Zpráva o činnosti Jihomoravských dětských léčeben, příspěvkové organizaci za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Jihomoravských dětských léčeben, příspěvkové organizaci za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Jihomoravských dětských léčeben, příspěvkové organizaci za rok 2013 Úvodní slovo Rok 2013 jsme zahájili s novým názvem Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace. Rádi jsme změně názvu věnovali spousty práce a vyřizování. Nový název je jednodušší, jasnější a vystihuje podstatu našich pracovišť. V lednu byla podepsaná Kolektivní smlouva 2013 platná pro celé zařízení. Odborová organizace má své členy v Ostrově a Boskovicích. Ve Křetíně byla začátkem roku dokončena stavební akce financována z větší části z dotačního programu - Rekonstrukce Jihomoravského dětského centra specializované zdravotní péče, Křetín. Koncem roku jsme s potěšením mohli konstatovat, že úspory na energiích jsou opravdu 20 %. Dne se uskutečnil 2. dozorový audit v celém zařízení, na všech třech pracovištích. Obhájili jsme a dostali osvědčení, že systém managmentu jakosti organizace odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2009. Oblast certifikace: Léčebně preventivní péče dle indikačního zaměření a specifik jednotlivých pracovišť. V květnu byla schválena další dotace na Komplexní revitalizaci zámeckého parku ve Křetíně. S pracemi se začne v r. 2014, dokončení je v r Rok 2013 nebyl jednoduchý, hlavně díky nepříznivě nastavené úhradové vyhlášce. Přesto jsme skončili s kladným hospodářským výsledkem. Svědčí to o tom, že o naše léčebny je zájem, a že máme své místo ve zdravotní síti ČR. Hospodářský výsledek zařízení je se ziskem ,42 Kč. Nicméně je naším cílem se neustále zdokonalovat. V r chystáme projekt, který podpořil pan hejtman JUDr. Hašek, na přístavbu léčebny v Boskovicích. Léčebna se neustále potýká s nedostatkem místa jak v ubytovacím sektoru, tak v části rehabilitační. Samozřejmě chceme využít vhodný dotační program a pak bychom uvítali podporu ze strany zřizovatele. Rovněž je nutné přeorganizovat ubytovací prostory v léčebně v Ostrově u Macochy. Rok od roku je větší zájem o pobyty dětí s doprovodem. V současnosti jsou v léčebně k dispozici pouze 3 pokoje. Přestavbou vedlejší budovy Havaj, která by nebyla finančně náročná, by vzniklo celkem 8 pokojů + společenská místnost. Zařízení by bylo více využito v neatraktivních zimních měsících.

2 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Managment - údaje o organizaci: adresa, IČ, telefon, fax, www stránky Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín IČ tel , fax statutární zástupce : MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka zástupkyně : Ing. Iva Konupková, vedoucí T-E úseku - údaje o vedoucích pracovnících (jméno, funkce, další důležité informace dle Vašeho uvážení), organizační schéma, změny v průběhu roku pracoviště: Dětská léčebna Křetín Křetín Tel: , GSM: vedoucí pracoviště: MUDr. Kateřina Bednaříková Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice Bedřicha Smetany Boskovice Tel /fax , tel vedoucí pracoviště : MUDr. Martina Přichystalová, od MUDr. Zdeňka Koudelová Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 389 telefon: tel/fax: vedoucí pracoviště : MUDr. Pavel Slavík -organizační schéma, změny v průběhu roku 2

3 Od se stala novou primářkou na pracovišti v Boskovicích MUDr. Zdeňka Koudelová s úvazkem 1,0.. - konkrétní realizované kroky k optimalizaci zdravotnického zařízení po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Snažíme ekonomicky optimalizovat náklady, také tím, že sjednocujeme dodavatele a u důležitých komodit se využívá společnosti Cejiza, s.r.o. Rozšiřujeme doplňkovou činnost. Hledáme možnosti jak co nejvíce využít dotačních programů (snížení příspěvku a investic zřizovatele). Letos jsme jeden z programů využili pro Komplexní revitalizace parku ve Křetíně -významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace Ve Křetíně se koncem února pořádala konference s rehabilitační tématikou Fyzioterapie převážně prakticky. V květnu se s velmi dobrým ohlasem uskutečnila již IV. konference Obezita dětí a dospívajících v praxi ve Křetíně, s podtitulem Prevence obezity v předškolním věku. Konference se celkem zúčastnilo asi 150 lékařů a zdravotních sester. Přednášeli odborníci z FN Motol, Praha a FN Brno. Konference má již celostátní charakter, je o ni vždy velký zájem. V říjnu nás prim. MUDr. Slavík reprezentoval na Mezinárodním symposiu o speleoterapii v Turdě (Rumunsko), kde měl jako prezident Stálé komise pro speleoterapii při UIC zahajovací přednášku. Neustále rozšiřujeme a aktualizujeme webové stránky ( nově i facebook), na kterých si mohou děti a rodiče přečíst nejen o léčebných možnostech jednotlivých zařízeních, ale i akcích, které jednak zpříjemňují delší pobyt dětí a doprovodu a které nás zároveň prezentují. Např. v srpnu se ve třech léčebnách natáčel pořad Cyklotoulky, ze kterého vzniklo reprezentační video o každé léčebně. Je na shlédnutí i na portálu V září jak v Boskovicích, tak ve Křetíně bylo představení Loutky v nemocnici. V říjnu se ve Křetíně natáčel pořad Kluci v akci Fit rodinka, jak se správně stravovat při nadváze. Myslím, že známý pořad má jistě velký vliv na posluchače a jsme moc rádi, že si tvůrci pořadu vybrali právě naši léčebnu. Tradičně na podzim byl v zařízení na týden Zdravotní klaun. Děti jsou vždy nadšené, že mohou při závěrečném vystoupení předvést to, co se během celého týdne, kdy je trénovalo 5 klaunů, naučily. Je to pro ně velmi milé zpestření léčebného pobytu.. V DL Ostrově v jeskyni proběhly dva koncerty v srpnu Zvonky dobré nálady a v prosinci 10. Benefiční koncert. Spolu s dětmi ze Křetína se v jeskyni konala vánoční besídka. -kvalita a rozsah poskytované péče Křetín: Do léčebných plánů zavedena tzv. Mořská lázeň, vedle které je nově zbudované relaxační místo a možnost inhalací předškolních dětí (5 nových inhalátorů OMRON). Fyzioterapeuti provádí tejpování, u určitých diagnóz se měří výdechová rychlost (PEF) Boskovice: Pro zvýšení kvality a rozsahu poskytované péče jsme v září navázali spolupráci s odborníky Fakultní nemocnice Motol v Praze. Vedoucí pracoviště se účastní 1x měsíčně semináře NORA (Neurologicko-Ortopedicko-Rehabilitační Ambulance). Podle potřeby se na tomto semináři konzultují další možné postupy léčby u našich pacientů operace, aplikace Botulotoxinu. Dále spolupracujeme s panem asistentem MUDr. J. Krausem, CSc. z kliniky dětské neurologie ve FN Motol (aplikace Botulotoxinu, upřesnění diagnóz). Rozšířili jsme nabídku rehabilitačních procedur o individuální ergoterapii, doplnilo se vybavení rehabilitačního oddělení o další pomůcky. Na oddělení byla pořízena dvě elektrická polohovací lůžka a 14 nových válend na pokoje dětí s doprovodem. Zcela se zrekonstruovaly prostory pro proceduru mořská koupel. 3

