SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva. podzim může být také krásný.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva. podzim může být také krásný."

Transkript

1 VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, letošní krásné léto končí, nastává podzimní čas a je mou povinností poděkovat všem, kteří v době prázdnin obětovali svůj čas, svoji dovolenou a věnovali se různým aktivitám ve prospěch druhých a ke vzorné reprezentaci Křižanova. - V krásném prostředí u Hodova připravili, jako každý rok, členové Katolické mládeže pro děti různých věkových skupin a rodiny s dětmi tábor. Děti se zde opravdu nenudí a získají hodně nových poznatků. Vydařený byl i tradiční Středověký podvečer na farní zahradě, obohacený krátkým divadelním představením. - Členové SDH Křižanov to letos v horkém létě neměli vůbec jednoduché. Vyjížděli nejen k požárům, ale odstraňovali větrem skácené stromy, které bránily průjezdu na komunikacích. Největší jejich pomoc byla při nedělní bouřce 4. srpna, kdy silný vítr odnesl velkou část střechy na rodinném domě v Křižanově. V pondělí ještě pomocí techniky dokončovali odstranění plechu ze střechy. Patří jim poděkování za rychlou a odbornou pomoc. - Občanské sdružení Vodotrysk připravilo za spolupráce s paní Mgr. E. Nagyovou vernisáž výstavy věnované Křižanovu. V krásně připraveném sále jsme mohli zhlédnout díla křižanovských autorů. Výstava trvala celý týden a vystřídalo se zde hodně zájemců o výtvarná a knižní díla. - HC Sokol uspořádal tradiční Křižanovský triatlon, kde své síly změřili muži i ženy různých věkových kategorií. - Volejbalisté Křižanova uspořádali volejbalový turnaj pěti týmů. Pozvání do Křižanova přijaly týmy z Pustiměře, Chlumku, Moštišť a Bobrové. Volejbalové klání se konalo za krásného počasí v areálu za sokolovnou. Volejbalisté Křižanova se umístili na 3. místě. - Na Čtyřech klíčích k velkomeziříčské bráně reprezentovala Křižanov nadějná čtveřice mladých lidí: Karolína Flídrová, Nikola Klobásová, Robert Hladík a Michal Veselý. Letošní Čtyři klíče s názvem Dělání, dělání všechny smutky zahání nebyly pro soutěžící lehkým úkolem. Na jednotlivé soutěže jsme nastupovali vždy jako první, nedalo se nic odkoukat, ale přesto soutěžící bojovali s nadšením a humorem. Přijeli jsme nejen soutěžit, ale i pobavit diváky. Domů jsme sice 4 klíče nepřivezli, ale i 3. místo je pěkné umístění. - Poděkování patří i firmě VV Sklo za uspořádání dne otevřených dveří. Pracovníci firmy se ujali návštěvníků a po celou prohlídku se jim odborně věnovali, seznámili zájemce s výrobky a prostředím pracoviště. Jen málokdo ví, jakými nádhernými výrobky se firma prezentuje nejen v naší republice, ale také v zahraničí. Největší radost udělalo VV Sklo dětem, pro které byl připraven bohatý programem. - Během prázdnin byla v krátkém čase v základní škole opravena sociální zařízení dvě dívčí a dvě chlapecká, takže už splňují všechny požadavky krajské hygienické stanice. Děkujeme firmě Stylstav za dobře provedenou rekonstrukci, která zlepšila životní i estetické prostředí našich dětí. - Během měsíce října provede firma Holoubek oplocení areálu za sokolovnou a chceme upravit a zpevnit příjezdovou cestu k dětskému hřišti za sokolovnou. Vážení spoluobčané, nádherné léto je sice za námi, ale i nastávající podzim může být také krásný. SOUHRN USNESENÍ M. Smejkalová zprávy ze zastupitelstva z 29. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 hod na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z 28. zasedání ze dne Informaci paní starostky o problému u rybníka Vážného, kde voda při prudkých deštích podemlela hráz u silnice, a o zajištění zpevnění podmáčené hráze štěrkem. II. schvaluje: 1. Program jednání 29. zasedání schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi schváleno všemi hlasy. 3. Darování starých demontovaných herních prvků z dětského hřiště Na Kopečku občanům, kteří herní prvky vyráběli schváleno všemi hlasy. 4. Čerpání rozpočtu za první pololetí r schváleno všemi hlasy. 5. Vybudování plotu ve výšce 1,8 m kolem dětského hřiště za sokolovnou 10 pro, 3 se zdrželi. 6. Zadání vybudování oplocení za sokolovnou firmě Holoubek, Sklené nad Oslavou schváleno všemi hlasy. 7. Doplnění rozpočtového opatření o Kč na soutěž Čtyři klíče k velkomeziříčské bráně a o 3000 Kč na dar pro místní organizaci Českého svazu chovatelů v Křižanově na uspořádání výstavy drobného zvířectva; dále schválení konání této výstavy 12 pro, 1 se zdržel. 8. Rozpočtové opatření 3/2013 schváleno všemi hlasy. 9. Žádost paní Dočkalové o vyhrazení parkovacího místa před domem č. 468 pro postiženou dceru (zdravotní postižení bylo doloženo) schváleno všemi hlasy. 10. Příspěvek Kč pro podporu budování a údržbu baby boxů v ČR 12 pro, 1 se zdržel. 11. Oslovit p. Morawitze s žádostí o vypracování projektu osvětlení v ulici Pod Šibeníkem, dále na žádost manželů Příhodových (Pod Šibeníkem 386) zakoupit 4 lavičky a umístit je na ulici Meziříčské a Pod Šibeníkem schváleno všemi hlasy. 12. Odkoupení pozemku pana Panáčka (p. č. 1605/5) dle znaleckého posudku schváleno všemi hlasy. 13. Odkoupení parcely č. 1635/1 a 1635/2 od pana Antonína Chromého (pozemky pod místním hřbitovem, vhodné pro rozšíření hřbitova) 12 pro, 1 nehlasoval. 14. Podat nabídku na odkup pozemku paní Dvořákové (p. č. 1716) za cenu shodnou s cenou, za kterou se vykupovaly sousední pozemky, na zasíťování lokality Na Zahrádkách schváleno všemi hlasy. 15. Zadat přepracování webových stránek firmě Autograph v rozsahu dle cenové nabídky a úpravu možnosti diskuze pouze pro registrované uživatele schváleno všemi hlasy. III. Ukládá 1. JUDr. Pivoňkové prověřit další nabídky firem na osazení mincovníku na veřejné WC městyse schváleno všemi hlasy. 2. Starostce městyse poptat více firem na cenu úpravy vjezdu za sokolovnu do příštího zasedání zastupitelstva. 3. Starostce a tajemnici městyse zahájit jednání o odkupu cesty (p. č. 1427/20) za cenu dle znaleckého posudku nebo darování cesty do majetku městyse; po vyřešení vydat souhlas se stavbou na parcele č. 1427/18 s tím, že tu musí zůstat prostor pro uložení sítí. 4. Svolat pracovní schůzku s p. Psohlavcem a zástupci městyse z důvodu stanovení pravidel pro lovení ryb na rybníku Škrejblíku,

