vivak Technický poradce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vivak Technický poradce"

Transkript

1 vivak Technický pradce 1

2 VIVAK, cenvě výhdné řešení pr blasti zpracvání, tváření, výrby a dekrace Při výrbě htvých sučástí z desek by se neměly vypčítávat jen materiálvé náklady. VIVAK nabízí výhdy při zpracvání, tváření a výrby dílů. Jedndušší manipulace s materiálem v kmbinaci s nižší cenu ve srvnání s plykarbnátem, vyšší rázvu huževnatstí ve srvnání s rganickým sklem a lepší průsvitnstí ve srvnání s PVC nabízí pádný argument pr pužití desek VIVAK. Síla VIVAKu se prjevuje díky mžnsti lisvání ppř. řezání a tváření při nižších tepltách při tenčích tluš kách desek a kratších výrbních dbách. Vyská rázvá huževnatst VIVAKu znamená rvněž méně ztrát během výrby a dpravy, tedy vyšší prduktivitu a nižší náklady. VIVAK nabízí extremní hlubktažné pměry, kmplexní lisvací tvary a přesnu reprdukci detailů bez ztráty strukturální celistvsti. Dále nelze zapmenut, že VIVAK může být tvářen za tepla bez předsušení. VIVAK lze lepit a sestavvat rzpuštědly, adhezními lepidly, lepícími páskami, ultrazvukvými svary neb mechanickým upevněním. Všimněte si, prsím, že všechny metdy zpracvání, které jsu v tét bržuře ppsány, jsu vhdné jak pr VIVAK tak pr VIVAK-UV. VIVAK je kvůli chybějící dlnsti prti ultrafialvému záření vhdný jen pr pužití v interiérech. Pr vnější využití by měl být pužit VIVAK-UV. Ve srvnání s VIVAKem není u VIVAK-UK pvlen kntakt s ptravinami. 1. Zpracvání 1.1 Řezání pilu 1.2 Vrchní frézku 1.3 Řezání, ražení, prrážení, tvarvé řezání 1.4 Vrtání 1.5 Frézvání 1.6 Laservé řezání 2. Tváření 2.1 Tváření za studena Ohýbání za studena Hranění za studena 2.2 Tváření za tepla Hranění Rztahvání Hlubké tažení 3. Lepení & zpevňvání 3.1 Lepení rzpuštědly 3.2 Lepení lepící pásku 3.3 Lepení adhezními lepidly 3.4 Mechanické upevnění 3.5 Sváření 4. Výrba 4.1 Vyhlazvání 4.2 Leštění 4.3 Dekrace 5. Čištění 6. Vlastnsti materiálu 2

3 1 ZPRACOVÁNÍ Většina prblémů, které vznikají při zpracvání, vyplývá z příliš vyských teplt v důsledku tření. Je třeba dbát na nastření nástrjů a přiměřené dvádění třísek. 1.1 ŘEZÁNÍ PILOU Ktučvá pila Rvné desky se nejlépe řežu stlní ktučvu pilu. Kvůli vznikajícímu kmitání mhu mít tenčí desky (d 2 mm) vrubvané řezné hrany. Abychm tmu předešli, nabízíme něklik tipů: - Řežte slupec tenkých desek ± 15 mm zatíženými silnější desku. - Snižte rychlst řezu, psuv a rzteč zubů. - Štěrbina pr ktuč pily ve stle pily by měla být minimální Dbejte na t, aby na stle nezůstávaly žádné třísky, které by mhly pškdit chrannu fólii a pškrábat desku VIVAK. 1.2 HORNÍ FRÉZOVÁNÍ Jak zabránit vrubvaným řezným hranám rztaveným řezným hranám velikst zubů rychlst řezu psuv Je nástrj ještě strý? Chvěje se list pily? Frézvání vrchní frézu se dpručuje k výrbě dílů tvářených za tepla. Pužijte vrchní frézy nejméně 750 Watt a rychlsti řezu až táček za minutu. Pásvá pila Pásvé pily se pužívají k řezání tvarvaných dílů. U sérií stejném tvaru zabrání nečistým řezným hranám pdpěrná šablna. Větší tluš ky vyžadují větší velikst zubů. Pr čisté řezné hrany jsu ktučvé pily neb frézy vhdnější než pásvé pily. pásvá pila ktučvá pila úhel hřbetu řezný úhel g rychlst řezu v (m/min.) rzteč zubů t (mm) 1,5-3,

