Z RCA DLO Z RCA DLO. ilustrační foto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z RCA DLO Z RCA DLO. ilustrační foto"

Transkript

1 Pavel PROCHÁZKA, IČ: EXEKUCE? Dluhy? Finanční tíseň? Řešte svoji situaci ještě dnes! volejte: VÝROBA RAZÍTEK Výroba do dvou pracovních dnů od odsouhlasení návrhu zákazníkem. Návrh Vám zpracujeme a doporučíme odpovídající typ a rozměr razítka. Grafický návrh štočku ZDARMA. Podklady zašlete na Více informací na tel. čísle: Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník X. Číslo května 2011 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice ks, Miroslav ks, Moravský Krumlov ks, Oslavany ks a další ks na 160 místech v 65 přilehlých městech a obcích k volnému odběru zdarma. Z RCA DLO BOJ O BENTONIT POKRAČUJE VYHRAJÍ VANČÁCI NEBO TĚŽAŘI? /Ivančice/ Ivančičtí zastupitelé se opět zabývali nekonečnou kauzou těžby bentonitu v místní lokalitě Réna. Místostarosta Mgr. Radek Musil na veřejném zasedání zastupitele i přítomné občany informoval o aktuálním stavu soudního sporu ohledně pozemků. Byla provedena i celková rekapitulace posledních událostí v celé kauze. Na ministerstvo životního prostředí byla dne 17. května 2010 zaslána žádost na odpis ložiska. Ministerstvo životního prostředí konstatovalo, že vzhledem k okolnostem, jako jsou množství, charakter zásob a hospodářské účelnosti, vydobytí ložiska souhlasí s odpisem zbytkových zásob ložiska formou vynětí z evidence. Dále byl dne 3. června 2010 podán dotaz na báňský úřad. Podle názoru jeho pracovníků je nežádoucí, aby dále probíhala těžba, protože by ohrozila zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu životního prostředí. Přes tato fakta se těžební společnost Bentex Bohemia domáhá stále vstupu na městské pozemky a to i soudní cestou. První stání o ilustrační foto vyvlastnění pozemků již proběhlo u Krajského soudu v Brně. Žalobce, kterým je shora zmiňovaná těžební společnost, byl vyzván, aby doplnil svůj návrh a odstranil vady, které přednesla žaloba. Firma v zákonné lhůtě vady odstranila a doplnila. Další stání proběhne ve středu 25. května Místostarosta Mgr. Radek Musil v této souvislosti - a vzhledem k složení nového zastupitelstva města Ivančic - navrhl, aby město jasně deklarovalo nesouhlasné stanovisko k těžbě. O celá záležitosti proběhla diskuse. Zastupitelé Ing. Sládek a Ing. Moravec vyjádřili svůj názor, že předešlé zastupitelstvo, jehož byli členy, již v minulosti přijalo k této kauze nesouhlasné stanovisko. Vzhledem k tomu, že toto usnesení je stále platné, nepokládali za nutné o tomto stanovisku znovu hlasovat. Zastupitelstvo města ČERNÁ LISTINA Níže naleznete seznam subjektů, které využily inzertních služeb v periodiku ZRCADLO, nebo na serveru zrcadlo.info, ale nezaplatily za ně. Zveřejňujeme je zde nejenom proto, abychom získali dlužné peníze, ale také proto, abychom ochránili ostatní před těmito podnikateli, protože stejně neseriózní způsob jednání mohou promítnout i do prodeje svých vlastních služeb či výrobků. Věřte, že jsme vyčerpali všechny možnosti, jak za námi poskytnuté služby dostat od těchto podnikatelů zaplaceno. Výzva k úhradě jim byla několikrát sdělena ústně, em, smskou nebo dopisem. /ALMA, o. s./ jméno číslo faktury dluží od dluh Mucalo Marcela - Ivančice ,00 Kč Průdek Milan - Moravský Krumlov ,00 Kč Průdek Milan - Moravský Krumlov ,00 Kč Děkujeme těm, kteří dlužné faktury uhradili. Aktualizováno dle elektronického výpisu z bankovního účtu dne 20. května 2011, 07:29 hodin. V době aktualizace na našem bankovním účtě dlužné částky prokazatelně připsány nebyly. PŘIJĎTE SI VYBRAT... Ivančic tedy pouze vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu sporu ohledně pozemků pro těžbu bentonitu na Réně. Problém s těžbou bentonitu trvá od roku 1992, kdy zkrachovala společnost Bentonit Moravia, s. r. o. a zanechala po sobě v oblíbené ivančické rekreační destinaci měsíční krajinu. Zastupitelé města Ivančic ve snaze zabránit opakování celé situace jednali s novým vlastníkem těžební licence (společností Bentex Bohemia) již v roce Kromě jiných podmínek pro povolení přístupu na městské pozemky chtěli i jasné záruky pro případ eventuelního podnikatelského neúspěchu firmy. Jednalo se zejména o finanční krytí případných škod na majetku města a rekultivace dobývacího prostoru. Firma Bentex ale toto zajištění zcela kategoricky odmítla. Z tohoto důvodu také nedošlo ke kompromisní dohodě mezi městem a těžařem. Ivančičtí občané mají na věc jednoznačný názor. Požadují zcela jasně a nekompromisně odpis ložiska nerostu a rekultivaci celé oblasti. Těžební společnost ovšem nehodlá boj o ložisko v žádném případě vzdát. Naopak se domáhá práva vstupu na pozemky všemi možnými prostředky. Jak celá záležitost dopadne? To dnes nikdo neví, ale doufejme, že to bude ku prospěchu města a jeho občanů. /mape/ DOTACI VYØÍDÍME ZA VÁS! AKCE! Sedmikomorový profil s izolaèním trojsklem! Nám. 13. prosince č. 8 Nám prosince Oslavany è. 8 volejte zdarma: Oslavany 150 volejte zdarma: telefon: telefon: mobil: mobil:

