Název programu: Otevřená školka. Čj. ŘMŠ 145/2015. ŠVP nabývá platnost ke dni: Dokument byl schválen dne:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název programu: Otevřená školka. Čj. ŘMŠ 145/2015. ŠVP nabývá platnost ke dni: 1. 9. 2015. Dokument byl schválen dne: 9. 6. 2015"

Transkript

1

2 Název programu: Otevřená školka Čj. ŘMŠ 145/2015 ŠVP nabývá platnost ke dni: Dokument byl schválen dne: ŠVP zpracován na období: 2015/ /2020

3 Obsah 1. MŠ identifikační údaje Charakteristika mateřské školy Podmínky vzdělávání Materiální podmínky Psychosociální podmínky Životospráva Organizace chodu školy Provoz mateřské školy Režim dne Personální obsazení Řízení mateřské školy Spolupráce s rodiči Spolupráce s jinými subjekty Organizace vzdělávání Třídy: charakteristika a uspořádání Zařazování dětí do jednotlivých tříd Přijímání dětí Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Proč Otevřená školka? Vzdělávací záměr Vzdělávací cíle Kompetence Formy a metody práce Předcházení rizikům Celoroční tematický projekt Duhový rok s Malínkem Integrované bloky: Projektové dny Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných Speciální třída Nadané děti Zájmové kroužky Třídní vzdělávací programy Evaluace Přílohy... 35

4 1. MŠ identifikační údaje Název, sídlo, právní forma, IČO: MŠ Malínek, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace, IČO: , právní subjektivita ke dni Zřizovatel školy: statutární město Liberec, sídlo: Liberec 1, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, , kraj: Liberecký, identifikační číslo: Druh a typ školy: mateřská škola s celodenním provozem. Rejstřík škol: škola je vedena a zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, součástí školy je školní jídelna. Ředitelka školy: Mgr. Jitka Reindlová. Kapacita školy: kapacita mateřské školy je 84 dětí. Mimoškolní nebo občanské sdružení: ne. MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY IZO Součást MŠ 100 4

5 2. Charakteristika mateřské školy Naše motto: Chceme-li dát všem dětem možnosti, musíme jim vytvořit podmínky. Mateřská škola Malínek je zařízení panelového typu. Patrová budova je situována uprostřed malého sídliště. Okolí tvoří velká vzrostlá zahrada a komplex panelových domů. Provoz byl zahájen v roce Původně budova sloužila pro provoz jeslí a mateřské školy (dále MŠ). V roce 1993 byly jesle zrušeny a MŠ se rozšířila o další třídu. V témž roce byla v MŠ zřízena třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Koncepce MŠ je zaměřena na všestranný a osobnostní rozvoj dítěte založený na zdravém a podnětném prostředí. Škola vyváří podmínky a klima, které směrují děti k samostatnosti a k harmonickému rozvoji osobnosti. Jejím cílem je poskytnout jim otevřené a rodinné prostředí, v němž se cítí příjemně, důstojně a bezpečně. Preferuje učení hrou. MŠ klade důraz na individuální přístup k dětem a úzkou spolupráci s rodinou. Pracuje podle školního vzdělávacího programu Otevřená školka. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Umístění MŠ je umístěna uprostřed sídliště na okraji města ve čtvrti Doubí nedaleko základní školy. V sousedství je průmyslová zóna a OC Nisa. Okolí je upravené, příjemné s dostatkem zeleně. Budova a prostory Budova je patrová. Prostory jsou rozděleny na školní a provozní část. V 1. patře jsou umístěny 2 běžné třídy a 1 třída speciální; dále šatny dětí, zázemí pro učitelky, ředitelna, přípravny jídla a sociální zařízení. V přízemí jsou šatny dětí, 1 běžná třída, sociální zařízení, přípravna jídla a dále provozní prostory - kuchyň, prádelna, zázemí pro provozní zaměstnance, sklady a kancelář provozní. MŠ chybí velká místnost pro konání společných aktivit a tělocvična. V roce 2009 proběhla kompletní rekonstrukce vnější části budovy školy, její zateplení a výměna oken. Materiální vybavení nábytek, zařízení Přestože je MŠ klasickou panelovou budovou, prostředí je útulné a příjemné, třídy jsou prostorné a zároveň členité. Členění tříd dává dětem širší a rozmanitější možnosti pro vytváření útulných koutků a potřebného soukromí při hrách a dalších činnostech. Pro pohybové aktivity se podle možností využívá tělocvična Základní školy Kaplického, která je k dispozici zdarma. Prostory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou situovány ve 2 menších třídách. Upravená kobercová stěna plní skvěle interaktivní a didaktickou funkci. Snoezelen V plánu je zřídit v přízemní části budovy novou speciální relaxační místnost pro děti, snoezelen, určenou k poskytování pozitivně laděného prostředí s funkcí relaxační, poznávací a interakční. S její 5

