Cesta časem v zámeckém křídle Městské policii je dvacet let Sport měsíce - šachy V Třebíči byl otevřen Senior Point Ceny města v dobrých rukou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesta časem v zámeckém křídle Městské policii je dvacet let Sport měsíce - šachy V Třebíči byl otevřen Senior Point Ceny města v dobrých rukou"

Transkript

1 11/2012 Cesta časem v zámeckém křídle Městské policii je dvacet let Sport měsíce - šachy V Třebíči byl otevřen Senior Point Ceny města v dobrých rukou Letošní Ceny města Třebíče předány... Více na str. 4 a 5 Ilustrační foto: Petr Škarabela

2 Informace na str. 24 CESTY ČASEM Městský kronikář Jan Suchenius: Račte vstoupit do minulosti Třebíče! Naučíme vás stavět baziliku, podíváme se, jak se město během staletí proměnilo a jak se v něm dříve žilo. Benátský kupec Francesco Calligardi: Pojďte s námi odhalit tajemství vzniku věcí! Naučíme vás mlít mouku, péct chleba, plést provazy, vyrábět kola, stavět betlémy a další užitečné dovednosti.

3 Slovo na úvod Vážení čtenáři, milí spoluobčané! Listopad se nám pomalu chýlí ke konci a rok 2012 míří k závěru. Někteří z Vás už pomalu nakupují vánoční dárky, někteří pomalu již rekapituluji letošní rok a v některých doznívají různě smíšené pocity z událostí, kterých jsme i k naší nelibosti součástí. Počátkem října jsem v kině shlédl film Davida Ondříčka Ve stínu, jehož děj se díky skutečným dobovým souvislostem stává nadčasovou úvahou o tom, do jaké míry může jedinec vzdorovat organizované síle zla prorostlé do státních struktur. O to větší hrůzostrašný zážitek pro mě znamenal výsledek letošních podzimních voleb do krajských zastupitelstev. Člověk si pak klade otázku, zda doopravdy lidé touží po návratu do těchto dob nesvobody, zastrašování a devalvace základních lidských hodnot. I proto jako balzám na duši působí vzpomínky na člověka, který pro Vás v mládí, a stejně tak pro mnoho dalších, vytvořil svět, ze kterého čerpáte dodnes, a vzpomínky Vás vždy zahřejí na srdci. V minulém úvodníku se rozepsal místostarosta Milan Zeibert o MUDr. Aloisi Pučalíkovi, a ten přesně do této kategorie lidí spadá. Bohužel si však musím postesknout, že jak stárnu, tak se s lidmi Aliho formátu setkávám stále méně, což je nesmírná škoda pro celé naše město i celou naši společnost. Tímto se Alimu omlouvám, že jsem se nemohl účastnit jeho narozeninové oslavy k mimořádnému životnímu jubileu a dodatečně gratuluji a přeji vše nejlepší! V minulých číslech zpravodaje jste byli informování o mnohém, co se v našem městě chystá a jistě i další vydání budou nositeli podobných zpráv. Je pro mě někdy dosti zarážející reakce některých jedinců a jejich nepřiměřená podpora ze strany médií. Je doopravdy nutné za každou cenu hledat jenom to špatné, vytvářet neustále konfrontační atmosféru? Bylo řečeno, že pro další rozvoj našeho města je nezbytná politika směrem k mladým rodinám. A odpověď? Bylo vytvořeno 80 nových míst v mateřských školkách, byla zahájena dostavba plaveckého areálu Laguna, chystá se k realizaci projekt dostavby Domu dětí a mládeže. Vždyť toto jsou vše pozitivní zprávy, které si jistě zaslouží podporu a následování. Všechny tyto projekty jsou jasným signálem toho, že politika radnice je plně zaměřena na rodiny s dětmi, za což jsem osobně (i jako rodič) velmi rád. Mezi nás se pomalu vkradl šedý podzim. Tuto nebarevnou atmosféru provázenou mnohdy špatnou náladou umocněnou negativními jevy z okolí naší společnosti je třeba přečkat. Věřím, že bude lépe! Po rudém podzimu Vám proto přeji prozářenou bílou zimu a poklidnou předvánoční atmosféru. Martin Svoboda, radní města Třebíče V tomto čísle naleznete: CENY MĚSTA V DOBRÝCH RUKOU str. 4 a 5 SPORT MĚSÍCE - ŠACHY str. 11 POLICIE MLADÁ, ALE ZKUŠENÁ str Co je nám svaté Nic vám není svaté, říkávala babička, když jsme v dětství provedli nějaký ten kousek, co starším nebyl po chuti. Význam těch slov jsem příliš tenkrát nechápal, či spíše chápat nechtěl. Byli jsme mladí, a proto bez zábran a bez skrupulí. S věkem ta bezprostřednost odcházela. Možná jsme trochu zmoudřeli, co já vím. Nicméně, stál jsem nedávno před kontejnerem na běžný domovní odpad, vedle něhož si někdo ulevil čtyřmi pneumatikami. Samozřejmě ojetými. Otočil jsem se a málem šlápl do psího exkrementu, tedy jak jsme dříve říkali - do hovínka. Nasedl jsem do auta, odlepil se od chodníku a přemýšlel, co že to je za lidi, kteří se takto lhostejně chovají ke svému okolí. Mezitím jsem dospěl na okraj ulice, kde se jednosměrným krčkem vyjíždí na hlavní silnici. Ještěže tam je stopka, sice zbytečná, ale kterou raději dodržuji. Proti mně se řítil náklaďák firmy, provádějící nedalekou stavbu. Zůstal jsem stát, abych rukou výmluvně mířil k zákazové značce. Neměl jsem to dělat. Okénka našich vozidel šla dolů, z dialogu však mnoho nezbylo. Řidič výše postavený (podle sedačky ve voze) si vzal slovo a jen tak se ho nevzdal. Co říkal, si domyslíte. Nebylo to ani příjemné, ani dvakrát slušné. No nic. Do třetice všeho dobrého, prý... Ne. U sběrného dvora právě skládal přebytky pán v letech - kamera nekamera. Zvenčí, před vrata samozřejmě. Maně jsem si vzpomněl na babičku, která už pětatřicet let nežije. Měla pravdu - nic nám není svaté. Už vím, co to znamená. František Jůza Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj Vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: nákladem výtisků. Vychází jednou měsíčně, zdarma. Evidenční č.: MK ČR E Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům tel.: , Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč Redaktor,grafická úprava, sazba a zlom: František Jůza, tel.: Předsedkyně redakční rady: Jaromíra Hanáčková Členové redakční rady: Marie Černá, Irena Hejzlarová, Martin Svoboda, Radim Švejda, Petr Škarabela, Milan Zeibert Tajemník redakční rady: Ivan Přibík Tisk, roznos, inzerce: Yashica s. r. o., Třebíč, Renata Sedláčková, tel.: , Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit nebo upravit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází 20. listopadu Uzávěrka příštího čísla v pátek 30. listopadu Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu!

4 Z RADNICE Ceny města jsou Emanuel Ranný a Oldřich Navrátil Třebíčanům přirostli k srdci Místostarosta Milan Zeibert gratuluje k Ceně města Třebíče Emanuelu Rannému Senior Point už slouží Za účasti četných hostí a zájmu médií otevřelo město slavnostně ve středu 7. listopadu Senior Point prostor pro starší spoluobčany. Symbolickou červenou pásku s logem města přestřihli při vstupu do nových prostor místostarostové Marie Černá a Pavel Svoboda a vedoucí odboru sociálních věcí Martina Machalová. Senior Point je určen pro věkovou skupinu 55 let a více. Pro starší občany má plnit především úlohu informačního centra a klubovny. Na místě bude vždy přítomen pracovník, který seniorům poradí a vyhledá informace a pomůže vyřídit žádost o Senior pas. Důležité bude především poradenství v sociální oblasti. V programu se počítá s pravidelnou klubovou činností. Prostory budou moci využívat i zájmové a neziskové organizace seniorů. Návštěvníkům poslouží počítače s připojením na internet. V klidném a příjemném prostředí si lidé budou například moci vypít i šálek kávy. Toto zařízení si vyžádali sami senioři. Objevilo se to v závěrech veřejného projednání problémů města s občany na loňském listopadovém Fóru Zdravého města. Shodou okolností se uvolnily prostory na městském úřadu, které byly s minimální investicí upraveny pro potřeby této cílové skupiny, řekla místostarostka Marie Černá. Nový Senior Point najdou občané v budově radnice na Masarykově náměstí 116/6. Kromě hlavního vchodu se do něj lze dostat také bočním bezbariérovým vchodem. Vstup je Mám ten obrat v hlavě od prvního dětského sledování nejznámější české pohádky: Princezna Krasomila je v dobrých rukou krále Miroslava! Že budou letošní Ceny města Třebíče v dobrých rukou výtvarníka Emanuela Ranného a herce Oldřicha Navrátila, o tom snad nepochyboval nikdo. Jejich odhlasování na schůzi zastupitelstva bylo dílem několika vteřin, písemně předložené zdůvodnění návrhu bylo tak jasné, že je nebylo třeba nijak komentovat. Dvojice umělců k sobě krásně pasovala. Jestliže v nejlepším slova smyslu lidové herectví Oldřicha Navrátila je přístupné každému, tvorbu Emanuela Ranného ocení především znalci výtvarného umění. Zprava Marie Černá, Pavel Svoboda a Martina Machalová zdarma, otevřeno v rámci běžné provozní doby městského úřadu. Bližší informace jsou k dispozici na telefonních číslech a nebo na u (ip) Třebíč navštívila velvyslankyně Indonésie Na návštěvu Třebíče přijela v pondělí 12. listopadu velvyslankyně Republiky Indonésie v České republice Emeria Wilujeng Amir Siregar Cílem její cesty bylo seznámení se s městem, památkami UNESCO i možnostmi hospodářské spolupráce. Setkání na radnici se kromě starosty Pavla Heřmana a místostarostky Marie Černé zúčastnili místopředseda Okresní hospodářské komory Petr Škarabela, jednatel společnosti TTS Richard Horký a jednatel skupiny firem Kapucín Milan Šťastný. Na návštěvu paní velvyslankyně bude v listopadu navazovat mise třebíčských podnikatelů do Indonésie. (ip) 4

