MUZIKOTERAPIE MUZIKOTERAPIE- VYMEZENÍ POJMU...2 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIE...4. Podpora rozvoje úrovně motoriky.. 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUZIKOTERAPIE MUZIKOTERAPIE- VYMEZENÍ POJMU...2 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIE...4. Podpora rozvoje úrovně motoriky.. 5"

Transkript

1 MUZIKOTERAPIE OBSAH MUZIKOTERAPIE- VYMEZENÍ POJMU....2 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIE...4 Podpora rozvoje úrovně motoriky.. 5 Podpora rozvoje úrovně vnímání tělového schématu. 9 Podpora rozvoje úrovně percepce.13 DRUMBENY Hry s drumbeny.22 Štafety a soutěže s drumbeny 27 HRY S PADÁKEM 30 LITERATURA

2 MUZIKOTERAPIE VYMEZENÍ POJMU Muzikoterapie je terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních terapií. Expresivní znamená, že tyto terapie pracují s výrazovými uměleckými prostředky, které mohou být svou povahou hudební, dramatické, výtvarné, literární nebo pohybové. Podle nich se nazývají jednotlivé obory. Pojem muzikoterapie má latinsko- řecký původ a překládá se jako léčení hudbou. ( Kantor, Lipský, Weber, 2009 s.21) Muzikoterapie u osob se specifickými potřebami působí nejčastěji jako podpůrná terapie v součinnosti s jinými terapeutickými a edukačními přístupy. Muzikoterapeutické cíle jsou do značné míry společně speciálněpedagogické intervenci, jejíž úlohou je1 Hlavní cíle (dle Beníčkové M s. 30) 1 podpora rozvoje úrovně motoriky podpora rozvoje úrovně vnímání tělového schématu podpora rozvoje úrovně percepce podpora rozvoje úrovně komunikačních schopností a dovedností podpora rozvoje úrovně laterality a spolupráce mozkových hemisfér podpora rozvoje úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace podpora rozvoje úrovně tělesných a duševních vlastností dítěte a chování dítěte Kantor, Lipský, Weber 2009 s. 39 2

3 Další cíle (dle Kantor, Lipský, Weber 2009 s. 39) omezit vývojové ztráty a optimalizovat podmínky vývoje- zprostředkovat potřebné zkušenosti a podněty pro udržení integrity osobnosti. podpořit identitu a integraci dítěte. posilovat schopnost orientovat se, rozumět sobě a svému prostředí. poskytnout možnost pro vytváření vlastních strategií řešení úloh, rozhodování se a přijímání zodpovědnosti za sebe i druhé. 3

4 METODICKÉ PŘÍPRAVY KROUŽKU MUZIKOTERAPIER Metodické materiály muzikoterapie jsou rozděleny do tematických bloků. Každý z těchto bloků je cíleně zaměřen na podporu jedné oblasti- (např. rozvoji motoriky, rozvoji pravolevé orientace, ) Každá hodina by měla být rozdělena do tří oblastí. První z oblastí je úvodní část. V této části hodiny by se měli děti seznámit s náplní hodiny a být namotivovány pro hlavní činnost. Jejím cílem je také žáky uvolnit. Druhou z oblastí je hlavní část. V tomto bloku se rozvíjí jedna z daných oblastí, kterou jsme si určili za hlavní cíl. Poslední je závěrečná část, kde by mělo dojít k zhodnocení hodiny, k pochvalám, k relaxaci a uvolnění. Tematické bloky nejsou rozpracovány po jednotlivých hodinách, ale slouží učiteli, aby si sám zvolil, která činnost bude pro jeho skupinu nejpřijatelnější. 4

5 Podpora rozvoje úrovně motoriky Většina her a činnosti jsou vybrány z knihy: BENÍČKOVÁ, M. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada, s. ISBN Dneska se mi povedlo CÍLE: dokázat se pochválit a říct o sobě něco hezkého. Pro některé děti je to velmi obtížné. Učíme se mluvit o svých příjemných pocitech. Navodit příjemnou atmosféru. POPIS: Sedíme s dětmi v kroužku na koberci. Dítě, které chce, vypráví co se mu dnes povedlo, za co bylo pochváleno. POMŮCKY: - Míč CÍLE: podpora hrubé motoriky, vizuomotoriky, audiomotoriky. POPIS: Žáci si sednou do dvojic naproti sobě a do tempa písniček si posílají míče různých velikostí. Další varianty: Žáci stojí v zástupu za sebou a míče si posílají v rytmu nad hlavou směrem vzad a zpět. Žáci stojí v kruhu a házejí si míče v tempu nahrávky. 5

