Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok zm ny k erven 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001. zm ny k 10.6.2001. erven 2001"

Transkript

1 Projekt organizace hromadné dopravy osob v pražském regionu na rok 2001 zm ny k erven 2001

2 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD... 1 II. CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N... 2 II.1 Metro...2 II.1.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID...2 II.2 Tramvaje...3 II.2.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID...3 II.3 Autobusy...4 II.3.1 Zm ny k II Zm na trasy linky PID II Zavedení linek PID. 375, 376, 405 a 406, zm na provozních parametr linek PID. 259 a II Zavedení linky PID. 380, zm na provozních parametr linky PID II Zm na trasy a provozních parametr linek PID. 381 a II Zavedení linky PID. 404, zm na trasy a provozních parametr linky PID II Zm na trasy a provozních parametr linky PID. 393, zm na provozních parametr linky PID II Zm ny zastávek PID...13 II.4 Železnice...16 II.4.1 Zm ny k II Nový GVD 2001/

3 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 I. ÚVOD Dopravní opat ení sm rovaná k celostátnímu termínu zm n jízdních ád vychází ze Zásad organizace hromadné dopravy osob, z Projektu organizace hromadné dopravy osob na rok 2001 a z projednání s pražskými m stskými ástmi a obcemi, zapojenými do systému Pražské integrované dopravy. 1

4 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II. II.1 CHARAKTERISTIKA TRVALÝCH DOPRAVNÍCH ZM N Metro II.1.1 Zm ny k II Zm ny zastávek (stanic) PID II Z ízení zastávek (stanic) Od (odpoledních hodin) dojde ke zprovozn ní stanice metra Kolbenova. Tabulka 1 název zastávky sm r linka Kolbenova oba B Termín realizace: 8. ervna 2001 (pátek) 2

5 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.2 Tramvaje II.2.1 Zm ny k II Zm ny zastávek PID II Z ízení zastávek Tabulka 2 Od dojde ke z ízení následujících zastávek. Vyso anská název zastávky sm r linky Nádraží Vyso any (nástupní) Kolbenova oba 19, 55 8 Termín realizace: 9. ervna 2001 (sobota) II Zrušení zastávek Od dojde ke zrušení zastávky KD - zastávka je nahrazena novou zastávkou Kolbenova. Tabulka 3 název zastávky sm r linky KD oba 19, 55 Termín realizace: 9. ervna 2001 (sobota) 3

6 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.3 Autobusy II.3.1 Zm ny k II Zm na trasy linky PID. 127 V souvislosti s otev ením stanice metra Kolbenova na lince B metra dochází ke zm n trasy linky D vodem je velmi nízké využití linky. 127 v úseku Prosek - Nový Hloub tín a dostate ná kapacita ve spojích linky Otev ením stanice Kolbenova dochází ke zlepšení obsluhy ulice Kolbenovy a zm nou trasy linky. 127 ke zkvalitn ní p estupní vazby na linku metra B, nebo vzhledem k velké docházkové vzdálenosti není zastávka Špitálská pro p estup na metro využívána. Linkové vedení 127 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek SÍDLIŠT BOHNICE (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) Tabulka 4 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 127 S S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 60,0 nem ní se nem ní se ve er Dopravce: Termín realizace: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 10. ervna 2001 (ned le) 4

