Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2010/2011 ŠKOLNÍ TAMTAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2010/2011 ŠKOLNÍ TAMTAM"

Transkript

1 Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2010/2011 ŠKOLNÍ TAMTAM

2 ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE KONFERENCE O DOBROVOLNICTVÍ / THE CONFE- RENCE ON VOLUNTEERING / KONFERENZ ÜBER DIE FREIWILLIGKEIT ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNIC- KÝCH OBORŮ / IMPROVING CONDITIONS FOR TE- ACHING TECHNICAL SUBJECTS / VERBESSERUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT DER TECHNISCHEN FÄCHER ŠKOLNÍ PARLAMENT U OMBUDSMANA / SCHOOL PARLIAMENT VISITING OMBUDSMAN / SCHULPAR- LAMENT BEIM OMBUDSMANN ZVEME VÁS DO DENNÍHO CENTRA! / WELCOME TO THE DAY CENTRE! / EINLADUNG INS TAGESZENT- RUM! MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V RÁMCI REALI-ZACE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO- SCHOOLS / SUPPLY METERS OF ELECTRICAL ENERGY IN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT / STROMVERBRAUCHSMESSUNGEN IM RAHMEN DER REALISATION DES INTERNATIONA- LEN PROJEKTES ECO-SCHOOLS STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY / THE NEWSPAPER READ AND WRITTEN BY STUDENTS / STUDENTEN LESEN UND SCHREIBEN ZEITUNGEN LABESTRA EKOLOGICKY CERTIFIKOVANÉ MYCÍ PROSTŘEDKY V RÁMCI REALIZACE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO- SCHOOLS / ECOLOGICALLY CERTIFIED DETERGENTS IN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT / WASCHMITTEL MIT ÖKOLOGISCHER ZERTIFIKATION IM RAHMEN DER REALISATION DES INTERNATIONA- LEN PROJEKTES ECO-SCHOOLS SPORT MIKULÁŠSKÁ LAŤKA / SANTA CLAUS HIGH JUMP / NIKOLAUSLATTE BRONZOVÝ FUTSALOVÝ ÚSPĚCH / BRONZE SUCCESS IN FUTSAL / BRONZEERFOLG IM FUTSAL PŘEBOR ŠKOLY V SILOVÉM ČTYŘBOJI / SCHOOL CONTEST IN STRENGTH QUADRATHLON / WETTKAM- PF DER SCHULE IM KRAFTVIERKAMPF PŘEBOR BRNA VE VOLEJBALE / BRNO CONTEST IN VOLLEYBALL / BRNO WETTBEWERB IM VOLLEYBALL STŘÍBRNÝ A BRONZOVÝ ÚSPĚCH VE ŠPLHU NA LANĚ / SILVER AND BRONZE MEDALS: ROPE CLIMBING / SILBER- UND BRONZEMEDAILLE IM SEILKLETTERN Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte Začalo jaro. Doba, na kterou se všichni těší. Jaro bylo vždy chápáno jako předzvěst něčeho nového a krásného. Pro naše dávné předky bývala zima často bojem o holé přežití, proto jaro očekávali jako spásu a záchranu. Dnes se doba sice podstatně změnila, přesto se na jaro těší všichni. Mladí i staří, malé děti i starší lidé, označovaní dnes často slovem senioři. Právě vztahu k nim a také problematice důchodové reformy se týkají některé z příspěvků v tomto, v pořadí 3. čísle školního časopisu, které nyní vychází. Autory příspěvků na toto téma jsou vaši vrstevníci, žáci 2. ročníku průmyslovky, kteří se zúčastňují projektu Studenti čtou a píší noviny a právě zmíněné téma bylo zvoleno jako první ze tří, o nichž budou psát. Nebojte se, 3. číslo nebude jen o seniorech a důchodech, ale dotkne se i problematiky aktuálního dění na škole. Prioritou je určitě otevření informačního a společenského centra, s jehož činností jste se měli možnost již průběžně seznámit. Právě o jeho fungování a připravovaných programech se na stránkách našeho časopisu budete dovídat stále častěji. Nechybí tradiční informace z oblasti ekologické výchovy a sportovní okénko, bez nichž by náš časopis nebyl úplný. Ale víte, co. Nejlépe bude si náš časopis otevřít a vše si v klidu a pohodě, umocňované navíc krásným jarním počasím, přečíst. Hodně hezkých chvil nad jeho stránkami a pěkné jaro přeje Mgr. Vítězslav Hulák za redakční radu Studenti čtou a píší noviny / The newspaper read and written by students / Studenten lesen und schreiben Zeitungen Stejně jako v prvním a druhém čísle letošního ročníku školního časopisu uvádím i nyní na jeho stránkách další příspěvky žáků naší školy, kteří se zúčastnili v pořadí již čtvrtého ročníku projektu Studenti čtou a píší

3 noviny organizovaného deníkem Dnes, jehož vydavatelem je nakladatelství a vydavatelství Mafra, a.s. Právě začala jarní část tohoto projektu a v prvním tématu měli žáci možnost zamyslet se nad poměrně složitým problémem, kterým je otázka vztahu společnosti k našim starším spoluobčanům, neboli seniorům, ale také nad připravovanou důchodovou reformou a problematikou důchodů obecně. I když se jedná o skutečnosti časově dnešním mladým lidem dosti vzdálené, přesto se podařilo vybrat několik zajímavých prací, s nimiž vás chci na stránkách našeho časopisu seznámit. Posuďte sami, zda mají i v celostátním deníku šanci na otisknutí. Mgr. Vítězslav Hulák za redakční radu Hrozí v Česku konflikt generací? / A Threat of Generation Clash in the Czech Republic? / Droht in Tschechien ein Generationskonflikt? Jak byste změnili tento systém, aby vaši rodiče (a později i vy) měli zajištěnou penzi, z které se dá žít U nás je důchodový systém zaveden tak, že stát bere lidem určitou částku z platu a z té pak vyplácí dnešním důchodcům důchod. Peněz na důchody však stále ubývá v souvislosti s tím, jak populace stárne, stále více lidí odchází do starobního nebo předčasného důchodu a dětí se rodí stále méně. Tím ubývá v celém důchodovém systému finančních prostředků. V současné době řeší stát nastalou situaci tím, že postupně posunuje hranici odchodu do důchodu, která se má v budoucnu posunout například u mužů až ke hranici 65 let a později možná ještě za ni. Díky lepší zdravotní péči se lidé dožívají stále vyššího průměrného věku, dnešní senioři jsou v průměru o několik let starší, než byla generace jejich rodičů. Tyto faktory přispívají k neudržitelnosti stávajícího sociálního systému. Dnes se hodně mluví o tom, že by si měl každý naspořit na svůj důchod sám. Každý měsíc se mu bude strhávat povinně z jeho platu určitá částka, jenž bude určena pro jeho pozdější důchod. Vláda také uvažuje o zavedení penzijních fondů, kam si lidé budou ukládat dobrovolně peníze, stát jim bude menší částkou do těchto fondů přispívat a tyto naspořené peníze jim budou později vypláceny v podobě důchodů. V případě úmrtí by naspořená částka měla být předmětem dědictví, ovšem dědic by měl ve spoření pokračovat a celková částka by se dala vybrat pouze jako starobní důchod. Ovšem tato varianta má svém zápory. Nezanedbatelná je logistická náročnost celého systému. Odhaduje se, že až 30 procent z vybraných finančních prostředků by pohltila nutná režie. Vyvstává i případné riziko špatných investic a tím pádem i ztráta části, v horším případě i celého budoucího důchodu. Chybí zde větší nabídka možností, jak se zajistit na stáří. Jednou z možností je, v případě zakoupení bytu na hypoteční úvěr a jeho pozdějším splacení, skutečnost, že pak ve stáří nemusí člověk investovat do nájmu a má pak zcela logicky menší výdaje. Nebo by si člověk v produktivním věku zakoupil nemovitost, tu by mohl ve stáří prodat a peníze takto získané využít jako důchod. Variant, kam by bylo možné v produktivním věku investovat, existuje poměrně mnoho. Problém podobné investice však odpadá u lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo jejich příjmy zůstávají hluboko pod celostátním průměrem. Důchody těchto lidí by pak měl řešit speciální sociální systém, měl by jim být stanoven minimální důchod. Existují však i lidé, kteří mají relativně vysoký příjem, ale dokážou jej téměř celý utratit. Pro ně by bylo nejrozumnější povinné spoření. Z dlouhodobého hlediska by bylo asi nejlepší, kdyby stát více podporoval rodiny s dětmi. Populace by sice nadále stárnula, ale zvětšil by se počet lidí v produktivním věku, z jejichž příjmů by se pak financovaly důchody. Vojtěch Dvořáček, TZB2 Hrozí v Česku konflikt generací? / A Threat of Generation Clash in the Czech Republic? / Droht in Tschechien ein Generationskonflikt? Je správné, aby si člověk spořil na penzi už od prvního zaměstnání nebo se má o něj ve stáří postarat stát? V České republice žiji více než 17 let a za dobu, co jsem schopen vnímat okolí a společnost kolem sebe, jsem dospěl k názoru, že rok od roku jsou životní podmínky v ní stále horší a horší. Každý z nás může mít na současný stav společnosti a zvláště na naši politickou scénu odlišný názor, ale vsadím se, že těch záporných postojů je rozhodně víc než těch kladných. Proč tomu tak je? Proč lidé dříve znechucení vládou komunistů jsou dnes stejně znechuceni i vládou současnou vzniklou na základě výsledků demokratických voleb? V současnosti vzbuzuje velkou kritiku již dlouhodobě připravovaná důchodová reforma. V souvislosti s ní jste si určitě všimli i způsobů, jakým způsobem se stát snaž10, í získat na důchody finanční prostředky. Jednou