4 Kontinuálním vzděláváním pracovníků udržujeme kvalitu zdravotní péče na vysoké úrovni. Ostrov: Byla realizována regenerace dvou hřišť v areálu Dětské léčebny. Vybavena herní plocha dětí hrou Ruské kuželky. Herní plocha v jeskyni zrenovována přidáním nového štěrku a vybavena trampolínou. Proběhly terénní úpravy prostor před jeskyní a byly zakoupeny nové obytné buňky sloužící jako zázemí a šatny. K léčebnému pobytu v Císařské jeskyni byli zakoupeny 2 nabíjecí svítilny přenosné. Zakoupili jsme 2 varné termosy na čaj, 2 jídlonosiče a venkovní sušák prádla. K zpříjemnění pobytu dětí zakoupen radiomagnetofon a televize. V září 2013 jsme získali přístroj QuickRead go pro vyšetření CRP a to díky finančnímu daru od Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno ve výši ,- Kč. - významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace Křetín: Koncem února jsme pořádali ve Křetíně konferenci vyšetření plochonoží a cvičení TRX V květnu se s velmi dobrým ohlasem uskutečnila již III. konference Obezita dětí a dospívajících v praxi. Česká televize uvedla 4.7.,2012 relaci o Dětské léčebně křetín v událostech z regionů. Aktivně jsme vystoupili v listopadu na konferenci v Prazi Obezita a bariatrie 2012, pořádané Českou obezitologickou společností. Boskovice Léčebna se dále aktivně prezentuje na různých výstavách. V letošním roce se jednalo o výstavy Rehaprotex v Brně, Vivat VITA v Olomouci, Život bez bariér v Ostravě a Non-handicap v Praze. Léčebna se také prezentovala v pořadu TV Pohoda Švihák lázeňský. Dále jsme seznámili s našim pracovištěm členy odborné společnosti dětské neurologie formou informačních letáků a kalendáře. Ostrov - proběhla inovace našich kde mají rodiče možnost zarezervovat si termín léčebného pobytu on-line. Pro velký zájem dětí byl zřízen facebook. - publikace, reprezentace: Lidové noviny Medicína a věda - článek Jeskyně pomáhají léčit Deník Bohemia příloha Moje rodina článek Boskovice a Ostrov: Experti na obrnu a astma Odborný časopis Alergie, astma, bronchitida reklama zařízení 5/2013 a 10/2013 Časopis - SPELEO č. 61 / 2013 Výroční zpráva o speleoterapii a činnosti komise pro speleoterapii -přednášky: Mezinárodní symposium o speleoterapii ve Veličce - Polsko 3/ příspěvek k organizaci sběru dat a možností publikace vědeckých studií - příspěvek k možnosti financování činnosti CPS Přednáška na gymnáziu Svitavy Speleoterapie a astma 3/ panel, roleta, CD reprezentace: Byla inovována roleta k reprezentaci pracoviště. Český rozhlas Brno - relace o speleoterapii 10 /

5 Televizní pořad Cyklotoulky a Švihák lázeňský. - exkurze: Exkurze pro pracovníky CHKO 2 / 2013 Exkurze v Císařské jeskyni pro zahraniční návštěvníky z Gruzie ve spolupráci s CHKO 4 / 2013 Exkurze zrakově postižených masérů 5/2013 Exkurze v Císařské jeskyni 3x (studenti Střední zdravotnické školy z Blanska, Boskovic a Brna) 5 / 2013 Exkurze Gymnázium z Ústí nad Orlicí 9 / 2013 Exkurze hosté CHKO těžaři - 12/2013 Poutní mše v Císařské jeskyni Poetický podvečer autorské čtení veršů s hudebním doprovodem Zpěvné trio Ve spolupráci s obecním úřadem Městys Ostrov u Macochy - Koncert Martina Maxy 7/2013 Koncert Zvonků dobré zprávy za účasti zahraničních vystupujících Benefiční koncert ve spolupráci s oblastní Charitou Blansko Mimo tržeb za poskytované služby a regulační poplatky měla léčebna ještě příjmy za pobyt doprovodů a rodinných příslušníků ,- Kč. - sponzorské dary za celé zařízení. Celkový objem přijatých darů činil ,- Kč. Členění dle jednotlivých dárců: Česká pošta ,- Kč, Junder industrial Equipment ,- Kč, MUDr. Křížová ,- Kč, Luňáček Martin 5 000,- Kč, MUDr. Čáp Josef 3 000,- Kč, JMP DS ,- Kč a Mgr. Matušková 6 000,- Kč. Všem dárcům ředitelka organizace poděkovala písemnou formou. - řešení mimořádné události, při níž bylo ohroženo zdraví nebo život, majetek atd. Nemusely se řešit mimořádné události. I.2. Péče zdravotní - specifikace, popis Dětská léčebna Křetín, kapacita 40 lůžek + 6 lůžek pro doprovod dětí Léčebné pobyty jsou určené pro děti od 2 do 18 let, spádová oblast ČR : Mezi hlavní indikace patří : Obezita u dětí a mladistvých, poruchy příjmu potravy Recidivující a chronická onemocnění dýchacích cest astma bronchiale, senná rýma, dlouhotrvající kašel, snížená obranyschopnost, opakované infekty dýchacích cest. Vadné držení těla, lehčí typ skolióz, dorzopatie Ambulantě funguje denně Výživová poradna pro děti a dospívající s vyšší hmotností Zařízení má 10 lůžek pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice, kapacita 30 lůžek V Dětské léčebně pohybových poruch léčíme děti s dětskou mozkovou obrnou a jinými hybnými poruchami centrálního i periferního nervového systému, s degenerativními a 5

