Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah"

Transkript

1 2009R0748 CS Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/2009 ze dne 5. srpna 2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 219, , s. 1) Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Komise (EU) č. 82/2010 ze dne 28. ledna 2010 L M2 Nařízení Komise (EU) č. 115/2011 ze dne 2. února 2011 L M3 Nařízení Komise (EU) č. 394/2011 ze dne 20. dubna 2011 L M4 Nařízení Komise (EU) č. 100/2012 ze dne 3. února 2012 L M5 Nařízení Komise (EU) č. 109/2013 ze dne 29. ledna 2013 L M6 Nařízení Komise (EU) č. 815/2013 ze dne 27. srpna 2013 L M7 Nařízení Komise (EU) č. 100/2014 ze dne 5. února 2014 L

2 2009R0748 CS B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/2009 ze dne 5. srpna 2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel (Text s významem pro EHP) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES ( 1 ), a zejména na čl. 18a odst. 3 písm. a) uvedené směrnice, vzhledem k těmto důvodům: (1) Směrnice 2003/87/ES ve znění směrnice 2008/101/ES ( 2 ) začleňuje činnosti v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (dále jen systém Společenství ). (2) Aby se snížila administrativní zátěž pro provozovatele letadel, směrnice 2003/87/ES stanoví, že za každého provozovatele letadel je odpovědný jeden členský stát. Ustanovení čl. 18a odst. 1 a 2 směrnice 2003/87/ES obsahuje ustanovení upravující přidělování jednotlivých provozovatelů letadel jejich členskému státu správy. Seznam provozovatelů letadel a jejich členské státy správy (dále jen seznam ) by měly zajistit, aby každý provozovatel věděl, jakému členskému státu je podřízen, a členským státům bylo jasné, pro které provozovatele je příslušný. (3) Při sestavování seznamu Komise zohlednila připomínky, které obdržela poté, co zveřejnila předběžný seznam provozovatelů letadel a jejich členských států správy dne 11. února Seznam vychází z údajů od organizace Eurocontrol získaných na základě záznamů letových plánů ( 3 ). ( 1 ) Úř. věst. L 275, , s. 32. ( 2 ) Úř. věst. L 8, , s. 3. ( 3 ) Úř. věst. C 36, , s. 11. Podrobné metodické pokyny použité při sestavování předběžného seznamu byly zpřístupněny na internetových stránkách Komise:

3 2009R0748 CS B (4) Požadavky směrnice 2003/87/ES se použijí na provozovatele letadel definované v čl. 3 písm. o) uvedené směrnice. Začlenění do systému Společenství je spojeno pouze s výkonem činnosti v oblasti letectví a nezávisí na uvedení na seznamu. Na provozovatele letadel, kteří vykonávají činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, se proto vztahuje systém Společenství, ať již jsou v době dané činnosti na seznamu uvedeni nebo nikoli. Obdobně provozovatelé letadel, kteří přestali vykonávat činnost v oblasti letectví, jsou vyloučeni ze systému Společenství v okamžiku, kdy přestanou vykonávat činnost uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, a nikoli v době, kdy jsou odstraněni ze seznamu. (5) Seznam obsahuje všechny provozovatele letadel, kteří vykonávali příslušnou činnost v oblasti letectví ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu do 31. prosince Na seznamu by se mohli objevit i provozovatelé letadel, kteří trvale nebo dočasně ukončili svoji činnost v oblasti letectví. Seznam nezohledňuje, zda jsou provozovatelé letadel začleněni na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří z bezpečnostních důvodů podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES ( 1 ). Tímto nařízením by proto neměla být dotčena rozhodnutí Komise nebo členských států učiněná v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005. (6) Každému provozovateli letadla by měl být přidělen jedinečný kód v seznamu. Tento kód by měl umožnit identifikovat účastníky v systému Společenství. PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel podle čl. 18a odst. 3 písm. a) směrnice 2003/87/ES je stanoven v příloze tohoto nařízení. Článek 2 Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. ( 1 ) Úř. věst. L 344, , s. 15.