4 Výrbci hrních fréz Maschinenfabrik Gerg Geiss Pstfach 63 D Sesslach Tel. ++49/ Fax ++49/ Max Mayer Maschinenbau GmbH - Werk I Pstfach D Neu-Ulm Tel. ++49/ Fax ++49/ Nástrjem by měly být drážkvací frézy ze slinutéh karbidu neb celi, průměru 9,5 až 12,5 mm. Psuv by měl být vždy prti táčení řezu a chladit by se měl puze stlačeným vzduchem. 1.3 ŘEZÁNÍ, RAŽENÍ, PRORÁŽENÍ, TVAROVÉ ŘEZÁNÍ Při řezání získáme přímé hrany, zatímc při ražení jsu mžné různě tvarvané díly. Tyt výrbní metdy lze pužít u desek VIVAK až d tluš ky 3 mm. Čisté střižné hrany získáme, pkud vůle mezi nžem a pdpěru činí 0,025 mm. Pkud upřednstňujete hladké řezné hrany, je lepší frézvat desky neb části d tluš ky 1,5 mm. Nedpručujeme ražení celých slupců desek VIVAK. Tvarvé ražení se čast pužívá u papíru a kartnů. U VIVAKu lze razit tvary až d tluš ky 3 mm razníky z celvé pásviny. Střižníky tluš ce 1 mm, symetricky bustranně nabrušené, přinášejí dbré výsledky. Pr ražení desek, které jsu tlustší než 1,5 mm, se dpručují nesymetricky brušené listy. Abychm dsáhli pravých úhlů, měly by se pužít jednstranně nabrušené listy s úhlem klínvé drážky 30. Dbejte na t, aby základní deska (plyamid neb vyskmlekulární plyethylen HDPE) zachvala svůj tvar a byla razícím nástrjem dbře vystředěna, abychm získali čisté střižné hrany. Pužitá síla lisu by měla pr žádaný střih stačit. Sílu v tunách lze vypčítat následvně: F(tuny) = 0,0001 x 1 x t x L 1 = smykvé napětí = 33 N/mm2 t = tluš ka desky v mm L = psaná kružnice řezu - mm Příklad výpčtu : tluš ka = 1 mm L = = 990 mm F = 0,0001 x 33 x 1 x 990 = 3,267 tun 4

5 1.4 VRTÁNÍ Běžně dstupné kvbráběcí vrtáky jsu velmi vhdné, neměly by ale před tím být pužity k vrtání d kvu. Dpručují se však vrtáky z umělé hmty. Abychm při větších vrtných hlubkách, např. v hranách tlustších desek, snížily hřev dpručuje se chlazení stlačeným vzduchem. Přitm by měl být vrták z vr tanéh tvru pravidelně vytahván. Olejvé emulze neb řezné leje se k vrtání VIVAKu nesmí pužít. VIVAK je vrubvě citlivý materiál, stejně jak statní průsvitné umělé hmty, přičemž řezání závitů vede k sustředění napětí a tvření trhlin. Vzdálenst mezi vrtaným tvrem a hranu desky by měla činit nejméně 1,5 násbek průměru tvru. Vrtané tvry musí být hladké (bez vrubů a drsných míst), abychm při sešrubvání předešli prasknutí desky. Další infrmace mechanickém spjvání naleznete rvněž v tét bržuře. 1.5 FRÉZOVÁNÍ Standardní vyskrychlstní frézy, které se hdí na kv, vykazují dbré výsledky při 500 táčkách za minutu a při psuvu 0,25 mm za táčku. 1.6 LASEROVÉ ŘEZÁNÍ Laservé řezání lze pužít k tmu, abychm při řezání dílů VIVAK dsáhli čirých hran. Je záhdn předem prvést něklik řezných testů. Deska VIVAK tluš ce 2 mm absrbuje 45% kapacity laseru CO2. Rvněž lasery Excimer jsu pr VIVAK vhdné, všem jen některé typy jsu určeny pr průmyslvé užití. Lasery Nd-YAG nejsu vhdné. úhel hřbetu = 5-15 řezný úhel = 0-5 vrchlvý úhel = úhel šrubvice = 30 rychlst řezu psuv v = m/min. s = 0,1-0,3 mm/u 5

6 TVÁŘENÍ Za určitých klnstí lze VIVAK tvářet, aniž bychm stáhli chranu fólii. Pdrbné infrmace žádejte v ddělení AXXIS Market-Develpment. 2.1 TVÁŘENÍ ZA STUDENA Ohýbání za studena VIVAK lze hýbat za studena s minimálním plměrem 150 krát tluš ky desky. Hranění za studena Standardní nástrje na hranění kvů jsu vhdné pr zksení hran VIVAKu. Hranění desek VIVAK tluš ce 2 mm a více za studena může vést ke zlmení desky, prtže vznikají příliš vyská pnutí. Maximální úhel hýbání závisí na tluš ce desky a je při hranění vymezen vnitřními pnutími. Hranění za studena se nejlépe dělá suběžně ke směru extruze, který je udán na chranné fólii. Výrbci zařízení na hranění C.R. Clarke & C Ltd. Betws Industrial Park Ammanfrd, Dyfed UK-SA 18 2LS Tel. ++44/ /3860 Fax ++44/ Haubld Technik Pstfach D Mörlenbach Tel. ++49/ Fax ++49/ TVÁŘENÍ ZA TEPLA Hranění za tepla Nástrje pr hranění za tepla becně jsu: infračervené neb dprvé zahřívání, hýbací nástrj, pdlepený tkaninu, a upínací nástrj. Aby byl tvářený díl chráněn, může chranná fólie zůstat během zahřívání na desce. Dpručuje se prvést předem test, aby se zjistila správná dba zahřívání. Pkud je vnitřní úhel menší než 45, měla by se chranná fólie před tvářením na vnitřní straně stáhnut. Dba zahřívání závisí na výknu infračervenéh zářiče. Při jednstranném zahřívání ptřebuje 3 mm silná deska k hřevu před hraněním asi 2 minuty. Desky, které překračují tluš ku 3 mm, by se měly zahřívat z bu stran. Jsu-li k dispzici sendvičvé hřívače, měla by se deska během hřívání pravidelně táčet. Deska musí při hranění ležet hřívanu stranu na vnější straně hybu. Když deska VIVAK změkne, musí být z hřívacíh tělesa sejmuta, hraněna, nasazena d přístrje a upnuta. Chladí se pmalu, aby se zabránil defrmacím. Držte díl v blízksti zahřívacíh tělesa, aby byl zajištěn pmalé chlazení. Když má díl asi 80 C, může se nasadit d nástrje a nechat chladit na vzduchu. Reichel und Stein GmbH & C Mühle 1 D Bubenheim Tel. ++49/ Fax ++49/ Shannn BV Industrieweg 14 NL-2254 AE Vrschten Tel. ++31/ Fax ++31/ Předsušení VIVAKu není nutné. VIVAK je tepelně tvarvatelný při nízkých tepltách ( C). Na základě své nízké specifické tvářecí teplty ptřebuje VIVAK k hlubkému tažení jen mál energie. Nejlépe se k tmu hdí infračervené zářiče. Nepřímá a vyskfrekvenční zahřívání nejsu vhdná. Teplty desek přes 160 C mhu způsbit vzduchvé bubliny a desky pškdit. Při příliš rychlém zahřátí Může djít ke zničení desky. Velmi staré desky mhu eventuelně bsahvat tlik vlhksti, že se předsušení dpručuje. V tmt případě může určit datum výrby na základě výrbníh čísla AXXIS a bjasnit, zda je předsušení nutné neb ne. Maximální teplta sušení je 60 C. 6

