21. ročník TRADIČNÍ POUTI sv. FLORIÁNA. středa od do hod. Areál zdraví, Kneslova 1a. duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. ročník TRADIČNÍ POUTI sv. FLORIÁNA. středa 30. 4. 2014 od 17.30 do 01.00 hod. Areál zdraví, Kneslova 1a. duben"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 2/2014 Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ duben středa od do hod. Areál zdraví, Kneslova 1a Vstupné dospělí 50 Kč, vstupné děti 20 Kč Vstupenky jsou slosovatelné Ke každé vstupence obdržíte špekáček zdarma K tanci a poslechu hraje DJ MIREČEK Občerstvení zajišťuje restaurace GARIZON Pro děti soutěž o nejlepší čarodějnickou masku Výdej špekáčků je garantován pouze do vyčerpání zásob. Vážení přátelé, MO KDU-ČSL Černovice pořádá za podpory ZMČČ 21. ročník TRADIČNÍ POUTI sv. FLORIÁNA PROGRAM: Neděle hod. Faměrovo náměstí Slavnostně celebrovaná mše svatá s vystoupením pěveckého sboru Schola Srdečně zve výbor MO KDU-ČSL Vážení spoluobčané, v prvním čísle Černovin letošního roku jsem vás informoval o investičních akcích naší MČ, které chceme realizovat v letošním roce. Věřím, že plánované akce se podaří zrealizovat v požadované kvalitě a do doby komunálních voleb, jejichž přesné datum vyhlašuje prezident republiky. Předpokládá se termín v první polovině října V těchto Černovinách si vás dovolím seznámit s investičními akcemi, které se uskutečnily či měly uskutečnit v katastrálním území Černovic. Na jaře minulého roku jsme chtěli převzít a zprovoznit Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána, který byl spolufinancován z fondu EU a z rozpočtu města Brna. Naše MČ zaplatila studii včetně projektové dokumentace a podíl na cyklostezce ( Kč). Na základě předložené studie byla tato investiční akce posouzena odbornou komisí a doporučena Zastupitelstvu města Brna ke schválení do akcí kofinancovaných z fondů EU. Výběr dodavatele byl realizován z úrovně statutárního města Brna. Termín dokončení byl stanoven k datu , kolaudace díla byla Kolaudace vodního díla jezírka o kapacitě 836 m 3 byla provedena bez naplnění vodou (údajný předpis). Celé dílo chtěla MČ začít provozovat na jaře roku Při napouštění jezírka vodou z pramene sv. Floriána, který dává cca 0,3 l/sec jsme zjistili, že voda při hladině asi 30 cm výšky přestává přibývat a naopak se ztrácí. Závadu řešil projektant s dodavatelem díla v průběhu minulého roku, bohužel bez uspokojivého výsledku a proto jsme odmítli dílo převzít. Záležitost byla řešena v různých komisích s konečným výsledkem, že je nutné vodní nádrž utěsnit instalováním fólie tak, aby byla zajištěna funkčnost vodního prvku. Na zasedání Zastupitelstva města Brna dne byla schválena finanční částka Kč ve prospěch Fondu kofinancování evropských projektů. Současně bylo rozhodnuto, že investičním odborem MMB bude zadán znalecký posudek, který by měl prokázat, zda nefunkčnost vodní nádrže je zapříčiněna chybou projektanta či zhotovitele díla a vzniklá situace se bude řešit z úrovně města Brna. V průběhu minulého roku jsme zjistili, že i umělý povrch hřiště pro míčové hry prorůstá různými plevely, což jsme také v příslušných komisích reklamovali. Snaha MČ je, aby celý Areál začal sloužit co nejdříve černovickým občanům a dětem. Naším záměrem je co nejdříve dílo převzít a provozovat. Odmítám však převzít dílo se závadami a nefunkční, protože Smlouvu o dílo neuzavírala MČ. Bohužel jsem se při urgování termínu převzetí dozvěděl, že to nebude dříve než na začátku června. Při provádění reklamovaných nedostatků (stavebních prací) je nutné Areál uzavřít, aby nedošlo ke zranění nepovolaných osob a za to nechci nést odpovědnost. Považuji za důležité seznámit občany s uvedenými skutečnostmi a okolnostmi souvisejícími s tímto Areálem. Pokračování na straně 2 1

2 SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ Vážení spoluobčané, svůj prostor, určený pro komunikaci s vámi, občany Černovic, bych tentokrát ráda využila trošku netradičním způsobem. Kromě aktuálního tématu, kterým je modernizace bytových jader v obecních bytech na ul. Húskova č. 6., se budu věnovat drbům. Ano, obyčejným drbům. Slýcháte je v obchodě, na chodbách, na zastávce, na písku, ale bohužel je neslýcháme my na radnici. Protože jsem se v Černovicích narodila, se spoustou z vás se osobně znám a je mi líto, že za mnou nikdo nepřijde a nezeptá se, proč jsme udělali to a proč tamto, proč jsme něco neudělali. Pokud o něčem nevím, nemohu to řešit a tím pádem ani vyřešit. Apeluji proto na vás, pokud vás něco trápí nebo máte pocit, že jsme na radnici udělali něco špatně nebo jinak než byste si vy, občané, představovali, přijďte za námi. Nemám problém ani s tím, pokud mi napíšete , třeba i anonymní. Vy, kteří mě znáte, víte, že nic neshodím ze stolu, že se skutečně všemu, co se ke mně dostane, věnuji. Dobrým příkladem je odstranění betonové čočky v parku na ul. Slámova. Maminky si mezi sebou stěžovaly a naříkaly, že je prvek nebezpečný a kdo ho tam instaloval a kéž by ho někdo odstranil. Jenže k nám se tyto nářky dostaly až díky aktivní pokračování ze strany 1 Druhá investiční akce, která také nepřímo souvisí s naší MČ, ale je celoměstského významu, je výstavba logistického centra americké firmy AMAZON v Brněnské průmyslové zóně na Černovické terase (dále BPZ) v k.ú. Černovice. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání mělo definitivně rozhodnout o této akci. Začátkem dubna však překvapivě americká firma oznámila, že už o BPZ nemá zájem. Pro některé brněnské zastupitele velké zklamání, pro některé velká úleva. Zatím developerská firma CTP, která měla výstavbu zajistit, bude hledat pro tuto lokalitu nového investora. Podrobnosti o této kauze se dočtete v jiném článku Černovin. Skončilo zimní období, pro které jsme zprovoznili umělou ledovou plochu, která sloužila nejen pro občany naší MČ: Slíbil jsem, že po skončení sezony provedeme vyhodnocení, se kterým vás seznámím. Bylo nám dopředu známo, že nelze tuto akci hodnotit pouze ekonomicky. Důležité je, že žáci ZŠ nejen v Černovicích si v rámci tělocviku mohli zabruslit, získat lepší obratnost, zvýšit tělesnou otužilost a dovednost. Mnozí z nich se naučili bruslit a když se jim dařilo, budou mít zálibu v tomto sportu i v příštích letech. Fungovala i půjčovna bruslí spolu s broušením bruslí. I když letošní teplé zimní počasí nepřálo zimním sportům všeobecně, potěšilo mě, že mrazící zařízení fungovalo dobře a potřebnou kvalitu ledu jsme udrželi i v období, kdy se na jiných veřejných kluzištích v Brně leskly kaluže vody, případně se nebruslilo vůbec. Provozní výdaje, které dosáhly cca 450 tis. Kč, byly z 35 % uhrazeny ze vstupného (pro naše školy bylo bruslení zdarma). Obecně závazná vyhláška o regulaci a provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, která nabyla účinnosti , byla předmětem rozsáhlé diskuze na lednovém ZMB. Některé MČ po projednání v místních zastupitelstvech zakázaly provozování heren a kasin v celém katastru příslušné MČ. Tato vyhláška upravuje ve svých ustanoveních podmínky, za kterých je možné tato zařízení provozovat. Bylo v kompetenci příslušné MČ, aby na svém zasedání zastupitelstva rozhodla o provozování těchto zařízení ve svém katastru. Je pravdou, že v některých lokalitách města Brna to byl velký problém (ochrana sociálně slabých osob), kde finanční a sociální podpory nezaměstnaných osob, které místo toho, aby zajišťovaly životní potřeby jejich rodinných příslušníků, částečně končily v hracích automatech. Proto některé MČ provedly razantní opatření k omezení této činnosti. V naší MČ prosincové zastupitelstvo schválilo 7 lokalit, kde je možné tuto činnost provozovat. Obdobně rozhodla zastupitelstva v osmi městských částech. Hlavní polemika se však vedla v médiích, kde se několik dnů vedly diskuze, zda zakázat tyto činnosti plošně v celém městě Brně. Osobně jsem nezaznamenal v naší MČ oprávněnou stížnost na konkrétní záporný jev spojený s provozováním těchto zařízení, které by ve svém důsledku vedly k narušení veřejného pořádku. V důsledku vedené mediální kampaně mě navštívily dvě občanky s dotazem ve smyslu když většina MČ tyto činnosti plošně zakázala, proč tomu není tak i v Černovicích. Chci jasně sdělit našim občanům, že pokud by došlo vlivem plošného zákazu činnosti v některých částech města Brna k přesunu hráčů do těchto zařízení umístěných v Černovicích, okamžitě bych přistoupil k razantním opatřením, která by vedla případně až k zákazu této činnosti v celé městské části. Zatím však takové signály nejsou a tak k tomu není důvod. Na straně druhé příjmy města Brna z této činnosti nejsou zanedbatelné(cca Kč) pro spolufinancování zejména sportu a s tím spojených činností. V měsíci březnu jsem byl přítomen otevření nového Senior Pointu v MČ Maloměřice a Obřany. Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou realizace kontaktních míst ve městech jednotlivých krajů. Primární cílovou skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let). Na kontaktních místech je seniorům k dispozici vyškolený pracovník, poskytující seniorům informace z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence, volnočasových aktivit a také kompletní služby projektu Senior pas. Cílem je také pomoci seniorům orientovat se v každodenní záplavě informací, usnadnit jim komunikaci s úřady a institucemi. V Brně byl první Senior Point otevřen v září 2011 v areálu augustiniánského opatství na Mendlově náměstí, další jsou na Křenové ul. (Brno-střed) a v Brně- Židenicích. Také v našich Černovicích uvažujeme o zřízení Senior Pointu, kde by i černovičtí senioři získali informace, které potřebují k usnadnění zvládání každodenního života. V příštích čísle Černovin vás budu aktuálně informovat. Váš starosta J. Hladík mamince, která se nebála ozvat a požádala o odstranění. Protože to bylo v našich silách, okamžitě jsem začala pracovat na odvozu a současně na instalaci nového, bezpečnějšího hracího prvku. Kdyby se k nám informace dostala dříve, mohla být betonová čočka pryč už dávno. Palčivým tématem se zdá být i tisk Černovin. Zaslechla jsem, že nevíme co s penězi, že tiskneme barevně a na křídový papír. Ač by se to tak mohlo zdát, tak ani toto obvinění není založeno na pravdivých informacích. Cenu Černovin jsme řádně soutěžili a díky konkurečnímu prostředí v tiskařských službách jsme se v této kvalitě tisku a papíru byli schopni dostat na cenu stejnou, jako při původní černobílé kvalitě tisku. Tedy není to tak, že bychom na radnici nevěděli co s penězi. Uvědomujeme si však, že ne všichni dokáží pracovat s internetem anemohou si tak stáhnout elektronickou verzi Černovin. Proto chceme i starším spoluobčanům dát informace o životě v naší městské části v hezké a příjemné podobě. Když už jsem zmínila připojení k internetu, zmíním i nové webové stránky I ty se v posledních měsících staly terčem kritiky. Prošly proto zásadní změnou a ne jen jednou. Jsou přehlednější, graficky zajímavější a hlavně aktuální. Snažíme se, aby stránky byly aktuální nejen z pohledu radnice, ale i z pohledu občana. Pokud organizujete akci v Černovicích nebo máte informaci, která by mohla obyvatele Černovic zajímat, dejte nám oní vědět, rádi ji na web umísdokončení na straně 3 2

