online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v)"

Transkript

1 according (to) (pre) 1A Z?!jN9cHM\ podle close (adj) 1A Zjk?Ty\ blízký; důvěrný; vyrovnaný; důkladný; dusný clubbing (n) 1A Z!jkUa-HM\ chodit po klubech či barech exhibition (n) 1A Z$dj-rH!aHR-? m\ výstava; ukázka gardening (n) 1A m-hm\ zahradničení, zahrádkářství; zahradnictví (obor) intelligence (n) 1A ZHm!sdk-H-cY? msr\ inteligence, chápavost, rozum; informace; zpravodajská služba lie-in (n) 1A Zk`HHm\ pospat si meet up with (phrasal 1A Zlh9sUovHC\ splnit (požadavek) v irreg) online (adv) 1A Z!Pm-k`Hm\ připojený k síti pick someone up (phrasal v) 1A ZoHj!rUl-vUmUo\ vyzvednout (někoho); svézt (v autě) recent (adj) 1A Z!qh9-r? ms\ nedávný, aktuální relative (n) 1A Z!qdk-?-sHu\ příbuzný satisfying (adj) 1A Z!rzs-Hr-e`H-HM\ uspokojující, vyhovující; vydatný (jídlo) tidy up (phrasal v) 1A Z$s`H-ch!Uo\ uklidit top ten (n) 1A ZsPosdm\ deset nejlepších chat (v) 1A ZsRzs\ povídat si, bavit se almost (adv) 1B Z!N9k-l?Trs\ téměř, skoro can t bear (v) 1B Zad? q \ nemoci snést, vydržet granddad (n) 1B Z!fqzm-czc\ děda keen on (adj) 1B Zjh9m\ nadšený pro; poblázněný do kick (v) 1B ZjHj\ kopnout; nakopnout (míč) love-hate relationship 1B ZkUugdHsqH!kdH-R? m-rho\ mít se rádi jako oheň a voda (n) nerves (n pl.) 1B Zm29uy\ úzkost partly (adv) 1B částečně, zčásti public transport (n) 1B Z!oUa-kHjsqzm!roN9s\ veřejná doprava, hromadná doprava ring-tone (n) 1B Z!qHM-s?Tm\ vyzváněcí tón run out of (phrasal v irreg) 1B ZqUm`Ts\ vyčerpat, dojít (o času, penězích) seem (v) 1B Zrh9l\ zdát se, vypadat signal (n) 1B Z!rHf-m?k\ znamení, signál; semafor soap opera (n) 1B Zr?To\ telenovela, televizní seriál, rozhlasový seriál (z rodinného života) sociable (adj) 1B Z!r?T-R?-ak<\ společenský, přátelský

2 switch something off 1B ZrvHsR!rUl-SHMPe\ zhasnout, vypnout (phr. v) talkative (adj) 1B Z!sN9-j?-sHu\ hovorný, mnohomluvný text message (n) 1B Zsdjrs!ldr-HcY\ textová zpráva though (conj) 1B ZC?T\ ale, avšak turn something off 1B Zs29m!rUl-SHMPe\ vypnout (phrasal v) veg (n) (=vegetable) 1B ZudcY\ zelenina likes and dislikes (n pl.) 1B ZcH!rk`Hj\ (záliby) to, co má a nemá rád customer service (n) 1B Z!jUr-s?-l? q!r29-uhr\ zákaznický servis none (quantifier) 1B ZmUm\ žádný, nic, nikdo Birmingham (n) 1B Z!a29lHM?l\ Birmingham amazingly (adv) 1C Z?!ldH-yHM-kh\ báječně; překvapivě blood pressure (n) 1C ZakUc!oqdR-? q \ krevní tlak brain (n) 1C ZaqdHm\ mozek; rozum, inteligence concerned (adj) 1C Zj?m!r29mc\ týkat se (čeho); zainteresovaný confused (adj) 1C Zj?m!eit9yc\ zmatený, popletený; nepřehledný (situace) create (v) 1C Zjqh!dHs\ tvořit, vytvářet decoration (n) 1C Z$cdj-?!qdH-R? m\ dekorace, ozdoba; malování (pokojů); vyznamenání (medaile) disappointed (adj) 1C Z$cHr-?!oNHm-sHc\ zklamaný fake (adj) 1C ZedHj\ nepravý, falešný, padělaný frustrated (adj) 1C ZeqUr!sqdH-sHc\ zklamaný, znechucený; frustrovaný chemicals (n pl.) 1C Z!jdl-H-j?ky\ chemikálie laughter (n) 1C q \ smích massage (n) 1C Y\ masáž meditate (v) 1C Z!ldc-H-sdHs\ přemýšlet, uvažovat, hloubat, meditovat Mumbai (n) 1C Zo\ Mumbai naturally (adv) 1C Z!mzsR-? q-? k-h\ přirozeně, normálně; pochopitelně, ovšem produce (v) 1C Zoq?!cit9r\ vyrábět, zhotovit; plodit, dávat; režírovat reduce (v) 1C ZqH!cit9r\ zmenšit, snížit, redukovat scared (adj) 1C Zrjd?c\ vystrašený, vylekaný shocked (adj) 1C ZRPjs\ otřesený, šokovaný, pohoršený

3 stranger (n) 1C Z!rsqdHm-cY? q \ neznámý člověk, cizí člověk; cizinec universal (adj) 1C Z$it9-mH!u29-r? k\ obecný, univerzální, všeobecný; světový watercolours (n) 1C Z!vN9-s?$jUk-? q \ vodové barvy yoga (n) 1C Z!i?T-f?\ jóga defence (against 1C ZcH!edmsr\ obrana (proti nemoci) illness) (n) clap (v) 1C Zjkzo\ tleskat; poplácat (po zádech) barbecue (n) 1D rožeň; piknik environmental (adj) 1D ZHm$u`H?-q?m-!ldm-s? k\ týkající se životního prostředí; ekologický firm (n) 1D Ze29l\ podnik, firma Greenpeace (n) 1D Z!fqh9moh9r\ Greenpeace law firm (n) 1D ZkN9e29l\ právní firma portfolio (n) 1D Z$oN9s!e?T-kh-?T\ desky; ministerský úřad; portfolio, zásoba cenných papírů progress (n) 1D Z!oq?T-fqdr\ postup, pohyb vpřed; pokrok, vývoj, rozvoj; průběh (událostí) steak (n) 1D ZrsdHj\ biftek, stejk; přírodní řízek get on (someone s) 1D ZfdsPm\ jít někomu na nervy nerves (v) allowed (adj) 2A Z?!k`Tc\ dovolený, přípustný Austria (n) 2A Z!Pr-sqh-?\ Rakousko deadline (n) 2A Z!cdc-k`Hm\ poslední termín, krajní lhůta laptop (n) 2A Z$kzo-sPo\ laptop, notebook lie (v irreg) 2A Zk`H\ ležet; lhát ought (v) 2A ZN9s\ měl by overtime (n) 2A Z!?T-u?-s`Hl\ práce přes čas, přesčas permission (n) 2A Zo?!lHR-? m\ souhlas, svolení; povolení possibility (n) 2A Z$oPr-?!aHk-H-sh\ možnost, eventualita praise (n) 2A ZoqdHy\ pochvala, chvála; velebení pressure (n) 2A Z!oqdR-? q \ tlak; nátlak tortoise (n) 2A Z!sN9-s?r\ želva whenever (pron, det) 2A Zvdm!du-? q \ kdykoliv; pokaždé workaholic (n) 2A Z$v29-j?!gPk-Hj\ workoholik aubergine (n) 2B Z!?T-a?-Yh9m\ baklažán, lilek jedlý bean (n) 2B Zah9m\ fazole beef (n) 2B Zah9e\ hovězí maso blender (n) 2B Z!akdm-c? q \ mixér