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník Slovo úvodem NENÍ SPORT JAKO SPORT Lidé se rádi hýbou. Homo sapiens je pro pohyb přímo stvořen. V dobách dávno minulých, kdy jsme udatně lovili mamuty, byl pro nás pohyb něčím přirozeným. Postupně s rozvojem civilizace, který šel v ruku ruce s rozvojem našich břišních pneuma k, jsme zjis li, že budeme muset dělat něco navíc. Pokud se náš druh nechce vyvinout v civilizaci žoků sádla... A proto naši předkové začali běhat, závodit i jinak tužit své zdraví. A tak se vyvinul sport. Pohyb, který sice není bezpodmínečně nutný, ale zdraví přímo prospěšný. Ovšem není sport jako sport. Třeba u takového kondičního běhu. Po te se, jako byste měli horečku, a funíte hůř než po nedělní svíčkové. Když přijdete domů po uběhnu několika kilometrů s podvrknutým kotníkem, máte skvělý pocit, že jste podnikli něco pro své zdraví. Statečně a s významným pohledem pak kulháte kolem své c hodné manželky a lenošných dě. Manželka, sporty nemilující, vás podezřívá a jako Sherlock Holmes pátrá po případných znacích případné manželské nevěry. Dě se potajmu chechtají, jak se z obávaného otce tyrana stává Joffrey de Peyrac, kulhavý to manžel sličné Angeliky. Na druhou stranu: Hlavu si nikde tak dobře nevyčis te. Na to je nutná řeka, les a úporný poklus. Jsou i jiné sporty. Cyklis ka, plavání či šachy. Při všem se hýbete, ztrácíte nadbytečná kila případně rozhýbáte mozkové závity. Ovšem všude existuje spousta nepřejících a lenošných dobráků milujících své pohodlíčko. Když se jim důvěřivě pochlubíte, že sportovní činnost pěstujete, zhrozí se a začnou ze sebe sypat poučky z domácího lékaře. Jak jinak. Při běhání si zlikvidujete klouby, při plavání ledviny (oni si je raději likvidují u pivní házené) a u šachů oči. Pro každému sportu se najde argument. Stejně jako pro každé dietě, ale to už je jiná kapitola. Co člověk, to názor. Já mohu poradit jenom jediné. Když vás to baví, sportujte, pěstujte turis ku nebo třeba rybařte. Život je krátký a je ho třeba prožít, a ne proležet u televize. Sportu a jaru zdar. Petr Sláma Červené kontejnery slouží pro sběr elektroodpadu /Moravský Krumlov/ Na konci dubna byly v Moravském Krumlově rozmístěny čtyři stacionární kontejnery červené barvy na zpětný odběr drobných elektrozařízení z domácností o maximální velikosti, která odpovídá vhozovému otvoru na kontejneru. Kontejnery byly rozmístěny po jednom kuse na ulici Palackého - dvůr p. Blahetek, na ulici Břízová - před prodejnou Jednota, na ulici S. K. Neumanna - v Rakšicích u Mateřské školy a na ulici Nádražní - před prodejnou Jednota. Kontejnery ve spolupráci s Městským úřadem Moravský Krumlov rozmístila v uvedených ulicích nezisková společnost ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. Tato spolupráce jistě přispěje ke zvýšení separace odpadů a zlepšení životního prostředí, uvedla Miluše Langová, referent odpadového hospodářství MÚ Moravský Krumlov. Do červených kontejnerů je možné vkládat rádia, fény, discmany, mobilní telefony, kalkulačky, elektronické hračky nebo jiné menší elektrospotřebiče. Do kontejneru lze vhazovat speciálním otvorem nefunkční baterie a akumulátory. Naopak do něj nelze vkládat velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky) ani obrazovky, PC monitory, zářivky a úsporné žárovky, které je třeba nosit do sběrného dvora na ulici Dělnická, či elektroprodejen. /abé/ DŘEVO PALIVOVÉ A KRBOVÉ (DUB, AKÁT) Karel Raboň Moravský Krumlov objednávky a info na tel: Analog definitivně končí /Region/ Ve čtvrtek 30. června 2011 definitivně skončí analogové vysílání v našem regionu. Bude nahrazeno plně vysíláním digitálním z vysílačů Brno - Hády, Brno - město - Barvičova, Brno - Kojál a Mikulov - Děvín. Na obrazovkách televizorů, které stále pracují na základě analogového signálu, se objeví od 23. týdne piktogram v podobě čtyř čtverečků v pravém /Miroslav/ V pátek 6. května uctili členové rady města památku obětí 1. a 2. světové války v Miroslavi a Kašenci položením kytic. Od hodin následovalo vzpomínkové shromáždění u památníku Letkyně před kulturním domem. Akce se zúčastnili veteráni II. světové války p. Bohuslav Směšný a p. Slávko Dejdar, tajemnice generálního konzulátu Ruské federace v Brně Marija Semenova, zástupci Armády ČR - mjr. Ing. Radomír Kinc a prap. Zdeněk spodním rohu obrazovky. Vedle něho se bude průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informacemi. Příjem programů ČT umožňuje satelitní digitální vysílání z družice Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B. Z této družice jsou dostupné i různé regionální mutace zpravodajských pořadů České televize pro severní a jižní Moravu. Petr Sláma Vzpomněli na hrůzy války Vašíček z Krajského vojenského velitelství Brno a několik desítek hostů. Na slavnosti obdrželi pan Směšný a pan Citterberg medaili Ludvíka Svobody. Ocenění pro pana Citterberga převzala dcera MVDr. Alena Citterbergová. V neděli 8. května byla v katolickém kostele sloužena mše svatá za oběti válečných konfliktů, při níž bylo také vzpomenuto na miroslavské občany, kteří zahynuli při strašném bombardování města 7. května /abé/ Prodej podílu zamítnut /Ivančice/ Společnost TE- DOM, a. s., která pokračuje v činnosti zajikajících společností TEDOM, s. r. o., TEDOM ENERGO, s. r. o., TEDOM CHP, s. r. o. a JESENICKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST, s. r. o. navrhla Ivančicícm odkup obchodního podílu města ve společnosti TEPLO. Firma zajišťuje dodávky tepla pro staré a nové sídliště. Ivančice vlastní podíl v celkové výši 2,481 % firmy. Navržená kupní cena za 1 % obchodního podílu