INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 32"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 32 verze 1. / ze dne Sestavila: Anna Vindušková Excerpce: Dagmar Spáčilová, Bronislava Bacílková, Hana Paulusová Praha

2 O B S A H ÚVOD. 3 ČLÁNKY A RECENZE / analytický popis (přehled) MONOGRAFIE (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH. 77 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM ZDROJOVÝCH MONOGRAFIÍ 106 2

3 Ú V O D Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 32 je tak už sedmým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a č. 25 (která ještě vyšla i tiskem), č. 26, 27, 28, 29, 30, 31. //Uspořádání záznamů v minulých číslech Informativním přehledu (po redakčních úpravách v převedeném rešeršním výstupu z databáze do souboru WORD) je rozděleno do dvou částí - v první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií. Záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů.// Od č. 32 je upuštěno (z časových důvodů) od redakčních úprav vlastního soupisu (první a druhé části); vlastní soupis je v úpravě rešeršních exitů z databáze, která zachovává dělení soupisu do částí, číslování záznamů, zobrazení klíčových slov, vybavení soupisu rejstříky, atd. jediný rozdíl je v nezobrazování třídníku tematického třídění u každého záznamu / ale informaci lze získat v obráceném sledu/ přes tematický rejstřík s uvedením čísel záznamů, které byly pod příslušný třídník zařazeny. Navíc zůstávají v záznamech zobrazeny další údaje, které byly dříve při redakčních úpravách pro vydání čísel Informativního přehledu v podobě dokumentů v rtf/pdf odstraňovány. 3

4 Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví,pomocných věd historických a příbuzných oborů. Číslo 32. Stav ke dni: Anal. popis / články a recenze - přehled Monografie přehled Autorský rejstřík Názvový rejstřík Klíčová slova jmenná Klíčová slova korporativní Klíčová slova věcná Tematický rejstřík Seznam excerpovaných periodik Seznam zdrojových monografií Analytický popis/ Články a recenze 1.ABELA, Andrew V. Digesting the Raisins of Wrath : Business, Ethics, and the Archival Profession : [článek] / Andrew V. Abela In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů podnikání * Code of Ethics (etický kodex) * archivnictví (činnost) * etika * etické teorie IA ADKINS, Elizabeth W. Our Journey Toward Diversity-and a Call to (More) Action : [článek] / Elizabeth W. Adkins In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů činnost * plán činnosti * struktura činnosti * r současnost (2007) IA AGING Aging and yellowing of triterpenoid resin varnishes - Influence of aging conditions and resin composition : [článek] / Patrick Dietemann, Catherine Higgitt, Moritz Kälin, Michael J. Edelmann, Richard Knochenmuss, Renato Zenobi 4

5 In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 1 (2009), S triterpenoidní pryskyřice * laky * mastix * přírodní pryskyřice * urychlené stárnutí pryskyřic IA AGUADO GONZALEZ, Francisco Javier The Spanish Archives System During the XXth Century : a Century of Change : [článek] / Francisco Javier Aguado Gonzalez, José María Morell Oliver In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S archivní systém * Španělsko * stol. 20. * archivy historické * organizace archivnictví * legislativa IA ALEXANDER, Ben "For Posterity": The Personal Audio Recordings of Louis Armstrong : [článek] / Ben Alexander In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Louis Armstrong Archive Armstrong, Louis Daniel (, ? , americký jazzový trumpetista a zpěvák) technologie zvukového záznamu * pořádání zvukových záznamů * transkripce zvukových záznamů * stol. 20. * audio záznam * konverze zvukových záznamů * osobní audio nahrávky * audio nahrávky * soukromé audio nahrávky * pořádání a evidence archiválií IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost IA

6 8.AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost * r IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost * r IA ANDERSON, Scott R. Envisioning the Archival Commons : [článek] / Scott R. Anderson, Robert B. Allen In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S Giddens, Anthony (1938-, (* 18. ledna 1938, Londýn, Anglie, Velká Británie, britský sociolog a ideový otec třetí cesty)) intelektuální zboží * archivy * elektronické sítě (prostředí) * sociální paměť * knihovny * archivní dokumenty * elektronické prostředí * koordinování dokumentace * zpřístupňování * Giddensova strukturační teorie * historická dokumentace * muzea * automatizované informační systémy IA ANDREWS, Jamie "Laid Aside"? : Collecting Contemporary Literary Archives and Manuscripts : [článek] / Jamie Andrews In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [11]-20. moderní písemnictví * literární rukopisy * biografické dokumenty * Velká Británie * současná literatura * archivy literární * současní spisovatelé IA

