Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ"

Transkript

1 Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno BAŠNÝ Vojtěch 1916 učitel Učňovské školy stavební, Prostějov BÉBAR Jan 1928 technický úředník Silniční správy, Přízřenice BÉBAR Radko 1923 řidič Okresní správy silnic, Vyškov BEDNAŘÍK František, Ing technik Oborového plynárenského podniku, Bratislava SND Gbely BEDNAŘÍK Ladislav 1924 ředitel Muzea dělnického hnutí, Brno BĚLKA František 1928 profesor ML, Vysoká škola zemědělská, oddělení Jihlava BĚLKOVÁ Marie 1929 psycholožka, MODETA, n. p., Jihlava BERÁNEK Jindřich 1921 vedoucí OTK Stavební stroje, Brno Přízřenice BERÁNEK Václav 1927 herec Divadla pracujících, Gottwaldov BEREZA Oldřich 1920 tajemník OV KSČ Prostějov BLABLA Josef 1926 tajemník KV KSČ Brno BLÁHA Ctibor 1923 pracovník pozemkové evidence Lesní závod, Znojmo BLÁHA Otakar 1912 vedoucí odboru výstavby NV města Brna BLÁHA Zdeněk 1923 akademický malíř BLAHO Milan, Dr prokurátor, Okresní prokuratura, Břeclav BLAŽEK Antonín 1935 samostatný odborný referent školského odboru ONV Znojmo BOLOM KOTARI Oldřich 1917 akademický sochař a malíř BORTEL Zdeněk 1920 výzkumný pracovník VÚ gumárenské a plastikářské technologie, Gottwaldov BOSÁK Aleš 1916 ředitel Studia krátkého filmu, Gottwaldov BRADÍK Vladimír 1935 ekonomický náměstek ředitele Technoplast, Chropyně BRÁZDIL Vladimír 1928 ředitel Okresního zemědělského sdružení, Vyškov BŘEČKA Antonín 1940 vedoucí provozu Chirana, n. p., Nové Město na Moravě BUCHTA Alois, Ing politický pracovník VŠV KSČ Brno BURBIL Otto 1931 pracovník OV KSČ Kroměříž BUREŠ Alois 1923 pracovník kádrového odboru KS SNB Brno BUREŠ František 1915 skladník, Družstvo Cíl, Prostějov BUREŠ Josef 1923 dělník, Železárny, n. p., Prostějov BURIAN Stanislav, JUDr soudce Krajský soud Brno BUŠINA Jiří 1928 vedoucí technické obsluhy MINERVA, n. p., Boskovice, okres Blansko CAHA Jaroslav, JUDr náměstek ředitele TRIGON club, Brno - 1 -

2 CAHA Josef 1912 zedník, LACRUM výroba mléčných výrobků, n. p., Brno závod Třebíč CELIZNA Miroslav 1927 dělník, Technoplast, Chropyně CIMALA Zbyněk, Ing výrobní inspektor UD Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou CINK František, JUDr předseda senátu Krajský soud Brno ČABLA Jaroslav 1923 pracovník OV KSČ, Hodonín ČÁP Karel, Ing vedoucí tajemník OV KSČ Vyškov ČEJKA Karel, Ing ekonom, Služby města Brna ČERNOŠEK Lubomír 1929 prokurátor Okresní prokuratura, Znojmo DANĚK Lubomír 1934 redaktor detašovaného krajského vysílání v Jihlavě DĚDEK Jiří 1926 pracovník OV KSČ Znojmo DOBEŠ Vlastimil, Ing vedoucí průmyslového oddělení OV KSČ Vyškov DOČKAL Miroslav 1930 asistent Okresní hygienicko epidemiologické stanice, Třebíč DOLEŽAL Ludvík 1935 tajemník OV ČSAK Břeclav DOUBEK Mojmír, JUDr okresní náčelník OO VB Jihlava DOUBRAVA Zdeněk 1925 vedoucí RaJ Brno venkov, restaurace Tišnov DUBSKÁ Vlasta 1922 učitelka mateřské školy, Znojmo DUSÍK František 1935 pracovník OV KSČ Kroměříž DVOŘÁK Jaroslav 1940 kontrolor Okresní komise lidové kontroly, Žďár nad Sázavou DVOŘÁK Oldřich 1926 tajemník OV KSČ Gottwaldov DVOŘÁK Zdeněk 1932 pracovník OV KSČ Brno venkov ERBAN Jaroslav 1932 ředitel Jednotného klubu pracujících, Žďár nad Sázavou FEJT Zdeněk, mjr důstojník ČSLA VÚ Gottwaldov FILOUŠ Josef 1929 tajemník OV KSČ Blansko FIŠER Vladimír, JUDr skladník Stavebních strojů, Prostějov FRIDRICH Karel, Ing vedoucí oddělení odboru oblastního plánování, Jihomoravský KNV Brno GÁBR Miloslav, Ing ředitel odštěpného závodu Zbrojovka, Vyškov GABRIELOVÁ Bronislava 1930 inspektorka kultury KNV Brno GAJDOŠ Zdislav 1914 učitel ZDŠ Konštát, okres Blansko GAJZLER František 1928 pracovník KV KSČ Brno GALUŠKA Zdeněk 1929 ředitel UP Uměleckoprůmyslové závody na výrobu nábytku, Bučovice Rousínov GÉRYK Rudolf 1928 vedoucí tajemník OV KSČ Prostějov GIGAL Antonín 1931 tajemník PV ROH ŽĎAS, n. p., Žďár nad Sázavou GISTR Antonín 1920 náměstek předsedy ONV Gottwaldov GLACNER František 1934 ředitel Okresního domu osvěty, Vyškov GLOGAR Alois, PhDr., CSc pracovník katedry ML VUT Brno - 2 -

3 GOTTWALD František 1929 lesník Lesního závodu Boskovice GOTTWALD Jan 1925 tajemník MěstNV Bučovice GOTTWALD Richard, MUDr ředitel OÚNZ Vyškov GRULICH Václav 1932 krajský školní inspektor Jihomoravský KNV Brno HÁJEK Robert, JUDr vedoucí právního oddělení ŽĎAS, n. p., Žďár nad Sázavou HALABALA Ivan, Ing ekonomický náměstek ředitele PŘ UP Uměleckoprůmyslové závody na výrobu nábytku, Rousínov HALUZA Jan, JUDr vedoucí oddělení Státní pojišťovny, Gottwaldov HAMŘÍK Bohuslav 1920 učitel Oblastní stranické školy, Brno HANÍK František, PhDr pracovník katedry ML UP, Olomouc HAŠEK Richard, JUDr vedoucí zaměstnaneckého útvaru, Závody přesného strojírenství, Gottwaldov HEDL Jaroslav 1920 ředitel Hutního projektu, Brno HEJCMAN HVĚZDOŇ Pavel 1927 redaktor závodního časopisu TON, Bystřice pod Hostýnem HEP Jindřich 1924 profesor, gymnázium Vyškov HEŘMAN Jaroslav 1927 pracovník MěstV KSČ Brno HLAVÁČEK Jan 1931 plánovač Okresního stavebního podniku, Staré Město HLEDÍK Josef, Ing ekonomický náměstek ředitele, Zbrojovka, Vyškov HOBER Ferdinand 1915 pracovník na úseku evidence členů LSD Jednota, Moravské Budějovice HOLOMEK Josef, Ing vedoucí úseku technické politiky, VÚ gumárenské a plastikářské technologie, Gottwaldov HOLOUBEK Luboš 1928 redaktor Okresního studia rozhlasu po drátě, Žďár nad Sázavou HONEK Miloslav, JUDr prokurátor Okresní prokuratura, Vyškov HORÁK Bohuslav 1941 vedoucí vzdělávajícího odděle, Osvětový dům, Znojmo HORKÝ Jaroslav, Ing předseda JZD Rouchovany HORŇÁK Kamil 1937 pracovník KV KSČ, Brno HRABAL Svatopluk 1942 pracovník OV mládeže, Břeclav HRABOVSKÝ Bořivoj 1929 pracovník MěstV KSČ Brno HRADIL Vladimír 1922 vedoucí krajského vysílání Čs. rozhlasu, Gottwaldov HRNČÍŘ Josef 1931 pracovník OV KSČ Břeclav HRTOŇ Štěpán, Ing vedoucí televizního vysílače Kojál, Krásencko HRUBÝ Jakub 1932 major letectva Břeclav HŮLKA Zdeněk, Ing technolog Lesního závodu, Náměšť HUML Miroslav 1922 ředitel Interhotelu Moskva, Gottwaldov HUSÁREK Radomír, pplk., Ing odborný asistent VAAZ Vyškov HVĚZDA Drahoslav 1935 pracovník OV KSČ Jihlava CHALUPA Ivan 1941 uvolněný předseda MěstNV Žďár nad Sázavou CHLUP Zdeněk, Ing vedoucí odboru NV města Brna - 3 -