byla korun. Celková částka by se tedy vyšplhala na 1, ,- Kč. Vzhledem k celkové situaci na energetickém trhu a neustále rostoucím ziskům energetických společností navrhl zastupitel MUDr. Matušina podíl ve firmě neprodávat. Ivančičtí zastupitelé jeho návrh podpořili. Petr Sláma Dotace pro TJ schválena /Oslavany/ Rada města projednala a schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2011 občanským sdružením, a to v souladu se zásadami pro poskytování veřejné finanční podpory. TJ Oslavany, o. s., zažádala o částku přesahující 50 tisíc korun, a proto o přidělení rozhodovalo zastupitelstvo. Rada doporučila schválit dotaci ve výši korun. Zastupitelé poskytnutí dotace na podporu činnosti mládežnických sportovních družstev a podporu údržby areálu stadionu TJ schválili. /abé/ Festival bude i v budoucnu /Ivančice/ Rada města schválila uzavření smlouvy o přípravě a pořádání části mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o. p. s., pro roky Plněním organizačních povinností pověřili KIC Ivančice. Zároveň rada zadala odboru plánovacímu a finančnímu uhrazení řádných příspěvků. Petr Sláma INZERUJTE V ZRCADLE ZDARMA! ZAČALI JSTE LETOS PODNIKAT? VAŠI ODVAHU PODPOŘÍME REKLAMOU! Na základě živnostenského listu vystaveného v roce 2011 Vám při objednávce jednoho inzerátu dáme druhý stejně velký ÚPLNĚ ZADARMO. VOLEJTE: PIŠTE: Pla pro OSVČ i právnické osoby podnikající na území ČR. Platnost reklamní akce do 30. června ZPRÁVY Z RADNIC Svoz odpadu bude častěji /Ivančice/ Častějšího svozu komunálního odpadu se dočkají majitelé rodinných domů v Ivančicích. V letním období, počínaje dnem 30. května 2011, bude svoz komunálního odpadu jak v Ivančicích, tak i v integrovaných obcích prováděn jednou týdně. Petr Sláma Nájmy sníží o 10 procent, podnikatelé chtějí víc /Moravský Krumlov/ Rada města na své schůzi 9. května projednala a schválila dočasné snížení nájemného nebytových prostor o 10 % u nájemců ve vnitřním městě. Reagovala tak na námitky některých podnikatelů, kteří se vinou uzavření Zámecké ulice a omezeným provozem na náměstí TGM cítí být poškozeni na tržbách. Dočasné snížení platí od 1. května do 30. listopadu, tedy po dobu plánované rekonstrukce průtahu. Podle vyjádření oslovených podnikatelů je ale snížení o deset procent zanedbatelné. Argumentují téměř likvidačními podmínkami a pádem tržeb hluboce pod náklady provozu. /mape/ Výbory a komise schváleny /Ivančice/ Zastupitelé města Ivančic obsadili oba výbory, které musí být povinně zřizovány v každé obci. Kontrolní a finanční. Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen MVDr. Luboš Šlapanský. Ing. Antonín Moravec navrhl v diskuzi výbor pětičlenný s tím, že tři členové budou z řad opozice. Tuto podmínku všichni zastupitelé přijali. Zastupitelé schválili také složení finančního výboru. Pro volební období za předsednictví paní Aleny Kahúnové budou jeho členy a členkami: Marie Konečná, Milan Buček, Ladislava Slámová a Mgr. Alena Mottlová. Rada také schválila zřízení bezpečnostní komise jako svého pomocného orgánu. Kromě toho, že členové komise budou plnit úkoly zadané radou, budou například pracovat na návrhu nové koncepce městské policie či prověření dokumentů krizového řízení města. Členové komise budou svou práci vykonávat dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu. Petr Sláma Město darovalo pozemky pro výstavbu penzionu /Ivančice/ Ivančičtí zastupitelé rozhodli na veřejném zasedání o daru Jihomoravskému kraji. Jedná se o pozemky, na kterých má být vybudován penzion pro seniory. Vlastnictví dotčených pozemků je jedna z podmínek kraje pro zahájení výstavby penzionu. Podmínku daru si ale určili také ivančičtí zastupitelé. Pokud objekt penzionu nebude stát do konce roku 2015, kraj pozemky vrátí zpět městu. Petr Sláma Nový ředitel městských lesů /Ivančice/ Rada města plně akceptovala výsledek výběrového řízení na funkci ředitel příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice a vzala na zřetel stanovisko výběrové komise. Ta doporučila jmenovat do funkce ředitele ivančických lesů p. Dalibora Langa. Jmenování bude provedeno k datu nástupu p. Langa do funkce. Petr Sláma Nálezy budou zlikvidovány /Ivančice/ Rada města Ivančic rozhodla o likvidaci nalezených a neupotřebitelných věcí, které jsou uloženy na Městské policii Ivančice. Tyto ztracené předměty si jejich majitelé nevyzvedli po dobu delší než 6 měsíců. Nalezené finanční částky propadnou městu. Petr Sláma Žaluzie Koblížek Mjr. Nováka 24, Ivančice Dodávky žaluzií všech typů Rolety Sítě proti hmyzu Těsnění oken a dveří ) OD 1. DUBNA - NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ STAVEBNÍ SPOŘITELNY A POJIŠŤOVNY. Kacelář se nachází vedle fary, naproti kostela v Ivančicích. Pracovní doba: Po-Pá 9-12, hodin. Ing. Jiří Zemánek, tel.: , Ivana Vavříková, tel.: SPOŘENÍ DO INVESTIČNÍHO ZLATA Akce probíhá od do , nebo do vyprodání zásob. MILOŠ HLAVÁČ STIHL prodej a servis U hřiště 1517, Ivančice - Alexovice mobil: OSLAVANY Strojírenská výrobní společnost zabývající se tvářením za studena a kovoobráběním přijme do pracovního poměru:» nástrojáře» elektrikáře 50/ 6» strojního mechanika» operátory CNC i absolventy» brigádníky do výroby» procesního inženýra s NJ Přijímáme všechny žádosti o zaměstnání i brigádu. Bližší informace na Tel.: , GSM: , MÍCHÁNÍ BAREV až 5000 odstínů Velký výběr hotových odstínů do interiéru MÍCHANÉ BARVY INTERIÉROVÉ, FASÁDNÍ A OMÍTKOVINY Caparol, Mistral, Het, Barlet, Remal, Jupol LETNÍ AKCE do vyprodání PRODEJ VINNÝCH SETŮ stůl + 2 lavice - masiv smrk 20 různých odstínů HET JUNIOR interiérová barva kg Kč 381 Kč

