online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v)"

Transkript

1 according (to) (pre) 1A Z?!jN9cHM\ podle close (adj) 1A Zjk?Ty\ blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný clubbing (n) 1A Z!jkUa-HM\ chodit po klubech či barech exhibition (n) 1A Z$dj-rH!aHR-? m\ výstava; ukázka gardening (n) 1A m-hm\ zahradničení, zahrádkářství; zahradnictví (obor) intelligence (n) 1A ZHm!sdk-H-cY? msr\ inteligence, chápavost, rozum; informace; zpravodajská služba lie-in (n) 1A Zk`HHm\ pospat si meet up with (phrasal 1A Zlh9sUovHC\ splnit (požadavek) v irreg) online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v) 1A ZoHj!rUl-vUmUo\ vyzvednout (někoho); svézt (v autě) recent (adj) 1A Z!qh9-r? ms\ nedávný, aktuální relative (n) 1A Z!qdk-?-sHu\ příbuzný satisfying (adj) 1A Z!rzs-Hr-e`H-HM\ uspokojující, vyhovující; vydatný (jídlo) tidy up (phrasal v) 1A Z$s`H-ch!Uo\ uklidit top ten (n) 1A ZsPosdm\ deset nejlepších chat (v) 1A ZsRzs\ povídat si, bavit se almost (adv) 1B Z!N9k-l?Trs\ téměř, skoro can t bear (v) 1B Zad? q \ nemoci snést, vydržet granddad (n) 1B Z!fqzm-czc\ děda keen on (adj) 1B Zjh9m\ nadšený pro; poblázněný do kick (v) 1B ZjHj\ kopnout; nakopnout (míč) love-hate relationship 1B ZkUugdHsqH!kdH-R? m-rho\ mít se rádi jako oheň a voda (n) nerves (n pl.) 1B Zm29uy\ úzkost partly (adv) 1B částečně, zčásti public transport (n) 1B Z!oUa-kHjsqzm!roN9s\ veřejná doprava, hromadná doprava ring-tone (n) 1B Z!qHM-s?Tm\ vyzváněcí tón run out of (phrasal v irreg) 1B ZqUm`Ts\ vyčerpat, dojít (o času, penězích) seem (v) 1B Zrh9l\ zdát se, vypadat signal (n) 1B Z!rHf-m?k\ znamení, signál; semafor soap opera (n) 1B Zr?To\ telenovela, televizní seriál, rozhlasový seriál (z rodinného života) sociable (adj) 1B Z!r?T-R?-ak<\ společenský, přátelský

2 switch something off 1B ZrvHsR!rUl-SHMPe\ zhasnout, vypnout (phr. v) talkative (adj) 1B Z!sN9-j?-sHu\ hovorný, mnohomluvný text message (n) 1B Zsdjrs!ldr-HcY\ textová zpráva though (conj) 1B ZC?T\ ale, avšak turn something off 1B Zs29m!rUl-SHMPe\ vypnout (phrasal v) veg (n) (=vegetable) 1B ZudcY\ zelenina likes and dislikes (n pl.) 1B ZcH!rk`Hj\ (záliby) to, co má a nemá rád customer service (n) 1B Z!jUr-s?-l? q!r29-uhr\ zákaznický servis none (quantifier) 1B ZmUm\ žádný, nic, nikdo Birmingham (n) 1B Z!a29lHM?l\ Birmingham amazingly (adv) 1C Z?!ldH-yHM-kh\ báječně; překvapivě blood pressure (n) 1C ZakUc!oqdR-? q \ krevní tlak brain (n) 1C ZaqdHm\ mozek; rozum, inteligence concerned (adj) 1C Zj?m!r29mc\ týkat se (čeho); zainteresovaný confused (adj) 1C Zj?m!eit9yc\ zmatený, popletený; nepřehledný (situace) create (v) 1C Zjqh!dHs\ tvořit, vytvářet decoration (n) 1C Z$cdj-?!qdH-R? m\ dekorace, ozdoba; malování (pokojů); vyznamenání (medaile) disappointed (adj) 1C Z$cHr-?!oNHm-sHc\ zklamaný fake (adj) 1C ZedHj\ nepravý, falešný, padělaný frustrated (adj) 1C ZeqUr!sqdH-sHc\ zklamaný, znechucený; frustrovaný chemicals (n pl.) 1C Z!jdl-H-j?ky\ chemikálie laughter (n) 1C q \ smích massage (n) 1C Y\ masáž meditate (v) 1C Z!ldc-H-sdHs\ přemýšlet, uvažovat, hloubat, meditovat Mumbai (n) 1C Zo\ Mumbai naturally (adv) 1C Z!mzsR-? q-? k-h\ přirozeně, normálně; pochopitelně, ovšem produce (v) 1C Zoq?!cit9r\ vyrábět, zhotovit; plodit, dávat; režírovat reduce (v) 1C ZqH!cit9r\ zmenšit, snížit, redukovat scared (adj) 1C Zrjd?c\ vystrašený, vylekaný shocked (adj) 1C ZRPjs\ otřesený, šokovaný, pohoršený

3 stranger (n) 1C Z!rsqdHm-cY? q \ neznámý člověk, cizí člověk; cizinec universal (adj) 1C Z$it9-mH!u29-r? k\ obecný, univerzální, všeobecný; světový watercolours (n) 1C Z!vN9-s?$jUk-? q \ vodové barvy yoga (n) 1C Z!i?T-f?\ jóga defence (against 1C ZcH!edmsr\ obrana (proti nemoci) illness) (n) clap (v) 1C Zjkzo\ tleskat; poplácat (po zádech) barbecue (n) 1D rožeň; piknik environmental (adj) 1D ZHm$u`H?-q?m-!ldm-s? k\ týkající se životního prostředí; ekologický firm (n) 1D Ze29l\ podnik, firma Greenpeace (n) 1D Z!fqh9moh9r\ Greenpeace law firm (n) 1D ZkN9e29l\ právní firma portfolio (n) 1D Z$oN9s!e?T-kh-?T\ desky; ministerský úřad; portfolio, zásoba cenných papírů progress (n) 1D Z!oq?T-fqdr\ postup, pohyb vpřed; pokrok, vývoj, rozvoj; průběh (událostí) steak (n) 1D ZrsdHj\ biftek, stejk; přírodní řízek get on (someone s) 1D ZfdsPm\ jít někomu na nervy nerves (v) allowed (adj) 2A Z?!k`Tc\ dovolený, přípustný Austria (n) 2A Z!Pr-sqh-?\ Rakousko deadline (n) 2A Z!cdc-k`Hm\ poslední termín, krajní lhůta laptop (n) 2A Z$kzo-sPo\ laptop, notebook lie (v irreg) 2A Zk`H\ ležet; lhát ought (v) 2A ZN9s\ měl by overtime (n) 2A Z!?T-u?-s`Hl\ práce přes čas, přesčas permission (n) 2A Zo?!lHR-? m\ souhlas, svolení; povolení possibility (n) 2A Z$oPr-?!aHk-H-sh\ možnost, eventualita praise (n) 2A ZoqdHy\ pochvala, chvála; velebení pressure (n) 2A Z!oqdR-? q \ tlak; nátlak tortoise (n) 2A Z!sN9-s?r\ želva whenever (pron, det) 2A Zvdm!du-? q \ kdykoliv; pokaždé workaholic (n) 2A Z$v29-j?!gPk-Hj\ workoholik aubergine (n) 2B Z!?T-a?-Yh9m\ baklažán, lilek jedlý bean (n) 2B Zah9m\ fazole beef (n) 2B Zah9e\ hovězí maso blender (n) 2B Z!akdm-c? q \ mixér

