vivak Technický poradce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vivak Technický poradce"

Transkript

1 vivak Technický pradce 1

2 VIVAK, cenvě výhdné řešení pr blasti zpracvání, tváření, výrby a dekrace Při výrbě htvých sučástí z desek by se neměly vypčítávat jen materiálvé náklady. VIVAK nabízí výhdy při zpracvání, tváření a výrby dílů. Jedndušší manipulace s materiálem v kmbinaci s nižší cenu ve srvnání s plykarbnátem, vyšší rázvu huževnatstí ve srvnání s rganickým sklem a lepší průsvitnstí ve srvnání s PVC nabízí pádný argument pr pužití desek VIVAK. Síla VIVAKu se prjevuje díky mžnsti lisvání ppř. řezání a tváření při nižších tepltách při tenčích tluš kách desek a kratších výrbních dbách. Vyská rázvá huževnatst VIVAKu znamená rvněž méně ztrát během výrby a dpravy, tedy vyšší prduktivitu a nižší náklady. VIVAK nabízí extremní hlubktažné pměry, kmplexní lisvací tvary a přesnu reprdukci detailů bez ztráty strukturální celistvsti. Dále nelze zapmenut, že VIVAK může být tvářen za tepla bez předsušení. VIVAK lze lepit a sestavvat rzpuštědly, adhezními lepidly, lepícími páskami, ultrazvukvými svary neb mechanickým upevněním. Všimněte si, prsím, že všechny metdy zpracvání, které jsu v tét bržuře ppsány, jsu vhdné jak pr VIVAK tak pr VIVAK-UV. VIVAK je kvůli chybějící dlnsti prti ultrafialvému záření vhdný jen pr pužití v interiérech. Pr vnější využití by měl být pužit VIVAK-UV. Ve srvnání s VIVAKem není u VIVAK-UK pvlen kntakt s ptravinami. 1. Zpracvání 1.1 Řezání pilu 1.2 Vrchní frézku 1.3 Řezání, ražení, prrážení, tvarvé řezání 1.4 Vrtání 1.5 Frézvání 1.6 Laservé řezání 2. Tváření 2.1 Tváření za studena Ohýbání za studena Hranění za studena 2.2 Tváření za tepla Hranění Rztahvání Hlubké tažení 3. Lepení & zpevňvání 3.1 Lepení rzpuštědly 3.2 Lepení lepící pásku 3.3 Lepení adhezními lepidly 3.4 Mechanické upevnění 3.5 Sváření 4. Výrba 4.1 Vyhlazvání 4.2 Leštění 4.3 Dekrace 5. Čištění 6. Vlastnsti materiálu 2

3 1 ZPRACOVÁNÍ Většina prblémů, které vznikají při zpracvání, vyplývá z příliš vyských teplt v důsledku tření. Je třeba dbát na nastření nástrjů a přiměřené dvádění třísek. 1.1 ŘEZÁNÍ PILOU Ktučvá pila Rvné desky se nejlépe řežu stlní ktučvu pilu. Kvůli vznikajícímu kmitání mhu mít tenčí desky (d 2 mm) vrubvané řezné hrany. Abychm tmu předešli, nabízíme něklik tipů: - Řežte slupec tenkých desek ± 15 mm zatíženými silnější desku. - Snižte rychlst řezu, psuv a rzteč zubů. - Štěrbina pr ktuč pily ve stle pily by měla být minimální Dbejte na t, aby na stle nezůstávaly žádné třísky, které by mhly pškdit chrannu fólii a pškrábat desku VIVAK. 1.2 HORNÍ FRÉZOVÁNÍ Jak zabránit vrubvaným řezným hranám rztaveným řezným hranám velikst zubů rychlst řezu psuv Je nástrj ještě strý? Chvěje se list pily? Frézvání vrchní frézu se dpručuje k výrbě dílů tvářených za tepla. Pužijte vrchní frézy nejméně 750 Watt a rychlsti řezu až táček za minutu. Pásvá pila Pásvé pily se pužívají k řezání tvarvaných dílů. U sérií stejném tvaru zabrání nečistým řezným hranám pdpěrná šablna. Větší tluš ky vyžadují větší velikst zubů. Pr čisté řezné hrany jsu ktučvé pily neb frézy vhdnější než pásvé pily. pásvá pila ktučvá pila úhel hřbetu řezný úhel g rychlst řezu v (m/min.) rzteč zubů t (mm) 1,5-3,