7 Díky výbrným vlastnstem tažení mhu být z VIVAKu tvářeny i velmi hlubké díly. Byl dsažen pměru hlubkéh tažení až 2,5. K tváření desek VIVAK lze pužít běžných hlubktažných lisů. Dpručují se sendvičvé hřívače. VIVAK ptřebuje minimální vakuum 500 mm Hg (neb 0,66 atm = 0,067 MPa). Nástrje V závislsti na veliksti série a žádané vlastnsti pvrchu mhu být nástrje zhtveny z různých materiálů. Pzr: materiál nástrje má vliv na dbu chlazení a vlastnsti pvrchu. Rztahvání Jednsé tvarvané díly lze rztahvat. Tvářecí nástrj by se měl skládat ze dřeva neb aluminia, pdlepený tkaninu. Stačí lehký tlak rukavicí neb tkaninu, aby se deska VIVAK dala frmvat pzitivním nástrjem. Nástrj by měl být dstatečně zablen. Desky VIVAK dkáží výbrně reprdukvat detaily; špatný pvrch nástrje je viditelný. Pvrch nástrje se neleští, nýbrž se brusí paru,aby se zabránil tiskům na tvarvaném díle. Kvůli dbrému dsávání vzduchu by se měl na vhdných místech zhtvit ptimální pčet dsávacích vývrtů. Špatně umístěné vývr ty mhu způsbit ptické závady v htvé sučásti, zvláště u dílů s velkými, rvnými plchami Ochranná fólie se ddělí, dříve než se deska zahřeje v infračervené peci. Teplta desky by měla být asi 130 C, aby byl zajištěn lehké tváření. Deska se bezprstředně p hřátí nasadí na tvářecí strj. Následuje chlazení na vzduchu. Pzr na průvan: mhl by způsbit defrmace a pnutí na tvarvaném dílu. Hlubké tažení Výrbci strjů na hlubké tažení Adlf Illig Maschinenbau GmbH &C Mauerstraße 100 D Heilbrnn Tel. ++49/ Fax ++49/ C.R. Clarke & C Ltd. Betws Industrial Park Ammanfrd, Dyfed UK-SA 18 2LS Tel. ++44/ /3860 Fax ++44/ Frmtech Ltd. 6, Mc Kay Trading Estante 248/300 Kensal Rad UK-W10 5BL Lndn Tel. ++44/ Fax ++44/ Jhn Brwn Plastics Machinery Ltd. Bath Rad, Strud Glucestershire UK-GL5 3TL Maschinenfabrik Gerg Geiss Pstfach 63 D Sesslach Tel. ++49/ Fax ++49/ Meic SRL Via della Giardina Mnza (MI) Tel. ++39/ Fax ++39/ Paul Kiefel GmbH Pstfach 1660 D Freilassing Tel. ++49/ Fax ++49/ Shelley Thermfrmers Internatinal Ltd. Stnehill Stukeley Meadws Industrial Estate Huntingdn Cambridgeshire UK-PE 18 6DR 7

8 Nástrj by měl být předehřán na tepltu C. Pr pticky bezchybnu kvalitu pvrchu htvéh dílu se dpručují nástrje s řízenu tepltu. Negativní a pzitivní nástrje Negativní nástrje pskytují htvé díly se slabším dnem a silnějšími stěnami. Pzitivní nástrje pskytují htvé díly se silnějším dnem a slabšími stěnami. Pužívání pzitivních a negativních nástrjů závisí na daném užití. Pr lepší kvalitu pvrchu vnější strany htvéh dílu by se měly pužívat negativní nástrje. Ty více reprdukují detaily. Dbejte, aby se u VIVAKu reprdukvaly všechny detaily včetně špatně pracvaných nástrjů. Zahřívání desky Desky VIVAK vyžadují k tváření velmi kmplikvaných dílů tepltu 150 C. U desek s tluš ku d 3 mm se nedpručuje jednstranné zahřívání. Aby se zabránil zničení pvrchu desky, neměla by se zahřívat příliš rychle. Desky VIVAK mhu absrbvat jen část infračervenéh záření. Příliš vyská teplta by desky pškdila a desky by zkřehly. materiál nástrje tepelná vdivst W/m.K Výrba kvalita pvrchů sádra 3,2 prttypy, malé série neptická dřev 1,7 prttypy neptická epxidvá pryskyřice 2,4 střední série středně ptická aluminium s epxidvu pryskyřicí 9,7-16,2 střední série ptická aluminium 2422 střední série dbře ptická leštěná cel 485 velké série vysce ptická 8

