Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen 2015 6. ročník"

Transkript

1 Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Březen 0. ročník

2 Obsah Finanční ředitelé mají ve srovnání s loňským rokem více optimismu ohledně finančních vyhlídek svých společností Úvod O studii Hlavní zjištění průzkumu Růst Rizika Dluhy Financování Talent Firemní výsledky i makroekonomická data potvrzují zlepšení ekonomické situace. Napomáhá tomu příznivý vývoj v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery českých firem, stoupající investiční aktivita domácích firem, rostoucí optimismus domácností, uvolněná měnová politika a příznivé finanční podmínky, a v neposlední řadě obrat ve fiskální politice. Pokračující ekonomické oživení se promítlo do rostoucího optimismu finančních manažerů firem. Mírný růst ekonomiky očekává více než polovina manažerů přispívajících do tohoto průzkumu. Díky růstu produkce, tržeb a nových zakázek se zlepšuje situace také na trhu práce. Nezaměstnanost již déle než rok klesá a měla by se snižovat i v následujících měsících. Nicméně rostoucí poptávka po práci odhaluje nedostatek vhodných kandidátů na juniorské pozice, stejně jako nedostatek pracovních sil s dostatečnými zkušenostmi pro vyšší, či dokonce vrcholové pozice ve firmách. Důležitou charakteristikou české ekonomiky je její stabilita na makroekonomické i firemní úrovni. To je také důvodem relativně nízké aktivity v oblasti restrukturalizací či výraznějších změn zavedených obchodních modelů firem. Mírný optimismus ovšem doprovází opatrnost. Jejím projevem je stále relativně nízká ochota podstoupit více podnikatelského rizika, což se projevuje například v nízké prioritě nových investic, nebo prioritou firem zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí, a jen nízkou ochotou pokusit se o expanzi na nové trhy. Projevem opatrnosti je také relativně malý růst objemu firemních úvěrů. Nicméně prostředí nízkých úrokových sazeb a lepší dostupnosti bankovních úvěrů zvyšuje atraktivitu tohoto zdroje financování. Naopak financování prostřednictvím akciového kapitálu stále zůstává na okraji zájmu firem.

3 Obsah Úvod O studii Hlavní zjištění průzkumu Růst Rizika Dluhy Financování Talent Po předchozí vleklé recesi se česká ekonomika těší růstu, který sice nedosahuje předkrizové dynamiky, nicméně patří k nadprůměrným ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Velmi důležitým aspektem české ekonomiky je její stabilita, která má těžiště v opatrném přístupu firem a konzervativním chování finančního sektoru. Před námi je období plné nejistot, nevyjasněnou situací na východě Ukrajiny počínaje, přes nestabilní situaci na Blízkém Východě, až po riziko deflace v eurozóně. Česká ekonomika velmi dobře obstála náročné roky během globální finanční krize a posléze evropské dluhové krize. Dobré základy české ekonomiky, opatrnost a schopnost adaptace firem ospravedlňují mírný optimismus, který se line výsledky našeho aktuálního průzkumu. Martin Tesař Partner, Deloitte Česká republika

4 O studii

5 LT EE LV V pořadí šestý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu 0. PL Průzkumu se zúčastnilo celkem 0 finančních ředitelů ze čtrnácti zemí střední Evropy, včetně České republiky. CZ SK SI HU RO HR RS RKS BG AL

6 Hlavní zjištění průzkumu 0 Deloitte Central Europe

7 Hlavní zjištění průzkumu Finanční ředitelé vnímají zlepšující se celkovou ekonomickou situaci. Téměř dvě třetiny finančních manažerů nechtějí přijímat z hlediska rozvahy větší riziko. Pro více než čtvrtinu finančních ředitelů je v následujícím roce prioritou obchodní růst. Stejně jako loni se finanční ředitelé budou ve větší míře soustředit na obchodní růst na stávajících i nových trzích. Výrazně vzrostl podíl finančních manažerů, kteří vnímají snadnou dostupnost nových úvěrů pro podniky (meziročně nárůst z, % na, %). Zvýšil se také počet manažerů vnímajících bankovní úvěry jako atraktivní zdroj financování. Naopak financování prostřednictvím akciového kapitálu vnímá jako atraktivní méně než jedna desetina manažerů.