4 CHMEL Zdeněk 1933 redaktor deníku Rovnost, Brno CHYTIL Jaroslav, Ing předseda CPV KSČ, Pozemní stavby, Gottwaldov CHYTIL Svetozar 1941 inspektor pro kulturu ONV Vyškov IMRICH František 1921 vedoucí tajemník OV KSČ Znojmo INOCHOVSKÝ Josef 1927 vedoucí odboru kultury ONV Gottwaldov JAHODA Čestmír 1936 pracovník OV KSČ, Prostějov JAKUBEC Bohumil 1927 ředitel gymnázia Boskovice JANČÁŘ Josef, Dr ředitel Slováckého muzea, Uherské Hradiště JANČÁŘ Oldřich, Ing ředitel Okresního stavebního podniku, Staré Město JAROŠ Josef 1937 dílovedoucí, Chirana, n. p., Nové Město na Moravě JAŠEK František 1921 školní inspektor Jihomoravský KNV Brno JEDLIČKA Stanislav 1930 ředitel Učňovské školy, Znojmo JELÍNEK Josef, pplk předseda FV KSČ VAAZ Vyškov JORDÁNEK Josef, Ing tajemník OV KSČ Vyškov JURÁK Jaroslav 1926 pracovník OV KSČ Znojmo JURČA František 1922 zástupce ředitele a vedoucí zpravodajského vysílání Čs. rozhlasu, Brno JURKA Vítězslav, JUDr prokurátor Okresní prokuratura, Znojmo KAČÍREK Jaroslav 1927 dělník, Svit, n. p., Gottwaldov KACHTÍK František, pplk., Ing odborný asistent VAAZ Vyškov KALÁB Miloň, Ing náměstek ředitele, Údržba obchodu, Brno KALENDA Miloš 1931 vedoucí oddělení odboru kultury, Jihomoravský KNV, Brno KALINA Jaroslav, Ing ředitel Nafta karotáž, Hodonín KAŇKOVSKÝ Josef 1940 politický pracovník, OV ČSM, Jihlava KAŇOUREK Bohumil 1928 redaktor deníku Rovnost, Brno, okres Gottwaldov KARAS Jan, Ing samostatný vývojový pracovník Západomoravských strojíren, Třebíč KARŠULÍN Josef, Dr ředitel Osvětového domu, Znojmo KASAL Jiří 1930 zástupce vedoucího ideologického oddělení KV KSČ Brno KASAL Karel, MUDr ředitel nemocnice, Znojmo KAVÍN Ludvík 1943 tajemník VŠV KSČ Brno KLESTIL Jiří 1929 vedoucí tajemník VŠV KSČ Brno KLIMOSZ Josef 1925 edoucí tajemník OV KSČ Uherské Hradiště KOČÍ František, Ing. arch Investprojekt, Brno KOHN Miroslav 1923 dělník TOS Hulín KOCHÁNKOVÁ Marie 1923 pracovnice OV KSČ, Jihlava KOKEŠ Antonín, Ing náčelník ČSD traťová distance, Znojmo - 4 -

5 KOPCZAY Marius, Ing hlavní inženýr UD Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou KORBIČKA Rudolf 1916 předseda Družstva VKUS, Brno KOVANDA Mikuláš JUDr náčelník školy SNB, Jihlava KOŽELOUHOVÁ Květa 1938 redaktorka deníku Rovnost, Brno KOŽUŠNÍČEK Alois 1910 účetní Dopravních staveb, Olomouc KROUPA Jar., JUDr náměstek okresního prokurátora, Okresní prokuratura, Třebíč KROUPA Ladislav 1930 pracovník OV KSČ ředitel VUML Blansko KRŠKA Antonín 1928 tajemník OV KSČ Břeclav KŘENEK Stanislav, Ing mechanizátor Státních statků, Hrušovany nad Jevišovkou KŘIVÁNEK Jiří 1927 technik, Silnice, n. p., Uherské Hradiště KŘÍŽ Ivan 1922 spisovatel svobodné povolání KŘÍŽ Karel, Doc., Ing., RSDr vedoucí katedry VÚT Brno KUBEŠ Vladimír, JUDr důchodce KUČERA František 1927 ekonomický náměstek ředitele Gumotex závody na výrobu gumových a plastikářských výrobků, řeclav KUČERA Josef, RSDr tajemník OV KSČ Hodonín KUNDERA Ludvík 1920 dramaturg činohry Státního divadla, Brno KUNEŠ Antonín 1912 předseda MěstNV Znojmo KUSALA Otakar 1923 vedoucí plánovacího odboru ONV Vyškov KYSELÁK Vladimír, Ing stavbyvedoucí Zemědělských staveb, Znojmo KYSILKA Václav, Dr náměstek krajského prokurátora, Krajská prokuratura, Brno KYSLINGER Oldřich, Ing ekonomický náměstek ředitele, Projekční a investorská kancelář, Gottwaldov KYSLINGEROVÁ Drahomíra 1925 zástupkyně ředitele SVVŠ Gottwaldov LAMPER Jan, Ing obchodní ředitel OŘ Čs. závody gumárenského průmyslu, Gottwaldov LÁNSKÝ Jan 1915 ředitel ZDŠ Slavkov, okres Vyškov LAPČÍKOVÁ Olga 1939 profesorka Střední ekonomické školy, Gottwaldov LATTA František, Dr profesor Střední ekonomické školy, Uherské Hradiště LEFLER Zdeněk 1925 ekonom JZD Hodějice, okres Vyškov LIPOVSKÝ Zdeněk, Ing agronom JZD Velké Opatovice, okres Blansko LIŠKA Karel 1933 referent investiční výstavby Slováckých strojíren, Uherské Hradiště LOUNEK Josef 1939 pracovník MěstV KSČ, Brno LUKAŘSKÝ Radomír, PhDr ředitel Okresní knihovny, Gottwaldov LUKÁŠEK Josef, RSDr vedoucí úseku politické informace OV KSČ, Hodonín LUKEŠ Václav, Ing předseda CZV KSČ 1. brněnské strojírny, Brno MAČKAL Alois 1930 tajemník OV KSČ, Prostějov MALÝ Oldřich, Ing vedoucí organizačního odboru UNITEX Obchodní organizace vlnařského průmyslu, Brno - 5 -

