Název programu: Otevřená školka. Čj. ŘMŠ 145/2015. ŠVP nabývá platnost ke dni: Dokument byl schválen dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název programu: Otevřená školka. Čj. ŘMŠ 145/2015. ŠVP nabývá platnost ke dni: 1. 9. 2015. Dokument byl schválen dne: 9. 6. 2015"

Transkript

1

2 Název programu: Otevřená školka Čj. ŘMŠ 145/2015 ŠVP nabývá platnost ke dni: Dokument byl schválen dne: ŠVP zpracován na období: 2015/ /2020

3 Obsah 1. MŠ identifikační údaje Charakteristika mateřské školy Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Psychosociální podmínky Životospráva Organizace chodu školy Provoz mateřské školy Režim dne Personální obsazení Řízení mateřské školy Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty Organizace vzdělávání Třídy: charakteristika a uspořádání Zařazování dětí do jednotlivých tříd Přijímání dětí Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Proč Otevřená školka? Vzdělávací záměr Vzdělávací cíle Kompetence Formy a metody práce Předcházení rizikům Celoroční tematický projekt Duhový rok s Malínkem Integrované bloky: Projektové dny Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných Speciální třída Nadané děti Zájmové kroužky Třídní vzdělávací programy Evaluace Přílohy... 35

4 1. MŠ identifikační údaje Název, sídlo, právní forma, IČO: MŠ Malínek, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace, IČO: , právní subjektivita ke dni Zřizovatel školy: statutární město Liberec, sídlo: Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, , kraj: Liberecký, identifikační číslo: Druh a typ školy: mateřská škola s celodenním provozem. Rejstřík škol: škola je vedena a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, součástí školy je školní jídelna. Ředitelka školy: Mgr. Jitka Reindlová. Kapacita školy: kapacita mateřské školy je 84 dětí. Mimoškolní nebo občanské sdružení: ne. MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY IZO Součást MŠ 100 4

5 2. Charakteristika mateřské školy Naše motto: Chceme-li dát všem dětem možnosti, musíme jim vytvořit podmínky. Mateřská škola Malínek je zařízení panelového typu. Patrová budova je situována uprostřed malého sídliště. Okolí tvoří velká vzrostlá zahrada a komplex panelových domů. Provoz byl zahájen v roce Původně budova sloužila pro provoz jeslí a mateřské školy (dále MŠ). V roce 1993 byly jesle zrušeny a MŠ se rozšířila o další třídu. V témž roce byla v MŠ zřízena třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Koncepce MŠ je zaměřena na všestranný a osobnostní rozvoj dítěte založený na zdravém a podnětném prostředí. Škola vyváří podmínky a klima, které směrují děti k samostatnosti a k harmonickému rozvoji osobnosti. Jejím cílem je poskytnout jim otevřené a rodinné prostředí, v němž se cítí příjemně, důstojně a bezpečně. Preferuje učení hrou. MŠ klade důraz na individuální přístup k dětem a úzkou spolupráci s rodinou. Pracuje podle školního vzdělávacího programu Otevřená školka. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Umístění MŠ je umístěna uprostřed sídliště na okraji města ve čtvrti Doubí nedaleko základní školy. V sousedství je průmyslová zóna a OC Nisa. Okolí je upravené, příjemné s dostatkem zeleně. Budova a prostory Budova je patrová. Prostory jsou rozděleny na školní a provozní část. V 1. patře jsou umístěny 2 běžné třídy a 1 třída speciální; dále šatny dětí, zázemí pro učitelky, ředitelna, přípravny jídla a sociální zařízení. V přízemí jsou šatny dětí, 1 běžná třída, sociální zařízení, přípravna jídla a dále provozní prostory - kuchyň, prádelna, zázemí pro provozní zaměstnance, sklady a kancelář provozní. MŠ chybí velká místnost pro konání společných aktivit a tělocvična. V roce 2009 proběhla kompletní rekonstrukce vnější části budovy školy, její zateplení a výměna oken. Materiální vybavení nábytek, zařízení Přestože je MŠ klasickou panelovou budovou, prostředí je útulné a příjemné, třídy jsou prostorné a zároveň členité. Členění tříd dává dětem širší a rozmanitější možnosti pro vytváření útulných koutků a potřebného soukromí při hrách a dalších činnostech. Pro pohybové aktivity se podle možností využívá tělocvična Základní školy Kaplického, která je k dispozici zdarma. Prostory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou situovány ve 2 menších třídách. Upravená kobercová stěna plní skvěle interaktivní a didaktickou funkci. Snoezelen V plánu je zřídit v přízemní části budovy novou speciální relaxační místnost pro děti, snoezelen, určenou k poskytování pozitivně laděného prostředí s funkcí relaxační, poznávací a interakční. S její 5

