Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527"

Transkript

1 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla ,00 Topení v MŠ DPP Celkem , , ,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka školy

2 Mate ská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030 Provoz MŠ mimo budovu-prázdniny ,00 Provoz MŠ mimo budovu-prázdniny DPP ,00 Údržba zahrady a budovy MŠ DPP ,00 Mimoškolní akce MŠ DPP Archivace - nad rámec smlouvy DPP Svoz prádla DPP Celkem 36986, , Vypracoval: T.Jan ová Schválil:A.Gahurová, editelka školy

3 Mate ská škola, Uherský Brod, Svatopluka echa 1528 ú etní DPP pomocné práce DPP ,00 Celkem 52524, ,00 Datum: Vypracoval: Schválil: D. ezní ková V.Mahdalová

4 Mate ská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639 pradlena, ú etní (MŠ) 1, ,00 pracovníci jeslí 2, ,00 jesle-dotované zam stnání ,00 OON jesle DPN ,00 Celkem , , ,00 Vypracoval: Kristýna Dubravová Schválil: Bc. Renata Nesázalová

5 Název za ízení: Mate ská škola Uherský Brod - T šov Skute nost erpání p ísp vku na provoz v položce MZDY za rok 2014: ú etní topení kancelá ské práce software práce Celkem Datum: Vypracoval: Urbancová Schválil: echová

6 Mate ská škola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 16 I : Skute nost erpání p ísp vku na provoz v položce MZDY za rok 2014: ú etnictví odvoz prádla Práce na PC Údržba zahrady celkem Celkem Datum: Vypracoval: Urbancová Schválil: Anna Kubišová

7 Mate ská škola, Uherský Brod, Hav ice 1 Ú etní DP ,00 Pradlena, správce zahrady DPP Údržbá, správce zahrady DPP Správce zahrady DPP FKSP z plat poskytnutých z ÚP Uklíze ka DPP Celkem , ,00 Vypracoval: Petra Matulíková Schválil: Mgr. Alena Jab rková

8 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské nám. 41 ú etní 0, ,00 správce sít DPP uklíze ky, školník odm na Celkem , , ,00 Vypracoval: Schválil: Jana Burá ová Bohuslav Jandásek

9 Základní škola, Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod správce sít DP ú etní DP , Celkem , ,00 Vypracoval: Dagmar ezní ková Schválil: Mgr.Zdenek Mošt k Datum:

10 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047 Úklid školy 1, ,00 Topení - školy DPP,DP Praní prádla DPP Vyú tování projekt z ÚP DPP Ve erní úklid - TV DPP Údržba zelen v areálu školy DPP www - stránky školy DPP ,00 Celkem , ,00 Vypracoval: T.Jan ová Schválil: PaedDr.D.Bistrá, editelka školy

11 I O: Základní škola a Mate ská škola Uherský Brod-Újezdec, p ísp vková organizace FKSP 1 údržba areálu v okolí školy ú etní psycholog ,00 4 správní školník , ,49 5 uklíze ka ,00 6 pradlena ,00 7 st hování a montáž nábytku v MŠ ,00 8 hospodá ka ,00 9 uklid v MŠ Celkem , , ,49 Vypracoval: Michal íková Schválil: Mgr. So a echová

12 Základní škola, Uherský Brod-Hav ice, Školní 117 hrubá mzda - u itelé ,00 dohody - správní zam stnanci dohody - ú etní ,00 odvody z HM u itel -ZP ,00 odvody z HM u itel - SP ,00 tvorba FKSP ,00 Celkem , , ,00 Vypracoval: Schválil: H.Bábí ková Mgr.Ctibor Borá Komentá : hrubá mzda - u itelé - áste né dofinancování odm n editele a pedagog dohody - správní zam stnanci - úklid sn hu, se ení trávy, úklid po malí ích, odm na pro správce sít

13 Název organizace: Dům kultury Uherský Brod příspěvková organizace Mariánské nám Uherský Brod Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY za rok 2014: Pracovní Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištění Celkem činnost úvazek náklady a náklady Úsek ředitele , , ,00 - technický úsek , , ,50 - ekonomický úsek , , ,00 Kulturní odbor 2, , , ,50 Hvězdárna DK 1, , ,00 Knihovna Fr. Kožíka , , ,50 Kino Máj 2, , , ,50 OOV Dům kultury: - provozní služba 925,5 h , , ,00 - kulturní pořady 378 h ,00, ,00 - výstavy 290 h ,00, ,00 - hvězdárna 48 h 10 29, ostatní 38 h 4 028,00, ,00 OOV knihovna: - vzdělávací přednášky 93 h ,00, ,00 - pomocná knihovnice 278 h 15 29, uklizečka 984 h , , ,00 OOV kino Máj: - uvaděčky h , ,00 - promítači h , ,00 - uklizečky 622,5 h , ,00 - správce budovy 960 h , ,00 - vzdělávací a kult. pořady 63 h ,00, ,00 - ostatní 260 h ,00, ,00 Celkem , , ,00 Datum: Zpracoval: Zdeňka Kandrnálová Schválil: PhDr.Jaroslav Mikulík

14 Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace Přemysla Otakara II.38, Uherský Brod Skutečnost čerpání příspěvku na provoz v položce MZDY za rok 2014: Pracovní Pracovní Mzdové Zák. soc. pojištěcelkem činnost úvazek náklady a náklady uklizečka DDM (12 měsíců) , , ,00 provozář (12 měsíců) , , ,00 pracovník vztahů k veřejnosti (12 měsíců) 0, , , ,00 účetní, zástupce (6 měsíců) , , ,00 odvody u dohod placené z vl.zdrojů a zdr.zřiz , ,00 zákonné sociální náklady (příéděl FKSP, zák.poj.prac.úrazů) čerpání z fondu odměn , ,00 Celkem Datum: Vypracoval: Ing. Irena Slintáková Schválil: Aleš Řezníček

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01 IČO 75008017 Datum vzniku: Bankovní spojení:ge Money Bank,

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: 27. 8. 2012 Vypracovala:

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

obsah: Přílohy I. Úvodní slovo předsedy představenstva str. 2 II. Základní údaje o společnosti str. 3 III. Orgány společnosti str.

obsah: Přílohy I. Úvodní slovo předsedy představenstva str. 2 II. Základní údaje o společnosti str. 3 III. Orgány společnosti str. obsah: I. Úvodní slovo předsedy představenstva str. 2 II. Základní údaje o společnosti str. 3 III. Orgány společnosti str. 4 IV. Organizační struktura str. 5 V. Zpráva o podnikatelské činnosti str. 6 VI.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014

Výroční zpráva. Centrum Kociánka za rok 2014 Výroční zpráva Centrum Kociánka za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje o organizaci:... 3 2. Ekonomika organizace, ekonomické údaje... 4 3. Poskytování sociálních služeb... 15 3.1. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.15 / 2005 Sb. Název školy : Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430 Identifikátor

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

Nedokončená akce v roce 2014

Nedokončená akce v roce 2014 Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015 Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis: rok 2014 v tis. Kč Skupina

Více

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu

Radnice se konečně dočkala nového vestibulu Betlém v kostele sv. Martina sklidil u dětí úspěch str. 8 Rozpočet Města Blansko na str. 3 5 Zápis dětí do ZŠ str. 1 2 Svoz vánočních stromků str. 2 Stáž nebo praxe ve fi rmách str. 8 Zpravodaj města Blanska

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více