Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. Březen 2015 6. ročník"

Transkript

1 Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Březen 0. ročník

2 Obsah Finanční ředitelé mají ve srovnání s loňským rokem více optimismu ohledně finančních vyhlídek svých společností Úvod O studii Hlavní zjištění průzkumu Růst Rizika Dluhy Financování Talent Firemní výsledky i makroekonomická data potvrzují zlepšení ekonomické situace. Napomáhá tomu příznivý vývoj v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery českých firem, stoupající investiční aktivita domácích firem, rostoucí optimismus domácností, uvolněná měnová politika a příznivé finanční podmínky, a v neposlední řadě obrat ve fiskální politice. Pokračující ekonomické oživení se promítlo do rostoucího optimismu finančních manažerů firem. Mírný růst ekonomiky očekává více než polovina manažerů přispívajících do tohoto průzkumu. Díky růstu produkce, tržeb a nových zakázek se zlepšuje situace také na trhu práce. Nezaměstnanost již déle než rok klesá a měla by se snižovat i v následujících měsících. Nicméně rostoucí poptávka po práci odhaluje nedostatek vhodných kandidátů na juniorské pozice, stejně jako nedostatek pracovních sil s dostatečnými zkušenostmi pro vyšší, či dokonce vrcholové pozice ve firmách. Důležitou charakteristikou české ekonomiky je její stabilita na makroekonomické i firemní úrovni. To je také důvodem relativně nízké aktivity v oblasti restrukturalizací či výraznějších změn zavedených obchodních modelů firem. Mírný optimismus ovšem doprovází opatrnost. Jejím projevem je stále relativně nízká ochota podstoupit více podnikatelského rizika, což se projevuje například v nízké prioritě nových investic, nebo prioritou firem zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí, a jen nízkou ochotou pokusit se o expanzi na nové trhy. Projevem opatrnosti je také relativně malý růst objemu firemních úvěrů. Nicméně prostředí nízkých úrokových sazeb a lepší dostupnosti bankovních úvěrů zvyšuje atraktivitu tohoto zdroje financování. Naopak financování prostřednictvím akciového kapitálu stále zůstává na okraji zájmu firem.

3 Obsah Úvod O studii Hlavní zjištění průzkumu Růst Rizika Dluhy Financování Talent Po předchozí vleklé recesi se česká ekonomika těší růstu, který sice nedosahuje předkrizové dynamiky, nicméně patří k nadprůměrným ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Velmi důležitým aspektem české ekonomiky je její stabilita, která má těžiště v opatrném přístupu firem a konzervativním chování finančního sektoru. Před námi je období plné nejistot, nevyjasněnou situací na východě Ukrajiny počínaje, přes nestabilní situaci na Blízkém Východě, až po riziko deflace v eurozóně. Česká ekonomika velmi dobře obstála náročné roky během globální finanční krize a posléze evropské dluhové krize. Dobré základy české ekonomiky, opatrnost a schopnost adaptace firem ospravedlňují mírný optimismus, který se line výsledky našeho aktuálního průzkumu. Martin Tesař Partner, Deloitte Česká republika

4 O studii

5 LT EE LV V pořadí šestý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu 0. PL Průzkumu se zúčastnilo celkem 0 finančních ředitelů ze čtrnácti zemí střední Evropy, včetně České republiky. CZ SK SI HU RO HR RS RKS BG AL

6 Hlavní zjištění průzkumu 0 Deloitte Central Europe

7 Hlavní zjištění průzkumu Finanční ředitelé vnímají zlepšující se celkovou ekonomickou situaci. Téměř dvě třetiny finančních manažerů nechtějí přijímat z hlediska rozvahy větší riziko. Pro více než čtvrtinu finančních ředitelů je v následujícím roce prioritou obchodní růst. Stejně jako loni se finanční ředitelé budou ve větší míře soustředit na obchodní růst na stávajících i nových trzích. Výrazně vzrostl podíl finančních manažerů, kteří vnímají snadnou dostupnost nových úvěrů pro podniky (meziročně nárůst z, % na, %). Zvýšil se také počet manažerů vnímajících bankovní úvěry jako atraktivní zdroj financování. Naopak financování prostřednictvím akciového kapitálu vnímá jako atraktivní méně než jedna desetina manažerů.