6 POMŮCKY: míče různých velikostí- gymnastický míč, overball, tenisový míček, míček na stolní tenis, volejbalový míč,, CD nahrávky s písničkami v různých tempech. (Beníčková s. 68) Klapy klap CÍLE: rozvoj hrubé motoriky, sluchové analýzy, rozvoj paměti. POPIS: Učitel seznámí děti s textem písničky. Společně si povídají o jednotlivých zvířatech, jaké mají charakteristické pohyby (čáp- stojí na jedné noze, medvěd- houpavá těžká chůze, )Žáci zvířata ztvární pohybem. Žáci poslouchají text písně a podle toho jaké zvíře v písničce vystupuje, to předvádí. Až si slova osloví zpívají s učitelem. Píseň je vystavěna na harmonické funkci tónika a dominanta- děti upevňují zpěv tónického kvintakordu. Děti píseň mohou nejen zpívat a předvádět, ale také instrumentálně doprovodit. POMŮCKY: klavír nebo kytara, popř. CD přehrávač a nahrávka s písničkou (Beníčková s.72) Obr. 01a 6

7 Obr. 01b Navlékáme korálky CÍLE: rozvoj jemné motoriky, zrakové percepce, sluchové percepce, spolupráce a koncentrace. POPIS: Děti si vylosují barevné korálky a podle nich se rozdělí do skupinek. Každý si vybere jeden hudební nástroj. Barevné korálky jsou schované v neprůhledném sáčku. Jeden z dětí losuje korálek a navléká na připravenou šňůrku (aspoň 150 cm dlouhou). Jakmile skupina, která má stejnou barvu jako je barva korálku, uvidí svůj korálek v pohybu (jak jede po šňůrce) začne hrát na hudební nástroje. Jakmile korálek zastaví, skupinka přestane hrát a mlčí. POMŮCKY: barevné navlékací korálky, dlouhá šňůrka- alespoň 150 cm, neprůhledný sáček, hudební nástroje. (Beníčková s. 79, 80) 7

8 Prstová CÍLE: podpora rozvoje jemné motoriky, vizuomotoriky, audiomotoriky, multisenzoriálního vnímání. POPIS: Děti si posílají pomocí ťuknutí do dlaně štafetu. Každý prst ruky má své číslo a podle toho i počet ťuknutí. Tato hra je výborná na zklidnění. Těžší varianta- zavřené oči. POMŮCKY: (Beníčková s. 75) Zrcadlo CÍLE: podpora rozvoje hrubé i jemné motoriky, vizuomotoriky, zrakové percepce. POPIS: děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice je zrcadlo, druhý je ten, který se do zrcadla dívá. Ten vede pohyb a zrcadlo pohyb opakuje. Pohyby jsou pomalé, plynulé doprovázené relaxační hudbou. POMŮCKY: CD přehrávač, relaxační hudba 8

9 Podpora rozvoje úrovně vnímání tělového schématu Obrazy v zrcadle CÍLE: podpora rozvoje vnímání tělového schématu, rozvoj komunikace POPIS: Děti se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice položí papír na zem, popř. na podložku a lehne si na papír. Velikost papíru by neměla být menší než velikost těla. Druhý z dvojice vezme fix a ležícímu obkreslí tvar těla. Pak se dvojici vymění. Obrys svého těla děti nůžkami vystřihnou. Každé dítě si natře dlaň prstovými nebo temperovými barvami (libovolnou barvou) a svou pomalovanou ruku obtiskne celkem třikrát na svou vystřiženou papírovou siluetu. Žáci si umyjí ruce a tu samou dlaň obkreslí také třikrát na papír, který zbyl s vystřižených siluet. Tyto dlaně děti libovolně vybarví a vystřihnou. Vystřihnuté dlaně si děti přišpendlí na své tělo tak, aby byly upevněny na stejných místech jako namalované dlaně na vlastní papírové siluetě. Děti opět utvoří dvojice. Jeden z dvojice se postaví před zrcadlo tak, aby byly v zrcadle vidět našpendlené dlaně. Druhý z dvojice zvedne malovaný obrys, dá si jej před tělo a postaví se vedle kamaráda stojícího před zrcadlem. Nyní může celá skupina zhodnotit, jestli jsou vidět v zrcadle stejná těla. Zda jsou přišpendlené dlaně připevněny na totožná místa, jako je tomu u předlohy na papíře. Před zrcadlem se vystřídají všichni žáci a jejich obrazy. S dětmi lze řešit i otázky: Proč zvolili tuto barvu? Proč zvolili dané místo pro obtisk? Lze si povídat o místech na těle, kde nám nevadí, když se nás někdo dotkne a o místech, kde je nám to nepříjemné. (pohlazení, pohlavek, ) 9

10 POMŮCKY: archy balícího papíru, nůžky, fixy, pastelky, prstové barvy, temperové barvy, spínací špendlíky. (Beníčková s. 93,94) Obr