7 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zavedení linek PID. 375, 376, 405 a 406, zm na provozních parametr linek PID. 259 a 354 V souvislosti s rozvojem Pražské integrované dopravy do oblasti dvojm stí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dochází k dalšímu rozší ení tohoto systému i do jeho okolí. Nové linky PID nahrazují stávající linky SAD Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Káraný, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Praha, elákovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Praha a áste n (v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - elákovice ) i linku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - elákovice - Úvaly - í any. Linka. 406 od Káraného bude mít charakter tzv. návozné linky, která bude mít zajišt n p estup ve Staré Boleslavi na linky do/z Prahy (linky. 367, 375 a 379). Sou asn se omezuje rozsah provozu stávající linky. 354, jež bude provozována pouze v p epravních špi kách pracovního dne a vybrané spoje ve er v pracovní den. V ostatních provozních obdobích budou její spoje p evedeny na linku Linkové vedení 375 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Na Klí ov - U Vodojemu - D stojnické domy - Letecké muzeum - Huntí ovská - Kbely - Mlad jovská - Vino ský h bitov - Lohenická - Vino (T) - Podolanka - D ev ice, rozc. Jenštejn - D ev ice - D ev ice, cihelna - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vrábí - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, Pražská (Z) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, most - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U brány - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠT - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Školní (T) - Brandýs n.l.-st.boleslav, sídlišt - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kasárna - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, ŽEL.ST. (v provozu celodenn, celotýdenn ; v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut.st. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, žel.st. v provozu pouze vybrané spoje) 376 ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Prosek - Na Klí ov - U Vodojemu - D stojnické domy - Letecké muzeum - Huntí ovská - Kbely - Satalice - Satalická obora - Radonice - Jenštejn, Dehtáry - Svémyslice - Zápy, Ostrov, lázn - Zápy - (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Baumit - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VDO - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vrábí - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁM.) - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, pekárny - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, U soudu - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ (v provozu celodenn, celotýdenn do cca 19 hod; v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Baumit - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nám. v provozu vybrané spoje v pracovní den) 405 BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Fakulta - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Radosti - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, PREFA - Lázn Touše, zastávka - Lázn Touše - elákovice, TOS zadní vrátnice - ( elákovice, TOS) - elákovice, sídlišt - ELÁKOVICE, NÁM. - ELÁKOVICE, KOVOHUT (v provozu celodenn, celotýdenn do cca 19 hod.; v úseku elákovice, nám. - elákovice, Kovohut v provozu pouze vybrané spoje v pracovní den; do zastávky elákovice, TOS zajížd jí pouze vybrané spoje v pracovní den [spoje nejedou p es zastávku elákovice, sídlišt ]) 5

8 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, NÁDRAŽÍ - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, nám. - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, most - Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, U brány - BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV, AUTOBUSOVÉ STANOVIŠT - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, škola - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sokolská - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Vosí hnízdo - Nový Vestec, hájenka - Nový Vestec - Nový Vestec, U mostu - Káraný, most - Káraný, vodárna - KÁRANÝ, POŠTA (v úseku Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, nádraží - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, aut.st. v provozu pouze vybrané spoje) Tabulka 5 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 259 S 8 *10[20] [24] S S S 8 *10[20] 3 30[60] 8 12[24] S 3 30[60] 3 30[60] S 3 30[60] 3 30[60] 40[80] 354 S 0 4s/5s s S 0 5s/6s 0 6s 0 10s S 0 5s/4s 0 2s/3s S 0 5s/4s 0 2s/3s 2s/3s//6s 375 K K K s/3s//4s S 2 3s/4s 1 1s/- 2 3s/4s S 1 2s 1 1s/2s S 1 2s 1 1s/2s 1s/ S 3 4s/6s 2 4s/3s 3 6s/5s S 0 6s 0 1s/2s S 0 2s 0 1s/2s 2s//1s/ S 1 6s 1 4s 1 8s S 1 6s 1 2s S 1 2s 1 2s 2s S S 5 5 S 5 5 Celkem S S 3 3 S 3 3 voz K K 1 1 K 1 1 K K 0 0 K 0 0 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z, K - kloubový v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách s - po et spoj [ ] - interval v období, kdy je spoj linky zajišt n linkou. 354 ve spole né ásti trasy eskomoravská - Vino / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) * - pr m rný interval - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav ve er 6

