VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 POVODŇOVÝ SEMINÁŘ KONANÝ V OLOMOUCI dne 14. února 2011

2 Objednatel: Projekt: Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 Zhotovitel: Koordinátor projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ Praha 6 Ing. Zdeněk Šunka Doba řešení projektu: říjen 2010 únor 2011 Dílčí část: POVODŇOVÝ SEMINÁŘ, OLOMOUC Odpovědný řešitel: Ing. Zdeněk Šunka Řešitelé: Ing. Danuše Beránková Ing. Miriam Dzuráková Mgr. Jana Ošlejšková Ing. Libor Chlubna Ing. Veronika Sobotková Místo uložení zprávy: MŽP VÚV TGM, v.v.i, pobočka Brno - 2 -

3 V rámci projektu Vyhodnocení povodní v květnu a červnu 2010 byl za účasti široké odborné i laické veřejnosti uspořádán seminář, který informoval o průběhu řešení výše zmíněného projektu. Seminář se uskutečnil v krajském městě Olomouckého kraje, dne Jako vhodné prostory pro prezentaci dílčích výsledků bylo zvoleno Kongresové centrum Olomouc RCO, sál Pegasus (viz příloha č. 1). Program semináře byl volen na základě jednotlivých kapitol projektu (viz příloha č. 2). Za dílčí části projektu vystoupili řešitelé příslušných kapitol a na závěr semináře vystoupili zástupci MŽP pan Ing. Josef Reidinger a paní Ing. Michaela Brejchová. Z jejich úst zazněly informace jak vhodně využít možností dotací z OPŽP na zlepšení povodňové ochrany. Součástí semináře bylo vystoupení dvou zástupců postižených oblastí a to místostarosty města Bohumína pana Ing. Lumíra Macury a místostarosty města Hranice pana Mgr. Miroslava Wildnera. Seminář byl zakončen veřejnou diskusí, kde došlo k celkovému zhodnocení semináře, k zodpovězení některých nejasností v rámci prezentací a ústy přednášejících pana Ing. Josefa Reidingera a Ing. Zdenka Šunky k poděkování všem posluchačům a přednášejícím za jejich účast. Na seminář bylo předběžně přihlášeno 110 zájemců. Z toho 21 přihlášených se nedostavilo nebo omluvilo a navíc se dostavilo 8 účastníků. Celkově tedy bylo přítomno 97 účastníků semináře z řad zástupců obcí, krajských úřadů, hasičských sborů, institucí a podniků Povodí, firem i zástupců ministerstva. Rozčlenění účastníků podle krajů je uvedeno na následujícím obr. 1. Kromě Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje byli registrováni i zástupci z kraje Pardubického, Vysočiny, Ústeckého kraje a Prahy. Prezenční listina je uvedena jako příloha č POČET MSK JMK OL PAR VYS ZL PRAHA ÚK Obr. 1 Zastoupení jednotlivých krajů ČR na semináři - 3 -

4 Tab. 1 Počet účastníků na semináři kraj zkratka počet účastníků Jihomoravský JMK 25 Moravskoslezský MSK 22 Zlínský ZL 20 Olomoucký OL 19 Praha - 7 Pardubický PAR 2 Vysočina VYS 1 Ústecký UK 1 POČET ÚČASTNÍKŮ 97 Členění zúčastněných v procentech podle oblasti působnosti znázorňuje obr 2. Obr. 2 Podíl účastníků semináře podle jejich působnosti (počet; procenta); INST podniky povodí, ústavy; OST ministerstva, soukromé subjekty, ÚŘ obecní a krajské úřady, ZS záchranný systém Součástí semináře bylo také pořízení rozsáhlé fotodokumentace, kterou během celého semináře zajišťovala Ing. Miriam Dzuráková (viz příloha č. 4). Závěrem je nutno podotknout, že průběh semináře nebyl narušen žádným nežádoucím vlivem, programová náplň, reprezentační prostory i účast byla zadavatelem i hlavním řešitelem projektu hodnocena kladně. Taktéž z řad posluchačů byla slyšet slova uznání a podpora takovýchto informačně-vzdělávacích seminářů do dalších let

5 Seznam příloh: Příloha 1 Kongresové centrum Olomouc RCO, sál Pegasus Příloha 2 Program semináře Příloha 3 Prezenční listina Příloha 4 Fotodokumentace - 5 -

