POLOLETNÍ ZPRÁVA. o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku Software602 a. s. Hornokrčská Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLOLETNÍ ZPRÁVA. o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2005. Software602 a. s. Hornokrčská 15 140 21 Praha 4"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2005 Software602 a. s. Hornokrčská Praha 4

2 Základní údaje o společnosti Obchodní jméno : Software602 a. s. Sídlo : Hornokrčská 15, Praha 4 PSČ : IČ : DIČ : CZ Základní kapitál : 51 mil Kč Obchodní rejstřík : MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Datum založení : Právní forma : akciová společnost ISIN : CZ Představenstvo V 1. pololetí roku 2005 nedošlo k žádné změně ve složení představenstva společnosti: ing. Richard Kaucký, předseda představenstva, r.č /0883, Praha 4, Žluťáskova 734 ing. Jiří Vacovský, místopředseda představenstva, r.č /0641, Praha 6 Přední Kopanina, K Lávce 75 ing. Pavel Nemrava člen představenstva, r.č /1967, Praha 10, Jesenická 3004/6 Dozorčí rada Řádná valná hromada, která se konala dne 23. června 2005 zvolila nového člena dozorčí rady. Nové složení dozorčí rady je následující: Mgr. Pavel Čvančara, předseda dozorčí rady, r.č /2468, Praha 5, Wassermannova 922 Mgr. Vladimír Trepák, místopředseda dozorčí rady, r.č /6272, Bratislava, Ľ. Fullu 6 ing. Jiří Hanzal, člen dozorčí rady, r.č /1562, Praha 4, Leopoldova 2044

3 Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků společnosti v I. pololetí 2005 V prvním čtvrtletí roku 2005 jsme se soustředili na získání dalších referencí v oblasti 602XML zúčastnili jsme je konference ISSS, kde jsme prezentovali naše řešení a byl spuštěn pilotní provoz formulářového frontendu k portálu V druhém čtvrtletí byla uvedena nová verze produktu Print2DF 5 spolu s update produktu 602LAN SUITE a v oblasti XML jsme získali významnou referenci zavedením inteligentních formulářů na obchodním rejstříku. V zahraničí se dařilo zejména pobočce v SR kde byla realizovaná významná dodávka v oblasti státní správy, pobočka v USA vykazuje předpokládané výsledky. Konsolidované výnosy skupiny činily 63,55 mil. Kč, což představuje nárůst o 24 % ve srovnání s prvním pololetím roku Konsolidovaný výsledek hospodaření (zisk) za první pololetí letošního roku dosáhl výše 4,23 mil Kč. Řádná valná hromada společnosti Řádná valná hromada společnosti se konala 23. června 2005 a proběhla dle pořadu jednání zveřejněného dne 23. května 2005 v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny. Program řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady 2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004 a zprávy dozorčí rady

4 3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2004 a návrhu představenstva na rozdělení zisku 4. Volba člena dozorčí rady 5. Závěr Rozhodnutí řádné valné hromady 1. Byly zvoleny orgány valné hromady. 2. Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2004 a zprávu dozorčí rady 3. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2004 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a obchodního zákoníku. Dále valná hromada schválila rozdělení zisku za rok 2004 takto: zákonný rezervní fond 200 tis Kč zvláštní rezervní fond tis Kč. 4. Valná hromada zvolila na místo odstupujícího člena dozorčí rady ing. Jana Petra nového člena dozorčí rady Mgr. Vladimíra Trepáka. Popis vývoje podnikatelské činnosti společnosti a jejích hospodářských výsledků ve II. pololetí roku 2005 Ve třetím kvartálu tohoto roku je plánovaná nová verze 602XML 2.0 zohledňující požadavky referenčních i potenciálních zákazníků tohoto řešení. Předpokládá se též uvedení nové verze 602SQL 9.5 (relační SQL databáze s klientským prostředím podporujícím Microsoft Windows a Linux) spolu s integrací do nové verze alternativního kancelářskému balíku OpenOffice.org 2.0 pod naším brandingem 602Office 2.0.