6 heredofamiliárními onemocněními, děti po úrazech a operacích CNS, svalovými onemocněními, vrozenými i získanými ortopedickými vadami a stavech po ortopedických operacích. Léčebnou péči poskytují zdravotničtí pracovníci v souladu s platnou legislativou. Komplexní léčebný program je sestavován zcela individuálně dle typu a tíže postižení dítěte. Provádíme zácvik rodičů pro domácí cvičení. Chybí nám péče klinického logopeda. Kapacita léčebny je 30 lůžek. Jsou přijímány děti s doprovodem i samostatně (pro děti s doprovodem máme k dispozici 11 pokojů). Zácvikový pobyt doprovodu, který je schválen zdravotní pojišťovnou podle zákona o zdravotním pojištění, je brán jako zdravotní péče. Výrazně převažuje požadavek na léčbu dětí se zácvikovým pobytem doprovodu. Pokud by se zvýšila ubytovací kapacita pro tyto děti, zkrátila by se čekací doba, která je nyní až 6 měsíců. Mnoho pacientů se z tohoto důvodu obrací na jiná (vzdálená) pracoviště. Uspokojili také bychom více zájemců a přispělo by to ke zlepšení finanční situace. Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy, kapacita 42 lůžek V našem zařízení poskytujeme zdravotní péči dětem ve věku 4 18 let, předškolním dětem v doprovodu rodičů. Z celkového počtu 42 lůžek jsou dvě lůžka vyhrazena pro předškolní děti, lůžka pro doprovod do nich nejsou zahrnuta. Každý rodič s předškolním dítětem je ubytován na samostatném pokoji s hygienickým příslušenstvím. Společně využívají hernu a kuchyňku. K léčebnému pobytu bylo přijato 510 pacientů a 40 rodinných příslušníků, jejichž pobyt byl hrazen ze zdravotního pojištění. Všichni pacienti byli přijati ze zdravotních důvodů a jeden z nich z důvodů kombinovaných. 510 dětí bylo propuštěno zpět do vlastní rodiny nebo do původní náhradní péče. Ambulantně bylo ošetřeno 12 pacientů s diagnosou z oblasti respiračních onemocnění. Křetín - počet přijatých celkem: z důvodů zdravotních z důvodů sociálních 16 - z důvodů kombinovaných 0 - počet přijatých rodinných příslušníků (rodičů, zdravých sourozenců) počet propuštěných celkem: do vlastní rodiny do osvojení 0 - do dětského domova 0 - jinam 0 - zemřelo 0 - počet ambulantních výkonů, s jakou diagnózou: 225 (výživová poradna) - popis spolupráce s rodiči Spolupráce s rodinnou je velmi dobrá. Spolupráce s rodiči probíhá již při příjmu a pokračuje v průběhu celého pobytu dítěte. Rodiče jsou průběžně a při ukončení pobytu dítěte edukovány nutriční terapeutkou, rehabilitační pracovnicí a dalším odborným personálem. Po ukončení pobytu jsou rodičům předány materiály, jak mají děti pokračovat ve snižování tělesné hmotnosti v domácím prostředí. Výborná spolupráce je při opakovaných pobytech dítěte. Rodiče, které byly v DL na pobytu s dítětem vyplní dotazník ke zjištění spokojenosti rodičů dětí. Tyto dotazníky vyhodnotí staniční sestra a souhrn informací zapíše a předá vedení léčebny. 6

7 O doprovod dětí je v našem zařízení velký zájem, snažíme se vyplnit volný čas matkám různými akcemi, výtvarnou a sportovní činností. - využití lůžek (kapacita a její využití v %) 1-96,1 % - celkové náklady na jedno lůžko a den činí Kč - platby za pobyt dětí problémy, výše plateb za děti (samoplátci) ,-- Kč - způsob financování: - smlouvy se zdravotními pojišťovnami 1. příjem od zdravotních pojišťoven 2. příspěvek od zřizovatele 3. regulační poplatky 4. samoplátci 5. příjmy ostatní (úroky, mimorozpočtové zdroje, aj) V roce 2013 mělo pracoviště DL Křetín smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami: VZP, VOZP, OZP, ČPZP, ZPMVČR, RBP a Metal-Aliance. vykazování výkonů za zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven (tabulka 1) Zdravotní pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPMVČR RBP-ZP výkon kategorie I 938, ,11 903, , ,18 898, kategorie II 1 033, ,11 999, , ,35 999, kategorie III 1 130, , , , , , kategorie IV 1 226, , , , , , kategorie V 1 323, , , , , , ,35 341,00 271,84 270,00 309,01 288, ,35 341,00 0,00 270,00 309,01 288, , ,68 314,11 0,00 0,00 0,00 - výše ošetřovného rodinné přídavky 0 - výše ošetřovného příspěvek od rodičů 0 Doplňková činnost: - doplňková činnost je poskytována dle Zřizovací listiny. V roce 2013 činil kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,73 Kč. Výnosy jsou tvořeny: ubytování ostatních rodinných příslušníků ,00 Kč strava ostatních rodinných příslušníků ,00 Kč ubytování cizích návštěvníků ,00 Kč strava cizích návštěvníků ,00 Kč obědy cizí strávníci ,00 Kč praní prádla ,00 Kč výnosy z ostatní činnosti ,00 Kč plavání batolat ,00 Kč ostatní zdravotní výkony ,00 Kč výživová poradna ,00 Kč - další důležité skutečnosti týkající se poskytování zdravotní péče Důležitá je zpětná vazba, kdy kromě dotazníků jak pro děti, tak pro rodiče, děláme průběžné osobní rozhovory. 1 Využití v % by mělo být počítáno na 365 dní v roce, ne na méně. 7

8 Boskovice -počet přijatých: 378 z důvodů zdravotních 373 -ošetřovací den = 7212 dní -ošetřovací den a = 3476 dní z důvodů sociálních 5 z důvodů kombinovaných 0 počet přijatých rodinných příslušníků (rodičů, zdravých sourozenců) rodiče platící 43 =160 dní, zdraví sourozenci 1 = 27 dní počet propuštěných celkem: 366 -do vlastní rodiny 357 -do osvojení 0 - do dětského domova 1 - jinam (domov pro děti se zdravotním postižením) 8 - zemřelo 0 počet dětí ošetřených ambulantně 387 Ambulantní péči poskytujeme ve 2 odbornostech. Ambulance lékaře specialisty v oboru rehabilitace a fyzikální medicína odbornost dle číselníku 201 a pracoviště fyzioterapeutů v odbornosti 902. Pacienti se léčili s poruchami pohybových funkcí. Do ambulantní péče je dle legislativy zařazen také rehabilitační stacionář. Na úhradu provozních nákladů byla stanovena měsíční platba podle počtu dní v týdnu, kdy dítě stacionář navštěvovalo: celotýdenní docházka 800,-Kč, 1-2 dny v týdnu 400,- Kč, 3-4 dny v týdnu 600,- Kč. Stravné činilo 52,- Kč. Rehabilitační výkony byly plně hrazeny ze zdravotního pojištění dětí. Počet dětí v rehabilitačním stacionáři 9 = 1184 dnů Rodiče jsou důkladně o rehabilitační léčbě informováni. Mají velký zájem o zácvikové pobyty. Na zácvikovém pobytu se rodiče účastní celého procesu rehabilitace, jsou zacvičeni. Na závěr zácvikového pobytu ověřuje rehabilitační lékař dovednosti rodiče. Každý rodič rehabilitaci plně zvládá. Využití lůžek 97,60 % Celkové náklady na jedno lůžko a den Kč - způsob financování: - smlouvy se zdravotními pojišťovnami 1. příjem od zdravotních pojišťoven 2. příspěvek od zřizovatele 3. regulační poplatky 4. samoplátci 5. příjmy ostatní (úroky, mimorozpočtové zdroje, aj) V roce 2013 mělo pracoviště Boskovice smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami: VZP, VOZP, OZP, ČPZP, ZPMVČR, RBP a Metal-Aliance. Zdravotní pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPMVČR RBP-ZP Sazba za OD kategorie I 1 092, ,29 930, ,00 887,29 905,00 kategorie II 1 189, , , ,00 983, ,00 kategorie III 1 285, , , , , ,00 kategorie IV 1 382, , , , , ,00 kategorie V 1 477, , , , , , ,55 571,00 271,84 683,00 373,14 280,00 8