4 2009R0748 CS PŘÍLOHA BELGIE 123 Abelag Aviation BELGIE ACT AIRLINES TURECKO 7649 AIRBORNE EXPRESS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ALLIED AIR LIMITED NIGÉRIE ASTRAL AVIATION LTD KEŇA AVIASTAR-TU CO. RUSKÁ FEDERACE AVIA TRAFFIC COMPANY TÁDŽIKISTÁN 908 BRUSSELS AIRLINES BELGIE CAIRO AVIATION EGYPT 4369 CAL CARGO AIRLINES IZRAEL CAPITAL AVTN SRVCS NIZOZEMSKO CHALLENGER AERO FILIPÍNY f11336 CORPORATE WINGS LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ CRESAIR INC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ EGYPTAIR CARGO EGYPT f12977 EXCELLENT INVESTMENT LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f11102 FedEx Express Corporate Aviation SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Flying Partners CVBA BELGIE Flying Service N.V. BELGIE FAYARD ENTERPRISES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ GAFI GENERAL AVIAT ŠVÝCARSKO GREAT ALLIANCE WORLD SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ f12983 GREEN DIESEL LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ HAINAN AIRLINES (2) ČÍNA HEWA BORA AIRWAYS KONGO INTERNET JET NIZOZEMSKO INTER WETAIL AG ŠVÝCARSKO 9542 INTL PAPER CY SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ KALITTA AIR SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

5 2009R0748 CS BELGIE LAS VEGAS CHARTER SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ MASTER TOP LINHAS BRAZÍLIE MERIDIAN (AIRWAYS) BELGIE 1084 MIL BELGIUM BELGIE NEWELL RUBBERMAID SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ N604FJ LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f11462 N907WS AVIATION LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f10341 OfficeMax Inc SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ RIPPLEWOOD AVTN SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 5682 Sky Service BELGIE 2344 SAUDIA SAÚDSKÁ ARÁBIE SEA-AIR BELGIE SIA CARGO PTE LTD SINGAPUR SILVERBACK CARGO RWANDA SOLARIUS AVIATION SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SONOCO PRODUCTS CO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SOUTHERN AIR SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ STANLEY BLACK&DECKER SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ THOMAS COOK ARL BELG BELGIE TNT AIRWAYS BELGIE TRIDENT AVIATION SVC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ TUI AIRLINES - JAF BELGIE ULTIMATE ACFT SERVIC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ VF CORP SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ VF INTERNATIONAL ŠVÝCARSKO VIPER CLASSICS LTD SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ V L M BELGIE f11467 WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ WWF OPERATING CO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ YILTAS GROUP TURECKO a11534 Provozovatel používající TAIL NB: VPBDV není znám

6 2009R0748 CS BULHARSKO AEROTRANS KAZAKSTAN KAZACHSTÁN AEROVISTA SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY AERO POWER LTD SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ AIR BAN BULHARSKO AIR IBERIA LTD. GRUZIE AIR LIBYA 2 LIBYE AIR VIA BULGARIAN BULHARSKO AIR VICTORY GRUZIE AIR WEST GEORGIA GRUZIE ANIKAY AIR MIDDLE E JORDÁNSKO ARARAT INTERNATIONAL ARMÉNIE ASIAN EXPRESS TAJIK TÁDŽIKISTÁN ASIAN SPIRIT FILIPÍNY ASIA AIRWAYS SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY BALTIC AIRLINES UU RUSKÁ FEDERACE BEIBARS CJSC KAZACHSTÁN BH AIR BULHARSKO BULGARIAN AIR CHRTR. BULHARSKO BULGARIA AIR BULHARSKO CARGO AIR LTD. BULHARSKO EAST WING KAZAKHSTAN KAZACHSTÁN FLY ADJARA GRUZIE GR AVIA S.A. GUINEA HEMUS AIR BULHARSKO INTERNAL MINISTRY UU RUSKÁ FEDERACE IRANIAN AIR TRANSPOR ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA JORDAN INT AIR CARGO JORDÁNSKO KHORIV AVIA UKRAJINA KOKSHETAU AIRLINE KAZACHSTÁN KOMIAVIAVIATRANS 2 RUSKÁ FEDERACE KREMENCHUK FLIGHT UKRAJINA

7 2009R0748 CS BULHARSKO KRUNK AVIATION 2 UKRAJINA MOSCOW AIRLINES JSC RUSKÁ FEDERACE PMT AIR KAMBODŽA RGB ENTERPRISES LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ ROSAVIA AIR COMPANY UKRAJINA RUBYSTAR BĚLORUSKO SAYAT AIR KAZAKSTAN KAZACHSTÁN 1830 SENEGALAIR SENEGAL SKY JET KAZAKHSTAN KAZACHSTÁN STARLINE KZ JSC KAZACHSTÁN TABAN AIR ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA TROPICAL AIR (Z) LTD SJEDNOCENÁ REPUBLIKA TANZANIE UKRSPECEXPORT UKRAJINA VIP-AVIA GRUZIE YAK AIR GRUZIE ZAGROS AIRLINES ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA CHORVATSKO Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. CHORVATSKO SAMANA SP. MISSION SAÚDSKÁ ARÁBIE THE FUTURA CORPORTN KANADA ČESKÁ REPUBLIKA 7824 ACL SLOVACKY ČESKÁ REPUBLIKA ACS SA ŠPANĚLSKO AERO VODOCHODY ČESKÁ REPUBLIKA