11 Obr

12 Obr

13 Hra na tělo CÍLE: podpora rozvoje vnímání tělového schématu. Relaxace POPIS: Děti si lehnou na koberec a nejdříve vnímají svůj dech, pohyby hrudníku, soustředí se na své ruce, nohy. Učitel doprovodem svého hlasu říká dětem, kterou částí svého těla ťukají rytmu do tempa hudby. Např. Ťukání prstů o bříško, klepání nohou do podložky, tleskání Pak učitel provádí relaxaci. Navozuje dětem příjemné představy. Uvolnění celého těla, zklidnění. POMŮCKY: CD přehrávač, relaxační hudba, polštářek pod hlavu Podpora rozvoje úrovně percepce Hlasová vibrační masáž CÍLE: Podpora rozvoje multisenzoriálního vnímání, naslouchání, rezonance vlastního těla, stimulace preverbálního i verbálního hlasového projevu klientů, relaxace. POPIS: Děti se posadí na židličky nebo gymnastické míče apod, tak, abychom měli otevřený přístup k zádům. Můžeme ze svých rukou vytvořit megafon a na záda žáka vydávat dynamicky různě odstíněné zvuky, tóny nebo kousky melodií. Signály můžeme posílat štafetou v řadě za sebou. Použít můžeme i různé akustické nástroje- jako kytaru, bubínky, tibetské mísy, didgeridoo U některých nástrojů musíme hrát opatrně- pro některé nemusí být příjemné. 13

14 Signálovou řadu můžeme obohatit poklepáváním, hlazením či různými pohybovými aktivitami- masážní míčky POMŮCKY: židličky, gymnastické míče, akustické nástroje (Beníčková s. 100,101) Shoda rozdíl CÍLE: Podpora rozvoje verbální akustické diferenciace POPIS: Učitel se otočí zády k dětem. Zřetelně vyslovuje dvojice slov mající smysl (zvukově podobná, nebo stejná). Děti mají za úkol rozpoznat, která slova jsou stejná a která nejsou. Pokud jsou slova shodná, žáci tlesknou, pokud se slova liší žáci několikrát zadupou. Pro kontrolu zvedne učitel nad hlavu kartičku- v případě shody =, v případě rozdílu x. POMŮCKY: kartičky se znaky = x, zásobu slov. ( Beníčková s. 102) 14

15 Slovní fotbal CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, slovní zásoby, sluchové analýzy slov. POPIS: Učitel vykopne slovo. Hodí míček žákovi, ten musí vymyslet slovo, které bude začínat na poslední písmenko z vykopnutého slova. Ten opět hodí míček dalšímu žákovi. Hru můžeme obměnit- tvoříme slovo na poslední slabiku, žáci se střídají postupně po kruhu. Slova by se neměla opakovat. POMŮCKY: míček Slovní fotbal- stupído CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, slovní zásoby, sluchové analýzy slov. POPIS: Obměna slovního fotbalu. Učitel vykopne slovo a hodí někomu míček. Daný žák má za úkol vymyslet slovo, které bude začínat posledním písmenkem vykopnutého slova, ale vymyšlené slovo neříká nahlas. Jen slovo popíše např. ( vykopnuté slovo je škola- žák vymýšlí slovo na A- myslí si slovo aktovka a ostatním dává indicie- je to školní pomůcka každého žáka, dává si do ní učebnice, nosí ji na zádech jakmile někdo se žáků dané slovo uhodne. řekne STOP a tím už nemůžou být poskytnuty další indicie). Hádané slovo se nikdy nahlas nevysloví a už jen se říkají indicie. Ten kdo nepozná slovo podle indicii ze hry vypadává nebo odevzdá domluvený fant. POMŮCKY: míček 15

16 Slovní házená CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, sluchové syntézy, představivosti, spolupráce POPIS: Žáci stojí v kruhu a jeden z nich jde doprostřed. Žák uprostřed kruhu má v ruce míček. Vybere si kamaráda, kterému míček hodí. Kamarád zazpívá na libovolném tónu písmeno- např. M a hodí míček zpět žákovi uprostřed. Ten míček chytí a hodí ho dalšímu žákovi v kruhu. Tento žák se po chycení míčku snaží přidat další písmenko tak, aby mohlo vzniknout slovo a zazpívá např. A. Skupina utvořila slabiku MA. Žák uprostřed má za úkol hlídat a zastavit cvičení v momentě, kdy vznikne smysluplné slovo. Pokud žák v pravou chvíli řekne stop a sestavené slovo zopakuje, předává míček dalšímu spolužáku a jde doprostřed kruhu a tvoří se slovo nové. Pokud, ale správný okamžik, kdy slovo vzniklo žák promrhá a nemůže slovo vzniknout - učitel hru zastaví a žáky prohodí. POMŮCKY: míček ( Beníčková s. 107,108) Poznej stejný zvuk CÍLE: Rozvoj sluchové percepce, pozornosti POPIS: Žák má před sebou několik zvukových kostek nebo Kinder vajíček. Jeho úkolem je pomocí sluchu rozpoznat, kde jsou ukryty stejné předměty. Pro kontrolu jsou zvukové kostky označeny barevně. Kinder vajíčka můžeme otevřít. POMŮCKY: zvukové kostky, Kinder vajíčka naplněná různými předměty 16

