33. K L U B O V É S E T K Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. K L U B O V É S E T K Á N Í"

Transkript

1 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek od příjezd na setkání Sobota snídaně - organizační pokyny, ubytování - Klubová výstava večeře - oběd - výměna chovatelských zkušeností - soutěže,vyhlášení vítězů - svod mladých, bonitace - večeře Neděle ,30 snídaně - členská schůze volná zábava - 11,30 oběd - odjezd domů - utužování klub.přátelství Organizační informace : ubytování - zajištěno ve 3, 4 a 11-ti lůžkových chatách (každá rodina samostatně nebo podle přání), - v chatách je možnost v případě potřeby přitápění kamny, - 3 lůžkové chaty mají vlastní sociální zařízení, u ostatních je společné, zvlášť pro ženy a muže stravování - pátek - večeře snídaně 45,- Kč - sobota - snídaně, oběd a večeře oběd 85,- Kč - neděle - snídaně a oběd večeře 55,- Kč ubytování - 3 lůžková chata 725,- Kč 4 lůžková 400,- Kč 11 lůžková 800,- Kč nebo 150,- na osobu /min.5 osob/ 250,- na osobu /min.3 osoby/ Ubytování i strava se hradí při příjezdu. Do tel.: , Od tel.: Informace pro příjezd na setkání : Obec ZUBŘÍ leží v nádherné lesnaté krajině Českomoravské vrchoviny pouze 3 km od NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. Klubové setkání se koná v areálu rekreačního střediska Žďas. Z Nového Města pojedete směrem na Jimramov a na výjezdu budete přejíždět přes železniční přejezd. Těsně za ním je křižovatka kde odbočíte vpravo na Zubří.

2 P Ř I H L Á Š K A na 33. klubové setkání MSKCHPL Jméno Adresa Přihlašuji : počet osob počet psů Požaduji: ubytování v... lůžkové chatě pátek ano ne sobota ano ne stravování (uveďte počet) pátek: večeří sobota:. snídaní,. obědů,. večeří neděle:. snídaní,. obědů Souhlasím s dodržením propozic klubového setkání Z účasti na srazu jsou vyloučeny háravé feny!!!!!!!!! , na který je možno potvrdit přihlášku na ubytování, případně č.tel., na kterou je možno poslat SMS Datum.. Podpis Do bude přednostně rezervace chat pro členy MSKCHPL Přihlášku zašlete nejpozději do 30. srpna na adresu : MSKCHPL Prokopa Velikého Brno tel.: gmail.com

3 Moravskoslezský klub chovatelů a přátel leonbergerů člen ČMKU pořádá KLUBOVOU VÝSTAVU LEONBERGERŮ 11. září 2010 která se koná v rámci klubového setkání ve dnech září 2010 v areálu rekreačního střediska ŽĎAS v ZUBŘÍ u Nového Města na Moravě. PROGRAM: přejímka psů 9 15 zahájení výstavy posuzování v kruzích soutěže, vyhlášení vítězů, svod mladých a bonitace Rozhodčí: Svobodová Jana - CZ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 1. uzávěrka - 3. srpna uzávěrka srpna 2010 Informace získáte na adrese: MSKCHPL Prokopa Velikého Brno tel.: , gmail.com

4 TŘÍDY: TITULY: rozdělení do tříd dle výstavního řádu ČMKU (jsou uvedeny na přihlášce) CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz klubové výstavy, Nejlepší veterán, Čekatel klubového šampiona, BOB. SOUTĚŽE: Nejlepší štěně do soutěže nastupují pes a fena ze třídy štěňat ocenění známkou VN 1 Nejlepší dorostenec do soutěže nastupují pes a fena ze třídy dorostu ocenění známkou VN 1 Nejlepší mladý do soutěže nastupují pes a fena s titulem CAJC Nejlepší senior do soutěže nastupují pes a fena se známkou V1 ze tř. seniorů Nejlepší veterán plemene do soutěže nastupují pes a fena se známkou V1 ze tř. veteránů Nejhezčí pár psů - pro fenu a psa v majetku jednoho majitele, kteří byli na výstavě posouzeni. Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři a maximálně pět jedinců pocházející od jednoho chovatele a minimálně od dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni. Každý pes nebo fena mohou být přihlášení pouze do jedné chovatelské skupiny. Mladý vystavovatel - pro děti od 9 do 17 let. Soutěží se psem zapsaným v některé z plemenných knih států FCI, nemusí být na výstavě posouzen. Hodnotí se předvádění psa, není důležitá jeho kvalita. Dítě a pes - pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel VÝSTAVNÍ POPLATKY: 1. uzávěrka 2. uzávěrka za prvního psa 500 Kč 600 Kč za dalšího psa 400 Kč 500 Kč štěňata, dorost 100 Kč 150 Kč soutěže 50 Kč 100 Kč veteráni 100 Kč 150 Kč