4 boil (v) 2B ZaNHk\ vřít, vařit se; zuřit broccoli (n) 2B Z!aqPj-? k-h\ brokolice carrot (n) 2B Z!jzq-?s\ mrkev contain (v) 2B Zj?m!sdHm\ obsahovat; krotit (zvědavost) cookery (n) 2B Z!jTj-? q-h\ kuchařství courgette (n) 2B ZjN9!Yds\ cuketa, cukina (brit.) course (n) 2B ZjN9r\ kurz, směr; průběh despite (prep) 2B ZcH!ro`Hs\ nehledě na (co), navzdory (čemu) eggplant (n) 2B baklažán, lilek jedlý freezer (n) 2B Z!eqh9-y? q \ mraznička frying pan (n) 2B Z!eq`HHMozm\ pánev (na smažení) garlic (n) 2B česnek grill (v/n) 2B ZfqHk\ gril; grilovat, opékat; podrobit výslechu (hovorově) heat something up 2B Zgh9s\ přihřát, ohřát (phrasal v) however (adv) 2B Z$g`T!du-? q \ jakkoliv income (n) 2B Z!HmsUsR\ příjem, výdělek; renta; důchod intuition (n) 2B Z$Hm-sit9!HR-? m\ intuice, tušení lamb (n) 2B Zkzl\ jehně, beránek; jehněčí (maso) market research (n) 2B průzkum trhu microwave (n) 2B Z!l`H-jq?T-vdHu\ mikrovlnná trouba organic (adj) 2B ZN9!fzm-Hj\ organický oven (n) 2B Z!Uu-? m\ trouba, pec pea (n) 2B Zoh9\ hrách pepper (n) 2B Z!odo-? q \ pepř; paprika, paprikový lusk permanent (adj) 2B Z!o29-l?-m?ms\ stálý, trvalý; stabilní; definitivní popularity (n) 2B Z$oPo-iT!kzq-?-sh\ oblíbenost, popularita, obliba quality (n) 2B Z!jvPk-H-sh\ jakost, kvalita; vlastnost rapidly (adv) 2B Z!qzo-Hc-kh\ rychle ready meal (n) 2B Z!qdc-hlH?k\ předpřipravené jídlo rise (v) 2B Zq`Hy\ zvednout se; vycházet (slunce); růst, zvyšovat se; čnít, tyčit se; pramenit; vzbouřit se

5 roast (v) 2B Zq?Trs\ péci, opékat; opražit (ořechy) rubbish bin (n) 2B Z!qUa-HRaHm\ popelnice, nádoba na odpadky saucepan (n) 2B Z!rN9-ro?m\ pánev, kastrol spare (adj) 2B Zrod? q \ přebytečný, nadbytečný; volný; náhradní, rezervní steady (adj) 2B Z!rsdc-h\ jistý, pevný; stabilní, stálý; pevný, upřený (pohled); vytrvalý; spolehlivý (člověk) steam (v) (=cook 2B Zrsh9l\ vařit v páře, dusit, napařit using steam) supposed (adj) 2B Zr?!o?Tyc\ domnělý, předpokládaný taste (n) 2B ZsdHrs\ chuť; příchuť; špetka; záliba Thai (adj) 2B Zs`H\ thajský three-course meal (n) 2B ZSqh9jN9rlH?k\ tříchodový pokrm wok (n) 2B ZvPj\ typ hluboké pánve zucchini (n) 2B ZyT!jh9-mh\ cuketa, cukina (amer.) addicted (adj) 2C Z?!cHj-sHc\ závislý although (conj) 2C ZN9k!C?T\ ačkoliv amazed (adj) 2C Z?!ldHyc\ udivený awake (adj) 2C Z?!vdHj\ probuzený boiling (adj) 2C ZaNHkHM\ vařící se cure (n) 2C ZjiT? q \ léčba; lék delighted (adj) 2C ZcH!k`H-sHc\ (be d. at/with sth) mít radost (z čeho), být potěšen (čím) diet (n) 2C Z!c`H-?s\ strava, výživa electricity (n) 2C ZH$kdj!sqHr-H-sh\ elektřina; dodávka elektřiny exhausted (adj) 2C ZHf!yN9-rsHc\ vyčerpaný, vysílený fabulous (adj) 2C Z!eza-iT-k?r\ pohádkový; neuvěřitelný fairly (adj) 2C Z!ed?-kh\ spravedlivě; dost, docela fall asleep (v) 2C ZeN9k?!rkh9o\ usnout fascinated (adj) 2C Z!ezr-H-mdH-sHc\ okouzlený, uchvácený furious (adj) 2C Z!eiT?-qh-?r\ rozzlobený, rozzuřený; šílený (tempo) gorgeous (adj) 2C Z!fN9-cY?r\ úžasný, skvělý, překrásný gradable (adj) 2C Z!fqdH-c?-ak<\ "stupňující" přídavné jméno nebo příslovce je takové, které může být stupňováno herbal (adj) 2C Z!g29-a? k\ bylinný, rostlinný huge (adj) 2C Zgit9cY\ ohromný, obrovský hypnosis (n) 2C ZgHo!m?T-rHr\ hypnóza incredibly (adv) 2C ZHm!jqdc-H-akh\ neuvěřitelně, úžasně

6 indeed (adv) 2C ZHm!ch9c\ skutečně, opravdu, věru; vskutku; vlastně, dokonce insomnia (n) in 2C ZHm!rPl-mh-?\ nespavost lie (v irreg) 2C Zk`H\ ležet; lhát marvellous (adj) 2C k-?r\ úžasný, nádherný, báječný meditation (n) 2C Z$ldc-H!sdH-R? m\ meditace; přemýšlení, hloubání nap (n) 2C Zmzo\ šlofík, odpočinek nightmare (n) 2C Z!m`Hs-ld? q \ noční můra, zlý sen pill (n) 2C ZoHk\ pilulka, tableta, prášek potato (n) 2C Zo?!sdH-s?T\ brambora salon (n) 2C Z!rzk-Pm\ salon shattered (adj) (=very 2C Z!Rzs-?c\ naprosto vyčerpaný tired) siesta (n) 2C Zrh!dr-s?\ siesta, polední odpočinek snore (v) 2C ZrmN9 q \ chrápat suddenly (adv) 2C Z!rUc-? m-kh\ najednou, náhle suffer (from) (v) 2C Z!rUe-? q \ trpět; utrpět; snášet (bolest) tasty (adj) 2C Z!sdH-rsh\ chutný terrified (adj) 2C Z!sdq-?-e`Hc\ vyděšený, vystrašený tiny (adj) 2C Z!s`H-mh\ drobounký, maličký tiredness (n) 2C Z!s`H?c-m?r\ únava unpopular (adj) 2C ZUm!oPo-iT-k? q \ nepopulární, neoblíbený way of life (n) 2C ZvdH?uk`He\ styl života wide awake (adj) 2C Zv`Hc?!vdHj\ v bdělém stavu, úplně bdělý wink (v) 2C ZvHMj\ (at sb.) mrknout na koho; blikat (světlo) fast asleep (adj) 2C tvrdě spící cause (v) 2C ZjN9y\ způsobit doze off (phrasal v) 2C Zc?TyPe\ zdřímnout si dream (n/v) 2C Zcqh9l\ sen; přání; zdát se; snít filthy (adj) 2C Z!eHk-Sh\ špinavý, zamazaný; sprostý; hnusný (počasí) heavy sleeper (n) 2C Z!gdu-h!rkh9-o? q \ tvrdý spáč light sleeper (n) 2C Zk`Hs!rkh9-o? q \ lehký spáč sleeper (n) 2C Z!rkh9-o? q \ spáč babysit (v) 2D Z!adH-ah-rHs\ hlídat cizí dítě babysitter (n) 2D Z!adH-ah$rHs-? q \ domácí opatrovnice dítěte concern (n) 2D Zj?m!r29m\ starost; věc; záležitost; koncernový podnik

