SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23 Texty neprochází češtinářskou korekturou. Omlouváme se za případné chyby. Úvodem...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23 Texty neprochází češtinářskou korekturou. Omlouváme se za případné chyby. Úvodem..."

Transkript

1 Studentské nezávislé noviny Březen 2009 Číslo 3 Ročník 16 SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23 Texty neprochází češtinářskou korekturou. Omlouváme se za případné chyby. Úvodem... Přeji všem dobrý den. Chtěla bych vám představit nové vydání našeho časopisu. Doufám, ţe se v tomto novém čísle dočtete zajímavé informace ze školy, ale nejen z ní. Máme za sebou první pololetí tohoto školního roku a také pololetní vysvědčení. Doufám, ţe většině dopadlo tak, jak si přáli. Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů do nového pololetí. Máme za sebou i jarní prázdniny a konečně je tu jaro, tedy alespoň podle kalendáře. A všichni se jistě těšíte na Velikonoce. Uţijte si je, jak nejlépe to půjde, moc volna uţ nás nečeká ;) S pozdravem LK a celá redakční rada. Kopírování Jistě jste jiţ zaregistrovali, ţe došlo ke změně a staré kopírky na mince nahradily kopírky nové. Nachází se na stejných místech jako dříve, to znamená, ţe jednu najdete u hlavní vrátnice a druhou ve školní knihovně. Oproti starým, které se odebraly na zaslouţený odpočinek, kopírují kvalitněji, jsou barevné, můţete kopírovat aţ do formátu A3 nebo zadat rovnou oboustranný tisk, zmenšovat a zvětšovat. Tentokrát ale nejsou na mince, ale na čipy. K zaplacení kopírování pouţijete stejný čip, který máte na stravování. Jen je potřeba ho aktivovat na novou sluţbu a nabít finanční částkou. To vše můţete udělat v kanceláři evidence stravy, u školní jídelny. Cena za kopírování černobílé A4 1,50 Kč A3 3,00 Kč barevné A4 7,00 Kč A3 14,00 Kč 1

2 V současné době je systém nastaven tak, ţe na čipu musí zůstat minimální částka 14 Kč, tak je potřeba o ně navýšit finance, kterou na něj vloţíte. Pro kopírování není moţné pouţít peníze na úhradu stravy nebo ubytování. Do budoucna se počítá s tím, ţe na tyto kopírky budete moţno posílat i tisk z počítačů na školní síti. mimi B r něnské kolo Poslední zkouška Najednou je pondělí 2. února a to znamená, ţe je poslední zkouška před Brněnským kolem, ve kterém budeme soutěţit s mou kamarádkou Lenkou ve zpěvu lidových písní. Jdeme letos soutěţit poprvé. Měli jsme jít skoro všichni z naší Hudební popové skupiny, ale chřipka zařádila a náš válečný oddíl se rozpadl. Zůstaly jsme jen dvě bojovnice, já a Lenka. A kdyţ jsme se dozvěděly, ţe nám onemocněl i Vašek (náš klavírní doprovod), padla na nás doslova deprese. Ale pak jsme si řekly, zkusíme to! A tak jsme vstoupily hned druhý den do Brněnského kulturního centra na Radnické ulici. Kdyţ jsme slyšely výkony našich soupeřů, měly jsme sto chutí se hned nenápadně vytratit. Bojovný duch ale zvítězil a zazpívaly jsme písničku: Široký, hluboký a zdálo se nám, ţe se docela povedla. Vyhodnocení poroty se vleklo a pak k našemu překvapení a velké radosti jsme získaly třetí místo. Na další soutěţ ve zpěvu populárních písní Brněnského vrabečka jsme se vypravily také. Šel s námi i další člen naší kapely Vašek náš klavírní doprovod, který se rozhodl soutěţit. Sice se ještě po nemoci necítil zcela fit a zpočátku nechtěl jít, ale přemluvily jsme ho. Tentokrát jsme soutěţili ve velkém sále v Bílém domě na Ţerotínově náměstí, který pojme aţ 400 diváků a na velkém jevišti jsme měly malé dušičky. A ostatní soutěţící to byli muzikanti a zase pořádná konkurence! Nejvíc se nám líbila čtyřčlenná skupina chlapců, kteří zpívali krásně bez doprovodu a taky se umístili na prvním místě. A náš kamarád Vašek, který nechtěl jít, získal druhé místo, ale půl tohohle vítězství je i naše, protoţe kdybychom ho z postele nevytáhly, nemá nic. V Brněnském kole jsme byli poprvé, získali jsme nové zkušeností i ocenění, uţ víme, co nás čeká a do příští soutěţe budeme hodně zkoušet, protoţe my chceme uspět zase. Baruška 2