3 nezávislý regionální čtrnáctideník - ZRCADLO 3 Jak se ochránit před bouřkou a přívalovými dešti? Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno vypracoval několik rad, jak se můžete připravit na nebezpečné klimatické jevy, jako je bouřka, vichřice, přívalový déšť nebo krupobití. Kde získat informace o aktuálně hrozícím nebezpečí? Český hydrometeorologický ústav v případě přepokládaného výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává výstražnou informaci. Kromě předpovědních relací v médiích se o aktuálně vydaných výstrahách více dozvíte na V Jihomoravském kraji dostávají od HZS JMK tyto výstrahy formou SMS a u i všichni starostové obcí. Co nás nejčastěji ohrožuje? Bouřka - největší riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt nebo těžké zranění (popálení) a také požár porostu nebo obytných budov. Dalším nebezpečím jsou možné poryvy větru (pády stromů, sloupů nebo drátů el. vedení, částí budov nebo převrácení automobilů). Vichřice - jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý v horských oblastech), většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu - vichřice od 25 m/s (90 km/h). Nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším výpadku el. energie apod. Přívalový déšť - těžko předvídatelný intenzivní déšť (nemusí být Výuka cizích jazyků s podporou EU na Gymnáziu Moravský Krumlov Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom vás informovali o dalších pracích na realizaci projektu Posilování jazykových kompetencí žáků Gymnázia v Moravském Krumlově, č. CZ.1.07/1.1.02/ , na který čerpáme finanční prostředky z fondů Evropské unie a rozpočtu České republiky. Práce probíhají už od 1. dubna 2009, pokračovat v nich budeme do konce března V období březen - květen 2011 práce na projektu pokračují. Vyučující cizích jazyků vytvářejí pomocí volně přístupných poslechových textů z internetových stránek pracovní listy pro žáky Gymnázia v Moravském Krumlově a k doprovázený bouřkou) s následkem náhlého zaplavení sklepů, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také polích a zahradách, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků. Krupobití - krátkodobé a lokální vypadávání srážek s ledovými kroupami o různé velikosti. Škody na majetku (okna, skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují kroupy od velikosti 2 cm v průměru. Kroupy nad 5 cm v průměru (poměrně vzácný výskyt) mohou způsobit i vážnější zranění. Jak se ochránit? Jsem doma: Doporučujeme zůstat doma a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet. Pokud máte čas udělat ochranná opatření, doporučujeme ve všech výše uvedených případech zkontrolovat uzavření všech oken a dveří a v blízkosti domu (zahrada) upevnit volně položené předměty (nebo je uschovat, je-li to možné), odvést do bezpečí zvířata, ukrýt automobil do garáže, apod. V případě bouřky dále odpojte anténu a elektrické spotřebiče od sítě (mimo ledničky a mrazničky) a připravte se na možný výpadek el. proudu (svíčka a zápalky v pohotovosti). Po bouřce zkontrolujte okolí domu (možnost požáru od zásahu bleskem, další škody způsobené deštěm nebo větrem). V případě vichřice zejména dávejte pozor na návětrnou stranu nim metodiky pro práci s těmito listy a texty tak, aby je mohli využívat i další učitelé, kteří nejsou přímo zapojeni do projektu. Tyto texty pak slouží jak ve výuce cizích jazyků přímo ve vyučovacích hodinách, tak k samostatné práci žáků prostřednictvím stránek moodle - tedy e-learningu, kdy žáci pracují svým tempem doma a výsledky své práce posílají elektronickou poštou svým vyučujícím, kteří je následně vyhodnotí. Ve výuce používají žáci tyto texty především díky mobilní počítačové učebně cizích jazyků, která byla na Gymnáziu v Moravském Krumlově vybudována také díky financím získaným v rámci domu - hrozí poškození oken a dveří poletujícími předměty. V případě přívalového deště kontrolujte průběžně pevnost a voděodolnost střechy a oken. Je-li Váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a bahna s poškozením přilehlé stěny domu (v krajním případě i zřícení). Po skončení přívalového deště se snažte co nejrychleji zkontrolovat statiku budovy a škody v okolí. Pomáhejte i ostatním postiženým. V případě krupobití především chraňte střešní okna (deka, upevněné kusy oblečení) a automobil, pokud parkujete na ulici (plachta, přikrývka). Po skončení zkontrolujte všechna okna a stav střechy. Pokud jste utrpěli nějakou materiální škodu, pečlivě si vše zdokumentujte (fotoaparát, kamera) pro potřeby pojišťovny (náhrada škody). Jsem venku: Jste-li venku, snažte se ve všech případech co nejdříve najít úkryt v nejbližší budově (obchod, úřad, restaurace, v nouzi i např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro ukrytí, apod.). Dále se zaměříme na případ, kdy jste nuceni přečkat nebezpečnou situaci pod širým nebem. V žádném z výše uvedených případů se nezdržujte zbytečně na otevřených a vyvýšených místech v krajině. Ve většině případů je nebezpečné i zdržovat se v blízkosti vodních toků nebo ploch. V případě bouřky mějte na paměti, že žádné místo není dost bezpečné před zásahem blesku. Nebezpečí můžete předejít tím, projektu z Evropské unie. V měsících březnu až květnu 2011 byly vytvořeny pracovní listy k tématům Health and Diseases, Prague a Fashion and Clothes pro angličtinu, Berufswahl, Lebenslauf, Deutsche Literatur a Mode und Kleidung pro němčinu a Globalizace a Ruská historie pro ruštinu. Po dopracování jednotlivých témat jsou pracovní listy a texty ověřeny