6 pomocí chce MŠ vytvářet bezpečné, pozitivně naladěné a stimulující prostředí s mnoha smyslovými podněty. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. Učební pomůcky a didaktické vybavení MŠ je velmi dobře vybavena. Nabízí pestrou škálu hraček, pracovních a učebních pomůcek, včetně metodického materiálu pro práci s dětmi. Třídy jsou zařízeny zabudovanými tělocvičnými sestavami, nářadím a náčiním (trampolína, žebřiny, kladina aj.) pro pravidelné pohybové aktivity. Ve všech jsou maximálně využívané terapeutické bazény. V oddělení Slůňátek je k dispozici interaktivní tabule, kterou využívají všechny třídy. Postupně budou podle finančních možností instalovány interaktivní tabule do všech tříd. Školní zahrada Velmi prostorná školní zahrada byla zrekonstruována a vybavena novými zahradními prvky. Poskytuje dětem rozmanité vyžití a zázemí pro potřebné pohybové aktivity. Vzrostlé stromy a dřeviny ji činí útulnou, umožňují dětem hrát si nerušeně v koutcích, v nichž mají prostor pro spontánní vyžití, a nejsou při hře nikým rušeny. 3.2 Psychosociální podmínky Prostředí v MŠ je esteticky upravené, příjemné a podnětné. Prioritou je, aby se děti cítily dobře a bezpečně. Preferována je přirozená spolupráce s rodinou, citlivý a empatický přístup k dětem. Adaptační program pro nové děti je samozřejmostí. V tomto směru MŠ úzce spolupracuje s rodiči a délku pobytu dětí přizpůsobuje jejich pocitům a potřebám. Zásadou komunikace a vzájemných vztahů je dodržování řádu a stanovených pravidel. Program celého dne je rozmanitý a promyšlený. Zachováván je pravidelný denní rytmus a řád, které jsou natolik flexibilní, aby umožňovaly přizpůsobit organizaci činností v průběhu dne potřebám dětí, jež jsou přiměřeně zatěžovány, mají možnost relaxace a odpočinku. Pocit osobní svobody dítěte je pro MŠ velmi důležitý. Zároveň je ale podporován vzájemný respekt, tolerance a potřebná pokora. V dětech je rozvíjena citlivost, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemná pomoc. Zásadou MŠ je Nikdy nesnižovat důstojnost dítěte. Vychází se z individuálních potřeb dětí. Všechny děti v MŠ mají stejná práva a možnosti. Podporována je metoda povzbuzení a pochvaly. Uplatňován je pedagogický styl nabízející samostatné rozhodování dětí a jejich spoluúčast. Zaměstnanci působí na děti vlastním vzorem, zodpovědným chováním a příkladnou kulturou jazykového projevu. 3.3 Životospráva Správná životospráva dětí je přirozenou součástí koncepce školy. Pracovníci vedou děti k pochopení významu zdravého životního stylu a jeho vlivu na další život člověka. MŠ se zaměřuje na zdravou výživu, stravování, dodržování osobní hygieny, režim dne, optimální organizaci činností s dětmi, jejich odpočinek apod. Hygiena a zdravý životní styl Děti jsou vedeny k dodržování hygienických zásad a návyků. Podporována je sebeobsluha, děti jsou vedeny k samostatnosti a podle potřeby se jim dostává pomoci. Zařazovány jsou hry a činnosti zaměřené na témata zdraví člověka, lidské tělo, zdravý životní styl apod. 6

7 Spontánní hra a řízené činnosti Děti mají velký prostor pro spontánní hru, která stimuluje všestranný rozvoj jejich osobnosti, je pro ně přirozená a důležitá. Umožňuje jim, aby si samy zvolily námět hry, její organizaci, hračky a spoluhráče (kamarády). Řízené činnosti iniciované učitelkou jsou zařazovány tak, aby byl denní program pro dítě příjemný a vyvážený. Pohybové aktivity Škola podporuje pohyb dětí a různé pohybové aktivity hry s míči, cvičení s náčiním a na nářadí, pohybové hry, tanečky, motivační pohybové chvilky, protahování a plavání v terapeutickém bazénu. Využívá rozmanité pohybové pomůcky koloběžky, skákací gumu, tříkolky, boby, ježdíky apod. V teplých měsících se zařazují cvičení na zahradě. Podporovány jsou kolektivní sporty (např. fotbal, dětský florbal aj.). Zdravotně zaměřené pohybové činnosti se snažíme zařazovat téměř každý den. Pobyt venku Voleny jsou tematicky zaměřené pobyty v okolí MŠ. Jelikož její budova leží v sousedství průmyslové zóny, je maximálně využívána školní zahrada, v níž děti tráví větší část pobytu venku. Pro pohybové aktivity je ideální. V okrajové části zahrady byl pro zimní hrátky a bobování vytvořen umělý kopec. Stravování Podporován je stravovací projekt Skutečně zdravá mateřská škola. Stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, řídí se normami pro předškolní stravování. Přísně jsou dodržovány zdravé technologie přípravy všech pokrmů. Jídelníček je přizpůsobován programu zdravého stravování. Vaří se převážně z drůbežího a rybího masa. Jídelníček obsahuje dostatek ovoce a zeleniny. Dle možností jsou do jídelníčku zařazovány dezerty. Strava je pestrá a vyvážená. Podávají se rozmanité svačiny doplňované racio tyčinkami, celozrnným pečivem, saláty a přírodními minerálkami. Polotovary a instantní nápoje se nepoužívají. Pravidelně 1 x týdně je zařazována čerstvá ovocná šťáva Fresch z různých druhů ovoce. Dbá se na dodržování pitného režimu. Dětem jsou po celý den dostupné čaje, ovocné nápoje či voda. Dopolední svačiny se organizují formou minirautu (např. zeleninové, ovocné a sýrové talíře, pomazánky, máslo, různé pečivo atd.). Děti si samy zvolí z nabídky skladbu svačiny, samy se obsluhují, mažou si chleby atp. Stravování je rodiči velmi dobře hodnoceno. Relaxační program, odpočinek dětí V průběhu dne jsou zařazovány relaxační chvilky, využívána relaxační hudba. V rámci režimu dne je pravidelně po obědě zařazována doba odpočinku. Vychází se z individuálních potřeb dětí. Mladší děti odpočívají, nejsou ke spaní nuceny. Starší asi 30 min. odpočívají a relaxují při poslechu pohádky. Následně je pro děti, které nemají potřebu spánku, připraven náhradní program (stolní hry, tvořivé činnosti, odpolední kroužky apod.). 3.4 Organizace chodu školy Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy je stanoven v organizačním a školním řádu. Zahájení provozu: Ukončení provozu: 6.30 hod hod. 7