4 boil (v) 2B ZaNHk\ vřít, vařit se; zuřit broccoli (n) 2B Z!aqPj-? k-h\ brokolice carrot (n) 2B Z!jzq-?s\ mrkev contain (v) 2B Zj?m!sdHm\ obsahovat; krotit (zvědavost) cookery (n) 2B Z!jTj-? q-h\ kuchařství courgette (n) 2B ZjN9!Yds\ cuketa, cukina (brit.) course (n) 2B ZjN9r\ kurz, směr; průběh despite (prep) 2B ZcH!ro`Hs\ nehledě na (co), navzdory (čemu) eggplant (n) 2B baklažán, lilek jedlý freezer (n) 2B Z!eqh9-y? q \ mraznička frying pan (n) 2B Z!eq`HHMozm\ pánev (na smažení) garlic (n) 2B česnek grill (v/n) 2B ZfqHk\ gril; grilovat, opékat; podrobit výslechu (hovorově) heat something up 2B Zgh9s\ přihřát, ohřát (phrasal v) however (adv) 2B Z$g`T!du-? q \ jakkoliv income (n) 2B Z!HmsUsR\ příjem, výdělek; renta; důchod intuition (n) 2B Z$Hm-sit9!HR-? m\ intuice, tušení lamb (n) 2B Zkzl\ jehně, beránek; jehněčí (maso) market research (n) 2B průzkum trhu microwave (n) 2B Z!l`H-jq?T-vdHu\ mikrovlnná trouba organic (adj) 2B ZN9!fzm-Hj\ organický oven (n) 2B Z!Uu-? m\ trouba, pec pea (n) 2B Zoh9\ hrách pepper (n) 2B Z!odo-? q \ pepř; paprika, paprikový lusk permanent (adj) 2B Z!o29-l?-m?ms\ stálý, trvalý; stabilní; definitivní popularity (n) 2B Z$oPo-iT!kzq-?-sh\ oblíbenost, popularita, obliba quality (n) 2B Z!jvPk-H-sh\ jakost, kvalita; vlastnost rapidly (adv) 2B Z!qzo-Hc-kh\ rychle ready meal (n) 2B Z!qdc-hlH?k\ předpřipravené jídlo rise (v) 2B Zq`Hy\ zvednout se; vycházet (slunce); růst, zvyšovat se; čnít, tyčit se; pramenit; vzbouřit se

5 roast (v) 2B Zq?Trs\ péci, opékat; opražit (ořechy) rubbish bin (n) 2B Z!qUa-HRaHm\ popelnice, nádoba na odpadky saucepan (n) 2B Z!rN9-ro?m\ pánev, kastrol spare (adj) 2B Zrod? q \ přebytečný, nadbytečný; volný; náhradní, rezervní steady (adj) 2B Z!rsdc-h\ jistý, pevný; stabilní, stálý; pevný, upřený (pohled); vytrvalý; spolehlivý (člověk) steam (v) (=cook 2B Zrsh9l\ vařit v páře, dusit, napařit using steam) supposed (adj) 2B Zr?!o?Tyc\ domnělý, předpokládaný taste (n) 2B ZsdHrs\ chuť; příchuť; špetka; záliba Thai (adj) 2B Zs`H\ thajský three-course meal (n) 2B ZSqh9jN9rlH?k\ tříchodový pokrm wok (n) 2B ZvPj\ typ hluboké pánve zucchini (n) 2B ZyT!jh9-mh\ cuketa, cukina (amer.) addicted (adj) 2C Z?!cHj-sHc\ závislý although (conj) 2C ZN9k!C?T\ ačkoliv amazed (adj) 2C Z?!ldHyc\ udivený awake (adj) 2C Z?!vdHj\ probuzený boiling (adj) 2C ZaNHkHM\ vařící se cure (n) 2C ZjiT? q \ léčba; lék delighted (adj) 2C ZcH!k`H-sHc\ (be d. at/with sth) mít radost (z čeho), být potěšen (čím) diet (n) 2C Z!c`H-?s\ strava, výživa electricity (n) 2C ZH$kdj!sqHr-H-sh\ elektřina; dodávka elektřiny exhausted (adj) 2C ZHf!yN9-rsHc\ vyčerpaný, vysílený fabulous (adj) 2C Z!eza-iT-k?r\ pohádkový; neuvěřitelný fairly (adj) 2C Z!ed?-kh\ spravedlivě; dost, docela fall asleep (v) 2C ZeN9k?!rkh9o\ usnout fascinated (adj) 2C Z!ezr-H-mdH-sHc\ okouzlený, uchvácený furious (adj) 2C Z!eiT?-qh-?r\ rozzlobený, rozzuřený; šílený (tempo) gorgeous (adj) 2C Z!fN9-cY?r\ úžasný, skvělý, překrásný gradable (adj) 2C Z!fqdH-c?-ak<\ "stupňující" přídavné jméno nebo příslovce je takové, které může být stupňováno herbal (adj) 2C Z!g29-a? k\ bylinný, rostlinný huge (adj) 2C Zgit9cY\ ohromný, obrovský hypnosis (n) 2C ZgHo!m?T-rHr\ hypnóza incredibly (adv) 2C ZHm!jqdc-H-akh\ neuvěřitelně, úžasně

6 indeed (adv) 2C ZHm!ch9c\ skutečně, opravdu, věru; vskutku; vlastně, dokonce insomnia (n) in 2C ZHm!rPl-mh-?\ nespavost lie (v irreg) 2C Zk`H\ ležet; lhát marvellous (adj) 2C k-?r\ úžasný, nádherný, báječný meditation (n) 2C Z$ldc-H!sdH-R? m\ meditace; přemýšlení, hloubání nap (n) 2C Zmzo\ šlofík, odpočinek nightmare (n) 2C Z!m`Hs-ld? q \ noční můra, zlý sen pill (n) 2C ZoHk\ pilulka, tableta, prášek potato (n) 2C Zo?!sdH-s?T\ brambora salon (n) 2C Z!rzk-Pm\ salon shattered (adj) (=very 2C Z!Rzs-?c\ naprosto vyčerpaný tired) siesta (n) 2C Zrh!dr-s?\ siesta, polední odpočinek snore (v) 2C ZrmN9 q \ chrápat suddenly (adv) 2C Z!rUc-? m-kh\ najednou, náhle suffer (from) (v) 2C Z!rUe-? q \ trpět; utrpět; snášet (bolest) tasty (adj) 2C Z!sdH-rsh\ chutný terrified (adj) 2C Z!sdq-?-e`Hc\ vyděšený, vystrašený tiny (adj) 2C Z!s`H-mh\ drobounký, maličký tiredness (n) 2C Z!s`H?c-m?r\ únava unpopular (adj) 2C ZUm!oPo-iT-k? q \ nepopulární, neoblíbený way of life (n) 2C ZvdH?uk`He\ styl života wide awake (adj) 2C Zv`Hc?!vdHj\ v bdělém stavu, úplně bdělý wink (v) 2C ZvHMj\ (at sb.) mrknout na koho; blikat (světlo) fast asleep (adj) 2C tvrdě spící cause (v) 2C ZjN9y\ způsobit doze off (phrasal v) 2C Zc?TyPe\ zdřímnout si dream (n/v) 2C Zcqh9l\ sen; přání; zdát se; snít filthy (adj) 2C Z!eHk-Sh\ špinavý, zamazaný; sprostý; hnusný (počasí) heavy sleeper (n) 2C Z!gdu-h!rkh9-o? q \ tvrdý spáč light sleeper (n) 2C Zk`Hs!rkh9-o? q \ lehký spáč sleeper (n) 2C Z!rkh9-o? q \ spáč babysit (v) 2D Z!adH-ah-rHs\ hlídat cizí dítě babysitter (n) 2D Z!adH-ah$rHs-? q \ domácí opatrovnice dítěte concern (n) 2D Zj?m!r29m\ starost; věc; záležitost; koncernový podnik