5 v dobrých rukou Při setkání oceněných s vedením města, které proběhlo po předání cen a skončení divadelního představení Blázinec v prvním poschodí, si navíc sedli i lidsky. Veselé Navrátilovy historky z dob třebíčského mládí, z hereckého prostředí i ze setkání s českými výtvarníky doplňoval Ranný tichým hlasem zasvěcenými podrobnostmi. Že se s hvězdami výtvarného nebo literárního světa přátelí Ranný, se dá koneckonců předpokládat, ale že je mezi nimi jako ryba ve vodě i herec, jehož si mnozí ztotožňují s Bajzou či Nádeníčkem, je přece jen překvapením. Oba oslavenci tak společně zavzpomínali třeba na Ladislava Nováka, jenž byl pro jednoho uměleckým souputníkem, pro druhého důležitým učitelem, který ho přivedl k herectví. Spolu s Novákem připomenul Navrátil další legendární profesory třebíčského gymnázia: Muhamada Aliho Šilhavého, Karla Pavlase a Marii Ondrusovou. Když v řeči zabloudil k táboru na Lančově v roce 1961, kde se od Josefa Bublana naučil krásné trampské písničky, zůstal poprvé a naposled za celý večer zaskočen informací, že skautský vůdce Josef Bublan byl spolu s dalšími čestnými občany na slavnostním večeru rovněž přítomen. (Těžko by ho těch letech poznal v publiku mezi dalšími téměř pěti sty diváky.) Jak je Třebíč malá, ukázala i vzpomínka starosty Pavla Heřmana, jemuž si před lety Navrátilův otec postěžoval, že kluk se mu asi dá ke komediantům. Dobře, že se dal, dobře že ho jeho gymnazijní profesor k přijímačkám na brněnskou JAMU připravil. Po letech si teď můžeme společně říct (a rád bych viděl toho smělce, který by tvrdil opak), že Ceny města Třebíče za rok 2012 jsou v těch nejlepších rukou. Milan Zeibert Oldřich Navrátil přebírá Cenu města Třebíče z rukou místostarosty Pavla Pacala Oslavili diamantovou svatbu Krásné životní jubileum oslavili manželé Anastázie a Josef Hanáčkovi z Třebíče. Na společné cestě životem spolu kráčejí již šedesát let. K diamantové svatbě jim v sobotu 27. října pogratuloval místostarosta Milan Zeibert v doprovodu matrikářky Aleny Svobodové. U příležitosti diamantové svatby se Anastázie a Josef Hanáčkovi zapsali do pamětní knihy matriky městského úřadu. (ip) Slavnostní shromáždění Tradičně, letos v pátek 26. října, se uskutečnilo před budovou radnice na Karlově náměstí slavnostní shromáždění občanů u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Věnce a květiny položili k pamětním deskám představitelé radnice (na snímku starosta Pavel Heřman a první místostarosta Pavel Pacal) a dalších organizací. (ip) Školní prázdniny jsou všechny prázdniny v roce Odbor dopravy třebíčské radnice připravuje podle plánu několik změn v novém systému městské autobusové dopravy. Jak městský úřad oznámil před zavedením nových jízdních řádů, budou zapracovány nejpočetnější připomínky. Od 1. listopadu došlo ke změnám na lince číslo 31. Iniciovali je zástupci místních částí s cílem zajistit lepší obsazenost jednotlivých spojů. Další změny na linkách MAD proběhnou k 1. prosinci Hledá se optimální model fungování linky číslo 10 v takovém režimu, aby byla zajištěna obsluha zastávky Hřbitov i zastávek Generála Svobody a Marie Majerové. Zajistit je také nutné spojení z Týna těsně po 22. hodině po skončení odpoledních směn. Změny na lince číslo 10 ovlivní i jiné linky, proto je jejich příprava delší. V listopadu začne pracovní skupina složená ze zástupců městského úřadu a dopravce vyhodnocovat obsazenost jednotlivých spojů a vybírat minimálně obsazené s cílem jejich redukce již od 1. prosince. Probíhá anketa o změnách na lince číslo 14, ke kterým by mělo dojít od 1. ledna příštího roku. Naplno od 1. března příštího roku Konečný model městské autobusové dopravy bude po optimalizaci spuštěn podle plánu od 1. března (ip) Na základě množících se dotazů odbor dopravy městského úřadu pro vysvětlení ještě sděluje, že školní prázdniny jsou podle nového jízdního řádu všechny školní prázdniny v průběhu kalendářního roku, nikoliv pouze hlavní prázdniny v letních měsících. 5

6 Z RADNICE Nové parkoviště už slouží řidičům S koncem října završila radnice důležitou investiční akci. V sídlišti Hájek v ulici Františka Hrubína postavilo město v období od července do října nové parkoviště. To alespoň částečně řeší trvalou absenci parkovacích míst v této lokalitě. Jedná se o další etapu regenerace veřejných prostranství. Problémem této slepé ulice byl především citelný nedostatek parkovacích míst. Ve východní části lokality vznikla v prostoru mezi panelovými domy plocha pro 22 automobilů. K parkovišti přiléhá nový chodník a kontejnerová kóje. Pro ozelenění prostoru byly vysázeny stromy a keře. Celkové náklady včetně přeložek inženýrských sítí přišly na 1,8 milionů korun. Město je platilo ze svého rozpočtu. Regenerace panelového sídliště probíhá také v městské části Borovina - Za Rybníkem. Zatímco jedna etapa je dokončena, pokračují práce na dalších lokalitách, mimo jiné na ulici Okružní. (ip) Foto: Archív MěÚ Oprava chodníku v ulici Branka Do přestavby chodníku v ulici Branka se pustil odbor dopravy. Jedná se o úsek v severní části lokality o ploše kolem 120 metrů čtverečních. Je potřeba napravit zvlněný a popraskaný povrch. Typické betonové dlaždice z doby 70. a 80. let o rozměru třicet krát třicet centimetrů budou nahrazeny pevnější a trvanlivější dlažbou dvacet na dvacet centimetrů. Dojde také na výměnu silničních i záhonových obrub. (ip) Soukenická ulice s novou dlažbou Poslední říjnový den byl také posledním dnem, kdy lidé mohli vidět řemeslníky pokládat dlažbu v Soukenické ulici. Mezi poštou a lávkou přes řeku vznikla příjemná zóna pro chodce. Práce probíhaly v podzimních měsících. Po lokálních vysprávkách odlehčovací kanalizační stoky se dělalo dláždění povrchů. Starý asfalt nahradily kamenné kostky. Město nechalo osadit také nové veřejné osvětlení. Frekventované místo uprostřed centra Třebíče bude po obnově příjemné především pro pěší. (ip) Foto: Archív MěÚ Zkouška protipovodňových zábran Centrum města Třebíče je od letoška dobře chráněno proti velké vodě. Nové zdivo z betonu a kamene se v případě blížící se povodně rychle doplní mobilním hrazením z hliníku. Jeho instalaci zkoušeli v úterý 30. října profesionální a dobrovolníci hasiči. Nácvik zásahu sledoval přímo na místě starosta Pavel Heřman v doprovodu místostarosty Milana Zeiberta. Na pozvání města se přijeli podívat také zástupci radnice z Českého Krumlova. Cíl akce popsal starosta Pavel Heřman: Jedná se o mobilní zábrany. Práce s nimi musí být natrénovaná. Dohodli jsme se s hasičským záchranným sborem, že manipulaci budou provádět oni. Profesionálním hasičům budou pomáhat dobrovolní. Všechno se musí zabezpečit, aby logistika fungovala. Hliníkové hrazení vypadá na první pohled unifikovaně, ale jsou v něm obsaženy různé kusy vyrobené na míru. Díly je potřeba nákladními automobily průběžně navážet, stavět stojky, vkládat lamely. Celé se to pak musí zpevnit, aby případná rozvodněná řeka zůstala v korytě. Dnešní cvičení nemá časový limit. Je to první stavění svého druhu, všichni zúčastnění se s hrazením budou učit zacházet. Sám jsem zvědavý, jak to půjde. Mobilní hliníkové hrazení pořídilo město za 5,6 milionů korun. (ip) Foto: Ivan Přibík Ulice B. Němcové rekonstruována Jednou z investičních akcí města byla v letošním roce oprava ulice Boženy Němcové. Rekonstrukci menší slepé ulice s vilkami zahájilo město před dvěma lety výměnou vodovodního řadu. Letos přišla na řadu kanalizace. Při zemních pracích se realizační firma musela potýkat s problémem, kterým bylo nečekaně tvrdé podloží. Skálu se při výkopech podařilo překonat a původní oddělená dešťová a splašková kanalizace mohla být nahrazena novou, sdruženou. Konečnou povrchovou úpravu tvoří asfaltový koberec a betonová dlažba. Akce si z městského rozpočtu vyžádala celkovou částku přes dva miliony korun. (ip) Foto: Archív MěÚ 6

