INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ září 2011 Měsíčník obce Podlesí Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání s ministrem obrany Ve čtvrtek 11. srpna 2011 jsem se zúčastnil jednání v posádkovém domě dělostřelecké brigády v Jincích, které se týkalo záměru Ministerstva obrany zrušit Vojenský úřad Brdy. Jednání se zúčastnili ministr obrany Alexandr Vondra a ministr Životního prostředí Tomáš Chalupa. Za obce pak jejich starostové, případně členové zastupitelstev obcí. Při prezentaci záměru Ministerstva obrany jsme byli zavaleni nic neříkajícími frázemi a čísly s odkazem na analýzu stávajícího stavu, která by měla být dle vyjádření Ministerstva obrany součástí Bílé knihy o obraně zpracované právě tímto ministerstvem. Přítomní starostové, kteří tuto Bílou knihu četli, se shodli, že nic takového v uvedeném materiálu nenalezli. Na dotazy starostů, kdo tuto analýzu zpracoval, ministr obrany uvedl, že je to dílo našich generálů. On ji obdržel jako hotový materiál. Dále uvedl, že to tak bude a on o tom nebude diskutovat. Na opětovný dotaz, kde je tato analýza uložena a kde ji mohou starostové získat k prostudování, když není součástí Bílé knihy, pan ministr neodpověděl. Zástupce jedné obce k této věci poznamenal, že příště může podobná analýza generálů obsahovat zjištění, že Armáda ČR nemá válečné loďstvo a armáda nakoupí ponorky. Z důvodu naléhavosti zajištění obrany státu samozřejmě bez výběrového řízení a třikrát dráž. V průběhu diskuze k vystoupení ministra Vondry mu diskutující starostové opakovaně připomněli sliby vlády obcím v souvislosti s minulým plánem umístit v Brdech radar, kterého byl současný ministr obrany velkým propagátorem a zastáncem. Čas ukázal, že jeho tvrzení v radarové kampani, nebyla vždy tak čistá, jak se nás všechny snažil přesvědčit. Ministr životního prostřední Chalupa ve svém vystoupení uvedl, že toto ministerstvo počítá v Brdech s vyhlášením CHKO ještě před odchodem armády. O Brdy se již bojuje i na politické scéně. Obce Plzeňského kraje by chtěly Brdy rozdělit podle hranic z roku Středočeský kraj prosazuje převod území pod svou správu. Přítomné starosty překvapilo sdělení ministra obrany, že návrh ministerstva vůbec nepočítá s odstraněním pyrotechnických zátěží, a to i přesto, že starostové jsou na pravidelných schůzkách s vedením újezdu informováni o množství likvidovaných nálezů nevybuchlé munice. A nejedná se pouze o munici. Dle zprávy, která byla otištěna v Příbramském deníku ze dne , byly v minulosti v Brdech nalezeny tlakové lahve s neznámým obsahem, které nejsou dosud zlikvidovány. Na tomto setkání, které bylo nazvané jako pracovní, byli starostové postaveni do pasivní role. Zůstalo až příliš nezodpovězených otázek. Bez odpovědi tak zůstaly otázky: proč se ruší Vojenský újezd Brdy, který je armádou označován jako újezd s celoročním provozem výcviku a je de facto plně ve vlastnictví armády, potažmo státu, kde je generálská analýza, která navrhuje zrušení újezdu, kterou nemají starostové k dispozici nikdo rovněž neodpověděl na otázky na ekonomiku provozu újezdu atd. V diskuzi většiny starostů po skončení jednání opakovaně zaznělo, že za uvedenou analýzu o nepotřebnosti újezdu se možná skrývá snaha, jak nenápadně rozparcelovat a následně zprivatizovat tento překrásný kus Brd. Daleko od pravdy nemusí být ani názor poměrně velké části starostů, že rušení újezdu je odplata za zmařený radar. Lázský rybník ve VÚ Brdy Z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu Ve čtvrtek 1. září 2011 proběhla další valná hromadu Svazku obcí Podbrdského regionu. Předseda Svazku Ing. Martin Matuna svolal jednání na 18:00 hodinu do salonku restaurace Na Vršíčku. Na programu jednání mimo jiné bylo: vyhodnocení akce Fabiánova naučná stezka, projednání přípravy vydání publikace regionu Podbrdska a přijetí nových členů Svazku. Zástupci členských obcí odhlasovali přijetí dvou nových členů svazku. Od 1. září 2011 jsou tak členy Svazku Obec Drahlín a Obec Vysoká u Příbrami. Přijetím těchto

