2012 E BHS Y/Y (%) 3,4% 3,5% 3,2% 1,0% -0,1% -3,3% -17,1% Y/Y (%) 12,0% 12,9% 13,3% 8,1% 6,2% 3,9% 3,5% Y/Y (%) 0,3% 0,3% 5,4% 5,0% 1,5% -1,5% -11,3%

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 E BHS Y/Y (%) 3,4% 3,5% 3,2% 1,0% -0,1% -3,3% -17,1% Y/Y (%) 12,0% 12,9% 13,3% 8,1% 6,2% 3,9% 3,5% Y/Y (%) 0,3% 0,3% 5,4% 5,0% 1,5% -1,5% -11,3%"

Transkript

1 Cílová cena 12M: 4148 CZK (161,9 EUR) Doporučení 12M: akumulovat (accummulate) Akt.kurz ( ): 3999 CZK (156,1 EUR) Diskont: +3,7% Komerční banka si ekonomicky vede sice velmi dobře, hrubá dividenda se takřka jistě vrátí nad 200 Kč na akcii a může tam v příštích létech vydržet. České ekonomické prostředí však podle našeho názoru nebude tak silné, aby zajistilo růst zisku banky v nejbližších létech a mimořádné zisky na obzoru zatím nejsou. Odkup akcií, byť banka nezveřejnila konkrétní cíle nákupu, by však mohl ukazatele vylepšovat a prostor pro růst kurzu akcií je i v relativně nižší hodnotě poměru P/BV. S nastavením cílové ceny na 4148 Kč pro horizont 12M a s doporučením akumulovat aktualizujeme pokrytí tohoto titulu. Výchozím podkladem pro stanovení cílové ceny byly dva pohledy: - srovnání vybraných akciových ukazatelů s průměry v odvětví a kalkulace s pomocí odhadů P/BV a BV - dividendový výnos vzhledem k nejbližší očekávané dividendě. Rizika odhadu mohou být patrně nejvíce ve stanovení diskontní sazby a v nutných zjednodušeních finančního modelu. Hospodaření 2012 vynikne v porovnání s nízkým základem 2011 V duchu posledních indikací banky během konferenčního hovoru k výsledkům 9M/12 (viz dále str.2, sloupec vpravo) by měl rok 2012 přinést návrat k typickým ziskům banky, a tím pádem naději na solidní dividendu. Mělo by se tak stát i přes určitý pokles bankovních výnosů, nejen díky tradičně dobré nákladovosti banky, ale především nízkou tvorbou rezerv a opravných položek na špatné úvěry, když mimořádné náklady roku 2011 spojené s řeckými dluhopisy letos již nebudou. Zisku mírně prospějí i některé mimořádné položky roku 2012, jako např. dokončení prodeje vlastnického podílu v Českomoravské záruční a rozvojové bance. (CZK bn) 9M Q2012 1H2012 9M2012 Net Interest Income 16,52 22,19 5,54 11,05 16,50 21,5 17, E 2013 E Y/Y (%) 3,4% 3,5% 3,2% 1,0% -0,1% -3,3% -17,1% Net interest margin (%) 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 2,9% Client loans - netto 419,4 434,4 433,9 439,3 445,4 451,5 467,1 Y/Y (%) 12,0% 12,9% 13,3% 8,1% 6,2% 3,9% 3,5% Net Fess and Provisions 5,59 7,31 1,81 3,58 5,26 7,22 7,24 Net banking income 24,38 32,76 8,40 16,93 24,73 32,3 28,6 Y/Y (%) 0,3% 0,3% 5,4% 5,0% 1,5% -1,5% -11,3% Profit b. provisions 14,6 19,27 5,19 10,40 14,9 18,7 16,4 Cost of risk -5,60-7,33-0,63-0,98-1,35-2,11-2,17 Watch loans 14,10 14,60 12,80 12,80 11,30 11,26 11,20 LUSR 26,30 25,70 25,80 26,20 26,20 26,75 30,20 NPL coverage ratio (%) 64,1% 67,5% 69,1% 70,0% 70,7% 71,0% 71,0% Net Profit after minorities 7,04 9,5 3,49 7,60 10,92 13,3 11,3 Y/Y (%) -29,3% -28,9% 3,3% 38,8% 55,0% 40,6% -15,3% ttm EPS ( /share) 275,1 249,9 253,8 307,1 353,4 352,7 304,0 SWOT Silné stránky: KB směřuje k výraznému meziročnímu růstu zisku v roce 2012 při absenci negativních jednorázových položek roku 2011, odhadovaná dividenda je nad 200 Kč/akcii hrubého, nadále roste objem úvěrů, tahounem jsou hypotéky a úvěry velkým firmám, stále dobrý poměr nákladů k výnosům nad cca 40% (Y12 E: 42,1%), stabilní bankovní prostředí v ČR, dobré kapitálové vybavení, Slabé stránky: čisté úrokové výnosy za celý rok 2012 patrně meziročně klesnou, klesnou i celkové bankovní výnosy, tlak na úrokové marže bude zatím trvat v prostředí nízkých úrokových sazeb a zpomalení ekonomiky, mírně roste podíl nesplácených úvěrů, růst objemu úvěru zpomalil tempo, v roce 2013 se dá čekat opět o něco vyšší tvorba rezerv na špatné úvěry Příležitosti: udržení nízkého poměru nákladů k výnosům případná expanze (např. Slovensko; asi jen velmi teoretická možnost, již dlouho není slyšet žádné spekulace na trhu ) další odkup akcií Hrozby / rizika: vleklejší ekonomické zotavování evropských ekonomik, pozice v toxických aktivech stále existují a mohou znamenat jednorázové ztráty 1