8 Růst 8

9 Finanční vyhlídky Ekonomická situace se v roce 0 zlepšila díky pokračování mírného hospodářského růstu v eurozóně, uvolněné měnové politice, obratu fiskální politiky a v neposlední řadě zlepšení sentimentu mezi spotřebiteli i firmami. Průzkum mezi finančními řediteli firem v České republice tuto tendenci jasně potvrzuje. Zatímco v roce 0 polovina respondentů očekávala neměnné finanční podmínky, v roce 0 se již do budoucnosti dívalo s optimismem, % dotázaných. Z výsledků ovšem také vyplývá, že pozitivní výhled je spíše opatrný, převažují mírně optimistická očekávání. Při meziročním růstu HDP o - % a existujících rizicích dalšího vývoje, jako je konflikt na Ukrajině, zavedení hospodářských sankcí proti Rusku, nízký růst v eurozóně a stále existující riziko deflace, je opatrnost pochopitelná. Nicméně přesto, % ředitelů vidí vyhlídky svých firem velmi optimisticky, o rok dříve se nikdo z dotázaných do budoucnosti takto příznivě nedíval. Graf Jaké jsou podle vás finanční vyhlídky vaší společnosti ve srovnání se situací před měsíci? 8,,,, 0,9 0,8 0% 0 0 0,, 8,8, 80% Velmi optimistické Mírně optimistické 0% Stejné Nepříliš optimistické 9

10 Očekávaný vývoj HDP Zlepšení ekonomické situace a optimismus finančních manažerů je patrně nejviditelnější při hodnocení vývoje hrubého domácího produktu. Prakticky nikdo v anketě neodpověděl, že by očekával recesi. Podíl manažerů počítajících se stagnací ekonomiky klesl z více než dvou třetin v roce 0 na polovinu v roce 0. Zato procento odpovědí očekávajících mírný růst HDP stoupl z 9 % na 0, %. Tato očekávání jsou v souladu s aktuálním ekonomickým vývojem, předstihovými indikátory jako například objem nových zakázek i s anketními průzkumy Českého statistického úřadu či vývojem indexu nákupních manažerů. Graf Jaká jsou vaše očekávání růstu HDP země v roce 0? 0% % 0%, 9, 9, 0, 9 8, 8, 0, 0 0 0% Recese Stagnace (0,%) Mírný růst (, %) Růst (>%) 0 Zlepšení ekonomické situace a optimismus finančních manažerů je patrně nejviditelnější při hodnocení vývoje HDP. David Marek 0

11 80% 0% Vyhlídky v oblasti zaměstnanosti Růst produkce, tržeb a nových zakázek zvyšuje poptávku po pracovních silách. Míra nezaměstnanosti (po zohlednění sezónnosti) klesá od počátku roku 0. Pozitivní očekávání ohledně dalšího ekonomického vývoje se promítají také do předpokládaného dalšího zlepšení situace na trhu práce. Podíl manažerů očekávajících mírné snížení nezaměstnanosti stoupl ze, % v roce 0 na, % v roce 0. Naopak podíl odpovědí uvádějících očekávané zvýšení nezaměstnanosti v podobném rozsahu klesl. Graf Jak se podle vás v příštích měsících změní 0% ve vaší zemi míra nezaměstnanosti?,, 8,8, 8,8,,,, , 0% Výrazně vzroste 0 Pozitivní očekávání ohledně dalšího ekonomického vývoje se promítají také do předpokládaného dalšího zlepšení situace na trhu práce. David Marek Mírně vzroste Zůstane stejná Mírně klesne Výrazně klesne

