RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU"

Transkript

1 RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1

2 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let věku. Projekt je zaměřen jednak na území kraje se snahou získat pro spolupráci a účast na něm co největší počet poskytovatelů služeb (vytvoření široké sítě nabídky), na straně druhé je snahou zapojit maximální počet rodin (vytvoření masivní databáze rodin), které mohou čerpat výhody slevového systému. Pro všechny zúčastněné rodiny je zapojení do projektu bezplatné. Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy v rámci celé České republiky, na Slovensku a Rakousku. Projekt využívá vlastní sítě RP, stejně jako věrnostního programu Sphere card. Projekt napomáhá zvýšení návštěvnosti kulturních a přírodních památek nejen v zapojených regionech České republiky, ale také z příhraničních oblastí, kde jsou tyto subjekty prezentovány. Poskytovatelé slev samozřejmě mohou očekávat své zviditelnění, jehož důsledkem je zvýšení obratu a počtu nových zákazníků. Hlavní důraz je ovšem kladen na rodinu, konkrétně na snížení finančních výdajů zapojených rodin, ať už při běžných nákupech nebo při návštěvách různých volnočasových aktivit. Nemalý význam má také samotná podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru se snahou o vytvoření fungujících, oboustranně výhodných sítí poskytovatelů služeb a rodin. Historie Vlastní myšlenka projektu Rodinné pasy navazuje na obdobný systém v Rakousku pod názvem Familienpass, který úspěšně funguje již tři desetiletí. Familienpass za dobu svého trvání nabízí slevy u poskytovatelů. Familienpass se stal partnerem projektu Rodinné pasy a v rámci přeshraniční spolupráce umožňuje držitelům Rodinných pasů čerpat slevy také v Rakousku a naopak. 2

3 Po prvních třech letech fungování projektu je na území České republiky a Slovenské republiky k dispozici více než míst, kde lze slevu na Rodinný pas využít. Projekt Rodinné pasy byl poprvé v České republice spuštěn počátkem roku 2006 v Jihomoravském kraji. Na podzim téhož roku se do projektu zapojil kraj Vysočina, v červenci 2007 Olomoucký kraj, v září 2008 Pardubický, Zlínský a Ústecký kraj. V letošním roce se projekt rozšířil o Královéhradecký kraj a nově Rodinné pasy překročili hranice ČR. Projekt byl letos poprvé spuštěn také na Slovensku v Žilinskom samosprávnom kraji. Obr. 1 - Mapa zapojených krajů v systému Rodinné pasy Jihomoravská kraj, kraj Vysočina, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Ústecký kraj a Královéhradecký kraj v České republice, Žilinský samosprávny kraj na Slovensku. Do celého projektu je zapojeno více než rodin: Jihomoravský Vysočina Olomoucký Pardubický Zlínský Ústecký Královéhrad ecký 2009 Žilinský (SK) 2009 Celkem Obr. 2 Tabulka znázorňující počty rodin v jednotlivých zapojených krajích, listopad

4 Obr. 3 Celkový počet evidovaných rodin v jednotlivých lokalitách, listopad Slevový systém a síť poskytovatelů V rámci projektu Rodinné pasy byla vytvořena vlastní síť poskytovatelů. Držitelé Rodinných pasů mohou využívat také výhod věrnostní sítě Sphere card. Všechny subjekty poskytující slevy jsou označeny samolepkou projektu Rodinné pasy nebo logem sítě Sphere. Vlastní slevová síť Rodinných pasů vzniká poslední dva roky paralelně vedle sítě Sphere card. Je určena především subjektům zaměřeným na volnočasové aktivity a dále subjektům zaměřeným svým sortimentem přímo na rodiny s dětmi. Podnět ke zrodu této sítě vznikl přímo z aktuální potřeby rodiny. Poskytovatelé nabízí slevy v celé České republice, na Slovensku a v Rakousku. Slevy na služby poskytovatelů se pohybují v rozmezí 5-20%, u volnočasových aktivit až 50%. Rozsah nabízených výhod je široký. Zájemci využívají slevy v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, klasických spotřebních nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). 4