7 Není malých rolí aneb Živý betlém podruhé Již někdy na počátku devadesátých let se zrodila tradice předvánočního setkávání třebíčských radních a zastupitelů. Každoročně se zvolení zástupci občanů scházívali v Malovaném domě, aby si společně zazpívali české a moravské koledy. V posledních letech se pak ke zpívání přidala další tradice populární vážení zastupitelů a s tím související sbírka finančních prostředků na charitativní účely. Hudební doprovod i sbormistrovské vedení předvánočních setkání zajišťovali vždy významní třebíčští hudebníci - v první porevolučních letech to byl vynikající muzikolog a učitel ZUŠ dr. Otmar Urban, po něm převzal pomyslnou taktovku tehdejší ředitel MKS a skvělý varhaník Marek Buš, několikrát na této tradiční komorní akci zahrál i tehdejší předseda kulturní komise Miloš Samek. V loňském roce poprvé napadla současné radní kacířská myšlenka - neschovávat se se svým zpěvem za zdi Malovaného domu, ale podělit se o pohodovou atmosféru blížících se nejkrásnějších svátků v roce se všemi Třebíčany. A na světě byl originální nápad v rámci tradiční akce Vánoční náměstí potěšit spoluobčany společným zazpíváním nejznámějších koled v kostýmech Živého betléma. Historicky první veřejné hudebně- divadelní vystoupení třebíčských komunálních politiků mělo velký ohlas i skvělou atmosféru zaplněné Karlovo náměstí zpívalo spontánně s nimi. I když největší pozornost sklidila ústřední dvojice Marie a Josefa ve věrohodném podání místostarostky Marie Černé a starosty Pavla Heřmana a místostarostové Pavel Pacal, Milan Zeibert a Pavel Svoboda v rolích tří králů také početné publikum prvoplánově zaujali, i ostatní účinkující vložili do svých výkonů vše a odcházeli z pódia s pocitem s pocitem, že není malých rolí. Povolení parkovacích míst pro rok 2013 Blížící se konec kalendářního roku se vždy nese nejen ve znamení doladění veškerých restů, na které jsme zapomněli nebo je úmyslně odsouvali, ale také ve vyřizování záležitostí, které jsou spojeny s rokem nadcházejícím. Vyřízení parkovací karty patří pro některé z nás právě k takovým věcem. V následujícím článku bychom chtěli upozornit občany, kteří si některou níže uvedenou formu parkování vyřizují, na několik skutečností. Pod vedením a za doprovodu populárního šéfa sboru Musica Animata Karla Tomka se tedy i letos uskuteční na Karlově v rámci posledního dne akce Vánoční náměstí Živý betlém v možná místy muzikantky neumělém, ale o to upřímnějším podání třebíčských radních a zastupitelů. Milí Třebíčané, všechny vás letos opět na předvánoční Karlovo náměstí srdečně zveme. Přijďte nás ve čtvrtek 20. prosince v 16 hodin podpořit jak svou přítomností, tak i svým zpěvem. Za zpívající třebíčské radní a zastupitele Jaromíra Hanáčková Živý betlém v roce 2011 Parkování vozidel osob ZTP Vyhrazené parkovací místo pro vozidlo osoby ZTP nebo ZTP/P může být na základě schválených podmínek Rady města Třebíče ze dne povoleno nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Žadatel, kterému bylo v minulosti již takové místo zřízeno, musí před uplynutím lhůty prokázat, že nadále trvají podmínky, pro které bylo vyhrazené parkovací místo poskytnuto. Pokud nebudou příslušné doklady předloženy a žadatel nebude reagovat ani na výzvu silničního správního úřadu, vyhrazené parkovací místo bude zrušeno. Od roku 2013 se již k rozhodnutí o povolení parkovacího místa nebude vydávat parkovací karta. Parkovací místo s příslušným označením a dodatkovou tabulkou s registrační značkou vozidla může být obsazeno pouze tímto vozidlem. Odbor dopravy vede seznam těchto parkovacích míst, aktualizuje ho a předává Městské policii Třebíč, která zajišťuje kontrolu oprávněnosti parkování. Parkování na vyhrazeném parkovišti na ulici Manželů Curieových V poslední době přibývá dotazů na možnost parkování na tomto parkovišti. Jelikož se jedná o parkoviště s vyhrazeným režimem (parkovací místo na konkrétního žadatele) a nízkým počtem parkovacích míst, chtěli bychom upozornit majitele parkovacích karet do této lokality, aby si povolení pro další kalendářní rok vyřídili nejpozději do 11. ledna Pokud tak neučiní, bude parkovací místo na základě zvýšeného zájmu poskytnuto dalšímu žadateli. Umístění parkovacích karet a parkovacích lístků ve vozidle Pravidelnými kontrolami strážníků Městské policie Třebíč jsou často zjišťovány případy nesprávného umísťování parkovacích karet a parkovacích lístků ve vozidlech. Dle platného nařízení k parkování je řidič povinen parkovací kartu umístit za dodržení podmínky viditelnosti líce celé karty na přístrojové desce vozidla za jeho předním sklem. Stejným způsobem musí být viditelný i parkovací lístek z parkovacího automatu. Tato podmínka je ocitována i na zadní straně parkovacích karet. Po zaparkování vozidla na placeném parkovišti je řidič vozidla povinen tuto podmínku dodržet a předejít tak následnému šetření této události. Nestačí tedy parkovací kartu zakoupit a mít kdekoli ve vozidle, ale umístit ji dle předepsaného způsobu, aby veškeré údaje na ní byly v době zaparkování vozidla viditelné a kontrolovatelné. Pokud tomu tak není, je to stejné, jako by karta ve vozidle vůbec nebyla. Dodat kartu do vozidla dodatečně až při projednávání přestupku nelze. Mnozí řidiči se omlouvají, že opomněli kartu uložit ve vozidle na předepsané místo, v jiných případech uvádějí, že jim karta spadla na podlahu apod. Strážníci při zjištění porušení těchto povinností proto provádějí kompletní dokumentaci vozidla pro případné následné prokázání přestupku. Přímo na místě spáchání přestupku lze v blokovém řízení za tento přestupek uložit pokutu do Kč, ve správním řízení (projednáváno na MěÚ) se jedná o pokutu od Kč do Kč. K tomu je nutno ještě přičíst náklady řízení ve výši Kč. Strážníci Městské policie Třebíč se zvýšenými kontrolami zaměří na dodržování správného umístění parkovacích karet a na další porušování ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Novela tohoto zákona přinese v lednu změnu. Pokud nebude zjištěn pachatel přestupku (odkazy na osobu blízkou apod.), bude za jednání plně odpovědný provozovatel vozidla. Zajisté je na místě řidiče na tuto skutečnost upozornit, aby se nestávaly případy, že i majitelé řádně zaplacených parkovacích karet se jejich špatným umístěním nebo nevystavením mohou zbytečně dostat do této nepříjemné situace. Novinky Parkování na původně placených parkovištích na ulicích Na Potoce a Pod Zámkem bude od ledna 2013 poskytnuto veřejnosti bezplatně. Před finančním úřadem můžete dle dopravního značení parkovat s parkovacím kotoučem (doposud byl tento způsob parkování umožněn před poštou a v ulici Vítězslava Nezvala). Parkovací kotouč lze zakoupit v papírnictví, městský úřad tyto kotouče neprodává. V parkovacích kartách pro další kalendářní období nebude již uváděna identifikace žadatele. a závěrem Parkovací karty pro další kalendářní rok jsou již v prodeji. Pokud jste právě tady nenašli to, co vás zajímá, prohlédněte si webové stránky města Třebíče na adrese kde v rubrice Parkování v Třebíči najdete platné nařízení a ceník pro parkování, podmínky pro získání parkovacího místa pro vozidlo osoby ZTP, žádosti o parkovací karty, případně další informace k této agendě. Pro písemné i osobní jednání kontaktujte paní Jitku Matejovou na telefonním čísle , budova B MěÚ Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, odbor dopravy, dveře č (jm) 7