7 miserable (adj) 2D Z!lHy-? q-?-ak<\ smutný, sklíčený, velmi nešťastný; ubohý, bídný (podmínky, nabídka, dar) pot (n) 2D ZoPs\ hrnec, kastrol; konvice; sklenice (na zavařeninu); plechovka; květináč; nočník pretend (v) 2D ZoqH!sdmc\ předstírat, fingovat, hrát; tvrdit, předstírat bite (v irreg) 3A Za`Hs\ kousat; bodat; štípat Central America 3A Z!rdm-sq?k?!ldq-H-j?\ Střední Amerika (adj) deal (with) (v) 3A ZcH?kvHC\ vyřešit (problém); poradit si (s problémem); Greece (n) 3A Zfqh9r\ Řecko check into (phrasal v) 3A ZsRdj!Hm-st9\ zapsat se, registrovat se (v práci, v hotelu); check out of (phrasal 3A ZsRdj`Ts?u\ odhlásit se v) lately (adv) 3A Z!kdHs-kh\ poslední dobou, nedávno particularly (adv) 3A Zo?!sHj-iT-k?-kh\ jmenovitě; zvláště, zejména poisonous (adj) 3A Z!oNH-y?m-?r\ jedovatý put up with (phrasal v 3A ZoTsUovHC\ nechat si líbit, snášet irreg) rainforest (n) 3A Z!qdHm-ePq-Hrs\ deštný prales see someone off (phr. 3A Zrh9!rUl-vUmPe\ doprovodit, vyprovodit v irreg) set off (phrasal v irreg) 3A ZrdsPe\ vyrazit, vyjet; odpálit; spustit souvenir (n) 3A Z$rt9-u? m!h? q \ upomínkový předmět, suvenýr spider (n) 3A Z!ro`H-c? q \ pavouk surely (adv) 3A Z!RN9-kh\ jistě, nepochybně find out (phrasal v 3A Ze`Hmc`Ts\ zjisti; odhalit, prohlédnout irreg) get back (phrasal v 3A Zfdsazj\ vrátit se; získat zpět irreg) look forward to 3A ZkTj!eN9-v?cst9\ těšit se na (phrasal v) bring something back (phrasal v irreg) 3A ZaqHM!rUl-SHMazj\ (osobně) vrátit, přivést, přinést, přivézt zpět get around (phrasal v irreg) 3A Zfds?!q`Tmc\ vyrazit, vydat se na cestu; pohybovat se; chodit po návštěvách advantage (n) 3B výhoda; prospěch; přednost

8 bench (n) 3B ZadmsR\ lavice; křeslo (v brit. parlamentu) cruise (n) 3B Zjqt9y\ okružní plavba diagram (n) 3B Z!c`H-?-fqzl\ diagram, graf, schéma disadvantage (n) 3B nevýhoda employ (v) 3B ZHl!okNH\ zaměstnávat; použít, uplatnit, aplikovat (metodu); využívat (čas) first class (n) 3B prvotřídní, vynikající; expresní (pošta); první třída (jízdenka) guidebook (n) 3B Z!f`Hc-aTj\ průvodce (kniha) guided tour (n) 3B Zf`HcHcsT? q \ prohlídka s průvodcem independently (adv) 3B Z$Hm-cH!odm-c? ms-kh\ nezávisle, samostatně package holiday (n) 3B Z!ozj-HcY!gPk-H-cdH\ turistický zájezd, zájezd s cestovní kanceláří pocket (n) 3B Z!oPj-Hs\ kapsa; přihrádka; ohnisko publish (v) 3B Z!oUa-kHR\ publikovat; vydat; zveřejnit separately (adj) 3B Z!rdo-? q-?s-kh\ samostatně, odděleně, zvlášť Singapore (n) 3B Z$rHM-?!oN9 q \ Singapur south-east (adj) 3B Z$r`TS!h9rs\ jihovýchodně economy class (n) 3B ekonomická třída, nejlevnější třída ( v letadle) best-seller (n) 3B Z$adrs!rdk-? q \ bestseller, úspěšná kniha accommodation (n) 3C Z?$jPl-?!cdH-R? m\ ubytování advertising 3C Z!zc-u?-s`H-yHM\ reklama, inzerce; reklamní služby beginner (n) 3C ZaH!fHm-? q \ začátečník comfort (n) 3C Z!jUl-e?s\ pohodlí competitive (adj) 3C Zj?l!ods-H-sHu\ ctižádostivý; konkurenční confidence (n) 3C Z!jPm-eH-c? msr\ důvěra; tajnost; důvěrnost; sebejistota danger (n) 3C Z!cdHm-cY? q \ nebezpečí, ohrožení; riziko difficulty (n) 3C Z!cHe-H-j? k-sh\ potíž, nesnáz; obtížnost elephant (n) 3C Z!dk-H-e?ms\ slon enjoyable (adj) 3C ZHm!cYNH-?-ak<\ příjemný, radostný facelift (n) 3C Z!edHr-kHes\ úprava vzhledu (obličeje, budovy, ) farmhouse (n) 3C zemědělská usedlost; hospodářské stavení farming (n) 3C zemědělství

9 formation (n) 3C ZeN9!ldH-R? m\ tvoření, formování; vznik, ustavení; formace, útvar holidaymaker (n) 3C Z!gPk-?-ch$ldH-j? q \ rekreant honesty (n) 3C Z!Pm-?-rsh\ poctivost, čestnost, upřímnost importance (n) 3C ZHl!oN9-s? msr\ důležitost, význam increase (v) 3C ZHm!jqh9r\ zvýšit se, narůst; rozšířit (znalosti); pozvednout životní úroveň) jeep (n) 3C ZcYh9o\ džíp jungle (n) 3C Z!cYUM-fk<\ džungle kindness (n) 3C Z!j`Hmc-m?r\ laskavost, dobrota, vlídnost knowledgeable (adj) 3C Z!mPk-H-cY?-ak<\ obeznámený, informovaný laziness (n) 3C Z!kdH-yH-m?r\ lenost marsh (n) 3C močál, bažina, mokřina modesty (n) 3C Z!lPc-H-rsh\ skromnost, nenáročnost natural (adj) 3C Z!mzsR-? q-? k\ přírodní; přirozený, normální (chování); vrozený nature (n) 3C Z!mdH-sR? q \ příroda; přirozená vlastnost; povaha, charakter (člověka) patience (n) 3C Z!odH-R? msr\ trpělivost; shovívavost recover (v) 3C ZqH!jUu-? q \ získat zpět; vynahradit si (finančně ztrátu); zotavit se, uzdravit se; vzchopit se review (n) 3C ZqH!uit9\ recenze, kritika, posudek; bilance, zpětný pohled sadness (n) 3C Z!rzc-m?r\ smutek, žal safari (n) 3C safari surfing (n) 3C Z!r29-eHM\ surfing surgery (n) (=medical 3C Z!r29-cY? q-h\ operace, chirurgický zákrok operation) surrounded (adj) 3C Zr?!q`TmcHc\ obklopený touristy (adj) 3C Z!sT?-qH-rsh\ turisticky vyhledávaný tradition (n) 3C Zsq?!cHR-? m\ tradice, zvyklost traditional (adj) 3C Zsq?!cHR-? m-? k\ tradiční ward (n) 3C ZvN9c\ oddělení (v nemocnici), sál; svěřenec Wales (n) 3C ZvdHky\ Wales webpage (n) 3C Z!vda-odHcY\ webová stránka bay (n) 3C ZadH\ zátoka, záliv lion (n) 3C Z!k`H-?m\ lev cosmetic surgery (n) 3C ZjPy!lds-Hj!r29-cY? q-h\ kosmetická chirurgie adventurous (adj) 3C Z?c!udm-sR? q-?r\ dobrodružný; podnikavý