6 MALÝ Vladimír, MUDr náčelník vyšetřovacího odboru KS VB Brno MANOUŠEK Ladislav, RSDr tajemník KV KSČ Brno MARCOŇ Vladimír, Ing ekonomický náměstek ředitele Fatra, n. p., Napajedla MARČÁK Bohumil, PhDr., CSc šéfredaktor deníku Rovnost, Brno MARHOLT Josef 1925 ředitel okresního oddělení Českého statistického úřadu, Uherské Hradiště MARTÍNEK Zdeněk 1926 ředitel gymnázia Vyškov MASNÝ Miroslav 1919 podnikový ředitel Rudý říjen, n. p., Gottwaldov MÁŠA Václav 1914 ředitel Rudého práva, Brno MATAL Oldřich, Ing vedoucí technolog TOS, n. p. Kuřim MEDŘICKÝ Josef, mjr velitel Útvaru CO Bučovice MĚCHAČEK Zdeněk, Ing ekonomický náměstek ředitele Minerva, n. p., Blansko MELKES Stanislav 1917 ředitel Městské telekomunikační správy, Brno MENŠÍKOVÁ Jiřina 1929 redaktorka Čs. rozhlasu, Brno MICHÁLEK František 1925 pracovník Okresní vodohospodářské správy, Blansko MICHÁLEK Vojtěch, Ing vedoucí racionalizačního oddělení, Slovácké konzervárny, PŘ, Uherské Hradiště MINAŘÍK Miloslav 1933 krajský inspektor kultury KNV Brno MOTYČKA Josef 1915 vedoucí technickovýrobního oddělení VÚ 1. brněnské strojírny, Brno MOUČKA František 1931 pracovník KV KSČ Brno MRKOS Jaromír 1919 ředitel, ZDŠ Jedovnice, okres Blansko MUSIL Vladimír, pplk náčelník, Krajská vojenská ubytovací a stavební správa, Brno NAKLÁDAL Jaroslav 1925 zástupce náčelníka, MS VB Brno NAVRÁTIL Miroslav 1925 mistr, Minerva, n. p., Boskovice, okr. Blansko NEDBÁLEK Jan 1927 důstojník ČS LA, VÚ Hodonín NEKOVÁŘ Vladimír 1921 vedoucí oddělení plánovacího odboru, ONV Žďár nad Sázavou NEZVAL Radislav 1928 obměnář, Důl Olší, okres Žďár nad Sázavou NOVÁČEK Miloslav, PhDr profesor, gymnázium Strážnice, okres Hodonín NOVÁK František, JUDr předseda senátu Krajský soud Brno NOVÁK Jaromír, MUDr lékař KÚNZ, Brno NOVÁK Josef, PhMr referent Státní pojišťovny, Nové Město na Moravě NOVOTNÁ Marie 1923 tajemnice OV socialistické akademie, Brno venkov NOVOTNÁ Věra 1931 pracovnice MěstV KSČ Brno OPÁLKA Rudolf 1929 zástupce ředitele gymnázia, Prostějov OSINA Vladislav, prof., Ing vedoucí katedry VUT Brno OTEVŘEL Ladislav, Ing tajemník OV KSČ, Kroměříž PACAS Miroslav 1920 pracovník revizního oddělení finančního odboru ONV, Břeclav - 6 -

7 PALEČEK Richard 1936 redaktor Rozhlasu po drátě, Třebíč PÁNOVEC Jan 1915 ředitel Sátního statku Valtice, okres Břeclav PAPÍRNÍK Miloš, Dr ředitel Státní vědecké knihovny, Slavkov u Brna PAPÍRNÍKOVÁ Olga, PhDr krajská školní inspektorka KNV Brno PAŘÍZEK Jaromír 1932 uvolněný předseda ZV ROH, Motorpal, n. p., Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou PAVELKA Miroslav, Ing technik Závodů přesného strojírenství, Gottwaldov PAVLAČKA Josef 1913 učitel ZDŠ Nová Ves, okres Uherské Hradiště PAVLINEC Bohumil 1920 ředitel Čs. televize studio Brno PAZOUREK Václav 1917 předseda školské a kulturní komise NV města Brno PAZOUROVÁ Růžena, Ing učitelka katedry politické ekonomie Oblastní stranické školy, Brno PEŇAZ Petr, Ing ekonom, Spor, n. p., Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou PETRÁČEK Miroslav, Ing ředitel Chemoprojektu, Brno PETRŽELA Jiří, JUDr předseda VD DRUTĚVA, Brno PIECHOWICZ Svatopluk 1935 vedoucí odboru výstavby MěstNV, Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč PLUSKAL Oskar, Ing technik Geologického průzkumu uranového průmyslu, Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou POLÁKOVÁ Jiřina 1924 ředitelka mateřské školy, sídliště Prostějov POLANSKÁ Ludmila, JUDr odborná referentka odboru sociálního zabezpečení ONV, Žďár nad Sázavou POPELKA Luboš 1927 vedoucí zpravodajského vysílání Čs. televize, Brno POPLŠTEJN František, JUDr vedoucí sekretariátu ředitele, Služby města Znojmo POSELT Zdeněk 1933 inspektor kultury ONV Uherské Hradiště POSPÍŠIL Bohumil 1932 pracovník KV KSČ Brno POSPÍŠIL Bohumír 1933 ředitel Domu kultury města Brno POSPÍŠILOVÁ Jiřina 1922 ředitelka ZDŠ, Blažkova ulice, Brno POVOLNÝ František 1914 ředitel Krajského kulturního a osvětového střediska, Brno PROKOP Vladimír 1923 pracovník KV KSČ Brno PŘIKRYL Zdeněk 1932 vedoucí oddělení stranických informací KV KSČ, Brno PUCHAR Antonín 1931 pracovník OV KSČ, Kroměříž RAKVICA Ludvík 1922 příslušník SNB OO VB Břeclav RAMERT Jaroslav 1926 pracovník OV KSČ, Gottwaldov RAŠTICA Miroslav 1923 vedoucí střediska, Mototechna, n. p., Uherské Hradiště RATÚZSKÝ Severin 1913 bezpečnostní technik Slováckých konzerváren, Uherské Hradiště ROUBÍNEK Otakar 1934 dramaturg Divadla pracujících, Gottwaldov ROUŠAR Přemysl 1922 tajemník OV KSČ, Gottwaldov RUSŇÁK Ladislav 1938 předseda MěstV ČSM, Brno RŮŽIČKA Stanislav, pplk důstojník VAAZ Brno - 7 -

8 RÝC Ivo 1946 studující UJEP, Brno RYCHNOVSKÁ Ludmila 1927 ředitelka Domu pionýrů a mládeže, Prostějov ŘEZNÍČEK Jan 1932 instruktor zemědělského oddělení OV KSČ, Hodonín SALÁK Libor 1929 předseda CZV KSČ Západomoravských strojíren, Třebíč SEDLÁČEK František, Ing konstruktér, Žďas, n. p., Žďár nad Sázavou SEDLÁŘ Josef 1925 dělník Stavebních strojů, Prostějov SEKANINA Vojtěch, mjr důstojník ČSLA VÚ Bučovice, okres Vyškov SELIGA Ctibor, Ing vedoucí projektant, Stavoprojekt, Jihlava SELINGER Lubomír 1929 redaktor deníku Rovnost, Brno SELTNER Jaroslav 1927 ekonomický náměstek ředitele Čs. státní banky, Vyškov SCHIEBL Valentin 1932 vedoucí porady a studovny MěstV KSČ Brno SCHOPP Jan, Ing referent na investičním úseku Ředitelství vodních toků, Brno SLAVÍK Karel 1913 vedoucí tajemník OV KSČ, Blansko SLEZÁK Bohumil 1927 ředitel Izolačních závodů, Brno SLEZÁK Miloš 1918 ředitel TYLEX, továrny na výrobu krajek a tylu,n. p., Letovice, okres Blansko SNÁŠEL Antonín 1930 zámečník, Důl Olší, okres Žďár nad Sázavou SNÁŠEL František 1934 učitel katedry marxismuleninismu, škola MV Jihlava SOBOTA František 1929 pracovník OV KSČ, Prostějov SOKOL Emil, Dr vedoucí zpravodajského vysílání Čs. televize, studio Brno SOKOLOVÁ Radmila 1922 pracovnice KV KSČ, Brno SOLAŘ Josef, Doc vedoucí katedry sociologie UJEP, Brno SPÁČIL Tomáš 1923 předseda Okresního zemědělského sdružení, Vyškov ŚROT Jan 1928 pracovník KV KSČ Brno STANĚK Jaroslav 1931 vedoucí oddělení politického systému KV KSČ Brno STANĚK Zdeněk 1929 elektrikář, Cihelny, Hodonín STAŇKOVÁ Vratislava 1926 profesorka gymnázia, Vyškov STEIN Vladimír 1923 ředitel Parku kultury a oddechu, Brno STEJSKAL Zdeněk 1929 uvolněný předseda CZV KSČ Žďas, n. p., Žďár nad Sázavou STRAKA Josef 1929 vedoucí dispečerského oddělení Žďas, n. p., Žďár nad Sázavou STRAKERLE Rudolf 1937 dělník Železáren, Prostějov STRÝČEK Emil, Ing ředitel Strojněpočetní stanice, účelové zařízení Gottwaldov STUDNIČKA František, Ing ředitel Škrobáren, Brno SUŠANKA Václav, pplk zástupce velitele pro věci politické ŠTCO Bučovice, okres Vyškov SÝKORA Josef 1935 pracovník OV KSČ Uherské Hradiště ŠÁŇA Václav, Dr okresní prokurátor Okresní prokuraturatura Prostějov - 8 -