6 pomocí chce MŠ vytvářet bezpečné, pozitivně naladěné a stimulující prostředí s mnoha smyslovými podněty. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby. Učební pomůcky a didaktické vybavení MŠ je velmi dobře vybavena. Nabízí pestrou škálu hraček, pracovních a učebních pomůcek, včetně metodického materiálu pro práci s dětmi. Třídy jsou zařízeny zabudovanými tělocvičnými sestavami, nářadím a náčiním (trampolína, žebřiny, kladina aj.) pro pravidelné pohybové aktivity. Ve všech jsou maximálně využívané terapeutické bazény. V oddělení Slůňátek je k dispozici interaktivní tabule, kterou využívají všechny třídy. Postupně budou podle finančních možností instalovány interaktivní tabule do všech tříd. Školní zahrada Velmi prostorná školní zahrada byla zrekonstruována a vybavena novými zahradními prvky. Poskytuje dětem rozmanité vyžití a zázemí pro potřebné pohybové aktivity. Vzrostlé stromy a dřeviny ji činí útulnou, umožňují dětem hrát si nerušeně v koutcích, v nichž mají prostor pro spontánní vyžití, a nejsou při hře nikým rušeny. 3.2 Psychosociální podmínky Prostředí v MŠ je esteticky upravené, příjemné a podnětné. Prioritou je, aby se děti cítily dobře a bezpečně. Preferována je přirozená spolupráce s rodinou, citlivý a empatický přístup k dětem. Adaptační program pro nové děti je samozřejmostí. V tomto směru MŠ úzce spolupracuje s rodiči a délku pobytu dětí přizpůsobuje jejich pocitům a potřebám. Zásadou komunikace a vzájemných vztahů je dodržování řádu a stanovených pravidel. Program celého dne je rozmanitý a promyšlený. Zachováván je pravidelný denní rytmus a řád, které jsou natolik flexibilní, aby umožňovaly přizpůsobit organizaci činností v průběhu dne potřebám dětí, jež jsou přiměřeně zatěžovány, mají možnost relaxace a odpočinku. Pocit osobní svobody dítěte je pro MŠ velmi důležitý. Zároveň je ale podporován vzájemný respekt, tolerance a potřebná pokora. V dětech je rozvíjena citlivost, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemná pomoc. Zásadou MŠ je Nikdy nesnižovat důstojnost dítěte. Vychází se z individuálních potřeb dětí. Všechny děti v MŠ mají stejná práva a možnosti. Podporována je metoda povzbuzení a pochvaly. Uplatňován je pedagogický styl nabízející samostatné rozhodování dětí a jejich spoluúčast. Zaměstnanci působí na děti vlastním vzorem, zodpovědným chováním a příkladnou kulturou jazykového projevu. 3.3 Životospráva Správná životospráva dětí je přirozenou součástí koncepce školy. Pracovníci vedou děti k pochopení významu zdravého životního stylu a jeho vlivu na další život člověka. MŠ se zaměřuje na zdravou výživu, stravování, dodržování osobní hygieny, režim dne, optimální organizaci činností s dětmi, jejich odpočinek apod. Hygiena a zdravý životní styl Děti jsou vedeny k dodržování hygienických zásad a návyků. Podporována je sebeobsluha, děti jsou vedeny k samostatnosti a podle potřeby se jim dostává pomoci. Zařazovány jsou hry a činnosti zaměřené na témata zdraví člověka, lidské tělo, zdravý životní styl apod. 6