12 Inovace obchodního modelu Stabilní ekonomická situace na makroekonomické úrovni je odrazem stability na úrovni firemního sektoru. Proto také téměř polovina manažerů nevidí jako svou prioritu restrukturalizovat firmu či měnit její obchodní model. V tomto ohledu je názor manažerů firem v posledních letech stabilní. Graf Do jaké míry bude pro váš podnik v příštích měsících prioritou inovace obchodního modelu 0% či restrukturalizace podnikatelské činnosti? 8,,9,9,9,,9 8,, 9, Téměř polovina finančních manažerů nevidí jako svou prioritu restrukturalizovat firmu či měnit její obchodní model. Martin Tesař 0% Velká priorita Mírná priorita Není priorita

13 Fúze a akvizice Snížení nejistoty ohledně dalšího vývoje, mírně pozitivní výhled do budoucnosti a solidní finanční situace firem vede k rostoucímu očekávání aktivity na poli fúzí a akvizic. Více než polovina finančních manažerů, konkrétně, %, očekává, že se objem těchto transakcí v průběhu příštích měsíců mírně zvýší. Před rokem naopak více než polovina respondentů neočekávala změnu akvizičních aktivit. Graf Jak 0% se podle 0vás změní objem 0 fúzí a akvizic 0 ve vaší zemi v příštích měsících?,,,, 0,,0 9,8,,, 0, 0% Značně se zvýší Mírně se zvýší Zůstane stejný Mírně se sníží

14 Nové investice Zaměření podnikatelské činnosti Zvýšení likvidity Opatrnost a nízká ochota podstupovat riziko se projevuje v nízké prioritě nových investic. Stabilní finanční situace a dostatek vlastních finančních prostředků nenutí manažery zvyšovat finanční likviditu firem ani cíleně upřednostňovat redukci nákladů. Podle odpovědí je hlavní prioritou firem zvyšovat tržby na trzích, kde již dnes působí. Jako nejdůležitější tento cíl označilo téměř 0 % dotázaných. Snaha o expanzi na nové trhy je prioritou pro, % manažerů. Snižování nákladů (nepřímé náklady) Snižování nákladů (přímé náklady) Růst tržeb (nové trhy) Růst tržeb (současné trhy) Nové investice Zvýšení likvidity Snižování nákladů (nepřímé náklady) Snižování nákladů (přímé náklady) Růst tržeb (nové trhy) Růst tržeb (současné trhy) Graf Jaké bude zaměření podnikatelské činnosti vaší společnosti 0% 80% 00% v příštích měsících?,9,,8 0,,,,,,,,,,,8,, 0,8,,,8 0% 80% 00%, 0,8,,9,, 9,,,9, 8,, 0, 0,,9 Ohodnoťte možnosti od do, přičemž - Není vůbec důležité, - Velmi důležité

15 Rizika

16 Opatrnost v přijímání rizik Přestože finanční ředitelé vnímají ekonomickou situaci za stabilnější, zůstává jejich pohled opatrný. Tento postoj dokumentuje stále relativně nízká ochota podstoupit více podnikatelského rizika. Situace se oproti roku 0 mírně zlepšila, stále však téměř dvě třetiny respondentů nejsou ochotny více riskovat. Vzhledem k předchozímu vývoji, dvě recese v krátkém sledu za sebou, je tato opatrnost pochopitelná. Graf Je nyní vhodná doba pro to, aby společnost přijala z hlediska rozvahy větší riziko? 00% 80% 9, 80, 0, 9,8,,9 Situace se oproti roku 0 mírně zlepšila, stále však téměř dvě třetiny respondentů nejsou ochotny více riskovat. Ladislav Šauer 0% Ano Ne

17 00% Míra externí finanční a ekonomické nejistoty 80% Růst zahraniční poptávky podpořený příznivým vývojem v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery, a oslabením kurzu koruny zvyšujícím konkurenceschopnost českých firem, se projevil snížením nejistoty ohledně externího ekonomického a finančního vývoje. K zlepšení vnímání těchto rizik pomohlo také zklidnění situace v zemích eurozóny ohrožených dluhovou krizí. Zmírnění těchto rizik je patrné i v poklesu výnosů dluhopisů a tržních úrokových sazeb v eurozóně i zemích střední a východní Evropy. Graf 8 Jaká 0% je podle 0vás míra externí 0 finanční 0 a ekonomické nejistoty, které vaše společnost čelí?,,8 9,, Více než polovina ředitelů (, %) vnímá tuto nejistotu jako normální, což je ve srovnání s výsledky v předchozích letech znatelný posun. V roce 0 naopak více než polovina ředitelů vnímala externí ekonomická a finanční rizika za nadprůměrná. 0% 8 8,,,,8,,, Velmi vysoká Vysoká Vyšší než běžná Běžná