9 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní DP - 11,7-15,5-15,5 standardní SAD S cca ,0 cca + 400,0 cca + 275,0 kloubový SAD S cca + 995,0 cca + 365,0 cca + 365,0 Dopravce: SAD St ední echy, spol. s r.o. (linky. 375, 376, 405, 406) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (linky. 259, 354) Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 7

10

11 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zavedení linky PID. 380, zm na provozních parametr linky PID. 308 Na základ obsluhy nové ásti komer ní zóny v Rudné dochází z d vodu lepší p ehlednosti k zavedení nové linky Spoje této linky vycházejí ze stávajících vybraných spoj linky Linkové vedení 380 ZLI ÍN - Depo Zli ín - Chráš any, Scania-Label - Chráš any, Protherm - Chráš any - Chráš any, Mezcestí - Rudná, U nádraží - Rudná, Dušníky - Rudná, U kina - Rudná, škola - Rudná, Ho elice - Rudná, Delvita - Rudná, Celní ú ad - RUDNÁ, TELECOM - Rudná, Ho elice - Rudná, škola - Rudná, U kina - Rudná, Dušníky - Chráš any, Mezcestí - Chráš any - Chráš any, Protherm - Chráš any, Scania-Label - Depo Zli ín - ZLI ÍN (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne a pouze ve sm ru TAM, v úseku Zli ín - Rudná, Telecom v provozu vybrané spoje) Tabulka 6 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 308 S 8 5s/8s 2 5s/7s S S s//8s S 7 8s/11s 2 5s/7s S S s//8s 380 S Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 380 je zajišt n kmenovými vozy linky. 308) i - asový interval v minutách s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu - navrhovaný stav - výchozí stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní + 60,0 nem ní se nem ní se Dopravce: Jana Barnatová - SPOJBUS ve er Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 8

12 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm na trasy a provozních parametr linek PID. 381 a 402 Na základ postupného rozši ování systému Pražské integrované dopravy dochází k za len ní linek vn jší autobusové dopravy a v úseku Malotice, U Ján - Zásmuky, nám. do prodloužené linky Sou asn dochází ke zm n názvu zastávky Malotice, U Ján na Ždánice, U Ján. V souvislosti se zm nami na lince. 381 dochází zm nou trasy linky. 402 k zajišt ní dopravní obsluhy obcí Králka, Bulánka, Brník a Krymlov v návaznosti na linku. 381 v zastávce Kostelec nad ernými lesy, nám.. Dopravní obsluha obce Nu ice bude zajišt na linkami. 387 a 404. Linkové vedení 381 SKALKA í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM Ždánice, U Ján - Malotice - Zásmuky, Doubrav any - Zásmuky, rozc. Vršice - ZÁSMUKY, NÁM. (v úseku Kostelec nad ernými lesy, nám. - Zásmuky, nám. v provozu celotýdenn pouze vybrané spoje) 402 KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Kostelec nad ernými lesy, Svatbínská - Prusice - Nu ice - Kostelec nad ernými lesy, Ke Svatbínu - Oleška, Brník - Oleška, Králka - Oleška, Bulánka - Oleška - Oleška, rozc. Krymlov - OLEŠKA, KRYMLOV - Ždánice - MALOTICE, U JÁN (v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny) Tabulka 7 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e 9 odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 381 K Z Z Z K Z Z K Z Z Z K 9 15(30) 5 60(120) 9 30(60) K /60Z 7 60 Z K 6 60 Z 7 60/30-60Z 60/60-90Z 402 S 1 1s/2s 1 1s/- 1 3s/1s X 0 2s/1s 0 1s/- 0 1s/- K 0 -/1s s/-//- Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z; K - kloubový v z; X - smíšený provoz S a K) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách ( ) - platí pouze pro vybrané spoje s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový - 250,0 + 15,0-205,0 standardní + 145,0-15,0-93,0 ve er