17 Hudební pohádka CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, spolupráce, kreativita, improvizace, empatie POPIS: S dětmi můžeme krátkou pohádku vymyslet, a nebo použijeme některou ze známých lidových pohádek. Ke každé pohádkové postavě vybereme hudební nástroj. Při setkání dvou postav v určité situaci vzniká mezi hudebními nástroji dialog. Pro ulehčení můžeme použít postavu vypravěče, který děj posouvá dál. POMŮCKY: hudební nástroje, pohádka (Jenčková) LA CÍLE: Podpora rozvoje verbálně akustické diferenciace, diferenciace figury a pozadí POPIS: Učitel se otočí zády ke skupině dětí. Zřetelně vyslovuje jednotlivá slova. Žáci určují zdali slovo obsahuju slabiku LA. Učitel používá pouze ta slova, která mají významový smysl. Pokud slovo obsahuje slabiku LA žáci začnou tuto slabiku zpívat. Pokud slovo slabiku neobsahuje žáci zadupou. Pro kontrolu zvedá učitel kartičku- pokud je ve slově obsažena slabika LA, zvedá kartičku se slabikou LA, pokud není, zvedá kartičku s X. Pro obměnu můžeme použít jakoukoliv jinou slabiku. POMŮCKY: kartička se slabikou LA a X, zásobu slov. (Beníčková s. 102,103) 17

18 Když uslyšíš CÍLE: Podpora rozvoje sluchové percepce, pozornosti, rozlišení zvukové figury a pozadí. POPIS: Učitel rozdá dětem 5 obrázkových kartiček Domluví si s dětmi domluví jedno slovo. např. koruna. Učitel říká dětem různé věty. Pokud žák uslyší domluvené slovo tleskne nebo zahraje na hudební nástroj. Pokud zareaguje správně dostane obrázkovou kartičku. V opačném případě kartičku ztrácí. Slovo může být jen v určitém pádu nebo v jakémkoliv tvaru- záleží na domluvě. POMŮCKY: obrázkové kartičky (Beníčková s. 104) Kdo to tu mluví CÍLE: Podpora rozvoje verbální akustické diferenciace POPIS: Učitel vypráví dětem o dvou kamarádkách Evě a Ivě. Eva umí říkat pouze slova, ve kterých je obsaženo písmeno E a Iva umí říkat pouze slova, ve kterých je obsaženo písmeno I. Učitel předříkává slova a úkolem dětí je poznat, která z dívek mohla dané slovo říci. Žáky za správnou odpověď můžeme odměňovat obrázkem a v opačném případě ztrátou obrázku. POMŮCKY: obrázkové kartičky, připravená baterie slov. (Beníčková s. 105) 18

19 Písničková skládačka CÍLE: Podpora zrakové percepce, koncentrace, zrakové analýzy a syntézy. POPIS: Učitel rozdělí žáky do dvou skupinek. Oběma skupinkám rozdá kartičky, na kterých jsou napsána jednotlivá slova známých lidových písniček. Kartičky zamíchá. Žáci mají za úkol písničku složit a pokud se jim to podaří, tak i skupinově zazpívat. Ta skupinka, která bude mít písničku složenou nejdříve, vyhrává. Obtížnější variantou je dát skupinkám více písniček. Další variantou může být např. Na kartičkách jsou napsána jen slovesa nebo podstatná jména z písničky. POMŮCKY: kartičky se slovy písniček ( Beníčková s. 105,106) 19

20 DRUMBENY Co je to drumben? Drumben byl vyvinut a vyroben ve spolupráci s pedagogy, psychology a designéry v roce Na drumbenu se dá pohodlně sedět, dá se na něj bubnovat, můžete si ho vyzdobit podle svých představ, skvěle se uplatní při týmových a fyzických aktivitách. Obr. 05 Obr

21 Korpus (tělo) drumbenu je vyroben z recyklovaného vrstveného papíru, který splňuje vysoké nároky na pevnost, tvarovou stálost a další fyzikální vlastnosti. Horní sedací plocha je vyrobena z březové překližky a je opatřena několika vrstvami laku. Při výrobě jsou použity výhradně lepidla a laky na vodní bázi. Hlavními výhodami drumbenu je nízká pořizovací cena, snadná manipulace, údržba, skladovatelnost, recyklovatelnost a mnohostranné použití. Obr

22 Hry s Drumbeny Téma: Námořnická výprava za pokladem. Rytmická improvizace CÍLE: rozvíjení fantazie a kreativity ve spolupráci s přirozeným nácvikem rytmických cvičení; skupinová souhra a skupinové tvoření. POPIS: Lektor verbálně vede účastníky skupinové souhry imaginací, která hráče motivuje ke změně rytmů a hudebních nálad. Jedna z mnoha variantních podob imaginace: Vyplouváme společně na moře. Lodní motory se dávají do pohybu. (pomalé a pravidelné údery do drumbenu, je možné pomoci si hlasem héj hop ). Loď se vzdaluje od břehu, na molu na nás mávají naši přátelé a členové naší rodiny. Motory zrychlují (postupné zrychlování rytmických úderů, které vyvrcholí v nejrychlejší bubnování a nakonec ve společný konec). A teď jsme konečně na širém moři. Je slyšet jen šumění moře (lektor společně s účastníky přejíždí dlaní přes vršek drumbenu a vydávají tak zvuky podobné moři, hlavně si však masírují unavené ruce). Mezitím mohou v moři spatřit různé živočichy a pokusit se je napodobit zvukem drumbenu nebo hlasem. Vtom se na nebi ukazuje mráček, ze kterého se stane velký mrak. Začíná krápat. (účastníci vydávají pomocí prstů na drumben zvuk počínajícího deště). Déšť ale houstne. Vypadá to na velkou průtrž. (účastníci reagují na pokyn a bubnují tak, aby napodobili zvuk velkého deště). Do toho přichází hromy a blesky. (skupina se může rozdělit na ty, kteří pouze prší a na účastníky, kteří napodobují zvuk hromu). A teď se pomalu bouře uklidňuje. Hromy a blesky ustávají. Déšť slábne. Je zase krásně. (účastníci se nechají vést pokyny lektora a uklidňují svoji hru). 22