7 miserable (adj) 2D Z!lHy-? q-?-ak<\ smutný, sklíčený, velmi nešťastný; ubohý, bídný (podmínky, nabídka, dar) pot (n) 2D ZoPs\ hrnec, kastrol; konvice; sklenice (na zavařeninu); plechovka; květináč; nočník pretend (v) 2D ZoqH!sdmc\ předstírat, fingovat, hrát; tvrdit, předstírat bite (v irreg) 3A Za`Hs\ kousat; bodat; štípat Central America 3A Z!rdm-sq?k?!ldq-H-j?\ Střední Amerika (adj) deal (with) (v) 3A ZcH?kvHC\ vyřešit (problém); poradit si (s problémem); Greece (n) 3A Zfqh9r\ Řecko check into (phrasal v) 3A ZsRdj!Hm-st9\ zapsat se, registrovat se (v práci, v hotelu); check out of (phrasal 3A ZsRdj`Ts?u\ odhlásit se v) lately (adv) 3A Z!kdHs-kh\ poslední dobou, nedávno particularly (adv) 3A Zo?!sHj-iT-k?-kh\ jmenovitě; zvláště, zejména poisonous (adj) 3A Z!oNH-y?m-?r\ jedovatý put up with (phrasal v 3A ZoTsUovHC\ nechat si líbit, snášet irreg) rainforest (n) 3A Z!qdHm-ePq-Hrs\ deštný prales see someone off (phr. 3A Zrh9!rUl-vUmPe\ doprovodit, vyprovodit v irreg) set off (phrasal v irreg) 3A ZrdsPe\ vyrazit, vyjet; odpálit; spustit souvenir (n) 3A Z$rt9-u? m!h? q \ upomínkový předmět, suvenýr spider (n) 3A Z!ro`H-c? q \ pavouk surely (adv) 3A Z!RN9-kh\ jistě, nepochybně find out (phrasal v 3A Ze`Hmc`Ts\ zjisti; odhalit, prohlédnout irreg) get back (phrasal v 3A Zfdsazj\ vrátit se; získat zpět irreg) look forward to 3A ZkTj!eN9-v?cst9\ těšit se na (phrasal v) bring something back (phrasal v irreg) 3A ZaqHM!rUl-SHMazj\ (osobně) vrátit, přivést, přinést, přivézt zpět get around (phrasal v irreg) 3A Zfds?!q`Tmc\ vyrazit, vydat se na cestu; pohybovat se; chodit po návštěvách advantage (n) 3B výhoda; prospěch; přednost

8 bench (n) 3B ZadmsR\ lavice; křeslo (v brit. parlamentu) cruise (n) 3B Zjqt9y\ okružní plavba diagram (n) 3B Z!c`H-?-fqzl\ diagram, graf, schéma disadvantage (n) 3B nevýhoda employ (v) 3B ZHl!okNH\ zaměstnávat; použít, uplatnit, aplikovat (metodu); využívat (čas) first class (n) 3B prvotřídní, vynikající; expresní (pošta); první třída (jízdenka) guidebook (n) 3B Z!f`Hc-aTj\ průvodce (kniha) guided tour (n) 3B Zf`HcHcsT? q \ prohlídka s průvodcem independently (adv) 3B Z$Hm-cH!odm-c? ms-kh\ nezávisle, samostatně package holiday (n) 3B Z!ozj-HcY!gPk-H-cdH\ turistický zájezd, zájezd s cestovní kanceláří pocket (n) 3B Z!oPj-Hs\ kapsa; přihrádka; ohnisko publish (v) 3B Z!oUa-kHR\ publikovat; vydat; zveřejnit separately (adj) 3B Z!rdo-? q-?s-kh\ samostatně, odděleně, zvlášť Singapore (n) 3B Z$rHM-?!oN9 q \ Singapur south-east (adj) 3B Z$r`TS!h9rs\ jihovýchodně economy class (n) 3B ekonomická třída, nejlevnější třída ( v letadle) best-seller (n) 3B Z$adrs!rdk-? q \ bestseller, úspěšná kniha accommodation (n) 3C Z?$jPl-?!cdH-R? m\ ubytování advertising 3C Z!zc-u?-s`H-yHM\ reklama, inzerce; reklamní služby beginner (n) 3C ZaH!fHm-? q \ začátečník comfort (n) 3C Z!jUl-e?s\ pohodlí competitive (adj) 3C Zj?l!ods-H-sHu\ ctižádostivý; konkurenční confidence (n) 3C Z!jPm-eH-c? msr\ důvěra; tajnost; důvěrnost; sebejistota danger (n) 3C Z!cdHm-cY? q \ nebezpečí, ohrožení; riziko difficulty (n) 3C Z!cHe-H-j? k-sh\ potíž, nesnáz; obtížnost elephant (n) 3C Z!dk-H-e?ms\ slon enjoyable (adj) 3C ZHm!cYNH-?-ak<\ příjemný, radostný facelift (n) 3C Z!edHr-kHes\ úprava vzhledu (obličeje, budovy, ) farmhouse (n) 3C zemědělská usedlost; hospodářské stavení farming (n) 3C zemědělství

9 formation (n) 3C ZeN9!ldH-R? m\ tvoření, formování; vznik, ustavení; formace, útvar holidaymaker (n) 3C Z!gPk-?-ch$ldH-j? q \ rekreant honesty (n) 3C Z!Pm-?-rsh\ poctivost, čestnost, upřímnost importance (n) 3C ZHl!oN9-s? msr\ důležitost, význam increase (v) 3C ZHm!jqh9r\ zvýšit se, narůst; rozšířit (znalosti); pozvednout životní úroveň) jeep (n) 3C ZcYh9o\ džíp jungle (n) 3C Z!cYUM-fk<\ džungle kindness (n) 3C Z!j`Hmc-m?r\ laskavost, dobrota, vlídnost knowledgeable (adj) 3C Z!mPk-H-cY?-ak<\ obeznámený, informovaný laziness (n) 3C Z!kdH-yH-m?r\ lenost marsh (n) 3C močál, bažina, mokřina modesty (n) 3C Z!lPc-H-rsh\ skromnost, nenáročnost natural (adj) 3C Z!mzsR-? q-? k\ přírodní; přirozený, normální (chování); vrozený nature (n) 3C Z!mdH-sR? q \ příroda; přirozená vlastnost; povaha, charakter (člověka) patience (n) 3C Z!odH-R? msr\ trpělivost; shovívavost recover (v) 3C ZqH!jUu-? q \ získat zpět; vynahradit si (finančně ztrátu); zotavit se, uzdravit se; vzchopit se review (n) 3C ZqH!uit9\ recenze, kritika, posudek; bilance, zpětný pohled sadness (n) 3C Z!rzc-m?r\ smutek, žal safari (n) 3C safari surfing (n) 3C Z!r29-eHM\ surfing surgery (n) (=medical 3C Z!r29-cY? q-h\ operace, chirurgický zákrok operation) surrounded (adj) 3C Zr?!q`TmcHc\ obklopený touristy (adj) 3C Z!sT?-qH-rsh\ turisticky vyhledávaný tradition (n) 3C Zsq?!cHR-? m\ tradice, zvyklost traditional (adj) 3C Zsq?!cHR-? m-? k\ tradiční ward (n) 3C ZvN9c\ oddělení (v nemocnici), sál; svěřenec Wales (n) 3C ZvdHky\ Wales webpage (n) 3C Z!vda-odHcY\ webová stránka bay (n) 3C ZadH\ zátoka, záliv lion (n) 3C Z!k`H-?m\ lev cosmetic surgery (n) 3C ZjPy!lds-Hj!r29-cY? q-h\ kosmetická chirurgie adventurous (adj) 3C Z?c!udm-sR? q-?r\ dobrodružný; podnikavý

10 belong (to) 3D ZaH!kPM\ patřit; být členem bother (v) 3D Z!aPC-? q \ vyrušovat, obtěžovat; dělat si starosti bottled (adj) 3D Z!aPs-k<c\ lahvový fort (n) 3D ZeN9s\ pevnost, tvrz mosque (n) 3D ZlPrj\ mešita recommendation (n) 3D Z$qdj-?-ldm!cdH-R? m\ doporučení, rada rickshaw (n) 3D Z!qHj-RN9\ rikša Taj Mahal (n) 3D Taj Mahal divide (v) 3D ZcH!u`Hc\ dělit; rozdělit covered (adj) 4A ZjUu-?c\ přikrytý; pokrývající foreigner (n) 4A Z!ePq-?-m? q \ cizinec full-size (adj) 4A ZeTkr`Hy\ v plné velikosti, nezmenšený; v životní velikosti gig (n) 4A ZfHf\ kočár, bryčka, lehký dvoukolový kočár; štace live (adj) 4A ZkHu\ živý; nabitý (el.); ostrý (nábojnice); přímý (vysílání) onstage (adv) 4A Z$Pm!rsdHcY\ na jevišti pie (n) 4A Zo`H\ koláč, pečivo s náplní, piroh plastic (n) 4A Z!okzr-sHj\ umělá hmota, plast promoter (n) 4A Zoq?!l?T-s? q \ propagátor, zastánce; pořadatel, organizátor (akce) release a CD (v) 4A ZqH!kh9r\ vysunout CD repair (v) 4A ZqH!od? q \ opravit, spravit; zašít, vyspravit; napravit, odčinit snooker (n) 4A Z!rmt9-j? q \ kulečník stone (n) 4A Zrs?Tm\ kámen, oblázek; drahokam; kámen (brit.jednotka hmotnosti); pecka, jádro technician (n) 4A Zsdj!mHR-? m\ technik wild (adj) 4A Zv`Hkc\ divoký, neochočený; necivilizovaný; neposlušný (dítě); divoce rostoucí; pustý (země); bouřlivý (počasí) dressing room (n) 4A Z!cqdr-HMqt9l\ šatna charts (n pl.) (=bestselling music 4A žebříček nejpopulárnějších desek nebo melodií charts) adventurer (n) 4B Z?c!udm-sR?-q? q \ dobrodruh achieve (v) 4B Z?!sRh9u\ dosáhnout, docílit

