Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Foto:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Foto: www.tomasjavurek.com"

Transkript

1 Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO září 2015 Otevření hradeb v Glucholazech 2 Jesenicko očima návštěvníků 6 XV. Svatováclavské setkání 7 Milan Benda opět mistrem světa Jesenicko se baví ozdobil Marek Ztracený Víte, že Polské město Niemodlin má prakticky identické koupaliště jako Jeseník? V rámci příprav společného přeshraničního projektu mezi městy Jeseník a Niemodlin měli zástupci města na poslední pracovní schůzce možnost prohlédnout si místní, vpravdě historické, letní koupaliště. To leží cca 2 km zcela mimo zástavbu, obklopeno listnáči, Foto: jihozápadně od Niemodlinu. Představitelé města spatřili navlas stejný koncept koupaliště jako v Jeseníku. Také datum vzniku obou zařízení je stejné rok To v Niemodlinu je však zcela v původním stavu a konstrukcí a především svou velikostí a rozlohou vodní plochy je více jak dvojnásobné. To znamená, že např. délka hlavního bazénu je 100 m (v Jeseníku 50 m) a obsahuje 12 startovních drah. Historie vzniku tohoto objektu je neméně zajímavá. Tento venkovní plavecký stadion byl primárně postaven jako místo, kde se plavecká reprezentace tehdejší Německé říše připravovala na olympijské hry, konající se r v Berlíně. Němečtí plavci se zde v lese, mimo dosah rušivé civilizace, připravovali ke svým vrcholným výkonům. Ubytováni byli v bungalovech nedaleko koupaliště, vedení výpravy pak sídlilo v Niemodlinu ve zdejším zámku. Petr Procházka Katovna zase žije! Poslední červencový den patřil v Jeseníku slavnostnímu otevření Katovny, ve které vzniklo nové česko-polské informační centrum, expozice Niského knížectví, prostory vhodné pro výstavy. Katovna, to je v Jeseníku pojem. Při první prohlídce budovy většina návštěvníků vzpomínala, jak Katovna fungovala dříve - restaurace, koncerty, zkušebny pro místní kapely, středisko mládeže, atd. Nyní se chce Katovna znovu stát centrem kulturního dění v Jeseníku - v Katovně vzniklo česko-polské infromační centrum, expozice Niského knížectví, v podkroví ideální prostor pro pořádání výstav. Zajímavým prostorem by se měla stát také zahrada (rekonstrukce by měla započít ještě v letošním roce), kde by se měly konat menší kulturní akce a měla by být také příjemným zázemím pro turisty a cykloturisty. Katovna byla otevřena od 15 hodin, slavnostní otevření proběhlo s představiteli vedení města Jeseníku a Głuchołaz v 17:30. Úvodního slova se chopil Kat, který poté předal slovo starostovi města Jeseníku Adamu Kalousovi. Pár slov pronesl také starosta Głuchołaz Edward Szupryczyński a zástupkyně Národního památkového ústavu Eva Pulkrtová. Poté již proběhlo slavnostní přestřižení pásky, přípitek a Katovna tak byla oficiálně otevřena. Pro české i polské návštěvníky byly kromě prohlídky opravené Katovny připraveny také další zajímavé věci - v podkroví byly promítány historické fotografie z Jesenicka, návštěvníci se mohli vyfotit s Katem či ochutnat produkty od místních výrobců. (pokračování na str. 2) Město Jeseník zve veřejnost na 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které se uskuteční 10. září 2015 v 15 hodin v Kapli, Průchodní ul.

2 2 / NAŠE MĚSTO září 2015 Informace z města Otevření hradeb v Glucholazech V neděli 9. srpna 2015 se v našem partnerském městě Glucholazech konalo slavnostní otevření obnoveného fragmentu městských hradeb. Vzniklo tak atraktivní místo, které bude sloužit místním občanům i turistům. Rekonstrukce hradeb byla spolu inancována z projektu česko-polské přeshraniční spolupráce pod názvem Dědictví niského knížectví a společná historie v Jeseníku a Glucholazech. (LT) Tento způsob léta zdá se mi poněkud aneb malé ohlédnutí za letní sezónou. Léto budiž pochváleno, bylo plné slunce, tepla, turistů a snad i pohody. Díky vysokým teplotám a rekonstrukci městského koupaliště jsme měli důvod objevovat nová místa s možností koupání. A tak přišly na řadu nádherné lomy v okolí Žulové, Černé Vody, Vidnavy, splavy řek Bělé, Staříče, Studeného potoka, Stříbrného potoka a využití služeb českých a polských koupališť. Osobně jsem byl nadšený z objevu tůněk na Studeném potoce, do kterých se dalo dokonce i skákat. Přestože se našli lidé, kteří na teploty žehrali, bylo Jesenicko opět zaplaveno velkým množstvím turistů, kterých bylo o něco méně než v minulých létech. Světlo světla spatřily dvě slevové regionální karty Jeseníky Region Card a Jeseníky Pass. Obě mají podobný systém, stejný záměr a jak se těmto kartám bude dařit, ukáže až čas. Díky nadšení pana starosty Michálka a obce Bernartice se podařilo zachránit chátrající Tančírnu v půvabném Račím údolí. Dále v Jeseníku byla zrekonstruována Katovna. Velké množství kulturních akcí na Jesenicku ukázalo, že lidé se bavit umí i u nás. A že Motoreportáž o Jesenicku se některé vesnice a městečka předvedly v tom nejlepším světle. Kdo byl například ve Skorošicích na Dni hmyzu, tak mně určitě dá za pravdu. Pokud mám shrnout letošní léto, lze konstatovat, že bylo i přes dlouhotrvající vedra a obecné okolnosti úspěšné. Turisté z Česka, Polska a menší míře i z jiných zemí mají naše hory v oblibě a rádi se k nám vracejí. Mnozí se vrací pro hory samotné, mnozí očekávají, co nového zde vyrostlo. Těšme se jejich oblibě, buďme kritičtí k našim činům a spolupracujme na rozvoji našeho krásného regionu. Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme všem, kdo jste pro nás hlasovali v soutěži Nejlepší informační centrum Olomouckého kraje. Tuto soutěž jsme díky věrným příznivcům opět vyhráli. Máme tak krásnou sbírku pěti vítězství v této soutěži. Velmi děkujeme a vítězství si vážíme. Hezké a pohodové babí léto vám přejí pracovníci Informačního centra Jesenicka. Marcel Šos Provozovatel Informačního centra Jesenicka, Město Jeseník navštívil zahraniční reportér z německého Kolína nad Rýnem. Přijel sem poznávat krásy zdejšího kraje z motorkářského sedla. Klaus H. Daams se svému povolání reportéra a fotografa věnuje již více než 30 let a naši krásnou horskou krajinu si jako motorkář ihned zamiloval. Reportáž o jeho cestě jesenickým regionem na motocyklu se objeví v německém magazínu Motorrad. Návštěvu zprostředkovalo Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu ve spolupráci s městem Jeseník a agenturou Czechtourism. (LT) Katovna zase žije! (pokračování ze str. 1) Závěr programu obstarala svým vystoupením místní kapela Plán B. Katovna tedy zase žije! Od 1. srpna byl zahájen oficiální provoz budovy pod správou MKZ Jeseník. Otevírací doba je pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hodin, sobota a neděle pak od 9:00 do 14:00. Město Jeseník realizovalo rekonstrukci objektu Katovna s přispěním Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pod názvem projektu Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Gluchołazech. Jednalo se o rekonstrukci dlouhou dobu chátrající kulturní památky. (Jan Mrosek) Výzva jubilanti Město Jeseník se obrací na své občany, kteří se v roce 2015 dožívají významného jubilea 80 let, 85 let, 90 let, 95 let, 100 let a nad 100 let každý další rok s prosbou, aby tuto výjimečnou událost oznámili tak, aby jim mohlo být osobně poblahopřáno k tomuto životnímu jubileu. Mohou tak učinit písemně, osobně nebo telefonicky na adrese Městský úřad Jeseník, Karla Čapka 1147/10, Jeseník, MA- TRIKA, 3. podlaží, blok A, číslo kanceláře 314, 315, ing. Eva Mahrová, tel , paní Petra Janhubová, tel , petra. nebo na mobilní telefon Město Jeseník nesmí samo aktivně tyto údaje zjišťovat z Agendového informačního systému evidence obyvatel, aby neporušovalo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsme si vědomi, že tento netradiční způsob výzvy Vás přinejmenším překvapí. Nicméně v současné době, kdy je kladen opravdu velký požadavek na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob, nemáme jinou možnost, jak i nadále zachovat blahopřání k životnímu jubileu, a nepřekračovat zákon. Děkujeme za pochopení. Z MATRIKY V měsíci červenci 2015 se v jesenické nemocnici narodilo celkem 30 dětí. Z tohoto rodičům žijícím v Jeseníku 7 dětí. Blahopřejeme. Jsou to: So ie Gogová, Klaudie Franklová, Adéla Oravcová, Laura Nováčková, Elen Dostálová, Sebastián Šerák, Štěpán Váňa. Den se starostou V případě zájmu osobně hovořit se starostou města na jakékoliv téma týkajícího se našeho města, prosíme kontaktujte sekretariát, který Vaši návštěvu zařadí do harmonogramu dne, na tel. čísle nebo em: Další setkání se připravuje na (AM)