2 2 Podleský zpravodaj - září 2011 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU nových členů došlo ke zvratu nepříjemného stavu, kdy se počet členských obcí snižoval. V závěru jednání proběhla živá diskuze, do které se zapojili všichni přítomní zástupci obcí. Upozornění občanům Na základě žádosti pořadatelů 33. Rally Příbram zveřejňujeme oznámení ředitelství této soutěže. Letošní ročník Rally Příbram se uskuteční ve dnech Dne proběhne tato soutěž i na komunikacích v naší obci. Z tohoto důvodu budou komunikace III. třídy od 12:50 hodin do 18:30 hodin uzavřeny pro veškerý provoz. V uvedeném čase dbejte vlastní bezpečnosti! Veškeré složky záchranného systému (hasiči, rychlá záchranná pomoc atd.) jsou o pořádání akce informováni a jsou připraveny Vám pomoci. V nutných případech volejte Ředitelství 33. Rally Příbram 2011 Vám všem děkuje za pochopení. Doufá, že celá soutěž pro Vás bude příjemným sportovním zážitkem a proběhne bez sebemenších problémů. Podrobnější informace můžete získat na adrese: případně na telefonním čísle Ředitelem soutěže je stejně jako v loňském roce Tomáš Fiala. Hasiči na cestách aneb Putování ke hradům Jak jsme čtenáře Podleského zpravodaje informovali v předešlém vydání, činnost kroužku mladých hasičů zcela neustala, a to ani po skončení celoroční hry Plamen. O výpravě Putování k pramenům jsem psal v minulém čísle. Tato výprava prověřila fyzickou zdatnost našich mladých hasičů před připravovaným putovním táborem. Protože tato výprava dopadla velmi dobře, nic nebránilo tomu realizovat vlastní putovní tábor. Bylo rozhodnuto, že akce proběhne o prodlouženém víkendu srpna Byla stanovena trasa putování a rozdány funkce. Funkcí vedoucího výpravy byl pověřen Milan Vůcha. Co by osoba důvěryhodná měl na starost i společné finance výpravy. Já jsem pak odpovídal za to, že půjdeme správným směrem a dojdeme včas do stanoveného cíle. Start výpravy, kterou jsme tentokrát nazvali podle naplánované trasy Výprava ke hradům, byl v pátek 19. srpna 2011 od naší hasičské zbrojnice. Vedoucí výpravy stanovil čas srazu účastníků na 8:00 hodinu ranní. Téměř všichni přišli včas. Po rozdělení společného materiálu se výprava přesunula na autobusovou zastávku. Odtud pak na vlakové nádraží v Příbrami. Při čekání na vlak začalo pršet a vše nasvědčovalo tomu, že meteorologové opět nelhali a od bot se nám prášit nebude. Po příjezdu vlaku jsme vyrazili směr Milín, Březnice, Dolní Ostrovec, kde naše putování vlakem skončilo. Dále půjdeme pěšky. Zprvu to vypadalo, že se počasí umoudří, ale opak byl pravdou. Než jsme dorazili z nádraží na zastřešenou terasu místní restaurace, mimochodem jde o jediné místo, kde jsme se v daném počtu mohli schovat a odstranit některé nedostatky v zabalení batohů, jsme docela zmokli. Nakonec přeháňka ustala a my vyrazili dále. Z Ostrovce jsme směřovali na soutok říček Skalice a Lomnice. Zde tábořili podleští hasiči již v roce 1974, kdy se mladým hasičům věnoval František Kašpar. Pro tehdejší mladé hasiče nezapomenutelný vůdce a organizátor. Po krátkém odpočinku jsme zamířili k rekreačnímu středisku Avie a odtud dále po zelené značce směr rozcestí Rybníček, Štedroním Plazy, Plazy rozcestí. Zde naše páteční putování končilo. Po nalezení alespoň trochu vhodného místa jsme začali budovat provizorní tábor. Bylo domluveno, že nocovat budeme pod přístřešky z igelitu. Stavbu přístřešku urychlila blížící se bouřka. Musím říct, že některé stavby byly zpočátku velmi podivné a dalo dost práce jejich stavitele přesvědčit, že jejich dílo není to pravé ořechové do očekávané bouřky, ta se nám nakonec vyhnula. Po skončení deště pak došlo i na slíbené opékání buřtů. Po

