INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ září 2011 Měsíčník obce Podlesí Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání s ministrem obrany Ve čtvrtek 11. srpna 2011 jsem se zúčastnil jednání v posádkovém domě dělostřelecké brigády v Jincích, které se týkalo záměru Ministerstva obrany zrušit Vojenský úřad Brdy. Jednání se zúčastnili ministr obrany Alexandr Vondra a ministr Životního prostředí Tomáš Chalupa. Za obce pak jejich starostové, případně členové zastupitelstev obcí. Při prezentaci záměru Ministerstva obrany jsme byli zavaleni nic neříkajícími frázemi a čísly s odkazem na analýzu stávajícího stavu, která by měla být dle vyjádření Ministerstva obrany součástí Bílé knihy o obraně zpracované právě tímto ministerstvem. Přítomní starostové, kteří tuto Bílou knihu četli, se shodli, že nic takového v uvedeném materiálu nenalezli. Na dotazy starostů, kdo tuto analýzu zpracoval, ministr obrany uvedl, že je to dílo našich generálů. On ji obdržel jako hotový materiál. Dále uvedl, že to tak bude a on o tom nebude diskutovat. Na opětovný dotaz, kde je tato analýza uložena a kde ji mohou starostové získat k prostudování, když není součástí Bílé knihy, pan ministr neodpověděl. Zástupce jedné obce k této věci poznamenal, že příště může podobná analýza generálů obsahovat zjištění, že Armáda ČR nemá válečné loďstvo a armáda nakoupí ponorky. Z důvodu naléhavosti zajištění obrany státu samozřejmě bez výběrového řízení a třikrát dráž. V průběhu diskuze k vystoupení ministra Vondry mu diskutující starostové opakovaně připomněli sliby vlády obcím v souvislosti s minulým plánem umístit v Brdech radar, kterého byl současný ministr obrany velkým propagátorem a zastáncem. Čas ukázal, že jeho tvrzení v radarové kampani, nebyla vždy tak čistá, jak se nás všechny snažil přesvědčit. Ministr životního prostřední Chalupa ve svém vystoupení uvedl, že toto ministerstvo počítá v Brdech s vyhlášením CHKO ještě před odchodem armády. O Brdy se již bojuje i na politické scéně. Obce Plzeňského kraje by chtěly Brdy rozdělit podle hranic z roku Středočeský kraj prosazuje převod území pod svou správu. Přítomné starosty překvapilo sdělení ministra obrany, že návrh ministerstva vůbec nepočítá s odstraněním pyrotechnických zátěží, a to i přesto, že starostové jsou na pravidelných schůzkách s vedením újezdu informováni o množství likvidovaných nálezů nevybuchlé munice. A nejedná se pouze o munici. Dle zprávy, která byla otištěna v Příbramském deníku ze dne , byly v minulosti v Brdech nalezeny tlakové lahve s neznámým obsahem, které nejsou dosud zlikvidovány. Na tomto setkání, které bylo nazvané jako pracovní, byli starostové postaveni do pasivní role. Zůstalo až příliš nezodpovězených otázek. Bez odpovědi tak zůstaly otázky: proč se ruší Vojenský újezd Brdy, který je armádou označován jako újezd s celoročním provozem výcviku a je de facto plně ve vlastnictví armády, potažmo státu, kde je generálská analýza, která navrhuje zrušení újezdu, kterou nemají starostové k dispozici nikdo rovněž neodpověděl na otázky na ekonomiku provozu újezdu atd. V diskuzi většiny starostů po skončení jednání opakovaně zaznělo, že za uvedenou analýzu o nepotřebnosti újezdu se možná skrývá snaha, jak nenápadně rozparcelovat a následně zprivatizovat tento překrásný kus Brd. Daleko od pravdy nemusí být ani názor poměrně velké části starostů, že rušení újezdu je odplata za zmařený radar. Lázský rybník ve VÚ Brdy Z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu Ve čtvrtek 1. září 2011 proběhla další valná hromadu Svazku obcí Podbrdského regionu. Předseda Svazku Ing. Martin Matuna svolal jednání na 18:00 hodinu do salonku restaurace Na Vršíčku. Na programu jednání mimo jiné bylo: vyhodnocení akce Fabiánova naučná stezka, projednání přípravy vydání publikace regionu Podbrdska a přijetí nových členů Svazku. Zástupci členských obcí odhlasovali přijetí dvou nových členů svazku. Od 1. září 2011 jsou tak členy Svazku Obec Drahlín a Obec Vysoká u Příbrami. Přijetím těchto