8 Ředitel společnosti MANN+HUMMEL navštívil radnici Jednatel výrobní divize firmy MANN+HUMMEL v Nové Vsi Jiří Paroulek přijal pozvání třebíčské radnice a navštívil vedení města. V pátek 2. listopadu se s ním setkali starosta Pavel Heřman a místostarosta Pavel Pacal. Cílem návštěvy bylo navázat bližší kontakty a vyměnit si důležité informace mezi městem a společností MANN+HUMMEL, která patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Jiří Paroulek seznámil oba politiky s děním ve firmě a pohovořil o zahájení výstavby nové výrobní haly. Starosta Pavel Heřman a místostarosta Pavel Pacal prezentovali plánované investiční akce města. Ocenili také přínos firmy při vytváření pracovních míst i při podpoře kultury a sportu. Všichni tři pánové se shodli, že k největším výzvám vzájemné spolupráce bude patřit pokusit se prosadit lepší silniční napojení Třebíče a okolí a zastavit odliv mladých lidí z regionu. (ip) Foto: Ivan Přibík Město prodalo tři nepotřebné objekty Radnice má být dobrým hospodářem, nikoli však podnikatelem. Z tohoto důvodu rozhodlo zastupitelstvo města ve čtvrtek 1. listopadu odprodat tři budovy. Své nové majitele získaly tyto objekty: bývalý hostinec v Hasskově ulici, středisko obchodu a služeb v ulici Na Kocandě a bývalá kotelna K7 v Mládežnické ulici. Prodej vysvětlil místostarosta Pavel Pacal, který má na radnici ve své kompetenci městský majetek: Byl to naprosto zbytný majetek města, ve kterém z větší části probíhala podnikatelská činnost. Městu však podnikat nepřísluší, to mají dělat podnikatelé. Proto jsme rozhodli o odprodeji. Objekt bývalé Kocandy byl vydražen formou aukce za částku korun. Nový majitel tam má zájem provozovat prodejnu potravin a malé Bývalý hostinec v Hasskově ulici bistro. Formou aukce se podařilo prodat také nemovitost v ulici Hasskova, kde bývala restaurace Betlém, za částku korun. V souladu s podmínkami aukce udělá nový vlastník ve spodní části cukrárnu, v horní části budou i nadále kanceláře a byt. Obálkovou metodou byla za cenu 550 tis. korun prodána kotelna K7 v ulici Mládežnická. Majitel tam postaví několik garážových stání. Peníze získané z prodeje třech objektů budou podle slov místostarosty Pavla Pacala přesunuty jako volné prostředky do rozpočtu města. V žádném případě prý nebudou použity k další spotřebě. (ip) Planetka Třebíč Objevy nových planetek a jiných vesmírných těles nejsou žádnou vzácností. V médiích o těchto událostech slýcháme velmi často. Zajímavá je však skutečnost, že jedna z nových planetek dostala jméno Třebíč. Planetka se nachází v prostoru mezi Marsem a Jupiterem. Letos v létě ji objevil astronom Miloš Tichý a v pátek 9. listopadu věnoval objevitel městu certifikát se záznamem této události. Pamětní listinu převzali místostarostové Pavel Pacal a Milan Zeibert. Setkání se zúčastnili rovněž Jana Tichá, ředitelka Observatoře Kleť, a Rostislav Štork, tajemník třebíčské pobočky České astronomické společnosti. (ip) Uctili památku padlých Také Třebíč uctila památku vojáků zemřelých ve válečných konfliktech. U příležitosti Dne válečných veteránů, který připadl na neděli 11. listopadu, položili o dva dny dříve kytice k pomníku a hrobům na Starém hřbitově představitelé zdejší radnice. Krátké vzpomínky se zúčastnili místostarostové Pavel Svoboda a Milan Zeibert a s nimi člen Klubu vojenských důchodců Jan Hrubý. (ip) Moderní metody řízení lidských zdrojů na radnici V posledním čtvrtletí roku 2010 započalo město Třebíč ve spolupráci se společností BNV Consulting, s. r. o. s realizací projektu Podpora zvýšení kvality veřejné správy města Třebíče prostřednictvím systémových nástrojů personalistiky, reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.01/ Realizaci tohoto projektu umožnilo městu spolufinancování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Náplní projektu, který v říjnu 2012 skončil, byla podpora zavádění moderních metod řízení lidských zdrojů na městském úřadě. V průběhu projektu byly uskutečněny klíčové aktivity spočívající v definování kompetenčních modelů pro vytvoření systému hodnocení a systému vzdělávání, v nastavení systému hodnocení kompetencí zaměstnanců, ve vytvoření systému interní a externí komunikace a ve vytvoření interního systému vzdělávání a jeho pilotního ověření. Realizace tohoto projektu tak umožnila pomocí systémových nástrojů řízení lidských zdrojů zlepšit kvalitu výkonu veřejné správy na městském úřadě. (ep) 8

9 Milan Riehs * v Třebíči Letos o prázdninách se uzavřela životní dráha třebíčského rodáka, bytostného divadelního herce Milana Riehse. Prkna, která znamenají svět, pokoušel už od dětství v třebíčském studiu Jednotného klubu pracujících, hrál dokonce titulní roli v Tylově Strakonickém dudákovi. Herectví vystudoval na pražské DAMU, absolvoval v roce 1958, mezi jeho spolužáky patřili kupříkladu Ivanka Devátá, Libuše Švormová, Jaroslav Kepka či Ladislav Trojan. Kroky v prvním Riehsově angažmá vedly na rodnou Vysočinu, v jihlavském Horáckém divadle působil až do roku 1962 a zahrál si tu mimo jiné historickou postava Boleslava ve stejnojmenné hře Milana Jariše. Další čtyři roky měl angažmá v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci, kde ztvárnil například Harryho Domina v Čapkově R. U. R., Malcolma v Shakespearově Macbethovi i titulní roli v Gogolově Revizorovi. Hlavních rolí bylo později stále více a herce si povšimli pražští hledači talentů, konkrétně režisér Otomar Krejča. Ten odcházel z Národního divadla, zakládal Divadlo Za branou a Milana Riehse čekalo osudové setkání s nejdůležitějším divadelníkem jeho kariéry. Již v pětašedesátém Riehs hostuje Za branou v menší roli v Ghelderodových Maškarách z Ostende, aby rok poté, už jako člen souboru, pod Krejčovým vedením hrál Andreje, bratra Tří sester (v dnes již legendární inscenaci vystoupil po boku divadelních hvězd té doby Marie Tomášové, Věry Kubánkové, Jana Třísky či Radovana Lukavského). Účinkoval prakticky ve všech inscenacích souboru, který byl v té době považován za jeden z vrcholů českého divadelnictví, dostal se také k roli Alexandra Medicejského v Mussetově Lorenzacciovi i k titulnímu Ivanovovi v Čechovově rané hře. Posrpnová normalizace ovšem Krejčovi a jeho souboru nepřála a divadlo bylo v roce 1972 mocenským zásahem zlikvidováno. Riehs začíná ještě v tomto roce spolupracovat s libeňským divadlem (tehdy Divadlo S. K. Neumanna, dnes Divadlo pod Palmovkou), ale angažmá tam získává až Mezi jeho budoucí kolegy patří Marie Drahokoupilová, Věra Galatíková, Zdena Hadrbolcová, Ladislav Frej či Jan Skopeček. Zprvu se na jevišti libeňského divadla objevuje v socialisticky angažovaných hrách, které soubor produkuje, ale brzy se tam začíná repertoár umělecky stabilizovat a ve druhé polovině sedmdesátých let se v Libni hraje už velmi dobré, dramaturgicky objevné divadlo, libeňští dokonce pod svá ochranná křídla berou jako hosty i Otomara Krejču a dalšího z režimem neoblíbených tvůrců, Jana Grossmana. U Krejči si Milan Riehs v Libni zahrál v Čechovově Platonovovi či v Evě krajčířce Gabriely Preissové, u Grossmana pak v dalším Čechovovi, slavném Strýčkovi Váňovi, i v antické klasice (Oidipús). Celá řada rolí v kvalitních titulech libeňského souboru pak potkávala herce v sedmdesátých i osmdesátých letech, připomeňme alespoň prvního porotce v Dvanácti rozhněvaných mužích, důvěřivého Orgona v Molierově Tartuffovi Foto: Archív autora 3x či svůdcova sluhu Sganarela v Donu Juanovi od téhož francouzského klasika. Po listopadu 1989 bylo Divadlo Za branou obnoveno, Milan Riehs se vrací na plný úvazek k Otomaru Krejčovi, hraje významnou roli Gajeva v Čechovově Višňovém sadu, nová doba však znovuobnovenému souboru nepřeje (tentokrát je na vině ekonomika, nikoliv ideologie) a Krejčovo divadlo po několika letech zaniká. Od roku 1995 je Riehs bez angažmá, na jevišti vystupuje jen příležitostně, drobnější role ztvárnil v několika inscenacích Činoherního klubu. Byl výraznou postavou českého divadla, jeho pyknický typ s výše posazeným hlasem a hedonistickým výrazem v tváři uměl rozehrát struny laskavosti na straně jedné, ale i zpupnosti či krutosti na straně druhé. Nenápadné, ale přesné herectví dokázalo právě oscilací mezi těmito krajními póly divákům představit postavy nejednoznačné, často i s určitou dávkou tajemství. Ve filmu a na televizní obrazovce se Milan Riehs objevoval poměrně často, i když většinou v menších rolích. Nejvýraznější part měl v roce 1976 ve filmu Dušana Kleina Případ mrtvých spolužáků, kde ztvárnil tajemného obchodníka, který se vystěhoval do Německa a jehož temná minulost není v detektivně-špionážně laděném snímku stoprocentně prokázána. Jeho výraznou fyziognomii a nezaměnitelné herectví si lze připomenout i v úspěšných snímcích Smrt krásných srnců (1986) či Je třeba zabít Sekala (1998). Riehsova typu si povšimli i zahraniční filmaři, takže se objevil v několika německých filmech, ale také ve Formanově Amadeovi (1984). Od nadace Život umělce obdržel herec roku 2006 cenu Senior Prix. Se svým profesním osudem byl spokojený, považoval se nikoliv za hvězdu, ale za poctivého dělníka hereckého cechu. V roce 1997, kdy už jako herec fungoval bez stálého angažmá, to pro Chebský deník shrnul slovy: Měl jsem skutečně štěstí, protože pro mě prkna znamenala doopravdy svět. Projel jsem celou Evropu a za svůj život jsem hrál ve značném množství filmových a divadelních rolí. Sešel jsem se s celou plejádou slavných herců. Hrál jsem na sto dvacet rolí a spolupracoval snad s devadesáti režiséry. Musím však říci že jsem hrál všechny role rád. JAN KERBR POPULÁRNÍ TŘEBÍČŠTÍ HERCI 9