11 brave (adj) 4B ZaqdHu\ statečný, odvážný English Channel (n) 4B Z!HM-fkHR!sRzm-? k\ kanál La Manche frostbite (n) 4B Z!eqPrs-a`Hs\ omrzlina independent (adj) 4B Z$Hm-cH!odm-c? ms\ nezávislý; samostatný painful (adj) 4B Z!odHm-e? k\ bolestivý, bolavý; nepříjemný, bolestný (pohled); trpký (zkušenost) practical (adj) 4B Z!oqzj-sH-j? k\ praktický, užitečný; účelný; funkční producer (n) 4B Zoq?!cit9-r? q \ výrobce, producent; pěstitel; režisér realise (v) 4B Z!qH?-k`Hy\ uvědomit si, pochopit; uskutečnit responsible (for) (adj) 4B ZqH!roPms-rH-ak<\ zodpovědný, odpovědný; seriózní, uvážlivý sensible (adj) 4B Z!rdms-rH-ak<\ rozumný, uvážlivý; účelný, praktický sensitive (adj) 4B Z!rdms-rH-sHu\ citlivý; nedůtklivý, útlocitný; delikátní, choulostivý (záležitost) shed (n) 4B ZRdc\ kůlna, přístřešek; hala (průmyslová) sink (v irreg) 4B ZrHMj\ potopit (loď); zničit (člověka); zmařit (naděje); utopit se (o člověku) stubborn (adj) 4B Z!rsUa-?m\ tvrdohlavý, vzdorovitý, vzpurný talented (adj) 4B Z!szk-? m-shc\ talentovaný, nadaný the English Channel 4B Z!HM-fkHR!sRzm-? k\ kanál La Manche (n) army (n) 4B armáda, vojsko; zástup determined (adj) 4B ZcH!s29-lHmc\ rozhodný, odhodlaný experienced (adj.) 4B ZHj!roH?-qh-? msrs\ zkušený North Pole (n) 4B ZmN9So?Tk\ Severní pól Pole (n) 4B Zo?Tk\ pól South Pole (n) 4B Zr`TSo?Tk\ Jižní pól allow (v) 4C Z?!k`T\ připustit, uznat; dovolit, povolit aloe vera (n) 4C Z$zk-?T!uH?-q?\ aloe vera Andes (n pl.) 4C Z!zmch9y\ Andy anthropologist (n) 4C Z$zms-Sq?!oPk-?-cYHrs\ antropolog antiseptic (n) 4C Z$zm-sH!rdo-sHj\ dezinfekční, antiseptický aspirin (n) 4C Z!zr-oH-qHm\ aspirin

12 bark (n) (=treebark) 4C kůra beat (v) 4C Zah9s\ bít, tlouci; bubnovat; překonat blood (n) 4C ZakUc\ krev Borneo (n) 4C Z!aN9mh2T\ Borneo burn (n/v) 4C Za29m\ hořet; vyhořet; spálit; topit; podpálit; popálenina drug (n) 4C ZcqUf\ lék; droga effective (adj) 4C ZH!edj-sHu\ účinný; skutečný; platný Egyptian (adj) 4C ZH!cYHo-R? m\ egyptský exhausting (adj) 4C ZHf!yN9-rsHM\ vyčerpávající, úmorný fever (n) 4C Z!eh9-u? q \ horečka foxglove (n) 4C Z!ePjr-fkUu\ náprstník (bot.) Greek (adj) 4C Zfqh9j\ řecký; řečtina heal (v) 4C ZgH?k\ vyléčit; hojit se, zacelovat se (rána) helper (n) 4C Z!gdk-o? q \ pomocník lavender (n) 4C Z!kzu-Hm-c? q \ levandule leaf (n) 4C Zkh9e\ list; stránka malaria (n) 4C Zl?!kd?-qh-?\ malárie mixture (n) 4C Z!lHjr-sR? q \ směs pain (n) 4C ZodHm\ bolest; žal, zármutek Peruvian (adj) 4C Zo?!qt9-uh-?m\ Peruánec; peruánský pillow (n) 4C Z!oHk-?T\ poduška, polštář purple (adj) 4C Z!o29-ok<\ červenofialový, purpurový, nachový quinine (n) 4C Z!jvHm-h9m\ chinin recovery (n) 4C ZqH!jUu-? q-h\ znovunabytí; uzdravení; zotavení (financí) remarkable (adj) 4C pozoruhodný, zvláštní remedy (n) 4C Z!qdl-?-ch\ léčit; napravit, dát do pořádku sap (n) 4C Zrzo\ míza (rostliny); energie, svěžest scar (n) 4C q \ jizva, šrám; skvrna, poskvrna soft (adj) 4C ZrPes\ měkký (voda, srdce); hebký, jemný (pokožka); hladký (povrch); pastelový (barva); tlumený, jemný (světlo) teapot (n) 4C Z!sh9-oPs\ čajová konvice, čajník

13 the Andes (n pl.) 4C Z!zmch9y\ Andy throat (n) 4C ZSq?Ts\ krk, hrdlo treat (v) 4C Zsqh9s\ zacházet, nakládat (s čím); brát (co jak); léčit treatment (n) 4C Z!sqh9s-l?ms\ zacházení; léčba; úprava unable (adj) 4C ZUm!dH-ak<\ neschopný willow (n) 4C Z!vHk-?T\ vrba within (prep) 4C ZvH!CHm\ uvnitř; během, do, za young-looking (adj) 4C ZiUM!kTj-HM\ vypadající mladě fortunately (adv) 4C Z!eN9-sR? m-?s-kh\ naštěstí break something open (phrasal v irreg) 4C ZaqdHj!rUl-SHM!?T-o? m\ násilím otevřít B.C. (=before Christ) 4C Z$ah9!rh9'aH!eN9 q jq`hrs(\ před naším letopočtem bad-tempered (adj) 4D Z$azc!sdlo-?c\ nevrlý, popudlivý bunch (n) 4D ZaUmsR\ kytice; trs; otep; balík considerate (adj) 4D Zj?m!rHc-? q-?s\ ohleduplný enthusiastic (adj) 4D ZHm$Sit9-yh!zr-sHj\ nadšený, zanícený express (v) 4D ZHj!roqdr\ vyjádřit (názor); vyjádřit se generalization (n) 4D Z$cYdm-? q-? k-`h!ydh-r? m\ zevšeobecňování, generalizování generation (n) 4D Z$cYdm-?!qdH-R? m\ generace; výroba (el, energie) hard-working (adj) 4D pracovitý, pilný, snaživý immigration (n) 4D Z$Hl-H!fqdH-R? m\ přistěhovalectví, imigrace; imigrační kontrola injury (n) 4D Z!Hm-cY? q-h\ zranění, úraz loyal (adj) 4D Z!kNH-?k\ loajální moody (adj) 4D Z!lt9-ch\ náladový; rozladěný, mrzutý offensive (adj) 4D Z?!edms-rHu\ urážlivý (poznámka); hrubý (chování); odporný (zápach); útočný (zbraň) officer (n) 4D Z!Pe-H-r? q \ důstojní; policista, strážník; funkcionář scream (v) 4D Zrjqh9l\ křičet, řvát; skřípat soften (v) 4D Z!rPe-? m\ změkčit; zjemnit; přitlumit (světlo); ztišit (hlas) spoilt (adj) 4D ZroNHks\ zkažený; zničený tend (to) (v) 4D Zsdmc\ mít sklon (k čemu); mít ve zvyku (co) violent (adj) 4D Z!u`H?-k? ms\ brutální, násilnický; násilný; ostrý (debata); vášnivý (emoce) well-behaved (adj) 4D Z$vdk-aH!gdHuc\ dobře vychovaný, mravný

