Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k erven 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001"

Transkript

1 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k erven 2001

2 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N... 2 II.1 Metro...2 II.1.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID...2 II.2 Tramvaje...3 II.2.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID...3 II.3 Autobusy...4 II.3.1 Zm ny k II Zm na trasy linky PID II Zavedení linek PID. 375, 376, 405 a 406, zm na provozních parametr linek PID. 259 a II Zavedení linky PID. 380, zm na provozních parametr linky PID II Zm na trasy a provozních parametr linek PID. 381 a II Zavedení linky PID. 404, zm na trasy a provozních parametr linky PID II Zm na trasy a provozních parametr linky PID. 393, zm na provozních parametr linky PID II Zm ny zastávek PID...13 II.4 Železnice...16 II.4.1 Zm ny k II Nový GVD 2001/

3 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD Dopravní opat ení sm rovaná k celostátnímu termínu zm n jízdních ád vychází ze Zásad organizace hromadné dopravy osob, z Projektu organizace hromadné dopravy osob na rok 2001 a z projednání s pražskými m stskými ástmi a obcemi, zapojenými do systému Pražské integrované dopravy. 1

4 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II. II.1 CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N Metro II.1.1 Zm ny k II Zm ny zastávek (stanic) PID II Z ízení zastávek (stanic) Od (odpoledních hodin) dojde ke zprovozn ní stanice metra Kolbenova. Tabulka 1 název zastávky sm r linka Kolbenova oba B Termín realizace: 8. ervna 2001 (pátek) 2

5 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.2 Tramvaje II.2.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID II Z ízení zastávek Tabulka 2 Od dojde ke z ízení následujících zastávek. Vyso anská název zastávky sm r linky Nádraží Vyso any (nástupní) Kolbenova oba 19, 55 8 Termín realizace: 9. ervna 2001 (sobota) II Zrušení zastávek Od dojde ke zrušení zastávky KD - zastávka je nahrazena novou zastávkou Kolbenova. Tabulka 3 název zastávky sm r linky KD oba 19, 55 Termín realizace: 9. ervna 2001 (sobota) 3

6 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.3 Autobusy II.3.1 Zm ny k II Zm na trasy linky PID. 127 V souvislosti s otev ením stanice metra Kolbenova na lince B metra dochází ke zm n trasy linky D vodem je velmi nízké využití linky. 127 v úseku Prosek - Nový Hloub tín a dostate ná kapacita ve spojích linky Otev ením stanice Kolbenova dochází ke zlepšení obsluhy ulice Kolbenovy a zm nou trasy linky. 127 ke zkvalitn ní p estupní vazby na linku metra B, nebo vzhledem k velké docházkové vzdálenosti není zastávka Špitálská pro p estup na metro využívána. Linkové vedení 127 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek SÍDLIŠT BOHNICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) Tabulka 4 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 127 S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 60,0 nem ní se nem ní se ve er Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 10. ervna 2001 (ned le) 4

7 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zavedení linek PID. 375, 376, 405 a 406, zm na provozních parametr linek PID. 259 a 354 V souvislosti s rozvojem Pražské integrované dopravy do oblasti dvojm stí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dochází k dalšímu rozší ení tohoto systému i do jeho okolí. Nové linky PID nahrazují stávající linky SAD Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Káraný, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Praha, elákovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Praha a áste n (v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - elákovice ) i linku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - elákovice - Úvaly - í any. Linka. 406 od Káraného bude mít charakter tzv. návozné linky, která bude mít zajišt n p estup ve Staré Boleslavi na linky do/z Prahy (linky. 367, 375 a 379). Sou asn se omezuje rozsah provozu stávající linky. 354, jež bude provozována pouze v p epravních špi kách pracovního dne a vybrané spoje ve er v pracovní den. V ostatních provozních obdobích budou její spoje p evedeny na linku Linkové vedení 375 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Na Klí ov - U Vodojemu - D stojnické domy - Letecké muzeum - Huntí ovská - Kbely - Mlad jovská - Vino ský h bitov - Lohenická - Vino (T) - Podolanka - D ev ice, rozc. Jenštejn - D ev ice - D ev ice, cihelna - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vrábí - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Pražská (Z) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, most - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U brány - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠT - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Školní (T) - Brandýs n.l.-st.boleslav, sídlišt - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kasárna - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, ŽEL.ST. (v provozu celodenn, celotýdenn ; v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut.st. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, žel.st. v provozu pouze vybrané spoje) 376 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Na Klí ov - U Vodojemu - D stojnické domy - Letecké muzeum - Huntí ovská - Kbely - Satalice - Satalická obora - Radonice - Jenštejn, Dehtáry - Svémyslice - Zápy, Ostrov, lázn - Zápy - (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Baumit - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VDO - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vrábí - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁM.) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pekárny - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U soudu - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ (v provozu celodenn, celotýdenn do cca 19 hod; v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Baumit - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. v provozu vybrané spoje v pracovní den) 405 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Fakulta - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Radosti - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PREFA - Lázn Touše, zastávka - Lázn Touše - elákovice, TOS zadní vrátnice - ( elákovice, TOS) - elákovice, sídlišt - ELÁKOVICE, NÁM. - ELÁKOVICE, KOVOHUT (v provozu celodenn, celotýdenn do cca 19 hod.; v úseku elákovice, nám. - elákovice, Kovohut v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den; do zastávky elákovice, TOS zajížd jí pouze vybrané spoje v pracovní den [spoje nejedou p es zastávku elákovice, sídlišt ]) 5