10 Společný dopravní provoz motoristů a cyklistů CYKLOPIKTOKORIDORY V říjnovém čísle Třebíčského zpravodaje byl představen princip chování účastníků dopravního provozu v rámci dopravního opatření CYKLOPRUH. V aktualizovaném generelu cyklodopravy ve městě Třebíč jsou navrženy další opatření pro cyklistickou dopravu. Návrh obsahuje označení jednotlivých úseků a uzlů, ve kterých jsou navržena jednotlivá opatření pro cyklistickou dopravu. U cykloturistického účelu dopravy je snaha o větší míru ochrany cyklistů (vytvoření více vlastního chráněného prostoru). Pro tento požadavek však v určitých profilech nejsou nebo už ani nemohou být zajištěny odpovídající podmínky. V případě cyklodopravy se jedná především o vhodné přerozdělení současného dopravního prostoru. Dalším prvkem integračního opatření cyklodopravy je cyklistický piktogramový koridor CYKLOPIKTOKORIDOR. Definované opatření cyklopiktokoridoru je navrženo například na ulici Velkomeziříčská (cyklopiktokoridory ve stoupání úsek Brněnská Modřínová či úsek Augustina Kratochvíla Míčova). Pravidla silničního provozu stanoví obecnou, ale velmi důležitou povinnost - každý při účasti na provozu na pozemních komunikacích je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu. CYKLOPIKTOKORIDORY: Cyklopiktokoridor je tvořen symbolem cyklisty se směrovým znakem (resp. pouze zmenšeným piktogramem cyklisty), který je v souladu s platnou českou legislativou definován jako Nápis na vozovce (V 15) dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů). - piktogramové koridory pro cyklisty hovorově pikťáky - cyklopiktokoridory jsou především integračním opatřením cyklodopravy - naznačují stopu průjezdu cyklistů (i ostatním) - zajišťuje zvýšení vnímání cyklistů v prostoru a zajišťuje vyšší bezpečnost plynoucí ze vzájemné informovanosti tedy důraz na ohleduplnost Komunikace s vyznačeným cyklopiktokoridorem: - vhodné přerozdělení společného provozu v hlavním dopravním prostoru - cyklopiktokoridor je vyznačen pouze vodorovným dopravním značením - při souvislém opakování umožňuje souběžný pohyb jízdních kol a osobních vozidel Kudy a jak mohu projet? Pohybujte se po piktogramech, naznačují vám vhodný průjezd na jízdním kole v daném směru při zachování bezpečnostních odstupů (např. od obruby či parkování). Piktogramy vám nedávají žádná zvláštní práva ani povinnosti, pouze vám usnadňují sdílení prostoru ve společném provozu s ostatními vozidly. Pokud se piktogramy souvisle opakují, mohou vás v rámci jízdního pruhu zleva míjet osobní či jednostopá vozidla, avšak rozměrnější vozidla vás v něm zpravidla předjet nemohou. Jestliže byste tedy na delším úseku takové vozidlo výrazně omezovali, buďte ohleduplní, a pokud je to možné, opatrně a předvídatelně zvolněte a uvolněte mu cestu vybočením vpravo. Pohybujte se v jiném než vyhrazeném jízdním pruhu, cyklopruhem neprojíždějte. Můžete do něj vjet pouze v odůvodněných případech, například při odbočování či objíždění překážky. Nesmíte přitom omezit ani ohrozit cyklistu, který cyklopruhem projíždí. V případě, že cyklista odbočuje vlevo, objíždí překážku či předjíždí cyklistu, umožněte mu přeřazení do vašeho jízdního pruhu. Piktogramy na vozovce vám ve společném provozu napomáhají předvídat pravděpodobný pohyb cyklistů v daném směru. V jízdním pruhu se souvisle vyznačeným cyklopiktokoridorem s rozměrnějším vozidlem zpravidla musíte piktogramy pojíždět (s cyklisty se řadíte za sebou). Nikdy se nesnažte projet vedle cyklisty, pokud vedle vašeho vozidla nezbývá dostatek místa, ani si tento průjezd nevynucujte bezpečné předjetí vám buď cyklista na vhodném místě umožní sám vybočením vpravo, anebo tak učiníte až v dostatečně širokém úseku. V takovém případě podél cyklistů projíždějte vždy ohleduplně a se zvýšenou opatrností, tj. přiměřenou rychlostí a s dostatečným bočním odstupem. Jak mohu odbočovat? Cyklopiktokoridor pouze naznačuje průjezd daným směrem, můžete na něj kdekoliv najet či jej opustit. Dávejte včas znamení o změně směru jízdy, odbočujte předvídatelně a ujistěte se, že nikoho za vámi ani před vámi neohrozíte. Pro odbočování v místě s cyklopiktokoridorem neplatí žádná zvláštní ustanovení, piktogramy pouze podkreslují předpokládaný pohyb cyklisty v daném směru. Pohybujte se tedy v souladu s všeobecně platnými pravidly společného provozu. Jak se mám chovat u parkovacích stání? Dbejte zvýšené opatrnosti, především s ohledem na možnost otevření dveří či couvání automobilů. Pokud projíždíte po ose piktogramu, měli byste mít od většiny parkujících vozidel dostatečný boční odstup (výjimkou mohou být rozměrná nebo špatně zaparkovaná vozidla). Piktogramy vám i ostatním pouze názorně podkreslují doporučený koridor vašeho pohybu, zabránit neopatrnosti motoristů či spolucestujících však nemohou. Pokud chce motorista právě zaparkovat či vyjet, buďte ohleduplní a umožněte mu to objetím, zpomalením či zastavením. Parkujte co nejvíce vpravo, nezasahujte svým vozidlem na čáru ohraničující parkování zachováte tak dostatečný bezpečnostní odstup od cyklopiktokoridoru. Před otevřením dveří při vystupování z vozidla se nejprve ujistěte, zda právě nepřijíždí cyklista. Totéž platí i pro spolujezdce a při nastupování do vozidla. Cyklopiktokoridor končí co dál? Pokračujete plynule dále ve stejném jízdním pruhu společně s motoristy bez zvláštních opatření anebo v navazujícím integračním opatření (cyklopruhu) současná situace zde zatím jinou úpravu neumožňovala. V některých případech vám může být umožněn též výjezd mimo vozovku. Pokud na cyklopiktokoridor nenavazuje jiné integrační opatření (cyklopruh), pokračujete i nadále s cyklistou ve stejném jízdním pruhu. Tento se však často zužuje dbejte proto zvýšené opatrnosti, protože v takovém případě se i s osobním vozidlem musíte pohybovat za cyklistou, případně vybočit vlevo mimo váš jízdní pruh. Mohu v cyklopiktokoridoru zastavit? Jestliže to není nezbytně nutné, tak v něm nezastavujte ani nestůjte. Blokováním cyklopiktokoridoru zhoršujete podmínky především projíždějícím cyklistům, kteří se musejí zařadit mezi ostatní vozidla. Pokud přesto musíte zastavit, chovejte se přitom opatrně a předvídatelně, abyste ostatní neohrozili. Dagmar Moláková, odbor rozvoje a územního plánování Ilustrační foto: ŠJů - cs.wikipedia.org 10