23 Obr. 08 Krokodýli v bažině CÍLE: posílení a rozvoj schopnosti pracovat ve skupině, posilování schopnosti komunikovat; upevňování tolerance k ostatním a zodpovědnosti za sebe a skupinu. POPIS - LEGENDA: Skupina ztroskotanců musí přejít bažinu plnou nebezpečných krokodýlů. Lze využít jako samostatnou týmovou aktivitu, nebo v rámci uceleného pedagogického projektu. Přechod bažiny probíhá na drumbenech. Volíme drumbeny stejné velikosti, které se postaví těsně vedle sebe a vytvoří se tak dlouhá řada. Je dobré dbát na to, aby mezi drumbeny nevznikla žádná mezera. Každý účastník se postaví na jeden drumben. Přes bažinu se skupina celá řada posune dopředu tak, aby zůstal volný poslední drumben. Poslední účastník v řadě zvedne tento drumben a podává jej po řadě 23

24 dopředu. První účastník v řadě postaví tento drumben před sebe a popojde na něj. Celá řada se pak posune směrem dopředu a poslední účastník posílá další drumben. Takto se skupina pomalu posunuje pryč z bažiny. Pravidlem, které posiluje týmovou pospolitost, je omezení mluvení během přechodu přes bažinu. Vysvětlením je, že krokodýli v bažině špatně vidí, ale dobře slyší, takže je třeba být zticha. V okamžiku, kdy někdo toto pravidlo poruší a promluví, popř. se zasměje či strčí souseda, popř. když někdo spadne z drumbenu, sebere jim krokodýl jeden drumben, a tudíž se účastníkům ztíží podmínky přechodu přes bažinu. Ještě více se tím však posílí spolupráce. Pro větší motivaci skupiny může lektor hrát roli krokodýla, který skupinu obchází a číhá na sebemenší porušení pravidel hry. Po skončení aktivity je dobré udělat závěrečnou reflexi, kdy sami účastníci budou hovořit, jak prožívali průběh hry a také o tom, co mohli jako skupina udělat lépe, či co se jim podařilo. Obr

25 Obr. 10 Obr

26 Hledání potravy CÍLE: posílení a rozvoj schopnosti pracovat ve skupině, posilování schopnosti komunikovat; upevňování tolerance k ostatním a zodpovědnosti za sebe a skupinu, zvyšování hrubé motoriky. POPIS: Při uvedení této aktivity opět záleží na preferovaném tématu. My zde zůstaneme u námořníků. V rámci uceleného a kontinuálního programu je možné navázat na předcházející aktivity. Námořníci se dostali přes bažinu na neobydlený ostrov. Je třeba sehnat potravu. Uspořádá se tedy výprava, která bude úspěšná. Skupina najde s pomocí lektora zásobiště potravin (půjde o čtyřbarevné lehké plastové míčky). Zelený míček charakterizuje zeleninu, žlutý ovoce, červený maso a modrý pitnou vodu. Skupina se nadšeně vrací do tábora a těší se, že si z vyhledaných potravin uvaří jídlo. V době jejich nepřítomnosti se však rozvodnila řeka, kterou předtím v pohodě přebrodili, ale nyní už to nepůjde. Členové skupiny zjistí, že budou muset potravu přeházet přes řeku a vrátit se do tábořiště delší a náročnější cestou. V táboře naštěstí zůstali čtyři strážci skladů. Každý z těchto strážců spravuje jeden barevný drumben. Do zeleného patří zelenina, do žlutého ovoce atd. Skupina na druhém břehu řeky se musí domluvit na strategii, díky které bezpečně dostane konkrétní druh potravy/vodu do příslušného, stejně barevného drumbenu. Pokud míček spadne, potrava je kontaminovaná a odnáší jí řeka. Strážci skladu mohou házejícím pomáhat tak, že zvednou drumben a nastavují ho pro lepší trefu. Ani strážci, ani házející však nesmí překročit danou hranici (rozbouřenou řeku). Po domluvě strategie začíná akce. Pokud se ocitlo v drumbenech málo tolik potřebné potravy/vody, lektor pomocí reflexe dovede skupinu ke změně strategie a k pojmenování toho, co je třeba dělat lépe, popř. jaká pravidla je třeba dodržovat. Akce přehazování se pak může zopakovat. 26