2 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 který byl vyčleněn pro potřeby rybářského kroužku schváleno všemi hlasy. IV. odkládá 1. Odkládá úpravu cesty vjezdu za sokolovnu do příštího zasedání zastupitelstva schváleno všemi hlasy. V. zamítá 1. Vybudování plotu ve výšce 3 m kolem dětského hřiště za sokolovnou 7 pro, 3 se zdrželi, 3 proti. 2. Odkoupení pozemku paní Dvořákové (p. č. 1716) za její cenovou nabídku 7 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. starostka Marie Smejkalová místostarostka Jiřina Sýkorová informace pro občany Prosba a upozornění občanům Přestože jsme se domnívali, že naši občané jsou natolik uvědomělí, že neodkládají svůj odpad kdekoliv, jeden velmi všímavý občan nás prostřednictvím České inspekce životního prostředí upozornil, že tomu tak není. Objevily se černé skládky, které musíme za peníze všech v souladu s předpisy zlikvidovat. Žádáme občany, aby respektovali obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Křižanova, zejména pokud jde o třídění a ukládání. Zarážející je také to, že se na skládkách objevují i věci (odpady), které snad může každý zlikvidovat doma tím, že je odloží do kompostu. A pokud kompost nemá, může vše odvést do areálu ZD Křižanovsko, kde se buduje kompostárna. Pokud si nevíte s nějakým odpadem rady, jsme tu pro Vás a tak se klidně přijďte zeptat: Kam s ním? Senior pasy na Vysočině V Jihlavě bylo nedávno zřízeno informační, metodické a vzdělávací centrum zaměřené na služby a pomoc seniorům. Jedná se o kontaktní místo, kam přicházejí lidé, kteří se chtějí informovat, potřebují pomoc, popř. si chtějí zřídit senior pas. V současnosti využívá na Vysočině senior pasy necelých lidí v seniorském a předseniorském věku. Vedle držitelů přibývá i míst, kde je možné využívat slevy a výhody. Aktivity centra jsou mimo jiné zaměřeny na problematiku aktivního stárnutí, poradenství, celoživotního vzdělávání, využívání volného času a pěstování zdravého životního stylu. Souběžně byl odstartován provoz infolinky o programu výhod pro seniory. Na telefonním čísle se zájemci dozvědí vše potřebné o senior pasech a aktuální možnosti využívání slev. Další novinkou nejen pro držitele Senior pasů je spuštění webové stránky J.Sýk (zdroj: Zprávy z Kraje Vysočina) SBĚRNÝ DVŮR KŘIŽANOV Ve středu se poprvé pro veřejnost otevřela brána sběrného dvora. Sběrný dvůr byl vybudován za Kč, z toho Kč byl uhrazen z rozpočtu městyse Křižanova a Kč bylo hrazeno z dotačního programu. Odpad zde mohou bezplatně ukládat podle Provozního řádu osoby s trvalým bydlištěm v Křižanově a Bojanově, dále obyvatelé obcí Jívoví a Dobrá Voda, za které budou likvidaci odpadu hradit obce. Městys Křižanov tak zajistil pro občany městyse a okolí službu, kterou určitě využije každý z nás. Ostatní občané zde budou moci uložit odpad za úplatu dle platného ceníku. Sběr odpadu bude zajišťovat zaměstnanec městyse, pan František Haleš, prozatím 2x týdně. Prosíme všechny návštěvníky o shovívavost, neboť je to provoz pouze zkušební. Až čas a praxe nám ukáže, zda je provozní doba a poskytované služby vyhovující. J.Sýk. Provozní doba SD Středa Sobota s možností rozšíření v případě potřeby. Pokud by byla provozní doba rozšířená, budou občané včas informováni. tel: Seznam odpadů, se kterými je na SD nakládáno Přijímané odpady (dle vyhl.381/01 Sb. odpady skupiny) Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19) Odpadní hydraulické oleje Odpadní motorové, převodové a mazací oleje Odpadní izolační a teplonosné oleje 15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ Baterie a akumulátory 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOS- TÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU S výjimkou odpadů kat.č Na sběrný dvůr není dovoleno ukládat odpady, které nejsou součástí výše vedeného seznamu. Především je zakázáno přijímat: - radioaktivní látky a odpady - výbušné a samozápalné odpady - nádoby s neznámým odpadem - uzavřené nádoby bez možnosti kontroly obsahu - zdechliny zvířat, odpad z porážky a zpracování zvířat V případě nepřijetí odpadu do zařízení bude podána informace na KÚ Vysočina odbor ŽP odpady do 3 dnů od této záležitosti. Ceník odpadů sbíraných ve sběrném dvoře městyse Křižanova platný pro občany, kteří nemají trvalý pobyt v Křižanově, popř. smluvních obcích Kat. číslo Název Cena vč. DPH Olej motorový 3,63 Kč/l Barva, lepidlo, vč. obalů 14,52 Kč/kg Léky 30,25 Kč/kg Pesticidy 30,25 Kč/kg Zářivky mimo režim zpětného odběru 12,10 Kč/ks Televizory mimo režim zpětného 181,50 Kč/ks odběru Ostat. elektronika mimo režim zpětného odběru 60,50 Kč/ks

3 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 Kat. číslo Název Cena vč. DPH Pneu osobní bez disku 30,25 Kč/ks Pneu osobní s diskem 42,35 Kč/ks Sorbent 14,52 Kč/kg Ledničky mimo režim zpětného 363,00 Kč/ks odběru Dehtová lepenka (malá množství) 14,52 Kč/kg Eternit (malá množství) 2,42 Kč/kg Stavební odpady s obsahem N látek (malá množství) 6,05 Kč/kg Stavební suť - samostatně objednaný odvoz 435,60 Kč/t + doprava Ceny jsou stanoveny včetně přepravy, mimo odpadů kat. č , , , které lze ukládat do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou přistaveny a odvezeny za úplatu na náklady objednatele. Objednávky přijímá úřad městyse Křižanova. Sběrný dvůr - Provozní řád Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými se bude v provozovně nakládat 4. Organizační a technologické zabezpečení 5. Monitorování provozu zařízení 6. Opatření pro případ havárie 7. Povinnosti obsluhy při kontrole a údržbě zařízení 8. Způsob vedení evidence 1. Identifikační údaje majitele i provozovatele: Název: Městys Křižanov Statutární zástupce: Marie Smejkalová Sídlo: Křižanov, Benešovo nám. 12 IČO: Telefon: Odpovědný pracovník: Povolující orgán: Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ , č. tel Kontrolní orgány: ČIŽP, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, PSČ , č. tel Místní údaje: Sběrný dvůr je umístěn na pozemcích p.č. st. 824, p.č. 1954/5 v k.ú. Křižanov 2. Technický popis zařízení Sběrný dvůr se nachází na okraji Křižanova směrem na obec Dobrá Voda na konci ulice Za Branou vpravo. Plocha sběrného dvora je zpevněna kartáčovaným betonem Celý areál je proti vstupu nepovolaných osob zajištěn oplocením a v mimoprovozní době uzamčen. Na ploše jsou umístěny velkoobjemové kontejnery o objemu 6-20 m 3, EKO sklad uzavřená hala speciálně upravená pro shromažďování odpadů vykazujících nebezpečnou vlastnost. Dále velká zastřešená hala o rozměrech 127 m 2 z jedné poloviny opláštěná a z jedné poloviny se jedná pouze o zastřešený prostor. Dále je SD při vjezdu vybaven stavební buňkou se sociálním zázemím pro obsluhu a kanceláří. Technické vybavení SD: - stohovací a pytlový vozík, rudl 1 ks - ruční nízkozdvižný vozík (2 000 kg) 1 ks - úhlová bruska 1 ks - motorová pila 1 ks - štěpkovač dřevní hmoty 1 ks - váha běhounová můstková 1 ks - práškový hasicí přístroj 4 ks 3. Seznam odpadů, se kterými je na SD nakládáno 3.1. Přijímané odpady: dle vyhl. 381/01 Sb. odpady skupiny: 02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ PO- TRAVIN Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁ- BYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍ- VÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LE- PIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků) 09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU Odpady z fotografického průmyslu 10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19) 12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ PO- VRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPI- NÁCH 05, 12 A 19) Odpadní hydraulické oleje Odpadní motorové, převodové a mazací oleje Odpadní izolační a teplonosné oleje 14 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNA- CÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08) Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů 15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANI- NY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby s výjimkou * Autovraky Baterie a akumulátory 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) Beton, cihly, tašky a keramika Dřevo, sklo a plasty Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Kovy (včetně jejich slitin) Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu Stavební materiál na bázi sádry Jiné stavební a demoliční odpady 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOB- NÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených

4 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 v podskupině 15 01) Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) Ostatní komunální odpady S výjimkou odpadů kat.č Na sběrný dvůr není dovoleno ukládat odpady, které nejsou součástí výše vedeného seznamu. Především je zakázáno přijímat: - radioaktivní látky a odpady - výbušné a samozápalné odpady - nádoby s neznámým odpadem - uzavřené nádoby bez možnosti kontroly obsahu - zdechliny zvířat, odpad z porážky a zpracování zvířat V případě nepřijetí odpadu do zařízení bude podána informace na KÚ Vysočina odbor ŽP odpady do 3 dnů od této záležitosti. 4. Organizační a technické zabezpečení Sběrný dvůr je součástí systému odpadového hospodářství městyse Křižanov a obcí Jívové a Dobrá Voda, případně jiných obcí. Činnost obsluhy sběrného dvora: - převzetí odpadu, kontrola jeho stavu - uložení odpadu do patřičné nádoby - zajištění záznamů do průběžné evidence odpadů vč. vystavení potřebných dokladů - zajištění odvozu plných nádob - kontrola stavu SD vč. stavu a označení sběrných míst i nádob V prostoru u vstupní brány do areálu sběrného dvora je odpad od jednotlivých původců (dopravců) přijímán určeným pracovníkem. Odpad je manuálně tříděn podle druhu, zvážen a ukládán do určených označených kontejnerů, zvlášť podle jednotlivých druhů a následného způsobu nakládání. Po naplnění jednotlivých kontejnerů provozovatel zajistí využití popř. odstranění odpovídající jednotlivým druhům a vlastnostem odpadů. Jednotliví původci odpadu (dopravci odpadu) jsou povinni respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora a tento provozní řád. Za provozní pořádek na sběrném dvoře odpovídá provozovatel. Provozní doba: středa sobota s možností rozšíření v případě potřeby. 5. Monitorování provozu zařízení: Monitorování provozu je prováděno v těchto parametrech: - spotřeba el. energie - spotřeba vody (vodné a stočné) Odečtené hodnoty jsou 1 x měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci zaznamenávány do provozního deníku. 6. Havárie, bezpečnost a požární ochrana Za havarijní situaci na sběrném dvoře se považuje obecně taková situace, při které jsou ohroženy životy, zdraví a majetek, nebo je ohrožena kvalita některé ze složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, krajina) a to v rozsahu, který není schopen zvládnout sám provozovatel nebo pokud je tato situace označena jako havarijní v příslušných předpisech včetně tohoto provozního řádu. Opatření: 1. Při poranění - zařízení je vybaveno lékárničkou pro poskytnutí první pomoci - pokyny pro ošetření účinkem některého nebezpečného odpadu postupuje se v souladu s pravidly na Identifikačním listu NO, který je umístěn vždy v blízkosti uložení daného odpadu. - telefonní číslo lékaře (závodní lékař) MUDr. Pavlíková Jitka - pohotovost nebo 112, nemocnice N. M Při zjištění požáru: - začínající požár hasit všemi dostupnými prostředky. Hasicí přístroje jsou umístěny v buňce obsluhy, v opláštěné hale, v zastřešené části haly, na EKO sladu na nebezpečný odpad - z dosahu požáru odstranit hořlaviny a stroje - z nejbližšího telefonu volat HZS tel. 150 popř požár hlásit provozovateli a majiteli sběrného dvora 3. Při zjištění úniku ropných látek na panelovou plochu sběrného dvora: - použití VAPEXU nebo absorpčního materiálu (pilin), který je pro tento případ uložen v provozní budově v min. množství 50 kg. - použitý absorpční materiál je nutné uložit do určeného kontejneru tak, aby nedošlo k dalšímu ohrožení životního prostředí 4. Při zjištění úniku ropných látek a ohrožení kanalizační sítě - použít VAPEXU k zabránění proniknutí znečišťující látky do kanalizační sítě - přikrýt ohroženou kanalizační vpust nepropustným materiálem - v případě vniknutí škodliviny do kanalizační sítě bezprostředně informovat vlastníka této sítě SVaK Žďársko tel: , a dále se řídit jeho pokyny 7. Povinnosti obsluhy Pracovník sběrného dvora - odpovídá za provoz sběrného dvora a za dodržování provozního řádu - povoluje vjezd do areálu SD - kontroluje přivážený odpad - určuje kontejner na uložení odpadu dle situačního nákresu uvedeného v příloze tohoto provozního řádu, řípadné změny řeší s odpovědným pracovníkem provozovatele - vede provozní deník a odpovídá za správnost a úplnost záznamů - kontroluje stav a označení kontejnerů, oplocení, informačních tabulí, provádí jejich běžnou údržbu - upozorňuje provozovatele na nutnost provedení nezbytných oprav na zařízení - zajišťuje přístup k jednotlivým kontejnerům a úklid celé plochy - vystavuje původcům (dopravcům) potvrzení o uložení odpadů - svými pokyny řídí ostatní pracovníky provozovatele při zajišťování provozu sběrného dvora (vývoz naplněných kontejnerů apod.) Povinnosti při údržbě zařízení - Průběžně kontrolovat technický stav kontejnerů na ukládání odpadů a v případě potřeby zajistit opravu - Každý pracovní den kontrolovat správnost a úplnost označení kontejnerů, v případě potřeby doplnit nebo aktualizovat označení - Průběžně kontrolovat stav oplocení sběrného dvora, v případě potřeby zajistit opravu - Průběžně kontrolovat plnění kontejnerů a zajistit u provozovatele včas jejich vývoz odpadu ke zneškodnění 8. Vedení evidence odpadů Každý jednotlivý příjem odpadů bude registrován v provozním deníku sběrného dvora, jehož součástí je evidence odpadů. Evidence odpadů je vedena v písemné podobě a následně převedena do elektronické podoby. Evidence odpadů od fyzických osob s trvalým bydlištěm v Křižanově, za jejichž původce je považováno městys Křižanov, a dále v obcích Jívoví a Dobrá Voda je vedena zvlášť. Nad výše uvedené údaje je vyplňován dodací list, který dopravce odpadu podepíše. Tyto doklady jsou podkladem pro fakturaci za uložený odpad jednotlivým původcům. Obsluha SD je oprávněna pro odběr odpadů bezplatně od obyvatelů výše uvedených obcí požadovat doklad prokazující trvalé bydliště. V Křižanově dne: Marie Smejkalová MĚSTYS KŘIŽANOV Obecně závazná vyhláška městyse Křižanova č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Křižanova Zastupitelstvo městyse Křižanova se na svém zasedání dne usnesením č. 28/II/10 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích ), tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Křižanova a jeho místní

5 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 části Bojanov (dále jen území městyse), včetně nakládání se stavebním odpadem1). Čl. 2 Třídění komunálního odpadu 1) Komunální odpad se třídí na: a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, b) objemný odpad, c) nebezpečné složky komunálního odpadu, d) směsný odpad. 2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c). Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na místech uvedených v příloze k této vyhlášce. 3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: a) papír, - modrá barva b) sklo bílé bílá barva c) sklo barevné - zelená barva d) plasty, PET láhve žlutá barva Čl. 4 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně. Místa zastávek a harmonogram svozu bude vždy vyhlášen rozhlasem. Odpady se odevzdávají obsluze svozového vozidla pouze v době, kdy svozové vozidlo stojí v zastávce mobilního sběru nebezpečných odpadů. 2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Za Branou. Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu 1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). 2) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Za Branou. Čl. 6 Shromažďování směsného odpadu 1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou a) typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem 1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 3) Stavební odpad bude odkládán: a) do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou přistaveny a odvezeny za úplatu (na náklady objednatele). Objednávky přijímá úřad městyse Křižanova. b) Se souhlasem Úřadu městyse na řízenou mezideponii dále využitelného (drcení a recyklace) stavebního odpadu v ulici Za Branou. Čl. 8 Závěrečná ustanovení 1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Křižanov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 2/2000 ze dne ) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem starostka Marie Smejkalová místostarostka Jiřina Sýkorová Slovo hejtmana O nutnosti šetřit energii se mluví už dlouho. Ale stále jí spotřebováváme zbytečně moc. Přitom efektivnější využívání energií snižuje výdaje nejen domácností, ale i měst, obcí a výrobních provozů a zároveň je nejlepší investicí pro zlepšení životního prostředí. Náš kraj patří dlouhodobě k nejčistším regionům v České republice. Pro zvýraznění tohoto stavu jsme se rozhodli jako vůbec první region stát se energeticky úsporným krajem. Konkrétním počinem k dosažení tohoto cíle je projekt Vysočina šetří energii, jenž vznikl z iniciativy energetické společnosti E.ON a Kraje Vysočina v roce Portál Vysočina šetří energii je prvním krokem k hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji. Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení měst a obcí a také zemědělských provozů. Druhým krokem pak bude vyhodnocení získaných dat a navržení konkrétních úsporných opatření pro partnery, kteří se do projektu energeticky úsporného kraje zapojí. V dalších etapách se projekt bude věnovat energetické náročnosti veřejných budov a jejímu snížení, efektivnímu a úspornému osvětlení interiérů a dalším oblastem zasluhujícím pozornost. Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni čekáme, co přinesou nové povolební poměry. Někteří s obavami, jiní s nadějemi. Ale za každé politické situace je šetření energií jedním ze základních imperativů. Jde o zájem všech a také o to, aby nebyla i tato důležitá oblast zneužívána pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu bylo nedávno v případě zavádění fotovoltaických panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a bohatí investoři. Na úkor nás všech, kteří to nyní musíme zaplatit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné stavby, jež plodí zisky jen pro vyvolené. Projektem Vysočina šetří energii chceme pomoci také městům a obcím. Ty mohou získat konkrétní návody k opatřením, na nichž vydělají všichni občané. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina Památník sv. Zdislavy průběžná informace Pro ty, co nezaznamenali v tisku nebo v rádiu zprávu ČTK o tom, že Krajský úřad Vysočina schválil příspěvek na náš památník, sděluji, že jde o příspěvek Kč, který bychom dostali na účet v 1. pololetí Hejtman kraje MUDr. J. Běhounek řekl pro ČTK: Mimořádná osobnost sv. Zdislavy, její život a pomoc potřebným mohou být dobrým příkladem i pro dnešní generaci. Symbolický památník je podle mého názoru vhodným způsobem, jak připomenout, že světice pocházela právě od nás z Vysočiny. PhDr. K. Lisá z odboru kultury Kraje Vysočina se vyjádřila, že podporou tohoto projektu přispěje kraj i k propagaci Vysočiny a ke zvýšení atraktivity regionu. Přístup Kraje Vysočina nás velmi potěšil. V neděli 1. září t. r. proběhlo po mši sv., kterou v kostele sv. Václava od 10:30 hod. celebroval pan biskup Mons. Vojtěch Cikrle, na náměstí slavnostní poklepání základního kamene památníku a požehnání místa. Zúčastnily se stovky lidí z místa i z celé republiky. Zazněly projevy faráře P. Mgr. Tomáše Holcnera, architekta Františka Zajíčka, starostky Marie Smejkalové, náměstka hejtmana Ing. Vladimíra Novotného, starosty Velkého Meziříčí Ing. Radovana Necida (za mikroregion) a europoslance Dr. Ivo Strejčka. Zaznamenali jsme o tom zprávy v rozhlasu, v MF DNES, ve Velkomeziříčsku, několikrát ve Žďárkém deníku, v Katolickém týdeníku a novinách Kraje Vysočina.