11 ŠACHY» došlo k nárůstu členské základny a přišly i úspěchy...«třebíč se na šachové mapě objevila poměrně pozdě v roce 1921 zde byl založen Šachový odbor Sportovní společnosti Třebíč se sídlem v Mottlově kavárně. Kromě toho se hrávalo i v dalších v kavárnách a restauracích, zejména v Dělnickém domě. Ale již v červnu 1922 se místní šachisté v čele s prof. Šabršulou dokázali vzepnout k veliké akci I. sjezdu tehdejší Brněnské šachové župy s řadou turnajů, zápasů, bleskových a řešitelských soutěží. Prvním předsedou šachového klubu byl Josef Kopečný, sídlem klubu kavárna u Mottlů na Karlově náměstí. Organizováno bylo více než 40 aktivních šachistů. Prvním oficiálním mistrem města Třebíče byl v roce 1929 prof. Šabršula. Byl profesorem Obchodní akademie, romanopiscem a autorem řady odborných publikací. Začátkem 30-tých let přibývalo členstva a mezi známé šachisty patřili Kratochvíl, Janík, Hurt st., Jaitner a JUDr. Iša a rovněž JUDr. Artur Mandler, který působil v Třebíči jako advokát a byl silným praktickým hráčem, ale zejména světově proslulým úlohářem. Byl velkým přítelem velmistra Richarda Rétiho a vydal po jeho smrti sbírku Rétiho studií s podrobnými komentáři. Během války vládl v Třebíči čilý šachový ruch a začalo se hrát i v hotelu Zlatý Kříž. Hodně se hrál bleskový šach na diktát a volné partie. V roce 1941 se stal přeborníkem Třebíče Bohumil Urban, statkář z nedalekých Kracovic. Po osvobození v roce 1945 se Třebíč v rámci Brněnské šachové župy příliš neprosazovala, teprve po r se začala pravidelně zúčastňovat soutěží družstev i jednotlivců v rámci Jihlavského kraje. Stále více se prosazovali mladí hráči Hobza a Hurt, kteří patřili k nejlepším. Zúčastnili i polofinále mistrovství ČSR, která se hrála v Třebíči, a to Hobza v roce 1959 a Hurt v roce Z těchto turnajů je např. památná výhra Františka Hobzy s Františkem Pithartem a známá je i partie budoucího velmistra Lubomíra Kaválka s Miroslavem Hurtem, kterou však tehdejší velký talent československého šachu a budoucí reprezentant vyhrál. Mezi další známé třebíčské hráče v této éře patřili Dr. Střítecký, Dr. Samek, Dr. Krátký, Dvořáček, Dudr a bratři Kopeční, synové prvního předsedy šachového klubu. V roce 1956 byla založena Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč, do níž byl začleněn i oddíl šachů. Kromě toho se šachisté začali organizovat i v dělnické čtvrti Třebíče-Borovině, kde se známých hráčů působili Nechvátal a Sygan. Ovšem šachy se zde velmi aktivně hrály již za války a po osvobození se Borovina proslavila velkým bleskovým turnajem. V šedesátých letech došlo k přílivu mladých hráčů, z nichž vynikali např. Karel Hurt, Havlát, Vajsar, kteří slavili úspěchy jak v dorosteneckých kategoriích, tak mezi dospělými. Systematicky se s mládeží začalo pracovat až počátkem sedmdesátých let pod vedením další známé postavy třebíčského šachu, učitele Jaroslava Malého, který v šachovém kroužku Domu pionýrů a mládeže v Třebíči vychoval desítky mladých šachistů a šachistek. Největšího úspěchu v mládežnické kategorii dosáhnul třebíčský šach v letech , kdy Spartak Třebíč zvítězil v žákovské kategorii Velké ceny ČSSR, které se zúčastnilo v sérii 31 turnajů 349 družstev a 1618 hráčů! Základní sestavu tvořili Libor Beroun, Milan Werl, Jan Tesař a Zdeněk Kucián a dále zasáhli do hry Michal Kolman, Miroslav Michálek, Pavel Škrdla a na dívčí šachovnici (tato se nehrála na všech turnajích) Jitka Pleskačová. V roce 1977 došlo ještě k jedné významné události. Šachový oddíl přesídlil z hrací místnosti v hotelu Podlipný u vlakového nádraží do Sportovní haly Leopolda Pokorného, kde měl azyl dlouhých následných 28 let. Počátkem 80. let došlo v důsledku zprovoznění Jaderné elektrárny v nedalekých Dukovanech k velkému přílivu obyvatel do regionu a tím i zvýšení počtu členů šachového oddílu až na 70 hráčů! Objevila se nová jména jako Kičmer, Odstrčil, Paluch, Hulín, Skořepa, Zachariáš a další, z nichž většina již byla zkušenými šachisty z jiných klubů. Protože stále ještě byli aktivní šachisté starší generace (Hobza, Hurt, Kopečný, Dr. Krátký, V úvodním utkání 1. ligy porazili třebíčtí šachisté Kroměříž 5,5-2,5 Malý ) a dařilo se i tehdejší mladé generací místních odchovanců (Veselý, Huňáček, Tesař, Michálek, Prokeš, Petrů ) nastala velká konjunktura třebíčského šachu. Dařilo se zejména v soutěži družstev, která vyvrcholila až postupem do I. ligy (druhá nejvyšší soutěž) a zejména pořadatelstvím mnoha mezinárodních turnajů, nejprve pod názvem Dukovanské věže, na které po úmrtí velké osobnosti třebíčského šachu Miroslava Hurta v roce 1986 neméně úspěšně navázaly jeho memoriály. Ve stejném roce došlo ke zrušení Spartaku Třebíč a na základě slučovací valné hromady vznikla nová tělovýchovná jednota TJ Třebíč, jejíž výkladní skříní byli kromě extraligových kuželkářů i šachisté. Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let minulého století na šachové mapě tehdejšího Československa zaujímala Třebíč významné místo a v jejich barvách hrálo i mnoho známých brněnských šachistů (Jurka, Mudrák, Vyskočil, Věchet, D. Pospíšil a další). WGM Eva Kulovaná na letošní šachové olympiádě v Istanbulu Foto: Archív autora 2x Politické a společenské změny ve společnosti však ve svém důsledku znamenaly velký ústup ze slávy třebíčského šachu. Spousta hráčů a funkcionářů dala zcela logicky přednost budování profesní kariéry a svým podnikatelským aktivitám, došlo nejprve k útlumu a posléze k úplnému ochromení klubovního života. A družstvo se postupně propadlo z I. ligy až do krajského přeboru (ostatní družstva se postupně z personálních důvodů přestala stavět), nehrály se klubovní a okresní přebory a došlo k drastickému úbytku členů. Spousta hráčů zcela zanechala aktivní činnosti nebo se z Třebíče z důvodu změny zaměstnání odstěhovali, někteří raději změnili klubové barvy nebo hostovali v jiných oddílech. Po úmrtí učitele Jaroslava Malého a Vladimíra Kopečného zanikla jakákoliv práce s mládeží. Oddíl obětavě udržoval při životě Josef Sedlák, bývalý úspěšný basketbalista a velký šachový fanda. Protože hrací místnost byla mnohdy již na hranici regulérnosti (neodpovídající minimální teplota při zápasech) a absence jakýchkoli investic do Sportovní haly ji učinila již prakticky neobyvatelnou, zdálo se, že osud třebíčského šachu pod hlavičkou TJ Třebíč je zpečetěn. V červnu 2005 došlo z podnětu autora těchto řádků k založení občanského sdružení ŠK Caissa Třebíč, které mělo pouhých 11(!) členů, jež ohlásili hromadný přestup do nově založeného subjektu a hrací místností se stal dlouhodobě pronajatý salonek v 6. patře příjemného prostředí hotelu Atom. Během následujících sedmi let došlo k velkému nárůstu členské základny a přišli i úspěchy sportovní. Družstvo A se po téměř dvaceti letech vrátilo do I. ligy a ostatní tři týmy bojují v Krajských soutěžích. První družstvo pro druhou nejvyšší soutěž posílili GM Petr Velička, který vzhledem k termínovým kolizím s německou bundesligou odehraje jen několik zápasů a dále mezinárodní mistři David Kaňovský, Petr Pisk a Marián Kantorík, který společně s FM Jaromírem Bednářem a KM Martinem Lednickým dojíždějí k zápasům ze Slovenska. Rovněž v B družstvu jsou tři zajímaví hosté a to KM Stanislav Věchet, GM ICCF Jan Židů a ze sousedního Rakouska KM Martin Kropik. Největší hvězdou je však rodačka ze Starče, špičková česká reprezentantka, účastnice šachových olympiád a mezinárodní velmistryně Eva Kulovaná. Jelikož náklady na jednu prvoligovou sezonu se pohybují kolem Kč, klub by se neobešel bez sponzorů. Hlavním partnerem je již několik let zemědělský holding RHEA, pod jehož názvem i družstva hrají a přispívá i několik dalších třebíčských podnikatelských subjektů. Více se o třebíčských šachistech můžete dozvědět na webových stránkách klubu, které najdete na adrese: Miroslav Michálek SPORT MĚSÍCE 11

12 FÓRUM Zdravého města Již druhé fórum s občany uspořádalo Zdravé město Třebíč v úterý 13. listopadu. Poprvé se tak stalo před rokem a řada požadavků a přání účastníků již byla splněna nebo se plní průběžně. Letos se fórum uskutečnilo ve velkém sále Národního domu a ten brzy připomínal včelí úl. Jednak se tady hbitě pracovalo a diskutovalo, a pak také došlo k nárůstu původních deseti okruhů a témat o celých sedm. To vyplynulo ze skutečnosti, že veřejnou diskusi o problémech města si nenechalo ujít na sto patnáct občanů, mezi kterými bylo až překvapivě mnoho mladých tváří, a jak se ukázalo, právě mladí si uvědomují vlastní zodpovědnost ve vztahu k budoucnosti. Blíže se k tématu vrátíme v příštím čísle Třebíčského zpravodaje. (fj) Prevenci zubního kazu bylo věnováno pětadvacet přednášek Foto: Archív Zdravého města Třebíč Pro zdravé zuby v mateřských školách V rámci projektu Zdravé město financovaného z příspěvku Kraje Vysočina bylo během měsíce října realizováno dvacet pět přednášek týkajících se prevence zubního kazu v mateřských školách v Třebíči. Podařilo se také sponzorsky sehnat vzorky zubních past, celkem čtyři sta kusů i s kartáčky. (io) 12

