MUZIKOTERAPIE MUZIKOTERAPIE- VYMEZENÍ POJMU...2 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIE...4. Podpora rozvoje úrovně motoriky.. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUZIKOTERAPIE MUZIKOTERAPIE- VYMEZENÍ POJMU...2 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIE...4. Podpora rozvoje úrovně motoriky.. 5"

Transkript

1 MUZIKOTERAPIE OBSAH MUZIKOTERAPIE- VYMEZENÍ POJMU....2 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIE...4 Podpora rozvoje úrovně motoriky.. 5 Podpora rozvoje úrovně vnímání tělového schématu. 9 Podpora rozvoje úrovně percepce.13 DRUMBENY Hry s drumbeny.22 Štafety a soutěže s drumbeny 27 HRY S PADÁKEM 30 LITERATURA

2 MUZIKOTERAPIE VYMEZENÍ POJMU Muzikoterapie je terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních terapií. Expresivní znamená, že tyto terapie pracují s výrazovými uměleckými prostředky, které mohou být svou povahou hudební, dramatické, výtvarné, literární nebo pohybové. Podle nich se nazývají jednotlivé obory. Pojem muzikoterapie má latinsko- řecký původ a překládá se jako léčení hudbou. ( Kantor, Lipský, Weber, 2009 s.21) Muzikoterapie u osob se specifickými potřebami působí nejčastěji jako podpůrná terapie v součinnosti s jinými terapeutickými a edukačními přístupy. Muzikoterapeutické cíle jsou do značné míry společně speciálněpedagogické intervenci, jejíž úlohou je1 Hlavní cíle (dle Beníčkové M s. 30) 1 podpora rozvoje úrovně motoriky podpora rozvoje úrovně vnímání tělového schématu podpora rozvoje úrovně percepce podpora rozvoje úrovně komunikačních schopností a dovedností podpora rozvoje úrovně laterality a spolupráce mozkových hemisfér podpora rozvoje úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace podpora rozvoje úrovně tělesných a duševních vlastností dítěte a chování dítěte Kantor, Lipský, Weber 2009 s. 39 2

3 Další cíle (dle Kantor, Lipský, Weber 2009 s. 39) omezit vývojové ztráty a optimalizovat podmínky vývoje- zprostředkovat potřebné zkušenosti a podněty pro udržení integrity osobnosti. podpořit identitu a integraci dítěte. posilovat schopnost orientovat se, rozumět sobě a svému prostředí. poskytnout možnost pro vytváření vlastních strategií řešení úloh, rozhodování se a přijímání zodpovědnosti za sebe i druhé. 3

4 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIER Metodické materiály muzikoterapie jsou rozděleny do tematických bloků. Každý z těchto bloků je cíleně zaměřen na podporu jedné oblasti- (např. rozvoji motoriky, rozvoji pravolevé orientace, ) Každá hodina by měla být rozdělena do tří oblastí. První z oblastí je úvodní část. V této části hodiny by se měli děti seznámit s náplní hodiny a být namotivovány pro hlavní činnost. Jejím cílem je také žáky uvolnit. Druhou z oblastí je hlavní část. V tomto bloku se rozvíjí jedna z daných oblastí, kterou jsme si určili za hlavní cíl. Poslední je závěrečná část, kde by mělo dojít k zhodnocení hodiny, k pochvalám, k relaxaci a uvolnění. Tematické bloky nejsou rozpracovány po jednotlivých hodinách, ale slouží učiteli, aby si sám zvolil, která činnost bude pro jeho skupinu nejpřijatelnější. 4

5 Podpora rozvoje úrovně motoriky Většina her a činnosti jsou vybrány z knihy: BENÍČKOVÁ, M. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada, s. ISBN Dneska se mi povedlo CÍLE: dokázat se pochválit a říct o sobě něco hezkého. Pro některé děti je to velmi obtížné. Učíme se mluvit o svých příjemných pocitech. Navodit příjemnou atmosféru. POPIS: Sedíme s dětmi v kroužku na koberci. Dítě, které chce, vypráví co se mu dnes povedlo, za co bylo pochváleno. POMŮCKY: - Míč CÍLE: podpora hrubé motoriky, vizuomotoriky, audiomotoriky. POPIS: Žáci si sednou do dvojic naproti sobě a do tempa písniček si posílají míče různých velikostí. Další varianty: Žáci stojí v zástupu za sebou a míče si posílají v rytmu nad hlavou směrem vzad a zpět. Žáci stojí v kruhu a házejí si míče v tempu nahrávky. 5

