Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k erven 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001"

Transkript

1 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k erven 2001

2 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N... 2 II.1 Metro...2 II.1.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID...2 II.2 Tramvaje...3 II.2.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID...3 II.3 Autobusy...4 II.3.1 Zm ny k II Zm na trasy linky PID II Zavedení linek PID. 375, 376, 405 a 406, zm na provozních parametr linek PID. 259 a II Zavedení linky PID. 380, zm na provozních parametr linky PID II Zm na trasy a provozních parametr linek PID. 381 a II Zavedení linky PID. 404, zm na trasy a provozních parametr linky PID II Zm na trasy a provozních parametr linky PID. 393, zm na provozních parametr linky PID II Zm ny zastávek PID...13 II.4 Železnice...16 II.4.1 Zm ny k II Nový GVD 2001/

3 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD Dopravní opat ení sm rovaná k celostátnímu termínu zm n jízdních ád vychází ze Zásad organizace hromadné dopravy osob, z Projektu organizace hromadné dopravy osob na rok 2001 a z projednání s pražskými m stskými ástmi a obcemi, zapojenými do systému Pražské integrované dopravy. 1

4 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II. II.1 CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N Metro II.1.1 Zm ny k II Zm ny zastávek (stanic) PID II Z ízení zastávek (stanic) Od (odpoledních hodin) dojde ke zprovozn ní stanice metra Kolbenova. Tabulka 1 název zastávky sm r linka Kolbenova oba B Termín realizace: 8. ervna 2001 (pátek) 2

5 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.2 Tramvaje II.2.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID II Z ízení zastávek Tabulka 2 Od dojde ke z ízení následujících zastávek. Vyso anská název zastávky sm r linky Nádraží Vyso any (nástupní) Kolbenova oba 19, 55 8 Termín realizace: 9. ervna 2001 (sobota) II Zrušení zastávek Od dojde ke zrušení zastávky KD - zastávka je nahrazena novou zastávkou Kolbenova. Tabulka 3 název zastávky sm r linky KD oba 19, 55 Termín realizace: 9. ervna 2001 (sobota) 3

6 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.3 Autobusy II.3.1 Zm ny k II Zm na trasy linky PID. 127 V souvislosti s otev ením stanice metra Kolbenova na lince B metra dochází ke zm n trasy linky D vodem je velmi nízké využití linky. 127 v úseku Prosek - Nový Hloub tín a dostate ná kapacita ve spojích linky Otev ením stanice Kolbenova dochází ke zlepšení obsluhy ulice Kolbenovy a zm nou trasy linky. 127 ke zkvalitn ní p estupní vazby na linku metra B, nebo vzhledem k velké docházkové vzdálenosti není zastávka Špitálská pro p estup na metro využívána. Linkové vedení 127 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek SÍDLIŠT BOHNICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) Tabulka 4 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 127 S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 60,0 nem ní se nem ní se ve er Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 10. ervna 2001 (ned le) 4

7 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zavedení linek PID. 375, 376, 405 a 406, zm na provozních parametr linek PID. 259 a 354 V souvislosti s rozvojem Pražské integrované dopravy do oblasti dvojm stí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dochází k dalšímu rozší ení tohoto systému i do jeho okolí. Nové linky PID nahrazují stávající linky SAD Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Káraný, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Praha, elákovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Praha a áste n (v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - elákovice ) i linku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - elákovice - Úvaly - í any. Linka. 406 od Káraného bude mít charakter tzv. návozné linky, která bude mít zajišt n p estup ve Staré Boleslavi na linky do/z Prahy (linky. 367, 375 a 379). Sou asn se omezuje rozsah provozu stávající linky. 354, jež bude provozována pouze v p epravních špi kách pracovního dne a vybrané spoje ve er v pracovní den. V ostatních provozních obdobích budou její spoje p evedeny na linku Linkové vedení 375 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Na Klí ov - U Vodojemu - D stojnické domy - Letecké muzeum - Huntí ovská - Kbely - Mlad jovská - Vino ský h bitov - Lohenická - Vino (T) - Podolanka - D ev ice, rozc. Jenštejn - D ev ice - D ev ice, cihelna - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vrábí - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Pražská (Z) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, most - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U brány - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠT - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Školní (T) - Brandýs n.l.-st.boleslav, sídlišt - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kasárna - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, ŽEL.ST. (v provozu celodenn, celotýdenn ; v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut.st. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, žel.st. v provozu pouze vybrané spoje) 376 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Na Klí ov - U Vodojemu - D stojnické domy - Letecké muzeum - Huntí ovská - Kbely - Satalice - Satalická obora - Radonice - Jenštejn, Dehtáry - Svémyslice - Zápy, Ostrov, lázn - Zápy - (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Baumit - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VDO - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vrábí - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁM.) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pekárny - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U soudu - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ (v provozu celodenn, celotýdenn do cca 19 hod; v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Baumit - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. v provozu vybrané spoje v pracovní den) 405 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Fakulta - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Radosti - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PREFA - Lázn Touše, zastávka - Lázn Touše - elákovice, TOS zadní vrátnice - ( elákovice, TOS) - elákovice, sídlišt - ELÁKOVICE, NÁM. - ELÁKOVICE, KOVOHUT (v provozu celodenn, celotýdenn do cca 19 hod.; v úseku elákovice, nám. - elákovice, Kovohut v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den; do zastávky elákovice, TOS zajížd jí pouze vybrané spoje v pracovní den [spoje nejedou p es zastávku elákovice, sídlišt ]) 5