13 DŘEVĚNÉ NÍZKOENERGETICKÉ EKOLOGICKÉ STAVBY vedle autosalonu Toyota, Střítež 11, Třebíč KADEŘNICKÝ SALON TOP

14 Hospodářská komora B TECHNIKu je osmnáct! Firma B TECHNIK s. r. o., která má prodejnu v Třebíči naproti hotelu ATOM, slaví osmnáctiny. Za dobu své existence si vybudovala pevné postavení na trhu a dokáže uspokojit každého zájemce o kvalitní techniku. B TECHNIK se věnuje prodeji a servisu strojů pro řadu oborů. Především jde o kompletní systémy tlakové vzduchotechniky. Jak říká Petr Šmejkal, majitel firmy B TECH- NIK s. r. o., máme vše od kompresoru až po rychlospojku. Specialisté firmy B TECHNIK dokážou poradit zájemcům jaký výkon je pro jejich aplikaci potřebný, jak má být stlačený vzduch čistý, jak má vypadat rozvod vzduchu, a to všechno zároveň také dodat, namontovat a provádět následný servis. Nejčastějšími zákazníky jsou v tomto oboru průmyslové závody a autoservisy. Foto: Archív B TECHNIK s. r. o. Dalšími obory, kterým se B TECHNIK s. r. o. věnuje, je prodej a servis čistící a úklidové techniky, nářadí, tvářecích a obráběcích strojů a nástrojů, dílenského vybavení a v neposlední řadě také zahradní a motorové techniky pro zahradníky a chataře i pro profesionály. Petr Šmejkal nám ale prozradil i něco o dalších aktivitách jeho firmy. Říká: Považuji za velice důležité podporovat v místě, kde máme kořeny, také neziskovou činnost. Proto již řadu let finančně sponzorujeme řadu aktivit od sportu, přes kulturu až po charitu. Desítky i stovky tisíc korun od nás dlouhodobě dostávají například třebíčští florbalisté, baseballisté nebo nově také hokejisté Horácké Slavie. Podílíme se také sponzorsky na kulturních akcích, z nichž bych nejvíce Prodejna B TECHNIK v Třebíči vyzdvihnul multikulturní festival Zámostí, který nám jiná města mohou závidět. Petr Šmejkal ale ve výčtu aktivit může pokračovat: Nesmím však zapomenout ani na motosraz WIMS nebo Třebíčské kulturní léto Městského kulturního střediska Třebíč. Nezbývá, než poděkovat za informace a přízeň třebíčskému sportu i kultuře a popřát firmě B TECHNIK s. r. o. všechno nejlepší k jejím osmnáctinám. (vl) Pozor na kapsáře, radí policisté Blíží se opět předvánoční čas provázený nákupní horečkou. Tento předvánoční shon je právě také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí a hlavně místa, kde mají možnost okamžitě zmizet v davu. Využívají tak nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Okradení se většinou o krádeži dozví až u pokladny, kdy zjistí, že nemají nákup čím zaplatit. Mnohdy jim to však sami příliš usnadňujeme. batohy na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky a peněženky na pultech, v nákupních vozících apod. V závěru loňského roku v měsících listopadu a prosinci zaevidovali policisté na Vysočině celkem 25 případů kapesních krádeží. Za prvních devět měsíců letošního roku evidují policisté 104 případů kapesních krádeží v rámci celého kraje. Jde o trestnou nebo přestupkovou činnost, kterou se bohužel daří objasňovat velice obtížně. Pachatelé jsou dobře organizovaní a jedná se mnohdy o celé skupiny. Dále si kapsáři volí prostředí, které jim poskytne anonymitu a možnost rychlého opuštění místa krádeže. Mezi typická riziková místa patří hromadné dopravní prostředky, obchodní centra, kulturní a sportovní akce, rušné ulice, tržiště a čekárny ve zdravotnických zařízeních. Příležitost ovšem pachatelé využijí téměř kdekoli. Obezřetní by měli být také prodavači. Zloději využívají nepozornosti obsluhujícího personálu a následně v nestřeženém okamžiku odcizí vystavené zboží mnohdy nemalých hodnot. V neposlední řadě by měli být na pozoru i řidiči motorových vozidel, kteří přijedou na nákupy a vozidla parkují u obchodních center. Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém odchodu vždy vozidlo uzamknout. Vozidlo by nemělo zůstat odemčené ani při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru nebo při odvezení nákupního vozíku, byť by to bylo jen na krátký okamžik. Mějte proto neustále své věci pod kontrolou: - tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte, - svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu, - nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty, - kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla, - uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích. nprap. Martin Dušek Policie ČR, Preventivně informační skupina Jihlava Základní umělecká škola Třebíč První VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO A TANEČNÍHO ODDĚLENÍ v hodin velký sál FÓRUM Druhý VÁNOČNÍ KONCERT HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ v hodin - divadlo PASÁŽ 14

15 PŘIJĎTE SI PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ TARIFY Nejrychlejší internet o čtvrtinu levněji a k němu ještě 30% sleva na paušál na volání! Navíc voláte celý rok v naší síti zdarma! Karlovo nám. 62/51, Třebíč (u Malovaného domu) ZDRAVÁ NENÍ DRAHÁ prodej dárkových minerální izolace s ECOSE Technology bez formaldehydu, fenolů a akrylátů až z 80 % z recyklovaného skla za cenu srovnatelnou s běžnou izolací NAKUPUJTE U NAŠICH PRODEJCŮ: Hrotovická 160 m:

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE NA SVAHU Ulice se nachází v městské části Nové Dvory. Ulici vymezují zejména panelové domy na svahu nad údolím Týnského potoka a ulice Cyrilovy. Připravuje Jiří Joura NA ŠPITÁLCE Ulice se nachází v městské části Borovina. Název ulice je odvozen podle špitálu, který tu v roce 1405 založil třebíčský měšťan a obecní starší Janko pro zchudlé a opuštěné staré měšťany. Špitálu věnoval pole, dlouho potom nazývané Špitálské pole. Nyní je v těchto místech vedena ulice. NA ÚBOČÍ Ulice se nachází v městské části Zámostí. Krátká ulička ve skalnatém svahu Hrádku. NA VYHLÍDCE Ulice se nachází v městské části Podklášteří. Na starém Podklášteří v blízkosti Hrádku s krásným výhledem na město leží jedna z nejmalebnějších třebíčských ulic, připomínající historii tohoto místa. 16

17 Náš Olda tradičně doma nezklamal Jeho doba ještě přijde, pokývala hlavou principálka vlastní divadelní společnosti paní Julie Jurištová. Řeč byla o Oldřichu Navrátilovi, třebíčském rodákovi, který právě přebíral v divadle Pasáž Cenu města Třebíče spolu s grafikem Emanuelem Ranným. Paní Jurištová dobře věděla, co říká. Stejně dobře ví, proč Navrátila angažuje ve svém divadle. On, ač šedesátník, zraje a zraje. Potvrdil to i při slavnostním večeru, který pro něho rozhodně nebyl odpočinkovým. Vždyť šedesátka je jen jednou v životě... Oldřich i přes bujaré oslavy těch dní a viditelnou únavu v zázemí dokázal, že je profesionálem na svém místě. A byl neotřele vtipný, bohém v dobrém rozmaru, kterého mají lidé rádi. Ano. Mimoděk to potvrdila zase Julie Jurištová: Hráli jsme třeba v Ostravě. Na konci lidé vstali, a to zde není běžné, a vzdali Oldovi hold. Okázale a upřímně. Jeho prostě mají rádi všude. V Třebíči ale zvlášť, vždyť jeho generace i daleko mladší ho tady znají. V jeho kraťasech, s lehkým úsměvem na rtech. Přestože je spíše nositelem humorných postav, jeho pouto k Třebíči je zcela vážné. I tak ale jeho existenci sympaticky zlehčil, když trochu zaskočen měl bezprostředně po převzetí ocenění odpovědět na pár otázek. Navrátil totiž není řečník, Navrátil je herec, a to je v kumštu velký rozdíl. A tak konstatoval napůl žertem, napůl vážně: Asi vám tady zůstanu, vždyť tady máme hrob! Publikum malinko morbidní repliku přijalo s nadšeným pochopením. Oldřich Navrátil v té chvíli trochu možná nevědomky prozradil něco ze svého vnitřního já. A možná právě, že v tom je jeho síla. Určitě proto ho ale máme rádi. Je to náš Olda. (fj) Oldřich Navrátil ve hře Blázinec v prvním poschodí Otevírací doby památek a informačních center Vánoce 2012 Synagoga Malovaný dům Bazilika Zámek expozice Penzion + galerie L. Nováka 9:00-12:00 9:00 12:00 Pátek :00 16:00 9:00 16:00 Otevřeno 12:30-17:00 12:30 16:00 Sobota :00 13:00 12:30 17:00 10:00 16:00 9:00 16:00 Otevřeno Neděle Zavřeno 12:30 17:00 10:00 16:00 9:00 16:00 Zavřeno Pondělí Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Úterý Zavřeno -- 13:00 16:00 + otevřené IC Bazilika 13:00 16:00 Zavřeno Středa :00 16: :00 16:00 + otevřené IC Bazilika 13:00 16:00 Zavřeno 9:00-12:00 9:00 12:00, Čtvrtek :00 16:00 9:00 16:00 Zavřeno 12:30-17:00 12:30 17:00 9:00-12:00 9:00 12:00 Pátek :00 16:00 9:00 16:00 Zavřeno 12:30-17:00 12:30 16:00 Sobota :00 13:00 12:30 17:00 10:00 16:00 9:00 16:00 Zavřeno Neděle Zavřeno 12:30 17:00 10:00 16:00 9:00 16:00 Zavřeno Pondělí :00 14:00 Zavřeno Zavřeno Zavřeno Zavřeno Úterý Zavřeno 13:00 16:00 + otevřené IC Bazilika 13:00 16:00 Zavřeno Středa :00-12:00 12:30-17:00 9:00 12:00 12:30 17:00 8:00 16:00 9:00 17:00 Otevřeno I