5 Na čtvrtý kvartál roku 2005 je plánované uvedení nové generace GroupWare serveru (jedná se o zásadní upgrade komunikačních serverů 602LAN SUITE/Mail602) spojeného s jeho rozšířením o integrované operační CRM (kontakty s jejich profilací a zpracováním obchodních příležitosti). Základní SQL technologií nové generace GroupWare je relační databáze 602SQL, pro flexibilní návrh sestav je využitá technologie 602XML - XML formát (vedle dalších otevřených standardů jako je LDAP a WebDav) je i zásadním vstupem a výstupem dat z/do systému. V roce 2005 bude završeno naše vývojové úsilí napřené k nové generaci produktů předpokládáme, že produkty představíme na podzimní výstavě Invex. V roce 2005 kalkulujeme s konsolidovaným obratem cca. 120 mil. a ziskem ve výši cca. 5 mil. Kč. Výrazný nárůst exportu (USA a EU) předpokládáme po náběhu tržeb z nových produktů v následujícím roce.

6 Rozvaha k (v celých tis. Kč) Aktiva Běžné období Minulé období Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice (v přidružených společnostech) Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji Goodwill Jiný nehomotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem Pasíva Běžné období Minulé období Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Zisk/ztráta běžného období Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) Ostatní vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Odložená daň Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů Splatná daň ze zisku Krátkodobé rezervy Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

7 Výkaz zisku a ztráty k (v celých tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty Běžné období Minulé období Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky 4 20 Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto Výnosy z dlouhodobých investic (v přidružených společnostech) 0 0 Jiné výnosy a náklady netto Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům Přiřaditelný menšinovým podílům Komentář k výkazům Pololetní výsledky hospodaření v předkládaném rozsahu - rozvaha, výkaz zisku a ztráty jsou vypracované v souladu s IFRS. Ke každému údaji jsou uvedena srovnávací období předchozího roku, přičemž u rozvahy je srovnávacím obdobím a u výkazu zisku a ztráty je srovnávacím obdobím Údaje nejsou auditované a jsou v konsolidované formě. Společnosti zahrnuté do konsolidace Název společnosti Sídlo Podíl mateřské společnosti na základním kapitálu Software602 Slovensko s.r.o Bratislava, SR 100 % Software602 Inc. Jacksonville, USA 100 % System602 a.s. Praha, ČR 55 % V závěru 1. pololetí roku 2005 došlo k navýšení podílu mateřské společnosti na základním kapitálu Software602 Inc. ze 70 na 100%.

8 Software602 a. s. P. O. BOX 1 Hornokrčská Praha 4 tel: fax: Představenstvo a. s. Ing. Richard Kaucký předseda představenstva Ing. Jiří Vacovský místopředseda představenstva

POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2006 Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz Základní údaje o společnosti Obchodní jméno : Software602 a. s. Sídlo : Hornokrčská

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA o výsledcích hospodaření za 1. pololetí roku 2007 Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz Základní údaje o společnosti Obchodní jméno : Software602 a. s. Sídlo : Hornokrčská

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Účetní závěrka za rok 2007

Účetní závěrka za rok 2007 Účetní závěrka za rok 2007 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS Software602 a. s. Hornokrčská 15, Praha 4 www.602.cz 1 2 3 4 5 6 7 Údaje o společnosti Název společnosti DIČ Sídlo

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

Pololetní zpráva za I. pololetí 2007

Pololetní zpráva za I. pololetí 2007 Pololetní zpráva za I. pololetí 2007 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku:

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva Výroční zpráva 2011 2011 Tel 222 011 602, Email info@602.cz, ID datové schránky 7dcsfzg Obsah Základní údaje o společnosti Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Informace o činnosti a předpokládaném vývoji Stručná historie

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za fiskální období 2013 Výroční zpráva za fiskální období 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti 5 Zpráva

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2013

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2013 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2013 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 1. 2015 až 18. 5. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ

Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ Středočeská energetická a.s. člen Skupiny ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH Finanční část pololetní zprávy 2005 3 Rozvaha v souladu s IFRS 3 Výkaz zisku a ztráty v souladu s IFRS 4 Popisná část pololetní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2005 Praha dne 18. srpna 2005 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2009

POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2009 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána v obchodním

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010 Pražská energetika, a. s. Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a. s. Základní údaje IČ 60193913 Obchodní firma Pražská energetika, a. s.

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více