7 13.APPLYING Applying DACS to Finding Aids : Case Studies from Three Diverse Repositories : [článek] / Michael Rush, Lynn Holdzkom, Prudence Backman, Daniel A. Santamaria, Andrea Leigh In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Princeton University Library standardy * Describing Archives: A Content Standard (DACS) * vládní instituce * archivy filmové a televizní * USA * Archives, Personal Papers, and Manuscripts (APPM) * archivní popis * General International Standard Archival Description ISAD (G) IA ARATHYMOU, Spyridoula The 20th Century Archives in Greece : Technical and Professional Issues : [článek] / Spyridoula Arathymou In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S archivnictví (organizace) * archivy pro dějiny 20. století * novodobé dějiny * Řecko * technické a odborné problémy * archiválie (typy a druhy) IA ARCHIVISTS' Archivists' Views of User-based Evaluation : Benefits, Barriers, and Requirements : [článek] / Wendy M. Duff, Jean Dryden, Carrie Limkilde, Joan Cherry, and Ellie Bogomazova In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S dotazníkové formuláře * archivní služby * uživatelé archivních služeb * průzkum uživatelských potřeb * dotazníky IA ATAMAN, Bekir Kemal Archives Mean Money : How to Make the Most of Archives for Public Relations Purposes The Yapi Kredi Bank Example : [článek] / Bekir Kemal Ataman In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Yapi Kredi Bank (Istambul, Turecko) archivní činnost * zisky banky * archivy bank * podíl archivní činnosti na vývoji zisku bank IA BAK, Greg [Managing the Crowd] : [recenze] / Greg Bak In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S

8 Rec na: Managing the Crowd : Rethinking Records Management for the Web 2.0 World / Steve Bailey. - London : Facet, s. informační exploze * řízení a správa informačních procesů * Web 2.0 (aplikace) * řízení a správa dat * recenze IA BALOCCO, Carla Numerical simulation of ancient natural ventilation systems of historical buildings : a case study in Palermo : [článek] / Carla Balocco, Giuseppe Grazzini In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 2 (2009), S přirozené chlazení budov * historické budovy * přirozená ventilace budov IA BANIK, Gerhard Principles of Water Absorption and Desorption in Cellulosic Materials : [článek] / Gerhard Banik, Irene Brückle In: Restaurator Vol. 31, Nr. 3-4 (2010), S celulóza * absorpce vody * odstraňování vlhkosti * principy sušení * papír * sušení papíru IA BANIK, Gerhard Scientific conservation : transfer of scientific research on ink corrosion to conservation practice - does it take place? : [článek] / Gerhard Banik In: Restaurator Vol. 30, Nr. 1-2 (2009), S železogalové inkousty * degradace železogalových inkoustů * konzervování železogalových inkoustů IA BANKS, Brenda S. [Archival and Special Collections Facilities] : [recenze] / Brenda S. Banks In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Archival and Special Collections Facilities : Guidelines for Archivists, Librarians, Architects and Engineers / edited by Michele F. Pacifico and Thomas P. Wilsted. - Chicago : Society of American Archivists, s. archivní budovy (zařízení) * archivy * správa speciálních sbírek * knihovny * ochrana archivních fondů a sbírek * správa knihovních fondů * budovy knihoven (zařízení) * správa archivních fondů a sbírek * ochrana speciálních sbírek * ochrana knihovních fondů * příručky IA