5 Seznam subjektů nabízejících slevu je pravidelně aktualizován a vydáván v Katalogu poskytovatelů slev, který je zasílán všem rodinám evidovaným v systému. Aktuální přehled je dále umístěn na webové prezentaci projektu v sekci Poskytovatelé slev. Obr. 4 Samolepka označující poskytovatele projektu Rodinné pasy. Obr. 5 Označení poskytovatele věrnostní sítě Sphere card. Slevová karta Rodinný pas a její využití Rodinný pas je plastová karta, která slouží jako identifikační průkaz opravňující držitele čerpat výhody slevového systému. Je vystavena všem rodinám (rodinou rozumíme i neúplné rodiny, samoživitele, osoby mající dítě v péči apod.), které mají trvalé bydliště v zapojeném kraji. Karta je rodinám vydávána ZDARMA. Po opatření podpisem je její držitel oprávněn ji využívat na více než obchodních místech po celé ČR a na Slovensku v rámci slevové sítě Rodinných pasů a věrnostního programu Sphere card a u subjektů v Rakousku. Karta je nepřenosná. Obsahuje jméno rodiny, dobu platnosti karty, počet dětí v rodině a koncové dvojčíslí jejich roku narození. Je označena logem Sphere card. Poskytovatelé slev mohou po držiteli karty požadovat prokázání totožnosti. Na zadní straně karty je vyhrazen prostor pro podpisovou část držitele (rodiče). 5

6 Počet poskytovatelů v jednotlivých regionech Jihomoravský Vysočina Olomoucký Pardubický Zlínský Ústecký Královéhradecký Ostatní regiony ČR Slovenská republika Dolní Rakousko 0 1 Obr. 6 Graf znázorňující výskyt poskytovatelů a možnost uplatnění slev v jednotlivých regionech. Obr. 7 - Karta RP s logem Sphere a logem patřičného kraje, přední strana. Obr. 8 - Karta RP s logem kraje, zadní strana. Databázový registrační systém Pro projekt RP vznikl komplexní databázový systém jak uživatelů (rodin), tak poskytovatelů. Tento systém umožňuje přihlášení jednotlivých subjektů, automatickou administraci, odeslání k výrobě, archivaci. To vše přes zabezpečený server. Parametry údajů na přihláškách a jejich potvrzení byly konzultovány s Úřadem na ochranu osobních údajů. Systém obsahuje 6

7 nejmodernější zajišťovací prvky jak pro ochranu údajů (digitalizované heslo), eliminace hackerů a falešných multi přihlašovatelů, tak pro kontrolu vyplňování přihlášky, PSČ atd. Registrace rodiny Všichni zájemci o zařazení do projektu Rodinné pasy se mohou přihlásit následujícími způsoby. 1. Prvním z nich je ová forma, kdy údaje o rodině stačí poslat na uvedenou adresu nebo přímo na adresu konkrétního kraje, např. apod. 2. Druhý způsob je zaslání přihlášky písemnou formou na adresu RODINNÉ PASY, Mendlovo nám. 1a, Brno nebo příslušný P.O.BOX kraje. 3. Další možností je vyplnění aktivního formuláře na, který zadané údaje ukládá přímo do databáze. 4. Telefonicky na čísle Co přináší projekt Rodiny Pro rodiny je hlavním přínosem projektu finanční úleva při spotřebních nákupech i při návštěvách volnočasových aktivit. Důležitým aspektem je také společně strávený čas rodiny. Poskytovatelé Přínos projektu Rodinné pasy pro poskytovatele je jednoznačně spatřován v kupní síle, kterou tento projekt přináší. Další výhodou je reklama. Každý ze zapojených subjektů je prezentován na webu a v tištěných materiálech (např. Katalog poskytovatelů), další možností je osobní prezentace na akcích. Neméně důležitý je i vlastní marketing společnosti firmy přívětivé k rodině. 7