6 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 Zdroj: Žďárský deník, autor: Deník/Lenka Mašová Je dobře, že se zpráva šíří po celé republice a dokonce i do zahraničí. Šestého září ji převezli potomci rodu Teuberů do Chile a též jedna ctitelka z Nového Zélandu přislíbila příspěvek. Šiřte tuto zprávu také. Náš Křižanov se tak dostane do širšího povědomí, což mu prospěje po všech stránkách. Hýčkejme si naši minulost! Zdroj: Žďárský deník, autor: Deník/Lenka Mašová společenská kronika Za realizační tým Nila Vodičková Narozené děti Z ranní rosy spektra barev, z vůně křehkých růží, přišlo na svět něco krásné, po čem člověk toužil. Od posledního vydání zpravodaje se narodili tito noví občánci Křižanova: Lucie Šiborová, Šimon Chylík, Petr Vitešník, Vendula Vorlíčková, Tereza Urbanová Vážení rodiče, gratulujeme Vám k narození dítěte. Přejeme Vám hodně zdraví, lásky, spokojenosti. Prožijte s ním krásné a radostné chvíle při jeho výchově. Diamantová svatba Manželský svazek se uzavírá s cílem zůstat spolu po celý život a své pozemské bytí prožívat v dobrých i těžkých časech. Zdaleka ne všem párům je dovoleno oslavit diamantovou svatbu. Manželé Stanislav a Anežka Stehlíkovi patří k těm, kteří se mohou ohlédnout za svými šedesáti lety manželství. Vychovali dvě děti, mají čtyři vnoučata a těší se ze šesti krásných pravnoučat. Vážení jubilanti, přejeme Vám ještě hodně let ve zdraví a radosti ze života v kruhu rodiny a přátel. Životní jubilea Krásná životní jubilea v měsíci srpnu oslavili také tito občané Křižanova: Pospíchal Otakar Horníčková Zdenka Chromá Růžena Reichová Marie 91 let 90 let 87 let 86 let Vážení spoluobčané, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu do dalších let v kruhu Vašich blízkých. Odešli z našich řad I slunce zapadá s úsvitem do noci. Kdo teď pouť dokončil, nejde víc pomoci. V měsíci září nás opustila paní Marie Valová ve věku 75 let a paní Štěpánka Svobodová ve věku nedožitých 85 let. Marie Smejkalová kulturní okénko Nový školní rok v ZŠ a MŠ V pondělí 2. září se opět otevřely dveře naší základní a mateřské školy. Do školních lavic základní školy zasedlo 251 žáků, což je opět o 14 méně než v loňském roce. V období tří let je vlivem demografického vývoje celkový úbytek žáků 35 (o 2 třídy). V letošním roce jsme tedy otevřeli 8 tříd na 1. stupni a pouze 5 tříd na 2. stupni. Do naší Duhové mateřské školky bude v letošním roce docházet celkem 88 dětí. Do školní družiny může být přijato nejvíce 90 žáků. S novým školním rokem nastoupila i nově do funkce zástupkyně ředitelky školy paní učitelka Ing. Anna Madroňová. V průběhu loňského školního roku jsme se snažili z peněz určených na provoz opět alespoň trochu zmodernizovat zařízení ve škole. V lednu jsme nainstalovali nové termostatické ventily ke všem radiátorům. O jarních prázdninách jsme do třídy 1. stupně nechali zabudovat nové vestavěné skříně. Největší investice a opravy si vlivem stáří vyžádalo vybavení školní kuchyně. Rozbila se nám myčka, proto jsme museli požádat zřizovatele o otevření investičního fondu a za Kč jsme koupili myčku novou. Opravili jsme konvektomat, podružný rozvaděč a nefunkční zásuvkový okruh ve školní jídelně, abychom mohli žákům poskytovat nápoje prostřednictvím vířiče. Dále jsme pořídili novou lednici a velkou elektronickou váhu, opraviii osvětlení v kanceláři vedoucí školní jídelny. Výdejnu mateřské školy jsme vybavili novými příbory, talíři a hrnky. Dětem ve školní družině jsme pořídili alespoň částečně nový školní nábytek (stoly a židle). Vymalovali jsme lehárny v mateřské škole a opravili některé prvky v její zahradě, zakoupili jsme nová pískoviště, při jejichž instalaci pomáhali panu školníkovi i pracovníci městyse, kterým bych chtěla touto cestou za jejich pomoc po celý loňský školní rok poděkovat. Největší rekonstrukce proběhla o hlavních prázdninách. Díky vedení městyse a zastupitelů byla po dlouhých letech zrekonstruována značným stářím poznamenaná 4 sociální zařízení v budově 2. stupně. Jsme pyšní na velmi moderní WC v budově školy, jejichž součástí je i invalidní WC a bezdotykové baterie. Doufáme, že si tohoto vybavení žáci budou vážit a nebudou nový majetek ničit. Z rezervního fondu jsme v prázdninách nechali opravit osvětlení 4 tříd 1. stupně a tyto třídy jsme vymalovali. Velkým překvapením pro děti z mateřské školy bylo, že ve třídě Motýlků na ně čekalo nové vnitřní hřiště se skluzavkou, které jsme získali za velmi výhodnou cenu díky zastupitelce Lence Kamanové. Městys uvolnil i Kč na rekonstrukci výdejových okének ve školní kuchyni včetně nových nerezových komponentů. Děkujeme, že po dlouhých letech můžeme vydávat dětem polévku

