Praha 24. ledna 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha 24. ledna 2012"

Transkript

1 Ústav technologie mléka a tuků VŠCHT Praha Českomoravský svaz mlékárenský a Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na konferenci Praha 24. ledna 2012 kongresový sál Masarykovy koleje Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice 2. cirkulář program konference

2 Zaměření: Konference je zaměřená obecně na chemii, mikrobiologii a technologii sýrů a ostatních mléčných výrobků. Budou presentovány přednášky a plakátová sdělení. Konference navazuje na Celostátní přehlídky sýrů konané 23. ledna. Účastníci konference jsou rovněž zváni jako posuzovatelé při senzorickém hodnocení na přehlídkách sýrů - program "Celostátních přehlídek sýrů" je přiložen. Z přehlídek a konference bude v květnu 2012 vydán společný sborník. Datum a místo konání: 24. ledna 2012 kongresový sál Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6 Organizační výbor: Ing. V. Bárta doc. Ing. L. Čurda, CSc. prof. Ing. J. Dostálová, CSc. Ing. P. Roubal, CSc. doc. Ing. L. Forman, CSc. Ing. J. Kopáček, CSc. L. Likler doc. Ing. J. Štětina, CSc. Ing. J. Štípková Kontaktní adresa: doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. Ústav technologie mléka a tuků Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická PRAHA 6 tel.: fax: www: Účastnický poplatek: 1250,- Kč (1500,- Kč vč. 20% DPH) Zahrnuje organizační náklady včetně občerstvení a vydání sborníku. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník bude zaslán poštou. Při aktivní účasti (presentaci odborné přednášky nebo posteru) osoba, která příspěvek presentuje, hradí snížené vložné na konferenci 450,- Kč (540,- Kč vč. 20% DPH). Vložné uhraďte prosím do bankovním převodem na účet ČSOB, č.ú /0300 IBAN: CZ ; BIC: CEKO CZ PP; IČ: ; DIČ: CZ variabilní symbol specifický symbol viz potvrzení o platbě v příloze Při presenci (nebo 24.1) předložte prosím potvrzení o platbě, které je v příloze. Na potvrzení doplňte prosím IČO, DIČ a bankovní spojení. Daňový doklad bude zasílán poštou po uskutečnění konference. V případě registrace po , nebo pokud nebude vložné uhrazeno bankovním převodem, bude při presenci inkasováno v hotovosti ve výši 2000,-Kč (vč. DPH). Stravování: během přestávek bude podávána káva, v menze je možno zakoupit oběd. Doprava: viz orientační plánek Upozornění: v areálu v Dejvicích jsou velmi omezené možnosti parkování

3 Program: registrace účastníků 9 00 Zahájení 9 10 Výsledky 14. ročníku Celostátních přehlídek sýrů. Čurda L., Štětina J. (Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha) 9 30 Využití NIR v mlékárenství Šustová K Nedeklarované barvení sýrů Fajfr D. 1, Ševčík R. 2, Mukařovská V. 2, Rajchl A. 2, Čížková H. 2, Voldřich M. 2 ( 1 Madeta a.s.; 2 Ústav konzervace potravin a technologie masa, VŠCHT Praha) přestávka diskuse k plakátovým sdělením Porovnání kvality mléka z konvenčního a ekologického zemědělství. Kouřimská L. 1, Legarová V. 1, Hering P. 2 ( 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, 2 Českomoravská společnost chovatelů a.s., Praha) Degradace bílkovin kravského mléka způsobená bakterii Streptococcus agalactiae. Åkerstedt M. 1,2, Wredle E. 2, Vo Lam 2, Johansson M. 1 ( 1 Swedish University of Agricultural Sciences; 2 Kungsängen Research Centre, Uppsala) Potenciál B. cereus a B. licheniformis způsobovat kažení mléčných výrobků. Němečková I. 1, Hanušová J. 2, Macurová Z. 2, Roubal P. 1 ( 1 VÚM s.r.o.; 2 MILCOM a.s. ) Imunomagnetická detekce patogenních mikroorganismů v sýrech. Šafařík I., Šafaříková M. (Ústav nanobiologie a strukturní biologie CVGZ AV ČR, České Budějovice) občerstvení Probiotické mikroorganismy v technologii sýrů. Horáčková Š., Sedláčková P., Plocková M. (Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha) Enkapsulace probiotických mikroorganismů. Lisová I. 1, Horáčková Š. 2, Plocková M. 2 ( 1 VÚM s.r.o.; 2 Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha) Izolácia laktobacilov, laktokokov a enterokokov z tradičných slovenských špecialít. Slottová A., Kmeť V., Hladíková Z., Smetanková J., Greifová M., Drončovský M., Greif G., Zímanová M., Kološta M. a Tomáška M. (VÚM a.s., Žilina; Ústav fyziológie a výživy hopodárskych zvierat SAV, Košice; Slovenská technická univerzita, Bratislava) Využívání prebiotických oligosacharidů bakteriemi. Kunová G. 1, Rada V. 2, Lisová I. 1, Ročková Š. 2, Vlková E. 2 ( 1 VÚM s.r.o., 2 Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, ČZU) přestávka