18 Dluhy 8

19 Úroveň finanční zadluženosti Protichůdnou tendenci ukazuje přístup k dluhovému financování. Zvýšil se podíl firem, které by chtěly využít vyššího podílu úvěrů, ale i firem, které by chtěly zadlužení snížit. Ve prospěch vyššího využití dluhového financování mluví nízké úrokové sazby a zlepšující se dostupnost úvěrů. Přetrvávající opatrnost a dostatek vlastních prostředků podporují snižování finanční páky. Graf 9 Jaký je váš cíl pro úroveň finanční zadluženosti v příštích měsících? 80% 0% 9, 9,8 0,,9, 0, 0% ,9 9,, Zvýšení Beze změny Snížení 9

20 Platební morálka odběratelů Přestože se v loňském roce zlepšila ekonomická situace a pokračoval mírný ekonomický růst, platební morálka odběratelů se nezlepšila. z finančních ředitelů uvedlo, že platební morálka je stejná jako o rok dříve, % dokonce vnímá její zhoršení. 0% Graf 0 Podle Vaší zkušenosti se platební morálka odběratelů za posledních měsíců: 8 % % 80 % Zlepšila Zhoršila Zůstala stejná 0

21 Platební morálka odběratelů 0% Více než polovina oslovených finančních manažerů se domnívá, že hlavním důvodem prodlení zaplacení pohledávek je úmysl odběratele. Necelá pětina ( %) respondentů zmínila jako důvod prodlení z důvodu administrativní chyby. Graf Dle vašeho mínění je nejčastějším důvodem prodlení zaplacení pohledávek: % Aktivní správa pohledávek zůstává klíčovou činností pro zajištění spolehlivého cash-flow. Zbývající třetina uvedla insolvenci. % % Zbyněk Brtinský Administrativní chyba Insolvence Úmysl odběratele

22 Financování

23 Finanční zadluženost Pokles rizikových prémií a úrokových sazeb na finančních trzích se projevil také na snížení nákladů dluhového financování firem. V anketě mezi finančními řediteli je to patrné zvýšením podílu očekávání mírného snížení nákladů financování firem v následujících měsících ze,8 % v roce 0 na 9, % v roce 0. Více než polovina finančních manažerů očekává, že podmínky financování firem budou více méně stejné. Graf Jak se podle vás změní náklady na financování podniků ve vaší zemi v příštích měsících? 0% 8,,,9,,,9,, ,,,8 9,, 80% 0% Značně se zvýší Mírně se zvýší Zůstanou stejné Mírně se sníží Výrazně se sníží

24 Schopnost splácet úvěry Pokles úrokových sazeb v kombinaci se zlepšením ekonomické situace zlepšil podmínky ke splácení závazků firem. Podíl manažerů, kteří očekávají, že v průběhu příštích třech let se mírně zlepší schopnost jejich firem splácet úvěry, stoupl z, % v roce 0 na,8 % v roce 0. Zároveň se snížil podíl odpovědí respondentů očekávajících snížení schopnosti splácet úvěry. Graf 0% 80% 0% 0% V příštích třech letech podle vás schopnost vašeho podniku splácet jistinu a úroky z úvěru:,, 0, 8, 0,, 0,, ,8,8,, 80% 0% Značně vzroste Mírně se zvýší Zůstane stejná Mírně se sníží Výrazně se sníží