3 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ pokračování ze strany 2 tíme. Kalendář událostí se plní a ze statistik návštěvnosti webových stránek vidíme, že je o ně zájem. Využívejte tedy i tento informační kanál. Případně nám dejte vědět, jak vám vyhovují. Ani facebook už nyní není výsadou jen mladých a proto i radnice má svůj facebookový profil, kde se dozvíte i aktuality z jiných městských částí, z města Brna, z parlamentu. Získáte zde stále aktualizovaný přehled odění kolem nás, otom, co se nás týká. Můžete zde diskutovat, můžete nám psát své názory a můžete se nás i na cokoliv ptát. I na facebooku jsme pro vás. Přidejte si nás Brno-Černovice / oficiální stránky MČ. Věřím, že z jednoho, původně velmi palčivého tématu se stává téma pozitivní. Jedná se ojiž zmíněné stavební úpravy bytových jader v obecních bytel na ulicí Húskova. Ty byly zahájeny již na konci února a pomalu se blížíme ke konci. V rámci možností se snažíme nájemníkům zachovat maximum možného komfortu a pokud je to jen trošku možné, vycházíme vstříc ipokud se týká individuálních představ oúpravě koupelny. Jsme schopni za doplatek vyřešit nadstandardy v podobě jiných obkladů, dlažeb nebo individuálních instalací zrcadlových poliček. Po dohodě a uhrazení cenového rozdílu jsme umožnili izáměnu vany za kvalitní sprchový kout. Osobně na rekonstrukce v rámci svých časových možností dohlížím a řeším drobné nesrovnalosti. Celkově si troufám říct, že akce bytová jádra prozatím dopadají dobře amůžeme se pustit do dalších. Po prodělané zkušenosti mám zájem na tom, aby se v těchto úpravách pokračovalo azvyšoval se tak standard bydlení v našich bytech. Proto již byla zadána pasportizace (ověření stavebnětechnického stavu) bytových jader v domech na ulici Kneslova, Krausova aolomoucká. Pokud nenastanou nepředpokládané komplikace, i nájemníci v těchto bytech se mohou do budoucna těšit na nová moderní a hlavně zděná, bytová jádra. Na nástěnce ualberta se můžete podívat na aktuality, okterých si myslím, že jsou pro vás občany důležité anechci, aby čekaly až na další vydání Černovin. Očekávám a těším se na vaše podněty a připomínky a budu velmi ráda za každý váš dotaz. Nebojím se odpovídat i na témata, která se zdají být nepříjemná. Jsem tady proto, aby se vám tady dobře žilo, tak se o to nebojte přihlásit. Petra Quittová, místostarostka, tel.: , Vážení spoluobčané, přestože projekt Amazon v Brně je od 2. dubna 2014 mrtvým projektem, chtěl bych vás jako člen Zastupitelstva města Brna informovat tom, jak a proč jsem takto hlasoval dne 18. března 2014 na zasedání zastupitelstva města Brna, kdy jsem se při hlasování o usnesení k bodu 55. ( Amazon ) zdržel hlasování, protože v platném Územním plánu města Brna (ÚPmB) byly v oblasti Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy (BPZ-ČT) stanoveny specifické podmínky, odchylné od všech ostatních ploch pro průmysl na území města Brna. Specifickými podmínkami byly striktně určeny druhy činností, které mohou být vtéto lokalitě umístěny. Je to zpracovatelský průmysl, především z oboru letectví, kosmonautiky, dopravních prostředků, výpočetní techniky, informačních technologií, elektroniky, telekomunikací aradiokomunikací, farmacie, biotechnologie, lékařských přístrojů. Současně jsou ve specifikaci vyjmenovány činnosti, které jsou zde zakázány. Nelze zde umístit zpracování surovin, těžké strojírenství, chemickou výrobu, obchod, skladování a distribuci. Doposud bylo plnění těchto specifických činností podle ÚPmB pro tuto lokalitu Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Černovice vždy požadováno. Za období cca 10 let se tedy podařilo udržet výjimečnost (až ušlechtilost) této lokality Brněnské průmyslové zóny. Do této lokality však chtěla přijít společnost CTPark se záměrem výstavby distribučního skladu pro potenciálního provozovatele společnost Amazon, tudíž s typem stavby, který je v lokalitě BPZ- ČT podle platného ÚPmB výslovně zakázán. Každý zastupitel je podle starého i nového Občanského zákoníku povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Protože jsem si nebyl jist, zda by vbudoucnu nemohla vzniknout škoda městu Brnu vsouvislosti spožadavkem náhrady škody od společnosti CTPark, astím i související trestní odpovědnost zastupitelů za chybné rozhodnutí, hlasoval jsem tak jak je uvedeno výše. Podle mého názoru se změna ÚPmB měla řešit daleko dříve aměl ho řešit ten, kdo stál upřípravy celého projektu více než rok aonesouladu s ÚPmB musel vědet. Můj osobní názor na umístění Amazonu v Brně na BPZ-ČT je negativní, sohledem na dopravní zátěž kamionové aostatní logistické dopravy ve Slatině, Černovicích, Tuřanech aostatně iv jiných částech města Brna. Vytváření nových pracovních nízkoplacených míst vpřekladišti Amazonu je velmi, velmi diskutabilní, co se zájmu a hlavně prospěchu českých občanů týká. O správnosti mého rozhodnutí mě přesvědčila internetová diskuse na Novinkách. CZ ze dne , rovněž ikladné ohlasy z mého okolí. Pro informaci uvádím jeden , naprosto výstižný: Vážení, chci vám poděkovat, že jste se nenechali dotlačit k tak nehoráznému kroku, jakým by byla stavba obrovského skladu na území Brna. Bez všech povolení, načerno aspár brigádníky zciziny. Hysterie kolem Amazonu ve mě vzbuzuje nejrůznější podezření. Kdo tam měl a chce vlastně stavět? Nejsem z této části Brna, ale i tak mě to zajímá. Brno má snad na víc, než být jen montovnou a jedním velkým překladištěm. Držím palce. J. K., Brno Je třeba znát celou pravdu, pro schválení usnesení o Amazonu se vyslovilo 25 zastupitelů, z toho pouze 13 zastupitelů ČSSD, pouze 2 zastupitelé ODS, 6 zastupitelů TOP 09 a 4 zastupitelé KDU-ČSL. Všichni ostatní zastupitelé byli buď proti, zdrželi se hlasování či nehlasovali vůbec. Je rovněž zajímavé, že ihned druhý den, tedy , znovu nabídl velkomyslně pan hejtman Hašek Amazonu či CTParku pozemky Jihomoravského kraje v těsné blízkosti letiště Brno-Tuřany. Ovšem v průběhu vyhodnocování této nabídky společností CTPark se objevily závažné skutečnosti, pro které není možno v lokalitě Letiště Brno-Tuřany distribuční centrum Amazonu postavit: podle platného územního plánu Jihomoravského kraje je velká část pozemku, nabízeného Jihomoravským krajem, vyčleněna jako plocha pro dopravu. Mohou zde podle popisu být umístěny pouze systémy pro dopravní obsluhu města Brna, nikoliv tedy distribuční logistické centrum Amazonu. na nabízených pozemcích se rovněž nachází ochranné pásmo vysokorychlostní trati adále je protíná vedení vysokotlakého plynovodu. nabízené pozemky se dále nacházejí v území pohybové ploše a ochranném pásmu DL doprava letecká se zákazem stavět. Cokoliv stavět. Nabízí se otázka, zda pan hejtman Hašek, když nabízel, měl správné informace Přeji vám příjemné a duchaplné prožití velikonočních svátků. Ludvík Kadlec, místostarosta 3

4 INFORMACE Z RADNICE Informace k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 23. května 2014 od hodin do hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 hodin do hodin. Informace pro voliče: Právo hlasovat občan České republiky Právo hlasovat do Evropského parlamentu má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz. Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Právo hlasovat občan jiného členského státu EU Právo hlasovat do Evropského parlamentu má občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014), nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. Občan jiného členského státu, který má právo volit podle 5 zákona 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 13. dubna 2014, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti přiloží kopii dokladu osvědčující přihlášení žadatele k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Ke své žádosti přiloží čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky. V případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nebo od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je stále zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Těmto voličům doporučujeme, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě. Voličský průkaz Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat ode dne vyhlášení voleb utoho obecního úřadu, ukterého je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, příslušnému obecnímu úřadu. Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voliči voličský průkaz, je 8. květen Každý občan si může zkontrolovat od 24. března do 14. dubna 2014 do hod. na ÚMČ Brno - Černovice, Bolzanova 1, přízemí, dveře č. 3 u paní Růžičkové nebo ve 2. patře u paní Těšíkové, a to v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do hod., v úterý a ve čtvrtek od 8.00 hod. do hod. a v pátek od 8.00 hod. do hod., zda je zapsán v seznamu voličů. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Hlasovací lístkybudou doručeny do schránek do 20. května 2014, budou také k dispozici na ÚMČ Brno - Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volební místnosti. Hlasování Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území ČR přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz. Po učinění záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem ÚMČ Brno-Černovice a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde si hlasovací lístek upraví, do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek toho politického subjektu, pro který se rozhodl hlasovat. Volič může na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému kandidátu dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Úřední obálku vhodí před volební komisí do volební schránky. Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimovolební místnost, ato pouze vrámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu azařízení může oprávněný volič rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Voliče, kteří projeví vůli hlasovat ve výše 4