5 DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: - průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán - očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: - psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit musí být klinicky zdrávi. Psi musí být v imunitě proti vzteklině, psince, parvoviróze a leptospiróze ne mladší 21 dnů a starší 1 roku - psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná psům a fenám plemene Leonberger, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách Všichni účastníci jsou povinni seznámit se s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem ani za úhyn nebo ztrátu psa. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Z účasti na výstavě se vylučují psi nemocní, po úraze, feny ve druhé polovině březosti, kojící feny a háravé feny. Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. Přihláška psa na výstavu bude potvrzena nejpozději 5 dnů před výstavou. PROTESTY: Proti rozhodnutí rozhodčího není odvolání. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny Kč, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Výstavní výbor MSKCHPL

6 P Ř I H L Á Š K A na KLUBOVOU VÝSTAVU LEONBERGERŮ Zubří UZÁVĚRKA: (zvýšené poplatky) Plemeno: LEONBERGER 1 pes 2 fena *) Třída: *) 1 - štěňat 4-6 měsíců 7 - pracovní od 15 měsíců 2 - dorost 6-9 měsíců 8 seniorů od 6 roků 3 - mladých 9-18 měsíců 9 - vítězů od 15 měsíců 4 - mezitřída měsíců 10 - veteránů od 8 let 5 - otevřená od 15 měsíců 11 - čestná, zadává se pouze 6 - chovatelská od 15 měsíců pořadí bez známky - 7,9,11 - doložte fotokopii dokladu - 4,5,7,8,9 - pouze v těchto třídách se zadává CAC psi a feny v držení chovatele z vlastního chovu psi a feny s titulem Interšampion nebo Klubový vítěz MSKCHPL doložit fotokopii dokladu Jméno psa a název chov.stanice: Zkratka pl.knihy,číslo zápisu: Datum narození:. Tet.číslo nebo č.čipu: Tituly:. Otec:.. Matka: Chovatel: Příjmení Jméno Majitel: Příjmení Jméno Ulice:.Číslo:. Místo:.. PSČ:..Země:.... Prosíme, vyplňte strojem nebo tiskacím písmem, *) vhodné zakroužkujte

7 SOUTĚŽE Mladý vystavovatel: Jméno dítěte:..věk:.... Jméno psa: Dítě a pes: Jméno dítěte:..věk:.... Jméno psa: Nejhezčí pár psů: Pes:.. Fena: Nejlepší chovatelská skupina: Název chovatelské stanice:.. Jména psů:..... Chovatel: Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím s uvedením svého jména a adresy v katalogu výstavy a u výsledků na internetových stránkách klubu. , na který je možno potvrdit přihlášku na výstavu, případně č.tel., na kterou je možno poslat SMS Datum Podpis majitele.... K přihlášce připojte kopii průkazu původu psa /oboustranně/ Podle propozic poukazuji tyto výstavní poplatky: Za prvního psa Za druhého a dalšího psa. Soutěže... Zde Zde nalepte nalepte ústřižek ústřižek složenky složenky Bez zaplacení nebude přihláška přijata!!!!! Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků. Pro každého psa vyplňte čitelně samostatnou přihlášku a doporučeně zašlete na adresu: MSKCHPL Prokopa Velikého 41, Brno