8 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, most - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, U brány - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠT - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, škola - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sokolská - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vosí hnízdo - Nový Vestec, hájenka - Nový Vestec - Nový Vestec, U mostu - Káraný, most - Káraný, vodárna - KÁRANÝ, POŠTA (v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádraží - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut.st. v provozu pouze vybrané spoje) Tabulka 5 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 259 S 8 *10[20] [24] S S S 8 *10[20] 3 30[60] 8 12[24] S 3 30[60] 3 30[60] S 3 30[60] 3 30[60] 40[80] 354 S 0 4s/5s s S 0 5s/6s 0 6s 0 10s S 0 5s/4s 0 2s/3s S 0 5s/4s 0 2s/3s 2s/3s//6s 375 K K K s/3s//4s S 2 3s/4s 1 1s/- 2 3s/4s S 1 2s 1 1s/2s S 1 2s 1 1s/2s 1s/ S 3 4s/6s 2 4s/3s 3 6s/5s S 0 6s 0 1s/2s S 0 2s 0 1s/2s 2s//1s/ S 1 6s 1 4s 1 8s S 1 6s 1 2s S 1 2s 1 2s 2s S S 5 5 S 5 5 Celkem S S 3 3 S 3 3 voz K K 1 1 K 1 1 K K 0 0 K 0 0 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách s - po et spoj [ ] - interval v období, kdy je spoj linky zajišt n linkou. 354 ve spole né ásti trasy eskomoravská - Vino / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) * - pr m rný interval - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav ve er 6

9 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní DP - 11,7-15,5-15,5 standardní SAD S cca ,0 cca + 400,0 cca + 275,0 kloubový SAD S cca + 995,0 cca + 365,0 cca + 365,0 Dopravce: SAD St ední echy, spol. s r.o. (linky. 375, 376, 405, 406) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (linky. 259, 354) Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 7

10

11 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zavedení linky PID. 380, zm na provozních parametr linky PID. 308 Na základ obsluhy nové ásti komer ní zóny v Rudné dochází z d vodu lepší p ehlednosti k zavedení nové linky Spoje této linky vycházejí ze stávajících vybraných spoj linky Linkové vedení 380 ZLI ÍN - Depo Zli ín - Chráš any, Scania-Label - Chráš any, Protherm - Chráš any - Chráš any, Mezcestí - Rudná, U nádraží - Rudná, Dušníky - Rudná, U kina - Rudná, škola - Rudná, Ho elice - Rudná, Delvita - Rudná, Celní ú ad - RUDNÁ, TELECOM - Rudná, Ho elice - Rudná, škola - Rudná, U kina - Rudná, Dušníky - Chráš any, Mezcestí - Chráš any - Chráš any, Protherm - Chráš any, Scania-Label - Depo Zli ín - ZLI ÍN (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne a pouze ve sm ru TAM, v úseku Zli ín - Rudná, Telecom v provozu vybrané spoje) Tabulka 6 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 308 S 8 5s/8s 2 5s/7s S S s//8s S 7 8s/11s 2 5s/7s S S s//8s 380 S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 380 je zajišt n kmenovými vozy linky. 308) i - asový interval v minutách s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní + 60,0 nem ní se nem ní se Dopravce: Jana Barnatová - SPOJBUS ve er Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 8