5 INFORMACE Z RADNICE uvedených zařízeních, nahlásí správce příslušného zařízení obecnímu úřadu, a to nejpozději 20 dnů přede dnem voleb tj. 3. května Z toho vyplývá, že otento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Pokud si volič není jistý, kde se bude ve dny voleb nacházet, jeví se jako nejvýhodnější řešení vyřízení voličského průkazu. Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. Informace pro politické strany Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, může delegovat nejpozději do 23. dubna 2014 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku ( 18 odst. 3 zákona 62/2003 Sb.). Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR v odkazu VOLBY. Případné dotazy a informace k volbám do Evropského parlamentu je možné získat: telefonicky: Růžičková Iveta, Ing. Těšíková Pavla, osobně: ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno, a to v pondělí ave středu od 8.00 hod. do hod., v úterý ave čtvrtek od 8.00 hod. do hod. a v pátek od 8.00 hod. do hod. Upozornění na změnu spádovosti některých ulic v MČ Brno-Černovice do volebních okrsků a na změnu přečíslování volebních okrsků Na základě novely zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, zejména pak přechodného ustanovení čl. IV zákona č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony, ve znění pozdějších předpisů, došlo v souvislosti se zadáváním hranic volebních okrsků do systému RÚIAN (Registru územní identifikace adres a nemovitostí) ke změně spádovosti některých ulic v MČ Brno-Černovice do volebních okrsků viz. popis volebních okrsků níže. Změna spádovosti do volebních okrsků se týká ulic Bolzanova, Ferrerova, Churého, Jiránkova, Olomoucká, Řehořova, Vítězslavy Kaprálové a domů Charbulova 39, Húskova 2 a Životského 2. Hlavním cílem provedené změny bylo jednak vytvoření volebních okrsků do uzavřených katastrálních celků a jednak vytvoření volebních okrsků se zhruba stejným počtem voličů. Tyto změny se netýkaly pouze naší MČ a města Brna, ale celé ČR. Současně došlo ve městě Brně k přečíslování všech volebních okrsků. Popis volebních okrsků MČ Brno-Černovice Volební okrsek č ZŠ Kneslova 28 ulice: Húskova sudá (mimo č. 2), Kneslova, Krausova Volební okrsek č ZŠ Kneslova 28 ulice: Bolzanova 57, 61, 70 74, Cornovova, Olomoucká a 61a 111, Turgeněvova Volební okrsek č SD Charbulova 86 ulice: Bolzanova (mimo Bolzanova 57 a 61), Kotkova, Olomoucká sudá, Olomoucká lichá, Slámova, Spáčilova, Životského 2 Volební okrsek č SD Charbulova 86 ulice: Ferrerova, Hladíkova, Charbulova lichá (mimo č. 39), Charbulova sudá, Churého, Klíčova, Olomoucká 2 40 sudá, Tržní, Vítězslavy Kaprálové, Zvěřinova Volební okrsek č ZŠ Řehořova 3 ulice: Húskova lichá + č. 2, Bolzanova 1 30, Jiránkova, Štolcova, Charbulova 39 Volební okrsek č ZŠ Řehořova 3 ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Řehořova, Spojka, Stinná Volební okrsek č KD Faměrovo nám. 17 ulice: Černovická, Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Vlastimila Pecha, Wainerovo nám. Iveta Růžičková, ÚMČ Brno-Černovice Místní sdružení ODS Brno-Černovice srdečně zve občany Černovic na HOVORY S NÁMĚSTKY PRIMÁTORA Ing. Janou Bohuňovskou a Ing. Robertem Kotzianem, Ph.D. v pondělí 26. května 2014 od hod. v Sociálním domě, Charbulova 86. Přijďte se otázat náměstků primátora města Brna na problematiku z oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, školství kultury a sportu, anebo investiční výstavby, dopravy, městské informatiky a vůbec na vše, co vás zajímá o městě Brně. Ludvík Kadlec, předseda Místního sdružení Občanské demokratické strany Tohle se nám líbí? Takhle to vypadalo v prvním dubnovém týdnu u kontejneru na papír na rohu ulic Jiránkovy a Štolcovy. O zakládání skládek v okolí kontejnerů se nedávno psalo v souvislosti s jinými městskými částmi a bohužel se zdá, že se tento nešvar začíná objevovat už i v Černovicích. Mgr. Pavel Blažík, člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za ČSSD 5

6 INFORMACE Z RADNICE Město Brno rozšiřuje systém sběru využitelných složek komunálního odpadu Do žlutých kontejnerů patří nově všechny plasty Od mohou občané města Brna do žlutých nádob na veřejných prostranstvích odkládat nejen PET lahve, nápojové kartony, ale i fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží a další výrobky z plastů. Nádoby určené pro sběr vyjmenovaných komodit budou postupně označeny novými nálepkami, na kterých jsou vyobrazeny a slovně popsány druhy odpadů, které do nádoby patří. Doposud mohli lidé do žlutých kontejnerů třídit pouze plastové PET láhve. Nově je možné do těchto nádob vhazovat veškeré plastové obaly. Do žlutých nádob tak patří od dubna navíc igelitové tašky, sáčky a fólie, nebo třeba vymyté plastové kelímky od potravin a plastové nádoby od čisticích prostředků, pracích prášků a aviváží. Stejně jako doposud mohou lidé do žlutých nádob třídit také nápojové kartony. Změna systému třídění odpadů se naopak netýká skla a papíru. Třídění těchto odpadů zůstává při starém. Čištění ulic Vážení spoluobčané, před začátkem blokového čištění v roce 2014 se naše městská část zapojila do projektu, který řidičům pomáhá hlídat ulice, na kterých je prováděno blokové čištění. Služba Čištěníulic.cz pomáhá řidičům předcházet nepříjemnostem, které jsou spojeny s pokutami a poplatky za odtahy jejich aut v období blokového čištění. Služba by měla pomoci také městským částem minimalizovat zdržení čištění kvůli špatně zaparkovaným autům. Pro aktivaci aplikace jděte na webovou adresu a zaregistrujte se. Následně si vyberete ulice, na jejichž blokové čištění chcete být upozorňováni. Zvolíte si také předstih, s jakým chcete být upozorněni a způsob upozornění, kterými jsou nebo SMS zpráva. V této aplikaci také vidíte přehledně v interaktivní mapě ulice všech městských částí, se kterými služba Čištěníulic.cz spolupracuje. Ulice jsou barevně rozlišeny, a to podle toho, kolik dnů zbývá do čištění. Bc. Jan Jirků Odpadová společnost SAKO je na změny připravena Společnost SAKO Brno, a. s., která v Brně zajišťuje svoz a druhotné využití odpadů, se na změny připravuje již od začátku letošního roku. Její zaměstnanci například označují barevné kontejnery novými informačními samolepkami. Podle těchto nálepek lidé přesně poznají, jaké odpady mohou do barevných popelnic třídit. Ředitel společnosti SAKO Jiří Kratochvil k tomu dodává: Rád bych ujistil obyvatele Brna, že správně využijeme veškeré plastové obaly a nápojové kartony, které budou třídit do žlutých nádob. Na naší dotřiďovací lince jednotlivé plasty totiž od sebe oddělujeme a dále zajišťujeme jejich druhotné zpracování. Plasty nevhodné k recyklaci pak využíváme energeticky přímo v našem zařízení. Jak správně třídit odpady v Brně Žluté kontejnery PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů, krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod. Modré kontejnery Papírové obaly a krabice, kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, letáky Zelené a bílé kontejnery Čiré a barevné sklenice, skleněné nádoby, láhve od nápojů, tabulové sklo Za ODMŽP připravila: M. Gregorová Juráková, DiS. Ukázka aplikace na vpravo nahoře možnost výběru podkladů map, vpravo dole vysvětlivky 6

7 Češi loni poprvé odevzdali k recyklaci více než tun použitých baterií! Jihomoravský kraj přeskočil Středočechy. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST Podle aktuálních údajů neziskové společnosti ECOBAT odevzdali loni lidé i firmy v Jihomoravském kraji meziročně o 20 procent více, konkrétně 132 tun, použitých baterií a akumulátorů. Jižní Morava vystřídala Středočeský kraj na pozici druhého nejlepšího kraje v republice. V České republice se loni celkem vybralo rekordních tun, což je meziroční nárůst o téměř 12 procent. Tímto množstvím se mj. podařilo naplnit dobrovolnou dohodu s Ministerstvem životního prostředí ČR. Rok 2013 byl v oblasti zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů přelomový hned ze tří hledisek. Češi poprvé překonali psychologickou hranici tun a zároveň odevzdali téměř třetinu baterií, které se v daný rok v průměru dostaly do oběhu, říká Petr Kratochvíl, jednatel společnost ECOBAT. Také se nám podařilo naplnit dohodu s Ministerstvem životního prostředí ČR, ve které se výrobci baterií v roce 2001 zavázali, že se bude v České republice sbírat více než tun použitých baterií ročně. Jak ale dodává, Česká republika stojí v této oblasti před nelehkým úkolem. Podle směrnice Evropské unie totiž musí ČR zpětně odevzdat minimálně 25 procent baterií, které se daný rok dostanou na trh. To se nám již několik let daří, loni jsme vybrali 32 procent. Nicméně od roku 2016 se minimální hranice zvýší na 45 procent, varuje s tím, že baterie jsou oproti papíru, plastům a sklu stále podceňovanou komoditou. Je snadné malou baterii odhodit do koše. Neumím si ale představit, že by někdo udělal stejnou věc například s vysloužilým vysavačem, konstatuje Kratochvíl. Jižní Morava je premiantem mezi kraji V Jihomoravském kraji meziročně vzrostl objem odevzdaných použitých baterií a akumulátorů o 20 procent (ze 109,6 na 131,9 tun). Z celkového objemu odevzdali 33 procent lidé, zbytek firmy. Jižní Morava je v případě recyklace baterií velmi zodpovědná, chválí postoj lidí a firem z kraje Kratochvíl. Jižní Morava se dostala před Středočeský kraj, který byl v minulosti za Prahou na druhém místě. ECOBAT loni rozšířil v kraji počet sběrných míst zpětného odběru o více než 250 na aktuálních míst. Všechny prodejny, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, jsou povinny baterie bezplatně přijmout, a to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství, zakončuje. Kromě toho lze baterie odevzdávat ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů. Společnost ECOBAT organizuje sběr baterií také na školách, úřadech a ve firmách. Výchova k recyklaci už od školních lavic Do sběru baterií se v Jihomoravském kraji dlouhodobě aktivně zapojují mateřské, základní a střední školy, a to především v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. K prvnímu pololetí školního roku 2013/2014 jich v kraji bylo celkem 361. Nejlepších výsledků ve sběru baterií mezi jihomoravskými školami dosáhla v loňském roce ZŠ a MŠ Klášterní 2 ze Znojma, která odevzdala k recyklaci 611 kg baterií. PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT? Že jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba! V každé domácnosti v ČR se nacházejí desítky použitých baterií, které by měly být recyklovány. Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Na skládkách nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit ovzduší, půdu, spodní a povrchové vody. ZAJÍMEJTE SE O BATERIE! Úplné informace a seznam sběrných míst najdete na Na si zdarma můžete objednat krabičku ECOCHEESE, se kterou bude třídění hračka. Šmejdi se snaží obcházet zákon Od 15. ledna 2014, kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, jsou provozovatelé předváděcích akcí povinni oznamovat ČOI místo, datum a další podrobnosti konání předváděcí akce, jakož i identifikaci výrobků a služeb, které budou na takové akci prezentovány. Mají též povinnost uvádět tyto skutečnosti na pozvánkách, které jsou zasílány spotřebitelům. Naše organizace se však neustále setkává s tím, že jsou tyto zákonné povinnosti obcházeny. Gerta Mazalová, předsedkyně SOS Asociace k tomu uvádí: Novela zákona představuje jistou komplikaci ve využívání nekalých obchodních praktik. Slušní prodejci nemají problém tyto zákonné podmínky dodržovat, ti neslušní, pro něž se vžilo označení šmejdi, se však snaží zákon všelijak obcházet. Naše organizace se tak setkala například s tím, že spotřebitelé dostávají osobní pozvání na nejrůznější hody a slavnosti, které mají vypadat jako soukromé akce. Tyto pozvánky zákonné náležitosti neobsahují. Uvedené soukromé akce však nejsou ničím jiným, než předváděcí akcí. Prodejce tak porušuje zákon. Jiným příkladem snahy o obcházení zákona je situace, kdy pořadatel oznámí ČOI konání předváděcí akce na několika místech současně, z nichž na většině míst se akce ve skutečnosti nekoná. Skutečné místo konání akce je tak zastřeno a pořadatel se vyhýbá státní kontrole. Podle našeho názoru by takové jednání mělo být sankcionováno jako porušení zákona. Gerta Mazalová k tomu dodává: Uvítali bychom zpřísnění sankcí za takové obcházení zákona. Navíc považujeme za chybu, že nebyl přijat náš návrh, aby byli spotřebitelé i ČOI informováni také o ceně nabízených výrobků. Spotřebitel by si tak mohl lépe rozmyslet, zda mu vůbec stojí za to, na takovou akci chodit. ČOI by si zase mohla lépe rozvrhnout své priority při provádění kontrol. Tyto návrhy chceme v nejbližší době opět předložit zákonodárcům ke zvážení. Gerta Mazalová, předsedkyně SOS 7