3 září 2015 A co dál - potřetí Denní stacionář pro seniory! Pokračujeme v sérii článků zaměřených na nově vznikající sociální služby pro seniory ve městě Jeseníku. V minulém čísle měsíčníku Naše město jsme se již dozvěděli, jak bude Město Jeseník provozovat v rámci Centra sociálních služeb domov pro seniory a dnes je tedy na řadě dozvědět se něco o další službě, kterou je denní stacionář. Co pro mě znamená denní stacionář? Denní stacionář je druh ambulantní sociální služby, která je určena osobám,které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (v našem případě seniorům - osobám starším 65 let), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Co denní stacionář pro seniory nabízí, resp. poskytuje už také víme z předminulého čísla, ale pro jistotu je zde krátká rekapitulace: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Co pro mě znamená denní stacionář, zvláště z inančního hlediska? Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denním stacionáři činí (dle zákona o sociálních službách): Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, úhrada se liší dle typů úkonů a v obdobných zařízeních činí cca Kč denně Kč denně za celodenní stravu (příp. 75,- Kč na oběd), O výši úhradových částek rozhoduje vždy zřizovatel daného zařízení, v případě města je to městská rada. Cílová skupina denního stacionáře cílová skupina = komu je služba určena, ale také okruh osob, pro které určena není Komu je služba určena: - seniorům od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Kdo to je konkrétně? - uživatelé s omezeným pohybem (pohyb zvládají za použití kompenzační pomůcky -francouzské hole, chodítko, vozík, částečná ochrnutí, parézy, plegie, stavy po úrazech, CMP, DMO, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc) - uživatelé smyslově postižení (osoby s postižením zraku či sluchu) - uživatelé neschopní pobývat bez dohledu pečující osoby v přirozeném rodinném prostředí - osoby částečně soběstačné nebo nesoběstačné s pot řebou pobytu ve společnosti (trpící samotou nebo depresemi) NAŠE MĚSTO / 3 - soužití v kolektivu (tolerantnost, snášenlivost), - vyjádřit své potřeby (ústně, písmem, gesty, obrázky apod.) Komu služba určena není: - žadatelům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - žadatelům, kteří trpí infekční nebo parazitickou chorobou (všech druhů a stádií), - žadatelům s psychickou poruchou nebo psychózou, kteří svou nemocí nebo svým chováním znemožňují nebo ohrožují kolektivní činnosti, - žadatelů s akutní či chronickou závislostí na alkoholu či jiných návykových látkách Péče v denním stacionáři V souladu s náplní ambulantní služby bude provozní doba denního stacionáře od pondělí do pátku (v pracovní dny) od 7:00 do 16:00 hodin, příp. dle potřeby uživatelů a možností zařízení. Posláním denního stacionáře je poskytnout seniorům možnost příjemně strávit den ve společnosti vrstevníků a pracovníků, kteří jim nabízejí různé aktivity, zajišťují důstojné prostředí a zacházení, podporují jejich soběstačnost, respektují jejich individuální potřeby a pomáhají v činnostech, které již sami nezvládnou. Je potřeba, aby osoby, které chtějí navštěvovat denní stacionář byly schopny: - přesunu za pomoci jednoho pracovníka či kompenzační pomůcky (z vozíku na křeslo, lůžko, toaletu apod.), - sedět na vozíku nebo křesle v době pobytu v denním stacionáři, Kde si mohu podat žádost? Žadatel, který má zájem o sociální službu denní stacionář má právo si podat žádost, kterou doručí v písemné podobě přímo na adresu poskytovatele služeb (Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298/6, Jeseník). (pokračování na str. 4) Penzion pro seniory Jeseník Akademie třetího věku Jeseník zve seniory na POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO SENIORY SPOJENÝ S ODBORNÝM VÝKLADEM PANA PAVLA MACHÁČKA Architektonické skvosty v polském příhraničí DNE (čtvrtek) 8.00 hod. odjezd autobusem z Jeseníku (u Billy, u Jesenky, Lipovská - nemocnice) STRUČNÝ ORIENTAČNÍ PROGRAM: Paczkow Polské Carcasone prohlídka města, Vratislavská věž, hradby unikátně zachované opevnění středověkého městečka, kostel, náměstí Kamieniec Zabkowicki monumentální zámek z 19. století, který si nechala postavit Marianna Oranžská, gotický klášter CENA: 200,- Kč Vzít s sebou: pohodlnou a pevnou obuv pro chůzi v nerovném terénu, pláštěnku Je nutné se předem přihlásit: Vymětalová Věra, MěÚ Jeseník, odbor soc. věcí a zdravot., K. Čapka 1147, tel: , Město Jeseník Dny seniorů 2015 Program dne Poznávací zájezd pro seniory 8.00 hod. odjezd autobusem z Jeseníku (u Billy, u Jesenky, na Lipovské ulici u nemocnice) Rapotín Zemědělský skanzen u Havlíčků (zemědělský skanzen + veterán muzeum + zoopark) Šumperk vycházka historickým centrem města s průvodcem (Geschaderův dům, klášter dominikánů s kostelem Zvěstování Panny Marie, kostel sv. Barbory, rozhled z radniční věže) A) Termální lázně Velké Losiny nové aquacentrum, koupele NEBO dle vlastního výběru B) Ruční papírna Velké Losiny muzeum papíru, pracoviště Velké Losiny cukrárna, velkolosinské pralinky, ruční originál Cena: 260,- Kč Cena zahrnuje dopravu, vstupenky, průvodce Cena nezahrnuje: vstupenku do termálních lázní na 3 hodiny: senior 62+let cena 220,- Kč, senior mladší 62 let cena 280,- Kč Vstupenku Papírna Vel. Losiny: od 65 let -70,- Kč, mladší 100,- Kč Přihlášky: Vymětalová Věra, Tel.:

4 4 / NAŠE MĚSTO září 2015 Dny seniorů Jeseníku října 2015 Město Jeseník ve spolupráci s Penzionem pro seniory Jeseník, Vlastivědným muzeem Jesenicka a Městskými kulturními zařízeními Jeseník PROGRAM Čtvrtek 1. října 9:00 17:00 Vodní tvrz Vlastivědné muzeum Jesenicka - v rámci mezinárodního dne seniorů budou zpřístupněny stálé expozice a výstava ve Vodní tvrzi a Muzeum Vincence Priessnitze - vstup volný po prokázání Senior pasem (žádosti o vydání na cz a v IC Jesenicka) 10:00 12:00 Divadlo Petra Bezruče Senioři se baví - bohatý kulturní program (zpěv, tanec a další v podání nejen seniorů) - vstup volný (do naplnění kapacity) 15:00 Kaple, Průchodní ulice Beseda na téma Příběhy slavných z pera spisovatelky PhDr. Marie Formáčkové - zahajovací přednáška dalšího ročníku Akademie třetího věku - vstup volný Pátek 2. října 8:00 Poznávací zájezd pro seniory Rapotín (zemědělský skanzen), Šumperk (vycházka historickým centrem, Geschauderův dům, klášter dominikánů, kostel sv. Barbory, rozhled z radniční věže), Velké Losiny (nové aquacentrum nebo papírna) cena 260 Kč bez vstupného ve Velkých Losinách. Přihlášky a u paní V. Vymětalové (Městský úřad Jeseník, OSVZ, tel ) Sobota 3. října 10:00 Kino Pohoda Život je život - české komedie, která má výborné herecké obsazení - S. Stašová, O. Vetchý a další - vstup volný pro seniory nad 55 let 17:00 Kavárna Wiener Kaffeehaus, Lázně Jeseník (vedle léčebného domu Priessnitz) Senioři se baví - taneční podvečer - k tanci a poslechu hraje Andrzej Muzyka - vstup volný (určeno výhradně seniorům do naplnění kapacity) - rezervace míst telefonicky nebo osobně v Informačním centru Jesenicka (tel ) Neděle 4. října 10:30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku Bohoslužba 15:00 Divadlo Petra Bezruče Operetní skříňka s líčidly - divadelní představení zajištěné opavskou uměleckou agenturou Karla Smolky, které se odehraje ve scénických dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávění spojují melodie ze známých operet - vstup volný (do naplnění kapacity) Čtvrtek 8. října 18:00 Kino Pohoda Eva a Vašek - vstupné 150 Kč, na senior pas 135 Kč Technické služby Jeseník informují Vážení spoluobčané, chceme Vás touto cestou upozornit na množící se krádeže květin na hřbitově v Jeseníku Bukovicích. V uplynulých měsících (duben, květen, červen, červenec) došlo k několika nahlášeným případům krádeže a tento nešvar má bohužel stoupající tendenci. Jedná se zpravidla o drobné krádeže květin, atd. Ve spolupráci s Městskou policií je hřbitov neustále monitorován, ale zatím se nedaří drzého vandala dopadnout. Prosíme Vás, občany o zvýšení pozornosti při návštěvě hřbitova, abychom tomuto nešvaru zamezili. Dále bych chtěl touto cestou poprosit nájemce, případně vlastníky hrobových zařízení, kteří nemají uzavřenou nájemní smlouvu či svoje hrobové zařízení v nějakém nesouladu, aby se dostavili na správu hřbitova (Jeseník-Bukovice, tel ) k sepsání nové smlouvy o pronájmu hrobového místa. V opačném případě žádám nájemce, který nechce prodloužit nájemní smlouvu, aby vyklidil po dohodě se správou hřbitova hrobové zařízení. Pokud nebude nájemní smlouva uzavřena podle zákona, dosavadní užívací A co dál - potřetí Denní stacionář pro seniory! (pokračování ze str. 3) Tato žádost bude na o iciálním formuláři Penzionu pro seniory Jeseník označeným jako Žádost o poskytnutí služby Denní stacionář, která bude k dispozici v kanceláři sociální pracovnice či na internetových stránkách Požadované skutečnosti, uvedené v žádosti, potvrdí žadatel vlastnoručním podpisem. Přílohy žádosti: vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele u nesvéprávných Rozsudek OS o omezení ve svéprávnosti + Listina o ustanovení opatrovníka Přijímání žádostí Žádosti přijímají, zařazují do evidence a sociální šetření s žadatelem o sociální službu provádějí sociální pracovníci Penzionu pro seniory od Pokud si chcete získat představu o podobných zařízeních v okolí, které již své služby dlouhodobě poskytují, doporučujeme navštívit webové stránky Charity Zábřeh (www.zabreh.caritas.cz), která provozuje stacionář Domovinka nebo šumperské organizace Pontis (www.pontis.cz). Ta provozuje ve městě dva stacionáře, Matýsek a Volba.Veškeré další informace k uvedenému tématu rádi poskytneme na níže uvedených telefonních číslech nebo na webové adrese Bc. Alice Macečková, Penzion pro seniory, tel.: Mgr. Jiří Kovalčík, OSVZ MěÚ Jeseník, tel.: právo k hrobovému místu zanikne a s hrobovým zařízením bude naloženo dle 20 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění, případně podle občanského zákoníku 89/2012 Sb. Za správu hřbitova Petr Čuj - vedoucí střediska pohřebnictví Technické služby Jeseník a.s. Rejvízská 374, Jeseník Tel Mobil