13 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 Dopravce: SAD POLKOST, spol. s r.o. Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) II Zavedení linky PID. 404, zm na trasy a provozních parametr linky PID. 387 Na základ výsledk jednání s obecními ú ady dochází k prodloužení linky. 387 do trasy Skalka - Vlkan ice, Komorce. Na tuto linku budou p evedeny spoje z linek. 381 a 387, které pokra ují jako linka vn jší autobusové dopravy do Uhlí ských Janovic. Sou asn s touto úpravou je zavedena nová linka. 404 v trase Kostelec nad ernými lesy, nám. - Nu ice - St íbrná Skalice, žst.. Na linku se p evádí vybrané stávající spoje linky Linkové vedení 387 SKALKA - ernokostelecká - Hutní základna - Pr myslová - Kutnohorská - Dolnom cholupská - Na Vrchách - Picassova - Lidový d m - Uh ín ves - í any, pr m. areál - í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta - Tehovec, Vojkov - Muka ov - Lou ovice, Na hrázi I. - Lou ovice, Na hrázi II. - Vyžlovka - Kozojedy, rozcestí - Kostelec nad ernými lesy, Na skalce - Kostelec nad ernými lesy, Trativody - Kostelec nad ernými lesy, U k ížku - Kostelec nad ernými lesy, nám. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Prusice, rozcestí - Konojedy - NU ICE - (Konojedy - Konojedy, pila - Konojedy, Klí e - Oplany - Oplany, hájovna) - Výžerky - Výžerky, rozcestí - VLKAN ICE, KOMORCE - Vlkan ice - Vlkan ice, Stará H ra - Vlkan ice, Pysko ely, Na Báb - Vlkan ice, Pysko ely - ST ÍBRNÁ SKALICE, ŽST. (v úseku Nu ice - Vlkan ice, Komorce v provozu pouze vybrané spoje) 404 KOSTELEC NAD ERNÝMI LESY, NÁM. - Kostelec nad ernými lesy, sanatorium - Prusice, rozcestí - Prusice - NU ICE - Výžerky - (Konojedy - Konojedy, pila - Konojedy, Klí e - Oplany - Oplany, hájovna) - Výžerky, rozcestí - Vlkan ice, Komorce - Vlkan ice - Vlkan ice, Stará H ra - Vlkan ice, Pysko ely, Na Báb - Vlkan ice, Pysko ely - ST ÍBRNÁ SKALICE, ŽST. (v úseku Kostelec nad ernými lesy, nám. - Nu ice v provozu pouze vybrané spoje) Tabulka 8 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e 10 odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 387 X 3 1s/3s s/2s X 2 2s/3s 2 2s X 1 2s 2 1s/3s 1s/- S 3 3s/5s Z 1 4s K 1 2s 1 2s K 1 2s 1 2s 2s 404 S 2 2s/4s 1 2s 1 6s S 0 -/1s L - - S s/- L K K 1 1 K 0 1 Celkem K K 0 0 K 0 0 voz S S 1 1 S 0 1 S S 0 0 S 3 0 ve er

14 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z; K - kloubový v z; X - smíšený provoz S a K) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu i - asový interval v minutách ( ) - platí pouze pro vybrané spoje s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu L - v provozu pouze v letním období Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le kloubový + 175, , ,0 standardní + 240,0 nem ní se + 62,0 Dopravce: Termín realizace: SAD POLKOST, spol. s r.o. 10. ervna 2001 (ned le) 11