4 z cest by mohlo být zvýšení takzvané daně z přidané hodnoty, v jejímž důsledku by vzrostly ceny potravin, náklady na bydlení, dopravu a podobně. Jak je ale možné, že důchody zůstávají stále stejné, i když ceny všeho rostou a daně se stále zvyšují? Kam jdou peníze z našich platů, respektive z platů našich rodičů? No přece do státní pokladny. Z našich peněz se pak kupují poslancům, vládním a ústavním činitelům nová auta, nové byty, zahraniční cesty a další zvýhodnění již tak náročného života nejvyšších představitelů naší politické scény.ale aby se ti,kteří zákony vytvářejí a téhle zemi vládnou,podívali na to,jak žijí jejich spoluobčané,kteří platí stále více za něco,z čeho nebudou mít nikdy nějaký prospěch,to je ani nenapadne. Tím vším, co jsem napsal, jsem chtěl vyjádřit i můj postoj k problému uvedeném v úvodu.nejlepší bude nespoléhat na současnou ani budoucí vládu, ale spoléhat jen sám na sebe, na své schopnosti. V praxi to znamená spořit si na důchod, nejlépe již od mého prvního zaměstnání. Představuji si to tak, že část svého příjmu budu ukládat ve finančním ústavu s tím, že si z něj budu moci vybírat až v důchodovém věku. Různým penzijním fondům totiž vůbec nevěřím. Radim Laga, DV2 Hrozí v Česku konflikt generací? / A Threat of Generation Clash in the Czech Republic? / Droht in Tschechien ein Generationskonflikt? Společnost stárne a při dnešním způsobu vyplácení důchodů by už brzy každý pracující člověk musel ze svého příjmu uživit několik penzistů. Lidé si totiž nespoří na penzi, ale ta je jim vyplácena z peněz, které stát strhává mladší generaci ze mzdy. Aby ji za pár let nestrhával více než kolik jí zůstane, musí se něco změnit. Má li se postarat stát, kde by měl především hledat peníze na financování důchodu? Tak já tuhle diskuzi vůbec nesleduji, nezajímám se o to, protože se mě to v podstatě zatím netýká. Podle mého vlastního názoru by se stát měl postarat o lidi v důchodu. Každý pracující člověk, který odvádí státu pravidelné daně ze své mzdy, čeká, že se o něho stát v důchodu postará. Měli by se nad sebou zamyslet ti občané, kteří daně pravidelně neodvádí nebo jen minimální, ale od státu čekají veškeré výhody. Myslím si, že by měla naše vláda uzákonit, aby se toto nedělo. Každý občan naší republiky by měl odvádět ze své mzdy procentuální část. Určitě by to bylo spravedlivější. Můj názor je ten, že by se mělo začít od představitelů naší politické scény, kteří vymýšlejí zákony, které se nedodržují nebo se dají různě obejít. Naši politikové si vydělávají nemalé částky a dále také figurují v představenstvech různých firem. Tuto činnost také nedělají zdarma. Měli by se chovat jako každý slušný občan tohoto státu, který si platí dopravu, stravu a všechny další věci, které potřebuje k životu. Proč by měli mít nějaké výjimky a úlevy, když vydělávají takové částky. Kdyby si zrušily všechny jejich výhody (doprava, příspěvek na bydlení, na stravu atd.), možná by vznikla částka, která by mohla jít na důchody. Určitě by se našly další možnosti kde vzít peníze, ale ne u obyčejných občanů, kteří chodí pravidelně do zaměstnání a platí daně. Od toho máme vládu, která by takový stav měla zajistit a myslet hlavně na své občany a ne jen na sebe. Lukáš Mrnuštík, TZB2 Jak mají lidé přistupovat ke starším lidem ve vašem okolí? Jak je bere vy? / What should the attitude to the elderly be? What s yours? / Wie sollen sich die Menschen zu älteren Personen in Eurer Umgebung benehmen? Wie benehmt Ihr euch zu ihnen? Jak k nim tedy přistupovat? Každý člověk se k nim přece nechová úplně stejně. I když já bych rozdělil společnost v souvislosti s chováním k našim starším spoluobčanům, moderně seniorům, na dva tábory. Tedy alespoň u té části společnosti, tedy lidí, které znám a z jejichž chování jsem si mohl učinit celkový obrázek. První skupina lidí má seniory ráda. Za vše, co prožili a často si i vytrpěli, je zahrnuje úctou a někdy i neskrývaným obdivem. Spatřuje v nich jakýsi pomyslný almanach rad podepřených léty zkušeností, z něhož čerpají nejen inspiraci, ale i pomoc ve složitých životních situacích, v nichž se sami ocitli. Druhá, v poslední době početně stále silnější skupina si starších lidí neváží. Vidí je pouze jako ty často protivné, hádavé spolucestující v přeplněných tramvajích, komplikující jejich cestu autem, když pomalu přecházejí ulici, zpomalující jejich nakupování v hypermarketech, obtěžující zbytečnými dotazy na poštách. Mám pokračovat? Raději ne, příkladů z běžného života znáte určitě všichni. Dle mého mínění našim starším spoluobčanům patří skutečně uznání a úcta. Pokud si najdete čas promluvit s nimi, zjistíte, že vám mohou na základě osobních zkušeností často velmi dobře poradit. Lidé by k nim měli přistupovat i s určitým respektem vycházejícím právě z letité životní praxe. Ve všech kulturách minulosti se právě od starších ti mladší učili,jejich dobře míněné rady brali vážně a ve vlastním stáří pak radili svým potomkům ve snaze neopakovat chyby, jichž se sami v životě dopustili.

5 Dnes jsou mladí lidé, tedy mí vrstevníci, asi příliš sebevědomí a hrdí na to, že si se vším dokážou poradit sami, než aby přiznali sami sobě, že jsou věci, u nichž by se jim hodila rada někoho zkušeného. Nebo se snad mylně domnívají, že dnes je doba tolik odlišná od té, v níž vyrůstali jejich prarodiče, že s dnešními složitými problémy nejsou schopni jim poradit. Kdo ví Já sám se snažím chovat stejně ke všem, dle mého pohledu snad i dobře. Nevím. Sám si cením nejen životních zkušeností, ale i rad nejen mých rodičů, ale i mých prarodičů. Chápu ale i skutečnost, že každý k lidem ve svém okolí přistupuje způsobem odpovídajícím jeho charakteru, temperamentu a schopnosti sociální interakce. Proto je těžké někomu vnutit svůj názor týkající se chování k našim starším spoluobčanům. David Böhm, DV2 Má-li se postarat stát, kde by měl především hledat peníze na financování důchodu? / Should we have a nanny state, where should the money for the old age pension be found? / Falls der Staat sorgen soll, wo sollte er Geld zur Rentenfinanzierung vor allem suchen? Žijeme ve státě, kde funguje, nebo by měl fungovat, sociální systém. Sociální neznamená všechno všem, ale znamená, že každý přispěje trochou a tyto prostředky se pak poté přerozdělí tam, kde jsou potřeba. Takhle to funguje už nějakou dobu. Vydělávající člověk ze své mzdy platí daně, sociální a zdravotní pojištění. Z těchto odvedených peněz stát žije a následně je přerozděluje. Posledních několik let se stále mluví o tom, jak peníze nejsou, je jich málo, zvětšuje se státní dluh a prostě, že díky lepšímu zdravotnictví přibývá stále více důchodců a podobně. Prostě peníze nejsou. A řeší se, kde stát vezme na důchody, respektive na většinu mandatorních výdajů. Pořád se něco vymýšlí, různé balíčky, spoření si na důchod, teď v poslední době také návrh, aby děti dávaly svým rodičům na důchod jedno procento ze svého platu. Ale proč? Proč by měl člověk spořit na důchod, proč by mu měly jeho děti dávat nějaká procenta ze svého platu, když stejně člověk od zahájení své produktivní fáze života až do odchodu do důchodu platí státu daně. Ano, důchodců podle různých statistik přibývá, všechno je rok od roku dražší, ale stejně pořád člověk daně platí a peníze státu odvádí. Proti všem těmto výmluvám, že něco není, stojí v přímém protikladu neustále se vynořující skandály, jak tam byla předražená státní zakázka, tam se vytunelovaly peníze, tam se špatně hospodařilo a neustále podobné zprávy. Stačí nějakou dobu sledovat televizní zpravodajství nebo číst noviny a podobných zpráv najde člověk víc než dost. Jedno mají všechny tyto zprávy společné. Nikdy nikdo nebyl pořádně potrestán a vždycky se jedná o desítky či stovky milionů. A vzhledem k četnosti výskytu, s jakým se tyto skandály objevují, se za rok musí, podle mého názoru, utopit minimálně desítky miliard. Poté, když člověk sleduje televizní zpravodajství, kde si ministr stěžuje, že mu například chybí pět miliard na to, aby mohl pokrýt všechny náklady a závazky spojené s fungováním ministerstva, neví, jestli se má divit, smát nebo brečet. Neměl by si stát, místo vymýšlení různých balíčků a řešení dodatečného spoření, vyřešit rozkrádání sama sebe? Tyto rozkradené peníze určitě nepřišly odnikud, ale zaplatili je lidé ze svých daní. Proto by podle mě řešení, kde najít peníze na důchody, bylo zamezení rozkrádání státních prostředků. Pokud se ušetří například dvacet miliard, tak pět miliard, které chybí ministerstvu, by se už hledalo o něco lehčeji. Jan Tomášek, TZB 2 Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů / Improving conditions for teaching technical subjects / Verbesserung der Bedingungen für den Unterricht der technischen Fächer Naše škola je příjemcem podpory projektu s názvem ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECH- NICKÝCH OBORŮ, VČETNĚ ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ SE V TĚCHTO

