INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMATIVNÍ PŘEHLED. číslo 32"

Transkript

1 NÁRODNÍ ARCHIV INFORMATIVNÍ PŘEHLED Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů číslo 32 verze 1. / ze dne Sestavila: Anna Vindušková Excerpce: Dagmar Spáčilová, Bronislava Bacílková, Hana Paulusová Praha

2 O B S A H ÚVOD. 3 ČLÁNKY A RECENZE / analytický popis (přehled) MONOGRAFIE (přehled) AUTORSKÝ REJSTŘÍK NÁZVOVÝ REJSTŘÍK REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV JMENNÝCH. 77 REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV KORPORATIVNÍCH REJSTŘÍK KLÍČOVÝCH SLOV VĚCNÝCH TEMATICKÝ REJSTŘÍK SEZNAM EXCERPOVANÝCH PERIODIK SEZNAM ZDROJOVÝCH MONOGRAFIÍ 106 2

3 Ú V O D Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů Informativní přehled vychází od roku Je založena na excerpci především zahraničních periodik, docházejících do knihovny Národního archivu v Praze a knihovny odboru archivní správy MV ČR. Během let byl okruh excerpovaných periodik rozšířen i na oblast domácí provenience a přibyly též záznamy monografií. Pro narůstající počet excerpovaných periodik se však sestavovatelky tohoto bibliografického přehledu vrátily k původnímu záměru excerpce pouze zahraničních materiálů a excerpce a bibliografické soupisy z oblasti domácí provenience jsou a budou řešeny v samostatných edičních řadách: Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků a Bibliografie českého archivnictví a to v ročních kumulacích. Tyto bibliografické soupisy, včetně Informativního přehledu, začala knihovna Národního archivu rokem 2006 zpřístupňovat i v elektronické podobě na (Knihovna Bibliografické soupisy). Informativní přehled č. 32 je tak už sedmým číslem, které vychází pouze elektronicky, na adrese / kapitola Knihovna, část Bibliografické soupisy. Na této adrese jsou též zpřístupněny elektronické verze posledních čísel č. 24 a č. 25 (která ještě vyšla i tiskem), č. 26, 27, 28, 29, 30, 31. //Uspořádání záznamů v minulých číslech Informativním přehledu (po redakčních úpravách v převedeném rešeršním výstupu z databáze do souboru WORD) je rozděleno do dvou částí - v první části jsou uvedeny záznamy článků a recenzí, v druhé části jsou uvedeny záznamy monografií. Záznamy jsou doplněny třídníky tematického třídění a klíčovými slovy, která jsou pro snazší orientaci odlišena v textu záznamu kurzívou. Klíčová slova jsou vytvářena na základě dokumentační analýzy z informačně významných částí dokumentu (tj. z názvu, názvů kapitol, podkapitol, z úvodu a především samotného textu). Tematické třídění ve zjednodušené formě je převzato z Bibliografie českého archivnictví , M. Šatochinová a kol., Praha Řazení záznamů je abecední podle autorů nebo podle prvního slova názvu, číslování je průběžné. Bibliografie je dále vybavena autorským, názvovým a tematickým rejstříkem, rejstříky klíčových slov jmenných, korporativních, věcných a seznamem zdrojových dokumentů.// Od č. 32 je upuštěno (z časových důvodů) od redakčních úprav vlastního soupisu (první a druhé části); vlastní soupis je v úpravě rešeršních exitů z databáze, která zachovává dělení soupisu do částí, číslování záznamů, zobrazení klíčových slov, vybavení soupisu rejstříky, atd. jediný rozdíl je v nezobrazování třídníku tematického třídění u každého záznamu / ale informaci lze získat v obráceném sledu/ přes tematický rejstřík s uvedením čísel záznamů, které byly pod příslušný třídník zařazeny. Navíc zůstávají v záznamech zobrazeny další údaje, které byly dříve při redakčních úpravách pro vydání čísel Informativního přehledu v podobě dokumentů v rtf/pdf odstraňovány. 3

4 Informativní přehled : výběrová bibliografie z archivnictví,pomocných věd historických a příbuzných oborů. Číslo 32. Stav ke dni: Anal. popis / články a recenze - přehled Monografie přehled Autorský rejstřík Názvový rejstřík Klíčová slova jmenná Klíčová slova korporativní Klíčová slova věcná Tematický rejstřík Seznam excerpovaných periodik Seznam zdrojových monografií Analytický popis/ Články a recenze 1.ABELA, Andrew V. Digesting the Raisins of Wrath : Business, Ethics, and the Archival Profession : [článek] / Andrew V. Abela In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů podnikání * Code of Ethics (etický kodex) * archivnictví (činnost) * etika * etické teorie IA ADKINS, Elizabeth W. Our Journey Toward Diversity-and a Call to (More) Action : [článek] / Elizabeth W. Adkins In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů činnost * plán činnosti * struktura činnosti * r současnost (2007) IA AGING Aging and yellowing of triterpenoid resin varnishes - Influence of aging conditions and resin composition : [článek] / Patrick Dietemann, Catherine Higgitt, Moritz Kälin, Michael J. Edelmann, Richard Knochenmuss, Renato Zenobi 4