8 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, most - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, U brány - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠT - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, škola - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sokolská - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vosí hnízdo - Nový Vestec, hájenka - Nový Vestec - Nový Vestec, U mostu - Káraný, most - Káraný, vodárna - KÁRANÝ, POŠTA (v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádraží - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut.st. v provozu pouze vybrané spoje) Tabulka 5 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 259 S 8 *10[20] [24] S S S 8 *10[20] 3 30[60] 8 12[24] S 3 30[60] 3 30[60] S 3 30[60] 3 30[60] 40[80] 354 S 0 4s/5s s S 0 5s/6s 0 6s 0 10s S 0 5s/4s 0 2s/3s S 0 5s/4s 0 2s/3s 2s/3s//6s 375 K K K s/3s//4s S 2 3s/4s 1 1s/- 2 3s/4s S 1 2s 1 1s/2s S 1 2s 1 1s/2s 1s/ S 3 4s/6s 2 4s/3s 3 6s/5s S 0 6s 0 1s/2s S 0 2s 0 1s/2s 2s//1s/ S 1 6s 1 4s 1 8s S 1 6s 1 2s S 1 2s 1 2s 2s S S 5 5 S 5 5 Celkem S S 3 3 S 3 3 voz K K 1 1 K 1 1 K K 0 0 K 0 0 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách s - po et spoj [ ] - interval v období, kdy je spoj linky zajišt n linkou. 354 ve spole né ásti trasy eskomoravská - Vino / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) * - pr m rný interval - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav ve er 6

9 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní DP - 11,7-15,5-15,5 standardní SAD S cca ,0 cca + 400,0 cca + 275,0 kloubový SAD S cca + 995,0 cca + 365,0 cca + 365,0 Dopravce: SAD St ední echy, spol. s r.o. (linky. 375, 376, 405, 406) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (linky. 259, 354) Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 7

10

11 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zavedení linky PID. 380, zm na provozních parametr linky PID. 308 Na základ obsluhy nové ásti komer ní zóny v Rudné dochází z d vodu lepší p ehlednosti k zavedení nové linky Spoje této linky vycházejí ze stávajících vybraných spoj linky Linkové vedení 380 ZLI ÍN - Depo Zli ín - Chráš any, Scania-Label - Chráš any, Protherm - Chráš any - Chráš any, Mezcestí - Rudná, U nádraží - Rudná, Dušníky - Rudná, U kina - Rudná, škola - Rudná, Ho elice - Rudná, Delvita - Rudná, Celní ú ad - RUDNÁ, TELECOM - Rudná, Ho elice - Rudná, škola - Rudná, U kina - Rudná, Dušníky - Chráš any, Mezcestí - Chráš any - Chráš any, Protherm - Chráš any, Scania-Label - Depo Zli ín - ZLI ÍN (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne a pouze ve sm ru TAM, v úseku Zli ín - Rudná, Telecom v provozu vybrané spoje) Tabulka 6 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 308 S 8 5s/8s 2 5s/7s S S s//8s S 7 8s/11s 2 5s/7s S S s//8s 380 S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 380 je zajišt n kmenovými vozy linky. 308) i - asový interval v minutách s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní + 60,0 nem ní se nem ní se Dopravce: Jana Barnatová - SPOJBUS ve er Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 8

12 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm na trasy a provozních parametr linek PID. 381 a 402 Na základ postupného rozši ování systému Pražské integrované dopravy dochází k za len ní linek vn jší autobusové dopravy a v úseku Malotice, U Ján - Zásmuky, nám. do prodloužené linky Sou asn dochází ke zm n názvu zastávky Malotice, U Ján na Ždánice, U Ján. V souvislosti se zm nami na lince. 381 dochází zm nou trasy linky. 402 k zajišt ní dopravní obsluhy obcí Králka, Bulánka, Brník a Krymlov v návaznosti na linku. 381 v zastávce Kostelec nad ernými lesy, nám.. Dopravní obsluha obce Nu ice bude zajišt na linkami. 387 a 404. Linkové vedení 381 SKALKA í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM Ždánice, U Ján - Malotice - Zásmuky, Doubrav any - Zásmuky, rozc. Vršice - ZÁSMUKY, NÁM. (v úseku Kostelec nad ernými lesy, nám. - Zásmuky, nám. v provozu celotýdenn pouze vybrané spoje) 402 KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Kostelec nad ernými lesy, Svatbínská - Prusice - Nu ice - Kostelec nad ernými lesy, Ke Svatbínu - Oleška, Brník - Oleška, Králka - Oleška, Bulánka - Oleška - Oleška, rozc. Krymlov - OLEŠKA, KRYMLOV - Ždánice - MALOTICE, U JÁN (v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny) Tabulka 7 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e 9 odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 381 K Z Z Z K Z Z K Z Z Z K 9 15(30) 5 60(120) 9 30(60) K /60Z 7 60 Z K 6 60 Z 7 60/30-60Z 60/60-90Z 402 S 1 1s/2s 1 1s/- 1 3s/1s X 0 2s/1s 0 1s/- 0 1s/- K 0 -/1s s/-//- Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z; K - kloubový v z; X - smíšený provoz S a K) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách ( ) - platí pouze pro vybrané spoje s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový - 250,0 + 15,0-205,0 standardní + 145,0-15,0-93,0 ve er