10 belong (to) 3D ZaH!kPM\ patřit; být členem bother (v) 3D Z!aPC-? q \ vyrušovat, obtěžovat; dělat si starosti bottled (adj) 3D Z!aPs-k<c\ lahvový fort (n) 3D ZeN9s\ pevnost, tvrz mosque (n) 3D ZlPrj\ mešita recommendation (n) 3D Z$qdj-?-ldm!cdH-R? m\ doporučení, rada rickshaw (n) 3D Z!qHj-RN9\ rikša Taj Mahal (n) 3D Taj Mahal divide (v) 3D ZcH!u`Hc\ dělit; rozdělit covered (adj) 4A ZjUu-?c\ přikrytý; pokrývající foreigner (n) 4A Z!ePq-?-m? q \ cizinec full-size (adj) 4A ZeTkr`Hy\ v plné velikosti, nezmenšený; v životní velikosti gig (n) 4A ZfHf\ kočár, bryčka, lehký dvoukolový kočár; štace live (adj) 4A ZkHu\ živý; nabitý (el.); ostrý (nábojnice); přímý (vysílání) onstage (adv) 4A Z$Pm!rsdHcY\ na jevišti pie (n) 4A Zo`H\ koláč, pečivo s náplní, piroh plastic (n) 4A Z!okzr-sHj\ umělá hmota, plast promoter (n) 4A Zoq?!l?T-s? q \ propagátor, zastánce; pořadatel, organizátor (akce) release a CD (v) 4A ZqH!kh9r\ vysunout CD repair (v) 4A ZqH!od? q \ opravit, spravit; zašít, vyspravit; napravit, odčinit snooker (n) 4A Z!rmt9-j? q \ kulečník stone (n) 4A Zrs?Tm\ kámen, oblázek; drahokam; kámen (brit.jednotka hmotnosti); pecka, jádro technician (n) 4A Zsdj!mHR-? m\ technik wild (adj) 4A Zv`Hkc\ divoký, neochočený; necivilizovaný; neposlušný (dítě); divoce rostoucí; pustý (země); bouřlivý (počasí) dressing room (n) 4A Z!cqdr-HMqt9l\ šatna charts (n pl.) (=bestselling music 4A žebříček nejpopulárnějších desek nebo melodií charts) adventurer (n) 4B Z?c!udm-sR?-q? q \ dobrodruh achieve (v) 4B Z?!sRh9u\ dosáhnout, docílit

11 brave (adj) 4B ZaqdHu\ statečný, odvážný English Channel (n) 4B Z!HM-fkHR!sRzm-? k\ kanál La Manche frostbite (n) 4B Z!eqPrs-a`Hs\ omrzlina independent (adj) 4B Z$Hm-cH!odm-c? ms\ nezávislý; samostatný painful (adj) 4B Z!odHm-e? k\ bolestivý, bolavý; nepříjemný, bolestný (pohled); trpký (zkušenost) practical (adj) 4B Z!oqzj-sH-j? k\ praktický, užitečný; účelný; funkční producer (n) 4B Zoq?!cit9-r? q \ výrobce, producent; pěstitel; režisér realise (v) 4B Z!qH?-k`Hy\ uvědomit si, pochopit; uskutečnit responsible (for) (adj) 4B ZqH!roPms-rH-ak<\ zodpovědný, odpovědný; seriózní, uvážlivý sensible (adj) 4B Z!rdms-rH-ak<\ rozumný, uvážlivý; účelný, praktický sensitive (adj) 4B Z!rdms-rH-sHu\ citlivý; nedůtklivý, útlocitný; delikátní, choulostivý (záležitost) shed (n) 4B ZRdc\ kůlna, přístřešek; hala (průmyslová) sink (v irreg) 4B ZrHMj\ potopit (loď); zničit (člověka); zmařit (naděje); utopit se (o člověku) stubborn (adj) 4B Z!rsUa-?m\ tvrdohlavý, vzdorovitý, vzpurný talented (adj) 4B Z!szk-? m-shc\ talentovaný, nadaný the English Channel 4B Z!HM-fkHR!sRzm-? k\ kanál La Manche (n) army (n) 4B armáda, vojsko; zástup determined (adj) 4B ZcH!s29-lHmc\ rozhodný, odhodlaný experienced (adj.) 4B ZHj!roH?-qh-? msrs\ zkušený North Pole (n) 4B ZmN9So?Tk\ Severní pól Pole (n) 4B Zo?Tk\ pól South Pole (n) 4B Zr`TSo?Tk\ Jižní pól allow (v) 4C Z?!k`T\ připustit, uznat; dovolit, povolit aloe vera (n) 4C Z$zk-?T!uH?-q?\ aloe vera Andes (n pl.) 4C Z!zmch9y\ Andy anthropologist (n) 4C Z$zms-Sq?!oPk-?-cYHrs\ antropolog antiseptic (n) 4C Z$zm-sH!rdo-sHj\ dezinfekční, antiseptický aspirin (n) 4C Z!zr-oH-qHm\ aspirin

12 bark (n) (=treebark) 4C kůra beat (v) 4C Zah9s\ bít, tlouci; bubnovat; překonat blood (n) 4C ZakUc\ krev Borneo (n) 4C Z!aN9mh2T\ Borneo burn (n/v) 4C Za29m\ hořet; vyhořet; spálit; topit; podpálit; popálenina drug (n) 4C ZcqUf\ lék; droga effective (adj) 4C ZH!edj-sHu\ účinný; skutečný; platný Egyptian (adj) 4C ZH!cYHo-R? m\ egyptský exhausting (adj) 4C ZHf!yN9-rsHM\ vyčerpávající, úmorný fever (n) 4C Z!eh9-u? q \ horečka foxglove (n) 4C Z!ePjr-fkUu\ náprstník (bot.) Greek (adj) 4C Zfqh9j\ řecký; řečtina heal (v) 4C ZgH?k\ vyléčit; hojit se, zacelovat se (rána) helper (n) 4C Z!gdk-o? q \ pomocník lavender (n) 4C Z!kzu-Hm-c? q \ levandule leaf (n) 4C Zkh9e\ list; stránka malaria (n) 4C Zl?!kd?-qh-?\ malárie mixture (n) 4C Z!lHjr-sR? q \ směs pain (n) 4C ZodHm\ bolest; žal, zármutek Peruvian (adj) 4C Zo?!qt9-uh-?m\ Peruánec; peruánský pillow (n) 4C Z!oHk-?T\ poduška, polštář purple (adj) 4C Z!o29-ok<\ červenofialový, purpurový, nachový quinine (n) 4C Z!jvHm-h9m\ chinin recovery (n) 4C ZqH!jUu-? q-h\ znovunabytí; uzdravení; zotavení (financí) remarkable (adj) 4C pozoruhodný, zvláštní remedy (n) 4C Z!qdl-?-ch\ léčit; napravit, dát do pořádku sap (n) 4C Zrzo\ míza (rostliny); energie, svěžest scar (n) 4C q \ jizva, šrám; skvrna, poskvrna soft (adj) 4C ZrPes\ měkký (voda, srdce); hebký, jemný (pokožka); hladký (povrch); pastelový (barva); tlumený, jemný (světlo) teapot (n) 4C Z!sh9-oPs\ čajová konvice, čajník