5 In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 1 (2009), S triterpenoidní pryskyřice * laky * mastix * přírodní pryskyřice * urychlené stárnutí pryskyřic IA AGUADO GONZALEZ, Francisco Javier The Spanish Archives System During the XXth Century : a Century of Change : [článek] / Francisco Javier Aguado Gonzalez, José María Morell Oliver In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S archivní systém * Španělsko * stol. 20. * archivy historické * organizace archivnictví * legislativa IA ALEXANDER, Ben "For Posterity": The Personal Audio Recordings of Louis Armstrong : [článek] / Ben Alexander In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Louis Armstrong Archive Armstrong, Louis Daniel (, ? , americký jazzový trumpetista a zpěvák) technologie zvukového záznamu * pořádání zvukových záznamů * transkripce zvukových záznamů * stol. 20. * audio záznam * konverze zvukových záznamů * osobní audio nahrávky * audio nahrávky * soukromé audio nahrávky * pořádání a evidence archiválií IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost IA

6 8.AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost * r IA AMERICAN The American Archivist Editorial Policy : [článek] In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Society of American Archivists (SAA) : Společnost amerických archivářů ediční politika * ediční činnost * r IA ANDERSON, Scott R. Envisioning the Archival Commons : [článek] / Scott R. Anderson, Robert B. Allen In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S Giddens, Anthony (1938-, (* 18. ledna 1938, Londýn, Anglie, Velká Británie, britský sociolog a ideový otec třetí cesty)) intelektuální zboží * archivy * elektronické sítě (prostředí) * sociální paměť * knihovny * archivní dokumenty * elektronické prostředí * koordinování dokumentace * zpřístupňování * Giddensova strukturační teorie * historická dokumentace * muzea * automatizované informační systémy IA ANDREWS, Jamie "Laid Aside"? : Collecting Contemporary Literary Archives and Manuscripts : [článek] / Jamie Andrews In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [11]-20. moderní písemnictví * literární rukopisy * biografické dokumenty * Velká Británie * současná literatura * archivy literární * současní spisovatelé IA

7 13.APPLYING Applying DACS to Finding Aids : Case Studies from Three Diverse Repositories : [článek] / Michael Rush, Lynn Holdzkom, Prudence Backman, Daniel A. Santamaria, Andrea Leigh In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Princeton University Library standardy * Describing Archives: A Content Standard (DACS) * vládní instituce * archivy filmové a televizní * USA * Archives, Personal Papers, and Manuscripts (APPM) * archivní popis * General International Standard Archival Description ISAD (G) IA ARATHYMOU, Spyridoula The 20th Century Archives in Greece : Technical and Professional Issues : [článek] / Spyridoula Arathymou In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S archivnictví (organizace) * archivy pro dějiny 20. století * novodobé dějiny * Řecko * technické a odborné problémy * archiválie (typy a druhy) IA ARCHIVISTS' Archivists' Views of User-based Evaluation : Benefits, Barriers, and Requirements : [článek] / Wendy M. Duff, Jean Dryden, Carrie Limkilde, Joan Cherry, and Ellie Bogomazova In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S dotazníkové formuláře * archivní služby * uživatelé archivních služeb * průzkum uživatelských potřeb * dotazníky IA ATAMAN, Bekir Kemal Archives Mean Money : How to Make the Most of Archives for Public Relations Purposes The Yapi Kredi Bank Example : [článek] / Bekir Kemal Ataman In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Yapi Kredi Bank (Istambul, Turecko) archivní činnost * zisky banky * archivy bank * podíl archivní činnosti na vývoji zisku bank IA BAK, Greg [Managing the Crowd] : [recenze] / Greg Bak In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S

8 Rec na: Managing the Crowd : Rethinking Records Management for the Web 2.0 World / Steve Bailey. - London : Facet, s. informační exploze * řízení a správa informačních procesů * Web 2.0 (aplikace) * řízení a správa dat * recenze IA BALOCCO, Carla Numerical simulation of ancient natural ventilation systems of historical buildings : a case study in Palermo : [článek] / Carla Balocco, Giuseppe Grazzini In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 2 (2009), S přirozené chlazení budov * historické budovy * přirozená ventilace budov IA BANIK, Gerhard Principles of Water Absorption and Desorption in Cellulosic Materials : [článek] / Gerhard Banik, Irene Brückle In: Restaurator Vol. 31, Nr. 3-4 (2010), S celulóza * absorpce vody * odstraňování vlhkosti * principy sušení * papír * sušení papíru IA BANIK, Gerhard Scientific conservation : transfer of scientific research on ink corrosion to conservation practice - does it take place? : [článek] / Gerhard Banik In: Restaurator Vol. 30, Nr. 1-2 (2009), S železogalové inkousty * degradace železogalových inkoustů * konzervování železogalových inkoustů IA BANKS, Brenda S. [Archival and Special Collections Facilities] : [recenze] / Brenda S. Banks In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Archival and Special Collections Facilities : Guidelines for Archivists, Librarians, Architects and Engineers / edited by Michele F. Pacifico and Thomas P. Wilsted. - Chicago : Society of American Archivists, s. archivní budovy (zařízení) * archivy * správa speciálních sbírek * knihovny * ochrana archivních fondů a sbírek * správa knihovních fondů * budovy knihoven (zařízení) * správa archivních fondů a sbírek * ochrana speciálních sbírek * ochrana knihovních fondů * příručky IA