6 Příloha 1 Kongresové centrum Olomouc RCO, sál Pegasus Kongresové centrum Olomouc RCO Kongresový sál Pegasus zdroj:

7 Příloha 2 Program semináře 9:00 10:00 Registrace účastníků 10:00 10:15 Zahájení semináře 10:15 10:35 Meteorologické příčiny povodní Mgr. Roman Volný, ČHMÚ 10:35 10:55 Hydrologický průběh povodní Ing. Petr Šercl, PhD., ČHMÚ 10:55 11:25 Vliv vodních děl na průběh povodní a zhodnocení jejich bezpečnosti Ing. Břetislav Tureček, Povodí Odry, s.p. Ing. Marek Viskot, Povodí Moravy, s.p. Ing. Jiří Hodák, VD-TBD, a.s. 11:25 11:40 Přestávka 11:40 12:00 Činnost předpovědní povodňové služby RNDr. Radek Čekal, PhD., ČHMÚ 12:00 12:20 Lokální hlásné a varovné systémy Ing. Tomáš Kocman, KOCMAN monitoring 12:20 12:40 Sesuvy Ing. Jan Šikula, ČGS 12:40 13:00 Činnost správců toků Ing. Petr Březina, Povodí Odry, s.p. Ing. Marek Viskot, Povodí Moravy, s.p. 13:00 13:20 Činnost povodňových orgánů a složek IZS Ing. Helena Brtníková, VÚV TGM, v.v.i. 13:20 13:50 Přestávka 13:50 14:10 Ekonomické a sociální dopady povodní Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D., VÚV TGM, v.v.i. 14:10 14:30 Zkušenosti obcí s povodňovou situací Ing. Lumír Macura, MÚ Bohumín Mgr. Miroslav Wildner, MÚ Hranice 14:30 14:50 Možnosti získání dotací na omezování rizika povodní z OPŽP Ing. Michaela Brejchová, MŽP ČR 14:50 15:10 Závěry vyhodnocení povodní a návrhy opatření pro Vládu ČR Ing. Josef Reidinger, MŽP ČR 15:10 16:00 Závěrečná diskuze - 7 -

8 Příloha 3 Prezenční listina - 8 -

9

10

11

12

13

14

15

16 Příloha 4 Fotodokumentace zdroj: Ing. Miriam Dzuráková - 9 -

17 zdroj: Ing. Miriam Dzuráková

18 zdroj: Ing. Miriam Dzuráková

19 zdroj: Ing. Miriam Dzuráková

20 Evropská unie Spolufinancováno z Prioritní osy 8 Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti Ministerstvo životního prostředí, Státní fond České republiky Zelená linka:

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE.

Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. pořádá SEMINÁŘE. Ministerstva životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými úřady Plzeňského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina pořádá SEMINÁŘE na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM. 23. 5. 2011, pondělí

DOPROVODNÝ PROGRAM. 23. 5. 2011, pondělí DOPROVODNÝ PROGRAM 23. 5. 2011, pondělí 13:00-18:00 hod Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni kongresové centrum, sál B 12:30 13:00

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008

SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 SITA CZ a.s. jako řešitel ECO Management, s.r.o. jako spoluřešitel Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 2008 Ing. Bedřich Friedmann Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Listopad 2008 RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY OLŠAVA (PM-59) - Ř. KM 16,6 24,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY TRUSOVICKÝ P. 10100157_1 (PM-3) - Ř. KM 0,000 1,262 MORAVA (PM-4) - Ř. KM 226,352

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY TRUSOVICKÝ P. 10100157_1 (PM-3) - Ř. KM 0,000 1,262 MORAVA 10100003_4 (PM-4) - Ř.

Více

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008

4. výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti EUTIS. za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 4. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 01. 01. 2008-31. 12. 2008 Vypracovali a předkládají: Reda Ifrah, ředitel o.p.s., Roman Badík, předseda správní rady, Pavel Chroust, člen správní

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.5 Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ, o.p.s. Adresa společnosti: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. Zlín, nám. T.G. Masaryka 5556, PSČ 760 01 Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů 1. pololetí 2013

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů 1. pololetí 2013 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů 1. pololetí 2013 Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna EPOS Expertní

Více

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně

Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně Příprava a výstavba kompostáren využívajících biologicky rozložitelné odpady z domácností a údržby městské zeleně MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Objednatel: Liberecký kraj Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Zpracovatel: ARR- Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec, květen

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více