4 Program: diskuse k plakátovým sdělením Vliv složení ternárních směsí fosforečnanových tavicích solí na pevnost tavených sýrů. Buňka F. 1, Doudová L. 2, Weiserová E. 1, Slavíková Š. 1, Michálek J. 3 ( 1 UTB ve Zlíně, 2 UO v Brně, 3 VUT v Brně) Izolace -laktoglobulinu z koncentrátu bílkovin syrovátky. Hanušová J., Čurda L., Diblíková L Želírovácí vlastnosti syrovátkových bílkovin. Mihulová M., Běláková M., Štětina J Zakončení

5 Seznam plakátových sdělení: A. Syrové mléko 1. Vliv letních teplot ve stáji na složení a technologické vlastnosti bazénových vzorků mléka dojnic českého strakatého a holštýnského plemene. Falta D., Polák O., Chládek G. (Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova univerzita v Brně) 2. Zloženie mlieka a mastných kyselín mliečneho tuku dojníc v pastevnom a organickom farmárstve. Kirchnerová 1 K., Foltys 1 V., Špička 2 J. ( 1 Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, 2 Jihočeská univerzita, České Budějovice) 3. Srovnání vybraných parametrů kozího mléka a sýrů u farmy z konvenčního a ekologického zemědělství. Konečná H., Strnadová D., Šustová K. 4. Obsahy vybraných stopových prvků v kozím, ovčím a kravském mléce z různých farem v České republice. Rozenská L., Hejtmánková A., Miholová D., Kolihová D. (Katedra chemie, Česká zemědělská univerzita v Praze) 5. Význam genetického polymorfizmu mliečnych bielkovín pre syrárskotechnologické vlastnosti mlieka. Foltys V., Kirchnerová K. (Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra) 6. Vliv časné a pozdní laktace na technologické vlastnosti mléka dojnic českého strakatého skotu. Polák O., Falta D., Chládek G. (Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova Univerzita v Brně) 7. Ovčí mléko a jeho syřitelnost. Strnadová D., Konečná H., Šustová K. 8. Sledování faktorů ovlivňujících obsah vitamínů A a E v mléce a mléčných výrobcích. Michlová, T., Hejtmánková, K., Pivec, V., Hejtmánková, A. (Katedra chemie, Česká zemědělská univerzita v Praze) B. Mikrobiologie 1. Kvalitativní a kvantitativní stanovení peroxidu vodíku produkovaného kmeny rodu Lactobacillus. Kosová M., Šviráková E., Jebavá I., Plocková M. 2. Povrchové vlastnosti laktobacilů. Sedláčková P., Horáčková Š., Jebavá I., Plocková M. 3. Vliv bakterií mléčného kvašení na růst perzistentních listerií v Olomouckých tvarůžkách. Složilová I., Šviráková E., Plocková M. 4. Tvorba biofilmů u perzistentních listerií a jejich redukce pomocí bakterií mléčného kvašení. Šviráková E., Kuzmová L., Složilová I., Plocková M.

