Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ"

Transkript

1 Rámcový program pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Enterprise Title Europe Network Sub-title Andrea BALÁZSOVÁ Technologické centrum AV ČR PLACE PARTNER S LOGO HERE European European Commission Commission Enterprise Enterprise and and Industry Industry Proč by se MSP měly zapojovat do rámcových programů EU? Účast v RP znamená šanci ke zvýšeníkonkurenceschopnosti : doplňkový zdroj financování snížení rizika možných obchodních nezdarů zvýšení obratu a míry zisku zvýšení produktivity a podílu na trhu vytvoření mezinárodního partnerství a kontaktů přístup na širší celoevropský trh Podniky, které se zapojují do rámcových programů: mají vyšší schopnost inovovat svoje výrobky intenzivněji se zapojují do spoluprací s jinými firmami a univerzitami

2 Co je CIP? Competitiveness and Innovation Programme (CIP) Celkový rozpočet přes 3,6 mld. EUR Žadatelé o dotace: široké spektrum podniků, organizací a jednotlivců Určen pro všechny členské státy EU + asociované země (smlouva o účasti) Garantem v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/cip) Oficiální web: Cíle programu: Podpora konkurenceschopnosti podniků, zejména MSP Podpora inovací včetně ekologických inovací Urychlit vznik pokročilé a všem dostupné informační společnosti Podpora energetické účinnosti a nových a obnovitelných zdrojů energie ve všech odvětvích Tři základní pilíře / programy: Program pro podnikání a inovace (EIP) Program na podporu politiky inf. a komunikačních technologií (PSP ICT) Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE) Program pro podnikání a inovace Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) 60 % rozpočtu CIP (2,63 mld. EUR) Cílem podpora podniků a podnikání pomocí konkrétních finančních nástrojů V ČR garantem programu MPO, Ing. Tomáš Skuček, Více informací na: Aktivity: Přístup k financím Zlepšení přístupu k financování pro MSP přes fondy rizikového kapitálu, úvěry, leasingy, záruky za mikro-úvěry a investování do vlastního kapitálu MSP atd. Podnikatelské služby a podpora inovací "Enterprise Europe Network": podpora podnikání, transfer technologií a projektové poradenství Podpora inovací s ekologickými přístupy (Eco-innovation)

3 Aktuální výzva ECO-INNOVATION Podpora ekologických inovací, především ekoinovativních technik, výrobků, procesů či praktik, které už byly úspěšně vyzkoušeny Pro společnosti, které vyvinuly inovativní produkt/službu/technologii, který již byl otestován, ale ještě nebyl uveden plně na trh Evropská přidaná hodnota a mezinárodní projekt Pro široké spektrum podniků, organizací a jednotlivců, ale upřednostňovány MSP Výzva je otevřená do 9. září Příklad projektu s českou účastí ECOCRETE Nové postupy výroby betonu bez použití cementu Cílem projektu zavést ve výrobě betonu používání průmyslového odpadu elektráren místo cementu a snížit tak nežádoucí produkci CO2, který vzniká právě při jeho použití Celk. rozpočet (příspěvek EU: 60%) Doba trvání projektu: 01/06/ /11/2011 (24 měs.) 3 zahr. partneři Česká účast - STU-K a.s

4 Program podpory využití ICT Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP) 20 % rozpočtu (801 mil. EUR) Cílem stimulace inovace a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití informačních a komunikačních technologií státní správou, občany a podniky V ČR je garantem Ministerstvo vnitra, Jiří Průša, Více info na ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp Dvě základní témata: Využití ICT pro uživatelsky přívětivé veřejné služby pro každého snížení administrativní zátěže napříč EU podpora rozvoje jednotné informační společnosti (digitální knihovny, mnohojazyčný web, rozvoj využití internetu) Využití ICT pro efektivní využití energie ve městech využití ICT pro efektivní využití energie ve veřejných budovách vč. osvětlení využití ICT pro adaptibilní městskou dopravní infrastrukturu a služby sdílení zkušeností s využitím ICT pro efektivní využití energie ve městech podpora širšího využití ICT a investic do této oblasti s cílem zvýšit energetickou účinnost Aktuální výzva Výzva č. 4 v programu ICT PSP Oblasti podpory: ICT pro zdravotnictví a sociální začleňování ICT pro zlepšení veřejných služeb pro občany a podniky Vícejazyčný web Přednost dostanou velké projekty se zastoupením mnoha zemí EU Výzva byla ukončena

