Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen 2015 6. ročník"

Transkript

1 Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Březen 0. ročník

2 Obsah Finanční ředitelé mají ve srovnání s loňským rokem více optimismu ohledně finančních vyhlídek svých společností Úvod O studii Hlavní zjištění průzkumu Růst Rizika Dluhy Financování Talent Firemní výsledky i makroekonomická data potvrzují zlepšení ekonomické situace. Napomáhá tomu příznivý vývoj v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery českých firem, stoupající investiční aktivita domácích firem, rostoucí optimismus domácností, uvolněná měnová politika a příznivé finanční podmínky, a v neposlední řadě obrat ve fiskální politice. Pokračující ekonomické oživení se promítlo do rostoucího optimismu finančních manažerů firem. Mírný růst ekonomiky očekává více než polovina manažerů přispívajících do tohoto průzkumu. Díky růstu produkce, tržeb a nových zakázek se zlepšuje situace také na trhu práce. Nezaměstnanost již déle než rok klesá a měla by se snižovat i v následujících měsících. Nicméně rostoucí poptávka po práci odhaluje nedostatek vhodných kandidátů na juniorské pozice, stejně jako nedostatek pracovních sil s dostatečnými zkušenostmi pro vyšší, či dokonce vrcholové pozice ve firmách. Důležitou charakteristikou české ekonomiky je její stabilita na makroekonomické i firemní úrovni. To je také důvodem relativně nízké aktivity v oblasti restrukturalizací či výraznějších změn zavedených obchodních modelů firem. Mírný optimismus ovšem doprovází opatrnost. Jejím projevem je stále relativně nízká ochota podstoupit více podnikatelského rizika, což se projevuje například v nízké prioritě nových investic, nebo prioritou firem zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí, a jen nízkou ochotou pokusit se o expanzi na nové trhy. Projevem opatrnosti je také relativně malý růst objemu firemních úvěrů. Nicméně prostředí nízkých úrokových sazeb a lepší dostupnosti bankovních úvěrů zvyšuje atraktivitu tohoto zdroje financování. Naopak financování prostřednictvím akciového kapitálu stále zůstává na okraji zájmu firem.

3 Obsah Úvod O studii Hlavní zjištění průzkumu Růst Rizika Dluhy Financování Talent Po předchozí vleklé recesi se česká ekonomika těší růstu, který sice nedosahuje předkrizové dynamiky, nicméně patří k nadprůměrným ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Velmi důležitým aspektem české ekonomiky je její stabilita, která má těžiště v opatrném přístupu firem a konzervativním chování finančního sektoru. Před námi je období plné nejistot, nevyjasněnou situací na východě Ukrajiny počínaje, přes nestabilní situaci na Blízkém Východě, až po riziko deflace v eurozóně. Česká ekonomika velmi dobře obstála náročné roky během globální finanční krize a posléze evropské dluhové krize. Dobré základy české ekonomiky, opatrnost a schopnost adaptace firem ospravedlňují mírný optimismus, který se line výsledky našeho aktuálního průzkumu. Martin Tesař Partner, Deloitte Česká republika

4 O studii

5 LT EE LV V pořadí šestý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu 0. PL Průzkumu se zúčastnilo celkem 0 finančních ředitelů ze čtrnácti zemí střední Evropy, včetně České republiky. CZ SK SI HU RO HR RS RKS BG AL

6 Hlavní zjištění průzkumu 0 Deloitte Central Europe

7 Hlavní zjištění průzkumu Finanční ředitelé vnímají zlepšující se celkovou ekonomickou situaci. Téměř dvě třetiny finančních manažerů nechtějí přijímat z hlediska rozvahy větší riziko. Pro více než čtvrtinu finančních ředitelů je v následujícím roce prioritou obchodní růst. Stejně jako loni se finanční ředitelé budou ve větší míře soustředit na obchodní růst na stávajících i nových trzích. Výrazně vzrostl podíl finančních manažerů, kteří vnímají snadnou dostupnost nových úvěrů pro podniky (meziročně nárůst z, % na, %). Zvýšil se také počet manažerů vnímajících bankovní úvěry jako atraktivní zdroj financování. Naopak financování prostřednictvím akciového kapitálu vnímá jako atraktivní méně než jedna desetina manažerů.