15 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm na trasy a provozních parametr linky PID. 393, zm na provozních parametr linky PID. 383 Na základ vyhodnocení p epravních pr zkum a výsledk jednání s obecními ú ady dochází na lince. 393 ke zm n trasy a k p evedení ásti spoj z linky Linkové vedení 393 SKALKA - ernokostelecká - Hutní základna - Malešická továrna - Na Homoli - Pr myslová - Úst ední - Kutnohorská - Dolnom cholupská - Na Návsi - Pr mstav - Fruta - Na Vrchách - Piccasova - Lidový d m - Uh ín ves - Uh ín veský h bitov - í any, pr m. areál - í any, K žel. st. - í any, U nemocnice - í any, Rychta - Tehovec, Vojkov - Tehovec, Mototechna - (MUKA OV) - Muka ov, odb. Tehovec - Tehovec - Svojetice - Svojetice, Na skalce - Svojetice, U hájenky - Kloko ná - Svojetice, Na vyhlídce - Struha ov, U h išt - Struha ov, Habr - Ond ejov, T emblat, rozc. Myšlín - Ond ejov, T emblat - Ond ejov, T emblat, rozc. Zvánovice - Zvánovice - Ond ejov, T emblat, rozc. Mnichovice - Ond ejov, U pily - OND EJOV, NÁM. - Ond ejov, h bitov - CHOCERADY (v úseku Skalka - Tehovec, Mototechna v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne; do zastávky Muka ov zajíždí pouze v mimošpi kových obdobích; v úseku Ond ejov, nám. - Chocerady v provozu pouze vybrané spoje celotýdenn ) Tabulka 9 Provozní parametry íslo pracovní den sobota ned le PD//S,N linky ráno dopoledn e odpoledne dopoledn e odpoledn e dopoledn e odpoledn e T p i p i p i T p i p i T p i p i i 383 S 7 4s/3s Z 1 -/1s Z 7 6s/5s Z S 1 2s Z 1 2s Z S 1 2s/1s Z 1 1s/2s Z 1s//2s ve er S 6 30 Z Z 6 30 Z S 0 4s Z 0 1s/2s Z S 0 1s/2s Z 0 4s Z 4s//3s 393 S 0 1s/4s Z 0 4s Z 0 4s/2s Z S 0 3s/4s Z 0 1s/2s Z S 0 1s/2s Z 0 2s/1s Z 2s//1s,2s S 1 2s/4s 1 4s Z 1 5s/4s S 1 4s Z 1 2s Z S 1 2s/1s Z 1 1s/2s Z 5s//2s,4s Celkem S S 1 1 S 1 1 voz S S 1 1 S 1 1 Legenda: T - typ vozu (S - standardní v z) p - orienta ní po et kmenových voz v minimálním intervalu (provoz linky. 393 je nov zajiš ován p ejezdy kmenových voz linky. 383) i - asový interval v minutách s - po et spoj / - údaj p ed / za lomítkem - interval resp. po et spoj ve sm ru TAM / ZP T (v p ípad neuvedení lomítka je údaj stejný v obou sm rech, po et spoj je sou tem za oba sm ry) - - asový p echod intervalu Z - hodnota v nejzatížen jším úseku - navrhovaný stav - p vodní stav P epravní výkony (vozkm) typ vozidla pracovní den sobota ned le standardní - 143,0 + 3,0 + 24,0 Dopravce: Termín realizace: SAD Praha Vršovice a.s. 10. ervna 2001 (ned le) 12

16

17 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zm ny zastávek PID II Z ízení zastávek Z d vodu zlepšení dopravní obsluhy území dochází na stávajících linkách PID ke z ízení následujících zastávek. Zastávky uvedené v dopravních opat eních (nap. nové linky) nejsou v této tabulce obsaženy. Tabulka 10 název zastávky sm r linky Butovická Jinonice 130 D eva ská oba 186, 262, 263, 269 K í an m Nad Parkánem 268 Mirovická Sídlišt Kobylisy 162 Na erné strouze * oba 181, 183 Ond ejov, Turkovická oba 390 Pískovna oba 144 Prosecká Prosek 233 í any, U nemocnice oba 381 St íbrná Skalice, Vozlín oba 382 Svojetice, U hájenky oba 393, 403 Úvaly, Elektrotechnika Úvaly, žel.st. 304 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le); * 9. ervna 2001 (sobota) II P emíst ní zastávek Z d vodu zlepšení sm rové orientace, zvýšení bezpe nosti a plynulosti provozu dochází k lokálnímu p emíst ní následujících zastávek pro následující linky. Tabulka 11 Bud jovická název zastávky sm r linky Ka erov / Nemocnice Kr (nástupní) 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 362 Kolbenova * oba 181, 183 Nemocnice Kr oba 106, 114, 139, 157, 170, 182, 193, 205, 272, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 362 Nové Butovice Nušlova / Ov í hájek (nástupní) 164, 179, 184, 219, 256 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le); * 9. ervna 2001 (sobota) 13