4 Výrbci hrních fréz Maschinenfabrik Gerg Geiss Pstfach 63 D Sesslach Tel. ++49/ Fax ++49/ Max Mayer Maschinenbau GmbH - Werk I Pstfach D Neu-Ulm Tel. ++49/ Fax ++49/ Nástrjem by měly být drážkvací frézy ze slinutéh karbidu neb celi, průměru 9,5 až 12,5 mm. Psuv by měl být vždy prti táčení řezu a chladit by se měl puze stlačeným vzduchem. 1.3 ŘEZÁNÍ, RAŽENÍ, PRORÁŽENÍ, TVAROVÉ ŘEZÁNÍ Při řezání získáme přímé hrany, zatímc při ražení jsu mžné různě tvarvané díly. Tyt výrbní metdy lze pužít u desek VIVAK až d tluš ky 3 mm. Čisté střižné hrany získáme, pkud vůle mezi nžem a pdpěru činí 0,025 mm. Pkud upřednstňujete hladké řezné hrany, je lepší frézvat desky neb části d tluš ky 1,5 mm. Nedpručujeme ražení celých slupců desek VIVAK. Tvarvé ražení se čast pužívá u papíru a kartnů. U VIVAKu lze razit tvary až d tluš ky 3 mm razníky z celvé pásviny. Střižníky tluš ce 1 mm, symetricky bustranně nabrušené, přinášejí dbré výsledky. Pr ražení desek, které jsu tlustší než 1,5 mm, se dpručují nesymetricky brušené listy. Abychm dsáhli pravých úhlů, měly by se pužít jednstranně nabrušené listy s úhlem klínvé drážky 30. Dbejte na t, aby základní deska (plyamid neb vyskmlekulární plyethylen HDPE) zachvala svůj tvar a byla razícím nástrjem dbře vystředěna, abychm získali čisté střižné hrany. Pužitá síla lisu by měla pr žádaný střih stačit. Sílu v tunách lze vypčítat následvně: F(tuny) = 0,0001 x 1 x t x L 1 = smykvé napětí = 33 N/mm2 t = tluš ka desky v mm L = psaná kružnice řezu - mm Příklad výpčtu : tluš ka = 1 mm L = = 990 mm F = 0,0001 x 33 x 1 x 990 = 3,267 tun 4

5 1.4 VRTÁNÍ Běžně dstupné kvbráběcí vrtáky jsu velmi vhdné, neměly by ale před tím být pužity k vrtání d kvu. Dpručují se však vrtáky z umělé hmty. Abychm při větších vrtných hlubkách, např. v hranách tlustších desek, snížily hřev dpručuje se chlazení stlačeným vzduchem. Přitm by měl být vrták z vr tanéh tvru pravidelně vytahván. Olejvé emulze neb řezné leje se k vrtání VIVAKu nesmí pužít. VIVAK je vrubvě citlivý materiál, stejně jak statní průsvitné umělé hmty, přičemž řezání závitů vede k sustředění napětí a tvření trhlin. Vzdálenst mezi vrtaným tvrem a hranu desky by měla činit nejméně 1,5 násbek průměru tvru. Vrtané tvry musí být hladké (bez vrubů a drsných míst), abychm při sešrubvání předešli prasknutí desky. Další infrmace mechanickém spjvání naleznete rvněž v tét bržuře. 1.5 FRÉZOVÁNÍ Standardní vyskrychlstní frézy, které se hdí na kv, vykazují dbré výsledky při 500 táčkách za minutu a při psuvu 0,25 mm za táčku. 1.6 LASEROVÉ ŘEZÁNÍ Laservé řezání lze pužít k tmu, abychm při řezání dílů VIVAK dsáhli čirých hran. Je záhdn předem prvést něklik řezných testů. Deska VIVAK tluš ce 2 mm absrbuje 45% kapacity laseru CO2. Rvněž lasery Excimer jsu pr VIVAK vhdné, všem jen některé typy jsu určeny pr průmyslvé užití. Lasery Nd-YAG nejsu vhdné. úhel hřbetu = 5-15 řezný úhel = 0-5 vrchlvý úhel = úhel šrubvice = 30 rychlst řezu psuv v = m/min. s = 0,1-0,3 mm/u 5