9 22.BANTON, Mandy "Expatriate" or "Migrated" Archives : the Role of the UK Archivist : [článek] / Mandy Banton In: Archives Vol. 34, Nr. 121 (2009), S. [14]-24. archivy migrační * Velká Británie * archivy krajanské IA BARRAGAN, Salvador [Electronic Records in the Manuscript Repository] : [recenze] / Salvador Barragan In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Rec na: Electronic Records in the Manuscript Repository / by Elizabeth H. Dow. - Lanham : Scarecrow Press, s. digitalizované dokumenty * rukopisy * digitální knihovny * recenze IA BARRY, Peter Is There a Poet in This Archive? : [článek] / Peter Barry In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [58]-64. Poetry Society of America (New York, USA), New York archivy soukromé * pořádání a zpracování dokumentů * archivy písemných pozůstalostí * biografické dokumenty * archivy literárních pozůstalostí * výběr dokumentů * archivy literární * archivy osobní IA BARTELEIT, Sebastian EURANED : An European Initiative in Disaster Prevention and Disaster Management : [článek] / Sebastian Barteleit In: Restaurator Vol. 31, Nr. 3-4 (2010), S EURANED preventivní péče o archiválie * krizové plány * živelní pohromy IA BASTIAN, Jeannette A. Flowers for Homestead : a Case Study in Archives and Collective Memory : [článek] / Jeannette A. Bastian In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S stávka * Homestead (Pennsylvania, USA) * r * archivní dokumenty * kolektivní paměť 9

10 (sociální fenomén) * lokální tisk * vypovídací hodnota * historický výzkum IA BAUDOIN, Patsy [Restoring Order : the Ecole des Chartes and Organization of Archives and Libraries in France, ] : [recenze] / Patsy Baudoin In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Rec na: Restoring Order : The Ecole des Chartes and the Organization of Archives and Libraries in France, / Lara Jennifer Moore. - Duluth, Minn. : Litwin Books, s. Ecole des Chartes archivy * archivnictví * knihovny * organizace archivnictví * r * Francie * recenze IA BELDEN, Michelle [Web 2.0 Tools and Strategies for Archival and Local History Collections] : [recenze] / Michelle Belden In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Web 2.0 Tools and Strategies for Archival and Local History Collections / by Maryanne Dever, Sally Newman, and Ann Vickery. - New York : Neal-Schumen Publishers, s. Web 2.0 (platforma) * zpřístupňování archivních fondů a sbírek * archivy * paměťové instituce * Web 2.0 (aplikace) * archivní fondy a sbírky * správa archivních fondů a sbírek * sdílení informací * softwarové nástroje IA BELL-RUSSEL, Danna Introduction to President Frank Boles : [článek] / Danna Bell-Russel In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Boles, Frank (, americký archivář, od r ředitel Central Michigan University s Clarke Historical Library) profesní životopis IA BLONDO, Rick [Archival and Special Collections Facilities] : [recenze] / Rick Blondo In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Archival and Special Collections Facilities : Guidelines for Archivists, Librarians, 10

11 Architects and Engineers / edited by Michele F. Pacifico and Thomas P. Wilsted. - Chicago : Society of American Archivists, s. archivní budovy (zařízení) * výběr lokality * depotní technika * funkčnost * konstrukce archivních budov * archivní budovy (lokalita) * zabezpečení archivních budov * příručky * osvětlení * recenze IA BOLES, Frank But a Thin Veil of Paper : [článek] / Frank Boles In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S historiografie * archivní prameny * zpracování archiválií * heuristika * archivní pořádání * historický výzkum * hodnocení a výběr dokumentů IA BRISTON, Heather [Copyright and Cutural Institutions: Guidelines for Digitization for U.S. Libraries, Archives and Museums] : [recenze] / Heather Briston In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: Rediscovering Jacob Riis : Exposure Journalism in Turn-of-the-Century New York / by Bonnie Yochelson and Daniel Czitrom. - New York : The New Press. -Ithaca : Cornell University Library, x, 268 s. Rec na: Copyright and Cutural Institutions : Guidelines for Digitization for U.S. Libraries, Archives and Museums / by Peter B. Hirtle, Emily Hudson, and Andrew T. Kenyon. - New York : The New Press. - Ithaca : Cornell University Library, x, 268 s. archivy * digitalizace dokumentů * autorské právo * knihovny * příručky a instrukce * USA * copyright * muzea IA BRÜCKLE, Irene Bleaching in Paper Production versus Conservation : [článek] / Irene Brückle In: Restaurator Vol. 30, Nr. 4 (2009), S bělení papíru * výroba papíru * konzervování papíru * bělení zářením IA BRÜCKLE, Irene Bleaching Paper in Conservation : Decision-Making Parameters : [článek] / Irene Brückle In: Restaurator Vol. 30, Nr. 4 (2009), S bělení papíru * konzervování papíru * volba bělících metod IA