18 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II Zrušení zastávek Z d vodu zm ny trasy linky. 304 dochází ke zrušení zastávky. Tabulka 12 název zastávky sm r linky Úvaly, U mate ské školy Úvaly, žel. st. 304 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) II Zm na názv zastávek Na základ rozhodnutí OD MHMP dochází k zm nám názv následujících zastávek. Tabulka 13 název zastávky do název zastávky od linky Aero Boletická 156, 158, 166, 195, 209, 274, 305, 351, 365, 366 Avia sever Za Avií 110, 202 Benice K Lipan m 265 B lu ská Horní Po ernice 223, 562 Bud jovická (jen v ulici A. Staška) Poliklinika Bud jovická 124, 148, 193, 205 Cíl Centrum Zahradní M sto 101, 138, 145, 195, 224 Hládkov Na Malovance 108, 174, 180, 217 Chaltická Vino ský h bitov 259, 280, 354, 386 Jablo ová Poliklinika Zahradní M sto 101, 145, 195 Klenovská Vino ský h bitov 302 Kostelecká áblice 103, 202, 345 Laktos Sídlišt Jahodnice 109, 110, 168, 208, 503, 557, 559 Letov Rychnovská 156, 158, 166, 195, 209, 274, 305, 351, 365, 366 Lodžská Katovická 177, 200, 202, 505 Lovosická Poliklinika Prosek 145, 151, 210, Malotice, U Ján Ždánice, U Ján 381 MÚ Benice Benice 265 MÚ Dolní Chabry Osecká 162, 202 MÚ K eslice K eslice 111, 232 MÚ Mod any Písková 139, 173, 253 MÚ Nebušice K Noskovn 161, 254, 312, 372 MÚ P ední Kopanina P ední Kopanina 254, 312, 372 MÚ epy epský h bitov

19 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 název zastávky do název zastávky od linky MÚ Satalice Satalice 186, 262, 263, 269, 386 MÚ Suchdol Internacionální 107, 147, 359, 502 MÚ Šeberov Pod Vsí 165, 226, 325, 326, 327 MÚ Újezd K Sukovu 227, 324, 328, 363, 385 MÚ Zli ín Halenkovská 164, 257, 306, 357, 358, 568 Mrazírny V Sedlci 107, 147, 359, 502 Na Sádce Chodovská tvrz 170, 197, 203, 213, 260 Nádraží Zli ín Lide ská 164 Obalovna IPS K T ebonic m 249 PAL Kbely Huntí ovská 110, 185, 259, 280, 302, 354 Pod H bitovem Ruzy ský h bitov 108, 164, 225, 347 Potraviny U Prioru 218 Pr jezdní Let anská 156, 158, 159, 166, 186, 195, 209, 210, 233, 274, 305, 351, 365, 366, 509 Satalice Satalická obora 186 Stavební závody Tiska ská 208, 212 Tachlovice, Na vršku Tachlovice, Na Vrškách 310 Tachlovice, oto ka Tachlovice, Jakubská náves 310 Taškent Gercenova 154, 183, 204, 271, 505, 506 U istírny Ouhrabkova 166, 305, 351 V Horkách Nad Košíkem 122 Vít zné nám stí Dejvická 340, 350 Závod STE Za imickým hájem 181 ZPA akovice akovice 158, 159, 166, 209, 210, 305, 351, 365, 366, 377 ZPA Jinonice Stará Stod lecká 149 Termín realizace: 10. ervna 2001 (ned le) 15