6 OBORECH. V rámci tohoto projektu se dne uskutečnilo IV. Pracovní setkání se zástupci firem, které bylo zaměřeno na získání obecné představy o relevantním pracovním trhu ve stavebnictví. Jedním z cílů projektu je zvyšovat kontakt studentů s praxí. Formou zvacího dopisu a elektronické pošty bylo 1. a osloveno celkem 309 firem včetně 4 partnerů projektu. Informace o připravovaném setkání firem byly zveřejněna na webových stránkách příjemce od Před tímto setkáním byly pro všechny žáky posledních ročníků připraveny informační brožury s obecnými informacemi o trhu práce a také prezentacemi zúčastněných firem. Celé setkání mělo dvě části: prezentaci firem a neformální besedu zástupců firem a podnikatelů s vedením školy. Na setkání firem bylo přítomno 33 firem v počtu 38 osob. Za příjemce podpory bylo přítomno 260 žáků z 13ti tříd posledních ročníků a 3 členové realizačního týmu projektu a 2 pracovníci celoživotního vzdělávání. Aktivita byla personálně zajištěna manažerem projektu a vedením příjemce dotace. Jak vlastní prezentace, tak i neformální beseda splnila svůj účel. Účastníci setkání zhodnotili současný stav ve stavebnictví, personální zajištění řemeslných profesí a připravenost budoucích absolventů na svá povolání. Pro žáky školy byla prezentace užitečná především v tom, že měli možnost vyslechnout zástupce firem, kteří mají dennodenní kontakt s reálnými pracovními podmínkami a pracovníky v těchto podmínkách se pohybujících. Nejčastější dotazy byly ohledně požadavků na absolventy a na pracovní podmínky u jednotlivých firem. Již brzy budeme připravovat další setkání, které se pravděpodobně uskuteční Tento termín by neměl narušit přípravu a konání maturitních a závěrečných zkoušek.toto setkání bude kromě prezentace firem zaměřeno také více na konkrétní pracovní místa. Setkání se zúčastní všichni žáci posledních ročníků školy. Mgr. Miroslav Knapil Konference o dobrovolnictví / The Conference on volunteering / Konferenz über die Freiwilligkeit Dne se zúčastnili členové našeho školního parlamentu čtvrté a zároveň poslední Mezinárodní konference konané v rámci projektu 4Regions4Youths. Konference se konala a to na Trnavské fakultě. Tato konference byla zaměřena na dobrovolnictví a pomoc mladých lidi svému okolí. Po příjezdu na místo proběhla úvodní prezentace, kde jsme se seznámili s naším denním programem. Během jednání vystoupilo mnoho vzácných hostů a to jak ze Slovenska a Česka, tak i ze vzdáleného Německa. V Německu již dobrovolnické aktivity fungují delší dobu a jsou propracovanější a na lepší úrovni. Po úvodní prezentaci jsme se rozdělili do skupin. Určené skupiny se odebrali na prohlídku města Trnavy, kde jsme společně navštívili podzemí zdejšího kostela, které obnovili místní dobrovolníci. Poté jsme navštívili zdejší uměleckou školu, kde jsme zábavnou formou poznali sami sebe a někteří si odpověděli na nějaké otázky týkající se jejich osobnosti. Jedna z nejzajímavějších návštěv byla návštěva bývalé věže, která chránila město Trnavu.

7 Po těchto výletech se náš krásný den přesunul opět do jednoho ze sálu Trnavské univerzity, kde byla konference oficiálně ukončena. Zážitky z této konference byli velice krásné a získané poznatky zajímavé. Radek Přibilík, T2B Školní parlament u ombudsmana / School Parliament visiting Ombudsman / Schulparlament beim Ombudsmann V pátek 12. ledna 2011 se členové školního parlamentu Střední školy polytechnické Brno, Jílová 36g společně se spřátelenou Integrovanou střední školou Brno, Olomoucká zúčastnili exkurze a besedy v Kanceláři veřejného ochránce práv, která se nachází na ulici Údolní v Brně. Sešli jsme se přímo před Kanceláří ombudsmana, kde se nás ujala pracovnice sekretariátu veřejného ochránce práv. Během dopoledne jsme se dozvěděli, čím se Kancelář veřejného ochránce práv zabývá, jak vznikla a jak pracuje. Kancelář ombudsman vznikla téměř před jedenácti lety a prvním ombudsmanem byl pan JUDr. Otakar Motejl. V současné době je veřejným ochráncem práv pan JUDr. Pavel Varvařovský. Veřejný ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí v případě, že je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Dále provádí tento úřad preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. Pracuje zde zhruba čtyřicet právníků, kteří pracují ze všech sil a snaží se pomáhat poškozeným občanům všemi možnými právními způsoby. Kancelář také spolupracuje i s mediálními prostředky, například pomáhají občanům svým televizním pořadem, ve kterém řeší právní případy poškozených občanů. Sami jsme měli možnost shlédnout jeden z patnácti natočených dílu právního seriálu. Šlo o paní, která měla na balkonu v přízemí mříže. Před zateplením domu, ve kterém bydlí, musela mříže odinstalovat a po dokončení zateplování domu ji městská část nepovolila mříže znovu nainstalovat. Proces se táhl více než dva roky a teprve potom se poškozená obrátila na veřejného ochránce práv. S pomocí této kanceláře nakonec případ dopadl dobře. Na závěr jsme besedovali o různých tématech, která nás zajímaly. Návštěva byla velmi zajímavá a těšíme na některé další akce. Václav Hladil, MZB2

8 Zveme vás do denního centra!!! / Welcome to the Day Centre! / Einladung ins Tageszentrum!!! V únoru byl zahájen provoz nejen spojovacího krčku mezi novou přístavbou a budovou školy, ale také denního centra. Denní centrum je místem, kde mohou žáci trávit svůj volný čas, mohou využít jeho zázemí před i po vyučování i během přestávek. Denní centrum je označováno za multifunkční učebnu a je rozděleno do tří částí nachází se zde knihovna, studovna a počítačová učebna. Ve vnější části jsou stolky s židličkami, automaty na kávu a pití, kopírka a objednávkový terminál na stravu. Vše je nové, velmi pěkné. V uplynulých týdnech se všechny třídy zúčastnily seznamovacího worshopu v tomto novém centru. Pracovnice tohoto úseku se budou snažit pro vás připravit také různé doprovodné programy. Někteří z vás se již aktivně zúčastnili programu s bubny djembe. Tento program se uskutečnil v úterý 15. února a to hned dvakrát ve 14,00 a v 15,30 hod. Našlo se dostatek zájemců, kteří si přišli zabubnovat a pomyslně se na pár chvil přenést mezi obyvatele afrických kmenů. Jednalo se rozhodně o zdařilou akci, na kterou nám poskytl finanční prostředky projekt Mobilní škola. Na měsíc březen pro vás připravujeme také několik akcí. V první řadě to bude dotazníkové šetření Extrém, kterým projde většina našich tříd. Toto šetření se týká především trávení volného času mladých lidí a činnosti parlamentů na školách. Dále to bude výtvarné odpoledne, na kterém se budete moci naučit pracovat s materiálem FIMO. Tento výtvarný seminář povedou dívky z Integrované střední školy a Centra odborné přípravy Brno, Olomoucká. Termín je určen na středu 23. března od 15,00 do 17,00 hod. V úterý 29. března se vybraní žáci budou moci zúčastni filmového festivalu Jeden svět Na tomto festivalu se promítají filmy s tématikou lidských práv a po projekci filmu probíhají velmi zajímavé worshopy. Tohoto festivalu jsme se účastnili již minulých letech a vždy byly projekce velmi pěkné. Ve středu 30. března se bude v aule naší školy promítat film Bastardi. Pro promítnutí filmu bude probíhat beseda se scénáristou a představitelem hlavní role. Projekce budou dvě a to 8,45 a v 11,30 hod. Účastnický poplatek činí 50,00 Kč. Tuto částku je možno zaplatit v denním centru. Pro zájemce bude uspořádán rovněž turnaj v piškvorkách bližší informace k této soutěži sledujte na nástěnce denního centra. Další akce budeme odvíjet především od vašeho zájmu. Sledujte aktuální dění na nástěnkách denního centra můžete se zde dočíst o dalších připravovaných akcích, například o soutěži o digitální kameru vyhlašovanou Člověkem v tísni či připravovanou soutěž pro středoškoláky v lanovém centru. Na všechny návštěvníky nového centra se těší Bc. Milena Bušková a Mgr. Lenka Pokorná