2 2 Podleský zpravodaj - září 2011 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU nových členů došlo ke zvratu nepříjemného stavu, kdy se počet členských obcí snižoval. V závěru jednání proběhla živá diskuze, do které se zapojili všichni přítomní zástupci obcí. Upozornění občanům Na základě žádosti pořadatelů 33. Rally Příbram zveřejňujeme oznámení ředitelství této soutěže. Letošní ročník Rally Příbram se uskuteční ve dnech Dne proběhne tato soutěž i na komunikacích v naší obci. Z tohoto důvodu budou komunikace III. třídy od 12:50 hodin do 18:30 hodin uzavřeny pro veškerý provoz. V uvedeném čase dbejte vlastní bezpečnosti! Veškeré složky záchranného systému (hasiči, rychlá záchranná pomoc atd.) jsou o pořádání akce informováni a jsou připraveny Vám pomoci. V nutných případech volejte Ředitelství 33. Rally Příbram 2011 Vám všem děkuje za pochopení. Doufá, že celá soutěž pro Vás bude příjemným sportovním zážitkem a proběhne bez sebemenších problémů. Podrobnější informace můžete získat na adrese: případně na telefonním čísle Ředitelem soutěže je stejně jako v loňském roce Tomáš Fiala. Hasiči na cestách aneb Putování ke hradům Jak jsme čtenáře Podleského zpravodaje informovali v předešlém vydání, činnost kroužku mladých hasičů zcela neustala, a to ani po skončení celoroční hry Plamen. O výpravě Putování k pramenům jsem psal v minulém čísle. Tato výprava prověřila fyzickou zdatnost našich mladých hasičů před připravovaným putovním táborem. Protože tato výprava dopadla velmi dobře, nic nebránilo tomu realizovat vlastní putovní tábor. Bylo rozhodnuto, že akce proběhne o prodlouženém víkendu srpna Byla stanovena trasa putování a rozdány funkce. Funkcí vedoucího výpravy byl pověřen Milan Vůcha. Co by osoba důvěryhodná měl na starost i společné finance výpravy. Já jsem pak odpovídal za to, že půjdeme správným směrem a dojdeme včas do stanoveného cíle. Start výpravy, kterou jsme tentokrát nazvali podle naplánované trasy Výprava ke hradům, byl v pátek 19. srpna 2011 od naší hasičské zbrojnice. Vedoucí výpravy stanovil čas srazu účastníků na 8:00 hodinu ranní. Téměř všichni přišli včas. Po rozdělení společného materiálu se výprava přesunula na autobusovou zastávku. Odtud pak na vlakové nádraží v Příbrami. Při čekání na vlak začalo pršet a vše nasvědčovalo tomu, že meteorologové opět nelhali a od bot se nám prášit nebude. Po příjezdu vlaku jsme vyrazili směr Milín, Březnice, Dolní Ostrovec, kde naše putování vlakem skončilo. Dále půjdeme pěšky. Zprvu to vypadalo, že se počasí umoudří, ale opak byl pravdou. Než jsme dorazili z nádraží na zastřešenou terasu místní restaurace, mimochodem jde o jediné místo, kde jsme se v daném počtu mohli schovat a odstranit některé nedostatky v zabalení batohů, jsme docela zmokli. Nakonec přeháňka ustala a my vyrazili dále. Z Ostrovce jsme směřovali na soutok říček Skalice a Lomnice. Zde tábořili podleští hasiči již v roce 1974, kdy se mladým hasičům věnoval František Kašpar. Pro tehdejší mladé hasiče nezapomenutelný vůdce a organizátor. Po krátkém odpočinku jsme zamířili k rekreačnímu středisku Avie a odtud dále po zelené značce směr rozcestí Rybníček, Štedroním Plazy, Plazy rozcestí. Zde naše páteční putování končilo. Po nalezení alespoň trochu vhodného místa jsme začali budovat provizorní tábor. Bylo domluveno, že nocovat budeme pod přístřešky z igelitu. Stavbu přístřešku urychlila blížící se bouřka. Musím říct, že některé stavby byly zpočátku velmi podivné a dalo dost práce jejich stavitele přesvědčit, že jejich dílo není to pravé ořechové do očekávané bouřky, ta se nám nakonec vyhnula. Po skončení deště pak došlo i na slíbené opékání buřtů. Po