3 Podleský zpravodaj - září večeři na většinu táborníků dolehla únava. Tábor ztichl a z přístřešků se ozývalo už jen oddychování spáčů. Ráno jsme se probudili do krásného slunečného dne. Po snídani jsme zabalili a vyrazili dále po plánované trase. Z místa noclehu jsme zamířili na zvíkovský most přes řeku Otavu a dále do Zvíkovského Podhradí. Zde byl čas na oběd. Po obědě jsme dorazili na hrad Zvíkov. Odtud jsme pokračovali lodí po Vltavě směrem na zámek Orlík a po krátké přestávce na přehradu Orlík. Po vylodění na Popelíkách a krátké koupeli jsme pokračovali směr Solenice, Solenice Podkova. Odtud jsme zamířili soutěskou Mrtvená pod vrchol Na Altánku. V tomto prostoru bylo plánováno i druhé přespání. Ještě předtím, než jsme našli vhodné místo pro tábor, jsme si nenechali ujít pohled z vyhlídky na Podkovu a část Orlického jezera, který je v záři zapadajícího slunce opravdu nezapomenutelný. Následné budování tábora bylo nesrovnatelně lepší než předešlého dne. Po večeři tábor opěr rychle ztichl. Lesem se pak ozýval jen štěkot srnce, funění divokých prasat a oddychování našich spáčů. V neděli nás opět vzbudilo sluníčko. Ke společné snídani se vařila z poslední výpravy osvědčená gulášová polévka. Stejně jako posledně chutnala všem, žádný nenechal a žádná nezbyla. Balení a likvidace tábora proběhla velmi rychle. Bylo vidět, že většina táborníků již našla svůj způsob balení, který jim vyhovuje. Následovala poslední etapa výpravy. Nejdříve jsme zamířili Na Bražce, pak dále po zelené značce do Vzduchovic. Odtud jsme pokračovali na hrad Vrškamýk. Po prohlídce hradu jsme zamířili do Kamýku nad Vltavou, kde byl cíl naší výpravy. Zbývající čas do odjezdu autobusu jsme využili k dobrému obědu, který jsme zakončili naprosto vynikající zmrzlinou. Po té jsme zamířili autobusem směr domov. Milan Kříž, za SDH Podlesí LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V sobotu 27. srpna 2011 proběhla v areálu TJ Sokol Podlesí a přilehlém okolí tradiční akce Loučení s prázdninami. Akci zajišťoval osvědčený tým pořadatelů, kteří se rekrutují z řad členů Klubu vojenské historie Příbram a Kiwanis klubu Příbram. Svůj podíl na zajištění této akce má i naše obec. Ta při zajištění akce spolupracuje s členy TJ Sokol Podlesí a SDH Podlesí. Letošní akci nepřálo příliš počasí. Prakticky od čtvrtka zlobilo počasí. Ještě v sobotu ráno pršelo. Pak přes Podlesí procházela studná fronta. Aktuální počasí se odrazilo v počtu návštěvníků. Počet vydaných vysvědčení, kam se dětem zapisuje účast v jednotlivých disciplínách a soutěžích, se zastavil na čísle 135. Proti jiným rokům byla účast dětí tedy menší. Ty, co přišly však nelitovaly. Bylo pro ně jako vždy připraveno odpoledne plné her a zábavy. Menší počet účastníků znamenal i více času, který mohli ti co přišli strávit na jednotlivých stanovištích. Podle vyjádření účastníků se akce odpoledne líbila. Před ukončením akce byly vybrané pamlsky pro psy předány do psího útulku Maják v Lazci. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání této akce za spolupráci, dětem za účast a těším se zas někdy nashledanou. LOUČENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V pátek 9. září 2011 se žáci a zaměstnanci Mateřské školy Podlesí rozloučili se stávající ředitelkou školy Olgou Hroncovou, která k uvedenému datu odešla do důchodu. Olga Hroncová pracovala v Mateřské škole Podlesí od roku 1983, nejprve jako učitelka, a od roku 1991 do současnosti jako ředitelka školy. Po celou dobu výkonu své funkce vedla mateřskou školu v souladu s platnou legislativou. Bez velkých potíží zvládla přechod mateřské školy do právní subjektivity, kdy se prakticky ze dne na den staly z ředitelek mateřských škol manažeři odpovídající za vše. Při odchodu do důchodu přeji jménem zastupitelstva obce i jménem svým odstupující ředitelce paní Olze Hroncové hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v dalším životě.

