Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2010/2011 ŠKOLNÍ TAMTAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2010/2011 ŠKOLNÍ TAMTAM"

Transkript

1 Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2010/2011 ŠKOLNÍ TAMTAM

2 ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE KONFERENCE O DOBROVOLNICTVÍ / THE CONFE- RENCE ON VOLUNTEERING / KONFERENZ ÜBER DIE FREIWILLIGKEIT ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECHNIC- KÝCH OBORŮ / IMPROVING CONDITIONS FOR TE- ACHING TECHNICAL SUBJECTS / VERBESSERUNG DER BEDINGUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT DER TECHNISCHEN FÄCHER ŠKOLNÍ PARLAMENT U OMBUDSMANA / SCHOOL PARLIAMENT VISITING OMBUDSMAN / SCHULPAR- LAMENT BEIM OMBUDSMANN ZVEME VÁS DO DENNÍHO CENTRA! / WELCOME TO THE DAY CENTRE! / EINLADUNG INS TAGESZENT- RUM! MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE V RÁMCI REALI-ZACE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO- SCHOOLS / SUPPLY METERS OF ELECTRICAL ENERGY IN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT / STROMVERBRAUCHSMESSUNGEN IM RAHMEN DER REALISATION DES INTERNATIONA- LEN PROJEKTES ECO-SCHOOLS STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY / THE NEWSPAPER READ AND WRITTEN BY STUDENTS / STUDENTEN LESEN UND SCHREIBEN ZEITUNGEN LABESTRA EKOLOGICKY CERTIFIKOVANÉ MYCÍ PROSTŘEDKY V RÁMCI REALIZACE MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO- SCHOOLS / ECOLOGICALLY CERTIFIED DETERGENTS IN THE INTERNATIONAL ECO-SCHOOLS PROJECT / WASCHMITTEL MIT ÖKOLOGISCHER ZERTIFIKATION IM RAHMEN DER REALISATION DES INTERNATIONA- LEN PROJEKTES ECO-SCHOOLS SPORT MIKULÁŠSKÁ LAŤKA / SANTA CLAUS HIGH JUMP / NIKOLAUSLATTE BRONZOVÝ FUTSALOVÝ ÚSPĚCH / BRONZE SUCCESS IN FUTSAL / BRONZEERFOLG IM FUTSAL PŘEBOR ŠKOLY V SILOVÉM ČTYŘBOJI / SCHOOL CONTEST IN STRENGTH QUADRATHLON / WETTKAM- PF DER SCHULE IM KRAFTVIERKAMPF PŘEBOR BRNA VE VOLEJBALE / BRNO CONTEST IN VOLLEYBALL / BRNO WETTBEWERB IM VOLLEYBALL STŘÍBRNÝ A BRONZOVÝ ÚSPĚCH VE ŠPLHU NA LANĚ / SILVER AND BRONZE MEDALS: ROPE CLIMBING / SILBER- UND BRONZEMEDAILLE IM SEILKLETTERN Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte Začalo jaro. Doba, na kterou se všichni těší. Jaro bylo vždy chápáno jako předzvěst něčeho nového a krásného. Pro naše dávné předky bývala zima často bojem o holé přežití, proto jaro očekávali jako spásu a záchranu. Dnes se doba sice podstatně změnila, přesto se na jaro těší všichni. Mladí i staří, malé děti i starší lidé, označovaní dnes často slovem senioři. Právě vztahu k nim a také problematice důchodové reformy se týkají některé z příspěvků v tomto, v pořadí 3. čísle školního časopisu, které nyní vychází. Autory příspěvků na toto téma jsou vaši vrstevníci, žáci 2. ročníku průmyslovky, kteří se zúčastňují projektu Studenti čtou a píší noviny a právě zmíněné téma bylo zvoleno jako první ze tří, o nichž budou psát. Nebojte se, 3. číslo nebude jen o seniorech a důchodech, ale dotkne se i problematiky aktuálního dění na škole. Prioritou je určitě otevření informačního a společenského centra, s jehož činností jste se měli možnost již průběžně seznámit. Právě o jeho fungování a připravovaných programech se na stránkách našeho časopisu budete dovídat stále častěji. Nechybí tradiční informace z oblasti ekologické výchovy a sportovní okénko, bez nichž by náš časopis nebyl úplný. Ale víte, co. Nejlépe bude si náš časopis otevřít a vše si v klidu a pohodě, umocňované navíc krásným jarním počasím, přečíst. Hodně hezkých chvil nad jeho stránkami a pěkné jaro přeje Mgr. Vítězslav Hulák za redakční radu Studenti čtou a píší noviny / The newspaper read and written by students / Studenten lesen und schreiben Zeitungen Stejně jako v prvním a druhém čísle letošního ročníku školního časopisu uvádím i nyní na jeho stránkách další příspěvky žáků naší školy, kteří se zúčastnili v pořadí již čtvrtého ročníku projektu Studenti čtou a píší