7 Spontánní hra a řízené činnosti Děti mají velký prostor pro spontánní hru, která stimuluje všestranný rozvoj jejich osobnosti, je pro ně přirozená a důležitá. Umožňuje jim, aby si samy zvolily námět hry, její organizaci, hračky a spoluhráče (kamarády). Řízené činnosti iniciované učitelkou jsou zařazovány tak, aby byl denní program pro dítě příjemný a vyvážený. Pohybové aktivity Škola podporuje pohyb dětí a různé pohybové aktivity hry s míči, cvičení s náčiním a na nářadí, pohybové hry, tanečky, motivační pohybové chvilky, protahování a plavání v terapeutickém bazénu. Využívá rozmanité pohybové pomůcky koloběžky, skákací gumu, tříkolky, boby, ježdíky apod. V teplých měsících se zařazují cvičení na zahradě. Podporovány jsou kolektivní sporty (např. fotbal, dětský florbal aj.). Zdravotně zaměřené pohybové činnosti se snažíme zařazovat téměř každý den. Pobyt venku Voleny jsou tematicky zaměřené pobyty v okolí MŠ. Jelikož její budova leží v sousedství průmyslové zóny, je maximálně využívána školní zahrada, v níž děti tráví větší část pobytu venku. Pro pohybové aktivity je ideální. V okrajové části zahrady byl pro zimní hrátky a bobování vytvořen umělý kopec. Stravování Podporován je stravovací projekt Skutečně zdravá mateřská škola. Stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, řídí se normami pro předškolní stravování. Přísně jsou dodržovány zdravé technologie přípravy všech pokrmů. Jídelníček je přizpůsobován programu zdravého stravování. Vaří se převážně z drůbežího a rybího masa. Jídelníček obsahuje dostatek ovoce a zeleniny. Dle možností jsou do jídelníčku zařazovány dezerty. Strava je pestrá a vyvážená. Podávají se rozmanité svačiny doplňované racio tyčinkami, celozrnným pečivem, saláty a přírodními minerálkami. Polotovary a instantní nápoje se nepoužívají. Pravidelně 1 x týdně je zařazována čerstvá ovocná šťáva Fresch z různých druhů ovoce. Dbá se na dodržování pitného režimu. Dětem jsou po celý den dostupné čaje, ovocné nápoje či voda. Dopolední svačiny se organizují formou minirautu (např. zeleninové, ovocné a sýrové talíře, pomazánky, máslo, různé pečivo atd.). Děti si samy zvolí z nabídky skladbu svačiny, samy se obsluhují, mažou si chleby atp. Stravování je rodiči velmi dobře hodnoceno. Relaxační program, odpočinek dětí V průběhu dne jsou zařazovány relaxační chvilky, využívána relaxační hudba. V rámci režimu dne je pravidelně po obědě zařazována doba odpočinku. Vychází se z individuálních potřeb dětí. Mladší děti odpočívají, nejsou ke spaní nuceny. Starší asi 30 min. odpočívají a relaxují při poslechu pohádky. Následně je pro děti, které nemají potřebu spánku, připraven náhradní program (stolní hry, tvořivé činnosti, odpolední kroužky apod.). 3.4 Organizace chodu školy Provoz mateřské školy Provoz mateřské školy je stanoven v organizačním a školním řádu. Zahájení provozu: Ukončení provozu: 6.30 hod hod. 7

8 MŠ respektuje individuální dobu příchodu dětí, tzn., že po domluvě s učitelkou je možné přivádět je v jiný domluvený (pravidelný) čas po 8.00 hod. Děti se v MŠ scházejí v čase od 6.30 do 7.00 hod. v oddělení Slůňátek. V 7.15 hod. se rozcházejí do svých kmenových tříd. Pokud chtějí pobývat v jiné třídě (kamarád, sourozenec), mají tu možnost, pouze je nutné domluvit se se svou učitelkou. Rodiče přivádějí děti do MŠ včas, aby se mohla její budova v 8.00 hodin uzamknout Režim dne Děti se scházejí v odd. Slůňat. Spontánní hry, rozmanitá nabídka tvořivých činností, stolní hry. Postupné rozcházení dětí do kmenových tříd. Program v jednotlivých třídách (časově může být dle plánovaného programu třídy pozměněn) Spontánní hry dle vlastní volby dětí, individuální práce a činnosti s dětmi (předškoláci, děti s OŠD); tvořivé, pohybové, stolní a námětové hry podpořené motivací učitelkou Hygiena, dopolední svačina Hlavní program, řízená činnost Pobyt venku Hygiena, oběd Odpočinek po obědě Hygiena, odpolední svačina Odpolední činnosti. Spontánní hry podle volby dětí; individuální práce a činnosti s dětmi; tvořivé, pohybové, stolní a námětové hry podpořené motivací učitelkou; pobyt na zahradě. Program dne je sloučen do jedné třídy, děti si volně hrají a postupně se rozcházejí. Pobyt venku je ve větší míře organizován na zahradě MŠ. Čas oběda může být výjimečně v návaznosti na organizaci dne pozměněn (např. výlet aj.). 30 min. odpočinku s pohádkou, starší děti mají následně možnost vybrat si z náhradních aktivit. Mladší děti odpočívají a mají k dispozici hračky a knížky. 8

