Greater London Enterprise Co se dočtete v březnovém bulletinu? Úvodní slovo. Březen Úvodní slovo 1. Další cyklus rekvalifikace 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v březnovém bulletinu? Úvodní slovo. Březen 2013. Úvodní slovo 1. Další cyklus rekvalifikace 2"

Transkript

1 Březen 2013 Co se dočtete v březnovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus rekvalifikace 2 Nový projekt zahájen 3 Co dále plánujeme 4 Krátké zprávy 5 Čím žije GLE o.p.s.? Úvodní slovo Zima se stále drží vlády, naštěstí ale neodradila naše klienty od návštěvy rozličných aktivit, které jsme pro ně připravili. Již v prosinci 2012 jsme zahájili nový vzdělávací kurz Fiktivních firem, který úspěšně skončil v lednu Účastníci kurzu, všichni byli (osoby) starší 50 let, se statečně potýkali s prací na počítači a připravovali si podnikatelské plány svých či fiktivních firem, které na poslední hodině prezentovali. Jen co jsme se s těmito klienty rozloučili, přivítali jsme nové zájemce o rekvalifikační kurz Základy podnikání. Začátek kurzu připadl na 4. února 2013 a v tuto chvíli našim klientům chybí už jen závěrečná ústní zkouška. Pro naše lektory tak byly první měsíce roku 2013 opravdu zátěžové, proto jsme rádi, že máme v našem týmu nové posily. Do projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji nastoupila Lucie Václavková, která se ujala výuky job klubů, pracovní problematiky, úvodu do podnikání, marketingu, obchodního jednání a manažerských dovedností. V lednu se také naplno rozjel i náš nový projekt Paní svého času díky podnikání. V něm roli projektové manažerky přijala Kateřina Bartošová a na pozici podnikatelské poradkyně nově přišla Andrea Csirke. Kolegyně se hned zapojily do příprav a oslovování nových klientek. V únoru tak přivítaly klientky na prvních motivačních seminářích, kterými jsme zahájili cyklus podnikatelských seminářů. Nové členky týmu u nás vítám a doufám, že se jim u nás bude líbit. První čtvrtletí nového roku 2013 jsme strávili v duchu organizování, příprav a výuky. Co nás čeká v tom následujícím? Dalo by se říci, že bude velmi podobné. Projekt Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji se pomalu chýlí ke konci, některé aktivity již nebudou otevřeny a u jiných se bude konat poslední cyklus. Naopak projekt Paní svého času je ve svých začátcích a tak věřím, že v následujícím čtvrtletí přivítáme mnoho nových zájemkyň a budeme nabízet další nové aktivity. Přeji Vám krásné prožití velikonočních svátků a pohodové jarní dny. Michaela Barotková Projektová manažerka

2 2 GLE bulletin Další cyklus rekvalifikace Rekvalifikační kurz Základy podnikání V březnu a únoru 2013 proběhl druhý běh Rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, který představuje jednu z klíčových aktivit našeho projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji. I tentokrát se zde sešla velmi pestrá skupina účastníků a při seminářích panovala příjemná atmosféra. Klienti nebyli jen pasivními posluchači, ale aktivně se zapojovali do výuky ať už formou diskusí, tak při řešení nejrůznějších příkladů a případových studií. Jak již vyplývá z názvu projektu, absolventi po jeho úšpěšném zakončení budou disponovat základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení vlastní podnikatelské činnost. Na samotném začátku jsme se společně zamysleli nad výhodami a úskalími podnikatelské činnosti, administrativními povinnostmi při zahájení podnikání, dále byl věnován prostor podnikatelskému plánu, povinnostem podnikatelů jako zaměstnavatelů, marketingu, obchodnímu jednání i manažerským dovednostem. Nebyly samozřejmě opomenuty ani daně a vedení daňové evidence. Protože ne všichni účastníci mají otázku vlastního podnikání zcela vyjasněnou, nabízíme jim možnost se zapojit do dalších aktivit projektu. Zejména mohou využít individuálních konzultací s některým z poradců i se případně zúčastnit job klubů či kurzu fiktivní firma. Věříme, že získané znalosti a dovednosti našim klientům pomohou k nalezení pracovního uplatnění podle jejich představ. Lucie Václavková