3 Všem žákům i vedoucím zájmových útvarů děkujeme za jejich práci a pěkné umístění. Jméno: Hudební kategorie: Umístění Barbora Štěpánková, Lenka Ivanová Zpěv lidové písně - 3. místo Hudební skupina (pop) dua Václav Dejmek Zpěv populární písně 2. místo Hudební skupina (pop) Brněnský vrabeček Výtvarné kategorie: Matěj Krč - ZÚ Fotovideo Fotografie Čestné uznání Tomáš Beran - ZÚ Fotovideo Fotografie Čestné uznání Nicol Ličmanová Obaly na květináče Čestné uznání Marcela Šedivá - ZÚ Graffiti Nicol Ličmanová Modré graffiti Čestné uznání Marcela Šedivá - ZÚ Graffiti Michaela Libosvárová, 3 polštářky ZOO Čestné uznání Ivana Martinů - ZÚ Textilní techniky (pejsek, myš, dikobraz) Nikola Procházková Radka Viktorová - ZÚ Tvořivá dílna Proutěné velryby Barona Prášila 2 ks Cena poroty Vratislava Půčková - ZÚ Tvořivá dílna Město andělů Cena poroty Marie Maňásková Pavla Lejsalová Květa Vykoukalová ZÚ Tvořivá dílna Hedvábí voskové soupravy; Modrá a oranţová, Šál, vázanka, motýlek Zvláštní cena poroty Lenka Holešinská, Markéta Šlechtová Petra Mládková, Hana Stejskalová ZÚ Oděvní tvorba Lenka Havlíková, Pavla Lejsalová, Marie Maňásková, Květoslava Nagyová, Lenka Pešová, Lucie Vrbíková -ZÚ Šití Polštáře (2 ks) Dekorační obrázky do kuchyně Čestné uznání Čestné uznání Lucie Vrbíková - ZÚ Šití Prostírání na poličku Čestné uznání Květoslava Nagyová - ZÚ Šití Jarní polštáře (Narcisy, Čestné uznání Tulipány) Jan Zaoral - ZÚ Návrhářství Koberečky (4x) Čestné uznání Marek Kudláček - ZÚ Kresba a malba Vnitřní vesmír Čestné uznání 3

4 Z e š koly Den památky obětí holocaustu Ve čtvrtek 24. ledna 2009 se Centrum volného času podílelo na vzpomínkové akci u příleţitosti 5. výročí Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, která se konala v Základní a mateřské škole, Brno, Merhautova 37. Slavnostní vzpomínka byla pořádána ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Ţidovskou obcí Brno a ZŠ a MŠ Merhautova 37. Akce se nám velmi líbila, k čemuţ přispěla i návštěva dvou ţen, které si toto peklo proţily. Celou akci doprovázela vystoupení zájmových útvarů a výstava výtvarných prací ţáků na téma holocaust. Na akci se také spolupodíleli členové zájmového útvaru dramatického, keramického, graffiti, kresba a malba, návrhářského a Pěvecký sbor z naší školy. Celkově bychom akci hodnotili jako velmi pěknou a naučnou. vaťa a RoSa 20. výročí partnerství Brno Stuttgart V úterý 27. ledna proběhl na naší škole slavnostní koncert u příleţitosti oslav 20. výročí partnerství Brno Stuttgart. Koncert se konal ve společenském sále a vystoupily na něm studentské orchestry a pěvecké sbory z partnerských škol obou měst. 4