9 ,55 571,00 271,84 683,00 373,14 280, , ,19 301,29 231,70 52,00 52,00 Ostrov - specifikace, popis V zařízení se poskytuje zdravotní péči dětem ve věku 4 18 let, předškolním dětem v doprovodu rodičů. Z celkového počtu 42 lůžek jsou dvě lůžka vyhrazena pro předškolní děti, lůžka pro doprovod do nich nejsou zahrnuta. Každý rodič s předškolním dítětem je ubytován na samostatném pokoji s hygienickým příslušenstvím. Společně využívají hernu a kuchyňku. - počet přijatých celkem: 530 dětí - z důvodů zdravotních: 529 dětí - z důvodů sociálních: 0 - z důvodů kombinovaných: 1 dítě - počet přijatých rodinných příslušníků (rodičů, zdravých sourozenců): 31 rodičů - počet propuštěných celkem: 530 dětí, 31 rodičů - do vlastní rodiny: do osvojení: 0 - do dětského domova: 1 dítě - jinam: 0 - zemřelo: 0 - počet dětí ošetřených ambulantně, s jakou diagnózou: 16 dětí s Dg. Respirační onemocnění - popis spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce je s rodiči dětí při opakovaných pobytech. Probíhá edukace rodičů v rehabilitačních procedurách a ošetřovatelských úkonech, a to jak průběžně, tak při ukončení léčebného pobytu. Již příjmovým dnem začíná edukace rodičů v rehabilitačních procedurách a ošetřovatelských úkonech, a pokračuje průběžně během celého léčebného pobytu. Byl vypracován edukační materiál pro rodiče: Míčkování, Dechová cvičení a Léčebná tělesná výchova. Hlavní sestrou byl vypracován dotazník ke zjištění spokojenosti rodičů dětí, které byly v DL Ostrov u Macochy léčeny. S léčebným režimem byli rodiče spokojeni, nespokojenost vyjádřili v několika případech se stravováním. Počet ošetřovacích dnů dětí za rok 2013 byl a 739 za matky, celkem ošetřovacích dnů. Počty výkonů odpovídaly počtu pacientů. Celkové náklady na jedno lůžko/ošetřovací den: 1 581,60,- Kč Průměrný výnos od zdravotních pojišťoven na jedno lůžko/ošetřovací den: 1 056,60 Kč. Mimo tržeb za poskytované služby a regulační poplatky měla léčebna ještě příjmy za pobyt doprovodů a rodinných příslušníků ,- Kč. Obdrželi jsme dary v hodnotě 9 000, - Kč. Způsob financování: 1. příjmy od zdravotních pojišťoven 2. příspěvek od zřizovatele 3. regulační poplatky ,- Kč 4. příjmy ostatní (úroky, mimorozpočtové zdroje aj.). 9

10 Smlouvy se ZP: V roce 2013 mělo pracoviště Dětské léčebny se speleoterapií smluvní vztah s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, VoZP, OZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, ČPZP, ZP Škoda, ZP MV ČR, RBP, Metal-Aliance. Zdravotní pojišťovna VZP VoZP ČPZP OZP ZPMVČR RBP-ZP ZP ŠKODA Sazba za OD kategorie I 938, , , , ,18 898,00 934,13 kategorie II 1 033, , , , ,35 999, ,92 kategorie III 1 130, , , , , , ,71 kategorie IV 1 226, , , , , , ,50 kategorie V 1 323, , , , , , , ,35 341,00 271,84 815,00 309,01 288,00 75, ,00 341,00 271,84 815,00 309,01 288,00 75, , ,68 314,11 0,00 170,00 65,00 80,00 Samoplátci Za loňský rok pracoviště nemělo příjem od pacientů samoplátců. Zdravotní výkony, které vykazujeme, jsou 00729, 00731, 00732, 00798, další důležité skutečnosti týkající se poskytování zdravotní péče Průzkum spokojenosti hospitalizovaných dětí byl opět proveden formou dotazníků. Byla zaznamenána vysoká návratnost dotazníků a po analýze odpovědí a připomínek lze konstatovat, že rodiče dětí jsou spokojeni. Nebyla přijata žádná stížnost. I.3. Péče psychologicko výchovná - specifikace, popis Křetín: Nedílnou součástí léčebného programu je během pobytu péče výchovná, kterou zajišťujeme vychovateli, zdravotními sestrami, ošetřovatelkami. Zábavný a výchovný program je vypracováván pro jednotlivé skupiny dětí (Sluníčka děti obézní, Hvězdičky děti s respiračními potížemi, vadným držením těla, astenií, MŠ děti předškolního věku) tak, aby byly v programech pro každou skupinu přiměřeně zastoupeny aktivity pohybové, sportovní, zábavné a výtvarné. děti vyplňují volný čas tak, aby byla zajištěna soustavná výchovná péče. Výchovný program zahrnuje zejména: Patnáctidenní hru, která se váže k jednomu tématu. Na počátku hry se děti rozdělí do několika družstev, která mezi sebou následně každý den soupeří v různých soutěžích a plní rozmanité úkoly vztahující se vždy k hlavnímu tématu hry. Na konci celé hry jsou vyhlášena vítězná družstva a následně odměněna. Patnáctidenní hry jsou vypracovávány vždy na celý rok dopředu. Témata her jsou volena tak, aby byla pro děti atraktivní, zajímavá i poučná. Na každý den je připravena hra s jiným zaměřením sportovní, vědomostní, dovednostní tak, aby se do hry mohly aktivně zapojit všechny děti. 10