9 ŠČUDLA Vlastimil 1932 okresní prokurátor Okresní prokuraturavyškov ŠEBESTA Jaroslav 1932 tajemník OV KSČ, Jihlava ŠENEKL Oldřich 1919 vedoucí finančního odboru ONV Břeclav ŠENK Josef 1924 plánovač Stavebních strojů, Prostějov ŠEVELA Petr 1930 mistr ve slévárně, Závody přesného strojírenství, Gottwaldov ŠEVELOVÁ Marie 1930 uvolněná pracovnice CZV KSČ, Oděvní průmysl, n. p., Prostějov ŠIGUT Jiří 1929 zástupce šéfredaktora deníku Rovnost, Brno ŠILHAN Václav 1936 vedoucí redaktor Stráže lidu, OV KSČ, Prostějov ŠKOLL Jaroslav 1921 ředitel gymnázia, Břeclav ŠLIMAR Milan 1933 technický náměstek ředitele Státní výrobny automobilů, Rousínov ŠMACH Josef 1929 pracovník OV KSČ, Blansko ŠPERKA Jiří 1926 vedoucí tajemník OV KSČ, Gottwaldov ŠRÁMEK Stanislav 1934 důstojník ČSLA VÚ Hodonín ŠTANGLOVÁ Jaroslava 1940 profesorka gymnázia, Znojmo ŠŤASTNÝ František, Ing profesor SEŠ Znojmo ŠTROSS Zdeněk, pplk, 1924 vedoucí tajné vojenské výroby, PAL Magneton, Kroměříž ŠULER Zdislav 1923 dispečer UD Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou ŠUSTÁČEK Jan 1944 konstruktér Závodu na výrobu měřících přístrojů, n. p., Blansko ŠUŠÁK Josef, Ing obchodní náměstek ředitele Jihomoravské armaturky, Hodonín ŠVÁBENSKÝ Stanislav 1923 náměstek primátora NV města Brna ŠVEHLA Karel, JUDr náčelník odboru vyšetřování MS VB Brno ŠVYHNOS Pavel 1932 redaktor deníku Rovnost, Brno TEPLÍK Jan, JUDr ekonom Vinařských závodů, n. p., Mikulov, okres Břeclav TESAŘÍK Zdeněk 1930 instruktor OV KSČ, Vyškov TICHÝ Rudolf, Ing uvolněný předseda CZV KSČ, Oděvní průmysl, n. p., Prostějov TOMAI Josef, Ing ekonomický náměstek ředitele Jihomoravských energetických závodů, Brno TOMAŇA Jiří 1925 vedoucí plánovacího oddělení PŘ, Slovácké konzervárny, n. p., Uherské Hradiště TOMÁŠEK Rostislav 1931 operativní pracovník KS StB, Brno TOMEČEK Vladimír 1928 náměstek ředitele, Továrny na ohýbaný nábytek, n. p., Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž TOUFAR Vladimír 1930 tajemník OV KSČ, Žďár nad Sázavou TREFULKA Jan 1929 šéfredaktor časopisu Host do domu, Brno TRNEČKA Josef, JUDr předseda senátu Krajský soud Brno TRNĚNÝ Jaromír 1935 vedoucí finančního odboru ONV, Vyškov TRUHLÍKOVÁ EMERTOVÁ Jana 1920 herečka Divadla bří Mrštíků, Brno TUČKOVÁ Alena 1922 redaktorka Čs. rozhlasu, Brno - 9 -

10 TURKOVIČ Václav 1929 technik, Kovodělné družstvo DESTILA, výroba kotlů, chromování servis Brno TVRDÝ Jakub, JUDr vedoucí odbytu Kovopodniku, Břeclav TYPEČEK Antonín 1926 zástupce náčelníka 2. odboru S STB Brno UHER Vladimír 1922 náčelník štábu CO Brno UHERKA Jan 1942 tajemník OV ČSAK, Kroměříž UHLÍŘ Jaroslav, Ing., pplk náčelník katedry VAAZ Vyškov UHMAN Jan, Ing oborový geofyzik, Ústav užité geofyziky, Brno VACKE Vojtěch 1940 pracovník OV ČSM, Uherské Hradiště VACULÍK František 1923 ředitel Stavebních strojů, n. p., Brno VÁLEK Karel, Ing samostatný vývojový pracovník Elektrotechnických závodů, Brno VALS Josef 1921 skladník RETEX, zušlechťovny textilního materiálu, n. p., Vyškov VÁŇA Oldřich, Ing hlavní mechanik Čs. naftových dolů, Hodonín VAŇÁK Vladislav 1944 redaktor Stráže lidu, OV KSČ, Prostějov VANĚK Vladimír, Ing náměstek předsedy Okresní komise lidové kontroly, Uherské Hradiště VAŠÍČEK Antonín, Dr krajský prokurátor Krajská prokuratura Brno VAŠÍČEK Pavel, Ing ředitel závodu Státní výroby autodílů, n. p., Rousínov VAŠIČKA Jaroslav, Ing předseda CZV ČSM MEZ Broumov, okres Gottwaldov VEČEŘOVÁ Irena 1924 redaktorka Čs. rozhlasu, Brno VEJPUSTEK Bohumil 1933 redaktor okresních novin Nový život, Břeclav VESELÝ Jaroslav 1929 tajemník MěstV KSČ Brno VESELÝ Jaroslav, Ing konstruktér ŽĎAS, n. p., Žďár nad Sázavou VESELÝ Ludvík 1917 odborný referent Městské správy státních financí, Brno VILÍMEK Zdeněk 1930 náčelník oddělení VB OO VB, Žďár nad Sázavou VINICKÝ Květoslav 1923 uvolněný tajemník ZV ROH, Závody přesného strojírenství, n. p., Gottwaldov VOJÁČEK Bohumil 1930 skupinář Elektrotechnických závodů Julia Fučíka, Brno VOJÁČEK Bořivoj 1935 směnový mistr Státního statku Dyjákovice, okres Znojmo VONDRÁČEK Jiří, JUDr redaktor a komentátor Čs. televize, studio Brno VYDRA Rudolf, mjr důstojník OVS Třebíč VYPLAŠIL František 1928 profesor gymnázia, Žďár nad Sázavou VYSLOUŽIL Miloš, Ing vedoucí politickoorganizačního oddělení OV KSČ, Prostějov WALTER Karel, Ing vedoucí odboru ONV Prostějov ZAORAL Jiří 1929 tajemník OV KSČ Prostějov ZEMAN Miloslav 1933 redaktor časopisu Jiskra, Třebíč ZÍDEK Miloš 1938 krajský inspektor kultury KNV Brno ZIEGLER Milan 1938 předseda ZV ROH UD, n. p., Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

11 ZÍTKO Jan, Ing ředitel VÚ chemických zařízení, Brno ZRZAVÝ Jan 1926 vedoucí vývojové konstrukce Jihlavan, n. p. Jihlava ZUMR Ladislav, pplk náčelník PO KVS Brno ZUZANÍK Stanislav 1923 tajemník OV KSČ Prostějov ŽIŽLAVSKÝ Alois 1926 pracovník MS VB Brno