8 2009R0748 CS ČESKÁ REPUBLIKA f11813 AERSALE INC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AIRCRAFT INDUSTRIES ČESKÁ REPUBLIKA AIRLINE CONT.MNTN EQ SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AIR NAVIGATION LK ČESKÁ REPUBLIKA ALANDIA AIR AB FINSKO ATMA AIRLINES SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY AURORA AIRLINES JSC RUSKÁ FEDERACE AVTN SPECIALTIES INC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AXIS AVIATION GROUP SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BELOGORIE RUSKÁ FEDERACE CAA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CAIMITO ENTERP. LTD KYPR 859 CZECH AIRLINES ČESKÁ REPUBLIKA CZECH CONNECT AIRLIN ČESKÁ REPUBLIKA f10182 Executive Flight Services, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ EARTH ONE LIMITED SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ GEORGIAN INTERNATION GRUZIE GLOBAL AVIATION LIBY LIBYE HOLIDAY CZECH ČESKÁ REPUBLIKA HYUNDAI MOTOR CO KOREJSKÁ REPUBLIKA ILIN AIRCOMPANY RUSKÁ FEDERACE INCLEDON ENTERPRISES KYPR JOB AIR SRO ČESKÁ REPUBLIKA JUMP-TANDEM ČESKÁ REPUBLIKA LETS FLY SRO ČESKÁ REPUBLIKA LITTLE AVIATION LTD AUSTRÁLIE MIDAMERICA HOLDINGS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 3597 MIL CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA NORSE AIR CHARTER JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA NOVA CHEMICALS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ OKAY HOLDING AS ČESKÁ REPUBLIKA

9 2009R0748 CS ČESKÁ REPUBLIKA PETROPAVLOVSK AIR RUSKÁ FEDERACE PRAGA AVIATION S.R.O ČESKÁ REPUBLIKA f10379 Red.Com SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ RETENTURA LTD. KYPR 2276 ROCKWELL AUTOMATION SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SKYDIVE LK ČESKÁ REPUBLIKA SKY DIVING FOR FUN SLOVENSKO SKY GEORGIA GRUZIE SKY KG AIRLINES TÁDŽIKISTÁN SOVEREIGN EXPRESS BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY STEVENS EXPRESS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f13143 Timber LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ TRAVEL SERVIS A.S. ČESKÁ REPUBLIKA UKRAINIAN PILOT UKRAJINA VIDEOTAPE CENTER SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ VIETJET AIR S.R.O. VIETNAM YANAIR UKRAJINA a12699 Provozovatel používající TAIL NB: N150RN SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DÁNSKO AIR ALPHA A/C SALES DÁNSKO 3456 AIR ALSIE DÁNSKO AIR GREENLAND DÁNSKO AIR PANAMA PANAMA ALIGAP A/S DÁNSKO ALUMECO A/S DÁNSKO 142 ATLANTIC AIRWAYS DÁNSKO AVIATION HOLDINGS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ A/S MAERSK AVIATION DÁNSKO BGR I/S DÁNSKO BRASILIA JET CENTER BRAZÍLIE CANYON GATE FLT SVCS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

10 2009R0748 CS DÁNSKO 781 CIMBER STIRLING DÁNSKO CITICAPITAL LOCAVIA FRANCIE 366 Danish Air Transport A/S DÁNSKO f10500 Duchossois Industries, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DRT VERTRIEBS GMBH DÁNSKO ELMAGAL AVIATION SÚDÁN EWAN LTD SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ EXECUJET EUROPE A/S DÁNSKO FIRST GREENWICH SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ f10218 GCTPA, LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ GENCHART B.V. NIZOZEMSKO GE CAPITAL SOLUTIONS DÁNSKO GLOBAL TRANSERVICE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ GRAAKJAER A/S DÁNSKO JASMINE AVIATION LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ JET FLEET INTL SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ JET TIME A/S DÁNSKO JJO Invest ApS DÁNSKO KIRKBI INVEST DÁNSKO KIRKBI TRADING DÁNSKO KIRK AVIATION A/S DÁNSKO LAO CAPRICORN AIR LAOSKÁ LIDOVĚ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA f12178 Madrone Advisors LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ MOENS, G NIZOZEMSKO MONGOLIAN AIRLINES MONGOLSKO Nordic Aviation Capital A/S DÁNSKO NAC AVIATION & LTD DÁNSKO NAPLES FLIGHT MGMT SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 9914 NILAN A/S DÁNSKO OLGA LEASING LTD BERMUDY OTTER PRODUCTS LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ PARTNERSELSKABET DÁNSKO PHARMA NORD DÁNSKO PRIMERA AIR SCAND DÁNSKO