11 Od jara do podzimu jsou do programu pravidelně zařazovány delší turistické vycházky často probíhající formou severské chůze. Součástí některých vycházek bývá Geocaching. Jednou za pobyt je do programu zařazen celodenní výlet, během kterého mají děti možnost se nejen pobavit, ale také poznat zajímavá místa našeho regionu. Nedílnou součástí programu je výtvarné tvoření - modelování z keramické hlíny, malování na sklo, ubrousková technika decoupage, pletení košíků z novinového papíru, výroba šperků, vykreslování mandal a mnoho dalších výtvarných technik a různé zábavné soutěže a programy karneval, talentmánie, soutěž o nejlepšího tanečníka, nejoriginálnější účes, dětský den, karaoke, oslava narozenin, táborák atd. Pro všechny děti, které oslaví během pobytu v léčebně své narozeniny, je připravená společná narozeninová oslava. Pod vedením rybáře mají děti možnost naučit se základní znalosti a dovednosti potřebné k rybolovu, mají možnost si zachytat v rybníku, který je v areálu léčebny. Do programu jsou s přihlédnutím k věku dětí, zařazení do skupiny a ročnímu období zařazovány sportovní aktivity plavání a koupání v bazénu, fotbal, volejbal, vybíjená, míčové hry, minigolf, ruské kuželky, skákání na trampolínách, stolní tenis, sáňkování, bobování a další různé sportovně zaměřené hry. Přímo v areálu léčebny, fit trasa v délce 2 km. Dokumentace o plnění výchovného programu je denně zaznamenávána do programového deníku a do dokumentace Kritéria hodnocení dětí, které jsou po ukončení pobytu zařazena do zdravotnické dokumentace dětí. Zábavný program je připraven také pro děti s doprovodem a doprovod dětí. Zapojují se dle vlastního uvážení, s přihlédnutím k věku a schopnostem dětí do veškerého nabízeného výchovného programu. - spolupráce s rodiči Pro doprovod dětí je v dopoledních hodinách, kdy jsou děti v ZŠ a v MŠ připravena nabídka tvořivých a sportovních aktivit, která zahrnuje výrobu šperků, pletení z novinového papíru, geocaching a kondiční cvičení. Děti navštěvují Mateřskou školu a Základní školu při Dětské léčebně. - spolupráce s jinými institucemi Vedení organizace spolupracuje s pracovníky ZŠ a MŠ při řešení výchovných problémů. Boskovice -specifikace popis: Psychologická péče u nás není v současné době zajištěna. Výchovnou péči poskytuje Základní škola, mateřská škola a praktická škola na Štefánikově ulici v Boskovicích, která je také zřizována Jihomoravským krajem. Jejich učitelky zajišťují výchovnou péči pouze v MŠ na celkový pracovní úvazek 1,6. Zcela chybí školní výuka, rozsah výchovné péče je nedostačující. Rozsah pracovní doby učitelek nepokryje požadavky na vzdělávání hospitalizovaných dětí. Převažují děti s kombinovanými vadami, které vyžadují speciální pedagogický přístup i mimo školu. Tento nemohou zajistit zdravotníci. Celkově nás to omezuje v přijímání školou povinných dětí pouze na období prázdnin. Téměř všechny aktivity dětí ve volném čase zajišťují zdravotníci. Organizování těchto aktivit je vzhledem k těžkému pohybovému postižení děti velmi náročné. Kromě běžných aktivit pořádáme pravidelně výlety do Westernového městečka s bezplatným vstupem na program, soutěžní odpoledne, tematicky zaměřené akce a také se účastníme programů pořádaných organizacemi ve městě například Den bez aut, Pohádkový hřebínek, Dny 11

12 vojenské techniky, Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru, zábavné odpoledne pro zdravotně postižené děti v zámeckém skleníku, Boskovická pouť. Rodiče dětí se snažíme zapojit do dění v léčebně, některé aktivity jsou přímo zaměřeny na nácvik volnočasových aktivit pro rodiče s postiženými dětmi. Ošetřovatelský personál si připravuje jedenkrát týdně tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi, učitelky MŠ organizují hudební chvilky. Ostrov - specifikace, popis Tato péče je součástí léčebného režimu a je zajištěna odborným personálem. V rámci třítýdenního léčebného režimu mají vychovatelky připraven edukační program s využitím muzikoterapie (flétna, zpěv), pracovní a výtvarné výchovy (ve volnočasových aktivitách se děti pod vedením vychovatelů učí batikování, zpracování keramické hlíny, výrobě papírových košíků, korálkových miniatur, poštovních obálek, vyšívání, tvorbě koláží z různého materiálu a výrobě dekorací z přírodního materiálu), divadla a her. Pro předškolní děti je uzpůsoben soubor k přípravě na školu a k rozvoji osobnosti. Systematicky je do celoroční práce s dětmi zařazena enviromentální výchova s poznáváním Moravského krasu a v rámci volnočasových aktivit vedou vychovatelky děti ke zdravému životnímu stylu. Děti navštívily zbylé turisticky přístupné jeskyně, zříceninu hradu Holštejn a rasovnu, podnikly jsme několik výletu. Naučnou stezkou prošly Koňské spády a propast Macochu, navštívily letiště Kotvrdovice. Vycházky do přírody jsou dětem zatraktivňovány používáním GPS navigace. Dětem se velice líbilo v Lanovém parku Velká Dohoda. V září nás navštívilo občanské sdružení Loutky v nemocnici a pro naše děti přímo v Císařské jeskyni zahráli představení. Děti se rovněž účastnily akcí pořádaných Městysem Ostrov u Macochy Hejkalova stezka, Drakiáda, Dýňobraní, velikonoční a vánoční výstavy, na které děti dodaly i své výtvory. V průběhu roku byly pro děti zajištěny výlety do okolí ZOO Brno, Dinopark ve Vyškově, Aquapark v Blansku, dále zámek a hrad Boskovice, koupaliště ve Spešově, Medový jarmark ve Sloupě. V prosinci jsme v rámci výletu Vánoční Brno navštívili výstavu Josefa Lady. Velkou mírou je využíván sportovní areál u léčebny. Vedení organizace spolupracuje s pracovníky ZŠ při DL při řešení výchovných problémů a při zajištění společné výchovné činnosti děti mají možnost pracovat v keramické dílně. Základní škola v Ostrově u Macochy našim dětem umožňuje návštěvu tělocvičny s posilovnou. - spolupráce s rodiči V zařízení je v indikovaných případech a po dohodě s rodiči zajištěno logopedické cvičení, vychovatel zajišťující tuto činnost předává při odjezdu své zkušenosti a písemné zhodnocení logopedické péče rodičům těchto dětí. - spolupráce s jinými institucemi Vedení organizace spolupracuje s pracovníky ZŠ při DL při řešení výchovných problémů a při zajištění společné výchovné činnosti děti mají možnost pracovat v keramické dílně. 12

13 I.4.Péče sociální - spolupráce s institucemi Křetín má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) ZDVOP slouží v nepřetržitém provozu, proto je možné kdykoliv přijmout dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo bez péče přiměřené jeho věku, je-li ohrožen jeho život nebo je-li jeho příznivý vývoj vážně ohrožen, dítě týrané nebo zneužívané či dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. O děti přijaté v režimu ZDVOP nepřetržitě pečuje pedagogický a zdravotní personál. Děti jsou v zařízení v plném přímém zaopatření, poskytujeme péči výchovnou, zdravotní, sociální a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou také psychologickou a poradenskou péči. Děti navštěvují Mateřskou školu a Základní školu při dětské léčebně, ve volném čase se účastní společně s ostatními dětmi veškerého zábavného programu. Po celou dobu, kdy je dítě umístěno do ZDVOP, je zařízení v kontaktu s rodiči dítěte a snaží se jim poskytnout vhodnou pomoc a poradenství k tomu, aby byl co nejdříve možný návrat dítěte zpět do původní rodiny, případně nalezeno jiné vhodné řešení. ZDVOP vždy úzce spolupracuje s příslušným Orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Úzce spolupracujeme s MŠ a ZŠ při dětské léčebně. Boskovice Na pracovišti je provozovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pro potřeby dětí máme vyčleněno 5 lůžek - spolupráce s institucemi Při poskytování této služby jsme spolupracovali s odděleními sociálně právní ochrany dětí při Městských úřadech v Boskovicích, Blansku a Brně. - spolupráce s rodiči V případě SPOD je spolupráce s rodiči intenzivní, v některých případech velmi komplikovaná. Jednalo se o rodiče, kteří byli bez finančních prostředků, děti byly často zanedbané, bez základních potřeb. Ostrov Omezené finanční možnosti některých sociálně slabších rodin nedovolují zajistit dítěti dostatečnou osobní výbavu, a to zejména v zimním období. Organizace jim proto propůjčuje nezbytnou výbavu po dobu léčebného pobytu. Pracoviště DL Ostrov sociální služby ve smyslu plnění příslušného zákona neposkytuje. Dle aktuálně se vyskytujících požadavků a potřeb spolupracujeme s pracovníky OSPODu nebo zařízení náhradní rodinné péče při zajištění všech náležitostí nezbytných k nástupu dětí k léčebnému pobytu. 13