18 ŽELARY Adaptace nejvyhledávanějšího bestselleru posledních let Válečné roky převrátily život nejednoho člověka. Eliška, lékařka z brněnské nemocnice, se ocitá v nebezpečí života stejně jako všichni odbojáři po atentátu na Heydricha. Ukrývá se v horské vesnici Želary, v pozemském ráji, kam hřmění války zatím nedolehlo. Nachází tam zcela nový pohled na svět, nové hodnoty a především lásku, o jaké neměla vůbec tušení. To, co na počátku vypadalo jako ztráta identity, se mění v nalezení svého pravého já. Její příběh se proplétá s příběhy místních svérázných horalů kořenářky Lucky, kovářského pomocníka Jozy,místního doktora, který už dávno ztratil Boha, faráře, který věří, že ho nalezne, Ženi, která žije v jeho blízkosti den za dnem, a mnoha dalších. Nepatetický patos, nehrdinští hrdinové a především neopakovatelná poetika, kterou jako zázrak z čistého nebe vnesla do české literatury zcela jedinečná spisovatelka Květa Legátová, to je východisko k jevištní podobě dvou mimořádných českých knih uváděných pod společným názvem Želary. Na scéně Divadla Rokoko je nastudoval mladý režisér Pavel Khek v české premiéře. Obsazení: Evellyn Pacoláková, Vasil Fridrich, Jitka Smutná, Oldřich Vízner a další. Foto: Archív MDP Rokoko DIVADLO PASÁŽ ČTVRTEK 13., PÁTEK 14. PROSINCE 2012, VŽDY V 19 HODIN Anna Franková Cílem mezinárodní putovní výstavy Anna Franková odkaz pro současnost je podnítit návštěvníky k tomu, aby se zamysleli nad významem tolerance, lidských práv a demokracie v dnešním světě. Výstavě dominuje především příběh Anny Frankové a její rodiny, který je zasazen do kontextu světových událostí a historie holocaustu. Můžeme si také přečíst výpovědi očitých svědků tohoto období. Výstava se dále snaží vést návštěvníky k zamyšlení nad tím, v čem tkví podobnost a rozdíly mezi událostmi z minulosti, jako byla druhá světová válka a holocaust, a situací v dnešním světě. (mks) Zadní synagoga, do 9. prosince 2012 Faust, Markétka a Harpagon Známá trojice uvedená v titulku nikdy nepatřila a pravděpodobně ani nebude patřit k sobě. Něco společného však přece tyto postavy mají. V rozmezí jediného týdne se objevily na prknech divadla Pasáž, i když každý v provenienci jiného souboru: Fausta a Markétku přivezla pražská Ypsilonka, zatímco Chudáka Harpagona zde ztvárnil Josef Dvořák s vlastní divadelní společností. A ještě další věc měly oba kusy společnou. Žádná klišé, nýbrž neotřelé podání charakterů zúčastněných postav, s notnou dávkou ironie, fantazie a improvizace. V té nejspíš zvítězil Dvořák, poměřovali bychom ho s Martinem Dejdarem. Přesto oba byli dobří, oba zaujali diváky a oběma se dostalo vřelého poděkování. Smůlu měli snad jen ti, kdo očekávali vážné a seriózní divadlo. Nejspíš jich ale nebylo mnoho, neb právě tito lidé bývají divadla znalí, a tak dobře vědí na co jdou. Dvořák i Dejdar tak pobavili, a co v dnešní poněkud posmutnělé době můžeme vlastní více chtít. Navíc skutečnost, že humor v Čechách nevymřel, a že dokážeme na věci nahlížet s nadsázkou, dává velkou naději, že zase bude líp. Pokud přece někdo své návštěvy v divadle litoval, budiž nahlédne do programu Městského kulturního střediska. Také prosinec je pořady nabitý tak, že si každý určitě ten svůj vybere. (fj) II

19 Duševně krásní Fešáci v Třebíči Vzpomínám na léta vojenská, kdy ke mně jakýmsi řízením osudu doputovala deska s názvem Ostrov Fešáků. Smůlou smůlovatou byla skutečnost, že náš útvar byl vybaven snad vším, zpravidla zcela zbytečným, jenom ne gramofonem. Tak černé, velké a kulaté elpíčko leželo na dně skříně až do vytouženého civilu. Jen občas jsem se zadíval na přebal, kde byla krásně barevně vyvedena parta muzikantů, co nás učila, jak chutná country. Ne, že bychom neznali Greenhorny, Rangers a další skupiny nebo zpěváky, co propadli americké lidovce. Jenže Fešáci tak nějak dali tomuto žánru zcela nový rozměr. Také fyzický, vždyť s nimi v té době hrál fenomén Michal Tučný! Přesto Ostrov Fešáků začínal slovy Petra Novotného:... Fešáci nejsou krásní fyzicky, ale duševně! A duševní krása, jak sami vidíte, není vidět... Nebo tak nějak. Léta pak neúprosně zasáhla i do existence skupiny - jedni odcházeli, jiní přicházeli. Jak se muzikanti prostě mění. Kdo však nikdy neskončí v propadlišti dějin, je Michal Tučný, který sice s Fešáky naplnil jen ohraničenou epizodu, nicméně jeho duše nikdy zcela neodešla. Bylo by mu pětašedesát. Fešákům je o dvacet let méně. Jejich TOUR 45 zavítá 3. prosince do Třebíče a dá se říci, že v nejsilnější sestavě! Přijede Michaela Tučná, přijede Petr Novotný... A samozřejmě ti, co pamatují začátky, Ostrov Fešáků tehdy přinesl mimo jiné repliku: Já palubní jsem básník, na všechno najdu rým, pimparára, pim, pim, pim, jmenuji se Jan Turek... Ptám se autora toho výroku: Kromě toho, že jsme všichni byli mladší, jaký je rozdíl mezi country scénou v době, kdy Fešáci začínali a dneškem? Bylo to hlavně v obsazení kapely. Tenkrát se začínalo na akustické nástroje bez bicích nástrojů a podobně. V dnešní době jsou takřka všechny country kapely elektrifikovány a mají obsazení stejné jako popové nebo rockové kapely, vzpomíná Turek. A pamatuje si ještě, kdy poprvé Fešáci vystoupili v Třebíči? Nezaváhá: Myslím, že to mohlo být v prosinci To byl první vánoční salon. Teď v prosinci, třetího, to bude 91. salon v pořadí. Úctyhodné číslo. A paměť, samozřejmě. Antonín Kny vystřídal kapelníka Karla Poláčka a skupinu vede dodnes. Napadá mě otázka, která nutně musí po pětačtyřiceti letech trvání skupiny přijít. Můžeme se těšit i na padesátiny? Rádi bychom, ale dnes opravdu nikdo neví, stojí oběma nohama na zemi. Situace ve společnosti dobrá není a lidé hodně šetří. Hlavně na kultuře. Což se projevuje u všech kapel a interpretů hlavně poklesem koncertů a prodeje hudebních nosičů. Ale nechme se překvapit, plány máme a uděláme vše pro to, abychom i v Třebíči naše padesátiny oslavili. Za kapelou je více než solidní diskografie, co nabídnou Fešáci k pětačtyřicetinám? Fešáci vydali letos u vydavatelství Supraphon ke 45. výročí skvělé dvojalbum, které mapuje období skupiny od jejího vzniku, tedy od roku 1967 do roku 2012, přiblížil současnost kapelník a manažer v jedné osobě. Vybrali jsme základní pilíře fešácké hudební historie. Prostě nejlepší a nejznámější písně ze všech řadových alb. Písně jsou remasterovány, to znamená zvukové upraveny tak, aby hrály lépe po technické stránce, než byly původně natočeny. Je jich celkem devětačtyřicet. Prostě čtyřicet pět písní, stejně jako výročí Fešáků, ze všech alb. A dotočili jsme během prázdnin také čtyři úplné novinky, pro posluchače jako bonusy. Moje vojenské vzpomínky pomalu končí. Ale Antonín Kny přece ještě tahá eso z rukávu: Dobrá zpráva pro posluchače a diváky našeho třebíčského koncertu je ta, že budeme album na koncertě křtít. Zde bude možno si ho i koupit za zvýhodněnou cenu. František Jůza Foto: Archív skupiny Fešáci 4x FEŠÁCI TOUR 45 Třebíč, Národní dům Pondělí 3. prosince 2012 v 19 hodin III

20 IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru

Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Provozní řád organizace dopravy a parkování v prostorách ulic Rašínova, Bartošova, Soudní, třída Tomáše Bati a náměstí Míru Článek I. Úvodní ustanovení (1) Tento provozní řád upravuje organizaci dopravy

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní

Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Provozní řád organizace dopravy na ulici Školní Článek I. Úvodní ustanovení Tento provozní řád upravuje základní pravidla organizace dopravy na ulici Školní. Článek II. Obecný režim dopravy na ulici Školní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 2. Témata, v jejichž případě možná není třeba změna legislativy, ale nutno ujednotit výklad (DI Policie ČR apod.) nutno řešit v novele vyhl. č. 30/2001 a odp.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Město Kralupy nad Vltavou

Město Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou Rada města Kralupy nad Vltavou na svém

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.

Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. Speciální vydání. Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s. HORIZONT - ročník 16 číslo 7 (248) - 25. 10. 2012 Speciální vydání Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu. Horizont 248 - strana 2 Další

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.04.2015 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 256/R11/15 ze dne 02.03.2015 schvaluje v souladu

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 M ATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 02.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 415/2015/OD NÁZEV: Přechod pro chodce Okružní dolní ANOTACE: V tomto materiálu je uveden výsledek opětovného měření

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Akce: Bernartice projekt svislého dopravního značení TECHNICKÁ ZPRÁVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A) Označení akce Bernartice projekt svislého dopravního značení B) Objednatel dopravního řešení

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety 2013 Obsah 2 Obsah prezentace Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce životem

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Zápis ze dne 15. 10. 2014

Zápis ze dne 15. 10. 2014 Komise místní samosprávy Pražské Předměstí sever Zápis ze dne 15. 10. 2014 Přítomni: Hosté: Richard Zelený, Václav Marvan, Libor Nejedlý, Vladimír Lesák, Jitka Dršatová, Danuše Zelená, Miloš Berounský,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA

PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA Město Příbor NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19 NÁZEV VNITŘNÍHO PŘEDPISU: PRAVIDLA PRO ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA VYDAL: RADA MĚSTA PŘÍBORA DATUM PLATNOSTI: 23.12.2009

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů.

SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy Jak chránit obce před kamiony nadpisů. SEMINÁŘ Klepnutím lze upravit styl předlohy "Jak chránit obce před kamiony" nadpisů. Ing. Milan Dont, Ph.D. Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Odbor pozemních komunikací Problematika objíždění

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Cyklistická infrastruktura. Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Cyklistická infrastruktura Ing. Petr Smítal Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Úvod Mění se životní podmínky, posunují se potřeby a požadavky Jízdní kolo se stále více stává součástí každodenního

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. C. k. privilegovaný sbor S T A N O V Y IČ: 27049515 Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. S T A N O V Y Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C.

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. Usnesení č. 6/193/2015 6/214/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Co přinesl čas - leden 2011

Co přinesl čas - leden 2011 Co přinesl čas - leden 2011 Vzhledem k tomu, že nevydáváme žádný časopis o naší činnosti, rozhodli jsme se Vám přiblížit každodenní činnost práci v úřadu, zastupitelů, zaměstnanců či jiné podněty, které

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více