9 22.BANTON, Mandy "Expatriate" or "Migrated" Archives : the Role of the UK Archivist : [článek] / Mandy Banton In: Archives Vol. 34, Nr. 121 (2009), S. [14]-24. archivy migrační * Velká Británie * archivy krajanské IA BARRAGAN, Salvador [Electronic Records in the Manuscript Repository] : [recenze] / Salvador Barragan In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Rec na: Electronic Records in the Manuscript Repository / by Elizabeth H. Dow. - Lanham : Scarecrow Press, s. digitalizované dokumenty * rukopisy * digitální knihovny * recenze IA BARRY, Peter Is There a Poet in This Archive? : [článek] / Peter Barry In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [58]-64. Poetry Society of America (New York, USA), New York archivy soukromé * pořádání a zpracování dokumentů * archivy písemných pozůstalostí * biografické dokumenty * archivy literárních pozůstalostí * výběr dokumentů * archivy literární * archivy osobní IA BARTELEIT, Sebastian EURANED : An European Initiative in Disaster Prevention and Disaster Management : [článek] / Sebastian Barteleit In: Restaurator Vol. 31, Nr. 3-4 (2010), S EURANED preventivní péče o archiválie * krizové plány * živelní pohromy IA BASTIAN, Jeannette A. Flowers for Homestead : a Case Study in Archives and Collective Memory : [článek] / Jeannette A. Bastian In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S stávka * Homestead (Pennsylvania, USA) * r * archivní dokumenty * kolektivní paměť 9

10 (sociální fenomén) * lokální tisk * vypovídací hodnota * historický výzkum IA BAUDOIN, Patsy [Restoring Order : the Ecole des Chartes and Organization of Archives and Libraries in France, ] : [recenze] / Patsy Baudoin In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Rec na: Restoring Order : The Ecole des Chartes and the Organization of Archives and Libraries in France, / Lara Jennifer Moore. - Duluth, Minn. : Litwin Books, s. Ecole des Chartes archivy * archivnictví * knihovny * organizace archivnictví * r * Francie * recenze IA BELDEN, Michelle [Web 2.0 Tools and Strategies for Archival and Local History Collections] : [recenze] / Michelle Belden In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Web 2.0 Tools and Strategies for Archival and Local History Collections / by Maryanne Dever, Sally Newman, and Ann Vickery. - New York : Neal-Schumen Publishers, s. Web 2.0 (platforma) * zpřístupňování archivních fondů a sbírek * archivy * paměťové instituce * Web 2.0 (aplikace) * archivní fondy a sbírky * správa archivních fondů a sbírek * sdílení informací * softwarové nástroje IA BELL-RUSSEL, Danna Introduction to President Frank Boles : [článek] / Danna Bell-Russel In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Boles, Frank (, americký archivář, od r ředitel Central Michigan University s Clarke Historical Library) profesní životopis IA BLONDO, Rick [Archival and Special Collections Facilities] : [recenze] / Rick Blondo In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Archival and Special Collections Facilities : Guidelines for Archivists, Librarians, 10

11 Architects and Engineers / edited by Michele F. Pacifico and Thomas P. Wilsted. - Chicago : Society of American Archivists, s. archivní budovy (zařízení) * výběr lokality * depotní technika * funkčnost * konstrukce archivních budov * archivní budovy (lokalita) * zabezpečení archivních budov * příručky * osvětlení * recenze IA BOLES, Frank But a Thin Veil of Paper : [článek] / Frank Boles In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S historiografie * archivní prameny * zpracování archiválií * heuristika * archivní pořádání * historický výzkum * hodnocení a výběr dokumentů IA BRISTON, Heather [Copyright and Cutural Institutions: Guidelines for Digitization for U.S. Libraries, Archives and Museums] : [recenze] / Heather Briston In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Rediscovering Jacob Riis : Exposure Journalism in Turn-of-the-Century New York / by Bonnie Yochelson and Daniel Czitrom. - New York : The New Press. -Ithaca : Cornell University Library, x, 268 s. Rec na: Copyright and Cutural Institutions : Guidelines for Digitization for U.S. Libraries, Archives and Museums / by Peter B. Hirtle, Emily Hudson, and Andrew T. Kenyon. - New York : The New Press. - Ithaca : Cornell University Library, x, 268 s. archivy * digitalizace dokumentů * autorské právo * knihovny * příručky a instrukce * USA * copyright * muzea IA BRÜCKLE, Irene Bleaching in Paper Production versus Conservation : [článek] / Irene Brückle In: Restaurator Vol. 30, Nr. 4 (2009), S bělení papíru * výroba papíru * konzervování papíru * bělení zářením IA BRÜCKLE, Irene Bleaching Paper in Conservation : Decision-Making Parameters : [článek] / Irene Brückle In: Restaurator Vol. 30, Nr. 4 (2009), S bělení papíru * konzervování papíru * volba bělících metod IA