6 TVÁŘENÍ Za určitých klnstí lze VIVAK tvářet, aniž bychm stáhli chranu fólii. Pdrbné infrmace žádejte v ddělení AXXIS Market-Develpment. 2.1 TVÁŘENÍ ZA STUDENA Ohýbání za studena VIVAK lze hýbat za studena s minimálním plměrem 150 krát tluš ky desky. Hranění za studena Standardní nástrje na hranění kvů jsu vhdné pr zksení hran VIVAKu. Hranění desek VIVAK tluš ce 2 mm a více za studena může vést ke zlmení desky, prtže vznikají příliš vyská pnutí. Maximální úhel hýbání závisí na tluš ce desky a je při hranění vymezen vnitřními pnutími. Hranění za studena se nejlépe dělá suběžně ke směru extruze, který je udán na chranné fólii. Výrbci zařízení na hranění C.R. Clarke & C Ltd. Betws Industrial Park Ammanfrd, Dyfed UK-SA 18 2LS Tel. ++44/ /3860 Fax ++44/ Haubld Technik Pstfach D Mörlenbach Tel. ++49/ Fax ++49/ TVÁŘENÍ ZA TEPLA Hranění za tepla Nástrje pr hranění za tepla becně jsu: infračervené neb dprvé zahřívání, hýbací nástrj, pdlepený tkaninu, a upínací nástrj. Aby byl tvářený díl chráněn, může chranná fólie zůstat během zahřívání na desce. Dpručuje se prvést předem test, aby se zjistila správná dba zahřívání. Pkud je vnitřní úhel menší než 45, měla by se chranná fólie před tvářením na vnitřní straně stáhnut. Dba zahřívání závisí na výknu infračervenéh zářiče. Při jednstranném zahřívání ptřebuje 3 mm silná deska k hřevu před hraněním asi 2 minuty. Desky, které překračují tluš ku 3 mm, by se měly zahřívat z bu stran. Jsu-li k dispzici sendvičvé hřívače, měla by se deska během hřívání pravidelně táčet. Deska musí při hranění ležet hřívanu stranu na vnější straně hybu. Když deska VIVAK změkne, musí být z hřívacíh tělesa sejmuta, hraněna, nasazena d přístrje a upnuta. Chladí se pmalu, aby se zabránil defrmacím. Držte díl v blízksti zahřívacíh tělesa, aby byl zajištěn pmalé chlazení. Když má díl asi 80 C, může se nasadit d nástrje a nechat chladit na vzduchu. Reichel und Stein GmbH & C Mühle 1 D Bubenheim Tel. ++49/ Fax ++49/ Shannn BV Industrieweg 14 NL-2254 AE Vrschten Tel. ++31/ Fax ++31/ Předsušení VIVAKu není nutné. VIVAK je tepelně tvarvatelný při nízkých tepltách ( C). Na základě své nízké specifické tvářecí teplty ptřebuje VIVAK k hlubkému tažení jen mál energie. Nejlépe se k tmu hdí infračervené zářiče. Nepřímá a vyskfrekvenční zahřívání nejsu vhdná. Teplty desek přes 160 C mhu způsbit vzduchvé bubliny a desky pškdit. Při příliš rychlém zahřátí Může djít ke zničení desky. Velmi staré desky mhu eventuelně bsahvat tlik vlhksti, že se předsušení dpručuje. V tmt případě může určit datum výrby na základě výrbníh čísla AXXIS a bjasnit, zda je předsušení nutné neb ne. Maximální teplta sušení je 60 C. 6

7 Díky výbrným vlastnstem tažení mhu být z VIVAKu tvářeny i velmi hlubké díly. Byl dsažen pměru hlubkéh tažení až 2,5. K tváření desek VIVAK lze pužít běžných hlubktažných lisů. Dpručují se sendvičvé hřívače. VIVAK ptřebuje minimální vakuum 500 mm Hg (neb 0,66 atm = 0,067 MPa). Nástrje V závislsti na veliksti série a žádané vlastnsti pvrchu mhu být nástrje zhtveny z různých materiálů. Pzr: materiál nástrje má vliv na dbu chlazení a vlastnsti pvrchu. Rztahvání Jednsé tvarvané díly lze rztahvat. Tvářecí nástrj by se měl skládat ze dřeva neb aluminia, pdlepený tkaninu. Stačí lehký tlak rukavicí neb tkaninu, aby se deska VIVAK dala frmvat pzitivním nástrjem. Nástrj by měl být dstatečně zablen. Desky VIVAK dkáží výbrně reprdukvat detaily; špatný pvrch nástrje je viditelný. Pvrch nástrje se neleští, nýbrž se brusí paru,aby se zabránil tiskům na tvarvaném díle. Kvůli dbrému dsávání vzduchu by se měl na vhdných místech zhtvit ptimální pčet dsávacích vývrtů. Špatně umístěné vývr ty mhu způsbit ptické závady v htvé sučásti, zvláště u dílů s velkými, rvnými plchami Ochranná fólie se ddělí, dříve než se deska zahřeje v infračervené peci. Teplta desky by měla být asi 130 C, aby byl zajištěn lehké tváření. Deska se bezprstředně p hřátí nasadí na tvářecí strj. Následuje chlazení na vzduchu. Pzr na průvan: mhl by způsbit defrmace a pnutí na tvarvaném dílu. Hlubké tažení Výrbci strjů na hlubké tažení Adlf Illig Maschinenbau GmbH &C Mauerstraße 100 D Heilbrnn Tel. ++49/ Fax ++49/ C.R. Clarke & C Ltd. Betws Industrial Park Ammanfrd, Dyfed UK-SA 18 2LS Tel. ++44/ /3860 Fax ++44/ Frmtech Ltd. 6, Mc Kay Trading Estante 248/300 Kensal Rad UK-W10 5BL Lndn Tel. ++44/ Fax ++44/ Jhn Brwn Plastics Machinery Ltd. Bath Rad, Strud Glucestershire UK-GL5 3TL Maschinenfabrik Gerg Geiss Pstfach 63 D Sesslach Tel. ++49/ Fax ++49/ Meic SRL Via della Giardina Mnza (MI) Tel. ++39/ Fax ++39/ Paul Kiefel GmbH Pstfach 1660 D Freilassing Tel. ++49/ Fax ++49/ Shelley Thermfrmers Internatinal Ltd. Stnehill Stukeley Meadws Industrial Estate Huntingdn Cambridgeshire UK-PE 18 6DR 7