2 Dividenda za rok 2012 nad 200 Kč Výši ročního konsolidovaného čistého zisku na akcii odhadujeme přes 350 Kč a nekonsolidovaný čistý zisk kolem 300 Kč/akcii. Při 60%-ním výplatním poměru z nekonsolidovaného zisku (tradiční výplatní poměr se u KB pohybuje mezi 60 až 70%) by se hrubá dividenda mohla pohybovat kolem 215 Kč na akcii; loni (2012, tj.za hosp.rok 2011) to bylo 160 Kč, předloni 270 Kč. Hrubý dividendový výnos by se tak při současných kurzech akcií KB ( ) pohyboval na cca 5,4%. Dividendu za hosp. rok 2013 (tedy s výplatou v roce 2014) odhadujeme zatím necelých 200 Kč. Rok 2013 a 2014 hospodářsky spíše slabší Náš výhled na příští dva roky je opatrný. V roce 2013 čekáme určitý meziroční pokles a určité zlepšení snad v roce 2014 (jednorázové vlivy nepředpokládáme). Vyjmenujme asi tři hlavní důvody (bez zřetele k pořadí), proč tato očekávání: růst vkladů v bankovním sektoru sice pokračuje, ale v posledních měsících jeví tendence k nasyceni (viz 1.graf v pravém sloupci). To může být umocněno, pokud se ekonomice nebude dařit. Samotná KB je optimističtější a říká, že za dosavadní růst úvěrů vděčí zejména hypotékám a velkým firmám, což jsou segmenty, které by měly být motorem i v roce Nicméně, i přes další možný růst vkladů, trvá tlak na úrokové marže z důvodu dalšího poklesu úrokových sazeb centrální banky, a to až na technickou nulu, a působením konkurence. Čisté bankovní výnosy díky tomu s velkou pravděpodobností klesnou. ekonomické prostředí zůstane v nevalné kondici. Očekávání ekonomického vývoje v České republice klesají a jsou v roce 2013 na hranici stagnace, ne-li poklesu. Skeptičtější názory varují před nezaměstnaností na deseti procentech. Výhledy pro eurozónu a Německo obsahují na počátku roku sice pozitivní tón, ale učiněné pokroky v odhadech představují tak maximálně desetinu procenta navrch, tedy žádný velký posun (viz tabulky níže; zdroj: zejména ČNB, ČBA, MFČR, MPSV, ECB, OECD, ČTK a další). Pravděpodobnost pokračující slabší ekonomické aktivity v roce 2013 je tedy poměrně velká a může dolehnout na další zpomalení tempa růstu úvěrů i na míru selhání dlužníků. Zlepšení pak můžeme pozorovat asi až v roce SWOT Hrozby / rizika (pokrač.): ziskovost v budoucích létech může být nižší v důsledku konkurence na trhu případné další legislativní tlaky ze strany EU a vyšší regulace trhu obecná rizika: - riziko protistran v úvěrových obchodech, - fluktuace úrokových sazeb a měnových kurzů, operační rizika (např. IT) 2012 Indikace (zdroj: 3Q/12 konf.hovor) čisté provozní výnosy (NBI) v úrovni 2011 celk.bankovní provozní zisk mírně pod úrovní roku 2011, tvorba rezerv na špatné úvěry cca 2 mld EUR 2013 Indikace (zdroj: 3Q/12 konf.hovor) růst úvěrů mezi 3 až 5% hnaný hypotékami a korporátními úvěry růst depozit mezi 2 až 3% čistá úroková marže spíše pokles čisté poplatky a provize se snad udrží čisté provozní výnosy (NBI) s mírným poklesem provozní náklady (OpEx) by měl profitovat z redukce IT nákladů, efektivnosti nové centrály, ale celkově asi plochý výsledek i přes plánovaný pokles počtu zaměstnanců o 2 až 3% Růst reálného HDP Y/Y (%) E 2013 E 2014 E CZ 1,7 (-1,1) - (-0,9) 0,0-0,7 1,9 DE 3,0 0,9 0,6-0,7 1,9 eurozóna (EA17) 1,4-0,5 0,0-0,3 1,2 Míra nezaměstnanosti (%) E 2014 E CZ (míra registrované nezaměstnanosti) 8,9 9,4 9,2-9,3 9,0 CZ 6,8 7,0 7,4 7,4 DE 6,4 6, eurozóna (EA17) 10,7 11, tvorba rezerv a opravných položek na špatné úvěry v tomto roce pravděpodobně opět poroste. Souvisí to nejen s vývojem podílu úvěrů v selhání, který sice celkově zatím stagnuje, ale jeho struktura se posouvá o něco více ke ztrátovým úvěrům spolu s potřebou větší tvorby rezerv a opravných položek (viz 2.graf v pravém sloupci), ale i s rozpouštěním některých opravných položek v hospodaření KB v roce 2012 v souvislosti se zlepšením v případě některých velkých úvěrových expozic, což se ale v roce 2013 nemusí (nemůže) opakovat. 2