12 35.BRUEMMER, Bruce Introduction to President Elizabeth Adkins : [článek] / Bruce Bruemmer In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S Adkins, Elizabeth W. (, americká archivářka, prezidentka Společnosti amerických archivářů v r ) profesní životopis IA BUDOWSKI, Ilana Dilemmas in Early Disposal of Scanned Routine Records in Israel : [článek] / Ilana Budowski In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S Izrael * vyřazování skenovaných dokumentů * elektronické dokumenty * skenování dokumentů * elektronická spisová služba IA CAPELL, Laura Digitization as a Preservation Method for Damaged Acetate Negatives : a Case Study : [článek] / Laura Capell In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S film (archivní dokument) * acetátové negativy * digitalizace (metoda) * obrazová data * metody obnovy a uchování * ochrana dokumentů IA CASWELL, Michelle Instant Documentation : Cell-Phone-Generated Records in the Archives : [článek] / Michelle Caswell In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S hlasové schránky * textové zprávy * obrazové zprávy * popis zdroje * výstupy mobilního telefony (dokumenty) * mobilní telefon * konzervování * archivní dokumenty * ochrana * pravost (autenticita) * hlasové zprávy * hodnocení a výběr dokumentů * získávání dokumentů IA CLARKE, Rachel Preservation of Mixed-Format Archival Collections : A Case Study of the Ann Getty Fashion Collection at the Fashion Institute of Design and Merchandising : [článek] / Rachel Clarke In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Fashion Institute of Design and Merchandising, Library 12

13 archivní sbírky * popis archiválií * archivní fondy * módní kolekce * fyzický stav archivních dokumentů * Ann Getty Fashion Collection * ochrana IA CLINE, Scott "To the Limit of Our Integrity" : Reflections on Archival Being : [článek] / Scott Cline In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S archivář (profese) * archival being (být archivářem, termín) * základní principy archivnictví * archivnictví (obor) * archivnictví (profese) IA COMPARISON Comparison of adsorbent materials for acetic acid removal in showcases : [článek] / António Joao Cruz, Joao Pires, Ana P. Carvalho, Manuela Brotas de Carvalho In: J. of Cult. Heritage Vol. 9, Nr. 3 (2008), S adsorpce * mikroklima ve výstavních vitrinách * zeolit * aktivní uhlí * kyselina octová IA CONTACT Contact sponge method : performance of a promising tool for measuring the initial water absorption : [článek] / Delphine Vandevoorde, Marisa Pamplona, Olivier Schalm, Yves Vanhellemont, Veerle Cnudde, Eddy Verhaeven In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 1 (2009), S absorpce vody * měření obsahu vody * porézní kámen * hydrofobizace kamene IA CONWAY, Paul Modes of Seeing : Digitized Photographic Archives and the Experienced User : [článek] / Paul Conway In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S digitalizační projekty * digitalizace fotografických sbírek * režim vidění * fotografické sbírky (archivní fondy) * výběr fotografií pro digitalizaci * fotografie (archivní dokument) * digitalizace (strategie) * metodika výzkumu IA COOK, Michael A 20th Century Phenomenon : the Appearance and Development of Local Archives Services : 13

14 a Case Study from the United Kingdom : [článek] / Michael Cook In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S Velká Británie * archivní správa * zpřístupňování archiválií * archivnictví (vývoj, 20. století) * organizace archivnictví * archivy podnikové * archivy zájmových organizací a sdružení * archivy nevládních organizací * místní samospráva IA COOPER CARY, Amy [From Polders to Postmodernism] : [recenze] / Amy Cooper Cary In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S Rec na: From Polders to Postmodernism : a Concise History of Archival Theory / by John Ridener. - Duluth : Litwin Books, s. dějiny a vývoj * archivní teorie * recenze IA COWTON, Jeff "Telling Our Own Story" : Interpreting Literary Archives for a Wider Audience : [článek] / Jeff Cowton In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [35]-44. literární rukopis (výukový materiál) * textová kritika * archivy písemných pozůstalostí * biografické dokumenty * transkripce rukopisu * archivy literárních pozůstalostí * interpretace rukopisu * archivy literární IA COX, Richard J. Secrecy, Archives, and the Archivist : a Review Essay (Sort Of) : [článek] / Richard J. Cox In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S archiváři * archivy * tajné dokumenty * utajované skutečnosti * odborná publicistika * výběrový soupis literatury * státní tajemství * USA IA CUSHING, Amber L. [Theorizing Digital Cultural Heritage] : [recenze] / Amber L. Cushing In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Rec na: Theorizing Digital Cultural Heritage = A Critical Discourse / ed. by Fiona Cameron and Sarah Kenderdine. - Cambridge, Mass. : The MIT Press, s. knihovní fondy * zpřístupňování digitálních dokumentů * digitalizační technologie * digitální umění * digitalizace dokumentů * virtuální organizace * kulturní dědictví * web * ochrana 14

15 knihovních fondů * muzejní sbírky * muzea * recenze IA CUSHING, Amber L. Career Satisfaction of Young Archivists : a Survey of Professional Working Archivists, Age 35 and Under : [článek] / Amber L. Cushing In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S postavení mladých archivářů (průzkum) * stav archivnictví v USA * Census & Education Needs Survey in the United States (A*CENSUS, projekt) * archivnictví americké * USA * r * A*CENSUS 2006 * generační obměna v americkém archivnictví IA DANIEL, Dominique Documenting the Immigrant and Ethnic Experience in American Archives : [článek] / Dominique Daniel In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S přistěhovalectví * etnika * archivy * archivní teorie * USA, po r * přistěhovalci * práva menšin * archivnictví * archivní fondy * kulturní dědictví * vývoj po r IA DANIELS, Morgan G. Seek and You May Find : Successful Search in Online Finding Aid Systems : [článek] / Morgan G. Daniels, Elizabeth Yakel In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S informační vytěžování * automatizované vyhledávání * informační hodnota * archivní terminologie * rozhraní pro on-line pomůcky (návrh) * elektronické archivní pomůcky * klíčová slova * archivní informační systémy on-line * strategie vyhledávání * analýza úspěšnosti * formulace dotazu IA DANIELSON, Elena S. [Returned from Russia] : [recenze] / Elena S. Danielson In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S Rec na: Returned from Russia : Nazi Archival Plunder in Western Europe and Recent Restitution Issues / eds. Patricia Kennedy Grimsted, Frederik Jan Hoogewoud, Eric Ketelaar. - Pentre Moel : Institute of Art and Law, s. Německo nacistické * archivy * Evropa západní * restituce * válka světová 2. * krádeže v archivech * Rusko * archivy ruské * mezinárodní právo * recenze IA