12 35.BRUEMMER, Bruce Introduction to President Elizabeth Adkins : [článek] / Bruce Bruemmer In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Adkins, Elizabeth W. (, americká archivářka, prezidentka Společnosti amerických archivářů v r ) profesní životopis IA BUDOWSKI, Ilana Dilemmas in Early Disposal of Scanned Routine Records in Israel : [článek] / Ilana Budowski In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S Izrael * vyřazování skenovaných dokumentů * elektronické dokumenty * skenování dokumentů * elektronická spisová služba IA CAPELL, Laura Digitization as a Preservation Method for Damaged Acetate Negatives : a Case Study : [článek] / Laura Capell In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S film (archivní dokument) * acetátové negativy * digitalizace (metoda) * obrazová data * metody obnovy a uchování * ochrana dokumentů IA CASWELL, Michelle Instant Documentation : Cell-Phone-Generated Records in the Archives : [článek] / Michelle Caswell In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S hlasové schránky * textové zprávy * obrazové zprávy * popis zdroje * výstupy mobilního telefony (dokumenty) * mobilní telefon * konzervování * archivní dokumenty * ochrana * pravost (autenticita) * hlasové zprávy * hodnocení a výběr dokumentů * získávání dokumentů IA CLARKE, Rachel Preservation of Mixed-Format Archival Collections : A Case Study of the Ann Getty Fashion Collection at the Fashion Institute of Design and Merchandising : [článek] / Rachel Clarke In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Fashion Institute of Design and Merchandising, Library 12

13 archivní sbírky * popis archiválií * archivní fondy * módní kolekce * fyzický stav archivních dokumentů * Ann Getty Fashion Collection * ochrana IA CLINE, Scott "To the Limit of Our Integrity" : Reflections on Archival Being : [článek] / Scott Cline In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S archivář (profese) * archival being (být archivářem, termín) * základní principy archivnictví * archivnictví (obor) * archivnictví (profese) IA COMPARISON Comparison of adsorbent materials for acetic acid removal in showcases : [článek] / António Joao Cruz, Joao Pires, Ana P. Carvalho, Manuela Brotas de Carvalho In: J. of Cult. Heritage Vol. 9, Nr. 3 (2008), S adsorpce * mikroklima ve výstavních vitrinách * zeolit * aktivní uhlí * kyselina octová IA CONTACT Contact sponge method : performance of a promising tool for measuring the initial water absorption : [článek] / Delphine Vandevoorde, Marisa Pamplona, Olivier Schalm, Yves Vanhellemont, Veerle Cnudde, Eddy Verhaeven In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 1 (2009), S absorpce vody * měření obsahu vody * porézní kámen * hydrofobizace kamene IA CONWAY, Paul Modes of Seeing : Digitized Photographic Archives and the Experienced User : [článek] / Paul Conway In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S digitalizační projekty * digitalizace fotografických sbírek * režim vidění * fotografické sbírky (archivní fondy) * výběr fotografií pro digitalizaci * fotografie (archivní dokument) * digitalizace (strategie) * metodika výzkumu IA COOK, Michael A 20th Century Phenomenon : the Appearance and Development of Local Archives Services : 13

14 a Case Study from the United Kingdom : [článek] / Michael Cook In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S Velká Británie * archivní správa * zpřístupňování archiválií * archivnictví (vývoj, 20. století) * organizace archivnictví * archivy podnikové * archivy zájmových organizací a sdružení * archivy nevládních organizací * místní samospráva IA COOPER CARY, Amy [From Polders to Postmodernism] : [recenze] / Amy Cooper Cary In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Rec na: From Polders to Postmodernism : a Concise History of Archival Theory / by John Ridener. - Duluth : Litwin Books, s. dějiny a vývoj * archivní teorie * recenze IA COWTON, Jeff "Telling Our Own Story" : Interpreting Literary Archives for a Wider Audience : [článek] / Jeff Cowton In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [35]-44. literární rukopis (výukový materiál) * textová kritika * archivy písemných pozůstalostí * biografické dokumenty * transkripce rukopisu * archivy literárních pozůstalostí * interpretace rukopisu * archivy literární IA COX, Richard J. Secrecy, Archives, and the Archivist : a Review Essay (Sort Of) : [článek] / Richard J. Cox In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S archiváři * archivy * tajné dokumenty * utajované skutečnosti * odborná publicistika * výběrový soupis literatury * státní tajemství * USA IA CUSHING, Amber L. [Theorizing Digital Cultural Heritage] : [recenze] / Amber L. Cushing In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Rec na: Theorizing Digital Cultural Heritage = A Critical Discourse / ed. by Fiona Cameron and Sarah Kenderdine. - Cambridge, Mass. : The MIT Press, s. knihovní fondy * zpřístupňování digitálních dokumentů * digitalizační technologie * digitální umění * digitalizace dokumentů * virtuální organizace * kulturní dědictví * web * ochrana 14