12 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm na trasy a provozních parametr linek PID. 381 a 402 Na základ postupného rozši ování systému Pražské integrované dopravy dochází k za len ní linek vn jší autobusové dopravy a v úseku Malotice, U Ján - Zásmuky, nám. do prodloužené linky Sou asn dochází ke zm n názvu zastávky Malotice, U Ján na Ždánice, U Ján. V souvislosti se zm nami na lince. 381 dochází zm nou trasy linky. 402 k zajišt ní dopravní obsluhy obcí Králka, Bulánka, Brník a Krymlov v návaznosti na linku. 381 v zastávce Kostelec nad ernými lesy, nám.. Dopravní obsluha obce Nu ice bude zajišt na linkami. 387 a 404. Linkové vedení 381 SKALKA í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM Ždánice, U Ján - Malotice - Zásmuky, Doubrav any - Zásmuky, rozc. Vršice - ZÁSMUKY, NÁM. (v úseku Kostelec nad ernými lesy, nám. - Zásmuky, nám. v provozu celotýdenn pouze vybrané spoje) 402 KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Kostelec nad ernými lesy, Svatbínská - Prusice - Nu ice - Kostelec nad ernými lesy, Ke Svatbínu - Oleška, Brník - Oleška, Králka - Oleška, Bulánka - Oleška - Oleška, rozc. Krymlov - OLEŠKA, KRYMLOV - Ždánice - MALOTICE, U JÁN (v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny) Tabulka 7 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e 9 odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 381 K Z Z Z K Z Z K Z Z Z K 9 15(30) 5 60(120) 9 30(60) K /60Z 7 60 Z K 6 60 Z 7 60/30-60Z 60/60-90Z 402 S 1 1s/2s 1 1s/- 1 3s/1s X 0 2s/1s 0 1s/- 0 1s/- K 0 -/1s s/-//- Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z; K - kloubový v z; X - smíšený provoz S a K) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách ( ) - platí pouze pro vybrané spoje s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový - 250,0 + 15,0-205,0 standardní + 145,0-15,0-93,0 ve er

13 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 Dopravce: SAD POLKOST, spol. s r.o. Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) II Zavedení linky PID. 404, zm na trasy a provozních parametr linky PID. 387 Na základ výsledk jednání s obecními ú ady dochází k prodloužení linky. 387 do trasy Skalka - Vlkan ice, Komorce. Na tuto linku budou p evedeny spoje z linek. 381 a 387, které pokra ují jako linka vn jší autobusové dopravy do Uhlí ských Janovic. Sou asn s touto úpravou je zavedena nová linka. 404 v trase Kostelec nad ernými lesy, nám. - Nu ice - St íbrná Skalice, žst.. Na linku se p evádí vybrané stávající spoje linky Linkové vedení 387 SKALKA - ernokostelecká - Hutní základna - Pr myslová - Kutnohorská - Dolnom cholupská - Na Vrchách - Picassova - Lidový d m - Uh ín ves - í any, pr m. areál - í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta - Tehovec, Vojkov - Muka ov - Lou ovice, Na hrázi I. - Lou ovice, Na hrázi II. - Vyžlovka - Kozojedy, rozcestí - Kostelec nad ernými lesy, Na skalce - Kostelec nad ernými lesy, Trativody - Kostelec nad ernými lesy, U k ížku - Kostelec nad ernými lesy, nám. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Prusice, rozcestí - Konojedy - NU ICE - (Konojedy - Konojedy, pila - Konojedy, Klí e - Oplany - Oplany, hájovna) - Výžerky - Výžerky, rozcestí - VLKAN ICE, KOMORCE - Vlkan ice - Vlkan ice, Stará H ra - Vlkan ice, Pysko ely, Na Báb - Vlkan ice, Pysko ely - ST ÍBRNÁ SKALICE, ŽST. (v úseku Nu ice - Vlkan ice, Komorce v provozu pouze vybrané spoje) 404 KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Prusice, rozcestí - Prusice - NU ICE - Výžerky - (Konojedy - Konojedy, pila - Konojedy, Klí e - Oplany - Oplany, hájovna) - Výžerky, rozcestí - Vlkan ice, Komorce - Vlkan ice - Vlkan ice, Stará H ra - Vlkan ice, Pysko ely, Na Báb - Vlkan ice, Pysko ely - ST ÍBRNÁ SKALICE, ŽST. (v úseku Kostelec nad ernými lesy, nám. - Nu ice v provozu pouze vybrané spoje) Tabulka 8 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e 10 odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 387 X 3 1s/3s s/2s X 2 2s/3s 2 2s X 1 2s 2 1s/3s 1s/- S 3 3s/5s Z 1 4s K 1 2s 1 2s K 1 2s 1 2s 2s 404 S 2 2s/4s 1 2s 1 6s S 0 -/1s L - - S s/- L K K 1 1 K 0 1 Celkem K K 0 0 K 0 0 voz S S 1 1 S 0 1 S S 0 0 S 3 0 ve er

14 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z; K - kloubový v z; X - smíšený provoz S a K) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách ( ) - platí pouze pro vybrané spoje s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu L - v provozu pouze v letním období Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový + 175, , ,0 standardní + 240,0 nem ní se + 62,0 Dopravce: Termín realizace: SAD POLKOST, spol. s r.o. 10. ervna 2001 (ned le) 11