20 PROJEKT ORGANIZACE HROMADNÉ DOPRAVY OSOB V PRAŽSKÉM REGIONU - ERVEN 2001 II.4 Železnice II.4.1 Zm ny k II Nový GVD 2001/2002 Od vstupuje v platnost nový GVD 2001/2002 s platností do V rámci nového GVD D dochází k úpravám provozu na tratích D. 221 (zrovnom rn ní provozu v denním období a zavedení vlak v podve erním období) a 231 (posílení provozu celodenn ). Sou asn v souvislosti s rekonstrukcí severovýchodní oblasti železni ního uzlu Praha hlavní nádraží dochází ke zm nám trasování dálkové i regionální dopravy na tratích D. 011 a

21 P íloha. 1 P EHLED PROVOZNÍCH PARAMETR STAV K a) Metro A DEJVICKÁ - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - M stek - Muzeum - Nám stí Míru - Ji ího z Pod brad - Flora - Želivského - Strašnická - SKALKA B ZLI ÍN - Stod lky - Luka - Lužiny - H rka - Nové Butovice - Jinonice - Radlická - SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ - And l - Karlovo nám stí - Národní t ída - M stek - Nám stí Republiky - Florenc - K ižíkova - Invalidovna - Palmovka - ESKOMORAVSKÁ - Vyso anská - Hloub tín - Rajská zahrada - ERNÝ MOST (v úsecích Zli ín - Smíchovské nádraží a eskomoravská - erný Most v pracovní dny cca od 7.00 do hod. v provozu pouze ást spoj ) C NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE - Vltavská - Florenc - Hlavní nádraží - Muzeum - I.P.Pavlova - Vyšehrad - Pražského povstání - Pankrác - Bud jovická - Ka erov - Roztyly - Chodov - Opatov - HÁJE Poznámka: rozsah provozu na všech trasách cca od 4.30 do 0.30 hodin

22 b) Tramvaje Denní linky: 1 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Ohrada - SPOJOVACÍ 2 ERVENÝ VRCH - Dejvická - Prašný most - PET INY (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod.) 3 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Maniny - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 4 ECHOVO NÁM STÍ - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod.) 5 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Flora - OLŠANSKÉ H BITOVY 6 KUBÁNSKÉ NÁM STÍ - Otakarova - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - PLZE KA / SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (v provozu pouze v pracovní den cca od 6.00 do hod.) 7 ÚST EDNÍ DÍLNY DP - ernokostelecká - Strašnická - Pr b žná - Koh-i-noor - Otakarova - Výto - Palackého nám stí - And l - KOTLÁ KA - Motol - SÍDLIŠT EPY (v úseku "Kotlá ka - Sídlišt epy" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 8 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Náb eží kpt. Jaroše - Nám stí Republiky - Florenc - Palmovka - NÁDRAŽÍ VYSO ANY 9 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 10 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY 11 ERNOKOSTELECKÁ - Želivského - Flora - Ji ího z Pod brad - Muzeum - I.P.Pavlova - Nám stí brat í Synk - Michelská - SPO ILOV 12 STARÝ HLOUB TÍN - Harfa - PALMOVKA - Maniny - Nádraží Holešovice - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Malostranská - Újezd - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY (v úseku "Starý Hloub tín - Palmovka" v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne) 13 linka neobsazena 14 ST ELNI NÁ - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - D lnická - Vltavská - Náb eží kpt. Jaroše - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - LAUROVÁ 15 linka neobsazena