12 Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice v armádě, bezpečnosti, soudech a prokuraturách ALTMAN Miloš 1939 strojní zámečník, Letecké opravny, Kbely AMBROŽ Jiří JUDr prokurátor Generální prokuratury ČSSR BABINEC Aleš 1943 technik Leteckých opraven, Kbely BAJZÍK Štefan 1939 inženýr VÚ Žatec, okres Louny BALADA Ivan 1936 režisér studia Čs. armádního filmu, Praha BARDAS Josef 1934 důstojník inženýrské skupiny VÚ Poruba Ostrava BARTOŠEK Iren 1928 zástupce pro věci politické, vedoucí čs. expertů v Káhiře BATELKA Jiří, promovaný právník 1930 starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR BAUMAN Vladimír, Ing zástupce velitele oddílu pro technické věci, VÚ Brno BAYER Karel, JUDr prokurátor revizního odboru Generální prokuratury ČSSR BAYER Rostislav, kpt starší referent ministerstva vnitra ČSR BEČVAŘÍK František 1927 velitel dopravní roty VÚL Praha BEJČEK Eduard 1930 zástupce náčelníka ideologického oddělení HPS ČSLA BĚLÁK Ervín 1924 samostatný redaktor časopisu Obrana lidu BENČÍK Antonín 1926 samostatný vědecký pracovník Vojenského historického ústavu, Praha BENDA Bedřich 1928 náčelník studia Čs. armádního filmu, Praha BENEŠ Alois 1932 starší referent ministerstva vnitra ČSSR BENEŠ Rudolf 1918 vedoucí tajemník HV KSČ MěVS Praha BENEŠOVÁ Irena, MUDr lékařka ministerstva vnitra ČSR BENO Stanislav 1928 náčelník učební skupiny společenských nauk AU, Nitra BERAN Jaroslav 1928 zástupce náčelníka oddělení MNO Praha BERÁNEK Adolf 1931 náčelník VKR svazku VÚ Žatec, okres Louny BERÁNEK František 1924 náčelník učební skupiny společenských nauk, ŠVST Žilina BERÁNEK Jan 1924 vedoucí redaktor časopisu Historie a vojenství, Vojenský historický ústav, Praha BERÁNEK Miroslav 1929 náčelník skupiny MNO, Praha BEZDĚK Ladislav 1928 náčelník skupiny svazu, Praha BEZECNÝ Zdeněk, JUDr předseda vojenského kolegia Nejvyšší soud Praha BICEK Václav 1927 styčný důstojník VÚ 7517 Pardubice BÍLEK Jaromír, JUDr samostatný pracovník HS StB federálního ministerstva vnitra BÍLEK Soběslav 1927 náčelník oddělení MNO Praha BÍLÝ Eduard 1928 starší tlumočník instruktor anglického jazyka, tlumočnický obor ZF VAAZ Brno

13 BIŠKO Vlastimil, Ing náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR BLÁHA Ivan 1939 odborný asistent katedry politické ekonomie VAAZ Brno BLÁHA Josef, Ing áčelník oddělení vojenských disciplín katedry organizace vojenského zdravotnictví, Praha BLAHUT Jiří 1924 náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR BLAŽEK Bohuslav 1942 dramaturg Čs. armádního filmu, Praha BLAŽÍK Lubomír 1929 starší referent ministerstva vnitra ČSSR BOČEK Otomar, JUDr předseda Nejvyšší soud Praha BÖHM Miroslav, Ing náčelník správy ministerstva vnitra ČSSR BORSKÝ Jaroslav 1926 náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR BORTEL Jaroslav, ppr starší referent hospodářské správy ministerstva vnitra ČSR BOUCHAL Jiří 1934 zástupce velitele pro věci politické školní roty, VÚ Sokolov BOUŠE Jan 1926 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR BRAVENEC Milan 1931 zástupce šéfredaktora časopisu Stráž vlasti BRAVENÝ Jaroslav 1927 důstojník vědecký pracovník VPA KG Praha BREIER Štefan, Dr vedoucí legislativy ministerstva spravedlnosti SSR, Bratislava BREJŠKA Oldřich 1921 odborný asistent katedry všeobecné taktiky VAAZ Brno BRESLER František 1923 náčelník skupiny MNO Praha BROŽ Jaroslav, JUDr zástupce náčelníka Správy pasů a víz ministerstva vnitra ČSSR BRUS Jiří 1927 zástupce náčelníka oddělení MNO Praha BŘÍZA František, Ing náčelník skupiny MNO Praha BUBNÍK František 1929 zástupce náčelníka OVS Karlovy Vary BUDIL Václav, pplk starší referent HS ministerstva vnitra ČSR BUMBÁLEK Jaroslav 1930 starší důstojník svazu VÚ Praha BURDA Oldřich 1924 náčelník složky MNO Praha BUTTKO Vladimír 1934 pracovník velitelství útvaru VÚ Bratislava BYSTRÝ František, MUDr lékař ministerstva vnitra ČSR CÍCHA Zbyněk, MUDr náčelník ošetřovny VÚ Cheb CIKLAMINI Viliam 1932 starší referent ministerstva vnitra ČSSR CUPAL Zdeněk 1927 odborný asistent Geodézie a kartografie, Brno CVRČEK František 1930 starší referent ministerstva vnitra ČSSR CVRČEK Jaromír 1930 náčelník katedry vojenské sociologie VPA KG Praha CYGÁNEK František, mjr odborný asistent marxistické filozofie VAAZ Brno ČÁP Vladimír 1930 starší referent ministerstva vnitra ČSSR ČECH Miloslav 1929 náčelník správy ministerstva vnitra ČSSR ČECH Miloslav 1935 starší důstojník štábu vojenského útvaru VAAZ Brno

14 ČECHURA Jiří, MUDr lékař ministerstva vnitra ČSR ČEJKA Josef, promovaný filozof 1925 starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR ČEKAL Jan 1932 důstojník pro radiotechnický průzkum VÚ Přerov ČERMÁK Josef 1930 náčelník oddělení svazku VÚ České Budějovice ČERNACHIVSKÝ Fedor 1914 předseda ZV ROH Vojenské stavby, Praha ČERNÍK Miloslav 1926 zástupce náčelníka správy MNO Praha ČERNOCH Milan, Ing náčelník oddělení KVS Ostrava ČERNÝ Vojtěch, mjr starší důstojník propagandista politického oddělení svazu PS útvaru Planá ČERNÝ Vratislav, plk velitel Vojenského gymnázia J. Žižky, Opava ČERNÝ Zdeněk 1923 technik Leteckých opraven, Kbely ČERNÝ Zdeněk 1929 starší důstojník svazu VÚ Praha ČEŘOVSKÝ Miloš, JUDr generální prokurátor Generální prokuratury ČSSR Praha ČEŘOVSKÝ Stanislav 1923 ekonomický náměstek ředitele Studia Čs. armádního filmu Praha ČEŘOVSKÝ Zbyněk 1931 zástupce náčelníka operačního oddělení svazu VÚ Pardubice DAŠKO Jozef 1926 náčelník odboru HS STB, Bratislava DEJL Rudolf 1935 starší důstojník MNO Praha DERKA Ladislav 1931 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR DIAS Drahomír 1933 starší referent ministerstva vnitra ČSSR DLOUHÝ Jiří, mjr starší referent hospodářské správy ministerstva vnitra ČSR DOBEŠ František 1925 zástupce šéfredaktora časopisu Lidová armáda DOBIÁŠ František 1926 zástupce náčelníka pro ideologickou a kulturní práci HPS ČSLA Praha DOČEKAL Vladimír 1928 starší referent ministerstva vnitra ČSSR DOČKAL Rudolf 1928 náčelník OTK VÚ Nový Jičín DOLEŽAL Josef 1942 referent ministerstva vnitra ČSSR DOLEŽEL Josef 1931 náčelník skupiny MNO Praha DOLEŽEL Otakar 1928 starší důstojník MNO Praha DOSTÁL František 1909 náčelník katedry obrábění a řízení organizace práce, VAAZ Brno DOUBEK Stanislav 1924 starší referent ministerstva vnitra ČSSR DRÁBEČEK Oldřich 1927 starší referent ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR DRÁBEK Drahomír 1928 docent katedry řízení a velení VPA KG Praha DRBAL Ctibor, MUDr zástupce náčelníka správy MNO Praha DRTÍLEK Radim 1924 zástupce náčelníka týlu svazu VÚ Hradec Králové DŘÍNKOVÁ Olga 1932 referentka ministerstva vnitra ČSSR DUBSKÝ František 1929 samostatný odborný referent ministerstva vnitra ČSR DUBSKÝ Jaroslav 1922 velitel jednotky VÚ Znojmo