9 Chlazení htvých dílů Chladit by se měl stlačeným vzduchem, ppřípadě vdní mlhu. Díl by měl před vyjmutím z frmy dstatečně ztuhnut. Smrštění VIVAKu činí cca 0,4 %. U pzitivních nástrjů může smrštění způsbit prblémy se snímáním z mdelu resp.frmy. Výlisek je třeba sejmut ale dříve než se smrští. Nechlazujte příliš rychle, neb jinak vznikají pnutí, které mhu vést k trhlinám. Pkud je t nutné, mhu být díly tempervány při C. Vyfukvání / tažení bez prtilehlé frmy Tyt techniky se pužívají k tváření kpulí. Vyfukvání bez prtilehlé frmy se prvádí tlakem vzduchu. Tažení bez prtilehlé frmy se prvádí vakuem. Deska se zahřeje až d průhybu. Elektrnické čidl a/neb mikrspínač jsu řízeny tlakem / vakuem. Pčáteční tlak (vakuum) je vyský a snižuje se, dkud nemá díl svůj knečný tvar. Tlak (vakuum) se zachvává d té dby, než je teplta desky 70 C. Pak může být díl sejmut. Vniknutí částic nečistt ve stlačeném vzduchu by se měl zabránit, neb by mhly zanechat na desce stpy. Další metdy Další metdy tváření za tepla jsu kmbinacemi výše jmenvaných metd. Tvarvání High pressure (HPF) a Twin Sheet (TSF) jsu dvě pstupvé techniky, které v malým sériích knkurují vstřikvání a vyfukvání. Tváření High Pressure Tváří se d negativní frmy tlakem až 10 bar. Tváření Twin Sheet Dvě zahřáté desky se vlží mezi dva negativní nástrje. Stlačeným vzduchem se tak vyrbí dutá tělesa, pr díly s vysku strukturální nehebnstí a nízku vahu. 9

10 Prblémy při hlubkém tažení Ohýbání za tepla Rasení Natahvání Dmýchání bez prtifrmy Prblém vlasvé trhliny neb špatně tvarvané díly tvření vln nekmpletní detaily htvý díl se lepí na nástrj tisky pvrchvé chyby nestejné htvé díly zkřehnutí trhliny a zlm bubliny v desce Mžná příčina deska příliš hrkám nástrj příliš chladný díl příliš pzdě vyjmut z frmy příliš velká rychlst tváření stré rhy příliš malá deska nepravidelné zahřívání vzdálenst mezi frmami př. malá přívd vakua příliš rychlý pvrch desky příliš velký vakuum nestačí Teplta desky příliš nízká nástrj příliš hrký Díl příliš pzdě sejmut z frmy úksy příliš malé pvrch nástrje příliš hladký teplta desky příliš vyská chr. fólie se na krajích uvlňuje dvětr. vývrty špatně umístěny dvětr. vývrty špatně umístěny prach na desce a nástrji nástrj / upínací rám příliš hladký zahřívání / chlazení dfrmvání příliš pzdě deska je přehřátá pnutí příliš vyské příliš zahříván vlhkst Řešení snížit zahřívání zvýšit tepltu nástrje zkrátit cyklus chlazení snížit rychlst zablit rhy pužít větší desky kntrla hrkých míst; stínů min. vzdálenst=2 x hlubka mezit vauum vzdálenst upínací rám - nástrj < 50 mm kntrla dsávání přidat dvětrávací vývrty zvýšit hřev snížit tepltu nástrje dfrmvávat rychleji úhel dfrmvání > 4-6 brusit nástrj redukvat dbu zahřívání desku s fólií zaříznut nahru nvě určit dvětrávací vývrty nvě určit dvětrávací vývrty čistit stlačeným vzduchem zvýšit předehřátí kntrla přívdu tpení, vzduchu rychleji dfrmvávat snížit výkn zahřívání pmaleji zahřívat přes větší pvrchy snížit zahřívání předsušení 10