5 Příklad projektu SAFERINTERNET.CZ První české osvětové centrum přispívá k celoevropskému úsilí o bezpečnější internet internetová horká linka a internetová linka pomoci dětem Celkové náklady 0.73m (příspěvek EU 75%) Doba trvání projektu: 01/01/2009 do 31/12/2010 (24 měs.) 3 partneři Česká účast - CZI S.R.O. (koordinátor) Program Inteligentní energie pro Evropu Intelligent Energy Europe (IEE) 20% rozpočtu CIP (780 mil. EUR) Garantem v ČR je MPO, Ing. Procházková Více informací na: ec.europa.eu/energy/intelligent/ Tři cíle programu: Zvyšování energetické účinnosti a racionální užití zdrojů energie Zvyšování investic členských států do nových a obnovitelných zdrojů energie a energetické diverzifikace Zlepšování energetické účinnosti a použití nových a obnovitelných zdrojů v dopravě Aktivity: Např. překonávání překážek při uvedení nové technologie na trh Snižování finančního rizika při zavádění nové technologie Vzdělávací aktivity směřující ke změně chování spotřebitelů

6 Aktuální výzva Výzva 2010 v programu INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU II Lze financovat až 75% uznatelných nákladů projektu Účastnit se může jakákoliv soukromá či veřejná organizace z EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Chorvatska Výzva podporuje: vytváření a šíření know-how, postupů a řešení; výměna zkušeností v oblasti energetiky zvyšování povědomí a poskytování informací, vzdělávání a training Výzva nepodporuje hmotné investice, testování, technologický výzkum a vývoj v oblasti úspory energie a obnovitelných zdrojů. Výzva je otevřena do Příklad projektu Go Pedelec! Mezinárodní projekt na podporu využívání elektrokol jako ideálního a nejrychlejšího dopravního prostředku do města. Jeho cílem je zvýšit povědomí o elektrokolech mezi obyvateli měst a místní samosprávy. Doba trvání projektu: 01/09/ /08/2011 (24 měs.) 10 zahr. Partnerů Česká účast - ekolo.cz s.r.o.

7 Síť Enterprise Europe Network Zaměření na podporu malých a středních podniků Působnost v 45 zemích i mimo EU Více než 570 organizací působících v síti Cíl projektu EEN: vytvořit síť integrovaných služeb pro podporu inovačního podnikání pokrývající celé území ČR zapojením zkušených regionálních partnerů zajistit poskytování kvalifikovaných komplexních služeb a informací na jednom místě, vzájemným propojením všech komponentů sítě zapojit se do celoevropské sítě pro podporu inovačního podnikání Aktivity sítě

8 Poradenství pro podnikatele Transfer technologií Projektové poradenství Nabídky a poptávky spolupráce Poradenství a legislativa Informační činnost Setkávání firem a výzkumných institucí Databáze technologických nabídek a poptávek Mise firem a stánky na veletrzích Příprava projektů IPR konzultace Informační činnost Title of the presentation Date Severozápad: A: RRA UK B: TC AV ČR C: TC AV ČR Působnost partnerů Praha a střední Čechy: A: CRR Praha B: TC AV ČR C: TC AV ČR Severovýchod: A: ARR Liberec/RRA PK B: VUTS Liberec C: VUTS Liberec Moravskoslezsko: A: KHK MSK B: BIC Ostrava C: BIC Ostrava/KHK MSK Jihozápad: A: BIC Plzeň B: BIC Plzeň C: BIC Plzeň Jihovýchod: A: RHK Brno/CRR Praha B: JIC Brno/TC AV ČR C: JIC Brno/TC AV ČR Střední Morava: A: RHK Brno B: JIC Brno/BIC Ostrava C: BIC Ostrava/ JIC Brno