6 POMŮCKY: míče různých velikostí- gymnastický míč, overball, tenisový míček, míček na stolní tenis, volejbalový míč,, CD nahrávky s písničkami v různých tempech. (Beníčková s. 68) Klapy klap CÍLE: rozvoj hrubé motoriky, sluchové analýzy, rozvoj paměti. POPIS: Učitel seznámí děti s textem písničky. Společně si povídají o jednotlivých zvířatech, jaké mají charakteristické pohyby (čáp- stojí na jedné noze, medvěd- houpavá těžká chůze, )Žáci zvířata ztvární pohybem. Žáci poslouchají text písně a podle toho jaké zvíře v písničce vystupuje, to předvádí. Až si slova osloví zpívají s učitelem. Píseň je vystavěna na harmonické funkci tónika a dominanta- děti upevňují zpěv tónického kvintakordu. Děti píseň mohou nejen zpívat a předvádět, ale také instrumentálně doprovodit. POMŮCKY: klavír nebo kytara, popř. CD přehrávač a nahrávka s písničkou (Beníčková s.72) Obr. 01a 6

7 Obr. 01b Navlékáme korálky CÍLE: rozvoj jemné motoriky, zrakové percepce, sluchové percepce, spolupráce a koncentrace. POPIS: Děti si vylosují barevné korálky a podle nich se rozdělí do skupinek. Každý si vybere jeden hudební nástroj. Barevné korálky jsou schované v neprůhledném sáčku. Jeden z dětí losuje korálek a navléká na připravenou šňůrku (aspoň 150 cm dlouhou). Jakmile skupina, která má stejnou barvu jako je barva korálku, uvidí svůj korálek v pohybu (jak jede po šňůrce) začne hrát na hudební nástroje. Jakmile korálek zastaví, skupinka přestane hrát a mlčí. POMŮCKY: barevné navlékací korálky, dlouhá šňůrka- alespoň 150 cm, neprůhledný sáček, hudební nástroje. (Beníčková s. 79, 80) 7

8 Prstová CÍLE: podpora rozvoje jemné motoriky, vizuomotoriky, audiomotoriky, multisenzoriálního vnímání. POPIS: Děti si posílají pomocí ťuknutí do dlaně štafetu. Každý prst ruky má své číslo a podle toho i počet ťuknutí. Tato hra je výborná na zklidnění. Těžší varianta- zavřené oči. POMŮCKY: (Beníčková s. 75) Zrcadlo CÍLE: podpora rozvoje hrubé i jemné motoriky, vizuomotoriky, zrakové percepce. POPIS: děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice je zrcadlo, druhý je ten, který se do zrcadla dívá. Ten vede pohyb a zrcadlo pohyb opakuje. Pohyby jsou pomalé, plynulé doprovázené relaxační hudbou. POMŮCKY: CD přehrávač, relaxační hudba 8

9 Podpora rozvoje úrovně vnímání tělového schématu Obrazy v zrcadle CÍLE: podpora rozvoje vnímání tělového schématu, rozvoj komunikace POPIS: Děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice položí papír na zem, popř. na podložku a lehne si na papír. Velikost papíru by neměla být menší než velikost těla. Druhý z dvojice vezme fix a ležícímu obkreslí tvar těla. Pak se dvojici vymění. Obrys svého těla děti nůžkami vystřihnou. Každé dítě si natře dlaň prstovými nebo temperovými barvami (libovolnou barvou) a svou pomalovanou ruku obtiskne celkem třikrát na svou vystřiženou papírovou siluetu. Žáci si umyjí ruce a tu samou dlaň obkreslí také třikrát na papír, který zbyl s vystřižených siluet. Tyto dlaně děti libovolně vybarví a vystřihnou. Vystřihnuté dlaně si děti přišpendlí na své tělo tak, aby byly upevněny na stejných místech jako namalované dlaně na vlastní papírové siluetě. Děti opět utvoří dvojice. Jeden z dvojice se postaví před zrcadlo tak, aby byly v zrcadle vidět našpendlené dlaně. Druhý z dvojice zvedne malovaný obrys, dá si jej před tělo a postaví se vedle kamaráda stojícího před zrcadlem. Nyní může celá skupina zhodnotit, jestli jsou vidět v zrcadle stejná těla. Zda jsou přišpendlené dlaně připevněny na totožná místa, jako je tomu u předlohy na papíře. Před zrcadlem se vystřídají všichni žáci a jejich obrazy. S dětmi lze řešit i otázky: Proč zvolili tuto barvu? Proč zvolili dané místo pro obtisk? Lze si povídat o místech na těle, kde nám nevadí, když se nás někdo dotkne a o místech, kde je nám to nepříjemné. (pohlazení, pohlavek, ) 9

10 POMŮCKY: archy balícího papíru, nůžky, fixy, pastelky, prstové barvy, temperové barvy, spínací špendlíky. (Beníčková s. 93,94) Obr