11 3 LEPENÍ A UPEVŇOVÁNÍ 3.1 LEPENÍ ROZPOUŠTĚDLY Již rky existující techniky na výrbu reklamních materiálů z rganickéh skla mhu být pužity i u třírzměrných dílů z VIVAKu. Pr slepvání menších dílů lze pužít lehce zahřátu jehlu. Měl by se dbát na t, aby rzpuštědl tekl p celém pvrchu desky. Namáčení hran je technika, která se pužívá pr slepvání dvu rvných dílů pd úhlem 90. Hrana desky, která má být slepena, se namčí d misky naplněné rzpuštědlem, dkud nezměkne. Pte se lehkým tlakem psadí na rvnu desku. P nanesení rzpuštědla se mhu slepené díly bez rzpaků pstavit na stůl, aby zaschly. Dbejte na t, aby p usušení nezbyly žádné bubliny. Tyt techniky zpracvání se zakládají na dbré přípravě hran, tlaku a sušení. rzpuštědl bd varu methylen dichlrid 40,5 acetn 56,5 chlrfrm 61,1 Rzpuštědla s nízkým bdem varu mhu způsbit bílý vzhled a/neb se mhu dpařit, dříve než pvrch změkne. Výsledkem bývá špatné spjení. Abychm pařvání zredukvali, lze pužít směs výše uvedených rzpuštědel. Neb se dají rzpustit piliny VIVAKu, aby se zvýšil bd varu. Směsi z 42 % MEK, 42 % trichlrethylenu a 16 % methylenchlridu neb z 85 % methylenchlridu, 12 % trichlrethylenu a 3 % MEK přinesu výbrné výsledky. Rzpuštědl, které bsahuje 10 % čistých pilin VIVAK, má delší dbu schnutí, umžňuje přizpůsbení umístění dílů a zabraňuje bílému vzhledu. Pzr, když pracujete s rzpuštědly. Je nutné dbré dvětrávání. Infrmujte se v bezpečnstních letácích výrbců příslušných rzpuštědel. 3.2 LEPENÍ LEPÍCÍ PÁSKOU Pr rychlé spjení lze pužít průsvitné, bustranné lepící pásky (na rganické bázi). Tyt pásky jsu elastické a prkazují na různých materiálech velmi dbré držení. Velmi užitečné jsu při lepení tenkých desek s jinými umělými hmtami, sklem neb kvem. Pravidla pr dbré slepení: Ohraňte desku tak, a je něc větší než šířka lepící pásky. Očistěte tut blast směsí z 50 % izprpylalkhlu a vdy. Přítlak dřevěným válcem dstraní vzduchvé bubliny a zlepší sílu. Výrbci lepící pásky 3M Cmpany Mac Tac Müller 3s GmbH Pstfach D Köln Tel. ++49/ Fax ++49/

12 3.3 LEPENÍ ADHEZNÍMI LEPIDLY Desky VIVAK lze slepit prstřednictvím řady běžných adhezních lepidel. Adhezní lepidla na bázi plyuretanu neb akrylu dsahují dbrých výsledků. Pčítejte s tím, že pnutí v desce neb ve tvářeném díle v kmbinaci s rzpuštědly neb adhezními lepidly mhu způsbit tvření trhlin. Dbejte na t, aby slepvané díly byly dbře uříznuty a zalmeny. Detailní infrmace žádejte u AXXIS-Market- Develpment. 3.4 MECHANICKÉ UPEVNĚNÍ Díky vyské rázvé huževnatsti lze pužít na desky VIVAK, v závislsti na tluš ce desky, mechanická upevnění všeh druhu. Až d tluš ky 1,5 mm lze VIVAK přibíjet, spínat a nýtvat. Tyt způsby upevnění by se neměly pužít k průmyslvému užití. Nejlepší způsb upevnění jsu šruby s válcvu hlavu. Nepužívejte šruby se zksenu hlavu, prtže způsbují trhliny. Vrtejte tvry 0,5 mm větší než šrub. Všechny umělhmtné šruby se dají pužít. Při uptřebení kvvých šrubů by měly být pužity umělhmtné pdlžky (nyln). Šruby s rýhu (DIN 464/653) mhu být pužity bez pdlžky. Lctite Perfecta Chemie Castriestraat 39 B 9031 Drngen Tel. ++32/ Fax ++32/ Výrbci svářecích přístrjů Bransn Ultrasnics Crp. Pfaff Aktiengesellschaft Pstfach 3020 D Kaiserslautern Tel. ++49/ Fax ++49/ Sandt A.G. Pstfach 2563 D Pirmasens Výrbci adhezních lepidel 3M Cmpany Pužít puze galvanizvané typy. Šruby nezavádět s lepidlem a nešrubvat více než 2 tčení navíc p ručním dtažení. Mechanická upevňvání jsu silnější než spjvání lepením a jedndušší při rzmntvání a čištění. 3.5 SVAŘOVÁNÍ Ačkliv jsu pr spjení 2 částí z VIVAKu lepší mechanická upevnění a slepvaná spjení, je jednu z alternativ také svařvání. Vhdnými technikami jsu ultrazvukvé svařvání a svařvání třením. O způsbech spjení se infrmujte u příslušných výrbců ultrazvukvých svářecích přístrjů. Agmet Klebstffe GmbH Pstfach 1345 D Hanau Tel. ++49/ Fax ++49/ Bstik GmbH Gattenhöferweg 36 D Oberursel Tel. ++49/ Fax ++49/ Ingeneering Chemicals BV Pstbus 59 NL-4650AB Steenbergen Tel. ++31/ Fax ++31/ Kömmerling Chemische Fabrik KG Zweibrücker Straße 200 D Pirmasens Tel. ++49/ Fax ++49/