3 noviny organizovaného deníkem Dnes, jehož vydavatelem je nakladatelství a vydavatelství Mafra, a.s. Právě začala jarní část tohoto projektu a v prvním tématu měli žáci možnost zamyslet se nad poměrně složitým problémem, kterým je otázka vztahu společnosti k našim starším spoluobčanům, neboli seniorům, ale také nad připravovanou důchodovou reformou a problematikou důchodů obecně. I když se jedná o skutečnosti časově dnešním mladým lidem dosti vzdálené, přesto se podařilo vybrat několik zajímavých prací, s nimiž vás chci na stránkách našeho časopisu seznámit. Posuďte sami, zda mají i v celostátním deníku šanci na otisknutí. Mgr. Vítězslav Hulák za redakční radu Hrozí v Česku konflikt generací? / A Threat of Generation Clash in the Czech Republic? / Droht in Tschechien ein Generationskonflikt? Jak byste změnili tento systém, aby vaši rodiče (a později i vy) měli zajištěnou penzi, z které se dá žít U nás je důchodový systém zaveden tak, že stát bere lidem určitou částku z platu a z té pak vyplácí dnešním důchodcům důchod. Peněz na důchody však stále ubývá v souvislosti s tím, jak populace stárne, stále více lidí odchází do starobního nebo předčasného důchodu a dětí se rodí stále méně. Tím ubývá v celém důchodovém systému finančních prostředků. V současné době řeší stát nastalou situaci tím, že postupně posunuje hranici odchodu do důchodu, která se má v budoucnu posunout například u mužů až ke hranici 65 let a později možná ještě za ni. Díky lepší zdravotní péči se lidé dožívají stále vyššího průměrného věku, dnešní senioři jsou v průměru o několik let starší, než byla generace jejich rodičů. Tyto faktory přispívají k neudržitelnosti stávajícího sociálního systému. Dnes se hodně mluví o tom, že by si měl každý naspořit na svůj důchod sám. Každý měsíc se mu bude strhávat povinně z jeho platu určitá částka, jenž bude určena pro jeho pozdější důchod. Vláda také uvažuje o zavedení penzijních fondů, kam si lidé budou ukládat dobrovolně peníze, stát jim bude menší částkou do těchto fondů přispívat a tyto naspořené peníze jim budou později vypláceny v podobě důchodů. V případě úmrtí by naspořená částka měla být předmětem dědictví, ovšem dědic by měl ve spoření pokračovat a celková částka by se dala vybrat pouze jako starobní důchod. Ovšem tato varianta má svém zápory. Nezanedbatelná je logistická náročnost celého systému. Odhaduje se, že až 30 procent z vybraných finančních prostředků by pohltila nutná režie. Vyvstává i případné riziko špatných investic a tím pádem i ztráta části, v horším případě i celého budoucího důchodu. Chybí zde větší nabídka možností, jak se zajistit na stáří. Jednou z možností je, v případě zakoupení bytu na hypoteční úvěr a jeho pozdějším splacení, skutečnost, že pak ve stáří nemusí člověk investovat do nájmu a má pak zcela logicky menší výdaje. Nebo by si člověk v produktivním věku zakoupil nemovitost, tu by mohl ve stáří prodat a peníze takto získané využít jako důchod. Variant, kam by bylo možné v produktivním věku investovat, existuje poměrně mnoho. Problém podobné investice však odpadá u lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo jejich příjmy zůstávají hluboko pod celostátním průměrem. Důchody těchto lidí by pak měl řešit speciální sociální systém, měl by jim být stanoven minimální důchod. Existují však i lidé, kteří mají relativně vysoký příjem, ale dokážou jej téměř celý utratit. Pro ně by bylo nejrozumnější povinné spoření. Z dlouhodobého hlediska by bylo asi nejlepší, kdyby stát více podporoval rodiny s dětmi. Populace by sice nadále stárnula, ale zvětšil by se počet lidí v produktivním věku, z jejichž příjmů by se pak financovaly důchody. Vojtěch Dvořáček, TZB2 Hrozí v Česku konflikt generací? / A Threat of Generation Clash in the Czech Republic? / Droht in Tschechien ein Generationskonflikt? Je správné, aby si člověk spořil na penzi už od prvního zaměstnání nebo se má o něj ve stáří postarat stát? V České republice žiji více než 17 let a za dobu, co jsem schopen vnímat okolí a společnost kolem sebe, jsem dospěl k názoru, že rok od roku jsou životní podmínky v ní stále horší a horší. Každý z nás může mít na současný stav společnosti a zvláště na naši politickou scénu odlišný názor, ale vsadím se, že těch záporných postojů je rozhodně víc než těch kladných. Proč tomu tak je? Proč lidé dříve znechucení vládou komunistů jsou dnes stejně znechuceni i vládou současnou vzniklou na základě výsledků demokratických voleb? V současnosti vzbuzuje velkou kritiku již dlouhodobě připravovaná důchodová reforma. V souvislosti s ní jste si určitě všimli i způsobů, jakým způsobem se stát snaž10, í získat na důchody finanční prostředky. Jednou