11 2009R0748 CS DÁNSKO RHEINLAND AIR SERV. NĚMECKO ROMANIAN AIRPORT SVC RUMUNSKO SCANDINAVIA EXECUTIV DÁNSKO SGA A/S DÁNSKO 9918 STAR AIR DÁNSKO SUN WAY GEORGIA GRUZIE 4357 SUN-AIR of Scandinavia DÁNSKO THOMAS COOK SCAND. DÁNSKO VINCENT AVIATION LTD NOVÝ ZÉLAND VIP PARTNERFLY DÁNSKO WEIBEL SCIENTIFIC DÁNSKO NĚMECKO ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG NĚMECKO f10001 Academy of Art University SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 3647 Adolf Würth GmbH & Co. KG NĚMECKO 156 Aeroflot - Russian Airlines RUSKÁ FEDERACE Aerologic GmbH NĚMECKO 6802 Aero Personal s.a de c.v. MEXIKO Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH NĚMECKO AirBridgeCargo Airlines LLC RUSKÁ FEDERACE Air Astana JSC KAZACHSTÁN 8221 Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG NĚMECKO Air China Cargo Co., Ltd ČÍNA 786 Air China Limited ČÍNA 1562 Air Serbia SRBSKO Air-Service GmbH NĚMECKO 8901 Archer Daniels Midland Company SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Asiana Airlines KOREJSKÁ REPUBLIKA Atlasjet Airlines TURECKO Atlas Air, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

12 2009R0748 CS NĚMECKO AAA AVIATION & AIRCR NĚMECKO ACG AIR CARGO NĚMECKO ACH HAMBURG NĚMECKO ACM AIR CHARTER GMBH NĚMECKO ADVANCED AV. LOGIST NĚMECKO ADVANCE AIR LFG NĚMECKO 150 AERODIENST NĚMECKO AEROFLOT CARGO RUSKÁ FEDERACE AEROWAYS GMBH NĚMECKO AERO BEE AIRLINES KANADA AFI FLIGHT INSPECT. NĚMECKO AGILES AVIATION RAKOUSKO AGRATA AVIATION ESTONSKO AHSEL HAVA TURECKO AIRCASTLE ADVISOR SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AIRCRAFT ASSET MGT. NĚMECKO AIRCRAFT GENERAL ITÁLIE f11396 AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AIRCRAFT MNGMT LS ŠVÝCARSKO AIRCRAFT PARTNER NĚMECKO AIRCRAFT RENT A.S. ČESKÁ REPUBLIKA AIRCRAFT SOLUTIONS LUCEMBURSKO AIRLIFT SERVICE D.O. BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE AIRPHIL EXPRESS FILIPÍNY AIRVIP LTD. BERMUDY AIR ALLIANCE GMBH NĚMECKO AIR ARABIA EGYPT EGYPT AIR CHINA BUSINESS ČÍNA AIR FINKENWERDER NĚMECKO AIR FUHLSBUETTEL NĚMECKO AIR HAMBURG NĚMECKO AIR KUBAN RUSKÁ FEDERACE AIR MACAU CO. LTD. ZAO MACAO 5663 AIR NAMIBIA NAMIBIE

13 2009R0748 CS NĚMECKO AIR NATIONAL CORP NOVÝ ZÉLAND AIR SERBIA SRBSKO AIR SERVICE BERLIN NĚMECKO AIR TRANSPORT INTL 2 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AIR 1 AVIATION SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AJWA AVIATION SAÚDSKÁ ARÁBIE 5165 ALPLA AIR CHARTER RAKOUSKO ALSCO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AL HOKAIR ŠVÝCARSKO AL SAHAB LIMITED BAHRAJN AL-THANI KATAR AMENTUM CAPITAL LTD IRSKO AMJET AVIATION SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AOP AIR OPERATING ŠVÝCARSKO API HOLDING NĚMECKO ARCAS AVIATION GMBH NĚMECKO ARTOC Group for Investment and Development EGYPT ASG AVIATION NĚMECKO ASIA CONTINENTAL KAZACHSTÁN ASIA CONTINENT AVIA KAZACHSTÁN ASIA TODAY LTD ČÍNA ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG NĚMECKO ATG SWISS FIRST ŠVÝCARSKO AUGSBURG AIRWAYS GMB NĚMECKO AURON LTD BERMUDY AVAZ D.O.O. BOSNA A HERCEGOVINA AVIANDO SERVICES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ AVIATION CAP GRP SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ AVIATION INVESTMENT NĚMECKO AVIATION JOLINA SEC KANADA AVIATION PARTNERS S HONDURAS