6 5. Produkce biogenních aminů vybranými bakteriemi mléčného kvašení. Lorencová E. 1, Buňková L. 1, Buňka F. 1, Žouželková N. 1, Dráb V. 2, Kubáň V. 1 ( 1 UTB ve Zlíně, 2 MILCOM a. s.) 6. Vplyv modelových podmienok na rast a produkciu metabolitov vybranými kmeňmi enterokokov. Greif G., Greifová M., Horvátová Z. (Ústav biotechnológie a potravinárstva, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave) 7. Testování dekarboxylasové aktivity Escherichia coli. Kalhotka L. 1, Manga I. 3, Hůlová M. 1, Přichystalová J. 1, Lužová T. 2 ( 1 Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, 2 Ústav technologie potravin, Mendelova univerzita v Brně; 3 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. a Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Vikýřovice) 8. Vliv složení binárních směsí fosforečnanových solí na růst mikroorganizmů v tavených sýrech. Buňková L. 1, Doležálková I. 1, Jurčová D. 1, Lorencová E. 1, Buňka F. 2 ( 1 Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, 2 Ústav technologie a mikrobiologie potravin, FT UTB ve Zlíně) C. Senzorické vlastnosti 1. Vliv nopalu na senzorické vlastnosti jogurtů. Sýkora V., Šustová K. 2. Senzorické vnímání sladidel stevie a truvie v mléčných výrobcích. Panovská Z., Míková K., Čmejlová K. (Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha) 3. Příčiny přípachů sušeného mléka. Šnebergrová J., Čížková H., Ševčík R., Grégrová A., Devátá I., Duchová I. (Ústav konzervace potravin a technologie masa, VŠCHT Praha) D. Sýry 1. Využití NIR spektroskopie ke kontrole falšování eidamských sýrů. Lužová T., Šustová K., Havlíková M. 2. Využití NIR spektroskopie ke kontrole jakosti sýrů typu mozzarella Musilová L., Lužová T., Šustová K. (Ústav technologie potravin, Mendlova univerzita v Brně) 3. Tvorba biogenních aminů v sýrech eidamského typu. Černý V. 1, Havlíková Š. 1, Kvasničková E. 2 ( 1 MILCOM a.s., 2 Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.) 4. Hodnocení syřidel pomocí vybraných fyzikálních metod. Kozelková M., Jůzl M., Bubeníčková A., Šustová K. 5. Vliv složení binárních směsí vybraných hydrokoloidů na pevnost tavených sýrů Nagyová G., Buňka F., Bačová H., Novák P. (Ústav technologie a mikrobiologie potravin, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

7 6. Vývoj vybraných parametrů sýru holandského typu v průběhu jeho zrání za zvýšené teploty. Pachlová V. 1, Flasarová R. 1, Buňka F. 1, Buňková L. 2 ( 1 Ústav technologie a mikrobiologie potravin, 2 Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, FT UTB ve Zlíně) 7. Srovnání mikrobiologické a senzorické kvality čerstvých kozích sýrů z konvenčního a ekologického zemědělství. Šustová K., Kalhotka L. 8. Vliv složení slané syrovátky na průběh odsolování pomocí elektrodialýzy. Diblíková L., Čurda L., Kinčl J. ( 1 Ústav technologie mléka a tuků, VŠCHT Praha; 2 MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem) I. Publicita projektu OPVK CZ.1.07/2.3.00/ s názvem Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. Jůzl M., Šustová K., Lužová T. Souhrny přednášek a plakátových sdělení budou k dispozici na WWW stránkách.

8 Místo konání: kongresový sál Masarykovy koleje, Thákurova 1, Praha 6 VŠCHT Masarykova kolej Mediální partneři:

Vzdělávací projekt MŠMT - CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství

Vzdělávací projekt MŠMT - CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství Vzdělávací projekt MŠMT - CZ.1.07/2.3.00/09.0081 Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství Partneři projektu: - Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, koordinátor, nositel (řešitel)

Více

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376

REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Číslo projektu: QJ1210376 REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Číslo projektu: QJ1210376 Název projektu: Kolostrum jako zdroj nových primárních produktů v potravinách a doplňcích stravy vyznačujících se zlepšenými dietetickými

Více

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Doktorský studijní program CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Studijní obor POTRAVINÁŘSKÁ

Více

FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII.

FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII. MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ÚSTAV TECHNOLOGIE POTRAVIN ÚSTAV CHOVU A ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT FARMÁŘSKÁ VÝROBA SÝRŮ A KYSANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ VIII. Sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí. 19. 5. 2011

Více

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10.

PROGRAM KONFERENCE 13. LISTOPADU 2013 OBECNÉ OTÁZKY ANALYTIKY ODPADŮ. Hodnocení analytických výsledků Kutná Hora 10.25-10. 2. cirkulář Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na třetí ročník konference ANALYTIKA ODPADŮ. Věříme, že konference bude úspěšná stejně jako předchozí ročníky a že se nám společně

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

ROČENKA 2010 Annual Report 2010

ROČENKA 2010 Annual Report 2010 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. Food Research Institute Prague ROČENKA 2010 Annual Report 2010 Praha 2011 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011 OBSAH Úvod....................................................................