8 Růst 8

9 Finanční vyhlídky Ekonomická situace se v roce 0 zlepšila díky pokračování mírného hospodářského růstu v eurozóně, uvolněné měnové politice, obratu fiskální politiky a v neposlední řadě zlepšení sentimentu mezi spotřebiteli i firmami. Průzkum mezi finančními řediteli firem v České republice tuto tendenci jasně potvrzuje. Zatímco v roce 0 polovina respondentů očekávala neměnné finanční podmínky, v roce 0 se již do budoucnosti dívalo s optimismem, % dotázaných. Z výsledků ovšem také vyplývá, že pozitivní výhled je spíše opatrný, převažují mírně optimistická očekávání. Při meziročním růstu HDP o - % a existujících rizicích dalšího vývoje, jako je konflikt na Ukrajině, zavedení hospodářských sankcí proti Rusku, nízký růst v eurozóně a stále existující riziko deflace, je opatrnost pochopitelná. Nicméně přesto, % ředitelů vidí vyhlídky svých firem velmi optimisticky, o rok dříve se nikdo z dotázaných do budoucnosti takto příznivě nedíval. Graf Jaké jsou podle vás finanční vyhlídky vaší společnosti ve srovnání se situací před měsíci? 8,,,, 0,9 0,8 0% 0 0 0,, 8,8, 80% Velmi optimistické Mírně optimistické 0% Stejné Nepříliš optimistické 9

10 Očekávaný vývoj HDP Zlepšení ekonomické situace a optimismus finančních manažerů je patrně nejviditelnější při hodnocení vývoje hrubého domácího produktu. Prakticky nikdo v anketě neodpověděl, že by očekával recesi. Podíl manažerů počítajících se stagnací ekonomiky klesl z více než dvou třetin v roce 0 na polovinu v roce 0. Zato procento odpovědí očekávajících mírný růst HDP stoupl z 9 % na 0, %. Tato očekávání jsou v souladu s aktuálním ekonomickým vývojem, předstihovými indikátory jako například objem nových zakázek i s anketními průzkumy Českého statistického úřadu či vývojem indexu nákupních manažerů. Graf Jaká jsou vaše očekávání růstu HDP země v roce 0? 0% % 0%, 9, 9, 0, 9 8, 8, 0, 0 0 0% Recese Stagnace (0,%) Mírný růst (, %) Růst (>%) 0 Zlepšení ekonomické situace a optimismus finančních manažerů je patrně nejviditelnější při hodnocení vývoje HDP. David Marek 0

11 80% 0% Vyhlídky v oblasti zaměstnanosti Růst produkce, tržeb a nových zakázek zvyšuje poptávku po pracovních silách. Míra nezaměstnanosti (po zohlednění sezónnosti) klesá od počátku roku 0. Pozitivní očekávání ohledně dalšího ekonomického vývoje se promítají také do předpokládaného dalšího zlepšení situace na trhu práce. Podíl manažerů očekávajících mírné snížení nezaměstnanosti stoupl ze, % v roce 0 na, % v roce 0. Naopak podíl odpovědí uvádějících očekávané zvýšení nezaměstnanosti v podobném rozsahu klesl. Graf Jak se podle vás v příštích měsících změní 0% ve vaší zemi míra nezaměstnanosti?,, 8,8, 8,8,,,, , 0% Výrazně vzroste 0 Pozitivní očekávání ohledně dalšího ekonomického vývoje se promítají také do předpokládaného dalšího zlepšení situace na trhu práce. David Marek Mírně vzroste Zůstane stejná Mírně klesne Výrazně klesne

12 Inovace obchodního modelu Stabilní ekonomická situace na makroekonomické úrovni je odrazem stability na úrovni firemního sektoru. Proto také téměř polovina manažerů nevidí jako svou prioritu restrukturalizovat firmu či měnit její obchodní model. V tomto ohledu je názor manažerů firem v posledních letech stabilní. Graf Do jaké míry bude pro váš podnik v příštích měsících prioritou inovace obchodního modelu 0% či restrukturalizace podnikatelské činnosti? 8,,9,9,9,,9 8,, 9, Téměř polovina finančních manažerů nevidí jako svou prioritu restrukturalizovat firmu či měnit její obchodní model. Martin Tesař 0% Velká priorita Mírná priorita Není priorita