3 V expozici KB v zemích PIIGS straší Itálie, riziko snížení hodnoty ale pokleslo Expozice KB v zemích PIIGS je relativně minimální, ale ne nezanedbatelná. Banka vykazuje za 8,2 mld Kč italských státních dluhopisů (k ), což je asi 1/3 z objemu zahraničních dluhopisů a necelých 6% z celkového portfolia realizovatelných cenných papírů (AFS). Jisté zklidnění v závěru loňského roku 2012 v souvislosti s obavami z rozpadu eurozóny uvolnilo napětí na dluhopisových trzích a výnosy státních dluhopisů dluhem zasažených zemí poklesly. Zákonitě vzrostl kurz dluhopisů na trhu včetně italských, což zvýšilo jejich ocenění v aktivech banky (na konci roku 2011 uváděla 7,3 mld Kč). Tento vývoj a pravděpodobná větší tolerance kapitálových trhů k dění v eurozóně v roce 2013 (čeká se na účinek přijatých opatření) zatím snižuje riziko, že by v roce 2013 mělo dojít ke snížení hodnoty italských dluhopisů v portfoliu banky. Odklad platnosti regulí Basel III za horizont roku 2014 by mohl dát větší prostor k dividendě nebo odkupu akcií Odklad platnosti regulí Basel III za horizont roku 2014 neznamená v případě KB tak významný faktor z pohledu kapitálového vybavení, neboť banka vykazuje tradičně dobré parametry (viz tabulka níže). Dokonce s rezervou vůči uvažovaným minimálním požadavkům Basel III. Např. minimální požadavek na Tier 1 ratio dle Basel III je 11,0%. Kalkulace banky dle očekávaných pravidel Basel III se za rok 2011 pohybovaly typicky o 1,5 až 2% níže v porovnání s výsledky dle metodiky Basel II (viz Výroční zpráva KB 2011, str. 218). Byl-li tedy Tier 1 ratio k ,5%, pak aplikací pravidel Basel III bychom se dostali pravděpodobně na úrovně 12,5 až 13,0%, tj. s nemalým odstupem nad zmíněných minimálních 11%. Prostor, který se bance odkladem požadavků dostane, by mohla teoreticky využít v dividendě a vyplácet na horní hranici výplatního poměru deklarovaného intervalu 60 až 70% (tj. naším odhadem o dalších až cca 35 Kč více na hrubé dividendě, tedy celkem 250 Kč/akcii), nebo k dalšímu možná intenzivnějšímu nákupu vlastních akcií. 9M Q2012 1H2012 9M E 2013 E RWA (CZK bn) 295,0 322,0 308,1 310,2 312, Tier 1 (credit risk, Basel II) (%) 14,7% 13,4% 13,6% 14,6% 14,5% Odkup akcií by teoreticky mohl být faktorem zlepšujícím akciové ukazatele Prostor odkupu akcií schválený valnou hromadou hovoří o možnosti nákupu vlastních akcií až do výše 10% základního kapitálu (tedy až do ks) v nabývacích cenách od 1 do 6000 Kč za akcii s platností 18 měsíců od data poslední řádné valné hromady ( ). Doposud probíhal odkup akcií tempem uvedeným v tabulce níže (banka udává počty pololetně, ostatní hodnoty jsou našimi odhady). 9M2011E Q2012E 1H2012 9M2012E 2012 E 2013 E Počet nakoupených vlastních akcií (ks) Akciové ukazatele KB jsou v rámci sektoru mírně nad průměrem Hodnoty vybraných akciových poměrových ukazatelů akcií Komerční banky jsou ve srovnání s průměrnými hodnotami evropského bankovního v sektoru spíše mírně výše, viz porovnání v tabulce dále (provedeno dle údajů a výběrů množin srovnávaných titulů agenturou Bloomberg; hodnoty AVG jsou aritmetickým průměrem, hodnoty W AVG jsou váženým průměrem, kde vahami je tržní kapitalizace). Svědčí to o tradičně lepším ocenění akcií KB trhem. 3