16 53.DAVIS, Morgan R. [An American Political Archives Reader] : [recenze] / Morgan R. Davis In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S United States Congress (Kongres Spojených států amerických) * United States House of Representatives (Sněmovna reprezentatů Spojených států amerických) archivní fondy * USA * archivy zákonodárných orgánů (USA) * příručky IA DAVIS, Susan E. [Keeping Archives] : [recenze] / Susan E. Davis In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 2 (2009), S Rec na: Keeping Archives / ed. by Jackie Bettingen, Kim Eberhard, Rowena Loo, and Clive Smith. - 3rd edition. - Canberra : Australian Society of Archivists, Inc., s. archivní standardy * digitalizace * archivní příručky * vzdělávání uživatelů * archivnictví (obor) * úvod do archivnictví * Austrálie * hodnocení archiválií * výběr archiválií * public relations * recenze IA DAVIS, Susan E. Electronic Records Planning in "Collecting" Repositories : [článek] / Susan E. Davis In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S National Historic Publications and Records Commission (NHPRC) * Online Computer Library Center (OCLC) * Research Libraries Group (RLG) standardy * digitální sbírky * dotazníková šetření * MARC-AMC (formát) * archivní fondy * digitalizace archivních fondů * elektronické zpřístupňování * digitální knihovny * digitální archivy * digitalizace (strategie) * USA * archivní popis * EAD (Encoded Archival Description) formát IA DEGRADATION Degradation of lead-based pigments by salt solutions : [článek] / Eva Kotulanová, Petr Bezdička, David Hradil, Janka Hradilová, Silvie Švarcová, Tomáš Grygar In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 3 (2009), S minium (suřík) * olovnatá běloba * olovnaté pigmenty * nástěnné malby * massikot IA

17 57.DELMAS, Marie-Claude Un nouvel enjeu pour les Archives nationales de France : le projet de Pierrefitte-sur-Seine : [článek] / Marie-Claude Delmas In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S Archives nationales de France archivní budovy * Pierrefitte-sur-Seine (projekt) * správa elektronických dat * archivní elektronický informační systém * digitalizace * zpracování archiválií * elektronická data * Francie * mikrofilmování IA DESTEFANO, Rhea Treatment of the Halliwell-Phillipps Collection of Albums with Shakespearean Rarities at the Folger Shakespeare Library : [článek] / Rhea DeStefano In: Restaurator Vol. 31, Nr. 2 (2010), S Folger Shakespeare Library, Washington konzervování alb * alba * konzervování knižní vazby IA DEVELOPMENT The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits : [článek] / Wendy M. Duff, Elizabeth Yakel, Helen R. Tibbo, Joan M. Cherry, Aprille McKay, Magia G. Krause, Rebecka Sheffield In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S vzorové dotazníky * archivy vysokých škol * archivy univerzitní * efektivnost * hodnocení efektivnosti * služby uživatelům * koordinace činností * dotazníková šetření * automatizované nástroje * USA * správa a kódování instrukcí * měření efektivnosti * Archival Metrics Projetk IA DEŽELAK BARIČ, Vida Arhivsko gradivo za zgodovino 20. stoletja in strokovni problemi z vidika raziskovalca novejše zgodovine : [článek] / Vida Deželak Barič In: Atlanti. - Vol. 19 (2009), S archivní materiály * periodizace 20. století * Slovinsko * historické bádání * využívání archiválií * historiografie 20. století * Jugoslávie IA DICKSON, Maggie Due Diligence, Futile Effort : Copyright and the Digitization of the Thomas E. Watson Papers 17

18 : [článek] / Maggie Dickson In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S digitální zpřístupňování * digitalizace * digitální publikování * USA * archivní soubory (fondy a sbírky) * autorská práva IA DIGITAL Digital Preservation through Archival Collaboration : the Data Preservation Alliance for the Social Sciences : [článek] / Micah Altman, Margaret O. Adams, Jonathan Crabtree, Darrell Donakowski, Marc Maynard, Amy Pienta, Copeland H. Young In: Amer. Archivist Vol. 72, Nr. 1 (2009), S sdílená data * paměťové organizace * National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP, projekt) * digitalizace dokumentů * sdílená infrastruktura * sdílený katalog * výzkumná pracoviště * společenskovědní discipliny * spolupráce * ochranná digitalizace * USA * Virtual Data Center (VDC, software) IA DISCRIMINATION Discrimination of painting binders subjected to photo-ageing by using microspectrofluorometry coupled with deconvolution analysis : [článek] / Paolo Matteini, Mara Camaiti, Giovanni Agati, Maria-Antonietta Baldo, Stefania Muto, Mauro Matteini In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 2 (2009), S malby * pojiva * mikrospektrofluorometrie * urychlené stárnutí IA DIXSON, Nadia [A Guide to Oral History and the Law] : [recenze] / Nadia Dixson In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 2 (2010), S Rec na: A Guide to Oral History and the Law / by John A. Neuenschwander. - Oxfor : Oxford University Press, xvii, 167 orální historie * příručky * právo * etika IA DRAGOJEVIC, Andreja Conservation of the 19th Century Wallpaper : [článek] / Andreja Dragojevic In: J. of PaperConservation Vol. 10, Nr. 4 (2009), S tapety * degradace * průzkum * Gozze Palace (palác v Dubrovníku) * projekty * restaurování IA