3 3 GLE bulletin Úvodní motivační semináře k projektu Paní svého času díky podnikání Od pondělí do středy února 2013 se v prostorách Domu dětí a mládeže, Slezská 21, Praha 2 uskutečnily první tři semináře k projektu Paní svého času díky podnikání ve Středočeském kraji, který je financován z ESF v rámci OP LZZ. První dva dny probíhaly pod vedením psycholožky Heleny Šaldové a lektorky Andrey Csirke. Klientky se podívaly do hlubin své mysli a duše a zamýšlely se nad svojí motivací, proč chtějí začít podnikat nebo čeho se před zahájením vlastního podnikání nejvíce obávají. Dále měly klientky možnost sáhnout na svůj strach z vlastního selhání. Druhý motivační seminář byl zaměřen na osobnostní rozvoj klientek. Nejprve si účastnice zpracovaly osobnostní test MBTI (The Myers-Briggs Type Indicator), který obecně dává zpracovateli možnost k sebepoznání bez toho, aby ho hodnotil. Domníváme se, že je to důležité v situaci, kdy řada klientek zápasí s nízkým sebevědomím a potřebuje zdůraznit spíš to pozitivní, co má k dispozici a může využít ve své pracovní kariéře. Třetí den se klientky zaměřily na svůj zevnějšek pod vedením vizážistky Jany Lavrenčíkové Myškové. Klientky se dozvěděly zajímavé detaily týkající se oblečení a líčení v pracovním životě. Ty, které měly zájem, odcházely ze semináře profesionálně nalíčené. Dle zpětnovazebního dotazníku se klientkám obsah a provedení úvodních workshopů líbily. Díky neformální atmosféře se vytvořila sehraná parta žen, která se těší na vzájemné setkávání se v dalším běhu projektu. V nejbližší době je čekají informační semináře týkající se mimo jiné povinností v začátcích podnikání, marketingu a rovných příležitostí v pracovním životě poslední ze jmenovaných seminářů povede odbornice na rovné příležitosti žen a mužů, Halka Jaklová z neziskové organizace Fórum 50%. Andrea Csirke Podnikatelská poradkyně

4 4 GLE bulletin Co dále plánujeme Na jaro 2013 jsme připravili řadu aktivit a mezi nimi mimo jiné novinku v podobě dvoudenního kurzu s názvem Základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání. Tento kurz je šitý na míru našim klientům, kteří často nemají žádné nebo jen malé zkušenosti s PC. To může být pro ně další nepříjemnou a navíc zbytečnou překážkou při hledání práce, protože řada zaměstnavatelů umisťuje své nabídky pouze na pracovní portály. Rovněž první komunikace s potenciálními zaměstnanci se odehrává často jen prostřednictvím u. Několik seminářů také proběhne ve středočeských městech, a to ve spolupráci s městskými knihovnami nebo kulturními centry. Přehled aktivit je k dispozici viz níže nebo na stránkách GLE o.p.s a facebooku. Aktivity probíhají v rámci projektu 3P a jsou určeny osobám starším 50 let a cizincům žijícím ve Středočeském kraji. Pro bližší detaily a pro rezervování si místa, kterých je jen omezeně, je třeba nás kontaktovat na telefonním čísle nebo zaslat na adresu Všechny zájemce srdečně zveme! Lucie Crawley Asistentka projektu Semináře místo datum Založení a správa úspěšného E-shopu Praha Jak najít zaměstnání Kutná Hora Jak najít zaměstnání Rudná Jak najít zaměstnání Hostivice Kurzy s využitím počítače místo datum Základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání Praha Základy počítačové gramotnosti Praha Nácvik dovedností pro podnikání ve fiktivní firmě s využitím počítačů Základy práce s počítačem pro uchazeče o zaměstnání a podnikání Praha Praha Job kluby místo datum 1. První krok k získání práce 2. Jak efektivně hledat práci Praha Upoutejte pozornost motivač. dopisem 4. Vytvořte si kvalitní životopis Praha Komunikace se zaměstnavateli 6. Jak zaujmout zaměstnavatele po telefonu? Praha Úspěšný pracovní pohovor 8. První den v zaměstnání Praha