8 DOPRAVA BEZPEČNOST Cyklistická sezona se blíží BRNO: Pěšky nebo na kole hlavně bezpečně Jaro se blíží a s ním i teplé počasí, které láká cyklisty na vyjížďku do okolí. Mnozí však netuší, že při jízdě na kole se stávají účastníky silničního provozu, proto by se měli chovat jako řidiči a dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Nesmíme zapomenut také na povinnou výbavu kola apřed jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat. Přezkoumáme stav pneumatik, funkčnost brzd ařetězu. Důležitou roli vbezpečnosti hraje hlavně ochranná přilba, kterou je nutné mít nasazenou a řádně připevněnou (zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazu mozku). Povinnost helmu použít mají děti do 18 let, ale doporučujeme ji nosit iosobám starším. U cyklistů se zde jedná totiž o nejčastější příčinu zranění, či úmrtí. Jak chodci, tak i cyklisté zapomínají na správné oblečení obohacené na reflexní prvky (reflexní prvky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200 metrů). Cyklistům připomínáme pravidlo není důležité vidět, ale být viděn. Cyklisté porušují pravidla nejvíce v oblastech nerespektování dopravních značek a ignorování světelné signalizace, jezdí za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení amají nevyhovující stav kola. Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy světelné označení připevněné na kole, kdy vpředu je zbarven bílým světlem a zadním světlem červené barvy, nebo i přerušovaným světlem červené barvy. Se začátkem cyklistické sezony se zde vyskytuje imnožství krádeží kol. Majitelé by měli dát zřetel na zabezpečení a ochranu svého kola pomocí kvalitních zámků a vzít s sebou veškeré cenné doplňky. POZOR: mějte na vědomí, že alkohol či omamné látky nepožíváme před jízdou, ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek, ohrožuje sebe i ostatní. V takovém případě je na něj pohlíženo, jako na řidiče motorového vozidla. (NE) BEZPEČNOST chodci či cyklisté si svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici. CHODCI ACYKLISTÉ: NEVNÍMÁTE NESLYŠÍTE NEREA- GUJETE NA: Dění ve svém okolí Zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu (klakson vozidel cyklistů - motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců...) Výstražné signály (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají ) Vozidla kolem sebe Náhle vzniklá nebezpečí: Vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných míst nprap. Petra Hrazdírová, Krajské ředitelství Policie JmK, Preventivně informační oddělení Dne v dopoledních hodinách proběhla v mateřské škole Štolcova 51 v Brně-Černovicích přednáška na téma bezpečně v dopravě a povinná výbava jízdního kola. Policisté z obvodního oddělení Komárov společně s policisty z prevence seznámili malé děti s nejdůležitějšími dopravními značkami a také vyzkoušeli, jak děti znají význam semaforů pro řidiče i pro pěší. Vzhledem k tomu, že tento týden probíhá celorepubliková akce Zebra se za Tebe nerozhlédne, děti měly možnost si zopakovat, jak správně používat přechod pro chodce v běžném provozu pod dohledem policistů. Děti z mateřské školy se po celou dobu vycházky pohybovaly pod dohledem svých učitelek a vzorně všechny oblečeny v reflexních vestách. nprap. Milan Gruška V lednu výrazně vzrostl počet případů vloupání do domů a bytů KRAJ: Majitelé zlodějům často usnadňují práci. Jihomoravští policisté od začátku ledna zaznamenali výrazný nárůst případů vloupání do bytů a rodinných domů. Od začátku ledna už evidujeme 133 případů krádeží vloupáním, což je o 35 více než za stejné období loňského roku. Nejvíc případů se odehrálo v Brně a to 64 (nárůst o 21 oproti lednu 2013) a na Brně-venkově (26, nárůst + 5). Kriminalisté v součinnosti s uniformovanými policisty intenzivně pracují na objasnění těchto případů a dopadení pachatelů. K zabezpečení svého majetku by však měli přispět i sami obyvatelé bytů, bytových a rodinných domů. Zabezpečení je vždy individuální podle toho, jestli se byt nachází v přízemí či pod střechou, jak vysoko jsou okna, v jaké lokalitě se nemovitost nachází a podobně. Přesto platí několik základních doporučení, které mohou případným zlodějům zkomplikovat práci a odradit je od pokusu o vloupání do vašeho bytu nebo domu. Často se zloději dostávají dovnitř přes vstupní dveře. Ty bychom měli zvolit bezpečnostní, vyztužené a s kvalitním zámkem. Překonání takových dveří je obtížné a časově náročné a už tento fakt může odradit případné zloděje. Zabezpečit je nutné i okna a balkonové dveře mechanicky například mřížemi, nerozbitnou fólií na skla nebo elektronickým alarmem. V blízkosti domu nenechávejte žádné nářadí, které by mohli potenciální pachatelé využít ke vstupu dovnitř sekerky, žebříky, trubky apod. Prostranství před objektem by mělo být dobře osvětlené, vhodné je použít spínače světel, které se aktivují při pohybu. Samozřejmostí je důkladné zamykání všech dveří a zavření oken před odchodem z bytu, a to i pokud víte, že odcházíte jen na krátkou dobu. Opatření k ochraně majetku je třeba přijmout zejména před odjezdem na dovolenou. V souvislosti s nadcházejícími jarními prázdninami policisté doporučují, abyste si cenné předměty, šperky a finanční hotovost uschovali např. do trezoru v bance. O svém odjezdu a nepřítomnosti v bytě se příliš nezmiňujte širokému okolí (pozor na šíření této informace po sociálních sítích!) a pokud máte možnost, požádejte spolehlivého souseda nebo příbuzného, aby na váš byt dohlédl vybraná schránka, rozsvícená světla a pohyb v bytě navodí dojem, že byt není opuštěný. Pro tento účel je možné použít také časové spínače. Pokud zjistíte, že i přes všechna opatření k násilnému vniknutí do bytu či domu došlo, rozhodně nevstupujte dovnitř pachatel nebo skupina pachatelů by ještě mohli být uvnitř a mohli by vás ohrozit. S ničím nemanipulujte a rozhodně neuklízejte, abyste nezničili stopy, které jsou pro policii velmi důležitým vodítkem při pátrání po pachateli. Ihned zavolejte na linku 158 a počkejte na příjezd policistů. Stejně tak nebuďte lhostejní a obraťte se na bezplatnou linku 158 v případě, že uvidíte kolem rodinných domků nebo bytů vašich sousedů podezřelé osoby. mjr. Mgr. Petra Vedrová, Krajské ředitelství Policie Jmk, Preventivně informační oddělení 8

9 INFORMACE Na pouti sv. Floriána se bude světit repasovaná požární stříkačka PPS-12 JSDH Černovice Dne 7. května 1994 byl slavnostně posvěcen pramen sv. Floriána na ul. Mírová, po 20 letech si tuto událost připomeneme po slavnostní mši u příležitosti pouti sv. Floriána dne 4. května 2014 od hod na Faměrově náměstí. Současně bude P. Stanislavem Drobným, farářem komárovským, posvěcena staronová požární stříkačka PPS-12, repasovaná úsilím členů Jednotky dobrovolných hasičů Brno-Černovice. Naši černovičtí hasiči opravdu skvěle pracují na ochraně života a majetku občanů Černovic a nejen Černovic, a za to jim budiž vysloven dík a zachována úcta. Městská část Brno-Černovice na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů v loňském roce získala dotaci ve výši Kč od Jihomoravského kraje, od statutárního města Brna ve výši Kč na odborná školení členů JSDH, a ze svého rozpočtu přispěla částkou ve výši Kč. Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice dne projednalo a vzalo na vědomí zprávu o činnosti JSDH za rok Tato zpráva, psaná stručným a jasným faktografickým stylem zástupcem velitele JSDH Ing. Janem Slavíkem a pod kontrolou velitele JSDH p. Josefa Hrazdiry, dává přehled o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brno-Černovice. Přehled zásahů Jednotky SDH Brno-Černovice v roce požár zahradní chatky; ul. Ostravská, Černovičky; jednotka byla záloha na místě události technická pomoc; ul. Kneslova, Olomoucká, Černovická; sněhová kalamita, odstranění spadlého stromu; vyproštění 11 nákl. automobilů; v průběhu zásahu drobná DN naší CAS a OA požár zahradní chatky; ul. Řehořova; doplňování vody, bezpečnostní hlídka v kolejišti a záloha na místě požár bytu; ul. Zvěřinova 9; záloha na místě události požár autobusu; ul. Olomoucká 61; záloha na místě události požár odpadu; ul. Vinohradská-zahrádkářská kolonie; hasební práce s použitím DT, dálková doprava vody, obsluha čerpacího stanoviště, požární dohled na místě 4 hod požár osobního automobilu; ul. Černovická; záloha na místě události požár výškové budovy; ul. Olomoucká 154; záloha na místě události požár odpadu; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; rozvinutí útočného proudu, rozebírání požářiště, záloha na místě události požár odpadu; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; hašení 1x C proudem po dojezdu HZS střídání zasahujících hasičů, rozebírání požářiště planý poplach; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; podezřelý kouř byl opar nad stromy povodeň, záplava, déšť; Praha; odřad do Prahy ke stavbě protipovodňových zábran v Praze-Troji požár bytu; ul. Spáčilova 3; záloha na místě události požár odpadu; ul. Hájecká; záloha na místě události technická pomoc čerpání vody; ul. Havraní; odčerpání vodní laguny cca 150 m technická pomoc čerpání vody; ul. Kneslova; čerpání vody v zatopených objektech zahrádkářů technická pomoc čerpání vody; ul. Kneslova 5; čerpání zatopených sklepů cca 2 m požár zahradní chatky a odpadu; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; Příprava 2x C jednoduchých útočných proudů a hašení za použití DT. Po dojezdu HZS rozdělení požářiště na 2 bojové úseky z nichž JSDH je určen úsek hořícího odpadu požár zahradní chatky a odpadu; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; Příprava dopravního B vedení a 1x C útočný proud. Vzhledem ke spotřebování DT z minulého zásahu po příjezdu HZS vystřídání hasičů. Rozebírání požářiště dopravní nehoda; ul. Průmyslová; záloha na místě události, zraněné osoby v péči ZZS, MP Brno řízení provozu požár mateřské školy; ul. Elišky Krásnohorské 15; zřízení dopravního B vedení s rozdělovačem a 1x útočný C proud a hašení na střeše s použitím DT. Taktické cvičení požár kompostárny; ul. Vinohradská; záloha na místě události technická pomoc-odstranění nebezpečných stavů; křiž. Černovická a Hájecká; záloha na místě události požár zahradní chatky; ul. Vinohradská zahrádkářská kolonie; záloha na místě události v DT, rozebírání požářiště, dohašování skrytých ohnisek sousedního objektu požár odpadu; ul. Olomoucká; záloha na místě události v DT, doplňování vody Prezentace JSDH : Pálení čarodějnic Faměrovo nám. a Areál zdraví; ukázka techniky : den mladého záchranáře na nádvoří zbrojnice Faměrovo nám : v rámci akce SDH Šlapanice Hasiččina nejen dřina a v rámci oslav 130 let založení SDH Rajhrad : po ukončení TC v MŠ Elišky Krásnohorské Plnění úkolů odborné přípravy členů JPO Probíhal podle plánu odborné přípravy pro rok 2013, zejména se jednalo o: Zkouška a kontrola čerpadel, motorových pil, přetlakového ventilátoru a elektrocentrály Kondiční jízdy řidičů Údržba a úklid zbrojnice Získání odborné způsobilosti nositele dýchací techniky ve školicím středisku HZS v Tišnově pro 1 člena Získání odborné způsobilosti strojníků na školení v Říčanech u Brna pro 2 členy Stav požární techniky a VPPO provedena STK na CAS Tatra i DA Mercedes Benz 914 Proveden nákup přetlakových dýchacích přístrojů Dräger a úprava držáků v DA. Doplnění hadic B i C. Prováděny pravidelné kontroly a revize dýchací techniky Saturn. Závěrem se vrátím k informaci z titulku. Po mši u příležitosti pouti sv. Floriána, patrona hasičů v neděli dne 4. května 2014 od hod. bude posvěcena repasovaná požární stříkačka PPS- 12, na jejíž obnově dobrovolně odpracovali členové JSDH mnoho hodin. Hasiči, děkujeme!!! Ludvík Kadlec, místostarosta 9