13 Fúze a akvizice Snížení nejistoty ohledně dalšího vývoje, mírně pozitivní výhled do budoucnosti a solidní finanční situace firem vede k rostoucímu očekávání aktivity na poli fúzí a akvizic. Více než polovina finančních manažerů, konkrétně, %, očekává, že se objem těchto transakcí v průběhu příštích měsíců mírně zvýší. Před rokem naopak více než polovina respondentů neočekávala změnu akvizičních aktivit. Graf Jak 0% se podle 0vás změní objem 0 fúzí a akvizic 0 ve vaší zemi v příštích měsících?,,,, 0,,0 9,8,,, 0, 0% Značně se zvýší Mírně se zvýší Zůstane stejný Mírně se sníží

14 Nové investice Zaměření podnikatelské činnosti Zvýšení likvidity Opatrnost a nízká ochota podstupovat riziko se projevuje v nízké prioritě nových investic. Stabilní finanční situace a dostatek vlastních finančních prostředků nenutí manažery zvyšovat finanční likviditu firem ani cíleně upřednostňovat redukci nákladů. Podle odpovědí je hlavní prioritou firem zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí. Jako nejdůležitější tento cíl označilo téměř 0 % dotázaných. Snaha o expanzi na nové trhy je prioritou pro, % manažerů. Snižování nákladů (nepřímé náklady) Snižování nákladů (přímé náklady) Růst tržeb (nové trhy) Růst tržeb (současné trhy) Nové investice Zvýšení likvidity Snižování nákladů (nepřímé náklady) Snižování nákladů (přímé náklady) Růst tržeb (nové trhy) Růst tržeb (současné trhy) Graf Jaké bude zaměření podnikatelské činnosti vaší společnosti 0% 80% 00% v příštích měsících?,9,,8 0,,,,,,,,,,,8,, 0,8,,,8 0% 80% 00%, 0,8,,9,, 9,,,9, 8,, 0, 0,,9 Ohodnoťte možnosti od do, přičemž - Není vůbec důležité, - Velmi důležité

15 Rizika

16 Opatrnost v přijímání rizik Přestože finanční ředitelé vnímají ekonomickou situaci za stabilnější, zůstává jejich pohled opatrný. Tento postoj dokumentuje stále relativně nízká ochota podstoupit více podnikatelského rizika. Situace se oproti roku 0 mírně zlepšila, stále však téměř dvě třetiny respondentů nejsou ochotny více riskovat. Vzhledem k předchozímu vývoji, dvě recese v krátkém sledu za sebou, je tato opatrnost pochopitelná. Graf Je nyní vhodná doba pro to, aby společnost přijala z hlediska rozvahy větší riziko? 00% 80% 9, 80, 0, 9,8,,9 Situace se oproti roku 0 mírně zlepšila, stále však téměř dvě třetiny respondentů nejsou ochotny více riskovat. Ladislav Šauer 0% Ano Ne

17 00% Míra externí finanční a ekonomické nejistoty 80% Růst zahraniční poptávky podpořený příznivým vývojem v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery, a oslabením kurzu koruny zvyšujícím konkurenceschopnost českých firem, se projevil snížením nejistoty ohledně externího ekonomického a finančního vývoje. K zlepšení vnímání těchto rizik pomohlo také zklidnění situace v zemích eurozóny ohrožených dluhovou krizí. Zmírnění těchto rizik je patrné i v poklesu výnosů dluhopisů a tržních úrokových sazeb v eurozóně i zemích střední a východní Evropy. Graf 8 Jaká 0% je podle 0vás míra externí 0 finanční 0 a ekonomické nejistoty, které vaše společnost čelí?,,8 9,, Více než polovina ředitelů (, %) vnímá tuto nejistotu jako normální, což je ve srovnání s výsledky v předchozích letech znatelný posun. V roce 0 naopak více než polovina ředitelů vnímala externí ekonomická a finanční rizika za nadprůměrná. 0% 8 8,,,,8,,, Velmi vysoká Vysoká Vyšší než běžná Běžná

18 Dluhy 8

19 Úroveň finanční zadluženosti Protichůdnou tendenci ukazuje přístup k dluhovému financování. Zvýšil se podíl firem, které by chtěly využít vyššího podílu úvěrů, ale i firem, které by chtěly zadlužení snížit. Ve prospěch vyššího využití dluhového financování mluví nízké úrokové sazby a zlepšující se dostupnost úvěrů. Přetrvávající opatrnost a dostatek vlastních prostředků podporují snižování finanční páky. Graf 9 Jaký je váš cíl pro úroveň finanční zadluženosti v příštích měsících? 80% 0% 9, 9,8 0,,9, 0, 0% ,9 9,, Zvýšení Beze změny Snížení 9