8 P Ř I H L Á Š K A Na svod mladých / bonitaci *) Zubří Jméno psa a chov.stanice... Pes / Fena *) dat.narození.. číslo zápisu Otec Matka. Chovatel. Majitel Adresa Ocenění dosažené na mezinárodní, národní, klubové nebo speciální výstavě v mezitřídě nebo třídě otevřené. RTG DKK *) nehodící se škrtněte K přihlášce na bonitaci je nutné přiložit oboustrannou kopii průkazu původu!!! Háravé feny možno bonitovat pouze po dohodě!!!!!!!!!!!! Vyhodnocení snímku DKK pro chovatele, kteří chtějí uchovnit v MSKCHPL provádí výhradně veterinář, který má s tímto klubem smlouvu. Snímek DKK se provádí nejdříve v 18 měsících věku zvířete. Vyhodnocení provádí MVDr. Marek Pepřík, Osvobození 294, Slavkov. Na tuto adresu je nutné předem zaslat částku 450,-- Kč za vyhodnocení snímku a zaslání výsledku. Bez zaplacení nebude vyhodnocení provedeno. Svod mladých se provádí od věku 6 měsíců, bonitace od 18-ti měsíců stáří zvířete. Poplatek za bonitaci ve výši 200,-Kč bude vybírán na místě. Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic i stanov a podrobuji se jim. V dne.... Podpis Přihlášku zašlete nejpozději do na adresu: MSKCHPL Prokopa Velikého 41, , Brno

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí 15. 09. 2013 klubová výstava

Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů. Rozhodčí 15. 09. 2013 klubová výstava Rozhodčí 14. 09. 2013 evropská výstava foxterriérů Mrs. Shirley WATSON: foxteriéři hladcí a drsní, třídy štěňat, dorost, mladí + Vítěz výstavy Mr. Keith JONES : foxteriéři hladkosrstí, všechny dospělé

Více

13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG

13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 13. 9. 2014 POVÝSTAVNÍ KATALOG Pořádající klub: Ředitel výstavy: Jan

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU

2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU 2.10. 2013 Upozornění na změny ve Výstavním řádu ČMKU P ČMKU na svém zasedání dne 12.9.2013 provedlo dílčí změny ve Výstavním řádu ČMKU. K uvedeným úpravám došlo ze dvou důvodů. Platí nový Výstavní řád

Více

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání

VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání VÝSTAVNÍ ŘÁD ČMKU 3. vydání Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR. Upravuje podmínky tak, aby

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com

R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ. www.klubhonicu.com R O Č E N K A KLUBU CHOVATELŮ HONIČŮ www.klubhonicu.com 2007 Funkcionáři : President : Vinklárek Miloš Pod Budíkovem 684 251 64 Mnichovice tel. : 721 665 955, 323 640 976 Výcvikář : Nejedlý Jiří Petrovice

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub Výstava a bonitace Praha Kyje, výsledky a hodnocení... 3 Klub... 5 Klub Výstava a bonitace propozice... 9 Výbor klubu... 12 Hlavní poradci chovu... 13 Oblastní poradci chovu...

Více

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem

Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem Organizační výbor Ostravské dalmatinšou zve všechny příznivce a milovníky dalmatinů na přátelské setkání pod názvem X. OSTRAVSKÁ DALMATINŠOU a čtvrtý ročník závodu v coursingu dalmatinů pod názvem ROYAL

Více

Srdečně zveme do našich řad nové členy!

Srdečně zveme do našich řad nové členy! pravidelně aktualizované novinky výsledky z výstav, závodů a soutěží zdravotní výsledky dobrmanů prezentace dobrmanů z našeho klubu pozvánky nejen na klubové akce naše i zahraniční přihláška pro nového

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) PlaceAlbert1 er,13,b 6530Thuin(Belgique),tel:+32.71.59.12.38,fax:+32.71.59.22.29,internethttp://www.fci.be VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI OBSAH 1 Všeobecná ustanovení

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/

Číslo 57 Březen 2010. Klub karelských medvě dích psů a lajek. - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ I n f o r m a č n í z p r a v o d a j Číslo 57 Březen 2010 Klub karelských medvě dích psů a lajek - 1 - http://sweb.cz/karelajky/ OBSAH: OBSAH:... 2 ZÁPIS... 3 OPRAVA KONTAKTŮ NA ČLENY VÝBORU KLUBU :...

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více