10 ZŠ ŘEHOŘOVA Velký úspěch našich žáků ve vybíjené 19. března se družstvo dívek utkalo v obvodním kole na ZŠ Holzově o postup do dalšího kola. Po vyhrání všech zápasů suverénně zvítězily a postoupily do městského kola, které bude na ZŠ Novoměstské. Gratulujeme! 20. března vybojovalo družstvo chlapců v obvodním kole na ZŠ Holzova krásné 2. místo. V základní skupině porazili dvě školy a postoupili mezi čtyři nejlepší. Další zápas taky s převahou vyhráli a dostali se do finále. Poslední bitva byla velmi vyrovnaná do poslední minuty. Těsně před koncem zápasu nám vybili jednoho žáka a tím nás zastavili v postupu do městského kola. I tak si kluci zaslouží velkou pochvalu za skvělé výkony a úžasné 2. místo. Mgr. Pavlína Trúsiková Týden s Ondřejem Sekorou V březnu proběhl v naší třídě projekt na téma Týden s Ondřejem Sekorou. Stejně jako při minulých projektech předcházela této akci zhruba měsíční domácí četba knížky od zmíněného autora. V průběhu týdne se děti seznamovaly s jeho životem a tvorbou. Všechny tyto činnosti byly začleněny do učiva českého jazyka, matematiky, prvouky, angličtiny, pracovních činností a motivovány příběhy z jeho knih. Setkali jsme se s Ferdou Mravencem, broukem Pytlíkem a občany Kocourkova. Děti opět pracovaly s velkým nasazením a zájmem. Děkuji všem rodičům za pomoc při vytvoření výstavky děl Ondřeje Sekory. Mgr. Renata Sléhová Dotkni se 20. století Vila Tugendhat Naše škola se zapojila v rámci projektu Dotkni se 20. století do programu Moravského zemského muzea Vila Tugendhat jeden dům, jedna rodina, jedno století. Žáci 7. třídy navštívili zdarma vilu Tugendhat a v dopoledním programu si mohli vilu nejen prohlédnout, ale také prožít příběhy, které se tu odehrávaly. Následně potom žáci humanitního semináře pracovali ve škole na pracovních listech MZM a posterech. Výsledky jejich činnosti byly prezentovány na semináři Moderní technologie a interaktivní prvky ve výuce dějepisu, který se v únoru konal v Brně. Vy si můžete práci žáků 7. třídy prohlédnout na v sekci Projekty. Mgr. Marcela Marková Hip hop žije! Ve čtvrtek 20. března jsme se zúčastnili krajského kola pohybových skladeb. Školy z celého Jihomoravského kraje změřily své síly a porovnaly, která pohybová skladba je ta nejlepší. Konkurence byla opravdu veliká, zejména akrobatické roztleskávání, kde dívky létaly i tři metry vysoko, doslova bralo dech. Naše školní crew složená z dívek tříd šla do boje s mixem tanečních stylů. House a hlavně oblíbený hip hop nás měl posunout na mety nejvyšší. Slovo závěrem, sporné rozhodnutí rozhodčích nás posunulo z prvního místa na druhé, ale i tak druhé místo v kraji je skvělý úspěch a děvčata si zaslouží pochvalu. Navíc, po zhlédnutí středoškolské kategorie, by se děvčata neztratila ani tam! Mgr. Vilém Nejezchleb Družina hledá talent Začátkem března proběhla v krásných prostorách 5. patra celodružinová soutěž DRUŽINA HLEDÁ TALENT. Každý z nás je něčím talentovaný, chce to jen trochu odvahy, překonat trému a i skrytý talent vyplave na povrch. Tak to bylo i v případě soutěžících, kteří ukázali, že umějí tančit, kouzlit, zpívat, skákat přes švihadlo, hrát divadlo, moderovat, recitovat nebo jen tak všechny přítomné pobavit. Nejvíce nás však překvapil Láďa Urban ze 4. třídy, který svým pěveckým vystoupením rozezpíval celý sál. Stal se absolutním vítězem. Za odvahu a krásná vystoupení všem gratulujeme! Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na další společné akce. Radka Preslová Žáci ZŠ Řehořova bruslili v Černovicích Letošní zima byla z důvodu nedostatku sněhu značně nepříznivá vůči zimním sportům a radovánkám. Proto žáci naší školy velmi přivítali, že mohli od bruslit na nově otevřeném kluzišti v Černovicích. Od ledna do března navštěvovaly ročníky nedaleký Areál zdraví s cílem pořádně si zabruslit a maximálně využít rezervaci celého kluziště. Zkušení bruslaři se postupně zdokonalovali, začátečníci úspěšně zvládali první seznámení s ledovou plochou. K pohodě přispěla i velmi dobrá spolupráce se správcem kluziště panem Jiřím Andrýsem, který nám vždy ochotně nabídnul volné termíny a podle možností zapůjčil brusle těm žákům, kteří své nevlastní. Všichni se moc těšíme na příští zimní sezonu. Plánujeme zařadit výuku bruslení, podobně jako výuku plavání a lyžování, do hodin tělesné výchovy. Závěrem chci poděkovat panu starostovi Ing. Jiřímu Hladíkovi, paní místostarostce Bc. Petře Quittové, radním a zastupitelům za to, že se jim v Černovicích podařilo prosadit vybudování kluziště s umělou ledovou plochou a že školám umožnili bruslit v době vyučování zdarma. Mgr. Josef Binek, ředitel školy 10

11 ZŠ KNESLOVA Srdeční záležitost Vyústěním projektu žáků sedmé třídy ke sv. Valentýnu byl nápad, že máme přijít v pátek v červených tričkách, košilích, mikinách, čepicích Samozřejmě, že se objevili zapomnětlivci. Poděkování patří vedení školy a všem vyučujícím, kteří se v červeném přidali k žákům. Pokusili jsme se vytvořit tepající srdce v prostorách, kde se většina žáků cítí nejlépe. Všichni víme, že tímto místem je tělocvična. Co jsme tím chtěli vyjádřit? KNESLOVKA JE NAŠE SRDCOVKA! Římanky. Byl to opravdu zajímavý zájmový den. Poděkování patří všem vyučujícím a žákům 9. tříd, kteří se stali na toto dopoledne jejich asistenty. Poděkování náleží i rodičům, kteří podpořili náš den výrobou některých pomůcek. Velikonoční jarmark Ve středu se na naší škole uskutečnil Velikonoční jarmark. Děti z prvního stupně vyráběly spoustu zajímavých výrobků s jarní tématikou. Samy si také vyzkoušely, jaké to je prodávat anabízet zboží, které samy vytvořily. Byla to pro ně zajímavá aužitečná zkušenost. Jarmark se dětem vydařil a byly rády, že se jejich rodiče, babičky, dědečci a kamarádi přišli do školy podívat. Starověk na naší škole Jeden den dostali žáci zápis do žákovské knížky, že dne se koná na naší škole zájmový den pro žáky ročníku na téma starověk. Tenkrát se ještě nevědělo, že je (jak ho následně komentovali) čeká velmi naučný a skvělý superden. Dále dostali totiž přihlášku, kde bylo uvedeno 9 stanovišť s názvy: Katapulty, Zápis čísla, Chemie ve starověku, Hannibal ante portas, Antická mozaika, Antická hostina. Zajímavosti antiky, Antika ve filmu a Móda antiky, měli si vybrat 4 okruhy, které je nejvíce zaujaly. Do těchto skupin byli většinou zařazeni. V Katapultech byla teorie, ale hlavně výroba katapultů. Na závěr byla možnost na školním hřišti vystřelit z velkého katapultu. Pracovní dílna Zápis čísla byla přímo úchvatná, velmi zábavnou formou se žáci učili psát a počítat starověkými znaky. Dokonce letěli v čase do několika starověkých států. Chemie ve starověku nabídla zážitky opravdu nezapomenutelné. Hannibal ante portas byla dílna plná vzrušení z boje Hannibala, ale také při vlastních prožitcích, kdy žáci vlastním pohybem zachycovali tento jeho boj. Tvorba mozaiky v dílně Antická mozaika nás všechny bavila a teorie o mozaikách a jejich vývoji byla velmi zajímavá a příjemně se poslouchala. Hostinu v Antice si nikdo neuměl představit, ale jídlo Římanů bylo velmi chutné. V dílně Zajímavosti antiky byla možnost vyrobit sluneční hodiny a pochopit jejich princip pomocí mobilu, Vyzkoušet vodní a přesýpací hodiny, dále vidět prezentaci o čase a různých kalendářích a dalších zajímavostech. Kdo by si myslel, že v dílně s názvem Antika ve filmu, bude odpočívat, tak se mýlil, testy k jednotlivým ukázkám byly vtipné, ale muselo se přemýšlet. V Módě antiky se také žáci neseznámili pouze s teorií oblékání, ale prakticky se oblékli jak ve starověku. Dopoledne se zakončilo v tělocvičně, kde předvedli žáci 4.B pod vedením paní učitelky Gasparicsové jeden den Jaro ve ŠD Sluníčko nás všechny po krátké zimě nabíjí energií a ve školní družině se stále něco děje. Měsíc březen byl bohatý na různé akce. Michael Pluháček, Andrea Vašáková, Pavel Šujan, Zlatka Přichystalová azuzka Gennertová nás úspěšně reprezentovali vobvodním kole Superstar ŠD na ZŠ Tuháčkova, dále se početná skupina sportovců umístila na předních místech v Obvodním kole,,švihadlové soutěže na ZŠ Jihomoravské náměstí. Pro kluky začal dlouho očekávaný jarní turnaj ve fotbale se ŠD Řehořova, ve kterém zatím 2:0 vyhráváme, navštívil nás kouzelník,,waldini s nápaditými triky, který svým uměním zapojil do svého kouzlení spoustu nadšených diváků.ve družinách se rozveselila okna jarními výrobky, které děti s velkou chutí vytvářejí pro nadcházející svátky jara. Vážení rodiče a předškoláci! Připravili jsme tři přípravné bloky pro předškoláky a jejich rodiče. Cílem je seznámit děti s prostředím naší školy, školní prací a usnadnit jim tak nástup do první třídy. Program bude hravou formou zaměřen na rozvoj všech schopností dítěte. Setkání proběhnou v termínech: , , vždy od hod. do hod. ve třídách III. A, B. Těší se na vás učitelky Mgr.Zuzana Luterová, Mgr. Eva Janečková. Podrobnější informace na webových stránkách 11