27 Štafety a soutěže s drumbeny Běh šikulů CÍLE: posílení a rozvoj hrubé motoriky, rozvíjení paměti, rozvíjení fantazie a kreativity, posílení skupinové sounáležitosti, zábava. POPIS: Z drumbenů je připravena slalomová dráha. Účastník musí slalom překonat s míčkem (s plyšákem) na horní desce drumbenu. Měří se čas, za spadnutí předmětu je penále buď se přičte čas nebo se účastník musí vrátit do určeného místa, přičemž mu čas běží dál. Jízda zručnosti POPIS: Z drumbenů bude připravena štafetová dráha. Účastník musí překonat tuto dráhu tak, že mezi jednotlivými překážkami bude dvěma např. bambusovými hůlkami válet ležící drumben. (např. nejmenší ze sady Drumben Baby). Ukrytá slova POPIS: Na velké ploše jsou rozestavěny drumbeny. Buď pod drumbeny, nebo přímo na nich jsou umístěny papírky se slovy, popř. symboly. Varianty této aktivity jsou různé: - účastníci si musí zapamatovat co nejvíce symbolů, které v cíli napíší (nakreslí); - účastníci si musí slova (symboly) zapamatovat a vytvořit z nich příběh, báseň, píseň; - pod drumbeny (na ně) umístíme krátké úseky z říkanek, básniček apod. Účastník obejde stanoviště a jednotlivé úseky si zapíše (zapamatuje), popř. se běhá štafetově a každý člen skupiny si musí zapamatovat jednu strofu.. Tip 27

28 Obr. 12 Obr

29 Správná trefa POPIS: Pro tuto aktivitu je možno využít tři a více drumbenů různých velikostí. Drumbeny se postaví dnem na zem tak, aby bylo možné do nich házet. Je třeba použít lehké plastové nebo molitanové míčky, aby se drumbeny nárazem zevnitř do rezonanční desky nezničily. V určité vzdálenosti od drumbenů se vytvoří čára hranice, kde bude házející stát. Pokud se mu za vhozené míčky budou počítat body, tak nejvíce bodů by měl dostat za trefu do nejmenšího drumbenu. 29

30 HRY S PADÁKEM Padák patří mezi netradiční, v současnosti velmi oblíbené náčiní. S padákem můžeme hrát s dětmi také hudebně pohybové hry. Rozvíjíme přitom pohybové dovednosti, koordinujeme pohyb s rytmem, učíme se zvládat prostorovou orientaci, správně reagovat na signály, spolupracovat, rozvíjíme fyzickou obratnost a rychlost. Hra v dešti Postup: Část dětí přidržuje padák a rytmickým zvedáním a klesáním paží vytvářejí padákem kopuli a pak nechají padák klesnout k zemi. Tento pohyb padáku i paží pravidelně v rytmu říkanky opakují. Říkadlo: Prší, prší (vytváříme kopuli) jen se leje, (kopule klesá k zemi) kam se děti (pohybem paží padák opět stoupá) podějeme. (pohybem paží padák klesá) Utíkáme (pohyby stále opakujeme.) ve spěchu, do domečku pod střechu. Děti pobíhají mimo padák venku. Na slova do domečku vbíhají pod vytvořenou kopuli, sednou si do dřepu, kopule se na ně zvolna lehce snáší. Metodický pokyn: Říkanku můžeme zpívat na lidovou píseň Prší, prší jen se leje. 30

31 Seznámení s padákem + chůze Velké kolo uděláme, na nikoho nečekáme, kdo si s námi nechce hrát, ten není náš kamarád. Nácvik a chůze s padákem kolem dokola. Padák by měl být po celou dobu hry napnutý. Jede, jede mašinka Děti uchopí padák a tahají ho společně po zemi. Had leze z díry Děti libovolně chodí po prostoru. Obměna: couvají, běhají, skáčou Holka modrooká Děti klečí a dělají malé vlnky s padákem. Zbylé děti jsou vodníci, kteří chodí ve vodě (po padáku). Doporučuji chodit naboso. Zlatá brána Trenér drží padák na jedné straně, ze které postupně procházejí děti pod padákem na druhou stranu. Foukej, foukej větříčku Děti sedí v kruhu, drží padák a do rytmu ho zvedají nahoru- dolů. Chodí pešek okolo Děti sedí v kruhu, pešek chodí vně kruhu. Koho plácne, s tím se vymění. Můžeme postupně zrychlovat. Kolo, kolo mlýnský Děti chodí dokola. Na druhou sloku si sednou na zem, schovají nohy pod padák a tahají přetahují se. Utíkala káča kolem rybníka, vystrčila (libovolná část těla) na kominíka. Kominík se lekl (náznak leknutí), na kolena klekl (klek). Ty špinavá káčo (hubujeme ukazováčkem), to jsem se tě lekl. Čáp ztratil čepičku Hledání barev na padáku. Pozor na uklouznutí. Nejlépe chodit kolem padáku a na vyjmenovanou barvu si pouze stoupnout jednou nohou. Úklid Padák necháme položený na zemi. V libovolné vzdálenosti od padáku necháme dětem rozházené balonky, pet víčka, míčky, kostky apod., které nosí podle barev na správné místa. Čím dále dáme věci, tím budou více běhat. 31

