovala žádná činnost. Vedle tohoto astronomického kalendáře používali ještě rituální kalendář, jenž sloužil k počítání osudů. Právě tento rituální kalendář používají i dnešní vědci ke svým přepočtům a spočítali podle něj, že kalendář končí 13. baktunem (13 baktunů=dlouhý počet, x13= dní, tj let). Proč je tento den poslední a kdy má vlastně nastat? Nejčastěji se v souvislosti s koncem mayského kalendáře hovoří o datu Přepočítat mayský kalendář na dnešní dny není ale vůbec jednoduché. Počítá s odlišnými cykly, než jaké známe my. Abychom se mohli dopočítat konce, musíme se nejprve dopočítat začátku. Názory vědců se různí, neboť v závislosti na tom, od kdy se počítá začátek mayského kalendáře, vycházejí i rozdílná data jeho konce. Má snad s koncem mayského kalendáře nastat konec světa? O něčem takovém však nebyla nikdy řeč! "Čas, který přichází, my velmi vítáme. Pro nás (Maye) to je o radosti a štěstí Je to jen změna cyklu Slunce. Není to poprvé, co se to bude dít a nebude to ani naposled. Nebojte se, nebojte se, Děti Slunce přežijí," uklidňuje Don Alejandro Perez Oxlaj Cirilo, člen 13. generace Mayů a vedoucí Národní mayské rady původních starších v Guatemale. Je tedy možné, že datum, které si mnozí spojují s koncem, bude naopak počátkem nové, lepší éry lidstva. Umění jógy Když mluvíme o Józe, spojujeme tuto nauku s Indií včetně samotného pojmu Jóga,

5 Page 5 of 5 který užíváme a který pochází ze sanskrtu. Přesto tato disciplína nepatří výhradně Indii ani Východu, jelikož tuto vědu pěstovaly mnohé jiné národy starověku, jako byli Peršané, Egypťané, Mayové, Řekové nebo Etruskové, i když ji nenazývaly stejně a existovaly drobné odlišnosti ve způsobu jejího provozování. V zásadě všechny starověké civilizace znaly tuto Vědu Sjednocení, která je právě tím, co vyjadřuje samotné slovo Jóga. Pochází ze sanskrtského kořene Yug, což znamená článek řetězu. Snaží se nám zprostředkovat ideu sjednocení, a takto je slovo Jóga synonymem našeho slova náboženství (lat. religio), které znamená znovu spojit, sjednotit (lat. religare). Jóga je disciplína, která umožňuje sjednocení člověka se sebou samým, s ostatními lidmi a s Bohem. Vše, co se přeměňuje v prvotní jednotu, co se navrací ke kořeni, můžeme zahrnout do tohoto výrazu Jóga nebo do západního výrazu náboženství (lat. religio), sjednocení, znovuspojení. Jóga byla Vědou vyhrazenou pro ty, kteří se pevně rozhodli ji provozovat, tzn. sjednotit se sami se sebou, s ostatními lidmi a s Bohem... více >>> Prof. Delia S. Guzmán Elektronický bulletin naleznete také na Pokud již nechcete dostávat tento bulletin, odepište prosím na tento a v předmětu uveďte "STOPINFO".

http://www.akropolis.cz/bulletin/028/bulletin_nova_akropolis.html

http://www.akropolis.cz/bulletin/028/bulletin_nova_akropolis.html Page 1 of 5 Myšlenka na tento měsíc: Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá. Marcus Aurelius MINULÁ ČÍSLA BULLETINU UŽ JSTE ČETLI? Úvodník Vážení čtenáři, často

Více

Jelikož máme své chyby rádi, chceme je spíše omlouvat než se jich zbavit. Lucius Annaeus Seneca

Jelikož máme své chyby rádi, chceme je spíše omlouvat než se jich zbavit. Lucius Annaeus Seneca Jelikož máme své chyby rádi, chceme je spíše omlouvat než se jich zbavit. Lucius Annaeus Seneca MINULÁ ČÍSLA BULLETINU Úvodník Milí čtenáři, blíží se jaro a lidé už se těší, jak vyrazí do přírody nebo

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

http://www.akropolis.cz/bulletin/045/bulletin_nova_akropolis.html

http://www.akropolis.cz/bulletin/045/bulletin_nova_akropolis.html Page 1 of 5 Myšlenka na tento měsíc: "Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás

Více

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz

Psychologický výklad pohádek. Marie-Louise von Franz Psychologický výklad pohádek Marie-Louise von Franz Název: Psychologický výklad pohádek Autor: Marie-Louise von Franz Nakladatelství: Portál, 1998 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ FILOSOFIE Učebnice učitele Jiří Hejduk Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Úvod... 5 Metodika... 5 Čas...5 Segmentace třídy...5 Příklady

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce 2003, k volné

Více

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts CESTA ZEN (The Way of Zen) I. část 1957 by Panthem Books Inc., New York Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts, Angličan, který se roku 1938 přestěhoval do Ameriky, je znám

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

VÍRA. krok za krokem. Reinder Bruinsma

VÍRA. krok za krokem. Reinder Bruinsma VÍRA krok za krokem Reinder Bruinsma PŘEDMLUVA V uplynulých desetiletích jsem napsal řadu knih několik v angličtině, několik v nizozemštině, mém mateřském jazyce. Některé byly přeloženy do dalších jazyků.