11 Obr

12 Obr

13 Hra na tělo CÍLE: podpora rozvoje vnímání tělového schématu. Relaxace POPIS: Děti si lehnou na koberec a nejdříve vnímají svůj dech, pohyby hrudníku, soustředí se na své ruce, nohy. Učitel doprovodem svého hlasu říká dětem, kterou částí svého těla ťukají rytmu do tempa hudby. Např. Ťukání prstů o bříško, klepání nohou do podložky, tleskání Pak učitel provádí relaxaci. Navozuje dětem příjemné představy. Uvolnění celého těla, zklidnění. POMŮCKY: CD přehrávač, relaxační hudba, polštářek pod hlavu Podpora rozvoje úrovně percepce Hlasová vibrační masáž CÍLE: Podpora rozvoje multisenzoriálního vnímání, naslouchání, rezonance vlastního těla, stimulace preverbálního i verbálního hlasového projevu klientů, relaxace. POPIS: Děti se posadí na židličky nebo gymnastické míče apod, tak, abychom měli otevřený přístup k zádům. Můžeme ze svých rukou vytvořit megafon a na záda žáka vydávat dynamicky různě odstíněné zvuky, tóny nebo kousky melodií. Signály můžeme posílat štafetou v řadě za sebou. Použít můžeme i různé akustické nástroje- jako kytaru, bubínky, tibetské mísy, didgeridoo U některých nástrojů musíme hrát opatrně- pro některé nemusí být příjemné. 13

14 Signálovou řadu můžeme obohatit poklepáváním, hlazením či různými pohybovými aktivitami- masážní míčky POMŮCKY: židličky, gymnastické míče, akustické nástroje (Beníčková s. 100,101) Shoda rozdíl CÍLE: Podpora rozvoje verbální akustické diferenciace POPIS: Učitel se otočí zády k dětem. Zřetelně vyslovuje dvojice slov mající smysl (zvukově podobná, nebo stejná). Děti mají za úkol rozpoznat, která slova jsou stejná a která nejsou. Pokud jsou slova shodná, žáci tlesknou, pokud se slova liší žáci několikrát zadupou. Pro kontrolu zvedne učitel nad hlavu kartičku- v případě shody =, v případě rozdílu x. POMŮCKY: kartičky se znaky = x, zásobu slov. ( Beníčková s. 102) 14

15 Slovní fotbal CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, slovní zásoby, sluchové analýzy slov. POPIS: Učitel vykopne slovo. Hodí míček žákovi, ten musí vymyslet slovo, které bude začínat na poslední písmenko z vykopnutého slova. Ten opět hodí míček dalšímu žákovi. Hru můžeme obměnit- tvoříme slovo na poslední slabiku, žáci se střídají postupně po kruhu. Slova by se neměla opakovat. POMŮCKY: míček Slovní fotbal- stupído CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, slovní zásoby, sluchové analýzy slov. POPIS: Obměna slovního fotbalu. Učitel vykopne slovo a hodí někomu míček. Daný žák má za úkol vymyslet slovo, které bude začínat posledním písmenkem vykopnutého slova, ale vymyšlené slovo neříká nahlas. Jen slovo popíše např. ( vykopnuté slovo je škola- žák vymýšlí slovo na A- myslí si slovo aktovka a ostatním dává indicie- je to školní pomůcka každého žáka, dává si do ní učebnice, nosí ji na zádech jakmile někdo se žáků dané slovo uhodne. řekne STOP a tím už nemůžou být poskytnuty další indicie). Hádané slovo se nikdy nahlas nevysloví a už jen se říkají indicie. Ten kdo nepozná slovo podle indicii ze hry vypadává nebo odevzdá domluvený fant. POMŮCKY: míček 15

16 Slovní házená CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, sluchové syntézy, představivosti, spolupráce POPIS: Žáci stojí v kruhu a jeden z nich jde doprostřed. Žák uprostřed kruhu má v ruce míček. Vybere si kamaráda, kterému míček hodí. Kamarád zazpívá na libovolném tónu písmeno- např. M a hodí míček zpět žákovi uprostřed. Ten míček chytí a hodí ho dalšímu žákovi v kruhu. Tento žák se po chycení míčku snaží přidat další písmenko tak, aby mohlo vzniknout slovo a zazpívá např. A. Skupina utvořila slabiku MA. Žák uprostřed má za úkol hlídat a zastavit cvičení v momentě, kdy vznikne smysluplné slovo. Pokud žák v pravou chvíli řekne stop a sestavené slovo zopakuje, předává míček dalšímu spolužáku a jde doprostřed kruhu a tvoří se slovo nové. Pokud, ale správný okamžik, kdy slovo vzniklo žák promrhá a nemůže slovo vzniknout - učitel hru zastaví a žáky prohodí. POMŮCKY: míček ( Beníčková s. 107,108) Poznej stejný zvuk CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, pozornosti POPIS: Žák má před sebou několik zvukových kostek nebo Kinder vajíček. Jeho úkolem je pomocí sluchu rozpoznat, kde jsou ukryty stejné předměty. Pro kontrolu jsou zvukové kostky označeny barevně. Kinder vajíčka můžeme otevřít. POMŮCKY: zvukové kostky, Kinder vajíčka naplněná různými předměty 16