3 Podleský zpravodaj - září večeři na většinu táborníků dolehla únava. Tábor ztichl a z přístřešků se ozývalo už jen oddychování spáčů. Ráno jsme se probudili do krásného slunečného dne. Po snídani jsme zabalili a vyrazili dále po plánované trase. Z místa noclehu jsme zamířili na zvíkovský most přes řeku Otavu a dále do Zvíkovského Podhradí. Zde byl čas na oběd. Po obědě jsme dorazili na hrad Zvíkov. Odtud jsme pokračovali lodí po Vltavě směrem na zámek Orlík a po krátké přestávce na přehradu Orlík. Po vylodění na Popelíkách a krátké koupeli jsme pokračovali směr Solenice, Solenice Podkova. Odtud jsme zamířili soutěskou Mrtvená pod vrchol Na Altánku. V tomto prostoru bylo plánováno i druhé přespání. Ještě předtím, než jsme našli vhodné místo pro tábor, jsme si nenechali ujít pohled z vyhlídky na Podkovu a část Orlického jezera, který je v záři zapadajícího slunce opravdu nezapomenutelný. Následné budování tábora bylo nesrovnatelně lepší než předešlého dne. Po večeři tábor opěr rychle ztichl. Lesem se pak ozýval jen štěkot srnce, funění divokých prasat a oddychování našich spáčů. V neděli nás opět vzbudilo sluníčko. Ke společné snídani se vařila z poslední výpravy osvědčená gulášová polévka. Stejně jako posledně chutnala všem, žádný nenechal a žádná nezbyla. Balení a likvidace tábora proběhla velmi rychle. Bylo vidět, že většina táborníků již našla svůj způsob balení, který jim vyhovuje. Následovala poslední etapa výpravy. Nejdříve jsme zamířili Na Bražce, pak dále po zelené značce do Vzduchovic. Odtud jsme pokračovali na hrad Vrškamýk. Po prohlídce hradu jsme zamířili do Kamýku nad Vltavou, kde byl cíl naší výpravy. Zbývající čas do odjezdu autobusu jsme využili k dobrému obědu, který jsme zakončili naprosto vynikající zmrzlinou. Po té jsme zamířili autobusem směr domov. Milan Kříž, za SDH Podlesí LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V sobotu 27. srpna 2011 proběhla v areálu TJ Sokol Podlesí a přilehlém okolí tradiční akce Loučení s prázdninami. Akci zajišťoval osvědčený tým pořadatelů, kteří se rekrutují z řad členů Klubu vojenské historie Příbram a Kiwanis klubu Příbram. Svůj podíl na zajištění této akce má i naše obec. Ta při zajištění akce spolupracuje s členy TJ Sokol Podlesí a SDH Podlesí. Letošní akci nepřálo příliš počasí. Prakticky od čtvrtka zlobilo počasí. Ještě v sobotu ráno pršelo. Pak přes Podlesí procházela studná fronta. Aktuální počasí se odrazilo v počtu návštěvníků. Počet vydaných vysvědčení, kam se dětem zapisuje účast v jednotlivých disciplínách a soutěžích, se zastavil na čísle 135. Proti jiným rokům byla účast dětí tedy menší. Ty, co přišly však nelitovaly. Bylo pro ně jako vždy připraveno odpoledne plné her a zábavy. Menší počet účastníků znamenal i více času, který mohli ti co přišli strávit na jednotlivých stanovištích. Podle vyjádření účastníků se akce odpoledne líbila. Před ukončením akce byly vybrané pamlsky pro psy předány do psího útulku Maják v Lazci. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání této akce za spolupráci, dětem za účast a těším se zas někdy nashledanou. LOUČENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V pátek 9. září 2011 se žáci a zaměstnanci Mateřské školy Podlesí rozloučili se stávající ředitelkou školy Olgou Hroncovou, která k uvedenému datu odešla do důchodu. Olga Hroncová pracovala v Mateřské škole Podlesí od roku 1983, nejprve jako učitelka, a od roku 1991 do současnosti jako ředitelka školy. Po celou dobu výkonu své funkce vedla mateřskou školu v souladu s platnou legislativou. Bez velkých potíží zvládla přechod mateřské školy do právní subjektivity, kdy se prakticky ze dne na den staly z ředitelek mateřských škol manažeři odpovídající za vše. Při odchodu do důchodu přeji jménem zastupitelstva obce i jménem svým odstupující ředitelce paní Olze Hroncové hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v dalším životě.