5 září 2015 Lázeňské info NOVINKY Lázeňská promenáda, která tak rádi říkáme kolonáda, je výrazným přírodním i kulturním fenoménem jesenické krajiny, jehož zárodky spadají do poloviny 19. století. Díky spolupráci s Městem Jeseník byl revitalizován její vycházkový povrch. A také jsme jí dali nové název Ripperova Vláček Lázeňáček - jízdní řád (červenec - září) NAŠE MĚSTO / 5 promenáda. Proč? U nás se procházíte pod korunami stromů, tedy po promenádě, nikoli po kolonádě tvořené sloupořadím. Jméno Priessnitzova zetě dostala jako hold jeho činorodosti a zásluhám na jejím vzniku. Od poloviny srpna jsme na promenádě také NOVĚ instalovali šest informačních panelů, které vám, věříme, přinesou zajímavé informace nejen z historie lázní. Hojivá i zkrášlující! Obojím je pro Vaši pokožku naše NOVINKA v nabídce procedur, ovesná koupel s lněným olejem. Oves působí blahodárně na ekzémy, lupénku i akné, zklidňuje svědění kůže. Regeneraci pokožky výrazně podporují Omega-3 kyseliny lněného oleje. Po slunném létě bude tato koupel pro Vaši suchou pokožku něžným pohlazením. TRADIČNĚ Víte, že Vincenz Priessnitz nebyl jediný vodní čaroděj? Pojďte si poslechnout PŘEDNÁŠKU, kterou si pro vás připravil náš lázeňský průvodce a znalec zdejších pramenů Jirka Glabazňa! Odkryje vám poselství několika dalších mimořádných mužů, ale také vztah civilizace, vody a přírody. GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY 1. září v v Zrcadlovém sále ZA SPORTEM Letní lázeňská sportoviště otevřena denně od 10:00 do 18:00. Tenisové kurty v areálu tenisových kurtů je k dispozici: Pronájem tenisových kurtů, tenisových raket, tenisová akademie Půjčovna kol, koloběžek, dětských kol Půjčovna sportovních her (badminton, kroket, líný tenis, míče, volejbal, nohejbal) Park her v areálu parku her si můžete zahrát následující hry: Minigolf Venkovní člověče nezlob se Pétanque Stolní tenis DiscGolfPark Priessnitz Chcete-li se seznámit s tímto sportem, naučit se pravidla a správně házet diskem, neváhejte a navštivte discgolfovou akademii každou středu od 14:30 (děti) nebo od 15:30 (dospělí). Nutná rezervace v Lázeňském Informačním Centru (tel ). Fitpark Priessnitz Přijďte si zacvičit na posilovacích strojích pod širým nebem a potom se běžte osvěžit do lázeňského balneoparku a občerstvit k zbrusu novému Slovanskému prameni! Lázeňská posilovna Pondělí 08:00-10:00 15:00-16:30 Úterý - Pátek 08:00-10:00 15:00-20:00 Sobota 08:00-12:00 Neděle 15:00-20:00 Ceník: Jednorázové vstupné: 60 Kč Zvýhodněné vstupné: 40 Kč (Po - Pá 08:00-10:00) Happy hours: 30 Kč (každé úterý od 18:00-20:00) Permanentka: 540 Kč/10 vstupů + 1x vstup do saunového světa na 60 minut Permanentka: 500 Kč/neomezený měsíční vstup Permanentka VacuFit: 540 Kč/10 vstupů VacuFit: 60 Kč/1 vstup/30 min. VLÁČEK LÁZEŇÁČEK Každou středu odpoledne nabízíme výlet vláčkem na jiné místo, vybírat můžete z těchto destinací: Adrenalin Park Jeseníky v České Vsi či Lesní bar. Více informací v Lázeňském Informačním Centru (tel ).

6 6 / NAŠE MĚSTO září 2015 Jesenicko očima návštěvníků Beata H., novinářka a manažerka v oblasti turizmu, 56 let, Bratislava: Jste zde poprvé? Co vás k nám přivedlo? Už po tretí raz, na pozvanie miestnej turistickej organizácie. Co se Vám v Jeseníku líbilo? Určite sa nám páčil hotel Priessnitz, izby (strava a obsluha je podľa nás stále bohužiaľ neadekvátna miestu a možnostiam), pri recepcii predávajú produkty krémy atď., ale žiadne produkty Priessnitza, len minimálne, na tom by to malo byť postavené, čo by podľa nás malo byť prioritou. Škoda, že už není konopné pivo, bolo jedinečné a úžasné!!! Odvážíte si od nás nějaké zajímavé zážitky či zkušenosti? Veľmi sa nám páči angažovanosť pracovníkov a to, že ste za posledné roky veľa nového ponúkli hosťom a samozrejme úžasná příroda. Veľmi nám chutila strava vo vile v Jeseníku, myslím, že to je Vila Elis. Až budete po čase doma, co se Vám vybaví, když se řekne Jeseník? Nádherná, pre nás úžasná príroda okolo, radi by sme prišli aj v zime na bežky, ale aj na túru v lete, či na jeseň. Angažovaní pracovníci kúpeľov, so ktorými sme sa stretli, z obchodného úseku. Umíte si představit, že byste zde žila trvale? Aj áno!! Co byste vzkázala obyvatelům Jeseníku? Aby si užili to, že majú nádherné okolie, aby sa o neho s láskou starali, veď nakoniec tie rezy socializmu nemôžu tak rýchlo vymiznúť (architektura, cesty, nepokosená tráva atď. Takže máte ešte veľa práce, čo sa dá ale postupne, aby ste boli takí angažovaní a zapálení pre to čo robíte aj naďalej, radi Vás v tom budeme podporovať..:-) Všetko dobré a do skorého videnia v Jeseníkoch! (jg) Učte se s námi INTERLINGUA jazyková škola, překladatelství, tlumočení pořádá i ve školním roce 2015/16 odpolední a večerní kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, polštiny, španělštiny, ruštiny pro dospělé: pro začátečníky pro pokročilé 3 typy kurzů podle stupně znalosti konverzační kurzy iremní kurzy Jazyky vyučují kvali ikovaní zkušení učitelé i rodilí mluvčí (N). Výuka je zaměřena na zvládnutí praktického jazyka a konverzační pohotovost. Systematická práce, návaznost kurzů. INTERLINGUA nabízí překladatelskou a tlumočnickou činnost v oblasti běžné, obchodní a odborné. Informace a zápis od do od do hodin na adrese: INTERLINGUA, Městská kulturní zařízení, 28. října 880, Jeseník, tel : , Začátek výuky: dne 14. září 2015 Informace z kultury Výstava Jak šel čas Čas je lineární, měříme ho na vteřiny, minuty, hodiny dny, měsíce roky, desetiletí Naše výstava zahrnuje leccos od vteřinového soustředění či nápadu přes hodiny práce v našem případě až po běh i dvou desetiletí. Předvedeme běh času na výběru z posledních absolventských prací nebo ukázek z kresby a malby v přírodě, tzv. Plenérů. Vše doplníme keramickými pracemi třeba i z Letních dílen. Protože se žáci a studenti vše učí léta, v některém případě je možné vidět i celý vývoj pouze skokově, s velkým ročním rozestupem. Přijděte se podívat JAK ŠEL ČAS.výstava bude otevřena ve výstavní síni Divadla Petra Bezruče v Jeseníku ve spolupráci s MKZ od 1. září a ukončena bude slavnostní dernisáží dne 29. září v 16 hodin. Děkujeme městu Jeseník za inanční podporu. Hana Jurková Soukromá výtvarná ZUŠ v Jeseníku, s.r.o. Matěj Nosek: Světlo a mraky, proláž barevného linorytu s akvarelem Část Absolventské práce I. stupeň výtvarného oboru. Barevný linoryt byl součástí kolekce, která získala škole spolu s dalšími grafikami jiných žáků Medaili Lidická růže za kolekci grafiky.

