Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ"

Transkript

1 Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice jihomoravským krajským výborem KSČ ANTOŠ Miloš 1939 tajemník MěstV, Čs. socialistické akademie, Brno BAŠNÝ Vojtěch 1916 učitel Učňovské školy stavební, Prostějov BÉBAR Jan 1928 technický úředník Silniční správy, Přízřenice BÉBAR Radko 1923 řidič Okresní správy silnic, Vyškov BEDNAŘÍK František, Ing technik Oborového plynárenského podniku, Bratislava SND Gbely BEDNAŘÍK Ladislav 1924 ředitel Muzea dělnického hnutí, Brno BĚLKA František 1928 profesor ML, Vysoká škola zemědělská, oddělení Jihlava BĚLKOVÁ Marie 1929 psycholožka, MODETA, n. p., Jihlava BERÁNEK Jindřich 1921 vedoucí OTK Stavební stroje, Brno Přízřenice BERÁNEK Václav 1927 herec Divadla pracujících, Gottwaldov BEREZA Oldřich 1920 tajemník OV KSČ Prostějov BLABLA Josef 1926 tajemník KV KSČ Brno BLÁHA Ctibor 1923 pracovník pozemkové evidence Lesní závod, Znojmo BLÁHA Otakar 1912 vedoucí odboru výstavby NV města Brna BLÁHA Zdeněk 1923 akademický malíř BLAHO Milan, Dr prokurátor, Okresní prokuratura, Břeclav BLAŽEK Antonín 1935 samostatný odborný referent školského odboru ONV Znojmo BOLOM KOTARI Oldřich 1917 akademický sochař a malíř BORTEL Zdeněk 1920 výzkumný pracovník VÚ gumárenské a plastikářské technologie, Gottwaldov BOSÁK Aleš 1916 ředitel Studia krátkého filmu, Gottwaldov BRADÍK Vladimír 1935 ekonomický náměstek ředitele Technoplast, Chropyně BRÁZDIL Vladimír 1928 ředitel Okresního zemědělského sdružení, Vyškov BŘEČKA Antonín 1940 vedoucí provozu Chirana, n. p., Nové Město na Moravě BUCHTA Alois, Ing politický pracovník VŠV KSČ Brno BURBIL Otto 1931 pracovník OV KSČ Kroměříž BUREŠ Alois 1923 pracovník kádrového odboru KS SNB Brno BUREŠ František 1915 skladník, Družstvo Cíl, Prostějov BUREŠ Josef 1923 dělník, Železárny, n. p., Prostějov BURIAN Stanislav, JUDr soudce Krajský soud Brno BUŠINA Jiří 1928 vedoucí technické obsluhy MINERVA, n. p., Boskovice, okres Blansko CAHA Jaroslav, JUDr náměstek ředitele TRIGON club, Brno - 1 -

2 CAHA Josef 1912 zedník, LACRUM výroba mléčných výrobků, n. p., Brno závod Třebíč CELIZNA Miroslav 1927 dělník, Technoplast, Chropyně CIMALA Zbyněk, Ing výrobní inspektor UD Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou CINK František, JUDr předseda senátu Krajský soud Brno ČABLA Jaroslav 1923 pracovník OV KSČ, Hodonín ČÁP Karel, Ing vedoucí tajemník OV KSČ Vyškov ČEJKA Karel, Ing ekonom, Služby města Brna ČERNOŠEK Lubomír 1929 prokurátor Okresní prokuratura, Znojmo DANĚK Lubomír 1934 redaktor detašovaného krajského vysílání v Jihlavě DĚDEK Jiří 1926 pracovník OV KSČ Znojmo DOBEŠ Vlastimil, Ing vedoucí průmyslového oddělení OV KSČ Vyškov DOČKAL Miroslav 1930 asistent Okresní hygienicko epidemiologické stanice, Třebíč DOLEŽAL Ludvík 1935 tajemník OV ČSAK Břeclav DOUBEK Mojmír, JUDr okresní náčelník OO VB Jihlava DOUBRAVA Zdeněk 1925 vedoucí RaJ Brno venkov, restaurace Tišnov DUBSKÁ Vlasta 1922 učitelka mateřské školy, Znojmo DUSÍK František 1935 pracovník OV KSČ Kroměříž DVOŘÁK Jaroslav 1940 kontrolor Okresní komise lidové kontroly, Žďár nad Sázavou DVOŘÁK Oldřich 1926 tajemník OV KSČ Gottwaldov DVOŘÁK Zdeněk 1932 pracovník OV KSČ Brno venkov ERBAN Jaroslav 1932 ředitel Jednotného klubu pracujících, Žďár nad Sázavou FEJT Zdeněk, mjr důstojník ČSLA VÚ Gottwaldov FILOUŠ Josef 1929 tajemník OV KSČ Blansko FIŠER Vladimír, JUDr skladník Stavebních strojů, Prostějov FRIDRICH Karel, Ing vedoucí oddělení odboru oblastního plánování, Jihomoravský KNV Brno GÁBR Miloslav, Ing ředitel odštěpného závodu Zbrojovka, Vyškov GABRIELOVÁ Bronislava 1930 inspektorka kultury KNV Brno GAJDOŠ Zdislav 1914 učitel ZDŠ Konštát, okres Blansko GAJZLER František 1928 pracovník KV KSČ Brno GALUŠKA Zdeněk 1929 ředitel UP Uměleckoprůmyslové závody na výrobu nábytku, Bučovice Rousínov GÉRYK Rudolf 1928 vedoucí tajemník OV KSČ Prostějov GIGAL Antonín 1931 tajemník PV ROH ŽĎAS, n. p., Žďár nad Sázavou GISTR Antonín 1920 náměstek předsedy ONV Gottwaldov GLACNER František 1934 ředitel Okresního domu osvěty, Vyškov GLOGAR Alois, PhDr., CSc pracovník katedry ML VUT Brno - 2 -

3 GOTTWALD František 1929 lesník Lesního závodu Boskovice GOTTWALD Jan 1925 tajemník MěstNV Bučovice GOTTWALD Richard, MUDr ředitel OÚNZ Vyškov GRULICH Václav 1932 krajský školní inspektor Jihomoravský KNV Brno HÁJEK Robert, JUDr vedoucí právního oddělení ŽĎAS, n. p., Žďár nad Sázavou HALABALA Ivan, Ing ekonomický náměstek ředitele PŘ UP Uměleckoprůmyslové závody na výrobu nábytku, Rousínov HALUZA Jan, JUDr vedoucí oddělení Státní pojišťovny, Gottwaldov HAMŘÍK Bohuslav 1920 učitel Oblastní stranické školy, Brno HANÍK František, PhDr pracovník katedry ML UP, Olomouc HAŠEK Richard, JUDr vedoucí zaměstnaneckého útvaru, Závody přesného strojírenství, Gottwaldov HEDL Jaroslav 1920 ředitel Hutního projektu, Brno HEJCMAN HVĚZDOŇ Pavel 1927 redaktor závodního časopisu TON, Bystřice pod Hostýnem HEP Jindřich 1924 profesor, gymnázium Vyškov HEŘMAN Jaroslav 1927 pracovník MěstV KSČ Brno HLAVÁČEK Jan 1931 plánovač Okresního stavebního podniku, Staré Město HLEDÍK Josef, Ing ekonomický náměstek ředitele, Zbrojovka, Vyškov HOBER Ferdinand 1915 pracovník na úseku evidence členů LSD Jednota, Moravské Budějovice HOLOMEK Josef, Ing vedoucí úseku technické politiky, VÚ gumárenské a plastikářské technologie, Gottwaldov HOLOUBEK Luboš 1928 redaktor Okresního studia rozhlasu po drátě, Žďár nad Sázavou HONEK Miloslav, JUDr prokurátor Okresní prokuratura, Vyškov HORÁK Bohuslav 1941 vedoucí vzdělávajícího odděle, Osvětový dům, Znojmo HORKÝ Jaroslav, Ing předseda JZD Rouchovany HORŇÁK Kamil 1937 pracovník KV KSČ, Brno HRABAL Svatopluk 1942 pracovník OV mládeže, Břeclav HRABOVSKÝ Bořivoj 1929 pracovník MěstV KSČ Brno HRADIL Vladimír 1922 vedoucí krajského vysílání Čs. rozhlasu, Gottwaldov HRNČÍŘ Josef 1931 pracovník OV KSČ Břeclav HRTOŇ Štěpán, Ing vedoucí televizního vysílače Kojál, Krásencko HRUBÝ Jakub 1932 major letectva Břeclav HŮLKA Zdeněk, Ing technolog Lesního závodu, Náměšť HUML Miroslav 1922 ředitel Interhotelu Moskva, Gottwaldov HUSÁREK Radomír, pplk., Ing odborný asistent VAAZ Vyškov HVĚZDA Drahoslav 1935 pracovník OV KSČ Jihlava CHALUPA Ivan 1941 uvolněný předseda MěstNV Žďár nad Sázavou CHLUP Zdeněk, Ing vedoucí odboru NV města Brna - 3 -