8 MŠ respektuje individuální dobu příchodu dětí, tzn., že po domluvě s učitelkou je možné přivádět je v jiný domluvený (pravidelný) čas po 8.00 hod. Děti se v MŠ scházejí v čase od 6.30 do 7.00 hod. v oddělení Slůňátek. V 7.15 hod. se rozcházejí do svých kmenových tříd. Pokud chtějí pobývat v jiné třídě (kamarád, sourozenec), mají tu možnost, pouze je nutné domluvit se se svou učitelkou. Rodiče přivádějí děti do MŠ včas, aby se mohla její budova v 8.00 hodin uzamknout Režim dne Děti se scházejí v odd. Slůňat. Spontánní hry, rozmanitá nabídka tvořivých činností, stolní hry. Postupné rozcházení dětí do kmenových tříd. Program v jednotlivých třídách (časově může být dle plánovaného programu třídy pozměněn) Spontánní hry dle vlastní volby dětí, individuální práce a činnosti s dětmi (předškoláci, děti s OŠD); tvořivé, pohybové, stolní a námětové hry podpořené motivací učitelkou Hygiena, dopolední svačina Hlavní program, řízená činnost Pobyt venku Hygiena, oběd Odpočinek po obědě Hygiena, odpolední svačina Odpolední činnosti. Spontánní hry podle volby dětí; individuální práce a činnosti s dětmi; tvořivé, pohybové, stolní a námětové hry podpořené motivací učitelkou; pobyt na zahradě. Program dne je sloučen do jedné třídy, děti si volně hrají a postupně se rozcházejí. Pobyt venku je ve větší míře organizován na zahradě MŠ. Čas oběda může být výjimečně v návaznosti na organizaci dne pozměněn (např. výlet aj.). 30 min. odpočinku s pohádkou, starší děti mají následně možnost vybrat si z náhradních aktivit. Mladší děti odpočívají a mají k dispozici hračky a knížky. 8

9 3.5 Personální obsazení Mgr. Jitka Reindlová Ivana Kupcová Bc. Marcela Kobíková Bc. Jana Šenberková Irena Svobodová Monika Čermáková Štefánia Gajdošová Eva Jaworská Provozní zaměstnanci Ladislava Havlíčková Lenka Kosová Hana Sochorová Lenka Košková Marie Šimáková Marie Sivulková ředitelka MŠ učitelka učitelka, pověřená zástupkyně ředitelky učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka asistentka pedagoga provozní, kuchařka kuchařka kuchařka školnice (do 8/2016 MD) uklízečka školnice 3.6 Řízení mateřské školy Kompetence, povinnosti a úkoly zaměstnanců vymezují organizační řád školy, směrnice školy, pokyny ředitelky a pracovní náplně zaměstnanců. Ředitelka zajišťuje provoz a chod MŠ. Zodpovídá za její vedení po stránce provozní i pedagogické. V době nepřítomnosti ředitelky je pověřena vedením školy její zástupkyně. V MŠ působí pedagogická rada. Konzultuje a projednává zásadní pedagogické dokumenty, změny právních předpisů, důležité otázky výchovy a vzdělávání. Školní vzdělávací program zpracovává ředitelka školy ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovnicemi. Velký význam se přikládá profesním kompetencím ředitelky a učitelek. Hlavním integrujícím činitelem jsou učitelky. Na jejich osobních a profesních kvalitách především závisí úspěšnost naplňování ŠVP a RVP PV. Za kvalitu stravování v MŠ zodpovídá provozní školy. Za kvalitu úklidu v MŠ zodpovídá školnice, která eviduje technický stav a opravy vybavení a budovy školy. MŠ má vytvořen funkční informační systém nejen interně, ale i ve vztahu k rodičům a veřejnosti. Zaměstnanci školy pracují jako tým a podílejí se svými návrhy a připomínkami na jejím vývoji a chodu. Práce MŠ vychází každoročně z analýzy uplynulého období, kontrolní a evaluační činnosti, generuje nové podněty pro řízení školy. Dokumentace vedení školy: - povinná dokumentace školy, - plán provozních a pedagogických porad, - plán kontrolní činnosti, - plán DVPP, - evaluační činnost a její výstupy. 9