9 3.5 Personální obsazení Mgr. Jitka Reindlová Ivana Kupcová Bc. Marcela Kobíková Bc. Jana Šenberková Irena Svobodová Monika Čermáková Štefánia Gajdošová Eva Jaworská Provozní zaměstnanci Ladislava Havlíčková Lenka Kosová Hana Sochorová Lenka Košková Marie Šimáková Marie Sivulková ředitelka MŠ učitelka učitelka, pověřená zástupkyně ředitelky učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka asistentka pedagoga provozní, kuchařka kuchařka kuchařka školnice (do 8/2016 MD) uklízečka školnice 3.6 Řízení mateřské školy Kompetence, povinnosti a úkoly zaměstnanců vymezují organizační řád školy, směrnice školy, pokyny ředitelky a pracovní náplně zaměstnanců. Ředitelka zajišťuje provoz a chod MŠ. Zodpovídá za její vedení po stránce provozní i pedagogické. V době nepřítomnosti ředitelky je pověřena vedením školy její zástupkyně. V MŠ působí pedagogická rada. Konzultuje a projednává zásadní pedagogické dokumenty, změny právních předpisů, důležité otázky výchovy a vzdělávání. Školní vzdělávací program zpracovává ředitelka školy ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovnicemi. Velký význam se přikládá profesním kompetencím ředitelky a učitelek. Hlavním integrujícím činitelem jsou učitelky. Na jejich osobních a profesních kvalitách především závisí úspěšnost naplňování ŠVP a RVP PV. Za kvalitu stravování v MŠ zodpovídá provozní školy. Za kvalitu úklidu v MŠ zodpovídá školnice, která eviduje technický stav a opravy vybavení a budovy školy. MŠ má vytvořen funkční informační systém nejen interně, ale i ve vztahu k rodičům a veřejnosti. Zaměstnanci školy pracují jako tým a podílejí se svými návrhy a připomínkami na jejím vývoji a chodu. Práce MŠ vychází každoročně z analýzy uplynulého období, kontrolní a evaluační činnosti, generuje nové podněty pro řízení školy. Dokumentace vedení školy: - povinná dokumentace školy, - plán provozních a pedagogických porad, - plán kontrolní činnosti, - plán DVPP, - evaluační činnost a její výstupy. 9

10 3. 7 Spolupráce s rodiči Spolupráce MŠ a rodičů je velmi přátelská a vstřícná. Neustále je podporována vzájemná důvěra, otevřenost, spoluúčast a vzájemný respekt. V průběhu let se spolupráce s rodiči zkvalitňuje a upevňuje. Na samém počátku spolupráce je Den otevřených dveří, který se koná pravidelně každý rok koncem ledna v sobotu dopoledne. Rodiče i děti poznají v klidu prostředí školy a tříd. Stráví příjemné tematické dopoledne s učitelkami, jsou seznámeni s podmínkami, koncepcí a programem MŠ. Pravidelně 2 x ročně se koná společná schůzka s rodiči. Učitelky komunikují s rodiči denně při předávání dětí a podle potřeby. Konzultují s nimi společně pokroky dětí, popř. další výchovné a vzdělávací postupy. Podporován je adaptační program, kdy rodiče docházejí s dítětem podle potřeby do MŠ a zapojují se postupně do programu dne a činností. Spolupráce s rodiči se také rozvíjí formou společných akcí: výlety, společné schůzky, besídka ( Zahradní slavnost rozloučení se školáky, divadelní vystoupení pro rodiče, školní jarmark při ZŠ Kaplického, slavnostní rozsvícení vánočního stromečku, halloweenské a velikonoční dílny s rodiči, výtvarná soutěž MŠ pro celou rodinu; sběr papíru, víček, pomerančové kůry aj.). Spolu s rodiči podporuje MŠ charitativní organizaci Fond Sidus a pravidelně pomáhá postiženým dětem sběrem plastových víček. Rodiče se pravidelně podílejí na evaluaci MŠ Spolupráce s jinými subjekty MŠ úzce spolupracuje: s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci, se speciálními pedagogickými centry (návštěvy, vzdělávací akce, depistáže), se Základní školou Kaplického (vzájemné návštěvy s dětmi, Čertí den MŠ a ZŠ, využívání prostor tělocvičny ZŠ, společná setkání pedagogických pracovníků a pracovnic, vedení MŠ a ZŠ, nabídka zájmových aktivit pro děti MŠ v ZŠ, společná divadelní přestavení, jarmark aj.). 4. Organizace vzdělávání 4.1 Třídy: charakteristika a uspořádání Třída Berušky: děti ve věku 3 5 let (heterogenní třída, mladší věková skupina 26 dětí), třída Koťata: děti ve věku 4 6 let (heterogenní třída, starší věková skupina 26 dětí), třída Slůňata: děti ve věku 4 6 let (heterogenní třída, starší věková skupina 20 dětí), třída Sluníčka: děti se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 3 6 let (heterogenní třída 12 dětí). Třída Sluníček je přirozeně propojena s oddělením Slůňat, děti se vzájemně navštěvují a mají možnost se zapojit do programu a aktivit vedlejší třídy. 10