7 září 2015 NAŠE MĚSTO / 7 příspěvková organizace zřízená a financovaná Olomouckým krajem Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace zřízená a financovaná Olomouckým krajem / Státní okresní archiv Jeseník / Priessnitzovy léčebné lázně / Společnost Vincenze Priessnitze / Olomoucký kraj / Městská kulturní zařízení Jeseník / Sdružení měst a obcí Jesenicka / ve spolupráci s Obcí Bílá Voda XV. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ Záštitu nad akcí převzali náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák a starosta města Jeseník Ing. Adam Kalous. Nerostné bohatství Jesenicka SEMINÁŘ Lázně Jeseník Zimní zahrada Sanatoria Priessnitz 10:00 10:15 11:45 11:45 12:00 12:00 14:00 14:00 16:00 16:00 18: VÝSTAVA Zahájení semináře I. přednáškový blok Přestávka II. přednáškový blok Oběd a přesun do Vodní tvrze Návštěva výstavy Dobrodružná cesta těžby jesenických nerostů , vernisáž v 18:00 / vstup zdarma Vlastivědné muzeum Jesenicka Těžba nerostů měnila tvář krajiny i podobu lidských sídel, podílela se na každodenním životě zdejších lidí, pomáhala přežít v tvrdých horských podmínkách, tříbila dovednosti a měla svůj podíl i na vzdělanosti obyvatel Jesenicka... Jak? To se už dozvíte na naší výstavě. 17:00 18:00 Komentovaná prohlídka stálé expozice Spirála času Země Oceněna III. místem v národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii výstava :00 16:00 SETKÁNÍ Vzpomínka na internaci řádových sester v Bílé Vodě, se slavnostní mší (doprava individuální). Bílá Voda Kaple Jeseník 18:00 19:30 Benefiční koncert ke Dni české státnosti Anděl houslí Václav Návrat barokní housle (vstupné dobrovolné). Ille se vrací do Jeseníku 11. září ve 20 hod. vystoupí v caffé Ennea na nám. Svobody hudební projekt Ille, který se po dvou letech opět vrací na místo činu. Před dvěma lety v Jeseníku zpěvačka Olga Königová (frontmanka skupiny Ille) představila repertoár projektu sólově, tentokrát s sebou přiveze také spoluhráče.. Zpěvačku a klavíristku Olgu Königovou mohou znát mimo jiné fanoušci skupiny Obří broskev. Stejně jako její manžel Jakub, který se po českých klubech pohybuje jako kuchař Kittchen, se i ona dala na vlastní dráhu. Se svým projektem Ille nahrála ve spolupráci s producentem Dušanem Neuwerthem album Ve tvý skříni, jehož hlavními devizami jsou podle odborných kritiků hravost, chytrost, svébytná poetika, opravdovost a působivá atmosféra. Když v srpnu 2013 debut Ille vyšel, nejeden recenzent se jej nebál označit za jedno z nejlepších domácích alb roku. Rozhodně to nebyla planá slova. Kromě nominace na výroční hudební ceny Anděl (v kategorii skupina, objev a album) získala deska i nominaci na cenu české hudební kritiky Apollo 2013, nominaci na Óčko Hudební ceny Redaktoři musicserver.cz ho dokonce ve svém každoročním žebříčku nejlepších domácích alb označili za to úplně nejlepší, co v Česku v roce 2013 vyšlo. Jsme moc rádi, že 11. září prostory caffé Ennea rozezní speciální poluakustický set Ille, a propojí se tak skvělý hudební projekt s horskou kavárenskou atmosférou. Předprodej v caffé Ennea 90 Kč. Zajistěte si včas své místo! (E.A.)

8 8 / NAŠE MĚSTO září 2015 Hrátky s hudbou po dvaadvacáté Až se po prázdninách, přesně 9. září 2015 v , rozeznějí v Kapli v Průchodní ulici znovu dětské hlásky, bude to znamením, že se již po dvaadvacáté otvírá další ročník kurzu Městských kulturních zařízení Jeseník Hrátky s hudbou aneb zpívání rodin s dětmi. Bude to také znamenat, že se znovu našel dostatečný počet lidí, které se chtějí scházet a učit se staré lidové hry, říkadla a písničky a promísit je s písničkami současných českých autorů, jednoduchými pohybovými cvičeními a kresbou s hudbou či na hudbu. Při tom všem poznají sami sebe trochu jinak a často také najdou podobně naladěné rodiny, které chtějí trávit čas radostně a kreativně, ne bezduchým vysedáváním u televize. Takových rodin je potřeba si vážit, neboť právě ony tvoří současné i budoucí kulturní podhoubí našeho města i regionu, právě pro ně se potom otevírají výstavy, pořádají koncerty a hrají kvalitní ilmy a divadelní představení. Od začátku je velmi důležité, že do Hrátek mohou chodit děti bez jakéhokoliv rozdělování na nadané a méně nadané často se ale právě při těchto pravidelných setkáních, probíhajících v různých tematických celcích, potvrdí zájem o hudbu a zpěv či objeví dříve netušené schopnosti. Optimální věk dětských účastníků je kolem tří let a výše, věk rodičů a prarodičů je pochopitelně zcela neomezen. Důležitá je jen ochota prožít aktivně připravenou hodinu zaměřenou k rozvíjení fantazie, hudebnosti a pohybových dovedností menších i větších dětí, což je též příležitost k profesnímu růstu pro vyučující v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ. Poplatek za tyto aktivity je zcela symbolický a je potřeba jej zaplatit buď při první hodině nebo do konce měsíce září V úvodu zmíněná první hodina letošního školního roku je nezávazně otevřena nejen loňským, ale i novým zájemcům. Mohou se ho tím pádem bezplatně zúčastnit i ti, kteří se teprve přijdou podívat, zda je tento typ kursu pro jejich děti vhodný. Pro každý ročník jsou nachystány zcela nové hry a písničky a tak jsou první Hrátky vždy milou příležitostí setkat se znovu po prázdninách i s těmi, kteří si chodí společně zazpívat už několik let. Naše iktivní muzikantská rodina přijme mezi sebe s radostí i Vás, přijďte se tedy podívat a, v nejlepším případě, zůstaňte s námi po celý školní rok 2015/16! Za MKZ Jeseník srdečně zve autorka kurzu Rafaela Drgáčová Kalendář kulturních a společenských akcí - září 2015 Upozornění Divadelním příznivcům připomínáme, že v týdnu od 14. do 19. září si mají odebrat permanentku v kanceláři Divadla P. Bezruče. Divadelní předplatné zahájí jesenický DS Nezakopneš hrou Študáci a kantoři. úterý 1. září v hodin GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY Přednáška Mgr. Jiřího Glabazni. pátek 4. září od 10 do 21 hodin Areál PLL BEZPEČNOST BEZ HRANIC Viz Lázeňské info. Sledujte speciální plakáty! Pořádá PČR a PL, PLL a.s., HZS ČR a PL, Zdravotní pojišťovny, Besip, Armáda ČR a PL, Celní správa, Město Jeseník. pátek 4. září ve 20 hodin Restaurace Gemer KONCERT YES BLUES Bluesrocková pařba na zahrádce restaurace Gemer. Při špatném počasí nahoře v klubu. Tož přijďte zahájit školní ROCK! Vstupné 50 Kč. Pořádá kapela Yes Blues. sobota 5. září od 7.30 hodin sraz na autobusovém nádraží Jeseník EXKURZE VZHŮRU NA BORŮVKOVOU HORU, ZA JEJÍ HISTORIÍ Vlastivědné muzeum Jesenicka pořádá v září další exkurzi, tentokráte panstvím Borůvkové víly. Trasa povede Travná - Borůvková hora letiště - Sedm křížů - Javorník. Délka cca15 km. Odjezd autobusem z Jeseníku v 7.30 h příjezd do Javorníku v 8.13 h., dále na přestup na autobus směr Travná v 8:15 h. Minimální počet účastníků pro uskutečnění exkurze je 4. Exkurzi povede: Milan Rychlý, pracovník VMJ. Vstupné 30 Kč. Pořádá Vlastivědné muzeum Jesenicka. sobota 5. září od 9 hodin Bělá pod Pradědem JESENICKÉ DOŽÍNKY Kompletní program na zvláštních plakátech nebo na webu Pořádá obec Bělá pod Pradědem, Zemědělské družstvo Jeseník a Okresní Agrární komora Jeseník. úterý 8. září v hodin PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ Přednáška Mgr. Jiřího Glabazni. středa 9. září v 17 hodin Kaple, Průchodní ulice HRÁTKY S HUDBOU Známé pod názvem Kurz zpívání rodičů s dětmi bude opět zahájen ve čtrnáctidenních intervalech vždy ve středu pod vedením Rafaely Drgáčové. Tento netradiční kurz je určen dětem od 3 let a jejich rodiče a prarodiče. Přihlášeni budete po úhradě ročního kurzovného 500 Kč pro celou rodinu v recepci Divadla PB. Pořádají MKZ Jeseník. pátek 11. září ve 20 hodin café Ennea KONCERT ILLE Hravost, chytrost, svébytná poetika, opravdovost a působivá atmosféra v písních kapely Ille. Vstupné 90 Kč. Předprodej caffé&shopennea. Zajistěte si místo včas! Pořádá caffé&shop Ennea. sobota 12. září od 11 hodin areál Astur, Tovární ulice ZAHRADA FESTIVAL Bláznivé zakončení léta. Spousta dobré muziky Insane TV, Pětičlenné trio, Igor Klokov, Klubíčko, O5 a RADEČEK a další. Produkty místních výrobců a producentů, občerstvení, řemeslné workshopy dílen Zahrady 2000, tvůrčí dílna pro děti. Vstup volný. Pořádá Zahrada 2000 o.s. sobota 12. září v 20 hodin FOLKOVÝ PÍSNIČKÁŘ VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO Vojta Kiďák Tomáško, po delší době opět u nás v lázních. Autor nejméně 250 půvabných písniček veselých, ale i vážných, o lásce, o přírodě, o přátelství, písniček o víře i naději v lepší svět! pondělí 14. září v 19 hodin Kaple, Průchodní ulice HOVORY OD KLAVÍRU Účinkuje profesorka Věra Lejsková Brno, Jiří Holoubek moderátor Českého rozhlasu 2 a Kytarové kvarteto ZUŠ ve složení Filip Novotný, Jakub Nosek, Jan Dvořák, Petr Barták a Nikola Slowiková létna. Tento komponovaný večer uzavře IX. cyklus koncertů Vlastimila Lejska. Dobrovolné vstupné. Pořádá Melodia Art ve spolupráci se ZUŠ Jeseník. středa 16. září v hodin MUŽ, KTERÝ NÁS ZBAVIL OLOVA Přednáška Mgr. Jiřího Glabazni.