32 Krokodýl Vybrané dítě- krokodýl- se plazí pod padákem. Ostatní děti sedí s nohama schovanýma pod padákem a čekají, které nohy si krokodýl vybere. Ten, čí nožky se staly jeho úlovkem, se stává novým krokodýlem. Boudo? Budko? Děti schované pod padákem musejí předvádět po zvednutí plachty dané zvíře. Prší, prší, jen se lije Děti udělají dřep stoj a poté se hned schovají pod padák. Myšičko myš Lákáme děti ven z pod padáku. Obr

33 S padákem jsme se už seznámili, můžeme začít běhat Zajíček ve své jamce Děti napodobují na padáku zajíčky. Jako první chodí cvičitel kolem. Na konci říkanky cvičitel ukáže na jednoho zajíce, který má babu a musí chytit alespoň jednoho zajíce. Poté se opět všichni seběhnou na padák. Chycený zajíc ukáže na nového zajíce. Hru můžeme ztížit i tím, že chycení zajíci se postupně přidávají a chytají zbylé zajíce. Mexická vlna Děti stojí podél padáku. Zvolíme si peška, který drží v ruce měkký míček. Obíhá kolem dokola a postupně se všech dotýká. Koho se dotkne, ten udělá dřep = vlna. Obíhaná Děti drží společně napnutý padák a běží dokola. Na pokyn postupně zrychlují. Obměna: na tlesknutí měníme směr běhu, tempo Barvy Dítě si vybere svoji barvu na padáku, za kterou se drží. Po zvolání barvy musí dané děti oběhnout celé kolo zpět na své místo. Ztěžujeme a mícháme více barev najednou. Obr

34 Čísla Děti podél padáku rozdělíme a přiřadíme čísla a v tomto pořadí si i za sebe kolem padáku stoupnou. Cvičitel vyvolá číslo a to si musí vyměnit místo se stejným číslem před ním (např. všechny čtyřky si vymění navzájem místo). Pravidlo je vždy takové, že pouze o jedno číslo vpřed. Pro ztížení můžeme vyvolat i dvě čísla součastně. Vyvolávaná Děti dané barvy si musí vyměnit svá místa pod padákem. Na jména Děti si dle vyvolaných jmen vyměňují svá místa podběhnutím padáku. Na zvířátka Děti si dle vyvolaných jmen zvířátek vyměňují svá místa podběhnutím padáku. Zrychlovaná Děti drží napnutý padák a postupně zrychlují kolem dokola. Chyť si mě Děti jsou v kruhu a na signál se všichni rozběhnou okolo padáku jedním směrem a musí si chytit toho před sebou. Rybičky, rybičky, rybáři jedou Klasická hra s tím, že jako síť nám slouží padák. Obr

35 Kolotoč Společné podbíhání pod padákem a kroužení po prostoru. Umíme běhat, co takhle začít házet? Na Rychlíka Pod padák schová cvičitel větší míč. Vyvolá dvě děti, které se musí snažit, co nejdříve míč najít a sebrat. Strefovaná do barev Děti se snaží míčky zasáhnout vybranou barvu. Podbíhaná s míčem Uprostřed pod padákem si musí děti předat míč. Můžeme obměňovat: kutálením, kopáním Koulelo se koulelo... Kutálení míčku po padáku. Děti musí padák různě napínat, aby míč nevypadl. Můžeme obměnit a dát více míčků. Propadávaná Necháme míčky volně propadávat do otvoru uprostřed padáku (samozřejmě, pokud máte otvor uprostřed). Trpaslík a obr Nadhazování a chytání míčku nebo míčků. VYZDOBENÍ UBRUSU Motivace, příběh: Princezna plakala, že nemá v truhle žádné drahokamy (kolíčky), ty jí straky rozkradly a odnesly. Straky se rozhodly, že jí drahokamy vrátí. Na zahradě zůstal ležet barevný ubrus. Straky drahokamy- kolíčky- ze svého hnízdečka přinesou a ke každé barvě ubrusu připnou odpovídající barvu. Popis a pravidla: Děti ze svých hnízd- hromádek s klíčky nosí postupně po jednom kolíčku a připevňují jej na správnou barvu padáku nebo barevné plachty. Hra končí, jakmile jsou všechny kolíčky správně připnuty na padáku. 35

36 LITERATURA BENÍČKOVÁ, M. Muzikoterapie a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada, s. ISBN ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. 4. vyd. Praha: Portál, s. ISBN ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. 4. vyd. Praha: Portál, s. ISBN ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. 2. vyd. Praha: Portál, s. ISBN KANTOR, J., LIPSKÝ, M., WEBER, J. Základy muzikoterapie. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada, s. ISBN

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ SOUBOR AKTIVIT PRO ROZVOJ MOTORICKÝCH DOVEDNOSTÍ U PŘEDŠKOLNÍCH ŽÁKŮ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 CZ.1.07/1.2.12/04.0019

Více

Aktivizace nejen pro seniory

Aktivizace nejen pro seniory Učební text pro Dívčí katolické střední školy Aktivizace nejen pro seniory Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí Kdo si hraje, nezlobí Příručka didaktických her pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami OBSAH Úvodem... 8 1 Hry motivační... 10 Rodinka... 10 U nápojového automatu... 11 Stokoruna... 12 Obhajoba...