15 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm na trasy a provozních parametr linky PID. 393, zm na provozních parametr linky PID. 383 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum a výsledk jednání s obecními ú ady dochází na lince. 393 ke zm n trasy a k p evedení ásti spoj z linky Linkové vedení 393 SKALKA - ernokostelecká - Hutní základna - Malešická továrna - Na Homoli - Pr myslová - Úst ední - Kutnohorská - Dolnom cholupská - Na Návsi - Pr mstav - Fruta - Na Vrchách - Piccasova - Lidový d m - Uh ín ves - Uh ín veský h bitov - í any, pr m. areál - í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta - Tehovec, Vojkov - Tehovec, Mototechna - (MUKA OV) - Muka ov, odb. Tehovec - Tehovec - Svojetice - Svojetice, Na skalce - Svojetice, U hájenky - Kloko ná - Svojetice, Na vyhlídce - Struha ov, U h išt - Struha ov, Habr - Ond ejov, T emblat, rozc. Myšlín - Ond ejov, T emblat - Ond ejov, T emblat, rozc. Zvánovice - Zvánovice - Ond ejov, T emblat, rozc. Mnichovice - Ond ejov, U pily - OND EJOV, NÁM. - Ond ejov, h bitov - CHOCERADY (v úseku Skalka - Tehovec, Mototechna v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne; do zastávky Muka ov zajíždí pouze v mimošpi kových obdobích; v úseku Ond ejov, nám. - Chocerady v provozu pouze vybrané spoje celotýdenn ) Tabulka 9 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 383 S 7 4s/3s Z 1 -/1s Z 7 6s/5s Z S 1 2s Z 1 2s Z S 1 2s/1s Z 1 1s/2s Z 1s//2s ve er S 6 30 Z Z 6 30 Z S 0 4s Z 0 1s/2s Z S 0 1s/2s Z 0 4s Z 4s//3s 393 S 0 1s/4s Z 0 4s Z 0 4s/2s Z S 0 3s/4s Z 0 1s/2s Z S 0 1s/2s Z 0 2s/1s Z 2s//1s,2s S 1 2s/4s 1 4s Z 1 5s/4s S 1 4s Z 1 2s Z S 1 2s/1s Z 1 1s/2s Z 5s//2s,4s Celkem S S 1 1 S 1 1 voz S S 1 1 S 1 1 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 393 je nov zajiš ován p ejezdy kmenových voz linky. 383) i - asový interval v minutách s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 143,0 + 3,0 + 24,0 Dopravce: Termín realizace: SAD Praha Vršovice a.s. 10. ervna 2001 (ned le) 12

16

17 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm ny zastávek PID II Z ízení zastávek Z d vodu zlepšení dopravní obsluhy území dochází na stávajících linkách PID ke z ízení následujících zastávek. Zastávky uvedené v dopravních opat eních (nap. nové linky) nejsou v této tabulce obsaženy. Tabulka 10 název zastávky sm r linky Butovická Jinonice 130 D eva ská oba 186, 262, 263, 269 K í an m Nad Parkánem 268 Mirovická Sídlišt Kobylisy 162 Na erné strouze * oba 181, 183 Ond ejov, Turkovická oba 390 Pískovna oba 144 Prosecká Prosek 233 í any, U nemocnice oba 381 St íbrná Skalice, Vozlín oba 382 Svojetice, U hájenky oba 393, 403 Úvaly, Elektrotechnika Úvaly, žel.st. 304 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le); * 9. ervna 2001 (sobota) II P emíst ní zastávek Z d vodu zlepšení sm rové orientace, zvýšení bezpe nosti a plynulosti provozu dochází k lokálnímu p emíst ní následujících zastávek pro následující linky. Tabulka 11 Bud jovická název zastávky sm r linky Ka erov / Nemocnice Kr (nástupní) 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 362 Kolbenova * oba 181, 183 Nemocnice Kr oba 106, 114, 139, 157, 170, 182, 193, 205, 272, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 362 Nové Butovice Nušlova / Ov í hájek (nástupní) 164, 179, 184, 219, 256 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le); * 9. ervna 2001 (sobota) 13

18 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zrušení zastávek Z d vodu zm ny trasy linky. 304 dochází ke zrušení zastávky. Tabulka 12 název zastávky sm r linky Úvaly, U mate ské školy Úvaly, žel. st. 304 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) II Zm na názv zastávek Na základ rozhodnutí OD MHMP dochází k zm nám názv následujících zastávek. Tabulka 13 název zastávky do název zastávky od linky Aero Boletická 156, 158, 166, 195, 209, 274, 305, 351, 365, 366 Avia sever Za Avií 110, 202 Benice K Lipan m 265 B lu ská Horní Po ernice 223, 562 Bud jovická (jen v ulici A. Staška) Poliklinika Bud jovická 124, 148, 193, 205 Cíl Centrum Zahradní M sto 101, 138, 145, 195, 224 Hládkov Na Malovance 108, 174, 180, 217 Chaltická Vino ský h bitov 259, 280, 354, 386 Jablo ová Poliklinika Zahradní M sto 101, 145, 195 Klenovská Vino ský h bitov 302 Kostelecká áblice 103, 202, 345 Laktos Sídlišt Jahodnice 109, 110, 168, 208, 503, 557, 559 Letov Rychnovská 156, 158, 166, 195, 209, 274, 305, 351, 365, 366 Lodžská Katovická 177, 200, 202, 505 Lovosická Poliklinika Prosek 145, 151, 210, Malotice, U Ján Ždánice, U Ján 381 MÚ Benice Benice 265 MÚ Dolní Chabry Osecká 162, 202 MÚ K eslice K eslice 111, 232 MÚ Mod any Písková 139, 173, 253 MÚ Nebušice K Noskovn 161, 254, 312, 372 MÚ P ední Kopanina P ední Kopanina 254, 312, 372 MÚ epy epský h bitov