13 4 VÝROBA 4.1 VYHLAZOVÁNÍ Hrany desek lze brusit suchými neb mkrými systémy. Při brušení za sucha připmínají gumu. Jemné brušení zaručí hladké pravúhlé zksení. V bu případech se musí leštit, aby se vylepšil lesk. 4.2 LEŠTĚNÍ Leštění je časvě nárčná činnst a měla by být pužita jen u menších sérií a htvých sučástí ze silných desek. Hrany se mhu leštit různými technikami. Dbejte na specifický barevný dstín VIVAKu; čiru hranu lze získat jen těžk. Leštění plamenem Pužijte standardní prpanbutanvý hřák. Vzdálenst mezi desku a zdrjem tepla je velmi důležitá, prtže jinak se vyskytnu zakalení neb defrmace. Míst hřáku lze pužít také hrkvzdušné pistle. 4.3 DEKORACE Rvné desky lze ptisknut síttiskem. Hlubk tažené díly lze ptisknut tampónvým tiskem neb tepelně. Výrbci brusných systémů 3M Cmpany Výrbci hrk přensných tlakvých fólií Impess Ht Stamping Machines 3 Kent Clse Granby Industrial Estate Weymuth, Drset DT4 9TF England Tel. ++44/ Fax ++44/ Lenhard Kurz GmbH & C Pstfach D Fürth/Bay Tel. ++49/ Stejně jak u rganickéh skla, může leštění plamenem také u VIVAKu dluhdbě způsbvat tvrbu trhlin. Při častém cvičení a správné technice však lze dsáhnut vynikajících výsledků. Leštění rzpuštědly Kvalita pvrchu řezaných hran se dá zlepšit vyhlazváním. K dsažení hladkých, lesklých hran lze k leštění pužít MEK (methyl-ethyl-ketn) neb methylendichlrid. Abychm předešli bílému zabarvení p uschnutí, měl by se přidat malý pdíl dluh schnucíh kmpnentu, např. diacetnalkhl. Dávejte pzr na t, aby leštění rzpuštědlem nemhl z desky dstranit všechny brusné pásy, prtže VIVAK má velmi dbru chemicku dlnst. Pzr, když pracujete s rzpuštědly. Nutné je dbré dvětrávání. Infrmujte se v bezpečnstních letácích výrbců příslušných rzpuštědel. Buffing VIVAK lze leštit také leštícími ktuči. První ktuč bsahuje brusný prstředek, aby vybrusil lehké škrábance. Druhým ktučem dsáhneme vyskéh lesku. 13

14 Tepelný tisk Desky VIVAK a htvé díly z VIVAKu lze jednduše dekrvat tepelným tiskem. Nrmální pdmínky jsu: Teplta trysek: C Tlak: 0,4 N/mm2 Dba trvání: 1-1,5 sekundy Sítvý tisk Desky VIVAK lze ptisknut tradičními zařízeními na síttisk a síttiskvými barvami, které jsu vhdné pr termplastický plyester (PET). Barva všem neprniká d desky a lze snadn seškrábnut. Tent prblém lze vyřešit zrcadlvým tiskem neb ddatečným nanesením vrstvy průsvitnéh laku. Záleží na příslušném pužití. Všechny standardní desky VIVAK jsu patřeny plyethylenvu chrannu fólií (bez lepidla), kteru lze lehce sejmut. Je důležité, aby byly desky před ptiskem čisté, t znamená bez částic nečistt a prachu. Prach dstraňte inizvaným vzduchem. VIVAK a VIVAK-UV mhu být ptištěny barvami tvrdnucími UV zářením. Krátkdbé vystavení UV záření nemá vliv na fyzické vlastnsti VIVAKu. Dbejte nat, aby během prcesu tvrzení nebyla překrčena maximální teplta 63 C. 5 ČIŠTĚNÍ Desky VIVAK se mhu mývat měkku hubu a vlažnu vdu, při přidání neutrálníh čistícíh prstředku. Ostré nástrje neb abrzivní čistící prstředky se nesmí pužívat. Ptřísnění barvu, mastnta, pzůstatky těsnícíh tmelu atd. lze před zaschnutím dstranit ethylalkhlem neb petrlejvým éterem, přičemž by deska, jak byl uveden výše, měla být předem čištěna. VIVAK má dbru elektrick-izlační schpnst a je prt náchylný k elektrstatickým nábjům a přitahvání prachu. Ošetřením antistatickými prstředky se dluhdbě zabrání elektrstatickému nabíjení i přitahvání prachu. Na trhu jsu i prstředky, které sučasně půsbí jak antistatické i čistící prstředky. Výrbci síttiskvých barev Cathes Brthers GmbH Wiederhld Siebdruckfarben Pstfach D Nürnberg Tel. ++49/ Fax ++49/ Diegel GmbH Pstfach 170 D Alsfeld Tel. ++49/ Fax ++49/ Harcrs Chemicals Wilhelm-Oswald-Straße D Siegburg Tel. ++49/ Fax ++49/ Marabuwerke GmbH & C Pstfach 152 D Tamm Tel. ++49/ Fax ++49/ Pröll Farbenfabrik GmbH & C Pstfach 429 D Weißenburg i.bay. Tel. ++49/ Fax ++49/ Ruc Druckfarben Lrsbacher Straße 28 D Eppstein Tel. ++49/ Fax ++49/ Sericl Ltd. Pysns Rad Bradstairs Kent CT10 2LE England Tel. ++44/ Fax ++44/ Unic NV Essenestraat 20 B-1740 Ternat Tel. ++32/ Fax ++32/

15 6 VLASTNOSTI MATERIÁLU Fyzikální Způsb testvání Jedntky Hdnty hustta index lmu při 20 C prpustnst světla (2 mm) DIN DIN g/cm - % 1,27 1, Mechanické pevnst v tahu tažnst až ke zlmu mdul tahu rázvá huževnatst (Charpy) - Charpy nevrubvaný - Charpy vrubvaný - Izd vrubvaný DIN DIN DIN DIN DIN ASTM D256 2 N/mm % 2 N/mm kj/mm kj/mm J/m > žádný lm Tepelné teplta přechdu ve skl tepelná vdivst specifické tepl při 30 C keficient lineární tepelné rztažnsti zachvání tvaru v teple: 2 - způsb A : 1,81 N/mm 2 - způsb B : 0,45 N/mm DIN ASTM D2766 DIN C W/m.K J/kg.K -1 K C C 81 0, x Elektrické specifický vnitřní izlační dpr dielektrický ztrátvý činitel (tgd) 3 - při 10 Hz 6 - při 10 Hz DIN DIN53483 DIN53483 W.cm ,01 0,03 15