13 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 Dopravce: SAD POLKOST, spol. s r.o. Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) II Zavedení linky PID. 404, zm na trasy a provozních parametr linky PID. 387 Na základ výsledk jednání s obecními ú ady dochází k prodloužení linky. 387 do trasy Skalka - Vlkan ice, Komorce. Na tuto linku budou p evedeny spoje z linek. 381 a 387, které pokra ují jako linka vn jší autobusové dopravy do Uhlí ských Janovic. Sou asn s touto úpravou je zavedena nová linka. 404 v trase Kostelec nad ernými lesy, nám. - Nu ice - St íbrná Skalice, žst.. Na linku se p evádí vybrané stávající spoje linky Linkové vedení 387 SKALKA - ernokostelecká - Hutní základna - Pr myslová - Kutnohorská - Dolnom cholupská - Na Vrchách - Picassova - Lidový d m - Uh ín ves - í any, pr m. areál - í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta - Tehovec, Vojkov - Muka ov - Lou ovice, Na hrázi I. - Lou ovice, Na hrázi II. - Vyžlovka - Kozojedy, rozcestí - Kostelec nad ernými lesy, Na skalce - Kostelec nad ernými lesy, Trativody - Kostelec nad ernými lesy, U k ížku - Kostelec nad ernými lesy, nám. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Prusice, rozcestí - Konojedy - NU ICE - (Konojedy - Konojedy, pila - Konojedy, Klí e - Oplany - Oplany, hájovna) - Výžerky - Výžerky, rozcestí - VLKAN ICE, KOMORCE - Vlkan ice - Vlkan ice, Stará H ra - Vlkan ice, Pysko ely, Na Báb - Vlkan ice, Pysko ely - ST ÍBRNÁ SKALICE, ŽST. (v úseku Nu ice - Vlkan ice, Komorce v provozu pouze vybrané spoje) 404 KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Prusice, rozcestí - Prusice - NU ICE - Výžerky - (Konojedy - Konojedy, pila - Konojedy, Klí e - Oplany - Oplany, hájovna) - Výžerky, rozcestí - Vlkan ice, Komorce - Vlkan ice - Vlkan ice, Stará H ra - Vlkan ice, Pysko ely, Na Báb - Vlkan ice, Pysko ely - ST ÍBRNÁ SKALICE, ŽST. (v úseku Kostelec nad ernými lesy, nám. - Nu ice v provozu pouze vybrané spoje) Tabulka 8 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e 10 odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 387 X 3 1s/3s s/2s X 2 2s/3s 2 2s X 1 2s 2 1s/3s 1s/- S 3 3s/5s Z 1 4s K 1 2s 1 2s K 1 2s 1 2s 2s 404 S 2 2s/4s 1 2s 1 6s S 0 -/1s L - - S s/- L K K 1 1 K 0 1 Celkem K K 0 0 K 0 0 voz S S 1 1 S 0 1 S S 0 0 S 3 0 ve er

14 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z; K - kloubový v z; X - smíšený provoz S a K) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách ( ) - platí pouze pro vybrané spoje s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu L - v provozu pouze v letním období Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový + 175, , ,0 standardní + 240,0 nem ní se + 62,0 Dopravce: Termín realizace: SAD POLKOST, spol. s r.o. 10. ervna 2001 (ned le) 11

15 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm na trasy a provozních parametr linky PID. 393, zm na provozních parametr linky PID. 383 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum a výsledk jednání s obecními ú ady dochází na lince. 393 ke zm n trasy a k p evedení ásti spoj z linky Linkové vedení 393 SKALKA - ernokostelecká - Hutní základna - Malešická továrna - Na Homoli - Pr myslová - Úst ední - Kutnohorská - Dolnom cholupská - Na Návsi - Pr mstav - Fruta - Na Vrchách - Piccasova - Lidový d m - Uh ín ves - Uh ín veský h bitov - í any, pr m. areál - í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta - Tehovec, Vojkov - Tehovec, Mototechna - (MUKA OV) - Muka ov, odb. Tehovec - Tehovec - Svojetice - Svojetice, Na skalce - Svojetice, U hájenky - Kloko ná - Svojetice, Na vyhlídce - Struha ov, U h išt - Struha ov, Habr - Ond ejov, T emblat, rozc. Myšlín - Ond ejov, T emblat - Ond ejov, T emblat, rozc. Zvánovice - Zvánovice - Ond ejov, T emblat, rozc. Mnichovice - Ond ejov, U pily - OND EJOV, NÁM. - Ond ejov, h bitov - CHOCERADY (v úseku Skalka - Tehovec, Mototechna v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne; do zastávky Muka ov zajíždí pouze v mimošpi kových obdobích; v úseku Ond ejov, nám. - Chocerady v provozu pouze vybrané spoje celotýdenn ) Tabulka 9 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 383 S 7 4s/3s Z 1 -/1s Z 7 6s/5s Z S 1 2s Z 1 2s Z S 1 2s/1s Z 1 1s/2s Z 1s//2s ve er S 6 30 Z Z 6 30 Z S 0 4s Z 0 1s/2s Z S 0 1s/2s Z 0 4s Z 4s//3s 393 S 0 1s/4s Z 0 4s Z 0 4s/2s Z S 0 3s/4s Z 0 1s/2s Z S 0 1s/2s Z 0 2s/1s Z 2s//1s,2s S 1 2s/4s 1 4s Z 1 5s/4s S 1 4s Z 1 2s Z S 1 2s/1s Z 1 1s/2s Z 5s//2s,4s Celkem S S 1 1 S 1 1 voz S S 1 1 S 1 1 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 393 je nov zajiš ován p ejezdy kmenových voz linky. 383) i - asový interval v minutách s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 143,0 + 3,0 + 24,0 Dopravce: Termín realizace: SAD Praha Vršovice a.s. 10. ervna 2001 (ned le) 12

16

17 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm ny zastávek PID II Z ízení zastávek Z d vodu zlepšení dopravní obsluhy území dochází na stávajících linkách PID ke z ízení následujících zastávek. Zastávky uvedené v dopravních opat eních (nap. nové linky) nejsou v této tabulce obsaženy. Tabulka 10 název zastávky sm r linky Butovická Jinonice 130 D eva ská oba 186, 262, 263, 269 K í an m Nad Parkánem 268 Mirovická Sídlišt Kobylisy 162 Na erné strouze * oba 181, 183 Ond ejov, Turkovická oba 390 Pískovna oba 144 Prosecká Prosek 233 í any, U nemocnice oba 381 St íbrná Skalice, Vozlín oba 382 Svojetice, U hájenky oba 393, 403 Úvaly, Elektrotechnika Úvaly, žel.st. 304 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le); * 9. ervna 2001 (sobota) II P emíst ní zastávek Z d vodu zlepšení sm rové orientace, zvýšení bezpe nosti a plynulosti provozu dochází k lokálnímu p emíst ní následujících zastávek pro následující linky. Tabulka 11 Bud jovická název zastávky sm r linky Ka erov / Nemocnice Kr (nástupní) 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 362 Kolbenova * oba 181, 183 Nemocnice Kr oba 106, 114, 139, 157, 170, 182, 193, 205, 272, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 362 Nové Butovice Nušlova / Ov í hájek (nástupní) 164, 179, 184, 219, 256 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le); * 9. ervna 2001 (sobota) 13