8 Zadavatelé Pro zadavatele je důležitou částí pozitivní mediální obraz kraje přátelského k rodině. Projekt umožňuje zadavateli přímou komunikaci s cílovou skupinou. Formou tištěných materiálů a webu dochází k prezentaci a medializaci zadavatele. Důležitou součástí je i vlastní podpora cestovního ruchu. Cíle projektu Rodinné pasy = konkrétní forma podpory rodiny Smyslem projektu je konkrétní forma podpory rodiny. Cílem není jen finanční úspora rodinného rozpočtu, ale také společně strávený čas rodiny při návštěvě volnočasových aktivit. Dostatečný počet rodin (uživatelů) jsou obrovským nákupním a návštěvním potenciálem pro poskytovatelskou síť. Zároveň tím napomáhá rozvoji cestovního ruchu, zvýšení návštěvnosti kulturních a přírodních památek a propagaci jednotlivých zapojených regionů na domácím trhu i v zahraničí. Nástroje dosažení: Poskytovatelská síť, její vybudování a stálé zkvalitňování je základním nástrojem přímé podpory rodiny. Nepostradatelnou součástí je samozřejmě zajímavá nabídka slev, jejich výše a také samotný důraz na poskytovatele - společnosti, které svým sortimentem a službami přímo souvisí s životem rodin s dětmi. Neméně důležitou částí je také zpřístupnění kulturních a sportovních aktivit. Vybudování kvalitní sítě se zajímavými slevami je jedním ze základních předpokladů fungování projektu. Zároveň se tímto napomáhá zvýšení návštěvnosti kulturních a přírodních památek a propagaci jednotlivých zapojených regionů na domácím trhu i v zahraničí. Vzniká přirozená konkurence mezi poskytovatelskými subjekty. Zapojení poskytovatelé získávají síť klientely, která je informována o jednotlivých subjektech formou Katalogu poskytovatelů slev, na webu či v tištěných médiích. Zapojení poskytovatelé čerpají výhody reklamy a prezentace v tištěných médiích, elektronických médiích a dále 8

9 osobní prezentací na pořádaných akcích. Tito poskytovatelé se sami rozhodli nabízet slevy rodinám s dětmi a tímto podpořit a zvýhodnit sociální oblast. Zapojení zbývajících krajů do projektu. Rozšíření projektu do všech krajů České republiky a jejich propojení umožní rodinám s dětmi čerpat výhody v celé České republice, což výrazně přispěje k podpoře cestovního ruchu. S tím souvisí také podpora podnikatelského sektoru nejen na krajské a komunální úrovni, ale také na úrovni státní s možností navázání a následného rozvoje příhraniční spolupráce s okolními regiony. Jedním z dalších kroků k vývoji celého projektu je propojení a zavedení systému v příhraničních oblastech Německa, Polska a Slovenska. Koordinátor projektu Koordinátorem projektu je společnost Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo nám. 1a, Brno, tel.: , Pro projekt je kontaktní adresou: RODINNÉ PASY, Mendlovo nám. 1a, Brno,, tel: ,. 9

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

Expertní analýza na téma: Brněnská karta

Expertní analýza na téma: Brněnská karta Expertní analýza na téma: Brněnská karta Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Brněnská karta Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Lukáš Bača Luboš Juránek

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2010 JANA VÉBROVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Mediální partner akce Studijní materiály ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 Datum:

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2015 2020 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Á L N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T

Více

Marketingový plán cestovního ruchu

Marketingový plán cestovního ruchu Marketingový plán cestovního ruchu na rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015

PROJEKT UNIV3 PROCES UZNÁVÁNÍ DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST. duben 2015 PROJEKT UNIV3 Projekt ministerstva školství nazvaný UNIV 3, který v roce 2015 směřuje ke svému naplnění, navazuje na úspěšné projekty UNIV a UNIV 2 KRAJE, které se od roku 2005 zaměřily na postupnou přeměnu

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní

Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní Projekt Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních M E T O D I K A podpory a služeb pro certifikované účetní aneb od současného postavení a vnímání certifikovaných účetních ke strategickým

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více

Okresní hospodářská komora v Jablonci n.n. REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY. Návrh projektu

Okresní hospodářská komora v Jablonci n.n. REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY. Návrh projektu REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY Návrh projektu Ing. Jan Verl, Pavel Vích Jablonec nad Nisou Srpen 2008 Preambule... 2 Stručný obsah projektu... 3 Cíle projektu... 6 Cílové skupiny... 6 Nástroje spolupráce...

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

Projekt Katalog restaurací

Projekt Katalog restaurací Projekt Katalog restaurací OBSAH: 1 ÚVOD... 4 1.1 KDO JSME... 4 1.2 VIZE... 4 1.3 POSLÁNÍ...4 1.4 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY...4 2 SITUAČNÍ ANALÝZA... 5 2.1 MIKROPROSTŘEDÍ... 5 2.1.1 ZÁKAZNÍCI... 5 2.1.2 KONKURENCE...

Více