4 CHMEL Zdeněk 1933 redaktor deníku Rovnost, Brno CHYTIL Jaroslav, Ing předseda CPV KSČ, Pozemní stavby, Gottwaldov CHYTIL Svetozar 1941 inspektor pro kulturu ONV Vyškov IMRICH František 1921 vedoucí tajemník OV KSČ Znojmo INOCHOVSKÝ Josef 1927 vedoucí odboru kultury ONV Gottwaldov JAHODA Čestmír 1936 pracovník OV KSČ, Prostějov JAKUBEC Bohumil 1927 ředitel gymnázia Boskovice JANČÁŘ Josef, Dr ředitel Slováckého muzea, Uherské Hradiště JANČÁŘ Oldřich, Ing ředitel Okresního stavebního podniku, Staré Město JAROŠ Josef 1937 dílovedoucí, Chirana, n. p., Nové Město na Moravě JAŠEK František 1921 školní inspektor Jihomoravský KNV Brno JEDLIČKA Stanislav 1930 ředitel Učňovské školy, Znojmo JELÍNEK Josef, pplk předseda FV KSČ VAAZ Vyškov JORDÁNEK Josef, Ing tajemník OV KSČ Vyškov JURÁK Jaroslav 1926 pracovník OV KSČ Znojmo JURČA František 1922 zástupce ředitele a vedoucí zpravodajského vysílání Čs. rozhlasu, Brno JURKA Vítězslav, JUDr prokurátor Okresní prokuratura, Znojmo KAČÍREK Jaroslav 1927 dělník, Svit, n. p., Gottwaldov KACHTÍK František, pplk., Ing odborný asistent VAAZ Vyškov KALÁB Miloň, Ing náměstek ředitele, Údržba obchodu, Brno KALENDA Miloš 1931 vedoucí oddělení odboru kultury, Jihomoravský KNV, Brno KALINA Jaroslav, Ing ředitel Nafta karotáž, Hodonín KAŇKOVSKÝ Josef 1940 politický pracovník, OV ČSM, Jihlava KAŇOUREK Bohumil 1928 redaktor deníku Rovnost, Brno, okres Gottwaldov KARAS Jan, Ing samostatný vývojový pracovník Západomoravských strojíren, Třebíč KARŠULÍN Josef, Dr ředitel Osvětového domu, Znojmo KASAL Jiří 1930 zástupce vedoucího ideologického oddělení KV KSČ Brno KASAL Karel, MUDr ředitel nemocnice, Znojmo KAVÍN Ludvík 1943 tajemník VŠV KSČ Brno KLESTIL Jiří 1929 vedoucí tajemník VŠV KSČ Brno KLIMOSZ Josef 1925 edoucí tajemník OV KSČ Uherské Hradiště KOČÍ František, Ing. arch Investprojekt, Brno KOHN Miroslav 1923 dělník TOS Hulín KOCHÁNKOVÁ Marie 1923 pracovnice OV KSČ, Jihlava KOKEŠ Antonín, Ing náčelník ČSD traťová distance, Znojmo - 4 -

5 KOPCZAY Marius, Ing hlavní inženýr UD Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou KORBIČKA Rudolf 1916 předseda Družstva VKUS, Brno KOVANDA Mikuláš JUDr náčelník školy SNB, Jihlava KOŽELOUHOVÁ Květa 1938 redaktorka deníku Rovnost, Brno KOŽUŠNÍČEK Alois 1910 účetní Dopravních staveb, Olomouc KROUPA Jar., JUDr náměstek okresního prokurátora, Okresní prokuratura, Třebíč KROUPA Ladislav 1930 pracovník OV KSČ ředitel VUML Blansko KRŠKA Antonín 1928 tajemník OV KSČ Břeclav KŘENEK Stanislav, Ing mechanizátor Státních statků, Hrušovany nad Jevišovkou KŘIVÁNEK Jiří 1927 technik, Silnice, n. p., Uherské Hradiště KŘÍŽ Ivan 1922 spisovatel svobodné povolání KŘÍŽ Karel, Doc., Ing., RSDr vedoucí katedry VÚT Brno KUBEŠ Vladimír, JUDr důchodce KUČERA František 1927 ekonomický náměstek ředitele Gumotex závody na výrobu gumových a plastikářských výrobků, řeclav KUČERA Josef, RSDr tajemník OV KSČ Hodonín KUNDERA Ludvík 1920 dramaturg činohry Státního divadla, Brno KUNEŠ Antonín 1912 předseda MěstNV Znojmo KUSALA Otakar 1923 vedoucí plánovacího odboru ONV Vyškov KYSELÁK Vladimír, Ing stavbyvedoucí Zemědělských staveb, Znojmo KYSILKA Václav, Dr náměstek krajského prokurátora, Krajská prokuratura, Brno KYSLINGER Oldřich, Ing ekonomický náměstek ředitele, Projekční a investorská kancelář, Gottwaldov KYSLINGEROVÁ Drahomíra 1925 zástupkyně ředitele SVVŠ Gottwaldov LAMPER Jan, Ing obchodní ředitel OŘ Čs. závody gumárenského průmyslu, Gottwaldov LÁNSKÝ Jan 1915 ředitel ZDŠ Slavkov, okres Vyškov LAPČÍKOVÁ Olga 1939 profesorka Střední ekonomické školy, Gottwaldov LATTA František, Dr profesor Střední ekonomické školy, Uherské Hradiště LEFLER Zdeněk 1925 ekonom JZD Hodějice, okres Vyškov LIPOVSKÝ Zdeněk, Ing agronom JZD Velké Opatovice, okres Blansko LIŠKA Karel 1933 referent investiční výstavby Slováckých strojíren, Uherské Hradiště LOUNEK Josef 1939 pracovník MěstV KSČ, Brno LUKAŘSKÝ Radomír, PhDr ředitel Okresní knihovny, Gottwaldov LUKÁŠEK Josef, RSDr vedoucí úseku politické informace OV KSČ, Hodonín LUKEŠ Václav, Ing předseda CZV KSČ 1. brněnské strojírny, Brno MAČKAL Alois 1930 tajemník OV KSČ, Prostějov MALÝ Oldřich, Ing vedoucí organizačního odboru UNITEX Obchodní organizace vlnařského průmyslu, Brno - 5 -

6 MALÝ Vladimír, MUDr náčelník vyšetřovacího odboru KS VB Brno MANOUŠEK Ladislav, RSDr tajemník KV KSČ Brno MARCOŇ Vladimír, Ing ekonomický náměstek ředitele Fatra, n. p., Napajedla MARČÁK Bohumil, PhDr., CSc šéfredaktor deníku Rovnost, Brno MARHOLT Josef 1925 ředitel okresního oddělení Českého statistického úřadu, Uherské Hradiště MARTÍNEK Zdeněk 1926 ředitel gymnázia Vyškov MASNÝ Miroslav 1919 podnikový ředitel Rudý říjen, n. p., Gottwaldov MÁŠA Václav 1914 ředitel Rudého práva, Brno MATAL Oldřich, Ing vedoucí technolog TOS, n. p. Kuřim MEDŘICKÝ Josef, mjr velitel Útvaru CO Bučovice MĚCHAČEK Zdeněk, Ing ekonomický náměstek ředitele Minerva, n. p., Blansko MELKES Stanislav 1917 ředitel Městské telekomunikační správy, Brno MENŠÍKOVÁ Jiřina 1929 redaktorka Čs. rozhlasu, Brno MICHÁLEK František 1925 pracovník Okresní vodohospodářské správy, Blansko MICHÁLEK Vojtěch, Ing vedoucí racionalizačního oddělení, Slovácké konzervárny, PŘ, Uherské Hradiště MINAŘÍK Miloslav 1933 krajský inspektor kultury KNV Brno MOTYČKA Josef 1915 vedoucí technickovýrobního oddělení VÚ 1. brněnské strojírny, Brno MOUČKA František 1931 pracovník KV KSČ Brno MRKOS Jaromír 1919 ředitel, ZDŠ Jedovnice, okres Blansko MUSIL Vladimír, pplk náčelník, Krajská vojenská ubytovací a stavební správa, Brno NAKLÁDAL Jaroslav 1925 zástupce náčelníka, MS VB Brno NAVRÁTIL Miroslav 1925 mistr, Minerva, n. p., Boskovice, okr. Blansko NEDBÁLEK Jan 1927 důstojník ČS LA, VÚ Hodonín NEKOVÁŘ Vladimír 1921 vedoucí oddělení plánovacího odboru, ONV Žďár nad Sázavou NEZVAL Radislav 1928 obměnář, Důl Olší, okres Žďár nad Sázavou NOVÁČEK Miloslav, PhDr profesor, gymnázium Strážnice, okres Hodonín NOVÁK František, JUDr předseda senátu Krajský soud Brno NOVÁK Jaromír, MUDr lékař KÚNZ, Brno NOVÁK Josef, PhMr referent Státní pojišťovny, Nové Město na Moravě NOVOTNÁ Marie 1923 tajemnice OV socialistické akademie, Brno venkov NOVOTNÁ Věra 1931 pracovnice MěstV KSČ Brno OPÁLKA Rudolf 1929 zástupce ředitele gymnázia, Prostějov OSINA Vladislav, prof., Ing vedoucí katedry VUT Brno OTEVŘEL Ladislav, Ing tajemník OV KSČ, Kroměříž PACAS Miroslav 1920 pracovník revizního oddělení finančního odboru ONV, Břeclav - 6 -