18 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zrušení zastávek Z d vodu zm ny trasy linky. 304 dochází ke zrušení zastávky. Tabulka 12 název zastávky sm r linky Úvaly, U mate ské školy Úvaly, žel. st. 304 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) II Zm na názv zastávek Na základ rozhodnutí OD MHMP dochází k zm nám názv následujících zastávek. Tabulka 13 název zastávky do název zastávky od linky Aero Boletická 156, 158, 166, 195, 209, 274, 305, 351, 365, 366 Avia sever Za Avií 110, 202 Benice K Lipan m 265 B lu ská Horní Po ernice 223, 562 Bud jovická (jen v ulici A. Staška) Poliklinika Bud jovická 124, 148, 193, 205 Cíl Centrum Zahradní M sto 101, 138, 145, 195, 224 Hládkov Na Malovance 108, 174, 180, 217 Chaltická Vino ský h bitov 259, 280, 354, 386 Jablo ová Poliklinika Zahradní M sto 101, 145, 195 Klenovská Vino ský h bitov 302 Kostelecká áblice 103, 202, 345 Laktos Sídlišt Jahodnice 109, 110, 168, 208, 503, 557, 559 Letov Rychnovská 156, 158, 166, 195, 209, 274, 305, 351, 365, 366 Lodžská Katovická 177, 200, 202, 505 Lovosická Poliklinika Prosek 145, 151, 210, Malotice, U Ján Ždánice, U Ján 381 MÚ Benice Benice 265 MÚ Dolní Chabry Osecká 162, 202 MÚ K eslice K eslice 111, 232 MÚ Mod any Písková 139, 173, 253 MÚ Nebušice K Noskovn 161, 254, 312, 372 MÚ P ední Kopanina P ední Kopanina 254, 312, 372 MÚ epy epský h bitov

19 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 název zastávky do název zastávky od linky MÚ Satalice Satalice 186, 262, 263, 269, 386 MÚ Suchdol Internacionální 107, 147, 359, 502 MÚ Šeberov Pod Vsí 165, 226, 325, 326, 327 MÚ Újezd K Sukovu 227, 324, 328, 363, 385 MÚ Zli ín Halenkovská 164, 257, 306, 357, 358, 568 Mrazírny V Sedlci 107, 147, 359, 502 Na Sádce Chodovská tvrz 170, 197, 203, 213, 260 Nádraží Zli ín Lide ská 164 Obalovna IPS K T ebonic m 249 PAL Kbely Huntí ovská 110, 185, 259, 280, 302, 354 Pod H bitovem Ruzy ský h bitov 108, 164, 225, 347 Potraviny U Prioru 218 Pr jezdní Let anská 156, 158, 159, 166, 186, 195, 209, 210, 233, 274, 305, 351, 365, 366, 509 Satalice Satalická obora 186 Stavební závody Tiska ská 208, 212 Tachlovice, Na vršku Tachlovice, Na Vrškách 310 Tachlovice, oto ka Tachlovice, Jakubská náves 310 Taškent Gercenova 154, 183, 204, 271, 505, 506 U istírny Ouhrabkova 166, 305, 351 V Horkách Nad Košíkem 122 Vít zné nám stí Dejvická 340, 350 Závod STE Za imickým hájem 181 ZPA akovice akovice 158, 159, 166, 209, 210, 305, 351, 365, 366, 377 ZPA Jinonice Stará Stod lecká 149 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 15

20 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.4 Železnice II.4.1 Zm ny k II Nový GVD 2001/2002 Od vstupuje v platnost nový GVD 2001/2002 s platností do V rámci nového GVD D dochází k úpravám provozu na tratích D. 221 (zrovnom rn ní provozu v denním období a zavedení vlak v podve erním období) a 231 (posílení provozu celodenn ). Sou asn v souvislosti s rekonstrukcí severovýchodní oblasti železni ního uzlu Praha hlavní nádraží dochází ke zm nám trasování dálkové i regionální dopravy na tratích D. 011 a

21 P íloha. 1 P EHLED PROVOZNÍCH PARAMETR STAV K a) Metro A DEJVICKÁ - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - M stek - Muzeum - Nám stí Míru - Ji ího z Pod brad - Flora - Želivského - Strašnická - SKALKA B ZLI ÍN - Stod lky - Luka - Lužiny - H rka - Nové Butovice - Jinonice - Radlická - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - And l - Karlovo nám stí - Národní t ída - M stek - Nám stí Republiky - Florenc - K ižíkova - Invalidovna - Palmovka - ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Hloub tín - Rajská zahrada - ERNÝ MOST (v úsecích Zli ín - Smíchovské nádraží a eskomoravská - erný Most v pracovní dny cca od 7.00 do hod. v provozu pouze ást spoj ) C NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vltavská - Florenc - Hlavní nádraží - Muzeum - I.P.Pavlova - Vyšehrad - Pražského povstání - Pankrác - Bud jovická - Ka erov - Roztyly - Chodov - Opatov - HÁJE Poznámka: rozsah provozu na všech trasách cca od 4.30 do 0.30 hodin