16 TECHNICKÁ ASISTENCE Pdrbné infrmace žádejte u AXXIS-Market-Develpment. AXISS N.V. nenese dpvědnst za bsah infrmací. Uživatelé by měli sami rzhdnut, jestli je příslušná infrmace vhdná pr jejich specifické pužití. Údaje zde uvedené jsu sepsané pdle nejlepšíh svědmí; nedávají všem záruky. Dpručuje se prvést předem něklik testů. Tt uveřejnění není licencí a nemíní se dtknut jakýchkliv patentů, pkud existují. Oddělení AXXIS-Market-Develpment děkuje všem zákazníkům, dealerům, ddavatelům a výrbcům strjů, kteří umžnili vznik tét bržury. AXXIS je výrbcem i těcht materiálu: AXXIS-PC: plykarbnátvé desky AXXIS-SUNLIFE: plykarbnátvé desky s vynikající dlnstí prti pvětrnstním vlivům AXXIS-DURA: plykarbnátvé desky s vylepšenu dlnstí prti pškrábání AXXIS-RPC: recyklvatelné plykarbnátvé desky AXPET: průsvitné plyestervé desky BR VIV TM D 0993 Obrázky s laskavým svlením Alrec, Clem, Dimaplast, Jakb Winter, Mld Art, Van Sintjan a Vital. AXISS NV, Industriepark Zuid, B-8700 Tiel, België, tel. ++32/ fax ++32/

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení ARTISTA NEWS N 1. Vše závisí na chlazení Věda sama sbě: také přivelkých rzměrech skla pr fusing dsáhnut během chladicíhprcesujedntnutepltuuvnitř skleněnéplchy Téma chlazení je shledem na spékané skl stále

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití

Elektronické digitální váhy. Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150. Návod k použití Elektrnické digitální váhy Obj. č. A300.067 Obj. č. A300.150 Návd k pužití Bartscher GmbH Telefn: 05258/971-0 Strana 1 D-33154 Salzktten htttp://www.bartscher.de Obsah Strana Před uvedením d prvzu 2 Základní

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

Zkrácený skript D. Stavební hmoty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vodním stavitelství

Zkrácený skript D. Stavební hmoty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vodním stavitelství Zkrácený skript D Stavební hmty, stavební díly a materiály při výstavbě skládek a ve vdním stavitelství 1. Úvd Stavební hmty, stavební díly a materiály, pužívané při výstavbě skládek pr izlace pdlží neb

Více

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování

Technický list. Asfaltová silnovrstvá stěrka 2-K. 1. Vlastnosti / Použití. 2. Funkční charakteristika. 3. Podklad a zpracování Asfaltvá silnvrstvá 1. Vlastnsti / Pužití Bstik Asfaltvá silnvrstvá je trhliny přemsťující, plasty mdifikvaná asfaltvá stěrkvá hmta pr trvalu izlaci stavebních knstrukcí, které jsu ve styku se zeminu,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ARTISTANEWS No. 2. Teplota ačas stanovují efekty

ARTISTANEWS No. 2. Teplota ačas stanovují efekty ARTISTANEWS N. 2 Teplta ačas stanvují efekty Lehání,hýbáníaspékáníjsuzákladnívýrazyvsuvislstisvýrbu,resp. následným tvarváním při fusingu. Každá z těcht technik vyžaduje dpvídajícíprgram,sladěný tepltně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V sp.zn. sukls74292/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Vzduch medicinální syntetický Linde, medicinální plyn, stlačený Oxygenum 21,0-22,4 % V/V Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve,

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Progrestech nástroje s.r.o. TITEX katalog HM vrtaky díl 2

Progrestech nástroje s.r.o. TITEX katalog HM vrtaky díl 2 Prgrestech nástrje s.r.. TITEX katalg HM vrtaky díl 2 Vrtáky ALPHA 2 ze slinutéh karbidu A3265TFL Pužití: Vysce výknný spirálvý vrták pr celi a litinu. Vhdný i pr feriticku, perliticku a martenziticku

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

TIPSHEET 4 Váš vlastní návrh uměleckého skla Řemeslná úroveň Sklo Pece a řízení teploty

TIPSHEET 4 Váš vlastní návrh uměleckého skla Řemeslná úroveň Sklo Pece a řízení teploty TIPSHEET4 Vášvlastnínávrhuměleckéhskla ÚvddmalvánísvětlemdMaryKayNitchie Pracujete-li scelu paletu skleněných frit, prášků avláken, je mžné vytvářet tabule uměleckéh skla se speciálními efekty, které jsu

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem

Mikrovlnná trouba s horkým a vzduchem grilem Mikrvlnná truba s hrkým a vzduchem grilem 610.835 V3/0711 CZ Návd k bsluze by měl být vždy p ruce! 1. Obecné infrmace 62 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 62 1.2 Vysvětlivky symblů 62 1.3 Zdpvědnst

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

LUKOPREN S jednoslokové silikonové tmely

LUKOPREN S jednoslokové silikonové tmely Luèební závdy a.s. Klín Praská 54, 80 90 Klín II, Èeská republika tel.: +40 1 741 545-7, fax: +40 1 75 578 e-mail: dbyt@lucebni.cz, http://www.lucebni.cz LUKOPREN S jednslkvé siliknvé y Charakteristika