8 Růst 8

9 Finanční vyhlídky Ekonomická situace se v roce 0 zlepšila díky pokračování mírného hospodářského růstu v eurozóně, uvolněné měnové politice, obratu fiskální politiky a v neposlední řadě zlepšení sentimentu mezi spotřebiteli i firmami. Průzkum mezi finančními řediteli firem v České republice tuto tendenci jasně potvrzuje. Zatímco v roce 0 polovina respondentů očekávala neměnné finanční podmínky, v roce 0 se již do budoucnosti dívalo s optimismem, % dotázaných. Z výsledků ovšem také vyplývá, že pozitivní výhled je spíše opatrný, převažují mírně optimistická očekávání. Při meziročním růstu HDP o - % a existujících rizicích dalšího vývoje, jako je konflikt na Ukrajině, zavedení hospodářských sankcí proti Rusku, nízký růst v eurozóně a stále existující riziko deflace, je opatrnost pochopitelná. Nicméně přesto, % ředitelů vidí vyhlídky svých firem velmi optimisticky, o rok dříve se nikdo z dotázaných do budoucnosti takto příznivě nedíval. Graf Jaké jsou podle vás finanční vyhlídky vaší společnosti ve srovnání se situací před měsíci? 8,,,, 0,9 0,8 0% 0 0 0,, 8,8, 80% Velmi optimistické Mírně optimistické 0% Stejné Nepříliš optimistické 9

10 Očekávaný vývoj HDP Zlepšení ekonomické situace a optimismus finančních manažerů je patrně nejviditelnější při hodnocení vývoje hrubého domácího produktu. Prakticky nikdo v anketě neodpověděl, že by očekával recesi. Podíl manažerů počítajících se stagnací ekonomiky klesl z více než dvou třetin v roce 0 na polovinu v roce 0. Zato procento odpovědí očekávajících mírný růst HDP stoupl z 9 % na 0, %. Tato očekávání jsou v souladu s aktuálním ekonomickým vývojem, předstihovými indikátory jako například objem nových zakázek i s anketními průzkumy Českého statistického úřadu či vývojem indexu nákupních manažerů. Graf Jaká jsou vaše očekávání růstu HDP země v roce 0? 0% % 0%, 9, 9, 0, 9 8, 8, 0, 0 0 0% Recese Stagnace (0,%) Mírný růst (, %) Růst (>%) 0 Zlepšení ekonomické situace a optimismus finančních manažerů je patrně nejviditelnější při hodnocení vývoje HDP. David Marek 0

11 80% 0% Vyhlídky v oblasti zaměstnanosti Růst produkce, tržeb a nových zakázek zvyšuje poptávku po pracovních silách. Míra nezaměstnanosti (po zohlednění sezónnosti) klesá od počátku roku 0. Pozitivní očekávání ohledně dalšího ekonomického vývoje se promítají také do předpokládaného dalšího zlepšení situace na trhu práce. Podíl manažerů očekávajících mírné snížení nezaměstnanosti stoupl ze, % v roce 0 na, % v roce 0. Naopak podíl odpovědí uvádějících očekávané zvýšení nezaměstnanosti v podobném rozsahu klesl. Graf Jak se podle vás v příštích měsících změní 0% ve vaší zemi míra nezaměstnanosti?,, 8,8, 8,8,,,, , 0% Výrazně vzroste 0 Pozitivní očekávání ohledně dalšího ekonomického vývoje se promítají také do předpokládaného dalšího zlepšení situace na trhu práce. David Marek Mírně vzroste Zůstane stejná Mírně klesne Výrazně klesne

12 Inovace obchodního modelu Stabilní ekonomická situace na makroekonomické úrovni je odrazem stability na úrovni firemního sektoru. Proto také téměř polovina manažerů nevidí jako svou prioritu restrukturalizovat firmu či měnit její obchodní model. V tomto ohledu je názor manažerů firem v posledních letech stabilní. Graf Do jaké míry bude pro váš podnik v příštích měsících prioritou inovace obchodního modelu 0% či restrukturalizace podnikatelské činnosti? 8,,9,9,9,,9 8,, 9, Téměř polovina finančních manažerů nevidí jako svou prioritu restrukturalizovat firmu či měnit její obchodní model. Martin Tesař 0% Velká priorita Mírná priorita Není priorita