17 Hudební pohádka CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, spolupráce, kreativita, improvizace, empatie POPIS: S dětmi můžeme krátkou pohádku vymyslet, a nebo použijeme některou ze známých lidových pohádek. Ke každé pohádkové postavě vybereme hudební nástroj. Při setkání dvou postav v určité situaci vzniká mezi hudebními nástroji dialog. Pro ulehčení můžeme použít postavu vypravěče, který děj posouvá dál. POMŮCKY: hudební nástroje, pohádka (Jenčková) LA CÍLE: Podpora rozvoje verbálně akustické diferenciace, diferenciace figury a pozadí POPIS: Učitel se otočí zády ke skupině dětí. Zřetelně vyslovuje jednotlivá slova. Žáci určují zdali slovo obsahuju slabiku LA. Učitel používá pouze ta slova, která mají významový smysl. Pokud slovo obsahuje slabiku LA žáci začnou tuto slabiku zpívat. Pokud slovo slabiku neobsahuje žáci zadupou. Pro kontrolu zvedá učitel kartičku- pokud je ve slově obsažena slabika LA, zvedá kartičku se slabikou LA, pokud není, zvedá kartičku s X. Pro obměnu můžeme použít jakoukoliv jinou slabiku. POMŮCKY: kartička se slabikou LA a X, zásobu slov. (Beníčková s. 102,103) 17

18 Když uslyšíš CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, pozornosti, rozlišení zvukové figury a pozadí. POPIS: Učitel rozdá dětem 5 obrázkových kartiček Domluví si s dětmi domluví jedno slovo. např. koruna. Učitel říká dětem různé věty. Pokud žák uslyší domluvené slovo tleskne nebo zahraje na hudební nástroj. Pokud zareaguje správně dostane obrázkovou kartičku. V opačném případě kartičku ztrácí. Slovo může být jen v určitém pádu nebo v jakémkoliv tvaru- záleží na domluvě. POMŮCKY: obrázkové kartičky (Beníčková s. 104) Kdo to tu mluví CÍLE: Podpora rozvoje verbální akustické diferenciace POPIS: Učitel vypráví dětem o dvou kamarádkách Evě a Ivě. Eva umí říkat pouze slova, ve kterých je obsaženo písmeno E a Iva umí říkat pouze slova, ve kterých je obsaženo písmeno I. Učitel předříkává slova a úkolem dětí je poznat, která z dívek mohla dané slovo říci. Žáky za správnou odpověď můžeme odměňovat obrázkem a v opačném případě ztrátou obrázku. POMŮCKY: obrázkové kartičky, připravená baterie slov. (Beníčková s. 105) 18

19 Písničková skládačka CÍLE: Podpora zrakové percepce, koncentrace, zrakové analýzy a syntézy. POPIS: Učitel rozdělí žáky do dvou skupinek. Oběma skupinkám rozdá kartičky, na kterých jsou napsána jednotlivá slova známých lidových písniček. Kartičky zamíchá. Žáci mají za úkol písničku složit a pokud se jim to podaří, tak i skupinově zazpívat. Ta skupinka, která bude mít písničku složenou nejdříve, vyhrává. Obtížnější variantou je dát skupinkám více písniček. Další variantou může být např. Na kartičkách jsou napsána jen slovesa nebo podstatná jména z písničky. POMŮCKY: kartičky se slovy písniček ( Beníčková s. 105,106) 19

20 DRUMBENY Co je to drumben? Drumben byl vyvinut a vyroben ve spolupráci s pedagogy, psychology a designéry v roce Na drumbenu se dá pohodlně sedět, dá se na něj bubnovat, můžete si ho vyzdobit podle svých představ, skvěle se uplatní při týmových a fyzických aktivitách. Obr. 05 Obr

21 Korpus (tělo) drumbenu je vyroben z recyklovaného vrstveného papíru, který splňuje vysoké nároky na pevnost, tvarovou stálost a další fyzikální vlastnosti. Horní sedací plocha je vyrobena z březové překližky a je opatřena několika vrstvami laku. Při výrobě jsou použity výhradně lepidla a laky na vodní bázi. Hlavními výhodami drumbenu je nízká pořizovací cena, snadná manipulace, údržba, skladovatelnost, recyklovatelnost a mnohostranné použití. Obr