9 LABESTRA Dne 14. února se z některých žáků naší školy stali dobrovolníci, kteří se účastnili 2.ročníku celostátní osvětové a informační kampaně LABESTRA Láska beze strachu. Tuto akci pořádala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, která má za hlavní cíl podporu sexuální výchovy, výchovu k partnerským vztahům a k plánování rodiny. V této oblasti pomáhá při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků. Pořádá pro ně semináře a odborná symposia, poskytuje jim různé typy informací a materiálů. Rovněž poskytuje rozsáhlé internetové poradenství nejen pro odborníky, ale i pro mládež a laickou veřejnost. Účelem akce bylo předávat informace široké veřejnosti a získat peníze na preventivní činnost. Dvojice žáků nabízeli valentýnská přáníčka a rozdávali informační letáčky v centru Brna. Žákům naší školy se díky jejich elánu a nasazení podařilo vybrat téměř 3000,- Kč. Tímto bych jim chtěla poděkovat a těším se na další vzájemnou spolupráci. Bc. Milena Bušková vychovatelka Měření spotřeby elektrické energie v rámci realizace mezinárodního projektu ECO-SCHOOLS / Supply Meters of electrical energy in the International ECO-SCHOOLS Project / Stromverbrauchsmessungen im Rahmen der Realisation des internationalen Projektes ECO-SCHOOLS Dnešní život si v moderním světě nelze bez pomoci elektrické energie vůbec představit. Její uživatelé oceňují, že se jedná o energii přiváděnou k jejich spotřebičům v čisté podobě, bez vzniku odpadů po jejím spotřebování. Jiná situace však je na straně velkých zdrojů elektrické energie, např. v uhelných elektrárnách, kde vzniká popel a oxidy uhlíku či síry. Zdroje fosilních paliv jsou však omezené a řada ložisek těchto surovin je již vyčerpána. Přitom spotřeba elektrické energie stále roste, její cena také. Nejlépe lze hospodařit s energií tak, že ji vůbec nemusíme vyrobit. Při realizaci mezinárodního projektu Eco-schools se zabýváme, kromě tří jiných nosných témat, také tématem s názvem Energie. V jeho rámci jsme se v Plánu činnosti pro tento školní rok zaměřili, mimo jiné, na možnosti dosahování úspor elektrické energie při provozu různých elektrických zařízení, provozovaných na naší škole. V bodu 4 našeho nedávno inovovaného školního Ekokodexu na úspory elektrické energie rovněž pamatujeme. Měřili jsme příkony různých elektrických spotřebičů při plném výkonu a také ve spícím režimu (stand by). Obr.1: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu PC v počítačové učebně C 210 zleva stojící Martin Trávníček, v podřepu Jiří Novák, sedící Lukáš Pouchlý, stojící Martin Pedál (foto dr. Duchek)

10 Z naměřených výsledků jsme vypočítali spotřebovanou elektrickou energii za dobu jedné hodiny, jednoho dne, jednoho měsíce a jednoho roku. Dále jsme vypočítali zaplacené částky v českých korunách za uvedená období při použití průměrné sazby různých dodavatelů elektrické energie. Obr.2: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu PC v učebně C 009 (Vaillant) zleva sedící Martin Pedál, vedle něj sedící Lukáš Pouchlý, stojící Martin Trávníček (foto dr. Duchek) Z našich měření a výpočtů vyplynuly tyto závěry: stolní PC měly příkon v rozmezí od 65 do 106 W, v režimu stand by od 2 do 93 W, notebooky měly příkon v rozmezí od 44 do 63 W, v režimu stand by od 0 do 35 W, plynový kondenzační kotel Vaillant měl příkon 125 W, v režimu stand by 64 W, kopírka Toshiba Develop měla příkon 123 W, v režimu stand by 0 až 60 W, cena za 1 rok nepřetržitého provozu při plném výkonu se u námi měřených spotřebičů pohybovala od 1 708,- Kč do 3 285,- Kč, v nepřetržitém režimu stand by od 0 do 2 444,- Kč. Obr.3: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu plynového kondenzačního kotle v učebně C 009 (Vaillant) zleva stojící Jakub Pantůček, Radek Hynšt, Ondřej Bureš, Václav Hladil (foto dr. Duchek) Obr.4: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu notebooku IBM v učebně C 009 (Vaillant) zleva stojící Václav Hladil, před ním skloněný Jakub Pantůček, v podřepu Radek Hynšt, zády Ondřej Bureš (foto dr. Duchek) V domácnostech měříme spotřebu elektrické energie pomocí elektroměrů. Měrnou jednotkou na jejich číselníku je kwh. Pro představu si uveďme, co obnáší 1 kwh energie: jsou to 4 hodiny a 15 minut chůze na běžeckém pásu nebo 1,5 hodiny jízdy na kole. K čemu lze v domácnosti použít 1 kwh elektrické energie: - uvařit na sporáku oběd pro 3 osoby - chladit potraviny po dobu 24 hodin - vyprat 2 kg prádla v automatické pračce - svítit 60 W žárovkou po dobu 17 hodin - 1,5 hodiny žehlit nebo pracovat s vysavačem. 9

11 Závěry z našich měření a výpočtů jistě stojí za zamyšlení v souvislosti s dosahováním úspor elektrické energie při provozu různých elektrických zařízení. V žádném případě nelze podceňovat provozování elektrických spotřebičů v režimu stand by. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools Ekologicky certifikované mycí prostředky v rámci realizace mezinárodního projektu ECO-SCHOOLS / Ecologically certified detergents in the International ECO- SCHOOLS Project / Waschmittel mit ökologischer Zertifikation im Rahmen der Realisation des internationalen Projektes ECO-SCHOOLS Jedním z nosných témat, zakotvených do Plánu činnosti v rámci realizace mezinárodního projektu Ecoschools na naší škole, je téma Voda. Při jeho naplňování se zaměřujeme nejen na úsporu vody, ale také na chemické složení úklidových a mycích prostředků používaných na škole s cílem nezatěžovat odpadní vody těžko odbouratelnými látkami, které jsou oříškem i pro čističky odpadních vod. Již delší dobu jsou na naší škole používány ekologicky šetrné úklidové prostředky. Nyní jsme se zaměřili se školním žákovským Ekotýmem na využívání šetrnějších prostředků do myček na nádobí ve školní jídelně, kde v současnosti používáme dva typy prostředků: a) ekologicky necertifikovaný Orkán PROFI Alu (mycí), který obsahuje aniontové povrchové látky v množství do 5% a fosfonáty v množství 5% až 15%, na štítku má anglicky psanou značku Udržitelný rozvoj, která ale není oficiální Ekoznačkou, při použití zahraničních mycích prostředků je jediným správným vodítkem evropská Ekoznačka tzv. eurokvětina. Obr.1: Evropská Ekoznačka tzv. eurokvětina b) ekologicky necertifikovaný, ale výrobcem propagovaný jako ekologicky šetrný, oplachový prostředek Orkán PROFI lesk (oplachový), který je dle výrobce bez chlóru a fosfátů. Snahou školního žákovského Ekotýmu je nahradit oba výše uvedené ekologicky necertifikované mycí prostředky vhodnějšími, tedy certifikovanými produkty. V databázi seznamu ekologicky šetrných výrobků na jsme našli naše výrobky s českým logem Ekologicky šetrný výrobek a to v sekci Čisticí, mycí a úklidové prostředky. Jedná se o tyto koncentrované mycí prostředky na nádobí: a) LENA, vyrábí ZENIT s.r.o., b) CELESTINA, vyrábí MISSIVA spol. s r.o., Obr.2: České logo Ekologicky šetrný výrobek 10