11 4.2 Zařazování dětí do jednotlivých tříd MŠ se snaží vytvářet v každé třídě optimální skupinu dětí (např. hyperaktivní děti se nesoustřeďují do jedné třídy, vyvažují se počty chlapců a děvčat ve třídách, vychází se, pokud je to možné, z potřeb dětí a požadavků rodičů atd.). Třídy jsou uspořádány tak, aby si děti ve skupině byly věkově blízké. V MŠ je jedna třída mladších dětí, 2 třídy starších dětí a jedna třída speciální. Uspořádány jsou heterogenně. 4.3 Přijímání dětí Děti jsou do běžných tříd přijímány na základě přijímacího řízení podle školou stanovených kritérií. Podmínky a termín přijímacího řízení jsou vždy předem zveřejněny. Pro přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanovena zvláštní kritéria. 5. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Otevřená školka (dále ŠVP) vychází z koncepce vzdělávání, která klade důraz na všestranný a osobnostní rozvoj dítěte založený na zdravém, bezpečném a podnětném prostředí. Uplatňuje se osobnostně orientovaný model předškolní výchovy, který respektuje individuální zvláštnosti dítěte a vychází z jeho potřeb. Uplatňováno je učení prožitkem, upřednostňován rozvoj citových, sociálních a volních vazeb dítěte. Symbolem ŠVP je Duhové sluníčko. Pestrost jeho barev učitelkám symbolizuje neustálou potřebu všestranně rozvíjet děti ve všech vzdělávacích oblastech. 5.1 Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah ŠVP vychází z kurikulárního dokumentu RVP PV (včetně doplňujícího materiálu KOV, který vymezuje hlavní požadavky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku). Celoroční tematický projekt Duhový rok s Malínkem je zvolen tak, aby byl propojeným celkem a zároveň naplňoval vzdělávací oblasti dle RVP PV: - Dítě a jeho tělo. - Dítě a jeho psychika. - Dítě a ten druhý. - Dítě a společnost. - Dítě a svět. Celoroční tematický projekt je členěn do 10 tematických bloků s pestrou vzdělávací nabídkou: 1. Malínek je kamarád, všechny děti má moc rád (září). 2. Malínek má košíček plný sladkých jablíček (říjen). 3. Vítr fouká, listí šustí Malínek si dráčka pustí (listopad). 4. Malínek sní o Vánocích (prosinec). 5. Malínek a mrazíci, zapomněli čepici (leden). 6. Malínek a Všeználek poznávají spolu svět (únor). 7. Je to ale k nevíře, copak je to za zvíře? Poradíš mi, Malínku? (březen). 11