9 září 2015 neděle 20. září v 19 hodin Kongresový sál ŠTUDÁCI A KANTOŘI Divadelní veselohra Divadélka NEZAKOPNEŠ jesenického gymnázia pod vedením jedinečné Mgr. Michaely Svobodové. Zveme Vás do jednoho dne výuky na nejmenovaném ústavu v nejmenovaném městě! A nakonec možná přijde i inspektor. Vstupné dobrovolné. úterý 22. září v hodin GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY Přednáška Mgr. Jiřího Glabazni. úterý 22. září v 19 hodin Divadlo Petra Bezruče ŠTUDÁCI A KANTOŘI Komedie hry Jaroslava Žáka na motivy ilmu Škola základ života a toho nejlepšího z dalších ilmů Martina Friče nastudovalo DS NE- ZAKOPNEŠ při Gymnáziu a SVČ Duha Jeseník. HRA V PŘEDPLATNÉM! Doprodej volných míst v rezervačním systému MKZ Jeseník. Vstupné 100 Kč. Pořádají MKZ Jeseník. čtvrtek 24. září v 18 hodin Kaple, Průchodní ulice ZAHAJOVACÍ LEKCE TANEČNÍHO KURZU První lekce kurzu tance a společenského chování pro mládež od 15ti let. Vstup jen pro řádně přihlášené, nejlépe dvojice, do 5.září v kanceláři divadla. Kurzovné za taneční a lekci stolování Kč. Pořádají MKZ Jeseník. pátek 25. září v 19 hodin KOMORNÍ KONCERT Pěvecký recitál A. Beťákové, soprán, J. Svobody, tenor, P. Říhové, soprán a A. Mučkové, klavírní doprovod. Nejznámější světové melodie různých žánrů. Vstupné 80 Kč. sobota 26. září od 13 hodin Minipivovar Jeseník SVATOVÁCLAVSKÝ MINIFEST Oslava piva, tradice a pohody. Tak by se dala zhodnotit akce Svatováclavský minifest, která se letos bude konat 26. září a to již po čtvrté v areálu Minipivovaru Jeseník. Čeká na Vás opět bohatá nabídka přes 20-ti druhů piv jak z místního minipivovaru, tak z dalších minipivovarů ČR, nebude chybět zábava pro děti i dospělé, hudební vystoupení kapel Jaguár, Brejle, No routes, Shit drive, dále například fotokoutek, discgolf, vláček lázeňáček a mnoho dalšího. Vstup volný. Pořádá Minipivovar Jeseník. sobota 26. září v 19 hodin PŘEDNÁŠKA O NEPÁLU PaeDr. Turek opět v lázních. Vstupné 50 Kč. pondělí 28. září v 18 hodin Kaple, Průchodní ulice SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI ČESKÉ STÁTNOSTI Bene iční koncert Anděl houslí. VÁCLAV NÁVRAT barokní housle. Program: H. I. F.Biber, J. S. Bach, Václav Návrat. Vstup dobrovolný. Pořádají MKZ Jeseník ve spolupráci se SOA Jeseník a VM Jesenicka. úterý 29. září v 16 hodin Výstavní síň Divadla Petra Bezruče DERNISÁŽ VÝSTAVY JAK ŠEL ČAS Soukromé ZUŠ Hany Jurkové. Pořádají MKZ Jeseník. Z důvodu uzávěrky k 15. dni předešlého měsíce může dojít k drobným programovým změnám! Prosíme sledujte informační kanály MKZ Jeseník! VÝSTAVY úterý 1. září až úterý 29. září Výstavní síň Divadla Petra Bezruče JAK ŠEL ČAS VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ SOU- KROMÉ ZUŠ HANY JURKOVÉ Otevřeno po-čt 9-12 a hodin, pá 9-12 hodin a při pořadech v divadle. Vstup volný. Pořádají MKZ Jeseník. VLASTIVĚDNÉ MUZEUM JESENICKA 8. září 9. října 2015 Galerie Vlastivědného muzea Jesenicka JAN POSPÍŠIL výstava soch Na hranici Vlastivědné muzeu Jesenicka v roce 2015 připravilo pro své návštěvníky další ze série uměleckých výstav, tentokráte věnovanou dílům vidnavského rodáka MgA. Jana Pospíšila. Zabývá sochou v tradičním významu, ovlivněnou dlouhou historií objektů a instalací. Motivy, které se v jeho tvorbě objevují, pocházejí z každodenního života, literatury, komixů, ilmů a popkultury, ale zároveň se vztahují k univerzálním systémům a ideám lidské společnosti. Jako sochař je Jan Pospíšil jasně igurálně zaměřen. Ale vyjadřuje se také materiálem, strukturou, důsledným tvarovým řešením. Vernisáž výstavy proběhne od 18 hodin v Galerii Vodní tvrze v Jeseníku. Vystoupí InsaneTV, kapela z Vidnavy. Kurátor výstavy: MgA. Jan Pospíšil. Vstupné 40,- / 20,- Kč, v den vernisáže zdarma. 9. června 6. září 2015 Hlavní výstavní sál Vlastivědného muzea Jesenicka MNOHO ŽIVOTŮ JEDNOHO STROMU Výstava s podporou Lesů ČR o stromech a jejich vztazích s interaktivními prvky lesní pedagogiky Vás vtáhne do koloběhu života stromu i lesa. Kurátorka výstavy: Mgr. Hana Hošková. Vstupné 40,- /20,- Kč. 22. září 14. listopadu 2015 Hlavní výstavní sál Vlastivědného muzea Jesenicka DOBRODRUŽNÁ CESTA TĚŽBY JESENICKÝCH NEROSTŮ NAŠE MĚSTO / 9 Těžba nerostů měnila tvář krajiny i podobu lidských sídel, podílela se na každodenním životě zdejších lidí, pomáhala přežít v tvrdých horských podmínkách, tříbila dovednosti a měla svůj podíl i na vzdělanosti obyvatel Jesenicka...Jak? To se už dozvíte na naší výstavě. Vernisáž proběhne dne od 18 hodin v Hlavním výstavním sále Vodní tvrze v Jeseníku. Kurátoři výstavy: RNDr. Viera Večeřová, RNDr. Josef Večeřa. Vstupné 40,- /20,- Kč, v den vernisáže zdarma. 9. června 6. září 2015 Foyer před Hlavním výstavním sálem Vlastivědného muzea Jesenicka LESY KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ ŠUMPERK OČIMA LESNÍKU 2013 Putovní výstava fotogra ií ukazující neobyčejnou lásku a respekt k přírodě i umělecké cítění a um lesníků Lesů ČR se vrací zpět do kraje svého vzniku. Ve 4 kategoriích Voda v lese, Člověk v lese, Lesní lóra a fauna a Les v našem kraji uvidíte jedinečné fotogra ie pana Antonína Říhy. Vstup volný. 15. září 15. listopadu 2015 Foyer před Hlavním výstavním sálem Vlastivědného muzea Jesenicka PAMĚT PODZEMÍ U SUPÍKOVIC Výstava k 130. výročí zpřístupnění Jeskyně Na Špičáku Tajemné podzemí pod kopcem Velkým Špičákem je známo odnepaměti. Od historie k současnosti Vás povede soubor fotogra ických panelů a model srdcové chodby v reálném měřítku. Vstup volný. 28.září 29.září 2015 XV. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ Viz plakátové pozvánky. STÁLÉ EXPOZICE Vodní tvrz v Jeseníku Návštěvní doba úterý až neděle 9:00 17:00 hodin Dny evropského kulturního dědictví EHD vstup za poloviční cenu. V den státního svátku vstup ZDARMA. STÁLÉ EXPOZICE SPIRÁLA ČASU ZEMĚ Vstupné: 60,- / 30,- Kč ČARODĚJNICKÉ PROCESY NA JESENICKU Vstupné: 70,- / 35,- Kč FAUNA A FLÓRA JESENICKA Vstupné: 40,- / 20,- Kč HISTORIE A ARCHEOLOGIE JESENICKA Vstupné: 40,- / 20,- Kč Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní Tvrz STÁLÁ EXPOZICE SPIRÁLA ČASU ZEMĚ Expozice se věnuje vzniku a vývoji Země a geomorfologickému vývoji Jesenicka. Návštěvníky provede expozicí hlas známého herce Arnošta Gold lama. Expozice se otevírá vždy 15 minut po celé hodině. Max. počet návštěvníků ve skupině je 12. Vstupné 60,- / 30,- Kč.