15 knihovních fondů * muzejní sbírky * muzea * recenze IA CUSHING, Amber L. Career Satisfaction of Young Archivists : a Survey of Professional Working Archivists, Age 35 and Under : [článek] / Amber L. Cushing In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S postavení mladých archivářů (průzkum) * stav archivnictví v USA * Census & Education Needs Survey in the United States (A*CENSUS, projekt) * archivnictví americké * USA * r * A*CENSUS 2006 * generační obměna v americkém archivnictví IA DANIEL, Dominique Documenting the Immigrant and Ethnic Experience in American Archives : [článek] / Dominique Daniel In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S přistěhovalectví * etnika * archivy * archivní teorie * USA, po r * přistěhovalci * práva menšin * archivnictví * archivní fondy * kulturní dědictví * vývoj po r IA DANIELS, Morgan G. Seek and You May Find : Successful Search in Online Finding Aid Systems : [článek] / Morgan G. Daniels, Elizabeth Yakel In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S informační vytěžování * automatizované vyhledávání * informační hodnota * archivní terminologie * rozhraní pro on-line pomůcky (návrh) * elektronické archivní pomůcky * klíčová slova * archivní informační systémy on-line * strategie vyhledávání * analýza úspěšnosti * formulace dotazu IA DANIELSON, Elena S. [Returned from Russia] : [recenze] / Elena S. Danielson In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Rec na: Returned from Russia : Nazi Archival Plunder in Western Europe and Recent Restitution Issues / eds. Patricia Kennedy Grimsted, Frederik Jan Hoogewoud, Eric Ketelaar. - Pentre Moel : Institute of Art and Law, s. Německo nacistické * archivy * Evropa západní * restituce * válka světová 2. * krádeže v archivech * Rusko * archivy ruské * mezinárodní právo * recenze IA

16 53.DAVIS, Morgan R. [An American Political Archives Reader] : [recenze] / Morgan R. Davis In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S United States Congress (Kongres Spojených států amerických) * United States House of Representatives (Sněmovna reprezentatů Spojených států amerických) archivní fondy * USA * archivy zákonodárných orgánů (USA) * příručky IA DAVIS, Susan E. [Keeping Archives] : [recenze] / Susan E. Davis In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S Rec na: Keeping Archives / ed. by Jackie Bettingen, Kim Eberhard, Rowena Loo, and Clive Smith. - 3rd edition. - Canberra : Australian Society of Archivists, Inc., s. archivní standardy * digitalizace * archivní příručky * vzdělávání uživatelů * archivnictví (obor) * úvod do archivnictví * Austrálie * hodnocení archiválií * výběr archiválií * public relations * recenze IA DAVIS, Susan E. Electronic Records Planning in "Collecting" Repositories : [článek] / Susan E. Davis In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S National Historic Publications and Records Commission (NHPRC) * Online Computer Library Center (OCLC) * Research Libraries Group (RLG) standardy * digitální sbírky * dotazníková šetření * MARC-AMC (formát) * archivní fondy * digitalizace archivních fondů * elektronické zpřístupňování * digitální knihovny * digitální archivy * digitalizace (strategie) * USA * archivní popis * EAD (Encoded Archival Description) formát IA DEGRADATION Degradation of lead-based pigments by salt solutions : [článek] / Eva Kotulanová, Petr Bezdička, David Hradil, Janka Hradilová, Silvie Švarcová, Tomáš Grygar In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 3 (2009), S minium (suřík) * olovnatá běloba * olovnaté pigmenty * nástěnné malby * massikot IA