25 80% 0% Dostupnost nových úvěrů Zmírnění finančních rizik a ochotnější postoj bank potvrzuje rostoucí podíl manažerů uvádějících zlepšení dostupnosti úvěrů. Téměř dvě třetiny považují úvěrovou situaci za normální. Graf Jak hodnotíte současnou celkovou dostupnost 0% nových úvěrů pro podniky? 9 80% 0%,9, Pro více než čtvrtinu finančních manažerů jsou úvěry snadno dostupné. Více než čtvrtina (, %) dokonce uvádí uvádí, že úvěry jsou snadno dostupné, což je markantní zlepšení ve srovnání s předchozími lety. V roce 0 takto úvěrovou situaci vnímalo pouze, % manažerů.,9 9,,,,, Martin Tesař 0% Snadno dostupné Snadno dostupné Obtížně dostupné

26 Zdroje financování bankovní úvěry 80% 0% Přetrvávající prostředí nízkých úrokových sazeb je důvodem, proč rostoucí podíl manažerů považuje bankovní úvěry za atraktivní zdroj financování. Tuto odpověď v anketě zvolila téměř polovina dotázaných. Graf Jako zdroj financování jsou bankovní úvěry 0% v současnosti: 9, 9,,,8, Jako zdroj financování jsou bankovní úvěry atraktivní pro polovinu respondentů. Nicméně dostatek vlastních prostředků generovaných příznivými hospodářskými výsledky limituje výraznější využívání bankovních úvěrů. Vnímání atraktivity tohoto zdroje financování se tedy nemusí promítat do jeho zvýšeného využívání, což ostatně potvrzují celkové statistiky firemních úvěrů, které se zvyšují jen velmi pomalu. 0% 80% 0%,,, Atraktivní Neutrální Neatraktivní,8 Ladislav Šauer

27 Zdroje financování equity raising Dostatek vlastních prostředků a levné dluhové financování snižují ochotu firem získávat prostředky formou akciového kapitálu. Výrazný pokles úrokových sazeb snížil atraktivitu této formy financování tak, že podíl manažerů, kteří označili tuto formu financování za atraktivní, klesl z 8, % v roce 0 na % v roce 0 a dále pod 0 % v roce 0. Do jisté míry k tomu přispívá také klesající aktivita na pražské burze omezující možnosti pro úspěšnou primární emisi akcií. Graf Jako 0% zdroj 0 financování je 0 v současnosti 0 získávání kapitálu (equity raising): 80% 0% 0% 8, 9,, Atraktivní Neutrální Neatraktivní, 8, 9,8 8,,9

28 Talent 8

29 Nedostatek talentů na úrovni seniorních pozic Zajímavý obraz o českém trhu práce poskytují odpovědi na otázku o nedostatku pracovních sil podle kvalifikačního hlediska. Ve srovnání s rokem 0 se loni podle názoru finančních manažerů zvýšil nedostatek pracovních sil na obou koncích spektra. Zatímco v roce 0 byl podle, % respondentů nedostatek pracovních sil na pozice juniorů, loni již pociťovalo jejich nedostatek 8, % respondentů. Zároveň podle respondentů vzrostl nedostatek zkušenějších zaměstnanců na seniornějších pozicích. V roce 0 tento problém zmínilo, % manažerů, loni dokonce, %. Zdvojnásobilo se také vnímání nedostatku kandidátů na vrcholové pozice ve firmách. Graf Kde v oblasti financí očekáváte v příštím roce významný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců? 0%,9,, 0 0 Zaměstnanci - absolventi Juniorní pozice Střední pozice Seniorní pozice, Vrcholové pozice 9,8, 8,,, 8,8 9

30 Všem finančním ředitelům, kteří se zúčastnili průzkumu, bychom rádi poděkovali za jejich čas strávený vyplňováním dotazníku. Doufáme, že pro Vás bude tato zpráva zajímavá, a že z ní budou patrné výzvy, kterým musí finanční ředitelé čelit. Zároveň věříme, že pro Vás bude nástrojem porovnání Vaší organizace s ostatními společnostmi. O studii V pořadí šestý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu 0. Průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 0 finančních ředitelů ze čtrnácti zemí střední Evropy, zahrnuje analýzu na základě odpovědí z České republiky. Máte-li zájem o kompletní soubor otázek, kontaktujte prosím Kateřinu Marešovou: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Pro více informací týkající se studie prosím kontaktujte: Martin Tesař Partner, Audit Zbyněk Brtinský Partner, Tax Ladislav Šauer Ředitel, Audit David Marek Hlavní ekonom 0

31 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou ( DTTL ), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako Deloitte Global ) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 0 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 900 zaměstnanců ze pracovišť v zemích.