10 3. 7 Spolupráce s rodiči Spolupráce MŠ a rodičů je velmi přátelská a vstřícná. Neustále je podporována vzájemná důvěra, otevřenost, spoluúčast a vzájemný respekt. V průběhu let se spolupráce s rodiči zkvalitňuje a upevňuje. Na samém počátku spolupráce je Den otevřených dveří, který se koná pravidelně každý rok koncem ledna v sobotu dopoledne. Rodiče i děti poznají v klidu prostředí školy a tříd. Stráví příjemné tematické dopoledne s učitelkami, jsou seznámeni s podmínkami, koncepcí a programem MŠ. Pravidelně 2 x ročně se koná společná schůzka s rodiči. Učitelky komunikují s rodiči denně při předávání dětí a podle potřeby. Konzultují s nimi společně pokroky dětí, popř. další výchovné a vzdělávací postupy. Podporován je adaptační program, kdy rodiče docházejí s dítětem podle potřeby do MŠ a zapojují se postupně do programu dne a činností. Spolupráce s rodiči se také rozvíjí formou společných akcí: výlety, společné schůzky, besídka ( Zahradní slavnost rozloučení se školáky, divadelní vystoupení pro rodiče, školní jarmark při ZŠ Kaplického, slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, halloweenské a velikonoční dílny s rodiči, výtvarná soutěž MŠ pro celou rodinu; sběr papíru, víček, pomerančové kůry aj.). Spolu s rodiči podporuje MŠ charitativní organizaci Fond Sidus a pravidelně pomáhá postiženým dětem sběrem plastových víček. Rodiče se pravidelně podílejí na evaluaci MŠ Spolupráce s jinými subjekty MŠ úzce spolupracuje: s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, se speciálními pedagogickými centry (návštěvy, vzdělávací akce, depistáže), se Základní školou Kaplického (vzájemné návštěvy s dětmi, Čertí den MŠ a ZŠ, využívání prostor tělocvičny ZŠ, společná setkání pedagogických pracovníků a pracovnic, vedení MŠ a ZŠ, nabídka zájmových aktivit pro děti MŠ v ZŠ, společná divadelní přestavení, jarmark aj.). 4. Organizace vzdělávání 4.1 Třídy: charakteristika a uspořádání Třída Berušky: děti ve věku 3 5 let (heterogenní třída, mladší věková skupina 26 dětí), třída Koťata: děti ve věku 4 6 let (heterogenní třída, starší věková skupina 26 dětí), třída Slůňata: děti ve věku 4 6 let (heterogenní třída, starší věková skupina 20 dětí), třída Sluníčka: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 3 6 let (heterogenní třída 12 dětí). Třída Sluníček je přirozeně propojena s oddělením Slůňat, děti se vzájemně navštěvují a mají možnost se zapojit do programu a aktivit vedlejší třídy. 10

11 4.2 Zařazování dětí do jednotlivých tříd MŠ se snaží vytvářet v každé třídě optimální skupinu dětí (např. hyperaktivní děti se nesoustřeďují do jedné třídy, vyvažují se počty chlapců a děvčat ve třídách, vychází se, pokud je to možné, z potřeb dětí a požadavků rodičů atd.). Třídy jsou uspořádány tak, aby si děti ve skupině byly věkově blízké. V MŠ je jedna třída mladších dětí, 2 třídy starších dětí a jedna třída speciální. Uspořádány jsou heterogenně. 4.3 Přijímání dětí Děti jsou do běžných tříd přijímány na základě přijímacího řízení podle školou stanovených kritérií. Podmínky a termín přijímacího řízení jsou vždy předem zveřejněny. Pro přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanovena zvláštní kritéria. 5. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Otevřená školka (dále ŠVP) vychází z koncepce vzdělávání, která klade důraz na všestranný a osobnostní rozvoj dítěte založený na zdravém, bezpečném a podnětném prostředí. Uplatňuje se osobnostně orientovaný model předškolní výchovy, který respektuje individuální zvláštnosti dítěte a vychází z jeho potřeb. Uplatňováno je učení prožitkem, upřednostňován rozvoj citových, sociálních a volních vazeb dítěte. Symbolem ŠVP je Duhové sluníčko. Pestrost jeho barev učitelkám symbolizuje neustálou potřebu všestranně rozvíjet děti ve všech vzdělávacích oblastech. 5.1 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP vychází z kurikulárního dokumentu RVP PV (včetně doplňujícího materiálu KOV, který vymezuje hlavní požadavky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku). Celoroční tematický projekt Duhový rok s Malínkem je zvolen tak, aby byl propojeným celkem a zároveň naplňoval vzdělávací oblasti dle RVP PV: - Dítě a jeho tělo. - Dítě a jeho psychika. - Dítě a ten druhý. - Dítě a společnost. - Dítě a svět. Celoroční tematický projekt je členěn do 10 tematických bloků s pestrou vzdělávací nabídkou: 1. Malínek je kamarád, všechny děti má moc rád (září). 2. Malínek má košíček plný sladkých jablíček (říjen). 3. Vítr fouká, listí šustí Malínek si dráčka pustí (listopad). 4. Malínek sní o Vánocích (prosinec). 5. Malínek a mrazíci, zapomněli čepici (leden). 6. Malínek a Všeználek poznávají spolu svět (únor). 7. Je to ale k nevíře, copak je to za zvíře? Poradíš mi, Malínku? (březen). 11