4 4 Podleský zpravodaj - září 2011 Společenská kronika Jubilanti září V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Červená Adela Šimr Jan Fürstová Marie Coníková Helena Slezová Marie Smrček Bohumil Hrdinová Marie Havelková Marie Pustějovský Zdeněk Malíková Helena 84 let 77 let 82 let 75 let 74 let 71 let 70 let 70 let 70 let 87 let ÚMRTÍ V srpnu nás opustili: paní Marie Mrázová ve věku 68 let pan František Naimon ve věku 82 let Jak podleští mladí hasiči putovali ke hradům V srpnu jsme podnikli třídenní výlet. Jeli jsme vlakem do Dolního Ostrovce, kde jsme se v místní hospodě usušili po dešti a občerstvili. Poté jsme pokračovali směrem na Říčky a Štědronín, navštívli jsme trempskou chatu, zde všichni poobědvali z vlastních zásob a pokračovali v cestě. K večeru jsme v lese poblíž Plasů postavili tábor, uvařili večeři a šli spát. Ráno po snídani jsme pokračovali na hrad Zvíkov, po dobrém obědě jsme se pod hradem nalodili na parník Vltava a plavili se k zámku Orlík, odtud zase lodí až k Orlické přehradě. Když jsme se vylodili tak jsme se osvěžili v řece a poté jsme pokračovali do Solenic a vylezli strmou skalní pěšinou na vrchol kopce, kde jsme znovu přenocovali. Ráno jsme pokračovali do Zduchovic a na zříceninu hradu Vrškamýk, pak do městečka Kamýk nad Vltavou odkud jsme po obědě, zmrzlině a osvěžení ve studené řece pod přehradou odjeli autobusem do Příbrami. Celkem jsme procestovali asi 40 km vlakem, 40 km pěšky, 30 km parníkem a 20 km autobusem. Vůdcem výpravy byl starosta Podlesí a zkušený tremp pan Milan Kříž, vedoucí skupiny: pan Milan Vůcha, účastníci: Petr Horáček, Karel Pojer, Tomáš Kolařík, David Šobora, Tomáš Říha, Petr Zapletal, Kristýna Vůchová a Tereza Kolaříková. O výpravě napsal David Šobora 11 let: druhý nejmladší účastník; zaslal: Milan Vůcha zástupce vedoucího kolektivu MH. Foto z akce archiv KMH Podlesí PNEUSERVIS MICI Podlesí 336, Příbram M O T O R I S T É V letošním roce od jsou dle silniční vyhlášky povinny zimní pneumatiky na všech kolech s minimálním vzorkem 4 mm!! Nyní máte jedinečnou možnost se na zimu včas připravit a zimní pneumatiky si předem objednat. V případě zájmu o přezutí a koupi nových pneumatik, neváhejte a volejte Milan Cigánek KDYŽ SE DAŘÍ, TAK SE DAŘÍ. Fotbalisté FK Sokol Podlesí pod vedením P. Havrančíka a R. Černohorského jako ml. žáci vyhrávají jedno mistrovské utkání za druhým. Držíme palce ml. žákům v letošní sezóně 2011/12 a zároveň zveme na hřiště do Podlesí všechny šikovné děti, které chtějí kopat za nás, na Vaše děti se těší trenéři a noví kamarádi. H. Volfová Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na ovou adresu: inzerce