4 4 Podleský zpravodaj - září 2011 Společenská kronika Jubilanti září V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Červená Adela Šimr Jan Fürstová Marie Coníková Helena Slezová Marie Smrček Bohumil Hrdinová Marie Havelková Marie Pustějovský Zdeněk Malíková Helena 84 let 77 let 82 let 75 let 74 let 71 let 70 let 70 let 70 let 87 let ÚMRTÍ V srpnu nás opustili: paní Marie Mrázová ve věku 68 let pan František Naimon ve věku 82 let Jak podleští mladí hasiči putovali ke hradům V srpnu jsme podnikli třídenní výlet. Jeli jsme vlakem do Dolního Ostrovce, kde jsme se v místní hospodě usušili po dešti a občerstvili. Poté jsme pokračovali směrem na Říčky a Štědronín, navštívli jsme trempskou chatu, zde všichni poobědvali z vlastních zásob a pokračovali v cestě. K večeru jsme v lese poblíž Plasů postavili tábor, uvařili večeři a šli spát. Ráno po snídani jsme pokračovali na hrad Zvíkov, po dobrém obědě jsme se pod hradem nalodili na parník Vltava a plavili se k zámku Orlík, odtud zase lodí až k Orlické přehradě. Když jsme se vylodili tak jsme se osvěžili v řece a poté jsme pokračovali do Solenic a vylezli strmou skalní pěšinou na vrchol kopce, kde jsme znovu přenocovali. Ráno jsme pokračovali do Zduchovic a na zříceninu hradu Vrškamýk, pak do městečka Kamýk nad Vltavou odkud jsme po obědě, zmrzlině a osvěžení ve studené řece pod přehradou odjeli autobusem do Příbrami. Celkem jsme procestovali asi 40 km vlakem, 40 km pěšky, 30 km parníkem a 20 km autobusem. Vůdcem výpravy byl starosta Podlesí a zkušený tremp pan Milan Kříž, vedoucí skupiny: pan Milan Vůcha, účastníci: Petr Horáček, Karel Pojer, Tomáš Kolařík, David Šobora, Tomáš Říha, Petr Zapletal, Kristýna Vůchová a Tereza Kolaříková. O výpravě napsal David Šobora 11 let: druhý nejmladší účastník; zaslal: Milan Vůcha zástupce vedoucího kolektivu MH. Foto z akce archiv KMH Podlesí PNEUSERVIS MICI Podlesí 336, Příbram M O T O R I S T É V letošním roce od jsou dle silniční vyhlášky povinny zimní pneumatiky na všech kolech s minimálním vzorkem 4 mm!! Nyní máte jedinečnou možnost se na zimu včas připravit a zimní pneumatiky si předem objednat. V případě zájmu o přezutí a koupi nových pneumatik, neváhejte a volejte Milan Cigánek KDYŽ SE DAŘÍ, TAK SE DAŘÍ. Fotbalisté FK Sokol Podlesí pod vedením P. Havrančíka a R. Černohorského jako ml. žáci vyhrávají jedno mistrovské utkání za druhým. Držíme palce ml. žákům v letošní sezóně 2011/12 a zároveň zveme na hřiště do Podlesí všechny šikovné děti, které chtějí kopat za nás, na Vaše děti se těší trenéři a noví kamarádi. H. Volfová Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na ovou adresu: inzerce