5 60. výročí založení školy Uţ je to 60 let, co se v naší škole začali vzdělávat první ţáci. Je pravda, ţe za tu dobu škola vystřídala řadu jmen a sídlí uţ na třetí adrese (Kounicova, Orlí, Čichnova). Bylo by zajímavé vědět, kolik ţáků naší školu za tu dobu navštěvovalo. Hlavní oslavy kulatého výročí proběhnou v sobotu 6. června Od 10 do 16 hodin se koná v prostorách školy den otevřených dveří a akademie ţáků školy. No a od 18 hodin začíná slavnostní večer v hotelu Voroněţ. A co popřát oslavenkyni? Hlavně aby zůstala věčně mladá, přitaţlivá pro nové ţáky a i přes tu šedesátku se nechystala do důchodu. mimi S port Lyžařský výcvik No nazdar, studenti, tak pololetí máme za sebou. Doufám, ţe nedopadlo katastroficky, ale před sebou máme ještě celé druhé pololetí, takţe se to ještě dá spravit. Chtěl bych vám oznámit, ţe se ve dnech ledna 2009 uskutečnil lyţák pro ročník, ale kvůli tomu, ţe se přihlásilo hodně prváků, tak tam jelo i pár jejich tříd taky. Jinak já taky jedu na lyţák, ale aţ na ten v březnu. Chtěl bych vás upozornit na takovou maličkost, vezměte si helmu a nemyslete si, ţe se tam nehodí, právě naopak. Na lednovém lyţáku se staly dva menší úrazy, oba dva to přeţili, ale kdyby měli helmu, bylo by to pro ně lepší. Takţe prosím, vezměte si helmy a nepodceňujte to. Takţe abych to všechno upřesnil, lyţovalo se tam 5

6 velmi dobře, sněhové podmínky byly skvělé a já jen doufám, ţe aţ tam pojedeme my, tak tam nějaký ten sníh zůstane, jinak budeme muset jezdit kaţdý den na Praděd. A dozvěděl jsem se, ţe tam na ubytovně velmi dobře vaří, tak doufám, ţe je to pravda a uţ se moc těším. Jo, a jestli budu mít moţnost napsat další článek o tom druhém lyţáku, tak se uţ moc těším. No a to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Díky moc a zatím ahoj u příštího vydání. Č.d.l.k. Šachový úspěch se druţstvo šachistů vedené p. vychovatelem Procházkou (A2/9) zúčastnilo soutěţe v šachách. Druţstvo sloţené ze Zbyňka Fice, Tomáše Votavy, Vojtěcha Jurečky, Richarda Kintera, Adama Kučery a Tomáše Zoufalého obsadilo vynikající 3. místo. Gratulujeme!!! RoSa a vaťa P o z v á n k a d o k i n a Stmívání Minulý měsíc jsem se s kamarádkou rozhodla, ţe navštívíme v kině Olympia nový americký film Stmívání. Vše začíná tak, ţe hlavní hrdinka tohoto romantického hororu Bella, ţijící se svojí matkou, se rozhodne sblíţit se svým otcem, a proto se k němu na nějakou dobu nastěhuje. Její otec bydlí v malém deštivém městečku Forks, kde Bella začíná navštěvovat i svou novou školu. Uţ první den si tam najde 6