7 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 kalendář akcí DIVADLO Jupiter club Velké Meziříčí info též na :30 MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ hrají: I. Hütnerová, M. Dolinová, D. Suchařípa, vstupné: 300 Kč :30 BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ hrají: J. Obermaierová, O. Navrátil, M. Hudečková, J. Jurištová a další Městské divadlo Ždár nad Sázavou :00 NA KOUZELNÉM PALOUČKU nedělní pohádka účinkuje loutkoherecká skupina LOUDADLO, vstupné: 80 Kč :00 DÍVČÍ VÁLKA hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Sandra Pogodová, Milan David, Jaroslav Sypal, Petr Martinák, Evžen Hájek, Pavel Novotný, Martha Olšrová, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík a další, vstupné: 380/ 330 Kč TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS :00 KONCERT V KAPLI SV. BARBORY V KŘIŽANOVĚ PETR LINHART písničkář nálad a tajemství Sudet :00 IVA BITTOVÁ - ČIKORI koncert JC Velké Meziříčí, vstupné: 250 Kč dospělí, 180 Kč děti, studenti a senioři VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA areál Klubu chovatelů Křižanov POUTNÍ SLAVNOST SV. VÁCLAVA KŘIŽANOV :00 4 TET koncert DK Žďár nad Sázavou, vstupné: v síti Ticketportal 450/ 430/ 410 Kč, v předprodeji DK 430/ 410 Kč :00 LADISLAV MARIA WAGNER - DOTEKY vernisáž výstavy, Výstavní síň muzea na zámku Velké Meziříčí, výstava potrvá do , SO, NE hod. a hod., pracovní dny pouze předem objednané skupiny (min. 15 osob) :00 MIROSLAV DONUTIL CESTOU NECESTOU one man show, Městské divadlo Žďár nad Sázavou, vstupné: 380/ 330 Kč (balkon) :00 DAVID EVANS blues, Jazzmine club Žďár nad Sázavou, vstupné: 200 Kč :00 SCREAMERS travesti show, Městské divadlo Žďár nad Sázavou, vstupné: 260 Kč do VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LUĎKA PETRÁŠE, fotografa z Vysokého Mýta, Pizzerie Gulliver Velké Meziříčí :30 TOMÁŠ PFEIFER SPOLEČNÁVĚC koncert rozezní se zde starodávný nástroj Vodnářský zvon, Městské divadlo Žďár nad Sázavou, vstupné: 160 Kč dospělí, 120 Kč děti, studenti, senioři :00 SHARON LEWIS A GROOVE Městské divadlo Žďár nad Sázavou nebo Café u Tety Hany, vstupné: 200 Kč :00 JIŘÍ ČERNÝ moderním okénkem a ne dveřmi. Paní starostce a rovněž i místostarostce děkuji za velmi úzkou spolupráci, zájem o školu a snahu něco se současným stavem budovy školy udělat. Z peněz z projektu EU Peníze školám jsme zakoupili další 2 interaktivní dataprojektory včetně plně magnetických tabulí na pylonech a vybavili školu dalšími novými učebními pomůckami. Rozšířili jsme počítačovou učebnu o další 3 stanice, zakoupili jsme 2 nové počítače pro učitele a k výuce přírodovědných oborů jsme pořídili i vizualizér. Všem žákům školy, dětem v mateřské škole, všem svým kolegům a provozním zaměstnancům a dále i rodičům přeji klidný nový školní rok. Na závěr bych chtěla učinit velké poděkování. V rámci oslav 60. výročí založení školy nás poctil kromě ostatních bývalých zaměstnanců i pan učitel Lubomír Kočvara, který splnil to, co slíbil: v únoru přivezla zásilková služba do školy 2 nové elektronické klavíry (z toho jeden přenosný). Za tento dar jménem všech pracovníků školy mockrát (mému bývalému panu učiteli) děkuji. Pozn. Všechny aktuální iformace o dění ve škole včetně fotografií z modernizace budovy jsou dostupné na webových stránkách školy Hana Koudelová, ředitelka školy Malují pro svou radost a potěšení Množství obrazů, vystavených na uspořádané výstavě svědčí o tom, kolik zdejších umělců bylo inspirováno krásou naší krajiny, našeho domova. Důkaz o tom najdete i v úryvku z knihy Václava Kaplického z roku Přečtěte si ho a připomeňte si při tom slova písně "...jak je krásně u nás doma..."

8 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 8 HANA HEGEROVÁ poslechovka, Městské divadlo Žďár nad Sázavou, vstupné: 120 Kč :30 TEAM UNPLUGGED 2013 koncert P. Habery a kapely Team, DK Žďár nad Sázavou, vstupné: v síti Ticketportal 490 až 990 Kč, v předprodeji DK 610/ 590 Kč do VÝSTAVA ŠÁLEK LAHODNÉHO MOKU Výstavní síň muzea na zámku Velké Meziříčí, SO, NE hod. a hod., pracovní dny pouze předem objednané skupiny (min. 15 osob) :00 NA STOJÁKA ŽIVĚ! DK Žďár nad Sázavou, vstupné: 250 Kč, v předprodeji 210 Kč :00 ROBERT VANO beseda, Café u Tety Hany Žďár nad Sázavou, vstupné: 200 Kč :00 WABI DANĚK koncert, Městské divadlo Žďár nad Sázavou, vstupné: 250 Kč KATEŘINSKÝ JARMARK sokolovna Křižanov :00 MICHAL PAVLÍČEK koncert, Městské divadlo Žďár nad Sázavou nebo Café u Tety Hany, vstupné: 250 Kč :00 KRISTÍNA koncert, Městské divadlo Žďár nad Sázavou, vstupné: 250/ 190 Kč :00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU TANEČNÍ ZÁBAVA hraje kapela Accort, pořádá SDH Křižanov 14 a VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ pořádá Vodotrysk Káč.eR Když se Honza blížil ke Křižanovu, uviděl na skládací židličce sedět staršího muže, majícího na kolenou školní rýsovací prkno. Patrně něco kreslil nebo maloval. Ze zvědavosti k němu Honza zašel a zeptal se ho, může-li se podívat na jeho práci. Muž obrátil ke zvědavci hustě zarostlou tvář a řekl dost nevrle: Dívej se, chlapče, raději kolem sebe. Cožpak někdo může tu krásu zachytit štětcem nebo tužkou na papír? Přesto Honza se podíval na práci starcovu. Byl značně překvapen. Malíř, aniž si co napřed předkreslil tužkou, maloval hned štětcem lacinými školními vodovými barvami. Začínal oblohou temně modrou barvou, v níž ponechal několik bílých skvrn, které měly představovat bílé mráčky, ačkoli ve skutečnosti po nich nebylo ani stopy. Šedou barvou naznačil obrysy kopců a jí také použil na hladiny rybníků. Malíř měl pravdu; to, co zatím namaloval, ani v nejmenším se nepřibližovalo skutečnosti. Honza nevěděl, co by řekl, nechtěje se dotknout malíře. Zdá se, že nejsi zdejší, pravil starý muž. Ne, jsem v tomto kraji poprvé, ale velmi se mi tu líbí! Řeknu ti, že tu je nejpůvabnější krajina, kterou jsem poznal, pravil zvolna malíř. Pravda, bída se tu pere s nouzí, ale jaká tu krása! Jenže té se nikdo nenají! Vy jste z Křižanova? Ne, já jsem rodákem z jedné vesnice od Nového Města, ale teď bydlím v Meziříčí. Jsem bývalý ajznpoňák, teď už jsem v penzi. Nejsem žádný školený malíř, znám jen to, co jsem pochytil na měšťance. Maluji, jak dovedu, pro svou radost a potěšení. Muž měl dost hrubé ruce, zvyklé na těžkou práci, v malování se Václav Kaplický/ Od města k městu Za Ořechovem se jako obrovské zrcadlo leskl nádherný rybník. Rybník! Jak dlouho již neviděl pořádný rybník? Najednou si uvědomil, že sebekrásnější krajině bez rybníka něco chybí. Dlouho se nerozmýšlel, rozběhl se k rybníku, svlékl se a skočil do chladné vody. Teprve, když ho roztřásla zima, vylezl z vody, osušil se a vytáhl mapu, aby se orientoval, kde vlastně je, a aby se rozhodl, kam půjde. Zjistil, že má na vybranou buď do Velkého Meziříčí, nebo do Žďáru, nebo konečně do Nového Města na Moravě. Vracet se do Meziříčí se mu nechtělo, jít do Nového Města znamenalo zacházku, půjde tedy do Žďáru, odkud není daleko do Borové, rodiště Karla Havlíčka Borovského. Z Borové je pak blízko do Přibyslavě, kde skonal Jan Žižka z Trocnova. Plán byl tedy hotov, zbývalo již jen zjistit stav financí. Kupodivu, za těch několik dní, jež pobyl u Láblerovy společnosti, hodně ušetřil. Ze svých peněz neutratil nic, naopak ještě dost vydělal, takže si připadal bezmála jako boháč. To ho naplnilo takovou radostí, že ještě jednou skočil do rybníka. Když se osušil a oblékl, vesele vykročil. doopravdy příliš nevyznal, ale místo si dovedl vybrat výborné. Josef Navrátil byl původně malířem pokojů, a jaké dílo po sobě zanechal! řekl Honza. Železničář se usmál: Já žádného Navrátila neznám. Maluji, jak dovedu. Ostatně tady maluje kdekdo. Snad si o to říká zdejší krajina na moravské i české straně. Možná také, že to dělá zdejší vzduch a světlo, jak mi říkal jeden pán z Brna já nevím. Ale dřív to tu takové nebývalo. V tomto kraji se kdysi dolovalo zlato a stříbro, později železná ruda a v hutích se z ní tavilo železo. Kde tu kopneš, přijdeš na rudu. Ještě můj dědýnek kopal rudu v Přibyslavicích na dole Antonín. Na Žďársku, Novoměstsku a na Jimramovsku, všude byly doly, hamry a vysoké pece. V Sklenářově, Německém, Telecím, v Bystřici, Kadově, Fryšavě, Jívové, Křižanově i jinde. Byly doby, kdy železo z našeho kraje bylo nejhledanější a vyváželo se i do Vídně Honza byl velmi překvapen; nikdy neslyšel, že by se na moravské straně Vysočiny kopala železná ruda. A proč dolování ustalo? zeptal se. Podívej se kolem sebe. Všude uvidíš dost lesů, ale jsou to mladé lesy. Původní staré lesy byly vykáceny, protože ruda se tehdy tavila jen pomocí dřevěného uhlí. Snad si dovedeš představit, kolik bylo třeba dřeva k vypálení metráku železa. Jak řídly lesy, stoupala drahota uhlí, které při výrobě železa dělalo největší položku. Hutím se přestalo dařit Proč se nepoužívalo kamenného uhlí? Jeho dovoz z Ostravy po nápravě byl by přišel ještě dráže. Musíš vědět, že železnice ze Studence do Křižanova byla otevřena až