14 Regulační poplatek za léčebný pobyt nebyl hrazen z důvodu hmotné nouze ve 12 případech. V 10 případech zůstaly poplatky přes opakovanou telefonickou a písemnou urgenci neuhrazeny. Jedná se o částku ,- Kč. I.5.Ostatní Křetín - aktivity zaměstnanců - členství v odborných společnostech, organizace odborných konferencí, účast na odborných konferencích, odborná publikační činnost (jmenovitě) Vedoucí pracoviště MUDr. Kateřina Bednaříková je členkou ČLS, Sociální pediatrie, OSPLDD a SPO- sdružení pediatrické obezitologie. Aktivní účast na konferenci IV. Obezita dětí a dospívajících v praxi ve Křetíně s MU Fakultou sportovních studií Brno na projektu Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu. Třítýdenní kurz Managment a ekonomika ve zdravotnictví. Pasivní účast na konferenci Fyzioterapie převážně prakticky ve Křetíně. Obezita epidemie 3. tisíciletí, Brno, Konference Obezita a pohybový aparát, aneb málo se pohybujeme a příliš jíme lázně Bludov. Dětská výživa a obezita v teorii a praxi-poděbrady. Aktivní účast při natáčení pořadu Švihák lázeňský v měsíci srpnu, dále aktivní účast při natáčení pořadu ČT 1 Kluci v akci v listopadu Lékařka zařízení MUDr. Olga Nádeníčková je členkou ČLK,ČLS JET,SPO- sdružení pediatrické obezitologie. Aktivní účast na konferenci IV. Obezita dětí a dospívajících v praxi ve Křetíně. Pasivní účast na konferenci Fyzioterapie převážně prakticky ve Křetín. Zúčastnila se 9. Národní konference kvality ve veřejné správě, Interní audit systému managmentu kvality-iso 9001:2008, Základy lékařské etiky, komunikace, managmentu a legislativy, Radiační ochrana, Společná problematika stomatologie a pediatrie v praxi, Managment soukromé praxe. Hlavní sestra je členkou ČAS-sekce odborných léčebných ústavů, je členkou somatopedické společnosti Praha. Pasivní účast na konferencích ve Křetíně Fyzioterapie převážně prakticky, IV. Obezita dětí a dospívajících v praxi. Dechové a rehabilitační cvičení, Tajná řeč těla, Kontaktní dýchání, léčba obezity, Geocaching-hra pro mozek, nohy a vaši gps - všechny tyto semináře probíhali v DL Křetín. Lékaři, sestry, fyzioterapeuti, nutriční terapeutka a vychovatelé se pravidelně účastní vzdělávacích akcí týkající se problematiky obezity, výživy, respiračních a alergických onemocnění. Všichni měli aktivní i pasivní účast na seminářích, které probíhali v DL Křetín. Vychovatel Dočekal Roman vzdělávací program-inspirace hravou tělesnou výchovou III-Brno. Fyzioterapeutky Gloserová Lucie, DiS a Šemberová Marie, DiS se zúčastnily vzdělávacího programu Inspirace hravou tělesnou výchovou III. Využití Bossu a Flowtonicu ve fyzioterapiivzdělávací akce Brno. Nutriční terapeutka Bednaříková Markéta, DiS se zúčastnila semináře Dietní výživa 2013 v Pardubicích, Obezita a pohybový aparát, aneb málo se pohybujeme a příliš jíme-konference lázně Bludov, Dětská výživa a obezita v teorii a praxi konference Poděbrady. 1 zdravotní sestra- studium na NCONZO v Brně -Ošetřovatelská péče v pediatrii. spolufinancované z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR Rezidenční místa. 1 zdravotní sestra- kurz Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy -modul F 1: Základy imunologie a imunopatologie. 14

15 Lékaři samostudium odborné literatury, účast na vzdělávacích seminářích. Ostatní zdravotničtí pracovníci samostudium odborného tisku, zdravotnické legislativy, účast na vzdělávacích seminářích. Dle plánu probíhalo školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO a školení řidičů referentských vozidel. Lékařka a setry navštívili osobně alergologické a endokrinologické ambulance v Brně, Svitavách a Litomyšli-propagace celého zařízení - další Pokračuje spolupráce s MU Fakultou sportovních studií Brno na projektu Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu. Proběhl několik pobytů stážistů, kteří se i aktivně zapojili do naší práce. Spolupráce je oboustranně prospěšná. Boskovice Zaměstnanci se aktivně podílejí na pozitivní presentaci zdravotnického zařízení také za branami naší léčebny. Jsou členy profesních sdružení, svépomocných skupin např. na sociálních sítích a získávají příznivce z řad podnikatelů, kteří nás dále různou formou prezentují například firmy: Manus Prostějov - vyrobila propagační postery, Invacar s.r.o. již několik let nám bezplatně poskytují plochu svého stánku na různých výstavách (viz výše aktivní účast na výstavách) OTTO BOCK poskytla výraznou slevu na pomůckách pro rehabilitační oddělení, Petričko, zdravotnické prostředky poskytla výraznou slevu na 2 elektrická polohovací lůžka Dále firmy R82, DMA, MEYRA Zaměstnanci zajistili 2 bezplatná divadelní představení sdružení Loutky v nemocnici Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v roce 2013 Do dubna 2013 běžel projekt Ministerstva zdravotnictví Vzdělávání nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Z tohoto projektu byly vzdělávací aktivity plně zdravotníkům hrazeny. Název kurzu Pracovník Pracovní Termín Hodnocení zařazení SM systém Martina Ondrášková RHB Byl realizován Brunkowová Hana Janásková RHB Je v běhu, dokončení 2014 Setkání terapeutů RHB Vojtovy metody Dornova metoda Všichni RHB Bylo Diagnostika manipulačních funkcí pracovníci Hana Janásková RHB NCO NZO 802/862 realizováno Byl realizován Sanitář Ivana Učňová HTS FN Bohunice Byl realizován Masér Hana Kachlíková Sanitárka FN Bohunice Byl realizován Masér Helena Sanitárka Brno Byl