8 Nástrj by měl být předehřán na tepltu C. Pr pticky bezchybnu kvalitu pvrchu htvéh dílu se dpručují nástrje s řízenu tepltu. Negativní a pzitivní nástrje Negativní nástrje pskytují htvé díly se slabším dnem a silnějšími stěnami. Pzitivní nástrje pskytují htvé díly se silnějším dnem a slabšími stěnami. Pužívání pzitivních a negativních nástrjů závisí na daném užití. Pr lepší kvalitu pvrchu vnější strany htvéh dílu by se měly pužívat negativní nástrje. Ty více reprdukují detaily. Dbejte, aby se u VIVAKu reprdukvaly všechny detaily včetně špatně pracvaných nástrjů. Zahřívání desky Desky VIVAK vyžadují k tváření velmi kmplikvaných dílů tepltu 150 C. U desek s tluš ku d 3 mm se nedpručuje jednstranné zahřívání. Aby se zabránil zničení pvrchu desky, neměla by se zahřívat příliš rychle. Desky VIVAK mhu absrbvat jen část infračervenéh záření. Příliš vyská teplta by desky pškdila a desky by zkřehly. materiál nástrje tepelná vdivst W/m.K Výrba kvalita pvrchů sádra 3,2 prttypy, malé série neptická dřev 1,7 prttypy neptická epxidvá pryskyřice 2,4 střední série středně ptická aluminium s epxidvu pryskyřicí 9,7-16,2 střední série ptická aluminium 2422 střední série dbře ptická leštěná cel 485 velké série vysce ptická 8

9 Chlazení htvých dílů Chladit by se měl stlačeným vzduchem, ppřípadě vdní mlhu. Díl by měl před vyjmutím z frmy dstatečně ztuhnut. Smrštění VIVAKu činí cca 0,4 %. U pzitivních nástrjů může smrštění způsbit prblémy se snímáním z mdelu resp.frmy. Výlisek je třeba sejmut ale dříve než se smrští. Nechlazujte příliš rychle, neb jinak vznikají pnutí, které mhu vést k trhlinám. Pkud je t nutné, mhu být díly tempervány při C. Vyfukvání / tažení bez prtilehlé frmy Tyt techniky se pužívají k tváření kpulí. Vyfukvání bez prtilehlé frmy se prvádí tlakem vzduchu. Tažení bez prtilehlé frmy se prvádí vakuem. Deska se zahřeje až d průhybu. Elektrnické čidl a/neb mikrspínač jsu řízeny tlakem / vakuem. Pčáteční tlak (vakuum) je vyský a snižuje se, dkud nemá díl svůj knečný tvar. Tlak (vakuum) se zachvává d té dby, než je teplta desky 70 C. Pak může být díl sejmut. Vniknutí částic nečistt ve stlačeném vzduchu by se měl zabránit, neb by mhly zanechat na desce stpy. Další metdy Další metdy tváření za tepla jsu kmbinacemi výše jmenvaných metd. Tvarvání High pressure (HPF) a Twin Sheet (TSF) jsu dvě pstupvé techniky, které v malým sériích knkurují vstřikvání a vyfukvání. Tváření High Pressure Tváří se d negativní frmy tlakem až 10 bar. Tváření Twin Sheet Dvě zahřáté desky se vlží mezi dva negativní nástrje. Stlačeným vzduchem se tak vyrbí dutá tělesa, pr díly s vysku strukturální nehebnstí a nízku vahu. 9