15 DUDA Miroslav 1914 starší referent, specialista ministerstva vnitra ČSSR DUFEK Jiří 1932 zástupce velitele pluku VÚ Prostějov DUFEK Miroslav 1920 technik II. stupně ministerstva vnitra ČSSR DUPAL Miroslav, plk., Ing náčelník skupiny katedry vševojskové taktiky 1F VAAZ Brno DUŠÁNEK Zdeněk 1921 náčelník samostatného oddělení MNO Praha DUŠEK Jaroslav 1929 technik Leteckých opraven, Kbely DUŠEK Zdeněk 1925 mistr Opravárenského podniku, Praha DVORSKÝ Jaroslav 1930 náčelník VOZ Horka, okres Olomouc DVOŘÁK Vladimír 1923 spojovací náčelník VÚ Cheb FARSKÝ František 1928 náčelník Strojně početní stanice, Nový Jičín FELLER Imrich 1928 propagandista útvaru VÚ Týnec nad Sázavou FÍGR Jaroslav 1926 zástupce náčelníka oddělení ministerstva vnitra ČSSR FIRYTOVÁ Věra 1927 starší referentka ministerstva vnitra ČSSR FIŠER Jaroslav, mjr náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSR FIŠER Nikolaj 1925 uvolněný pracovník pro ideologickou práci CÚV KSČ ministerstva vnitra ČSSR FOREJT Josef 1928 starší důstojník letovod svazu LVÚ Hradec Králové FORMÁNEK Zdeněk 1928 starší referent ministerstva vnitra ČSSR FORSTINGER Rudolf 1930 starší tlumočník instruktor z anglického jazyka VAAZ Brno FRANĚK Jan, JUDr první náměstek generálního prokurátora Generální prokuratury ČSSR Praha FRINTA Jan 1921 náčelník výstrojní služby svazu PVOS Praha FRÝBERT Jaroslav 1921 náčelník PS ZVO FRYŠ Václav, mjr starší referent ministerstva vnitra ČSR FUČÍK Jaroslav 1921 náčelník Obvodní vojenské správy, Praha 6 FUCHS Jan 1924 starší referent ministerstva vnitra ČSSR GABLAS Oldřich 1929 vedoucí starší důstojník MNO Praha GÁLIK Miloslav, JUDr vedoucí prokurátor Hlavní vojenské prokuratury, Praha GARDAVSKÝ Vítězslav 1923 zástupce náčelníka katedry marxistické filozofie VAAZ Brno GAŠPARIKOVÁ Miloslava 1930 vedoucí kádrová pracovnice Hlavního inspektorátu požární ochrany ministerstva vnitra ČSR GOBY Václav 1922 zásobovač Stavební výroby ministerstva vnitra ČSR GONĚC Antinín 1923 náčelník katedry marxistické filozofie VAAZ, Brno GOSMAN Svatoslav 1927 starší důstojník samostatný vědecký pracovník VPA KG Praha GRIGERICH Bohumil 1919 náčelník KSVD Olomouc GROSPIČ Václav, mjr politický pracovník ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR GRULICH Ondřej 1928 starší učitel ML VÚ Valašské Meziříčí, okres Vsetín GRÜNGHAL Jan 1923 starší odpovědný redaktor vojenskopolitické redakce nakladatelství Naše vojsko

16 HABARTA Alois, MUDr náčelník zdravotní služby svazku VÚ Cheb HÁJEK Emil 1925 zástupce velitele svazu pro bojovou přípravu VÚ Hradec Králové HALAŠKA František 1928 odborný asistent Katedry sociologie VAAZ Brno HALFAR Jaroslav 1926 vedoucí starší důstojník MNO Praha HAMBERGER Zdeněk 1930 inženýr pro sdělovací a radiolokační techniku VÚ České Budějovice HAMERNÍK Jaroslav 1926 důstojník letovod svazu LVÚ Brno HANUS Petr 1944 inženýr stavební technik IS ZVO Praha HAŠEK Jaromír 1927 odpovědný redaktor vojensko odborné redakce nakladatelství Naše vojsko HAUBERT Jaroslav 1933 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HAUNER Zdeněk, JUDr náčelník Vojenské obvodní prokuratury, Litoměřice HAVELKA Oldřich 1928 odpovědný redaktor vojenské politické redakce nakladatelství Naše vojsko HAVLÍČEK Miroslav, PhDr zástupce náčelníka katedry výstavby strany a stranické práce VPA KG Praha HEJDA Jiří 1925 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HEJDA Václav 1926 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HEJHAL Vratislav, npor náčelník oddělení KS SNB Praha HELEBRANT Rudolf 1928 pracovník oddělení speciální propagandy HPS ČSLA Praha HELÍSEK Vladimír, JUDr zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR HERČÍK Antonín 1920 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HLADÍK Luděk 1925 starší důstojník MNO Praha HLADÍK Vladimír, Ing náčelník OVS Děčín HLAVÁČEK Vítězslav RSDr náčelník správy ministerstva vnitra ČSSR HLÁVKA Vladimír, Ing zástupce náčelníka štábu brigády, Týnec nad Sázavou Benešov HLAVSA Radomír 1929 metodik letištního klubu LVÚ Olomouc HLOUŠEK Jaroslav, promovaný právník 1921 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HNILIČKA Miloslav 1922 náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR HODIC Josef, PhDr náčelník vědeckého oddělení, tajemník vědecké rady VPA KG Praha HODOUŠEK Václav 1924 vedoucí starší důstojník MNO Praha HOFEROVÁ Milena, JUDr soudkyně Nejvyšší soud ČSSR Praha HOFMAN Rudolf 1927 zástupce velitele, prorektor pro výuku společenských věd VPA KG Praha HOHL Josef 1924 starší důstojník svazu velitelství PS Praha HOCHSTEIGER Tibor 1927 náčelník vojenského historického ústavu, Praha HOLAN Jan 1926 náčelník štábu svazku VÚ Bratislava HOLAN Přemysl 1931 zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR HOLÁNEK Václav, mjr vedoucí redaktor časopisu Bezpečnost HV VB Praha HOLOMEK Karel, mjr., Ing odborný asistent katedry tanků a automobilů VAAZ Brno

17 HOLUB Milan 1941 samostatný redaktor časopisu Lidová armáda, Bratislava HOMOLÁČ Miroslav, RSDr pracovník ministerstva vnitra ČSSR HORÁK Ladislav 1925 zástupce náčelníka katedry dělostřelectva VAAZ Brno HORÁK Vladimír 1925 režisér Studia ČAF, Praha HORKÝ Jaroslav 1929 velitel útvaru VÚ Varnsdorf, okres Děčín HORSKÝ Jiří, pplk náčelník oddělení Správy spojení ministerstva vnitra ČSR HORSKÝ Josef, Ing náčelník oddělení KVS České Budějovice HORYNA Vladimír 1928 náčelník oddělení Výzkumného ústavu 401 HOŠEK Jiří, RSDr náčelník sekretariátu ministra vnitra ČSSR HOŠEK Milan 1924 studijní pracovník ministerstva vnitra ČSSR HOVORKA Jaroslav, Ing samostatný vědecký pracovník VZS 040 HRADECKÝ Zdeněk 1928 náčelník katedry teorie řízení VAAZ Brno HRÁDEK Petr 1937 technik ministerstva vnitra ČSSR HRADIL Jiří 1926 náčelník skupiny MNO Praha HRADIL Vlastimil 1924 starší důstojník svazu VÚ Praha HRAZDÍLEK Ivan, JUDr referent VKR VÚ Brno HRBEK Vladimír 1923 starší důstojník MNO Praha HRDLIČKA František 1927 samostatný odborný referent dramaturg ÚDA, Praha HRNČÍŘ Miroslav, pplk starší důstojník mobilizačního oddělení KVS Brno HROMÁDKA Oldřich 1923 starší referent ŠT CO ČSSR HRONÍK František 1928 starší tlumočník instruktor anglického jazyka, tlumočnický odbor VAAZ Brno HRUBÝ Josef, plk., JUDr hlavní velitel HV VB Praha HUBÁLEK Václav, Ing náčelník skupiny MNO Praha HUBINGER Václav 1923 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HUDEC Ján, Dr vedoucí personálního oddělení ministerstva spravedlnosti SR Bratislava HUDECKÝ Jaroslav, pplk náčelník odboru HV VB Praha HULÍK František 1922 zástupce náčelníka pro ekonomické věci ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR HUNČA Svatopluk 1928 náčelník skupiny MNO Praha HUSÁK Robert 1931 starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR HYKEL Karel, PhDr vedoucí starší důstojník MNO Praha HYNDRÁK Václav 1922 zástupce náčelníka pro vědeckou činnost, Vojenský historický ústav, Praha HÝSEK Jaroslav 1929 odborný asistent ženijní katedry VAAZ Brno CHALUPA František 1932 pracovník ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR CHALUPA Jan, pplk náčelník správy kriminální služby, zástupce hlavního velitele HV VB Praha CHARVÁT Jaroslav 1927 politický pracovník jednotky VÚ Znojmo