14 arrogant (adj) 4D Z!zq-?-f? ms\ arogantní, nadutý, domýšlivý balcony (n) 5A Z!azk-j?-mh\ balkon basement (n) 5A Z!adH-rl?ms\ suterén bungalow (n) 5A Z!aUM-f? k-?t\ bungalov condition (n) 5A Zj?m!cHR-? m\ podmínka; stav; kondice; forma detached (adj) 5A ZcH!szsRs\ oddělený; na samotě stojící; nezaujatý (člověk) en-suite (adj) 5A Z$Pm!rvh9s\ koupelna přímo spojená s ložnicí estate agent (n) 5A ZH!rsdHs!dH-cY? ms\ realitní agent fitted kitchen (n) 5A Z!eHs-Hc!jHsR-? m\ zařízená kuchyně (kuchyně již vybavená) garage (n) 5A garáž; servis, opravna; čerpací stanice characteristic (n) 5A Z$jzq-Hj-s?!qHr-sHj\ charakteristika, příznačný rys location (n) 5A Zk?T!jdH-R? m\ místo, poloha; umístění; lokalizace loft (n) 5A ZkPes\ půda luxury (adj) 5A Z!kUj-R? q-h\ přepych, luxus mainly (adv) 5A Z!ldHm-kh\ hlavně, především overlooking (adj) 5A Z$?T-u?!kTjHM\ přehlížející property (n) (=a 5A Z!oqPo-?-sh\ majetek, vlastnictví house or flat) rewrite (v) 5A Z$qh9!q`Hs\ přepsat, přepracovat rough (adj) 5A ZqUe\ nerovný; zvrásněný (terén); hrubý (látka, kůže); neurvalý (člověk); trpký (chuť); přibližný (odhad); celkový (náčrt) semi-detached (adj) 5A Z$rdl-h-cH!szsRs\ polovina dvojdomku slightly (adv) 5A Z!rk`Hs-kh\ poněkud, trochu, slabě storey (n) 5A Z!rsN9-qh\ podlaží, poschodí, patro suburb (n) 5A Z!rUa-29a\ předměstí terraced (adj) 5A Z!sdq-Hrs\ stupňovitý, terasovitý; řadový (dům) three-storey 5A ZSqh9!rsN9-qh třípatrový dům house/building (n) g`tr.!ahk-chm\ throughout (prep.) 5A ZSqt9!`Ts\ všude; po celou dobu truth (n) 5A Zsqt9S\ pravda; skutečnost wooden (adj) 5A Z!vTc-? m\ dřevěný; neohrabaný cottage (n) 5A Z!jPs-HcY\ chalupa

15 dining room (n) 5A Zc`HmHMqt9l\ jídelna (místnost) a load of (n) 5B Zk?Tc\ břemeno, náklad; nosnost, kapacita drawer (n) 5B ZcqN9 q \ zásuvka, šuplík evidence (n) 5B Z!du-H-c? msr\ důkaz; svědectví; náznak get rid of 5B ZqHc\ zbavit se čeho get rid of (v) 5B ZfdsqHc?u\ zbavit se (koho, čeho); ulehčit si intention (n) 5B ZHm!sdm-R? m\ záměr, plán, úmysl jewellery (n) 5B Z!cYt9-? k-qh\ šperky, klenotnické zboží junk (n) 5B ZcYUMj\ krámy, veteš, harampádí; levné zboží last (v) 5B trvat; vydržet; vystačit (o penězích) mirror (n) 5B Z!lHq-? q \ zrcadlo; zpětné zrcátko (v autě) put something away 5B ZoTs!rUl-SHM?!vdH\ odložit; uložit, uklidit (phr.v irreg) racket (n) 5B Z!qzj-Hs\ raketa (sport.) separate (adj) 5B Z!rdo-? q-?s\ samostatný, oddělený; odlišný, jiný; sort out (phrasal v) 5B Z!rN9s-`Ts\ vytřídit, oddělit, vybrat stuff (n) 5B ZrsUe\ látka, věc take someone out (phr. 5B ZsdHj!rUl-vUm`Ts\ vyvézt; vzít ven (někoho) v irreg) throw something away 5B ZSq?T!rUl-SHM?!vdH\ zahodit (phr.v ir.) throw something out (phr.v ir.) 5B ZSq?T!rUl-SHM`Ts\ vyhodit come back (phrasal v irreg) 5B ZjUlazj\ vrátit se, přijít zpět; dostat se opět do formy; podrážděně odpovědět; vzpomenout si go through (phrasal v 5B Zf?TSqt9\ projít (knihu); projít, irreg) podstoupit give something away 5B ZfHu!rUl-SHM?!vdH\ darovat; prozradit; odhalit (phrasal v irreg) atmosphere (n) 5B Z!zs-l?-reH? q \ atmosféra, ovzduší; nálada clear something out 5B ZjkH? q!rul-shm`ts\ vyklidit, uklidit; vyprázdnit (phrasal v ) best-selling (adj) 5C Z$adrs!rdk-HM\ velmi úspěšný bookshelf (n) 5C Z!aTj-Rdke\ polička na knihy candle (n) 5C Z!jzm-ck<\ svíčka, svíce empire (n) 5C Z!dl-o`H? q \ říše, impérium

16 entire (adj) 5C ZHm!s`H? q \ celý flatpack (n) 5C Z!ekzs-ozj\ část nábytku k samostatnému složení furnish (v) 5C Z!e29-mHR\ vybavit, zařídit (nábytkem); dodat (informaci) loads (of) (n) 5C Zk?Tcy\ mnoho salesperson 5C Zo!rdHky!o29-r? m\ prodavač (v obchodě, či přímo) trolley (n) 5C Z!sqPk-h\ vozík /nákupní, zavazadlový); servírovací stolek underneath 5C Z$Um-c?!mh9S\ dole, vespod; dolů, dospod (prep/adv) unfurnished (adj) 5C ZUm!e29-mHRs\ nezařízený (pokoj) furnished (adj) 5C Z!e29-mHRs\ zařízený (nábytkem) cheaply (adv) 5C Z!sRh9-okh\ levně, lacino arrow (n) 5C Z!zq-?T\ šíp; šipka coat hanger (n) 5C Zj?Ts!gzM-? q \ ramínko adaptor (n) 5D Z?!czo-s? q \ adaptér; rozdvojka air freshener (n) 5D Z!d?$eqdR-? m-? q \ osvěžovač vzduchu cardboard (n) 5D lepenka (tuhý papír) corkscrew (n) 5D Z!jN9j-rjqt9\ vývrtka cotton (n) 5D Z!jPs-? m\ bavlník; bavlna; bavlnka dirt (n) 5D Zc29s\ špína; bláto duster (n) 5D Z!cUr-s? q \ prachovka fan (n) 5D Zezm\ fanoušek; vějíř, větrák highlighter (n) 5D Z!g`H$k`H-s? q \ zvýrazňovač hole (n) 5D Zg?Tk\ díra; jáma; jamka (golf); nora, doupě charger (n) 5D q \ nabíječka; široká plochá mísa; zásobník (zbraň); důstojnický kůň kettle (n) 5D Z!jds-k<\ konvice (na vaření vody) marker pen (n) 5D q odm\ značkovací fix, zvýrazňovač mate (n) 5D ZldHs\ kamarád, přítel; kolega; spolužák; lodní důstojník material (n) 5D Zl?!sH?-qh-?k\ hmota, materiál; látka, tkanina; prameny (informace) mend (v) 5D Zldmc\ spravit, opravit; zašít metal (n) 5D Z!lds-? k\ kov mosquito coils (n pl.) 5D Zl?!rjh9-s?TjNHky\ odpuzovače komárů