4 P/BV P/S P/E P/EBITDA P/CF Komerční banka 1,63 4,56 11, Pool EE - Banks (avg) 0,97 1,34 15,11 12,14 4,84 Pool EE - Banks (w avg) 1,51 1,93 10,63 12,14 5,89 Pool WE - Banks (avg) 1,03 1,32 13,74 2,84 4,16 Pool WE - Banks (w avg) 0,89 1,28 12,71 3,03 3,03 Pool WE - Financials (avg) 1,50 2,58 22,66 10,32 13,71 Rizika odhadu cílové ceny a doporučení předpoklady a zjednodušení obsažená ve finančním modelu a diskontování rozptyl průměrných hodnot poměrových ukazatelů daný způsobem výběru srovnávaných titulů kolaps Řecka nebo nějaké další země Pool WE - Financials (w avg) 1,06 1,80 14,92 9,19 10,21 Stanovení cílové ceny a doporučení Při stanovení cílové ceny bylo využito dvou pohledů: poměr P/BV Podstatou je odhad budoucí pravděpodobné velikosti poměru P/BV (případně dalších ukazatelů) a po té s pomocí modelu vývoje vlastního jmění na akcii (BV) kalkulace odpovídající ceny akcie. V úvaze o hodnotě poměru P/BV, na kterém by se akcie KB mohly v horizontu 12M obchodovat, lze asi jen omezenou měrou využít srovnání s průměrnými hodnotami v sektoru, neboť akcie KB průměr v regionu CEE i WE převyšují (viz srovnávací tabulka výše) a akcie KB by měly spíše ztrácet. Jedná se však o tradiční jev, kdy akciím KB je trhem přiznávána prémie odrážející stabilitu českého bankovního prostředí a efektivnost hospodaření banky. Vhodnější vodítko mohou poskytnout historické hodnoty vývoje P/BV KB; viz grafy v pravém sloupci. V historii lze vysledovat různé etapy, kterým odpovídají odlišné průměrné hodnoty P/BV: Vybrané termíny Výsledky Y Výsledky Q Výsledky 1H Výsledky 9M Historický vývoj poměru P/BV u akcií Erste Průměr P/BV pro KB v různých časových intervalech P/BV (avg) od konce roku 2005 do současnosti 2,25 od konce roku 2008 do současnosti 1,84 od poloviny roku 2011 do současnosti 1,62 Dá se říci, že v období před finanční a ekonomickou krizí se akcie KB obchodovaly s větší prémií, za vysokých hodnot P/BV, což ovlivňuje průměrnou hodnotu od roku Období od roku 2008 je typické stupňujícími se dluhovými potížemi evropských zemí a akcie KB se obchodovaly s nižším P/BV respektujícím dopady do bankovního sektoru, když BV samotné KB de facto rostlo. Posledních cca 18 měsíců klesl poměr P/BV asi nejníže, jak vzrůstala rizika rozpadu eurozóny a jen dlouho a obtížně vznikalo souhlasné řešení a nástroje, jak mu čelit. Pokud tedy v současnosti zaznamenáváme určité ulehčení od obav z vývoje eurozóny v reakci na přijatá opatření na úrovni Evropy, ECB i jednotlivých zemí, o kterém předpokládáme, že by mohlo vydržet do podzimu tohoto roku, pak lze odhadovat, že se akcie KB postupně přiblíží poměru P/BV kolem 1,8, kde se akcie KB v průměru pohybovaly po většinu období finanční a dluhové krize. V odhadech BV vycházíme v prvé řadě z modelu vývoje hodnoty BV v létech 2012 až 2014 (viz tabulka níže; v odhadech BV jsou obsaženy i případné dividendy): (CZK/share) 9M Q2012 1H2012 9M2012 BV E 2013 E 2014 E Uvedené odhady jsou následně váženy a prostřednictvím diskontování vztaženy k současnosti (ke konci roku 2012). 4

