Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný"

Transkript

1 Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti: stříbrná barva elektricky vodivá na vzduchu hodně odolná nevodivé účinky kapalný kov elektricky vodivá kapalný nekov záření načervenalá na vzduchu koroduje je nebezpečný je neškodný ušlechtilá velmi lehká neušlechtilá velmi těžká 2) Zapiš reakci chromu s vybraným nekovem 5) Vypočítej procentové složení následujících sloučenin: a) Sn b) 4 Na 2 SnO 3 w = % w = % w = % w = % w = % 25) Spoj uvedenou sloučeninu s jejím chováním. Mn(O) 2 KMnO 4 MnO 2 redukční činidlo oxidační činidlo amfoterní 13) Vyber správné piktogramy, které vystihují vlastnosti amoniaku 1

2 8) Zapiš rovnicí rozklad uvedené sloučeniny olova Pb(O) 2 Pb(NO 3 ) 2 PbO 2 41) Škrtni nesprávné varianty: a) počet elektronů chybějící do stabilní konfigurace b) nestálé oxidační číslo 1 e 2 e 3 e + VI + II II 3) Napiš elektronovou konfiguraci výsledného iontu při ionizaci atomu železa a porovnej jejich stabilitu. a) Fe 2e - b) Fe 3e - 21) Co bychom mohli přidat do roztoku stříbrné soli, abychom dokázali přítomnost Ag +? Jaká bude barva vzniklé sraženiny? Nabídka: NaO, NaCl, NaI, Na 2 CrO 4, Na 2 SO 4, 6. Vyber ve dvojici méně stálou variantu: oxidační číslo: Sn 4 + oxidačního čísla Sn 2 + modifikace bílý šedý 5) Pojmenuj sloučeniny stříbra: a) b) c) d) AgCN Ag 2 CrO 4 K[Ag(CN) 4 ] AgSO 4 9) Vyber z nabízených struktur tu, která odpovídá iontové vazbě: a) b) c) 2

3 8) Pojmenuj sloučeniny a zapiš disociaci. a) b) c) N 4 ClO 2 Na 4 IO 6 [PtCl 6 ] 2-1) Vysvětli, jak souvisí uvedený pojem s cínem: staniol bronz 2) Urči všechny typy vazeb v molekule 3 O + O + O: : : + : 20) Vyber správnou variantu o původci tvrdosti vody: A) za přechodnou tvrdost vody může: B) za trvalou tvrdost vody může: 16) Aluminotermicky připrav chrom 10) Která rovnice správně popisuje průběh termického rozkladu dichromanu amonného? a) (N 4 ) 2 Cr 2 O 7 Cr 2 O O + N 2 b) (N 4 ) 2 Cr 2 O 7 Cr 2 O O + 2N 3 c) (N 4 ) 2 Cr 2 O 7 2CrO O + N 2 O 3

4 21) Porovnej zastoupení olova ve všech 3 oxidech. Který z nich má největší % obsah olova? PbO Pb 3 O 4 PbO 2 w = % w = % w = % w = % w = % w = % 8) Vyber sloučeninu, ve které se železo pasivuje: 2 SO 4 (konc) 2 SO 4 (zřed) NO 3 (konc) NO 3 (zřed) Cl (konc) 5) Škrtni nesprávnou variantu Kovy alkalických zemin jsou: 5) Vyber správnou odpověď. vápník baryum hořčík berylium železo nelze vytěsnit z FeSO 4 reakcí s: a) Na b) Cu c) Zn d) Al 32) Doplň neúplné zápisy: a) 2 + Ca(O) 2 2 N 3 + CaCl O b) CaO CaC 2 + CO c) Ca 3 (PO 4 ) SO PO ) Vypočítej molární koncentraci připravených roztoků a) 7 g b) 7 g c) NaO KO 7 g NaCl 250 ml roztoku 200 ml roztoku 500 ml roztoku 21) Dopiš do tabulky využití vybraných sloučenin hliníku sloučenina využití korund dural 5) Vypočti: molární hmotnost 3 mol Cu(O) 2 4 látkové množství 500 g CuO