14 2009R0748 CS NĚMECKO AZT LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 516 Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/ Schweiz Zweigniederlassung Mannheim Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbh & Co. NĚMECKO NĚMECKO f10795 Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Blue Sky Airservice GmbH NĚMECKO Blue Wings AG NĚMECKO Bombardier PreOwned SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Bombardier Transportation GmbH NĚMECKO Bundespolizei-Fliegergruppe NĚMECKO Business Jet Ltd NOVÝ ZÉLAND 7897 BAE SYSTEMS FLT SYST SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BALL CORP SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BARBEDOS GROUP LTD NIGÉRIE 509 BASF SE NĚMECKO BATAVIA AIR INDONÉSIE BAVARIA INTERNATION NĚMECKO BEDO BETEILIGUNGS NĚMECKO BEECHCRAFT BERLIN NĚMECKO BEECHCRAFT CORP. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BERATEX GROUP LTD RUSKÁ FEDERACE BIZAIR FLUG GMBH NĚMECKO f12963 BLACK FOREST VENTURES LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BLUE SKY GROUP SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BMW AG NĚMECKO BOEKHOORN M&A NIZOZEMSKO 6667 BOMBARDIER AEROSPACE SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BORAJET HAVACILIK TURECKO BOSTON POST LEASING SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ BOURNEMOUTH AIR LTD. ŠVÝCARSKO BREMENFLY GMBH NĚMECKO

15 2009R0748 CS NĚMECKO 680 BURDA REISEFLUG NĚMECKO Chai Ltd. BERMUDY Challenge Aero AG UKRAJINA Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbh NĚMECKO f10709 Colgan Air Services SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 824 Condor Flugdienst GmbH NĚMECKO f13979 Cummins Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ CANJET AIRLINES KANADA CAPE CHAMONIX WINE JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA CARSON AIR LTD KANADA CA Air Moldova IS MOLDAVSKÁ REPUBLIKA CEBU PACIFIC AIR FILIPÍNY CENTRAL MOUNTAIN AIR KANADA CHONGQING AIRLINES ČÍNA CIRRUS AVIATION NĚMECKO CLASSIC SERVICES INC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ CLUB SAAB 340 ŠVÝCARSKO 4782 COMFORT AIR NĚMECKO COMMANDER MEXICANA MEXIKO CONTINENT AIRLINE UU RUSKÁ FEDERACE COOK AIRCRAFT SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ CORP JET SVCS SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ CRISTALIA PRODUTOS BRAZÍLIE CSM MINING SUPPLIES JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA CTL LOGISTICS S.A. POLSKO 4484 Delta Air Lines, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 8980 Delta Technical Services Ltd NĚMECKO 1776 Deutsche Lufthansa AG NĚMECKO 2044 Dr. August Oetker KG NĚMECKO DANAHER CORPORATION SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DAO AVIATION DÁNSKO 967 DAS DIRECT AIR NĚMECKO DATELINE OVERSEAS KYPR

16 2009R0748 CS NĚMECKO DAUAIR NĚMECKO DBA LUFTFAHRTGESELL. NĚMECKO f10558 DCS Management Services SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DC Aviation GmbH NĚMECKO DEERE & COMPANY SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DEKALB FARMERS MARK. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DERMAPHARM NĚMECKO f10774 DFZ, LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f10589 DH Flugcharter GmbH NĚMECKO DIETZ AG NĚMECKO DIETZ AVIATION GMBH NĚMECKO DIEVB GMBH & CO.KG NĚMECKO DLR BRAUNSCHWEIG NĚMECKO DLR OBERPFAFFENHOFEN NĚMECKO DOGAN HAVACILIK TURECKO DONAVIA JSC RUSKÁ FEDERACE DORNIER NO LIMITS NĚMECKO DO-TEC GMBH NĚMECKO DR. AUGUST OETKER KG NĚMECKO DULCO HANDEL GMBH NĚMECKO 968 DUSSMANN P SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ DUTCH ANTILLES EXPR. ARUBA D2 AVIATION SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Emil Capital Partners, LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f10180 Epps Air Service, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ EAT LEIPZIG GMBH NĚMECKO EEA GMBH NĚMECKO EICHSFELD AIR GMBH NĚMECKO 5500 ELITE JET SERVICE NĚMECKO EON AVIATION INDIE ERSTE ASSET INVEST. NĚMECKO ESCHMANN H D NĚMECKO EUROCOPTER DEUTSCHL. NĚMECKO 1980 EUROPEAN AIR EXPRESS NĚMECKO