17 mosquito repellent (n) 5D Zl?!rjh9-qH!odk-? ms\ prostředek odpuzující komáry needle (n) 5D Z!mh9-ck<\ jehla; pletací jehlice pan scourer (n) 5D Zozm!rj`T?-q? q \ drátěnka pin (n) 5D ZoHm\ špendlík; jehlice, spona; vlásek; kolíček; svorka (med.); pól (el.) polish (n) 5D Z!o?T-kHR\ leštidlo, politura; vosk na parkety; krém (na boty); lesk (nábytku) powder (n) 5D Z!o`T-c? q \ prášek, prach; pudr rubber (n) 5D Z!qUa-? q \ guma, pryž, kaučuk share (v) 5D ZRd? q \ sdílet; podělit se, rozdělit se; mít společný rys smell (v) 5D Zrldk\ cítit; čichnout si; vonět; páchnout spacious (adj) 5D Z!rodH-R?r\ prostorný, prostranný stain (n) 5D ZrsdHm\ skvrna; mořidlo stain remover 5D ZrsdHmqH!lt9-u? q \ odstraňovač skvrn steel (n) 5D Zrsh9k\ ocel tin (n) 5D ZsHm\ konzerva; cín toothpick (n) 5D Z!st9S-oHj\ párátko wood (n) 5D ZvTc\ dřevo, dříví; les, háj wool (n) 5D ZvTk\ vlna cotton buds (n) 5D Z!jPs-? mauc\ tyčinky na čištění uší ear plug (n) 5D Z!H?-okUf\ tampón do uší cool bag (n) 5D Zjt9kazf\ termotaška drawing pin (n) 5D Z!cqN9-HMoHm\ připínáček appointment (n) 6A Z?!oNHms-l?ms\ jmenování; úřad, funkce; schůzka excuse (n) 6A ZHj!rjit9y\ omluva; výmluva favour (n) 6A Z!edH-u? q \ přízeň, náklonnost; laskavost, služba choice (n) 6A ZsRNHr\ výběr; volba; možnost mess (n) 6A Zldr\ nepořádek part-time (adj) 6A na zkrácený úvazek; dálkový (student) savings (n) 6A Z!rdH-uHMy\ úspory unless (conj) 6A Z?m!kdr\ pokud ne, když ne, jestliže ne pan (n) 6A Zozm\ pánev; rendlík; pekáč emphasize (v) 6B Z!dlo-e?-r`Hy\ zdůraznit fear (n) 6B ZeH? q \ obava, strach

18 freedom (n) 6B Z!eqh9-c?l\ svoboda, volnost childcare (n) 6B Z!sR`Hkc-jd? q \ veřejná péče o děti indoors (adv) 6B Z$Hm!cN9y\ vevnitř, uvnitř kidnap (v) 6B Z!jHc-mzo\ unést (člověka) media (n pl.) 6B Z!lh9-ch-?\ médium overall (adj) 6B Z$?T-u?!qN9k\ celkově, celkem, vcelku overweight (adj) 6B Z$?T-u?!vdHs\ příliš těžký (zavazadlo); tlustý, otylý (člověk) protect (v) 6B Zoq?!sdjs\ ochraňovat, chránit; bránit, hájit protective (adj) 6B Zoq?!sdj-sHu\ ochranný, ochranářský psychological (adj) 6B Z$r`H-j? k!pcy-h-j? k\ psychologický psychologist (n) 6B Zr`H!jPk-?-cYHrs\ psycholog receipt (n) 6B ZqH!rh9s\ obdržení, převzetí, příjem; účet, potvrzení, stvrzenka safety (n) 6B Z!rdHe-sh\ bezpečí, bezpečnost therefore (conj) 6B Z!Cd?-eN9 q \ tudíž, proto, a tedy thirsty (adj) 6B Z!S29-rsh\ žížnivý trap (n) 6B Zsqzo\ nástraha, léčka unfit (adj) 6B ZUm!eHs\ nejsoucí ve formě (fyzicky); nezpůsobilý (mentálně) in case (conj) 6B ZHmjdHr\ v případě že accidentally (adv) 6C Z$zj-rH!cdm-s? k-h\ náhodně, náhodou; neúmyslně aim (n) 6C ZdHl\ cíl; snaha; zamíření attitude (n) 6C Z!zs-H-sit9c\ postoj, stanovisko career (n) 6C Zj?!qH? q \ profese, povolání; kariéra carry (v) 6C Z!jzq-h\ nést; přenášet; vézt content (adj) 6C Zj?m!sdms\ obsah cope (with) (v) 6C Zj?To\ vypořádat se s kým/čím; zvládnout koho/co dramatic (adj) 6C Zcq?!lzs-Hj\ dramatický; divadelní finger (n) 6C Z!eHM-f? q \ prst fortunate (n) 6C Z!eN9-sR? m-?s\ šťastný; mající štěstí cheer (someone) up 6C ZsRH? q Uo\ povzbudit (někoho) (phrasal v) intuition (n) 6C Z$Hm-sit9!HR-? m\ intuice, tušení ladder (n) 6C Z!kzc-? q \ žebřík; oko na punčoše loser (n) 6C Z!kt9-y? q \ poražený; smolař lucky charm (n) 6C veselý vzhled Massachusetts (n) 6C Zo\ Massachusetts optimist (n) 6C Z!Po-sH-lHrs\ optimista

19 pick (v) 6C ZoHj\ vybrat si, zvolit; česat, sbírat (ovoce); trhat (květiny); vytáhnout, sundat pleasant (adj) 6C Z!okdy-? ms\ příjemný, milý, sympatický protected (adj) 6C Zoq?!sdj-sHc\ chráněný, zabezpečený rabbit (n) 6C Z!qza-Hs\ králík reveal (v) 6C ZqH!uh9k\ odhalit, prozradit; ukázat, vyjevit shooting star (n) 6C q \ padající hvězda shoulder (n) 6C Z!R?Tk-c? q \ rameno; úbočí (hory); krajnice (silnice) sky (n) 6C Zrj`H\ nebe, obloha spill (v) 6C ZroHk\ vylít, rozlít spirit (n) 6C Z!roHq-Hs\ duše, duch, duševno; přízrak; energie, nadšení, odvaha; podstata, smysl spot (v) (=see) 6C ZroPs\ zahlédnout, postřehnout, všimnout si superstition (n) 6C Z$rt9-o?!rsHR-? m\ pověra superstitious (adj) 6C Z$rt9-o?!rsHR-?r\ pověrčivý test (v) 6C Zsdrs\ testovat; zkoušet; přezkoušet; překontrolovat trust (v) 6C ZsqUrs\ věřit, důvěřovat; doufat, předpokládat volunteer (n) 6C Z$uPk-?m!sH? q \ dobrovolník vice versa (adv) 6C Z$u`Hr!u29-r?\ naopak, obráceně wish (n) 6C ZvHR\ přání, touha; prosba make up one's mind (v) 6C ZldHjUol`Hmc\ rozhodnout se; udělat si svůj názor disaster (n) 6C q \ katastrofa, pohroma; neštěstí (let., žel.) approach (n) (=way of 6C Z?!oq?TsR\ přístup; příchod; přiblížení doing something) se by chance (adv) 6C náhodou, shodou okolností fertility (n) 6C Ze?!sHk-H-sh\ úrodnost, plodnost ahead (adj,adv) 6D Z?!gdc\ vpředu; dopředu capacity (n) 6D Zj?!ozr-?-sh\ kapacita; obsah, objem; schopnost destroy (v) 6D ZcH!rsqNH\ zničit; utratit (zvíře); zmařit (naděje) footballer (n) 6D Z!eTs-aN9-k? q \ fotbalista chair (a meeting) (v) 6D ZsRd? q \ předsednictví; předseda interrupt (v) 6D Z$Hm-s?!qUo-R? m\ přerušit