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. opatrnost

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika. opatrnost Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě republika opatrnost 3. vydání, prosinec 2012 Zřejmě vzhledem k nepříliš optimistickým prognózám v ekonomice převažuje konzervativní přístup ke zvyšování

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Průzkum názorů finančních ředitelů Česká republika únor 2014 2 V meziročním srovnání je mezi finančními řediteli v ČR patrný nárůst

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást

Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást Průzkum názorů finančních ředitelů Česká Červenec 2013 2 Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015

Sdílení informací ve zdravotnictví. Březen 2015 Sdílení informací ve zdravotnictví Březen 2015 Osnova Idea sdílení informací ve zdravotnictví Jaké soubory informací se ve zdravotnictví nacházejí a kdo k nim má přístup? Jaké právní předpisy upravují

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou

BYOD 2 Wearables. Co společnostem přináší a co jim berou BYOD 2 Wearables Co společnostem přináší a co jim berou D Obsah Představení wearables Výhody wearable technologií Bezpečnost wearable technologií Pohled do historie Digitální hodinky Hamilton /Pulsar Náramková

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1

Řízení realizace projektu. Úspěšný start do světa projektového řízení. Romana Hůlková. 3. června 2014. 2014 Deloitte Czech Republic 1 Řízení realizace projektu Úspěšný start do světa projektového řízení Romana Hůlková 3. června 2014 1 Agenda Představení 3 Společnost Deloitte 4 Cíl projektového řízení x Cíl realizace projektu 9 Jak uřídit

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22.

Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev. Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. Nájemní vztahy v praxi Právní, daňové a účetní aspekty technického zhodnocení a poskytovaných slev Tereza Tomanová Zdeněk Horáček 22. května 2014 Představení a koncepce diskuzního setkání Tereza Tomanová

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Rusko Finanční krize 2014 a související aspekty

Rusko Finanční krize 2014 a související aspekty Rusko Finanční krize 2014 a související aspekty Finanční poradenství prosinec 2014 Rusko: Finanční krize 2014 a související aspekty Situace na finančních trzích v Rusku se v posledních dnech výrazně zdramatizovala.

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015

Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky. 19. března 2015 Výstavba, development a daně Právní a daňové novinky 19. března 2015 Agenda Právní a daňové novinky Akvizice Výstavba Prodej 2 Akvizice 3 Akvizice Aktuální právní otázky Předsmluvní odpovědnost při vyjednávání

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus

Výhled české ekonomiky. na rok 2015. Výhled české ekonomiky. Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Výhled české Mírný optimismus Krátkodobá 2015 Ohlédnutí za rokem 2014 Po dvou recesích krátce po sobě přinesl rok 2014 zlepšení většiny parametrů české. Růst HDP zrychlil, nezaměstnanost

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem května vzrostly spotřebitelské ceny během dubna o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek

Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek Deloitte Collect Inteligentní a komplexní řešení správy pohledávek Služba Deloitte Collect představuje komplexní správu pohledávek. V rámci této služby kombinujeme širokou škálu odborností, vlastní technologii

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Roman Ženatý Duben 2009 Asset deal Prodej samostatné nemovitosti Prodej podniku + závazky Daň z příjmů Daň z převodu nemovitostí DPH Odpisová základna =

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika

ICT zpravodaj. únor 2014. Nové globální predikce pro rok 2014 a zhodnocení předchozí studie. ICT zpravodaj. Deloitte Česká republika ICT zpravodaj Deloitte Česká republika Nové globální predikce pro rok Každý rok v lednu vychází globální predikce společnosti Deloitte TMT Predictions, které jsou svým obsahem technologických, mediálních

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během září vykázaly pokles o 0,3 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více