13 the Andes (n pl.) 4C Z!zmch9y\ Andy throat (n) 4C ZSq?Ts\ krk, hrdlo treat (v) 4C Zsqh9s\ zacházet, nakládat (s čím); brát (co jak); léčit treatment (n) 4C Z!sqh9s-l?ms\ zacházení; léčba; úprava unable (adj) 4C ZUm!dH-ak<\ neschopný willow (n) 4C Z!vHk-?T\ vrba within (prep) 4C ZvH!CHm\ uvnitř; během, do, za young-looking (adj) 4C ZiUM!kTj-HM\ vypadající mladě fortunately (adv) 4C Z!eN9-sR? m-?s-kh\ naštěstí break something open (phrasal v irreg) 4C ZaqdHj!rUl-SHM!?T-o? m\ násilím otevřít B.C. (=before Christ) 4C Z$ah9!rh9'aH!eN9 q jq`hrs(\ před naším letopočtem bad-tempered (adj) 4D Z$azc!sdlo-?c\ nevrlý, popudlivý bunch (n) 4D ZaUmsR\ kytice; trs; otep; balík considerate (adj) 4D Zj?m!rHc-? q-?s\ ohleduplný enthusiastic (adj) 4D ZHm$Sit9-yh!zr-sHj\ nadšený, zanícený express (v) 4D ZHj!roqdr\ vyjádřit (názor); vyjádřit se generalization (n) 4D Z$cYdm-? q-? k-`h!ydh-r? m\ zevšeobecňování, generalizování generation (n) 4D Z$cYdm-?!qdH-R? m\ generace; výroba (el, energie) hard-working (adj) 4D pracovitý, pilný, snaživý immigration (n) 4D Z$Hl-H!fqdH-R? m\ přistěhovalectví, imigrace; imigrační kontrola injury (n) 4D Z!Hm-cY? q-h\ zranění, úraz loyal (adj) 4D Z!kNH-?k\ loajální moody (adj) 4D Z!lt9-ch\ náladový; rozladěný, mrzutý offensive (adj) 4D Z?!edms-rHu\ urážlivý (poznámka); hrubý (chování); odporný (zápach); útočný (zbraň) officer (n) 4D Z!Pe-H-r? q \ důstojní; policista, strážník; funkcionář scream (v) 4D Zrjqh9l\ křičet, řvát; skřípat soften (v) 4D Z!rPe-? m\ změkčit; zjemnit; přitlumit (světlo); ztišit (hlas) spoilt (adj) 4D ZroNHks\ zkažený; zničený tend (to) (v) 4D Zsdmc\ mít sklon (k čemu); mít ve zvyku (co) violent (adj) 4D Z!u`H?-k? ms\ brutální, násilnický; násilný; ostrý (debata); vášnivý (emoce) well-behaved (adj) 4D Z$vdk-aH!gdHuc\ dobře vychovaný, mravný

14 arrogant (adj) 4D Z!zq-?-f? ms\ arogantní, nadutý, domýšlivý balcony (n) 5A Z!azk-j?-mh\ balkon basement (n) 5A Z!adH-rl?ms\ suterén bungalow (n) 5A Z!aUM-f? k-?t\ bungalov condition (n) 5A Zj?m!cHR-? m\ podmínka; stav; kondice; forma detached (adj) 5A ZcH!szsRs\ oddělený; na samotě stojící; nezaujatý (člověk) en-suite (adj) 5A Z$Pm!rvh9s\ koupelna přímo spojená s ložnicí estate agent (n) 5A ZH!rsdHs!dH-cY? ms\ realitní agent fitted kitchen (n) 5A Z!eHs-Hc!jHsR-? m\ zařízená kuchyně (kuchyně již vybavená) garage (n) 5A garáž; servis, opravna; čerpací stanice characteristic (n) 5A Z$jzq-Hj-s?!qHr-sHj\ charakteristika, příznačný rys location (n) 5A Zk?T!jdH-R? m\ místo, poloha; umístění; lokalizace loft (n) 5A ZkPes\ půda luxury (adj) 5A Z!kUj-R? q-h\ přepych, luxus mainly (adv) 5A Z!ldHm-kh\ hlavně, především overlooking (adj) 5A Z$?T-u?!kTjHM\ přehlížející property (n) (=a 5A Z!oqPo-?-sh\ majetek, vlastnictví house or flat) rewrite (v) 5A Z$qh9!q`Hs\ přepsat, přepracovat rough (adj) 5A ZqUe\ nerovný; zvrásněný (terén); hrubý (látka, kůže); neurvalý (člověk); trpký (chuť); přibližný (odhad); celkový (náčrt) semi-detached (adj) 5A Z$rdl-h-cH!szsRs\ polovina dvojdomku slightly (adv) 5A Z!rk`Hs-kh\ poněkud, trochu, slabě storey (n) 5A Z!rsN9-qh\ podlaží, poschodí, patro suburb (n) 5A Z!rUa-29a\ předměstí terraced (adj) 5A Z!sdq-Hrs\ stupňovitý, terasovitý; řadový (dům) three-storey 5A ZSqh9!rsN9-qh třípatrový dům house/building (n) g`tr.!ahk-chm\ throughout (prep.) 5A ZSqt9!`Ts\ všude; po celou dobu truth (n) 5A Zsqt9S\ pravda; skutečnost wooden (adj) 5A Z!vTc-? m\ dřevěný; neohrabaný cottage (n) 5A Z!jPs-HcY\ chalupa

15 dining room (n) 5A Zc`HmHMqt9l\ jídelna (místnost) a load of (n) 5B Zk?Tc\ břemeno, náklad; nosnost, kapacita drawer (n) 5B ZcqN9 q \ zásuvka, šuplík evidence (n) 5B Z!du-H-c? msr\ důkaz; svědectví; náznak get rid of 5B ZqHc\ zbavit se čeho get rid of (v) 5B ZfdsqHc?u\ zbavit se (koho, čeho); ulehčit si intention (n) 5B ZHm!sdm-R? m\ záměr, plán, úmysl jewellery (n) 5B Z!cYt9-? k-qh\ šperky, klenotnické zboží junk (n) 5B ZcYUMj\ krámy, veteš, harampádí; levné zboží last (v) 5B trvat; vydržet; vystačit (o penězích) mirror (n) 5B Z!lHq-? q \ zrcadlo; zpětné zrcátko (v autě) put something away 5B ZoTs!rUl-SHM?!vdH\ odložit; uložit, uklidit (phr.v irreg) racket (n) 5B Z!qzj-Hs\ raketa (sport.) separate (adj) 5B Z!rdo-? q-?s\ samostatný, oddělený; odlišný, jiný; sort out (phrasal v) 5B Z!rN9s-`Ts\ vytřídit, oddělit, vybrat stuff (n) 5B ZrsUe\ látka, věc take someone out (phr. 5B ZsdHj!rUl-vUm`Ts\ vyvézt; vzít ven (někoho) v irreg) throw something away 5B ZSq?T!rUl-SHM?!vdH\ zahodit (phr.v ir.) throw something out (phr.v ir.) 5B ZSq?T!rUl-SHM`Ts\ vyhodit come back (phrasal v irreg) 5B ZjUlazj\ vrátit se, přijít zpět; dostat se opět do formy; podrážděně odpovědět; vzpomenout si go through (phrasal v 5B Zf?TSqt9\ projít (knihu); projít, irreg) podstoupit give something away 5B ZfHu!rUl-SHM?!vdH\ darovat; prozradit; odhalit (phrasal v irreg) atmosphere (n) 5B Z!zs-l?-reH? q \ atmosféra, ovzduší; nálada clear something out 5B ZjkH? q!rul-shm`ts\ vyklidit, uklidit; vyprázdnit (phrasal v ) best-selling (adj) 5C Z$adrs!rdk-HM\ velmi úspěšný bookshelf (n) 5C Z!aTj-Rdke\ polička na knihy candle (n) 5C Z!jzm-ck<\ svíčka, svíce empire (n) 5C Z!dl-o`H? q \ říše, impérium