Více

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU KNIHA O DUCHOVNÍM OSVÍCENÍ ECKHART TOLLE Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste! Eckhart Tolle První pochvalné ohlasy Kdybych si mohla vybrat

Více

Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z 6 15.2.2010 5:44

Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z 6 15.2.2010 5:44 1 z 6 15.2.2010 5:44 Myšlenka na tento měsíc "Přátelství je neustálý úsměv, vždy podaná ruka, pohled plný pochopení, jistá opora, věrnost, která neselhává. Znamená více dávat, než dostávat." Delia S. Guzmán

Více

Tomáš Sedláček. Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po fi nanční krizi OXFORDSKÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ. 65.

Tomáš Sedláček. Ekonomie dobra a zla. Po stopách lidského tázání od Gilgameše po fi nanční krizi OXFORDSKÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ. 65. Tomáš Sedláček Ekonomie dobra a zla Po stopách lidského tázání od Gilgameše po fi nanční krizi OXFORDSKÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 65. pole Tomáš Sedláček, 2012 65. pole, 2012 Photo Tomáš Tesař, 2009 Illustrations

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Jednota v rozmanitosti

Jednota v rozmanitosti DharmaGaia Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor Jednota v rozmanitosti Buddhismus v České republice Jan Honzík, autor projektu a editor DharmaGaia 2010

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009 ~ 1 ~ Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín První vydání, Vikýřovice 2009 Originally published in the U.S.A. under the title Don t Waste Your

Více

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA Bakalářská práce Michal Nykodým Psychologie se zaměřením

Více

Osobnost učitele bojových umění. Michael König

Osobnost učitele bojových umění. Michael König Osobnost učitele bojových umění Michael König Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce nastiňuje, jaký by vlastně měl být učitel (trenér, cvičitel) bojových umění, jaká je jeho úloha v soudobé

Více

Marcel Horák. Smrt, strach a úzkost

Marcel Horák. Smrt, strach a úzkost Marcel Horák Smrt, strach a úzkost OBSAH PŘEDMLUVA... 4 ÚVOD... 5 1. CO JE SMRT... 6 1.1 VÝZNAM POJMU SMRT... 11 1.2 SMRT V ZÁKONĚ A DIAGNOSTIKA SMRTI... 13 2. DANOST SMRTI, JEJÍ VZNIK A PŘÍRODA... 15

Více

Náboženství a věda. Problém vědců. Nejčastější námitky dnešních vědců

Náboženství a věda. Problém vědců. Nejčastější námitky dnešních vědců Náboženství a věda Náboženství bylo schopno vědu snášet i podporovat. To však bylo schopno dělat jen do chvíle, kdy věda začala zřetelně náboženství usvědčovat z neschopnosti přijmout nové poznatky, jež

Více

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška)

NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) Vladimír Antonov NÁBOŽENSTVÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ ČLOVĚKA (Přednáška) DUCHOVNÍ CESTA SOUČASNÉHO ČLOVĚKA (Přednáška) Přeložila Libuše Bělousová V. Antonov,1990 www.swami-center.org Brno 1990 OBSAH NÁBOŽENSTVÍ

Více

JIŘÍ JANČA: NOVÝ BOD V REFLEXNÍ TERAPII. Život po životě

JIŘÍ JANČA: NOVÝ BOD V REFLEXNÍ TERAPII. Život po životě JIŘÍ JANČA: NOVÝ BOD V REFLEXNÍ TERAPII Život po životě Ročník XII/2004 Cena 35 Kč 52,50 Sk Předplatné 28,50 Kč 41 Sk Tato kniha zásadně změnila pohled naší civilizace na život a smrt. Napsal ji v 31 letech

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

O čem je multikulturní výchova? Mgr. Jiří Kocourek

O čem je multikulturní výchova? Mgr. Jiří Kocourek O čem je multikulturní výchova? Mgr. Jiří Kocourek Následující text vychází ze zkušeností lektorů interkulturní výchovy, z realizované analýzy rámcově vzdělávacích programů, z tvorby webových stránek www.czechkid.cz,

Více

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno

Jyoti. Příběh transformativní energie, která přebývá v těle. Anděl zavolal mé jméno Jyoti Příběh transformativní energie, která přebývá v těle Anděl zavolal mé jméno Předmluva Claudio Naranjo Přeložili Michal Strenk a Michael Vančura KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Jyoti Anděl

Více