12 Školní žákovský Ekotým proto navrhl v následujícím období využívání výše vedených dvou českých, prokazatelně ekologicky šetrných, výrobků do myček na nádobí ve školní jídelně. Dále jsme v Ekotýmu rozebírali, co se nesmí vylévat do odpadu a jak jednotlivé látky škodí nebo neškodí životnímu prostředí. Běžné prací a čisticí prostředky obsahují tenzidy, fosfáty, pomocné látky (soli) a parfémy, proto je lépe užívat kvalitní prací prášky a čisticí prostředky bez těchto látek. Bělidla a avivážní prostředky nezvyšují čistotu prádla a značně zatěžují proces čištění odpadních vod. Je lépe se bez nich obejít. Použití běžných prostředků čistících odpady velmi zatěžuje odpadní vodu kvůli vysokému obsahu hydroxidu sodného. Lze jej nahradit octem a mechanickým čištěním pomocí ocelového pera. Do záchodu nevyléváme zbytky olejů, léků. Běžné čističe záchodů obsahují toxické a neodbouratelné neiontové tenzidy, fosfáty, kyselinu chlorovodíkovou nebo chlornan sodný, lze je nahradit octem. Výše uvedená zjištění nás vedou k zamyšlení nad příčinami a důsledky nedostatku či znehodnocování vody jako životodárné tekutiny, k nutnosti úsporného hospodaření s každou její kapkou. V našem školním Ekokodexu máme problematiku vody zakotvenu v bodu 6. Věříme, že uvedené informace přispějí k dalšímu prohloubení ekologických znalostí žáků různých tříd a oborů na naší škole. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools SPORT Mikulášská laťka / Santa Claus High Jump / Nikolauslatte Z důvodu pracovní činnosti na spojovacím krčku v prostoru sportovního areálu školy, který byl od května mimo provoz, přikývla PK TEV na nabídku Gymnázia T.G.M v Zastávce u Brna uspořádat atraktivní atletickou soutěž ve skoku vysokém v jejich krásné sportovní hale. Původní termín soutěže v době Mikuláše byl z důvodu přerušení dodávky tepla posunutý až na 17. prosince roku Naše škola nominovala do soutěže ve skoku vysokém šest svých žáků : Lukáše HÁJKA (MZB1), Patrika POLÁŠKA (IT1), Ivana KOZLA (TZB1), Jiřího KRUTINU (T3), Michala LACHOWICZE (DN2) a Zdeňka UJČÍKA (E1) a všichni se svými výkony dokázali ve své věkové kategorii dostat na stupně vítězů a všechny věkové kategorie jsme vyhráli. Mimo soutěž také startoval náš loňský maturant z třídy TZB4 Tomáš BEZDĚK, který pořadatele předem požádal o start mimo soutěž z důvodu možnosti si zatrénovat na jarní část své atletické sezóny, což pořadatel uvítal. Ještě před zahájením soutěže jsem navštívil sousední základní školu, ve které jsem v e školním roce 1975/1976 učil a předal jsem žákům všechny náborové letáky s nejdůležitějšími informacemi o naší škole, protože mám vždy ve zvyku při sportovních akcích mimo Brno využít veškeré možnosti seznámit přítomné žáky s informacemi o naší škole a vyvolat u nich zájem o studium v naší škole, což se vždy vyplatilo. Samotná atletická soutěž byla velmi vydařená nejen po stránce organizační, ale i po stránce sportovní a divácké, protože taková školní akce se podle slov předmětové komise tělesné výchovy pořádajícího Gymnázia v místní hale již dlouho neuskutečnila. Nadšení žáci základní školy a gymnázia, kteří vytvořili velmi nadšenou a vděčnou diváckou kulisu, nahlas a s potleskem ocenili výkony všech aktérů závodu. Podle slov ředitele Mikulášské laťky a současně i ředitele akce pana Dr.Petra Kroutila tak skvělé výkony jejich hala ještě neviděla. Výsledky nejlepších závodníků Mikulášské laťky : (o dívčích kategoriích se nebudu zmiňovat) Starší žáci (ročník narození 1995 a 1996) (5 závodníků) 1. KOZEL Ivan SŠ polytechnická, Jílová, Brno 163cm 2. RUTAR Zdeněk Gymnázium Zastávka u Brna 145cm 3. NEVŘIVÝ Mikuláš Gymnázium Zastávka u Brna 145cm Mladší dorostenci (ročník narození 1993 a 1994) (5 závodníků) 1. HÁJEK Lukáš SŠ polytechnická, Jílová, Brno 173cm 2. POLÁŠEK Patrik SŠ polytechnická, Jílová, Brno 157cm 11

13 3. HORÁK Martin Gymnázium Zastávka u Brna 147cm Starší dorostenci (ročník narození 1991 a 1992) (7 závodníků) 1. UJČÍK Josef SŠ polytechnická, Jílová, Brno 178cm 2. KRUTINA Jiří SŠ polytechnická, Jílová, Brno 170cm 3. LACHOWICZ Michal SŠ polytechnická, Jílová, Brno 170cm Oceněný nejlepší sportovní výkon akce : 187cm Tomáše BEZDĚKA (ročník narození 1990), který laťku ve ve výšce 192cm jen lehce shodil Všichni vítězové jednotlivých kategorií dostali krásné poháry a sladké mikulášské ceny, které dostali i stříbrní a bronzoví medailisté. Nejcennější pohár ovšem získal vynikající skokan Tomáš BEZDĚK a za svůj nejlepší výkon v Mikulášské laťce, za který byl oceněný bouřlivým potleskem, se nebránil dojetí. Tuto poctu si tento bývalý skromný kapitán naší školní atletické reprezentace, který během svého studia dokázal udělat pro školu hodně dobrou práci ve sportovních soutěžích od okresních kol, přes krajské, republikové finálové soutěže, až do úrovně mediálně pečlivě sledovaného Mistrovství světa v atletice středních škol ve francouzském městě Bordeaux, jednoznačně zasloužil. Rád bych poděkoval všem našim chlapcům za velmi slušné a skromné vystupování a za jejich hezké výsledky, kterými udělal čest naší škole. Závěrečná poznámka : Při stejném výkonu dvou nebo více závodníků rozhodoval o konečném pořadí jednotlivců jejich celkový počet pokusů v soutěži, který ctil s pravidla atletiky. Naši reprezentanti školy si zajímavý závod ve velmi pěkné hale s výbornou atmosférou a za potlesku diváků, kteří ocenili potleskem každý dobrý i nezdařený pokus, užili. Mikulášská laťka byla poslední tečkou za minulou atletickou školní sezónou a naznačila naše možnosti v té příští v roce Další ročník Mikulášské laťky se uskuteční v naší škole a již dnes přemýšlím, jak tuto zajímavou předvánoční akci co nejlépe zorganizovat a nechat ji oficiálně zařadit do programu atletických soutěží na webových stránkách s patřičnou mediální reklamou, která by pomohla k prestiži naší školy, i s případnou účastí získaných sponzorů. Mgr. Miroslav Holomek 12