22 Hry s Drumbeny Téma: Námořnická výprava za pokladem. Rytmická improvizace CÍLE: rozvíjení fantazie a kreativity ve spolupráci s přirozeným nácvikem rytmických cvičení; skupinová souhra a skupinové tvoření. POPIS: Lektor verbálně vede účastníky skupinové souhry imaginací, která hráče motivuje ke změně rytmů a hudebních nálad. Jedna z mnoha variantních podob imaginace: Vyplouváme společně na moře. Lodní motory se dávají do pohybu. (pomalé a pravidelné údery do drumbenu, je možné pomoci si hlasem héj hop ). Loď se vzdaluje od břehu, na molu na nás mávají naši přátelé a členové naší rodiny. Motory zrychlují (postupné zrychlování rytmických úderů, které vyvrcholí v nejrychlejší bubnování a nakonec ve společný konec). A teď jsme konečně na širém moři. Je slyšet jen šumění moře (lektor společně s účastníky přejíždí dlaní přes vršek drumbenu a vydávají tak zvuky podobné moři, hlavně si však masírují unavené ruce). Mezitím mohou v moři spatřit různé živočichy a pokusit se je napodobit zvukem drumbenu nebo hlasem. Vtom se na nebi ukazuje mráček, ze kterého se stane velký mrak. Začíná krápat. (účastníci vydávají pomocí prstů na drumben zvuk počínajícího deště). Déšť ale houstne. Vypadá to na velkou průtrž. (účastníci reagují na pokyn a bubnují tak, aby napodobili zvuk velkého deště). Do toho přichází hromy a blesky. (skupina se může rozdělit na ty, kteří pouze prší a na účastníky, kteří napodobují zvuk hromu). A teď se pomalu bouře uklidňuje. Hromy a blesky ustávají. Déšť slábne. Je zase krásně. (účastníci se nechají vést pokyny lektora a uklidňují svoji hru). 22

23 Obr. 08 Krokodýli v bažině CÍLE: posílení a rozvoj schopnosti pracovat ve skupině, posilování schopnosti komunikovat; upevňování tolerance k ostatním a zodpovědnosti za sebe a skupinu. POPIS - LEGENDA: Skupina ztroskotanců musí přejít bažinu plnou nebezpečných krokodýlů. Lze využít jako samostatnou týmovou aktivitu, nebo v rámci uceleného pedagogického projektu. Přechod bažiny probíhá na drumbenech. Volíme drumbeny stejné velikosti, které se postaví těsně vedle sebe a vytvoří se tak dlouhá řada. Je dobré dbát na to, aby mezi drumbeny nevznikla žádná mezera. Každý účastník se postaví na jeden drumben. Přes bažinu se skupina celá řada posune dopředu tak, aby zůstal volný poslední drumben. Poslední účastník v řadě zvedne tento drumben a podává jej po řadě 23

24 dopředu. První účastník v řadě postaví tento drumben před sebe a popojde na něj. Celá řada se pak posune směrem dopředu a poslední účastník posílá další drumben. Takto se skupina pomalu posunuje pryč z bažiny. Pravidlem, které posiluje týmovou pospolitost, je omezení mluvení během přechodu přes bažinu. Vysvětlením je, že krokodýli v bažině špatně vidí, ale dobře slyší, takže je třeba být zticha. V okamžiku, kdy někdo toto pravidlo poruší a promluví, popř. se zasměje či strčí souseda, popř. když někdo spadne z drumbenu, sebere jim krokodýl jeden drumben, a tudíž se účastníkům ztíží podmínky přechodu přes bažinu. Ještě více se tím však posílí spolupráce. Pro větší motivaci skupiny může lektor hrát roli krokodýla, který skupinu obchází a číhá na sebemenší porušení pravidel hry. Po skončení aktivity je dobré udělat závěrečnou reflexi, kdy sami účastníci budou hovořit, jak prožívali průběh hry a také o tom, co mohli jako skupina udělat lépe, či co se jim podařilo. Obr

25 Obr. 10 Obr

26 Hledání potravy CÍLE: posílení a rozvoj schopnosti pracovat ve skupině, posilování schopnosti komunikovat; upevňování tolerance k ostatním a zodpovědnosti za sebe a skupinu, zvyšování hrubé motoriky. POPIS: Při uvedení této aktivity opět záleží na preferovaném tématu. My zde zůstaneme u námořníků. V rámci uceleného a kontinuálního programu je možné navázat na předcházející aktivity. Námořníci se dostali přes bažinu na neobydlený ostrov. Je třeba sehnat potravu. Uspořádá se tedy výprava, která bude úspěšná. Skupina najde s pomocí lektora zásobiště potravin (půjde o čtyřbarevné lehké plastové míčky). Zelený míček charakterizuje zeleninu, žlutý ovoce, červený maso a modrý pitnou vodu. Skupina se nadšeně vrací do tábora a těší se, že si z vyhledaných potravin uvaří jídlo. V době jejich nepřítomnosti se však rozvodnila řeka, kterou předtím v pohodě přebrodili, ale nyní už to nepůjde. Členové skupiny zjistí, že budou muset potravu přeházet přes řeku a vrátit se do tábořiště delší a náročnější cestou. V táboře naštěstí zůstali čtyři strážci skladů. Každý z těchto strážců spravuje jeden barevný drumben. Do zeleného patří zelenina, do žlutého ovoce atd. Skupina na druhém břehu řeky se musí domluvit na strategii, díky které bezpečně dostane konkrétní druh potravy/vodu do příslušného, stejně barevného drumbenu. Pokud míček spadne, potrava je kontaminovaná a odnáší jí řeka. Strážci skladu mohou házejícím pomáhat tak, že zvednou drumben a nastavují ho pro lepší trefu. Ani strážci, ani házející však nesmí překročit danou hranici (rozbouřenou řeku). Po domluvě strategie začíná akce. Pokud se ocitlo v drumbenech málo tolik potřebné potravy/vody, lektor pomocí reflexe dovede skupinu ke změně strategie a k pojmenování toho, co je třeba dělat lépe, popř. jaká pravidla je třeba dodržovat. Akce přehazování se pak může zopakovat. 26