13 Fúze a akvizice Snížení nejistoty ohledně dalšího vývoje, mírně pozitivní výhled do budoucnosti a solidní finanční situace firem vede k rostoucímu očekávání aktivity na poli fúzí a akvizic. Více než polovina finančních manažerů, konkrétně, %, očekává, že se objem těchto transakcí v průběhu příštích měsíců mírně zvýší. Před rokem naopak více než polovina respondentů neočekávala změnu akvizičních aktivit. Graf Jak 0% se podle 0vás změní objem 0 fúzí a akvizic 0 ve vaší zemi v příštích měsících?,,,, 0,,0 9,8,,, 0, 0% Značně se zvýší Mírně se zvýší Zůstane stejný Mírně se sníží

14 Nové investice Zaměření podnikatelské činnosti Zvýšení likvidity Opatrnost a nízká ochota podstupovat riziko se projevuje v nízké prioritě nových investic. Stabilní finanční situace a dostatek vlastních finančních prostředků nenutí manažery zvyšovat finanční likviditu firem ani cíleně upřednostňovat redukci nákladů. Podle odpovědí je hlavní prioritou firem zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí. Jako nejdůležitější tento cíl označilo téměř 0 % dotázaných. Snaha o expanzi na nové trhy je prioritou pro, % manažerů. Snižování nákladů (nepřímé náklady) Snižování nákladů (přímé náklady) Růst tržeb (nové trhy) Růst tržeb (současné trhy) Nové investice Zvýšení likvidity Snižování nákladů (nepřímé náklady) Snižování nákladů (přímé náklady) Růst tržeb (nové trhy) Růst tržeb (současné trhy) Graf Jaké bude zaměření podnikatelské činnosti vaší společnosti 0% 80% 00% v příštích měsících?,9,,8 0,,,,,,,,,,,8,, 0,8,,,8 0% 80% 00%, 0,8,,9,, 9,,,9, 8,, 0, 0,,9 Ohodnoťte možnosti od do, přičemž - Není vůbec důležité, - Velmi důležité

15 Rizika

16 Opatrnost v přijímání rizik Přestože finanční ředitelé vnímají ekonomickou situaci za stabilnější, zůstává jejich pohled opatrný. Tento postoj dokumentuje stále relativně nízká ochota podstoupit více podnikatelského rizika. Situace se oproti roku 0 mírně zlepšila, stále však téměř dvě třetiny respondentů nejsou ochotny více riskovat. Vzhledem k předchozímu vývoji, dvě recese v krátkém sledu za sebou, je tato opatrnost pochopitelná. Graf Je nyní vhodná doba pro to, aby společnost přijala z hlediska rozvahy větší riziko? 00% 80% 9, 80, 0, 9,8,,9 Situace se oproti roku 0 mírně zlepšila, stále však téměř dvě třetiny respondentů nejsou ochotny více riskovat. Ladislav Šauer 0% Ano Ne

17 00% Míra externí finanční a ekonomické nejistoty 80% Růst zahraniční poptávky podpořený příznivým vývojem v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery, a oslabením kurzu koruny zvyšujícím konkurenceschopnost českých firem, se projevil snížením nejistoty ohledně externího ekonomického a finančního vývoje. K zlepšení vnímání těchto rizik pomohlo také zklidnění situace v zemích eurozóny ohrožených dluhovou krizí. Zmírnění těchto rizik je patrné i v poklesu výnosů dluhopisů a tržních úrokových sazeb v eurozóně i zemích střední a východní Evropy. Graf 8 Jaká 0% je podle 0vás míra externí 0 finanční 0 a ekonomické nejistoty, které vaše společnost čelí?,,8 9,, Více než polovina ředitelů (, %) vnímá tuto nejistotu jako normální, což je ve srovnání s výsledky v předchozích letech znatelný posun. V roce 0 naopak více než polovina ředitelů vnímala externí ekonomická a finanční rizika za nadprůměrná. 0% 8 8,,,,8,,, Velmi vysoká Vysoká Vyšší než běžná Běžná

18 Dluhy 8

19 Úroveň finanční zadluženosti Protichůdnou tendenci ukazuje přístup k dluhovému financování. Zvýšil se podíl firem, které by chtěly využít vyššího podílu úvěrů, ale i firem, které by chtěly zadlužení snížit. Ve prospěch vyššího využití dluhového financování mluví nízké úrokové sazby a zlepšující se dostupnost úvěrů. Přetrvávající opatrnost a dostatek vlastních prostředků podporují snižování finanční páky. Graf 9 Jaký je váš cíl pro úroveň finanční zadluženosti v příštích měsících? 80% 0% 9, 9,8 0,,9, 0, 0% ,9 9,, Zvýšení Beze změny Snížení 9