12 8. Malínek jde do pohádky, jaro se k nám vrací zpátky (duben). 9. Včelka z květu na květ sedá, Malínek je neposeda (květen). 10. Malínek má zlatý klíč, školní čas už letí pryč (červen). Doplňkové bloky: 11. Malínek a Kouzelná věda (program poznávání, prožívání, experimentování a pokusů). 12. Malínek si zoubky čistí na to špatné nepomyslí (minimální preventivní program). 5.2 Proč Otevřená školka? OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože MŠ je otevřena všem dětem bez rozdílu, rodičům a veřejnosti. Děti nejsou vzdělávány za zavřenými dveřmi, ale v úzké spolupráci s rodinou. Rodiče děti předávají ve třídách, denně mají možnost vidět práci s nimi. Pravidelně každý rok je pořádán víkendový Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože v předškolním období mají Okna poznávání a prožívání dokořán velké možnosi. MŠ se je snaží maximálně využít ve prospěch všestranného rozvoje dítěte. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože byly odstraněny bariéry a škola je otevřená dětem s různým druhem postižení a handicapem. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože škola je otevřena spolupráci s jinými subjekty. Je otevřena předávání a přijímání poznatků a zkušeností. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože dveře školy otvírají pojmy, jako jsou slušnost, úcta, pokora, respekt, láska, empatie a lidskost, které jsou v životě tolik důležité. Hlavním cílem ŠVP školy je šťastné a spokojené dítě, které je samostatné a zdravě sebevědomé. Dítě, které se umí rozhodovat, má touhu poznávat a učit se nové věci. 5.3 Vzdělávací záměr Záměrem MŠ je vytvářet kvalitní a podnětné klima z hlediska sociálního, emocionálního a pracovního. Takové klima, které směruje děti k samostatnosti, k harmonickému rozvoji, k touze poznávat a vzdělávat se, k potřebě starat se o své zdraví a zdraví druhých, k samostatnému myšlení a schopnosti rozhodování, k vytváření zdravých mravních hodnot. Důraz se klade na všestranný rozvoj dítěte ve všech vzdělávacích oblastech se zdravým a citlivým postojem vůči vlastní osobě a okolnímu světu. 5.4 Vzdělávací cíle Hlavním cílem ŠVP je směrovat a dovést dítě k tomu, aby postupně získávalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost; vytvořit u něj základy potřebných kompetencí pro další život a vzdělávání: MŠ podporuje a rozvíjí tělesný stav dítěte, vede děti k osvojování zdravých životních návyků a postojů, rozvíjí jazykové a komunikativní dovednosti, podporuje duševní rozvoj dítěte, vytváří základy sebevědomí a sebejistoty, snaží se umožnit dítěti být samo sebou, podporuje přirozený vývoj osobnosti dítěte v kolektivu vrstevníků, 12

13 učí dítě zdravě se přizpůsobit životu ve společnosti, podporuje zájem o poznávání nových věcí, rozvíjí vzdělávací dovednosti. 5.5 Kompetence MŠ se snaží cíleně u dětí vytvářet základy klíčových kompetencí, které jsou důležité pro jeho další životní etapu a celoživotní učení: kompetence k učení (všímat si dění kolem sebe, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat, získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích, učit se spontánně i vědomě), kompetence k řešení problémů (řešit problémy, na které dítě stačí, řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupovat cestou pokus x omyl, chápat, že vyhýbání se problému nevede k cíli), kompetence komunikativní (komunikovat v běžných situacích bez zábran, ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní, ovládat řeč, samostatně vyjadřovat svoje myšlenky), kompetence sociální a personální (samostatně rozhodovat o svých činnostech, umět vyjádřit svůj názor, chovat se obezřetně v neznámých situacích, projevovat citlivost, ohleduplnost), kompetence činnostní a občanské (uvědomovat si svá práva i práva druhých; dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých; mít smysl pro povinnost ve hře, práci, učení; spoluvytvářet a dodržovat pravidla při soužití mezi vrstevníky). 5.6 Formy a metody práce Klima školy úzce souvisí s formami a metodami vzdělávání. Vzdělávání je založeno na interakčním a prožitkovém učení. Uskutečňuje se v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které probíhají. MŠ preferuje HRU, která je nejpřirozenější aktivitou dětí a potřebuje podporu učitelky včetně dostatečného prostoru. Pravidelně se zařazuje komunitní kruh, jehož cílem je rozvíjet vztahy, vytvářet pocit sounáležitosti, rozvíjet emocionalitu a vytvářet bezpečné klima třídy. Komunitní kruh vede děti k cestě pravidel, tolerance, respektu a empatie. Stejně tak jako hra dává dětem možnost sebevyjádření a zároveň pocit určité svobody. Velký prostor se dává interakčním hrám, které děti stimulují, rozvíjejí u nich poznávací, sociální a pohybové dovednosti, přibližují svět dospělých světu dítěte. Podporují se hry a činnosti na rozvoj prosociálního chování dětí. Podporuje se vzájemná spolupráce dětí, schopnost komunikace a dialogu, schopnost a ochota poskytnout pomoc druhým. Děti jsou vedeny k pohybovým aktivitám, k nimž se využívají školní zahrada a tělocvična ZŠ. Učitelky se snaží vyvažovat spontánní hry a řízené činnosti. Při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jsou využívána podpůrná opatření (kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, speciální didaktické materiály). S dětmi se pracuje formou skupinových, individuálních či kolektivních činností. Zařazovány jsou projektové dny, např. Duhový týden, Čteme s dětmi a čteme dětem apod. Využívají se prožitkové programy (ekocentrum Střevlík, IQ landia, farma Pěnčín apod.). 5.7 Předcházení rizikům Úspěch vzdělávacích záměrů mohou ohrožovat určitá rizika, jichž se MŠ varuje a předchází jim (např. málo podnětné prostředí, špatná organizace činností, neznalost zdravotního stavu dítěte aj.). 13