12 8. Malínek jde do pohádky, jaro se k nám vrací zpátky (duben). 9. Včelka z květu na květ sedá, Malínek je neposeda (květen). 10. Malínek má zlatý klíč, školní čas už letí pryč (červen). Doplňkové bloky: 11. Malínek a Kouzelná věda (program poznávání, prožívání, experimentování a pokusů). 12. Malínek si zoubky čistí na to špatné nepomyslí (minimální preventivní program). 5.2 Proč Otevřená školka? OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože MŠ je otevřena všem dětem bez rozdílu, rodičům a veřejnosti. Děti nejsou vzdělávány za zavřenými dveřmi, ale v úzké spolupráci s rodinou. Rodiče děti předávají ve třídách, denně mají možnost vidět práci s nimi. Pravidelně každý rok je pořádán víkendový Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože v předškolním období mají Okna poznávání a prožívání dokořán velké možnosi. MŠ se je snaží maximálně využít ve prospěch všestranného rozvoje dítěte. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože byly odstraněny bariéry a škola je otevřená dětem s různým druhem postižení a handicapem. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože škola je otevřena spolupráci s jinými subjekty. Je otevřena předávání a přijímání poznatků a zkušeností. OTEVŘENÁ ŠKOLKA protože dveře školy otvírají pojmy, jako jsou slušnost, úcta, pokora, respekt, láska, empatie a lidskost, které jsou v životě tolik důležité. Hlavním cílem ŠVP školy je šťastné a spokojené dítě, které je samostatné a zdravě sebevědomé. Dítě, které se umí rozhodovat, má touhu poznávat a učit se nové věci. 5.3 Vzdělávací záměr Záměrem MŠ je vytvářet kvalitní a podnětné klima z hlediska sociálního, emocionálního a pracovního. Takové klima, které směruje děti k samostatnosti, k harmonickému rozvoji, k touze poznávat a vzdělávat se, k potřebě starat se o své zdraví a zdraví druhých, k samostatnému myšlení a schopnosti rozhodování, k vytváření zdravých mravních hodnot. Důraz se klade na všestranný rozvoj dítěte ve všech vzdělávacích oblastech se zdravým a citlivým postojem vůči vlastní osobě a okolnímu světu. 5.4 Vzdělávací cíle Hlavním cílem ŠVP je směrovat a dovést dítě k tomu, aby postupně získávalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost; vytvořit u něj základy potřebných kompetencí pro další život a vzdělávání: MŠ podporuje a rozvíjí tělesný stav dítěte, vede děti k osvojování zdravých životních návyků a postojů, rozvíjí jazykové a komunikativní dovednosti, podporuje duševní rozvoj dítěte, vytváří základy sebevědomí a sebejistoty, snaží se umožnit dítěti být samo sebou, podporuje přirozený vývoj osobnosti dítěte v kolektivu vrstevníků, 12

13 učí dítě zdravě se přizpůsobit životu ve společnosti, podporuje zájem o poznávání nových věcí, rozvíjí vzdělávací dovednosti. 5.5 Kompetence MŠ se snaží cíleně u dětí vytvářet základy klíčových kompetencí, které jsou důležité pro jeho další životní etapu a celoživotní učení: kompetence k učení (všímat si dění kolem sebe, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat, získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích, učit se spontánně i vědomě), kompetence k řešení problémů (řešit problémy, na které dítě stačí, řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupovat cestou pokus x omyl, chápat, že vyhýbání se problému nevede k cíli), kompetence komunikativní (komunikovat v běžných situacích bez zábran, ovládat dovednosti předcházející čtení a psaní, ovládat řeč, samostatně vyjadřovat svoje myšlenky), kompetence sociální a personální (samostatně rozhodovat o svých činnostech, umět vyjádřit svůj názor, chovat se obezřetně v neznámých situacích, projevovat citlivost, ohleduplnost), kompetence činnostní a občanské (uvědomovat si svá práva i práva druhých; dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých; mít smysl pro povinnost ve hře, práci, učení; spoluvytvářet a dodržovat pravidla při soužití mezi vrstevníky). 5.6 Formy a metody práce Klima školy úzce souvisí s formami a metodami vzdělávání. Vzdělávání je založeno na interakčním a prožitkovém učení. Uskutečňuje se v průběhu celého dne ve všech činnostech a situacích, které probíhají. MŠ preferuje HRU, která je nejpřirozenější aktivitou dětí a potřebuje podporu učitelky včetně dostatečného prostoru. Pravidelně se zařazuje komunitní kruh, jehož cílem je rozvíjet vztahy, vytvářet pocit sounáležitosti, rozvíjet emocionalitu a vytvářet bezpečné klima třídy. Komunitní kruh vede děti k cestě pravidel, tolerance, respektu a empatie. Stejně tak jako hra dává dětem možnost sebevyjádření a zároveň pocit určité svobody. Velký prostor se dává interakčním hrám, které děti stimulují, rozvíjejí u nich poznávací, sociální a pohybové dovednosti, přibližují svět dospělých světu dítěte. Podporují se hry a činnosti na rozvoj prosociálního chování dětí. Podporuje se vzájemná spolupráce dětí, schopnost komunikace a dialogu, schopnost a ochota poskytnout pomoc druhým. Děti jsou vedeny k pohybovým aktivitám, k nimž se využívají školní zahrada a tělocvična ZŠ. Učitelky se snaží vyvažovat spontánní hry a řízené činnosti. Při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jsou využívána podpůrná opatření (kompenzační pomůcky, rehabilitační pomůcky, speciální didaktické materiály). S dětmi se pracuje formou skupinových, individuálních či kolektivních činností. Zařazovány jsou projektové dny, např. Duhový týden, Čteme s dětmi a čteme dětem apod. Využívají se prožitkové programy (ekocentrum Střevlík, IQ landia, farma Pěnčín apod.). 5.7 Předcházení rizikům Úspěch vzdělávacích záměrů mohou ohrožovat určitá rizika, jichž se MŠ varuje a předchází jim (např. málo podnětné prostředí, špatná organizace činností, neznalost zdravotního stavu dítěte aj.). 13