16 entire (adj) 5C ZHm!s`H? q \ celý flatpack (n) 5C Z!ekzs-ozj\ část nábytku k samostatnému složení furnish (v) 5C Z!e29-mHR\ vybavit, zařídit (nábytkem); dodat (informaci) loads (of) (n) 5C Zk?Tcy\ mnoho salesperson 5C Zo!rdHky!o29-r? m\ prodavač (v obchodě, či přímo) trolley (n) 5C Z!sqPk-h\ vozík /nákupní, zavazadlový); servírovací stolek underneath 5C Z$Um-c?!mh9S\ dole, vespod; dolů, dospod (prep/adv) unfurnished (adj) 5C ZUm!e29-mHRs\ nezařízený (pokoj) furnished (adj) 5C Z!e29-mHRs\ zařízený (nábytkem) cheaply (adv) 5C Z!sRh9-okh\ levně, lacino arrow (n) 5C Z!zq-?T\ šíp; šipka coat hanger (n) 5C Zj?Ts!gzM-? q \ ramínko adaptor (n) 5D Z?!czo-s? q \ adaptér; rozdvojka air freshener (n) 5D Z!d?$eqdR-? m-? q \ osvěžovač vzduchu cardboard (n) 5D lepenka (tuhý papír) corkscrew (n) 5D Z!jN9j-rjqt9\ vývrtka cotton (n) 5D Z!jPs-? m\ bavlník; bavlna; bavlnka dirt (n) 5D Zc29s\ špína; bláto duster (n) 5D Z!cUr-s? q \ prachovka fan (n) 5D Zezm\ fanoušek; vějíř, větrák highlighter (n) 5D Z!g`H$k`H-s? q \ zvýrazňovač hole (n) 5D Zg?Tk\ díra; jáma; jamka (golf); nora, doupě charger (n) 5D q \ nabíječka; široká plochá mísa; zásobník (zbraň); důstojnický kůň kettle (n) 5D Z!jds-k<\ konvice (na vaření vody) marker pen (n) 5D q odm\ značkovací fix, zvýrazňovač mate (n) 5D ZldHs\ kamarád, přítel; kolega; spolužák; lodní důstojník material (n) 5D Zl?!sH?-qh-?k\ hmota, materiál; látka, tkanina; prameny (informace) mend (v) 5D Zldmc\ spravit, opravit; zašít metal (n) 5D Z!lds-? k\ kov mosquito coils (n pl.) 5D Zl?!rjh9-s?TjNHky\ odpuzovače komárů

17 mosquito repellent (n) 5D Zl?!rjh9-qH!odk-? ms\ prostředek odpuzující komáry needle (n) 5D Z!mh9-ck<\ jehla; pletací jehlice pan scourer (n) 5D Zozm!rj`T?-q? q \ drátěnka pin (n) 5D ZoHm\ špendlík; jehlice, spona; vlásek; kolíček; svorka (med.); pól (el.) polish (n) 5D Z!o?T-kHR\ leštidlo, politura; vosk na parkety; krém (na boty); lesk (nábytku) powder (n) 5D Z!o`T-c? q \ prášek, prach; pudr rubber (n) 5D Z!qUa-? q \ guma, pryž, kaučuk share (v) 5D ZRd? q \ sdílet; podělit se, rozdělit se; mít společný rys smell (v) 5D Zrldk\ cítit; čichnout si; vonět; páchnout spacious (adj) 5D Z!rodH-R?r\ prostorný, prostranný stain (n) 5D ZrsdHm\ skvrna; mořidlo stain remover 5D ZrsdHmqH!lt9-u? q \ odstraňovač skvrn steel (n) 5D Zrsh9k\ ocel tin (n) 5D ZsHm\ konzerva; cín toothpick (n) 5D Z!st9S-oHj\ párátko wood (n) 5D ZvTc\ dřevo, dříví; les, háj wool (n) 5D ZvTk\ vlna cotton buds (n) 5D Z!jPs-? mauc\ tyčinky na čištění uší ear plug (n) 5D Z!H?-okUf\ tampón do uší cool bag (n) 5D Zjt9kazf\ termotaška drawing pin (n) 5D Z!cqN9-HMoHm\ připínáček appointment (n) 6A Z?!oNHms-l?ms\ jmenování; úřad, funkce; schůzka excuse (n) 6A ZHj!rjit9y\ omluva; výmluva favour (n) 6A Z!edH-u? q \ přízeň, náklonnost; laskavost, služba choice (n) 6A ZsRNHr\ výběr; volba; možnost mess (n) 6A Zldr\ nepořádek part-time (adj) 6A na zkrácený úvazek; dálkový (student) savings (n) 6A Z!rdH-uHMy\ úspory unless (conj) 6A Z?m!kdr\ pokud ne, když ne, jestliže ne pan (n) 6A Zozm\ pánev; rendlík; pekáč emphasize (v) 6B Z!dlo-e?-r`Hy\ zdůraznit fear (n) 6B ZeH? q \ obava, strach

18 freedom (n) 6B Z!eqh9-c?l\ svoboda, volnost childcare (n) 6B Z!sR`Hkc-jd? q \ veřejná péče o děti indoors (adv) 6B Z$Hm!cN9y\ vevnitř, uvnitř kidnap (v) 6B Z!jHc-mzo\ unést (člověka) media (n pl.) 6B Z!lh9-ch-?\ médium overall (adj) 6B Z$?T-u?!qN9k\ celkově, celkem, vcelku overweight (adj) 6B Z$?T-u?!vdHs\ příliš těžký (zavazadlo); tlustý, otylý (člověk) protect (v) 6B Zoq?!sdjs\ ochraňovat, chránit; bránit, hájit protective (adj) 6B Zoq?!sdj-sHu\ ochranný, ochranářský psychological (adj) 6B Z$r`H-j? k!pcy-h-j? k\ psychologický psychologist (n) 6B Zr`H!jPk-?-cYHrs\ psycholog receipt (n) 6B ZqH!rh9s\ obdržení, převzetí, příjem; účet, potvrzení, stvrzenka safety (n) 6B Z!rdHe-sh\ bezpečí, bezpečnost therefore (conj) 6B Z!Cd?-eN9 q \ tudíž, proto, a tedy thirsty (adj) 6B Z!S29-rsh\ žížnivý trap (n) 6B Zsqzo\ nástraha, léčka unfit (adj) 6B ZUm!eHs\ nejsoucí ve formě (fyzicky); nezpůsobilý (mentálně) in case (conj) 6B ZHmjdHr\ v případě že accidentally (adv) 6C Z$zj-rH!cdm-s? k-h\ náhodně, náhodou; neúmyslně aim (n) 6C ZdHl\ cíl; snaha; zamíření attitude (n) 6C Z!zs-H-sit9c\ postoj, stanovisko career (n) 6C Zj?!qH? q \ profese, povolání; kariéra carry (v) 6C Z!jzq-h\ nést; přenášet; vézt content (adj) 6C Zj?m!sdms\ obsah cope (with) (v) 6C Zj?To\ vypořádat se s kým/čím; zvládnout koho/co dramatic (adj) 6C Zcq?!lzs-Hj\ dramatický; divadelní finger (n) 6C Z!eHM-f? q \ prst fortunate (n) 6C Z!eN9-sR? m-?s\ šťastný; mající štěstí cheer (someone) up 6C ZsRH? q Uo\ povzbudit (někoho) (phrasal v) intuition (n) 6C Z$Hm-sit9!HR-? m\ intuice, tušení ladder (n) 6C Z!kzc-? q \ žebřík; oko na punčoše loser (n) 6C Z!kt9-y? q \ poražený; smolař lucky charm (n) 6C veselý vzhled Massachusetts (n) 6C Zo\ Massachusetts optimist (n) 6C Z!Po-sH-lHrs\ optimista