9 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 r a trať z Brna do Křižanova přes Žďár do Německého Brodu až v letech To byl hlavní důvod, proč hutnictví a dolování tu zaniklo. Pro celý kraj to byla hrozná rána, tehdy se mnoho lidu odtud vystěhovalo, ale i ti, kteří zůstali, jen živořili, však ani teď se tu nikomu dobře nedaří, kdo může, odchází Ale je tu překrásně! To je jediné, co tu zůstalo. A dřívější lidé si té krásy vážili, třeba se jí nemohli najíst. Zajdeš-li do některé chalupy, skoro v každé najdeš na stěnách mnoho obrázků, hlavně malovaných na skle. Jinde nic takového nenajdeš. Nad rybníkem se vznesl do výše čáp. Vidíš, i těch tu ubývá, vzdychl starý muž. Podívej se, jak těžce kormidluje křídly. Já se raději dívám na čápa, když stojí na jedné noze na kraji rybníka. Hodinu se vydržím na něj dívat. Železničář se chopil štětce, aby pokračoval ve své práci; Honza si uvědomil, že ho okrádá o čas. Rozloučil se s ním a vykročil ke Křižanovu. Bylo to pěkné městečko s krásným zámkem, pěkným kostelem, a dokonce i s pivovarem. Honza si tam koupil chléb a slaninu a nezdržuje se pokračoval v cestě do Jívového. Kraj byl stále půvabnější; roztroušené rybníčky, staré, osamělé stromy na křižovatkách polních cest, většinou lípy a břízy, v dálce lesy. A výhledy do dálky jeden lepší než druhý. (úryvek z knihy V. Kaplického Od města k městu /K. Suchánková) Výstava v Křižanově V sobotu 31. srpna uspořádalo občanské sdružení Vodotrysk v sále sokolovny výstavu obrazů a publikací věnovaných Křižanovu. Organizátorům akce se podařilo vystavit více jak sto obrazů a skic malířů amatérů, kteří měli nebo mají nějaké vazby k našemu městečku. Výstava byla slavnostně zahájena ve 14 hodin. Úvodní projev pronesl Ondřej Nagy, předseda Vodotrysku. Ocenil práci umělců amatérů a poděkoval všem, kteří na výstavu zapůjčili své obrazy. Po něm oslovila všechny přítomné paní starostka Marie Smejkalová. O historii pak krátce promluvila Eva Nagyová a na závěr zazpívala dvě lidové písně Eva Hammerová. Po společném přípitku se návštěvníci rozešli po sále, aby si prohlédli vystavené exponáty. Na výstavě bylo možné vidět díla Ladislava Valíka, Ladislava Hrubého, Jana Kováře, Štefana Parajky, Eduarda Uhlíře, Františky Skryjové, Blanky Vytlačilové, Terezy Sýkorové, MgA. Andrey Stehlíkové a Libora Gini. Návštěvníci výstavy obdivovali divadelní oponu, kterou si pořídili členové Tělocvičné jednoty Sokol Křižanov v roce Na stolech byly rozmístěny publikace o historii Křižanova a také beletrie Ladislava Valíka včetně monografie jeho díla s názvem Až zaschnou barvy. Zařazeny byly i publikace, pojednávající o historii okolních obcí, např. Svin a Dobré Vody Ing. Karla Hromka, dále Pikárce, Velkého Meziříčí, Velké Bíteše a další zajímavosti našeho regionu. S výstavou esteticky ladila květinová aranžmá Marty Nagyové. Organizátoři výstavy připravili pro všechny i drobné pohoštění. Myslím, že všechny překvapil rozsah výstavy a také to, kolik lidí z Křižanova se zabývalo a zabývá výtvarným uměním. Jejich díla nejsou sice vystavena v předních galeriích, ale mají své místo v našich domovech a našich srdcích, protože pocházejí z nás a od nás a malují podle nás a pro nás. Za to jim patří naše poděkování. Výstava je další z kulturních akcí Vodotrysku a byla uskutečněna v rámci projektu Jsem umělec. / Jsem Křižanovák, který podpořila Nadace Vodafone ČR. Finančně ji podpořil také městys Křižanov. Stojany a panely zapůjčila ZŠ a MŠ Křižanov, ZUŠ Velké Meziříčí, Auto Dobrovolný Velké Meziříčí a rodina Sýkorova. Obrazy na výstavu poskytli Dagmar Chmelíčková, Jan Kovář, Štefan Parajka, Štefan Němec, Gabriela Vávrová, Eva Nagyová, Marie Smejkalová, Stanislava Čarková, Tereza Sýkorová, Růžena Šiborová, Andrea Stehlíková, Martina Schmidová, Milena Příhodová, Marta Krčová, rodina Dvořákova, rodina Kejdova, sestry Hladíkovy a městys Křižanov. Současně s výstavou proběhlo v areálu za sokolovnou i Rozloučení s prázdninami. Dětem se pochopitelně nejvíc líbil nafukovací hrad, ale hojně navštěvovaly i ostatní lákadla dětského hřiště. Spolu s pohoštěním, které Vodotrysk návštěvníkům připravil, jsme prožili slavnostně laděné letní odpoledne, kterému přálo i počasí. Ondřej Nagy Jablečný koláč hobby koutek Těsto: 275 g hladké mouky smícháme s 1 rovnou lžičkou prášku do pečiva, prosejeme na vál a uprostřed uděláme důlek. Do něj dáme 60 g cukru, 1 balíček vanilkového cukru, sůl a 1 bílek; s částí mouky zpracujeme na hustou kaši. 175 g studeného másla nakrájíme na kousky a spolu s ½ kelímku zakysané smetany vytvoříme kaši. Zakryjeme ji moukou směrem od středu všechny přísady rychle zpracujeme na hladké těsto. Těsto dáme na 2-3 hodiny do chladu. Náplň: 1 ¼ kg jablek oloupeme, nakrájíme na čtvrtky, vyřízneme jádřince a nakrájíme na plátky. Jablka smícháme s 2-3 lžícemi cukru a mletou skořicí. 2/3 těsta rozválíme, těstem vyložíme vymaštěnou formu na koláč. Smícháme 3 lžíce mletých mandlí se 2 lžícemi strouhanky. Směsí posypeme těsto a položíme na něj plátky jablek. Zbytek těsta rozválíme na plát velký jako povrch formy. Okraje těsta potřeme vodou, plát položíme na náplň a dobře přimáčkneme. Na několika místech propíchneme vidličkou a formu vložíme do předehřáté trouby. Asi po 20 minutách pečení smícháme ½ kelímku zakysané smetany s 1 žloutkem a směsí potřeme koláč. Povrch koláče posypeme ještě 1 lžící skořicového cukru a 40 g oloupanými mandlemi nakrájenými na nudličky. Pečeme celkem asi 50 minut. Jablečné čatní 1 ½ kg jablek oloupaných a nakrájených najemno, 500 g cibule nakrájené najemno, 255 g cukru, ½ šálku vody, 2 lžíce nasekaného zázvoru, 1 lžička mleté skořice, 3 červené čili papričky, ½ lžíce soli, 1 ½ šálku octa. Všechny přísady smícháme a přivedeme k varu. Na mírném ohni vaříme, dokud čatní nezhoustne. Poté plníme do sterilizovaných sklenic, označíme a před otevřením necháme tři měsíce uležet. Toto čatní můžeme podávat s teplým i studeným vepřovým