22 b) Tramvaje Denní linky: 1 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Ohrada - SPOJOVACÍ 2 ERVENÝ VRCH - Dejvická - Prašný most - PET INY (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod.) 3 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Maniny - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 4 ECHOVO NÁM STÍ - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod.) 5 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Flora - OLŠANSKÉ H BITOVY 6 KUBÁNSKÉ NÁM STÍ - Otakarova - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - PLZE KA / SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (v provozu pouze v pracovní den cca od 6.00 do hod.) 7 ÚST EDNÍ DÍLNY DP - ernokostelecká - Strašnická - Pr b žná - Koh-i-noor - Otakarova - Výto - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA - Motol - SÍDLIŠT EPY (v úseku "Kotlá ka - Sídlišt epy" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 8 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Náb eží kpt. Jaroše - Nám stí Republiky - Florenc - Palmovka - NÁDRAŽÍ VYSO ANY 9 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 10 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 11 ERNOKOSTELECKÁ - Želivského - Flora - Ji ího z Pod brad - Muzeum - I.P.Pavlova - Nám stí brat í Synk - Michelská - SPO ILOV 12 STARÝ HLOUB TÍN - Harfa - PALMOVKA - Maniny - Nádraží Holešovice - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Malostranská - Újezd - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY (v úseku "Starý Hloub tín - Palmovka" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 13 linka neobsazena 14 ST ELNI NÁ - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - D lnická - Vltavská - Náb eží kpt. Jaroše - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - LAUROVÁ 15 linka neobsazena

23 16 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - NÁDRAŽÍ BRANÍK (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod., v sobotu cca od 7.00 do hod. a v ned li cca od do hod.) 17 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 18 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Karlovo nám stí - Albertov - Nám stí brat í Synk - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 19 LEHOVEC - Hloub tín - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Pr b žná - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 20 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - PODBABA 21 LEVSKÉHO - Nádraží Mod any - Nádraží Braník - Dvorce - Výto - Palackého nám stí - Jiráskovo nám stí - Národní t ída - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne a pouze v uvedeném sm ru) 22 BÍLÁ HORA - Vypich - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 23 MALOVANKA - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 24 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Invalidovna - Florenc - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh i noor - Pr b žná - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ 25 PODBABA - Vít zné nám stí - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - VOZOVNA KOBYLISY 26 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA

24 No ní linky: 51 DIVOKÁ ŠÁRKA - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Starom stská - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Flora - Želivského - Strašnická - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ 52 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Florenc - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY 53 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 54 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Maniny - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 55 LEHOVEC - Hloub tín - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh-i-noor - Pr b žná - Strašnická - ernokostelecká - ÚST EDNÍ DÍLNY DP 56 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - T šnov - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Otakarova - Michelská - SPO ILOV 57 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 58 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY Poznámka: centrální p estupní bod c) Lanová dráha 99 ÚJEZD - Nebozízek - PET ÍN (lanová dráha je v provozu celotýdenn od 9.00 do hod. v intervalu 15 min., provoz zajiš ují 2 vozy)

Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003

Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003 Projekt organizace Pražské integrované dopravy na rok 2003 zm ny ke 30.8.2003 zá í 2003 PROJEKT ORGANIZACE PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY - SRPEN 2003 1. ÚVOD... 1 2. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM

Více

NÁVRH LV OD ZÁŘÍ 2016

NÁVRH LV OD ZÁŘÍ 2016 Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH LV OD ZÁŘÍ 2016 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

NÁVRHY TRAMVAJE POPIS HLAVNÍCH ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

NÁVRHY TRAMVAJE POPIS HLAVNÍCH ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH NÁVRHY TRAMVAJE POPIS HLAVNÍCH ZMĚN V JEDNOTLIVÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTSKÁ ČÁST NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV NÁVRH PŘÍLEŽITOSTÍ DOPLŇKOVÝ NÁVRH VÍDEŇSKÝ Praha 1 Ve špičkách obnoveno spojení Národní třídy s

Více

Změny oproti verzi v úterý 4. června:

Změny oproti verzi v úterý 4. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve středu 5. 6. 2013 Změny oproti verzi v úterý 4. června: - obnovení provozu metra do stanice Smíchovské nádraží, dále do stanic Českomoravská, Vysočanská

Více

1) Popis dopravního řešení

1) Popis dopravního řešení Návrh dopravního opatření NOVÁ METROPOLITNÍ SÍŤ AUTOBUSOVÝCH LINEK Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...8 3) Provozní parametry...13 4) Dopravce...13 5) Termín realizace...13 Regionální

Více

Koeficienty prodejnosti - K p

Koeficienty prodejnosti - K p 209 Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. městech Koeficienty prodejnosti - K p Tabulky č. 1 Hlavní město P r a h a Praha 1 1,243 2,747 1,594 2,452 1,653 0,244 3,008 2,362 1,609 2,928 3,511 1,000 3,208

Více

114 KAČEROV - - IKEM Zelené domky - - ŠEBERÁK V Lískách (Z) ÚSTAVY AKADEMIE VĚD (v provozu pouze v pracovní den cca 6:00-20:00) 9/13

114 KAČEROV - - IKEM Zelené domky - - ŠEBERÁK V Lískách (Z) ÚSTAVY AKADEMIE VĚD (v provozu pouze v pracovní den cca 6:00-20:00) 9/13 OBLAST SEVEROVÝCHOD PRAHY 152 beze změny trasy (Kobylisy Sídliště Čimice) (v provozu pouze v pracovní den cca 5:30-20:30) 185 PALMOVKA - - Prosek Na Klíčově (Z) Čakovická(Z) Nový Prosek (T) Letňanská(T)

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d)

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) Kód obce Název Okres 531171 Hlásná Třebáň Beroun 531316 Karlštejn Beroun 531464 Loděnice Beroun 531545 Mořina Beroun 533602 Nenačovice Beroun 531979 Zadní třebáň

Více

Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE

Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Přehled zúčastněných škol v projektu EVALUACE Období testování 29. listopadu až 10. prosice 2006 Testovaná skupina 9. třídy Datum zpracování Zpracoval Název školy Adresa PSČ Městská část IČO Počet tříd

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2012 Vyšlo 15.8.2012 Změny od 1.9.2012 Obsah Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012...1 Tramvaje změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012...1 Autobusy změny na jednotlivých

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vysvětlivky: Časy realizace příslušných dopravních opatření jsou

Více

PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trase IA metra v srpnu 1978. Mapové přílohy

PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trase IA metra v srpnu 1978. Mapové přílohy PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA 78 PŘEHLED LINEK městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trase IA metra v srpnu 1978 Obsah Metro (trasy, stanice, základní provozní údaje) Elektrické