Více

Umím to. Metodická příručka

Umím to. Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Umím to Metodická příručka 2 Publikace byla vydána v rámci operačního programu CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.1 Počáteční

Více

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106

22. píseň TRAVIČKA ZELENÁ. 1. lekce. Projekt: Do školy včas Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 22 píseň TRAVIČKA ZELENÁ 1 lekce Úvod Hra: Na korálky Děti (korálky) se rozptýlí a posadí se na koberec Učitelka chodí, přeříkává říkanku: Korálky se roztrhaly, po zemi se rozsypaly Kde je najdu, kde je

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO

PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI: 1. Evokace. Mgr. LUCIE ANDĚLOVÁ ZŠ a MŠ Karviná, Komenského 614, Karviná Nové Město SLUNÍČKO, SLUNÍČKO OBSAH SLUNÍČKO, SLUNÍČKO... 2 NÁMOŘNÍCI CELOROČNÍ PROJEKT... 6 ŽIJEME SE ZVÍŘATY A POMÁHÁME JIM... 11 ROSTLINY... 13 MOŘE, OSTROVY A JEHO ŽIVOT... 21 I ČERNÁ BARVA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA.... 23 SETKÁNÍ...

Více

PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie

PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie Od roku 2001 pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně Kladno jako speciální pedagog. Ve svém příspěvku bych chtěla

Více

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ

Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ Sborník ZRU KARTY AKTIVIT ZKUŠENOSTNĚ REFLEKTIVNÍHO UČENÍ výstup projektu Vím, co chci Vím, jak na to reg. č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0018 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník září 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 67 POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Autor: Dagmar Kolandová, cvičitelka odboru SPV SK Hala Lužiny www.caspv.cz

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301. Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Strana 1 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí : MŠMT 31435/2013 1 Název projektu Aby děti

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Dramaterapie a dramatická výchova

Dramaterapie a dramatická výchova Dramaterapie a dramatická výchova s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

MAXÍK. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní MAXÍK Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah Obsah...1 Informace o projektu...2 Úvod...4 Popis jednotlivých lekcí...6 1. Barvy...6 2. Geometrické tvary...7 3. Propojení barev

Více

10. píseň - Veverka Čiperka

10. píseň - Veverka Čiperka Registrační číslo: CZ107/1200/080106 10 píseň - Veverka Čiperka 1 Veverka Čiperka sedí v rudém kožíšku, Ráda jí jadýrka ze šišek a oříšků Skoč veverko, skoč, s námi se zatoč [:Veverka skočila, s Ivetkou

Více

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 MODERNÍ VÝUKOVÉ METODY V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři

Více

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP

Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP Soubor odborných posudků a individuálních plánů pro děti se SVP ( příloha metodiky práce s dětmi se SVP ) Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc., Mgr. Marcela Prvá Střední škola a Základní škola

Více

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání Číslo rozhodnutí: MSMT 6742 9/2014 ze dne 28. 3. 2014 Název projektu: Cesty k rozvoji řeči 2 S

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku

Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku Bc. Lenka Kocábková, Mateřská škola Borovany Obsah 1. Úvod 3 2. O ovečce 4 3. O rozezpívané vrbě 6 3.1 O kouzelném lese a vrbě u potoka 6 3.2 Jak byla vrba smutná

Více

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Krajského kruhu mládeže Horní Franky Obsah PŘEDMLUVA...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA. Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA katedra pedagogiky Didaktické hry jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D. Autor práce: Jana

Více

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU

DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU DRAMATERAPIE VYMEZENÍ POJMU 1 HRY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA Díky těmto hrám se dají řešit konflikty mezi žáky, nebo na ně poukázat. Také jsou dobré k rozšiřování slovní zásoby, učení jak lépe komunikovat,

Více

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST

PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník červen 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 62 PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY SPOLEČENSKÁ OBLAST Autoři jednotlivých aktivit: Mgr. Jana Macečková, Mgr. Daniela

Více

HRY REALIZOVANÉ A OVĚŘOVANÉ STUDENTY VOŠ JABOK V RÁMCI KURZU PRÁCE SE VZTAHY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

HRY REALIZOVANÉ A OVĚŘOVANÉ STUDENTY VOŠ JABOK V RÁMCI KURZU PRÁCE SE VZTAHY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014 HRY REALIZOVANÉ A OVĚŘOVANÉ STUDENTY VOŠ JABOK V RÁMCI KURZU PRÁCE SE VZTAHY V DĚTSKÉ SKUPINĚ ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných

Více

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos

ZÁSOBNÍK HER. 1 Odkaz na stránku se všemi videoukázkami: http://www.youtube.com/user/metodikaher/videos ZÁSOBNÍK HER vzniklý v rámci řešení projektu FRVŠ Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností (Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) Zásobník

Více