4 z cest by mohlo být zvýšení takzvané daně z přidané hodnoty, v jejímž důsledku by vzrostly ceny potravin, náklady na bydlení, dopravu a podobně. Jak je ale možné, že důchody zůstávají stále stejné, i když ceny všeho rostou a daně se stále zvyšují? Kam jdou peníze z našich platů, respektive z platů našich rodičů? No přece do státní pokladny. Z našich peněz se pak kupují poslancům, vládním a ústavním činitelům nová auta, nové byty, zahraniční cesty a další zvýhodnění již tak náročného života nejvyšších představitelů naší politické scény.ale aby se ti,kteří zákony vytvářejí a téhle zemi vládnou,podívali na to,jak žijí jejich spoluobčané,kteří platí stále více za něco,z čeho nebudou mít nikdy nějaký prospěch,to je ani nenapadne. Tím vším, co jsem napsal, jsem chtěl vyjádřit i můj postoj k problému uvedeném v úvodu.nejlepší bude nespoléhat na současnou ani budoucí vládu, ale spoléhat jen sám na sebe, na své schopnosti. V praxi to znamená spořit si na důchod, nejlépe již od mého prvního zaměstnání. Představuji si to tak, že část svého příjmu budu ukládat ve finančním ústavu s tím, že si z něj budu moci vybírat až v důchodovém věku. Různým penzijním fondům totiž vůbec nevěřím. Radim Laga, DV2 Hrozí v Česku konflikt generací? / A Threat of Generation Clash in the Czech Republic? / Droht in Tschechien ein Generationskonflikt? Společnost stárne a při dnešním způsobu vyplácení důchodů by už brzy každý pracující člověk musel ze svého příjmu uživit několik penzistů. Lidé si totiž nespoří na penzi, ale ta je jim vyplácena z peněz, které stát strhává mladší generaci ze mzdy. Aby ji za pár let nestrhával více než kolik jí zůstane, musí se něco změnit. Má li se postarat stát, kde by měl především hledat peníze na financování důchodu? Tak já tuhle diskuzi vůbec nesleduji, nezajímám se o to, protože se mě to v podstatě zatím netýká. Podle mého vlastního názoru by se stát měl postarat o lidi v důchodu. Každý pracující člověk, který odvádí státu pravidelné daně ze své mzdy, čeká, že se o něho stát v důchodu postará. Měli by se nad sebou zamyslet ti občané, kteří daně pravidelně neodvádí nebo jen minimální, ale od státu čekají veškeré výhody. Myslím si, že by měla naše vláda uzákonit, aby se toto nedělo. Každý občan naší republiky by měl odvádět ze své mzdy procentuální část. Určitě by to bylo spravedlivější. Můj názor je ten, že by se mělo začít od představitelů naší politické scény, kteří vymýšlejí zákony, které se nedodržují nebo se dají různě obejít. Naši politikové si vydělávají nemalé částky a dále také figurují v představenstvech různých firem. Tuto činnost také nedělají zdarma. Měli by se chovat jako každý slušný občan tohoto státu, který si platí dopravu, stravu a všechny další věci, které potřebuje k životu. Proč by měli mít nějaké výjimky a úlevy, když vydělávají takové částky. Kdyby si zrušily všechny jejich výhody (doprava, příspěvek na bydlení, na stravu atd.), možná by vznikla částka, která by mohla jít na důchody. Určitě by se našly další možnosti kde vzít peníze, ale ne u obyčejných občanů, kteří chodí pravidelně do zaměstnání a platí daně. Od toho máme vládu, která by takový stav měla zajistit a myslet hlavně na své občany a ne jen na sebe. Lukáš Mrnuštík, TZB2 Jak mají lidé přistupovat ke starším lidem ve vašem okolí? Jak je bere vy? / What should the attitude to the elderly be? What s yours? / Wie sollen sich die Menschen zu älteren Personen in Eurer Umgebung benehmen? Wie benehmt Ihr euch zu ihnen? Jak k nim tedy přistupovat? Každý člověk se k nim přece nechová úplně stejně. I když já bych rozdělil společnost v souvislosti s chováním k našim starším spoluobčanům, moderně seniorům, na dva tábory. Tedy alespoň u té části společnosti, tedy lidí, které znám a z jejichž chování jsem si mohl učinit celkový obrázek. První skupina lidí má seniory ráda. Za vše, co prožili a často si i vytrpěli, je zahrnuje úctou a někdy i neskrývaným obdivem. Spatřuje v nich jakýsi pomyslný almanach rad podepřených léty zkušeností, z něhož čerpají nejen inspiraci, ale i pomoc ve složitých životních situacích, v nichž se sami ocitli. Druhá, v poslední době početně stále silnější skupina si starších lidí neváží. Vidí je pouze jako ty často protivné, hádavé spolucestující v přeplněných tramvajích, komplikující jejich cestu autem, když pomalu přecházejí ulici, zpomalující jejich nakupování v hypermarketech, obtěžující zbytečnými dotazy na poštách. Mám pokračovat? Raději ne, příkladů z běžného života znáte určitě všichni. Dle mého mínění našim starším spoluobčanům patří skutečně uznání a úcta. Pokud si najdete čas promluvit s nimi, zjistíte, že vám mohou na základě osobních zkušeností často velmi dobře poradit. Lidé by k nim měli přistupovat i s určitým respektem vycházejícím právě z letité životní praxe. Ve všech kulturách minulosti se právě od starších ti mladší učili,jejich dobře míněné rady brali vážně a ve vlastním stáří pak radili svým potomkům ve snaze neopakovat chyby, jichž se sami v životě dopustili.