12 INFORMACE Hra i učení podle Montessori v Černovicích Když jsem navštívila před Vánocemi farmářské trhy, byla jsem překvapena, že zde byly například možnosti i pro děti jako ve formě tvoření jablíček jako svícínku apak také možnost využít zajímavých vzdělávacích pomůcek, kdy děti např. skládaly puzzle jako doplňování do mapy podle kontinentů amnoho dalších věcí. Jelikož zástupce Rolničky paní Jitku Silarszkou znám a rovněž její činnost mi není cizí, spíše jsem se zajímala o druhou zastávku a tou bylo vzdělávací centrum Elefent, kterou zastupuje paní Mgr. Petra Borkovcová. Sídlo je v blízkosti radnice v rodinném domku na ulici Štolcova. Slovo dalo slovo a daly jsme se do řeči a výsledek si můžete přečíst. Chápu problematiku nedostatku míst v našich předškolních zařízeních a také je snahou vedení radnice alespoň částečně tuto problematiku řešit, podporujeme rozvoj nových míst, kam rodiče mohou svěřit dítě po dobu pracovních aktivit. Čtenáře by určitě zajímalo, co mohou děti i rodiče v Elefantu očekávat? Naše centrum se zaměřuje na rozvoj věkové skupiny dětí od narození do šesti let, protože jsme však rodinné centrum, plánujeme rozšířit nabídku vzdělávacích / poznávacích aktivit i pro děti školní, dospělé a seniory. Ráda bych vyzdvihla hlavní prvek centra a tím je individuální přístup apráce v malé skupině. Byla vytvořena dětská Montessori skupina MiniMonte školička, která probíhá vždy v pondělí a v pátek od osmi hodin do půl čtvrté. Jelikož nám velmi záleží na uchování rodinného prostředí, pracují smaximálním počtem pěti dětí, dvě certifikované lektorky. Tyto podmínky jim dávají možnost věnovat se individuálnímu vývoji každého dítěte. Podle zájmu rodičů, bude v centru probíhat školička i během jarních prázdnin, celý týden. Nabízí vaše centrum v současné době mimo školičky i něco jiného? Ano, určitě. Pro rodiče s menšími dětmi v současnosti nabízíme například Montessori výtvarnou dílničku, program znakové řeči Baby Signs, multismyslový kurz Ostrov objevů, Montessori hudebně-pohybový kurz pro děti podle věku. Od března, bude v Elefantu také probíhat projekt Šance, kde budeme, podle principů Montessori, pracovat s předškoláky na usnadnění vstupu do první třídy. Proč jste se rozhodla jít cestou Montessori? Jsem máma téměř tříleté dcery a v průběhu mého těhotenství, jsem přemýšlela, jak pracovat s dítětem, abychom se již v raném věku dorozuměli, aby bylo dítko bystré a zdravě se vyvíjelo. Při studiích jsem poznala různé vzdělávací metody a nejvíce mě zaujal princip práce s dětmi, italské lékařky Marie Montessori. Princip samostatnosti, řádu, propracované edukační materiály, pomůcky a hlavně rozvoj činností v senzitivních fázích, tedy obdobích, ve kterých si dítě učení užívá. Nejde tedy o to, aby dítě umělo psát, Rolnička oslavila 3. narozeniny 8. března oslavilo Rodinné centrum už třetí narozeniny. Na oslavu přišli malí i velcí, pro které bylo připravené tvoření, výborné palačinky a další občerstvení, dětská diskotéka prostě spousta zábavy. Nejdůležitější ale byla báječná atmosféra, která v Rolničce byla celé odpoledne. A za to děkujeme všem, co k nám přišli. Další informace najdete na webových stránkách nebo na tel počítat ve 3 4 letech, ale tehdy, kdy je na to připravené a pokud je k tomu připravené prostředí, neexistuje dítě, které by se neučilo rádo. V Montessori pedagogice je právě připravené prostředí velice důležité. Je to prostor, kde dítě pracuje s pomůckami, které ho rozvíjejí, má možnost být součásti běžného provozu a už malé děti od 18. měsíců mohou pečovat v rámci motorických dovedností osebe iookolí. Jde oto, že pokud mu ukážeme cestu, přizpůsobíme prostředí a domluvíme pravidla, dochází k harmonii mezi tím, co dítě chce a tím co někdy náročnější dospělý očekává. Není Montessori přístup příliš volný, kde si děti mohou dělat, co chtějí? Na tuto otázku odpovídám velmi často. Podstatou Montessori systému totiž není, že děti si dělají, co chtějí, ale že si mohou činnost samy a svobodně zvolit. Svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno jen tak, nebo že lektor vůbec nezasahuje do jeho rozvoje. Jde o pravidla, respektování sebe, okolí a snaha vést (ne nutit) děti k sebedisciplíně a zodpovědnosti od samého počátku. Snažíme se v centru pracovat s rodiči a dětmi od útlého věku, protože právě v období do 3 let dítě vstřebává poznatky z okolí, od rodičů a toto období je pro rozvoj osobnosti jedním z nejdůležitějších. Zeptám se, teď myslím za více rodičů, když například nemám smontessori pedagogikou velké zkušenosti, mohla bych se kvám přijít podívat, jak centrum funguje? Samozřejmě, po domluvě s lektorkami je možné přijít se podívat prakticky kdykoliv (s přihlédnutím na respektování prostoru aklidu dětí). Všechny důležité informace máme také na našich internetových stránkách nebo facebooku. Děkuji za rozhovor. Já také Mgr., Bc. Petra Borkovcová, Elefant Rodinné vzdělávací centrum Brno Služby poskytované Okresní hospodářskou komorou Brno-venkov, Charbulova 168, Brno CZECHPoint vydání výpisu ISVS (rejstříky trestů, výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí, bodové hodnocení řidiče, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů) Datové schránky Vidimace listin a legalizace podpisů Rozhodčí servis při Hospodářské komoře Brno-venkov MYTO CZ Kontaktní místo pro provoz Elektronického mýtného systému Provozní doba: pondělí pátek Tel.: ,

13 Kontrola z magistrátu na černovické radnici nedopadla nejlépe Na březnovém zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice byl projednáván protokol o kontrole, kterou na černovické radnici v průběhu několika uplynulých měsíců prováděl Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna. Kontrola se týkala dodržování zákonů a jiných právních předpisů v oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví města Brna, které jsou svěřeny naší městské části, a obsáhla období od začátku devadesátých let až do současnosti. Po podrobném prostudování kontrolního protokolu musíme bohužel konstatovat, že tato kontrola nedopadla pro městskou část úplně nejlépe. Kromě několika formálních pochybení (např. žadateli o byt nebylo do 30 dnů odpovězeno, zda byl zařazen do seznamu žadatelů či nikoliv) jsou zde popsány i závažnější nedostatky. Jednalo se např. o to, že v případě několika pronájmů nebytových prostor nebyly v předstihu řádně vyvěšeny záměry pronájmu, jak vyžaduje zákon o obcích, příslušné smlouvy neobsahovaly doložky o jejich schválení Radou MČ, někdy také nesouhlasily výměry pronajímaných místností apod. V oblasti přidělování bytů bylo pak objeveno pár nesrovnalostí při bodování jednotlivých žadatelů. Na všechny tyto záležitosti jsme se na zastupitelstvu dotazovali, přičemž nám bylo vedením radnice přislíbeno rychlé zjednání nápravy (např. dojde k celkovému přebodování žádostí o byty, aby byly odstraněny případné další chyby). Jako opoziční strana, která nyní nemá své zástupce ve vedení radnice, máme poměrně omezené možnosti k přijímání nápravných opatření. Proto nám nezbývá než doufat, že popsané problematice bude propříště (ať už radnici povede kdokoliv) věnována ze strany všech zainteresovaných (úředníků i představitelů samosprávy) větší pozornost a pečlivost. Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. MBA Mgr. Pavel Blažík, členové Zastupitelstva MČ Brno-Černovice za ČSSD Přidělování bytů: pořadník ano či ne? Na březnovém zastupitelstvu byla jako jeden z projednávaných bodů diskutována kontrolní zpráva magistrátu, která se věnovala systému přidělování bytů v naší městské části. Vzhledem k tomu, že v Černovicích máme nejvíce městských nájemních bytů na obyvatele ze všech městských částí, domnívám se, že jde o zásadní problematiku. Jak zpráva ukázala, tak není úplně vše v pořádku. JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ Některé chyby jsou méně závažné (podoba písemností). Nezdá se mi správné, že bytová komise, která je poradním orgánem rady a pro radu připravuje návrhy na přidělení bytů, boduje jednotlivé uchazeče podle názoru konkrétního člena komise. Kromě uvedených problémů bych rád upozornil ještě na jinou skutečnost, kterou jsme opakovaně kritizovali ještě jako členové rady. Zastupitelstvo městské části schvaluje pravidla pro přidělování bytů, která v případě Černovic obsahují pouze kritéria pro přidělování bodů těm, kdo si zažádají o byt. I proto jsem na zasedání zastupitelstva navrhl jednoduché doplnění současně platných pravidel, jehož cílem bylo reagovat na zmíněnou kontrolu a především zakotvit povinnost pro radu řídit se přidělenými body, tedy mít pořadník. Vzhledem k tomu, že návrh byl přednesen až na zastupitelstvu a nebyla možnost ho předem diskutovat, byla rada pověřena, aby se tímto návrhem zabývala. Pevně věřím, že odpovědní členové rady a posléze i zastupitelé si uvědomí, že systém, který bude přesně nastavený, bude transparentní a omezí co nejvíce subjektivní hodnocení jednotlivých radních či členů bytové komise, je pro Černovice vhodný a prospěšný. Ing. Ladislav Kotík, zastupitel (TOP 09) Nebuďme lhostejní CHRAŇME SEBE I OKOLÍ Jak jinak bych nazval tento článek, kterým se snažím vyzývat naše občany, aby si chránili bezpečí domovů. Při setkání s občany často slyším, že v domech a bytech dochází k různým krádežím, vloupáním do sklepů a k nežádoucím návštěvám v jejich obydlí. Je nutné zdůraznit, že právě bezpečí je u každého člověka na předním místě. A proto nepodceňte vlastní pohodlnost zamykejte za sebou vchodové dveře domu a dveře od vchodů do sklepních prostorů. Neotvírejte a nepouštějte neznámé lidi, kteří pod různými záminkami se chtějí dostat k nám do soukromí. Již na začátku roku se o tom přesvědčila starší seniorka spodního sídliště. Neznámí mladí lidé požadovali aprosili otrochu vody v důsledku jejich vyčerpanosti. Výsledek si však dokážete sami domyslet. Pro důvěřivou občanku Černovic to byl zážitek na velice dlouhou dobu. Jako dobře udělaný vtip železná neděle mi přišla akce, kterou jsme prověřovali společně s Vlastimilem Laškou, předsedou Komise bezpečnosti a veřejného pořádku a zároveň bránili skupině chytráků, kteří nabízeli starším osobám a málo zdatným odvoz železného šrotu, vyklizení jejich sklepů a výpomoc s odnášením nepotřebných věcí přímo z bytu či domu. Tak vypadala propagační nabídka služby, která byla vylepená na vstupních dveřích domů snad po celých Černovicích. Včasným zásahem a prevencí městské policie dobře udělaný vtip železná neděle byla neúspěšná. Nebuďme proto naivní buďme více obezřetní! Někteří z našich občanů bohužel z vlastní zkušenosti už vědí, že chránit si svůj majetek je velice důležité. Na ulicích se nachází spousta zlodějů a podvodníků, kteří využívají slabosti a nepozornosti lidí majících něco cenného. Tito narušitelé nemají žádné zábrany v chování i ve svém svědomí a nelze očekávat, že se jejich počet bude snižovat. Z dostupných informací a ve spolupráci s kolegy klubu zastupitelů KSČM zjišťuji, že v naší městské části nejvíce dochází k vloupání Pokračování na straně 14 13