v pilotní skupině, podle potřeby upraveny předány k výuce i ostatním vyučujícím. Díky tomu je možné zkvalitňovat především schopnost žáků porozumět rodilému mluvčímu. Mgr. Hana Schnablová, Gymnázium Moravský Krumlov že nebudete mít při sobě kovové předměty (např. i deštník), neschovávejte se pod osamělými stromy nebo v blízkosti vodivých předmětů. Při bouřce netelefonujte. Pokuste se najít chráněné místo v níže položeném prostoru (údolí, úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů a vedení el. proudu. Vyčkejte do konce bouřky. Vzdálenost bouřky poznáte podle časového rozmezí mezi zábleskem a zahřměním. Pro přibližný odhad platí, že počet sekund mezi zábleskem a zahřměním vydělte třemi a získáte počet kilometrů, jak daleko od Vás je bouřka. Neopouštějte úkryt, dokud doba mezi zábleskem a zahřměním nepřesáhne alespoň 15 sekund (tj. bouřka je ve vzdálenosti cca 5 km). V případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů nebo břehů řek, hrozí pád při poryvu větru. Další nebezpečí hrozí od předmětů unášených větrem, snažte se tedy najít úkryt pod pevným přístřeškem. Pozor v lese - hrozí pád nestabilních stromů. V lese se schovejte u kmene dostatečně pevného a rozložitého stromu (není-li vichřice doprovázena bouřkou). V obydlených místech hrozí také pád částí budov (střešní krytina, květináče, okapy, lešení) a el. vedení. V případě přívalového deště (není-li doprovázen bouřkou) se pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků a prudkých svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí hladiny, resp. sesuvy. V případě krupobití se ukryjte pod nejbližším stromem nebo mostem, jste-li ve zcela otevřené krajině, chraňte si rukama nebo taškou či bundou alespoň hlavu. Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění a nejste schopni se dostat do obydlené oblasti, přivolejte pomoc (linka 112 nebo 155). /zdroj: HZS JMK/ Občanská bezpečnostní komise informuje První květnový týden na elektrárně byl ve znamení cvičení. Ve středu 4. května se jednalo o cvičení události vyvolané technologickou poruchou - prasknutím velkého potrubí a následným únikem primárního chladiva do ochranné obálky reaktoru. Kolem šesti set pracovníků na elektrárně odešlo spořádaně do krytů a polovina z nich byla v ochranných oděvech evakuována mimo prostor elektrárny. Rozhodčí se mohli podívat na doplňování chladící vody pomocí hasičských cisteren. Odpoledne pokračovalo cvičení prováděním radiačních měření mobilními skupinami v terénu. Byl vybrán sektor směrem na Moravský Krumlov. O den později se cvičilo opět a tentokrát na plnorozsahovém trenažeru. Předmětem cvičení bylo zvládnutí blackoutu, tedy úplné ztráty napájení elektrárny. Simulování takového stavu je velice krkolomné, ale jak se říká co se může stát, tak se stane. Pro takový případ je počítáno s podáním napětí z vodní elektrárny Dalešice. Ale systémoví inženýři z Dukovan přemýšleli o dalším zdroji a našli jej na vranovské vodní elektrárně. Tamní generátory mají tu přednost, že pro svůj start nepotřebují cizí napájení. Na druhé straně je zde nevýhodou dlouhá cesta napětí přes několik rozvoden. A právě složitá domluva dispečerů a majitelů zařízení, která patří různým firmám, byla předmětem nácviku. Jednalo se již o páté cvičení tohoto druhu. Komisaři OBK byli u obou cvičení jako pozorovatelé. Protože jsem byl snad u všech cvičení na elektrárně, mohu říci, že se jejich úroveň neustále zlepšuje, a co je důležité, zaměstnanci elektrárny i dodavatelé je již berou jako normální součást své práce , Ing. Bořivoj Župa, předseda OBK Kraj poskytl dar Policii ČR /Kraj/ Smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu JM kraje Krajskému ředitelství policie na zabezpečení nákladů spojených s přímým výkonem policejní služby v roce 2011 ve výši 2,5 milionu Kč podepsali dnes hejtman JMK JUDr. Michal Hašek a ředitel Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel. Jde o první ze čtyř darů, které celkově dosáhnou částku 10 mil. korun. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje požádalo na základě krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu na výdaje v roce 2011 o dar na pokrytí chybějících provozních výdajů v roce 2011, které nejsou rozpočtem zabezpečeny, což by mohlo vést až ke zrušení několika služeben obvodních oddělení. Díky finanční pomoci kraje zůstaly zachovány stanice Velké Pavlovice, Prosiměřice, Bzenec, Rousínov a Strážnice. Zrušeno bylo pouze oddělení v Černé Hoře a oddělení v Brně-Židenicích bylo přestěhováno do jiných prostor, ale se stejným počtem policistů, uvedl k problematice hejtman Hašek. Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel dodal, že prostředky darované krajem budou použity především na posílení prevence a pohonné hmoty pro služební vozidla. /abé/ Chcete se naučit kreslit věci či postavy tak, jak je vidíte? Potřebujete kreslířskou dovednost ke své práci? Chcete se uvolnit a rozvinout svou tvořivost? Hledáte nový koníček či způsob relaxace? Jste přetíženi prací a informacemi? Právě pro vás je tu kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou. Kurz je vhodný pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat - více zde: Třídenní víkendový kurz v Ivančicích v Rodinném centru Měsíční houpačka. Možné datum července nebo září bude vybráno jedno, dle zájmu. Cena kurzu 2.800,- Kč; děti, studenti, důchodci a maminky na mateřské dovolené Kč. Zájemci hlaste se prosím, zatím informačně a nezávazně, na tel.: nebo na Naučte se vidět skutečnou podobu věcí!