10 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 masem nebo šunkou. Rovněž se hodí do masových nebo sýrových sendvičů. K. Suchánková časy dávno minulé A léta běží... Manželé Pávkovi bydleli v malém domku na Benátkách (z té strany, kde je dnes parkoviště). V květnu 1945 jim do domku padla bomba a úplně jej zničila. To byla další rána, která je postihla. Pávkovi pak bydleli v podnájmu u pana Aloise Chyby na Meziříčské ulici a poté se přestěhovali do jednopokojového bytu k Havlíčkovým (na rohu Budína a Masarykova náměstí). Děti neměli. Po válce Ondřej Pávek opět učil žáky 5. tříd křižanovské školy až do svého odchodu do důchodu. Často jsme ho pak vídali, jak jde opřený o hůlku s malou kárkou přes náměstí na svou zahradu ke hřbitovu. O. Pávek působil dlouhé roky jako knihovník Veřejné obecní knihovny Čechovy. Knihovna, kde působil, byla nejprve umístěna na radnici, kde je dnes květinová síň, v roce 1951 byla přestěhována do 1. patra kulturního domu (Katolický dům). Knihovníkem byl až do roku Knihy se půjčovaly 1 kus za 50 haléřů a nevrácené knihy pan Pávek tvrdě vymáhal. Sám byl akorátní a svědomitý a totéž vyžadoval od druhých. Kromě toho se Ondřej Pávek veřejně angažoval v TJ Sokol Křižanov. Byl jejím dlouholetým a obětavým členem. Pro své zranění sice nemohl aktivně cvičit, věnoval se tedy práci organizátorské. Byl dlouholetým členem výboru TJ Sokol a také jeho jednatelem. Pracoval ve vzdělavatelském odboru, pomáhal při nácviku divadelních her a akademií jako režisér. Eva Nagyová historie Na hřišti u Kozlova. Poznáte je? žili mezi námi Chudý touží po bohatství a bohatý po ráji, moudrý ale touží po pokoji v duši. Svámí Ráma Ondřej Pávek Narodil se v Křižanově, zemřel také v Křižanově. Jako nadaný student vystudoval pedagogickou školu. V Křižanově působil na zdejší škole jako učitel 1. stupně, později se stal řídícím učitelem. Vyučoval převážně žáky 5. tříd. Byl náročný a přísný, ve svých hodinách vyžadoval kázeň, zároveň však hodně naučil. V českém jazyce byly pověstné jeho diktáty, které se psaly pravidelně dvakrát týdně, klasifikoval je přísně, ale výsledky se dostavily. Žáci pana řídícího, jak jsme mu říkali, pravopis ovládali. Za I. světové války v letech byl ve válce, byl raněn do nohy, procestoval celou Ukrajinu a Rusko. Koncem války vstoupil do řad legionářů. Stal se členem Československé obce legionářské. Po okupaci naší vlasti na počátku II. světové války musel však jako legionář ze školy odejít. Jeho žáci vzpomínali, jak se s nimi loučil se slzami v očích. Nebylo divu byl ženatý, manželka nebyla zaměstnaná, tehdy totiž ženy ani neměly kde pracovat. Historie křižanovského hasičského praporu V roce 1871 založili křižanovští nadšenci Dr. Jan Melichar a učitelé Jan Mezník a Jan Mohelský sokolskou jednotu. Vznikla jako druhá na Moravě hned po Brnu. 28. července 1871 byla konána slavnost založení Sokola. Slavnostním řečníkem byl Dr. Helcelet, sokolský starosta z Brna a dcera Dr. Melichara Anna. Hrála hudba kapelníka Záruby. Slavnost byla hojně navštívena diváky z širokého okolí a co je zajímavé, byl na ní prodáván k té příležitosti ražený peníz. Tato jednota trvala pouze tři roky. V roce 1874 její činnost okresní hejtman zakázal a jednota byla rozpuštěna. Členové jednoty přešli do nově vytvořené hasičské jednoty a to i s praporem. A tak máme v Křižanově jednu zvláštnost. Hasičský prapor, který se dodnes uchoval a je uložen v hasičské zbrojnici, je vlastně sokolský. Také žerď je původní a je na ní jako ozdoba vytepán kovový sokol. Eva Nagyová Historie fotbalu v Křižanově Kopaná a další míčové hry se začaly v Křižanově neorganizovaně hrát po první světové válce. Šlo však spíš o zpestření prostných cvičení, která byla prováděna v místním Sokole i v Orlu. Tehdy měli Sokoli hřiště za Horním Městem. Po vystavění sokolovny v roce 1931 si vybudovali hřiště za sokolovnou a bývalé cvičiště prodali zvěrolékaři MVDr. Vávrovi na stavbu rodinného domku (dnes Dohnalovi). Obě tato hřiště měla jednu nevýhodu a sice malé rozměry pro kopanou. Proto čas od času zajížděli křižanovští fotbalisté (převážně na kolech) do jiných obcí, kde sehráli přátelská utkání. Duší těchto zájezdů a akcí byl tělocvikář a výborný sportovec Josef Sklenář, který však sám měl raději házenou. Dobrá kopaná se v Křižanově hrála za II. světové války. Tehdy mnoho zábav nebylo a sport lidi sdružoval. Kopaná se v těch letech hrála pravidelně. Hrálo se většinou na poli pana Heraleckého u Kozlova. Zde byly pořádány turnaje, na které se sjížděla mužstva ze širokého okolí. Jezdilo se k nim převážně na kolech nebo na povozech tažených koňmi. Dobrým rádcem křižanovským fotbalistům byl Láďa Hrubý, ligový hráč brněnské Slavie a před válkou i československý reprezentant. Organizačně v té době kopanou