7 několik přátel a velmi ji zaujme okouzlující a tajemný kluk jménem Edward Cullen. Ve škole se o něm šíří různé zvěsti, ale Bella se do Edwarda zamiluje a Edward do Belly také. Je tu však malý háček. Edward je totiţ upír. Vydrţí Edward neublíţit Belle? A jak dopadne jejich láska? To všechno se dozvíte v tomto skvělém filmu, na který se určitě podívejte. V hlavních rolích se v tomto filmu objevila Kristen Stewart jako Bella a Robert Pattinson jako Edward. LK V l a s t n í t v o r b a Prší do lidí Prší, kapky padaj sklesle z nebe A tlučou o hrany parapetu. Já přemýšlím, co zbylo z tebe, Ze světa v němţ se tolik pletu. Jak lidi v proudech společnosti, Dupou ve vlastní maličkosti. Co ţe jim to srdce svírá? Snad láska, zlost či slepá víra? A čemu věří, vlastní pýše? Ve své podlé, hnusné chtíče, Ve svět atraktivní šedi? Tak zůstáváme radši němí. J.N. Klid a vnitřní vyrovnanost Ţena středního věku spěchá na tramvaj před sebou. Oči jí dráţdí poletující vlasy. Vidí, jak lidé nastupují, zavírají se dveře a stroj jako had mizí ve změti protkaných kolejí. Ţena zklamaně zpomalí a těţkým unaveným krokem přichází na prázdnou zastávku. Od úst jí stoupají dýmečky sraţeného vzduchu, vznášející se v potemnělém prostoru před ní. Zahleděná do dáli pozoruje, jak si vítr pohrává s padajícími listy, přemítá přitom o událostech dnešního dne. Zase byla v práci přes čas. Jak je teď vděčná za ticho a klid. Ţena si promne unavené oči. 7

8 Současná doba je provázena lidskou uspěchaností, hektičností, bez smyslu soustředění, myslí si. Dá se snad ţít jen spěchem, prací a s úkolníčkem povinností v hlavě? Člověk by se měl umět včas zastavit, odpočinout si a najít klid v samotné své duši. Jak jinak bychom měli dosáhnout rovnováhy a poţadovaných výsledků? Ţivot si přece tvoříme my sami. Pouze se denně odmítáme osvobodit se svou imaginací, jedinou silou, s níţ lze dosáhnout pravé svobody. Mimo pořádku v pracovních záleţitostech a vztazích v rodině, u přátel, bychom si pořádek měli vytvořit zejména sami v sobě, ve vlastních myšlenkách i skrytém nitru. A v okamţiku, kdy se pocítíme odpočatí, plni nové síly, převádíme energii zase zpět z našeho nitra do vnějšího světa. Pro opravdový proţitek všedních dnů je tedy neméně důleţité polevit, zastavit se a pohlédnout na svět kolem nás s klidem a vyrovnanou vnitřní harmonií a poznáním, ţe běţné zázraky ţivota jsou bohatší, intenzivnější a ţivoucnější neţ ţivot sám. Znovuobjevení pro mnohé zapomenuté země, rozkládající se uvnitř nás samých, pohlcující veškeré naše tuţby a sny způsobí, ţe se s vyrovnaností vrháme střemhlav do všeho, ať je to jakkoliv sloţité. Na tváři ţeny se objevil úsměv, kolem očí se náhle ukázaly vrásky a kolem úst za léta prohloubené dolíčky od smíchu. V dáli uslyšela tramvaj. Ještě před několika okamţiky byla připravena aţ do konce svého ţivota stát na zastávce, v touze změnit se v padající lístek v onu nesmrtelnou chvíli mezi minulostí a budoucností, v tom snivém momentu mezi nimi. J. N. 8

Studentské nezávislé noviny Červen 2009. SŠ informatiky a spojů. Brno, Čichnova 23. Vážení čtenáři,

Studentské nezávislé noviny Červen 2009. SŠ informatiky a spojů. Brno, Čichnova 23. Vážení čtenáři, Studentské nezávislé noviny Červen 2009 Číslo 4 Ročník 16 SŠ informatiky a spojů Texty neprochází češtinářskou korekturou. Omlouváme se za případné chyby. Vážení čtenáři, Brno, Čichnova 23 jsem Texty moc

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

Salamandr Duben 2013

Salamandr Duben 2013 Duben 2013 Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Škola pro školku Tradiční dny otevřených dveří netradičně Osmí z dvaačtyřiceti Prom night ples III. Exkurze, výlety, školní akce

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 POLEHRAD ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 ČÍSLO I. ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 18 Š K O L N Í R O K 2008 / 2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 18 Š K O L N Í R O K 2008 / 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 18 Š K O L N Í R O K 2008 / 2009 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 žáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 516 446 381 Fax:

Více

Studentské nezávislé noviny Listopad 2010. SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23. Ukaž, co umíš. Milý čtěnáři,