20 Platební morálka odběratelů Přestože se v loňském roce zlepšila ekonomická situace a pokračoval mírný ekonomický růst, platební morálka odběratelů se nezlepšila. z finančních ředitelů uvedlo, že platební morálka je stejná jako o rok dříve, % dokonce vnímá její zhoršení. 0% Graf 0 Podle Vaší zkušenosti se platební morálka odběratelů za posledních měsíců: 8 % % 80 % Zlepšila Zhoršila Zůstala stejná 0

21 Platební morálka odběratelů 0% Více než polovina oslovených finančních manažerů se domnívá, že hlavním důvodem prodlení zaplacení pohledávek je úmysl odběratele. Necelá pětina ( %) respondentů zmínila jako důvod prodlení z důvodu administrativní chyby. Graf Dle vašeho mínění je nejčastějším důvodem prodlení zaplacení pohledávek: % Aktivní správa pohledávek zůstává klíčovou činností pro zajištění spolehlivého cash-flow. Zbývající třetina uvedla insolvenci. % % Zbyněk Brtinský Administrativní chyba Insolvence Úmysl odběratele

22 Financování

23 Finanční zadluženost Pokles rizikových prémií a úrokových sazeb na finančních trzích se projevil také na snížení nákladů dluhového financování firem. V anketě mezi finančními řediteli je to patrné zvýšením podílu očekávání mírného snížení nákladů financování firem v následujících měsících ze,8 % v roce 0 na 9, % v roce 0. Více než polovina finančních manažerů očekává, že podmínky financování firem budou více méně stejné. Graf Jak se podle vás změní náklady na financování podniků ve vaší zemi v příštích měsících? 0% 8,,,9,,,9,, ,,,8 9,, 80% 0% Značně se zvýší Mírně se zvýší Zůstanou stejné Mírně se sníží Výrazně se sníží

24 Schopnost splácet úvěry Pokles úrokových sazeb v kombinaci se zlepšením ekonomické situace zlepšil podmínky ke splácení závazků firem. Podíl manažerů, kteří očekávají, že v průběhu příštích třech let se mírně zlepší schopnost jejich firem splácet úvěry, stoupl z, % v roce 0 na,8 % v roce 0. Zároveň se snížil podíl odpovědí respondentů očekávajících snížení schopnosti splácet úvěry. Graf 0% 80% 0% 0% V příštích třech letech podle vás schopnost vašeho podniku splácet jistinu a úroky z úvěru:,, 0, 8, 0,, 0,, ,8,8,, 80% 0% Značně vzroste Mírně se zvýší Zůstane stejná Mírně se sníží Výrazně se sníží

25 80% 0% Dostupnost nových úvěrů Zmírnění finančních rizik a ochotnější postoj bank potvrzuje rostoucí podíl manažerů uvádějících zlepšení dostupnosti úvěrů. Téměř dvě třetiny považují úvěrovou situaci za normální. Graf Jak hodnotíte současnou celkovou dostupnost 0% nových úvěrů pro podniky? 9 80% 0%,9, Pro více než čtvrtinu finančních manažerů jsou úvěry snadno dostupné. Více než čtvrtina (, %) dokonce uvádí uvádí, že úvěry jsou snadno dostupné, což je markantní zlepšení ve srovnání s předchozími lety. V roce 0 takto úvěrovou situaci vnímalo pouze, % manažerů.,9 9,,,,, Martin Tesař 0% Snadno dostupné Snadno dostupné Obtížně dostupné

26 Zdroje financování bankovní úvěry 80% 0% Přetrvávající prostředí nízkých úrokových sazeb je důvodem, proč rostoucí podíl manažerů považuje bankovní úvěry za atraktivní zdroj financování. Tuto odpověď v anketě zvolila téměř polovina dotázaných. Graf Jako zdroj financování jsou bankovní úvěry 0% v současnosti: 9, 9,,,8, Jako zdroj financování jsou bankovní úvěry atraktivní pro polovinu respondentů. Nicméně dostatek vlastních prostředků generovaných příznivými hospodářskými výsledky limituje výraznější využívání bankovních úvěrů. Vnímání atraktivity tohoto zdroje financování se tedy nemusí promítat do jeho zvýšeného využívání, což ostatně potvrzují celkové statistiky firemních úvěrů, které se zvyšují jen velmi pomalu. 0% 80% 0%,,, Atraktivní Neutrální Neatraktivní,8 Ladislav Šauer