19 66.DUNN, Diana [Women Letter-Writers in Tudor England] : [recenze] / Diana Dunn In: Archives Vol. 33, Nr. 118 (2008), S Rec na: Women Letter-Writers in Tudor England / by James Daybell. - Oxford : Oxford University Press, s. ženská otázka * středověk * archivní dokumenty * Anglie * ženy (původci) * historické prameny * dopisy * recenze IA EASTWOOD, Terry Fundamentally Speaking : the Third Version, a Review of the Archival Fundamentals Series II : [článek] / Terry Eastwood In: Amer. Archivist Vol. 71, Nr. 1 (2008), S řízení a správa * rukopisy * odborná publicistika * výběrový soupis literatury * archiválie * archivní popis * výběr archiválií * hodnocení archiválií * pořádání a evidence archiválií * popis rukopisů IA ELIAS, Christiane Moderne Druckverfahren : archivische Anforderungen an Alterungsbeständige Schreibstoffe : [článek] / Christiane Elias In: J. of PaperConservation Vol. 11, Nr. 4 (2010), S inkousty * tonery * tiskové barvy * moderní metody tisku * projekty * normy IA EMMERSON, Richard K. [The Holkham Bible Picture Book] : [recenze] / Richard K. Emmerson In: Archives Vol. 34, Nr. 120 (2009), S Rec na: The Holkham Bible : a Facsimile / Michelle P. Brown. - London : The British Library Publishing Division, ii, 90, 88 nečísl. str. faksimile, 20 il British Library, London faksimilové edice dokumentů * bible * Holkham Bible * recenze IA ENDREß, Anna Ein gefirnißter Himmelsglobus : Untersuchung der Konstruktion und Überlegungen zur Problematik der Firnisbehandlung : [článek] / Anna Endreß, Rebecka Thalmann 19

20 In: J. of PaperConservation Vol. 10, Nr. 4 (2009), S pryskyřice * počítačová tomografie * r * endoskopie * globy * restaurování * poškození konstrukce IA ENZYMATIC Enzymatic decolorization of bacterial pigments from culturally significant marble : [článek] / Nick Konkol, Chris McNamara, Joe Sembrat, Mark Rabinowitz, Ralph Mitchell In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 3 (2009), S mikroorganismy * enzymy * mramor * pigmenty * odbarvení IA EXCIMER Excimer laser removal of beeswax from galician granite monuments : [článek] / Aldara Pan, Stefano Chiussi, Julia Serra, Pío González, Betty León In: J. of Cult. Heritage Vol. 10, Nr. 1 (2009), S laserové čištění * odstraňování včelího vosku * včelí vosk IA FAUNCH, Christine Archives of Written Lives : a Case Study of Daphne du Maurier and her Biographer, Margaret Forster : [článek] / Christine Faunch In: Archives Vol. 35, Nr. 122 (2010), S. [28]-34. Maurier, Daphne du ( , angl. spisovatelka) Forster, Margaret (1938-, angl. spisovatelka, autorka životopisů a literární kritik) zpracování literární dokumentů * Velká Británie * archivy písemných pozůstalostí * biografické dokumenty * archivy literárních pozůstalostí * archivy literární * tvorba sbírek literárních dokumentů IA FEAR, Kathleen User Understanding of Metadata in Digital Image Collections : Or, What Exactly Do You Mean by "Coverage"? : [článek] / Kathleen Fear In: Amer. Archivist Vol. 73, Nr. 1 (2010), S metadata (format Dublin Core) * archivní elektronické informační systémy * průzkum informačních potřeb uživatelů * digitalizované archivní materiály * zpřístupňování archiválií * Dublin Core IA

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty Ing. Petra Vávrová, PhD. Pracoviště dle organizační struktury OOKF 1.4. Pracoviště zařazení Vedoucí Odboru ochrany knihovních fondů,

Více

Účast ve výuce: Hodnocení:

Účast ve výuce: Hodnocení: METODOLOGIE A KVALITATIVNÍ METODY SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 ZIMNÍ SEMESTR KÓD: KPE/MKM Vyučuje: Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. karel.kouba@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES

Více

Autumn Archival School 2008

Autumn Archival School 2008 Mgr. Michaela Škvírová Moravský zemský archiv v Brně Autumn Archival School 2008 (Podzimní archivní škola 2008) Terst, 16.-23. listopadu 2008 Jak jsem se o projektu dozvěděla? IIAS-->Archivní správa MV-->Národní