7 PALEČEK Richard 1936 redaktor Rozhlasu po drátě, Třebíč PÁNOVEC Jan 1915 ředitel Sátního statku Valtice, okres Břeclav PAPÍRNÍK Miloš, Dr ředitel Státní vědecké knihovny, Slavkov u Brna PAPÍRNÍKOVÁ Olga, PhDr krajská školní inspektorka KNV Brno PAŘÍZEK Jaromír 1932 uvolněný předseda ZV ROH, Motorpal, n. p., Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou PAVELKA Miroslav, Ing technik Závodů přesného strojírenství, Gottwaldov PAVLAČKA Josef 1913 učitel ZDŠ Nová Ves, okres Uherské Hradiště PAVLINEC Bohumil 1920 ředitel Čs. televize studio Brno PAZOUREK Václav 1917 předseda školské a kulturní komise NV města Brno PAZOUROVÁ Růžena, Ing učitelka katedry politické ekonomie Oblastní stranické školy, Brno PEŇAZ Petr, Ing ekonom, Spor, n. p., Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou PETRÁČEK Miroslav, Ing ředitel Chemoprojektu, Brno PETRŽELA Jiří, JUDr předseda VD DRUTĚVA, Brno PIECHOWICZ Svatopluk 1935 vedoucí odboru výstavby MěstNV, Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč PLUSKAL Oskar, Ing technik Geologického průzkumu uranového průmyslu, Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou POLÁKOVÁ Jiřina 1924 ředitelka mateřské školy, sídliště Prostějov POLANSKÁ Ludmila, JUDr odborná referentka odboru sociálního zabezpečení ONV, Žďár nad Sázavou POPELKA Luboš 1927 vedoucí zpravodajského vysílání Čs. televize, Brno POPLŠTEJN František, JUDr vedoucí sekretariátu ředitele, Služby města Znojmo POSELT Zdeněk 1933 inspektor kultury ONV Uherské Hradiště POSPÍŠIL Bohumil 1932 pracovník KV KSČ Brno POSPÍŠIL Bohumír 1933 ředitel Domu kultury města Brno POSPÍŠILOVÁ Jiřina 1922 ředitelka ZDŠ, Blažkova ulice, Brno POVOLNÝ František 1914 ředitel Krajského kulturního a osvětového střediska, Brno PROKOP Vladimír 1923 pracovník KV KSČ Brno PŘIKRYL Zdeněk 1932 vedoucí oddělení stranických informací KV KSČ, Brno PUCHAR Antonín 1931 pracovník OV KSČ, Kroměříž RAKVICA Ludvík 1922 příslušník SNB OO VB Břeclav RAMERT Jaroslav 1926 pracovník OV KSČ, Gottwaldov RAŠTICA Miroslav 1923 vedoucí střediska, Mototechna, n. p., Uherské Hradiště RATÚZSKÝ Severin 1913 bezpečnostní technik Slováckých konzerváren, Uherské Hradiště ROUBÍNEK Otakar 1934 dramaturg Divadla pracujících, Gottwaldov ROUŠAR Přemysl 1922 tajemník OV KSČ, Gottwaldov RUSŇÁK Ladislav 1938 předseda MěstV ČSM, Brno RŮŽIČKA Stanislav, pplk důstojník VAAZ Brno - 7 -

8 RÝC Ivo 1946 studující UJEP, Brno RYCHNOVSKÁ Ludmila 1927 ředitelka Domu pionýrů a mládeže, Prostějov ŘEZNÍČEK Jan 1932 instruktor zemědělského oddělení OV KSČ, Hodonín SALÁK Libor 1929 předseda CZV KSČ Západomoravských strojíren, Třebíč SEDLÁČEK František, Ing konstruktér, Žďas, n. p., Žďár nad Sázavou SEDLÁŘ Josef 1925 dělník Stavebních strojů, Prostějov SEKANINA Vojtěch, mjr důstojník ČSLA VÚ Bučovice, okres Vyškov SELIGA Ctibor, Ing vedoucí projektant, Stavoprojekt, Jihlava SELINGER Lubomír 1929 redaktor deníku Rovnost, Brno SELTNER Jaroslav 1927 ekonomický náměstek ředitele Čs. státní banky, Vyškov SCHIEBL Valentin 1932 vedoucí porady a studovny MěstV KSČ Brno SCHOPP Jan, Ing referent na investičním úseku Ředitelství vodních toků, Brno SLAVÍK Karel 1913 vedoucí tajemník OV KSČ, Blansko SLEZÁK Bohumil 1927 ředitel Izolačních závodů, Brno SLEZÁK Miloš 1918 ředitel TYLEX, továrny na výrobu krajek a tylu,n. p., Letovice, okres Blansko SNÁŠEL Antonín 1930 zámečník, Důl Olší, okres Žďár nad Sázavou SNÁŠEL František 1934 učitel katedry marxismuleninismu, škola MV Jihlava SOBOTA František 1929 pracovník OV KSČ, Prostějov SOKOL Emil, Dr vedoucí zpravodajského vysílání Čs. televize, studio Brno SOKOLOVÁ Radmila 1922 pracovnice KV KSČ, Brno SOLAŘ Josef, Doc vedoucí katedry sociologie UJEP, Brno SPÁČIL Tomáš 1923 předseda Okresního zemědělského sdružení, Vyškov ŚROT Jan 1928 pracovník KV KSČ Brno STANĚK Jaroslav 1931 vedoucí oddělení politického systému KV KSČ Brno STANĚK Zdeněk 1929 elektrikář, Cihelny, Hodonín STAŇKOVÁ Vratislava 1926 profesorka gymnázia, Vyškov STEIN Vladimír 1923 ředitel Parku kultury a oddechu, Brno STEJSKAL Zdeněk 1929 uvolněný předseda CZV KSČ Žďas, n. p., Žďár nad Sázavou STRAKA Josef 1929 vedoucí dispečerského oddělení Žďas, n. p., Žďár nad Sázavou STRAKERLE Rudolf 1937 dělník Železáren, Prostějov STRÝČEK Emil, Ing ředitel Strojněpočetní stanice, účelové zařízení Gottwaldov STUDNIČKA František, Ing ředitel Škrobáren, Brno SUŠANKA Václav, pplk zástupce velitele pro věci politické ŠTCO Bučovice, okres Vyškov SÝKORA Josef 1935 pracovník OV KSČ Uherské Hradiště ŠÁŇA Václav, Dr okresní prokurátor Okresní prokuraturatura Prostějov - 8 -