19 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 název zastávky do název zastávky od linky MÚ Satalice Satalice 186, 262, 263, 269, 386 MÚ Suchdol Internacionální 107, 147, 359, 502 MÚ Šeberov Pod Vsí 165, 226, 325, 326, 327 MÚ Újezd K Sukovu 227, 324, 328, 363, 385 MÚ Zli ín Halenkovská 164, 257, 306, 357, 358, 568 Mrazírny V Sedlci 107, 147, 359, 502 Na Sádce Chodovská tvrz 170, 197, 203, 213, 260 Nádraží Zli ín Lide ská 164 Obalovna IPS K T ebonic m 249 PAL Kbely Huntí ovská 110, 185, 259, 280, 302, 354 Pod H bitovem Ruzy ský h bitov 108, 164, 225, 347 Potraviny U Prioru 218 Pr jezdní Let anská 156, 158, 159, 166, 186, 195, 209, 210, 233, 274, 305, 351, 365, 366, 509 Satalice Satalická obora 186 Stavební závody Tiska ská 208, 212 Tachlovice, Na vršku Tachlovice, Na Vrškách 310 Tachlovice, oto ka Tachlovice, Jakubská náves 310 Taškent Gercenova 154, 183, 204, 271, 505, 506 U istírny Ouhrabkova 166, 305, 351 V Horkách Nad Košíkem 122 Vít zné nám stí Dejvická 340, 350 Závod STE Za imickým hájem 181 ZPA akovice akovice 158, 159, 166, 209, 210, 305, 351, 365, 366, 377 ZPA Jinonice Stará Stod lecká 149 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 15

20 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.4 Železnice II.4.1 Zm ny k II Nový GVD 2001/2002 Od vstupuje v platnost nový GVD 2001/2002 s platností do V rámci nového GVD D dochází k úpravám provozu na tratích D. 221 (zrovnom rn ní provozu v denním období a zavedení vlak v podve erním období) a 231 (posílení provozu celodenn ). Sou asn v souvislosti s rekonstrukcí severovýchodní oblasti železni ního uzlu Praha hlavní nádraží dochází ke zm nám trasování dálkové i regionální dopravy na tratích D. 011 a

21 P íloha. 1 P EHLED PROVOZNÍCH PARAMETR STAV K a) Metro A DEJVICKÁ - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - M stek - Muzeum - Nám stí Míru - Ji ího z Pod brad - Flora - Želivského - Strašnická - SKALKA B ZLI ÍN - Stod lky - Luka - Lužiny - H rka - Nové Butovice - Jinonice - Radlická - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - And l - Karlovo nám stí - Národní t ída - M stek - Nám stí Republiky - Florenc - K ižíkova - Invalidovna - Palmovka - ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Hloub tín - Rajská zahrada - ERNÝ MOST (v úsecích Zli ín - Smíchovské nádraží a eskomoravská - erný Most v pracovní dny cca od 7.00 do hod. v provozu pouze ást spoj ) C NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vltavská - Florenc - Hlavní nádraží - Muzeum - I.P.Pavlova - Vyšehrad - Pražského povstání - Pankrác - Bud jovická - Ka erov - Roztyly - Chodov - Opatov - HÁJE Poznámka: rozsah provozu na všech trasách cca od 4.30 do 0.30 hodin

22 b) Tramvaje Denní linky: 1 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Ohrada - SPOJOVACÍ 2 ERVENÝ VRCH - Dejvická - Prašný most - PET INY (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod.) 3 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Maniny - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 4 ECHOVO NÁM STÍ - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod.) 5 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Flora - OLŠANSKÉ H BITOVY 6 KUBÁNSKÉ NÁM STÍ - Otakarova - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - PLZE KA / SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (v provozu pouze v pracovní den cca od 6.00 do hod.) 7 ÚST EDNÍ DÍLNY DP - ernokostelecká - Strašnická - Pr b žná - Koh-i-noor - Otakarova - Výto - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA - Motol - SÍDLIŠT EPY (v úseku "Kotlá ka - Sídlišt epy" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 8 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Náb eží kpt. Jaroše - Nám stí Republiky - Florenc - Palmovka - NÁDRAŽÍ VYSO ANY 9 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 10 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 11 ERNOKOSTELECKÁ - Želivského - Flora - Ji ího z Pod brad - Muzeum - I.P.Pavlova - Nám stí brat í Synk - Michelská - SPO ILOV 12 STARÝ HLOUB TÍN - Harfa - PALMOVKA - Maniny - Nádraží Holešovice - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Malostranská - Újezd - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY (v úseku "Starý Hloub tín - Palmovka" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 13 linka neobsazena 14 ST ELNI NÁ - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - D lnická - Vltavská - Náb eží kpt. Jaroše - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - LAUROVÁ 15 linka neobsazena