5 Podleský zpravodaj - září SOKOL PODLESÍ DUBLOVICE X SOKOL PODLESÍ 3 : 3 Sestava: Černohorský, Jaroš, Janát, Kocourek, Straka, Soukup, Mlnařík, Sedláček, Růžek (65 Vojtíšek), Červenka, Harvan (53 Soucha) Náhradníci: Vojtíšek, Soucha Branky: 36 Straka, 38 Harvan, 72 Soukup Na hřišti nováčka soutěže jsme začali sebevědomě a hned v prvních minutách zakončoval tísněný Harvan po přihrávce Červenky těsně vedle branky. Domácí hráli jednoduše, jakmile získali míč, poslali jej dopředu útočníkům. Jednoduchá taktika slavila úspěch již v 11. minutě, kdy po naší ztrátě ve středu hřiště domácí rychle přenesli míč na vápno. Tam stačil Budkovi kousek prostoru k tomu, aby jej dostal za Černohorského záda. Inkasovaná branka nás značně přibrzdila a hra se vyrovnala, neboť jsme přestali kombinovat. Další šok pak přišel po půlhodině hry, když po další naší ztrátě poslali domácí dlouhý pas za obranu a než se obránci rozeběhli, řítil se útočník Dublovic sám na branku. Míč však ještě předložil dobíhajícímu Krůtovi, který do prázdné branky dal na 2:0. Pak jsme konečně zvedli hlavy a za pět minut se také prosadili. Nejprve ještě domácí brankář vytáhl střelu Sedláčka na roh. Po jeho zahrání však Janát hlavou vrátil před branku a Straka zblízka napálil míč do sítě - 2:1. Za další dvě minuty již bylo vyrovnáno. Harvan dostal míč uprostřed hřiště do tahu a když viděl, že mu nikdo nenabíhá, opřel se z 25 metrů do balonu a vymetl šibenici - 2:2. Vyrovnání nás pak logicky nakoplo, ovšem srazit nás mohl před přestávkou domácí obránce, který po rohu hlavičkoval z malého vápna těsně nad. V druhém poločase jsme převzali otěže zápasu a neustále dobývali branku Dublovic. Poslat do vedení nás mohl po dobré kombinaci Janát, ale vyloženou šanci dokázal domácí brankář vytáhnout na roh. Poté byl v podobné pozici i Jaroš, ale zakončení se mu nepovedlo a míč skončil mimo branku. Ani závar před brankou po dlouhém autu jsme nedokázali proměnit, když se do sítě nedostaly dorážky ani Janáta ani Straky. Studenou sprchu nám pak připravili domácí půl hodiny před koncem. Krůtovu ránu z trestného kopu Černohorský jen vyrazil a dobíhající Martin Vondrák poslal svůj tým potřetí do vedení - 3:2. Vrhli jsme se opět do útoku a vyrovnání zařídil svým průnikem od lajny Sedláček, který před vápnem ideálně vysunul do ulice Soukupa. Ten zachoval chladnou hlavu a vyrovnal na 3:3. V poslední čtvrthodině pak měly oba týmy šanci strhnout vítězství na svou stranu. Naše obrana se špatně vyrovnávala s dlouhými výkopy brankáře proti slunci a domácí Krůta tak měl dvakrát možnost jít téměř sám na Černohorského, který nás tentokráte podržel. A těsně před koncem ještě