9 ŠČUDLA Vlastimil 1932 okresní prokurátor Okresní prokuraturavyškov ŠEBESTA Jaroslav 1932 tajemník OV KSČ, Jihlava ŠENEKL Oldřich 1919 vedoucí finančního odboru ONV Břeclav ŠENK Josef 1924 plánovač Stavebních strojů, Prostějov ŠEVELA Petr 1930 mistr ve slévárně, Závody přesného strojírenství, Gottwaldov ŠEVELOVÁ Marie 1930 uvolněná pracovnice CZV KSČ, Oděvní průmysl, n. p., Prostějov ŠIGUT Jiří 1929 zástupce šéfredaktora deníku Rovnost, Brno ŠILHAN Václav 1936 vedoucí redaktor Stráže lidu, OV KSČ, Prostějov ŠKOLL Jaroslav 1921 ředitel gymnázia, Břeclav ŠLIMAR Milan 1933 technický náměstek ředitele Státní výrobny automobilů, Rousínov ŠMACH Josef 1929 pracovník OV KSČ, Blansko ŠPERKA Jiří 1926 vedoucí tajemník OV KSČ, Gottwaldov ŠRÁMEK Stanislav 1934 důstojník ČSLA VÚ Hodonín ŠTANGLOVÁ Jaroslava 1940 profesorka gymnázia, Znojmo ŠŤASTNÝ František, Ing profesor SEŠ Znojmo ŠTROSS Zdeněk, pplk, 1924 vedoucí tajné vojenské výroby, PAL Magneton, Kroměříž ŠULER Zdislav 1923 dispečer UD Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou ŠUSTÁČEK Jan 1944 konstruktér Závodu na výrobu měřících přístrojů, n. p., Blansko ŠUŠÁK Josef, Ing obchodní náměstek ředitele Jihomoravské armaturky, Hodonín ŠVÁBENSKÝ Stanislav 1923 náměstek primátora NV města Brna ŠVEHLA Karel, JUDr náčelník odboru vyšetřování MS VB Brno ŠVYHNOS Pavel 1932 redaktor deníku Rovnost, Brno TEPLÍK Jan, JUDr ekonom Vinařských závodů, n. p., Mikulov, okres Břeclav TESAŘÍK Zdeněk 1930 instruktor OV KSČ, Vyškov TICHÝ Rudolf, Ing uvolněný předseda CZV KSČ, Oděvní průmysl, n. p., Prostějov TOMAI Josef, Ing ekonomický náměstek ředitele Jihomoravských energetických závodů, Brno TOMAŇA Jiří 1925 vedoucí plánovacího oddělení PŘ, Slovácké konzervárny, n. p., Uherské Hradiště TOMÁŠEK Rostislav 1931 operativní pracovník KS StB, Brno TOMEČEK Vladimír 1928 náměstek ředitele, Továrny na ohýbaný nábytek, n. p., Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž TOUFAR Vladimír 1930 tajemník OV KSČ, Žďár nad Sázavou TREFULKA Jan 1929 šéfredaktor časopisu Host do domu, Brno TRNEČKA Josef, JUDr předseda senátu Krajský soud Brno TRNĚNÝ Jaromír 1935 vedoucí finančního odboru ONV, Vyškov TRUHLÍKOVÁ EMERTOVÁ Jana 1920 herečka Divadla bří Mrštíků, Brno TUČKOVÁ Alena 1922 redaktorka Čs. rozhlasu, Brno - 9 -

10 TURKOVIČ Václav 1929 technik, Kovodělné družstvo DESTILA, výroba kotlů, chromování servis Brno TVRDÝ Jakub, JUDr vedoucí odbytu Kovopodniku, Břeclav TYPEČEK Antonín 1926 zástupce náčelníka 2. odboru S STB Brno UHER Vladimír 1922 náčelník štábu CO Brno UHERKA Jan 1942 tajemník OV ČSAK, Kroměříž UHLÍŘ Jaroslav, Ing., pplk náčelník katedry VAAZ Vyškov UHMAN Jan, Ing oborový geofyzik, Ústav užité geofyziky, Brno VACKE Vojtěch 1940 pracovník OV ČSM, Uherské Hradiště VACULÍK František 1923 ředitel Stavebních strojů, n. p., Brno VÁLEK Karel, Ing samostatný vývojový pracovník Elektrotechnických závodů, Brno VALS Josef 1921 skladník RETEX, zušlechťovny textilního materiálu, n. p., Vyškov VÁŇA Oldřich, Ing hlavní mechanik Čs. naftových dolů, Hodonín VAŇÁK Vladislav 1944 redaktor Stráže lidu, OV KSČ, Prostějov VANĚK Vladimír, Ing náměstek předsedy Okresní komise lidové kontroly, Uherské Hradiště VAŠÍČEK Antonín, Dr krajský prokurátor Krajská prokuratura Brno VAŠÍČEK Pavel, Ing ředitel závodu Státní výroby autodílů, n. p., Rousínov VAŠIČKA Jaroslav, Ing předseda CZV ČSM MEZ Broumov, okres Gottwaldov VEČEŘOVÁ Irena 1924 redaktorka Čs. rozhlasu, Brno VEJPUSTEK Bohumil 1933 redaktor okresních novin Nový život, Břeclav VESELÝ Jaroslav 1929 tajemník MěstV KSČ Brno VESELÝ Jaroslav, Ing konstruktér ŽĎAS, n. p., Žďár nad Sázavou VESELÝ Ludvík 1917 odborný referent Městské správy státních financí, Brno VILÍMEK Zdeněk 1930 náčelník oddělení VB OO VB, Žďár nad Sázavou VINICKÝ Květoslav 1923 uvolněný tajemník ZV ROH, Závody přesného strojírenství, n. p., Gottwaldov VOJÁČEK Bohumil 1930 skupinář Elektrotechnických závodů Julia Fučíka, Brno VOJÁČEK Bořivoj 1935 směnový mistr Státního statku Dyjákovice, okres Znojmo VONDRÁČEK Jiří, JUDr redaktor a komentátor Čs. televize, studio Brno VYDRA Rudolf, mjr důstojník OVS Třebíč VYPLAŠIL František 1928 profesor gymnázia, Žďár nad Sázavou VYSLOUŽIL Miloš, Ing vedoucí politickoorganizačního oddělení OV KSČ, Prostějov WALTER Karel, Ing vedoucí odboru ONV Prostějov ZAORAL Jiří 1929 tajemník OV KSČ Prostějov ZEMAN Miloslav 1933 redaktor časopisu Jiskra, Třebíč ZÍDEK Miloš 1938 krajský inspektor kultury KNV Brno ZIEGLER Milan 1938 předseda ZV ROH UD, n. p., Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

11 ZÍTKO Jan, Ing ředitel VÚ chemických zařízení, Brno ZRZAVÝ Jan 1926 vedoucí vývojové konstrukce Jihlavan, n. p. Jihlava ZUMR Ladislav, pplk náčelník PO KVS Brno ZUZANÍK Stanislav 1923 tajemník OV KSČ Prostějov ŽIŽLAVSKÝ Alois 1926 pracovník MS VB Brno

12 Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice v armádě, bezpečnosti, soudech a prokuraturách ALTMAN Miloš 1939 strojní zámečník, Letecké opravny, Kbely AMBROŽ Jiří JUDr prokurátor Generální prokuratury ČSSR BABINEC Aleš 1943 technik Leteckých opraven, Kbely BAJZÍK Štefan 1939 inženýr VÚ Žatec, okres Louny BALADA Ivan 1936 režisér studia Čs. armádního filmu, Praha BARDAS Josef 1934 důstojník inženýrské skupiny VÚ Poruba Ostrava BARTOŠEK Iren 1928 zástupce pro věci politické, vedoucí čs. expertů v Káhiře BATELKA Jiří, promovaný právník 1930 starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR BAUMAN Vladimír, Ing zástupce velitele oddílu pro technické věci, VÚ Brno BAYER Karel, JUDr prokurátor revizního odboru Generální prokuratury ČSSR BAYER Rostislav, kpt starší referent ministerstva vnitra ČSR BEČVAŘÍK František 1927 velitel dopravní roty VÚL Praha BEJČEK Eduard 1930 zástupce náčelníka ideologického oddělení HPS ČSLA BĚLÁK Ervín 1924 samostatný redaktor časopisu Obrana lidu BENČÍK Antonín 1926 samostatný vědecký pracovník Vojenského historického ústavu, Praha BENDA Bedřich 1928 náčelník studia Čs. armádního filmu, Praha BENEŠ Alois 1932 starší referent ministerstva vnitra ČSSR BENEŠ Rudolf 1918 vedoucí tajemník HV KSČ MěVS Praha BENEŠOVÁ Irena, MUDr lékařka ministerstva vnitra ČSR BENO Stanislav 1928 náčelník učební skupiny společenských nauk AU, Nitra BERAN Jaroslav 1928 zástupce náčelníka oddělení MNO Praha BERÁNEK Adolf 1931 náčelník VKR svazku VÚ Žatec, okres Louny BERÁNEK František 1924 náčelník učební skupiny společenských nauk, ŠVST Žilina BERÁNEK Jan 1924 vedoucí redaktor časopisu Historie a vojenství, Vojenský historický ústav, Praha BERÁNEK Miroslav 1929 náčelník skupiny MNO, Praha BEZDĚK Ladislav 1928 náčelník skupiny svazu, Praha BEZECNÝ Zdeněk, JUDr předseda vojenského kolegia Nejvyšší soud Praha BICEK Václav 1927 styčný důstojník VÚ 7517 Pardubice BÍLEK Jaromír, JUDr samostatný pracovník HS StB federálního ministerstva vnitra BÍLEK Soběslav 1927 náčelník oddělení MNO Praha BÍLÝ Eduard 1928 starší tlumočník instruktor anglického jazyka, tlumočnický obor ZF VAAZ Brno