5 Podleský zpravodaj - září SOKOL PODLESÍ DUBLOVICE X SOKOL PODLESÍ 3 : 3 Sestava: Černohorský, Jaroš, Janát, Kocourek, Straka, Soukup, Mlnařík, Sedláček, Růžek (65 Vojtíšek), Červenka, Harvan (53 Soucha) Náhradníci: Vojtíšek, Soucha Branky: 36 Straka, 38 Harvan, 72 Soukup Na hřišti nováčka soutěže jsme začali sebevědomě a hned v prvních minutách zakončoval tísněný Harvan po přihrávce Červenky těsně vedle branky. Domácí hráli jednoduše, jakmile získali míč, poslali jej dopředu útočníkům. Jednoduchá taktika slavila úspěch již v 11. minutě, kdy po naší ztrátě ve středu hřiště domácí rychle přenesli míč na vápno. Tam stačil Budkovi kousek prostoru k tomu, aby jej dostal za Černohorského záda. Inkasovaná branka nás značně přibrzdila a hra se vyrovnala, neboť jsme přestali kombinovat. Další šok pak přišel po půlhodině hry, když po další naší ztrátě poslali domácí dlouhý pas za obranu a než se obránci rozeběhli, řítil se útočník Dublovic sám na branku. Míč však ještě předložil dobíhajícímu Krůtovi, který do prázdné branky dal na 2:0. Pak jsme konečně zvedli hlavy a za pět minut se také prosadili. Nejprve ještě domácí brankář vytáhl střelu Sedláčka na roh. Po jeho zahrání však Janát hlavou vrátil před branku a Straka zblízka napálil míč do sítě - 2:1. Za další dvě minuty již bylo vyrovnáno. Harvan dostal míč uprostřed hřiště do tahu a když viděl, že mu nikdo nenabíhá, opřel se z 25 metrů do balonu a vymetl šibenici - 2:2. Vyrovnání nás pak logicky nakoplo, ovšem srazit nás mohl před přestávkou domácí obránce, který po rohu hlavičkoval z malého vápna těsně nad. V druhém poločase jsme převzali otěže zápasu a neustále dobývali branku Dublovic. Poslat do vedení nás mohl po dobré kombinaci Janát, ale vyloženou šanci dokázal domácí brankář vytáhnout na roh. Poté byl v podobné pozici i Jaroš, ale zakončení se mu nepovedlo a míč skončil mimo branku. Ani závar před brankou po dlouhém autu jsme nedokázali proměnit, když se do sítě nedostaly dorážky ani Janáta ani Straky. Studenou sprchu nám pak připravili domácí půl hodiny před koncem. Krůtovu ránu z trestného kopu Černohorský jen vyrazil a dobíhající Martin Vondrák poslal svůj tým potřetí do vedení - 3:2. Vrhli jsme se opět do útoku a vyrovnání zařídil svým průnikem od lajny Sedláček, který před vápnem ideálně vysunul do ulice Soukupa. Ten zachoval chladnou hlavu a vyrovnal na 3:3. V poslední čtvrthodině pak měly oba týmy šanci strhnout vítězství na svou stranu. Naše obrana se špatně vyrovnávala s dlouhými výkopy brankáře proti slunci a domácí Krůta tak měl dvakrát možnost jít téměř sám na Černohorského, který nás tentokráte podržel. A těsně před koncem