střídající útočník trefil zblízka tyč. Na druhé straně měl vítězný gól nejprve na hlavě a pak na kopačce Janát. Jeho hlavičku však domácí gólman skvěle vytáhl a dorážku střely Mlnaříka pak také dokázal srazit na roh. Bohužel pro nás ve skvělých zákrocích pokračoval až do konce, když vytěsnil i gólovou hlavičku Kocourka. Oba týmy se tak nakonec rozešly nerozhodně. (haj) PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ Výtěžek z Příbramské svatohorská šalmaje 2011 je ,- Kč! V sobotu opět Svatá Hora ožila lidovou zábavou. Konala se tu Příbramská svatohorská šalmaj. Letošní výtěžek ze šalmaje je ,- Kč a bude rozdělen mezi tři potřebné organizace - Dětskou léčebnu Bukovany, Svatou Horu a příbramskou Alku, která se věnuje postiženým dětem i dospělým. Před pořadateli smekáme pomyslný klobouk a gratulujeme k vybrané částce! Podívejte se na videoreportáž ze soboty. Myšlenka svatohorské šalmaje vznikla vlastně díky tehdejšímu 10-ti letému výročí příbramské hudební skupiny Ginevra. Chtěli jsme výročí naší skupiny oslavit na nějakém pěkném a známém místě v Příbrami a Svatá Hora nakonec byla to nejvhodnější místo. Nechtěli jsme, aby to byl jenom koncert Ginevry, a nakonec už se scházíme na těchto slavnostech 5. rokem, řekli za organizátory Václav a Romana Plecitých a dodávají: Příbramská svatohorská šalmaj je slavností hudby, tance, divadla, řemesel a šermířských klání, kdy se prostřednictvím vystupujících střídá pohled do historie ve spojení se současností. Letošní rok se zdálo, že počasí slavnosti nebude přát, naštěstí po kratším ranním deštíku se sluníčko umoudřilo a až do večera všem zpříjemňovalo den. Pořadatelé zavzpomínali, že až na jeden rok, kdy byla v termínu konání šalmaje zima, počasí vždy slavnostem přálo. Slavnostní den začal historickým průvodem městem, vedeným samotným Arnoštem z Pardubic a starostou města Příbrami Josefem Řihákem, s cílem na nádvoří Svaté Hory. Pro návštěvníky tu byl po celý den připraven opravdu bohatý program, na pódiu se vystřídala pěkná řádka hostů. Ve stáncích bylo k dostání mnoho zajímavého. Nejen ke snědku, ale i pro radost. Svůj stánek na Šalmaji mělo i Divadlo Antonína Dvořáka, kde si mohly děti nechat namalovat na obličej pěkný obrázek. Korálky, keramika, koláčky i medovina a samozřejmě i dobré pivo z březnického pivovaru Herold nemohlo chybět. Příbramská svatohorská šalmaj měla i letos charitativní podtext. Veškerý výtěžek ze vstupného bude stejně jako v předchozích letech rozdělen vybraným neziskovým organizacím. V letošním roce přibude k Dětské léčebně v Bukovanech a Svaté Hoře i Obecně prospěšná společnost Alka o.p.s., která se věnuje postiženým dětem i dospělým.