9 10 rad při zapojení MSP do rámcových projektů: 1. Rámcové programy představují možnost, jak rozšířit výzkum a vývoj ve vaší firmě, nejsou však pro váš podnik přímým finančním ziskem. 2. Uvažte, jestli výzkumná strategie a cíle vaší firmy jsou v souladu s principy a cíli, které EU hodlá finančně podporovat. 3. Počítejte i s tím, že účast v rámcových programech nemusí být za všech okolností výhodná - může přivést také ke ztrátě. 4. Příprava vašeho projektového návrhu a sestavování řešitelského konsorcia by měly začít s dostatečným časovým předstihem ještě před vyhlášením příslušné výzvy. 5. Řešitelské konsorcium sestavujte pokud možno na základě již existujících a osvědčených osobních kontaktů a vazeb. Posílí to vzájemnou důvěru mezi vašimi partnery. 6. Přesvědčte se, že vaše konsorcium bude vedeno kvalitním koordinátorem osobou s vysokou odbornou i manažerskou reputací. 7. Prostudujte si pečlivě pracovní program výzvy o kterou se zajímáte. 8. Projektový návrh pište na míru, podle zadávacích podmínek příslušné výzvy. Berte přitom v potaz rovněž relevantní hodnotící kritéria a jejich váhu. 9. Požadujte pouze realistickou finanční podporu. Počítejte s tím, že získané prostředky budete muset odůvodnit předložením zcela konkrétních a průkazných výsledků přesně odpovídajících zadání projektu (pracovnímu plánu). 10. Kontaktujte vaše národní kontaktní středisko pro daný rámcový program, buďte ve styku s jeho pracovníky a řiďte se jejich radami. Užitečné odkazy Program CIP Program CIP v ČJ SME TechWeb EU SME Portal Enterprise Europe Network ČR Technologické centrum AV ČR

10 Andrea Balázsová Tel: Děkuji za pozornost!

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce

MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce ODBORNÁ KNIHA 2012 MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce Kolektiv autorů Název: MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce Analýza komunikačního procesu mezi příjemcem a poskytovatelem

Více

Evropské programy na podporu podnikání. 23. 10. 2014, Praha

Evropské programy na podporu podnikání. 23. 10. 2014, Praha Evropské programy na podporu podnikání 23. 10. 2014, Praha COSME Enterprise Europe Network (EEN) Horizont 2020 SME Instrument Fast Track to Innovation (FTI) Eureka, Eurostars 2 CORNET CIP COSME a H2020

Více

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery:

Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem. ve spolupráci s partnery: Vydalo: Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s partnery: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Asistenční

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele. 2. 9. 2014, Ostrava Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele 2. 9. 2014, Ostrava CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

COSME zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 27. 5. 2015, Zlín

COSME zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 27. 5. 2015, Zlín COSME zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků 27. 5. 2015, Zlín CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe.

OBSAH. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku. Sdílení řešení pro lepší regionální. Interreg Europe. Evropská unie Evropský fond regionálního rozvoje politiku Sdílení řešení pro lepší regionální Interreg Europe Manuál programu 22. června 2015 OBSAH ÚVOD... 7 A) PROGRAM... 7 1. STRUČNÝ PŘEHLED PROGRAMU...

Více

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities) č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

č. 9 - Červen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle našeho newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie?

Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Jak postupovat, když máte zájem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie? Uchazeči o čerpání z fondů, dotací, grantů nebo vůbec žadatelé o finanční podporu z prostředků Evropské unie (EU) by hned v začátcích

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika

FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika FINANČNÍ NÁSTROJE - NÁRODNÍ VERZE - Česká republika OBSAH TABULKA FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 1. INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU... 5 1.1. PŘÍPADOVÁ STUDIE 1 (SEC TOOLS)... 7 2. PROGRAM

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry

bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Programy Title bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce ve Sub-titlevýzkumu a vývoji PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Rámcový program pro konkurenceschopnost

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ÚNOR 2015 Obsah OBSAH... 2 1. NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY (KONCEPCE MSP)... 3 2. SOUČASNÁ SITUACE SEGMENTU

Více