17 57.DELMAS, Marie-Claude Un nouvel enjeu pour les Archives nationales de France : le projet de Pierrefitte-sur-Seine : [článek] / Marie-Claude Delmas In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S Archives nationales de France archivní budovy * Pierrefitte-sur-Seine (projekt) * správa elektronických dat * archivní elektronický informační systém * digitalizace * zpracování archiválií * elektronická data * Francie * mikrofilmování IA DESTEFANO, Rhea Treatment of the Halliwell-Phillipps Collection of Albums with Shakespearean Rarities at the Folger Shakespeare Library : [článek] / Rhea DeStefano In: Restaurator Vol. 31, Nr. 2 (2010), S Folger Shakespeare Library, Washington konzervování alb * alba * konzervování knižní vazby IA DEVELOPMENT The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits : [článek] / Wendy M. Duff, Elizabeth Yakel, Helen R. Tibbo, Joan M. Cherry, Aprille McKay, Magia G. Krause, Rebecka Sheffield In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S vzorové dotazníky * archivy vysokých škol * archivy univerzitní * efektivnost * hodnocení efektivnosti * služby uživatelům * koordinace činností * dotazníková šetření * automatizované nástroje * USA * správa a kódování instrukcí * měření efektivnosti * Archival Metrics Projetk IA DEŽELAK BARIČ, Vida Arhivsko gradivo za zgodovino 20. stoletja in strokovni problemi z vidika raziskovalca novejše zgodovine : [článek] / Vida Deželak Barič In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S archivní materiály * periodizace 20. století * Slovinsko * historické bádání * využívání archiválií * historiografie 20. století * Jugoslávie IA DICKSON, Maggie Due Diligence, Futile Effort : Copyright and the Digitization of the Thomas E. Watson Papers 17

18 : [článek] / Maggie Dickson In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S digitální zpřístupňování * digitalizace * digitální publikování * USA * archivní soubory (fondy a sbírky) * autorská práva IA DIGITAL Digital Preservation through Archival Collaboration : the Data Preservation Alliance for the Social Sciences : [článek] / Micah Altman, Margaret O. Adams, Jonathan Crabtree, Darrell Donakowski, Marc Maynard, Amy Pienta, Copeland H. Young In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S sdílená data * paměťové organizace * National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP, projekt) * digitalizace dokumentů * sdílená infrastruktura * sdílený katalog * výzkumná pracoviště * společenskovědní discipliny * spolupráce * ochranná digitalizace * USA * Virtual Data Center (VDC, software) IA DISCRIMINATION Discrimination of painting binders subjected to photo-ageing by using microspectrofluorometry coupled with deconvolution analysis : [článek] / Paolo Matteini, Mara Camaiti, Giovanni Agati, Maria-Antonietta Baldo, Stefania Muto, Mauro Matteini In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 2 (2009), S malby * pojiva * mikrospektrofluorometrie * urychlené stárnutí IA DIXSON, Nadia [A Guide to Oral History and the Law] : [recenze] / Nadia Dixson In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: A Guide to Oral History and the Law / by John A. Neuenschwander. - Oxfor : Oxford University Press, xvii, 167 orální historie * příručky * právo * etika IA DRAGOJEVIC, Andreja Conservation of the 19th Century Wallpaper : [článek] / Andreja Dragojevic In: J. of PaperConservation Vol. 10, Nr. 4 (2009), S tapety * degradace * průzkum * Gozze Palace (palác v Dubrovníku) * projekty * restaurování IA