5 5 GLE bulletin Krátké zprávy Konzultace v oblasti hledání zaměstnání v Zásmukách Ve středu 16. ledna 2013 jsme ve spolupráci s knihovnou města Zásmuky nabídli místním zájemcům konzultace v oblasti pracovního a podnikatelského poradenství. Akce proběhla v rámci projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji. Možnosti konzultace využilo několik zájemců, kteří již delší dobu neúspěšně hledají práci. Všichni zúčastnění byli starší 50 let, nepotýkají se tedy pouze s nedostatkem pracovních příležitostí v okolí svého bydliště, ale také s diskriminací v přístupu k zaměstnání ze strany zaměstnavatelů. Děkujeme tímto Městské knihovně Zásmuky za spolupráci při organizaci akce, zajištění prostor pro konzultace a propagaci. Martina Koczová O externí přednášky je stále větší zájem! Lektoři GLE o.p.s. v měsících únoru a březnu tohoto roku vedli několik externích přednášek. Přednášky byly zaměřeny na problematiku povinností podnikatelů souvisejících s koncem zdaňovacího období Tedy zejména na výpočet daní, odvodů a vyplnění příslušných formulářů. Na přednáškách určeným cizincům byl prostor věnován také otázce daňového rezidenství a možnostem uplatnění nezdanitelných částek základu daně a slev na dani. Přednášky se uskutečnily v Plzni, Turnově a Frýdlantu. Tomáš Ryba Poradce Seminář Jak najít zaměstnání v Dobříši Další ze seminářů ve městech Středočeského kraje proběhl v úterý 29. ledna v Dobříši v prostorách Pastoračního centra sv. Tomáše. S účastnicemi jsme se zaměřily na možnosti hledání zaměstnání, přípravu životopisu a motivačního dopisu a přípravu na pohovor. Všechny zúčastněné se s chutí zapojily do diskuze a podělily se s ostatními o své osobní zkušenosti s nezaměstnaností a hledáním nového zaměstnání, na semináři tedy panovala velmi příjemná, přátelská atmosféra. Byli bychom rádi, kdyby podobné akce přilákaly více zájemců, neboť s ohledem na aktuální míru nezaměstnanosti byla účast na semináři nízká. Přesto se při našich aktivitách stále setkáváme s nevhodným přístupem k hledání práce a řadou zbytečných chyb, kterých se nezaměstnaní dopouštějí. Věříme proto, že při opakování podobných akcí se odváží přijít i další zájemci, neboť semináře jim mohou přinést potřebné informace a také kontakt s dalšími účastníky, kteří řeší podobné problémy. V nejbližších týdnech plánujeme seminář na téma Jak najít zaměstnání nabídnout také v Kutné Hoře (10.4.), Rudné (16.4.) a Hostivici (18. 4.). Těšíme se na nové zájemce! Martina Koczová