16 Základní kurz tejpování Richterová, Mgr. Marcela Holíková Petra Ondrová, Bc. Zdeňka Musilová realizován RHB Brno Byl realizován Brno Byl realizován Ostrov - aktivity zaměstnanců - členství v odborných společnostech, organizace odborných konferencí, Primář je v současné době vicepresidentem CPS. Lékaři jsou členy ČLS JEP, ČPS, ČSAKI a ČSS. Hlavní sestra je členkou ČAS sekce odborných léčebných ústavů, šest zdravotních sester je členkami ČAS pediatrická sekce. Účast na odborných seminářích a konferencích Lékaři a sestry se účastní vzdělávacích akcí, které se týkají problematiky respiračních a alergických onemocnění. Lékaři: ročník Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli 5/ Konference - Obezita dětí a dospívajících v praxi, Prevence obezity v předškolním věku Křetín 5/ Konference - Fyzioterapie převážně prakticky Křetín 2/ Aktuality v léčbě alergie 11/2013 Fyzioterapeutky se zúčastnili: - VII. Jánskolázeňského sympozia Respirační fyzioterapie - 1/ Konference - Fyzioterapie převážně prakticky Křetín 2/ Konference Obezita dětí a dospívajících v praxi, Prevence obezity v předškolním věku Křetín 5/ absolvovali kurz Aplikační techniky ve fyzikální terapii Olomouc 4/2013. Hlavní sestra: - Konference - Fyzioterapie převážně prakticky Křetín 2/ Konference - Obezita dětí a dospívajících v praxi, Prevence obezity v předškolním věku Křetín 5 / seminář - Pracovně právní aktuality a pracovně - lékařská služba Brno 4/ XIII. Konference sester - Astma, alergie, bronchitida Praha 11/2013 Sestry: - Konference - Fyzioterapie převážně prakticky Křetín 2/ Konference - Obezita dětí a dospívajících v praxi, Prevence obezity v předškolním věku Křetín 5 / Konference - Astma Praha 5 /

17 - Sestra Eva Vašíčková Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy Praha Projekt Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO 9 / XIII. Konference sester - Astma, alergie, bronchitida Praha 11 / Projekt Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO 9 / 2013 Sanitáři: - odborný kurz Brno 1/ Projekt Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO 9 / 2013 Vedoucí HTS absolvovala školení: - Změny v legislativě z pohledu mzdového účetnictví - 1 / Zkušenosti z kontrol inspektorátu práce ve veřejné správě - 4 / Zásady vztahů orgánů JMK k řízení příspěvkových organizací 10 / Finanční kontrola - 11 / AVENSIO, mzdový program 11/ 2013 Administrativní a spisový pracovník: - Zpracování osobních údajů a jejich ochrana ve veřejné správě - 2/ Pokladna a pokladní doklady aktuálně, novinky pro rok / Projekt Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO 9 / 2013 Jiná veřejně prospěšná činnost: J. Gregorová a L. Šmerdová jsou pravidelnými dárkyněmi krve a krevní plazmy. Ostatní aktivity: - podpora tělovýchovných aktivit žáků místní ZŠ - členství v občanských sdruženích a veřejném životě: MUDr. Slavík zastupitel Městyse Ostrov u Macochy, I. Žáková hospodářka Sboru dobrovolných hasičů ve Sloupu, členka TJ Sloup, J. Nejezchlebová aktivní členka hasičského sboru v Ostrově u Macochy, M. Podrazilová členka rady ZŠ a MŠ v Ostrově a členka kulturní komise v městysi, MUDr. Dostálová a J. Suchánková jsou zákonnými zástupkyněmi žáků ve školské radě ZŠ při DL Ostrov u Macochy, V. Kolmačková - zastupitel a členka finanční komise v Městysi Ostrov u Macochy Vzdělávání zaměstnanců: Lékaři samostudium odborné literatury, účast na vzdělávacích seminářích. Ostatní zdravotničtí pracovníci samostudium odborného tisku, zdravotnické legislativy, účast na vzdělávacích seminářích. Dle plánu probíhalo školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO a školení řidičů referentských vozidel. Proběhl školící seminář pro pracovníky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, při prováděné hornickým způsobem v Císařské jeskyni. Zaměstnanci byli proškoleni v První pomoci s nácvikem resuscitace. V rámci školení požární ochrany proběhl nácvik použití hasících přístrojů ve spolupráci s SDH Ostrov. Témata ústavních seminářů byla realizována podle plánu. 17

18 Výzkumné aktivity: Jsou součástí činnosti zařízení dle Zřizovací listiny. 1. základní výzkum - DL spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně na výzkumu složení aerosolu jeskynního prostředí - rovněž spolupracujeme s Elektrotechnickou fakultou VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky, při zkoumání elektrických vlastností a iontového složení aerosolu v jeskyni i v přírodě 2. Fakulta vojenských technologií Brno - pan Ing. Daniel Sas spolupracuje na monitorování ovzduší v Císařské jeskyni a jejím okolí 3. SÚJCHBO Kamenná Milín zajišťuje monitorování záření v jeskyni Císařské i Sloupskošošůvské a vyhodnocuje expozici pacientů a zaměstnanců DL 4. Spolupráce s pracovištěm CLINLAB Svitavy na výzkumu speleoterapie a hladin vitamínu D v krvi. Další: Spolupráce s MŠ Svitavy, která dětem s chronickým onemocněním dýchacích cest poskytuje zdravotní služby pro rodiče těchto dětí přednesena přednáška a rodiče byli seznámeni s Léčebným pobytem v Dětské léčebně Ostrov u Macochy říjen I.6.Ošetřovatelská péče: Křetín - kvalita lůžek (zastaralé, nové, počet lůžek) V DL Křetín jsou lůžka vyhovující,v průběhu roku byly zakoupeny nové matrace pro zkvalitnění ubytování. Dekubity v našem zařízení nepřichází v úvahu Byly vypracovány zdravotnické směrnice- Kvalita stravování pacientů a nutrice, Bezpečná komunikace a prevence poranění ostrými předměty - zajištění prevence dekubitů - výskyt dekubitů (v zařízení, z venku, počty) Výskyt dekubitů v našem zařízení nepřichází v úvahu. - použití ošetřovatelských standardů v praxi Pro kvalitní ošetřovatelskou a fyzioterapeutickou péči byla prováděna kontrola využívání a revize stávajících standardů a dokončeny rozpracované standardy- Prevence pádu a zranění pacienta, Dezinfekce, Vedení zdravotnické dokumentace, Šikana, Agresivní dítě. Zpracován standard fyzioterapie Mořská lázeň a Tejpování. - výskyt mimořádných událostí (počty, stručný popis vzniku) mimořádná událost nebyla - zajištění bezpečnosti (jak je zajištěna bezpečnost dětí prevence pádů atd.) Před přijetím dítěte do dětské léčebny je zákonný zástupce dítěte informován o tom, aby dítě mělo vhodnou a uzavřenou obuv. Zdravotnický a pedagogický personál děti poučí o bezpečnosti a chování během pobytu v Dětské léčebně Křetín. Děti jsou v dětské léčebně pod dohledem profesionálních pracovníků. 18