6 KIWANIS A LOUČENÍ V sobotu 27. srpna 2011 v Podlesí u Příbrami proběhla už tradiční akce Loučení s prázdninami. Uspořádali jí společně Klub vojenské historie Příbram, obec Podlesí a Kiwanis klub Příbram, hudební kulisu obstaral DJ Špalek. Funkce moderátorky se úspěšně zhostila naše členka Jana Kotlovská. Pro děti byly připraveny atraktivní soutěže a po splnění úkolů obdržely děti odměnu a opekly si špekáčky. Členové Kynologického klubu Příbram předvedli ukázky výcviku psů. Návštěvníci si mohli ověřit si své fyzické schopnosti na horolezecké stěně a šikovnost a postřeh při střelbě z kuše. Na závěr předvedli členové Klubu vojenské historie ukázku bojové akce. Všem, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili, patří velký dík, protože jako vždy pracovali bez nároku na jakoukoliv odměnu. Koncert pro dvoje varhany na Svaté Hoře V neděli 25. září se od 17 hodin v bazilice na Svaté Hoře uskuteční koncert v rámci cyklu Hudba v nezvyklých souvislostech. Koncert pod názvem V hlavní roli varhany hudba pro dvoje varhany proběhne v podání Miloslavy Šmolíkové a Pavla Šmolíka. Zazní varhanní hudba napříč hudebními epochami od renesance až po současnost. Hlavním podnětem koncertování na dvoje varhany byla stavba nových chórových varhan pro Svatou Horu, které lze použít i jako dva samostatné nástroje, uvedla Miloslava Šmolíková. Vstupenky za 100 Kč na osobu lze zakoupit na místě před konáním koncertu nebo v předprodeji ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek z koncertu bude použit na financování hudebních aktivit na Svaté Hoře. Živý přenos z operace kýly Centrum pro řešení kýly v rámci chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Příbram uspořádalo 16. září konferenci s využitím Live surgery - živým přenosem z operačního sálu - na téma Aktuální pohled na chirurgické řešení kýl do multimediálního sálu nemocnice. Švýcarský chirurg českého původu působící již mnoho let v Ženevě MUDr. Kukleta představil nové možnosti řešení objemných břišních kýl tzv. miniinvazivním, k pacientovi daleko šetrnějším, přístupem oproti klasickým způsobům operací. Nové, špičkově vybavené operační sály příbramské nemocnice přitom umožnily, aby chirurgové, kteří se do Příbrami chystali z celé republiky (do Příbrami jich přijelo 80 z nemocnic napříč celou ČR), mohli sledovat živý přenos prezentovaných operací v přednáškovém sále. Další výhodou živého přenosu byla i komunikace posluchačů v konferenčním sále s operujícím lékařem již v průběhu operace, a to v reálném čase. Centrum pro řešení kýly příbramské nemocnice je jedním z mála, které v České republice působí. Jejich cílem je především co nejšetrnější a nejefektivnější způsob operačního řešení kýl s využitím moderních technologií a postupů. Díky využívání moderních operačních přístupů jsou u pacientů zkráceny doby hospitalizace i rekonvalescence, nové operační metody pak umožňují snížení počtu recidiv. 16. září zažila Příbram již druhou celostátní akci s živým přenosem z operačních sálů a nebyla to presentace určitě poslední. Na kole po Fabiánově naučné stezce Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Martin Matuna zve všechny, kdo mají rádi podbrdskou přírodu a obce v jejím okolí, na putování na kole po nedávno otevřené Fabiánově naučné stezce, kterou tento svazek obcí realizoval. Cyklovýlet se koná tuto neděli dne za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou ve Svazku obcí Podbrdského regionu: tedy Vysoká u Příbramě, Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Obecnice, Drahlín, Sádek, Lhota u Příbrami, Trhové Dušníky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice a Křešín. Výlet bude zahájen v 9 hodin na počátku stezky ve Vysoké u Příbrami u hostince U Cempírka s tím, že o hodinu později po skromné návštěvě památníku Antonína Dvořáka budou všichni účastníci putovat dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Křešína. Všichni si tak mohou naši stezku prohlédnout a seznámit se s její podobou a našimi obcemi, zve všechny Ing. Martin Matuna a dodává: Plán je takový, že v 10,45 hodin by skupina cyklistů měla minout hráz Vysokopeckého rybníka při vstupu do lesoparku, v 11,15 hodin obecní úřad v Podlesí, v 11,45 hodin náves ve Lhotě u Příbrami, ve 12 hodin Trhové Dušníky u trati směrem na Bratkovice a 12,30 hodin je předpokládaný dojezd na náměstí TGM v Bratkovicích. Plánovaný příjezd do Křešína cca 15 hodin. Během cesty bude pochopitelně prostor pro občerstvení a starostové a zástupci obcí si s Vámi rádi popovídají o Vašich starostech, dodává Matuna. Podleský zpravodaj 09/2011. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z PODLESKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2011 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.11.2011