5 k současnosti (ke konci roku 2012). Vážení je provedeno v časové rovině tj. předpokládáme, že příslušná očekávání BV se projeví v kurzu akcie podle toho, jak vzdálena jsou od současnosti. Konkrétně tento efekt modelujeme tak, že očekávání následujícího roku budou zastoupena vždy s poloviční vahou proti roku předešlému (pracujeme-li s odhady pro léta 2012, 2013 a 2014, pak jsou váhy v duchu tohoto klíče stanoveny v poměru 4:2:1). Tento postup nás dovedl k odhadu BV v úrovni 2455 CZK na akcii vzešlý z vážených průměrů. Parametry diskontování jsou: použitá diskontní sazba 11,3% obsahuje bezrizikovou složku, jež byla stanovena na úrovni průměrného výnosu do splatnosti českých státních dluhopisů s desetiletou a vyšší dobou splatnosti: 2,73% (k ), a faktor beta pro akcie KB ze statistik a výpočtů prof. Damodarana: 1,18 (January 2012), riziko země (České republiky) 7,28% je pak z téhož zdroje). Stručný pohled na citlivost odhadu BV vůči změně diskontní sazby (záhlaví sloupců) o jedno až dvě procenta je uveden v tabulce níže. (CZK/share) 9,3% 10,3% 11,3% 12,3% 13,3% BV PV - time AVG BV PV - time W AVG Na základě odhadu P/BV=1,8 a odhadu BV=2455 Kč; by potom tímto postupem byla optimální cena akcie 4419 Kč (včetně uvažované dividendy 215 Kč). dividendový výnos vzhledem k nejbližší očekávané dividendě Dlouhodobý průměr dividendového výnosu akcií KB se podle agentury Bloomberg pohybuje kolem 5,4, viz následující tabulka: 3Y 5Y 7Y Průměrný dividendový výnos akcií KB (%) 5,34 5,47 5,41 S odhadem dividendy za rok 2012 ve výši 215 Kč/akcii hrubého pak dostáváme odhad ceny akcie ve výši 3980 Kč na akcii. Kalkulace citlivosti na odhad dividendového výnosu (záhlaví sloupců) je uveden v další tabulce: Odhad ceny akcie pro odhadovanou dividendu 215 Kč /akcii hrubého 4,0% 5,0% 5,4% 8,0% 10,0% Váženým průměrem obou výsledků v poměru 3:1 (zdůrazňujeme odhad P/BV k odhadu dividendovým výnosem, neboť obsahuje informaci z delšího časového úseku), dospíváme k nastavení cílové ceny v horizontu 12M na 4148 Kč na akcii (tomu odpovídá P/BV=1,64 a P/E=13,6). Pozn.: Z výsledku kalkulace metodou P/BV odečítáme před vážením odhadovanou dividendu 215 Kč, neboť cílovou cenu adresujeme v horizontu 12 M, tedy po výplatě dividendy. Přes diskont necelých 4% stanovíme investiční doporučení na akumulovat s přihlédnutím k tomu, že aktuálně se nacházíme v etapě před dividendou. Rizikem takového postupu mohou být v prvé řadě: případné budoucí změny v hospodaření banky a počtu nakoupených vlastních akcií, a tím i vliv na BV, skutečná výše schválené dividendy a případné změny v diskontní sazbě; nejde jen o bezrizikovou složku, ale i aktualizaci faktoru beta a rizik zemí, ke které dochází zpravidla jednou ročně, obvykle počátkem roku (viz. ). Vysvětlivky AFS = Assets for Sale; realizovatelné cenné papíry; oceňovány tržní cenou BV = Book Value; účetní hodnota aktiv na akcii po odečtení cizích zdrojů, nebo jinak řečeno vlastní jmění na akcii P/BV = Price Book Value Ratio; poměr ceny (kurzu) akcie a zisku na akcii CF = Cash Flow, hotovostní toky Operating CFPS = čistý peněžní tok z provozní činnosti na akcii CFPS = celkový roční hotovostní tok na akcii, či jinak řečeno čistý přírůstek/úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Cost/Income Ratio = poměr náklady / výnosy; charakterizuje efektivnost provozu banky EBITDA = Earnings before Interest, Depreciation and Amortization; zisk před zdaněním, odpisy a amortizací (snížení hodnoty) majetku eop = End of Period; hodnota z konce určité časové periody např. na konci měsíce, čtvrtletí EPS = Earnings per Share; zisk na akcii KB = Komerční banka LUSR = Loans under special review NBI = Net Banking Income; čisté provozní výnosy NII = Net Interest Income, čisté úrokové výnosy P/E = Price Earnings Ratio; poměr ceny (kurzu) akcie a zisku na akcii PV = Present Value, současná hodnota Risk Provisions = tvorba rezerv a opravných položek na špatné úvěry ROE = Return on Equity: návratnost vlastního kapitálu, jde o poměr čistého zisku k vlastnímu jmění SD = státní dluhopisy ttm = trailing twelve months = kumulativní hodnota za posledních 12 měsíců Y/Y, YoY = Year over Year; meziroční srovnání hodnot nějaké veličiny Zkratky pro země: AT Rakousko CRO Chorvatsko CZ Česko HU Maďarsko RO Rumunsko SK Slovensko SRB - Srbsko 5