10 10 / NAŠE MĚSTO září 2015 Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní Tvrz STÁLÁ EXPOZICE ČARODĚJNICKÝCH PROCESŮ NA JESENICKU V 17. STOLETÍ Expozice, v níž jsou poprvé veřejnosti presentovány dokumenty ze 17. století uložené ve wroclavských archivech. Představuje informace o procesech s údajnými čarodějnicemi na Jesenicku v kauzálních souvislostech. Vstupenky nutno rezervovat předem na nebo na čísle Expozice se otevírá vždy v každou celou hodinu. Max. počet návštěvníků ve skupině je 12. Vstupné 70,- / 35,- Kč. Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vodní Tvrz OBNOVENÁ STÁLÁ EXPOZICE FAUNY A FLÓRY JESENICKA Expozice Fauny a Flóry byla v roce 2013 přesunuta do Rytířského sálu. Díky tomu bylo původní centrální dioráma upraveno tak, že vznikly dvě hlavní vitríny, místo původní jedné. V první jsou umístěny dravci a sovy, ve druhé jsou různorodí zástupci živočišné říše představeni ve svém přirozeném prostředí. Vstupné 40,- / 20,- Kč. Rodný dům Vincenze Priessnitze v Jeseníku lázních Otevřeno: úterý až sobota 14:00-17:00 STÁLÁ EXPOZICE VINCENZ PRIESSNITZ A LÁZNĚ GRÄFEN- BERG Vstupné 40,- / 20,- Kč PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN: EVA A VAŠEK V KINĚ (pokračování písniček, fotogra ií a promítání) KAREL ŠÍP A JOSEF NÁHLOVSKÝ JIŘÍ STIVÍN TRIO SLOVENSKÉ DNY V JESENÍKU (koncerty ilm výstava zábava) MEGAKONCERT INÉ KAFE MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek! Pro rezervaci navštivte naše internetové stránky! PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU Kino Pohoda Divadlo Petra Bezruče Informační centrum Jesenicka (pasáž Alkron) Hotel Slovan (recepce) Lázeňské informační centrum (lázně) Obecní úřad Česká Ves Knihovna Mikulovice Městské informační středisko Zlaté Hory Informační centrum Bělá pod Pradědem Informační centrum Vidnava Informační centrum Javorník KINO POHODA DIGITÁLNÍ 3D KINO DLE STANDARDU DCI Dittersdorfova 2/599, Jeseník telefon , úterý středa PROVOZNÍ PŘESTÁVKA čtvrtek v hodin 94 min. FANTASTICKÁ ČTYŘKA Jedni z nejdéle sloužících komiksových hrdinů ze stáje vydavatelství Marvel se vracejí, aby znovu získali své superschopnosti, které je proslavily po celém světě. Režie: Josh Trank. Hrají: Kate Mara, Toby Kebbell, Miles Teller, Jamie Bell, Michael B. Jordan a další. USA CinemArt. Český dabing. Repríza. Vstupné 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč. pátek v hodin 3D 102 min. sobota v hodin 2D V HLAVĚ Co se děje v hlavě v dospívající Riley? Animované dobrodružství nás zavede do těch nejpozoruhodnějších míst, jaká vůbec mohou existovat do lidské mysli. USA Falcon. Český dabing. Repríza. Vstupné 2D 90 Kč. Rodinné pasy 75 Kč. Vstupné 3D 130 Kč. Rodinné pasy 115 Kč. Mládeži přístupný. pondělí úterý v hodin 96 min. HITMAN: AGENT 47 Není obyčejný člověk. Představuje vyvrcholení genetického výzkumu. Stojí na konci vývojové řady. Je obdařený neuvěřitelnou silou, rychlostí, vytrvalostí a inteligencí. Akční nářez s Rupertem Friendem. Režie: Aleksander Bach. Dále hrají: Hannah Ware, Zachary Quinto a další. USA CinemArt. České titulky. Premiéra. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný. středa v hodin 81 min. ART KINO/FILMOVÝ KLUB PROJEKT 100 VYNÁLEZ ZKÁZY Jedno z nejoriginálnějších ilmových děl, které se u nás kdy natočilo! První Zemanova adaptace knihy Julese Verna. Bezprostředně po natočení ilm do své distribuce koupilo 72 zemí světa a jen v New Yorku ho promítalo 96 kin najednou! Režie: Karel Zeman. Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš a další. Československo AČFK. Premiéra. Vstupné 80 Kč. Členové FK 65 Kč. Mládeži přístupný. čtvrtek v hodin 154 min. VETŘELCI Kultovní sci- i opět na velkém plátně kina a ve speciálním remasterovaném režisérském sestřihu! Režie: James Cameron. Hrají: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser, Lance Henriksen, Carrie Henn, Bill Paxton a další. USA/ VB APK. České titulky. Premiéra. Vstupné 120 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. pátek sobota v hodin 100 min. GANGSTER KA Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. To je nekompromisní ma ián Radim Kraviec alias Káčko. Režie: Jan Pachl. Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Jan Révai a další. Česko Bioscop. Premiéra. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný. pondělí úterý v hodin 101 min. NIKDY NENÍ POZDĚ Meryl Streep v roli rockové hvězdy Ricki Rendazz dala před rodinou přednost kariéře. Na stará kolena se však snaží napravit své chyby z minulosti a najít cestu k dceři, pro niž je spíše exponátem z muzea populární hudby než milující matkou. Režie: Jonathan Demme. Hrají: Sebastian Stan, Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer a další. USA Falcon. České titulky. Premiéra. Vstupné 130 Kč. středa v hodin 102 min. ART KINO/FILMOVÝ KLUB FILMOVÝ DOBRODRUH KAREL ZEMAN Dokument o ilmovém géniovi, který je jedním z nejúspěšnějších a nejvíce ceněných českých ilmařů ve světě. Hrají: Karel Zeman, Tim Burton, Magda Vášáryová, Ludmila Zemanová, Kosei Ono, Paul Wells, Terry Gilliam, Tony Dalton, Rock Demers a další. Česko/Kanada AČFK. Premiéra. Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč. Mládeži přístupný. čtvrtek v hodin 105 min. AMERICAN ULTRA Spokojený život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém ospalém městečku je náhle narušen ve chvíli, kdy Mika doběhne vlastní minulost a začne se o něj zajímat vláda USA. Režie: Nima Nourizadeh. Hrají: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Walton Goggins, Bill Pullman a další. USA Forum ilm CZ. České titulky. Premiéra. Vstupné 110 Kč. pátek v hodin 3D 85 min. sobota v hodin 2D MUNE STRÁŽCE MĚSÍCE Uhlídat měsíc není lehký úkol. Zvlášť, když s tím malý Mune nemá žádnou zkušenost. Animované hvězdné dobrodružství. Režie: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon. Francie Freeman Entertainment. Český dabing. Premiéra. Vstupné 2D 110 Kč. Rodinné pasy 95 Kč. Vstupné 3D 130 Kč. Rodinné pasy 115 Kč. Mládeži přístupný. pondělí v hodin 96 min. KURÝR: RESTART Ověřený mix akce - úžasné kung-fu scény, vizuálně excelentní automobilové honičky, zabijácky krásná žena a známý bessonovský nadhled. Režie: Camille Delamarre. Scénář: Luc Besson. Hrají: Ed Skrein, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic a další. Francie/Čína Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.