14 14

15 5.8 Celoroční tematický projekt Duhový rok s Malínkem Integrované bloky: 1. Malínek je kamarád, všechny děti má moc rád (září). Témata: Ahoj Malínku. Babí léto s kamarády seznamování s kamarády a dospěláky. Ty jsi tam a já jsem tady jsme tu všichni dohromady. To jsem já. Charakteristika bloku záměr: Poznáváme nové prostředí adaptace dětí na prostředí školy. Pomáhat novým kamarádům; seznamovat se s novými dětmi a dospělými, poznávat vztahy ve skupině, vytvářet a dodržovat pravidla vzájemného soužití; snažit se podělit o své zážitky z dovolené a prázdnin; snažit se zaujmout místo ve skupině a kolektivu; uvědomit si rozdíl: rodina, rodinné prostředí x MŠ - poznávání nových rolí; poznávat a využívat možnosti, které dětem nabízí prostředí MŠ; rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních dětí a dospělých; uvědomovat si svoje vlastní Já amít povědomí o tom, že děti mají svá práva; učit se a upevňovat sebeobsluhu, hygienické a základní společenské návyky. Cíle: posilovat citovou samostatnost, důvěru a jistotu dětí ve vztahu k prostředí MŠ, podporovat prosociální chování dětí, rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, navazovat a rozvíjet vztahy ve skupině s potřebným respektem k potřebám druhých, poznávání a respektování pravidel soužití, podporovat empatii ve vztahu k ostatním dětem (ochota naslouchat a pomáhat ostatním dětem při řešení různých situací), posilovat přirozené poznávací city zájem o nové věci, zvídavost a radost, osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti a návyky, rozvíjet přirozenou sebeobsluhu, rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev dětí, podporovat zdravé sebevědomí dětí a potřebnou pokoru, posilovat schopnost sebeovládání, osvojovat si postupně pravidla chování v MŠ, poznávat a osvojovat si správné a nesprávné morální hodnoty ve společenství dětí MŠ. Oblast činností: komunitní kruh (pravidla skupiny, vyjádření vlastního názoru, vyslechnout si ostatní), námětové hry s různou tematikou a dále hry zaměřené na oblast poznávání sociálního prostředí (rodina, vztahy, spolupráce apod.), spontánní hry, pohybové hry, poslech pohádek a různých příběhů s dětským hrdinou, zaměření na přátelství a vzájemné soužití, program na rozvoj a podporu emoční inteligence Emušáci, Ferda a jeho mouchy, tvořivé činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, představivosti, jemné motoriky a estetického vnímání, grafomotorické hříčky, relaxační činnosti a hry navozující klid, příjemnou atmosféru a pocit bezpečí, 15

16 činnosti na podporu a rozvoj jemné i hrubé motoriky, sebeobsluhy, společenské hry (houbičky, člověče, pexeso aj.), hry na podporu orientace v rovině i prostoru, lokomoční pohybové činnosti, divadelní hříčky a hry s maňáskem, loutky Spejbla a Hurvínka, pohybové aktivity s poznáváním okolí MŠ, adaptační program v MŠ s podporou rodičů, prožitkové aktivity experimentování (Kouzelná věda), hudební činnosti, smyslové hry, muzikoterapie, výukové a tvořivé programy interaktivní tabule, hry a činnosti s padákem. Očekávané výstupy: získat pocit bezpečí, důvěry a jistoty, zvládat základní hygienické návyky, mít povědomí o významu čistoty a hygieny, pojmenovat většinu toho co dítě v daném věku a prostředí obklopuje, zvládat základní návyky a dovednosti při sebeobsluze, umět se odloučit od rodiny a maminky a zároveň mít povědomí o důležitosti rodiny, přiměřeně komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi, učitelkou a dospělými, vést rozhovor, sdělit názor a vyslechnout ostatní, domluvit se, umět předat vzkaz, znát jména dětí ze třídy, učitelky, zaměstnanců, umět rozlišit komu patří značka, mít povědomí o zaměstnancích mateřské školy co kdo dělá a proč, bezpečně se pohybovat a orientovat v prostředí školy a na zahradě, napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru (dle věku a schopností dětí), zvládat základní pohybové dovednosti a orientaci v prostoru přiměřeně věku, zdravě prožívat a umět projevovat city, přiměřeně zvládat chování a snažit se ovládat při vypjaté situaci, mít povědomí o významu odpočinku a relaxace, nebát se zapojovat do společných a kolektivních činností, aktivně se zapojovat dle věku a zkušeností, dokončit kolektivní činnost, neodbíhat od ní. 2. Malínek má košíček plný sladkých jablíček (říjen). Témata: Podzim barvy maluje Malínek se raduje. Stromy a život v lese. Pole, louky, vesničky svět je rázem maličký. Dýňování. Charakteristika bloku záměr: Příroda si hraje s barvami a my vnímáme změny, ke kterým postupně dochází (roční období, počasí, přírodní jevy - jejich příčiny a souvislosti, barvy podzimní přírody). Uvědomovat si sounáležitost člověka s přírodou; vnímat změny, ke kterým v průběhu roku a na podzim v přírodě dochází (příroda, lesy, zahrady, pole); uvědomovat si, jaký vliv má působení člověka 16