23 16 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - NÁDRAŽÍ BRANÍK (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod., v sobotu cca od 7.00 do hod. a v ned li cca od do hod.) 17 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 18 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Karlovo nám stí - Albertov - Nám stí brat í Synk - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 19 LEHOVEC - Hloub tín - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Pr b žná - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 20 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - PODBABA 21 LEVSKÉHO - Nádraží Mod any - Nádraží Braník - Dvorce - Výto - Palackého nám stí - Jiráskovo nám stí - Národní t ída - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne a pouze v uvedeném sm ru) 22 BÍLÁ HORA - Vypich - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 23 MALOVANKA - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 24 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Invalidovna - Florenc - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh i noor - Pr b žná - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ 25 PODBABA - Vít zné nám stí - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - VOZOVNA KOBYLISY 26 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA

24 No ní linky: 51 DIVOKÁ ŠÁRKA - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Starom stská - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Flora - Želivského - Strašnická - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ 52 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Florenc - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY 53 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 54 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Maniny - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 55 LEHOVEC - Hloub tín - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh-i-noor - Pr b žná - Strašnická - ernokostelecká - ÚST EDNÍ DÍLNY DP 56 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - T šnov - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Otakarova - Michelská - SPO ILOV 57 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 58 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY Poznámka: centrální p estupní bod c) Lanová dráha 99 ÚJEZD - Nebozízek - PET ÍN (lanová dráha je v provozu celotýdenn od 9.00 do hod. v intervalu 15 min., provoz zajiš ují 2 vozy)

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2012 Vyšlo 15.8.2012 Změny od 1.9.2012 Obsah Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012...1 Tramvaje změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012...1 Autobusy změny na jednotlivých

Více

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz DENNÍ TRAMVAJOVÉ LINKY od 29. ervna 2013 2 22 20 26 Divoká árka Pet iny Bílá Hora 1 25 9 10+16 Sídli t epy 2 Vypich 18 Páte ní linky 3, 9,17, 22 Páte ní svazky 1+25 10+16 11+13 12+20 Ostatní linky 2, 4,

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny ve 2. čtvrtletí 2006 a provoz o letních prázdninách 2006 květen 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 1. 9. 2007 srpen 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2013 Vyšlo 28. 06. 2013 Obsah Prázdninový provoz PID od 29. 6. do 31. 8. 2013... 1 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo nádraží... 2 Tramvajové výluky od 29. 6. 2013...

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 9 5) Termín realizace...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014 Obsah Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji... 1 Velikonoční výluka metra A... 2 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 Dočasná změna

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

Sledovací akce VIII. pondělí 27.10.2008. www.autobusy.org. 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky

Sledovací akce VIII. pondělí 27.10.2008. www.autobusy.org. 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky Sledovací akce VIII pondělí 27.10.2008 www.autobusy.org 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky LINKY DP PRAHA, LINKY OST.DOPRAVCŮ V RÁMCI PRAHY na sledování

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013 VÝROČNÍ ZPRÁV ROPID Červen ÚVODNÍ SLOVO RDNÍHO PRO DOPRVU Rok byl především rokem stabilizace linkového vedení městské hromadné dopravy po její výrazné proměně v září. Zároveň v tomto roce oslavila organizace

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334... 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží... 2 Nová midibusová

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK ZÁPAD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK ZÁPAD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A ZÁPAD 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 7 3) Provozní parametry... 9 4) Dopravce... 9 5) Termín

Více

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008

Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Změny v tarifu PID od 1. 1. 2008 Tarifně je území Prahy rozděleno na pásma P a 0. Celkem je území Prahy počítáno jako 4 pásma. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu. Součástí pásma 0 je příhraniční pásmo

Více

duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002

duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002 DP Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PŘÍLOHA kontakt duben 2002 ročník 7 číslo 4 zdarma Linkové vedení metra, tramvají, autobusů a lanové dráhy k 1. 4. 2002 Linky metra PROVOZOVATEL DOPRAVNÍ

Více

CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY

CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY Materiál popisuje změny ve fungování linek metra, tramvají a autobusů navržené organizací ROPID jako pomyslnou první etapu s předpokládánou realizací po částech

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část III. Trvalý stav linkového vedení k 10. 8. 2002 Aktuálně probíhající významnější výluky: o Palmovka Dělnická

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky v srpnu 2015... 1 Rozšíření provozu linek 326 a 327 na Jesenicku od 1. 8. 2015... 2 Nový přívoz P7 na Štvanici od 7.