14 JAK TO VIDÍ ZASTUPITELÉ KULTURA pokračování ze strany 13 do osobních vozidel a k vykrádání zahradních chatek. Snažme se proto společně chránit naše majetky a vzájemně si vypomáhat, abychom předešli těmto činům. Mobilní telefon snad vlastní každý občan a telefonní čísla na městskou policii 156 apolicii České republiky 158 jsou známé všem. Nebojte se, volejte ihned, když uvidíte narušující nebo podezřelé jednání. Nevnímejte volání a upozorňování jako žalování. Chráníme sebe i okolí. Zapomeňme na doby, kdy nás po 22 hodině vyrušily jen opilecké árie pod okny domu. Dnes je jiná doba! V dnešní moderní době, která v důsledku velké míry nezaměstnanosti plodí sociálně patologické jevy, dochází k navýšení trestné činnosti a morálka člověka se vytrácí z naší společnosti. K těmto lidem máme určitou lítost a snahu pomoci, ale podporovat jejich špatné chování nelze! Pro názorný příklad slušného chování a ohleduplnosti občanů, se rád zmíním opomoci pana Jiřího Rady, který zabránil odjet řidiči nákladního vozu z místa dopravní nehody, při které poškodil dvě osobní vozidla. Dále upozorňuji na připomínky občanů k obtížnému parkování ve spodním sídlišti, kde se provádí rekonstrukce kanalizace. V současné době parkování vozidel u domů vyžaduje obrovskou dávku trpělivosti. Proto jsem přivítal návrh předsedkyně Komise k projednávání přestupků a předsedy Komise bezpečnostní a veřejného pořádku vstoupit do jednání s městskou policií ke zmírněnému opatření a větší schovívavosti při kontrolách. K řešení a spolupráci s městskou policií pomohl pan místostarosta Ludvík Kadlec. Od městské policie osobně uvítám také zvýšený dohled na zakládající černé skládky u sběrných středisek, především na ulici Blatouchová, kde neznámí pachatelé pravidelně hromadí různý odpad. Nevěřím tomu, že by se toho dopouštěli občané, které znám a potkávám už řadu let. Mezi další černé skládky patří i skládka u cesty před zahradní kolonií Řehořova, kterou zřejmě zakládají někteří lhostejní zahrádkáři a čekají na kouzelné mávnutí proutkem a sama zmizí. Mám snahu společně s panem starostou Ing. Jiřím Hladíkem a pracovnicí Odboru životního prostředí a dopravy odstranit zahradní skládku, ale co bude dál? Mám obavu, aby se tento úkaz neopakoval a nenásledoval by tak zdárný příklad černých skládek u sběrných středisek. Na závěr bych všem občanům, kterým není lhostejnost cizí, poděkoval za spolupráci aspolečné předcházení špatným jevům v naší městské části, které nás tak trápí. Všem spoluobčanům přeji krásné jaro a veselé Velikonoce S pozdravem Jiří Vítek, zastupitel KSČM MČ Brno-Černovice Petra Quittová vás srdečně zve na akci: , od hod. Místo konání Hostinec Slunečnice. Základní škola, Brno, Řehořova 3, vyhlašuje 1. ročník soutěže v keramickém tvoření HLINĚNÝ ŘEHOŘ I. Soutěž je určena dětem z černovických MŠ, ZŠ a ZUŠ. Téma pro první ročník: SVĚT POHÁDEK Zahájení soutěže: Slavnostní vernisáž s vyhlášením výsledků se uskuteční v hodin v pátém patře ZŠ Brno, Řehořova 3. Výstava bude otevřena pro veřejnost ve dnech od 15 do 18 hodin. Hodnotitelé prvního ročníku: Milena Jakubíková výtvarnice, Pavel Bezůšek keramik, MgA. Marek Urbanovský malíř a restaurátor, Ing. arch. Josef Hajný, Markéta Vlašánková výtvarnice, Bc. Petra Quittová místostarostka MČ Každý soutěžící kolektiv získá 1., 2. a 3. místo. Výtvory dětí budou vyfotografovány a kolektivy obdrží fotoalbum. Soutěž podporuje Městská část Brno-Černovice. Koordinátorka soutěže: Mgr. Bohdana Zapletalová Velikonoční vystoupení dětí dne (středa) V rámci jarní atmosféry se představí s pásmem písniček a tanečků děti z Mateřské školy Elišky Krásnohorské. Setkání se koná v Sociálním domě na ul. Charbulova 84, Brno ve hod. Srdečně vás zve Sociální a kulturní komise RMČ Brno-Černovice 14

15 Jindřich Valenta *narozen 1956 v Brně Napsal básnickou sbírku: Sluneční vítr (2004), Pepř v srdci (2006), Bezpalcý svět (2008) Mezi své oblíbené básníky řadí Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, Ivana Blatného, či J. H. Krchovského. Jindřich Valenta publikuje i časopisecky, několikrát v časopise Host. Vystupoval v klubu na Leitnerově v Brně. Často se účastní literárních večerů například v Galerii pod Petrovem, ale také v Praze v klubu Damůza v Řetězové, v knihkupectvích Academia, Národní knihovně, Galerii Alfonze Muchy v Ivančicích, či v klubu na ul. Dlouhé v Praze. V dubnu 2009 byl přijat do Obce spisovatelů. Zajímá se o literaturu, astronomii a hudbu. V létě rád cestuje do Středomoří. Co se dělo a bude dít na Základní umělecké škole, Brno, Charbulova 84 Žáci ZUŠ Charbulova se zúčastnili různých soutěží, ze kterých si odnesli pěkná ocenění: Okresní kolo národní soutěže ZUŠ (rok 2014) hra na klavír Michela Halaštová 2. místo ve III. kategorii (žákyně p. uč. E. Podařilové) hra na kytaru Daniel Špunda- čestné uznání v 0. kategorii (žák p. uč. Z. Halašty) Tomáš Brauner 2. místo ve III. kategorii (žák p. uč. Z. Halašty) Vítězslav Halašta 1. místo v V. kategorii s postup. do krajského kola (žák p. uč. Z. Halašty) Johanka Brdečková 2. místo v V. kategorii (žákyně p. uč. Š. Ječmínkové) komorní hra kytarové duo : J. Brdečková a O. Brdečko 3. místo v I. kat. (žáci p. uč. Š. Ječmínkové) Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance březen 2014 p. uč. Lenka Švandová: choreografie Koho spolkne vysavač ocenění za nápadité ztvárnění a taneční provedení nominace do celostátní přehlídky choreografie Časohraní ocenění za tvořivé zpracování námětu a výběr hudby p. uč. Dagmar Nejedlá: choreografie O čem stromy povídají ocenění za tanečnost a společný prožitek Žákům a jejich pedagogům srdečně blahopřejeme. Srdečně zveme na další akce školy: v hod. Slavnostní koncert tanečního oboru v divadle Bolka Polívky v hod. Jarní koncert žáků a jejich hostů v sále školy ZUŠ 22. a od do hod. se konají přijímací zkoušky do všech oborů. Náhradní termín přijímacích zkoušek je od do hod. V případě dotazů volejte na telefonní číslo: odpoledne v hod. Slavnostní koncert hudebního a literárnědramatického oboru v sále školy, součástí koncertu je vernisáž prací žáků výtvarného oboru v hod. I. absolventský koncert v sále školy v hod. II. absolventský koncert v sále školy Na setkání s vámi se těší ředitelství a pedagogický sbor školy. Zderadův sloup Chodím zde často z Masného růžku se zlatavým mokem v duši a údech prokletí staletí leží zde v pokoře a šifrovaných slovech studený jarní déšť nemilosrdného Bonifáce dusí až k zbláznění není zde místo pro soucit jen vražda a nenávist středověkého kalendáře KULTURA SPORT Svitavu míjím s úlevou přes šedý most a odér dávných jatek již jsem skoro doma jen najít klíč v kapsách kde je nahořklý zmatek lampa již svítí u nočního stolku nech mě spát tvé oči vidím mnohokrát když mne přes řeku budíš se zbrojnoši svými prosím, nech mě spát chci utonout v noci Jindřich Valenta Informace Černovického sdružení Černovické sdružení uspořádalo v posledních měsících několik akcí a na další vás nyní chceme pozvat. V rámci cestovatelských besed jsme se podívali díky panu Jurzovi na Ukrajinu, farář Jan Kotík z Brna-Řečkovic nám vyprávěl o cestě traktory do Tanzánie a sympatická japonská doktorandka Yuko nám vyprávěla o své rodné zemi. Kromě cestování jsme uspořádali i úspěšný taneční večer s kapelou Louisovi sirotci. V běhu je také fotografická soutěž na téma Moje Černovice, o které se můžete dočíst na našich webových stránkách. Rádi bychom vás také pozvali na další akce: (sál Psychiatrické nemocnice) Cestovatelská beseda Gruzie (park Řehořova) Fotografický workshop pro děti (park Řehořova) Komentovaná prohlídka Černovic s výkladem o historii (park Řehořova) Májové trhy s divadlem, občerstvením a dalším doprovodným programem pro děti i dospělé (sál Psychiatrické nemocnice) Cestovatelská beseda na téma Kola pro Afriku Ladislav Kotík, předseda Černovického sdružení Zprávy z biatlonu Letošní zimu, nezimu, se novým fenoménem v českém sportu stal bezesporu biatlon. V zemi s 9 miliony fotbalových a hokejových trenérů (skromný odhad) náhle vyrostlo 8 a půl milionu biatlonových odborníků. Dovolte nám představit vám alespoň tři, kteří tímto sportem žijí nejen letos, ale i dlouhé roky předtím, než Česko objevilo biatlon. Alena Prášilová, dnes paní inženýrka v konstrukci ZKL a hlavně trenérka našeho žactva, dříve sportovkyně, která prošla volejbalem a biatlonem, takže zná problematiku nejen běhu na běžkách a střelby, ale také všesportovní přípravu z jiných oblastí sportu. 15