10 Prblémy při hlubkém tažení Ohýbání za tepla Rasení Natahvání Dmýchání bez prtifrmy Prblém vlasvé trhliny neb špatně tvarvané díly tvření vln nekmpletní detaily htvý díl se lepí na nástrj tisky pvrchvé chyby nestejné htvé díly zkřehnutí trhliny a zlm bubliny v desce Mžná příčina deska příliš hrkám nástrj příliš chladný díl příliš pzdě vyjmut z frmy příliš velká rychlst tváření stré rhy příliš malá deska nepravidelné zahřívání vzdálenst mezi frmami př. malá přívd vakua příliš rychlý pvrch desky příliš velký vakuum nestačí Teplta desky příliš nízká nástrj příliš hrký Díl příliš pzdě sejmut z frmy úksy příliš malé pvrch nástrje příliš hladký teplta desky příliš vyská chr. fólie se na krajích uvlňuje dvětr. vývrty špatně umístěny dvětr. vývrty špatně umístěny prach na desce a nástrji nástrj / upínací rám příliš hladký zahřívání / chlazení dfrmvání příliš pzdě deska je přehřátá pnutí příliš vyské příliš zahříván vlhkst Řešení snížit zahřívání zvýšit tepltu nástrje zkrátit cyklus chlazení snížit rychlst zablit rhy pužít větší desky kntrla hrkých míst; stínů min. vzdálenst=2 x hlubka mezit vauum vzdálenst upínací rám - nástrj < 50 mm kntrla dsávání přidat dvětrávací vývrty zvýšit hřev snížit tepltu nástrje dfrmvávat rychleji úhel dfrmvání > 4-6 brusit nástrj redukvat dbu zahřívání desku s fólií zaříznut nahru nvě určit dvětrávací vývrty nvě určit dvětrávací vývrty čistit stlačeným vzduchem zvýšit předehřátí kntrla přívdu tpení, vzduchu rychleji dfrmvávat snížit výkn zahřívání pmaleji zahřívat přes větší pvrchy snížit zahřívání předsušení 10

11 3 LEPENÍ A UPEVŇOVÁNÍ 3.1 LEPENÍ ROZPOUŠTĚDLY Již rky existující techniky na výrbu reklamních materiálů z rganickéh skla mhu být pužity i u třírzměrných dílů z VIVAKu. Pr slepvání menších dílů lze pužít lehce zahřátu jehlu. Měl by se dbát na t, aby rzpuštědl tekl p celém pvrchu desky. Namáčení hran je technika, která se pužívá pr slepvání dvu rvných dílů pd úhlem 90. Hrana desky, která má být slepena, se namčí d misky naplněné rzpuštědlem, dkud nezměkne. Pte se lehkým tlakem psadí na rvnu desku. P nanesení rzpuštědla se mhu slepené díly bez rzpaků pstavit na stůl, aby zaschly. Dbejte na t, aby p usušení nezbyly žádné bubliny. Tyt techniky zpracvání se zakládají na dbré přípravě hran, tlaku a sušení. rzpuštědl bd varu methylen dichlrid 40,5 acetn 56,5 chlrfrm 61,1 Rzpuštědla s nízkým bdem varu mhu způsbit bílý vzhled a/neb se mhu dpařit, dříve než pvrch změkne. Výsledkem bývá špatné spjení. Abychm pařvání zredukvali, lze pužít směs výše uvedených rzpuštědel. Neb se dají rzpustit piliny VIVAKu, aby se zvýšil bd varu. Směsi z 42 % MEK, 42 % trichlrethylenu a 16 % methylenchlridu neb z 85 % methylenchlridu, 12 % trichlrethylenu a 3 % MEK přinesu výbrné výsledky. Rzpuštědl, které bsahuje 10 % čistých pilin VIVAK, má delší dbu schnutí, umžňuje přizpůsbení umístění dílů a zabraňuje bílému vzhledu. Pzr, když pracujete s rzpuštědly. Je nutné dbré dvětrávání. Infrmujte se v bezpečnstních letácích výrbců příslušných rzpuštědel. 3.2 LEPENÍ LEPÍCÍ PÁSKOU Pr rychlé spjení lze pužít průsvitné, bustranné lepící pásky (na rganické bázi). Tyt pásky jsu elastické a prkazují na různých materiálech velmi dbré držení. Velmi užitečné jsu při lepení tenkých desek s jinými umělými hmtami, sklem neb kvem. Pravidla pr dbré slepení: Ohraňte desku tak, a je něc větší než šířka lepící pásky. Očistěte tut blast směsí z 50 % izprpylalkhlu a vdy. Přítlak dřevěným válcem dstraní vzduchvé bubliny a zlepší sílu. Výrbci lepící pásky 3M Cmpany Mac Tac Müller 3s GmbH Pstfach D Köln Tel. ++49/ Fax ++49/