27 Štafety a soutěže s drumbeny Běh šikulů CÍLE: posílení a rozvoj hrubé motoriky, rozvíjení paměti, rozvíjení fantazie a kreativity, posílení skupinové sounáležitosti, zábava. POPIS: Z drumbenů je připravena slalomová dráha. Účastník musí slalom překonat s míčkem (s plyšákem) na horní desce drumbenu. Měří se čas, za spadnutí předmětu je penále buď se přičte čas nebo se účastník musí vrátit do určeného místa, přičemž mu čas běží dál. Jízda zručnosti POPIS: Z drumbenů bude připravena štafetová dráha. Účastník musí překonat tuto dráhu tak, že mezi jednotlivými překážkami bude dvěma např. bambusovými hůlkami válet ležící drumben. (např. nejmenší ze sady Drumben Baby). Ukrytá slova POPIS: Na velké ploše jsou rozestavěny drumbeny. Buď pod drumbeny, nebo přímo na nich jsou umístěny papírky se slovy, popř. symboly. Varianty této aktivity jsou různé: - účastníci si musí zapamatovat co nejvíce symbolů, které v cíli napíší (nakreslí); - účastníci si musí slova (symboly) zapamatovat a vytvořit z nich příběh, báseň, píseň; - pod drumbeny (na ně) umístíme krátké úseky z říkanek, básniček apod. Účastník obejde stanoviště a jednotlivé úseky si zapíše (zapamatuje), popř. se běhá štafetově a každý člen skupiny si musí zapamatovat jednu strofu.. Tip 27

28 Obr. 12 Obr

29 Správná trefa POPIS: Pro tuto aktivitu je možno využít tři a více drumbenů různých velikostí. Drumbeny se postaví dnem na zem tak, aby bylo možné do nich házet. Je třeba použít lehké plastové nebo molitanové míčky, aby se drumbeny nárazem zevnitř do rezonanční desky nezničily. V určité vzdálenosti od drumbenů se vytvoří čára hranice, kde bude házející stát. Pokud se mu za vhozené míčky budou počítat body, tak nejvíce bodů by měl dostat za trefu do nejmenšího drumbenu. 29

30 HRY S PADÁKEM Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené náčiní. S padákem můžeme hrát s dětmi také hudebně pohybové hry. Rozvíjíme přitom pohybové dovednosti, koordinujeme pohyb s rytmem, učíme se zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, spolupracovat, rozvíjíme fyzickou obratnost a rychlost. Hra v dešti Postup: Část dětí přidržuje padák a rytmickým zvedáním a klesáním paží vytvářejí padákem kopuli a pak nechají padák klesnout k zemi. Tento pohyb padáku i paží pravidelně v rytmu říkanky opakují. Říkadlo: Prší, prší (vytváříme kopuli) jen se leje, (kopule klesá k zemi) kam se děti (pohybem paží padák opět stoupá) podějeme. (pohybem paží padák klesá) Utíkáme (pohyby stále opakujeme.) ve spěchu, do domečku pod střechu. Děti pobíhají mimo padák venku. Na slova do domečku vbíhají pod vytvořenou kopuli, sednou si do dřepu, kopule se na ně zvolna lehce snáší. Metodický pokyn: Říkanku můžeme zpívat na lidovou píseň Prší, prší jen se leje. 30