6 6 GLE bulletin Krátké zprávy z GLE o.p.s. Fiktivní firmy - 1. cyklus skončil Předposlední lednový týden naši klienti úspěšně zakončili první cyklus intenzivního vzdělávacího kurzu Fiktivní firma s využitím počítačů. V jeho průběhu si měli možnost vyzkoušet různé činnosti související se zahájením podnikání i jeho dalším průběhem. V úvodu sestavili podnikatelský plán a řešili nezbytnou administrativu, následně navazovali kontakty se zákazníky, učili se vést obchodní jednání, vedli jednoduchou daňovou evidenci a v neposlední řadě i zpracovávali finanční plány a rozpočty. V rámci výuky měli klienti možnost vyzkoušet si jednoduché úkony, které využijí v podnikatelské činnosti. Na kurzu se sešli pouze osoby starší 50 let, což umožnilo lepší zacílení výuky. Důraz byl kladen na práci s počítačem a využívání základních programů (prohlížeč, textový a tabulkový editor). Klienti procvičovali vyhledávání informací na internetu a jejich následnou analýzu a třídění. Časová dotace kurzu byla 100 hodin výuky, což klientům poskytlo dostatek prostoru pro procvičení nově nabytých znalostí. Na závěr kurzu dvě skupiny účastníků prezentovali vlastní podnikatelské záměry tak, jak si je během kurzu připravili. Klienti hodnotili kurz velmi pozitivně, nejvíce je zaujala témata týkající se daní, marketingu a podnikatelského plánu. Získané znalosti a dovednosti hodlají nejčastěji uplatnit při vlastní podnikatelské činnosti. slouží pro základní seznámení se s počítačem a jeho obsluhou. Seminář o E-shopu Lucie Václavková Dnešní doba přeje internetu i v podnikání. Pro velký zájem jsme proto zopakovali seminář Založení a správa úspěšného E-shopu, vždyť kdo by nedal, alespoň občas, přednost nákupu z pohodlí domova. Proto je i tento typ podnikání mezi podnikateli stále častěji vyhledávaným způsobem, jak nabízet své zboží nebo služby. Posluchači se měli možnost na tomto semináři naučit jak vytvořit nákupní košík i s obsahem a funkcemi pro platbu. Neméně zajímavá byla i témata fungování zbožových serverů a jak získat a udržet si zákazníky. K jakékoliv činnosti neodmyslitelně patří i legislativa a obchodní podmínky, proto ani toto téma nemohlo být opomenuto. Zájem o seminář byl od začátku velký a my doufáme, že splnil očekávání, a že si z něj posluchači odnesli mnoho zajímavých a praktických informací. Lucie Crawley Asistentka projektu V květnu a červnu plánujeme druhé kolo tohoto vzdělávacího kurzu. Případní zájemci se již nyní mohou na aktivitu hlásit. Celému kurzu předchází i dvoudenní počítačový kurz, který

7 7 GLE bulletin Závěr Ačkoliv počasí na příchod jara ještě vůbec nevypadá, tak v GLE již určitě nastalo. Urodila se nám řada nových i staronových aktivit a klienti určitě nemají nouzi si z naší pestré nabídky vybrat, co je bude zajímat. Kromě získání nových znalostí a dovedností jim také nabízíme možnost poznat se s jinými lidmi, se kterými mnohdy sdílejí podobné nebo dokonce stejné životní zkušenosti. Hledání zaměstnání nebo zakládání vlastního podnikání nepochybně patří mezi náročná období a už samotná možnost sdílet starosti s někým, kdo jim rozumí, může být velkou pomocí. Přidanou hodnotou jsou také zkušenosti těch ostatních, díky kterým se mohou vyvarovat stejných chyb a naopak se poučit z dobré praxe. Všem klientům přejeme hodně štěstí, a aby si v nastávajícím období velikonočních svátků odpočinuli a načerpali sil do dalšího období. Po Velikonocích se na Vás opět těšíme! Lucie Crawley Projektová asistentka Veselé Velikonoce!