14 Bronzový futsalový úspěch / Bronze Success in Futsal / Bronzeerfolg im Futsal Po vítězství v základní skupině v přeboru Brna ve futsalu v tělocvičně SOŠ a SOU obchodní v Chrlicích- Roviny v úterý 25. ledna, kdy jsme rozdílem třídy porazili všechny své soupeře a ve finále, kde hráli již jen vítězné kolektivy skupin A (naše škola) a B (domácí tým ze SOŠ a SOU obchodní, Jánská), jsme narazili na velmi kvalitního a důrazného soupeře, který vyhrál dlouhodobou soutěž brněnské futsalové ligy a postoupil v ní do krajského a republikového kola. Tento tým, který si dělal naděje, že přes nás přejde do finálové skupiny, byl nadupaný urostlými chasníky s důraznou hrou do těla a s častou tvrdou střelbou a již od prvních minut zápasu dával najevo, že pro nás bude nesmírně těžkým oříškem. V zápase hraném na 2 x 20 minut jsme asi po deseti minutách prohrávali již 1 : 4, ale naši hráči se v žádném případě ani za nepříznivého stavu nevzdávali a výrazným zrychlením hry a přesnou kombinací jsme začali svého soupeře přehrávat. Zápas se hrál ve velmi vysokém tempu stylem nahoru dolů, které ve druhém poločase přestalo svědčit robustnějším domácím hráčům, kteří hráli s přesvědčením jistoty sobě nakloněných rozhodčích, kteří byli žáky stejné školy. To jsem se náhodou dověděl těsně před finálovým zápasem a zaujal jsem k tomu okamžitě a přímo do očí pořadatele skupiny velmi kritické stanovisko, protože to odporuje řádům školních soutěží. Jasně jsem dal oběma mladým rozhodčím slušně najevo, že pokud nebudou pískat rovinu, budu to jako člen Výkonného výboru AŠSK ČR řešit na vyšší úrovni, protože nenechám své družstvo čelit cílenému tlaku, které si již z principu nezasloužilo tendenční rozhodování bez možnosti zaujmout během finálového zápasu k rozhodčím kritické stanovisko! Bylo mou povinností hájit své svěřence a zájmy naší školy proti korupčnímu jednání, které nás mělo dostat do velmi nepříjemné situace a udělat z nás outsidery zápasu, kteří za takových podmínek nemají šanci na postup! Mladí sudí dostali ze mě a z mých slov před zápasem strach, protože se již neodvážili pískat tendenčním způsobem, když v předchozích zápasech odváděli dost procent domácím hráčům. Naši hráči si vážili mého zájmu o spravedlivé posuzování finále a od druhého poločasu začali svého soupeře drtit vysokým tempem, nasazením a rychlou kombinací, zakončovanou důraznou a přesnou střelbou. Velké týmové nadšení a odhodlání zvrátit nepříznivý stav zápasu a otočit ho ve svůj prospěch přinesly kýžené sladké ovoce, protože naši hráči dokázali neuvěřitelným způsobem změnit nepříjemný stav 1 : 4 na vítězný 6 : 4 pro naši školu! Vynikající výkon, podpořený velkou bojovností a obětavostí až na samé hranici sebeobětování a vyčerpání sil, kdy některé hráče začali chytat křeče do nohou, se snahou udělal radost mně, ale především sami sobě a proto se mohli po odpísknutí konce zápasu radovat ze zajištěného postupu do finálové skupiny v nové sportovní hale ISŠ automobilní, Křižíkova, která se hrála ve čtvrtek 27. ledna. Do velmi kvalitní finálové skupiny postoupilo pět vítězů kvalifikačních skupin a musím říct, že všechna družstva, která se do finále Brna probojovala, měla vysokou sportovní kvalitu a mezi soupeři nebyl téměř žádný výkonnostní rozdíl. Naše mužstvo se muselo vyrovnat s tím, že jsme nemohli využít služeb všech původně nominovaných žáků, z kterých jsem chtěl sestavit velmi silný tým (Adam Zajíček, Radim Zápařka, Tomáš Mihulka, Jan Sedlák, Martin Levai a ve finálové skupině i Jan Velan) a tak jsem nominoval jiné hráče, kteří ale vůbec nezklamali a pokusili se chybějící hráče nahradit). Již první zápasy naznačili, že bojovat o medaile bude nesmírně těžké, což se potvrdilo. Naši hráli si vybrali největší výsledkovou smůlu hned v zahajovacím zápase turnaje proti trojnásobnému vítězi posledních let týmu Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka na Botanické ulici, který měl ve svém týmu směsici výkonných futsalistů a hráčů ligového dorostu Zbrojovky Brno. Naši hráči si ale vedli velmi statečně a sehráli s favorizovaným týmem naprosto vyrovnanou partii, když v některých fázích hry jsme svého soupeře dokonce přehrávali. Náš Zbyněk Kachyňa dal vedoucí gól zápasu a dlouho jsme vedli 1 : 0. Tento stav trval až téměř do konce zápasu, ale naši obránci v posledních dvou minutách udělali dvě neuvěřitelné chyby, dostali dva zbytečné góly a zápas jsme smolně prohráli s výsledkem 1 : 2. Našim hráčům bylo do pláče, protože měli vítězství s favoritem na dosah ruky a mohli posílit své tiché naděje na zlato Kdyby v závěru zápasu tolik nespěchali do útoku, ale účelně drželi míč ve své moci, jistě by dokázali nadějné vedení 1 : 0 udržet až do konce. Stačilo i zakopávat míč na polovinu soupeře a bylo vymalováno. Naše hráče omlouvá jejich mládí, touha své soupeře neustále přehrávat a tlačit ho do defenzívy. V dalších zápasech jsme byli již mnohem opatrnější a žádný zápas jsme neprohráli. S dalším vynikajícím soupeřem z ISŠ COP Olomoucká, který byl po favorizovaném Sportovním gymnáziu Botanická nejlepším týmem, jsme uhráli remízu 1 : 1 a až vyšší počet vstřelených branek soupeře rozhodl o tom, že na stříbro dosáhli chlapci z Olomoucké a naši hráči získali bronz. POŘADÍ FINÁLE BRNA STŘEDNÍCH ŠKOL VE FUTSALU (kvalifikačních zápasů ve skupinách se zúčastnil rekordní počet 30 středních škol) 1. Sportovní gymnázium L.Daňka, Botanická 2. ISŠ COP Olomoucká 3. SŠ polytechnická, Jílová 4. Gymnázium Křenová 5. SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova Naši školu v přeboru Brna reprezentovali hráči: Jan VELAN (pouze v skupině), Adam SEDLÁČEK, Přemysl FOUSEK, Miroslav BRODECKÝ, Marek NAVRÁTIL, Filip MICHNA, Ondřej PETR, Martin MARÁK, Lukáš MRNUŠTÍK, Jaromír VALENTA, Zbyněk KACHYŇA, Karel STEHLÍK a David 13

15 KRŠKA. Kdybych měl zvolit naše nejlepší hráče, kteří byli největšími oporami, volil bych Adama Sedláčka, Ondřeje Petra, Jaromíra Valentu, Přemysla Fouska a Zbyňka Kachyňu, kteří navíc patřili mezi nejobdivovanější hráče celého turnaje. Velkou radost si udělal v závěru svého studia ve škole náš brankář Adam SED- LÁČEK (TZB4), který dostal cenu NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ turnaje. Rád bych chtěl poděkovat všem hráčům za velké bojovné a statečné srdce, nesmírnou obětavost a za soudržnost, které jsou typickými vlastnosti všech našich reprezentací v jakémkoliv sportu a i když se nám ve finálové skupině herně nedařilo tak dobře, jako v základní skupině, přesto udělali hráči úplně všechno, co jim mělo zajistit úspěch. Je pravda, že naše škola není futsalovou velmocí, protože nemáme takové možnosti k přípravě, jako mají jiné školy s velkými tělocvičnami a proto se halové odnoži kopané zdaleka nevěnujeme tolik, jako své hlavní fotbalové doméně velkému fotbalu, který vždy byl, je a doufám i v příštích letech bude naší největší chloubou. Proto hodnotím naše bronzové umístění mezi futsalově specializovanými školami, které se rok co rok pravidelně účastní dlouhodobé futsalové soutěži středních škol, jako pěkný úspěch, za který se nemusíme stydět a věšet své hlavy. My jsme v tomto školním roce svým republikovým stříbrem ve velkém fotbalu dokázali, že naše škola stále patří a doufám i nadále bude patřit mezi nejlepší školy v ČR, které budou opakovaně bojovat o postup na Mistrovství světa středních škol v kopané, které se koná pravidelně jednou za dva roky. Byl bych rád, kdyby si i nadále naši žáci vážili možnosti dělat dobré jméno škole, která jim nabízí nejen kvalitní studijní, ale i sportovní možnosti vyžití. Apeluji na ně, aby se ale daleko více věnovali svému vzdělanostnímu růstu, než tomu bylo doposud a spojili tak příjemné s užitečným. 14 Mgr. Miroslav Holomek Přebor školy v silovém čtyřboji / School Contest in Strength Quadrathlon / Wettkampf der Schule im Kraftvierkampf Po roce se silově disponovaní žáci dočkali svého oblíbeného přeboru školy v SILOVÉM ČTYŘBOJI, který před lety vznikl v naší škole a odsud se dostal do všech škol, které si užívají atraktivní soutěže, která je doménou nejzdatnějších chlapců z českých středních škol. Letošní přebor školy byl velkou neznámou, protože nám v červnu minulého roku odešla celá generace velmi kvalitních závodníků, kteří sbírali medaile na velkých republikových soutěžích. Nyní nastává zlom, kdy je třeba hledat nové talenty, kteří by projevili zájem o silové soutěže a byli ochotni podstoupit náročnou přípravu, která jediná je určitou zárukou příštích nadějných výsledků. Paradoxně nám tím ale ubyly počty věkově starších závodníků a nyní se miska vah přesunula do mladších věkových kategorií, což je nadějné pro vývoj silových disciplín do dalších let, protože příprava závodníka na republikové medaile je otázkou jednoho nebo dvou let systematického tréninku. Závodníci soutěžili ve shybu, v tlaku s činkou 75% hmotnosti závodníka, v trojskoku snožmo a ve svisu vznesmo. Jen bodová dotace se u tří disciplín na zasedání Výkonného výboru Silového čtyřboje mírně změnila. U shybu se původní bodová dotace 2,25 bodu změnila na dotaci 3,0 bodu, u tlaku s činkou se dotace 1,4 změnila na dotaci 1,5 bodů a u svisu vznesmo se změnila dotace z 1,75 bodu na novou dotaci 1,50 bodů. Tyto změny platí pro všechny silové soutěže dorostenců v tomto školním roce již od školních kol přes okresní a krajská kola až do úrovně republikového finále. V našem přeboru byly k vidění některé velmi nadějné výkony, které dávají šanci pro první velkou soutěž, kterou bude okresní a krajské kolo středních škol v Silovém čtyřboji, které dne 6. dubna 2011 pořádá naše škola. Cením si hlavně zájmu a entuziasmu mladičkých adeptů silových disciplín, kteří se dnes v tělocvičně pozorně rozhlíželi kolem sebe, aby se od starších a zkušenějších závodníků něco nového naučili. A musím říct, že mě jejich pozornost a zájem mile překvapily! V jejich očích jsem na konci soutěže viděl nadšení a přání se co nej-