17 na přírodu, probouzet zodpovědný přístup k přírodě; vytvářet pozitivní vztah k pobytu a aktivitám v přírodě, uvědomovat si jejich význam pro život a zdraví člověka; vnímat důležitost daných pravidel třídy i MŠ; učit se spolupracovat, respektovat druhé, přizpůsobovat své chování pravidlům; řešit situace, nebát se říci svůj názor; podporovat zdvořilost, empatii a pozitivní chování dětí. Cíle: rozvíjet poznávání pomocí smyslů, podporovat přirozené poznávací procesy experimentování, objevování, probouzet a podporovat zájem o naučné knihy a encyklopedie, osvojovat si poznatky o přírodním prostředí a jeho proměnách (roční období, stromy, keře, zvířátka v lese, počasí, přírodní jevy, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou, s planetou Zemí, těšit se z hezkých a příjemných společných prožitků z přírodních krás, vést k pochopení, že lidská činnost může chránit a vytvářet, ale také kazit a ničit, vytvářet u dětí povědomí o životě na venkově, zemědělství, sklízení plodin, rozvíjet komunikativní a pracovní dovednosti, tvořivost a kreativitu, rozvíjet motivačně pohybové dovednosti, rozvíjet pozitivní chování podle pravidel a spolupráci dětí ve skupině, podporovat schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat tak situaci (vztahy ve skupině), podporovat zájem o nové technologie. Oblast činností: prožitkové činnosti, experimentování, práce se skutečnými materiály (výroba papíru, třídění odpadu, vaření), hudební činnosti písničky, tanečky, hudebně pohybové hry, práce s knížkou a obrazovým materiálem popis obrázků, děje příběhu, básně a říkadla, pobyty v přírodě pozorování prostředí, přírody, přírodních jevů, počasí a jeho proměn, popis, tvořivé činnosti hry s různými výtvarnými technikami a barvami, kreslení, stříhání, lepení, modelování, práce s keramickou hlínou, komunitní kruh, rozhovory, vyprávění dětí, hry podporující rozvoj smyslů (hmat, čich, zrak a chuť), společně vaříme a připravujeme ovocné a zeleninové slavnosti, Dýňová kuchařka vaříme polévku, povídáme si o tom, co je zdravé a co není, jak co voní, chutná, barva apod., pracovní činnosti (hrabání, uklízení, třídění a zametání, péče o zahradu MŠ a okolí, lokomoční činnosti, nízká překážková dráha, cvičení zaměřené na správné držení těla aj., pohybové, stolní a námětové hry (pravidla, respekt, tolerance), činnosti a hry na rozvoj chápání číselných matematických pojmů a souvislostí (velikost, hmotnost, posoudit početnost), práce s interaktivní tabulí, grafomotorický program, sběr přírodnin, halloweenské dílničky a slavnosti, návštěva ekocentra Střevlík, 17

18 návštěva divadelního představení, ekologicky zaměřené aktivity (třídění odpadu, sběr papíru a víček, péče o okolí MŠ). Očekávané výstupy: mít elementární poznatky o okolním prostředí a přírodě, orientovat se v něm, mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob chování lidí ovlivňuje životní prostředí, vnímat, že svět má svůj řád (roční období, změny, přírodní jevy), zvládat jednoduché činnosti a situace, které se v mateřské škole opakují, zachovávat správné držení těla, zvládat základní pohybové dovednosti, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (dítě záměrně pozoruje, experimentuje), umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby pomůcky, nástroje a materiály, správné držení tužky, tj. dvěma prsty, třetí prst podložený s uvolněným zápěstím, zvládat sebeobsluhu (mladší děti postupně dle schopností a věku), mít zájem o poznávání nových věcí, vyjadřovat představivost a fantazii v tvořivých činnostech, soustředit se, udržet pozornost, aktivně rozšiřovat a používat slovní zásobu, respektovat a přijímat autoritu dospělých, pracovat ve skupině, uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, rozlišovat co zdraví prospívá a co mu škodí, mít povědomí o významu ovoce a zeleniny na zdraví člověka, dodržovat pracovní návyky, pracovat dle pokynů a dokončit práci, chápat a používat základní matematické pojmy, mít povědomí o životě zvířat žijících v lese. 3. Vítr fouká, listí šustí Malínek si dráčka pustí (listopad). Témata: Leť, můj dráčku, leť, obletíme svět. Jak si hraje vítr s deštěm. Hlava, ruce, ramena. Malínek a doktor Bolíto. Charakteristika bloku záměr: Vítr za oknem si hraje s listy stromů. Pozorujeme počasí, proměny dešťových kapek, dovádění větru a ukládání přírody k zimnímu spánku. Venku začíná být chladno. Uvaříme si čaj z bylinek a budeme pečovat o své zdraví. Poznávat přírodní jevy a projevy přírody přímým pozorováním a prožitkem (vítr, déšť), vnímat vliv počasí na zdraví člověka; poznávat a osvojovat si základní poznatky o lidském těle, vést k pochopení významu zdraví a životního stylu na život člověka; utvářet si představu o tom co je ve vztahu ke zdraví a bezpečí člověka správné a co není. Cíle: rozvíjet a osvojovat si poznatky o počasí a změnách v přírodě, rozvíjet všechny smysly, uvědomit si jejich důležitost, 18