Více

Informace o Pražské integrované dopravě 15.4.2008 (č. 07)

Informace o Pražské integrované dopravě 15.4.2008 (č. 07) Informace o Pražské integrované dopravě 5.4.2008 (č. 07) Více na www.ropid.cz Náměty a připomínky: ropid@ropid.mepnet.cz, 234 704 5 ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Rytířská

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Autobusová výluka v Řeporyjích. Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014. Obsah. Změny na jednotlivých linkách PID INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2014 Vyšlo 27. 2. 2014 Obsah Autobusová výluka v Řeporyjích... 1 Výstavba vlakové zastávky v Podbabě omezí provoz vlaků... 2 Nové trasy linek 160 a 359 v oblasti Roztok

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky 2015... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 5 Prázdninový provoz PID 1. 7. 2015 29. 8. 2015...

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Seznam linek PID ČERVENEC. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků

Seznam linek PID ČERVENEC. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků Seznam linek PID (trvalý stav) ČERVENEC 2013 Obsah VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL... 2 METRO... 4 TRAMVAJE... 5 AUTOBUSY... 10 LANOVKA... 67 PŘÍVOZY... 68 VLAKY... 69 ZÁZNAMY O ZMĚNÁCH... 75 Sestavil a

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1

Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1 Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1 Oblast JV Prahy V této oblasti dochází k připojení obcí Dolní Břežany, Lhota a Zlatníky-Hodkovice. Tyto obce jsou nově obsluhovány novou linkou 104 a prodlouženou

Více

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2014 Vyšlo 01. 12. 2014 Obsah Posílení tramvajové linky 5 od 29. 11. 2014... 1 Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky... 1 Mikulášský Cyklohráček vyjede do Braníka...

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská) INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012 Obsah Letní tramvajové výluky od 1.7.2012... 1 Výluka metra A od 5.7. do 8.7.2012... 2 Autobusová výluka v Michelské ulici... 3 Prázdninový provoz PID

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Výhody integrované dopravy jedna jízdenka na všechno zvýhodněné předplatní jízdenky s neomezeným počtem cest návaznost a koordinace jízdních řádů on-line informace pro cestující

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNí ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Tramvajové výluky v září 2011 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží 2 Nová midibusová linka 156

Více

Seznam textů v elektronických orientacích (leden 2011) - cíle

Seznam textů v elektronických orientacích (leden 2011) - cíle Seznam textů v elektronických orientacích (leden 2011) - cíle A Bořislavka 0040 Albertov 0876 Botanická zahrada 0042 Ametystová 1274 Botanická zahrada Troja 0557 Amforová 1029 Branické náměstí 0245 Anděl

Více

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010

Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 17/2010 Vyšlo 15.9.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 18.9.2010... 1 Den PID v rámci Evropského týdne mobility 21.9.2010... 1 Posílení přívozu P5 na akci Pražské cyklozvonění...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012. Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012. Nový BUSpruh na Zahradním Městě.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012. Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012. Nový BUSpruh na Zahradním Městě. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19/2012 Vyšlo 31.10.2012 Obsah Nové zastávky v Hostivaři od 29.10.2012... 1 Nový BUSpruh na Zahradním Městě... 1 Nový BUSpruh od Petrovic na Jižní Město... 3 Změna autobusových

Více

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 Obsah Trvalé změny PID od 6.3.2011 v příměstské dopravě... 1 Březnová zlepšení dopravy v Praze... 3 Časové jízdenky PID na každém nádraží... 4 Linka 193

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 010 PHA Příloha č. 1 Praha 1 PH1 TJ Slavoj Praha SK Start Praha o.s. VŠSK Juridica Praha TJ Ecole Francaise Praha TJ. Sokol Malá Strana 00540684 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ PRAHA 00537381

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa Nové dopravní spojení Od uzávěrky třetího vydání Výletů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy už uplynuly více než tři roky. Za tu dobu došlo k několika změnám v systému Pražské integrované dopravy,

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR

2, 24 KALENDÁŘ SOUTĚŽE ADRESÁŘ HRACÍCH MÍSTNOSTÍ MHD: TR Sokol Vyšehrad HM: Sokolovna TJ, Praha 2, Rašínovo nábřeží 24 MHD: TR 3,7,17,21 - st. Výtoň TJ Pankrác HM: Hala TJ Pankrác, Lomnického 1, Praha 4 MHD: Metro C - st. Pražského povstání TJ Praga HM: Sokolovská