13 BIŠKO Vlastimil, Ing náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR BLÁHA Ivan 1939 odborný asistent katedry politické ekonomie VAAZ Brno BLÁHA Josef, Ing áčelník oddělení vojenských disciplín katedry organizace vojenského zdravotnictví, Praha BLAHUT Jiří 1924 náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR BLAŽEK Bohuslav 1942 dramaturg Čs. armádního filmu, Praha BLAŽÍK Lubomír 1929 starší referent ministerstva vnitra ČSSR BOČEK Otomar, JUDr předseda Nejvyšší soud Praha BÖHM Miroslav, Ing náčelník správy ministerstva vnitra ČSSR BORSKÝ Jaroslav 1926 náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR BORTEL Jaroslav, ppr starší referent hospodářské správy ministerstva vnitra ČSR BOUCHAL Jiří 1934 zástupce velitele pro věci politické školní roty, VÚ Sokolov BOUŠE Jan 1926 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR BRAVENEC Milan 1931 zástupce šéfredaktora časopisu Stráž vlasti BRAVENÝ Jaroslav 1927 důstojník vědecký pracovník VPA KG Praha BREIER Štefan, Dr vedoucí legislativy ministerstva spravedlnosti SSR, Bratislava BREJŠKA Oldřich 1921 odborný asistent katedry všeobecné taktiky VAAZ Brno BRESLER František 1923 náčelník skupiny MNO Praha BROŽ Jaroslav, JUDr zástupce náčelníka Správy pasů a víz ministerstva vnitra ČSSR BRUS Jiří 1927 zástupce náčelníka oddělení MNO Praha BŘÍZA František, Ing náčelník skupiny MNO Praha BUBNÍK František 1929 zástupce náčelníka OVS Karlovy Vary BUDIL Václav, pplk starší referent HS ministerstva vnitra ČSR BUMBÁLEK Jaroslav 1930 starší důstojník svazu VÚ Praha BURDA Oldřich 1924 náčelník složky MNO Praha BUTTKO Vladimír 1934 pracovník velitelství útvaru VÚ Bratislava BYSTRÝ František, MUDr lékař ministerstva vnitra ČSR CÍCHA Zbyněk, MUDr náčelník ošetřovny VÚ Cheb CIKLAMINI Viliam 1932 starší referent ministerstva vnitra ČSSR CUPAL Zdeněk 1927 odborný asistent Geodézie a kartografie, Brno CVRČEK František 1930 starší referent ministerstva vnitra ČSSR CVRČEK Jaromír 1930 náčelník katedry vojenské sociologie VPA KG Praha CYGÁNEK František, mjr odborný asistent marxistické filozofie VAAZ Brno ČÁP Vladimír 1930 starší referent ministerstva vnitra ČSSR ČECH Miloslav 1929 náčelník správy ministerstva vnitra ČSSR ČECH Miloslav 1935 starší důstojník štábu vojenského útvaru VAAZ Brno

14 ČECHURA Jiří, MUDr lékař ministerstva vnitra ČSR ČEJKA Josef, promovaný filozof 1925 starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR ČEKAL Jan 1932 důstojník pro radiotechnický průzkum VÚ Přerov ČERMÁK Josef 1930 náčelník oddělení svazku VÚ České Budějovice ČERNACHIVSKÝ Fedor 1914 předseda ZV ROH Vojenské stavby, Praha ČERNÍK Miloslav 1926 zástupce náčelníka správy MNO Praha ČERNOCH Milan, Ing náčelník oddělení KVS Ostrava ČERNÝ Vojtěch, mjr starší důstojník propagandista politického oddělení svazu PS útvaru Planá ČERNÝ Vratislav, plk velitel Vojenského gymnázia J. Žižky, Opava ČERNÝ Zdeněk 1923 technik Leteckých opraven, Kbely ČERNÝ Zdeněk 1929 starší důstojník svazu VÚ Praha ČEŘOVSKÝ Miloš, JUDr generální prokurátor Generální prokuratury ČSSR Praha ČEŘOVSKÝ Stanislav 1923 ekonomický náměstek ředitele Studia Čs. armádního filmu Praha ČEŘOVSKÝ Zbyněk 1931 zástupce náčelníka operačního oddělení svazu VÚ Pardubice DAŠKO Jozef 1926 náčelník odboru HS STB, Bratislava DEJL Rudolf 1935 starší důstojník MNO Praha DERKA Ladislav 1931 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR DIAS Drahomír 1933 starší referent ministerstva vnitra ČSSR DLOUHÝ Jiří, mjr starší referent hospodářské správy ministerstva vnitra ČSR DOBEŠ František 1925 zástupce šéfredaktora časopisu Lidová armáda DOBIÁŠ František 1926 zástupce náčelníka pro ideologickou a kulturní práci HPS ČSLA Praha DOČEKAL Vladimír 1928 starší referent ministerstva vnitra ČSSR DOČKAL Rudolf 1928 náčelník OTK VÚ Nový Jičín DOLEŽAL Josef 1942 referent ministerstva vnitra ČSSR DOLEŽEL Josef 1931 náčelník skupiny MNO Praha DOLEŽEL Otakar 1928 starší důstojník MNO Praha DOSTÁL František 1909 náčelník katedry obrábění a řízení organizace práce, VAAZ Brno DOUBEK Stanislav 1924 starší referent ministerstva vnitra ČSSR DRÁBEČEK Oldřich 1927 starší referent ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR DRÁBEK Drahomír 1928 docent katedry řízení a velení VPA KG Praha DRBAL Ctibor, MUDr zástupce náčelníka správy MNO Praha DRTÍLEK Radim 1924 zástupce náčelníka týlu svazu VÚ Hradec Králové DŘÍNKOVÁ Olga 1932 referentka ministerstva vnitra ČSSR DUBSKÝ František 1929 samostatný odborný referent ministerstva vnitra ČSR DUBSKÝ Jaroslav 1922 velitel jednotky VÚ Znojmo