5 Dnes jsou mladí lidé, tedy mí vrstevníci, asi příliš sebevědomí a hrdí na to, že si se vším dokážou poradit sami, než aby přiznali sami sobě, že jsou věci, u nichž by se jim hodila rada někoho zkušeného. Nebo se snad mylně domnívají, že dnes je doba tolik odlišná od té, v níž vyrůstali jejich prarodiče, že s dnešními složitými problémy nejsou schopni jim poradit. Kdo ví Já sám se snažím chovat stejně ke všem, dle mého pohledu snad i dobře. Nevím. Sám si cením nejen životních zkušeností, ale i rad nejen mých rodičů, ale i mých prarodičů. Chápu ale i skutečnost, že každý k lidem ve svém okolí přistupuje způsobem odpovídajícím jeho charakteru, temperamentu a schopnosti sociální interakce. Proto je těžké někomu vnutit svůj názor týkající se chování k našim starším spoluobčanům. David Böhm, DV2 Má-li se postarat stát, kde by měl především hledat peníze na financování důchodu? / Should we have a nanny state, where should the money for the old age pension be found? / Falls der Staat sorgen soll, wo sollte er Geld zur Rentenfinanzierung vor allem suchen? Žijeme ve státě, kde funguje, nebo by měl fungovat, sociální systém. Sociální neznamená všechno všem, ale znamená, že každý přispěje trochou a tyto prostředky se pak poté přerozdělí tam, kde jsou potřeba. Takhle to funguje už nějakou dobu. Vydělávající člověk ze své mzdy platí daně, sociální a zdravotní pojištění. Z těchto odvedených peněz stát žije a následně je přerozděluje. Posledních několik let se stále mluví o tom, jak peníze nejsou, je jich málo, zvětšuje se státní dluh a prostě, že díky lepšímu zdravotnictví přibývá stále více důchodců a podobně. Prostě peníze nejsou. A řeší se, kde stát vezme na důchody, respektive na většinu mandatorních výdajů. Pořád se něco vymýšlí, různé balíčky, spoření si na důchod, teď v poslední době také návrh, aby děti dávaly svým rodičům na důchod jedno procento ze svého platu. Ale proč? Proč by měl člověk spořit na důchod, proč by mu měly jeho děti dávat nějaká procenta ze svého platu, když stejně člověk od zahájení své produktivní fáze života až do odchodu do důchodu platí státu daně. Ano, důchodců podle různých statistik přibývá, všechno je rok od roku dražší, ale stejně pořád člověk daně platí a peníze státu odvádí. Proti všem těmto výmluvám, že něco není, stojí v přímém protikladu neustále se vynořující skandály, jak tam byla předražená státní zakázka, tam se vytunelovaly peníze, tam se špatně hospodařilo a neustále podobné zprávy. Stačí nějakou dobu sledovat televizní zpravodajství nebo číst noviny a podobných zpráv najde člověk víc než dost. Jedno mají všechny tyto zprávy společné. Nikdy nikdo nebyl pořádně potrestán a vždycky se jedná o desítky či stovky milionů. A vzhledem k četnosti výskytu, s jakým se tyto skandály objevují, se za rok musí, podle mého názoru, utopit minimálně desítky miliard. Poté, když člověk sleduje televizní zpravodajství, kde si ministr stěžuje, že mu například chybí pět miliard na to, aby mohl pokrýt všechny náklady a závazky spojené s fungováním ministerstva, neví, jestli se má divit, smát nebo brečet. Neměl by si stát, místo vymýšlení různých balíčků a řešení dodatečného spoření, vyřešit rozkrádání sama sebe? Tyto rozkradené peníze určitě nepřišly odnikud, ale zaplatili je lidé ze svých daní. Proto by podle mě řešení, kde najít peníze na důchody, bylo zamezení rozkrádání státních prostředků. Pokud se ušetří například dvacet miliard, tak pět miliard, které chybí ministerstvu, by se už hledalo o něco lehčeji. Jan Tomášek, TZB 2 Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů / Improving conditions for teaching technical subjects / Verbesserung der Bedingungen für den Unterricht der technischen Fächer Naše škola je příjemcem podpory projektu s názvem ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU TECH- NICKÝCH OBORŮ, VČETNĚ ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ SE V TĚCHTO