Více

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních

hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od. června VYSVĚTLIVKY: 4 p/0 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 2 4 7 # pro danou

Více

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard

Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard WWW.DPP.CZ Děti a junioři jezdí v Praze už jen na opencard infolinka 12 444 www.opencard.cz Jak cestovat v novém školním roce 2010/2011? Informace nejenom pro děti a juniory 1. Úvodní informace V roce

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: ZÁŘÍ 2012 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE 1/20 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE PRACOVNÍ MATERIÁL

Více

Číslo 11/2011 Vyšlo 15.6.2011

Číslo 11/2011 Vyšlo 15.6.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2011 Vyšlo 15.6.2011 Obsah Trvalé změny PID od 12.6.2011... 1 Letní tramvajové výluky v Praze... 2 Prázdninový provoz PID... 2 Více zastávek na znamení od 1.7.2011... 3 Nové

Více

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1 Kontaktní Název Email Telefon Ulice ČP Město PSČ osoba Počet ks časopisu Počet ks CD Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 842/39 Praha 3 Žižkov 130 00 35 1 Rada seniorů ČR nám.w.churchilla 2 Praha

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

1a) 2/2013 116 ze dne 17. 9. 2013 a v 135 ze dne 14. 11. 2013 m. Prahy Z uveden h KPP v. OCP, OPP). Praha 19 Kbely 1938/1 U 840 u parc. Skanska a.s. 79989 m2 OCP) Suchdol Suchdol U 857 30003 m2 Suchdol

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008

SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPECIÁL - změny 14.12.2008 Vyšlo 27.11.2008 Obsah Příměstské autobusy od Říčan opustí Depo Hostivař, nově pojedou na Háje... 1 Úpravy autobusových linek v Radotíně... 4 Úpravy obsluhy

Více

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13

Vánoční a silvestrovský provoz 2012/13 Vánční a silvestrvský prvz 2012/13 d 24.12.2012 d 6.1.2013 Není-li napsán čas, pak uvedené termíny platí vždy d zahájení denníh prvzu danéh dne d uknčení denníh prvzu danéh dne. Vážení cestující, předkládáme

Více

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií

3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura. 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 3.6 Ve ejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podklad p edaných od poskytovatel a dopravních studií 1) Podklady p edané od SD - silnice I/16 up esn ní zám ru ZÚR s dopln ným variantním ešením -

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015 Obsah Trvalé změny PID k 7. 4. 2015... 1 Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2015... 5 Speciální web k integraci Mělnicka a Neratovicka...

Více

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179 6. Koncepce dopravní infrastruktury 6.1 Silniční doprava 6.1.1 VÝCHOZÍ STAV Praha je významnou křižovatkou silniční sítě České republiky, značný význam má i v evropském kontextu. Uspořádání silniční a

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2014 Vyšlo 2. 6. 2014 Obsah Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha... 1 Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci... 1 Začíná zkouškové období na vysokých

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014)

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) OBEC NÁZEV ROČNÍKY Černolice Černolík 2001 2003; 2007 2008 2001; 2003 Šance 2011 Černošice Černošické noviny 1957; 1959 1960; 1974 1977

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 7 k Tarifu PID vydanému k 1. 7. 2011 platný od 9. 12. 2012 na základě provozních potřeb 1/7 1. V článku II., odst. 1. se mění písm. f), které nově zní takto:

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 3 ŘIDIČ TRAMVAJE - INSTRUKTOR

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 3 ŘIDIČ TRAMVAJE - INSTRUKTOR Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 3 ŘIDIČ TRAMVAJE - INSTRUKTOR Platí od 1. dubna 2011 verze 04 1.

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Praha-západ Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) Zpracoval Mgr. Michal Němec

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353

Více

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Aktuální převody soutěží Divize muži Divize ženy Soutěž 1 Sparta Praha B 1 TJ Slovan Bohnice C 5.třída muži 2 TJ Sokol Michle Praha B 2 TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

8. Koncepce ekonomické infrastruktury

8. Koncepce ekonomické infrastruktury 8. Koncepce ekonomické infrastruktury Rozsah a funkční uspořádání zastavitelných a přestavbových území navrhované v územním plánu proporčně odpovídá tržním podmínkám a trendům i demografickému vývoji.

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Úvodem. Rádi bychom Vás pravidelně informovali a seznamovali Vás s novinkami nejen v dopravě, ale i dění ve škole, kultuře, sportu atd.

Úvodem. Rádi bychom Vás pravidelně informovali a seznamovali Vás s novinkami nejen v dopravě, ale i dění ve škole, kultuře, sportu atd. 1 Úvodem. Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou další vydání časopisu týmu studentů Jedu do školy. Mnozí z Vás již naši činnost zaznamenali na Facebooku a v prostorách naší školy. Rádi bychom Vás pravidelně

Více