11 září 2015 úterý v hodin 100 min. GANGSTER KA Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun. To je nekompromisní ma ián Radim Kraviec alias Káčko. Režie: Jan Pachl. Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav Etzler, Jan Révai a další. Česko Bioscop. Repríza. Vstupné 130 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný. středa v hodin 101 min. ART KINO/FILMOVÝ KLUB MALORY Strhující časosběrný dokument Heleny Třeštíkové, který byl oceněn na letošním ročníku MFF Karlovy Vary, jako nejlepší dokument. Česko Aero ilms. Premiéra. Vstupné 80 Kč. Členové FK 70 Kč. čtvrtek v hodin 2D 129 min. pátek v hodin 3D LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM Pokračování dobrodružství Thomase a jeho kamarádů Placerů. Tentokrát je cesta zavede do Spáleniště, pusté krajiny plné nepředstavitelných překážek. Režie: Wes Ball. Hrají: Dylan O Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario a další. USA CinemArt. České titulky. Premiéra. Vstupné 2D 110 Kč. Vstupné 3D 140 Kč. sobota v hodin 97 min. SINISTER 2 Na scénu krvavého příběhu se vrací stará promítačka a ilmy, kamera, duše dětí, zavražděné rodiny využité jako oběť něčemu či někomu... Režie: Ciaran Foy. Hrají: James Ransone, Shannyn Sossamon, Lea Coco, Tate Ellington, Ethan Hawke a další. USA CinemArt. České titulky. Premiéra. Vstupné 110 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný. pondělí v hodin 128 min. AMY Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Bylo ji pouhých 27 let, když zemřela. Strhující dokument o skutečném životě této popové hvězdy. USA/VB Aero ilms. České titulky. Premiéra. Vstupné 80 Kč. úterý v hodin 3D 121 min. středa v hodin 2D EVEREST Snímek podle jedné z nejtragičtějších expedic na nejvyšší horu světa. Drobná odchylka od plánu, náhlá změna počasí a klíčová otázka Podaří se nám horu zdolat? vystřídá otázka mnohem zásadnější. Dokážeme přežít? Režie: Baltasar Kormákur. Hrají: Robin Wright, Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Sam Worthington, Jason Clarke, Emily Watson a další. USA/VB CinemArt. České titulky. Premiéra. Vstupné 2D 120 Kč. Vstupné 3D 140 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. čtvrtek v hodin 3D 95 min. pátek v hodin 2D sobota v hodin 3D HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. USA Falcon. Český dabing. Premiéra. Vstupné 3D 165 Kč. Dětské vstupné 140 Kč. Vstupné 2D 130 Kč. Dětské vstupné 105 Kč. Mládeži přístupný. sobota v hodin 95 min. DNY SENIORŮ ŽIVOT JE ŽIVOT Přísný František by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže NAŠE MĚSTO / 11 všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak. Komedie režiséra Milana Cieslara se Simonou Stašovou a Ondřejem Vetchým v hlavní roli. Dále hrají: Tereza Voříšková, Miroslav Táborský, Marek Taclík a další. Česko Bonton ilm. Repríza. Senioři nad 55 let zdarma. VÝSTAVY VE FOYERU KINA POHODA pondělí středa VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ Výstava obrazů a olejomaleb. pondělí v hodin VLASTA SKŘÍŠOVSKÁ Vernisáž výstavy obrazů a olejomaleb. KINO POHODA PŘIPRAVUJE NA MĚSÍC ŘÍJEN WILSONOV MARŤAN HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 MUŽ NA LANĚ a další FOYER A CAFÉ OTEVŘENO PŮL HODINY PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ JESENICKÁ KULTURA NA INTERNETU Nejkratší cesta k rezervaci vstupenek do Kina Pohoda! Pro rezervaci navštivte naše internetové stránky! PRODEJNÍ MÍSTA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU Kino Pohoda Divadlo Petra Bezruče Informační centrum Jesenicka (pasáž Alkron) Lázeňské informační centrum (lázně) Hotel Slovan recepce Knihovna Mikulovice Městské informační středisko Zlaté Hory Informační centrum Bělá pod Pradědem Informační centrum Vidnava Obecní úřad Česká Ves Informační centrum Javorník Informace ze sportu Milan Benda opět mistrem světa! Ve freestyle fotbagu se mistrovství světa pořádá každý rok a letos hráči zavítali do dánské Kodaně ve dnech Česká výprava zde dorazila v počtu 13 hráčů a 2 rozhodčích. Mezi naše hlavní favority patřili Milan Benda a Vašek Klouda. Celkový počet hráčů byl 73 z 20 zemí světa. Hlavní soutěžní disciplína Open Singles Routines je 2 minutová série triků poskládaná do předem připravené hudby - za každý pád míčku na zem se odečítají body a hodnotí se celkový dojem, umělecký dojem (jak je to sladěno s hudbou), obtížnost a různorodost triků. Díky tomu, že Milan už letos pár závodů vyhrál, byl mu přidělen nejlepší seeding (pozice hráče ve skupině). Ze všech kvali ikací a semi inále šli Milan s Vaškem až do inále z první pozice, ale na paty jim šlapali američané. Letos měli spoustu kvalitních hráčů a vypadalo to, že by mohli vyhrát. Jenže trénovat a soutěžit jsou 2 různé věci. Při závodech se na hráčích projevuje nervozita a tím pádem se méně soustředí, stačí chvilka nepozornosti a míček vám spadne. Finále se konalo v nové budově Dánské národní knihovny v královském sále a atmosféra byla úžasná. Hráči podaly skvělé výkony, ale nejlepším američanům to jednou spadlo. Jako poslední šel na řadu Milan, tomu to sice také 1x spadlo, ale díky velké obtížnosti triků to stejně vyhrál. (AM) Open Singles Routines: 1. Milan Benda (Czech Republic) 2. Nick Landes (USA) 3. Václav Klouda (Czech Republic) 4. Evan Gatesman (USA) 5. Ken Somolinos (USA) 6. Jim Penske (USA) 7. Taishi Ishida (Japan) 8. Jakub Mosciszewski (Poland) 9. Filip Wójcik (Poland) (pokračování na str. 12)

12 12 / NAŠE MĚSTO září 2015 Milan Benda opět mistrem světa! (pokračování ze str. 11) 10. Alexander Trenner (Austria) 11. Mathias Blau (Denmark) 12. Brian Sherrill (USA) 13. Nis Petersen (Denmark) 14. Andreas Nawrath (Germany) 15. Rene Rühr (Switzerland) 16. Daryl Genz (USA) 17. Rory Dawson (Canada) 18. Mathieu Gauthier (Canada) 19. Jan Struz (Czech Republic) 20. Angelo Rendon (Germany) 21. Daniel Boyle (Australia) 22. Wiktor Debski (Poland) 23. Alex Dworetzky (USA) 24. Cassandra Taylor (Canada) 25. Derek Little ield (USA) 26. Sergio Garcia (Spain) 27. Jan Brekle (Germany) 28. Michal Ostrowski (Poland) INTERVIEW: Kdo jsi a odkud pocházíš? Jsem Milan Benda - Jeseničák tělem i duší. Jak se ti líbilo v Kodani a jaké jsou tvoje pocity? Kodaň miluji! Je to krásné město plné vychytávek a památek, všichni místní jezdí na kole. Mám tam spoustu přátel, protože tam jezdím každý rok. Jak dlouho už footbag kopeš a jak ses k tomu dostal? Začal jsem na jaře v 8. třídě na gymplu, takže nějakých 9 let už to bude. Dříve jsem hrál fotbal, takže nějaký ten cit pro balón/ footbag už jsem měl a když jsme si s klukama o přestávce kopali, tak mi to celkem šlo. Zanedlouho ale byly prázdniny a já si neměl s kým kopat a tak jsem se rozhodnul, že potrénuju a v září to všem ukážu. Od té doby trénuju skoro každý den 2 hodiny. Jaký je tvůj rekord v nožičkách? Jsem schopen kopat třeba 3 hodiny, ale potom mě pálí oči, jak se soustředím na jedno místo. Světový rekord je asi 30 hodin, ale každou hodinu je pauza 10 minut na pití a vyčůrat :) Jak vypadá profesionální footbag? Je to 32 panelový kožený míček, nejlépe ručně šitý. Uvnitř je olověná drť. Když jste začátečník, bohatě vám stačí pletený footbag, který je plněný plastovými kuličkami. Jaký je rozdíl mezi footbagem a hackysackem / hakisem? Footbag je novodobý název tohoto sportu. Hacky sack je trademark (obchodní značka) jedné americké irmy. Tento název pro sport Na Rejvízu již potřetí V sobotu 12. a v neděli 13. září se na Rejvízu sejdou opět lukostřelci z celé republiky k dalšímu klání o zlatý šíp pastýře Gilla. Nejedná se ovšem o klasickou střelbu lukem, nýbrž o lukostřelbu instinktivní. Tito lukostřelci bývali kdysi členy lovecké družiny králů. Řada z nich také soutěží oděni v dobových krojích. Svou účast přislíbili i lukostřelci z Polska a ze Slovenska. Tento závod je zařazen do národní ligy. Samozřejmostí je možnost vyzkoušet si vystřelit šíp do středu terče i pro návštěvníky bez rozdílu věku. Součástí akce bude i jarmark řemesel. V areálu EKO FARMY ORLÍ VRCH na Rejvízu, kde se závody uskuteční, bude postaráno nejen o zábavu, ale i o bohaté občerstvení se používal kdysi a pochází od 2 američanů, kteří tento sport vymysleli. Začali si kopat do sáčku plněného fazolemi - odtud název Hack the sack (kopej pytel) :) U nás v Česku je nejznámější termín hakis. Jaký je tvůj nejlepší trik? Jmenuje se to: nemesis swirl - je to trik při kterém od vyhození míčku z jedné skřížené pozice vnitřní strany chodidla za stojnou nohou udělám 5 obtočí okolo fotbagu až po zastavení zase v x-body pozici. :) Další dobrý trik je třeba trojitá cesta kolem světa, ale takových je víc.. Špatně se to vysvětluje lajkovi, ale když mě o to požádáte na ulici, rád vám tento trik ukážu. Footbag vždy nosím s sebou. Jaký je to pocit být nejlepší na světě? Je to moc hezký, ale vím, že je pořád na čem pracovat a chci se nadále zlepšovat. Na podzim ještě pojedu na 4 závody, tak doufám, že se mi zase zadaří. (AM) do pozdních večerních hodin. Program začíná v sobotu v a v neděli v 9.00 hodin. Josef Halamíček Ilustrační foto z minulého ročníku. Foto autor textu. Naše město. Informační měsíčník města Jeseník, periodický tisk územního samosprávného celku, Vychází jednou za měsíc. Uzávěrka příspěvků vždy k 15. dni předešlého měsíce. Zdarma. Náklad 5500 výtisků. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník. IČO: Redakční rada: Bohumila Tinzová, František Surmík, Jiří Glabazňa, Jiří Janík, Jiří Juráš, pro veřejnost: Gra ické zpracování a tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Do všech schránek v Jeseníku distribuuje Kau land Česká Republika. Dále k dispozici v IC Jesenicka a na radnici. Evidenční číslo: MK ČR E