17 2009R0748 CS NĚMECKO EURO AIR CHARTER NĚMECKO 3639 EVERGREEN AIRLINES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ EXECUJET AVIATION JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA EXECUTIVE JET SERV. KONGO EXECUTIVE SVCS (AZ) SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 8082 E.I. du Pont de Nemours and Company SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 8272 Farnair Switzerland AG ŠVÝCARSKO Firma Steiner-Film NĚMECKO 1778 Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg) NĚMECKO Fresena Flug GmbH & Co KG NĚMECKO 4783 FAI RENT-A-JET NĚMECKO FALCON 007 S.A.R.L. FRANCIE FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG ŠVÝCARSKO FAS GMBH NĚMECKO FINKCAS NĚMECKO FIRST DATA CORP SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ FLIGHT CALIBRATION NĚMECKO FLIGHT CAL. MALAYSIA MALAJSIE 6705 FLM AVIATION NĚMECKO FLUGSCHULE HAMBURG NĚMECKO FLYING TECHNOLOGY RUSKÁ FEDERACE FLY ALPHA GMBH NĚMECKO FMG-FLUGSCHULE NĚMECKO 1595 FRENZEL G NĚMECKO 4232 FRONTIER AIRLINES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ FUENFTE XR-GMBH NĚMECKO 9243 Germania Fluggesellschaft mbh NĚMECKO Germanwings GmbH NĚMECKO

18 2009R0748 CS NĚMECKO Gibbs International, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f10232 Gruss & Company SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ GABINETTE (ANG) ANGOLA GALAXIAS AVIATION BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY GAS AIR SERVICE GMBH NĚMECKO GEKO TRADE NĚMECKO GEMUE GEBR. MUELLER NĚMECKO 3349 GENERAL MOTORS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ GEOJET LUFTFAHR. (2) NĚMECKO GEORGE TOLOFAFI NIGÉRIE GERMANIA EXPRESS NĚMECKO GERMAN SKY AIRLINES NĚMECKO GE CAPITAL B.V. NIZOZEMSKO GE CAPITAL SWITZERL. ŠVÝCARSKO GHASSAN AHMED AL SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY GLOBAL AVTN BERMUDA BERMUDY GLOBAL A/C CONSULT SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ GLOBO AVIACAO BRAZÍLIE GOMEL AIRLINES BĚLORUSKO GOVERNMENT CROATIA CHORVATSKO GOVERNMENT MACEDONIA BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE GREENWAY JETS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 2395 GROB AIRCRAFT AG NĚMECKO GULF JET SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY G-92 KFT MAĎARSKO Haworth Transport SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ HeidelbergCement AG NĚMECKO f11187 Herc Management Services LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Herrenknecht Aviation GmbH NĚMECKO HAITEC AIRCRAFT NĚMECKO HAMBURG AIRWAYS NĚMECKO HANSGROHE SE NĚMECKO

19 2009R0748 CS NĚMECKO HASLBERGER FINANZ. NĚMECKO HAWKER HUNTER AVTN SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ HELIJET CHARTER NĚMECKO HOMAC AVIATION AG NĚMECKO HONG WEI CO LTD TCHAJ-WAN HTM HELICOPTER TRAVE NĚMECKO HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) TURECKO Intermap Technologies SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f10652 IAC FALCON HOLDINGS není znám IDEAVILLAGE PRODUCTS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ IFM Traviation GmbH NĚMECKO ILYUSHIN AVIATION RUSKÁ FEDERACE INFINUM ALTIDO INC. RUSKÁ FEDERACE INTERGLOBE AVIATION INDIE INTL TECH TRADING SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 1528 IRANAIR ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA IRAQI AIRWAYS (2) IRÁK ISE INFORMATION SYS. NĚMECKO Joint Stock Company Ural airlines RUSKÁ FEDERACE JEJU AIR KOREJSKÁ REPUBLIKA JESWALT INTL BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY 2200 JETAIR FLUG GMBH NĚMECKO JETFLIGHT AVIATION Inc. ŠVÝCARSKO JETSTAR PACIFIC VIETNAM 3328 JETS EXECUTIVOS MEXIKO JET EXECUTIVE INT. NĚMECKO JET GROUP LTD IZRAEL JOHNSON CONTROLS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ JORDAN INTNL ČÍNA JULIUS BERGER NIGÉRIE