5 11) Zapiš oba děje v aparatuře rovnicí. Porovnej, jaké plyny vzniknou a jak bys je dokázal? Cl Cl FeS Fe 14) Roztok KO má molární koncentraci c = 0,4 mol/dm 3. Jaká je koncentrace Ol? Jaká je koncentrace 3 O +? c (KO) = 3 mol/dm 3 DISOCIACE c( 3 O + ) =. mol/dm 3 c(k + ) =.. mol/dm 3 c(o ) =.. mol/dm 3 29) Vyber a doplň reakce, které proběhnou: NaI + Br 2 Cu + Cl (konc) g + Cl (zřed) KBr + Cl 2 35) Napiš činidlo pro důkaz a uveď barevnou změnu: a) kationtu Fe 3+ b) kationtu Fe 2+.. barva: barva: 12) Jakou kyselinu můžeme použít k uskutečnění naznačené změny sloučenin? Ba(NO 2 ) 2 BaSO 3 1) Urči u všech sloučenin oxidační číslo dusíku: Cu(NO 3 ) 2 N 3 5 NaNO 2 Li 3 N N 4 Cl

6 7) Doplň označení elektrod při elektrolýze roztoku CuCl 2 a zapiš děje na elektrodách. Na které elektrodě se objeví totéž, co na obrázku? Cl ANODA: Cu 2+ KATODA: 15) Na obrázku je aparatura k průběhu dané chemické reakce. Rovnici propočti a zapiš chybějící údaje. Mg + Cl... + MgCl 2 6 g... mol...dm 3... g... g 4 g 5) Která z uvedených sloučenin vznikne překrytím některých z těchto valenčních orbitalů? Nabídka: Ca 2, 2 S, P 3, Al 3, 2 O, N 3, Cl A) B) C) D) 24) Dopiš barvu plamene daného alkalického kovu: sodík draslík lithium 2) Doplň tabulku. Značka prvku Název prvku Počet p + Počet e Částice olovo Pb 2+

7 14) Napiš vzorce látek, které při rozpouštění ve vodě disociují na danou dvojici iontů: a) b) c) d) Pb 4+ O - Pb 2+ - NO 2 Pb 2+ CN - Pb AsO 4 24) Škrtni u každé sloučeniny všechny možnosti, které neodpovídají skutečnosti: sloučenina vlastnost sloučenina vlastnost sloučenina vlastnost měď ve vodě rozpustná na vzduchu nestálá ušlechtilý kov výborný vodič CuO rozpustný ve vodě černá barva vzniká rozkladem Cu(O) 2 reaguje se zředěnými kyselinami CuSO 4 rozpustný ve vodě vzniká reakcí Cu 2 O + 2 SO 4 je zdraví škodlivý modrá barva 14) Doplň do prázdných rámečků vzorec sloučeniny, která vznikne naznačenou reakcí NaO + + Na 2 S + Cu + Al 2 O 3 + FeCl 2 + O 2 13) Pojmenuj strukturní vzorce sloučenin křemíku: a) b) c) Si - Si Si Si Si Si 34) Napiš reakci: a) dokazující zásadotvornost oxidu barnatého b) dehydrataci při zahřívání hydroxidu hořečnatého c) popisující děj při tvrdnutí malty 7

8 9) Fosforečnan amonno-hořečnatý je obsažen v močových kamenech. Jaká je hmotnost fosforu, dusíku a hořčíku v kaménku o hmotnosti 4 g? N 4 MgPO 4.. g dusíku... g fosforu... g hořčíku 15) Před sebou máš dva pokusy kyseliny dusičné s mědí. Při kterém pokusu byla použita koncentrovaná kyselina? Zapiš obě reakce rovnicemi. a) b) 34) Zapiš rovnicí přípravu SO 2 z, jestliže jako výchozí sloučeninu použiješ: pyrit kyselinu sírovou sulfan 22) Zapiš děje popisující výrobu manganu ze sulfidu manganatého pomocí koksu: MnS MnO Mn 18) Doplň produkty v rovnici a vyber správnou odpověď o chování peroxidu vodíku v reakci: KI + 2 O SO A: oxidační B: redukční C: oboje D: ani jedno 20) V tabulce jsou uvedeny v řádce kovy, které by mohly reagovat s CrCl 3. Proškrtni políčka, ve kterých žádný produkt nevznikne, a do zbývajících napiš vzorec vznikající soli. Cu Na Al Ag Fe CrCl 3 12) Doplň uvedené reakce. Jak dokážeš jednotlivé vzniklé produkty? a) 2 O + Ca b) 2 O + K

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Kovy. Li Be B C N O F Ne. K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr. Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Kovy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H n s n p He Li Be B C N O F Ne Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně.

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 EC (REACH), ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 1.6.2004 Datum revize: 31.1.2014 HYDROXID SODNÝ 30% vodný roztok ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více