Více

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz DENNÍ TRAMVAJOVÉ LINKY od 29. ervna 2013 2 22 20 26 Divoká árka Pet iny Bílá Hora 1 25 9 10+16 Sídli t epy 2 Vypich 18 Páte ní linky 3, 9,17, 22 Páte ní svazky 1+25 10+16 11+13 12+20 Ostatní linky 2, 4,

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny ve 2. čtvrtletí 2006 a provoz o letních prázdninách 2006 květen 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ

Více

LINKOVÉ VEDENÍ OD

LINKOVÉ VEDENÍ OD Autobusy stručný popis změn LINKOVÉ VEDENÍ OD 15.10.2016 100: nemění se 101: změna trasy Ve směru od Tolstého ze Záběhlické školy je linka 101 odkloněna na Skalku, vybrané spoje pokračují do zastávky Sídliště

Více

Změny tras tramvajových linek:

Změny tras tramvajových linek: Změny tras tramvajových linek: Od přibližně 4.30 do přibližně 8.45 hodin: linka číslo 3 je v úseku Maniny Vltavská odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Výstaviště a Strossmayerovo náměstí, Od přibližně

Více

Příloha č. 1 Vytížení linek

Příloha č. 1 Vytížení linek Příloha č. 1 Vytížení linek Dejvická Čínská Podbaba Hydrologický ústav x V Podbabě x Roztocká x V Sedlci x 8776 8534 8661 8554 8446 8377 8283 Kamýcká 718 Zemědělská univerzita Internacionální Suchdol 1794

Více

METROPOLITNÍ SÍŤ MHD V PRAZE 1. září 2012

METROPOLITNÍ SÍŤ MHD V PRAZE 1. září 2012 Vltava 183 195 Sídliště Čakovice Sídliště Čimice 136 136 Sídliště Ďáblice OC Čakovice Čakovice Miškovice 158 Staré Bohnice Vozovna Kobylisy 136 177 140 140 158 102 102 144 200 177 183 183 195 158 Sídliště

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Linkové vedení PID Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Linkové vedení PID 1) Linka č.1 ve své pravidelné trase projíždí zastávkami: 1 b. c) a) Větrník - Hládkov - Baterie ID otázky:

Více

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY. Obsah

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY. Obsah DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY Obsah ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY... 1 1. Důvody vzniku dopravního opatření... 2 2. Úprava provozu

Více

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012 PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK od září 2012 2012 Milí sousedé ze čtvrté městské části, držíte v ruce plán změn v městské hromadné dopravě, který pro naši městskou část zpracoval Regionální organizátor

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP C e n í k P R A H A a o k o l í BĚŽNÉ doručení c e n y j s o u u v e d e n y b e z D P H (vyzvednutí podle aktuální situace, doručení do 2-3 hodin od objednání, není garantováno) MALÁ ZÁSILKA AUTO PICK-UP

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 1. 9. 2007 srpen 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009

Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2009 Vyšlo 3.7.2009 Obsah Když přívozy nevypluly... 1 Prázdninový provoz PID 2009... 2 Obnovení provozu tramvají na Letné... 2 Tramvajová výluka v Kobylisích 2. etapa... 3

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2013 Vyšlo 28. 06. 2013 Obsah Prázdninový provoz PID od 29. 6. do 31. 8. 2013... 1 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo nádraží... 2 Tramvajové výluky od 29. 6. 2013...

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK

TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK Návrh dopravního opatření TRVALÁ ZMĚNA TRASY, ZASTÁVEK A PROVOZNÍCH PARAMETRŮ AUTOBUSOVÝCH LINEK V OBLASTI MĚLNÍKA A NERATOVIC Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...3 3) Provozní parametry...6

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

Intervaly linky 2 v minutách v úseku BÍLÁ HORA NÁDRAŽÍ STRAŠNICE/RADOŠOVICKÁ pracovní den sobota neděle celotýdenně 4 5 4 7,5 7,5 10 7,5 10

Intervaly linky 2 v minutách v úseku BÍLÁ HORA NÁDRAŽÍ STRAŠNICE/RADOŠOVICKÁ pracovní den sobota neděle celotýdenně 4 5 4 7,5 7,5 10 7,5 10 Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH VÍDEŇSKÝ 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009

Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2009 Vyšlo 30.7.2009 Obsah Tramvajová výluka v Kobylisích 3. etapa... 1 Tramvajová výluka na Libeňském mostě... 1 Obnovení provozu vlaků v Dejvicích... 1 Trvalé změny PID

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 5. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 26.3. 2015 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 27.3. 2015) Pravidelný bod v pevném

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 4. září 2000 (Do elektronické podoby převedl Jiří Vařečka JirkaMHD@gmail.com) Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,

Více

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2016 Vyšlo 01. 08. 2016 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (detailně)... 2 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od Železniční výluky v závěru srpna Číslo 15 / 2014 Vyšlo

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od Železniční výluky v závěru srpna Číslo 15 / 2014 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2014 Vyšlo 15. 08. 2014 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 9. 8. 2014... 1 Železniční výluky v závěru srpna 2014... 1 Trvalé změny od září 2014... 2 Nové železniční zastávky

Více

9101 a c. R 631 b f a w x v K

9101 a c. R 631 b f a w x v K km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 2501 ~ c ## 2571 ~ c 2503 2505 9101 R 631 b f a w x v 2507 9103 2509 9105 olín 0 Praha-Vyso any h0 +# z W 0 5 10 W 0 5 50 W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 5 17

Více

TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID - PLNOCENNÉ JÍZDNÉ. 2 pásma. 15 min. 2 pásma. 30 min. 2 pásma. 2 pásma. 15 min. 15 min. 2 pásma. 2 pásma. 30 min. 30 min.

TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID - PLNOCENNÉ JÍZDNÉ. 2 pásma. 15 min. 2 pásma. 30 min. 2 pásma. 2 pásma. 15 min. 15 min. 2 pásma. 2 pásma. 30 min. 30 min. ZMĚNY NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH 264 Linka je zrušena (nahrazena linkami 266 a 366) 265 V mimošpičkových obdobích pracovních dnů a v nepracovní dny je linka vedena pouze v trase Nádraží Uhříněves Lipany,

Více

MUŽI A Pražská teplárenská Přebor Prahy

MUŽI A Pražská teplárenská Přebor Prahy MUŽI A Pražská teplárenská Přebor Prahy 13.3. 12:15 neděle Sokol Stodůlky X Bohemians Praha 19.3. 14:00 sobota Sokol Královice X Sokol Stodůlky 27.3. 15:00 neděle Sokol Stodůlky X Sokol Cholupice 2.4.

Více

Číslo 12/2012 Vyšlo 18.6.2012

Číslo 12/2012 Vyšlo 18.6.2012 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2012 Vyšlo 18.6.2012 Obsah Letní tramvajové výluky od 1.7.2012... 1 Autobusová výluka v Michelské ulici... 2 PID se rozšířila do Kutné Hory, Poděbrad i Milovic... 3 Prázdninový

Více

Číslo 12/2011 Vyšlo 1.7.2011

Číslo 12/2011 Vyšlo 1.7.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/211 Vyšlo 1.7.211 Obsah Letní tramvajové výluky v Praze... 1 Prázdninový provoz PID od 1.7.211 do 31.8.211... 2 Trvalé změny PID od 1.7.211... 2 Změny Tarifu PID na území

Více

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10 Tramvaje SOUČASNÝ STAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační (Z) Letenské náměstí Kamenická

Více

NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK

NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK Návrh dopravního opatření NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...5 3) Provozní parametry...8 4) Přepravní výkony (vozkm)...10 5) Dopravce...10 6) Termín realizace...10

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

Více

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) 45 363 688,41 2 087 000,00 1 577 000,00 5 254 582,10

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) 45 363 688,41 2 087 000,00 1 577 000,00 5 254 582,10 MČ celkem 1 2 3 v Kč Praha 1 Praha 2 Praha 3 9 300 097,54 0,00 0,00 3 267 582,10 4 008 749,21 1 209 443,58 5 291 348,33 2 058 138,52 36 063 590,87 2 087 000,00 1 577 000,00 1 987 000,00 143,75 33 927,00

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013 Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013 Platí od 29.

Více

Číslo 15/2011 Vyšlo 2.9.2011

Číslo 15/2011 Vyšlo 2.9.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2011 Vyšlo 2.9.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Železniční výluka Masarykovo nádraží Dejvice... 1 Trvalé změny PID od 1.9.2011... 2 Den Pražské integrované dopravy

Více

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2014 s výhledem na období 2015 2018

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2014 s výhledem na období 2015 2018 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2014 s výhledem na období 2015 2018 OBSAH 2/67 OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ...

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE Vážení cestující, ke dni 15. října 2016 (sobota) budou ve východní oblasti Prahy provedeny úpravy linkového vedení, které vyplynuly z jednání

Více

Seznam lékáren zapojených do systému města k 13.1. 2015. Harmonogram svozu na rok 2015

Seznam lékáren zapojených do systému města k 13.1. 2015. Harmonogram svozu na rok 2015 Seznam lékáren zapojených do systému města k 13.1. 2015 Harmonogram svozu na rok 2015 č. Adresa PSC Obec číslo svozu týden počet lékáren 1 LÉKÁRNA U ČERNÉHO ORLA MALOSTRANSKÉ NÁM. 15 11800 PHA 1, MALÁ

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ020A 131 231 66 421 23 915 16 045 66 645 62 812 797 42 615 28 537 37 621 35 284 54 449 45 560 1. Bojanovice 53910 4 440 201 72 65 214 201 19 114 89 187 180 222 147 1. Bojanovice 00686 6 277 124 47 42

Více

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Obsah Obsah...3 1. Zemědělský půdní fond...5 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES)...6 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010. Tramvajová výluka v Trojské ulici. Autobusová výluka v Říčanech. Trvalé změny PID od 30.4.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010. Tramvajová výluka v Trojské ulici. Autobusová výluka v Říčanech. Trvalé změny PID od 30.4. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 09/2010 Vyšlo 29.4.2010 Obsah Tramvajová výluka v Trojské ulici... 1 Autobusová výluka v Říčanech... 1 Trvalé změny PID od 30.4.2010... 1 Praţský motoráček vyjíţdí 1.5.2010...

Více

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00 pořadové kategorie číslo MČ popis veřejně prospěšné stavby číslo 1 DK 12 Praha 12 - Pražský (Silniční) okruh Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy 1 DK 36 Lochkov - Pražský (Silniční) okruh Slivenec -

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 9 5) Termín realizace...

Více

PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA'80 PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trasách IIC a IIA metra

PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA'80 PŘEHLED LINEK. městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trasách IIC a IIA metra PŘÍLOHA ČASOPISU PRAHA'80 PŘEHLED LINEK městské hromadné dopravy v hlavním městě Praze od zahájení provozu na trasách IIC a IIA metra V oblasti Jižního Města platí od zahájení provozu na trase metra II

Více

VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2016 Vyšlo 15. 08. 2016 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (stručně)... 1 Nová linka 130 propojí Barrandov a Zličín... 2 Prodloužení linky 316 do Kralup nad Vltavou...