12 3.3 LEPENÍ ADHEZNÍMI LEPIDLY Desky VIVAK lze slepit prstřednictvím řady běžných adhezních lepidel. Adhezní lepidla na bázi plyuretanu neb akrylu dsahují dbrých výsledků. Pčítejte s tím, že pnutí v desce neb ve tvářeném díle v kmbinaci s rzpuštědly neb adhezními lepidly mhu způsbit tvření trhlin. Dbejte na t, aby slepvané díly byly dbře uříznuty a zalmeny. Detailní infrmace žádejte u AXXIS-Market- Develpment. 3.4 MECHANICKÉ UPEVNĚNÍ Díky vyské rázvé huževnatsti lze pužít na desky VIVAK, v závislsti na tluš ce desky, mechanická upevnění všeh druhu. Až d tluš ky 1,5 mm lze VIVAK přibíjet, spínat a nýtvat. Tyt způsby upevnění by se neměly pužít k průmyslvému užití. Nejlepší způsb upevnění jsu šruby s válcvu hlavu. Nepužívejte šruby se zksenu hlavu, prtže způsbují trhliny. Vrtejte tvry 0,5 mm větší než šrub. Všechny umělhmtné šruby se dají pužít. Při uptřebení kvvých šrubů by měly být pužity umělhmtné pdlžky (nyln). Šruby s rýhu (DIN 464/653) mhu být pužity bez pdlžky. Lctite Perfecta Chemie Castriestraat 39 B 9031 Drngen Tel. ++32/ Fax ++32/ Výrbci svářecích přístrjů Bransn Ultrasnics Crp. Pfaff Aktiengesellschaft Pstfach 3020 D Kaiserslautern Tel. ++49/ Fax ++49/ Sandt A.G. Pstfach 2563 D Pirmasens Výrbci adhezních lepidel 3M Cmpany Pužít puze galvanizvané typy. Šruby nezavádět s lepidlem a nešrubvat více než 2 tčení navíc p ručním dtažení. Mechanická upevňvání jsu silnější než spjvání lepením a jedndušší při rzmntvání a čištění. 3.5 SVAŘOVÁNÍ Ačkliv jsu pr spjení 2 částí z VIVAKu lepší mechanická upevnění a slepvaná spjení, je jednu z alternativ také svařvání. Vhdnými technikami jsu ultrazvukvé svařvání a svařvání třením. O způsbech spjení se infrmujte u příslušných výrbců ultrazvukvých svářecích přístrjů. Agmet Klebstffe GmbH Pstfach 1345 D Hanau Tel. ++49/ Fax ++49/ Bstik GmbH Gattenhöferweg 36 D Oberursel Tel. ++49/ Fax ++49/ Ingeneering Chemicals BV Pstbus 59 NL-4650AB Steenbergen Tel. ++31/ Fax ++31/ Kömmerling Chemische Fabrik KG Zweibrücker Straße 200 D Pirmasens Tel. ++49/ Fax ++49/

13 4 VÝROBA 4.1 VYHLAZOVÁNÍ Hrany desek lze brusit suchými neb mkrými systémy. Při brušení za sucha připmínají gumu. Jemné brušení zaručí hladké pravúhlé zksení. V bu případech se musí leštit, aby se vylepšil lesk. 4.2 LEŠTĚNÍ Leštění je časvě nárčná činnst a měla by být pužita jen u menších sérií a htvých sučástí ze silných desek. Hrany se mhu leštit různými technikami. Dbejte na specifický barevný dstín VIVAKu; čiru hranu lze získat jen těžk. Leštění plamenem Pužijte standardní prpanbutanvý hřák. Vzdálenst mezi desku a zdrjem tepla je velmi důležitá, prtže jinak se vyskytnu zakalení neb defrmace. Míst hřáku lze pužít také hrkvzdušné pistle. 4.3 DEKORACE Rvné desky lze ptisknut síttiskem. Hlubk tažené díly lze ptisknut tampónvým tiskem neb tepelně. Výrbci brusných systémů 3M Cmpany Výrbci hrk přensných tlakvých fólií Impess Ht Stamping Machines 3 Kent Clse Granby Industrial Estate Weymuth, Drset DT4 9TF England Tel. ++44/ Fax ++44/ Lenhard Kurz GmbH & C Pstfach D Fürth/Bay Tel. ++49/ Stejně jak u rganickéh skla, může leštění plamenem také u VIVAKu dluhdbě způsbvat tvrbu trhlin. Při častém cvičení a správné technice však lze dsáhnut vynikajících výsledků. Leštění rzpuštědly Kvalita pvrchu řezaných hran se dá zlepšit vyhlazváním. K dsažení hladkých, lesklých hran lze k leštění pužít MEK (methyl-ethyl-ketn) neb methylendichlrid. Abychm předešli bílému zabarvení p uschnutí, měl by se přidat malý pdíl dluh schnucíh kmpnentu, např. diacetnalkhl. Dávejte pzr na t, aby leštění rzpuštědlem nemhl z desky dstranit všechny brusné pásy, prtže VIVAK má velmi dbru chemicku dlnst. Pzr, když pracujete s rzpuštědly. Nutné je dbré dvětrávání. Infrmujte se v bezpečnstních letácích výrbců příslušných rzpuštědel. Buffing VIVAK lze leštit také leštícími ktuči. První ktuč bsahuje brusný prstředek, aby vybrusil lehké škrábance. Druhým ktučem dsáhneme vyskéh lesku. 13