19 vést k podpoře estetického vkusu a ke kreativnímu myšlení, rozvíjet základní časové představy, osvojovat si základní poznatky o tvarech a číselných pojmech čísla, tvary a číselná řada, rozvíjet řečové a manipulační schopnosti, rozvíjet poznávání, podporovat pozitivní vztah k učení a získávání nových poznatků, posilovat pozitivní vztah k pohybu a pohybovým aktivitám, osvojovat si poznatky o zdravém životním stylu a lidském těle, uvědomovat si význam a funkce jednotlivých částí lidského těla, osvojovat si poznatky o důležitosti práce lékařů a záchranářů, rozvíjet a podporovat dovednosti k ochraně vlastního zdraví a bezpečí, vést k respektu a opatrnosti, osvojovat si poznatky o ochraně zdraví před nebezpečnými vlivy, věcmi a nástrahami (nemoci, násilí, návykové látky, injekční stříkačky, nabízené sladkosti a bonbóny, cizí lidé), podporovat u dětí schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat tak situaci (vztah k okolí a předejít možnému riziku nebezpečí), rozvíjet schopnosti, přizpůsobovat se změnám vnějšího prostředí, podporovat úctu k životu. Oblast činností: pobyt v přírodě, prožitkové činnosti pouštění velkých a malých draků, síla větru, tvořivé a manipulační činnosti výroba strašidel, draků, deštníků, větrníků, obrázků z přírodnin aj., práce s keramickou hlínou, modelování dle vzoru, kresba rodiny lidská postava a její části, vyšívání aj., pokusy a experimentování z projektu Kouzelná věda, hudební činnosti (tanečky, písničky, jednoduchý doprovod na rytmické hudební nástroje), poslech příběhů a pohádek, jednoduché dramatizace malé divadélko, práce s knížkou a obrazovým materiálem popis obrázků, básně a říkadla, pobyt v přírodě pozorování a následné zachycení prožitku (slovem, kresbou), sluchové a rytmizační hry, hra se zvukovými krabičkami, poslech a rozlišování zvuků, komunitní kruh motivační aktivita Emušák Ferda (nebezpečí může být i kolem nás), námětové hry a činnosti zaměřené na poznávání společenských rolí a život v rodině, námětové hry a činnosti zaměřené na péči o zdraví člověka a práci lékařů, činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí, činnosti upevňující časové pojmy a vztahy související s denním řádem, činnosti relaxační a odpočinkové, konstruktivní a grafické činnosti, práce s encyklopedií, činnosti a hry s čísly, obrázky, geometrické tvary a číselnou řadou, tvořivé hry a výukové programy na interaktivní tabuli, hry na rozvíjení a procvičování paměti, trpělivosti, postřehu, smyslu pro detail, (hlavolamy, rébusy, Logico Picollo, puzzle, pexesa, kuličková dráha aj.). Očekávané výstupy: zajímat se o dění a změny v okolí i přírodě, umět popsat a komentovat proměny v přírodě, situaci v MŠ, 19

20 umět rozlišit pocit chladu a tepla přizpůsobit oblečení, uvědomovat si, jakým způsobem se lidé chovají a jak ovlivňují svým chováním vlastní zdraví, rozlišovat co prospívá a škodí zdraví, umět zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit své představy pomocí různých technik, zvládat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky a sebeobsluhu, chovat se obezřetně a umět se bránit při setkání s cizí osobou, bránit se projevům násilí jiného dítěte, umět pojmenovat části těla a znát základní pojmy ve spojitosti s lidským zdravím, mít povědomí o důležitosti péče o zdraví člověka (hygiena, čistota, stravování, sport, aktivní pohyb), sledovat a vyprávět příběh, zachytit hlavní myšlenku příběhu, rozlišit základní geometrické tvary, znát základní barvy a barvy složené, umět vyjádřit fantazii v tvořivých činnostech, zacházet s předměty digitálních technologií, využívat základní funkce, pochopit význam některých piktogramů (např. nebezpečí rozdělávání ohně aj.), umět nazpaměť krátké texty (básničky, říkadla, písně), uplatňovat základní formy zdvořilosti a společenského života (pozdrav, poděkování, vyslechnutí apod.), vnímat a rozlišovat časové pojmy ve vztahu k dennímu řádu MŠ a domova: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den, noc. 4. Malínek sní o Vánocích (prosinec). Témata: Přiletěla Meluzína, foukla nám sníh do komína. Paní zima kraluje Malínek se raduje. Čertí rej. Až zazvoní zvoneček. Charakteristika bloku záměr: Zimní spící příroda je kouzelná. Vnímáme změny a krásy zimního období. Seznámit děti se zvyky, tradicemi a pranostikami spojenými s obdobím zimy, adventu a Vánoc; přiblížit pojmy: advent, betlém, Mikuláš, čert, anděl, Ježíšek aj.; vést k příjemnému a emotivnímu prožívání vánočního období; rozvíjet spolupráci mateřské školy s rodinou a podporovat u dětí důležitý pocit sounáležitosti; rozvíjet citové vztahy a podporovat význam lásky, přátelství, pohody a rodiny. Cíle: osvojovat si poznatky o prvních znacích zimy, pochopit smysl Vánoc, popovídat si o tom, jak se Vánoce slaví v MŠ a v rodině, osvojovat si poznatky o jednotlivých zvycích a lidových tradicích, seznámit se pranostikami zimního a vánočního období, vysvětlit a objasnit význam jednotlivých postav a pojmů souvisejících s vánočním obdobím, osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti, rozvíjet a osvojovat si pohybové dovednosti s tělocvičným náčiním a míči, rozvíjet kultivovaný projev a komunikativní dovednosti, 20

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Dokument je zpracován na období šk. roku: 2015/2016 2019/2020

Dokument je zpracován na období šk. roku: 2015/2016 2019/2020 Čj. ŘMŠ 145/2015 Dokument je zpracován na období šk. roku: 2015/2016 2019/2020 Nabývá platnost ke dni: 1. 9. 2015 Za MŠ zpracovala: Mgr. Jitka Reindlová Obsah 1. MŠ identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více