16 SPORT INZERCE Mirka Hošková, brněnský Ondřej Rybář v sukních (popravdě řečeno, ještě jsem ji v sukních nikdy neviděl), majitelka firmy MH Sport, úspěšná juniorka, maminka a trenérka na divoké vodě (mistryně světa Kateřina Hošková je její dcera), která ke sportu přistupuje nadmíru profesionálně, rozbory videí, nové trendy a jejich aplikace a podobně. Přístup profesionální a na plný úvazek, avšak v amatérských podmínkách, t.j. jako všichni ostatní, zadarmo. No, a protože obě výše uvedené jsou na všechny kolem hodné a milé, tak na mě zbyla úloha toho bručícího, zlého muže, který se spolu s dalšími v pozadí starají o chod celého klubu. Ale proč pasáž o trenérech a lidech v pozadí? Protože za úspěch může závodník, za neúspěch trenér! Ale bez obou by nebyl ani úspěch, ani neúspěch. A tak jako byl úspěšný český biatlon v Soči, tak byl úspěšný brněnský-černovický biatlon v České republice. Posuďte sami: Celosezonní soutěž Český pohár: jednotlivci 2x 1. místo Hana Franzová starší žačky, Romana Vlčková veteránky, 2x 3. místo Emma Franzová starší žačky, Bára Babánková mladší žačky družstva: žáci 2. místo, dospělí 4. místo se ztrátou cca 4 body na třetí místo (se ziskem cca 1500 bodů) Mistrovství ČR: 2x 1. místo Bára Babánková mladší žačky, štafeta Emma Franzová a Hana Franzová starší žačky 2x 2. místo Bára Babánková mladší žačky, Hana Franzová starší žačky 1x 3. místo štafeta Adam Babánek a Hynek Škrabal mladší žáci 6. Zimní dětská olympiáda: 4x zlato Bára Babánková mladší žačky, Emma Franzová a Hana Franzová starší žačky, štafeta Bára Babánková, Emma Franzová a Hana Franzová žačky. 2x bronz Jana Follerová mladší žačky, Hana Franzová starší žačky Jednotlivé závody Českého poháru: žáci 4x 1. místo, 1x 2. místo, 5x 3. místo dospělí 3x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo Co k tomuto výčtu dodat? Celkem vystoupili zástupci našeho klubu na bednu 32x, na pódium ještě asi desetkrát. Medailové umístění si odvezlo 8 závodníků z celkových 18, kteří nastoupili na start jednotlivých závodů. A tak lze konstatovat, že ač zima byla téměř bez sněhu, nám se podařila nejlépe v celé historii klubu a prokázali jsme, že nejen Letohrad, Jablonec nad Nisou, Jilemnice a Nové Město na Moravě, ale i Brno patří mezi bašty českého biatlonu, a pokud všichni naplní bezezbytku význam slova amatér srdcař, tak můžeme alespoň částečně konkurovat i profesionálním klubům. Děkujeme tímto všem, kteří nás podporují, zejména ÚMČ Černovice, oběma ZŠ, kde máme tréninkovou základnu, Jihomoravskému kraji, ZKL a. s., MH Sportu, Českému svazu biatlonu, ale zejména všem těm, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch našeho klubu. A pokud vás biatlon zaujal a tento článek přesvědčil, že i mezi vinohrady to má smysl, podívejte se na kde jsou kontakty, a přijďte mezi nás. Spokojený předseda klubu Vít Effenberk Informace o úspěších O víkendu se na vybraných kuželnách celého Jihomoravského kraje konala mistrovství JMKKS (Jihomoravského krajského kuželkářského svazu). Do něho se úspěšně zapojili i tři naši hráči, kteří si zajistili postup na MČR: Naše juniorka Iva Rosendorfová předvedla v sobotu ve Vyškově při příležitosti mistrovství JmKKS juniorek 2014 třetí nejlepší výkon ze všech třinácti startujících hráček. Za výkon 531 poražených kuželek, tak získává bronzovou medaili a právo účasti na MČR. Ve stejný den a stejném místě se odehrálo mistrovství JmKKS seniorek pro rok 2014 a do něj se zapojila i naše Libuše Janková. Ze všech čtrnácti startujících hráček se vešla do postupující devítky, která si zajistila účast v semifinále MČR seniorek. Čtyřicet nejlepších seniorů z oblastních přeborů Jihomoravského kraje zavítalo opět v sobotu do Ratíškovic na Mistrovství JmKKS seniorů Mezi nimi byl i náš hráč Radek Rozsíval, který za výkon 535 poražených kuželek obsadil 11 místo. Společně z dalšími, dnešními devatenácti nejlepšími hráči může slavit postup do semifinále MČR seniorů. Všem třem hráčům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci kuželkářského oddílu TJ Sokol Brno IV. NONSTOP svoz zesnulých Koliště 7 Lužánecká 2a Jihlavská 1 Vídeňská 9 Pekařská 52 tel.: tel.: tel.: tel.: tel.: Černovická míle v tradičním termínu a čase se uskuteční již 21. ročník tradičního silničního běhu. Pro bližší informace sledujte naše stránky Všechny vás co nejsrdečněji zve KB Střelka Brno 16

17 INZERCE 17

18 INZERCE 18

19 INFORMACE INZERCE Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje realizuje v letošním roce projekt Senioři sobě II. Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na seniorech, posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu. Základním principem projektu je využití aktivních a spolehlivých seniorů kurýrů prevence k oslovování vrstevníků ve svém okolí, kteří žijící osamoceně, málo vycházejí z domu, mají zdravotní problémy apod. a snadno se tak mohou stát obětí trestného činu. Kurýři prevence se zúčastní semináře, na kterém budou proškoleni ve výše zmíněných oblastech, dostanou k dispozici informační materiály a dále pak budou působit na své vrstevníky formou osvěty. Seminář se bude konat v 9.00 hod, v administrativním centru krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno. Program semináře: Úvod Prevence kriminality Muzikoterapie Zdravá výživa Pokud se chcete stát kurýrem prevence, můžete se přihlásit na adrese: Motto: Už máte vypálené? Ano. Klub přátel dobré slivovice Černovice vás srdečně zve na 4. ročník Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který se uskuteční pod záštitou starosty Černovic Ing. Jiřího Hladíka v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí v neděli 4. května 2014 od 14 hodin. Přihlášené vzorky po zhodnocení degustační komisí v pátek 4. dubna 2014 budou na koštu k dispozici všem vystavovatelům, černovickým spoluobčanům ajejich hostům k volnému požití. Košt bude zahájen vyhlášením výsledků v kategorii Slivovice, Meruňkovice, Jablkovice a Ostatní ovocné destiláty, předáním diplomů a cen. Občerstvení po celou dobu koštu zajištěno. VSTUP VOLNÝ. Řádková inzerce Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, střech, plotů aj. Tapetování, zednické práce Černovice a okolí. Platba hotově sleva 250 Kč. Tel , mobil: Trápí vás bolesti zad, nebo si chcete pouze odpočinout. Nabízím profesionální a kvalitní masáže v klidném prostředí za příznivé ceny a věrnostní program pro stálé klienty. Další služby studia: pedikúra, kosmetika, infrasauna aj. Relaxační studio Profi, Krásného 20, Brno-Juliánov, tel.: Hledáme rodinný dům v této lokalitě Slatina, Šlapanice a Černovice, popřípadě byt 3+kk až 4+1. Zároveň hledáme menší byt na investici max Pokud takovou nemovitost vlastníte, neváhejte mne kontaktovat. Děkuji Klimešová Vyměním 2+kk s lodžií, výtah, rozloha 54 m 2 na ul. Krausova 6 za větší. Mobil: Prodám byt ve Slatině 3+1 v OV byt po rekonstrukci, dům po revitalizaci. Mob.: Pronajmu dlouhodobě garáž v areálu Kneslova nad léčebnou. Mob.: Za blahopřání děkují Pan M. Dušek, pan Jaroslav Fišer, paní Věra Hrubá, paní Marie Lančová a Dr. Oldřich Lanča, paní Eliška Papežová, paní Olga Šebestová, pan Miroslav Talpa, paní Josefa Veselá, paní Miloslava Wildmannová, 19

20 Zemřel prof. Milan Jelínek, první polistopadový rektor Masarykovy univerzity, který mládí prožil v Černovicích V restauraci Slunečnice se uskutečnila Poctivá zabijačka Ranní náledí Vyšlo 1. číslo Černovin Na fasádě rohového domu ulic Elišky Krásnohorské a Vítězslavy Kaprálové se objevily uliční tabule nového formátu V ZUŠ na Charbulově ulici se v podvečer uskutečnil žákovský koncert V zahrádkách začaly kvést talovíny a krokusy Zastupitelstvo města Brna odmítlo prodej pozemků na Černovické terase pro americkou dodavatelskou firmu Amazon Na nájezdu z ulice Ostravské na Černovickou došlo ke srážce dvou osobních automobilů Jednání o prodeji pozemků pro firmu Amazon byla obnovena Na ulici Mírové byla odstraněna veřejná ruční pumpa, čerstvý asfaltový povrch chodníku ukazuje, že zásah byl proveden nedávno. Z vyčištěného prostoru poblíž železničního mostu na konci ulice Mírové byl obcí vybudován výběh pro psy. Prostor je oplocen. V zahrádkách působí již dva včelaři Po poledni silná přeháňka s kroupami V kulturním domě Charbulova 3a divadelní studio Dialogy sehrálo kabaretní show podle hry Jiřího Brdečky Limonádový Joe V zahrádkách začaly kvést podběly a ladoňky Začaly kvést smetánky lékařské (pampelišky) Havárie dvou vozidel na Ostravské ulici Začal kvést zlatý déšť (zlatice forsythie). Distribuce informačního materiálu k předpokládané výstavbě internetového zasílatelského obchodu Amazon podepsaného starostou městské části Brno-střed Mg. Liborem Šťástkou Vyvrcholil příliv teplého vzduchu, teplota dosáhla 18 C. Skončilo dlouhé teplé a suché období. V restauraci Slunečnice se uskutečnil jazzový večer Louisovi sirotci výročí obsazení Československa v roce 1939 nacistickým Německem. Ochladilo se a začalo pršet Zastupitelstvo města Brna v dalším hlasování opět odmítlo prodej pozemků pro firmu Amazon na Černovické terase Jaro začalo v hod. V zahradě Psychiatrické nemocnice proběhla prořezávka náletových křovin. V Húskově ulici začala kvést magnolie, v zahrádkách meruňky Dvě propagátorky Svědků Jehovových roznášely po obce pozvánky na Slavnostní setkání k výročí úmrtí Ježíše Krista dne v Kr. Poli Další zvrat v možné výstavbě internetového obchodu Amazon. Firma chce do Černovic, přestože je ji nabízena plocha u letiště v katastru Tuřany. Grafické pozůstatky policejního šetření dopravní nehody na vozovce ulice Kovácké dokumentují, že zde před několika dny došlo k dopravní nehodě tří osobních automobilů. U Krajského soudu v Brně proběhlo odvolací řízení v případě trestního stíhání Makedonce Dominika Germeše, který v květnu minulého roku na Olomoucké ulici, ve směru z města, poblíž benzinové pumpy, vybrzdil jiné vozidlo, které ve snaze zabránit vzniku dopravní nehody vjelo do sousedního jízdního pruhu, kde narazilo do třetího vozidla, které nárazem bylo odhozeno do boku, narazilo na obrubník a převrátilo se. Na poškozených vozidlech vznikla škoda minimálně Kč. U Městského soudu obdržel Makedonec 8 měsíců vězení, u odvolacího soudu 2 roky. V severní části ulice Elišky Krásnohorské pokračují stavební práce na budování kanalizace a dalších sítí Policie ČR prohledávala břehy a koryto Svitavy poblíž mostu ulice Černovické Skupina tří snědých mladíků napadla na ulici Zvěřinově vozíčkáře. Pachatelé uprchli směrem k ulici Masné. Začaly kvést jahodníky. Měsíc březen byl nejteplejší za posledních 50 let Firma Amazon ukončila svůj zájem o nákup pozemků na Černovické terase Černovické sdružení a další subjekty uskutečnily v Sociálním domě na Charbulově ulici akci s názvem Velikonoce v Černovicích, kde se uskutečnila soutěž v pečení mazanců, díly pro děti, pletení pomlázek spojené s velikonočními zvyky a tradicemi. V odbočce ulice Charbulovy směrem ke stolařství Miros, před začátkem cyklistické stezky se nachází hrobeček domácího mazlíčka Bobečka s baldachýnem a nápisem Odpočívej v pokoji a klidu V odpoledních hodinách došlo na ulici Černovické, poblíž přemostění ulice Olomoucké k dopravní nehodě dvou osobních automobilů V odpoledních hodinách první bouřka s vydatnými srážkami. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Mgr. Miroslav Kubík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Ludvík Kadlec, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrky následujících čísel: 9. 5., Autoři fotografií v tomto čísle: archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VV OSH Ostrava město ve spolupráci s OORV Ostrava město vyhlašuje

VV OSH Ostrava město ve spolupráci s OORV Ostrava město vyhlašuje VV OSH Ostrava město ve spolupráci s OORV Ostrava město vyhlašuje 0. ročník netradiční přípravy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí pod názvem Odborná rada velitelů při OSH Ostrava se rozhodla uspořádat

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD

v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, \I, POZARNlRAD v,,, v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA v MESTA SEDLCANY č.3/2012 'v, v \I, POZARNlRAD Zastupitelstvo města Sedlčany se na svém zasedání dne 27.2.2012 usnesením č.120 /2012 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Článek 1 Obecné ustanovení

Článek 1 Obecné ustanovení MĚSTO TŘINEC 2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, a znalosti obsluhy taxametru řidiči vozidla taxislužby

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města (Jj) fhiaoif M f S T O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města Zastupitelstvo města Opočno se na svém zasedání konaném dne 22. 6. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o.

Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. Plán školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Třebechovice pod Orebem organizační jednotky Města Třebechovice p.o. na rok 2012 _ 27.01. Bezpečnost práce členů JSDH při výkonu služby /pátek/

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy

schváleno: 25.5.2005 účinnost: 01.07.2005 změna: zpracovatel: odbor dopravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více