15 DUDA Miroslav 1914 starší referent, specialista ministerstva vnitra ČSSR DUFEK Jiří 1932 zástupce velitele pluku VÚ Prostějov DUFEK Miroslav 1920 technik II. stupně ministerstva vnitra ČSSR DUPAL Miroslav, plk., Ing náčelník skupiny katedry vševojskové taktiky 1F VAAZ Brno DUŠÁNEK Zdeněk 1921 náčelník samostatného oddělení MNO Praha DUŠEK Jaroslav 1929 technik Leteckých opraven, Kbely DUŠEK Zdeněk 1925 mistr Opravárenského podniku, Praha DVORSKÝ Jaroslav 1930 náčelník VOZ Horka, okres Olomouc DVOŘÁK Vladimír 1923 spojovací náčelník VÚ Cheb FARSKÝ František 1928 náčelník Strojně početní stanice, Nový Jičín FELLER Imrich 1928 propagandista útvaru VÚ Týnec nad Sázavou FÍGR Jaroslav 1926 zástupce náčelníka oddělení ministerstva vnitra ČSSR FIRYTOVÁ Věra 1927 starší referentka ministerstva vnitra ČSSR FIŠER Jaroslav, mjr náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSR FIŠER Nikolaj 1925 uvolněný pracovník pro ideologickou práci CÚV KSČ ministerstva vnitra ČSSR FOREJT Josef 1928 starší důstojník letovod svazu LVÚ Hradec Králové FORMÁNEK Zdeněk 1928 starší referent ministerstva vnitra ČSSR FORSTINGER Rudolf 1930 starší tlumočník instruktor z anglického jazyka VAAZ Brno FRANĚK Jan, JUDr první náměstek generálního prokurátora Generální prokuratury ČSSR Praha FRINTA Jan 1921 náčelník výstrojní služby svazu PVOS Praha FRÝBERT Jaroslav 1921 náčelník PS ZVO FRYŠ Václav, mjr starší referent ministerstva vnitra ČSR FUČÍK Jaroslav 1921 náčelník Obvodní vojenské správy, Praha 6 FUCHS Jan 1924 starší referent ministerstva vnitra ČSSR GABLAS Oldřich 1929 vedoucí starší důstojník MNO Praha GÁLIK Miloslav, JUDr vedoucí prokurátor Hlavní vojenské prokuratury, Praha GARDAVSKÝ Vítězslav 1923 zástupce náčelníka katedry marxistické filozofie VAAZ Brno GAŠPARIKOVÁ Miloslava 1930 vedoucí kádrová pracovnice Hlavního inspektorátu požární ochrany ministerstva vnitra ČSR GOBY Václav 1922 zásobovač Stavební výroby ministerstva vnitra ČSR GONĚC Antinín 1923 náčelník katedry marxistické filozofie VAAZ, Brno GOSMAN Svatoslav 1927 starší důstojník samostatný vědecký pracovník VPA KG Praha GRIGERICH Bohumil 1919 náčelník KSVD Olomouc GROSPIČ Václav, mjr politický pracovník ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR GRULICH Ondřej 1928 starší učitel ML VÚ Valašské Meziříčí, okres Vsetín GRÜNGHAL Jan 1923 starší odpovědný redaktor vojenskopolitické redakce nakladatelství Naše vojsko

16 HABARTA Alois, MUDr náčelník zdravotní služby svazku VÚ Cheb HÁJEK Emil 1925 zástupce velitele svazu pro bojovou přípravu VÚ Hradec Králové HALAŠKA František 1928 odborný asistent Katedry sociologie VAAZ Brno HALFAR Jaroslav 1926 vedoucí starší důstojník MNO Praha HAMBERGER Zdeněk 1930 inženýr pro sdělovací a radiolokační techniku VÚ České Budějovice HAMERNÍK Jaroslav 1926 důstojník letovod svazu LVÚ Brno HANUS Petr 1944 inženýr stavební technik IS ZVO Praha HAŠEK Jaromír 1927 odpovědný redaktor vojensko odborné redakce nakladatelství Naše vojsko HAUBERT Jaroslav 1933 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HAUNER Zdeněk, JUDr náčelník Vojenské obvodní prokuratury, Litoměřice HAVELKA Oldřich 1928 odpovědný redaktor vojenské politické redakce nakladatelství Naše vojsko HAVLÍČEK Miroslav, PhDr zástupce náčelníka katedry výstavby strany a stranické práce VPA KG Praha HEJDA Jiří 1925 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HEJDA Václav 1926 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HEJHAL Vratislav, npor náčelník oddělení KS SNB Praha HELEBRANT Rudolf 1928 pracovník oddělení speciální propagandy HPS ČSLA Praha HELÍSEK Vladimír, JUDr zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR HERČÍK Antonín 1920 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HLADÍK Luděk 1925 starší důstojník MNO Praha HLADÍK Vladimír, Ing náčelník OVS Děčín HLAVÁČEK Vítězslav RSDr náčelník správy ministerstva vnitra ČSSR HLÁVKA Vladimír, Ing zástupce náčelníka štábu brigády, Týnec nad Sázavou Benešov HLAVSA Radomír 1929 metodik letištního klubu LVÚ Olomouc HLOUŠEK Jaroslav, promovaný právník 1921 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HNILIČKA Miloslav 1922 náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR HODIC Josef, PhDr náčelník vědeckého oddělení, tajemník vědecké rady VPA KG Praha HODOUŠEK Václav 1924 vedoucí starší důstojník MNO Praha HOFEROVÁ Milena, JUDr soudkyně Nejvyšší soud ČSSR Praha HOFMAN Rudolf 1927 zástupce velitele, prorektor pro výuku společenských věd VPA KG Praha HOHL Josef 1924 starší důstojník svazu velitelství PS Praha HOCHSTEIGER Tibor 1927 náčelník vojenského historického ústavu, Praha HOLAN Jan 1926 náčelník štábu svazku VÚ Bratislava HOLAN Přemysl 1931 zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR HOLÁNEK Václav, mjr vedoucí redaktor časopisu Bezpečnost HV VB Praha HOLOMEK Karel, mjr., Ing odborný asistent katedry tanků a automobilů VAAZ Brno

17 HOLUB Milan 1941 samostatný redaktor časopisu Lidová armáda, Bratislava HOMOLÁČ Miroslav, RSDr pracovník ministerstva vnitra ČSSR HORÁK Ladislav 1925 zástupce náčelníka katedry dělostřelectva VAAZ Brno HORÁK Vladimír 1925 režisér Studia ČAF, Praha HORKÝ Jaroslav 1929 velitel útvaru VÚ Varnsdorf, okres Děčín HORSKÝ Jiří, pplk náčelník oddělení Správy spojení ministerstva vnitra ČSR HORSKÝ Josef, Ing náčelník oddělení KVS České Budějovice HORYNA Vladimír 1928 náčelník oddělení Výzkumného ústavu 401 HOŠEK Jiří, RSDr náčelník sekretariátu ministra vnitra ČSSR HOŠEK Milan 1924 studijní pracovník ministerstva vnitra ČSSR HOVORKA Jaroslav, Ing samostatný vědecký pracovník VZS 040 HRADECKÝ Zdeněk 1928 náčelník katedry teorie řízení VAAZ Brno HRÁDEK Petr 1937 technik ministerstva vnitra ČSSR HRADIL Jiří 1926 náčelník skupiny MNO Praha HRADIL Vlastimil 1924 starší důstojník svazu VÚ Praha HRAZDÍLEK Ivan, JUDr referent VKR VÚ Brno HRBEK Vladimír 1923 starší důstojník MNO Praha HRDLIČKA František 1927 samostatný odborný referent dramaturg ÚDA, Praha HRNČÍŘ Miroslav, pplk starší důstojník mobilizačního oddělení KVS Brno HROMÁDKA Oldřich 1923 starší referent ŠT CO ČSSR HRONÍK František 1928 starší tlumočník instruktor anglického jazyka, tlumočnický odbor VAAZ Brno HRUBÝ Josef, plk., JUDr hlavní velitel HV VB Praha HUBÁLEK Václav, Ing náčelník skupiny MNO Praha HUBINGER Václav 1923 starší referent ministerstva vnitra ČSSR HUDEC Ján, Dr vedoucí personálního oddělení ministerstva spravedlnosti SR Bratislava HUDECKÝ Jaroslav, pplk náčelník odboru HV VB Praha HULÍK František 1922 zástupce náčelníka pro ekonomické věci ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR HUNČA Svatopluk 1928 náčelník skupiny MNO Praha HUSÁK Robert 1931 starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR HYKEL Karel, PhDr vedoucí starší důstojník MNO Praha HYNDRÁK Václav 1922 zástupce náčelníka pro vědeckou činnost, Vojenský historický ústav, Praha HÝSEK Jaroslav 1929 odborný asistent ženijní katedry VAAZ Brno CHALUPA František 1932 pracovník ŠT CO ministerstva vnitra ČSSR CHALUPA Jan, pplk náčelník správy kriminální služby, zástupce hlavního velitele HV VB Praha CHARVÁT Jaroslav 1927 politický pracovník jednotky VÚ Znojmo