27 Zdroje financování equity raising Dostatek vlastních prostředků a levné dluhové financování snižují ochotu firem získávat prostředky formou akciového kapitálu. Výrazný pokles úrokových sazeb snížil atraktivitu této formy financování tak, že podíl manažerů, kteří označili tuto formu financování za atraktivní, klesl z 8, % v roce 0 na % v roce 0 a dále pod 0 % v roce 0. Do jisté míry k tomu přispívá také klesající aktivita na pražské burze omezující možnosti pro úspěšnou primární emisi akcií. Graf Jako 0% zdroj 0 financování je 0 v současnosti 0 získávání kapitálu (equity raising): 80% 0% 0% 8, 9,, Atraktivní Neutrální Neatraktivní, 8, 9,8 8,,9

28 Talent 8

29 Nedostatek talentů na úrovni seniorních pozic Zajímavý obraz o českém trhu práce poskytují odpovědi na otázku o nedostatku pracovních sil podle kvalifikačního hlediska. Ve srovnání s rokem 0 se loni podle názoru finančních manažerů zvýšil nedostatek pracovních sil na obou koncích spektra. Zatímco v roce 0 byl podle, % respondentů nedostatek pracovních sil na pozice juniorů, loni již pociťovalo jejich nedostatek 8, % respondentů. Zároveň podle respondentů vzrostl nedostatek zkušenějších zaměstnanců na seniornějších pozicích. V roce 0 tento problém zmínilo, % manažerů, loni dokonce, %. Zdvojnásobilo se také vnímání nedostatku kandidátů na vrcholové pozice ve firmách. Graf Kde v oblasti financí očekáváte v příštím roce významný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců? 0%,9,, 0 0 Zaměstnanci - absolventi Juniorní pozice Střední pozice Seniorní pozice, Vrcholové pozice 9,8, 8,,, 8,8 9

30 Všem finančním ředitelům, kteří se zúčastnili průzkumu, bychom rádi poděkovali za jejich čas strávený vyplňováním dotazníku. Doufáme, že pro Vás bude tato zpráva zajímavá, a že z ní budou patrné výzvy, kterým musí finanční ředitelé čelit. Zároveň věříme, že pro Vás bude nástrojem porovnání Vaší organizace s ostatními společnostmi. O studii V pořadí šestý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu 0. Průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 0 finančních ředitelů ze čtrnácti zemí střední Evropy, zahrnuje analýzu na základě odpovědí z České republiky. Máte-li zájem o kompletní soubor otázek, kontaktujte prosím Kateřinu Marešovou: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Pro více informací týkající se studie prosím kontaktujte: Martin Tesař Partner, Audit Zbyněk Brtinský Partner, Tax Ladislav Šauer Ředitel, Audit David Marek Hlavní ekonom 0

31 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 0 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 900 zaměstnanců ze pracovišť v zemích.

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU?

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/24 vydáno dne 5. 4. 24 NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. opatrnost

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. opatrnost Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě republika opatrnost 3. vydání, prosinec 2012 Zřejmě vzhledem k nepříliš optimistickým prognózám v ekonomice převažuje konzervativní přístup ke zvyšování

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře. CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika

CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře. CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika Pár údajů na začátek Jaké jsou podle vás finanční vyhlídky vaší

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017

Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017 Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Praktický průvodce: Kvalifikační kritéria a postup přihlášení společnosti do soutěže 2017 Než se přihlásíte Máte vše, co potřebujete? Co musí obsahovat vaše přihláška:

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Rezidenční Praha ve světle statistik Diskusní setkání. Stavební fórum květen 2016

Rezidenční Praha ve světle statistik Diskusní setkání. Stavební fórum květen 2016 Rezidenční Praha ve světle statistik Diskusní setkání Stavební fórum květen 2016 Praha HDP a nezaměstnanost ve srovnání 55 000 HDP na obyvatele ve vybraných městech (EUR) Praha vykazuje dlouhodobě velmi

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou BYOD 2 Wearables Co společnostem přináší a co jim berou D Obsah Představení wearables Výhody wearable technologií Bezpečnost wearable technologií Pohled do historie Digitální hodinky Hamilton /Pulsar Náramková

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika červenec 2017 Aktualizovaný harmonogram letních výzev OP PIK na rok 2017 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. června 2017 aktualizovaný Harmonogram

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015 Sdílení informací ve zdravotnictví Březen 2015 Osnova Idea sdílení informací ve zdravotnictví Jaké soubory informací se ve zdravotnictví nacházejí a kdo k nim má přístup? Jaké právní předpisy upravují

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. říjen 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika říjen 2016 Podzimní výzvy Operačního programu Podnikání a inovace 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK

Více

Kybernetická bezpečnost: Rizika outsourcingu! Jak je právně ošet it?