20 maths (n) 6D Z$lzS!lzs-Hjr\ matika, matematika network (n) 6D Z!mds-v29j\ síť (silniční); řetězec (obchodní); rozhlasová společnost organiser (n) 6D Z!N9-f?m-`H-y? q \ organizátor ourselves (refl.) 6D Z$`T?!rdkuy\ se, sebe, sobě, si; sami, my osobně outraged (adj) 6D Z!`Ts-qdHcYc\ pobouřený planning department 6D plánovací oddělení (n) provide (v) 6D Zoq?!u`Hc\ poskytnout, zajistit; dát, poskytnout (odpověď, podrobnosti) sergeant (n) 6D ms\ seržant, četař Somerset (n) 6D Z!rUl?rds\ Somerset suggest (v) 6D Zr?!cYdrs\ navrhnout; naznačovat, svědčit violence (n) 6D Z!u`H?-k? msr\ násilí, násilnost; prudkost festival-goer (n) 6D Z!edr-sH-u?k!f?T-? q \ ten, který chodí na festivaly attachment (n) 7A Z?!szsR-l?ms\ připevnění, upevnění; příloha; oddanost back-up (adj) 7A Z!azj-Uo\ záložní broadband (n) 7A Z!aqN9c-azmc\ širokopásmový click (n/v) 7A ZjkHj\ klapnout, cvaknout; kliknout clue (n) 7A Zjkt9\ vodítko; stopa (policejní); nápověda delete (v) 7A ZcH!kh9s\ vyškrtnout; vymazat document (n) 7A Z!cPj-iT-l?ms\ dokument, listina, doklad download (v) 7A Z$c`Tm!k?Tc\ stahování (z internetu), přijímat file (n) 7A Ze`Hk\ šanon, pořadač; soubor; pilník fix (v) 7A ZeHjr\ stanovit, určit; zařídit; opravit; zmanipulovat folder (n) 7A Z!e?Tk-c? q \ šanon, pořadač, desky forward (v) 7A Z!eN9-v?c\ poslat za adresátem, odeslat, poslat hard disk (n) 7A pevný disk (u počítače) hopeless (adj) 7A Z!g?T-ok?r\ beznadějný, zoufalý (situace); nenapravitelný (lhář) icon (n) 7A Z!`H-jPm\ ikona; idol keyboard (n) 7A Z!jh9-aN9c\ klávesnice; klaviatura

EnglishDrill. 6A excuse [ ik'skju:s ] omluva, výmluva 6A favour [ 'feivə ]

EnglishDrill. 6A excuse [ ik'skju:s ] omluva, výmluva 6A favour [ 'feivə ] face2face Intermediate () (slovníček k aplikaci EnglishDrill) Neregistrovaná verze - rozsah: 2 lekce - 165 slovíček (rozsah všech 12 lekcí - 1050 slovíček - po registraci) Copyright 2007 Ing. Otakar Doležal

Více

a load of (n) 5B Zk?Tc\ břemeno, náklad; nosnost, kapacita access (v) 7C Z!zj-rdr\ přístup accidentally (adv) 6C Z$zj-rH!cdm-s?

a load of (n) 5B Zk?Tc\ břemeno, náklad; nosnost, kapacita access (v) 7C Z!zj-rdr\ přístup accidentally (adv) 6C Z$zj-rH!cdm-s? a load of (n) 5B Zk?Tc\ břemeno, náklad; nosnost, kapacita access (v) 7C Z!zj-rdr\ přístup accidentally (adv) 6C Z$zj-rH!cdm-s? k-h\ náhodně, náhodou; neúmyslně accommodation (n) 3C Z?$jPl-?!cdH-R? m\

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

spotřebiče s technologií 6. smysl

spotřebiče s technologií 6. smysl Ves tavné spotřebiče s technologií 6. smysl inteligence, kterou máte na konečcích svých prstů mytí nádobí MIKROVLNNÉ TROUBY trouby odsavače par chlazení inteligentní spotřebiče, které do vašich domovů

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Volba nové generace. Tork hliníkové zásobníky. www.tork.cz

Volba nové generace. Tork hliníkové zásobníky. www.tork.cz Volba nové generace. Tork hliníkové zásobníky www.tork.cz Protože moderní toaleta si zaslouží luxus. Tork představuje řadu luxusních hliníkových zásobníků určenou pro toalety s potřebou maximální hygieny

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Vila Brac 3 VILA BRAC 3. Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko

Vila Brac 3 VILA BRAC 3. Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko Vila Brac 3 VILA BRAC 3 Typ ubytování: Villa Umístění: Brač - Chorvatsko 1 / 8 Počet pokojů: 5 Max Hosté: 10 Koupelny: 3 Bazén: Ano Vzdálenost od moře: 30 m Cena od: 2.670 {gallery}vfr/brac3{/gallery}

Více

Vila Vis 1 VILA VIS 1. Typ ubytování: Villa Umístění: Vis - Chorvatsko

Vila Vis 1 VILA VIS 1. Typ ubytování: Villa Umístění: Vis - Chorvatsko Vila Vis 1 VILA VIS 1 Typ ubytování: Villa Umístění: Vis - Chorvatsko 1 / 7 Počet pokojů: 5 Max Hosté: 10 Koupelny: 5 Bazén: Ne Vzdálenost od moře: 10 m Cena: 3.200 až 4,700 / týden {gallery}vfr/vis1{/gallery}

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

MOBILNÍ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ

MOBILNÍ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ Produktový katalog MOBILNÍ ZAHRADNÍ KUCHYNĚ Zahradní grily SMOKY FUN jsou tradičně vyráběny ručně v České republice. Mají velmi masivní konstrukci ze silného ocelového plechu a rošty z nerezové oceli.

Více

spotřebiče s technologií 6. smysl

spotřebiče s technologií 6. smysl Volně s to jící spotřebiče s technologií 6. smysl inteligence, kterou máte na konečcích svých prstů mytí nádobí MIKROVLNNÉ TROUBY FREE STANDING - OVENS sušení chlazení praní zmrazování inteligentní spotřebiče,

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA

ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 TESTY ECL TÉMATA ECL Exams * Guidelines for Test Constructors * Annex: Communication Topics * 10/02/2002 1 ÚROVEŇ A2 osobní údaje vzhled /oblékání každodenní program příbuzní, známí, přátelé spolužáci ze třídy/ze školy/

Více

půjčky na zastavarny index. To vyplníš, je tam i adresa příjemce, tam stačí zadat jen název

půjčky na zastavarny index. To vyplníš, je tam i adresa příjemce, tam stačí zadat jen název půjčky na zastavarny index. To vyplníš, je tam i adresa příjemce, tam stačí zadat jen název půjčky na zastavarny index. C a řízení traktoru a kombajnu 4 4188x 14. 2011 10:49 Uživatel: sorbonos Věk: 38Město:Ocelové

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -14. modul O finančních žralocích

Finanční gramotnost pro SŠ -14. modul O finančních žralocích Modul č. 14 - Ing. Miroslav Škvára O nebezpečích Kniha Finanční žraloci Čtení otěch, kteří vás zítra oberou Známý publicista ukazuje vesvé knize metody, jakými věhlasné peněžní instituce podpláštíkem korektnosti

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

A3-7. classic SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT

A3-7. classic SPORAK OPERA, 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA. EAN13: 8017709162375 Display: VFT A3-7 SPORAK "OPERA", 120CM, NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA EAN13: 8017709162375 Display: VFT Levá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 8 funkcí vaření Objem 77 l Defrost Elektronický

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A.

Psychologie ve sportu. Kateřina Kantová M.A. et M.A. Psychologie ve sportu Kateřina Kantová M.A. et M.A. Basketbalová legenda Kareem Abdul-Jabbal řekl: Vaše mysl je to, co ovládá vše ostatní. A Novak Djokovic to doplnil: Mezi top 100 hráči světa, není tak

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 5 6 Moderní kuchyně Copyright

Více

půjčka cetelem jak to vidí. Hlavní předností je právě tato rychlost s jakou vše vybavíte

půjčka cetelem jak to vidí. Hlavní předností je právě tato rychlost s jakou vše vybavíte půjčka cetelem jak to vidí. Hlavní předností je právě tato rychlost s jakou vše vybavíte půjčka cetelem jak to vidí. Recenzi můžete charakterizovat jako kompletní názor na půjčku se snahou být nestanný.