19 66.DUNN, Diana [Women Letter-Writers in Tudor England] : [recenze] / Diana Dunn In: Archives Vol. 33, Nr. 118 (2008), S Rec na: Women Letter-Writers in Tudor England / by James Daybell. - Oxford : Oxford University Press, s. ženská otázka * středověk * archivní dokumenty * Anglie * ženy (původci) * historické prameny * dopisy * recenze IA EASTWOOD, Terry Fundamentally Speaking : the Third Version, a Review of the Archival Fundamentals Series II : [článek] / Terry Eastwood In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S řízení a správa * rukopisy * odborná publicistika * výběrový soupis literatury * archiválie * archivní popis * výběr archiválií * hodnocení archiválií * pořádání a evidence archiválií * popis rukopisů IA ELIAS, Christiane Moderne Druckverfahren : archivische Anforderungen an Alterungsbeständige Schreibstoffe : [článek] / Christiane Elias In: J. of PaperConservation Vol. 11, Nr. 4 (2010), S inkousty * tonery * tiskové barvy * moderní metody tisku * projekty * normy IA EMMERSON, Richard K. [The Holkham Bible Picture Book] : [recenze] / Richard K. Emmerson In: Archives Vol. 34, Nr. 120 (2009), S Rec na: The Holkham Bible : a Facsimile / Michelle P. Brown. - London : The British Library Publishing Division, ii, 90, 88 nečísl. str. faksimile, 20 il British Library, London faksimilové edice dokumentů * bible * Holkham Bible * recenze IA ENDREß, Anna Ein gefirnißter Himmelsglobus : Untersuchung der Konstruktion und Überlegungen zur Problematik der Firnisbehandlung : [článek] / Anna Endreß, Rebecka Thalmann 19

20 In: J. of PaperConservation Vol. 10, Nr. 4 (2009), S pryskyřice * počítačová tomografie * r * endoskopie * globy * restaurování * poškození konstrukce IA ENZYMATIC Enzymatic decolorization of bacterial pigments from culturally significant marble : [článek] / Nick Konkol, Chris McNamara, Joe Sembrat, Mark Rabinowitz, Ralph Mitchell In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 3 (2009), S mikroorganismy * enzymy * mramor * pigmenty * odbarvení IA EXCIMER Excimer laser removal of beeswax from galician granite monuments : [článek] / Aldara Pan, Stefano Chiussi, Julia Serra, Pío González, Betty León In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 1 (2009), S laserové čištění * odstraňování včelího vosku * včelí vosk IA FAUNCH, Christine Archives of Written Lives : a Case Study of Daphne du Maurier and her Biographer, Margaret Forster : [článek] / Christine Faunch In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [28]-34. Maurier, Daphne du ( , angl. spisovatelka) Forster, Margaret (1938-, angl. spisovatelka, autorka životopisů a literární kritik) zpracování literární dokumentů * Velká Británie * archivy písemných pozůstalostí * biografické dokumenty * archivy literárních pozůstalostí * archivy literární * tvorba sbírek literárních dokumentů IA FEAR, Kathleen User Understanding of Metadata in Digital Image Collections : Or, What Exactly Do You Mean by "Coverage"? : [článek] / Kathleen Fear In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S metadata (format Dublin Core) * archivní elektronické informační systémy * průzkum informačních potřeb uživatelů * digitalizované archivní materiály * zpřístupňování archiválií * Dublin Core IA

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 27 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Alena Pazderová,

Více

INFORMATIVNÍ PŘEHLED

INFORMATIVNÍ PŘEHLED NÁRODNÍ ARCHIV INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 30 Sestavila: Anna Vindušková Excerpce: Anna Vindušková, Jaroslav Koláčný,

Více

ANDONIADIS, Andrew: Museum Retailing: A Handbook of Strategies for Success. MuseumsEtc 2010 ANICO, Marta PERALTA, Elsa: Heritage and Identity:

ANDONIADIS, Andrew: Museum Retailing: A Handbook of Strategies for Success. MuseumsEtc 2010 ANICO, Marta PERALTA, Elsa: Heritage and Identity: A ACLAND, Henry W. RUSKIN, John: The Oxford Museum. Oxon 2006 ADAMS, Roxana (ed.): Museum Visitor Services Manual 2001. Washington 2001 ALBERTI, Samuel J.M.M.: Morbid Curiosities. New York 2011 ALDER,

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ SEZNAM PUBLIKACÍ KNIHOVNY CENTRA PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ACLAND, Henry W.; RUSKIN, John. The Oxford Museum. Oxon, 2006 ADAMS, Roxana (ed.). Museum Visitor Services Manual 2001. Washington, 2001

Více

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu

Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu Příloha č. 12 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah kdo, kam, základní charakteristika str. přílohy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2003 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2004 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2003 1 OBSAH / TABLE OF CONTENTS SEZNAM ZKRATEK / LIST OF ABBREVIATIONS

Více

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26

Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED. Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů. číslo 26 Národní archiv INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 26 Sestavily: Anna Vindušková, Marie Šatochinová Excerpce: Anna Vindušková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v.i. 2009 OBSAH / TABLE of CONTENTS