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální čtrnáctideník Advokátní poradna Na vaše právní dotazy odpovídá JUDr. Kamil Mattes, advokát v Moravském Krumlově a v Ivančicích - tel Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat v tomto případě: Dvě nemovitosti mají společnou jednu obvodovou stěnu. Jeden z majitelů chce svůj dům demolovat a postavit znova. Jak právně ošetřit tuto společnou stěnu? Lze ji například nabídnout druhému majiteli k odprodeji, zachovat ji a postavit obvodovou stěnu nového domu znova? Soused namítá, že na odkup stěny nemusí přistoupit, že po třiceti letech je nějak vydržena a je v majetku obou? Děkuji za odpověď. K Vašemu dotazu uvádím, že je v první řadě třeba určit, jestli se jedná skutečně o jednu zeď nebo zda-li je tato zeď rozdělena např. nějakou dilatační spárou či jiným způsobem. V tomto druhém případě by se jednalo o dvě zdi a byl by zde jiný právní postup. Dále je třeba vyřešit otázku, kdo je skutečně vlastníkem zdi, což může být např. ten, kdo ji zbudoval. Předpokládám však z Vašeho dotazu, že půjde o staré stavby, takže toto určení bude zřejmě obtížné. Je třeba určit, zda se jedná o zeď ve spoluvlastnictví (zbudovaná oběma sousedy) či ji vlastní jen jeden z vlastníků staveb. Pokud máte zeď ve spoluvlastnictví, tak byste se měli dle ustanovení 139 občanského zákoníku jako podíloví spoluvlastníci s rovným podílem dohodnout o nakládání se zdí. Nepodaří-li se to, pak bude nutné se obrátit na soud, aby ve věci rozhodl. Pokud je zeď ve vlastnictví jedné či druhé strany, je možné věc právně ošetřit např. zřízením věcného břemene společné zdi. Pokud však druhý majitel bude dům stavět znovu, stejně s největší pravděpodobností bude muset obvodovou zeď nově vystavět. Nejvhodnější by bylo z mého pohledu buď zřízení věcného břemene společné zdi, nebo nové vystavění souběžné obvodové stěny domu při výstavbě nového domu Vaším sousedem. Samozřejmě lze mezi Vámi jednat i o finančním vypořádání, jak uvádíte ve svém dotazu. Pokud jde o sousedem zmiňované vydržení, zde bych to viděl jako problematické, protože obvodová stěna není samostatnou stavbou, každopádně vydržení je možné i u věcného břemene, což by bylo pravděpodobnější. Růže pro válečné veterány V pátek 29. dubna se ve valtickém kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil koncert pod názvem Růže pro válečné veterány. Slavnost pořádala Československá obec legionářská ve prospěch válečných veteránů II. světové války pod záštitou Arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky OP a hejtmana JM kraje JUDr. Michala Haška. Na slavnost byli pozváni naši spoluobčané Bohuslav Směšný a Jozef Citterberg, který se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. V hudebním podvečeru se představili Daniela Valtová - Kosinová - varhany, zpěv Jarmila Kosinová a sólista Státní opery Praha Jurij Kruglov. Ve všech proslovech bylo zdůrazněno hrdinství a zásluhy přítomných veteránů při osvobozování Československa a důležitost připomínání těchto činů i budoucím generacím, připomněl Roman Volf, místostarosta Miroslavi. /abé/ Na jižní Moravě vydáno už Seniorpasů foto: JMK /Znojmo/ Ve středu 11. května byla za účasti hejtmana Michala Haška a členky rady JMK Marie Cackové předána registrační karta projektu Senior pas s pořadovým číslem Místem této akce se symbolicky stal Domov pro seniory ve Znojmě. Hejtman Michal Hašek hned na úvod podotknul: Projektu, jehož cílem je pomáhat seniorům, jsme se snažili vytvořit všechny Hejtman pozval papeže Jihomoravský hejtman Michal Hašek se za účasti velvyslance ČR u Svatého stolce Pavla Vošalíka zúčastnil na svatopetrském náměstí ve Vatikánu generální audience u papeže Benedikta XVI. Dvouhodinové ceremonii přihlíželo několik desítek tisíc poutníků z celého světa. Hejtman Michal Hašek měl příležitost na závěr ceremoniálu se krátce osobně setkat s papežem Benediktem XVI., pozdravit jej a předat dar Jihomoravského kraje - dílo mistra Jiřího Netíka Zvěstování Panny Marie. V osobním rozhovoru pozval hejtman Michal Hašek jménem kraje Svatého otce k návštěvě jižní Moravy v roce 2013, kdy si připomeneme výročí příchodu svatého Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Papež poděkoval hejtmanovi za krásný dar a vzpomněl krátce svoji návštěvu Brna na podzim 2009, kdy sloužil mši na brněnském letišti pro více než sto tisíc poutníků z celé Evropy. Osobní setkání s papežem Benediktem XVI. i celá atmosféra generální audience na mne mimořádně silně zapůsobily a budou pro mě nezapomenutelným zážitkem stejně jako návštěva papeže v Brně před dvěma roky. Náš kraj připravuje důstojné připomenutí výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a bude nám velkou ctí, pokud v tomto roce papež Benedikt XVI. Moravu opět navštíví, dodal Michal Hašek. /abé/ potřebné podmínky. Za současné těžké ekonomické situace to nebylo snadné. Po sérií jednání a příprav, zejména v souvislosti s rozpočtem kraje, jsme ale cestu nalezli. Tento projekt jsme uvedli do života u nás v Jihomoravském kraji v rámci celé ČR jako první. Marie Cacková hovořila o konkrétních aktivitách projektu, nezapomněla zmínit i konkrétní poskytovatele slev: Snažíme se od počátku zavedení projektu Senior pas do praxe, aby pokrýval všechny aspekty lidského života. Mezi nejsledovanější oblasti slev samozřejmě patří zdravotnictví, které máme v síti také zastoupeno. Mezi nejvýznamnější poskytovatele můžeme jmenovat knihovnu Jiřího Mahena se svými 37 pobočkami, některé prodejny Brněnka, Evropskou oční kliniku LEXUM, knižní vydavatelství Computer Press a síť lékáren LEBO se sedmi pobočkami. Nemohu opomenout oční optiky, jazykové školy, masáže, lázně, kadeřnictví, penziony nebo taneční školy. foto: JMK Poskytovatelé slev se dělí dle nabídky do tří skupin. Běžný poskytovatel předkládá slevy v rozmezí 5-15 %, stříbrný % a zlatý nabízí slevu %, která může být časově omezena. Síť projektu Senior pas nabízí celkem 442 obchodních míst, z těch novějších uveďme Pojišťovnu Triglav, krajské nemocnice ve městech Hodonín, Znojmo, Břeclav, Ivančice, Tišnov, Vyškov a Kyjov poskytující různé slevy na konkrétní vyšetření nebo nadstandardní pokoj. Za velkou pozornost stojí zvýhodněný nákup tzv. in-karty od 1. dubna Poskytují ji České dráhy s 18 % slevou na nákup pro registrované členy. Kompletní přehled poskytovatelů je k dispozici na Zájemci o Senior pas se mohou registrovat online právě na nebo na čísle , písemně na adrese SENIOR PAS, Mendlovo nám. 1a, Brno nebo em na Zahradnictví Kopetka Jan Vedrovice zve zákazníky k nákupu přímo z produkční plochy a to v pondělí - pátek od 7 do 19 hod. a v sobotu a neděli od 8 do 18 hod. Nabízíme: balkónové kvě ny, bylinky, trvalky, skalničky, dřeviny, zel. sadbu, substráty GRAMOFLOR a další zahradnický sor ment. mail: mobil: Suchohrdly u Miroslavi Po-Pá: , So: TONDACH, BRAMAC, KM beta HELUZ, YTONG, H+H Prodejní místo KB blok Kanalizační roury PVC Písek do omítek a betonu SLEVY UHLÍ do konce května! Rozvoz zajišťujeme autem 5t s hydraulickou tel.: , ERACO - WECH a.s. VÝROBCE TERACOVÉ, CHODNÍKOVÉ A ZÁMKOVÉ DLAŽBY KOMPLETNÍ BETONOVÝ PROGRAM DLAŽBA ZÁMKOVÁ OBRUBNÍKY PLOTOVÉ STŘÍŠKY ZTRACENÉ BEDNĚNÍ KOMÍNOVÉ TVÁRNICE ODVODŇOVACÍ ŽLABY ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE TVAROVKY PŘEKLADY PŘÍDLAŽBY SVAHOVKY STŘÍŠKY KVĚTINÁČE,... ROZVOZ VLASTNÍM VOZEM S HYDR. RUKOU PRODEJ A ROZVOZ PÍSKU, DRTÍ A CEMENTU PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ Provozovna Moravský Krumlov, žel. stanice Rakšice, Pod Leskounem 1294 tel.: , tel./fax: , Pracovní dny: hod. v pátek do hod., nebo dle dohody.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Správy a údržby silnic ÚS Jihomoravského