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Pedagogický software 2008

Pedagogický software 2008 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta a spolupracující organizace si Vás dovolují pozvat k účasti na 11. ročníku mezinárodní konference Pedagogický software 2008 2. informace 4.

Více

VYBRANÉ POZNATKY V OBLASTI MIKROBIOLOGIE SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA V ČR

VYBRANÉ POZNATKY V OBLASTI MIKROBIOLOGIE SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA V ČR a kmenů, které v daném mlékárenském provozu představují technologické nebo zdravotní riziko. Výsledky mohou být aplikovány jak na nesporotvorné bakterie, tak na vegetativní buňky sporotvorných bakterií.

Více

Mikrobiologie mléka a sýrů vyráběných na farmách Bakalářské práce

Mikrobiologie mléka a sýrů vyráběných na farmách Bakalářské práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Mikrobiologie mléka a sýrů vyráběných na farmách Bakalářské práce Vedoucí práce: Ing. Libor

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

KA01 Kick off meeting

KA01 Kick off meeting KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU OPVK Č. 1.07/2.3.00/09.0081 KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MLÉKAŘSTVÍ PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POŽADOVANÉ VÝSTUPY KA01 Kick off meeting Popis aktivity: Obsahová náročnost

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. 50 let 1958 2008 Food Research Institute Prague 50 years 1958 2008 ROČENKA 2008 Annual Report 2008 Praha 2009 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Více

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje

SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje Vás zvou na konferenci SANAČNÍ TECHNOLOGIE IX pořádanou pod záštitou Ing. Viléma Žáka náměstka hejtmana Středočeského kraje odborní garanti doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ing. Jaroslav Zima doc. Dr. Ing.

Více

Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; 166 28 Praha 6 Rok vydání: 2008 ISBN 978-80-7080-695-1

Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; 166 28 Praha 6 Rok vydání: 2008 ISBN 978-80-7080-695-1 Editor: Št tina J., urda L. Vydavatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5; 166 28 Praha 6 Rok vydání: 2008 ISBN 978-80-7080-695-1 OBSAH Výsledky 12. ro níku Celostátních p ehlídek

Více

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011).

projekt NAZV QH 81210 a výzkumné záměry MSM 6007665806, MSM 2672286101 (RO0511 z 28. února 2011) a MSM 2678846201 (RO0311 z 28. února 2011). Certifikovaná metodika QH 81210 CM 23 - název: Doporučené postupy pro rozvoj chovu dojnic s cílem produkovat mléko jako potravinovou surovinu s vyšším zastoupením zdravotně prospěšných mastných kyselin

Více

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny

Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny 1.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce... 1. - 3. května 2013, hotel Santon Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem Ústavu

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997.. Annual Report 1997

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997.. Annual Report 1997 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA ROČENKA 1997. Annual Report 1997 Praha 1998 copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, 1998 I. Úvod Výzkumný ústav potravinářský je svou činností orientován především

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Dny bezpečnosti potravin

Dny bezpečnosti potravin Název akce: Dny bezpečnosti potravin Číslo akce: v rámci projektu IC BP č. 541 09 Termín akce: 15. 24. 5. 2006 Personální zabezpečení: Manažer projektu: Ing. Marta Pospíšilová Garant MZe ČR: Ing. Jitka

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. 29. 5. 2013 Skalský Dvůr Karel Cejpek a Jindřich Špicner editoři Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT v Praze Výzkumný

Více

Kvalifikační kurzy. na téma: - sanace betonu - vady a poruchy staveb

Kvalifikační kurzy. na téma: - sanace betonu - vady a poruchy staveb kontakty Odborný garant kurzů: Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. Tel: +420 602 324 116, e-mail: dohnalek@sanacebetonu.cz Organizační garant kurzů: Ing. Petr Tůma, Ph.D. Tel: +420 724 080 924, e-mail: petr.tuma@betonconsult.cz

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA Food Research Institute Prague ROČENKA 2000 Annual Report 2000 Obsah I. Úvod (4) II. Výsledky výzkumné činnosti (5) 1. ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKA 2. SPECIÁLNÍ

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o instituci 5 2 Informace o složení orgánů veřejné výzkumné instituce 7 2.1 Složení orgánů 7 3 Informace o činnosti

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více