20 Platební morálka odběratelů Přestože se v loňském roce zlepšila ekonomická situace a pokračoval mírný ekonomický růst, platební morálka odběratelů se nezlepšila. z finančních ředitelů uvedlo, že platební morálka je stejná jako o rok dříve, % dokonce vnímá její zhoršení. 0% Graf 0 Podle Vaší zkušenosti se platební morálka odběratelů za posledních měsíců: 8 % % 80 % Zlepšila Zhoršila Zůstala stejná 0

21 Platební morálka odběratelů 0% Více než polovina oslovených finančních manažerů se domnívá, že hlavním důvodem prodlení zaplacení pohledávek je úmysl odběratele. Necelá pětina ( %) respondentů zmínila jako důvod prodlení z důvodu administrativní chyby. Graf Dle vašeho mínění je nejčastějším důvodem prodlení zaplacení pohledávek: % Aktivní správa pohledávek zůstává klíčovou činností pro zajištění spolehlivého cash-flow. Zbývající třetina uvedla insolvenci. % % Zbyněk Brtinský Administrativní chyba Insolvence Úmysl odběratele

22 Financování

23 Finanční zadluženost Pokles rizikových prémií a úrokových sazeb na finančních trzích se projevil také na snížení nákladů dluhového financování firem. V anketě mezi finančními řediteli je to patrné zvýšením podílu očekávání mírného snížení nákladů financování firem v následujících měsících ze,8 % v roce 0 na 9, % v roce 0. Více než polovina finančních manažerů očekává, že podmínky financování firem budou více méně stejné. Graf Jak se podle vás změní náklady na financování podniků ve vaší zemi v příštích měsících? 0% 8,,,9,,,9,, ,,,8 9,, 80% 0% Značně se zvýší Mírně se zvýší Zůstanou stejné Mírně se sníží Výrazně se sníží

24 Schopnost splácet úvěry Pokles úrokových sazeb v kombinaci se zlepšením ekonomické situace zlepšil podmínky ke splácení závazků firem. Podíl manažerů, kteří očekávají, že v průběhu příštích třech let se mírně zlepší schopnost jejich firem splácet úvěry, stoupl z, % v roce 0 na,8 % v roce 0. Zároveň se snížil podíl odpovědí respondentů očekávajících snížení schopnosti splácet úvěry. Graf 0% 80% 0% 0% V příštích třech letech podle vás schopnost vašeho podniku splácet jistinu a úroky z úvěru:,, 0, 8, 0,, 0,, ,8,8,, 80% 0% Značně vzroste Mírně se zvýší Zůstane stejná Mírně se sníží Výrazně se sníží

25 80% 0% Dostupnost nových úvěrů Zmírnění finančních rizik a ochotnější postoj bank potvrzuje rostoucí podíl manažerů uvádějících zlepšení dostupnosti úvěrů. Téměř dvě třetiny považují úvěrovou situaci za normální. Graf Jak hodnotíte současnou celkovou dostupnost 0% nových úvěrů pro podniky? 9 80% 0%,9, Pro více než čtvrtinu finančních manažerů jsou úvěry snadno dostupné. Více než čtvrtina (, %) dokonce uvádí uvádí, že úvěry jsou snadno dostupné, což je markantní zlepšení ve srovnání s předchozími lety. V roce 0 takto úvěrovou situaci vnímalo pouze, % manažerů.,9 9,,,,, Martin Tesař 0% Snadno dostupné Snadno dostupné Obtížně dostupné

26 Zdroje financování bankovní úvěry 80% 0% Přetrvávající prostředí nízkých úrokových sazeb je důvodem, proč rostoucí podíl manažerů považuje bankovní úvěry za atraktivní zdroj financování. Tuto odpověď v anketě zvolila téměř polovina dotázaných. Graf Jako zdroj financování jsou bankovní úvěry 0% v současnosti: 9, 9,,,8, Jako zdroj financování jsou bankovní úvěry atraktivní pro polovinu respondentů. Nicméně dostatek vlastních prostředků generovaných příznivými hospodářskými výsledky limituje výraznější využívání bankovních úvěrů. Vnímání atraktivity tohoto zdroje financování se tedy nemusí promítat do jeho zvýšeného využívání, což ostatně potvrzují celkové statistiky firemních úvěrů, které se zvyšují jen velmi pomalu. 0% 80% 0%,,, Atraktivní Neutrální Neatraktivní,8 Ladislav Šauer