6 Toto upozornění, kromě obecného a trvalého úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace, plní taktéž úlohu naplnění požadavků Vyhlášky č.114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry ze dne (další informace jsou uvedeny v souboru poctivá prezentace). Přesto, že v následujícím textu je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na webových stránkách společnosti BH Securities a.s.: na něž touto cestou výslovně odkazujeme. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Investiční instrumenty denominované v cizích měnách jsou, kromě výše uvedených skutečností navíc vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic či že tyto instituce takové investice doporučují. Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nepředstavuje žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. Investiční nástroje zmíněné v investičních doporučeních nemusí být vhodné pro každého investora, neboť nezohledňují individuální potřeby a možnosti jednotlivých klientů. Investiční doporučení mají sloužit odborně zdatným investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí bez nepřiměřeného spoléhání na informace uvedené v investičních doporučeních. Dokument je určen především pro kvalifikované a zkušené investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů. Názory společnosti BH Securities a.s. uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích. Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. Přehled doporučení na titul Komerční banka: Komerční banka short update Datum zveřejnění: Cílová cena: Doporučení: Časový horizont: Komerční banka - shortly 4148 Kč akumulovat 12M Datum zveřejnění: Cílová cena: Doporučení: Časový horizont: 4100 Kč držet 6M Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k BH Securities a.s.). Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že tento dokument (a veškeré analytické výstupy BH Securities a.s.) je třeba vnímat: - s vědomím, že uváděné ceny a cíle nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem, - ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech, - v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům a zpravodajství BH Securities a.s.; tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací našim klientům i nejširší veřejnosti. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. - v kontextu k aktuálnímu dění na trzích, - s vědomím, že vytváření dokumentu zahrnuje zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je vněm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby planoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů. - s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu. Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím. Společnost BH Securities a.s. se může příležitostně podílet na obchodech s investičními nástroji, obchodovat s nimi nebo vykonávat činnost tvůrce trhu pro investiční nástroje nebo je držet, poskytovat poradenství či jinak profitovat z obchodů s investičními nástroji nebo od nich odvozených derivátů, které byly emitovány osobami zmíněnými v tomto dokumentu. Společnost BH Securities a.s. : - v posledních 12 měsících nebyla vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitentem, - nemá s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb, - nemá s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení. - je pro některé akciové tituly obchodované na Burze cenných papírů Praha tvůrcem trhu (aktuální seznam je uveden v souboru poctivá prezentace) Zaměstnanci společnosti a osoby podílející se na tvorbě tohoto dokumentu mohou příležitostně obchodovat nebo držet investiční nástroje zmíněné v tomto dokumentu nebo od nich odvozené deriváty. Odměna analytiků nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními doporučeními nebo názory vyjádřenými v analýzách. Analytici, kteří připravují investiční doporučení nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu a jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů. Společnost BH Securities a.s. přijala řadu opatření, aby zabránila možnému střetu zájmů při tvorbě investičních doporučení. Žádné hodnocení osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není podmíněno nebo závislé na objemu nebo zisku z obchodování BH Securities a.s. s investičními nástroji zmíněnými v tomto dokumentu nebo na jejím případném obchodování s emitenty těchto investičních nástrojů. Mimo dlouhodobých investičních doporučení vycházejících z metod finanční analýzy hospodářských výsledků a jejich očekávání zveřejňovaných na jiných místech webových stránek společnosti BH Securities a.s. čas od času zveřejňuje společnost BH Securities a.s. i krátkodobá doporučení vycházející z aktuálního vývoje na akciových trzích. Jedná se o krátkodobé investiční příležitosti vycházející zejména z technické analýzy, aktuálních, či očekávaných podstatných událostí na trhu tzv. Trade Idea. Investiční doporučení zveřejňovaná v této sekci vychází zejména z aktuálních podmínek na trhu a platí pouze krátce po vydání. Zpravidla nejsou dále aktualizována. Trade Idea nemusí být krátkodobě v souladu s dlouhodobými materiály zveřejňovanými např. pro české tituly obchodované na burze. Investiční příležitosti (Trade Idea) jsou investičním doporučením dle vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení. V případě Trade Idea společnost BH Securities a.s. nevytváří statistiku Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení ani Přehledy doporučení vydaných za posledních 24 měsíců. Doporučení Trade Idea jsou zveřejňovány chronologicky a jejich abecední seznam není zpracováván. Tento dokument je vydán společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky. Další informace lze získat v sekci dokumenty. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities a.s., proto žádáme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities a.s. Pozn.: Tento dokument je majetkem společnosti BH Securities, a.s., proto prosíme, aby tyto podklady nebyly zveřejňovány v plném znění a postupovány dalším stranám bez předchozího souhlasu BH Securities, a.s. Souhlas mohou zprostředkovat: Petr Hlinomaz, Mobil.: Ve spolupráci BH Securities a.s. vyhotovil Petr Hlinomaz Kontakt BH Securities: 6