6 OBORECH. V rámci tohoto projektu se dne uskutečnilo IV. Pracovní setkání se zástupci firem, které bylo zaměřeno na získání obecné představy o relevantním pracovním trhu ve stavebnictví. Jedním z cílů projektu je zvyšovat kontakt studentů s praxí. Formou zvacího dopisu a elektronické pošty bylo 1. a osloveno celkem 309 firem včetně 4 partnerů projektu. Informace o připravovaném setkání firem byly zveřejněna na webových stránkách příjemce od Před tímto setkáním byly pro všechny žáky posledních ročníků připraveny informační brožury s obecnými informacemi o trhu práce a také prezentacemi zúčastněných firem. Celé setkání mělo dvě části: prezentaci firem a neformální besedu zástupců firem a podnikatelů s vedením školy. Na setkání firem bylo přítomno 33 firem v počtu 38 osob. Za příjemce podpory bylo přítomno 260 žáků z 13ti tříd posledních ročníků a 3 členové realizačního týmu projektu a 2 pracovníci celoživotního vzdělávání. Aktivita byla personálně zajištěna manažerem projektu a vedením příjemce dotace. Jak vlastní prezentace, tak i neformální beseda splnila svůj účel. Účastníci setkání zhodnotili současný stav ve stavebnictví, personální zajištění řemeslných profesí a připravenost budoucích absolventů na svá povolání. Pro žáky školy byla prezentace užitečná především v tom, že měli možnost vyslechnout zástupce firem, kteří mají dennodenní kontakt s reálnými pracovními podmínkami a pracovníky v těchto podmínkách se pohybujících. Nejčastější dotazy byly ohledně požadavků na absolventy a na pracovní podmínky u jednotlivých firem. Již brzy budeme připravovat další setkání, které se pravděpodobně uskuteční Tento termín by neměl narušit přípravu a konání maturitních a závěrečných zkoušek.toto setkání bude kromě prezentace firem zaměřeno také více na konkrétní pracovní místa. Setkání se zúčastní všichni žáci posledních ročníků školy. Mgr. Miroslav Knapil Konference o dobrovolnictví / The Conference on volunteering / Konferenz über die Freiwilligkeit Dne se zúčastnili členové našeho školního parlamentu čtvrté a zároveň poslední Mezinárodní konference konané v rámci projektu 4Regions4Youths. Konference se konala a to na Trnavské fakultě. Tato konference byla zaměřena na dobrovolnictví a pomoc mladých lidi svému okolí. Po příjezdu na místo proběhla úvodní prezentace, kde jsme se seznámili s naším denním programem. Během jednání vystoupilo mnoho vzácných hostů a to jak ze Slovenska a Česka, tak i ze vzdáleného Německa. V Německu již dobrovolnické aktivity fungují delší dobu a jsou propracovanější a na lepší úrovni. Po úvodní prezentaci jsme se rozdělili do skupin. Určené skupiny se odebrali na prohlídku města Trnavy, kde jsme společně navštívili podzemí zdejšího kostela, které obnovili místní dobrovolníci. Poté jsme navštívili zdejší uměleckou školu, kde jsme zábavnou formou poznali sami sebe a někteří si odpověděli na nějaké otázky týkající se jejich osobnosti. Jedna z nejzajímavějších návštěv byla návštěva bývalé věže, která chránila město Trnavu.

7 Po těchto výletech se náš krásný den přesunul opět do jednoho ze sálu Trnavské univerzity, kde byla konference oficiálně ukončena. Zážitky z této konference byli velice krásné a získané poznatky zajímavé. Radek Přibilík, T2B Školní parlament u ombudsmana / School Parliament visiting Ombudsman / Schulparlament beim Ombudsmann V pátek 12. ledna 2011 se členové školního parlamentu Střední školy polytechnické Brno, Jílová 36g společně se spřátelenou Integrovanou střední školou Brno, Olomoucká zúčastnili exkurze a besedy v Kanceláři veřejného ochránce práv, která se nachází na ulici Údolní v Brně. Sešli jsme se přímo před Kanceláří ombudsmana, kde se nás ujala pracovnice sekretariátu veřejného ochránce práv. Během dopoledne jsme se dozvěděli, čím se Kancelář veřejného ochránce práv zabývá, jak vznikla a jak pracuje. Kancelář ombudsman vznikla téměř před jedenácti lety a prvním ombudsmanem byl pan JUDr. Otakar Motejl. V současné době je veřejným ochráncem práv pan JUDr. Pavel Varvařovský. Veřejný ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí v případě, že je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Dále provádí tento úřad preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací. Pracuje zde zhruba čtyřicet právníků, kteří pracují ze všech sil a snaží se pomáhat poškozeným občanům všemi možnými právními způsoby. Kancelář také spolupracuje i s mediálními prostředky, například pomáhají občanům svým televizním pořadem, ve kterém řeší právní případy poškozených občanů. Sami jsme měli možnost shlédnout jeden z patnácti natočených dílu právního seriálu. Šlo o paní, která měla na balkonu v přízemí mříže. Před zateplením domu, ve kterém bydlí, musela mříže odinstalovat a po dokončení zateplování domu ji městská část nepovolila mříže znovu nainstalovat. Proces se táhl více než dva roky a teprve potom se poškozená obrátila na veřejného ochránce práv. S pomocí této kanceláře nakonec případ dopadl dobře. Na závěr jsme besedovali o různých tématech, která nás zajímaly. Návštěva byla velmi zajímavá a těšíme na některé další akce. Václav Hladil, MZB2