Studentské nezávislé noviny Listopad 2010. SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23. Ukaž, co umíš. Milý čtěnáři, Studentské nezávislé noviny Listopad 2010 Číslo 1 Ročník 18 SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23 Texty neprochází češtinářskou korekturou. Omlouváme se za případné chyby. Milý čtěnáři, prázdniny jsou

Více

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí

Ročenka 2014/2015. 1.ZŠ Holešov. Ve víru událostí Ročenka 2014/2015 1.ZŠ Holešov Ve víru událostí První ročenka Milí žáci, rodiče a přátelé naší školy. Touto ročenkou zahajujeme tradici, jíž chceme čtenáře informovat o nejvýznamnějších akcích celého školního

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY

NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 2, červen 2010 NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY Čtyřlístek na Mental Power Prague Film

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Úvodník Co mohu udělat jako rodič? Mohu toho udělat hodně třeba stále opakovat a učit své dítko, že smetí patří do koše!!!

Úvodník Co mohu udělat jako rodič? Mohu toho udělat hodně třeba stále opakovat a učit své dítko, že smetí patří do koše!!! Úvodník Co mohu udělat jako rodič? Mohu toho udělat hodně Před pár dny jsem potkala mastný papír, tedy lépe řečeno od něčeho zašpiněný. Asi bych si ho ani nevšimla, proklušu po chodníku ke dveřím ZUŠky

Více

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10

SBOR CÍRKVE ASD. Zlín 8 ZÁŘÍ 10 SBOR CÍRKVE ASD Zlín 8 ZÁŘÍ 10 Úvodník Prázdniny 2010 jsou uţ nenávratně za námi, ale některé události, záţitky a setkání tohoto léta v nás stále ještě pulzují. Mnozí jste navštívili nové kraje, jiní zase

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH Pozvánka na připravované akce Babička v trenkách členové místního DS J. K. Tyl pro vás připravili tuto půvabnou komedii z pera brněnského

Více

Naši milí věrní čtenáři,

Naši milí věrní čtenáři, občasný občasník 34 BŘEZEN 2012 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ

DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník II., číslo 2, červen 2009 DŮVĚRA JE NEJDŮLEŢITĚJŠÍ říká nový ředitel Čtyřlístku, pan PhDr. Svatopluk

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

Salamandr. Listopad 2012

Salamandr. Listopad 2012 Listopad 2012 Úvodník Úvodník Jingle bells, jingle bells Juj! Promiňte! To až příště. Sice už za sebou máme první sníh, ale opravdová zima nás ještě čeká. A právě pro zpříjemnění sychravého podzimu vychází

Více

2/2010 9 Kč. www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz. Ročník 50. Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie

2/2010 9 Kč. www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz. Ročník 50. Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 2/2010 9 Kč Ročník 50 Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie Foto Zdenka Bočková Mistrovství

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV PŘEDV EDVÁNO NOČNÍ K R V I N K A ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 61 ZE DNE 7. LEDNA 2011 ROČNÍK XV. Jedenašedesáté číslo KRVINKY obsahuje: 2 Obsah

Více

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska

Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska Měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska www.kulturainfo-cesbrod.cz www.cesbrod.cz 1/2009 9 Kč Ročník 49 Partnerská města Köngen/Spolková republika Německo a Southwell/Velká Británie Foto Zdenka Bočková sociální

Více

život farností Povinná četba 3 Sbírky na pohřbech 4 Velké varování 6 Kaplan se loučí 10 Nový kaplan 10 Hospodaření ve farnosti 12 z obsahu

život farností Povinná četba 3 Sbírky na pohřbech 4 Velké varování 6 Kaplan se loučí 10 Nový kaplan 10 Hospodaření ve farnosti 12 z obsahu červen 2013 číslo 6 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Povinná četba 3 Sbírky na pohřbech 4 Velké varování 6 Kaplan se loučí 10 Nový kaplan 10 Hospodaření ve farnosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011 ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011 Obsah Úvodní slovo... 3 Slovo starosty... 4 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 18. 4. 2011... 5 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 15. 6. 2011... 8

Více