2012 excl. 1-offs 2013 E BHS Y/Y (%) 3,5% 1,3% -1,1% -1,3% -2,6% 0,6% Y/Y (%) 12,9% --- 4,0% --- 3,8% 4,1% Y/Y (%) 0,3% -1,5% -0,2% -1,8% -3,1% 0,7%

2012 excl. 1-offs 2013 E BHS Y/Y (%) 3,5% 1,3% -1,1% -1,3% -2,6% 0,6% Y/Y (%) 12,9% --- 4,0% --- 3,8% 4,1% Y/Y (%) 0,3% -1,5% -0,2% -1,8% -3,1% 0,7% Cílová cena 12M: 4323 CZK (169,3 EUR) Doporučení 12M: akumulovat (accummulate) Akt.kurz (25.2.13): 4050 CZK (158,6 EUR) Diskont: +6,7% Nejpodstatnějším závěrem hospodaření Komerční banky (KB) v roce 2012

Více

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT

Rok 2012 byl vlastně rekordní. Ztráta -5,8 mld Kč v úrovni EBITDA spojená s Albánií byla za celý rok 2012 sice SWOT Cílová cena 12M: 679 CZK 26,3 EUR Doporučení : koupit buy Akt.kurz (15.4.13): 584 CZK 22,6 EUR Diskont od 12M: 16,3 % Účinek velkého meziročního propadu ve výhledu společnosti na rok 2013, zveřejněný při

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Erste Bank Group. Akumulovat 715 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Erste Bank Group. Akumulovat 715 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Erste Bank Group Akumulovat 715 Kč ERSTE BANK GROUP Nové doporučení: Akumulovat Předchozí doporučení: Akumulovat Cílová cena (12M): 715 Kč Minulá cílová cena: 582 Kč Datum vydání:

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A CME Očekáváme emisi akcií na snížení dluhu, účast Time Warner pravděpodobná US GAAP, kons., mil. USD 2010* 2011 2012e 2013e Tržby 737 865 840 887 Provozní náklady 630 698 659 677 EBITDA 107 167 182 210

Více

Výhled na listopad 6. 11. 2014 SPAD VÝHLED NA LISTOPAD. Listopad 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1

Výhled na listopad 6. 11. 2014 SPAD VÝHLED NA LISTOPAD. Listopad 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Výhled na listopad 6. 11. 2014 SPAD VÝHLED NA LISTOPAD Listopad 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Říjen alespoň z počátku měsíce navázal na prodejní tlak z konce září a indexy vykázaly relativně

Více

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč 13.8.13 Snižujeme naše doporučení na akcie společnosti Komerční banka, a.s. na stupeň držet z původního akumulovat a ponecháváme naší cílovou cenu na hodnotě 4079,- Kč. Důvodem pro snížení našeho doporučení

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 23. - 27. únor 2015. PŘEHLED O2 CR - Představenstvo schválilo oddělení infrastruktury - Dotace z EU jen pro velké poskytovatele?