20 2009R0748 CS NĚMECKO JUNEYAO AIRLINES ČÍNA JUNKER ERWIN GRINDI ČESKÁ REPUBLIKA Kimberly-Clark Corporation SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Knauf Astra Ltd. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ Kompass GmbH & Co. KG NĚMECKO 1610 KARMANN GMBH NĚMECKO KAZAVIASPAS KAZACHSTÁN KELLY, M IRSKO KIEV AVIATION PLANT UKRAJINA 1652 KOREAN AIR LINES CO., LTD. KOREJSKÁ REPUBLIKA KRASNOJARSKY AIRLINE RUSKÁ FEDERACE KUGU HAVACILIK TURECKO Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR NĚMECKO Luftfahrt-Bundesamt NĚMECKO 3857 Lufthansa Cargo AG NĚMECKO Lufthansa Technik AG NĚMECKO LANARA LTD SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ LEAR HOLD COR SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 6383 LECH-AIR FLUGZEUG NĚMECKO LGM LUFTFAHRT GMBH NĚMECKO LIBRA FLUGZEUG GBR NĚMECKO LIBRA TRAVEL ŠVÝCARSKO f12832 LINCARE LEASING LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 1767 LTU LUFTTRANSPORT NĚMECKO LUFTHANSA TECH. VIP NĚMECKO LUFT AVTN CHARTER AUSTRÁLIE LWE VERMIETUNGS GMBH NĚMECKO L&T AVIATION SVCS INDIE Microstrategy Services Corporation SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f13307 Miklos Services Corp. BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY Montenegro Airlines ČERNÁ HORA

21 2009R0748 CS NĚMECKO MABETEX GROUP ŠVÝCARSKO MAHAN AIR ÍRÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA MAKEDONSKI AVIOTRANS BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE MARXER ANLAGEN NĚMECKO MAT AIRWAYS BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE MAZ AVIATION SAÚDSKÁ ARÁBIE MCM MAINTENANCE NĚMECKO MENA AEROSPACE (OB) BAHRAJN MENEKSE HAVAYOLLARI TURECKO MERAVO LUFTREEDEREI NĚMECKO MERIDIAN+ RUSKÁ FEDERACE MILLENNIUM AVIATION RAKOUSKO MLW AVIATION LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines) TURECKO 3057 MOELLERS MASCHINEN NĚMECKO MYN AVIATION SAÚDSKÁ ARÁBIE MZ TRANSPORTATION NĚMECKO f13551 M-BJEP Ltd. OSTROV MAN M. Bohlke Veneer Corp. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Nasser Ltd. KAJMANSKÉ OSTROVY f13922 Newlead Limited BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY Nike, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ NASA AMES CENTER SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ NATIONAL LEGACY KUVAJT NAYAK AIRCRAFT SERV. NĚMECKO NAYAK INTERNATIONAL NĚMECKO NEMESIS VERMOEGENSV. NĚMECKO NEUMEYR FLUGGERAETE NĚMECKO NEW YORKER GROUP NĚMECKO NORTH AMERICAN JET SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ NOVELLUS SYSTEMS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ NOVESPACE FRANCIE

22 2009R0748 CS NĚMECKO f10785 N16FX Trust SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f12724 N250RG LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Omni Air International SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Open Joint Stock Company Rossiya Airlines JSC Rossiya Airlines RUSKÁ FEDERACE 567 OBO JET-CHARTER GMBH NĚMECKO OCA INTERNATIONAL NĚMECKO 2061 OMNIPOL ČESKÁ REPUBLIKA ORANGE AIRCRAFT (2) NIZOZEMSKO 8236 OWENS-CORNING SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG NĚMECKO Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd. PÁKISTÁN Parc Aviation IRSKO 775 Pentastar Aviation, LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 852 PARAGON RANCH SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl ŠVÝCARSKO PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. TURECKO PETERS GMBH NĚMECKO PETROPAVLOVSK MC RUSKÁ FEDERACE 4265 PHIFER WIRE PRODUCTS SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 5225 PHOENIX AIR GMBH NĚMECKO 3085 PICTON II LTD BERMUDY POLET ACFT MNGT BERMUDY POLLARD ACFT SALES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ PREISS-DAIMLER NĚMECKO PRESIDENTIAL AVTN SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ PRINCESS AVIATION LIBANON PRIVATAIR GMBH NĚMECKO PRIVATEJET INT. GMBH NĚMECKO PRIVATE JET HOLD. BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY PRIVATE WINGS NĚMECKO 3343 P&P PROMOTION NĚMECKO