8 Zveme vás do denního centra!!! / Welcome to the Day Centre! / Einladung ins Tageszentrum!!! V únoru byl zahájen provoz nejen spojovacího krčku mezi novou přístavbou a budovou školy, ale také denního centra. Denní centrum je místem, kde mohou žáci trávit svůj volný čas, mohou využít jeho zázemí před i po vyučování i během přestávek. Denní centrum je označováno za multifunkční učebnu a je rozděleno do tří částí nachází se zde knihovna, studovna a počítačová učebna. Ve vnější části jsou stolky s židličkami, automaty na kávu a pití, kopírka a objednávkový terminál na stravu. Vše je nové, velmi pěkné. V uplynulých týdnech se všechny třídy zúčastnily seznamovacího worshopu v tomto novém centru. Pracovnice tohoto úseku se budou snažit pro vás připravit také různé doprovodné programy. Někteří z vás se již aktivně zúčastnili programu s bubny djembe. Tento program se uskutečnil v úterý 15. února a to hned dvakrát ve 14,00 a v 15,30 hod. Našlo se dostatek zájemců, kteří si přišli zabubnovat a pomyslně se na pár chvil přenést mezi obyvatele afrických kmenů. Jednalo se rozhodně o zdařilou akci, na kterou nám poskytl finanční prostředky projekt Mobilní škola. Na měsíc březen pro vás připravujeme také několik akcí. V první řadě to bude dotazníkové šetření Extrém, kterým projde většina našich tříd. Toto šetření se týká především trávení volného času mladých lidí a činnosti parlamentů na školách. Dále to bude výtvarné odpoledne, na kterém se budete moci naučit pracovat s materiálem FIMO. Tento výtvarný seminář povedou dívky z Integrované střední školy a Centra odborné přípravy Brno, Olomoucká. Termín je určen na středu 23. března od 15,00 do 17,00 hod. V úterý 29. března se vybraní žáci budou moci zúčastni filmového festivalu Jeden svět Na tomto festivalu se promítají filmy s tématikou lidských práv a po projekci filmu probíhají velmi zajímavé worshopy. Tohoto festivalu jsme se účastnili již minulých letech a vždy byly projekce velmi pěkné. Ve středu 30. března se bude v aule naší školy promítat film Bastardi. Pro promítnutí filmu bude probíhat beseda se scénáristou a představitelem hlavní role. Projekce budou dvě a to 8,45 a v 11,30 hod. Účastnický poplatek činí 50,00 Kč. Tuto částku je možno zaplatit v denním centru. Pro zájemce bude uspořádán rovněž turnaj v piškvorkách bližší informace k této soutěži sledujte na nástěnce denního centra. Další akce budeme odvíjet především od vašeho zájmu. Sledujte aktuální dění na nástěnkách denního centra můžete se zde dočíst o dalších připravovaných akcích, například o soutěži o digitální kameru vyhlašovanou Člověkem v tísni či připravovanou soutěž pro středoškoláky v lanovém centru. Na všechny návštěvníky nového centra se těší Bc. Milena Bušková a Mgr. Lenka Pokorná

9 LABESTRA Dne 14. února se z některých žáků naší školy stali dobrovolníci, kteří se účastnili 2.ročníku celostátní osvětové a informační kampaně LABESTRA Láska beze strachu. Tuto akci pořádala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, která má za hlavní cíl podporu sexuální výchovy, výchovu k partnerským vztahům a k plánování rodiny. V této oblasti pomáhá při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků. Pořádá pro ně semináře a odborná symposia, poskytuje jim různé typy informací a materiálů. Rovněž poskytuje rozsáhlé internetové poradenství nejen pro odborníky, ale i pro mládež a laickou veřejnost. Účelem akce bylo předávat informace široké veřejnosti a získat peníze na preventivní činnost. Dvojice žáků nabízeli valentýnská přáníčka a rozdávali informační letáčky v centru Brna. Žákům naší školy se díky jejich elánu a nasazení podařilo vybrat téměř 3000,- Kč. Tímto bych jim chtěla poděkovat a těším se na další vzájemnou spolupráci. Bc. Milena Bušková vychovatelka Měření spotřeby elektrické energie v rámci realizace mezinárodního projektu ECO-SCHOOLS / Supply Meters of electrical energy in the International ECO-SCHOOLS Project / Stromverbrauchsmessungen im Rahmen der Realisation des internationalen Projektes ECO-SCHOOLS Dnešní život si v moderním světě nelze bez pomoci elektrické energie vůbec představit. Její uživatelé oceňují, že se jedná o energii přiváděnou k jejich spotřebičům v čisté podobě, bez vzniku odpadů po jejím spotřebování. Jiná situace však je na straně velkých zdrojů elektrické energie, např. v uhelných elektrárnách, kde vzniká popel a oxidy uhlíku či síry. Zdroje fosilních paliv jsou však omezené a řada ložisek těchto surovin je již vyčerpána. Přitom spotřeba elektrické energie stále roste, její cena také. Nejlépe lze hospodařit s energií tak, že ji vůbec nemusíme vyrobit. Při realizaci mezinárodního projektu Eco-schools se zabýváme, kromě tří jiných nosných témat, také tématem s názvem Energie. V jeho rámci jsme se v Plánu činnosti pro tento školní rok zaměřili, mimo jiné, na možnosti dosahování úspor elektrické energie při provozu různých elektrických zařízení, provozovaných na naší škole. V bodu 4 našeho nedávno inovovaného školního Ekokodexu na úspory elektrické energie rovněž pamatujeme. Měřili jsme příkony různých elektrických spotřebičů při plném výkonu a také ve spícím režimu (stand by). Obr.1: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu PC v počítačové učebně C 210 zleva stojící Martin Trávníček, v podřepu Jiří Novák, sedící Lukáš Pouchlý, stojící Martin Pedál (foto dr. Duchek)