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Místo: Bedford Tower, Dublin Castle, Irsko Termín cesty: 4. dubna 2013 Účel cesty: 5. setkání vedoucích restaurátorských pracovišť národních archivů zemí Evropské unie

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví - výsledky stejnojmenného projektu Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů č. DF13P01OVV02 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno

Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizontu 2020 Brno International RD Network 3. 6. 2015, Brno Jiří Kotouček National Contact Point for Legal Issues of Horizon 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích

Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích /1 Doporučené podmínky prostředí pro dlouhodobé ukládání předmětů v depozitářích Doporučení pro žadatele a příjemce podpory IROP, specifického cíle 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha

galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha NUŠL a možnosti jeho využití pro NUŠL a možnosti jeho využití pro česká muzea a galerie muzea a galerie Hana Vyčítalová Národní technická knihovna Praha 36. Seminář knihovníků AMG ČR, Uherské Hradiště,

Více

*NACRX001OH9S* NACRX001OH9S prvotní identifikátor

*NACRX001OH9S* NACRX001OH9S prvotní identifikátor *NACRX001OH9S* NACRX001OH9S prvotní identifikátor Dne: 08.01.2015 Naše značka: NA- 3039-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 111 Vaše značka: MÍSTO: Budapešť, Maďarsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012

Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Muzea a digitalizace Zvukové a filmové záznamy Národní technické muzeum 24./25. 1. 2012 Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta,

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Nové dimenze vyhledávání

Nové dimenze vyhledávání Vojislav Milovanovic, Jan Luprich / EBSCO Publishing Nové dimenze vyhledávání Výzvy integrace a relevance záznamů support.ebsco.com The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them

Více

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty,

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty, -53- XIII. PŘÍLOHY 13.1 Textová část Materiál Rizikové faktory Poškození plátno extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody UV záření, kyselé polutanty, kyselé složky

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

Grey Literature ve světě

Grey Literature ve světě Grey Literature ve světě Martina Pfeiferová Státní technická knihovna m.pfeiferova@stk.cz Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2008 8. 10. 2008, VUT Brno Osnova Definice ŠL Mezinárodní konference

Více

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Alternativní nástroje hodnocení vědy Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Tradiční metody hodnocení vědecké činnosti Orientace na publikované výstupy Bibliometrie, scientometrie Založené na počtu

Více

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group

Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014. Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group 1 Ex Libris strategie a směr vývoje Olomouc, 19 června 2014 Christian Motovsky, Senior Account Manager Ex Libris Group Ex Libris Ltd., 2014 - Internal and Confidential 3 Společnost Ex Libris Ltd., 2014

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ

Sledování využívání elektronických informačních zdrojů. Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Sledování využívání elektronických informačních zdrojů Ing. Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Komise pro EIZ AKVŠ Obsah Význam měření využívání EIZ Zahraniční projekty k měření využívání

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Jméno a příjmení účastníka cesty Bedřich Vychodil Pracoviště dle organizační struktury 1.6.3 Pracoviště zařazení ODF 1.6 Důvod cesty Přednášení na Summit JPEG2000, LOC,

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna

Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna Příloha č.1 Znázornění světa podle představ Strabóna In: Pothecary, S.: The European provinces: Strabo as evidence. In: Dueck,D. Lindsay,H. Pothecary,S.(ed.): Strabo s cultural Geography. The making of

Více

pro humanitní a společenské vědy

pro humanitní a společenské vědy Možnosti využití databází EBSCO pro humanitní a společenské vědy PhDr. Hana Nová koordinátorka projektu eifl Direct v ČR Národní knihovna ČR e-mail: hana.nova@nkp.cz Knihovny v České republice mají prostřednictvím

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí

Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí Představení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová ÚISK FF UK

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Problematika archivace elektronických dokumentů v CR a EU normy, standardy. M.Širl

Problematika archivace elektronických dokumentů v CR a EU normy, standardy. M.Širl Problematika archivace elektronických dokumentů v CR a EU normy, standardy StorageWorld 2013 M.Širl ÚNOR 2013 Agenda Expanze v používání el.dokumentů Jak na to reaguje ČR Jak na to reaguje EU Celeovropské

Více

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Informační den - zdroje dat a datové služby 6. 12. 2011, AKC Praha

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH DISERTACÍCH ZNOVU VYUŽITELNÁ PRO VÝZKUM? Joachim Schöpfel Hélène Prost Cécile Malleret

CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH DISERTACÍCH ZNOVU VYUŽITELNÁ PRO VÝZKUM? Joachim Schöpfel Hélène Prost Cécile Malleret Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence: CC-BY-SA-4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ), via http://invenio.nusl.cz/record/200846 CO DĚLAT, ABY BYLA DATA V DOKTORSKÝCH

Více

Statistiky využití článků v online repozitářích

Statistiky využití článků v online repozitářích Statistiky využití článků v online repozitářích Ing. Jan Mach Vysoká škola ekonomická v Praze, CIKS Univerzita Karlova v Praze, ÚISK Proč potřebujeme metriky Které práce v repozitáři jsou významné? Čte

Více

ICOLC 13 th Fall Meeting

ICOLC 13 th Fall Meeting ICOLC 13 th Fall Meeting 18. 9. 21. 9. 2011 Barbora Katolická Univerzitní knihovna ZČU v Plzni ICOLC International Coalition of Library Consortia Cíle ICOLC: Koordinace a spolupráce knihovnických konsorcií