19 Schodiště je označeno dle bezpečnostních předpisů žlutými pruhy. Okna jsou zabezpečena ozdobnou mříží. Údržba podlah probíhá, když jsou děti mimo budovu. Úklidové pracovnice jsou pověřeným pracovníkem pravidelně proškoleny o bezpečnosti práce. Boskovice Pro pacienty jsou využívány dětské postýlky s postranicemi, dále máme 3 elektrická polohovací lůžka a válendy. V letošním roce byla zakoupena 2 elektrická polohovací lůžka a 14 dřevěných válend. V léčebně se poskytuje ošetřovatelská péče formou ošetřovatelského procesu. Je zavedena skupinová péče. Ošetřovatelská péče je standardizována. Je zpracován ošetřovatelský manuál, který stanovuje kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků a pracovní postupy (standardy) ošetřovatelské péče. Počet nelékařských zdravotnických pracovníků je naplněn dle zákonných norem. Hlavní sestra zpracovává plán vzdělávání pracovníků. Pro kvalitní prevenci vzniku dekubitů je zpracován ošetřovatelský standard. V uplynulém období se nevyskytl na pracovišti žádný dekubit. V ošetřovatelské péči se nevyskytla žádná mimořádná událost. Bezpečnost dětí je zajištěna minimálně 2 pracovnicemi ve službě, z toho jedna je vždy zdravotní sestra s oprávněním poskytovat ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Děti nesmí zůstat nikdy bez dohledu. Zdravotní sestry pravidelně kontrolují přístroje, poškozené pomůcky se musí ihned vyřadit z provozu. Pracovníci jsou vyškoleni v oblasti bezpečnosti při práci a požární ochraně. Je zavedena řádná identifikace pacientů. Ostrov Pro kvalitní ošetřovatelskou péči byla prováděna vnitřní kontrolní činnost dle plánu, byla zaměřena zejména na vedení zdravotnické dokumentace ošetřovatelská část, dodržování hygienicko epidemiologického režimu podle provozního řádů oddělení, dodržování vnitřních směrnic dětské léčebny. Pro kvalitní ošetřovatelskou a fyzioterapeutickou péči byla prováděna kontrola využívání a revize stávajících standardů. Byly dále zpracovány nové ošetřovatelské standardy s tématem: Kardiopulmonální resuscitace, Volný čas nemocného dítěte, Hydratace, ochota ke zlepšení bilance tekutin, Aplikace aerosolu slané vody Podhájský aerosol. Byl inovován standard pojednávající o dezinfekci rukou personálu. Výskyt dekubitů v našem zařízení nepřichází v úvahu. Organizační, provozní, metodické, personální, hygienické a ostatní záležitosti jsou pravidelně projednávány vždy po ukončení třítýdenního turnusu na poradách. Porad se zúčastňují: primář, lékařka, sestry, fyzioterapeutky, vychovatelky, sanitářky, úklidové pracovnice, údržbář, administrativní pracovnice, vedoucí HTS. Veškerý personál dětské léčebny pokračuje v neustálém zlepšování kvality poskytované péče. Lůžkový komfort jsme zajistily zakoupením 50 kusů nových potahů na lůžka a prostěradel. Zakoupen nový nábytek k uložení čistého prádla a nábytek pro odkládání prádla použitého. Do jeskyně bylo zakoupeno 10 nových lehátek. Byla dokončena oprava schodiště a zábradlí úniková cesta v Císařské jeskyni. 19

20 I.7. Provozní činnosti V oblasti provozní činnosti na jednotlivých pracovištích, které vzájemně spolupracují, se v průběhu roku 2013 na základě zkušeností po sloučení 3 samostatných organizací dořešily otázky v oblasti ekonomiky, personální i provozní pro pracovníky HTS. Kontrolní pracovníci odboru zdravotního a kontrolního a správního, kteří provedli kontrolu hospodaření konstatovali, že úroveň vedení ekonomické agendy splňuje požadavky zřizovatele. Rovněž se osvědčila změna provedená v organizační struktuře k , a to vytvoření samostatného útvaru HTS za všechna pracoviště. Z důvodu splnění požadavků Vyhlášky 99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení, byli někteří pracovníci technicko-hodpodářského úseku rekvalifikování. Tím došlo ke změnám počtu zaměstnanců na jednotlivých úsecích. Rekvalifikace se týkala zařazení sanitář/sanitářka. a) provozní činnosti zajišťované vlastními pracovníky: - kuchyň zajišťuje celodenní stravu pro pacienty, poskytování jednoho hlavního jídla pro zaměstnance zařízení, v doplňkové činnosti vaření obědů pro cizí strávníky, stravu pro rodiče doprovázející dětské pacienty, pohoštění na seminářích a jiných akcích pořádaných v našem zařízení. Dále zajišťují vaření různých diet dle stravovacích omezení pacientů. Napracovišti Ostrov u Macochy je vaření stravy zajišťováno dodavatelským způsobem Základní školou v Ostrově u Macochy, která je v těsné blízkosti léčebny. Tato varianta dodavatelského stravování sebou nese řadu problémů. Rádi bychom řešili stravování vlastními zaměstnanci. Tento úkol bude řešen v průběhu roku 2014 ve spolupráci se zřizovatelem. - úklid pracovnice zajišťují kompletní úklidové práce celého zařízení včetně dezinfekce dle Hygienického řádu Ř/III, mimořádné úklidy např. po opravách a malování v objektech zařízení, denní úklid pokojů pro doprovod pacientů, zajišťují úklid po školících akcích, seminářích apod. - údržba pracovníci zajišťují opravy ve všech objektech organizace včetně vybavení - opravy nábytku a přístrojů a nástrojů mimo elektriky, montáže, úklid v okolí budov, sečení trávy a úklid listí na pozemcích, drobné nákupy, na pracovišti Boskovice přepravu prádla do prádelny a zpět, dopravu pacientů na odborná vyšetření na specializovaná pracoviště, zajišťují chod ČOV, vytápění objektů, bazénů, kontrolu a bezpečný provoz v Císařské jeskyni apod.. b) provozní činnosti zajišťované dodavatelsky - ostraha objektů Firma F.D.A. Blansko na základě smlouvy, zabezpečovací zařízení je napojeno přímo na pult bezpečnostní agentury 24 hodin denně, při vyslání poplachu okamžitě telefonicky zavolá operátorka osobě odpovědné pracovníky za zajištění zabezpečení objektů a následně je vyslána hlídka, která přijede do 8 minut od vyslání poplachu. Platba je řešena měsíčním paušálem. Na pracovišti Boskovice není tato ochrana řešena pro všechny objekty, a proto bude toto bezpečností opatření realizováno v roce likvidace odpadů odpad, mimo domovního komunálního odpadu, je odvezen i likvidován odbornými firmami, SITA Boskovice. Směsný komunální odpad je řešen dle způsobu zajištění v jednotlivých místech, kde jsou naše pracoviště - ve Křetíně firmou Technické služby 20

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Předkládá: Ing. Milan

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Zpráva o činnosti. Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965, 697 33 Kyjov Organizace je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Zpráva o činnosti. Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965, 697 33 Kyjov Organizace je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Zpráva o činnosti 2 0 1 2 Kojenecký ústav Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 965, 697 33 Kyjov Organizace je držitelem Certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Obsah ke zprávě o činnosti k 31. 12. 2012 Obsah

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více