TÝDENNÍ PŘEHLED. 23. - 27. únor 2015. PŘEHLED O2 CR - Představenstvo schválilo oddělení infrastruktury - Dotace z EU jen pro velké poskytovatele? TÝDENNÍ PŘEHLED 23. - 27. únor 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,023 0.7 1.5 8.0 0.8 901 1,041 CZK/EUR 27.51 0.0 0.4 0.5-0.6 27.25 28.32 CZK/USD

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s.

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Analýzy a doporučení Komerční banka, a.s. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Nové doporučení: držet Původní doporučení: držet Nová cílová cena: 4 301 Kč Původní cílová cena: 4 079 Kč 2.1.2014 Komerční banka,

Více

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015

Koupit. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 21. ledna 2015 Pojišťovny Aktualizace Česká republika Vienna Insurance Group Zvyšujeme cílovou cenu a doporučujeme akcie k nákupu Koupit Cena 21.01.15 37,5 1050 12m cíl

Více

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A

WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A Výhled na leden 6. 1. 2015 SPAD VÝHLED NA LEDEN Leden 2015 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Prosinec přinesl trhům zvýšenou volatilitu především díky výkyvům na cenách ropy. Americké akciové

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Erste Group Bank AG Fio banka, a.s. 3.1.2011 Fundamentální ocenění Erste Group Bank AG Doporučení koupit Cílová cena 1026,- Kč (41,- EUR) Základní informace o společnosti Adresa

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010 TÝDENNÍ PŘEHLED 19. - 23. duben 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,293-0.2 5.9 15.7 56.8 818 1,304 CZK/EUR 25.39-0.9 2.5 4.1 6.2 25.06 27.01

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 9. - 13. únor 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 9. - 13. únor 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 9. - 13. únor 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,023 4.5 6.5 8.1 0.6 901 1,046 CZK/EUR 27.61 0.3 0.3 0.2-0.3 27.32 28.32 CZK/USD 24.24 1.0-8.8-5.7-17.0

Více

VIENNA INSURANCE GROUP

VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA INSURANCE GROUP VÝSLEDKY BEZ PŘEKVAPENÍ; ATRAKTIVNÍ VALUACE; VYSOKÁ DIVIDENDA 26. srpna 2015 v mil. EUR 1H 2015 1H 2014 r/r J&T Kons. Hrubé předepsané pojistné 4 908 4 984-2% 4 992 5 022 Čisté získané

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3. - 7. srpen 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 3. - 7. srpen 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 3. - 7. srpen 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,033 0.2 0.5 9.1 8.6 901 1,058 CZK/EUR 27.04 0.1 1.3 2.3 2.8 27.02 28.32 CZK/USD

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED 4. - 8. červen 2012

TÝDENNÍ PŘEHLED 4. - 8. červen 2012 TÝDENNÍ PŘEHLED 4. - 8. červen 2012 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 886 3.1-11.2-2.8-26.6 843 1,236 CZK/EUR 25.41 1.5-3.1 0.7-5.1 24.04 26.06 CZK/USD 20.30 2.2-7.6-2.8-18.1

Více

Fortuna Entertainment Group

Fortuna Entertainment Group Fortuna Entertainment Group Informace k IPO; Ocenění společnosti mil. EUR 2009 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e Celkové přijaté sázky 337,9 389,1 434,6 502,5 558,7 619,1 686,1 Hrubý zisk ze sázek (gross

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 2. - 6. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 2. - 6. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 2. - 6. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,036 0.9 3.4 4.8 8.3 853 1,046 CZK/EUR 27.46 0.1-0.4-0.4-6.6 25.51 27.69 CZK/USD 20.13 0.2-2.1-1.2-3.8

Více

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%)

29. července 2010 PŘEHLED INDEXŮ. t/t (%) PŘEHLED INDEXŮ Index země závěr d/d (%) t/t (%) ytd (%) Dow Jones USA 10,498-0.4 3.7-0.5 S&P 500 USA 1,106-0.7 3.4-1.8 Nasdaq USA 2,265-1.0 3.5-1.2 Euro Stoxx 50 Eurozóna 2,766-0.1 4.8-6.7 DAX Německo

Více

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP VÝSLEDKY LEDOVOU SPRCHOU PRO INVESTORY, CÍLOVÁ CENA V REVIZI 9. března 2015 Náš pohled na společnost Výsledy Fortuny za rok 2014 byly první prezentací pro investory po výrazných

Více