10 Z naměřených výsledků jsme vypočítali spotřebovanou elektrickou energii za dobu jedné hodiny, jednoho dne, jednoho měsíce a jednoho roku. Dále jsme vypočítali zaplacené částky v českých korunách za uvedená období při použití průměrné sazby různých dodavatelů elektrické energie. Obr.2: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu PC v učebně C 009 (Vaillant) zleva sedící Martin Pedál, vedle něj sedící Lukáš Pouchlý, stojící Martin Trávníček (foto dr. Duchek) Z našich měření a výpočtů vyplynuly tyto závěry: stolní PC měly příkon v rozmezí od 65 do 106 W, v režimu stand by od 2 do 93 W, notebooky měly příkon v rozmezí od 44 do 63 W, v režimu stand by od 0 do 35 W, plynový kondenzační kotel Vaillant měl příkon 125 W, v režimu stand by 64 W, kopírka Toshiba Develop měla příkon 123 W, v režimu stand by 0 až 60 W, cena za 1 rok nepřetržitého provozu při plném výkonu se u námi měřených spotřebičů pohybovala od 1 708,- Kč do 3 285,- Kč, v nepřetržitém režimu stand by od 0 do 2 444,- Kč. Obr.3: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu plynového kondenzačního kotle v učebně C 009 (Vaillant) zleva stojící Jakub Pantůček, Radek Hynšt, Ondřej Bureš, Václav Hladil (foto dr. Duchek) Obr.4: Členové školního žákovského Ekotýmu ze třídy MZB 2. při měření elektrického příkonu notebooku IBM v učebně C 009 (Vaillant) zleva stojící Václav Hladil, před ním skloněný Jakub Pantůček, v podřepu Radek Hynšt, zády Ondřej Bureš (foto dr. Duchek) V domácnostech měříme spotřebu elektrické energie pomocí elektroměrů. Měrnou jednotkou na jejich číselníku je kwh. Pro představu si uveďme, co obnáší 1 kwh energie: jsou to 4 hodiny a 15 minut chůze na běžeckém pásu nebo 1,5 hodiny jízdy na kole. K čemu lze v domácnosti použít 1 kwh elektrické energie: - uvařit na sporáku oběd pro 3 osoby - chladit potraviny po dobu 24 hodin - vyprat 2 kg prádla v automatické pračce - svítit 60 W žárovkou po dobu 17 hodin - 1,5 hodiny žehlit nebo pracovat s vysavačem. 9

11 Závěry z našich měření a výpočtů jistě stojí za zamyšlení v souvislosti s dosahováním úspor elektrické energie při provozu různých elektrických zařízení. V žádném případě nelze podceňovat provozování elektrických spotřebičů v režimu stand by. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools Ekologicky certifikované mycí prostředky v rámci realizace mezinárodního projektu ECO-SCHOOLS / Ecologically certified detergents in the International ECO- SCHOOLS Project / Waschmittel mit ökologischer Zertifikation im Rahmen der Realisation des internationalen Projektes ECO-SCHOOLS Jedním z nosných témat, zakotvených do Plánu činnosti v rámci realizace mezinárodního projektu Ecoschools na naší škole, je téma Voda. Při jeho naplňování se zaměřujeme nejen na úsporu vody, ale také na chemické složení úklidových a mycích prostředků používaných na škole s cílem nezatěžovat odpadní vody těžko odbouratelnými látkami, které jsou oříškem i pro čističky odpadních vod. Již delší dobu jsou na naší škole používány ekologicky šetrné úklidové prostředky. Nyní jsme se zaměřili se školním žákovským Ekotýmem na využívání šetrnějších prostředků do myček na nádobí ve školní jídelně, kde v současnosti používáme dva typy prostředků: a) ekologicky necertifikovaný Orkán PROFI Alu (mycí), který obsahuje aniontové povrchové látky v množství do 5% a fosfonáty v množství 5% až 15%, na štítku má anglicky psanou značku Udržitelný rozvoj, která ale není oficiální Ekoznačkou, při použití zahraničních mycích prostředků je jediným správným vodítkem evropská Ekoznačka tzv. eurokvětina. Obr.1: Evropská Ekoznačka tzv. eurokvětina b) ekologicky necertifikovaný, ale výrobcem propagovaný jako ekologicky šetrný, oplachový prostředek Orkán PROFI lesk (oplachový), který je dle výrobce bez chlóru a fosfátů. Snahou školního žákovského Ekotýmu je nahradit oba výše uvedené ekologicky necertifikované mycí prostředky vhodnějšími, tedy certifikovanými produkty. V databázi seznamu ekologicky šetrných výrobků na jsme našli naše výrobky s českým logem Ekologicky šetrný výrobek a to v sekci Čisticí, mycí a úklidové prostředky. Jedná se o tyto koncentrované mycí prostředky na nádobí: a) LENA, vyrábí ZENIT s.r.o., b) CELESTINA, vyrábí MISSIVA spol. s r.o., Obr.2: České logo Ekologicky šetrný výrobek 10