31 Seznámení s padákem + chůze Velké kolo uděláme, na nikoho nečekáme, kdo si s námi nechce hrát, ten není náš kamarád. Nácvik a chůze s padákem kolem dokola. Padák by měl být po celou dobu hry napnutý. Jede, jede mašinka Děti uchopí padák a tahají ho společně po zemi. Had leze z díry Děti libovolně chodí po prostoru. Obměna: couvají, běhají, skáčou Holka modrooká Děti klečí a dělají malé vlnky s padákem. Zbylé děti jsou vodníci, kteří chodí ve vodě (po padáku). Doporučuji chodit naboso. Zlatá brána Trenér drží padák na jedné straně, ze které postupně procházejí děti pod padákem na druhou stranu. Foukej, foukej větříčku Děti sedí v kruhu, drží padák a do rytmu ho zvedají nahoru- dolů. Chodí pešek okolo Děti sedí v kruhu, pešek chodí vně kruhu. Koho plácne, s tím se vymění. Můžeme postupně zrychlovat. Kolo, kolo mlýnský Děti chodí dokola. Na druhou sloku si sednou na zem, schovají nohy pod padák a tahají přetahují se. Utíkala káča kolem rybníka, vystrčila (libovolná část těla) na kominíka. Kominík se lekl (náznak leknutí), na kolena klekl (klek). Ty špinavá káčo (hubujeme ukazováčkem), to jsem se tě lekl. Čáp ztratil čepičku Hledání barev na padáku. Pozor na uklouznutí. Nejlépe chodit kolem padáku a na vyjmenovanou barvu si pouze stoupnout jednou nohou. Úklid Padák necháme položený na zemi. V libovolné vzdálenosti od padáku necháme dětem rozházené balonky, pet víčka, míčky, kostky apod., které nosí podle barev na správné místa. Čím dále dáme věci, tím budou více běhat. 31

32 Krokodýl Vybrané dítě- krokodýl- se plazí pod padákem. Ostatní děti sedí s nohama schovanýma pod padákem a čekají, které nohy si krokodýl vybere. Ten, čí nožky se staly jeho úlovkem, se stává novým krokodýlem. Boudo? Budko? Děti schované pod padákem musejí předvádět po zvednutí plachty dané zvíře. Prší, prší, jen se lije Děti udělají dřep stoj a poté se hned schovají pod padák. Myšičko myš Lákáme děti ven z pod padáku. Obr

33 S padákem jsme se už seznámili, můžeme začít běhat Zajíček ve své jamce Děti napodobují na padáku zajíčky. Jako první chodí cvičitel kolem. Na konci říkanky cvičitel ukáže na jednoho zajíce, který má babu a musí chytit alespoň jednoho zajíce. Poté se opět všichni seběhnou na padák. Chycený zajíc ukáže na nového zajíce. Hru můžeme ztížit i tím, že chycení zajíci se postupně přidávají a chytají zbylé zajíce. Mexická vlna Děti stojí podél padáku. Zvolíme si peška, který drží v ruce měkký míček. Obíhá kolem dokola a postupně se všech dotýká. Koho se dotkne, ten udělá dřep = vlna. Obíhaná Děti drží společně napnutý padák a běží dokola. Na pokyn postupně zrychlují. Obměna: na tlesknutí měníme směr běhu, tempo Barvy Dítě si vybere svoji barvu na padáku, za kterou se drží. Po zvolání barvy musí dané děti oběhnout celé kolo zpět na své místo. Ztěžujeme a mícháme více barev najednou. Obr

34 Čísla Děti podél padáku rozdělíme a přiřadíme čísla a v tomto pořadí si i za sebe kolem padáku stoupnou. Cvičitel vyvolá číslo a to si musí vyměnit místo se stejným číslem před ním (např. všechny čtyřky si vymění navzájem místo). Pravidlo je vždy takové, že pouze o jedno číslo vpřed. Pro ztížení můžeme vyvolat i dvě čísla součastně. Vyvolávaná Děti dané barvy si musí vyměnit svá místa pod padákem. Na jména Děti si dle vyvolaných jmen vyměňují svá místa podběhnutím padáku. Na zvířátka Děti si dle vyvolaných jmen zvířátek vyměňují svá místa podběhnutím padáku. Zrychlovaná Děti drží napnutý padák a postupně zrychlují kolem dokola. Chyť si mě Děti jsou v kruhu a na signál se všichni rozběhnou okolo padáku jedním směrem a musí si chytit toho před sebou. Rybičky, rybičky, rybáři jedou Klasická hra s tím, že jako síť nám slouží padák. Obr