23 2009R0748 CS NĚMECKO Rentair UK Ltd NĚMECKO Rhema Bible Church SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 606 Robert Bosch GmbH NĚMECKO RADIC AVIATION SAÚDSKÁ ARÁBIE RAE - REGIONAL AIR NĚMECKO RAY ENTERPRISES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ RA DR. JAN PLATHNER NĚMECKO REGIO AIR MECKLENBRG NĚMECKO RELIANCE COMMERCIAL SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY RIKSOS TURIZM LT TURECKO f13620 RNJ GmbH. & CO KG NĚMECKO RSG RENTAL SERVICES NĚMECKO RUAG AEROSPACE SERV NĚMECKO RUAG SWITZERLAND ŠVÝCARSKO RUIZ, L MEXIKO RUSAERO RUSKÁ FEDERACE 9200 RYAN INTL AIRLINES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ RYAN INTL AIRLINES 2 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ R & R AVIATION CONS RAKOUSKO R4L-ROCKTON AVTN AB ŠVÉDSKO f12122 Safeway, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Samsung Techwin Co., Ltd. KOREJSKÁ REPUBLIKA f10701 Servicios Aereos Regiomontanos, S.A. MEXIKO Siberia Airlines RUSKÁ FEDERACE 9354 SkyWork Airlines AG ŠVÝCARSKO f12005 Spiral, Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ Spirit of Spices GmbH NĚMECKO SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.) TURECKO Sun D'or International Airlines LTD IZRAEL Südzucker Reise-Service GmbH NĚMECKO SAMA AMERICA CORP SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ f10788 SAP America Inc. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SAP AG NĚMECKO SCHROTT WETZEL GMBH NĚMECKO

24 2009R0748 CS NĚMECKO 5031 SCHWARZMUELLER RAKOUSKO SEARAY BD100 JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA SEGRAVE AVIATION INC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SG FINANS A/S NORGE ŠVÉDSKO SHANGHAI AIRLINES ČÍNA SHENZHEN AIRLINES ČÍNA SIK-AY Hava Tasimacilik A.S. TURECKO SILK WAY WEST ÁZERBÁJDŽÁN 1034 SIRTE OIL LIBYE f12146 SIRVAIR, S.A. de C.V. MEXIKO SKIPPERS AVIATION AUSTRÁLIE SKYBUS KAZACHSTÁN SKYBUS AIRLINES SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SKYPLAN SERVICES KANADA 2477 SKY JET ŠVÝCARSKO SKY SWALLOWS LTD. RUSKÁ FEDERACE SMATSA DOO SRBSKO SMS Aviation GmbH NĚMECKO SM AVIATION NĚMECKO SOMON AIR f11331 SOUTHLAKE AVIATION LLC SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SPECTRA ENERGY SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SPIRIT AIRLINES 2 SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ SSP AVIATION INDIE STAR ARIES SHIPMGMT KYPR STAR AVIATION LTD. BERMUDY STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU UKRAJINA STRONG AVIATION KUVAJT SUEDLEASING GMBH NĚMECKO SUMMIT AIR KANADA SUNEXPRESS DEUTSCHL. NĚMECKO SWEDISH MARITIME ADM ŠVÉDSKO SWISS AV CONSULTANTS ŠVÝCARSKO

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU SEZNAM ZEMÍ A JEJICH CH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU NÁZEV ZEMĚ ZEMĚ (ANGLICKY) ČÍSELNÝ AFGHÁNISTÁN AFGHANISTAN 660 AF ALBÁNIE ALBANIA 070 AL ZÁPADNÍ BALKÁN ALŽÍRSKO ALGERIA 208 DZ AMERICKÁ SAMOA

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Seznam internetových domén

Seznam internetových domén Seznam internetových domén Domény první úrovně (Top-Level Domains). Jejich správou je pověřena organizace IANA (Internet Assigned Number Authority). Generické domény Aero Rezervováno pro členy leteckého

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 30. září 2004 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

S E Z N A M kódů států

S E Z N A M kódů států S E Z N A M kódů států Příloha č. 18 Kódy Český název Anglický název Popis Sledování, vývoj 001 FR Francie France Včetně Monaka a francouzských zámořských departementů (Réunion, Guadeloupe, Martinik a

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč

fayn PREMIUM Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč Volání v rámci ČR a další ceny fayn PREMIUM Pásmo Kč / min Pevné sítě z GSM H24 ZDARMA Mobilní sítě z GSM H24 ZDARMA SMS H24 ZDARMA MMS H24 4,99 Kč VoIP síť FAYN a partnerské sítě (VoIP- H24 Internetové

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Platí od 1. 11. 2012 1 OBSAH DÍL III Poštovní zásilky do zahraničí ČÁST PÁTÁ ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Článek 151 Zahraniční podmínky Afghánistán... 9

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva

Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. března 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby

Více