Kybernetická bezpečnost: Rizika outsourcingu! Jak je právně ošet it? Kybernetická bezpečnost: Rizika outsourcingu! Jak je právně ošet it? ISSS Duben 2016 Jaroslava Kračúnová, advokátka Rámec kybernetické bezpečnosti Organizační, technická a právní opat ení Nastavení smlouvy

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled HDP 3 Struktura HDP 4 Průmyslová výroba 5 Nezaměstnanost 6 Inflace 7 Vnější

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

CFO Congress 2014. Co by měl CFO vědět o makroekonomice? David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

CFO Congress 2014. Co by měl CFO vědět o makroekonomice? David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic CFO Congress 2014 Co by měl CFO vědět o makroekonomice? David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Finanční parametry Úrokové sazby 3 Devizové kurzy 4 Strategické rozhodování Kam směřuje

Více

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel

Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR. Filip Vrubel Ceny a úhrady léčivých přípravků v ČR a SR Filip Vrubel Slovenská republika Štátny ústav pre kontrolu liečiv Registrace léčiv Dozor Zdravotnické prostředky Ministerstvo zdravotníctva Kategorizace léčiv

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Průzkum názorů finančních ředitelů Česká republika únor 2014 2 V meziročním srovnání je mezi finančními řediteli v ČR patrný nárůst

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize?

Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Citibank Europe plc, organizační složka Jsou malé a střední podniky na cestě z krize? Praha, 3. prosince 2009 Prezentující Marek Potoma ředitel komerčního bankovnictví Hana Stuchlíková ředitelka marketingu

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást

Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást Průzkum názorů finančních ředitelů Česká Červenec 2013 2 Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Regulace reklamy na léčivé 2 Reklama bezpochyby patří k nezanedbatelným aspektům téměř každého podnikání. I ta však podléhá veřejnoprávní regulaci obsažené

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU LISTOPAD. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů

INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU LISTOPAD. Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů INFLAČNÍ OČEKÁVÁNÍ FINANČNÍHO TRHU LISTOPAD Sekce bankovních obchodů Odbor řízení měnových operací a finančních trhů 2014 I. SHRNUTÍ 2 Listopadového šetření se zúčastnilo deset domácích a jeden zahraniční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. březen 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. březen 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika březen 2017 Dotace a investiční pobídky březen 2017 Nově vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu Podnikání 2 Na přelomu ledna a února Ministerstvo

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika 25 CELEBR ATING 25 YE ARS DELOIT TE C ZECH REPUBLIC CZECH AWARD 2015 Operační program Podnikání - omezení v rámci V rámci některých nově vyhlášených

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR Vývoj hrubého domácího produktu 600 % Vývoj HDP 400 % 200 % 2,6 % 0 % -200 % -400 % -600 % 2008 2009 2010 2011 2012 Dřívější výhled Aktualizované Predikce HDP 2017

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

Forenzní analýza jako doplněk SIEMu. Jiří Slabý 31.3.2015 Policejní akademie ČR, Praha

Forenzní analýza jako doplněk SIEMu. Jiří Slabý 31.3.2015 Policejní akademie ČR, Praha Forenzní analýza jako doplněk SIEMu Jiří Slabý 31.3.2015 Policejní akademie ČR, Praha Běžné problémy při zavádění forenzní analýzy Omezený počet zkušených pracovníků Další nástroj bez pokročilé integrace

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. únor 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika únor 2017 Harmonogram Integrovaných územních investic (ITI) v rámci a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 134. šetření (červen 2010) Do červnového šetření IOFT zaslalo své predikce osm domácích a dva zahraniční analytici. Prognóza inflace v ročním horizontu

Více

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5 Strana 0/16 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Hlavní závěry výzkumu 3 3. Detailní výsledky výzkumu 5 3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17 5 3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více