14 14

15 5.8 Celoroční tematický projekt Duhový rok s Malínkem Integrované bloky: 1. Malínek je kamarád, všechny děti má moc rád (září). Témata: Ahoj Malínku. Babí léto s kamarády seznamování s kamarády a dospěláky. Ty jsi tam a já jsem tady jsme tu všichni dohromady. To jsem já. Charakteristika bloku záměr: Poznáváme nové prostředí adaptace dětí na prostředí školy. Pomáhat novým kamarádům; seznamovat se s novými dětmi a dospělými, poznávat vztahy ve skupině, vytvářet a dodržovat pravidla vzájemného soužití; snažit se podělit o své zážitky z dovolené a prázdnin; snažit se zaujmout místo ve skupině a kolektivu; uvědomit si rozdíl: rodina, rodinné prostředí x MŠ - poznávání nových rolí; poznávat a využívat možnosti, které dětem nabízí prostředí MŠ; rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních dětí a dospělých; uvědomovat si svoje vlastní Já amít povědomí o tom, že děti mají svá práva; učit se a upevňovat sebeobsluhu, hygienické a základní společenské návyky. Cíle: posilovat citovou samostatnost, důvěru a jistotu dětí ve vztahu k prostředí MŠ, podporovat prosociální chování dětí, rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, navazovat a rozvíjet vztahy ve skupině s potřebným respektem k potřebám druhých, poznávání a respektování pravidel soužití, podporovat empatii ve vztahu k ostatním dětem (ochota naslouchat a pomáhat ostatním dětem při řešení různých situací), posilovat přirozené poznávací city zájem o nové věci, zvídavost a radost, osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti a návyky, rozvíjet přirozenou sebeobsluhu, rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev dětí, podporovat zdravé sebevědomí dětí a potřebnou pokoru, posilovat schopnost sebeovládání, osvojovat si postupně pravidla chování v MŠ, poznávat a osvojovat si správné a nesprávné morální hodnoty ve společenství dětí MŠ. Oblast činností: komunitní kruh (pravidla skupiny, vyjádření vlastního názoru, vyslechnout si ostatní), námětové hry s různou tematikou a dále hry zaměřené na oblast poznávání sociálního prostředí (rodina, vztahy, spolupráce apod.), spontánní hry, pohybové hry, poslech pohádek a různých příběhů s dětským hrdinou, zaměření na přátelství a vzájemné soužití, program na rozvoj a podporu emoční inteligence Emušáci, Ferda a jeho mouchy, tvořivé činnosti se zaměřením na rozvoj fantazie, představivosti, jemné motoriky a estetického vnímání, grafomotorické hříčky, relaxační činnosti a hry navozující klid, příjemnou atmosféru a pocit bezpečí, 15