14 Tepelný tisk Desky VIVAK a htvé díly z VIVAKu lze jednduše dekrvat tepelným tiskem. Nrmální pdmínky jsu: Teplta trysek: C Tlak: 0,4 N/mm2 Dba trvání: 1-1,5 sekundy Sítvý tisk Desky VIVAK lze ptisknut tradičními zařízeními na síttisk a síttiskvými barvami, které jsu vhdné pr termplastický plyester (PET). Barva všem neprniká d desky a lze snadn seškrábnut. Tent prblém lze vyřešit zrcadlvým tiskem neb ddatečným nanesením vrstvy průsvitnéh laku. Záleží na příslušném pužití. Všechny standardní desky VIVAK jsu patřeny plyethylenvu chrannu fólií (bez lepidla), kteru lze lehce sejmut. Je důležité, aby byly desky před ptiskem čisté, t znamená bez částic nečistt a prachu. Prach dstraňte inizvaným vzduchem. VIVAK a VIVAK-UV mhu být ptištěny barvami tvrdnucími UV zářením. Krátkdbé vystavení UV záření nemá vliv na fyzické vlastnsti VIVAKu. Dbejte nat, aby během prcesu tvrzení nebyla překrčena maximální teplta 63 C. 5 ČIŠTĚNÍ Desky VIVAK se mhu mývat měkku hubu a vlažnu vdu, při přidání neutrálníh čistícíh prstředku. Ostré nástrje neb abrzivní čistící prstředky se nesmí pužívat. Ptřísnění barvu, mastnta, pzůstatky těsnícíh tmelu atd. lze před zaschnutím dstranit ethylalkhlem neb petrlejvým éterem, přičemž by deska, jak byl uveden výše, měla být předem čištěna. VIVAK má dbru elektrick-izlační schpnst a je prt náchylný k elektrstatickým nábjům a přitahvání prachu. Ošetřením antistatickými prstředky se dluhdbě zabrání elektrstatickému nabíjení i přitahvání prachu. Na trhu jsu i prstředky, které sučasně půsbí jak antistatické i čistící prstředky. Výrbci síttiskvých barev Cathes Brthers GmbH Wiederhld Siebdruckfarben Pstfach D Nürnberg Tel. ++49/ Fax ++49/ Diegel GmbH Pstfach 170 D Alsfeld Tel. ++49/ Fax ++49/ Harcrs Chemicals Wilhelm-Oswald-Straße D Siegburg Tel. ++49/ Fax ++49/ Marabuwerke GmbH & C Pstfach 152 D Tamm Tel. ++49/ Fax ++49/ Pröll Farbenfabrik GmbH & C Pstfach 429 D Weißenburg i.bay. Tel. ++49/ Fax ++49/ Ruc Druckfarben Lrsbacher Straße 28 D Eppstein Tel. ++49/ Fax ++49/ Sericl Ltd. Pysns Rad Bradstairs Kent CT10 2LE England Tel. ++44/ Fax ++44/ Unic NV Essenestraat 20 B-1740 Ternat Tel. ++32/ Fax ++32/

15 6 VLASTNOSTI MATERIÁLU Fyzikální Způsb testvání Jedntky Hdnty hustta index lmu při 20 C prpustnst světla (2 mm) DIN DIN g/cm - % 1,27 1, Mechanické pevnst v tahu tažnst až ke zlmu mdul tahu rázvá huževnatst (Charpy) - Charpy nevrubvaný - Charpy vrubvaný - Izd vrubvaný DIN DIN DIN DIN DIN ASTM D256 2 N/mm % 2 N/mm kj/mm kj/mm J/m > žádný lm Tepelné teplta přechdu ve skl tepelná vdivst specifické tepl při 30 C keficient lineární tepelné rztažnsti zachvání tvaru v teple: 2 - způsb A : 1,81 N/mm 2 - způsb B : 0,45 N/mm DIN ASTM D2766 DIN C W/m.K J/kg.K -1 K C C 81 0, x Elektrické specifický vnitřní izlační dpr dielektrický ztrátvý činitel (tgd) 3 - při 10 Hz 6 - při 10 Hz DIN DIN53483 DIN53483 W.cm ,01 0,03 15