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1 4. čtvrtletí 2012 Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus pracovních seminářů a job klubů 2 Podnikání nanečisto ve fiktivní firmě 3 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 4 Paní

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013

Greater London Enterprise www.gle.cz. Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Co se dočtete na dalších stránkách? srpen 2013 srpen 2013 Prázdninové zprávy z GLE o.p.s. Letní dny jsou pro nás vždy o něco klidnější, než rušný provoz v průběhu roku. Můžeme zrekapitulovat jednotlivé aktivity a vyhodnotit, jestli byly úspěšné. Projekt

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. O čem se můžete v červnovém bulletinu dočíst? Úvodní slovo. 2. čtvrtletí 2012

Greater London Enterprise www.gle.cz. O čem se můžete v červnovém bulletinu dočíst? Úvodní slovo. 2. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2012 O čem se můžete v červnovém bulletinu dočíst? Úvodní slovo 1 Podzimní cyklus pracovních seminářů a job klubů Semináře v Kolíně 3 Rekvalifikační kurz 4 Seminář o e-shopu 5 Účast na oslavách

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 Skupina GLE Zakladatel GLE o.p.s. Greater London Enterprise Limited Sídlo: Saint Martins House, 210-212 Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království

Více

Realizace projektu. Projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení. prodloužena do konce října 2011. Greater London Enterprise www.gle.

Realizace projektu. Projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení. prodloužena do konce října 2011. Greater London Enterprise www.gle. Leden - duben 2011 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení prodloužena do konce října 2011 Trvání tohoto projektu bylo původně naplánováno na dobu 28 měsíců, od prosince 2008 do

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Rok 2011 ve znamení změn

Rok 2011 ve znamení změn 2. pololetí 2011 Rok 2011 ve znamení změn Rok 2011 byl pro naši organizaci rokem změn. Úspěšně jsme ukončili projekt, který nás provázel téměř tři roky a zahajujeme nový projekt ve Středočeském kraji.

Více

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů

Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Ročník 8. Číslo 10. září 2010 Téma: Pacifik II: Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Uskutečnilo se: Poradci Rytmusu vystoupili na mezinárodním

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie.

Pro peníze do Evropy. Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP. Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Pro peníze do Evropy Podpora sociální integrace v regionech Příklady úspěšných projektů SROP Spolufinancováno z prostředků Evropské unie. Obsah Úvodní slovo 1 Nové šance pro regiony 2 Jak úspěšně čerpat

Více

Leo Steiner. Vedoucí projektu JOB 2

Leo Steiner. Vedoucí projektu JOB 2 Závěrečná zpráva projektu JOB2 Úvodní slovo vedoucího projektu Projekt JOB 2, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, přinesl několik zajímavých poznatků a návrhů do budoucnosti.

Více

průběh výsledky doporučení

průběh výsledky doporučení Phare 2003 RLZ Komunitní centrály pro rozvoj lidských zdrojů a profesního potenciálu romské mládeže 1. 5. 31. 7. průběh výsledky doporučení Brožura je určena neziskovým organizacím, veřejným a dalším institucím

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Téma: Co přinesla 9. konference Evropské unie pro podporované zaměstnávání v Praze

Téma: Co přinesla 9. konference Evropské unie pro podporované zaměstnávání v Praze Ročník 7. Číslo 7. říjen 2009 Téma: Co přinesla 9. konference Evropské unie pro podporované zaměstnávání v Praze Uskutečnilo se: Expertní panel k problematice... Fond T-Mobile opět pomáhá... 1 OBSAH 3

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání

Příručka. dobré praxe. Paní svého času díky podnikání Příručka dobré praxe Paní svého času díky podnikání Obsah: Příručka dobré praxe Příručka byla vydána v rámci projektu Paní svého času díky podnikání díky financování z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078.

NOVÁ PROFESE. Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. NOVÁ PROFESE Sborník zkušeností z programu NOVÁ PROFESE v rámci projektu OTEVŘENÉ DVEŘE, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/56.00078. Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 3. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Metodika projektu Lívie Mandáková 1.1.2013 31.12.2014 mensova.livie@gmail.com Osah 1. Řízení projektu... 4 Přípravná fáze projektu... 4 Tvorba

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více