Více

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015

PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 PODLESKÝ 2. čtvrtletí 2015 ZPRAVODAJ Vydává obec Podlesí www.obecpodlesi.cz Cena 5 Kč Ročník XXV. ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU Informace z jednání zastupitelstva obce Za uplynulé období se zastupitelstvo obce

Více

Novorolský zpravodaj 7-8

Novorolský zpravodaj 7-8 Novorolský zpravodaj 7-8 informace z MěÚ informace z MěÚ 5-6 Slovo starostky Krásné léto přeji všem spoluobčanům. Město pilně pracuje na úspěšné realizaci a kolaudaci dvou významných investičních akcích.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Slovo starosty. srpen 2009 Hwww.mesto-dubi.czH strana 2

Slovo starosty. srpen 2009 Hwww.mesto-dubi.czH strana 2 srpen 2009 Hwww.mesto-dubi.czH strana 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, další měsíc roku máme za sebou a já spolu s novým číslem našeho Zpravodaje Vás opět mohu informovat o práci radnice. Měsíc červenec

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH

DEN DĚTÍ V DOBŘANECH číslo 7-8 červenec/srpen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností DEN DĚTÍ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Přiznám se, že jeden z článků v tomto vydání ve mně vyvolává rozpaky. Předpokládám, že

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

kalendář akcí květen 2013

kalendář akcí květen 2013 kalendář akcí květen 2013 1. 5. St Státní svátek 2. 5. Čt Mateřské centrum (SCJS) 9.30-11.30 h. Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Kroužek mladých rybářů (SCJS) 16.15 h. 3. 5. Pá Šachový

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

zimní obce knežmost ZDARMA 4 / 2014 zpravodaj obce kněžmost / 4 / 2014

zimní obce knežmost ZDARMA 4 / 2014 zpravodaj obce kněžmost / 4 / 2014 zpravodaj zimní obce knežmost ZDARMA 4 / 2014 zpravodaj obce kněžmost / 4 / 2014 Radnice Úvodní slovo Rok se s rokem sešel a zase se těšíme na Vánoce a s očekáváním hledíme do dalšího roku. Jaký bude rok

Více

Stavební činnost v našem městě v roce 2010

Stavební činnost v našem městě v roce 2010 V TOMTO VYDÁNÍ: Červen 2010/06 Cyklo novinky v Sezimově Ústí Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Vydržení věcného břemene a právo nezbytné cesty Stříbrný klíček 2010 Festiválek Nechanice

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi

Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi číslo 5 ročník 25 červen 2015 ZDARMA Tour de Feminin rychlostní premie Mikulášovice 9.7. 2015 Čtvrté nožířské slavnosti jsou za námi Mávnutí stylovým praporkem symbolicky odstartovalo letošní Nožířské

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015

Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Ročník 26 (36) Blatná 26. června 2015 Číslo 12 / strana 1 Ročník 26 (36) ČTRNÁCTIDENÍK CENA 7 Kč 26. ČERVNA 2015 ČÍSLO 12 Z RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ V BLATNÉ 2015 Hosty a vystupujícími na letošních Rybářských

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Červen 2012 č. 11 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Děti šly z pohádky do pohádky Debata na městském zastupitelstvu nad kontrolními mechanismy Červnové

Více