11 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 11 zajišťoval především Limbert Hemmer. Z hráčů můžeme připomenout Karla Dlouhého z Velkého Meziříčí, bratry Helísky, Jiřího Hrona, Miloše Slabého, Milana Poláka, Karla Pelánka, Josefa Svobodu, Limberta Hemmera, Richarda Kučeru a řadu dalších. Po skončení války se hrálo dva roky na místě dnešního nádraží, kde vznikla vybagrováním příhodná plocha i s přírodními tribunami. Poté se na tři roky fotbal v Křižanově odmlčel. Hráči se většinou rozešli a na místě hřiště začala růst stavba železničního nádraží. V roce 1950 se dalo dohromady úplně nové družstvo a v letech se v Křižanově hrála dobrá kopaná. Tehdy bylo s pochopením náčelníka letiště Františka Tichého vybudováno hřiště na letišti. Nejprve se tři roky hrálo u hangáru a potom až do roku 1958 se používala plocha u státní silnice, přičemž se branky musely po každém utkání rozebrat a složit. K utkáním na hřišti soupeřů se jezdilo většinou traktorem Z15 náležejícím JZD Kozlov nebo nákladním autem pana Václava Káni. V letech byl organizačním vedoucím mužstva Stanislav Holánek, v letech pak Rudolf Šalbaba. K hráčům, kteří v tomto období oblékali dres křižanovského družstva, patřil Jaroslav Sochor, Josef Křištof, L. Dvořák, Josef Dvořák, Jan Špárník, Václav Holánek, Luboš Sklenář, Karel Koza, Mirek Hladík, Mirek Pospíchal, Antonín Musil, Zdeněk Svačinka, Jan Krča. Ze starších hráčů to byl Miloš Slabý, Jan Holánek, Josef Vácha, Jaroslav Vácha, Karel Valík, z Kadolce Josef a Jan Královi, Josef Milota, Václav Karásek, František Bojanovský a řada dalších. V roce 1959 odešla z mužstva většina hráčů za zaměstnáním, do škol, někteří již zestárli, hřiště na letišti nebylo obnovováno a fotbal se v Křižanově na deset let odmlčel. Podle materiálu Stanislava Holánka zpracovala Eva Nagyová sportovní okénko Výsledková listina turnaje VOLEJŠOU místo Šufani Mostiště 2. místo Chlumek 3. místo Křižanov 4. místo Pustiměř 5. místo Bobrová Fotbalový podzim odstartoval novou sezónu Nový fotbalový ročník je tu a k prvnímu ohlédnutí, jak naše týmu vstoupily do sezóny, nám z velké části přispěli sami trenéři. Za A-mužstvo hodnotí přípravu a vstup do sezóny hlavní trenér Jan Fňukal: Přípravu na podzimní část sezóny jsme zahájili 12. července a v jejím rámci jsme sehráli 3 přátelská utkání, ve kterých jsme porazili Bory a Vrchovinu B a prohráli v Rozsochách. Náš tým posílil Zdeněk Veselý z FC Velké Meziříčí a s kariérou aktivního hráče se rozloučil Petr Pálka, jeden z posledních hrajících členů křižanovské,,zlaté generace, které se podařilo mužskou kopanou našeho klubu posunout o 3 výkonnostní třídy vzhůru. Na soupisku zraněných hráčů přibyl Martin Petr a v rezervním mužstvu po zranění začínají T. Horníček a M. Láznička. Vstup do sezóny se nám příliš nevydařil, a to především vinou velké fluktuace hráčů. V každém mistrovském zápase nám z pracovních, osobních, zdravotních důvodů nebo kvůli odjezdu na dovolenou chyběli 3 4 hráči základní sestavy. V některých zápasech nás srazily hloupé chyby a scházel i kousek sportovního štěstí. Věříme, že až se sestava stabilizuje, naše výkonnost půjde opět nahoru a posuneme se v tabulce do vyšších pater (pozn.: 5 utkání = 1bod)." Rezervní tým,,béčko" se po loňském sestupu bude nyní utkávat s mužstvy ze IV. třídy. Po odstoupení trenéra M. Šoukala se týmu ujal řadový hráč (aktuálně v pozici zraněných) Leoš Burian. Pod jeho taktovkou se budou naši chlapi snažit o co nejrychlejší návrat do vyšší soutěže. Tento cíl se jim v prvních třech utkáních podařilo splnit na 100%. Dokázali třikrát zvítězit a usadili se tak na prvním místě tabulky Dorost dostal důvěru a byl přihlášen opět do krajské soutěže I. B třídy. Po loňské premiéře a konečném 10. místě budou chtít mladí kluci svoji pozici v každém případě vylepšit a zúročit tak některé zkušenosti a znalost soupeřů z prvního ročníku. Ze tří zápasů získali jen jednu výhru na domácí půdě s čistým kontem v poměru 3:0. Naopak z hostujících trávníků se jim nepodařilo urvat žádný bod a jejich skóre bylo vždy s větším rozdílem. Kategorii mladších žáků popisuje trenér Ivo Klimeš: Do nového ročníku jsme nastoupili posílení o 7 hráčů z přípravky (ročník 2002). Dále se nám podařilo získat 4 kluky z Velkého Meziříčí, kteří k nám v letní pauze přestoupili. Celkem máme tedy 16 mladších žáků. Trénujeme 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 hod. Také jsme umožnili dvěma našim hráčům vyzkoušet přes střídavý start vyšší soutěž ve Velkém Meziříčí. Naším cílem je získat co nejlepší umístění v tabulce mladších žáků 7+1 skupiny B, kde se hraje nový čtyřkolový systém, tzn. s každým soupeřem se utkáme 2x na podzim a 2x na jaře. Bohužel tento záměr se nám na úvod podzimu příliš nevydařil, a to když jsme v prvním utkání podlehli v Křoví 5:3 a doma jsme prohráli s Rožnou 2:0. První bod jsme získali v sobotu na hřišti Štěpánova za remízu 1:1. Věřím, že se naše výkony v průběhu podzimu zlepší a budeme atakovat vrchní příčky tabulky, jak jsme si na začátku sezóny kladli za cíl." Přípravka zde nám aktuální dění v týmu popisuje hlavní trenér Jiří Nobicht: Náš první prázdninový trénink se uskutečnil 13. srpna. Vzhledem k tomu, že spousta dětí byla ještě na prázdninách nebo někde na dovolené, moc se nás nesešlo. Ke konci prázdnin se naštěstí počet dětí na tréninku zvýšil na běžný počet. Děti bohužel přes prázdniny asi míč moc neviděly, což bylo znát na trénincích. Spoustu základů, které se předtím naučily, zapomněly, a proto jsme je museli začít učit znovu. Pokud totiž děti nebudou alespoň chvílí kopat do balónu i doma a hned po škole si některé sednou k počítači, pak je naše dobrovolná práce mnohdy zbytečná a nás trenéry to stojí spoustu úsilí a trpělivosti. Novou sezónu jsme zahájili domácí prohrou a venkovní remízou, v tabulce máme tedy prozatím jeden bod. Doufejme, že se nám bude dařit a počet bodů se zvýší. Protože se některé děti odhlásily, a to z dlouhodobých zdravotních důvodů anebo z momentálního nezájmu o fotbal, počet dětí se snížil. Naši základnu jsme se proto opět rozhodli rozšířit. Uskutečnili jsme nábor, který se konal 10. a 12. září na fotbalovém hřišti. Zúčastnilo se ho několik dětí, a pokud jim zájem vydrží, bude mládežnická základna o několik nadějných fotbalistů širší. Aktuální výsledky, tabulky, střelce a aktuality v klubu můžete sledovat na našich webových stránkách David Nobicht

12 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Křižanovský triatlon ročník poř. start. číslo příjmení, jméno bydliště plavání kolo běh čas I. čistý čas II. čistý čas III. čistý Kategorie: muži let 1 5 Doležel Zdeněk Velké Meziříčí 0:16:50 0:16:50 1:40:00 1:23:10 2:25:20 0:45: Rohovký Michal AT Křižanov 0:20:05 0:20:05 1:47:10 1:27:05 2:37:30 0:50:20 Kategorie: muži let 1 11 Procházka Milan TJ Spartak Třebíč 0:17:00 0:17:00 1:34:00 1:17:00 2:08:56 0:34: Šťáva Petr Triclub Jihlava 0:17:25 0:17:25 1:34:00 1:16:35 2:13:25 0:39: Florián Radim Brno 0:18:20 0:18:20 1:43:30 1:25:10 2:20:40 0:37:10 Kategorie: muži nad 50 let 1 2 Ševčík Luděk JPK Aksis Jihlava 0:17:50 0:17:50 1:37:30 1:19:40 2:17:45 0:40: Sýkora Miroslav AT Křižanov 0:22:05 0:22:05 1:51:20 1:29:15 2:39:25 0:48:05 1 Grym Ivan Křižanov 303 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kategorie: ženy let 1 9 Sýkorová Tereza AT Křižanov 0:20:20 0:20:20 1:38:25 1:18:05 2:26:30 0:48: Koutná Zuzana Pustiměř 229 0:16:35 0:16:35 1:42:55 1:26:20 2:35:50 0:52:55 Kategorie: ženy mužskou trať 1 6 Floriánová Veronika Brno 0:16:00 0:16:00 1:43:45 1:27:45 2:28:50 0:45:05 Děkujeme sponzorům za podporu závodu. KŘIŽANOVSKÝ ZPRAVODAJ. Vychází pro oblast Křižanov a Bojanov, min. 4 x ročně. Vydavatel je městys Křižanov, IČ , Benešovo nám. 16, Křižanov. Náklad 550 ks. Evidenční číslo MK ČR E Šéfredaktorka: Marie Smejkalová, tel.: , Redakce, příjem inzerce: Jiřina Sýkorová, tel.: , Tisk APIS PRESS s. r. o., Třebíč. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. (Káč.eR Kateřina Rousová, J.Sýk.- Jiřina Sýkorová). Příští uzávěrka je Distribuci zajišťuje Česká pošta a.s. pobočka Křižanov.

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen. VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. Poděkování členkám klubu důchodců SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 3. 6. 2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník zprávy ze zastupitelstva Zdravím Vás, vážení občané, v krásném

Více

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU

10/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU 10/2013 POČÁTKY JSOU NEJEN V SERIÁLU, ALE I VE VESMÍRU Astronomové z jihočeské Kleti se dlouhodobě věnují výzkumu tzv. malých těles sluneční soustavy - planetek a komet, včetně planetek křižujících dráhu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

číslo 7 vydáno 13. července 2005 cena 5 Kč PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

číslo 7 vydáno 13. července 2005 cena 5 Kč PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz Polická Základní umělecká škola slaví v tomto roce své patnácté narozeniny. Každý člověk slavící nějaké výročí, hledá způsob, který přinese radost nejenom jemu samotnému, ale i těm, které má rád. Naše

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 www.zdirec.cz Cena 5, Kè PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 Tichý čas Vánoc Sen o bílých Vánocích je snad v každém z nás koledy a cinkot zvonků se tiše nesou krajinou, a sněží, sněží, sněží Bílá barva

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 14.8.2009 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Narozeniny nejstarší občanky Křižanova

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Úklid sněhu zabral stovky hodin

Úklid sněhu zabral stovky hodin Založeno roku 1919 13. ledna 2010 Ročník XXI. číslo 2 Cena: 12 Kč Divadelní představení Veřejné oko velký sál Jupiter club Velké Meziříčí, Náměstí 17, 13. 1. 2010 v 19.30 hodin. Jednotlivé vstupenky jsou

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Nádvoří zámku patřilo veteránům Založeno roku 1919 24. června 2009 Ročník XX. číslo 25 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Setkání harmonikářů Výletiště ve Lhotkách Sobota 27. června 2009 od 15 hodin Více strana 8 Koncert Renaty a Igora Ardaševových

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 27.10.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Podzimní splín úvodník Jeden den to ještě bylo

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více