18 CHLUP Miloš 1926 starší důstojník MNO Praha CHROBÁK Lubomír, Ing velitel útvaru VÚ Lipník nad Bečvou, okres Přerov CHROBOK Miloslav 1933 zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR CHVÁTIL Jaroslav, Ing náčelník výroby hlavní inženýr OZ Olomouc CHYLÍK Vladimír 1923 starší referent ministerstva vnitra ČSSR CHYTIL Karel 1930 dramaturg člen umělecké rady Studia ČAF, Praha ILLÍK Drahomír 1929 zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR ITALY Ján 1920 starší učitel učební skupiny společenských nauk SU Nové Město nad Váhom JAČKO Karel 1930 uvolněný předseda ZO KSČ PSO Hradec Králové JACHAN Josef 1934 náčelník štábu útvaru VÚ Příbor, okres Nový Jičín JANATA Ladislav 1931 starší důstojník kulturní osvětové práce, politické oddělení svazku, Planá-Tachov JANČÁR Alois 1920 zástupce náčelníka Okresní vojenské správy, Bruntál JANDÍK Milan 1928 náčelník oddělení administrace Magnet JANEŠ Jiří 1933 náčelník Ústředního domu armády, Praha JANÍK Ján, JUDr náčelník právního odboru ministerstva vnitra SSR, Bratislava JANOTA Jaroslav, Ing technik ministerstva vnitra ČSSR JANOUCH Ladislav (dříve Tošnar) 1934 důstojník štábu VÚ Hradec Králové JANOUŠEK František, MUDr hlavní lékař brigády Prahy JÁNSKÝ Pavel 1930 náčelník inženýrskotechnické služby svazu VÚ Žatec, okres Louny JÁNSKÝ Vojtěch 1931 velitel jednotky VÚ Valtice, okres Břeclav JAROŠ Karel, Dr vědecký pracovník vědeckovýzkumné pracoviště VPA KG Praha JELÍNEK Václav 1932 náčelník oddělení vojenské publicistiky redakce časopisu Československý voják JENIŠ František 1926 náčelník skupiny MNO Praha JERGE Imrich 1921 velitel pluku VÚ Prešov JIROUT Bohumil, JUDr vedoucí odboru oddělení státních volených orgánů ÚV KSČ, Praha JÍŠA Josef, o. p občanský pracovník Mechanizačního závodu, Praha JODAS Zdeněk 1925 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR JUDL Jan 1927 důstojník operačního oddělení VÚ Plzeň JURÁNKOVÁ Vladimíra 1925 odborná asistentka anglického jazyka katedry cizích jazyků VAAZ Brno JUŘENA Josef, pplk náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR KABRNA Zdeněk 1929 vedoucí starší důstojník MNO Praha KADIDLO Drahomír 1930 skladník Skladu leteckých technických materiálů KAKOS Vilibald 1935 náčelník oddělení Hydrometeorologického ústavu, Praha KALINA Josef 1925 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR KALISTA Karel 1926 odborný asistent katedry týlu VAAZ Brno

19 KALLA Jaroslav 1924 zástupce náčelníka oddělení Výzkumného ústavu 401 KÁLNÝ Bedřich 1924 letecký dispečer LVÚ Brno KALOŠ Ludvík 1927 vedoucí skupiny PO ŠT CO ČSSR KARÁSEK František 1923 náčelník učební skupiny AU Nitra KARÁSEK Zdeněk 1928 náčelník štábu útvaru VÚ Ostrava Poruba KAREŠ Stanislav, Ing náčelník operačního oddělení zástupce náčelníka štábu VÚ Praha KARLÍK Zdeněk 1930 starší důstojník svazu VÚ Praha KASAL Josef, pplk., PhDr náčelník vědeckého pracoviště malých jednotek 1F VAAZ Vyškov KASL Karel 1930 náčelník politického oddělení svazku Bechyně, okres Tábor KAŠPAR Vlado 1923 šéfredaktor časopisu Signál KAŠPAR Zdeněk 1924 ředitel podniku Nakladatelství Naše vojsko KAŠPAŘÍK Zdeněk, kpt starší referent právník ministerstva vnitra ČSSR KAŠPÍREK Václav 1927 náčelník skupiny MNO Praha KAZBAL Jaroslav 1929 starší referent ministerstva vnitra ČSSR KEJLA Bohumil 1934 důstojník pro plánování výcviku VLU Košice KELLNER Ludvík 1920 starší důstojník vědecko výzkumného pracoviště VPA KG Praha KEPKA Miroslav 1924 zástupce náčelníka Výzkumného ústavu 401 KERLICKÝ Oldřich 1922 vedoucí oddělení vydavatelství časopisu MAGNET, Praha KLEČKA Miloš 1927 starší důstojník MNO Praha KLÍMA Jaroslav, MUDr lékař internista ministerstva vnitra ČSR KLIMŠA Leo 1922 starší referent ministerstva vnitra ČSSR KLÍPA Bohumír 1929 vědecký pracovník Vojenského historického ústavu, Praha KLUSÁČEK Jan, mjr starší důstojník MNO Praha KOBES Josef 1921 náčelník kádrového odboru ministerstva vnitra ČSSR KOBLIHA Václav 1924 důstojník vědecký pracovník vědeckovýzkumného pracoviště VPA KG Praha KOCIÁN Jaroslav 1930 velitel oddílu VÚ Hranice na Moravě, okres Přerov KOCOUREK Miroslav, pplk., Ing starší důstojník vědeckého pracoviště malých jednotek VAAZ Vyškov KOCOUREK Přemysl 1925 vojenský přidělenec zastupitelského úřadu ČSSR v Římě KOČÍ Jaroslav MUDr lékař útvaru VÚ Kaplice, okres Český Krumlov KOČIŠ Ivan 1939 inženýr-technik Leteckých a proudových motorů, Praha Malešice KOHOUTKOVÁ Danuška 1929 technik II. stupně ministerstva vnitra ČSSR, KOKEŠ Jan 1934 instruktor kulturně výchovné činnosti útvaru VÚ Brno venkov KOKEŠ Miroslav 1929 starší referent ministerstva vnitra ČSSR KOLÁŘ Drahomír 1925 starší učitel vojenské střední odborné školy, AU Nitra KOLESÁR Ján 1931 důstojník VÚ Trenčín