35 Kolotoč Společné podbíhání pod padákem a kroužení po prostoru. Umíme běhat, co takhle začít házet? Na Rychlíka Pod padák schová cvičitel větší míč. Vyvolá dvě děti, které se musí snažit, co nejdříve míč najít a sebrat. Strefovaná do barev Děti se snaží míčky zasáhnout vybranou barvu. Podbíhaná s míčem Uprostřed pod padákem si musí děti předat míč. Můžeme obměňovat: kutálením, kopáním Koulelo se koulelo... Kutálení míčku po padáku. Děti musí padák různě napínat, aby míč nevypadl. Můžeme obměnit a dát více míčků. Propadávaná Necháme míčky volně propadávat do otvoru uprostřed padáku (samozřejmě, pokud máte otvor uprostřed). Trpaslík a obr Nadhazování a chytání míčku nebo míčků. VYZDOBENÍ UBRUSU Motivace, příběh: Princezna plakala, že nemá v truhle žádné drahokamy (kolíčky), ty jí straky rozkradly a odnesly. Straky se rozhodly, že jí drahokamy vrátí. Na zahradě zůstal ležet barevný ubrus. Straky drahokamy- kolíčky- ze svého hnízdečka přinesou a ke každé barvě ubrusu připnou odpovídající barvu. Popis a pravidla: Děti ze svých hnízd- hromádek s klíčky nosí postupně po jednom kolíčku a připevňují jej na správnou barvu padáku nebo barevné plachty. Hra končí, jakmile jsou všechny kolíčky správně připnuty na padáku. 35

36 LITERATURA BENÍČKOVÁ, M. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada, s. ISBN ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. 4. vyd. Praha: Portál, s. ISBN ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. 4. vyd. Praha: Portál, s. ISBN ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. Základy muzikoterapie. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada, s. ISBN

Drumben víceúčelová pomůcka a zdroj inspirace část 2 / 3

Drumben víceúčelová pomůcka a zdroj inspirace část 2 / 3 Drumben víceúčelová pomůcka a zdroj inspirace část 2 / 3 Drumben stokrát jinak aneb Co všechno se dá dělat s drumbeny Mgr. Barbora Polívková Mgr. Zdeněk Roller Obsah 3 Seznámení se s drumbenem 4-5 Rytmické

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

Muzikoterapie u dětí se SPU

Muzikoterapie u dětí se SPU Muzikoterapie u dětí se SPU - Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá hudbu jako terapeutický prostředek - Dělení muzikoterapie podle počtu klientů: individuální, párová, skupinová - Muzikoterapeutický

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Reedukace dyskalkulie

Reedukace dyskalkulie I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Reedukace dyskalkulie Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě

Výukový CD ROM - MATEMATIKA pro 1.třídu - Chytré dítě Matematické procvičování a upevňování znalostí v oboru 0-10. Nový kamarád ve vyučování počítač. Jméno autora: Renata PÁVKOVÁ Název práce: MATEMATICKÉ procvičování a upevňování znalostí v číselném oboru

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Muzikál (16,30-17,30) třída Flétna (14,00-14:45) Angličtina - Pokr (15,00-16,30) art

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře

Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Lidské tělo, zdraví, návštěva lékaře Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová

VÝZKUMNÁ EXPEDICE. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou. Naděžda Kalábová 90 Minut 6 12 Let 30 Účastníků VÝZKUMNÁ EXPEDICE Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Hry v přírodě, o přírodě, s přírodou Naděžda Kalábová Olomoucký a Moravskoslezský kraj Místo konání

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

JAK NA UČENÍ podmínky k učení

JAK NA UČENÍ podmínky k učení Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz JAK NA UČENÍ podmínky k učení Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Hranice slov v písmu

Hranice slov v písmu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Hranice slov v písmu Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová

vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová Pohádkové vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová 1 Pohádkové vzdělávání 2 Autor: Naděžda Kalábová Jazyková korektura: PaedDr. Eva Schneiderová Vydal: Národní institut dětí a mládeže MŠMT 2009 Počet

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, 763 01 Mysločovice 150, tel. 577121062/3, fax 577121062, email zsmysl@zlinedu.cz Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Aktivizace osob

Více

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My body

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna.

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU Obratnostní bruslení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro zdokonalení bruslení, obratnosti, stability. Nácvik dynamiky. Není provedena korektura popisů

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 1 Dobře rozvinutý fonematický sluch je jedním z předpokladů úspěšného čtení a psaní. Fonematický sluch

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE

Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Příloha č. 1 SEMESTRÁLNÍ PLÁN PRAXE Jméno: Kateřina Horáčková, Veronika Tkaczyková (2. r. DV) Počet dětí: 10 15 Věk dětí: 1. třída ZŠ, 6 7 let Místo realizace: ZŠ Hroznová Čas realizace: každý pátek 10

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Tento materiál není žádnou chytristikou ani zaručeným návodem od renomovaného trenéra. Je to prostě jen soupis hlavních bruslařských cviků, které jsme používali

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02. Kominická kalamajka Zuzana Musilová Cíl: podporovat pozitivní emoce, schopnost a chuť učit se novým pojmům, zapojovat sluchovou a zrakovou kontrolu, orientovat se v prostoru, rozvíjet dětskou představivost

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY OSOBNÍ OBLAST

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY OSOBNÍ OBLAST Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 16. ročník březen 2012 METODICKÁ PŘÍLOHA 59 PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY OSOBNÍ OBLAST Autoři: Mgr. Jana Macečková, Mgr. Daniela Jonášová, Mgr. Veronika

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více