16 více zlepšovat a přiblížit se svými výkony zkušenějším kamarádům. jejich snaha dělat pokroky a pracovat na sobě, jsou pro mě signálem, že jsou na dobré cestě Je na mě, abych jejich motivaci stále více posiloval a upevňoval, aby se jim tato náplň volného času ve škole zalíbila tak, aby se stala neodlučitelnou součástí jejich životního stylu. Jen mě mrzí, že se omluvil velký počet žáků ze zdravotních nebo jiných důvodů, což je velká škoda, protože konkurence mohla být ještě větší a ještě kvalitnější. Ale pojďme k výsledkům přeboru školy v SILOVÉM ČTYŘBOJI : MLADŠÍ DOROSTENCI ( celkem 12 závodníků ) Jméno Shyby Tlaky Trojskok Svisy Body 1. MRHÁLEK Tomáš 15 opak. 24 opak. 700cm 31 opak. 157,50 2. ZAJÍC Pavel ,50 3. TOLVAJ Pavel ,50 STARŠÍ DOROSTENCI ( celkem 7 závodníků ) Jméno Shyby Tlaky Trojskok Svisy Body 1. PAŠEK Jiří 19 opak. 28 opak. 850cm 30 opak. 199,00 2. MIKULEC Jiří ,00 3. ŠTÝBL Jan ,50 MIMO SOUTĚŽ : ( z důvodu hokejového zápasu dorostenců Komety si výkony absolvoval předem R.Beránek ) Jméno Shyby Tlaky Trojskok Svisy Body BERÁNEK Roman ,00 NEJLEPŠÍ VÝKONY Mladší dorostenci : KAMBA Petr Shyby : ZAJÍC Pavel 18 opakování Tlaky : TRÁVNÍČEK Stanislav 30 opakování Trojskok : HOLOUBEK Ondřej 810cm Svisy vznesmo : MRHÁLEK Tomáš 31 opakování Starší dorostenci : PAŠEK Jiří Shyby : MIKULEC Jiří 19 opakování Tlaky : PAŠEK Jiří 28 opakování Trojskok : BERÁNEK Roman 890cm Svisy vznesmo : ŠTÝBL Jan 40 opakování ŠIRŠÍ NOMINACE do specializované přípravy na soutěže : Jiří PAŠEK, Jiří MIKULEC, Jan ŠTÝBL, Roman BERÁNEK, Tomáš MRHÁLEK, Pavel ZAJÍC, Pavel TOLVAJ, Lukáš KOUDELA, Stanislav TRÁVNÍČEK, Patrik KREUZIGER a Marek ŠICHTANEC (dále budou ještě testováni žáci, kteří se z různých důvodů školního kola nezúčastnili). Rád bych poděkoval svým kolegům Michalu Píškovi, Jaroslavu Švecovi a panu Vladimíru Samkovi za skvělou spolupráci, která se přičinila o kvalitní hodnocení školního přeboru v Silovém čtyřboji a chlapcům za jejich obětavost a úsilí v soutěži. Víme, že kromě Jiřího Paška nemáme v současné době žádného jiného závodníka s nadějemi na medaili v republikovém finále a tak se budeme snažit uspět v soutěži družstev v okresním a 15

17 v krajském kole středních škol. Máme více než dva měsíce na přípravu a to je doba, kdy se dá stihnout velký objem práce. Středa dne 6. dubna bude dnem, kde se rozhodne o tom, zda byla naše silová sezóna úspěšná či nikoliv. První místo by pro nás znamenalo postup do republikového finále, což je jasná meta, kterou si přejeme splnit. Nic jiného, než poctivá a svědomitá příprava, vytvoření funkčního a dobře spolupracujícího kolektivu nám nemůže dát naději, že svou sezónu budeme mít úspěšnou a chlapcům by se tak mohl splnit sen, kterým by byla naše účast v republikovém finále středních škol. Mým úkolem nyní bude žákům co nejvíce pomoci, aby se jim tento sen splnil. Mgr. Miroslav Holomek 16

18 Přebor Brna ve volejbale / Brno Contest in Volleyball / Brno Wettbewerb im Volleyball Dne 22. února se náš volejbalový "dream team" zúčastnil městského kola středních škol ve volejbale v tělocvičně ISŠ informatiky na Čichnově ulici v Brně. Sestava byly vynikající, nálada výborná a odhodlání obrovské: Již před vstupem do školy letěly adrenalin a tepová frekvence našim borcům vzhůru (když viděli proudit davy dívek na vyučování) a po vstupu do budovy stále stoupal Hráči, a zejména nejmenovaný P.F., který by se mohl okamžitě věnovat kantorskému povolání (rozdával 1 až 5 - dokonce i hvězdičky - jako na běžícím pásu u nás v posilovně) si ale postupně uvědomovali, proč byli omluveni z vyučování a co je jejich úkolem. Jako první nás čekal tým nejsilnější a bohužel i vítězný ze SG Botanická. V prvním setu jakoby měli naši borci problémy s krční páteří a jak obdivovali krásy SŠ Čichnova tak ve stejném tempu sledovali, jak dopadají míče na jejich polovinu hřiště. Druhý set byl již o něčem jiném, krční páteř se rozhýbala a naši sváděli vyrovnaný boj se sportovní školou, která měla ve svém středu tři závodní hráče a celkově velmi vyrovnaný tým. Po boji však naše družstvo podlehlo i v tomto setu a celkově jsme zápas prohráli 0:2. Při možnosti sledovat další soupeře bylo víceméně jasné, že o vítězi je rozhodnuto Tady však chci ocenit přístup všech hráčů, kteří i s vědomím, že již nemohou postoupit, odehráli další zápasy v plném tempu a nasazení a nedali našim dalším soupeřům nejmenší šanci. Oba naše další zápasy jsme zvládli poměrem 2:0 i při rotaci všech hráčů na palubovce za pár minut, v poklidném tempu ve kterém došlo i na vyzkoušení nacvičených tréninkových akcí a parádiček. Nebudu zde vyzdvihovat jednotlivce (i když samozřejmě jsme měli ve svém středu jednoho "snajpra" ) ani se vymlouvat na vylosování, ale chci naopak poděkovat celému týmu za výbornou reprezentaci školy, slušné chování a zodpovědnost, se kterou k turnaji přistoupili. Druhé místo je bohužel nepopulární, musíme však doufat, že příští rok se všichni soupeři budou dívat na záda nám Výsledky SŠ Jílová - SG Botanická 0 : 2 SŠ Jílová - SOŠ Trnkova 2 : 0 SŠ Jílová - SŠ Čichnova 2 : 0 Jaroslav Švec 17

19 Stříbrný a bronzový úspěch ve šplhu na laně / Silver and Bronze Medals: Rope Climbing / Silber- und Bronzemedaille im Seilklettern Naše škola jako tradiční a vždy Asociací školních sportovních klubů ČR vyhledávaný pořadatel sportovních soutěží pořádala ve středu 9. března brněnské okresní a JIM krajské kolo středních škol ve šplhu na laně 4,5m bez přírazu nohou ze sedu ( dorostenci ) a ve šplhu na tyči 4,5m s přírazem nohou ze stoje ( dorostenky ). Ve všech předchozích ročnících ( od roku 1995 až do roku 2010 ) vyhrála naše škola všechna okresní a krajská kola, ale v letošním roce nebyla a ani nemohla být favoritem zajímavého klání zdatných chlapců a dívek. Objektivních důvodů k takové prognóze bylo hned několik. Po maturitě a po závěrečných zkouškách nám totiž v červnu roku 2010 odešlo ze školy kompletní medailové družstvo (Jakub Schiller, Pavel Bílek a Tomáš Bezděk) a nastala bolestná "výměna generací". Trvá vždy několik týdnů, než se v rámci testování na laně podaří z velkého množství žáků ve škole najít několik vhodných kandidátů na tréninkový proces náročné fyzické disciplíně, kterou šplh na laně ze sedu bezesporu je. Dalším faktorem byla skutečnost, že jsme měli z důvodu stavební činnosti na spojovacím krčku ve škole osm měsíců zavřenou tělocvičnu a nebylo kde objevit vhodné kandidáty a nebylo ani kde trénovat. Až v lednu jsme měli možnost začít hledat nové adepty naší "královské disciplíny", z které se nám v minulých republikových finálových soutěžích urodilo již deset titulů mistra ČR. V žádné jiné sportovní soutěži z nabídky kalendáře AŠSK ČR se nejen nám, ale ani žádné jiné škole nepodařilo získat tolik republikových zlatých triumfů v jakékoliv sportovní soutěži! Šplh na laně chlapců je navíc specifický svým nesmírně složitým startem ze sedu na žíněnce, kdy může závodník ke svému vertikálnímu pohybu použít pouze sílu paží a nesmí se odrazit od žíněnky ani nejjemnějším dotekem svých pat. Až v polovině února se mi podařilo objevit několik chlapců z prvního ročníku, kteří mají určité pohybové nadání, ale ani jeden z nich nemá takový talentový potenciál, jaký měli svého času Josef Křivánek, Dušan Bartoš, Marek Kašpar či Tomáš Petr. Na nové adepty šplhu čeká rok až dva roky speciální přípravy v posilovně zvedáním břemen, v přírodě vytrvalostním během a na laně speciálním lezeckým tréninkem, aby se mohli přiblížit k časům, které jsou potřeba k zisku republikových medailí. Naše konkurence totiž nezahálí a dělá podobně jako my všechno pro svůj úspěch. Všichni současní členové našeho družstva byli absolutními nováčky této disciplíny bez jakýchkoliv zkušeností ze závodů ve šplhu na laně. Jejich projev a seznamování se s prostředím závodů byly ale velmi přínosné a potěšitelné, a proto si dovolím tvrdit, že tito žáci mohou za rok bojovat o stupně vítězů v republikovém finále. Samozřejmě jedině za předpokladu, že budou ochotni poctivě trénovat a tato disciplína jim emocionálně učaruje. Vyvolení chlapci vypadají ve své nové roli docela slibně. Zatím spíše pozorovali ty nejlepší, ale v příštím roce s nimi mohou bojovat naprosto rovnocenně. Co se týče mě samotného, udělám všechno proto, abych využil všech svých zkušeností z přípravy všech předchozích úspěšných generací z doby Pepy Křivánka a Tomáše Petra, kteří mají několik titulů mistra ČR v rámci středoškolských soutěží i v soutěžích olympijského šplhu a je možné, že i když jejich následovníci nebudou dosahovat jejich famózních časů, mohou být velmi silní jako tým svou výkonnostní vyrovnaností a svým velkým týmovým entuziasmem a nadšením. Naši chlapci se v konkurenci zkušenějších, fyzicky zdatnějších a věkově starších závodníků z jiných škol určitě neztratili a v okresním brněnském kole dosáhli na výborné stříbro a v krajské konkurenci na respektovaný bronz. Z hlediska již výše uvedených důvodů, které nám nedovolili absolvovat dlouhodobou přípravu, bez které se nedá příliš dobře uspět, považuji jejich umístění za pěkný úspěch! Náš jediný zkušený závodník a současně i náš nejlepší lezec Jan ŠTÝBL obsadil v soutěži jednotlivců v okresním i v krajském kole stříbro a svými výbornými časy hodně připomenul časy jeho předchůdců, kteří již nejsou žáky školy. Krajské finále chlapců vyhrál největší favorit ze SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova Brno a v kategorii dívek skvěle připravený tým z Gymnázia Břeclav v novém českém rekordu, kde se to hemžilo výborně trénovanými atletkami. Oba vítězné týmy si tak zajistili účast v republikovém finále ve dnech 31.března a 1.dubna ve Frýdku Místku. Naši závodníci budou mít rok času na přípravu a já věřím, že se jim za rok postup mezi nejlepší týmy ČR podaří. Jejich zkušenosti z krajského kola a dlouhodobá příprava, která je bude občas i bolet, jim může zajistit místo na pomyslném středoškolském pódiu slávy. Budeme trénovat i v době letních prázdnin, protože dva měsíce letního nic nedělání by nám zkomplikovalo přípravu na další sezónu ve školním roce 2011/2012. Chlapci dostanou individuální tréninkové plány na prázdniny a v létě se sejdeme asi čtyřikrát, abych si ověřili jejich kondiční připravenost, která je základem pro úspěšný trénink na laně. Výsledky soutěže jednotlivců v krajském kole : ( součet dvou nejlepších časů ze čtyř pokusů ) Chlapci ( počet 27 ) : 1. KALÁB Jan SOŠ ochrany osob a majetku Brno ( 4,10 a 4,12 ) 8.22 vteřin 2. ŠTÝBL Jan SŠ polytechnická, Jílová Brno ( 4.20 a 4.24 ) 8,44 3. LUCKÝ Jakub SOŠ ochrany osob a majetku Brno ( 4,14 a 4,95 ) 9,09 Dívky ( počet 37 ) : 1. NEVĚLÍKOVÁ Karolína Gymnázium Břeclav ( 2,86 a 2,87 ) 5,73 vteřin 18