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE BRNO UTRECHT, DO SVĚTA 2009 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VODA JAKO PODMÍNKA ROZVOJE STUŽKOVACÍ VEČÍREK TŘÍDY MZB4. DNE 5. 12. 2008 ROZHOVOR

Více

ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT

ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT Číslo 2 2014/2015 ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DESET LET V ČESKÉ REPUBLICE.... 4 EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU

Více

ŠKOLNÍ TAMTAM. Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte DĚNÍ NA ŠKOLE SPORT

ŠKOLNÍ TAMTAM. Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte DĚNÍ NA ŠKOLE SPORT ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE MŮJ ŽIVOT PO ŠKOLE / MY AFTER SCHOOL LIFE / MEIN LEBEN NACH DER SCHULE COFFEE BREAK SE ZÁSTUPCI MŠMT / COFEE BREAK WITH THE MŠMT DEPUTIES / KAFFEEPAUSE MIT DEN VERTRETERN MŠMT

Více

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE CO BYLO A CO BUDE STUŽKÁČ NOVÁ TVÁŘ ŠKOLY ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VÁNOČNÍ NADÍLKA ROZHOVOR NA ŽHAVÉ TÉME STAVBA VÝZVA K MOŽNOSTI

Více

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou.

Letošní finalisté spolu s ministrem školství a dosavadní Zlatou Ámoskou. TÝDENÍK 11 19. BŘEZNA 2014 XXII. ROČNÍK Ámos Sympaťák 2014 Zvolte Ámose Sympaťáka! Hlasovat můžete od 21. do 28. března 2014 do 12:00 hodin. Svůj hlas posílejte pomocí SMS ve tvaru AMOS mezera 1 až 6 (například

Více

Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 5 ŠKOLNÍ TAMTAM 2004/2005 ŠKOLNÍ TAMTAM ZAJÍMAVOSTI VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA PROJEKT MLÁDEŽ ČESKO POLSKO SLOVENSKO POSLEDNÍ BOJ SEDMIKRÁSKY SPORT ŠKOLNÍ TAMTAM SOUTĚŽE SOUTĚŽ PODLAHA CUP 2005 SOUTĚŽ DOVEDNOSTI

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Frýdek-Místek má vlastní letadlo

Frýdek-Místek má vlastní letadlo ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Leden 2005 č. 1 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdek-Místek má vlastní letadlo České aerolinie mají ve zvyku pokřtít letadlo názvem českého či moravského

Více

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy:

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy: Číslo 2 Ročník 1 Podzim 2013 99 Kč Téma Generální ředitel, tiskový mluvčí, správce stadionu. Jak fungují kluby Gambrinus ligy? Darida, Kadlec, Krejčí Kolik stojí fotbalové naděje v Gambrinus lize? Slavní

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 24. ÚNOR 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz REGIA MÁ NOVÉHO ŘEDITELE Městská akciová společnost REGIA má od 1. února nového ředitele pana Ing. Radka Hampla, Ph.D.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2014 č. 7 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Je zábava v centru města problém? Pracovní komise složená ze zástupců jednotlivých politických stran

Více

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů 03.qxd 24.5.2006 13:18 StrÆnka 1 DOBA seniorů Antonín Panenka penalty už nestřílí Za svoji Bohemku však kope tělem i duší, čtěte na str.16 č. 6 / ročník II. 7 Kč Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

OBSAH CONTENT DER INHALT

OBSAH CONTENT DER INHALT Číslo 1 2014/2015 ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 INFORMACE O MEZINÁRODNÍM PROJEKTU ECO-SCHOOLS (EKOŠKOLY) PRO NOVÉ ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY OD 1. 9. 2014... 3 V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ... 5 STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ

Více

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61

Ročenka 2011-2012. Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Ročenka 2011-2012 Integrovaná střední škola- Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Milé studentky a studenti, vážení rodiče a přátelé školy, dámy a pánové, předkládáme Vám Ročenku školy, kterou

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více

až uvidím z okna na svůj žlutý vlak...

až uvidím z okna na svůj žlutý vlak... Praktický průvodce světem podnikání cz 05 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 5 / ročník 9, květen 2008 Komorové hnutí strana 20 Čokoládový byznys s nahořklou

Více

Polárka hned na úvod měla plný dům

Polárka hned na úvod měla plný dům ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Prosinec 2014 č. 24 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Polárka hned na úvod měla plný dům 21. prosince byla druholigovým hokejovým utkáním mezi domácím

Více

Hráči projevují důvěru

Hráči projevují důvěru 50% sleva na pronájem SPA Partner vydání Privátní sauna Bio sauna Fyzioterapie Finská sauna Jacuzzi Masáže platí při první návštěvě pro členy hráčské asociace a jejich rodinné příslušníky www.samuispa.cz

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Prosinec 2012 č. 23 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Rada města Frýdku-Místku přeje všem občanům města šťastné a veselé Vánoce! Nová silnice zprovozněna,

Více