Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů rady města. Rada města schvaluje: 1152/R/ /R/ Předložený program schůze rady města. Uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 0,5 roku na byt č. 9 o velikosti na ul. Školní č. o. 9 v Moravské. 1154/R/ Uzavření předložené smlouvy o nájmu pozemků č. OMM 8/12 mezi insolvenčním správcem podniku Milnea, státního podniku v likvidaci, se sídlem Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, Mgr. Gabrielou Švecovou, advokátem IČ , se sídlem Malá Štupartská č. o. 6, Praha 1 jako pronajímatelem a městem Moravská Třebová jako nájemcem, a to s účinností od 1. ledna /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení Dotační management Komunitní kompostárna, Moravská Třebová, kterým je firma Renáta Ulmannová, Dolní Libchavy 247, Libchavy, IČ: Uzavření smlouvy je podmíněno přiznáním dotace na projekt. 1156/R/ Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Architektonický atelier Ing. arch. Rozehnal & Vosmek, Hlaváčova 179, Pardubice, IČ: , dle předloženého návrhu. 1157/R/ Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. ORM 20/2011 akce Rekonstrukce vytápění MŠ Jiráskova", s firmou OLSPOL s.r.o., T. G. Masaryka 30, Svitavy, IČ: v souladu s předloženým návrhem.

2 Město Moravská Třebová /R/ Zapojení Kulturních služeb města Moravská Třebová a Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. do projektu Bonus pas Českomoravského pomezí poskytnutí slevy 10% na všechny druhy vstupného do aquaparku, zámeckých a muzejních expozic. 1159/R/ Uzavření smlouvy o vypracování a podání žádosti o připojení výrobny elektřiny (nového paralelního zdroje) do distribuční soustavy s firmou SEPARA EKO, spol. s r.o., se sídlem: Pražská 156, Brno, IČ: dle předloženého návrhu. Rada města souhlasí: 1160/R/ S likvidací nepotřebného majetku příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy v souladu Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Rada města stanovuje: 1161/R/ Po dobu rekonstrukce nájemné v bytě č. 1 v domě na ul. Bránské č. o. 16 ve výši 24,58 Kč/m 2 s tím, že nájemkyně umožní správci městských nemovitostí provést bezodkladně stavební úpravy v bytě. Rada města zamítá: 1162/R/ Žádost o přidělení bytu č. 1 na ul. Olomoucké č. o. 12 v Moravské Třebové. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 1163/R/ Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 15/2011 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2011 takto (v tis. Kč):

3 Město Moravská Třebová 3 a) závazné ukazatele stanovené radě města před úpravou úprava rozpočtu po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,00 Financování: Zapojení zůstatků finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech k ,00 0, ,00 Celkové rozpočtové zdroje , , ,00 Rozpočtové potřeby: Rozpočtové výdaje CELKEM , , ,00 Financování: Splátky jistiny přijatých úvěrů 5 000,00 0, ,00 Celkové rozpočtové potřeby , , ,00 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy před úpravou úprava rozpočtu po úpravě , , ,00 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 1164/R/ Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení v souladu 1165/R/ Schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2007, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno v souladu 1166/R/ Schválit vnitřní předpis č. 1/2012, Jednací řád Zastupitelstva města Moravská Třebová, v souladu Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

4 Město Moravská Třebová 4 Rada města bere na vědomí: 1167/R/ /R/ /R/ /R/ /R/ /R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. Předložené informace týkající se prodeje nemovitosti objektů kotelen č.p na pozemku parc.č. 2666/2, včetně pozemku parc.č. 2662/2 o výměře 453 m 2 na ul. Západní, č. p na pozemku parc. č. 2711/99, včetně pozemku parc. č. 2711/99 o výměře 175 m 2 na ul. Jiráskově vše v Moravské Třebové. Předložená stanoviska k doporučením finančního výboru, schváleným zastupitelstvem města Předložená stanoviska k doporučením kontrolního výboru, uvedeným v přílohách č. 2, 3, 4 a 5 zápisu ze dne Předložené varianty roznosu Moravskotřebovského zpravodaje. Předloženou zprávu za rok 2011 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Městským úřadem Moravská Třebová. 1173/R/ Předloženou zprávu o vyřizování stížností a petic za II. pololetí /R/ /R/ /R/ /R/ /R/ /R/ Předloženou informaci o provedení kontrol prováděných odborem životního prostředí, agenda odpadové hospodářství, ve věci zapojení podnikatelů do systému sběru a třídění komunálního odpadu v rámci města Moravská Třebová. Předložené vyhodnocení bezpečnostní situace v obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Moravská Třebová za rok Předloženou zprávu o činnosti Městské policie Moravská Třebová za období leden až prosinec Předložený zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Moravská Třebová za rok Předloženou zprávu z jednání komise památkové péče rady města dne Předložený dopis Českomoravského pomezí k projektu Bonus pas. Rada města vyhlašuje: 1180/R/ V souladu s Vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání

5 Město Moravská Třebová 5 zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výběrové řízení na dodávku drogistického zboží (čistící a desinfekční prostředky a potřeby a další obdobný materiál) pro potřeby provozu domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - PAPERA spol. s r. o., Hálkova 13, Svitavy, IČ: UNIVERSAL GASTRO spol. s. r. o., Staré Město 99, Staré Město, IČ: SAX velkoobchod SVITAVY, Jiří Holubec, Pražská 682/3, Předměstí, Svitavy 2, IČ: Drogerie Radová, Marta Radová, nám. T.G. Masaryka 110/4, Moravská Třebová Město, IČ , - Drogerie Ghassan Rachid Ing. Ghassan Rachid,, Čs. armády 96/13, Moravská Třebová Město, IČ Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Ing. Miloš Mička, Ing. Josef Jílek, náhradník - Martina Hejátková, člen, Renata Nykodýmová, náhradník - Iveta Cinková, člen, Ing. Emil Maléř, náhradník - Mgr. Milan Janoušek, člen, Eva Kadlecová, náhradník 3. Hodnotící kritéria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - cena - váha 100 % Z: Ing. Emil Maléř, ředitel Sociálních služeb města Rada města ukládá: 1181/R/ Řediteli Základní umělecké školy Moravská Třebová zpracování zprávy o činnosti příspěvkové organizace ve struktuře v souladu Z: Ing. Pavel Vaňkát, ředitel školy T: Rada města: 1182/R/ Neakceptuje písemnou nabídku příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v přiloženém soupisu do majetku zřizovatele.

6 Město Moravská Třebová 6 Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF 1183/R/ Odkládá projednání tisku č. 24 (Záměr odprodeje stavebních pozemků v dražbě). V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta města Ing. Václav Mačát místostarosta města

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Prodloužení termínu úkolu č. 3057/R/040313 způvodního termínu 25.03.2013 na nový termín 29.04.2013. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 72. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více