Obsah Jesenické léto Na první straně obálky:

Obsah Jesenické léto Na první straně obálky: Obsah Jeseník se pyšní dalším oceněním... 2 Matrika... 3 Stomatologická pohotovost... 3 Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo 3 Hřbitovnictví v Jeseníku... 5 Co je to strom?... 7 Výtvarné

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník Zahájení 2 168. Lázeňské sezóny 15.5. 17. 5. 2015 Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org Návštěva prezidenta v Jeseníku dopadla úspěšně, i vrtkavé počasí se nakonec umoudřilo! Prezident

Více

Obsah. "Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným..."

Obsah. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným... Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Představujeme partnerská města Jeseníku...3 Spolupráce mezi městy a regionem Jesenicka...4 Loučení se školním rokem...4 Vyšlo 14. číslo sborníku Jesenicko...5

Více

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč měsíční zpravodaj Jeseník město a lázně 7/2014 Devatero pohádek Karla Čapka V Jeseníku zahraje famózní Demeterová Prázdniny s Brontosaurem kulturní přehled Cena 12 Kč a další Obsah Matrika...2 Stomatologická

Více

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři,

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři, Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Také Jeseník má své skvosty. Hlasujme pro ně!...3 5 x tradice v soutěži O Priessnitzův dortík...4 MKZ Jeseník mají nový design internetových stránek...7

Více

Obsah. Pokračování na str. 2

Obsah. Pokračování na str. 2 Obsah Aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje................................ 2 Úplná uzavírka místní komunikace Fučíkova... 2 Matrika... 2 Anketa na www.mujes.cz... 3 Stomatologická

Více

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři,

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři, Obsah Zprávy Městského úřadu Jeseník...2 Stomatologická pohotovost...2 Informační centrum Jesenicka...3 Přehled sjezdovek a skiareálů na Jesenicku...4 Talentovaní mladí cukráři budou o Priessnitzův dortík

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Cílem tohoto pracovního setkání ze strany paní náměstkyně byla možnost seznámit

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. Cílem tohoto pracovního setkání ze strany paní náměstkyně byla možnost seznámit Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org 4 Opakování matka moudrosti - aneb proč vlastně třídit odpady? 6 Devátý rok robotických úspěchů duben 2015 Divadelní žatva již po devatenácté!

Více

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 10/2014. město a lázně. kulturní přehled. V Jeseníku vystoupí NO NAME. Cena 12 Kč

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 10/2014. město a lázně. kulturní přehled. V Jeseníku vystoupí NO NAME. Cena 12 Kč měsíční zpravodaj Jeseník město a lázně 10/2014 V Jeseníku vystoupí NO NAME Týden Vincenze Priessnitze slibuje nabitý program Dny seniorů Jeseníku jsou opět tady kulturní přehled Cena 12 Kč a další Obsah

Více

Obsah. Jiří Glabazňa. Kontakty... 40

Obsah. Jiří Glabazňa. Kontakty... 40 Obsah Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 2 Provoz správy a údržby komunikací TS Jeseník... 4 Digitalizace kina v červnu... 5 Gloria musealis 2012.... 6 Česko-polské cyklistické dny... 6 Křest knihy

Více

Obsah. Milí čtenáři a příznivci jesenického kulturního zpravodaje, po čase se s vámi opět setkávám prostřednictvím

Obsah. Milí čtenáři a příznivci jesenického kulturního zpravodaje, po čase se s vámi opět setkávám prostřednictvím Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Den otevřených dveří v Azylovém domě pro rodiče s dětmi.3 Jesenická expozice o čarodějnických procesech vyhrála.. 3 Trojskokanka Šárka Kašpárková přijela

Více

Obsah. misionářka Bronislava Hyvnarová kazatel Jan Majer

Obsah. misionářka Bronislava Hyvnarová kazatel Jan Majer Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Představujeme partnerská města Jeseníku...3 Mezinárodní sportovní hry mládeže v Jeseníku mají své vítěze...4 Nominujte nejlepší sportovce...5 Tradice a kvalita

Více

Lázeňská sezona po stošedesáté sedmé

Lázeňská sezona po stošedesáté sedmé Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Oznámení o rozsahu součinnosti města při propagaci politických subjektů pro volby do Evropského parlamentu 2014.. 2 Hledá se název! Zn. BIOGRAF!...4 Schubertova

Více

Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:

Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků: Obsah Schůdnost chodníků a odpovědnost za úraz............ 2 Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit......... 3 Poplatek při registraci vozidla........................ 3 Řidičské průkazy...................................

Více

Obsah. Družba, předchůdce partnerství

Obsah. Družba, předchůdce partnerství Obsah Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 2 Jeseň v Jeseníkách patří dědům a babičkám... 2 Mažoretkovému sportu v Evropě vládne jesenické Taneční studio Lenky Bachové... 4 Úspěšný soutěžní rok SZUŠ

Více

září 2015 LOUNSKÝ 29. 9. RADŮZA kulturní a sportovní MĚSÍČNÍK (10. 9.) Roger Waters The Wall 10. výročí úmrtí Ivo Markvarta

září 2015 LOUNSKÝ 29. 9. RADŮZA kulturní a sportovní MĚSÍČNÍK (10. 9.) Roger Waters The Wall 10. výročí úmrtí Ivo Markvarta září 2015 kulturní a sportovní MĚSÍČNÍK KL O U N S K Ý M Ě S Í Č N Í LOUNSKÝ Všeobecný měsíční přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v Lounech a okolí. Městská knihovna Louny

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org

Město přispělo prvňáčkům. ročník IV ZÁŘÍ 2014. www.jesenik.org Kurýr nyského hradu doběhl do Jeseníku Zdá se vám to nemožné, aby do Jeseníku doběhl kurýr nyského hradu s oficiálním dopisem pro představitele jesenické radnice? Opak je ale skutečností. Poslední prázdninový

Více

Pivní slavnosti a výstava historických vozidel

Pivní slavnosti a výstava historických vozidel Červenec - srpen 2015 / www.svitavy.cz HUDEBNÍ FESTIVAL ROSNIČKA CYKLOBUS VELKÁ 2 13 13 14 ČESKOMORAVSKÝM VĚŽ KOSTELA HERNÍ SHOW POMEZÍM JE OTEVŘENA ASUS FINALS Pivní slavnosti a výstava historických vozidel

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Chodova. Zpravodaj města

Chodova. Zpravodaj města Zpravodaj města Chodova 09 2015 Září 5. 9. Prezentace kroužků DDM Bludiště Chodov 9. 9. Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Halámka v Galerii u Vavřince 19. 9. Chodovské posvícení a okresní výstava zahrádkářů

Více

Ročník XX. č. 17 10. září 2010 Kč 5,

Ročník XX. č. 17 10. září 2010 Kč 5, Velké vítání nových občánků...... 7. strana Pozvánka Františkánské léto... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XX. č. 17 10. září 2010 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Hlinecké FOLKLOR NA BETLÉMĚ

Hlinecké FOLKLOR NA BETLÉMĚ Hlinecké Září 2015 Ročník 17 Číslo 9 noviny Cykloprojekty bude koordinovat radní Petr Svoboda Rada města pověřila koordinací cykloprojektů svého člena Petra Svobodu. Radní Svoboda má dlouholeté zkušenosti,

Více

Derniéra jako posun. Obsah

Derniéra jako posun. Obsah Obsah Skupina Priessnitz obdržela Cenu města Jeseník... 2 Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 3 Technické služby není to tak jednoduché.... 4 Tříkrálová sbírka opět rekordní... 5 Karneval v kalamitě...

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Ročník XXIII. č.5 1. března 2013 5 Kč,

Ročník XXIII. č.5 1. března 2013 5 Kč, Nejpopulárnější sportovec 2012......8. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Třídění nabírá obrátky Již brzy budeme mít první statistické údaje o tom, jak se nám v Kadani daří zvyšovat množství

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO

ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO BYSTŘICK ZPRAVODAJ MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM A MIKROREGIONU BYSTŘICKO SRPEN 2013 / ROČNÍK VIII. 6900 VÝTISKŮ, ZDARMA AUTO MOTO VETERÁNI KONEČNĚ V BYSTŘICI NASTÁLO 9. 8. 2013 představili v prostorách

Více

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VI. ročník 2004

OSTROVSKÝ. MĚSÍČNÍK VI. ročník 2004 OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK VI. ročník 2004 ZDARMA Uprostřed Evropy Tak nazvali organizátoři mezinárodního kulturního festivalu letní, letos už třináctý cyklus koncertů, výstav a literárních pořadů. Se západočeským,

Více