Z RCA DLO Z RCA DLO. Správy a údržby silnic ÚS Jihomoravského VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO O ZÁMKU JE ROZHODNUTO VÝKUPIB-MET GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO O ZÁMKU JE ROZHODNUTO VÝKUPIB-MET GRAFICKÝ NÁVRH ŠTOČKU ZDARMA AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Epopej zatím zůstává. mega VÝPRODEJ!!! JÍZDENKY DO EVROPY NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY LETNÍHO OBLEČENÍ,

Z RCA DLO Z RCA DLO. Epopej zatím zůstává. mega VÝPRODEJ!!! JÍZDENKY DO EVROPY NEJLEVNĚJŠÍ STAVEBNINY LETNÍHO OBLEČENÍ, www.penizelevne.cz IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč od 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý pobyt na v dokladech uvedené

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vize Muchy: Epopej v Krumlově 300 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÍCE NEŽ. Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vize Muchy: Epopej v Krumlově 300 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÍCE NEŽ. Nezávislý regionální čtrnáctideník www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? Dluhy? Finanční tíseň? Řešte svoji situaci ještě dnes! volejte: 724 680 736 www.vrata-zaluzie.cz AKCE 2011: 4 rozměry - 10 dekorů CENA 23.950,-

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY. Stavba koupaliště zahájena PŘIJMEME NA HPP AKCE! NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Z RCA DLO Z RCA DLO. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY. Stavba koupaliště zahájena PŘIJMEME NA HPP AKCE! NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ DOTACI VYØÍDÍME ZA VÁS www.pomocpro.cz Ing. Pavel PROCHÁZKA, MSc IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI.