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Na stránkách knihovny UTB ve Zlíně http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 jsou 24 hodin denně k dispozici online databáze, tedy informační zdroje

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012

Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Cestovní zpráva 1 Libraries in the Digital age (LIDA) 2012 University of Zadar, Zadar, Chorvatsko 18. 6. 2012 22. 6. 2012 Part I, 18-20 June: CHANGES in the world of library services: Evolution and innovation

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu

GREAT BRITAIN. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Anglický jazyk Třída 3.A Téma hodiny Druh materiálu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0390 0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_HoP02 Vypracoval(a),

Více

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA

Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta. Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Dlouhodobé ukládání elektronických záznamů pacienta Markéta Bušková ECM konzultant, SEFIRA Agenda Přínosy a problémy elektronizace zdravotních záznamů Standardy a normy Jak na elektronické záznamy Shrnutí

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Tvorba aplikace typu klient/server pomocí Windows Communication Foundation

Tvorba aplikace typu klient/server pomocí Windows Communication Foundation Tvorba aplikace typu klient/server pomocí Windows Communication Foundation Petr Kafka Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato bakalářská práce se bude zabývat využitím programovacího

Více

Číslo šablony: Číslo materiálu: Název dokumentu: Autor: Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Datum vytvoření: III/2 VY_32_INOVACE_AJ.S1.12 Australia PhDr. Jana Burianová Jazyk a jazyková komunikace

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES

INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES Velká Británie International Study Programmes organizuje kurzy pro učitele anglického jazyka ve 12 destinacích ve Velké Británii. Některé kurzy vede Dr. Diana Hicks, spoluautorka

Více

Veřejné licence, šedá literatura a vědecká data. Matěj Myška @matejmyska Ústav práva a technologií cyber.law.muni.cz flip.law.muni.

Veřejné licence, šedá literatura a vědecká data. Matěj Myška @matejmyska Ústav práva a technologií cyber.law.muni.cz flip.law.muni. Veřejné licence, šedá literatura a vědecká data Matěj Myška @matejmyska Ústav práva a technologií cyber.law.muni.cz flip.law.muni.cz Obsah prezentace (Výzkumná šedá open) data Open Definition Právní ochrana

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Odstíny a nuance Open Access

Odstíny a nuance Open Access Odstíny a nuance Open Access Jindra Planková Ústav informatiky, Slezská univerzita FPF, Opava jindra.plankova@fpf.slu.cz INFORUM 2014: 20. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 27.

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer

Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Zpráva z pracovní cesty Jan Kolátor, Jan Emmer Místo konání: Olympia Grand Hall, Kennsington, Londýn Akce: Online Information Conference 2004 Termín: 30. listopadu 2. prosince 2004 28. ročník konference

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Angličtina zimní semestr 2014/2015

Angličtina zimní semestr 2014/2015 Angličtina zimní semestr 2014/2015 Angličtina I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 2 hod. týdně English Language. Course I POZOR! OD ZS 2012 NOVÁ UČEBNICE ASZAJ0006/1 ASZAJ0006/2 ASZAJ0006/3 ASZAJ0006/4 ASZAJ0006/5

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Man s relationship to the scientific and technological progress

Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress VY_32_INOVACE_03_02_01 Seznámení se základními poznatky o tematickém okruhu

Více

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA UTB KNIHOVNA VE SVĚTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Jak sehnat kvalitní informační zdroje pro odborné práce a neutonout v záplavě informací? SLUŽBY KNIHOVEN V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ TRADIČNÍ půjčování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.40 2005 Informace a dokumentace - Požadavky na vazbu knih, periodik, seriálů a dalších papírových dokumentů pro užití v archivech a knihovnách - Metody a materiály ČSN

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě. Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě Projekt výzkumu a vývoje VE 20072009004 Obsah dnešní prezentace 1) Stručná informace o projektu 2) Systém

Více

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět:

Anglický jazyk Ročník: 5. Téma učivo: Countries, flags, languages, nationalities Výukový cíl: Předmět: Metodický list ke VY_06_AJ_5_02 vzdělávacímu materiálu: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Nové trendy ve výuce cizích jazyků Registrační číslo CZ.1.07/1.1.16/02.0099

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH

UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH Počítačová kartografie, 2013, Plzeň UKÁZKOVÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH GLÓBŮ NEJEN V GEOVĚDÁCH Elena Belai Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta matematiky, Geomatika elenabelai@seznam.cz Klíčová

Více

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014

Pozvánka na mezinárodní vojensko-odbornou konferenci TAKTIKA 2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 65, 662 10 Brno Tel.: 973 442 229, FAX: 973 443311, E-mail: dana.kristalova@unob.cz Vážení, Pozvánka

Více

ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131

ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131 ICS 87.040 ČSN EN ISO 28199-1 OPRAVA 1 67 3131 Červen 2010 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Nátěrové hmoty Hodnocení vlastností nátěrových systémů v závislosti na způsobu nanášení Část 1: Terminologie a příprava

Více

THE UNITED STATES OF AMERICA

THE UNITED STATES OF AMERICA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz THE UNITED STATES OF AMERICA Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_20_ANJ

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání

Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Licenční studium PYTHAGORAS Rešeršní činnost Informační zdroje a jejich využívání Ing. Blanka Jankovská blanka.jankovska@upce.cz 5. 2. 2010 Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice CASLIN - Souborný katalog

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více