ještě střídající útočník trefil zblízka tyč. Na druhé straně měl vítězný gól nejprve na hlavě a pak na kopačce Janát. Jeho hlavičku však domácí gólman skvěle vytáhl a dorážku střely Mlnaříka pak také dokázal srazit na roh. Bohužel pro nás ve skvělých zákrocích pokračoval až do konce, když vytěsnil i gólovou hlavičku Kocourka. Oba týmy se tak nakonec rozešly nerozhodně. (haj) PŘÍBRAMSKÁ SVATOHORSKÁ ŠALMAJ Výtěžek z Příbramské svatohorská šalmaje 2011 je ,- Kč! V sobotu opět Svatá Hora ožila lidovou zábavou. Konala se tu Příbramská svatohorská šalmaj. Letošní výtěžek ze šalmaje je ,- Kč a bude rozdělen mezi tři potřebné organizace - Dětskou léčebnu Bukovany, Svatou Horu a příbramskou Alku, která se věnuje postiženým dětem i dospělým. Před pořadateli smekáme pomyslný klobouk a gratulujeme k vybrané částce! Podívejte se na videoreportáž ze soboty. Myšlenka svatohorské šalmaje vznikla vlastně díky tehdejšímu 10-ti letému výročí příbramské hudební skupiny Ginevra. Chtěli jsme výročí naší skupiny oslavit na nějakém pěkném a známém místě v Příbrami a Svatá Hora nakonec byla to nejvhodnější místo. Nechtěli jsme, aby to byl jenom koncert Ginevry, a nakonec už se scházíme na těchto slavnostech 5. rokem, řekli za organizátory Václav a Romana Plecitých a dodávají: Příbramská svatohorská šalmaj je slavností hudby, tance, divadla, řemesel a šermířských klání, kdy se prostřednictvím vystupujících střídá pohled do historie ve spojení se současností. Letošní rok se zdálo, že počasí slavnosti nebude přát, naštěstí po kratším ranním deštíku se sluníčko umoudřilo a až do večera všem zpříjemňovalo den. Pořadatelé zavzpomínali, že až na jeden rok, kdy byla v termínu konání šalmaje zima, počasí vždy slavnostem přálo. Slavnostní den začal historickým průvodem městem, vedeným samotným Arnoštem z Pardubic a starostou města Příbrami Josefem Řihákem, s cílem na nádvoří Svaté Hory. Pro návštěvníky tu byl po celý den připraven opravdu bohatý program, na pódiu se vystřídala pěkná řádka hostů. Ve stáncích bylo k dostání mnoho zajímavého. Nejen ke snědku, ale i pro radost. Svůj stánek na Šalmaji mělo i Divadlo Antonína Dvořáka, kde si mohly děti nechat namalovat na obličej pěkný obrázek. Korálky, keramika, koláčky i medovina a samozřejmě i dobré pivo z březnického pivovaru Herold nemohlo chybět. Příbramská svatohorská šalmaj měla i letos charitativní podtext. Veškerý výtěžek ze vstupného bude stejně jako v předchozích letech rozdělen vybraným neziskovým organizacím. V letošním roce přibude k Dětské léčebně v Bukovanech a Svaté Hoře i Obecně prospěšná společnost Alka o.p.s., která se věnuje postiženým dětem i dospělým.