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO JÍZDENKY DO EVROPY AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník. www.vrata-zaluzie.cz

Z RCA DLO Z RCA DLO JÍZDENKY DO EVROPY AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník. www.vrata-zaluzie.cz www.penizelevne.cz IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední doklady o zaplacení inkasa volejte:

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO HAVÁRIE NA ATOMCE

Z RCA DLO Z RCA DLO HAVÁRIE NA ATOMCE VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE

Z RCA DLO Z RCA DLO. OTEVŘENO! Račte vstoupit! LETÁKY - TISKOPISY PROPAGAČNÍ TISKOVINY TISK A DISTRIBUCE V ČR CEDULE A PVC BANNERY AKCE www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Měsíční vydání - SRPEN 2012 Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 14 27. července 2012 Distribuční

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO JÍZDENKY DO EVROPY AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... Nezávislý regionální čtrnáctideník. www.vrata-zaluzie.cz

Z RCA DLO Z RCA DLO JÍZDENKY DO EVROPY AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... Nezávislý regionální čtrnáctideník. www.vrata-zaluzie.cz www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední doklady o zaplacení

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bude už bentonit na Réně konečně odepsán?

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bude už bentonit na Réně konečně odepsán? www.penizelevne.cz IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč od 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady a prokázat trvalý pobyt na v dokladech uvedené

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Útěk vězňů byl jen cvičením

Z RCA DLO Z RCA DLO. Útěk vězňů byl jen cvičením www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 7 6. dubna 2012 Distribuční

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vyrostla jako houba po dešti. RAZÍTKa 602 782 272 AKCE! NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vyrostla jako houba po dešti. RAZÍTKa 602 782 272 AKCE! NEUVĚŘITELNĚ DOSTUPNÁ ČESKÁ DOTACI VYØÍDÍME ZA VÁS www.pomocpro.cz PomocPro, a. s. IČ: 293 76 097 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XII. Číslo 15

Více

ČERVENEC 2013 Z RCA DLO Z RCA DLO

ČERVENEC 2013 Z RCA DLO Z RCA DLO DOTACI VYØÍDÍME ZA VÁS www.pomocpro.cz PomocPro, a. s. IČ: 293 76 097 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XII. Číslo 13

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Poslední promítání na apríla. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT...

Z RCA DLO Z RCA DLO. Poslední promítání na apríla. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 6 23. března 2012 Distribuční

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Osobám se zdravotním postižením. ČR díky finanční podpoře Jihomoravského

Z RCA DLO Z RCA DLO. Osobám se zdravotním postižením. ČR díky finanční podpoře Jihomoravského www.pomocpro.cz Ing. Pavel PROCHÁZKA, MSc IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Do podzimu jen 15 pláten

Z RCA DLO Z RCA DLO. Do podzimu jen 15 pláten www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední doklady

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT...

Z RCA DLO Z RCA DLO. PŮJČKY na dluhy a exekuce VÝROBA RAZÍTEK. Průtah městem dokončen. Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... PŮJČKY na dluhy a exekuce Tel.: 739 443 544 www.dinero.cz ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník X. Číslo 21 18. listopadu 2011 Distribuční síť: cílený roznos

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Geokešing v Senoradech

Z RCA DLO Z RCA DLO. Geokešing v Senoradech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Penny market v Krumlově JÍZDENKY DO EVROPY. Místo Čechomoru vystoupí Šporcl AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO. Penny market v Krumlově JÍZDENKY DO EVROPY. Místo Čechomoru vystoupí Šporcl AKCE! Nezávislý regionální čtrnáctideník www.penizelevne.cz IČ: 871 85 202 10.000,- až 30.000,- Kč 26 % RPSN nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední doklady o zaplacení inkasa volejte:

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. se množících potravinových kauzách. Marku, čím se liší farmářský. trhu smí prodávat jen námi pro-

Z RCA DLO Z RCA DLO. se množících potravinových kauzách. Marku, čím se liší farmářský. trhu smí prodávat jen námi pro- www.pomocpro.cz PomocPro, a. s. IČ: 293 76 097 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ OD ODSOUHLASENÍ NÁVRHU ZÁKAZNÍKEM.

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2. Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VII. Číslo 02 25. ledna 2008 Z RCA DLO autorozovaný prodejce Možná přijdou o miliony /Ivančice/ Plány radnice zhatí, nikoli vepři boubelatí, ale nespokojení

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO VÝROBA RAZÍTEK. Epopej bez návštěvníků AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO VÝROBA RAZÍTEK. Epopej bez návštěvníků AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... Nezávislý regionální čtrnáctideník www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 2 27. ledna 2012 Distribuční

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. /Ivančice/ Ve dnech 7. - 9. června proběhlo v Ivančicích Mistrovství

Z RCA DLO Z RCA DLO. /Ivančice/ Ve dnech 7. - 9. června proběhlo v Ivančicích Mistrovství DOTACI VYØÍDÍME ZA VÁS www.pomocpro.cz PomocPro, a. s. IČ: 293 76 097 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY VÝROBA DO DVOU PRACOVNÍCH DNŮ OD ODSOUHLASENÍ

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO LETOŠNÍ REGIONTOUR - ZE SKLÍPKU NA SNĚŽKU ČERNÁ LISTINA

Z RCA DLO Z RCA DLO LETOŠNÍ REGIONTOUR - ZE SKLÍPKU NA SNĚŽKU ČERNÁ LISTINA Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VIII. Číslo 02 23. ledna 2009 Z RCA DLO KOBERCE PVC MORAVSKÝ KRUMLOV Zámecká 15 ROZVOZ POKLÁDKA KOMPLETNÍ SERVIS 608 726 705 ( 777 769 975 www.koberce-pvc.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 POMŮŽEME USKUTEČNIT VAŠE SNY A PŘÁNÍ HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY bankovní i nebankovní, pro zaměstnance, důchodce, OSVČ (i pro začínající

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Tradiční veletrhy GO a RE- GIONTOUR se návštěvníkům představily v nové podobě s rozšířeným

Z RCA DLO Z RCA DLO. Tradiční veletrhy GO a RE- GIONTOUR se návštěvníkům představily v nové podobě s rozšířeným www.pomocpro.cz PomocPro, a. s. IČ: 293 76 097 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XII. Číslo 2 25. ledna 2013 Distribuční

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2010 Nová Obecní knihovna na ulici Komenského 4 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, červen je měsíc na začátku léta a čas příprav na dovolené a na prázdniny žáků

Více