18 CHLUP Miloš 1926 starší důstojník MNO Praha CHROBÁK Lubomír, Ing velitel útvaru VÚ Lipník nad Bečvou, okres Přerov CHROBOK Miloslav 1933 zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR CHVÁTIL Jaroslav, Ing náčelník výroby hlavní inženýr OZ Olomouc CHYLÍK Vladimír 1923 starší referent ministerstva vnitra ČSSR CHYTIL Karel 1930 dramaturg člen umělecké rady Studia ČAF, Praha ILLÍK Drahomír 1929 zástupce náčelníka odboru ministerstva vnitra ČSSR ITALY Ján 1920 starší učitel učební skupiny společenských nauk SU Nové Město nad Váhom JAČKO Karel 1930 uvolněný předseda ZO KSČ PSO Hradec Králové JACHAN Josef 1934 náčelník štábu útvaru VÚ Příbor, okres Nový Jičín JANATA Ladislav 1931 starší důstojník kulturní osvětové práce, politické oddělení svazku, Planá-Tachov JANČÁR Alois 1920 zástupce náčelníka Okresní vojenské správy, Bruntál JANDÍK Milan 1928 náčelník oddělení administrace Magnet JANEŠ Jiří 1933 náčelník Ústředního domu armády, Praha JANÍK Ján, JUDr náčelník právního odboru ministerstva vnitra SSR, Bratislava JANOTA Jaroslav, Ing technik ministerstva vnitra ČSSR JANOUCH Ladislav (dříve Tošnar) 1934 důstojník štábu VÚ Hradec Králové JANOUŠEK František, MUDr hlavní lékař brigády Prahy JÁNSKÝ Pavel 1930 náčelník inženýrskotechnické služby svazu VÚ Žatec, okres Louny JÁNSKÝ Vojtěch 1931 velitel jednotky VÚ Valtice, okres Břeclav JAROŠ Karel, Dr vědecký pracovník vědeckovýzkumné pracoviště VPA KG Praha JELÍNEK Václav 1932 náčelník oddělení vojenské publicistiky redakce časopisu Československý voják JENIŠ František 1926 náčelník skupiny MNO Praha JERGE Imrich 1921 velitel pluku VÚ Prešov JIROUT Bohumil, JUDr vedoucí odboru oddělení státních volených orgánů ÚV KSČ, Praha JÍŠA Josef, o. p občanský pracovník Mechanizačního závodu, Praha JODAS Zdeněk 1925 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR JUDL Jan 1927 důstojník operačního oddělení VÚ Plzeň JURÁNKOVÁ Vladimíra 1925 odborná asistentka anglického jazyka katedry cizích jazyků VAAZ Brno JUŘENA Josef, pplk náčelník oddělení ministerstva vnitra ČSSR KABRNA Zdeněk 1929 vedoucí starší důstojník MNO Praha KADIDLO Drahomír 1930 skladník Skladu leteckých technických materiálů KAKOS Vilibald 1935 náčelník oddělení Hydrometeorologického ústavu, Praha KALINA Josef 1925 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR KALISTA Karel 1926 odborný asistent katedry týlu VAAZ Brno

19 KALLA Jaroslav 1924 zástupce náčelníka oddělení Výzkumného ústavu 401 KÁLNÝ Bedřich 1924 letecký dispečer LVÚ Brno KALOŠ Ludvík 1927 vedoucí skupiny PO ŠT CO ČSSR KARÁSEK František 1923 náčelník učební skupiny AU Nitra KARÁSEK Zdeněk 1928 náčelník štábu útvaru VÚ Ostrava Poruba KAREŠ Stanislav, Ing náčelník operačního oddělení zástupce náčelníka štábu VÚ Praha KARLÍK Zdeněk 1930 starší důstojník svazu VÚ Praha KASAL Josef, pplk., PhDr náčelník vědeckého pracoviště malých jednotek 1F VAAZ Vyškov KASL Karel 1930 náčelník politického oddělení svazku Bechyně, okres Tábor KAŠPAR Vlado 1923 šéfredaktor časopisu Signál KAŠPAR Zdeněk 1924 ředitel podniku Nakladatelství Naše vojsko KAŠPAŘÍK Zdeněk, kpt starší referent právník ministerstva vnitra ČSSR KAŠPÍREK Václav 1927 náčelník skupiny MNO Praha KAZBAL Jaroslav 1929 starší referent ministerstva vnitra ČSSR KEJLA Bohumil 1934 důstojník pro plánování výcviku VLU Košice KELLNER Ludvík 1920 starší důstojník vědecko výzkumného pracoviště VPA KG Praha KEPKA Miroslav 1924 zástupce náčelníka Výzkumného ústavu 401 KERLICKÝ Oldřich 1922 vedoucí oddělení vydavatelství časopisu MAGNET, Praha KLEČKA Miloš 1927 starší důstojník MNO Praha KLÍMA Jaroslav, MUDr lékař internista ministerstva vnitra ČSR KLIMŠA Leo 1922 starší referent ministerstva vnitra ČSSR KLÍPA Bohumír 1929 vědecký pracovník Vojenského historického ústavu, Praha KLUSÁČEK Jan, mjr starší důstojník MNO Praha KOBES Josef 1921 náčelník kádrového odboru ministerstva vnitra ČSSR KOBLIHA Václav 1924 důstojník vědecký pracovník vědeckovýzkumného pracoviště VPA KG Praha KOCIÁN Jaroslav 1930 velitel oddílu VÚ Hranice na Moravě, okres Přerov KOCOUREK Miroslav, pplk., Ing starší důstojník vědeckého pracoviště malých jednotek VAAZ Vyškov KOCOUREK Přemysl 1925 vojenský přidělenec zastupitelského úřadu ČSSR v Římě KOČÍ Jaroslav MUDr lékař útvaru VÚ Kaplice, okres Český Krumlov KOČIŠ Ivan 1939 inženýr-technik Leteckých a proudových motorů, Praha Malešice KOHOUTKOVÁ Danuška 1929 technik II. stupně ministerstva vnitra ČSSR, KOKEŠ Jan 1934 instruktor kulturně výchovné činnosti útvaru VÚ Brno venkov KOKEŠ Miroslav 1929 starší referent ministerstva vnitra ČSSR KOLÁŘ Drahomír 1925 starší učitel vojenské střední odborné školy, AU Nitra KOLESÁR Ján 1931 důstojník VÚ Trenčín

20 KOLIÁŠOVÁ Jaroslava, JUDr vedoucí personálního oddělení ministerstva spravedlnosti ČSR, Praha KOLODIČ Ján 1941 starší referent právník ministerstva vnitra SSR, Bratislava KOMOŇ Jaroslav, PhDr., náčelník? ědecký pracovník Vědeckého výzkumného pracoviště VPA KG, Praha KONDRYS Lubomír 1921 starší důstojník MNO, Praha KONECKÝ Karel 1930 politický pracovník svazku VÚ Znojmo KONEČNÝ Jan 1929 odborný asistent tělesné výchovy VAAZ, Brno KONVALINKA Jaroslav, npor starší referent ministerstva vnitra ČSR KOSTÍNEK Josef 1931 náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR KOŠAN Vladimír, pplk velitel útvaru VÚ Holešov KOTLÁŘ Jiří, JUDr vedoucí odboru vyšetřování Generální prokuratury ČSSR, Praha KOTLAS Jaroslav 1928 náčelník skupiny Výzkumného ústavu 401 KOTRČ Jan, RSDr starší referent specialista ministerstva vnitra ČSSR KOUDELKA František 1929 pracovník analytické skupiny MV ČSR Praha KOUŘIL Bohumil 1936 náměstek náčelníka závodu OZ 035 Mostkovice, okres Prostějov KOUŘIL Jiří 1931 starší instruktor agitace a propagace PO KVS, Ústí nad Labem KOUTNÝ Vladimír, MUDr starší důstojník svazu, Praha KOVAŘÍK Jiří 1922 zástupce náčelníka katedry základů marxismu leninismu, VLU, Košice KOZÁK Antonín 1926 technik útvaru, VÚ Dašice KOZÁK František 1935 velitel jednotky, VÚ Znojmo KRÁL Jiří 1939 technik inženýr Vývojového střediska, Praha KRÁL Václav 1937 starší referent HS ŠtB Bratislava KRÁL Vlastimil 1926 náčelník katedry kulturní politiky VPA KG, Praha KRÁTKÝ Josef 1924 zástupce náčelníka oddělení velitelského svazku, Planá KRATOCHVÍL Drahoslav 1926 vedoucí starší důstojník ministerstva národní obrany, Praha KRATOCHVÍL Egon 1933 zástupce náčelníka oddělení VZÚ 401 KRATOCHVÍL Jiří 1933 vedoucí starší důstojník ministerstva národní obrany, Praha KRATOCHVÍL Zdeněk, JUDr náměstek ministra spravedlnosti ČSR KREJČA Miloslav 1924 inspektor vzdušné střelby, Bechyně Tábor KREJČÍ Antonín 1930 velitel roty, posádka Olomouc KREJČÍK Stanislav 1913 vedoucí starší důstojník ministerstva národní obrany, Praha KRIŠTOF Miroslav, MUDr., CSc náčelník oddělení Zdravotnického ústavu ministerstva vnitra ČSR KROH Lubomír, Ing náčelník odboru ministerstva vnitra ČSSR KROPÁČEK Václav 1927 referent ŠT CO ČSSR KROTIL Evžen 1929 starší důstojník svazu, Praha KROUPA Karel 1923 velitel svazku, VÚ Mladá Boleslav