6 KIWANIS A LOUČENÍ V sobotu 27. srpna 2011 v Podlesí u Příbrami proběhla už tradiční akce Loučení s prázdninami. Uspořádali jí společně Klub vojenské historie Příbram, obec Podlesí a Kiwanis klub Příbram, hudební kulisu obstaral DJ Špalek. Funkce moderátorky se úspěšně zhostila naše členka Jana Kotlovská. Pro děti byly připraveny atraktivní soutěže a po splnění úkolů obdržely děti odměnu a opekly si špekáčky. Členové Kynologického klubu Příbram předvedli ukázky výcviku psů. Návštěvníci si mohli ověřit si své fyzické schopnosti na horolezecké stěně a šikovnost a postřeh při střelbě z kuše. Na závěr předvedli členové Klubu vojenské historie ukázku bojové akce. Všem, kteří se o zdárný průběh akce zasloužili, patří velký dík, protože jako vždy pracovali bez nároku na jakoukoliv odměnu. Koncert pro dvoje varhany na Svaté Hoře V neděli 25. září se od 17 hodin v bazilice na Svaté Hoře uskuteční koncert v rámci cyklu Hudba v nezvyklých souvislostech. Koncert pod názvem V hlavní roli varhany hudba pro dvoje varhany proběhne v podání Miloslavy Šmolíkové a Pavla Šmolíka. Zazní varhanní hudba napříč hudebními epochami od renesance až po současnost. Hlavním podnětem koncertování na dvoje varhany byla stavba nových chórových varhan pro Svatou Horu, které lze použít i jako dva samostatné nástroje, uvedla Miloslava Šmolíková. Vstupenky za 100 Kč na osobu lze zakoupit na místě před konáním koncertu nebo v předprodeji ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek z koncertu bude použit na financování hudebních aktivit na Svaté Hoře. Živý přenos z operace kýly Centrum pro řešení kýly v rámci chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Příbram uspořádalo 16. září konferenci s využitím Live surgery - živým přenosem z operačního sálu - na téma Aktuální pohled na chirurgické řešení kýl do multimediálního sálu nemocnice. Švýcarský chirurg českého původu působící již mnoho let v Ženevě MUDr. Kukleta představil nové možnosti řešení objemných břišních kýl tzv. miniinvazivním, k pacientovi daleko šetrnějším, přístupem oproti klasickým způsobům operací. Nové, špičkově vybavené operační sály příbramské nemocnice přitom umožnily, aby chirurgové, kteří se do Příbrami chystali z celé republiky (do Příbrami jich přijelo 80 z nemocnic napříč celou ČR), mohli sledovat živý přenos prezentovaných operací v přednáškovém sále. Další výhodou živého přenosu byla i komunikace posluchačů v konferenčním sále s operujícím lékařem již v průběhu operace, a to v reálném čase. Centrum pro řešení kýly příbramské nemocnice je jedním z mála, které v České republice působí. Jejich cílem je především co nejšetrnější a nejefektivnější způsob operačního řešení kýl s využitím moderních technologií a postupů. Díky využívání moderních operačních přístupů jsou u pacientů zkráceny doby hospitalizace i rekonvalescence, nové operační metody pak umožňují snížení počtu recidiv. 16. září zažila Příbram již druhou celostátní akci s živým přenosem z operačních sálů a nebyla to presentace určitě poslední. Na kole po Fabiánově naučné stezce Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Martin Matuna zve všechny, kdo mají rádi podbrdskou přírodu a obce v jejím okolí, na putování na kole po nedávno otevřené Fabiánově naučné stezce, kterou tento svazek obcí realizoval. Cyklovýlet se koná tuto neděli dne za účasti starostů a zastupitelů obcí, které jsou ve Svazku obcí Podbrdského regionu: tedy Vysoká u Příbramě, Láz, Bohutín, Podlesí, Příbram, Obecnice, Drahlín, Sádek, Lhota u Příbrami, Trhové Dušníky, Bratkovice, Čenkov, Ohrazenice a Křešín. Výlet bude zahájen v 9 hodin na počátku stezky ve Vysoké u Příbrami u hostince U Cempírka s tím, že o hodinu později po skromné návštěvě památníku Antonína Dvořáka budou všichni účastníci putovat dále směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky a Bratkovice až do Křešína. Všichni si tak mohou naši stezku prohlédnout a seznámit se s její podobou a našimi obcemi, zve všechny Ing. Martin Matuna a dodává: Plán je takový, že v 10,45 hodin by skupina cyklistů měla minout hráz Vysokopeckého rybníka při vstupu do lesoparku, v 11,15 hodin obecní úřad v Podlesí, v 11,45 hodin náves ve Lhotě u Příbrami, ve 12 hodin Trhové Dušníky u trati směrem na Bratkovice a 12,30 hodin je předpokládaný dojezd na náměstí TGM v Bratkovicích. Plánovaný příjezd do Křešína cca 15 hodin. Během cesty bude pochopitelně prostor pro občerstvení a starostové a zástupci obcí si s Vámi rádi popovídají o Vašich starostech, dodává Matuna. Podleský zpravodaj 09/2011. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje - volby do zastupitelstev obcí 2014 obec název