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/1 ze dne 17.12.2015 k návrhu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, finančních

Více

Sledovací akce VIII. pondělí 27.10.2008. www.autobusy.org. 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky

Sledovací akce VIII. pondělí 27.10.2008. www.autobusy.org. 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky Sledovací akce VIII pondělí 27.10.2008 www.autobusy.org 8.pokus o sestavení kompletního vypravení vozů DP i ost.dopravců v rámci Prahy na linky LINKY DP PRAHA, LINKY OST.DOPRAVCŮ V RÁMCI PRAHY na sledování

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 6. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 26.4.2007 (odsouhlaseno Radou HMP dne 17.4.2007) 1. 053 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci

Více

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH A TRAMVAJOVÝCH LINEK v oblasti Prahy 6, Prahy 17 a Prahy-Zličín Vážení cestující, k datu otevření nyní rekonstruované tramvajové trati v ulicích

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Platí

Více

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk

Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Autor Ing. Josef Sadílek Organizace Sekce Útvaru rozvoje města hl. m. Prahy Název textu Městská hromadná doprava - doplněk Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Červen 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2000. prosinec 1999

Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2000. prosinec 1999 Projkt organizac hromadné ravy osob v pražském rgionu na rok 2000 prosinc 1999 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU NA ROK 2000 I. ZÁSADY ORGANIZACE SYSTÉMU PID V ROCE 2000 1. Smluvní

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Praha

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji. Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014. Obsah. Změna vedení tramvajových linek: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 06/2014 Vyšlo 31. 3. 2014 Obsah Tramvajová výluka v Holešovicích a Troji... 1 Velikonoční výluka metra A... 2 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 Dočasná změna

Více

FORMÁT PRODEJNA ADRESA MĚSTO

FORMÁT PRODEJNA ADRESA MĚSTO FORMÁT PRODEJNA ADRESA MĚSTO Albert SM Albert SM ADAMOV NÁDRAŽNÍ 42 ADAMOV Albert SM Albert SM BEROUN 1 HUSOVO NÁMĚSTÍ 66 BEROUN 1 Albert HM Albert HM BÍLINA - MOSTECKÉ PŘEDMĚSTÍ NÁBŘEŽÍ 463 BÍLINA - MOSTECKÉ

Více

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015

Schválená usnesení 45. Rady HMP ze dne 22.12.2015 R-20039 3203 22.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na

Více

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 4

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 20 Vyšlo 10.11.2008. Aktuální tramvajové výluky v listopadu. Obsah. Výtoň Podolská vodárna

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 20 Vyšlo 10.11.2008. Aktuální tramvajové výluky v listopadu. Obsah. Výtoň Podolská vodárna INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 20 Vyšlo 10.11.2008 Obsah Aktuální tramvajové výluky v listopadu... 1 Nejvýznamnější autobusové výluky v listopadu... 2 Nejvýznamnější výluky na železnici v listopadu... 2 Zahájení

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota) Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 23 / 2016 Vyšlo 15. 12. 2016 Vánoční a novoroční provoz PID... 1 3. ledna 2017 vyjedou poprvé autobusy PID do Roudnice nad Labem... 3 Další trvalé změny PID od 3. 1. 2017...

Více

Schola Pragensis 2011 - přehled vystavovatelů

Schola Pragensis 2011 - přehled vystavovatelů 100 HLAVNÍ INFORMACE 100-1 výstava návrhů plakátu pro Scholu11 101 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 102 Obchodní akademie, Praha

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2015 Vyšlo 01. 12. 2015 Obsah Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015... 1 Předvánoční posílení MHD... 2 Nová midibusová linka 159 propojí Čakovice a Kbely...

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

VYMEZENÝCH LINKÁCH OBLAST LITVÍNOVSKO

VYMEZENÝCH LINKÁCH OBLAST LITVÍNOVSKO Krajský úřad Číslo objednatele: 616/2007 Číslo dopravce: DODATEK Č. 21 KE SMLOUVĚ O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ČÁSTI ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Více

Počet povolení ke dni 30.9.2013. Adresa povolena ve vyhlášce? Herna/ kasino. Městská část. Adresa. Rozdíl

Počet povolení ke dni 30.9.2013. Adresa povolena ve vyhlášce? Herna/ kasino. Městská část. Adresa. Rozdíl Městská část Adresa povolena ve vyhlášce? Herna/ kasino Adresa Počet povolení ke dni 30.9.2013 Počet povolení ke dni 23.1.2014 Praha 1 ano kasino Revoluční 655/1 11 116 105 Praha 14 ano herna Chlumecká

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

Investice do cyklistické infrastruktury, TK TSK HMP 28.6. 2011. Investice do cyklistické infrastruktury. Fakta a mýty

Investice do cyklistické infrastruktury, TK TSK HMP 28.6. 2011. Investice do cyklistické infrastruktury. Fakta a mýty Investice do cyklistické infrastruktury Fakta a mýty Dnešní stav cyklistické infrastruktury- přehled Cyklotrasy 433 km plán 2011: 24,2 km Cyklostezky 140,5 km plán 2011: 11,4 km Cyklointegrace (dopravní

Více

PRACOVNÍ DEN SMĚR "Z CENTRA" PRACOVNÍ DEN SMĚR "DO CENTRA" Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011

PRACOVNÍ DEN SMĚR Z CENTRA PRACOVNÍ DEN SMĚR DO CENTRA Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011 MODEL VYTÍŽENÍ LINKY 186 (21) Kuchyňka (směr Bulovka) Popis: Průzkum: komplexní 19.1.211 - Zrušení linky 12 v tomto úseku - Zrušení linky 112 v tomto úseku (započteni lidé Od Do Nabídka Poptávka Využití

Více

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav

Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05/2009 Vyšlo 12.03.2009 Obsah Tramvajová výluka Vypich Bílá Hora... 1 Tramvajová výluka Hradčanská... 1 Autobusová výluka Brandýs n. L.-St. Boleslav... 1 Nová linka 236 spojí

Více

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 1/2016

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 1/2016 Tělovýchovná jednota Zdraví, Malého 319/1, 186 00 Praha 8 www.tj-zdravi.wz.cz Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 1/2016 Kalendář akcí KČT TJ Zdraví na první pololetí 2016 A) Organizační poznámky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROPID 2013 VÝROČNÍ ZPRÁV ROPID Červen ÚVODNÍ SLOVO RDNÍHO PRO DOPRVU Rok byl především rokem stabilizace linkového vedení městské hromadné dopravy po její výrazné proměně v září. Zároveň v tomto roce oslavila organizace

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK VÝCHOD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK VÝCHOD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A VÝCHOD 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 8 5) Termín

Více