19 pick (v) 6C ZoHj\ vybrat si, zvolit; česat, sbírat (ovoce); trhat (květiny); vytáhnout, sundat pleasant (adj) 6C Z!okdy-? ms\ příjemný, milý, sympatický protected (adj) 6C Zoq?!sdj-sHc\ chráněný, zabezpečený rabbit (n) 6C Z!qza-Hs\ králík reveal (v) 6C ZqH!uh9k\ odhalit, prozradit; ukázat, vyjevit shooting star (n) 6C q \ padající hvězda shoulder (n) 6C Z!R?Tk-c? q \ rameno; úbočí (hory); krajnice (silnice) sky (n) 6C Zrj`H\ nebe, obloha spill (v) 6C ZroHk\ vylít, rozlít spirit (n) 6C Z!roHq-Hs\ duše, duch, duševno; přízrak; energie, nadšení, odvaha; podstata, smysl spot (v) (=see) 6C ZroPs\ zahlédnout, postřehnout, všimnout si superstition (n) 6C Z$rt9-o?!rsHR-? m\ pověra superstitious (adj) 6C Z$rt9-o?!rsHR-?r\ pověrčivý test (v) 6C Zsdrs\ testovat; zkoušet; přezkoušet; překontrolovat trust (v) 6C ZsqUrs\ věřit, důvěřovat; doufat, předpokládat volunteer (n) 6C Z$uPk-?m!sH? q \ dobrovolník vice versa (adv) 6C Z$u`Hr!u29-r?\ naopak, obráceně wish (n) 6C ZvHR\ přání, touha; prosba make up one's mind (v) 6C ZldHjUol`Hmc\ rozhodnout se; udělat si svůj názor disaster (n) 6C q \ katastrofa, pohroma; neštěstí (let., žel.) approach (n) (=way of 6C Z?!oq?TsR\ přístup; příchod; přiblížení doing something) se by chance (adv) 6C náhodou, shodou okolností fertility (n) 6C Ze?!sHk-H-sh\ úrodnost, plodnost ahead (adj,adv) 6D Z?!gdc\ vpředu; dopředu capacity (n) 6D Zj?!ozr-?-sh\ kapacita; obsah, objem; schopnost destroy (v) 6D ZcH!rsqNH\ zničit; utratit (zvíře); zmařit (naděje) footballer (n) 6D Z!eTs-aN9-k? q \ fotbalista chair (a meeting) (v) 6D ZsRd? q \ předsednictví; předseda interrupt (v) 6D Z$Hm-s?!qUo-R? m\ přerušit

20 maths (n) 6D Z$lzS!lzs-Hjr\ matika, matematika network (n) 6D Z!mds-v29j\ síť (silniční); řetězec (obchodní); rozhlasová společnost organiser (n) 6D Z!N9-f?m-`H-y? q \ organizátor ourselves (refl.) 6D Z$`T?!rdkuy\ se, sebe, sobě, si; sami, my osobně outraged (adj) 6D Z!`Ts-qdHcYc\ pobouřený planning department 6D plánovací oddělení (n) provide (v) 6D Zoq?!u`Hc\ poskytnout, zajistit; dát, poskytnout (odpověď, podrobnosti) sergeant (n) 6D ms\ seržant, četař Somerset (n) 6D Z!rUl?rds\ Somerset suggest (v) 6D Zr?!cYdrs\ navrhnout; naznačovat, svědčit violence (n) 6D Z!u`H?-k? msr\ násilí, násilnost; prudkost festival-goer (n) 6D Z!edr-sH-u?k!f?T-? q \ ten, který chodí na festivaly attachment (n) 7A Z?!szsR-l?ms\ připevnění, upevnění; příloha; oddanost back-up (adj) 7A Z!azj-Uo\ záložní broadband (n) 7A Z!aqN9c-azmc\ širokopásmový click (n/v) 7A ZjkHj\ klapnout, cvaknout; kliknout clue (n) 7A Zjkt9\ vodítko; stopa (policejní); nápověda delete (v) 7A ZcH!kh9s\ vyškrtnout; vymazat document (n) 7A Z!cPj-iT-l?ms\ dokument, listina, doklad download (v) 7A Z$c`Tm!k?Tc\ stahování (z internetu), přijímat file (n) 7A Ze`Hk\ šanon, pořadač; soubor; pilník fix (v) 7A ZeHjr\ stanovit, určit; zařídit; opravit; zmanipulovat folder (n) 7A Z!e?Tk-c? q \ šanon, pořadač, desky forward (v) 7A Z!eN9-v?c\ poslat za adresátem, odeslat, poslat hard disk (n) 7A pevný disk (u počítače) hopeless (adj) 7A Z!g?T-ok?r\ beznadějný, zoufalý (situace); nenapravitelný (lhář) icon (n) 7A Z!`H-jPm\ ikona; idol keyboard (n) 7A Z!jh9-aN9c\ klávesnice; klaviatura

EnglishDrill. 6A excuse [ ik'skju:s ] omluva, výmluva 6A favour [ 'feivə ]

EnglishDrill. 6A excuse [ ik'skju:s ] omluva, výmluva 6A favour [ 'feivə ] face2face Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce - 165 slovíček (rozsah všech 12 lekcí - 1050 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK

PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK PŘEHLED FONETICKÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK Výslovnost souhlásek Výslovnost samohlásek i: jako v bee /bi:/ p jako v pat /p±t/ æ jako v kit /kæt/ b jako v bat /b±t/ e jako v men /men/ t jako v time /t m/ ± jako

Více

Access 3. Anglicko-český slovníček

Access 3. Anglicko-český slovníček Access 3 Anglicko-český slovníček a Day in, day out ambitious (adj) basketball practice (n) court (n) do homework (phr) do my best (phr) fall behind (with) (phr v) get up (phr v) grades (n) have a bath

Více

Straightforward Intermediate

Straightforward Intermediate Straightforward Intermediate strana 1 z 13 Straightforward Intermediate Lesson 1 Self-image K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning consider