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky. I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2012 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část 1. Název pracoviště: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Zkratka pracoviště: MÚA IČ: 67985921

Více

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje

Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje Závěrečná zpráva projektu výzkumu a vývoje A. Identifikační údaje projektu Kód projektu: VE20072009004 Název projektu: Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2008 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část

Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2008 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Dotazník Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 008 a hlavní dosažené výsledky I. Textová část Název pracoviště: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Zkratka pracoviště: EÚ AV ČR, v.v.i. IČ: 6878076

Více

SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002

SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002 SOUBORNÁ DATABÁZE KOOPERAČNÍHO SYSTÉMU ČLÁNKOVÉ BIBLIOGRAFIE - OPTIMALIZACE INTEGRACE A SPRÁVY HETEROGENNÍCH DAT Souhrnná zpráva za rok 2002 (Redakčně upraveno) Předkládá: PhDr. Vojtěch Balík, ředitel

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Národní knihovna ČR, 2004 ISBN 80-7050-462-5

Národní knihovna ČR, 2004 ISBN 80-7050-462-5 Národní knihovna ČR, 2004 ISBN 80-7050-462-5 Úvodní slovo ředitele Úvodní slova nemám rád. Mám vždycky pocit, že od nich čtenář očekává jakousi míru povinného optimismu, děj se co děj. Nebývá na ně dostatek

Více

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY 125 NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY 1. BEALL, Jeffrey. The weaknesses of full-text searching [Slabiny plnotextového vyhledávání]. Journal of Academic Librarianship. 2008, vol. 34, no. 5, s. 438-444.

Více

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union

S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union S podporou programu Evropské unie Culture 2000 With the support of the Culture 2000 programme of the European Union Divadelní ústav, 2004 Česká kancelář Culture 2000, 2004 Cover and layout LowEnergy 2

Více

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA Průvodce po archivech, badatelských institucích, knihovnách, sdruženích,

Více

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011

Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze za rok 2011 Výroèní zpráva Židovského muzea v Praze Obsah 1 Právní rámec èinnosti a orgány muzea 2 2 Základní údaje o ŽMP 3 a) Objekty ve správì ŽMP 3 b) Co ŽMP nabízí 4 3 Návštìvnost 5 4 Organizaèní struktura a zamìstnanci

Více

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II

Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II Interdisciplinarity in the Care for Cultural Heritage II Sborník abstraktů příspěvků Conference proceedings (abstracts) Litomyšl 23. - 24. 5. 2013 Univerzita

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A

PLNÝ NÁZEV VYBRANÉHO PŘÍSPĚVKU TŘÍDY A Panel EP-01, výsledky třídy A A History of the Czech Lands Pánek Jaroslav; Boubín, Jaroslav; Cibulka, Pavel; Gebhart, Jan; Ondo- Grečenková, Martina; Hájek, Jan; Harna, Josef; Hlavačka, Milan; Kučera,

Více

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008

Č. j.: NFA 0422/2009. Výroční zpráva Národního filmového archivu. za rok 2008 Č. j.: NFA 0422/2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 NFA 2009 Výroční zpráva Národního filmového archivu za rok 2008 Sídlo archivu a kontakty: Malešická 12, Praha 3, 130 00 IČ: 00057266

Více

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů Nová norma ČSN ISO 690 Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (česká verze normy ISO 690:2010) Zdeňka Firstová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni firstova@uk.zcu.cz verze 0.10 26.8.2011

Více

18. 19. 9. 2014 PRAHA / ČERNÝ MOST / METRO RAJSKÁ ZAHRADA

18. 19. 9. 2014 PRAHA / ČERNÝ MOST / METRO RAJSKÁ ZAHRADA 18. 19. 9. 2014 PRAHA / ČERNÝ MOST / METRO RAJSKÁ ZAHRADA MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O MĚSTOTVORNÉM VÝZNAMU KULTURY V PRAZE CONFERENCE ABOUT THE ROLE OF CULTURE FOR DEVELOPMENT OF PRAGUE Chce-li Praha být

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Obecné základy práce s informacemi

Obecné základy práce s informacemi I n v e s t i c e d o r o z v o j e a v z d ě l á v á n í Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.3.00/09.0194 Digitální portfolio Vysoká škola báňská-technická

Více