20 KOLIÁŠOVÁ Jaroslava, JUDr vedoucí personálního oddělení ministerstva spravedlnosti ČSR, Praha KOLODIČ Ján 1941 starší referent právník ministerstva vnitra SSR, Bratislava KOMOŇ Jaroslav, PhDr., náčelník? ědecký pracovník Vědeckého výzkumného pracoviště VPA KG, Praha KONDRYS Lubomír 1921 starší důstojník MNO, Praha KONECKÝ Karel 1930 politický pracovník svazku VÚ Znojmo KONEČNÝ Jan 1929 odborný asistent tělesné výchovy VAAZ, Brno KONVALINKA Jaroslav, npor starší referent ministerstva vnitra ČSR KOSTÍNEK Josef 1931 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR KOŠAN Vladimír, pplk velitel útvaru VÚ Holešov KOTLÁŘ Jiří, JUDr vedoucí odboru vyšetřování Generální prokuratury ČSSR, Praha KOTLAS Jaroslav 1928 náčelník skupiny Výzkumného ústavu 401 KOTRČ Jan, RSDr starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR KOUDELKA František 1929 pracovník analytické skupiny MV ČSR Praha KOUŘIL Bohumil 1936 náměstek náčelníka závodu OZ 035 Mostkovice, okres Prostějov KOUŘIL Jiří 1931 starší instruktor agitace a propagace PO KVS, Ústí nad Labem KOUTNÝ Vladimír, MUDr starší důstojník svazu, Praha KOVAŘÍK Jiří 1922 zástupce náčelníka katedry základů marxismu leninismu, VLU, Košice KOZÁK Antonín 1926 technik útvaru, VÚ Dašice KOZÁK František 1935 velitel jednotky, VÚ Znojmo KRÁL Jiří 1939 technik inženýr Vývojového střediska, Praha KRÁL Václav 1937 starší referent HS ŠtB Bratislava KRÁL Vlastimil 1926 náčelník katedry kulturní politiky VPA KG, Praha KRÁTKÝ Josef 1924 zástupce náčelníka oddělení velitelského svazku, Planá KRATOCHVÍL Drahoslav 1926 vedoucí starší důstojník ministerstva národní obrany, Praha KRATOCHVÍL Egon 1933 zástupce náčelníka oddělení VZÚ 401 KRATOCHVÍL Jiří 1933 vedoucí starší důstojník ministerstva národní obrany, Praha KRATOCHVÍL Zdeněk, JUDr náměstek ministra spravedlnosti ČSR KREJČA Miloslav 1924 inspektor vzdušné střelby, Bechyně Tábor KREJČÍ Antonín 1930 velitel roty, posádka Olomouc KREJČÍK Stanislav 1913 vedoucí starší důstojník ministerstva národní obrany, Praha KRIŠTOF Miroslav, MUDr., CSc náčelník oddělení Zdravotnického ústavu ministerstva vnitra ČSR KROH Lubomír, Ing náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR KROPÁČEK Václav 1927 referent ŠT CO ČSSR KROTIL Evžen 1929 starší důstojník svazu, Praha KROUPA Karel 1923 velitel svazku, VÚ Mladá Boleslav

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch.

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Liberec 1 SK Adamcová Eva Praha 10 MA Adamcová Jiřina ak.mal. Praha 4 - Bráník MA Adamcová

Více

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Hlavní správa Státní bezpečnosti a její nejdůležitější operativní součást 1 Správa kontrarozvědky

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika 2002 Adámková Lenka,

Více

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email

Jihočeský kraj Firma Jméno Psč Město Ulice Telefon Mobil Činnost email Thermona spol. s r.o. Stará osada 258 Zastávka u Brna 664 84 Rozdělení na kraje: Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Jihomoravský Vysočina Královehradecký Moravskoslezský

Více

SECURITAS IMPERII 11

SECURITAS IMPERII 11 SECURITAS IMPERII 11 Oprava Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tímto omlouvá p. Jaroslavu Melkusovi, který byl v publikaci ÚDV Československá justice v letech 1948 1953 v dokumentech,

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Manitou Železné hory České spořitelny

Manitou Železné hory České spořitelny Místo konání: Chrudim Datum konání: 25/08/2012 60 km Manitou Železné hory České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 1./MEL 1 BOUDNÝ Pavel 1982 CZE Česká spořitelna - Specialized 01:16:11 MTB team

Více

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru

Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis příspěvků publikovaných ve Vojenském topografickém obzoru a Vojenském geografickém obzoru Soupis je řazen chronologicky od prvního do posledního ročníku, v rámci ročníku pak dle čísel periodika.

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den

jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den jmeno/ulice/psc/mesto/stat/kat. číslo Ábelovská Drtinová Lucie Sportovní 674 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika 291 Ackermann Steffen Bei den Muehlwiesen 20 931 49 Nittenau Německo 1657 Adam Robert,

Více

Výsledky zimní VH 30 2010 kategorie: mladší muži

Výsledky zimní VH 30 2010 kategorie: mladší muži kategorie: mladší muži Pozice start. číslo Jméno Podnik čas 1 111 Kubíček Petr Hertin Ostrava 1:47:10 2 140 Fryč Tomáš ČHMÚ Praha 1:59:30 3 138 Bercha Šimon ČHMÚ Praha 2:00:30 4 17 Naiser Tomáš Povodí

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu

Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Tel. spojení : ústředna +420 386 720 111, ostatní +420 386 720+linka,

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA..

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Abrahamová Simona Slunná 299 261 01 Příbram 5 Česká republika 503 Absolonová Michaela, MgA.. 338 13 Zvíkovec 71 Česká republika 2242 Adam Miroslav K.Marxe 1685 431

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

M,Ž Pú Ps Ivan Kiefer, Dolní Loučky 189, tel: 604 511 676 2.3.2013 JC Miletín Šmodrch MH uzle Plamen Bedřich Hak 603 495 188

M,Ž Pú Ps Ivan Kiefer, Dolní Loučky 189, tel: 604 511 676 2.3.2013 JC Miletín Šmodrch MH uzle Plamen Bedřich Hak 603 495 188 5.1.2013 TP Osek Memoriál Nelsonské katastrofy MH + D ZPV VL Šedý Václav 723 122 200 1.2.2013 ZL Napajedla Velké okrskové uzlování MH VL. Alena Škopíková, 737 508 806 2.2.2013 JC Dřevěnice Zimní soutěž

Více

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát

TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát VÍME, KAM JDEME TOP 09 má kompletní kandidáty pro Senát TOP 09 SPOLEČNĚ S HNUTÍM STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ NABÍDNE VOLIČŮM 22 KANDIDÁTŮ DO SENÁTU. V DALŠÍCH PĚTI OBVODECH STRANY PODPOŘÍ KANDIDÁTY ODS. KOMPLETNÍ

Více

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví,

Milotický hospodář Nakladatelství odborné zemědělské literatury a beletrie při stejnojmenném časopisu v Miloticích nad Bečvou; knihkupectví, Příloha č. 1 Významné osobnosti Josef Heřman Agapit Gallaš K významným rodákům Hranic patří Josef Heřman Agapit Gallaš - buditel, lékař, spisovatel, malíř, který ve svém rodném domě zřídil nemocnici, vyučoval

Více

Způsob studia: Nižší lesnický ústav Adresa

Způsob studia: Nižší lesnický ústav Adresa Ročník: 1897 Artzler Richard Bařina Hubert Erban Alois Göbl Erich Hrodegh August Kaspar Alfred Körber Arnold Kuchinka Carl Matschkal Johann Nykendaj Rudolf Poisel Richard Pollach Josef Rabatsch Richard

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517

Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517 Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517 Čermák Jaroslav 66 8.10.2017 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

Žandov se nachází na pravém břehu řeky Ploučnice, při ústí Vrbového potoka do této

Žandov se nachází na pravém břehu řeky Ploučnice, při ústí Vrbového potoka do této I Žandov se nachází na pravém břehu řeky Ploučnice, při ústí Vrbového potoka do této řeky, v nadmořské výšce cca 256 metrů, při hranici okresů Česká Lípa a Děčín. Po druhé světové válce došlo jako ve většině

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Jmeno Adresa Stat Smetanova 184 Bu?ovice - Nevyplněno - Božena Lidralová - Nevyplněno - Hedvika Rindová - Nevyplněno - Jitka Ruži?kova - Nevyplněno - Vítek Sv?telský - Nevyplněno - Petra Jonášová?Eho?ov

Více