20 2. KALOVÁ Radka Gymnázium Vyškov ( 3,12 a 3,16 ) 6,28 3. HANZLÍČKOVÁ Adéla SOŠ OOM Brno ( 3,12 a 3,17 ) 6,29 Výsledky soutěže družstev v krajském kole : Chlapci ( počet 6 ) : 1. SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova, Brno 28,13 vteřin 2. Gymnázium Vyškov 29,31 3. SŠ polytechnická, Jílová, Brno 31,08 Dívky ( počet 9 ) : 1. Gymnázium Břeclav 18,84 vteřin 2. SOŠ ochrany osob a majetku, Zoubkova, Brno 20,71 3. Gymnázium Vyškov 21,25 Naše barvy snaživě reprezentovali nováčci : Jan ŠTÝBL (MZB3), Jiří MIKULEC (T2B), Petr NĚMEC (IT1), Marek ŠICHTANEC (I1A) a mimo soutěž si soutěžní atmosféru vyzkoušeli i další adepti šplhu Pavel TOLVAJ (EZP1), Jiří SUCHÁNEK (I2B) a Ondřej HOLOUBEK (MP3). Z důvodu zranění se závodu nezúčastnil Petr SEDLÁČEK (TZB1). 19

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM krajského kola středních škol ve a ve Š P L

Více

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011

Organizátor: SŠ polytechnická, Jílová Termín: 7., 8. a 10. března 2011 Termín: 9. března 2011 Výsledky městských sportovních přeborů středních škol pořádaných OR AŠSK Brno v druhém pololetí školního roku 2010/2011 10. Sálová kopaná futsal 11. Šplh Organizátor: OA ELDO, Střední Termín: 7., 8. a

Více

Výsledky nejlepších jednotlivců Přeboru ČR (celkem 23 závodníků) : Poř. Závodník Škola Shyby Tlaky Trojskok Svisy Celkové body

Výsledky nejlepších jednotlivců Přeboru ČR (celkem 23 závodníků) : Poř. Závodník Škola Shyby Tlaky Trojskok Svisy Celkové body JÍLOVÁ MISTREM ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V SILOVÉM ČTYŘBOJI JÍLOVÁ SCHOOL - THE CZECH REPUBLIC WINNER WITHIN THE BUILDING SCHOOLS COMPETITION IN FORCE TETRATHLON JILOVA DER MEISTER DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012

Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012 2012_leden 9.3.14 22:18 Stránka 80 Hromadný start přespolního běhu Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012 V období od 1. února do 16. března 2012 probíhalo internetové kolo mistrovské soutěže České republiky

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Společnost Kimex Group

Společnost Kimex Group Společnost Kimex Group oslavila 20 let svého působení na českém trhu Již dvacátý rok úspěšného fungování velkolepě oslavila společnost Kimex Group. Přímo v areálu sídla firmy v Paskově se 11. listopadu

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Výsledky silového čtyřboje Okresní a krajské finále AŠSK Teplice a Ústí nad Labem

Výsledky silového čtyřboje Okresní a krajské finále AŠSK Teplice a Ústí nad Labem Výsledky silového čtyřboje Okresní a krajské finále AŠSK Teplice a Ústí nad Labem Dne: 17. prosince 2014 Místo: Pořadatel: Bodování disciplín Pořadí sloupců: tělocvična SŠ stavební v Teplicích ŠSK při

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM FINÁLE STŘEDNÍCH ŠKOL ve a ve Š P L H U N A L A N Ě

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT

VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT VÝSLEDKY SPORTOVNÍ ČINNOSTI TÝMU PALMIMOTORSPORT 2009 Vážení partneři automobilového týmu Palmimotorsport, Dovolte, abychom Vás seznámil s výsledky jezdců týmu PALMIMOTORSPORT v jeho automobilové a sportovní

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Český svaz plážového tenisu

Český svaz plážového tenisu Český svaz plážového tenisu Co je plážový tenis? Plážový tenis je nejčastěji popisován jako směsice tenisu, badmintonu a také plážového volejbalu. Hraje se na dvorci, který je rozměrem identický s dvorcem

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl

Informační brožura 09/2013. MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Informační brožura 09/2013 MVIL Ostrava, o.s. Florbalový oddíl Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura florbalového klubu s názvem 1. MVIL Ostrava. Na následujících

Více

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role.

Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Letos si žákovský parlament připravil pro své učitele neobvyklý dárek. Připravil projekt, při kterém si žáci a učitelé vyměnili role. Žáci tak Umožnili svým učitelům vrátit se do dětství a usednout do

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

TENISKA. Tenisová škola MICHALA JUDY

TENISKA. Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 8 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Zas je tu jaro, je tu,lidí šílí zpívá Lucie Bílá v jedné ze svých písniček. Letos by se určitě dalo říct,že opravdu všichni šílí radostí,že konečně

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Konflikt generací mladí proti starým?

Konflikt generací mladí proti starým? Konflikt generací mladí proti starým? Martin POTŮČEK Předseda odborné komise pro důchodovou reformu Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha Vystoupení

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Propagace projektu Kecejme do toho

Propagace projektu Kecejme do toho Propagace projektu Kecejme do toho Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala projekt ČRDM Kecejme do toho na Bambiriádě 2011 v Českých Budějovicích ve dnech 27. 29. května 2011 v prostorách areálu

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo.

První kolo se našim chlapcům a děvčatům moc nevydařilo. Víkendové výsledky vodního póla 3. víkend probíhají nadstavbové turnaje vodního póla, ve kterých se rozhoduje o pořadí v jednotlivých soutěžích. Přebor ČR starších žáků Svoji účast v nadstavbových turnajích

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

VII. ročník futsalového turnaje

VII. ročník futsalového turnaje ZŠ a MŠ Damníkov VII. ročník futsalového turnaje Kdy? středa 20.3. 2013 od 13:00 Kde? velká tělocvična Kdo? žáci, žákyně (od 4. do 9. třídy) ZŠ a MŠ Damníkov. Lze vytvořit jakékoli týmy (chlapecké, dívčí,

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více