Více

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka

Laser B1 strana 1 z 12. lonely Lä]råäáL= osamělý; opuštěný access LôâëÉëL= přístup website LïÉÄë~fíL= internetová stránka Laser B1 strana 1 z 12 Laser B1 Unit 1 Welcome Back look forward to (sth/-ing) Lärâ=ÑlWï]Ç=í]L= těšit se na (něco) prepare LéêfDéÉ]L= připravovat be fond of (sth/- ing) LÄá=ÑflåÇ=]îL= mít rád (něco) foreign

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 3 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE

UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 2/ 3 2./ 3. LEKCE UNIT 1 advise [ d vaiz] bald [bo:ld] be located [bi: l u keitid] beard [bi d] betray [bi trei] bouquet [bu kei] brave [breiv] broad shoulders [bro:d š uld

Více

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate

Clive Oxenden Christina Latham-Koenig. Překlad: Vladimír Kuzba. New ENGLISH FILE. Intermediate. www.oup.com/elt/englishfile/intermediate Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Překlad: Vladimír Kuzba New ENGLISH FILE Intermediate Slovníček www.oup.com/elt/englishfile/intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček FILE 1 1A Food and

Více

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Pre-Intermediate slovníček 2 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 analyse (v) analyzovat, zkoumat

Více

Wordlist. Starter unit

Wordlist. Starter unit Starter unit actor (n) herec actress (n) herečka address (n) adresa after all nakonec, přece jen age (n) věk all right tak dobře alphabet (n) abeceda American (adj) americký; Američan angry (adj) rozzlobený

Více

Přehled výslovnosti. Samohlásky

Přehled výslovnosti. Samohlásky Anglicko-český slovník k učebnici Incredible 5, level 2 Přehled výslovnosti Samohlásky A calm, ah A heart, far œ act, mass ai drive, cry ai fire, tyre au out, down au flour, sour e met, lend, pen ei say,

Více

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2.

1. lekce. True to Life Pre-Intermediate Strana 1. personal [ p :s n l] osobní. nepotřebný, nepodstatný. [an nes s ri] studovna 2. True to Life Pre-Intermediate Strana 1 1. lekce personal [ p :s n l] osobní habit [hæbit] zvyk, obyčej study [stady] 1.pracovna, studovna 2.učit se,studovat study habits studijní zvyky lounge [laundž]

Více

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv

things a thing of the past /ə ˌθɪŋ əv ðə ˈpɑːst/ to už patří minulosti in-thing /ˌɪnˈθɪŋ/ to, co je v módě it s just one of those /ɪts ˌdʒʌst ˌwʌn əv Word/Phrase Phonetic Spelling Translation (Czech) Unit 1 Leisure interests Volný čas aficionado /əˌfɪʃiəˈnɑːdəʊ/ nadšenec be crazy about /bi ˈkreɪzi əˌbaʊt/ být do něčeho blázen fan /fæn/ fanoušek get

Více

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE

LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE LONGMAN EXAM ACCELERATOR WORD BANK UNIT 1 - PEOPLE BODY GENERAL beauty spot/mole /ˈbjuːti spɒt/ dimple /ˈdɪmpəl/ freckles /ˈfreklz/ scar /skɑː/ wrinkles /ˈrɪŋklz/ BUILD build /bɪld/ muscular /ˈmʌskjələ/

Více

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m]

1. lekce. Důležité vazby a fráze - 1. lekce. True to Life Elementary Strana 1. restaurant [rest ro:n] restaurace. classroom [kla:sru:m] True to Life Elementary Strana 1 1. lekce do [du:] dělat restaurant [rest ro:n] restaurace office [ofis] kancelář, úřad van [væn] dodávkový vůz school [sku:l] škola surgery [s :dž ri] chirurgie, ordinace

Více

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE

UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 1. LEKCE UNIT 1/ 2 1./ 2. LEKCE UNIT 1 actor [ækt ] actress [æktris] age [eidž] Ankara [ ænk r ] Argentina [a:dž n tain] artist [a:tist] astronaut [æstr no:t] be from [bi: from] Beijing [beižiη]

Více

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba

Exam Excellence. Slovníček. Překlad: Vladimír Kuzba O X F O R D Exam Excellence Slovníček Překlad: Vladimír Kuzba Oxford Exam Excellence slovníček Šedě označené výrazy jsou doporučeny pro vyšší úroveň. 1 Family life Rodinný život Stages in life Fáze života

Více

International Express Pre-Intermediate slovníček

International Express Pre-Intermediate slovníček International Express Pre-Intermediate slovníček UNIT 1 a lot (adv) velmi, hodnû, mnoho about (adv) [approximately] kolem, okolo [pfiibliïnû] about (prep) [on the subject of] o [o kom, ãem] activity (n)

Více

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə

Gateway A2. Unit 1 School Activities ask/answer a /ˌɑːsk/ˌɑnsə ə Gateway A2 Unit 1 Back to school Unit 1 School subjects art /ɑːt/ výtvarná výchova biology /baɪˈɒlədʒi/ biologie chemistry /ˈkemɪstri/ chemie English /ˈɪŋɡlɪʃ/ angličtina; anglicky French /frentʃ/ francouzština;

Více

New Inside Out Elementary

New Inside Out Elementary New Inside Out Elementary strana 1 z 12 New Inside Out Elementary Unit 1 answer L^Wåë]L= (z)odpovědět; odpovídat article L^WífâäL= článek board LÄlWÇL= tabule (ve škole) Bye. LÄ~fL= ahoj; nashle city LëfíáL=

Více

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní

Unit 1. True to Life Intermediate Strana 1. upset [ap set] rozčílený worried [warid] ustaraný relaxed [ri lćkst] uvolněný nervous [n :v s] nervózní True to Life Intermediate Strana 1 Unit 1 vaguely [veigli] matně, nejasně, vágně, nezřetelně clearly [kli li] jasně, zřetelně traffic lights semafor [trćfik laits] zebra crossing přechod pro [zi:br krosiη]

Více

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku

Level 1. Anglicko-český slovníček. Bohemian Ventures. výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku Level 1 Anglicko-český slovníček Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou a Slovenskou republiku OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n]

1. lekce. True to Life Upper-Intermediate Strana 1. společný. common [kom n] True to Life Upper-Intermediate Strana 1 1. lekce common [kom n] keen [ki:n] on společný nadšený čím, horlivý nezákonný, ilegální kolo illegal [i li:gl] wheel [wi:l] astronomy [ s tron mi] astronomie,

Více

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

New International Business English

New International Business English New International Business English Leo Jones WORDLIST 1 UNIT 1 FACE TO FACE 2 accountant n / 'k t nt/ účetní alert / 'l :t / ostražitý, bdělý anxiously /'æŋk sli/ úzkostlivě, zneklidněně apparently / 'pær

Více

International Express Elementary slovníček

International Express Elementary slovníček International Express Elementary slovníček UNIT 1 agenda (n) [things to be covered in the lesson] program [co bude probíráno v kaïdé lekci] a lot (adv) [do something a lot] hodnû, ãasto [dûlat nûco ãasto]

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Straightforward Advanced

Straightforward Advanced Straightforward Advanced strana 1 z 16 Straightforward Advanced Unit 1 Change K této učebnici je k dispozici procvičování na internetu. Více informací na www.macmillan.cz/e-learning change a nappy LípÉfåÇw=]=åôéáL=

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

Unit 1. Unit 2. Skills and culture

Unit 1. Unit 2. Skills and culture Unit 1 ahead of (prep) /@"hed @v/ před alternative energy (n) /O:l%t3:n@tIv "en@ùi/ energie z alternativních zdrojů bad news (n) /%b&d "nju:z/ špatné zprávy by then (adv) /%bai "Den/ tou dobou certain

Více