16 TECHNICKÁ ASISTENCE Pdrbné infrmace žádejte u AXXIS-Market-Develpment. AXISS N.V. nenese dpvědnst za bsah infrmací. Uživatelé by měli sami rzhdnut, jestli je příslušná infrmace vhdná pr jejich specifické pužití. Údaje zde uvedené jsu sepsané pdle nejlepšíh svědmí; nedávají všem záruky. Dpručuje se prvést předem něklik testů. Tt uveřejnění není licencí a nemíní se dtknut jakýchkliv patentů, pkud existují. Oddělení AXXIS-Market-Develpment děkuje všem zákazníkům, dealerům, ddavatelům a výrbcům strjů, kteří umžnili vznik tét bržury. AXXIS je výrbcem i těcht materiálu: AXXIS-PC: plykarbnátvé desky AXXIS-SUNLIFE: plykarbnátvé desky s vynikající dlnstí prti pvětrnstním vlivům AXXIS-DURA: plykarbnátvé desky s vylepšenu dlnstí prti pškrábání AXXIS-RPC: recyklvatelné plykarbnátvé desky AXPET: průsvitné plyestervé desky BR VIV TM D 0993 Obrázky s laskavým svlením Alrec, Clem, Dimaplast, Jakb Winter, Mld Art, Van Sintjan a Vital. AXISS NV, Industriepark Zuid, B-8700 Tiel, België, tel. ++32/ fax ++32/

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192

Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 Výrbník kávy Regina 40 Regina 90 A190.142 A190.192 V5/0707-1 - CZ 1. Obecné infrmace 123 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 123 1.2 Vysvětlivky symblů 123 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 123-124 1.4

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK...

LITERATURA A INTERNETOVÉ ODKAZY... 27 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK... Transfrmátr Transfrmátr... 1 1 Výuka transfrmátrů na střední dbrné škle... 2 1.1 Terie prbíraná v hdinách teretickéh vyučvání... 2 1.1.1 Účel a význam transfrmátrů... 2 1.1.2 pis transfrmátrů... 5 1.1.3

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry.

Charakteristika softwaru - Software se nikdy fyzicky neopotřebuje. Software je řešen a vyvíjen inženýry. Sftwarvý prces Sftwarvý prces definice suvisejících pjmů Sftware - Prgramvé vybavení pčítače. Sftware je tvřen suhrnem pčítačvých prgramů, pravidel, úvdní dkumentace a dat, která náleží prvzu pčítačvéh

Více

Návod pro uživatele městského kola

Návod pro uživatele městského kola Návd pr uživatele městskéh kla Tent manuál bsahuje důležité bezpečnstní a mntážní infrmace a infrmace udržvání. Před pužitím si tent návd pečlivě nastudujte. Uchvejte tent návd k dalšímu pužití. Obsah

Více

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU Pznej a chraň pražsku přírdu 13. rčník, 01/30. ČSOP-Trója SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA OTÁZKY 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE POZNEJ A CHRAŇ PRAŽSKOU PŘÍRODU 1. O výskytu zvířat na určité lkalitě, například v Kunratickém lese,

Více

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem VSTOOLS.KOMJAK Aplikace pr stanvvání emisních limitů kmbinvaným způsbem Dkumentace nástrjů a uživatelská příručka Petr Vyskč, Jiří Picek, Silvie Semerádvá Září 2011 Pr verzi aplikace 20110621 VSTOOLS.KOMJAK

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory datum zpracval COMGUARD s.r.. Schrva 38 CZ 616 00 Brn tel. +420 513 035 400 www.cmguard.cz Obsah 1 Úvd... 4 2 Vzrvé frmuláře a dkumenty ISMS... 4 2.1 Smluva zpracvání sbních údajů při... 4 2.2 Stupně důvěrnsti

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce:

Více

VY_32_INOVACE_2A05 VÝBĚR OBCHODŮ

VY_32_INOVACE_2A05 VÝBĚR OBCHODŮ VY_32_INOVACE_2A05 VÝBĚR OBCHODŮ Cvičení 4: Výběr bchdů Vyberte sm bchdů ze svéh klí neb na internetu. Práci si rzdělte, každý z týmu vyhledejte dva bchdy. Ve vašem výběru se přitm nesmí vyskytvat dvakrát

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK)

Příloha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Přílha č.6 ČÁST VI. - TECHNOLOGICKÉ CENTRUM (TCK) Verze dkumentu Následující tabulka bsahuje infrmace verzi dkumentu: Verze Datum Pznámka 1.0 29.7 2010 První draft dkumentu 1.1 30. 7. 2010 První revize

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Katalog výrobků 2013

Katalog výrobků 2013 Katalg výrbků 2013 OBSAH O firmě LED žárvky s paticí GU10 LED žárvkyi MR16/GU11/MR11 LED žárvky JDR/E27 LED žárvky E14 LED žárvky E27 LED žárvky E27/G9 LED žárvky G4 Kalkulačka úspr LED žárvky AR111/GC53/G24

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více