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice v armádě, bezpečnosti, soudech a prokuraturách

Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice v armádě, bezpečnosti, soudech a prokuraturách Seznam osob doporučených k zařazení do jednotné centrální evidence představitelů a exponentů pravice v armádě, bezpečnosti, soudech a prokuraturách ALTMAN Miloš 1939 strojní zámečník, Letecké opravny,

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

602 586 315 377 595 300 Vedoucí skladu. 602 586 316 353 169 714 Vedoucí oddělení provozní. Jindřich Zemek. 602 438 219 Miloš Miko bezpečnosti

602 586 315 377 595 300 Vedoucí skladu. 602 586 316 353 169 714 Vedoucí oddělení provozní. Jindřich Zemek. 602 438 219 Miloš Miko bezpečnosti SPOJENÍ 1. Odpovědní pracovníci firmy ČEPRO, a.s. Funkční zařazení Jméno a příjmení Telefon Vedoucí střediska Jaroslav Míč 602 586 315 377 595 300 Vedoucí skladu Jindřich Zemek 602 586 316 353 169 714

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Seznam důležitých telefonních čísel

Seznam důležitých telefonních čísel Městská policie Policie ČR Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Vojsko Olomouc 153. ženijní prapor Olomouc stálá služba tísňové volání 585209511,585209540-dispečink,

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice Trefilová Anežka adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Helena adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Jenovéfa

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

DRUŽSTVA 1. DEN 30. 05. 2015 DRUŽSTVA CELKOVÉ VÝSLEDKY 30./ 31. 05. 2015

DRUŽSTVA 1. DEN 30. 05. 2015 DRUŽSTVA CELKOVÉ VÝSLEDKY 30./ 31. 05. 2015 DRUŽSTVA CELKOVÉ VÝSLEDKY 30./ 31. 05. 2015 POŘADÍ: DRUŽSTVO PLN DOR CELK CH 1 NÁCHOD KRÁKORÁCI 1399 781 2180 9 2 PŘEROV - NEMOCNICE 1415 720 2135 20 3 ROSICE-BRNĚNSKÉ ŽELVY 1448 684 2132 28 4 VSETÍN REST.

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014

Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014 V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany (dále

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub

MUŽI A. Příjmení Jméno Klub MUŽI A 1 CHYBA Jiří Nutrend Specialized 30 30 27 30 30 30 30 0 30 37 247 2 NOVOTNÝ František BikePark.cz 23 23 21 23 25 27 21 21 25 29 196 3 POSPÍŠIL Petr Ghost Mitas 27 27 27 0 27 27 27 33 195 4 KOMBEREC

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne. listopadu č. Konečné dislokace u vybraných objektů Určení nemovitostí Obec/Ulice č.p./č.o. Katastrální Frýdek-Místek/ Komenského

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Uvedeny pouze zápasy družstva TJ Lovochemie Lovosice TJ Sokol Blíževedly - TJ Lovochemie Lovosice 1. kolo 20.09.2003 ČERNÝ Robert 269 120 10 389 0:1

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků.

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků. Turnaje se zúčastnilo celkem 164 hráčů, včetně neregistrovaných z 25 oddílů. Zvítězili Vlasťa ZEMAN s Davidem MACHALOU, oba pokořili hranici 600 bodů a za to jim náleží pohár pro vítěze a finanční prémie

Více

III. Do hodnotící komise se ustanovují následující členové a jejich náhradníci: a) členové

III. Do hodnotící komise se ustanovují následující členové a jejich náhradníci: a) členové Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) včetně profesních charakteristik III. Do hodnotící komise

Více

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie

1.z. 12. r. ZBP 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Sponzoři a pořadatele závodu a 1.z. 12. r. 26.09.2015 Borovinská 10 10 km Výsledky kategorie Poř. St. Příjmení Jméno Klub RN Kat. Kat. Čas Body Čas na 1km Muži do 39: (RN 1976 a mladší) MA 1 27 Rygl Josef

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

NOMINAČNÍ LISTINA M ČR 2011 BROKOVÉ DISCIPLÍNY

NOMINAČNÍ LISTINA M ČR 2011 BROKOVÉ DISCIPLÍNY Příjmení, jméno Ročník Průkaz Klub Double Trap, Junioři 1 BORKOVEC Jan 1993 35793 397 SSK SKP Kometa Brno 2 CHOCHOLATÝ Libor 1995 38229 397 SSK SKP Kometa Brno 3 CHOCHOLATÝ Ondřej 1996 38638 397 SSK SKP

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2011 Materiál pro schválení do Vědecké rady FST Plzeň 2011 předkládá doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 Mgr. 14.6-15.6.2011 N2301 Předseda: doc.

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Příjmení Jméno Kompostér Ulice

Příjmení Jméno Kompostér Ulice Příjmení Jméno Kompostér Ulice Anlaufová Ludmila 1 Štefánikova Babincová Oldřiška 1 Hájov Bajer Jaromír 1 Místecká Bajer Adam 1 Místecká Balcárek Radomír 1 Lomená Baroňová Kateřina 1 Nová Bayer Pavel 1

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 1. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L.

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. (tento rozvrh je pouze orientační, rozhodující jsou informace v systému STAG) Místo výuky: ÚSTÍ n. L. Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí Místo výuky: ÚSTÍ n. L. 1. ročník, 2008/09 3.,4./10. 40 24.,25./10. 43 7.,8./11. 45 28.,29./11. 48 8-00 - 9-50 Základy geografie

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň

CHODSKÝ ČAKAN 2008. Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 0370-SSK DUKLA Plzeň Disciplína č. 1 Disciplina 10m vzduchová puška Kategorie Muži, junioři Datum 19.1.2008 Rekord 599 Poř. Příjmení a jméno RN Č.pr. 1 2 3 4 5 6 CEL 1 MACH Milan 1972 00966 99 99 100 98 98 100 594 2 ŠMOL Petr

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie e-orj Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2009 Platnost od 1. 9. 2009 Zpracoval: St. Ševčík ( Kontakt tel. : 234 462 456, 602 161 123) Schválil:

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Klasik duatlon Příbram 2009 výsledky

Klasik duatlon Příbram 2009 výsledky Klasik duatlon Příbram 2009 výsledky Absolutní pořadí Pořadí Celkový čas Odstup St. číslo Jméno Oddíl Stát Ročník Kategorie Běh 1 Poř Depo 1 Poř Kolo Poř Depo 2 Poř Běh 2 Poř 1 02:52:57 1 Zadák Karel Tri

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín)

NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) NÁVRH zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v roce 2009 (jarní, případně podzimní termín) Vědecká rada FST 17.3.2009 Předkládá: Ing. Jiří Česánek, Ph.D. 1 KKE Mgr. 15.6.2009 Předseda: Prof. Ing.

Více

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Sopotnice Stanoviště: Sopotnice 273/, Sopotnice 561 15 Telefon: 465584128,737914261,724187486 ou.sopotnice@sopotnice.cz Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/sopotnice/

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

chovatel holub číslo pohl. koef. body 100 100 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

chovatel holub číslo pohl. koef. body 100 100 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1. Bezecný Vlastislav Hlučín 12-0156-548 H 19,48 100 2. Horníček L. + P. Pardubice 11-077-147 H 29,33 100 3. Droppa Julius Lidice 13-045-1211 H 33,49 90 4. Horáček Josef Východočeské 12-0129-61 H 38,17

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ Generální tajemník Kancelář GT 210 Divize a zástupce GT 220 Divize ekonomiky a

Více

Soupis dotčených pozemků

Soupis dotčených pozemků k.ú. Příkazy u Osíčka 1 899 233 11486 8793 6810 1983 2 490/2 10001 5708 83 51 32 3 493/17 10001 12411 35 20 15 4 493/9 39 302 27 0 27 5 493/6 10001 297 96 0 96 6 486/8 10001 2903 28 0 28 7 878/3 84 92

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání

Více

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost)

Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04 Bezpečnostně právní činnost) VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ Č. j. VPŠB-311-27/UV-2010 Brno 27. dubna 2011 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Absolutorium a zkušební komise u absolutoria studijních skupin 1/A1 a 2/A1 (68-42-N/04

Více

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 Holub Jindřich Habřina Vlčí 106 533 41 Lázně Bohdaneč Pardubice 24 Jackulák Josef Starý

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více