23 16 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Nám stí Míru - I.P.Pavlova - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - NÁDRAŽÍ BRANÍK (v provozu pouze v pracovní den cca od 5.00 do hod., v sobotu cca od 7.00 do hod. a v ned li cca od do hod.) 17 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 18 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Malostranská - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Karlovo nám stí - Albertov - Nám stí brat í Synk - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 19 LEHOVEC - Hloub tín - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Pr b žná - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 20 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - PODBABA 21 LEVSKÉHO - Nádraží Mod any - Nádraží Braník - Dvorce - Výto - Palackého nám stí - Jiráskovo nám stí - Národní t ída - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Dvorce - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY (v provozu pouze v p epravních špi kách pracovního dne a pouze v uvedeném sm ru) 22 BÍLÁ HORA - Vypich - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 23 MALOVANKA - Poho elec - Pražský hrad - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - KUBÁNSKÉ NÁM STÍ 24 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Invalidovna - Florenc - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh i noor - Pr b žná - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ 25 PODBABA - Vít zné nám stí - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Maniny - Palmovka - Bulovka - Ke Stírce - VOZOVNA KOBYLISY 26 DIVOKÁ ŠÁRKA - ervený vrch - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - Bílá labu - Masarykovo nádraží - Hlavní nádraží - Olšanské nám stí - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Strašnická - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA

24 No ní linky: 51 DIVOKÁ ŠÁRKA - Dejvická - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Starom stská - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Flora - Želivského - Strašnická - NÁDRAŽÍ STRAŠNICE / RADOŠOVICKÁ 52 LEHOVEC - Hloub tín - Harfa - Palmovka - Florenc - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - And l - Smíchovské nádraží - HLUBO EPY 53 VOZOVNA KOBYLISY - Ke Stírce - Trojská - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - Nám stí Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Pražského povstání - VOZOVNA PANKRÁC 54 SÍDLIŠT ÁBLICE - Ke Stírce - Bulovka - Palmovka - Maniny - Nádraží Holešovice - Výstavišt - Strossmayerovo nám stí - ech v most - Starom stská - Národní divadlo - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - Palackého nám stí - Výto - Nádraží Braník - Nádraží Mod any - SÍDLIŠT MOD ANY / LEVSKÉHO 55 LEHOVEC - Hloub tín - Nádraží Vyso any - Palmovka - Nákladové nádraží Žižkov - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - Albertov - Otakarova - Koh-i-noor - Pr b žná - Strašnická - ernokostelecká - ÚST EDNÍ DÍLNY DP 56 PET INY - Prašný most - Hrad anská - Strossmayerovo nám stí - Vltavská - T šnov - Masarykovo nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Otakarova - Michelská - SPO ILOV 57 BÍLÁ HORA - Vypich - Hládkov - Hrad anská - Malostranská - Újezd - Národní t ída - Lazarská - Karlovo nám stí - I.P.Pavlova - Nám stí Míru - Koh-i-noor - Pr b žná - Zahradní M sto - NÁDRAŽÍ HOSTIVA 58 SPOJOVACÍ - Ohrada - Nákladové nádraží Žižkov - Želivského - Flora - Olšanské nám stí - Hlavní nádraží - Václavské nám stí - Lazarská - Národní t ída - Újezd - And l - Kotlá ka - SÍDLIŠT EPY Poznámka: centrální p estupní bod c) Lanová dráha 99 ÚJEZD - Nebozízek - PET ÍN (lanová dráha je v provozu celotýdenn od 9.00 do hod. v intervalu 15 min., provoz zajiš ují 2 vozy)

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy,

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ

Analýza potĝeb - zásobník projektĥ Analýza pot eb - zásobník projekt - stav: srpen 2009 O/001 PB HLINNÁ VODOVOD A KANALIZACE V MÍSTNÍCH ÁSTECH Hlinná - A 2.I O/002 PB HLINNÁ VE EJNÉ OSV TLENÍ Hlinná - Q 4.I O/003 PB HLINNÁ PLYNOFIKACE

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 212 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 1/213 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Ve ejná zakázka dle zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen zákon) na služby Provoz a údržba ve ejného osv tlení v a osadách v jeho územním obvodu ÍLOHA. 5 VE

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více