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky

opravní značení hrazení kanálů Směrové desky pravní značení hrazení kanálů Jelikž se převážná část kanalizace nachází na vzvkách a při pravách je ptřeba zajistit bezpečnst jak pracvníků, ak i řidičů, je ptřeba tt míst řádně značit. K tmut účelu služí

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

VŠESTRANNÝ POMOCNÍK Multi Tool

VŠESTRANNÝ POMOCNÍK Multi Tool VŠESTRANNÝ PONÍK Multi Tl TM3010C 4490 Kmpletní srtiment príslušenstí pr širku škálu pužití. TM3010CX 4J 7390 BTM050Z 4590 BTM050RF EX 4 10690 Upnutí nástrju je kmpatibilní se systémem OIS. Rezání trubek

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

PLOCHÉ ŘEMENY PLOCHÉ ŘEMENY. Oblast použití. Konstrukce. Dodávané typy, varianty. Dobrá rada PLOCHÉ. Standardně

PLOCHÉ ŘEMENY PLOCHÉ ŘEMENY. Oblast použití. Konstrukce. Dodávané typy, varianty. Dobrá rada PLOCHÉ. Standardně ÚVOD ŘEMENY Oblast pužití Mnh zařízení, strjů a phnů, kde jsu vyžadvány malé defrmační ztráty, nutný krátkdbý prkluz, tichý chd, nízké vibrace, vyské táčky řemenic, vyské rychlsti řemenu a malé průměry

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Aditiva a mazací přípravky

Aditiva a mazací přípravky 460G Přísady d mtrvých lejů Přísada d leje benzínvých mtrů pr sbní a malá užitkvá vzidla s náplní d 6 l. Mikrdifuzní přísada, vyrbená na bázi těžkých uhlvdíků. Mísitelná se všemi druhy mtrvých lejů. Zajiš

Více

9. Membránové procesy

9. Membránové procesy 9. Membránvé prcesy Obsáhlá, různrdá prblematika, širké uplatnění v praxi ( výrba pitné vdy dslení mřské vdy, příprava čisté vdy ve farmaceutickém průmyslu, membránvé sušení plynů, dělení azetrpických

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách

Broušení a ostření nástrojů na speciálních bruskách Prjekt: Téma: Brušení a stření nástrjů na speciálních bruskách Obr: Nástrjař, Obráběč kvů Rčník: 1. Zpracval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslvá škla Uherský Brd, 2010 Obsah Obsah...1 1. Brušení nástrjů...2

Více

Optika. o Izotropní světlo se šíří všemi směry stejně rychle o Anizotropní světlo se šíří různými směry různě Zdroj. o o

Optika. o Izotropní světlo se šíří všemi směry stejně rychle o Anizotropní světlo se šíří různými směry různě Zdroj. o o Optika Věda světle Rychlst světla 299 792 458 m/s (přibližně 3.10 8 ) (světl se šíří rychlstí světla ve vakuu, jinde pmalejší kvůli permitivitě a permeabilitě, třeba ve skle je t 2x pmalejší, ve vdě se

Více

3. Technický popis.. 4 5 Funkce, použití, design světelné sondy, obsah dodávky, technické údaje

3. Technický popis.. 4 5 Funkce, použití, design světelné sondy, obsah dodávky, technické údaje Návd k pužití Obsah 1. Před pužitím 2 Identifikace nebezpečných úrvní 2. Bezpečnstní pkyny 3 3. Technický ppis.. 4 5 Funkce, pužití, design světelné sndy, bsah ddávky, technické údaje 4. Prvz.. 6 9 Připjení

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

PRÁŠKY A TRUBIČKOVÉ DRÁTY PRO ŽÁROVÝ NÁSTŘIK

PRÁŠKY A TRUBIČKOVÉ DRÁTY PRO ŽÁROVÝ NÁSTŘIK PRÁŠKY A TRUBIČKOVÉ DRÁTY PRO ŽÁROVÝ NÁSTŘIK 1) Žárvý nástřik plamenem, princip, prášky SIMmelt prášky pr sučasné přetavení str. 2 SUBmelt prášky pr následné přetavení str. 3 COLDmelt prášky bez přetavení

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Masážní vibrační přístroj s infračerveným zářením KW-108 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Masážní vibrační přístrj s infračerveným zářením KW-108 Návd k pužití Před prvním pužitím si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Vibrační masážní přístrj s infračerveným zářením KW-108 Úvd Vyskfrekvenční

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Provozní Manuál. Detektor Hořlavých a Výbušných Plynů. Model GD-3300

Provozní Manuál. Detektor Hořlavých a Výbušných Plynů. Model GD-3300 Prvzní Manuál Detektr Hřlavých a Výbušných Plynů Mdel GD-3300 Úvd Detektr hřlavých a výbušných plynů je sazen sndu s dluhým přívdem, aby byl mžn se dstat I d těch nejnepřístupnějších míst s mžným vznikem

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000

Lymfodrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Lymfdrenážní terapeutický systém Q-1000 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Dále uvedené instrukce jsu určené pr zajištění bezpečnsti uživatelů a přístrjů.

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 CZ 1. Obecné infrmace 200 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 200 1.2 Vysvětlivky symblů 200 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 201 1.4 Ochrana autrských práv 201 1.5 Prhlášení shdě

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika

MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analogové počítače) pro obor Aplikovaná fyzika Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky MODELOVÁNÍ A SIMULACE (analgvé pčítače) pr br Aplikvaná fyzika Luděk Bartněk 2 OBSAH INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Mderní technlgie ve studiu aplikvané fyziky.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více