27 Zdroje financování equity raising Dostatek vlastních prostředků a levné dluhové financování snižují ochotu firem získávat prostředky formou akciového kapitálu. Výrazný pokles úrokových sazeb snížil atraktivitu této formy financování tak, že podíl manažerů, kteří označili tuto formu financování za atraktivní, klesl z 8, % v roce 0 na % v roce 0 a dále pod 0 % v roce 0. Do jisté míry k tomu přispívá také klesající aktivita na pražské burze omezující možnosti pro úspěšnou primární emisi akcií. Graf Jako 0% zdroj 0 financování je 0 v současnosti 0 získávání kapitálu (equity raising): 80% 0% 0% 8, 9,, Atraktivní Neutrální Neatraktivní, 8, 9,8 8,,9

28 Talent 8

29 Nedostatek talentů na úrovni seniorních pozic Zajímavý obraz o českém trhu práce poskytují odpovědi na otázku o nedostatku pracovních sil podle kvalifikačního hlediska. Ve srovnání s rokem 0 se loni podle názoru finančních manažerů zvýšil nedostatek pracovních sil na obou koncích spektra. Zatímco v roce 0 byl podle, % respondentů nedostatek pracovních sil na pozice juniorů, loni již pociťovalo jejich nedostatek 8, % respondentů. Zároveň podle respondentů vzrostl nedostatek zkušenějších zaměstnanců na seniornějších pozicích. V roce 0 tento problém zmínilo, % manažerů, loni dokonce, %. Zdvojnásobilo se také vnímání nedostatku kandidátů na vrcholové pozice ve firmách. Graf Kde v oblasti financí očekáváte v příštím roce významný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců? 0%,9,, 0 0 Zaměstnanci - absolventi Juniorní pozice Střední pozice Seniorní pozice, Vrcholové pozice 9,8, 8,,, 8,8 9

30 Všem finančním ředitelům, kteří se zúčastnili průzkumu, bychom rádi poděkovali za jejich čas strávený vyplňováním dotazníku. Doufáme, že pro Vás bude tato zpráva zajímavá, a že z ní budou patrné výzvy, kterým musí finanční ředitelé čelit. Zároveň věříme, že pro Vás bude nástrojem porovnání Vaší organizace s ostatními společnostmi. O studii V pořadí šestý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu 0. Průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 0 finančních ředitelů ze čtrnácti zemí střední Evropy, zahrnuje analýzu na základě odpovědí z České republiky. Máte-li zájem o kompletní soubor otázek, kontaktujte prosím Kateřinu Marešovou: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Pro více informací týkající se studie prosím kontaktujte: Martin Tesař Partner, Audit Zbyněk Brtinský Partner, Tax Ladislav Šauer Ředitel, Audit David Marek Hlavní ekonom 0

31 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 0 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 900 zaměstnanců ze pracovišť v zemích.

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

2 REÁLNÁ EKONOMIKA 2.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ

2 REÁLNÁ EKONOMIKA 2.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 18 REÁLNÁ EKONOMIKA REÁLNÁ EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ GRAF II.1 Hospodářský růst ve světě a ve vyspělých zemích (meziroční růst v %; skutečnost a prognózy z října 1 a dubna 1) 1-1 - Pramen:

Více

Rusko Finanční krize 2014 a související aspekty

Rusko Finanční krize 2014 a související aspekty Rusko Finanční krize 2014 a související aspekty Finanční poradenství prosinec 2014 Rusko: Finanční krize 2014 a související aspekty Situace na finančních trzích v Rusku se v posledních dnech výrazně zdramatizovala.

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q4 2014 Analýza globálního trhu z pohledu Citi GCB EMEA Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Devizové trhy 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi

Více

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 Hlavní závěry

Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 Hlavní závěry www.pwc.cz/ceoagenda Český průzkum názorů generálních ředitelů 2014 Hlavní závěry Průvodce novou realitou Úvod Český průzkum názorů generálních ředitelů Již pátým rokem v řadě jsme oslovili vedoucí představitele

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Září 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Investujeme nadále opatrně, dokud nebudou z ekonomiky přicházet přesvědčivější zprávy Využíváme korekci k nákupům akcií Strach z prvního zvýšení úrokové

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více