16 činnosti na podporu a rozvoj jemné i hrubé motoriky, sebeobsluhy, společenské hry (houbičky, člověče, pexeso aj.), hry na podporu orientace v rovině i prostoru, lokomoční pohybové činnosti, divadelní hříčky a hry s maňáskem, loutky Spejbla a Hurvínka, pohybové aktivity s poznáváním okolí MŠ, adaptační program v MŠ s podporou rodičů, prožitkové aktivity experimentování (Kouzelná věda), hudební činnosti, smyslové hry, muzikoterapie, výukové a tvořivé programy interaktivní tabule, hry a činnosti s padákem. Očekávané výstupy: získat pocit bezpečí, důvěry a jistoty, zvládat základní hygienické návyky, mít povědomí o významu čistoty a hygieny, pojmenovat většinu toho co dítě v daném věku a prostředí obklopuje, zvládat základní návyky a dovednosti při sebeobsluze, umět se odloučit od rodiny a maminky a zároveň mít povědomí o důležitosti rodiny, přiměřeně komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi, učitelkou a dospělými, vést rozhovor, sdělit názor a vyslechnout ostatní, domluvit se, umět předat vzkaz, znát jména dětí ze třídy, učitelky, zaměstnanců, umět rozlišit komu patří značka, mít povědomí o zaměstnancích mateřské školy co kdo dělá a proč, bezpečně se pohybovat a orientovat v prostředí školy a na zahradě, napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru (dle věku a schopností dětí), zvládat základní pohybové dovednosti a orientaci v prostoru přiměřeně věku, zdravě prožívat a umět projevovat city, přiměřeně zvládat chování a snažit se ovládat při vypjaté situaci, mít povědomí o významu odpočinku a relaxace, nebát se zapojovat do společných a kolektivních činností, aktivně se zapojovat dle věku a zkušeností, dokončit kolektivní činnost, neodbíhat od ní. 2. Malínek má košíček plný sladkých jablíček (říjen). Témata: Podzim barvy maluje Malínek se raduje. Stromy a život v lese. Pole, louky, vesničky svět je rázem maličký. Dýňování. Charakteristika bloku záměr: Příroda si hraje s barvami a my vnímáme změny, ke kterým postupně dochází (roční období, počasí, přírodní jevy - jejich příčiny a souvislosti, barvy podzimní přírody). Uvědomovat si sounáležitost člověka s přírodou; vnímat změny, ke kterým v průběhu roku a na podzim v přírodě dochází (příroda, lesy, zahrady, pole); uvědomovat si, jaký vliv má působení člověka 16

17 na přírodu, probouzet zodpovědný přístup k přírodě; vytvářet pozitivní vztah k pobytu a aktivitám v přírodě, uvědomovat si jejich význam pro život a zdraví člověka; vnímat důležitost daných pravidel třídy i MŠ; učit se spolupracovat, respektovat druhé, přizpůsobovat své chování pravidlům; řešit situace, nebát se říci svůj názor; podporovat zdvořilost, empatii a pozitivní chování dětí. Cíle: rozvíjet poznávání pomocí smyslů, podporovat přirozené poznávací procesy experimentování, objevování, probouzet a podporovat zájem o naučné knihy a encyklopedie, osvojovat si poznatky o přírodním prostředí a jeho proměnách (roční období, stromy, keře, zvířátka v lese, počasí, přírodní jevy, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou, s planetou Zemí, těšit se z hezkých a příjemných společných prožitků z přírodních krás, vést k pochopení, že lidská činnost může chránit a vytvářet, ale také kazit a ničit, vytvářet u dětí povědomí o životě na venkově, zemědělství, sklízení plodin, rozvíjet komunikativní a pracovní dovednosti, tvořivost a kreativitu, rozvíjet motivačně pohybové dovednosti, rozvíjet pozitivní chování podle pravidel a spolupráci dětí ve skupině, podporovat schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat tak situaci (vztahy ve skupině), podporovat zájem o nové technologie. Oblast činností: prožitkové činnosti, experimentování, práce se skutečnými materiály (výroba papíru, třídění odpadu, vaření), hudební činnosti písničky, tanečky, hudebně pohybové hry, práce s knížkou a obrazovým materiálem popis obrázků, děje příběhu, básně a říkadla, pobyty v přírodě pozorování prostředí, přírody, přírodních jevů, počasí a jeho proměn, popis, tvořivé činnosti hry s různými výtvarnými technikami a barvami, kreslení, stříhání, lepení, modelování, práce s keramickou hlínou, komunitní kruh, rozhovory, vyprávění dětí, hry podporující rozvoj smyslů (hmat, čich, zrak a chuť), společně vaříme a připravujeme ovocné a zeleninové slavnosti, Dýňová kuchařka vaříme polévku, povídáme si o tom, co je zdravé a co není, jak co voní, chutná, barva apod., pracovní činnosti (hrabání, uklízení, třídění a zametání, péče o zahradu MŠ a okolí, lokomoční činnosti, nízká překážková dráha, cvičení zaměřené na správné držení těla aj., pohybové, stolní a námětové hry (pravidla, respekt, tolerance), činnosti a hry na rozvoj chápání číselných matematických pojmů a souvislostí (velikost, hmotnost, posoudit početnost), práce s interaktivní tabulí, grafomotorický program, sběr přírodnin, halloweenské dílničky a slavnosti, návštěva ekocentra Střevlík, 17

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO 2014-2017 Spolu to dokážeme! Vypracovala: Mgr. Monika Písková ve spolupráci s pedagogy školy Obsah I. Identifikační údaje II. III. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více