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje - volby do zastupitelstev obcí 2014 obec název Pověřená obec (městská část) Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu Středočeského kraje - volby do zastupitelstev obcí 2014 obec název vol. okrsek lokalita,místo název

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Turistický zpravodaj. Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1

Turistický zpravodaj. Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1 Turistický zpravodaj Časopis Klubu českých turistů v Kralupech nad Vltavou Číslo 1/2014 Ročník XXVII. KČT Kralupy nad Vltavou www.kralupska-turistika.cz 1 Časopis Turistický zpravodaj je občasník Klubu

Více

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha ZAČÁTEK SEZÓNY VE VELKÉM! Jarní svezení je již tradičním závodem a letos byl odstartován třetí ročník. Jako obvykle hostil 15 lodí třídy

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Zápis z jednání valné hromady

Zápis z jednání valné hromady Zápis z jednání valné hromady Občanského sdružení PODBRDSKO, IČ: 270 51 935, sídlo: Chrást 15, 262 72 Březnice konané dne 30. 10. 2013 od 17:00 hod. v Chrástu Přítomni členové: Valné hromady se účastní

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ ORP PŘÍBRAM Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat aktuální informace k tématu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a také k šablonám. Úvodem

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

SETKÁNÍ ALBRECHTIC 41. ROČNÍK 2014

SETKÁNÍ ALBRECHTIC 41. ROČNÍK 2014 SETKÁNÍ ALBRECHTIC 41. ROČNÍK 2014 POŘADATEL ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH SETKÁNÍ ALBRECHTIC 2014 1 OHLÉDNUTÍ ZA 41. ŠTÍTEM ALBRECHTIC 2014 ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH 27. - 29.6.2014 Naše obec

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 3 Rozhodčí: Duchoň, Štefan, Hasíková Delegát: Wencl

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 30. 9.

Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 30. 9. Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami - nezaměstnanost v obcích okresu Příbram k 30. 9. 2014 Počty a nezaměstnaných k 30. 9. 2014 obyv. 541 613 Křešín 79 1 0 1 0 1 1,3 513 512 Ohrazenice 185 8 5 8

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis o utkání mistrák - družstvo : muži

Zápis o utkání mistrák - družstvo : muži Soupeř: K.Újezd B Dne : Neděle 21/9/08 Začátek od: 16/30 7kolo Sraz v hod: Hebík Š. 1 Výsledek : 2/0 Poločas: 2/0 Branky : Kříž Jan,Ćaloun Jiří Čaloun 2 Doprava 1auto 2 auto 3 auto 4 auto 5 auto Vzdálenost

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008

Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008 Celostátní dvoudenní konference Nukleární medicíny v Příbrami sekce SZP ČSNM a ČAS 23. - 24.října 2008 pořádá Oddělení nukleární medicíny Oblastní nemocnice Příbram a.s. s Českou společností nukleární

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE

SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE FSN 2007 FOTBAL 31. března 2007 SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE 5 : 3 (2 : 2) 1. dubna 2007 SKN BRNO SKN HRADEC KRÁLOVÉ 1 : 0 (0 : 0) 14. dubna 2007 SSK VÍTKOVICE SKN HRADEC KRÁLOVÉ 2 : 2 (2 : 1) 14. dubna 2007

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, co se za poslední dobu děje v naší krásné obci. Určitě jste si všimli, že byly zahájeny dvě stavební akce a další budou v nejbližší

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM

SOKOLSKÉ HRY BEZ HRANIC podtitul: ANI FOTBAL NÁM NENÍ CIZÍ INFORMACE / PROGRAM INFORMACE / PROGRAM Termín konání: 14. 7. 16. 7. 2017 Místo: fotbalové hřiště Červené Janovice Cíl akce: - sportovní setkání družstev z obcí regionu a tělocvičných jednot Župy Tyršovy - oslavy 50 let fotbalového

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více