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Název: Housing Autor: Michaela Čermáková Datum, třída: 15.6.2012-3.B Stručná anotace: Materiál

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Nejprve zadejte vaše Apple ID do aplikace itunes, které bude použito na vaše nákupy:

Nejprve zadejte vaše Apple ID do aplikace itunes, které bude použito na vaše nákupy: 243 Nejprve zadejte vaše Apple ID do aplikace itunes, které bude použito na vaše nákupy: 1. Spusťte aplikaci itunes. 2. Zde z řádku nabídek klepněte na příkaz Obchod Přihlásit se (Store Sign In). 3. V

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Moderní kuchyně Copyright Obsah Úvod... 7 1. Trendy v zařizování nových kuchyní... 9 1.1 Co se změnilo... 13 1.2 Volba materiálu... 14 1.3 Soft,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. ( zuzana.vyoralova@fa.cvut.cz ) BIVŠ 29.března 2016 OBSAH PŘEDNÁŠKY : TYPY VÝTAHŮ PASIVNÍ HROMOSVODY AKTIVNÍ

Více

Zapamatujte si svá práva:

Zapamatujte si svá práva: Následující práva a nároky jsou Vám zaručeny podle zákona v Anglii a ve Walesu a jsou ve shodě s Evropskou dohodou o Lidských právech. Zapamatujte si svá práva: 1. Sdělte policii, jestli chcete asistenci

Více

KONTAKT SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI

KONTAKT SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI PROVOZNÍ ŘÁD HLÍDACÍ SLUŽBY VÝPOMOC RODIČŮM Služba hlídaní dětí, kterou realizuje Rodinné centrum Sluníčko, je koncipovaná jako výpomoc rodičům. Není službou dle školského zákona a není tudíž povinna dodržovat

Více

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 19. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_309 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

hezký, pěkný, krásný L5 zvláštní, směšný L5 teplý, hřejivý L5 hlučný, protivný, zlobivý; zlobit L5 pomalý, pozdní; být pomalý L5 nový L5, Z17

hezký, pěkný, krásný L5 zvláštní, směšný L5 teplý, hřejivý L5 hlučný, protivný, zlobivý; zlobit L5 pomalý, pozdní; být pomalý L5 nový L5, Z17 teplý, hřejivý L5 hezký, pěkný, krásný L5 zvláštní, směšný L5 partikule pádová určující podmět L3, ale L5 nový L5, Z17 hlučný, protivný, zlobivý; zlobit L5 pomalý, pozdní; být pomalý L5 cizina L5, Z12,

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Krčanda PONY LEAGUE. turnaj kadetek U16 (věkový klíč dle pravidel PONY) max. 20 týmů

Krčanda PONY LEAGUE. turnaj kadetek U16 (věkový klíč dle pravidel PONY) max. 20 týmů Krčanda PONY LEAGUE Určeno: turnaj kadetek U16 (věkový klíč dle pravidel PONY) max. 20 týmů Termín: 18. 21. dubna 2013 Vklad do turnaje: 2.200,- Kč / 85 EUR Vítěz turnaje postupuje do finálového turnaje

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry

Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry ( ) ( HASTÁBHINAJA Mudry typu asamjuta podle Nátjašástry 1 Patáká (ptaka) * prapor (rovněž pozice ruky při střelbě z luku) vanutí větru, spalující žár, naléhání, vzrušení, dosažení štěstí, plameny ohně,

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní technice Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Název projektu: Bezpečně na školní výlet

Název projektu: Bezpečně na školní výlet Název projektu: Bezpečně na školní výlet Úvod: Akce byla připravena v rámci účasti školy v Projektu č. 4 Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i., Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů Osvěta a

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Mistrovské slevy Nabidka platí od 02.05.2016 do 15.05.2016

Mistrovské slevy Nabidka platí od 02.05.2016 do 15.05.2016 Mistrovské slevy Nabidka platí od 02.05.2016 do 15.05.2016 místo 10.121,-* Balkonová sada 3.699,- -63% i v barvě cappuccino BALKONOVÁ SADA, antracit, plast, vč. polštářů, 1x stůl, cca 39/43/39 cm, 2x židle,

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7

Zdravotní důsledky stresu. MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Zdravotní důsledky stresu MUDr Sylva Gilbertová,CSc Fyzioterapeutické odd. SAZ, Praha 7 Stres reakce na nadměrnou zátěž či ohrožení nepříznivými vlivy Akutní stres (krátkodobý) rychlé zvýšení emoční tenze

Více

BANDOS ISLAND RESORT

BANDOS ISLAND RESORT BANDOS ISLAND RESORT Tento ostrov se nachází v jižní části severního Male atolu. Ostrov Bandos je bezpečný ráj pro dovolenou všech generací. Je vzdálen 7 km od mezinárodního letiště Male. Transport: rychlým

Více

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi!

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi! KATALOG Když dřevo žije s Vámi! KVALITA PRO PROFESIONÁLY SYNTEKO je stejně jako SCHÖNOX součástí koncernu AkzoNobel, který je největším světovým výrobcem nátěrových hmot s ročním obratem 14 miliard. Centrála

Více

INTEGRA NOVÁ ŘADA VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ. Více na www.amica-spotrebice.cz

INTEGRA NOVÁ ŘADA VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ. Více na www.amica-spotrebice.cz INTEGRA NOVÁ ŘADA VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ Více na www.amica-spotrebice.cz ŘADA INTEGRA STYLOVÁ FUNKČNOST NOVÁ ŘADA VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ INTEGRA KUCHYNĚ JE SRDCEM VAŠEHO DOMOVA. MÍSTO, KDE CHVÍLE STRÁVENÉ

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

NABÍDKA GASTRO DOPLŇKOVÉHO SORTIMENTU A HYGIENICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

NABÍDKA GASTRO DOPLŇKOVÉHO SORTIMENTU A HYGIENICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NABÍDKA GASTRO DOPLŇKOVÉHO SORTIMENTU A HYGIENICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NYNÍ MÁTE MOŽNOST OBJEDNÁVAT VEŠKERÉ NAŠE ZBOŽÍ ONLINE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.HOMEPLUS.CZ Při objednávce nad 2000 Kč získáte dárek!

Více

návod, tipy, rady Text uživatele:v drogerce. 2012 15:03 Uživatel: Lucy Věk: 23Město:Město, Tobě sto, kapitánovi dvě stě Téma:Jak

návod, tipy, rady Text uživatele:v drogerce. 2012 15:03 Uživatel: Lucy Věk: 23Město:Město, Tobě sto, kapitánovi dvě stě Téma:Jak půjčky žlute půjčky online. 2012 15:23 Uživatel: Barča Téma:Jak vyprat žluté skvrny od potu na půjčky žlute půjčky online oblečení - zkušenosti, postup, návod, tipy, rady Text uživatele:v drogerce. 2012

Více

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii Prof. R. Hanka Historie NHS (1948 57) National Health Service založena 1948 Obvodní lékař - vstupní brána do NHS Cíl healthcare free at the point

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

Katalog & nahlédnutí. do inventáře. Residence Lipno

Katalog & nahlédnutí. do inventáře. Residence Lipno Katalog & nahlédnutí do inventáře Residence Lipno Červenec 2011 Změny jsou vyhrazeny Vzorky barev možnost 1 oranžová / červená Pohovka z umělé kůže soft dark brown 210 nebo Křeslo a polštáře na pohovku

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 7 pravidel pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Nelézt na sloupy a stožáry elektrického vedení a ani na transformátorové budky, nelézt na stromy v

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 21. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Bangkok - Phuket - Phi Phi - Krabi (Thajsko), Patong Beach Hotel ****, Phuket, Holiday Inn Resort ****, Phi Phi, Peace Laguna Resort & Spa ****, Krabi

Bangkok - Phuket - Phi Phi - Krabi (Thajsko), Patong Beach Hotel ****, Phuket, Holiday Inn Resort ****, Phi Phi, Peace Laguna Resort & Spa ****, Krabi Bangkok - Phuket - Phi Phi - Krabi (Thajsko), Patong Beach Hotel ****, Phuket, Holiday Inn Resort ****, Phi Phi, Peace Laguna Resort & Spa ****, Krabi 16 - denní zájezd Nejhezčí místa jižního Thajska.

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

EA 1803 - EA 2003/E. Návod k použití

EA 1803 - EA 2003/E. Návod k použití EA 1803 - EA 2003/E CZ Návod k použití Jsme potěšeni, že jste si zvolili tento výrobek a chceme vám poděkovat za vaši důvěru. Abyste získali co nejvíce z vašeho nového odšťavňovače, přečtěte si pozorně

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA. Manuál pro průvodce. Zpracoval:

Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA. Manuál pro průvodce. Zpracoval: Kostel sv. Martina Blansko VĚŽ A VYHLÍDKA Manuál pro průvodce Zpracoval: Martin Jaglář, zástupce ředitele a koordinátor průvodcovských služeb Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko verze 02 aktualizace

Více

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm

63,- Kč Rozměry: 37 cm x 37 cm MIMOKATALOGOVÁ NABÍDKA DUBEN 2015 366789 NÁDOBKA S VÍKEM KVĚTINA velká a objemná na uchování různých potravin jak na potraviny sypké, tak na zeleninu a ovoce s víkem- zdobeným úchytem ve tvaru květiny

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více